Sunteți pe pagina 1din 2

Legea Societatilor Comerciale Fisa actului Titlul 1 - Dispozitii generale (art.1-4) Titlul 2 - Constituirea societatilor comerciale (art.

5-64)
o o

Capitolul 1 - ctul constituti! al societatii (art.5-1") Capitolul 2 - Formalitati speci#ice pentru constituirea societatii pe actiuni prin su$scriptie pu$lica (art.1%-&5) Capitolul & - 'nmatricularea societatii (art.&6-45) Capitolul 4 - (#ectele incalcarii cerintelor legale )e constituire a societatii (art.46-5*) Capitolul 5 - +nele )ispozitii proce)urale (art.6,-64)

o o

Titlul & - Functionarea societatilor comerciale (art.65-2,&)


o o o o

Capitolul 1 - Dispozitii comune (art.65-"4) Capitolul 2 - Societatile in nume colecti! (art."5-%") Capitolul & - Societatile in coman)ita simpla (art.%%-*,) Capitolul 4 - Societatile pe actiuni (art.*1-1%6)

Sectiunea 1 - Despre actiuni (art.*1-1,*) Sectiunea 2 - Despre a)unarile generale (art.11,-1&61) Sectiunea & - Despre a)ministratia societatii (art.1&"-15%)

Su$sectiunea 1 - Sistemul unitar (art.1&"-1521) Su$sectiunea 2 - Sistemul )ualist (art.15&-15&11)


- Directoratul (art.15&1-15&5) - - Consiliul )e supra!eg.ere (art.15&6-15&11)

Su$sectiunea & - Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul )ualist (art.15&12-15%)

Sectiunea 4 - u)itul #inanciar/ au)itul intern si cenzorii (art.15*-166) Sectiunea 5 - Despre emiterea )e o$ligatiuni (art.16"-1"6) Sectiunea 6 - Despre registrele societatii si )espre situatiile #inanciare anuale (art.1""-1%6)

o o

Capitolul 5 - Societatile in coman)ita pe actiuni (art.1%"-1*,) Capitolul 6 - Societatile cu raspun)ere limitata (art.1*1-2,&)

Titlul 4 - 0o)i#icarea actului constituti! (art.2,4-221)

o o

Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.2,4-2,6) Capitolul 2 - 1e)ucerea sau ma2orarea capitalului social (art.2,"-221)

Titlul 5 - (3clu)erea si retragerea asociatilor (art.222-226) Titlul 6 - Dizol!area/ #uziunea si )i!izarea societatilor comerciale (art.22"-2511*)
o o o

Capitolul 1 - Dizol!area societatilor (art.22"-2&"1) Capitolul 2 - Fuziunea si )i!izarea societatilor (art.2&%-2511) Capitolul & - Fuziunea trans#rontaliera (art.2512-2511*)

Sectiunea 1 - Domeniul )e aplicare. Competenta 2uris)ictionala (art.2512-251&) Sectiunea 2 - (tape. (#ecte. 4ulitate (art.2514-2511*)

Titlul " - Lic.i)area societatilor comerciale (art.252-2",2)


o o

Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.252-261) Capitolul 2 - Lic.i)area societatilor in nume colecti!/ in coman)ita simpla sau cu raspun)ere limitata (art.262-26&) Capitolul & - Lic.i)area societatilor pe actiuni si in coman)ita pe actiuni (art.264-2",2)

Titlul "1 - Societatea europeana (art.2",2a-2",2e) Titlul % - Contra!entii si in#ractiuni (art.2",&-2%21) Titlul * - Dispozitii #inale si tranzitorii (art.2%&-2*4)