Sunteți pe pagina 1din 20

3. Atribuiile compartimentelor auxiliare de specialitate i ale Departamentului economico - financiar i administrativ: a) Extras din Legea nr.

304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu odi!icrile "i co pletrile ulterioare# TITLUL VI Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanelor i al parchetelor ART. 116 1! Toate instanele "udec#toreti i toate parchetele au $n structur# urm#toarele compartimente auxiliare de specialitate% a! re&istratura' (! &re)a' c! arhi*a' d! (iroul de in)ormare i relaii pu(lice' e! (i(lioteca. +! Instanele "udec#toreti ,! pot a*ea i alte compartimente sta(ilite prin re&ulamentele pre*#-ute la art. 1./ alin. 1! i art. 101 alin. 1!. .! Curile de apel ,! au2 de asemenea2 $n structur# un compartiment de documentare i un compartiment de in)ormatic# "uridic#. Compartimentele de in)ormatic# "uridic# se pot or&ani-a i $n structura tri(unalelor2 a tri(unalelor speciali-ate2 a "udec#toriilor i a parchetelor de pe l3n&# aceste instane. 0! Instanele ,! au $n structur# i un compartiment de documente clasi)icate. ART. 114 1! 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice asi&ur# le&#turile instanei ,! cu pu(licul i cu mi"loacele de comunicare $n mas#2 $n *ederea &arant#rii transparenei acti*it#ii "udiciare2 $n condiiile sta(ilite de le&e. +! Conduc#torul (iroului2 care $ndeplinete i rolul de purt#tor de cu*3nt2 poate )i un "udec#tor ,! desemnat de preedintele instanei ,! ori un a(sol*ent al unei )acult#i de "urnalistic# sau specialist $n comunicare2 numit prin concurs sau examen. ART. 116 1! 7ersonalul de specialitate auxiliar este su(ordonat ierarhic conducerii instanelor sau parchetelor unde )uncionea-#. +! Reparti-area personalului $n cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate se )ace de preedintele instanei ,!.

.! La curile de apel2 tri(unale2 ,!2 compartimentele $n care $i des)#oar# acti*itatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim8&re)ieri ,!. 0! 7ersonalul de specialitate in)ormatic# *a )i su(ordonat din punct de *edere administrati* preedintelui instanei din care )ace parte i pro)esional 9ireciei de exploatare a tehnolo&iei in)ormaiei din cadrul :inisterului ;ustiiei. ART. 11/ 1! <re)ierii care particip# la edinele de "udecat# ,! sunt o(li&ai s# e)ectue-e toate consemn#rile despre des)#urarea acestora i s# $ndeplineasc# orice alte $ns#rcin#ri din dispo-iia i su( controlul preedintelui completului de "udecat# ,!. +! La edinele de "udecat#2 &re)ierii sunt o(li&ai s# poarte inuta *estimentar# corespun-#toare instanei unde )uncionea-#. =inuta *estimentar# se sta(ilete prin hot#r3re a <u*ernului i se asi&ur# $n mod &ratuit.> 2) Extras din $egula entul de ordine interioar al instan%elor judectore"ti, aprobat prin &otr'rea (onsiliului )uperior al *agistraturii nr. 3+,/200-, cu odi!icrile "i co pletrile ulterioare# ?@C=IUA@A a VII8a 9ispo-iii pri*ind acti*itatea instanelor "udec#toreti compartimentelor auxiliare ale

B 1. 9ispo-iii &enerale ART. .4 1! La "udec#torii2 tri(unale2 tri(unale speciali-ate i curi de apel )uncionea-# personal auxiliar de specialitate i personal $ncadrat $n departamentul economico8)inanciar i administrati*. +! Toate instanele au c3te o &re)#2 o re&istratur#2 o arhi*#2 o (i(liotec# i un (irou de in)ormare i relaii pu(lice. .! Curile de apel i tri(unalele au i c3te un departament economico8)inanciar i administrati*2 condus de un mana&er economic. 0! Compartimentul personal )uncionea-# $n cadrul departamentului economico8)inanciar i administrati*. C! 9epartamentul economico8)inanciar i administrati* din cadrul curilor de apel i al tri(unalelor asi&ur# acti*itatea economic#2 )inanciar# i administrati*# a instanelor la care )uncionea-#. 7entru tri(unalele speciali-ate i "udec#torii aceast# acti*itate este asi&urat# de departamentul economico8)inanciar i administrati* de la tri(unalul $n a c#rui circumscripie )uncionea-#.
+

6! Curile de apel au i un compartiment de documentare i un compartiment de in)ormatic# "uridic#2 structuri ce pot )i $n)iinate i la ni*elul tri(unalelor2 tri(unalelor speciali-ate i al "udec#toriilor. ART. .6 1! <re)a2 re&istratura i arhi*a e)ectuea-# operaiuni pri*ind primirea2 $nre&istrarea i expedierea corespondenei2 $ndosarierea actelor2 p#strarea re&istrelor2 precum i alte lucr#ri cu caracter auxiliar2 necesare (unei des)#ur#ri a acti*it#ii instanelor. +! 7ersonalul este reparti-at pe secii i compartimente de acti*itate de c#tre preedintele instanei2 potri*it ne*oilor acestora2 iar $n cadrul seciei2 de c#tre preedintele seciei. ART. ./ 9epartamentul economico8)inanciar i administrati* are ca atri(uii principale e)ectuarea operaiunilor )inanciar8conta(ile2 e*idena (unurilor2 asi&urarea condiiilor materiale pentru des)#urarea acti*it#ii instanelor i &ospod#rirea localurilor. ART. 01 ?er*iciul de documentare ine e*idena le&islaiei2 a "urisprudenei2 precum i &estiunea (i(liotecii. ART. 01 7ersonalul auxiliar de specialitate i personalul din departamentul economico8)inanciar i administrati* este an&a"at $n condiiile le&ii. ART. 0+ 1! Acti*itatea personalului auxiliar de specialitate i a celui din departamentul economico8)inanciar i administrati* este supus# controlului ierarhic. +! Atri(uiile personalului din compartimentele auxiliare ale instanelor sunt cuprinse $n )iele posturilor. .! 7entru personalul auxiliar de specialitate2 )ia postului se $ntocmete de primul8&re)ier sau2 dup# ca-2 de &re)ierul8e). 0! 7entru personalul din departamentul economico8)inanciar i administrati*2 )ia postului se $ntocmete de mana&erul economic. C! Diele posturilor $ntocmite potri*it alin. .! i 0! se apro(# de preedintele instanei. 6! 7entru primul8&re)ier sau2 dup# ca-2 &re)ierul8e) i pentru mana&erul economic i in&inerul constructor2 )ia postului se $ntocmete de preedintele instanei. ART. 0. 1! 7ersonalul auxiliar de specialitate i din departamentul economico8)inanciar i administrati* este o(li&at s# respecte pro&ramul de lucru2 s# e)ectue-e lucr#rile $n termenele sta(ilite2 s# $ndeplineasc# toate $ndatoririle ce $i re*in potri*it le&ilor i re&ulamentelor.

+! 7re-entarea la ser*iciu dup# orele le&ale de pro&ram2 p#r#sirea locului de munc# $n timpul pro&ramului de acti*itate2 precum i $n*oirile care nu dep#esc durata unei -ile de munc# se apro(# de preedintele instanei sau de $nlocuitorul acestuia2 cu consultarea primului8&re)ier sau a &re)ierului8e)2 dup# ca-. En*oirile de la pro&ram pot )i acordate i de preedinii de secii2 $n aceleai condiii. ART. 00 1! 7ersonalul auxiliar de specialitate i din departamentul economico8)inanciar i administrati* este o(li&at s# respecte secretul cu pri*ire la in)ormaiile o(inute $n cursul $ndeplinirii atri(uiilor lor2 care nu sunt destinate pu(licit#ii. +! 7ersonalul acestor compartimente tre(uie s# $ndeplineasc# $ndatoririle de ser*iciu )#r# p#rtinire2 s# se mani)este calm2 demn i politicos cu p#rile din proces2 cu martorii2 a*ocaii i alte persoane cu care intr# $n contact $n calitate o)icial#. .! Atunci c3nd aprecia-# c# nu are competena2 potri*it )iei postului2 s# soluione-e anumite cereri2 personalul auxiliar de specialitate *a aduce de $ndat# la cunotin# primului8&re)ier sau2 dup# ca-2 &re)ierului8e) aceste cereri2 iar personalul din departamentul economico8 )inanciar i administrati* *a sesi-a mana&erul economic. ART. 0C Acti*itatea personalului auxiliar de specialitate i din departamentul economico8)inanciar i administrati* se des)#oar# su( coordonarea i su( controlul preedintelui instanei. ART. 06 Coordonarea i controlul pre*#-ute la art. 0C pot )i e)ectuate i de *icepreedintele instanei sau de mem(rii cole&iului de conducere al instanei2 potri*it reparti-#rii sarcinilor sta(ilite $n cadrul cole&iului. ART. 04 7ersoanele cu atri(uii de control *eri)ic# cel puin o dat# pe lun# e)ectuarea $n termen a lucr#rilor i calitatea acestora i consemnea-# constat#rile i propunerile $n re&istrul de control2 care se p#strea-# de c#tre preedintele instanei. B +. <re)a ART. 06 7reedintele instanei sta(ilete2 prin ordin de ser*iciu2 reparti-area personalului pe secii2 $n raport cu pre&#tirea pro)esional# i cu experiena )iec#ruia. ART. 0/ 7reedintele curii de apel numete2 prin deci-ie2 in)ormaticienii8 e)i2 primii8&re)ieri2 &re)ierii8e)i2 &re)ierii e)i de secii i &re)ierii arhi*ari e)i ai curii de apel i ai instanelor din circumscripia acesteia2 pentru o

perioad# de C ani2 $n condiiile le&ii. 7rimul8&re)ier i &re)ierul8e) nu particip#2 de re&ul#2 $n edine de "udecat#. ART. C1 1! 7rimii8&re)ieri ai curilor de apel2 ai tri(unalelor i ai tri(unalelor speciali-ate au urm#toarele atri(uii% a! coordonea-# i controlea-# acti*itatea personalului auxiliar de specialitate2 at3t al instanei la care )uncionea-#2 c3t i al instanelor din circumscripie2 personal sau prin &re)ieri cu )uncii de conducere desemnai' (! $ntocmesc )iele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanei' c! coordonea-# i urm#resc uni)ormi-area $nre&istr#rilor statistice $n cola(orare cu departamentul de specialitate din cadrul Consiliului ?uperior al :a&istraturii' d! asi&ur# e*idena i &estionarea datelor i documentelor ce nu sunt destinate pu(licit#ii i *eri)ic# modul $n care se asi&ur# securitatea lucr#rilor' e! $ntocmesc i contrasemnea-# corespondena cu caracter administrati* a instanei' )! in re&istrele speciale pre*#-ute de le&e pentru instana la care )uncionea-#' &! p#strea-# re&istrul de control al curii i ia m#suri ca un re&istru de control s# se p#stre-e la )iecare secie a curii i la instanele din circumscripia acesteia' h! duc la $ndeplinire m#surile sta(ilite pentru asi&urarea pa-ei sediului instanei2 securit#ii (unurilor2 pa-ei contra incendiilor i proteciei muncii' i! *eri)ic# modul $n care se respect# re&ulile de acces al pu(licului $n incinta instanei' "! $ntocmesc acte de constatare a nere&ulilor e*ideniate $n acti*itatea personalului auxiliar controlat i sesi-ea-# preedintele instanei pentru luarea m#surilor corespun-#toare' F! urm#resc respectarea de c#tre personalul auxiliar al instanelor a normelor de conduit# $n raporturile cu a*ocaii i cu pu(licul' l! $ndrum# i *eri)ic# e*idena i &estiunea (i(liotecii' m! in e*idena concediilor personalului' n! supra*e&hea-# acti*itatea de arhi*are electronic# a dosarelor. +! 7rimii8&re)ieri ai curilor de apel in re&istrele pri*ind controlul a*erilor2 con)irmarea i autori-area intercept#rii i $nre&istr#rii con*or(irilor tele)onice2 autori-area perche-iiilor2 e*idena cererilor pri*ind accesul la propriul dosar i deconspirarea securit#ii ca poliie politic#2 e*idena notarilor pu(lici i a executorilor "udec#toreti.

.! 7rimii8&re)ieri ai tri(unalelor in re&istrele pri*ind persoanele "uridice2 re&istrele pri*ind con)irmarea i autori-area intercept#rii i $nre&istr#rii con*or(irilor tele)onice2 autori-area perche-iiilor2 e*idena traduc#torilor i interpreilor autori-ai. 0! 7rimul8&re)ier al Tri(unalului 5ucureti ine re&istrele pri*ind partidele politice i alte )ormaiuni politice. C! 7rimul8&re)ier $ndeplinete2 $n limita )unciei2 orice alte atri(uii de ser*iciu date de preedintele instanei2 potri*it le&ii. ART. C1 1! 7rimii8&re)ieri pot dele&a2 cu acordul preedinilor instanelor2 unele atri(uii &re)ierilor anume desemnai. +! En lipsa primului8&re)ier al curii de apel2 al tri(unalului sau al tri(unalului speciali-at2 unul dintre &re)ierii e)i de secie sau2 dup# ca-2 un &re)ier2 desemnat de preedintele instanei2 $l *a $nlocui $n toate atri(uiile sale. ART. C+ 1! <re)ierul e) de secie are urm#toarele atri(uii% a! supra*e&hea-# i *eri)ic# lucr#rile $ntocmite de personalul auxiliar al seciei' (! supra*e&hea-# comunicarea $n termen a hot#r3rilor penale' c! supra*e&hea-# completarea corect# a re&istrelor de e*iden# i punere $n executare a hot#r3rilor penale2 precum i a celorlalte e*idene pre*#-ute $n re&ulament' cG1! coordonea-# i supra*e&hea-# accesarea (a-elor electronice de date deinute de or&anele administraiei de stat la instanele la care exist# secii' d! a"ut# "udec#torul desemnat la reparti-area aleatorie a cau-elor' e! ine e*idena soluiilor pronunate pri*ind recu-area i a(inerea' )! propune preedintelui de secie reparti-area &re)ierilor $n edinele de "udecat#' &! urm#rete tehnoredactarea $n termen a hot#r3rilor $ntocmite $n concept de "udec#torii seciei' h! ine re&istrul de e*iden# a redact#rii hot#r3rilor seciei i p#strea-# mapele de hot#r3ri' i! *eri)ic# dosarele seciei $nainte de trimiterea lor altor or&ane "udiciare2 cu respectarea dispo-iiilor re&ulamentare' "! particip#2 con)orm pro&ram#rii2 la edinele de "udecat#2 ca &re)ier de edin#' F! $ntocmete situaiile lunare cu pre-ena -ilnic# a personalului auxiliar al seciei2 pe care le trimite compartimentului de specialitate2 i se $n&ri"ete de apro*i-ionarea seciei cu materialele necesare' l! ine e*idena i &estionea-# titlurile de *aloare i o(iectele ce ser*esc ca mi"loc de pro(# $n cau-ele a)late pe rolul seciei'
6

m! *eri)ic# i semnea-# pentru con)ormitate copiile le&ali-ate i certi)icatele $ntocmite' n! ine re&istrele de e*iden# pri*ind arestarea pre*enti*# i celelalte re&istre pre*#-ute de le&e $n materie penal#2 cu excepia celor date $n competena primului8&re)ier' o! ine re&istrul special pri*ind e*idena practicii instanelor de control "udiciar2 $n care $nre&istrea-# toate dosarele sosite din c#ile de atac' p! *eri)ic# modul de completare i p#strare a e*idenelor seciei' H! *eri)ic# i supra*e&hea-# modul de $nre&istrare a edinelor de "udecat#2 prin mi"loace tehnice audio sau *ideo2 $n condiiile le&ii' r! ine e*idena $nre&istr#rilor audio sau *ideo ale edinelor de "udecat#' s! coordonea-# i supra*e&hea-# acti*itatea &re)ierului desemnat cu executarea silit#' ! supra*e&hea-# modul de $ntocmire i trimitere a titlurilor executorii c#tre or&anele de executare de c#tre &re)ierul desemnat cu executarea silit#' t! $ndrum# i controlea-# acti*itatea de e*iden# i punere $n executare a hot#r3rilor ci*ile prin care s8au sta(ilit creane pentru care executarea se )ace din o)iciu. +! <re)ierul e) de secie $ndeplinete2 $n limitele )unciei2 alte sarcini de ser*iciu date de preedintele seciei sau de preedintele ori *icepreedintele instanei2 con)orm le&ii. .! En ca-ul seciilor cu *olum mare de acti*itate2 unele atri(uii ale &re)ierului e) de secie pot )i dele&ate unui alt &re)ier2 prin deci-ie a preedintelui instanei. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ART. C0 1! <re)ierul de edin# are urm#toarele atri(uii% a! particip# la edinele de "udecat#2 $ndeplinind atri(uiile pre*#-ute de le&e i de pre-entul re&ulament2 su( controlul preedintelui completului de "udecat#' (! $ntocmete conceptele pentru citarea p#rilor din proces' c! $ntocmete actele de procedur# dispuse de completul de "udecat#' d! completea-# (orderourile i pred# corespondena pentru expediere' dG1! reali-ea-# citarea i $ncunotinarea p#rilor i comunicarea actelor prin tele)on2 tele&ra)2 prin pot# electronic# sau )ax sau prin alte mi"loace pre*#-ute de le&e i $ntocmete re)eratul pri*ind modalitatea de $ncunotinare sau comunicare i o(iectul acesteia2 care se ataea-# la dosar'
4

e! completea-# condica edinelor de "udecat#2 $n care se trec dosarele din edina respecti*#2 $n ordinea $nscris# $n lista cau-elor2 cu urm#toarele meniuni% num#rul curent2 numele sau denumirea p#rilor2 num#rul dosarului i o(iectul cau-ei2 termenul acordat2 cu indicarea moti*ului am3n#rii cau-ei' $n ca-ul am3n#rii pronun#rii2 se *a indica data acesteia' )! comunic# hot#r3rile "udec#toreti $n termenul pre*#-ut de le&e' &! tehnoredactea-# hot#r3rile "udec#toreti i alte lucr#ri reparti-ate de conducerea instanei' hot#r3rile *or cuprinde2 $n )inal2 iniialele redactorului2 ale tehnoredactorului2 data tehnoredact#rii i num#rul de exemplare' la instanele de control "udiciar se trece2 $n plus2 compunerea completului de "udecat# a instanei a c#rei hot#r3re este supus# controlului "udiciar2 cu indicarea2 dac# este ca-ul2 a caracterului re)orm#rii' h! transcrie $nre&istr#rile audio sau steno&ramele edinelor de "udecat#2 $n condiiile le&ii' +! <re)ierul de edin# $ndeplinete2 $n limita )unciei2 orice alte sarcini de ser*iciu date de preedintele instanei sau de preedintele completului de "udecat#. .! <re)ierul de(utant particip# la edinele de "udecat# dup# $nsuirea cunotinelor necesare pentru $ndeplinirea acestei acti*it#i. 0! La edinele de "udecat#2 &re)ierii sunt o(li&ai s# ai(# inuta *estimentar# corespun-#toare instanei unde )uncionea-#. <re)ierii militari sunt o(li&ai s# poarte uni)orma militar#. ART. CC <re)ierul dele&at la compartimentul execut#ri penale exercit# atri(uiile pre*#-ute de art. 111 i 11C 8 116. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ART. 61 1! <re)ierul statistician are urm#toarele atri(uii% a! e)ectuea-# -ilnic $nre&istr#rile de statistic# "udiciar#2 $ntocmete periodic d#rile de seam# statistice i completea-# )iele inculpailor' (! exploatea-# aplicaia de statistic# "udiciar#2 cola(or3nd su( acest aspect cu inspectorul sau re)erentul de specialitate' c! &re)ierul statistician de la tri(unal *eri)ic# i $ndrum# personalul de la tri(unalele speciali-ate i de la "udec#torii care $nre&istrea-# i centrali-ea-# datele statistice' d! e)ectuea-# lucr#rile de statistic# "udiciar# dispuse de Consiliul ?uperior al :a&istraturii2 pe care le $naintea-# la 5iroul de statistic# la datele )ixate2 i orice alte situaii statistice solicitate de Consiliul ?uperior al :a&istraturii2 preedintele curii de apel sau de preedintele tri(unalului2 precum i de :inisterul ;ustiiei'

e! are $n p#strare d#rile de seam# statistice i )iele inculpailor2 pe care le $ndosaria-# anual $n mape speciale i le conser*# potri*it dispo-iiilor le&ale pri*ind termenele de p#strare a documentelor' )! cola(orea-# cu comisiile "udeene de statistic# $n *ederea alc#tuirii i pred#rii (uletinelor statistice2 precum i $n le&#tur# cu alte acti*it#i speci)ice. +! <re)ierul statistician $ndeplinete orice alte atri(uii sta(ilite de preedintele instanei2 potri*it le&ii. .! Acti*itatea des)#urat# de &re)ierul statistician i de personalul de la "udec#torii care execut# lucr#rile de statistic# "udiciar# este coordonat# de primul8&re)ier2 respecti* &re)ierul e) al instanei. ART. 61 <re)ierul documentarist are urm#toarele atri(uii% a! ine e*idena le&islaiei2 "urisprudenei i doctrinei' (! in)ormea-# periodic despre necesarul de carte sau de alte pu(licaii' c! ine e*idena i &estiunea (i(liotecii' d! $ntocmete2 la cererea conducerii instanei2 lucr#ri pri*ind modi)ic#rile le&islati*e' e! in)ormea-# -ilnic "udec#torii instanei la care )uncionea-# cu pri*ire la actele normati*e nou8ap#rute i la "urisprudena pu(licat# $n :onitorul I)icial al Rom3niei2 7artea I' )! identi)ic# sau solicit# deci-iile rele*ante ale propriei instane i ale altora2 pri*ind o pro(lem# de drept indicat# de c#tre "udec#torii propriei instane i propune deci-iile rele*ante ale instanei la care )uncionea-#2 care pot )i trimise altor instane2 la solicitarea acestora' &! identi)ic# doctrina "udiciar# rele*ant#2 tip#rit# sau $n )ormat electronic2 pri*ind o pro(lem# de drept indicat# de c#tre "udec#torii propriei instane. ART. 6+ 1! <re)ierul arhi*ar i re&istratorul au urm#toarele atri(uii% a! primesc2 $nre&istrea-# i reparti-ea-# la secii i la celelalte compartimente actele de sesi-are a instanei2 dosarele de la celelalte instane i restul corespondenei' (! expedia-# dosarele soluionate i corespondena' c! primesc i $nre&istrea-# dosarele intrate2 in e*idena acestora i a circulaiei lor' d! $ntocmesc conceptele pentru citarea p#rilor din procese2 $ntocmesc citaiile pentru primul termen i urm#resc expedierea acestora' e! pun dosarele la dispo-iia pu(licului i in e*idena persoanelor care primesc dosarele spre studiu'

)! pre&#tesc dosarele pentru edinele de "udecat# i asi&ur# circulaia acestora $n cadrul instanei2 precum i trimiterea lor la alte instane' &! in)ormea-# persoanele care au calitatea de p#ri ori sunt $mputernicite de acestea2 con)orm le&ii2 asupra datelor solicitate din dosarele $n care acestea sunt direct interesate' h! la "udec#torii i tri(unale2 $naintea-# instanelor superioare dosarele $n care s8a declarat apel sau recurs2 iar la secii2 le predau la re&istratura &eneral# pentru $naintare' i! asi&ur# p#strarea $n (un# stare a dosarelor i re&istrelor' "! p#strea-#2 pe ani2 dosarele soluionate2 mapele de hot#r3ri2 re&istrele i condicile de edin#' F! particip# anual la acti*itatea de arhi*are i $ntocmesc lista dosarelor a)late $n conser*are $n arhi*a instanei' l! particip# anual la acti*itatea de triere a dosarelor arhi*ate2 la expirarea termenului de p#strare' m! reali-ea-# arhi*area electronic# a dosarelor2 $n m#sura $n care este posi(il. +! <re)ierul arhi*ar i re&istratorul $ndeplinesc2 $n limitele )unciei2 i alte atri(uii sta(ilite de preedintele instanei sau al seciei2 potri*it le&ii. ART. 6. 1! 7reedintele instanei poate desemna2 dintre &re)ierii cu studii superioare2 &re)ierul cu atri(uii pri*ind sta(ilirea taxelor "udiciare de tim(ru i a tim(rului "udiciar. +! <re)ierul desemnat calculea-#2 su( $ndrumarea completului de "udecat#2 taxele "udiciare de tim(ru i tim(ru "udiciar2 datorate. ART. 60 1! Inspectorul de specialitate sau re)erentul de la compartimentul personal )uncionea-# $n cadrul departamentului economico8)inanciar i administrati*2 care $i des)#oar# acti*itatea la curile de apel i la tri(unale2 i are urm#toarele atri(uii% a! completea-# i ine la -i carnetele de munc# pentru $ntre&ul personal al curii de apel sau al tri(unalului2 tri(unalelor speciali-ate i "udec#toriilor din circumscripia acestuia' (! $ntocmete2 conduce i $nre&istrea-# la inspectoratul de munc# re&istrele de e*iden# a salariailor2 $n condiiile le&ii' c! e)ectuea-# lucr#rile pri*ind $ncadrarea2 promo*area i $ncetarea acti*it#ii pentru personalul numit de preedintele curii de apel' d! completea-# i $naintea-# dosarele de pensie pentru tot personalul curii de apel sau al tri(unalului2 tri(unalelor speciali-ate i "udec#toriilor din circumscripia acestuia'

11

e! $ntreine i actuali-ea-# permanent (a-a de date in)ormati-at# pri*ind personalul de la instanele din circumscripia curii de apel sau a tri(unalului i "udec#toriilor din circumscripia acestuia i asi&ur# meninerea le&#turii2 prin sistemul in)ormati-at2 cu direcia de specialitate din cadrul Consiliului ?uperior al :a&istraturii' pentru aspectele de ordin tehnic el *a )i asistat de c#tre in)ormatician' )! execut#2 $n limitele )unciei2 i alte sarcini date de preedintele curii de apel sau de preedintele tri(unalului. +! Compartimentul personal de la ni*elul curii de apel coordonea-# acti*itatea compartimentelor similare ale tri(unalelor din circumscripia curii i reali-ea-# o e*iden# centrali-at#. ART. 6C A&entul procedural are urm#toarele atri(uii% a! comunic# actele procedurale2 cu respectarea termenelor pre*#-ute de le&e2 persoanelor din localitatea unde se a)l# sediul instanei2 depun3nd cel mai t3r-iu a doua -i do*e-ile de $nm3nare' pentru ca-uri ur&ente i c3nd dotarea instanelor permite2 comunicarea actelor de procedur# se *a putea e)ectua prin a&ent procedural i $n alte localit#i' (! $ndeplinete sarcinile sta(ilite de preedintele instanei i ser*iciul de curier2 primind i pred3nd $n aceeai -i corespondena pentru destinatarii din localitate. ART. 66 Aprodul are urm#toarele atri(uii% a! e)ectuea-#2 $n edinele de "udecat#2 stri&area p#rilor2 martorilor2 experilor i a celorlalte persoane chemate la instan# i $ndeplinete dispo-iiile date de preedintele completului de "udecat#' (! $ndeplinete unele dintre atri(uiile compartimentelor auxiliare arhi*#2 re&istratur#! sta(ilite de preedintele instanei2 cum ar )i% ataarea actelor de procedur# la dosare2 stocarea dosarelor $n arhi*#2 supra*e&herea persoanelor care consult# dosarele2 asi&urarea transportului dosarelor la di)erite compartimente2 precum i alte acti*it#i' c! a"ut# la p#strarea ordinii i cur#eniei $n localul instanei. ART. 64 1! 7ersonalul de specialitate in)ormatic# este su(ordonat din punct de *edere administrati* preedintelui instanei. +! Aum#rul in)ormaticienilor se sta(ilete de c#tre preedintele instanei2 cu a*i-ul con)orm al direciei de specialitate din cadrul :inisterului ;ustiiei. .! 7ersonalul de specialitate in)ormatic# are urm#toarele atri(uii% a! particip#2 la solicitarea :inisterului ;ustiiei2 la partea de anali-# i implementare a aplicaiilor in)ormatice comune pri*ind acti*itatea instanelor'
11

(! asi&ur# exploatarea pro&ramelor in)ormatice ela(orate de 9irecia tehnolo&ia in)ormaiei din cadrul :inisterului ;ustiiei i de 5iroul de statistic# "udiciar# din cadrul Consiliului ?uperior al :a&istraturii2 la ni*elul instanelor "udec#toreti2 instal3nd produsele in)ormatice i control3nd periodic respectarea de c#tre operatorii de aplicaie a instruciunilor de utili-are' c! coordonea-# i controlea-# acti*itatea de in)ormatic# "uridic# la instanele din circumscripia la care )uncionea-#' d! asi&ur# iniierea personalului instanei $n exploatarea aplicaiilor' e! reali-ea-# aplicaii la ni*elul instanelor "udec#toreti' )! supra*e&hea-# modul de utili-are a tehnicii de calcul i ia m#surile necesare pentru asi&urarea (unei )uncion#ri a acesteia' &! asi&ur# )uncionarea sistemelor de arhi*are electronic# a dosarelor' h! $ntocmesc documentele de specialitate necesare $n *ederea o(inerii semn#turii electronice pentru instane i persoanele autori-ate din instane2 a certi)icatelor pre*#-ute de Le&ea nr. 0CCJ+111 pri*ind semn#tura electronic#2 asi&ur# iniierea personalului autori-at $n )olosirea semn#turii electronice2 p#strea-# datele de creare a semn#turii electronice i sesi-ea-# de $ndat# conducerea instanei dac# are moti*e s# cread# c# acestea au a"uns la cunotina unui ter neautori-at sau c# in)ormaiile eseniale cuprinse $n certi)icat nu mai corespund realit#ii. 0! 7ersonalul de specialitate in)ormatic# $ndeplinete orice alte atri(uii sta(ilite de preedintele instanei. B .. Arhi*a i re&istratura ART. 66 La )iecare instan# )uncionea-# o re&istratur# i o arhi*#. ART. 6/ 1! La instanele cu *olum mare de acti*itate poate )unciona o re&istratur# &eneral#2 precum i c3te o re&istratur# i o arhi*# pentru )iecare secie2 $n (a-a hot#r3rilor cole&iilor de conducere. +! Cole&iile de conducere pot hot#r$ or&ani-area de arhi*e distincte pentru completele speciali-ate. ART. 41 La re&istratura &eneral# se $ntocmesc i se p#strea-#% a! re&istre &enerale pentru $nre&istrarea actelor de sesi-are2 a dosarelor primite $n apel2 a dosarelor primite $n recurs2 a actelor de procedur# i a corespondenei' (! (orderouri pentru expedierea prin pot# i condici de predare a dosarelor2 actelor de procedur# i a restului corespondenei. ART. 41

1+

La instanele la care nu exist# &re)ier arhi*ar e)2 unul dintre &re)ierii arhi*ari2 desemnat de preedintele instanei2 coordonea-# $ntrea&a acti*itate de arhi*# i re&istratur#. B 0. 9epartamentul economico8)inanciar i administrati* ART. 4+ 1! En cadrul curilor de apel i al tri(unalelor )uncionea-# un departament economico8)inanciar i administrati*2 condus de un mana&er economic. +! En cadrul departamentului economico8)inanciar i administrati* )uncionea-#% a! compartimentul )inanciar8conta(il' (! compartimentul administrati*. .! :ana&erul economic este su(ordonat preedintelui instanei i exercit# urm#toarele atri(uii% a! conduce departamentul economico8)inanciar i administrati*' (! r#spunde pentru or&ani-area i inerea conta(ilit#ii )inanciare i de &estiune2 potri*it dispo-iiilor le&ale' c! coordonea-# acti*itatea de ela(orare i )undamentare a (u&etului anual de *enituri i cheltuieli' d! $ndeplinete2 pe (a-a dele&#rii primite din partea ordonatorilor de credite2 atri(uiile pre*#-ute de le&e' e! r#spunde de utili-area creditelor (u&etare i de reali-area *eniturilor2 )olosirea cu e)icien# a sumelor primite de la (u&etul de stat2 (u&etul asi&ur#rilor sociale de stat sau (u&etele )ondurilor speciale2 de inte&ritatea (unurilor $ncredinate instanei2 de or&ani-area i inerea la -i a conta(ilit#ii i de pre-entarea la termen a situaiilor )inanciare asupra st#rii patrimoniului a)lat $n administrare i a execuiei (u&etare' )! coordonea-# acti*itatea de administrare a sediilor instanelor i ia m#suri pentru asi&urarea condiiilor materiale $n *ederea des)#ur#rii corespun-#toare a acti*it#ii acestora' &! ela(orea-# pro&ramul pentru acti*itatea economic# i administrati*# a instanelor $n *ederea reali-#rii sarcinilor curente i de perspecti*#' h! ia m#suri pentru ela(orarea i )undamentarea temelor de proiectare pentru lucr#rile de reparaii curente i capitale ale sediilor i o(iecti*elor de in*estiii' i! urm#rete i r#spunde de reali-area lucr#rilor de reparaii i a o(iecti*elor de in*estiii' "! or&ani-ea-# inerea e*idenei tuturor imo(ilelor din proprietatea i administrarea instanelor2 precum i a celorlalte (unuri a)late $n patrimoniul acestora' F! r#spunde de or&ani-area controlului )inanciar pre*enti*'
1.

l! in)ormea-# 9irecia economic# din cadrul :inisterului ;ustiiei cu pri*ire la de)icienele constatate de or&anele de control ale statului2 prin transmiterea unei copii de pe procesele8*er(ale $ntocmite2 $n *ederea lu#rii m#surilor ce se impun2 potri*it le&ii. 0! :ana&erul economic $ndeplinete orice alte atri(uii $n domeniul s#u de acti*itate2 sta(ilite de preedintele curii de apel sau al tri(unalului2 precum i cele transmise de ministrul "ustiiei. ART. 4. 1! Ke)ul compartimentului )inanciar8conta(il $ndeplinete urm#toarele atri(uii% a! conduce2 coordonea-# i r#spunde de acti*itatea compartimentului )inanciar8conta(il' (! solicit# )ondurile necesare des)#ur#rii acti*it#ii i asi&ur# reparti-area lor la instane' c! desemnea-# persoana care $ndeplinete atri(uiile de casier2 de $ncasare i plat# a drepturilor (#neti pentru personalul tri(unalului2 tri(unalelor speciali-ate i "udec#toriilor2 respecti* pentru cel al curii de apel' d! urm#rete respectarea dispo-iiilor le&ale pri*ind plata drepturilor (#neti i recuperarea sumelor $ncasate necu*enit de personalul instanelor' e! controlea-# operaiunile patrimoniale2 exactitatea operaiunilor conta(ile i )inanciare din acti*itatea curent#2 precum i modul de e)ectuare a in*entarierilor' )! comunic# compartimentului speciali-at din :inisterul ;ustiiei date i in)ormaii pri*ind necesarul de credite2 execuia (u&etar#2 $ntocmirea (alanelor )inanciare2 a d#rilor de seam# conta(ile i alte situaii solicitate' &! *eri)ic# situaia lucr#rilor pri*ind in*estiiile2 reparaiile curente i capitale2 $n *ederea $nscrierii acestora $n limitele indicatorilor apro(ai' h! coordonea-# i r#spunde de (una or&ani-are i des)#urare a acti*it#ii )inanciar8conta(ile de la (iroul local de experti-e tehnice "udiciare de pe l3n&# tri(unal. +! Ke)ul compartimentului )inanciar8conta(il execut#2 $n limitele )unciei2 i alte atri(uii pre*#-ute de le&e ori sta(ilite de preedintele curii de apel sau2 dup# ca-2 de preedintele tri(unalului ori de mana&erul economic. ART. 40 1! 7ersonalul din cadrul compartimentului )inanciar8conta(il are urm#toarele atri(uii% a! e)ectuea-# lucr#rile pentru ela(orarea i )undamentarea proiectului de (u&et anual de *enituri i cheltuieli i pentru deschiderea de credite lunare'
10

(! e)ectuea-# reparti-area creditelor deschise2 pe articole i alineate2 pentru toate instanele din circumscripia tri(unalului i pentru curtea de apel2 atunci c3nd este ca-ul2 urm#rind $ncadrarea cheltuielilor $n limitele sta(ilite' c! or&ani-ea-# i e)ectuea-# operaiile conta(ile pri*ind e*idena patrimoniului2 acti*itatea de administrare i in*entariere a acestuia2 casarea i declasarea mi"loacelor )ixe i a altor (unuri materiale' d! asi&ur# e*idena conta(il# pentru acti*itatea des)#urat# de instane i $ntocmete d#rile de seam# conta(ile trimestriale i anuale' e! e)ectuea-# lucr#rile le&ate de statele de )uncii2 trans)orm#rile i trans)erurile de posturi i operea-# modi)ic#rile inter*enite $n pri*ina salariilor i celorlalte drepturi (#neti' )! asi&ur# calculul i plata drepturilor (#neti2 a cheltuielilor de dele&are2 detaare2 a a*ansurilor spre decontare2 a &araniilor &estionare i altele2 urm#rind "usti)icarea i decontarea lor $n termen' &! urm#rete execuia i decontarea lucr#rilor de in*estiii2 reparaii capitale sau curente2 pe (a-a situaiilor de lucr#ri pre-entate de constructori. +! 7ersonalul din cadrul compartimentului )inanciar8conta(il execut# orice alte atri(uii sta(ilite de preedintele curii de apel2 preedintele tri(unalului2 mana&erul economic sau conta(ilul8e). ART. 4C 1! Ke)ul compartimentului administrati* conduce i coordonea-# acti*itatea acestui compartiment. +! 7ersonalul din cadrul compartimentului administrati* are urm#toarele atri(uii% a! $ntocmete documentaia pentru achi-iiile pu(lice2 ser*iciile i lucr#rile necesare des)#ur#rii acti*it#ii instanelor' (! asi&ur# apro*i-ionarea cu materiale de $ntreinere i u&ospod#resc2 mi"loace )ixe i o(iecte de in*entar sau alte (unuri necesare des)#ur#rii optime a acti*it#ii instanelor' c! asi&ur# $ntreinerea i )uncionarea cl#dirilor2 instalaiilor tehnico8 sanitare i de $nc#l-ire2 a celorlalte mi"loace )ixe i o(iecte de in*entar din dotare' d! asi&ur# apro*i-ionarea cu car(urani2 lu(ri)iani i piese de schim( pentru autoturismele din dotarea instanelor i urm#rete decontarea consumurilor' e! asi&ur# ordinea2 cur#enia i pa-a (unurilor $n sediile instanelor' )! $ntreprinde m#suri pentru pre*enirea i stin&erea incendiilor2 precum i pentru $nl#turarea consecinelor unor calamit#i. .! 7ersonalul din cadrul compartimentului administrati* execut# orice alte atri(uii sta(ilite de conducerea instanelor. ART. 46
1C

1! La )iecare curte de apel )uncionea-# un in&iner constructor. +! In&inerul constructor are urm#toarele atri(uii% a! asi&ur# le&#tura dintre conducerea curii de apel i conducerile instanelor din circumscripia acesteia2 cu proiectanii2 executanii i diri&inii de antier2 $n ceea ce pri*ete proiectarea iJsau execuia lucr#rilor de reparaii curente2 reparaii capitale i de in*estiii' (! repre-int# conducerea curii de apel i a instanelor din circumscripia acesteia2 $n raporturile cu repre-entanii instituiilor a*i-atoare2 $n pro(leme de in*estiii2 consolid#ri2 reparaii capitale i curente2 inclusi* cu cei ai :inisterului ;ustiiei2 scop $n care o(ine a*i-e2 autori-aii de construcie2 precum i re$nnoirea acestora2 potri*it atri(uiilor ce re*in (ene)iciarului din re&lement#rile $n materie' c! asi&ur# in)ormarea tehnic# periodic# i2 ori de c3te ori este ne*oie2 a preedintelui curii de apel2 a dispecerului responsa(il pentru -ona respecti*# de la 9irecia in*estiii i administrati* din cadrul :inisterului ;ustiiei2 a mana&erului economic2 precum i a conducerilor instanelor din circumscripia curii de apel' d! asi&ur# controlul tehnic periodic al imo(ilelor curii de apel i instanelor din circumscripia acesteia i dispune2 de la ca- la ca-2 m#surile necesare pentru pre*enirea i remedierea pro(lemelor tehnice constatate2 at3t $n ca-ul construciilor2 c3t i al instalaiilor a)erente' e! ine e*idena patrimoniului2 a situaiei "uridice a construciilor curii de apel i ale instanelor din circumscripia curii de apel i a modului de utili-are a terenurilor a)erente' )! $ntocmete2 *eri)ic# i ine la -i Cartea tehnic# a construciilor i a instalaiilor a)erente ale curii de apel i instanelor din circumscripia acesteia2 precum i )ia tehnic# a acestora' &! particip#2 al#turi de e)ii compartimentelor conta(ile de la tri(unale i de la curtea de apel2 la )undamentarea necesarului lunar de credite2 la reparti-area lunar# a creditelor alocate pe o(iecti*e i cate&orii de lucr#ri' )ace propuneri de *alori pentru (u&etul anual pri*ind construirea i reparaiile imo(ilelor' h! )ace parte din comisia de casare a mi"loacelor )ixe' i! particip#2 din partea (ene)iciarului2 $n comisia de aplicare i urm#rire a m#surilor de protecie a muncii2 $n cadrul instanelor i pe antiere' "! $ntocmete sau particip# la $ntocmirea documentaiilor necesare solicit#rii de o)erte pentru lucr#ri de reparaii curente la imo(ilele curii de apel i ale instanelor a)late $n circumscripia acesteia' F! *eri)ic# $ntocmirea o)ertelor pre-entate din punct de *edere al corectitudinii lor i solicit#2 dac# este ca-ul2 complet#rile necesare'

16

l! )ace parte din colecti*ul de anali-# i ad"udecare a o)ertelor de execuie pentru lucr#rile de reparaii curente2 capitale i de in*estiii2 dup# ca-' m! )ace parte2 $n calitate de specialist desemnat din partea (ene)iciarului2 din comisiile de licitaie pentru execuia lucr#rilor de in*estiii2 consolidare i reparaii capitale la sediile curii de apel i ale instanelor din circumscripia acesteia' n! *eri)ic# i apro(# documentaiile tehnico8economice2 )#r# o(li&ati*itatea de a o(ine acordul preala(il al ministerului2 pentru lucr#rile de reparaii curente i inter*enii de ur&en#2 p3n# la *aloarea sta(ilit# prin re&lement#rile le&ale $n *i&oare' o! anali-ea-#2 solicit# complet#ri sau restituie2 dac# este ca-ul2 pentru re)acere acele documentaii tehnico8economice ce urmea-# a )i transmise la :inisterul ;ustiiei2 $n *ederea *eri)ic#rii i a*i-#rii lor' p! *eri)ic# situaia stadiilor )i-ice a)erente lucr#rilor de in*estiii2 consolid#ri2 reparaii capitale i curente la toate imo(ilele $n execuie aparin3nd curii de apel i instanelor din circumscripia acesteia2 $n *ederea respect#rii termenelor din &ra)icul de execuie apro(at i a calit#ii lucr#rilor executate i transmite lunar aceast# situaie dispecerului de -on#' H! asi&ur# controlul periodic2 ca repre-entant al (ene)iciarului2 asupra diri&inilor de antier pri*itor la derularea lucr#rilor $n curs de execuie' r! )ace parte2 $n calitate de repre-entant al (ene)iciarului2 din comisiile de recepie a lucr#rilor i de recepie )inal# a o(iecti*elor ce se reali-ea-# $n circumscripia curii de apel i particip# e)ecti* la *eri)icarea modului de $ntocmire a c#rilor tehnice ale construciilor2 a complet#rilor ulterioare2 precum i a modului de utili-are a construciilor2 ulterior recepiei. .! In&inerul constructor $ndeplinete orice alte atri(uii sta(ilite de preedintele instanei. B C. 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice ART. 44 1! 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice este or&ani-at i )uncionea-# potri*it dispo-iiilor Le&ii nr. C00J+111 pri*ind li(erul acces la in)ormaiile de interes pu(lic i ale Irdonanei <u*ernului nr. +4J+11+ pri*ind re&lementarea acti*it#ii de soluionare a petiiilor2 apro(at# cu modi)ic#ri prin Le&ea nr. +..J+11+. +! 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice asi&ur# le&#turile instanei cu pu(licul i cu mi"loacele de comunicare $n mas#2 $n *ederea &arant#rii transparenei acti*it#ii "udiciare2 $n condiiile le&ii.

14

.! 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice asi&ur# acti*itatea de soluionare $n termen a petiiilor2 $n condiiile le&ii. ART. 46 1! 5iroul de in)ormare i relaii pu(lice este condus de un "udec#tor desemnat de preedintele instanei ori de un a(sol*ent al )acult#ii de "urnalistic# sau de un specialist $n comunicare2 numit prin concurs sau examen. Conduc#torul (iroului $ndeplinete i rolul de purt#tor de cu*3nt. 1G1! 9esemnarea unui "udec#tor s# conduc# (iroul de in)ormare i relaii pu(lice se poate )ace numai cu acordul preala(il al acestuia. En )uncie de *olumul de acti*itate al "udec#torului desemnat s# conduc# (iroul de in)ormare i relaii pu(lice2 preedintele instanei2 cu a*i-ul cole&iului de conducere2 poate dispune de&re*area parial# sau total# a acestuia de atri(uiile ce $i re*in ca "udec#tor. +! En cadrul (iroului de in)ormare i relaii pu(lice )uncionea-# consilieri pentru in)ormaii pu(lice i unul sau mai muli &re)ieri desemnai de preedintele instanei. +G1! 7reedintele instanei poate dispune ca un alt "udec#tor sau2 dup# ca-2 unul dintre consilierii pre*#-ui la alin. +! s#8l $nlocuiasc# pe purt#torul de cu*3nt $n situaia $n care acesta lipsete din instan# sau este antrenat $n alte acti*it#i. .! 7ro&ramul -ilnic al (iroului coincide cu pro&ramul de lucru al instanei2 $ntr8o -i pe s#pt#m3n# )iind o(li&atorie sta(ilirea a . ore de )uncionare i dup#8amia-a2 dup# $ncheierea pro&ramului de lucru al instanei. ART. 4/ 1! Conduc#torul (iroului de in)ormare i relaii pu(lice are urm#toarele atri(uii% a! conduce i coordonea-# acti*itatea (iroului' (! or&ani-ea-# acti*itatea de )urni-are pe loc a in)ormaiilor2 atunci c3nd acest lucru este posi(il' c! anali-ea-# cererile de )urni-are a in)ormaiilor pu(lice2 dispune cu pri*ire la caracterul acestora 8 comunicate din o)iciu2 )urni-a(ile la cerere sau exceptate de la li(erul acces 8 i ia m#suri pentru re-ol*area solicit#rilor2 potri*it le&ii2 i pentru transmiterea r#spunsurilor c#tre solicitani2 $n termenul le&al' d! asi&ur# $ndeplinirea o(li&aiei le&ale de )urni-are din o)iciu a in)ormaiilor pre*#-ute de le&e2 prin a)iare $n locuri *i-i(ile la sediul instanei a $nscrisurilor care s# cuprind# aceste in)ormaii i prin pu(licarea lor pe pa&ina de Internet a instanei' e! anali-ea-# petiiile $nre&istrate i dispune cu pri*ire la modul de soluionare2 de redactare a r#spunsului2 conexare sau clasare2 su( coordonarea preedintelui instanei'
16

)! reparti-ea-# petiiile compartimentelor de specialitate2 $n )uncie de acti*itatea acestora2 i asi&ur# soluionarea lor i trimiterea r#spunsului $n termenul le&al' &! identi)ic# tirile di)u-ate de mass8media local# i naional#2 care au un impact ne&ati* asupra acti*it#ii i ima&inii instanei sau "udec#torilor ce )uncionea-# $n cadrul acesteia2 *eri)ic# *eridicitatea in)ormaiilor i asi&ur# in)ormarea corect# a opiniei pu(lice2 exprim3nd po-iia instanei )a# de pro(lemele semnalate' h! redactea-# declaraii de pres# i particip# la inter*iuri2 )urni-3nd in)ormaiile de interes pu(lic2 $n scopul unei in)orm#ri corecte i complete' i! spri"in# "udec#torii $n exercitarea dreptului la replic#. +! Conduc#torul (iroului de in)ormare i relaii pu(lice $ndeplinete orice alte atri(uii sta(ilite de preedintele instanei2 con)orm le&ii i re&ulamentului. ART. 61 1! 7urt#torul de cu*3nt al instanei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele a)late la instan#2 a*3nd o(li&aia de a respecta secretul de ser*iciu i de a prote"a in)ormaiile con)ideniale de care ia cunotin#. +! Durni-area de in)ormaii pri*ind acti*itatea "udiciar# poate )i restr3ns#2 $n condiiile le&ii2 atunci c3nd aceasta se )ace $n interesul moralit#ii2 al ordinii pu(lice ori al securit#ii naionale sau c3nd interesele minorilor ori protecia *ieii pri*ate a p#rilor $n proces o impun. 9reptul la li(erul acces la in)ormaii poate )i restr3ns i atunci c3nd2 $n $mpre"ur#ri speciale2 instana aprecia-# c# pu(licitatea ar )i de natur# s# aduc# atin&ere intereselor "ustiiei. ART. 61 1! <re)ierul din cadrul (iroului de in)ormare i relaii pu(lice are urm#toarele atri(uii% a! primete i $nre&istrea-# cererile de )urni-are a in)ormaiilor pu(lice' (! primete i $nre&istrea-# petiiile adresate instanei' c! pre-int# conduc#torului (iroului2 -ilnic2 petiiile i cererile $nre&istrate' d! transmite c#tre compartimentele de specialitate solicit#rile de in)ormaii i petiiile2 spre soluionare' e! urm#rete soluionarea la timp a solicit#rilor i petiiilor i aduce la cunotina conduc#torului (iroului orice pro(lem# i*it# $n derularea acti*it#ii' )! comunic# r#spunsurile c#tre petiionari i solicitani'

1/

&! redactea-# i pune la dispo-iie pu(licului $nscrisurile cu in)ormaiile care se comunic# din o)iciu2 precum i )ormularele pentru solicit#rile de in)ormaii pu(lice i pentru reclamaiile administrati*e' h! )urni-ea-# pe loc2 atunci c3nd este posi(il2 in)ormaiile pu(lice solicitate' i! )ace meniunile $n re&istrul de petiii i $n re&istrul pentru $nre&istrarea cererilor i r#spunsurilor pri*ind accesul la in)ormaiile pu(lice' "! p#strea-# $n mape separate petiiile i cererile2 precum i r#spunsurile date acestora. +! <re)ierul din cadrul (iroului de in)ormare i relaii pu(lice $ndeplinete orice alte atri(uii sta(ilite de conduc#torul (iroului2 potri*it le&ii i re&ulamentului.>

+1

S-ar putea să vă placă și