Sunteți pe pagina 1din 1

Reconstituirea dosarului sau a inscrisului disparut

I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 357 din 3 februarie 2009 In conformitate cu prevederile art. 512 alin. !" C. proc. pen., #otararea prin care instanta constata reconstituirea dosarului sau a inscrisului disparut este supusa apelului, iar #otararea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului. $in interpretarea prevederilor art. 512 alin. !" C. proc. pen. rezulta ca in cazul in care reconstituirea dosarului sau a inscrisului disparut se constata de catre o instanta de apel, #otararea este supusa numai recursului. %rin decizia nr. 559&' din 30 octombrie 200(, Curtea de )pel *radea, +ectia penala si pentru cauze cu minori, in temeiul art. 3(515 pct. 1 lit. b" C. proc. pen., a respins, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatii ,.I., -.,. si -.C. impotriva deciziei penale nr. 199&) din 7 iulie 200( a .ribunalului -i#or. %entru a pronunta aceasta #otarare, Curtea de )pel *radea a retinut ca, prin decizia penala nr. 199&) din 7 iulie 200(, .ribunalul -i#or, in baza art. 512 C. proc. pen., a constatat reconstituit dosarul de urmarire penala nr. 3701&%&2002 al %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea privind pe inculpatii0 ,.I., -.,. si -.C., trimisi in 1udecata pentru comiterea cate unei infractiuni de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 20( 2 209 alin. 1" lit. a" si i" cu aplicarea art. !1 alin. 2" C. pen., precum si I.3., trimis in 1udecata pentru comiterea infractiunii de complicitate la furt calificat prevazuta in art. 24 raportat la art. 20( 2 209 alin. 1" lit. a" si i" C. pen. %entru a pronunta aceasta #otarare, .ribunalul -i#or a constatat urmatoarele0 %rin procesul2verbal inc#eiat la 22 martie 2004, presedintele .ribunalului -i#or a constatat, potrivit art. 50( C. proc. pen., disparitia dosarului de urmarire penala nr. 3701&%&2002 al %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea 2 2 volume, ce s2a aflat atasat la dosarul nr. 494&2003 al Judecatoriei *radea, dosar nr. 3343&200! al .ribunalului -i#or. .otodata, in acelasi proces2verbal s2au aratat masurile care au fost intreprinse pentru /asirea dosarului in cauza. Ca urmare a faptului ca, cu toate dili/entele depuse, acest dosar nu a fost /asit, prin inc#eierea data in sedinta publica din 24 aprilie 2004, s2a dispus reconstituirea dosarului de urmarire penala nr. 3701&%&2002 al %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea. In consecinta, s2a fi5at termen de 1udecata si s2a dispus citarea tuturor partilor in cauza. .otodata, s2a solicitat %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea sa se comunice in copie toate actele pe care le detine la dosarul de casa, inre/istrat sub nr. 3701&%&2002. In acest sens, %arc#etul de pe lan/a Judecatoria *radea a trimis .ribunalului -i#or copia tuturor actelor e5istente in coperta de casa a dosarului nr. 3701&%&2002. %otrivit art. 512 C. proc. pen., 6cand nu e5ista o copie oficiala de pe inscrisul disparut, se procedeaza la reconstituirea acestuia. 'econstituirea unui dosar se face prin reconstituirea inscrisurilor pe care le continea.7 .ribunalul, vazand ca in cauza este vorba despre disparitia unui dosar de urmarire penala, a apreciat ca, in afara copiilor inscrisurilor de mai sus, comunicate de %arc#etul de pe lan/a Judecatoria *radea, este inadmisibila readministrarea altor probe, pentru urmatorul considerent0 )sa cum rezulta din rec#izitoriul aflat la dosar, in faza de urmarire penala s2a administrat o probatiune deosebit de vasta, incluzand audierea inculpatilor, efectuarea unor confruntari intre acestia, audierea unui numar de 14 parti vatamate si cel putin a unui numar de 52 martori. 8ste inadmisibil a se proceda la readministrarea acestor probe in faza de cercetare 1udecatoreasca, de instanta de apel, intrucat ele sunt date prin dispozitiile Codului de procedura penala in competenta e5clusiva a or/anului de urmarire penala, sunt specifice unei faze a procesului penal care a fost finalizata prin emiterea rec#izitoriului si nu mai este posibila reconstituirea lor prin reaudierea partilor si martorilor. 9ai mult, administrarea de probe ca activitate procesuala data de le/e in competenta instantei a fost efectuata de catre instanta de fond, al carei dosar se afla atasat in intre/ime prezentului apel si care contine declaratiile tuturor partilor si martorilor, administrate in dovedirea acuzarii si apararii, care au fost considerate necesare si utile solutionarii cauzei. In ceea ce priveste componenta completului de 1udecata, tribunalul a procedat la reconstituirea dosarului de urmarire penala in complet format din 2 1udecatori, respectandu2se astfel prevederile art. 512 alin. !" C. proc. pen., care stabileste in mod e5plicit faptul ca 6#otararea de reconstituire este supusa apelului, iar #otararea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului.7 $in acest te5t de le/e rezulta cu claritate ca in cazul disparitiei unui dosar in faza de apel reconstituirea se face de instanta de apel care 1udeca in complet de 2 1udecatori si care pronunta o decizie, potrivit le/ii. :azand aceasta stare de fapt, iar in drept, dispozitiile art. 512 C. proc. pen., a constatat reconstituit dosarul de urmarire penala nr. 3701&%&2002 al %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea. Impotriva deciziei penale nr. 199&) din 7 iulie 200( a .ribunalului -i#or au formulat apeluri recalificate ca recursuri de catre instanta", inculpatii ,.l., -.,., -.C. si I.3. 85aminand #otararea recurata din oficiu si prin prisma motivelor invocate, dar in limitele permise de le/e, Curtea de )pel *radea a retinut ca aceasta este le/ala si temeinica, recursurile formulate fiind nefondate. Impotriva deciziei nr. 559&' din 30 octombrie 200( a Curtii de )pel *radea, +ectia penala si pentru cauze cu minori, au formulat recursuri ,.I., -.,. si -.C. 'ecursurile formulate sunt inadmisibile. %otrivit art. 510 C. proc. pen., reconstituirea unui dosar se efectueaza de instanta de 1udecata inaintea careia cauza se /aseste pendinte. Conform art. 512 C. proc. pen., reconstituirea dosarului disparut se face prin reconstituirea inscrisurilor pe care le contine, reconstituire care se dispune cu citarea partilor. $in interpretarea alin. !" al art. 512 C. proc. pen. rezulta ca in cazul in care reconstituirea dosarului disparut se constata de catre o instanta de apel instanta competenta conform art. 510 C. proc. pen." #otararea este supusa recursului. In cauza se retine ca .ribunalul -i#or, instanta de apel 2 investita cu solutionarea apelurilor declarate in cauza respectiva 2, a constatat disparitia dosarului de urmarire penala nr. 3701&%&2002 al %arc#etului de pe lan/a Judecatoria *radea, care era atasat la dosarul nr. 494&2003 al Judecatoriei *radea. .ribunalul -i#or, ca instanta pe rolul caruia se afla cauza pendinte, in temeiul art. 510 C. proc. pen., a procedat la reconstituirea dosarului de urmarire penala, prin inlocuirea sau reconstituirea inscrisurilor. %e cale de consecinta, #otararea prin care s2a constatat reconstituirea dosarului disparut era supusa recursului, recurs care a fost solutionat prin decizia penala nr. 559&' din 30 octombrie 200( de catre Curtea de )pel *radea, #otarare care este definitiva, dupa cum rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 512 alin. !" C. proc. pen. )stfel, recursurile formulate de catre inculpatii ,.I., -.,. si -.C. impotriva deciziei Curtii de )pel *radea, instanta de recurs, sunt inadmisibile, fiind declarate impotriva unor #otarari definitive, motiv pentru care, potrivit art. 3(515 pct. 1 lit. a" C. proc. pen., au fost respinse ca atare.