Sunteți pe pagina 1din 12

Reabilitare judectoreasc.

Instana competent

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea special. Proceduri speciale.
Procedura reabilitrii judectoreti
Indice alfabetic: Drept procesual penal
- reabilitare judectoreasc
- instana competent

C. proc. pen., art. 494

Competent s se pronune asupra reabilitrii judectoreti este, potrivit art. 494
C. proc. pen., fie instana ce a judecat n prim instan cauza n care s-a pronunat
condamnarea, fie instana corespunztoare n a crei circumscripie domiciliaz condamnatul.
Dac instana ce a judecat n prim instan cauza n care s-a pronunat condamnarea
este o instan militar i nainte de introducerea cererii de reabilitare, printr-o modificare
leislativ, cauza a fost trecut n competena instanei civile, cererea de reabilitare se judec de
instana civil devenit competent s soluioneze cauza n prim instan sau de instana
corespunztoare acesteia n a crei circumscripie domiciliaz condamnatul. !ntr-un atare caz,
cererea de reabilitare judectoreasc, fiind subsecvent condamnrii, urmeaz sub aspectul
competenei reimul cauzei n care s-a pronunat condamnarea, e"istent la momentul introducerii
cererii de reabilitare.

#.C.C.$., secia penal, nc%eierea nr. 4&44 din '& iulie '((&

)rin sentina penal nr. *9+ din ** aprilie '((&, $udectoria ,analia i-a declinat
competena de soluionare a cererii de reabilitare judectoreasc formulat de petentul ,.C. n
favoarea -ribunalului ,ilitar .ucureti.
#nstana civil a reinut c, prin sentina penal nr. *+99 din / noiembrie *9/9 a
-ribunalului ,ilitar .ucureti, ,.C. a fost condamnat la 9 ani nc%isoare pentru infraciunea
prevzut n art. '& raportat la art. *90 alin. 1'2 lit. b2 C. pen., cu aplicarea art. 03 alin. 1*2 lit. c2
C. pen.
$udectoria ,analia a constatat c nu este competent s judece cererea de reabilitare
conform art. 494 C. proc. pen., ntruc4t nu este ec%ivalent din punct de vedere al competenei
cu aceast instan militar. -otodat, a motivat c petentul domiciliaz n judeul Constana,
aflat n circumscripia -ribunalului ,ilitar .ucureti, care l-a condamnat la 9 ani nc%isoare.
)rin sentina penal nr. 3' din *3 iunie '((&, -ribunalul ,ilitar .ucureti i-a declinat
competena de soluionare a cererii de reabilitare judectoreasc formulat de ,.C. n favoarea
$udectoriei ,analia i a sesizat !nalta Curte de Casaie i $ustiie n vederea soluionrii
conflictului de competen.
#nstana militar a reinut c, la data judecrii, competena instanei militare a fost atras
de calitatea de militar a inculpatului - soldat 5.5., i el judecat n cauz pentru autorat la
infraciunea prevzut n art. *90 alin. 1'2 lit. b2 C. pen., cu aplicarea art. 03 alin. 1*2 lit. c2 C. pen.
-ribunalul ,ilitar .ucureti a motivat c, potrivit art. '& C. proc. pen., astfel cum a fost
modificat prin art. # pct. *4 din 6eea nr. '/*7'((+, tribunalul militar judec n prim instan
infraciunile prevzute n art. ++* - +3' C. pen., precum i alte infraciuni sv4rite n letur cu
ndatoririle de serviciu comise de militar p4n la radul de colonel inclusiv, cu e"cepia celor date
n competena altor instane.
8r, infraciunea de viol prevzut n art. *90 alin. 1'2 lit. b2 C. pen., sv4rit 5.5., a fost
comis de acesta n timp ce se afla n permisie i nu avea letur cu serviciul militar.
9a fiind, conc%ide instana militar, potrivit art. '3 C. proc. pen., competent s judece
cauza n prezent n prim instan, at4t n privina faptelor soldatului 5.5., c4t i ale lui ,.C. ar fi
$udectoria ,analia, n circumscripia creia s-au comis faptele. )rin urmare, i cererea de
reabilitare judectoreasc ar urma s fie judecat de aceast instan.
:"amin4nd actele dosarului, !nalta Curte de Casaie i $ustiie constat c
$udectoria ,analia este competent s judece cauza referitoare la cererea de reabilitare
formulat de ,.C.
)otrivit art. 494 C. proc. pen., competent s se pronune asupra reabilitrii judectoreti
este fie instana care a judecat n prim instan cauza n care s-a pronunat condamnarea pentru
care se cere reabilitarea, fie instana corespunztoare n a crei circumscripie domiciliaz
condamnatul.
Din e"aminarea te"tului rezult c cererea de reabilitare judectoreasc se judec fie la
instana care potrivit competenei a pronunat condamnarea, fie la instana din circumscripia
unde domiciliaz condamnatul.
9v4nd n vedere momentul n care se judec o cerere de reabilitare, rezult c aceasta
este subsecvent condamnrii. )rin urmare, n privina competenei, aceasta urmeaz reimul
judecii cauzei care a determinat cererea ulterioar, cum este cazul reabilitrii.
!n privina infraciunii prevzute n art. *90 alin. 1'2 C. pen., prin 6eea nr. '/*7'((+
instana militar a pierdut n mod absolut competena judecrii ei, competena judecrii acestei
infraciuni aparin4nd instanei civile, n cauz $udectoriei ,analia. De altfel, acesteia i
aparine competena i dup criteriul alternativ al domiciliului, nscris n art. 494 C. proc. pen.,
ntruc4t condamnatul domiciliaz n circumscripia $udectoriei ,analia.
!n consecin, s-a stabilit competena de soluionare a cererii de reabilitare formulat de
petentul ,.C. n favoarea $udectoriei ,analia
9utor; -ribunalul <rancea
Domenii asociate;procedura civila si penala
,ateria; 9nulare reabilitare 1art.*+9 cod procedura penala2
=r.'47'3.(*.'((/
Decizie;
9utor -ribunalul <rancea sectia penala
9nulare-reabilitare art.*+9 cod procedura penala
)etentul ..#. a fost reabilitat de drept conform art.*+4 cod penal prin sentinta
penala din (/.(3.'((0 pronuntata de $udecatoria >ocsani pentru pedeapsa de * an
si + luni nc%isoare cu suspendarea conditionata a e"ecutarii pedepsei pe durata
unui termen de ncercare de + ani si + luni aplicata acestuia prin sentinta penala din
'((+ a $udecatoriei >ocsani definitiva prin neapelare, ntruc4t n termenul de
ncercare nu a mai sav4rsit nici o alta infractiune asa cum rezulta din fisa de cazier
judiciar.
Dar fata de petent ncepuse urmarirea penala asa cum rezulta din fisa de
cazier judiciar, n termenul de ncercare al pedepsei de mai sus acesta sav4rsise o
noua infractiune pentru care a si fost condamnat prin sentinta penala din
'(.(&.'((0.
Cu toate acestea, l-a data c4nd s-a pronuntat sentinta penala din
(/.(3.'((0 de reabilitare, sentinta penala *4(7'((0 nu era definitiva si nici acum nu
este definitiva fiind n recurs la curtea de apel.
!n mod normal, conform dispozitiilor art.3(( cod procedura penala daca
instanta care a solutionat cererea de reabilitare ar fi cunoscut nainte de
solutionarea acesteia ca a fost pusa n miscare actiunea penala pentru o alta
infractiune sav4rsita de condamnat ar fi suspendat e"aminarea cererii p4na la
solutionarea definitiva a cauzei privitoare la o noua nvinuire.
Dar acest lucru nu avea cum sa-l cunoasca ntruc4t nu rezulta din cazierul
judiciar depus la fond.
Doar cazierul judiciar depus ulterior releva o atare situatie, cum ca s-a
nceput urmarirea penala pentru o noua fapta.
)otrivit disp.art.*+9 cod procedura penala ,, reabilitarea judecatoreasca va fi
anulata c4nd dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta
condamnare, care daca ar fi fost cunoscuta ducea la respinerea cererii de
reabilitare?.
Cum n speta de fata petentul suferise o noua condamnare prin sentinta
penala nr.*4(7'((0 pronuntata de $udecatoria )anciu sentinta nsa ce nu este
definitiva rezulta ca institutia anularii reabilitarii nu se aplica n cazul de fata, astfel
nc4t n baza art.+/3*3 pct.' lit.d cod procedura penala s-a admis recursul, s-a
casat sentinta si n rejudecare s-a respins sesizarea formulata de )arc%etul de pe
l4na -ribunalul <rancea pentru anularea reabilitarii constatata prin sentinta penala
din (/.(3.'((0 .
-ip; sentinta penala
=r.7data; *30 din *'.**.'((/
Domeniu asociat; @eabilitare judecatoreasca.
-itlu; !ndeplinirea conditiilor leale pentru constatarea reabilitarii
judecatoresti.
)rin cererea nreistrata pe rolul $udecatoriei Corabia la data de *0.(9.'((/
sub nr. *0+*7'*+77'((/, petentul condamnat 5. D., a solicitat instantei ca prin
%otararea pe care o va pronunta sa dispuna reabilitarea sa pe cale judecatoreasca
n ce priveste pedeapsa de * an si &luni nc%isoare, aplicata prin sentinta penala nr.
4'7*9.('.*999 a $udecatoriei .. pronuntata n dosarul nr. **&07*99/, definitiva prin
decizia penala nr. &((7@7(&.**.'((* a Curtii de 9pel )., pentru savarsirea
infractiunii de ucidere din culpa, prevazuta de art. *0/ alin. ' si 3 Cod penal cu
aplicarea art. 0* Cod penal.
!n motivarea cererii petentul a aratat ca de la data condamnarii si pana n
prezent nu a mai suferit alte condamnari, a avut asiurata e"istenta prin munca, o
buna conduita si a ac%itat n ntreime c%eltuielile judiciare la care a fost obliat.
!n dovedirea cererii a depus la dosar copia sentintei penale nr.
4'7*9.('.*999 a $udecatoriei .. pronuntata n dosarul nr. **&07*99/1f.4-32,
certificatul de cazier judiciar 1f. *'2, bilet de liberare nr. '(7*0.(9.'((' 1f.'2, copia
cartii de identitate 1f. +2, scrisoare de recomandare 1f. *+2, caracterizare emisa de
)rimaria C. 1f.*42, adeverinte privind locul de munca si domiciliul 1f.*/, '( 2
adeverinta emisa de 9dministratia finantelor )ublice 1f.*92, c%itanta seria <6 <)# nr.
'99+*4(7+(.*(.'((/ n dovedirea ac%itarii c%eltuielilor judiciare datorate statului
1f.*'2,
Din dispozitia instantei s-au atasat la dosar referatul ntocmit de .iroul
:"ecutari )enale 1f.9, ''2 si dosarul de fond nr. **&07*99/ al $udecatoriei ...
9nalizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele;
)rin sentinta penala nr. 4'7*'.('.*999 a $udecatoriei .. pronuntata n
dosarul nr. **&07*99/, definitiva prin decizia penala nr. &((7@7(&.**.'((* a Curtii
de 9pel ). pronuntata n dosarul nr. +33'7'((*, petentul a fost condamnat la o
pedeapsa de * an si & luni nc%isoare, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din
culpa prevazuta de art. *0/ alin. ' si 3 Cod penal cu aplicarea art. 04 si art. 0& lit. b
Cod penal. De asemenea, acesta a fost obliat la plata sumei de +.&3(.((( lei
vec%i cu titlu de c%eltuieli judiciare catre stat.
)etentul condamnat a fost ncarcerat n vederea e"ecutarii mandatului de
e"ecutare a pedepsei nr. /7*999 la data de '/.(*.'((' astfel cum s-a comunicat
.iroului :"ecutari penale din cadrul $udecatoriei .. prin adresa nr.
'33(47'/.(*.'((' a #)$ 8.- )ost )olitie C., fiind liberat la data de *0.(9.'((' A
potrivit biletului de liberare nr. '(7*0.(9.'(('1f.'2. Blterior, astfel cum reiese din fisa
de cazier judiciar atasata la dosar 1f. *'2, acesta nu a mai suferit alte condamnari.
#nstanta constata ca n cauza sunt ndeplinite cerintele prevazute de art. *+3
A *+0 cod penal si ale art.493 Cod procedura penala privitoare la termenele de
reabilitare si conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca condamnatul.
9stfel, potrivit art. *+3 alin. * lit. a cod penal condamnatul poate fi reabilitat,
la cerere, de instanta judecatoreasca n cazul condamnarii la pedeapsa nc%isorii
mai mare de un an pana la 3 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani la care se
adaua jumatate din durata pedepsei pronuntate.
Din e"aminarea fisei de cazier a petentului si a biletului de liberare nr.
'(7*0.(9.'(('1f.'2, instanta retine ca acesta a fost eliberat din e"ecutarea pedepsei
la data de *0.(9.'((', precum si faptul ca petentul nu a mai suferit alte
condamnari. )otrivit art. *+& Cod penal termenul prevazute de art. *+4 si *+3 se
socotesc de la data cand a luat sfarsit e"ecutarea, n speta de la *0.(9.'(('.
-ermenul de reabilitare judecatoreasca a petentului este de 4 ani si 9 luni,
calculat potrivit art. *+3 alin. * lit. a cod penal, termen care a nceput sa cura la
data de *0.(9.'((', mplinindu-se la data de *0.(0.'((0.
#nstanta constata ca sunt ndeplinite si celelalte cerinte privind reabilitarea
judecatoreasca, astfel petentul nu a suferit alte condamnari, si are asiurata
e"istenta prin munca si a avut si are o buna conduita n familie si societate, fapte
care rezulta din adeverintele depuse la dosar 1f.*+, '(2 coroborate cu declaratia
martorului audiat n cauza si cu caracterizarile depuse la dosar 1f.*4,*3,*/2.
-otodata, instanta retine ca, potrivit declaratiei martorului audiat n cauza
1f.*32, dupa ce a suferit condamnarea pentru care se solicita reabilitarea, petentul
este cunoscut n comunitate ca o persoana linistita, muncitoare, si-a ntemeiat o
familie si are un copil minor, aspecte relatate si n caracterizarea emisa de )rimaria
din localitatea de domiciliu a petentului 1f*42.
9sa cum rezulta din c%itanta seria <6 <)# nr. '99+*4(7+(.*(.'((/ petentul
a ac%itat n ntreime c%eltuielile judiciare la plata carora a fost obliat prin sentinta
penala nr. 4'7*999. -otodata acesta a ac%itat si c%eltuielile judiciare la plata carora
a fost obliat prin deciziile pronuntate n caile de atac, respectiv sumele de +(( (((
lei si &(( ((( lei, astfel cum rezulta din adresele nr. ''3&7(/.('.'((' si nr.
/(/37'+.(+.'((' emise de 9dministratia >inanciara 8lt 1f. '4+, '4& dosar fond2.
!n consecinta, instanta va admite cererea petentului condamnat 5. D., n
temeiul art. *+3 alin. * lit. a si art. *+0 alin. * lit. a A d cod penal si va dispune
reabilitarea de judecatoreasca a acestuia cu privire la pedeapsa de * an si &luni
nc%isoare, aplicata prin sentinta penala nr. 4'7*9.('.*999 a $udecatoriei ..
pronuntata n dosarul nr. **&07*99/, definitiva prin decizia penala nr.
&((7@7(&.**.'((* a Curtii de 9pel ).
!n temeiul art. 3(' cod procedura penala va dispune efectuarea mentiunilor
privind reabilitarea pe %otararile de condamnare prin care au fost aplicate
pedepsele cu nc%isoarea pentru care s-a admis reabilitarea, dupa ramanerea
definitiva a prezentei.
De asemenea, la ramanerea definitiva a prezentei sentinte o copie a
acesteia se va comunica Directiei de Cazier $udiciar si :videnta 8perativa din
cadrul #)$ 8. pentru efectuarea mentiunilor de rioare.
!n temeiul art. *9' alin. + cod procedura penala c%eltuielile judiciare
avansate de stat vor ramane n sarcina acestuia.
Centinta a ramas definitiva prin nerecurare.
!ntocmit azi '+.(+.'((9,
$udecator >68@:=-#=9 C-9=9 DDDD
Constata ca prin C) nr. a -ribunalului .acau a fost trimisa spre solutionare
cererea nreistrata sub nr. pe rolul $udecatoriei ,oinesti, jud. .acau, prin care
.$>,a solicitat reabilitarea fata de efectele s.p. a -ribunalului .acau, ramasa
definitiva la data de *3.(*.'((' prin D) nr. a Curtii de 9pel .acau.
n cererea formulata petentul arata ca ndeplineste conditiile reabilitarii fata
de condamnarea suferita.
Din actele dosarului, instanta a retinut urmatoarele;
)rin s.p. nr. a -ribunalului .acau, ramasa definitiva la data de prin D)
nr.97*3.(*.'((' a Curtii de 9pel .acau, .eta $an- >lorin a fost condamnat la 4 ani
nc%isoare pentru sav4rsirea infractiunii prevazuta de art.'** alin.' lit.a,d, f Cod
penal, arestat la data de '*.(+.'((*, liberat conditionat la *'.(9.'((+ cu un rest
ramas nee"ecutat de 333 zile.
9rticolul *+3 lit.a Cod penal arata ca reabilitarea la cerere n cazul
condamnarii la pedeapsa nc%isorii mai mare de un an p4na la 3 ani, se realizeaza
dupa trecerea unui termen de patru ani, la care se adaua jumatate din durata
pedepsei pronuntate.
Conform art.*+& Cod penal termenele prevazute de art.*+3 Cod penal se
socotesc de la data c4nd a luat sf4rsit e"ecutarea pedepsei principale.
)e cale de consecinta reabilitarea ar fi intervenit la data de *'.(+.'(**.
)e cale de consecinta, n baza art.*+3 Cod penal cu referire la art.*+& Cod
penal si art.490 lit.a Cod proc. civila va fi respinsa cererea de reabilitare
judecatoreasca formulata de condamnatul .$> .
n baza art.*9' pct.+ teza ' Cod proc. penala va fi obliat pe . $> la
c%eltuieli judiciare catre sta
9utor; -ribunalul <ranceaDomenii asociate;procedur civil i penal,ateria; 9nulare
reabilitare 1art.*+9 cod procedur penal2=r.'47'3.(*.'((/Decizie;9utor -ribunalul <rancea
secia penal9nulare-reabilitare art.*+9 cod procedur penal)etentul ..#. a fost reabilitat de
drept conform art.*+4 Cod penal prin sentina penal din (/.(3.'((0 pronunat de
$udectoria >ocani pentru pedeapsa de * an i + luni nc%isoare cu suspendarea
condiionat a e"ecutrii pedepsei pe durata unui termen de ncercare de + ani i + luni
aplicat acestuia prin sentina penal din '((+ a $udectoriei >ocani definitiv prin
neapelare, ntruc4t n termenul de ncercare nu a mai sv4rit nici o alt infraciune aa cum
rezult din fia de cazier judiciar.
Dar fa de petent ncepuse urmrirea penal aa cum rezult din fia de cazier judiciar,
n termenul de ncercare al pedepsei de mai sus acesta sv4rise o nou infraciune pentru
care a i fost condamnat prin sentina penal din '(.(&.'((0.
Cu toate acestea, l-a data c4nd s-a pronunat sentina penal din (/.(3.'((0 de
reabilitare, sentina penal *4(7'((0 nu era definitiv i nici acum nu este definitiv fiind n
recurs la curtea de apel.
!n mod normal, conform dispoziiilor art.3(( Cod procedur penal dac instana care a
soluionat cererea de reabilitare ar fi cunoscut nainte de soluionarea acesteia c a fost pus
n micare aciunea penal pentru o alt infraciune sv4rit de condamnat ar fi suspendat
e"aminarea cererii p4n la soluionarea definitiv a cauzei privitoare la o nou nvinuire.
Dar acest lucru nu avea cum s-l cunoasc ntruc4t nu rezulta din cazierul judiciar
depus la fond.
Doar cazierul judiciar depus ulterior relev o atare situaie, cum c s-a nceput urmrirea
penal pentru o nou fapt.
)otrivit disp.art.*+9 cod procedur penal,, reabilitarea judectoreasc va fi anulat
c4nd dup acordarea ei s-a descoperit c cel reabilitat mai suferise o alt condamnare, care
dac ar fi fost cunoscut ducea la respinerea cererii de reabilitareE.
Cum n spea de fa petentul suferise o nou condamnare prin sentina penal
nr.*4(7'((0 pronunat de $udectoria )anciu sentina ns ce nu este definitiv rezult c
instituia anulrii reabilitrii nu se aplic n cazul de fa, astfel nc4t n baza art.+/3*3 pct.'
lit.d cod procedur penal s-a admis recursul, s-a casat sentina i n rejudecare s-a respins
sesizarea formulat de )arc%etul de pe l4n -ribunalul <rancea pentru anularea reabilitrii
constatat prin sentina penal din (/.(3.'((0.
ut%or F9,>#@:CCB, =. #.. )8):CCB, Cc.. Despre reabilitarea n materie penal
Selectai
anulSelectai
volumulSelect
filiala


Ascu
nde
exempla
rele
mprum
utate
Descrie
re
Statut
exempl
ar
Data
scaden
t
ib. filial
Colec
ie
C!"
#
$ocali%a
re&'
arcod
(ote
!)A
C
S*
+
Ce mpr.
numai la
sal
6a raft
Bnitatea
central
Carte
##.-
*+.'*
0
((((((3(+
'&(
DECIZIE nr. 2.815 din 19 noiembrie
1975
Reabilitare. Competenta. In cazul
cind fapta pentru care inculpatul a fost condamnat
este data in competenta de prima instanta a
tribunalului militar de mare unitate conform art. 26
pct. 2 lit. a Cod procedura penala, competenta a judeca cererea
de reabilitare - in masura in care petitionarul a optat pentru
instanta civila - este judecatoria in raza careia condamnatul isi
>i
9ct

<i zual i zri

Cut ri

)ri ma pai na
are domiciliul, instanta egala in grad cu tribunalul militar de
mare unitate
EMITENT: TRIB!"## $%R&' - $&C(I" %&!"#)
%rin cererea *nregistrat+ la ,- iunie ./01 la 2udec+toria
Bac+u T.3. a solicitat reabilitarea sa cu privire la pedeapsa de
1 ani *nc4isoare aplicat+ prin sentin5a penal+ nr. // din 2-
martie ./6- a Tribunalului militar Timi6oara, pentru infrac5iunea
de uneltire contra ordinii sociale, prev+zut+ de art. 2-/ pct. 2
lit. a Cod penal anterior.
2udec+toria Bac+u, prin sentin5a penal+ nr. .670 din ..
august ./01, 6i-a declinat competen5a *n favoarea Tribunalului
jude5ean Bac+u, cu motivarea c+ sentin5a de condamnare fiind
pronun5at+ de Tribunalul militar Timi6oara, competen5a de
judecare a cererii de reabilitare revine tribunalului jude5ean,
ca instan5+ corespunz+toare tribunalului militar care a judecat
cauza.
Tribunalul jude5ean Bac+u, primind dosarul, 6i-a declinat, la
r*ndul s+u, competen5a *n favoarea 2udec+toriei Bac+u, prin
sentin5a penal+ nr. 0, din 26 septembrie ./01.
8n motivarea acestei solu5ii s-a ar+tat c+ fapta de uneltire
contra ordinii sociale, prev+zut+ de art. 2-/ pct. 2 lit. a din
codul penal anterior, fiind incriminat+ *n prezent prin art. .66
Cod penal 6i dat+ *n competen5a material+ a tribunalelor militare
de mare unitate, cererea de reabilitare trebuie s+ fie
solu5ionat+ de judec+torie, *ntruc*t aceast+ instan5+ este egal+
*n grad cu tribunalul militar de mare unitate, iar nu de
tribunalul jude5ean.
Ivindu-se astfel un conflict negativ de competen5+, dosarul a
fost *naintat Tribunalului $uprem.
&9amin:nd lucr+rile dosarului 6i 4ot+r*rile pronun5ate se
constat+ c+ instan5a competent+ s+ solu5ioneze cererea de
reabilitare este 2udec+toria Bac+u.
%otrivit art. ;/; Cod procedur+ penal+ instan5a competent+ s+
se pronun5e asupra reabilit+rii judec+tore6ti este fie
judec+toria sau tribunalul care a judecat *n prim+ instan5+ *n
care s-a pronun5at condamnarea pentru care se cere reabilitarea,
fie instan5a corespunz+toare *n a c+rei raz+ teritorial+
domiciliaz+ condamnatul.
"6a cum bine a 4ot+r*t 6i tribunalul jude5ean, *n cazul
4ot+r*rilor pronun5ate de instan5ele militare, prin instan5+
corespunz+toare *n sensul te9tului de mai sus, trebuie s+ se
*n5eleag+ nu tribunalul militar de la domiciliul condamnatului,
ci instan5a civil+ <judec+torie sau tribunal jude5ean= egal+ *n
grad cu tribunalul militar competent - la data introducerii
cererii de reabilitare - s+ judece cauza *n prim+ instan5+.
8ntruc*t, *n spe5+, fapta pentru care peti5ionarul a fost
condamnat - uneltire contra ordinii sociale, prev+zut+ de art.
2-/ lit. a Cod penal anterior - este incriminat+ de actualul cod
penal *n art. .66 6i dat+ *n competen5a de prim+ instan5+ a
tribunalelor militare de mare unitate, conform art. 26 pct. 2
lit. a raportat la art. 27 Cod procedur+ penal+, competent+ a se
pronun5a asupra cererii de reabilitare - *n m+sura *n care
peti5ionarul a optat pentru instan5a civil+ - este 2udec+toria
Bac+u, *n raza c+reia condamnatul *6i are domiciliul, deoarece
aceast+ judec+torie, iar nu tribunalul jude5ean, este instan5a
egal+ *n grad cu tribunalul militar de mare unitate.
------
DECIZIE nr. 400 din 10 februarie 1983
Competenta. Reabilitare.
EMITENT TRI!"N#$ %"&REM
%EC'I# &EN#$#
(ude)area )ererii de reabilitare re*ine in+tantei )are a ,ude)at 'n prima in+tanta )au-a 'n
)are +.a pronuntat )ondamnarea/ +au in+tantei )ore+pun-atoare 'n a )arei ra-a teritoriala
domi)ilia-a )ondamnatul. Da)a/ 'n+a/ )ompetenta materiala +.a modifi)at/ )ererea de
reabilitare +e ,ude)a de in+tanta )ompetenta +a ,ude)e 'n prima in+tanta la data
introdu)erii )ererii de reabilitare ori de in+tanta )ore+pun-atoare a)e+teia/ 'n ra-a )areia
domi)ilia-a )ondamnatul.
&rin )ererea introdu+a la (ude)atoria Tir0o*i+te/ petitionarul #.N. a +oli)itat reabilitarea
+a ,ude)atorea+)a pri*itor la pedeap+a )e i.a fo+t apli)ata de Tribunalul Muni)ipiului
!u)ure+ti/ pentru infra)tiunile de delapidare pre*a-uta de art. 113 alin. 1 +i de fal+
pre*a-uta de art. 189 ). pen.
(ude)atoria Tir0o*i+te/ prin +entinta penala nr. 111231981/ a de)linat )ompetenta
+olutionarii )au-ei 'n fa*oarea Tribunalului (udetean Dimbo*ita/ moti*ind )a/ 'n raport
de di+po-itiile art. 494 ). pro). pen./ in+tanta )ore+pun-atoare 'n 0rad Tribunalul
Muni)ipiului !u)ure+ti/ )are a pronuntat )ondamnarea petitionarului/ e+te Tribunalul
(udetean Dimbo*ita/ )aruia 'i re*ine )ompetenta de a +olutiona )ererea de reabilitare.
$a rindul +au/ Tribunalul (udetean Dimbo*ita/ prin +entinta penala nr. 4431981/ a de)linat
)ompetenta +olutionarii )au-ei 'n fa*oarea (ude)atoriei Tir0o*i+te/ )u moti*are )a/ '
ntru)'t infra)tiunile de delapidare pre*a-uta de art. 113 alin. 1 +i de fal+ pre*a-uta de art.
189 ). pen. +'nt de )ompetenta ,ude)atoriei/ +i +olutionarea )ererii de reabilitare pri*ind
)ondamnari pentru a)e+te infra)tiuni re*ine tot ,ude)atoriei.
In +olutionarea )onfli)tului ne0ati* de )ompetenta +e )on+tata urmatoarele
&otri*it di+po-itiilor art. 12 ). pro). pen./ ,ude)atoria ,ude)a 'n prima in+tanta toate
infra)tiunile/ )u e5)eptia )elor date prin le0e 'n )ompetenta altor in+tante/ iar 'n
)onformitate )u di+po-itiile art. 16 p)t. 1 lit. a din a)ela+i )od/ tribunalul ,udetean
,ude)a/ 'ntre altele/ infra)tiunea de delapidare pre*a-uta de art. 113 alin. 3 ). pen.
#+adar/ )ompetenta ,ude)arii )au-elor pri*ind infra)tiunea de delapidare pre*a-uta de art.
113 alin. 1 ). pen. re*ine ,ude)atoriei.
In+tanta )ompetenta +a +e pronunte a+upra reabilitarii ,ude)atore+ti e+te/ potri*it art. 494
). pro). pen./ fie ,ude)atoria +au tribunalul )are a ,ude)at 'n prima in+tanta )au-a 'n )are
+.a pronuntat )ondamnarea pentru )are +e )ere reabilitarea/ fie in+tanta )ore+pun-atoare '
n a )arei ra-a teritoriala domi)ilia-a )ondamnatul.
E+te de retinut/ 'n +peta/ )a 'n anul 1961/ )'nd petitionarul a fo+t )ondamnat pentru +a*'
r+irea infra)tiunii de delapidare pre*a-uta de art. 113 alin. 1 ). pen./ )ompetenta ,ude)arii
a)e+tei infra)tiuni re*enea tribunalului ,udetean/ dar/ prin De)retul nr. 34231964/
,ude)area a)e+tor infra)tiuni a fo+t tre)uta 'n )ompetenta ,ude)atoriei.
Intru)'t/ de)i/ )ondamnarea pri*itor la )are petitionarul +oli)ita reabilitarea +.a pronuntat
pentru infra)tiuni )e +'nt/ 'n pre-ent/ de )ompetenta ,ude)atoriei/ )a prima in+tanta/ +i
+olutionarea )ererii de reabilitare pentru a)ea+ta )ondamnare re*ine tot ,ude)atoriei/
+tabilindu.+e )a 'n )au-a )ompetenta apartine (ude)atoriei Tir0o*i+te.
DECIZIE nr. 1.060 din 18 aprilie
1974
Reabilitare. Condamnat decedat in
timpul e9ecutarii pedepsei. Cererea de reabilitare facuta de
rudele apropiate ale condamnatului nu poate fi admisa daca acesta
nu a trait si dupa e9ecutarea pedepsei, pentru a face dovada prin
comportarea sa buna ca s-a reeducat
EMITENT: TRIB!"## $%R&' - $&C(I" %&!"#)
%rin sentin5a penal+ nr. 1-7>./1/ a Tribunalului militar
Ia6i, a fost condamnat la .2 ani *nc4isoare inculpatul I.C.
%rin decizia nr. 210.>./1/ a Tribunalului militar al regiunii
I militare Bucure6ti, recursul inculpatului a fost respins.
#a data de 2- noiembrie ./0,, I.%., fiul condamnatului I.C.,
decedat la locul de e9ecutare a pedepsei, a f+cut cerere de
reabilitare la Tribunalul jude5ean Ia6i, pentru acesta.
%rin sentin5a penal+ nr. ., din ,- ianuarie ./0;, cererea de
reabilitare a fost respins+ cu motivarea c+ persoana
condamnatului, pentru care se cere reabilitarea,
fiind decedat+ *n timpul e9ecut+rii pedepsei, nu se
mai poate verifica conduita sa posterioar+ e9ecut+rii pedepsei.
8mpotriva acestei sentin5e I.%. a declarat recurs prin care
reitereaz+ motivele din cererea de reabilitare.
&9amin:nd sentin5a atacat+ 6i actele dosarului *n raport cu
sus5inerile recurentului, precum 6i *n ansamblu, *n sensul art.
,0. alin. 2 6i ,07 Cod procedur+ penal+, se constat+ urm+toarele?
%entru ca o cerere de reabilitare judec+toreasc+ s+ poat+ fi
admis+, trebuie s+ fie *ndeplinit+ condi5ia prev+zut+ de art. .,1
Cod penal ca dup+ e9ecutarea pedepsei s+ fi trecut un anumit
termen, iar potrivit art. ;/1 alin. 2 lit. c Cod procedur+ penal+
*n cererea de reabilitare trebuie s+ se men5ioneze localit+5ile
*n care a locuit condamnatul si locurile de munc+ pe tot
intervalul de timp de la e9ecutarea pedepsei p*n+ la introducerea
cererii.
@in te9tele men5ionate rezult+ c+ pentru a putea fi admis+ o
cerere de reabilitare este necesar ca persoana condamnat+ s+ fi
tr+it si dup+ e9ecutarea pedepsei si s+ fi f+cut dovada, prin
comportarea bun+ *n aceast+ perioad+, c+ s-a reeducat.
Cum o astfel de dovad+ nu poate fi f+cut+ *n situa5ia *n care
condamnatul a decedat *n timpul e9ecut+rii pedepsei - ca *n cazul
>i
9ct

<i zual i zri

Cut ri

)ri ma pai na
de fa5+ privitor pe condamnatul I.C. - cererea de reabilitare
f+cut+ de rudele apropiate nu poate fi admis+.
Aa5+ de cele de mai sus solu5ia de respingere a cererii de
reabilitare este temeinic+ 6i legal+, astfel *nc*t recursul este
nefondat 6i urmeaz+ a fi respins.
--------------