Sunteți pe pagina 1din 54

TEMATICA

1. Noiunea dreptului 2. Importana dreptului n viaa sociala 3. Izvoarele dreptului 4. Constituia 5. Legea. De iniia !i clasi icarea legilor ". #ctele normative in erioare legii $. %aportul &uridic civil. Noiune' p(ri' coninut ). Condiiile de vala*ilitate ale actului &uridic civil. Capacitatea' Consim(m+ntul. ,*iectul' Cauza sau scopul -. .iciile de consim(m+nt 1/. Contractul. Notiune' principii' clasi icare 11. Dreptul de proprietate. Domeniul pu*lic !i privat al statului 12. %egimul &uridic al terenurilor proprietate pu*lic(. 13. %egimul &uridic al terenurilor proprietatea particularilor 14. Cadastru general 15. Cartea unciar( 1". ,rganizarea des (!ur(rii de activit(i economice. ,01 4422//). Legea 3121--/

14./3.2/14

Suport de curs
1. Noiunea dreptului Dreptul este un enomen deose*it de comple3 ' nainte de toate un enomen normativ care reprezint( o tentativ( de coordonare a relaiilor sociale de proprietate ' sigurana li*ert(ilor individuale ' de amilie ' contracte ' succesiuni ' de sancionare penala si multe altele. %omanii 4 care credeau n ve!nicia dreptului susin+nd c( acolo unde este societate e3ist( drept si unde este drept ' e3ist( societate 4 au nceput s( de ineasc( noiunea acestui enomen prin re eriri la categorii ale moralei. 5i au susinut c( dreptul este arta *inelui si a ec6it(ii care sunt categorii etice. Dar ' datorit( evoluiei ormelor de organizare social( ' dreptul a ie!it de su* tulea moralei !i a a&uns s( corespund( actualelor orme !i interese sociale. Concluzion(m doar c( dreptul nu poate i altceva dec+t ansamblul regulilor asigurate i garantate de ctre stat , care au drept scop organizarea i disciplinarea comportamentului uman n principalele relaii sociale , ntr7un climat speci ic mani est(rii coe3istenei li*ert(ilor ' ap(r(rii drepturilor eseniale ale omului !i &ustiiei sociale . %ezult( deci c( dreptul este ansam*lul normelor &uridice e3istente la un moment dat pe un anumit teritoriu ' care reglementeaz( relaii sociale multiple !i aplicarea c(rora este garantat( de c(tre stat. 8tatul care a ap(rut pe o anumit( treapt( de dezvoltare a relaiilor sociale paralel cu care a ap(rut !i s7a dezvoltat dreptul' are un rol important ' n mod egal asupra tuturor persoanelor' a normelor legale e3istente. 5sena dreptului o constituie aptul c( el apare ca voina general( e3primat( n legi !i ast el devine voin( &uridic( . 9ntruc+t nici o lege nu poate i pe placul tuturor ' dar tre*uie sa ie pe placul celor mai muli ' ea nglo*eaz( !i e3prim( voina social( general( o*ligatorie ' supun+nd minoritatea voinei ma&orit(ii . Dreptul este ast el unul vala*il n anumite limite teritoriale !i ntr7o epoc( dat(. :otalitatea normelor de drept care se aplic( pe teritoriul unui stat constituie dreptul o*iectiv al acelui stat. Dreptul o*iectiv' n uncie de timp' poate i clasi icat n drept o*iectiv pozitiv ;cel care este n vigoare la un moment dat< !i drept o*iectiv istoric ;cel care cuprinde totalitatea normelor de drept edictate pe teritoriul statului respectiv<. Dreptul o*iectiv pozitiv se su*divide n drept public ;cel care ap(r( interesul pu*lic< !i drept pozitiv privat ;cel care ap(r( interesele particulare<. :ermenul general de drept este considerat ca iind o noiune comple3( ce poate i de init( din mai multe puncte de vedere= a< ca norm sau ansam*lu de norme de conduit(' generale !i o*ligatorii' pe *aza c(rora se des (!oar( activitatea uman( n societate> *< ca prerogativ sau facultate a individului de a putea pretinde din partea terilor' persoane izice sau persoane &uridice o anumit( prestaie de tipul ?a da@ ?a ace@ sau ?a nu ace ceva@> c< ca tiin' av+nd domeniu de studiu !i cercetare' dreptul o*iectiv !i drepturile su*iective. :ermenul ?dreptA provine din lim*a latin(' de la latinescul @directumA' r(sp+ndit apoi n diverse lim*i' droit n rancez(' diritto n italian(, right sau law n englez(' pravo n rus(' etc. 9n lim*a&ul iloso ic' dreptul este conceput n sensul de &ustee !i ec6itate. 9n acest sens prin drept nelegem ndatorirea de a da sau a recunoa!te iec(ruia ceea ce i aparine sau i se cuvine. 9n ce prive!te sensul &uridic al termenului distingem dou( categorii de drept !i anume dreptul o*iectiv !i dreptul su*iectiv. reptul o!iectiv reprezint( totalitatea normelor de conduit( impuse indivizilor !i colectivit(ilor n cadrul vieii sociale' n anumite cazuri c6iar prin ora coercitiv( a statului.

Dreptul o*iectiv ca totalitate a normelor &uridice e3prim( aptul c( ele sunt independente de su*iectele raportului &uridic concret. #!adar dreptul o*iectiv privit ca un ansam*lu de reguli de conduite' este menit s( reglementeze viaa oamenilor grupai n societate. 9n sensul larg' dreptul poate i de init ca totalitatea normelor &uridice care reglementeaz( relaii dintre oameni privind viaa social(. :otalitatea acestor norme &uridice poart( denumirea de drept o*iectiv. 5ste vor*a ' deci' de ansam*lul regulilor de conduit( destinate a reglementa activitatea oamenilor ntr7o societate dat(. 5le sunt respectate de regul(' n mod *enevol' (r( constr+ngere' iar la nevoie cu a&utorul orei de constr+ngere a statului. Normele dreptului o*iectiv determin( ceea ce este iec(ruia e permis a ace. Brotecia asigurat( prin dreptul o*iectiv este n corelaie cu prerogativele ce revin individului cu privire la participarea sa la nsu!irea anumitor *unuri materiale !i spirituale. Dreptul o*iectiv se divide n mai multe ramuri' ca dreptul constituional' dreptul civil' dreptul administrativ' dreptul iscal' dreptul comercial' dreptul muncii' dreptul unciar etc. reptul su!iectiv este de init ca iind acea prerogativ(' recunoscut( de dreptul o*iectiv pe care o au persoanele izice sau colectivit(ile de indivizi !i de care ace!tia se pot prevala n raporturile lor cu alte su*iecte de drept. #!a ar i drepturile civile' politice' social7economice etc. 9ntre dreptul o*iectiv !i drepturile su*iective e3ist( o cone3iune direct(' n sensul c( norma &uridic( constituie undamentul drepturilor su*iective' asta nsemn+nd c( nu pot e3ista drepturi su*iective n a ara dreptului o*iectiv. Cu alte cuvinte dreptul su*iectiv reprezint( ndrituirea su*iecilor participani la un raport &uridic concret' respectiv ceea ce pot s( pretind( ei de la ceilali su*ieci de drept n cadrul unui raport &uridic. Drepturile su*iective iau na!tere !i se e3ercit( n cadrul dreptului o*iectiv. 5le urm(resc totdeauna o inalitate social(. #st el de drepturi sunt= dreptul de proprietate' dreptul de vot' dreptul de asociere' dreptul la pensie' dreptul la nume' dreptul de autor' etc. 1.1. IM"#$TAN%A $E"T&'&I (N )IA%A S#CIA'* Importana deose*it( a dreptului n viaa social( este incontesta*il( !i poate i pus( n eviden( prin c+teva tr(s(turi caracteristice undamentale= a. dreptul ca fenomen istoric a ap(rut din cele mai vec6i timpuri' e3ist+nd dovezi d(inuind de mii de ani> *. dreptul este insepara!il de societate ' ma&oritatea relaiilor sociale iind reglementate &uridic prin intermediul unor instituii &uridice de mare importan( practic( ;organizarea statal(' amilia' viaa economic(' proprietatea' diverse structuri organizatorice !i modul lor de uncionare etc.<> c. dreptul repre+int un mi,loc fundamental de autoaprare a societii ' at+t mpotriva unor catastro e naturale' dar mai ales mpotriva unor apte antisociale ;crime' t+l6(rii' 6oii' enomene de corupie etc.<> d. ca fundament social' dreptul reglementeaz( &uridic cele mai importante relaii sociale ;relaiile de amilie' comunitare' economice' politico7sociale' interstatale etc.<> e. dreptul constituie i un mi,loc eficient de desc-idere spre viitor ' care permite !i asigur( dezvoltarea societ(ii n direcii avora*ile> . dreptul ca valoare universal' presupune o armonizare permanent( a legislaiilor pe plan mondial' c+t !i per ecionarea cadrului &uridic propriu' speci ic relaiilor sociale cu caracter internaional. Concluzion+nd' orice sistem de drept tre*uie s( satis ac(' c+t mai *ine' nevoile de siguran( !i de &ustiie ale omului.

1... Ideea dreptului 1.2.1. Originea dreptului %egulile de conduit( speci ice or+nduirii primitive au ost o e3presie a ntregii comunit(i. %espectarea unor asemenea norme pentru mem*rii comunit(ilor primitive nu era un proces impus din a ar( ci constituia o necesitate organic( ce asigura disciplina !i deplina realizare a individului prin colectivitate. ,dat( cu sc6im*(rile intervenite n organizarea social(' delimit(rile produse pe *aza criteriului de avere' normele de conduit( social( ncep s( m*race un alt caracter. 9n locul vec6ilor o*iceiuri' puterea pu*lic(' guvernanii' edicteaz( norme care e3prim( interesele lor sta*ilind o serie de drepturi !i ndatoriri pentru populaia care o guverneaz(. #plicarea unor asemenea norme nu mai putea i asigurat( cu consim(m+ntul tuturor. 8e impune olosirea orei de constr+ngere mpotriva celor care nu se supun normelor instituite de puterea pu*lic(. 9n procesul orm(rii primelor norme de drept se pot distinge mai multe situaii. La nceput unele orme de conduit( din comunitatea primitiv( continu( s( ie p(strate' !i dup( apariia puterii pu*lice' cu un coninut nou impus de c(tre guvernani. 0neori autoritatea pu*lic( intervenea direct' edict+nd su* orm( de legi normele pe care dorea s( le ela*oreze. La nceputurile ei' legea se reducea la nregistrarea scris( a cutumelor. Cu timpul' dreptul scris a nceput s( cons ineasc( numai reguli noi pe care dezvoltarea social( !i interesele guvernanilor le impuneau. 9n perioada democraiei militare nu se poate vor*i nc( de apariia unor norme de drept. Boemele 6omerice' de pild(' nu utilizeaz( cuv+ntul @legeA ;nomos< ci noiunea de @dreptateA ;diCe<' care desemneaz( o*iceiurile tri*ale pe cale de trans ormare n cutume avora*ile aristocraiei. %(z*unarea s+ngelui se menine o lung( perioad( de timp' dar treptat apare posi*ilitatea r(scump(r(rii prin plecarea n e3il sau prin plata unei desp(gu*iri n *ani' lucru care relie eaz( dec(derea o*iceiurilor gentilice. Be teritoriul (rii noastre' dreptul a ap(rut odat( cu apariia puterii pu*lice. #l(turi de normele de drept nou ap(rute mult( vreme au persistat elementele gentilice' primitive. De e3emplu violena a constituit' uneori' singurul mi&loc de ap(rare a intereselor private. #semenea reminescene persist( la geto7daci n domeniul amiliei !i al propriet(ii' dar al(turi de acestea se impun !i noile norme de drept. Brimele legi scrise' pe teritoriul de ast(zi al t(rii noastre au ost date de preoii daci care participau la conducerea vieii politice !i religioase a (rii. Dup( cucerirea Daciei de c(tre romani procesul de ormare a dreptului va cunoa!te aceast( in luen(. Acte legislative adoptate n antichitate = Legea lui DoCoris ;sec. .III .e.n.< n 5gipt' Codul lui Eammura*i n Da*ilon ;sec. F.III .e.n.<' Legile lui Ganu n India ;sec. III .e.n.<' Legile lui Goise la evrei' legea Gu n C6ina' Legea celor 12 ta*le n %oma antic( ;sec. . .e.n.<' Legea lui 8olon ;sec. .II .e.n.< !i a lui Dracon ;sec. . .e.n.< n 1recia antic(. 9n dreptul roman sunt cunoscute' n a ar( de legi' consulatele !i constituiile imperiale. Codi icarea lui Hustinian nceput( n 52) e.n. intr( n istoria dreptului su* denumirea de @Codicele Dreptului CivilA' care reprezint( o culegere a dreptului roman pus de acord cu realit(ile social7politice din acea epoc(. Acte legislative adoptate n evul mediu: @Codul Benal CarolinaA din 1532 n 1ermania> Codul comercial ;1")1< !i Codul maritim ;1"43< n Irana> Bravilniceasca condic( ;1$)/<> Codul Calimac6i ;1)1$< !i Codul Caragea ;1)1)<. Brima lege scris( la romani a ost Legea celor X table ap(rut( n anul 45/ .e.n.. #pariia ei a ost determinat( de lupta dintre patricieni !i ple*ei. B+n( la aceast( dat( legile erau cunoscute numai de c(tre patricieni. Ble*eii au cerut senatului s( edicteze legi scrise s( poat( i cunoscute de c(tre toi romanii. 8u* presiunea ple*eilor senatul a numit' pe r+nd' dou( comisii ormate din c+te

1/ mem*rii ;decemviri< care s( se inspire din legile grece!ti !i s( redacteze un cod pentru %oma. Decemvirii au alc(tuit un cod cunoscut su* numele de @Legea celor FII ta*leA. Codul proclama egalitatea civil( a patricienilor cu ple*eii' o*ligativitatea p(rilor de a se prezenta n aa instanelor &udec(tore!ti' dreptul la proprietate s.a. I/)#A$E'E 0S&$SE'E1 $E"T&'&I Bluralismul surselor de drept. 9n viziunea tradiional(' mo!tenit( de la %evoluia rancez(' legea era considerat( ca unic( surs( a dreptului. #ceast( doctrin( se *azeaz( pe trei premise= n primul r+nd c( dreptul eman( n ntregime de la stat' n al doilea r+nd c( dreptul scris este primordial !i' n al treilea r+nd' c( puterea legislativ( este superioar( celorlalte puteri. Legea' iind scis(' eman+nd de la stat !i iind e3presia voinei legislativului era deci considerat( ca surs( unic( suveran(. Cu timpul ns( aceast( concenpie a ost zdruncinat(. Gonopolul statului n crearea dreptului nu mai e3ist(. Brimordialitatea dreptului scris este pus( la ndoial(' ca !i preeminena puterii legislative. 9n cosecin( ordinea &uridic( contemporan( recunoa!te o multiplicitate de surse de drept. 9ns(' n cadrul ordinii &uridice nu le este recunoscut( acea!i valoare tuturor surselor> ele se prezint( ca o ierar6ie n care iecare surs( !i g(se!te undamentul ntr7o surs( superioar( de ierar6ie. #vem ast el urm(toarele categorii= 1. Surse supralegislative2 7 Constituia' :ratatele internaionale ;cu unlele e3cepii<' Legislaia internaional( ;dreptul comunitar<> 2. Actele de legiferare: 7 Legi' ,rdonane ale guvernului> 3. Surse publice secundare: 7 Eot(r+rile guvernului' #ctele de reglementare ale administraiei locale> 4. Surse autonome: Contractul normativ' 8tatutele' %egulamentele interne> 5. Surse de drept nescrise: 7 Cutuma' Cutuma internaional(' Cutumele autonome. Iundamentul surselor n dreptul pozitiv. Dintre sursele de drept amintite' doar trei nu7!i g(sesc undamentul ntr7o alt( surs( de drept= Constituia' cutuma internaional( !i cutuma intern(. #ceste izvoare sunt undamentate meta7&uridic. :oate celelalte surse !i *azeaz( validitatea ;!i g(sesc undamentul< pe o surs( superioar(= legea pe constituie' actele administrative pe lege' sursele autonome pe sursele pu*lice etc. Constituia i legile de revi+iune a constituiei Noiunea de Constituie. Constituia este superioar( normelor &uridice tocmai pentru c( ea nu este dec+t n mod derivat o norm( &uridic(. 5a este undamentul ntregului sistem &uridic' dar nu n primul r+nd ca o norm( ce st( la *aza celorlalte' ci ca un principiu' ca o stare de spirit care comand( orice norm(. Dac( pornim de la acest criteriu autentic de de inire a Constituiei' putem spune c( ea este stare de con!tiin( colectiv( care cere un anumit tip de organizare a colectivit(ii constituit( de stat. Constituia este' din acest motiv' mai nt+i un ansam*lu de principii ilozo ice ce privesc modul de raportare a individului la societate' !i invers' !i a*ia apoi o modalitate de organizare a puterii politice. !onstituia n sens material" C+nd privim Constituia din punct de vedere al o*iectivului s(u' uz+nd deci de un criteriu zis @materialA' ea prive!te a!adar importante elmente de stat. Constituia este deci ansam*lul regulilor cu privire la instaurarea' e3ercitarea !i meninerea puterii de stat. #ceast( de iniie este oarte larg( !i de aceea destul de imprecis(. 9n acest sens' Constituia cuprinde reguli cu privire la orma de stat' la separaia puterilor n stat' la organele rezultate din

aceasta' la competenele lor' la statutul partidelor politice' c(ci' de!i acestea nu ac parte din Constituie n sens ormal' n sens material sunt p(ri ale acesteia' av+nd o leg(tur( str+ns(' esenial(' cu procesul de instaurare' e3ercitare !i meninere a puterii de stat. Obiectivul !onstituiei este organizarea e3erciiului puterii. #ceasta presupune c( ea determin(= modul de alegere a personalit(ilor sau colectivelor ce sunt a*ilitate s( decid( n numele statului' precum !i competenele acestora' ideea de drept care st( la *aza organiz(rii sociale !i statale' deci ilozo ia social( !i politic( care este inut( drept ilozo ie de stat. !oninutul !onstituiei este ormarea de reguli cu privire la te6nica guvernamental(' drepturi cu privire la drepturile individului n raport cu puterile pu*lice !i' c+teodat(' din reguli care nu au propriu7zis caracter constituional. 9n general' partea cu privire la te6nica guvernamental( este cea mai ampl(. Declaraiile de drepturi lipsesc de multe ori' e3ist+nd doar c+teva te3te cu privire la drepturile undamentale> c+teodat( acestea sunt nsoite !i de o parte cu privire la o*ligaiile undamentale' cum era cazul cu constituiile comuniste' cum este cazul Constituiei 8paniei sau al constituiei rom+niei din 1--1. Cea mai discutat( pro*lem( este cea a acestor declaraii de drepturi sau a pream*ulului care n general trateaz( principiile de ilozo ie politic( ce stau la *aza Constituiei. 87a spus uneori c( ele au valoare &uridic(' alte ori c( ele sunt lipsite de valoare &uridic(. !onstituia n sens #ormal" Brivit( din punct de vedere al ormei sale' deci nu al coninutului' al suportului ormal' Constituia reprezint( ansam*lul de norme &uridice ela*orate !i modi icare dup( o procedur( special(' superioar( celei utilizate ela*orarea !i modi icarea celorlalte legi> de multe ori !i organul ce ela*oreaz( !i modi ic( legile constituionale este unul special. Norma constituional( este o norm( privilegiat( !i prote&at(. Brivilegiat(' deoarece ea este unic( n elul s(u' !i prote&at(' deoarece modi icarea ei este ngreunat(' pentru a i se asigura un plus de sta*ilitate. Nu are importan(' n acest sens' materia reglement(rii' ci numai orma ei. Bot i a!adar inute ca iind constituionale prevederi care din punct de vedere material nu au acest caracter. !ombinarea criteriului material cu cel #ormal" Cele dou( aspecte ale Constituiei' cel material !i cel ormal' sunt rupte unul de altul doar n teorie. Bractic' ele se com*in(. Butem asista la o convergen( a criteriilor' dar !i la o disociere a lor. a. !onvergena criteriilor" 9n general' aspectele materiale !i ormale ale Constituiei converg= regulile cele mai importante ale sistemului &uridic sunt ela*orate !i revizuite ntr7o orm( special(' superioar( celei a legilor !i' n general' solemn(. !. $isocierea criteriilor" Dar e3ist( situaii' destul de rare n care cele dou( aspecte nu converg. 53ist( state n care se poate vor*i de Constituie doar din punct de vedere material. #cesta a ost cazul statelor n 5vul Gediu' mai ales n perioada iniial(' sau cazul statelor cu Constituie cutumiar( sau preponderent( cutumiar( !i (r( regim administrativ. 9n Garea Dritanie' de e3emplu' Constituia poate i revizuit( prin lege ordinar(' (r( un organ special sau o orm( special(' de unde !i e3presia= @Barlamentul englez poate s( ac( totul' mai puin s( sc6im*e o emeie n *(r*at !i un *(r*at n emeie.A 9nt+lnim' de asemenea' Constituii ormale care au dispoziii ce' din punt de vedere material' nu sunt constituionale ;Constituia 5lveiei<. De asemenea' nt+lnim Constituii scrise' sistematice' care pot i revizuite prin lege ordinar( ;de e3emplu' Constituia Israelului<. !onstituia % instrument de limitare a puterii" De!i s7a vor*it de declinul valorii o*ligatorii a Constituiei n perioada contemporan(' totu!i ea reprezint( nc( un instrument esenial al limit(rii puterii. Constituia a ap(rut ca o orm( de a irmare a individului n aa tiraniei. Buterea a ost limitat( prin organizarea e3erciiului ei. Constituia a r(mas' prin aceast( ncadrare &uridic( a enomenelor de putere' un instrument de limitare a acestora. C6iar e3istena unor legi de e3ercitare a puterii' independent de orice mi&loc de garantare a aplic(rii acestora' reprezint( o limitare a puterii. #st el' monar6iile a*solute sunt acelea n care monar6ul nu respect( nici o regul(' cele n care el este c6iar regula> e3istena unor reguli cu privire la e3erciiul puterii' e3istena unor reguli

"

cu privire la transmiterea puterii ;succesiunea la tron< implic( de&a e3istena unei Constituii !i o oarecare limitare a puterii. C+nd acestei prevederi ormale a unor reguli privind puterea i sunt ad(ugate mecanisme de garantare a aplic(rii acestor norme' suntem n prezena unei noi aze de limitare a puterii prin intermediul Constituiei' a unei noi orme de Constituie n ond= Constituia garanie de drepturi' care nlocuie!te Constituia amena&are a puterii. Constituia limiteaz( puterea pentru c( ea este norm( superioar( care reprezint( nu o mani estare a puterii politice' ci un acord de voin( ntre guvernai !i guvernani. :otu!i legile' care reprezint( o mani estare a puterii statale' deci a puterii politice' tre*uie s( ie edictate n respectul acestei prime norme. Buterea este limitat( prin Constituie' c(ci ea se su*ordoneaz( prin aceasta voinei guvernailor. 8tatul nu este !i nu tre*uie s( devin( un scop n sine' de!i tendina sa este evident de a evolua ntr7un asemenea sens. Boliticul tre*uie su*ordonat socialului> acesta este un principiu esenial al statului li*er. Ca urmare' statul tre*uie s( ie pus n slu&*a cre(rii unui anumit tip de societate. Ceea ce tre*uie s( primeze' a!adar' nu este organizarea politic(' ci proiectul de organizare social( n vederea mplinirii c(ruia politicul este !i acioneaz(. Ca urmare' statutul statului' organizarea puterii' tre*uie s( ie adaptate scopului organiz(rii sociale. 53ist(' a!adar' dou( niveluri= unul al organiz(rii politice !i altul al organiz(rii sociale. Corespunz(tor acestor niveluri' e3ist( dou( tipuri de Constituie= politic( !i social(. #ceste dou( niveluri coe3ist(' cel politic iind su*ordonat celui social. !onstituia politic" Constituia politic( reprezint( totalitatea regulilor ce determin( instaurarea' meninerea !i e3ercitarea puterii de stat' statutul cet(enilor' drepturile !i li*ert(ile acestora. #ceast( parte a Constituiei este strict(' m*r(c+nd orma &uridic( rigid(. 5a reprezint( partea cea mai dezvoltat( a Constituiei' c+teodat( singura parte a acesteia. uneori c6iar dreptul constituional ca !tiin( se re er( la Constituie ca !i cum ea ar i ormat( doar din aceast( Constituie politic(. De aici re eririle stricte la normele constituionale !i sc(parea din vedere a esenialului' care este Constituia social(' ansam*lul principiilor ce comand( partea te6nic( a Constituiei. !onstituia social" #ceast( parte a Constituiei poate i l(sat( ntr7o stare implicit( sau poate m*r(ca orma unui pream*ul sau a unei declaraii de drepturi. 5a reprezint( ceea ce unii numesc @spiritulA Constituiei. Constituia social( reprezint( ansam*lul de principii ilozo ice care stau la *aza Constituiei politice' principii ce o orienteaz( pe aceasta ntr7o anumit( direcie' n uncie de tipul de societate pe care puterea politic( este inut(' prin voina naturii' s(7l concretizeze. #ceste principii reprezint( concretizarea iloso ic( !i apoi &udiciar( a ceea ce G. D&uvar anumea @con!tiina moral( a &ustiiei a!a cum tr(ie!te ea n societateA. 5ste evident c( statul nu poate avea aceea!i Constituie politic( dac( se *azeaz( pe principiile iloso iei politice li*erale sau pe cele ale iloso iei mar3iste. Constituia politic( este' dimpotriv(' oarte deose*it(> ea urmeaz( n am(nunt nuanele acestei iloso ii de stat ce constituie Constituia social(= scopul n care renumirea este (cut(. Actele internaionale= tratate' convenii' acorduri etc. se nc6eie !i se adopt( potrivit procedurii !i competenei speci ice organului emitent' n multe privine deose*ite de normele &uridice interne. 0rmare a cre(rii C55' este considerat izvor de drept n statele mem*re a!a7numitul drept comunitar' care are c6iar prioritate a( de ansam*lul dreptului naional al iec(rei (ri. 9n dreptul comunitar intr( tratatele internaionale de n iinare' reorganizare !i l(rgire a Comunit(ii 5uropene' normele &uridice ela*orate de instituiile comunitare ;regulamente' decizii' recomand(ri<' precum !i deciziile Curii de Hustiie. 5vident c( n aprecierea dreptului comunitar ca izvor de drept' at+t pentru statele mem*re' c+t !i pentru cet(enii lor' tre*uie avut n vedere caracterul suprastatal al C55 !i prevederile constituiilor statelor mem*re re eritoare la posi*ilitatea trans er(rii unei p(ri a suveranit(ii unor organizaii internaionale.

'E3EA Noiunea de lege. :ermenul de @legeA are un ineles du*lu= unul larg n care n noiunea de lege se cuprind toate actele normative !i unul restr+ns' de act &uridic al Barlamentului. efiniie: Legea este acel act normativ care este ela*orat de c(tre organul suprem al puterii de stat dup( o procedur( presta*ilit(. De asemenea' este actul care cuprinde reguli generale !i o*ligatori' sancionate prin ora de constr+ngere a statului' atunci c+nd aplicarea ei nu se realizeaz( din convingere !i este suscepti*il( de aplicare ori de c+te ori se ivesc condiii prev(zute n ipoteza ei. 8untem deci n prezena unei legi c+nd sunt ndeplinite urm(toarele condiii= actul &uridic are caracter normativ' adic( i prive!te pe su*ieci n mod a*stract' este general' cu aplica*ilitate repetat( !i suscepti*il de a i aplicat prin constr+ngere> actul normativ este emis de Barlament> Barlamentul adopt( actul potrivit procedurii presta*ilite. :otu!i' acest mod de a de ini legea nu acoper( toate situaiile. 53ist( legi care nu provin de la Barlament' ci sunt apro*ate direct de corpul electoral' prin re erendum. #ceste legi re erendare nu se ncadreaz( n de iniia dat( legii mai sus. Be de alt( parte' ordonanele guvernamentale sunt acte cu caracter de lege' de!i ele nu provin de la Barlament' ci de la 1uvern. 8untem n prezena unui e3erciiu al unciei legislative ori de c+te ori un segment al autorit(ii sociale ;nu neap(rat autoritate pu*lic(< creeaz( reguli n mod primar pentru a reglementate anumite relaii sociale ntr7o orm( presta*ilit(. Legea este a!adar actul normativ emis n e3ercitarea unciei legislative. Ca s( im n prezena unei legi' tre*uie ndeplinite urm(toarele condiii= s( ie vor*a de un act normativ> acest act normativ s( reglementeze primar un domeniu. 8unt' ast el' legi= actele normative ale Barlamentului> actele normative adoptate prin re erendum pentru a reglementa primar un domeniu ;legi re erendare<> actele normative ale 1uvernului care reglementeaz( primar un domeniu' adic( actele guvernamentale date n e3ercitarea unciei legislative ;ordonane' legi<. !lasificarea legilor Be l+ng( clasi icarea n legi parlamentare !i legi re erendare' legile mai pot i clasi icate lu+nd n considerare alte dou( criterii= 9n uncie de coninutul lor normativ' n= legi de reglementare direct(' legi cadru' legi de a*ilitare !i legi de control. 9n uncie de modalitatea ormal( a adopt(rii !i materiile reglementate' n= legi constituionale' legi organice !i legi ordinare. 1. Clasificarea 4n funcie de coninutul normativ. Legile pot s( creeze c6iar ele reguli de conduit( sau se pot mulumi s( dispun( apro*+nd un act &uridic (cut de alt organ. Be de alt( parte' ele pot s( sta*ileasc( doar principiile generale de reglementare' a*ilit+nd totodat( un alt organ s( reglementeze conduitele su*iecilor sau pot s( controleze e3erciiul unciei legislative (cut de un alt segment al autorit(ii pu*lice. In uncie de coninutul normativ al legii' putem i ast el n prezena urm(toarelor categorii de legi= Legi de reglementare direct" 9n cazul acestor legi' organul legiuitor reglementeaz( c6iar el conduita su*iecilor de drept. :oate celelalte acte normative' adoptate de alte organe' nu pot dec+t s( aplice legea' (r( s( poat( s(7i adauge vreo reglementare nou(. Legi cadru sunt legile ce sta*ilesc doar principiile generale ale unei reglement(ri' l(s+nd am(nuntele reglement(rii conduitelor su*iecilor de drept pe seama actelor de aplicare. 5ste de

o*servat c( acestea din urm( dep(!esc ns( caracterul unor simple acte de aplicare n raport cu su*iecii' c(ci ele creeaz(' desigur n aplicarea principiilor legale' norme noi. Legile cadru sunt legi de reglementare indirect(. Legile de abilitare sunt legile prin care Barlamentul a*iliteaz( 1uvernul s( emit( acte cu caracter de lege. #ceste legi sta*ilesc doar perioada !i domeniul reglement(rii guvernamentale' necuprinz+nd dispoziii direct aplica*ile su*iecilor. #ceste legi sunt de reglementare indirect(. Legile de control sunt legile prin care Barlamentul se pronun( asupra reglement(rilor de tip legislativ ale 1uvernului ;ordonane' ordonane de urgen(<' control+nd ast el activitatea acesteia (cut( n e3ercitarea unciei legislative. Ji acestea sunt legi de reglementare indirect(. Clasificarea legilor 4n raport cu modalitatea formal de adoptare i materiile reglementate. #ceast( modalitate de clasi icare a legilor este cea adoptat( de Constituia noastr( n art. $3 alin. ;1<' care arat( c( Barlamentul adopt( legi constituionale' organice !i ordinare. Legile constituionale sunt Constituia !i legile de revizuire a acesteia. Legile organice sunt distinse de celelalte legi n Constituia din 1--1 mai nt+i din punct de vedere ormal. #st el' ele sunt adoptate cu votul ma&orit(ii mem*rilor iec(rei Camere ;ma&oritatea a*solut(<' con orm art. $4 alin. ;1< din Constituie. 5le sunt delimitate !i material' intervenind n domeniile e3pres sta*ilite de art. $3 alin ;3< din Constituie. Legile organice sunt superioare celor ordinare. , lege ordinar( care contrazice o lege organic( va i &udecat( ca iind contra constituiei. 8pre deose*ire de legile ordinare' legile organice nu pot i modi icate prin ordonane ale 1uvernului' a*ilitarea iind e3clus( n aceste domenii' ca !i ordonanele de urgen(. Legile ordinare sunt adoptate cu votul ma&orit(ii mem*rilor prezeni n iecare Camer( ;ma&oritate relativ(<. 5le pot reglementa orice materie care nu ine de domeniul legilor constituionale sau organice' r(m+n+nd Barlamentului puterea de a decide c+nd o materie este legislativ( !i nu reglementar(. :ot n categoria de legi' ca izvor de drept' sunt cuprinse KcodurileK de legi> ele reglementeaz( domenii largi ale vieii sociale> poart( denumirea !i de Kdrept comunK ;e3= Codul Civil7 drept comun sau legea general( n raport cu o lege adoptat( mai recent n materie de drept civil !i care' spre deose*ire de Cod este !i poart( denumirea de Klege special(K<. 9n cazul concursului de legi= ntre legea special( !i cea general(' acioneaz( principiul Kle3 speciali derogat generaliK. :ot n categoria de lege' n accepiune restr+ns( pot i considerate a i incluse !i unele acte normative ;cu denumiri di erite< dar cu putere de lege ; or( &uridic( ec6ivalent(<= decretele7legi' ordonanele guvernamentale' unele acte internaionale rati icate de parlament. Decretul7lege este emis de puterea e3ecutiv( ;permanentizarea acestora este o practic( curent( a regimurilor totalitare<. ,rdonanele au suport n delegarea legislativ( (cut( de c(tre parlament> de regul(' ele tre*uie apro*ate de parlament.

#$ #NAN%E'E 3&)E$N&'&I Noinea de ordonan( guvernamental(. Co orm art. 5) din Constituia din 1--1' @Barlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului rom+n !i unica autoriate legiuitoare a (riiA. Iuncia legislativ( ar i deci e3ercitat( doar de Barlament. :otu!i' date iind comple3itatea !i rapiditatea cu care sistemul legislativ tre*uie adaptat realit(ii !i ncetineala procedurilor parlamentare' aceea!i Constituie' prin art. 114' delegarea unciei lecislative c(tre 1uvern. #ceast( delegare a unciei de legi erare este o e3cepie de la principiul separaiei puterilor' con orm c(ruia organele e3ecutive pot doar aplica legea actelor lor' c6iar generale iind' r(m+n+nd administrative.

9n *aza deleg(rii legislative' 1uvernul emite ordonane. #cestea sunt acte cu carater legislativ care eman( de la un organ al administraiei pu*lice. 5le nu sunt acte administrative' c(ci ceea ce e3ercit( 1uvernul emi+ndu7le este #uncia legislativ" 1uvernul poate emite dou( tipuri de ordonane= ordonane o*i!nuite> !i ordonane de urgen(. ,rdonanele o*i!nuite presupun c( 1uvernul este mputernicit de Barlament prin intermediul unei legi speciale de a*ilitare s( e3ercite uncia legislativ(. Delegarea se ace preciz+ndu7se limitele sale n timp !i cu privire la domeniul reglement(rii. Barlamentul nu poate delega 1uvernului competena de reglementare n materiile pentru care art. $2. alin ;3< din Constituie impune reglementarea n orma legilor organice. ,rdonanele de urgen( sunt adoptate de 1uvern n cazuri e3cepionale' (r( a mai i necesar( a*ilitarea parlamentar(. 87a susinut c( n cazul acestor ordonane limitarea la domeniul legilor ordinare nu ar mai opera' datorit( situaiei e3cepionale. Credem totu!i c( sunt dou( motive pentru a considera c( limitarea opereaz( !i n cazul ordonanelor de urgen(= dac( Barlamentul nu poate delega competena legislativ( n materia legilor organice' cu at+t mai puin 1uvernul ar i ndrept(it s(7!i aroge singur dreptul de a legi era n aceste domenii> pe de alt( parte' nede inirea @cazurilor e3cepionaleA n care poate interveni procedura ordonanelor de urgen( poate duce la o utilizare a*uziv( a acestora.

ACTE'E A MINIST$ATI)E N#$MATI)E 8untem n prezena unui act administrativ normativ atunci c+nd un act creeaz( reguli generale' aplica*ile la nevoie prin constr+ngere' n e3erciiul unciei e3ecutive. #!adar' actul normativ respectiv tre*uie s( reglementeze n mod deriverat' spri&in+ndu7!i e3istena legitim( pe o lege' un domeniu. C6iar emis de un organ e3ecutiv' actul devine lege dac( este vor*a de o reglementare primar(. 8unt acte administrative normative= 6ot(r+rile de guvern de organizare a e3ecut(rii legii !i acte normative ale administraiei pu*lice locale date n *aza autonomiei administrative. #ctele administrative de reglementare au ns( or( &uridic( di erit(' n uncie de segmentul administraiei care le emite. 5le sunt ierar6izate' ast el nc+t o E.1. nu poate i a*rogat( sau modi icat( de un act al administraiei loacle !.a.m.d.' potrivit principiului paralelismului ormelor !i competenelor.

S&$SE'E A&T#N#ME #!a cum am ar(tat' statul recunoaste anumitor corpuri intermediare' corporaii private' dar !i unor corporaii !i instituii pu*lice' dreptul de a regla n mod autonom ordinea lor intern(. #tunci c+nd autonomia acestor corporaii este complet(' adeziunea la ele este li*er(. 0neori supunerea (( de aceast( ordine autonom( este orat(' cum este cazul cu contractele colective' atunci c+nd nc6eierea lor este o*ligatorie' sau cu anumite statute pro esionale' cum ar i cel al avocailor' c(ci calitatea de avocat presupune aderarea o*ligatorie la o organizaie pro esional(. Dac( sursele *azate pe adeziune voluntar( se impun doar celor care cosimt s( ac( din corpul social respectiv' n *aza dreptului de li*er( asociere ;art. 3$ din Constituie< !i a art. -"- C. civ.'

1/

potrivit c(ruia @Conveniile legal (cute au puterea de lege ntre p(rile contractanteA' consacr+nd ast el principiul e ectului relativ al contractelor' sursele *azate pe adeziunea o*ligatorie se impun tuturor celor care' n virtutea unei anumite calit(i' sunt o*ligai s( adere la corpul social. #cestea din urm( surse nu pot i admise dec+t dac( sunt recunoscute printr7o dispoziie legal( e3pres(' dispoziei care este de strict( interpretare. 0neori e ectele relative ale surselor contractuale sunt dep(!ite' cum este cazul conrtractelor colective de munc(.

C&T&MA Noiunea de cutum. Noiunea de cutum( este utilizat( mai nt+i ntr7un sens larg. 8e nelege ast el prin cutum( tot ansam*lul normelor &uridice dega&ate din practica social( n a ara interveniei legiuitorului ;n sens larg<. 8unt cuprinse ast el n noiunea de cutum( at+t o*iceiul c+t !i &urisprudena. Dar rareori termenul de cutum( este utilizat n acest sens larg. 8tricto sensu' cutuma reprezint( un uza& social !i uni orm' constant !i uni orm' con!tientizat ca iind o*ligatoriu la nivelul grupului social. Cutuma are deci dou( elemente constitutive= a& 'za(ul' adic( o practic( social( constant( !i uni orm(. Bentru ca uza&ul s( ie considerat cutum(' elementul material tre*uie s( ndeplineasc( anumite condiii= 7 repetiia. #cesta este cea care trans orm( un precedent n cutum(. 5a nseamn( o reluare' o multiplicare a unei atitudini. Brecedentul este o atitudine izolat(> cutuma una multiplicat(. 7 durata. Bentru ca un precedent s( devin( cutum( tre*uie ca multiplicarea atitudinii s( ai*( o anumit( durat(' s( capete o anumit( consisten( n con!tiina colectiv(. #ceast( durat( nu a ost niciodat( clar determinat(. Be de alt( parte' n dreptul internaional condiia de timp este uneori neconcludent( pentru a considera o practic( ca iind cutum(. 5ste vor*a de cazul a!a ziselor o*iceiuri spontane ;instant custom<' c+nd o practic( este acceptat( ca norm( o*ligatorie n relaiile dintre state (r( s( se a!tepte validarea ei n timp. 7 constana. #ceasta presupune ca toate precedentele s( mearg( n acela!i sens. Nici un eveniment nu tre*uie s( se petreac( n contrasens' alt el cutuma este in irmat(' pus( la ndoial( sau c6iar distrus(. #st el s7a nt+mplat cu norma cutumiar( american( care impunea ca Bre!edintele s( nu poat( i reales dec+t o singur( dat(. %ealegerea lui %oosevelt de dou( ori a distrus cutuma !i a ost nevoie de un amendament constituional pentru a reconsacra regula. 7 claritatea. Bentru a deveni norm( cutumiar(' precedentul tre*uie s( se repete ntr7un sens clar' nesuscepti*il de mai multe interpret(ri' ast el cutuma este discuta*il(' deci suscepti*il( de modi icare.

11

$A"#$T&' 5&$I IC ..1. efiniie %aportul &uridic civil poate i de init' ntr7o ormulare simpl(' ca relaia social civil patrimonial sau nepatrimonial reglementat de norma de drept civil . , de iniie mai ampl(' mai comple3( nici nu se cunoa!te n doctrin(> e3ist( doar dezvolt(ri !i e3plicaii' concretiz(ri !i complet(ri pe marginea acestei de iniii. %aporturile &uridice civile apar' deci' ca o concretizare' o realizare a normelor de drept civil. De aici rezult( c(= 7 ele sunt relaii sociale' adic( relaii dintre oameni ; dintre persoane<> 7 relaii sociale respective sunt reglementate prin norme de drept civil> 7 relaiile sociale reglementate de normele dreptului civil se e3prim( su* orma raporturilor de drept civil' care au sau nu un coninut economic !i sunt' deci' raporturi &uridice civile patrimoniale sau nepatrimoniale> 7 av+nd n vedere !i cele ar(tate n leg(tur( cu o*iectul dreptului civil ;ca ramur( de drept<' reamintim c( numai acele relaii sociale patrimoniale !i nepatrimoniale reglementate de normele &uridice civile sunt raporturi de drept civil n care p(rile se g(sesc pe poziie &uridic( de egalitate. .... CA$ACTE$E'E $A"#$T&'&I 5&$I IC CI)I' a< )aportul (uridic civil are un caracter social ' se re er( la restriciile dintre oameni' cu privire la conduita dintre ace!tia. C6iar !i n situaiile c+nd se are n vedere un anumit *un' n realitate raportul nu se realizeaz( direct cu *unul respectiv' ci este un raport ntre oameni' cu privire la acel *un. *< )aportul (uridic civil are un caracter voliional' n sensul c( relaia social( devine raport &uridic de drept civil pentru c( acest lucru s7a voit e3pres de c(tre legiuitor. Caracterul undamental al normei &uridice 4 de a i voin( de stat 4 se transmite !i relaiei sociale care este reglementat( de nora &uridic(. Ca un aspect speci ic' actul &uridic civil este un act de voin( care are drept scop producerea unor e ecte &uridice. 8e poate o*serva cu u!urin( c( n acest caz este vor*a de dou( voine> voina statului !i voina p(rilor care realizeaz( raportul &uridic ;un du*lu caracter voliional<. c< )aportul (uridic civil se caracterizeaz prin poziia de egalitate deplin a prilor ' n sensul c( nici una dintre p(ri nu poate i su*ordonat( celeilalte. #!a' de e3emplu' n cazul unui contract de v+nzare7cump(rare' dac( p(rile ' prin negocieri' nu se neleg asupra preului' raportul &uridic nu se realizeaz( (r( ca p(rile s( suporte anumite consecine. ..6. ST$&CT&$A $A"#$T&'&I 5&$I IC CI)I' Din punct de vedere structural' raportul &uridic civil are trei elemente constitutive= prile, coninutul i obiectul" "rile sau su*iectele raportului &uridic sunt persoanele izice !i persoanele &uridice' titularele drepturilor !i o*ligaiilor civile.

12

Noiunea de su*iect al raportului civil indic( personalele care particip(' cu drepturi !i o*ligaii civile' n ast el de raporturi &uridice. %aportul &uridic civil ia na!tere ntre oameni' ca su*iecte de drept. ,rice om' orice su*iect de drept poate i !i este participant la raporturi &uridice civile' av+nd drept la nume' drept la domiciliu' drept la onoare' drept la proprietate !.a.' iar la alte persoane av+nd o*ligaii corelative. Numai oamenii sunt o*iecte de drept> acest lucru rezult( din aptul c( norma &uridic( reglementeaz( conduita oamenilor. ,amenii particip( la raporturi &uridice civile ie individual' n calitate de persoane izice' ie n mod colectiv' n cadrul unor colective organizate n condiiile legii' n calitate de persoane &uridice. Desigur' ormula adoptat( n domeniul dreptului' !i anume @omul privit individualA' @oamenii particip( la raporturile &uridice civile n mod individualA' este n contradicie cu caracterul social al iinei umane' cu aptul c( iecare om !i tr(ie!te viaa n cadrul unei in init(i de relaii sociale' de natur( variat(' dintre care nu puine sunt raporturi &uridice' care intervin ntre oameni. Iormula nu e3prim(' nu poate e3prima o stare de izolare a individului. 5a se olose!te' n mod convenional' pentru a dis&unge n privina calit(ii de su*iect de drept ntre individ ;persoana izic(< !i colectivitate organizat( ;ca persoan( &uridic(<. # i su*iect al raportului &uridic civil nseamn( a avea calitatea de titular de drepturi !i o*ligaii civile. :itulari ai drepturilor !i o*ligaiilor civile pot i persoanele izice cet(eni rom+ni !i' n condiiile legii' cele ce nu au cet(enie rom+n(' precum !i personale &uridice de orice el. Bersoana izic( poate i !i este' n condiiile sta*ilite de normele dreptului o*iectiv' cu sau (r( voia sa' su*iect al raportului civil. 9n privina colectivit(ilor este de reinut c( un grup de persoane izice sau persoane izice !i &uridice ori numai persoane &uridice mpreun( poate i su*iect de drept civil' poate sta n &ustiie n nume propriu etc. numai dac( se organizeaz( n condiiile legii !i do*+nde!te ast el personalitatea &uridic(. Bentru a i su*iect de drept civil' colectivitatea tre*uie s(7!i des (!oare activitatea nu n numele iec(rui participant la colectivitate' ci n nume propriu' pentru realizarea anumitor scopuri proprii' *azat pe un patrimoniu propriu !i distinct !i av+nd o structur( organizatoric( determinat( prin lege ori ;!i< statut. Coninutul raportului ,uridic civil Coninutul raportului &uridic civil l constituie drepturile !i o*ligaiile corelative ale participanilor la ast el de raporturi &uridice. Bentru a7l deose*i de dreptul o*iectiv ;prin care se nelege ansam*lul normelor &uridice n vigoare ntr7un sistem de drept dat<' dreptul aparin+nd su*iectului activ este denumit drept su*iectiv. Dreptul su*iectiv !i o*ligaia corelativ( se condiioneaz( reciproc. Natura !i ntinderea dreptului su*iectiv determin( natura !i ntinderea o*ligaiei corelative. Coninutul raportului &uridic civil poate i e3aminat' deci' ie din punctul de vedere al su*iectului activ' c+nd se au n vedere drepturile su*iective civile' ie al su*iectului pasiv' c+nd se ac re eriri la o*ligaiile ;ndatoririle< corelativ #!iectul raportului civil const( n prestaia p(rilor' n aciuni sau' dup( caz' n inaciuni' care reprezint( de apt conduita concret( a su*iectelor raportului &uridic civil. 0n raport &uridic civil vala*il presupune e3istena cumulativ( a acestor trei elemente constitutive eseniale.

13

..7. ETE$MINA$EA S&8IECTE'#$ $A"#$T&'&I 5&$I IC CI)I' #ceast( determinare are drept scop cunoa!terea p(rilor raportului &uridic civil. 9n cazul n care coninutul raportului &uridic civil l constituie un drept su*iectiv a*solut' este cunoscut ;determinat< numai su*iectul activ' ca titular al dreptului a*solut respectiv ;dreptul de proprietate<. 8u*iectele pasive sunt reprezentate de toate celelalte su*iecte de drept civil' deci su*iectul pasiv este nedeterminat. 5l se determin( numai n momentul n care o persoan( aduce atingere dreptului su*iectiv a*solut' iind ast el necesar e3istena unui raport &uridic de r(spundere. 9n cazul drepturilor su*iective' relative' at+t su*iectul activ ;creditorul<' c+t !i su*iectul pasiv ;de*itorul< sunt determinate din momentul na!terii raportului &uridic respectiv. ..7.1. "'&$A'ITATEA S&8IECTE'#$ $A"#$T&'&I 5&$I IC CI)I' 9n ma&oritatea cazurilor' raportul &uridic civil intervine ntre persoane izice' una ca su*iect activ ;creditor< !i cealalt( ca su*iect pasiv ;de*itor<. 8unt !i e3cepii de la regul(' n sensul c( n anumite raporturi &uridice avem de a ace cu o pluralitate de su*ieci' cum ar i= a< n cazul proprietii comune' care poate m*r(ca urm(toarele orme= L coproprietatea' se nt+lne!te atunci c+nd mai multe persoane dein n proprietate un *un sau mai multe *unuri determinate' iecare' persoan( av+nd calitatea de coproprietar. 9n aceast( situaie' iecare coproprietar !i cunoa!te cota ideal( de drept ;122> 124 etc.<' dar nu are o parte individualizat( din *unul sau *unurile privite n materialitatea lor' nc+t dreptul s(u coe3ist( cu al celorlali coproprietari n iecare p(rticic( a *unului respectiv> L indiviziunea' presupune ca mai multe persoane s( dein( n proprietate o mas( de *unuri' iecare av+nd calitatea de coindivizar. 9n acest caz' iecare coindivizar !i cunoa!te cota ideal( de drept ;122> 123> 124 etc.<' dar nu are unul sau mai multe *unuri pe care s( le dein( n e3clusivitate ;a!a cum e cazul mo!tenirii cu mai muli mo!tenitori' nainte de a ie!i din indiviziune<> L devlmia' caz n care *unurile do*+ndite n timpul c(s(toriei sunt deinute cu acest titlu &uridic> partea iec(ruia se determin(' con orm legii' prin sta*ilirea gradului de contri*uie la do*+ndirea *unurilor comune. #ceast( pluralitate de su*iecte active' n toate cele trei situaii menionate anterior' poate lua s +r!it prin mp(riere' ori parta&1). *< *n raporturile nepatrimoniale' pluralitatea su*iectelor se nt+lne!te n creaia intelectual( ;coautorat<' care poate i oper( comun( divizi*il(' c+nd se cunoa!te contri*uia iec(rui autor !i indivizi*il( ;nedeterminat(<' c+nd contri*uia la creaia intelectual( nu este determinat(. c< *n raporturile obligaionale ;de crean(<' pluralitatea de su*iecte poate i= activ(' c+nd e3ist( mai muli creditori> pasiv(' cu mai muli de*itori> mi3t(' cu mai muli creditori !i mai muli de*itori. 9n raporturile o*ligaionale' cu pluralitate de su*iecte' regula o reprezint( divi+i!ilitatea' n principiu o*ligaiile civile iind con&uncte' ceea ce nseamn( c( n cazul pluralit(ii active' iecare dintre creditori nu poate pretinde de la de*itor dec+t partea sa' iar n caz de pluralitate pasiv(' iecare code*itor r(spunde numai pentru partea sa din datoria comun(. %eprezent+nd regula' divizili*ilatea se su*nelege' nu tre*uie prev(zut( e3pres. 53ist( !i dou( e3cepii de la divizi*ilitate= solidaritatea !i indivizi*ilitatea. 8olidaritatea poate i at+t activ(' c+t !i pasiv(. 9n cazul solidarit(ii active' oricare dintre creditori este ndrept(it s( pretind( 4ntreaga datorie de la de*itor' de*itorul pl(titor li*er+ndu7se a( de toi creditorii solidari. 9n cazul solidarit(ii pasive' oricare dintre de*itori poate i o*ligat la plata ntregii datorii' av+nd dreptul de regres mpotriva celorlali code*itori. 9n caz de indivizi*ilitate' oricare dintre code*itori poate i o*ligat la plata ntregii datorii.

14

..7... SC9IM8A$EA S&8IECTE'#$ $A"#$T&'&I 5&$I IC CI)I' 8c6im*area su*iectelor raportului &uridic civil este posi*il( numai n cazul raporturilor patrimoniale' drepturile nepatrimoniale iind inaliena*ile. 9n cazul raporturilor &uridice patrimoniale e3ist( di erene ntre raporturile reale !i cele o*ligaionale ;de crean(<. 9n raporturile reale se poate sc6im*a su*iectul activ printr7un mod legal de transmitere a *unului care ormeaz( o*iectul dreptului real ;de e3emplu printr7un contract de v+nzare7 cump(rare<. , asemenea sc6im*are nu este posi*il( pentru *unurile scoase din circuitul civil. 9n cazul raporturilor o*ligaionale se pot sc6im*a at+t su*iectul activ ;creditorul<' c+t !i su*iectul pasiv ;de*itorul<. 8u*iectul activ se poate sc6im*a prin cesiune de crean(' su*rogaia personal( !i novaia prin sc6im*area de creditor. 8u*iectul pasiv ;de*itorul< se poate sc6im*a prin stipulaia pentru altul' novaia prin sc6im*are de de*itor' delegaia ;per ect( !i imper ect(< !i proprire.

CA"ACITATEA CI)I'*
Capacitatea civil( este de init( ca aptitudinea persoanei de a i titular de drepturi !i o*ligaii civile. Capacitatea civil( este o noiune comple3( care cuprinde dou( elemente componente undamentale= capacitatea de olosin( !i capacitatea de e3erciiu. CA"ACITATEA CI)I'* A "E$S#ANE'#$ :I/ICE a< !apacitatea de #olosin a persoanei #izice Capacitatea de olosin( a persoanei izice este de init( ca iind aptitudinea general( !i a*stract( a omului de avea drepturi !i o*ligaii civile. Capacitatea de olosin( ncepe la na!terea persoanei' iar n privina drepturilor copilului nc( de la concepie' dac( se na!te viu' !i nceteaz( odat( cu moartea acesteia. 8u* aspectul coninutului' capacitatea de olosin( se re er( la toate drepturile !i o*ligaiile persoanei' cu e3cepia celor interzise de lege. *< !apacitatea de e+erciiu a persoanei #izice Capacitatea de e3erciiu a persoanei izice este de init( ca iind aptitudinea omului de a7!i e;ercita drepturile !i de a7!i ndeplini o*ligaiile' prin nc6eierea de acte &uridice ;art. 5' alin. 3' Decretul nr. 3121-54<. Con orm art. 11 din acela!i act normativ' nu au capacitate de e3erciiu= minorul care nu a mplinit v+rsta de 14 ani !i persoana pus( su* interdicie. Ginorul care a mplinit v+rsta de 14 ani are capacitate de e3erciiu restr+ns(' actele &uridice pe care le nc6eie acesta tre*uie s( ai*( ncuviinarea preala*il( a reprezentanilor legali ;p(rini sau tutore< ;art. -' Decretul 3121-54<. Capacitatea deplin( de e3erciiu se do*+nde!te la ma&orat' c+nd persoana mpline!te v+rsta de 1) ani ;art. )' Decretul nr. 3121-54<. Ginorul' prin c(s(torie' do*+nde!te capacitatea deplin( de e3erciiu. CA"ACITATEA CI)I'* A "E$S#ANEI 5&$I ICE !apacitatea de #olosin a persoanei &uridice reprezint( aptitudinea su*iectului colectiv de drept civil de a avea drepturi !i o*ligaii civile. #ceast( capacitate se do*+nde!te de la data nregistr(rii ;sau de la alt( dat( precizat(< ;art. 3 Decret 3121-54<.

15

Capacitatea civil( a persoanei &uridice este mai restr+ns( a( de capacitatea civil( a persoanei izice' aceasta iind determinat( con orm principiului specializ(rii' de scopul ei' actul de n iinare sau statut ;art. 34' alin. 1 Decret 3121-54<. !apacitatea de e+erciiu a persoanei &uridice reprezint( aptitudinea sa de a!i e;ercita drepturile civile !i de a7!i ndeplini o*ligaiile civile prin nc6eierea de acte &uridice de c(tre organele sale de conducere ;art. 35 !i art 3" Decretul 3121-54<. #ctele &uridice nc6eiate de organele de conducere' n limita puterilor ncredinate' sunt considerate actele persoanei &uridice ns(!i' con orm regulilor mandatului< dac( nu s7a prev(zut alt el prin lege' act de n iinare ori statut. #ctele &uridice nc6eiate de organele de conducere' n limita puterilor ncredinate' sunt considerate actele persoanei &uridice ns(!i' con orm regulilor mandatului< dac( nu s7a prev(zut alt el prin lege' act de n iinare ori statut. C'ASI:ICA$EA $E"T&$I'#$ S&8IECTI)E 9n raport de anumite criterii e3ist( mai multe categorii de drepturi su*iective= a< 9n uncie de opoza*ilitatea lor' drepturile su*iective sunt a*solute !i relative. *< Dup( natura coninutului lor' drepturile su*iective se mpart n drepturi patrimoniale !i drepturi nepatrimoniale. c< Dup( corelaia dintre ele' drepturile su*iective civile se mpart n drepturi principale !i accesorii. d< Dup( gradul de certitudine con erit titularilor' drepturile su*iective sunt de dou( categorii= drepturi pure !i simple !i drepturi a ectate de modalit(i. #. repturile su!iective civile a!solute i relative $reptul subiectiv civil absolut este acela n virtutea c(ruia titularul s(u poate avea o anumit( conduit(' (r( a ace apel la altcineva pentru a !i7l realiza. Din aceast( categorie ac parte drepturile personale nepatrimoniale !i drepturile reale. $reptul subiectiv civil relativ este acel drept n virtutea c(ruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduit( determinat(' (r( de care dreptul s(u nu se poate realiza. Din aceast( categorie ac parte drepturile de crean(. Dreptul su*iectiv a*solut are urm(toarele caracteristici= L este cunoscut numai titularul dreptului' titularul o*ligaiei corelative este necunoscut' acesta iind constituit din toate celelalte su*iecte de drept civil' n a ar( de titularul dreptului a*solut> L dreptului a*solut i corespunde o*ligaia general( !i negativ( de a nu i se aduce atingere> L dreptul a*solut este opoza*il tuturor ;erga omnes<' n sensul c( toate celelalte su*iecte de drept civil au o*ligaia de a nu7l nc(lca. Dreptul su*iectiv relativ se caracterizeaz( prin= L este cunoscut at+t titularul' c+t !i su*iectul pasiv> L i corespunde o o*ligaie ce are ca o*iect o prestaie de tipul a da' a ace ori a nu ace ceva pe care o are un su*iect pasiv determinat> L este opoza*il numai su*iectului pasiv determinat. D. repturile su!iective patrimoniale i nepatrimoniale a< reptul patrimonial se caracterizeaz( prin aceea c( are coninut economic !i poate i e3primat n *ani. 9n categoria drepturilor patrimoniale sunt cuprinse drepturile reale !i drepturile de crean(.

1"

$reptul real ;&us in re< este acel drept patrimonial con orm c(ruia titularul s(u !i poate e3ercita prerogativele asupra unui *un (r( concursul altcuiva. $reptul de crean ;numit !i drept personal< este acel drept patrimonial n temeiul c(ruia su*iectul activ ;creditorul< poate pretinde su*iectului pasiv ;de*itorul< o prestaie de tipul a da' a ace sau a nu ace ceva. 9ntre dreptul real !i dreptul de crean( e3ist( at+t asem(n(ri c+t !i deose*iri. Brincipalele asem(n(ri constau n aceea c( am*ele categorii sunt drepturi patrimoniale !i au cunoscui titularii lor' ca su*iecte active. Deose*irile ntre drepturile reale !i cele de crean( constau n= L sub aspectul subiectului pasiv= n cazul dreptului real nu este cunoscut su*iectul pasiv ;de*itorul<' acesta iind nedeterminat' n timp ce n cazul dreptului de crean( este cunoscut de*itorul ;titularul o*ligaiei corelative<> L sub aspectul obligaiei corelative= n cazul dreptului real' o*ligaia corelativ( este de tipul ?a nu ace ceva@ ;non acere<' adic( o a*inere de a aduce o atingere dreptului real' pe c+nd n cazul dreptului de crean(' o*iectul o*ligaiei poate consta ntr7o prestaie de tipul a da' a ace ori a nu ace ceva> L ca numr= drepturile reale sunt limitate' prev(zute e3pres n lege' n timp ce drepturile de crean( sunt nelimitate> L dreptul real este nsoit de prerogativa urmririi !i cea a pre#erinei' dreptul de crean( neav+nd aceste prerogative. $reptul de urmrire const( n posi*ilitatea titularului dreptului real ;de e3emplu' creditorul ipotecar<' de a urm(ri *unul n m+inile oric(rui s7ar g(si. $reptul de pre#erin presupune ca titularul dreptului real s(7!i realizeze dreptul s(u cu nt+ietate ;e3emplu= din preul imo*ilului ipotecat' scos la v+nzare silit(' prin licitaie' nt+i !i va satis ace creana sa creditorul ipotecar ca titular al dreptului de ipotec(' !i numai dac( mai r(m+ne ceva' se va da simplilor creditori c6irogra ari !i de*itorului urm(rit<. *< repturile personale nepatrimoniale sunt cele care nu se pot evalua n *ani !i cuprind drepturile care privesc e3istena !i integritatea persoanei ;dreptul la via(' s(n(tate' cinste' reputaie' demnitate etc.<> drepturi care privesc identi icarea persoanei ;dreptul la nume' pseudonim' domiciliu' reziden( iar n cazul persoanelor &uridice' dreptul la denumire' sediu' etc.<> drepturile decurg+nd din creaia intelectual( ;cele care rezult( din opere literare' artistice' !tiini ice' etc.<. C. repturile su!iective civile principale i accesorii reptul subiectiv principal se caracterizeaz( prin aceea c( are o e3isten( de sine st(t(toare' iind independent a( de alte categorii de drepturi. reptul accesoriu este dependent de e3istena altui drept su*iectiv civil' cu rol de drept principal. Importana practic( a acestei clasi ic(ri rezid( n aptul c( dreptul accesoriu are aceea!i soart( &uridic( ca !i dreptul principal ;accesorium seMuitur principale<. Drepturile nepatrimoniale sunt' n principiu' drepturi principale. 9mp(rirea drepturilor su*iective civile n drepturi principale !i accesorii se aplic( drepturilor patrimoniale. 8unt drepturi de crean( accesorii do!=nda a erent( creanei principale' ?clau+a penal@. #ceast( clasi icare se aplic( cu prec(dere n cazul drepturilor reale' drepturi e3pres !i limitativ prev(zute de lege. 9n legislaia actual( sunt reglementate ca drepturi reale principale urm(toarele= a< Dreptul de proprietate ;n toate ormele sale<= dreptul de proprietate privat( ;particular(< al persoanelor' dreptul de proprietate aparin+nd persoanelor &uridice cu capital e3clusiv de stat> dreptul de proprietate al persoanelor &uridice cooperatiste sau o*!te!ti> dreptul de proprietate al persoanelor &uridice mi3te ;cu capital rom+nesc !i str(in 4 art. 35' alin. 1 din Legea nr. 3121--/<>

1$

*< Drepturile reale principale corespunz(toare dreptului de proprietate= dreptul de uz' dreptul de uzu ruct' dreptul de a*itaie' dreptul de super icie !i dreptul de servitute> c< Dreptul de olosin( ;de administrare< al instituiilor de stat' ca drept real corespunz(tor dreptului de proprietate al statului> d< Dreptul de olosin( asupra terenului al cet(enilor care !i7au construit locuine pe terenurile proprietate de stat> e< Dreptul de preemiune !i dreptul de pre erin(> < Dreptul de concesiune. 8unt drepturi reale accesorii= a< $reptul de ipotec ;care este drept de garanie real( imo*iliar(<> *< $reptul de ga( ;amanetul 4 care este garanie real( mo*iliar(<> c< ,rivilegiile ;privilegiul este un drept care d( unui creditor calitatea creanei sale de a i pre erat celorlali creditori' ie c6iar ipotecari ;art. 1$22 Codul civil<> d< $reptul de retenie' reprezent+nd posi*ilitatea pe care o are dein(torul unui *un al altuia de a re uza restituirea acelui *un c(tre proprietar p+n( nu i se pl(te!te creana n(scut( n leg(tur( cu *unul respectiv ;ca de e3emplu' c6eltuielile (cute de detentor cu acel *un<. D. repturile su!iective civile pure i simple i drepturi afectate de modaliti reptul pur i simplu' a c(rui e3isten( nu depinde de un eveniment viitor' este dreptul care asigur( ma3im( certitudine pentru titularul s(u. #cest drept se poate e3ercita imediat dup( na!terea sa' n mod necondiionat. #!a ar i' de e3emplu' ?darul manual@ care are ca e ect transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar. 9n cazul dreptului su*iectiv a ectat de modalit(i' e3istena !i e3ercitarea acestuia depind de o anumit( mpre&urare viitoare ;termenul !i condiia<.

A!"#$ %#&' '! !'('$

3.1. Noiune #ctul &uridic civil este mani estarea de voin( s(v+r!it( cu intenia de a produce e ecte &uridice' const+nd n crearea' modi icarea sau stingerea unor raporturi &uridice civile' n temeiul !i n limitele sta*ilite de normele dreptului o*iectiv. Din de iniia de mai sus rezult( c( elementele de initorii ale actului &uridic civil sunt urm(toarele = 7 este o mani estare de voin( a su*iectului de drept civil realizat( n limitele !i condiiile sta*ilite de normele &uridice civile > 7 intenia de a produce e ecte &uridice > 7 na!terea' modi icarea sau stingerea de raporturi &uridice civile 53presia de act &uridic civil are' ns(' !i un al doilea sens' prin care se nelege nscrisul care serve!te drept mi&loc de dovad( a unei operaiuni &uridice ;instrumentum pro6ationis<. 3.2. !ondiiile de valabilitate ale actului )uridic civil Brin condiiile de vala*ilitate ale actului &uridic civil se neleg componentele structurale ale acestuia' adic( elementele sale constitutive' care pot i comune tuturor actelor civile !i speci ice

1)

unei anumite categorii de asemenea acte sau c6iar unui act &uridic aparte. #ceste elemente sunt necesare pentru ca actul &uridic civil s( produc( e ecte &uridice. #st el' n art. -4) C civ. se prevede= ?Condiiile eseniale pentru validitatea unei convenii sunt= 1. capacitatea de a contracta> 2. consim(m+ntul vala*il al p(rilor ce se o*lig(> 3. un o*iect determinat> 4. o cauz( licit(.A 1. Capacitatea de a 4nc-eia acte ,uridice civile constituie o parte a capacit(ii de olosin( a persoanei. 5a este o premis( a capacit(ii de e3erciiu a persoanei' cealalt( premis( iind discern(m+ntul &uridic ;16. Deleiu<. Capacitatea de a nc6eia actului &uridic civil este acea condiie de ond !i esenial( care const( n aptitudinea su*iectului de drept civil de a deveni titular de drepturi !i o*ligaii civile prin nc6eierea actelor de drept civil. ,ri de c+te ori legea nu prevede alt el' persoana are aptitudinea de a nc6eia orice act &uridic> principiul este' deci' capacitatea' incapacitatea reprezent+nd e3cepia ;5. Lupan<. Brincipiul capacit(ii de a nc6eia acte &uridice civile se desprinde din prevederile art. "' alin. 1' din Decretul nr. 3121-54= ?Nimeni nu poate i ngr(dit n capacitatea de olosin( !i nici lipsit' n tot sau n parte' de capacitatea de e3erciiu' dec+t n cazurile !i n condiiile sta*ilite de legeA. 5l mai este consacrat 7 adev(rat ragmentar 7 n di erite articole din Codul nostru civil. #rt. )5" C. civ. sta*ile!te= ?,rice persoan( este capa*il( de a ace testament' dac( nu este poprit( de legeA. 9n art. -4- C. civ. se prevede= ?Boate contracta orice persoan( ce nu este declarat( necapa*il( de legeA. 9n art. 13/" C. civ. se sta*ile!te aceea!i regul( cu privire la un anume act &uridic civil= ?Bot cump(ra !i vinde toi c(rora nu le este oprit prin legeA. 9n privina persoanelor &uridice' regula capacit(i de a nc6eia acte &uridice ;civile sau de alt( natur(< este su*ordonat( principiului specialit(ii capacit(ii' consacrat de art. 34 din Decretul nr 3121-54. 9n art. 34 din Decretul nr. 3121-54 avem urm(toarea regul(= ?Bersoana &uridic( nu poate avea dec+t acele drepturi care corespund scopului ei' sta*ilit prin lege' actul de n iinare sau statut. ,rice act &uridic care nu este (cut n vederea realiz(rii acestui scop este nul.A Capacitatea ;de a nc6eia acte &uridice civile< este o stare de drept 4 de&ure. Din interpretarea te3telor legale redate mai sus rezult( c( incapacit(ile au caracter de e3cepie !i sunt sta*ilite e3pres de lege' ;e3cepiile iind de strict( interpretare<. De aceea' asumarea de c(tre o persoan(' printr7un act &uridic' a unei o*ligaii de a nu ace ceva ;de a nu nc6eia un anumit contract' de e3emplu< nu o trans orm( ntr7o persoan( incapa*il(. Incapacit(ile iind reglementate de lege' nici un act de renunare' total( sau parial(' la capacitatea de a nc6eia acte &uridice civile nu este vala*il' iind lovit 7 potrivit art. "' alin. 2 din Decretul nr. 3121-54 4 de nulitate a*solut(. Incapacitatea de a nc6eia acte &uridice civile tre*uie' deci' e3pres prev(zut( de lege. 5a nu tre*uie con undat( cu lipsirea unor persoane de posi*ilitatea de a nc6eia un act de dispoziie. De e3emplu' n art. 31 din Legea nr. 1)21--1 ;legea ondului unciar< se sta*ile!te c( terenul atri*uit' n condiiile acestei legi' n proprietate anumitor categorii de persoane' ?nu poate i nstr(inat prin acte ntre vii timp de 1/ ani socotii de la nceputul anului urm(tor celui n care s7a (cut nscrierea propriet(ii' su* sanciunea nulit(ii a*solute a actului de nstr(inareA. #ceast( interdicie nu constituie o incapacitate' inaliena*ilitatea p(m+ntului privind o*iectul &uridic !i nu capacitatea. Interesul practic al distingerii celor dou( situaii este evident' dac( avem n vedere c( nc(lcarea normelor legale re eritoare la incapacitate se sancioneaz( cu nulitate relativ(' pe c+nd inaliena*ilitatea 7 dup( cum am v(zut 7 cu nulitate a*solut(.

1-

9nc(lcarea normelor privind capacitatea atrage urm(toarele sanciuni= nulitatea a*solut(' nulitatea relativ( !i inopoza*ilitatea. Cu nulitate a*solut( sunt sancionate= actele &uridice civile prin care s7ar suprima ori ngr(di capacitatea de olosin( sau capacitatea de e3erciiu statornicite de lege> actele &uridice civile prin care s7ar conveni ca un incapa*il s( ie considerat prin voina p(rilor capa*il> actele &uridice care s7ar nc6eia cu nesocotirea principiului specialit(ii de olosin( a persoanelor &uridice !.a. 8e aplic( sanciunea nulit(ii relative' ca m(sur( o*i!nuit( n cazul nc(lc(rii normelor privind capacitatea' n cazul= actelor &uridice civile nc6eiate personal !i singur de minor su* 14 ani !i de interzisul &udec(toresc> donaiilor sau garant(rii intereselor altuia (cute n numele !i pe seama incapa*ilului de c(tre ocrotitorul s(u legal> actelor &uridice civile care dep(!esc dreptul de administrare al patrimoniului' (cute de ocrotitorul legal sau de minorul cu capacitate de e3erciiu restr+ns(' (r( ncuviinarea preala*il( a autorit(ii tutelare. Inopoza*ilitatea actului &uridic civil intervine' ca sanciune' n cazul actului nc6eiat n numele minorului cu capacitate de e3erciiu restr+ns( de c(tre reprezentantul s(u legal' de!i acest minor este ndrituit s( nc6eie personal acte &uridice civile. 8e aplic( aceast( sanciune !i nu anula*ilitatea' deoarece' n acest caz nu este vor*a de dep(!ire de atri*uii' ci de lipsa acestora ;:r. Ionascu<. ..Consimm=ntul este o alt( condiie de ond' o condiie esenial( !i general( de vala*ilitate a actului &uridic civil. Brin consim(m+nt se nelege mani estarea 6ot(r+rii de a nc6eia actul &uridic civil' de a se o*liga &uridice!te. Consim(m+ntul ormeaz(' mpreun( cu cauza ;scopul<' voina &uridic(. Din punct de vedere terminologic' consim(m+ntul are dou( sensuri. Intr7un prim sens' se are n vedere voina e3teriorizat( a autorului actului unilateral sau a uneia dintre p(rile actului *ilateral. 9ntr7un al doilea sens' prin consim(m+nt se nelege acordul de voin( al p(rilor n actele *ilaterale !i multilaterale. Dup( cum putem o*serva pe *aza de iniiei date mai sus' noi utiliz(m termenul ?consim(m+ntA n primul sens. C+nd vom avea n vedere cel de7al doilea sens' vom olosi e3presia ?acord de voin(A sau ?acordul p(rilorA. !ondiiile consimm-ntului" Bentru a i vala*il !i a produce' deci e ecte &uridice' consim(m+ntul tre*uie s( ndeplineasc( cumulativ urm(toarele condiii= 7 s( emane de la o persoan( cu discern(m+nt> 7 s( ie e3primat cu intenia de a produce e ecte &uridice> 7 s( ie e3teriorizat> 7 s( ie neviciat. a< Consim(m+ntul tre*uie s( provin( de la o persoan( cu discern(m+nt #ceast( condiie d( vala*ilitate a actului &uridic civil' e3prim( ideea c( su*iectul de drept civil tre*uie s( ai*( puterea de a aprecia !i prevedea e ectele &uridice care se produc n *aza mani est(rii sale de voin(. #ceast( aptitudine presupune prezena discern(m+ntului' pe care 7 din punct de vedere &uridic 7 l au numai persoanele cu capacitate de e3erciiu. #ceast( condiie nu se reduce numai la at+ta' deoarece c6iar !i o persoan( cu capacitate de e3erciiu deplin( poate i lipsit( de discern(m+nt n momentul n care nc6eie actul &uridic civil. 5ste cazul persoanelor ma&ore cu unele tul*ur(ri vremelnice' c6iar de scurt( durat(' ale minii ;a late n stare de *eie' 6ipnoz(' somnam*ulism. m+nie puternic(<' c+nd vor*im de ?incapacitate natural(A ;G. 5liescu<. Cerina prezenei capacit(ii de e3erciiu nu se con und( cu condiia de vala*ilitate a consim(m+ntului' ca aceasta s( provin( de la o persoan( cu discern(m+nt. Capacitatea de e3erciiu este o stare de drept' prezena ori lipsa discern(m+ntului este' nainte de toate' o stare de apt. Lipsa discern(m+ntului ec6ivaleaz(' practic' cu lipsa consim(m+ntului' ceea ce atrage nulitatea relativ( a actului &uridic civil ast el nc6eiat.

2/

Lipsa discern(m+ntului' din punct de vedere logic' ar tre*ui s( atrag( nulitatea a*solut( a actului &uridic civil. n practic(' ns(' a*sena total( a consim(m+ntului se asimileaz( cu un simplu viciu de consim(m+nt' pentru a o sanciona cu nulitate relativ( ;:r. Iona!cu<. *< Consim(m+ntul tre*uie e3primat cu intenia de a produce e ecte &uridice #ceast( condiie decurge din esena actului &uridic civil' care este 7 dup( cum am v(zut 7 o mani estare de voin( (cut( cu intenia de a produce e ecte &uridice' const+nd n na!terea' modi icarea sau stingerea unui raport &uridic civil. Bersoana care !i mani est( ast el consim(m+ntul se anga&eaz( &uridice!te> o*ligaia ast el asumat( este suscepti*il( de a i e3ecutat(' n caz ;le nevoie' c6iar prin ora coercitiv( a statului<. 8e consider( c( lipse!te intenia de a produce e ecte &uridice !i' deci' condiia de vala*ilitate la care ne re erim nu este ndeplinit(' c+nd= 7 mani estarea de voin( a ost (cut( n glum(' din prietenie' curtoazie sau pur( complezen(> 7 consim(m+ntul a ost dat cu o rezerv( mintal( cunoscut( de destinatarul acesteia' c+nd este vor*a de consim(m+nt pur aparent. C+nd destinatarul unei ast el de mani est(ri de voin( nu a cunoscut rezerva mintal( aceasta va i (r( relevan( &uridic(' urm+nd ca consim(m+ntul s(7!i produc( e ectele> 7 intenia de a produce e ecte &uridice lipse!te !i c+nd mani estarea de voin( a avut loc su* condiie pur potestativ(. #ceast( condiie const( ntr7un eveniment a c(rui realizare depinde n e3clusivitate de voina celui ce se o*lig( ;m( o*lig dac( vreau<. #rt.1/1/ C.civ. prevede= ?,*ligaia este nul( c+nd s7a contractat su* o condiie potestativ( din partea celui ce se o*lig(A> 7 mani estarea de voin( este prea vag(> 7 a ost dat de un actor n timpul interpret(rii unui rol> 7 este vor*a de simulaie' deoarece actul pu*lic nu produce e ecte &uridice ntre p(ri' acestea neav+nd intenia de a nc6eia vreun act &uridic ;simulaie a*solut(< sau intenion+nd s( nc6eie un alt act dec+t cel aparent ;simulaie relativ(<. c< Consim(m+ntul tre*uie s( ie e3teriorizat. Bentru a putea produce e ecte &uridice' voina tre*uie e3teriorizat(. .oina intern( nee3teriorizat( nu produce e ecte &uridice' ea neput+nd i cunoscut( de alte persoane. #ceast( condiie este esena consim(m+ntului. 9n principiu' orma de e3teriorizare a consim(m+ntului este l(sat( la aprecierea autorului sau autorilor actului &uridic civil> poate i vor*a de o mani estare e3pres( ori de mani estare tacit( a voinei. Gani estarea de voin( este e3pres( c+nd este e3teriorizat( prin modalit(i de natur( a o ace cunoscut( altor persoane n mod nemi&locit. 5a poate i ver*al( sau constatat( printr7un nscris. Gani estarea de voin( este tacit( ;implicit(< C+nd ea se deduce din anumite semne' gesturi etc. ale autorului ei' permi+nd' ns(' s( se trag( concluzia nendoielnic( cu privire la voina intern( a autorului. #st el de aciuni' gesturi etc' sunt= a!ezarea produselor n vitrinele unui magazin cu indicarea preului' nceperea e3ecut(rii unui mandat' nc6eierea de c(tre succesi*il a unui act de dispoziie cu privire la un *un succesoral ;prin care accept(' n mod tacit' mo!tenirea 7 art. "-1 C. civ. ptc. Brin e3cepie' t(cerea valoreaz( consim(m+nt= 7 c+nd legea prevede acest lucru n mod e3pres ca' de e3emplu' art. 143$ C. civ. potrivit c(ruia ?Dup( e3pirarea termenului stipulat prin contractul de locaiune' dac( locatarul r(m+ne !i e l(sat n posesie' atunci se consider( locaiunea ca rennoit(' e ectele ei ns( se reguleaz( dup( dispoziiile articolului relativ la locaiunea (r( termenA> 7 c+nd prin voina e3pres( a p(rilor se atri*uie o anumit( semni icaie &uridic( t(cerii ;n semn de consim(m+nt<> 7 n materie de o ert(7acceptare' se apreciaz( c( t(cerea la o o ert( (cut( e3clusiv n avoarea destinatarului ei valoreaz( acceptare ;potrivit art. 113) C. civ. n materia remiterii de datorie<> 7 c+nd t(cerii i se atri*uie valoare de consim(m+nt' potrivit o*iceiului local.

21

d< Consim(m+ntul tre*uie s( ie neviciat Legea civil( cere ca ormarea voinei s( ie li*er(' nein luenat(' nealterat( prin ceea ce numim vicii de consim(m+nt sau vicii ale voinei. )iciile de consimm=nt sunt2 eroarea' dolul ;viclenia<' violena !i leziunea. 5ste vor*a' deci' de anumite mpre&ur(ri care a ecteaz( caracterul con!tient !i li*er al voinei de a nc6eia un act &uridic civil' caracteristica c(rora const( n aptul c( o mani estare de voin( e3ist(' dar aceasta este viciat( ie su* aspectul ei intelectual ;n cazul erorii !i al dolului<' ie n caracterul ei li*er ;n cazul violenei<. 5roarea este alsa reprezentare a realit(ii la nc6eierea unui act &uridic civil. n art.-53 C.civ. se prevede c( ?Consim(m+ntul nu este vala*il c+nd este dat prin eroare...A' iar n art.-54 din acela!i cod se arat( c( ?5roarea nu produce nulitate dec+t c+nd cade asupra su*stanei o*iectului convenieiA. 5roarea poate interveni !i' deci' prezint( interes' ie n momentul declan!(rii voinei interne ;ntruc+t dac( n procesul psi6ologic' care a precedat e3primarea consim(m+ntului' s7a pornit de la premise alse consim(m+ntul ie lipse!te' ie este alterat' iind vor*a deci de eroare n ormarea consim(m+ntului<' ie la declararea' transmiterea ori interpretarea voinei. 5ste vor*a de eroare n declararea voinei' c+nd' de e3emplu' ntr7o o ert( scris( o ertantul dorea s( propun( preul de 15./// lei' ns( din neatenie trece 1.5// lei. Dolul ;sau viclenia< este acel viciu de consim(m+nt' care const( n inducerea n eroare a unei persoane prin utilizarea de mi&loace viclene sau dolosive pentru a o determina s( nc6eie un act &uridic civil. Botrivit art.-"/ C.civ. ?Dolul este o cauz( de nulitate a conveniei c+nd mi&loacele viclene' ntre*uinate de una din p(ri' sunt ast el' nc+t este evident c(' (r( aceste ma!inaii' cealalt( parte n7ar i contractat. Dolul nu se presupune.A 9n privina li*eralit(ilor dolul se mani est( su* orma captaiei !i a sugestiei. Captaia const( n olosirea de mi&loace viclene n scopul de a c+!tiga a eciunea dispun(torului !i a7l determina ast el s( ac( o li*eralitate ;o donaie' un legat< n avoarea autorului acestor mi&loace viclene' pe care alt el nu l7ar i (cut7o. 8ugestia const( n olosirea de mi&loace viclene n scopul de a dezavua a eciunea dispun(torului a( de rudele sale sau a( de cel c(ruia inteniona s(7i ac( o li*eralitate !i a7l determina ast el s( dispun( n avoarea altei persoane dec+t cea avuta iniial n vedere. Dolul poate m*r(ca !i orma unei inaciuni' ntr7un apt omisiv' se utilizeaz( e3presia ?dol prin reticen(A. Iaptul omisiv const( n t(cerea p(strat( asupra unor mpre&ur(ri care intereseaz( pe cocontractant la nc6eierea actului &uridic civil' adic( ascunderea ori necomunicarca celeilalte p(ri a unei mpre&ur(ri ce i7ar i tre*uit (cut( cunoscut( ; ie n temeiul legii' ie n *aza principiului *unei7credine !i loialit(ii precontractuale<. .iolena este acel viciu de consim(m+nt' care const( n ameninarea unei persoane cu un r(u care insu l( acesteia o temere care o determin( s( nc6eie un act &uridic civil' pe care alt el nu l7 ar i nc6eiat. Bornind de la reglementarea cuprins( n art. -53 C. civ.' dup( care consim(m+ntul nu este vala*il' dac( 7 printre altele 7 este smuls prin violen(' n art. -55 din acela!i cod se prevede= ?.iolena n contra celui ce s7a o*ligat este cauz( de nulitate' c6iar c+nd este e3ercitat( de alt( persoan( dec+t cea n olosul c(reia s7a (cut conveniaA. 9n cazul erorii sau al dolului victima viciului de consim(m+nt nu7!i d( seama de aptul c( resorturile voinei sale sunt puse n mi!care n mod de ectuos' pe c+nd n cazul violenei victima este con!tient( c( nu ar tre*ui s( nc6eie actul &uridic civil' dar pre er( s7o ac( pentru a nu i se pricinui un r(u ;D. Cosma<. Codul nostru civil dedic( acestui viciu de consim(m+nt mai multe articole. #st el' art. -5" sta*ile!te c( ?5ste violen( totdeauna c+nd' spre a ace pe o persoan( a contracta' i s7a insu lat temerea' raiona*il( dup( d+nsa' c( va i e3pus( persoana sau averea sa unui r(u considera*il !i prezentA. 9n alin. 2 din acela!i articol se arat( c( ?8e ine cont n aceast( materie de etate' de se3 !i de condiia persoanelorA. 9n continuare' n art. -5$ C.civ. se ormuleaz( ideea c( ?.iolena este

22

cauz( de nulitate a conveniei !i c+nd s7a e3ercitat asupra soului sau a soiei' asupra descendenilor !i ascendenilorA' iar n art. -5) C.civ. c( ?8impla temere revereniar(' (r( violen(' nu poate anula conveniaA. De asemenea' se mai prevede' n art. -5- din acela!i cod c( ?Convenia nu poate i atacat( pentru cauz( de violen( dac(' dup( ncetarea violenei' convenia s7a apro*at' e3pres sau tacit' sau dac( a trecut timpul de apt de lege pentru restituiuneA ;adic( pentru e3ercitarea dreptului la aciune n anulare<. Din te3tele legale citate mai sus rezult( regimul violenei ca viciu de consim(m+nt. 9ntr7 adev(r' spre deose*ire de dol' care tre*uie s( provin(' de regul(' de la cocontractant' violena poate proveni !i de la un ter. :e3tul codului sta*ile!te e3pres c( ameninarea cu un r(u tre*uie s( provin( de la o persoan( ;sau mai multe persoane<' adic( violena nu cuprinde !i situaiile c+nd ameninarea rezult( din mpre&ur(ri' denumite sintetic ?stare de necesitateA. Brin stare de necesitate nelegem e ectul produs asupra voinei unei persoane de o mpre&urare sau ansam*lu de mpre&ur(ri aptice care l determin( s( accepte' n condiiile date' nc6eierea unui act &uridic civil ;ori s(v+r!irea unui anumit apt &uridic' pentru a evita sau limita consecinele unui pericol grav !i iminent' care amenin( viaa integritatea corporal( ori s(n(tatea sa sau a altei persoane' pericol care nu poate i nl(turat pe alt( cale. Leziunea' ca viciu de consim(m+nt' const( n disproporia v(dit( de valoare ntre dou( prestaii' iind deci pre&udiciul ncercat de c(tre o parte a actului &uridic n c6iar momentul per ect(rii actului. 9n art. -53 C. civ. leziunea nu este enumerat( printre viciile de consim(m+nt' dar ea este considerat( ca atare n lumina altor reglement(ri legale. #st el' n art. -51 C. civ. se prevede c( ?Ginorele nu poate ataca anga&amentul s(u pentru cauza de necapacitate' dec+t n caz de leziuneA. 9n art. 115$ C. civ. se sta*ile!te c( ?Ginorul poate e3ercita aciunea n resciziune pentru simpla leziune n contra oric(rei conveniiA' iar n art. 11"5 din acela!i cod se prevad( c( ?Ga&orul nu poate' pentru leziune' s( e3ercite aciunea n resciziuneA ;resciziune N anularea unui contract pentru leziune<. 6. #!iectul. Brintre condiiile de vala*ilitate a actului &uridic civil se enumera' n art. -4) C. civ.' !i ?un o*iect determinatA. Brin o*iect al actului &uridic civil se nelege conduita p(rilor sta*ilit( prin acel act sau' cu alte cuvinte aciunile ori inaciunile la care p(rile sunt ndrept(ite sau de care sunt inute. 8e poate o*serva' deci' c( o*iectul actului &uridic civil se identi ic( cu o*iectul raportului &uridic civil ce izvor(!te din acel act. Cu re erire doar la convenii' art. -"2 C. civ. prevede= ?,*iectul conveniilor este acela la care p(rile sau numai una din p(ri se o*lig(A. Bentru a i vala*il' o*iectul actului &uridic civil tre*uie s( ndeplineasc( urm(toarele condiii= s( e3iste' s( ie n circuitul civil' s( ie licit !i moral. Be l+ng( aceste condiii generale' pentru anumite acte &uridice civile' e3ist( !i condiii speciale= cel ce se o*lig( tre*uie s( ie titularul dreptului su*iectiv' o*iectul s( constea ntr7un apt personal al de*itorului. 9n a ara reglement(rilor cuprinse n art. -"2 !i -"3 C. civ.' pe care le7am citat mai sus' privitor la cerinele pe care tre*uie s( le ntruneasc( o*iectul actului &uridic civil' Codul nostru civil mai cuprinde urm(toarele dispoziii= ?,*ligaia tre*uie s( ai*( de o*iect un lucru determinat' cel puin n specia sa. Cantitatea o*iectului poate i necert(' de este posi*il( determinarea saA ;art. -"4<. ?Lucrurile viitoare pot i o*iectul o*ligaiei. Nu se poate ace renunare la o succesiune ce nu este desc6is(' nici se pot ace nvoiri asupra unei ast el de succesiuni' c6iar de s7ar da consim(m+ntul celui a c(rui succesiune este n c6estiuneA ;art. -"5<. 8e poate o*serva c( reglement(rile cuprinse n Codul civil pe care le7am citat se re er( e3pres la contrate sau convenii' dar te3tele respective au aplica*ilitate general(' viz+nd orice el de act &uridic civil. 7. Cau+a sau scopul actului &uridice civil este acea condiie de vala*ilitate care este enumerat e3pres n art. -4) C. civ. !i care const( n o*iectivul urm(rit la nc6eierea unui asemenea act &uridic. n art. -"" din acela!i cod se concretizeaz(= ?,*ligaia (r( cauz( sau ondat( pe o

23

cauz( als(' sau neilicit( nu poate avea nici un e ectA. 9mpreun( cu consim(m+ntul' cauza ormeaz( voina &uridic(. Cauza reprezint(' deci' un element al voinei &uridice !i are o natur( psi6ologic(' e3prim+nd motivaia care a stat la *aza nc6eierii actului &uridic civil. 5a are' ns(' un caracter distinct !i independent' neindeti ic+ndu7se nici cu consim(m+ntul 7 ;deoarece e3prim( motivul determinant care a stat la *aza consim(m+ntului' precum !i datorit( aptului c(' ntr7un act &uridic nu7i su icient s( e3iste un consim(m+nt neviciat' ci legea pretinde !i condiia ca scopul urm(rit prin nc6eierea actului s( nu ie ilicit sau imoral< !i nici cu o*iectul' care 7 dup( cum am v(zut 7 const( n conduita p(rilor sta*ilit( prin acel act' pe c+nd cauza invedereaz( scopul urm(rit prin e ectuarea prestaiei. Gai mult' uneori o*iectul este' prin natura sa' licit !i moral' !i totu!i cauza poate i ilicit( sau imoral( ;dac( scopul concret contravine legii sau moralei<.

Capitolul I) C#NT$ACT&' > N#%I&NI 3ENE$A'E 8tudiul noiunilor generale privind contactul ca principal izvor de o*ligaii prezint( o importan( considera*il( at+t din punct de vedere practic' c+t !i din punct de vedere teoretic. Interesul practic rezid( n primul r+nd prin multitudinea' comple3itatea !i nes +r!ita varietate a raporturilor &uridice pe care oamenii' su* presiunea permanent( a necesit(ilor e3isteniale' sunt nevoii s( le nc6eie. Cele mai multe dintre aceste raporturi &uridice m*rac( orma unor contracte. Interesul teoretic este determinat de gradul ridicat de te6nicitate privind construcia logic( a raporturilor dintre de*itor !i creditor' construcie care tre*uie undamentat( c+t mai *ine din punct de vedere !tiini ic. Bentru aceste considerente studiul noiunilor generale privind teoria contractelor prezint( o importan( deose*it( nu numai pentru &uri!ti ci !i pentru toi cei care activeaz( n di erite sectoare ale economiei naionale !i implicit n agricultur(. 7.1. N#%I&NEA E C#NT$ACT Contractul sau convenia este acordul ntre dou( sau mai multe persoane n scopul de a produce e ecte &uridice. Codul civil rom+n de ine!te contractul ca iind ?acordul dintre dou( sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge ntre d+n!ii un raport &uridic@ ;#rt.-42 Codul civil<. #ceast( de iniie se consider( incomplet( deoarece nu conine toate e ectele &uridice pe care le produce un contract' lipsind acele e ecte care au n vedere modi icarea !i str(mutarea unui raport &uridic. Din de iniie rezult( c( elementul esenial al contractului l reprezint( acordul de voin( al p(rilor. Brin acordul de voin( se nelege nt+lnirea concordant( a dou( sau mai multe voine individuale' cu intenia p(rilor de a produce e ecte &uridice. 7... "$INCI"I&' 'I8E$T*%II C#NT$ACT&A'E Botrivit normelor reglementate de Codul civil' persoanele izice !i persoanele &uridice au dreptul s( nc6eie contracte n mod li*er.

24

9n *aza acestui principiu' p(rile sunt li*ere s( nc6eie' n limitele sta*ilite de lege' orice el de contracte' s( determine' prin voina lor' clauzele pe care contractele urmeaz( s( le cuprind( !i e ectele pe care tre*uie s( le produc(. B(rile pot' de asemenea' prin acordul lor' s( modi ice ori s( sting( o*ligaiile contractuale. 9n temeiul principiului li*ert(ii contractuale' p(rile !i creeaz(' prin voina lor' propria lege care le va guverna raporturile &uridice respective. Din punct de vedere al ormei' li*ertatea contractual( se e3prim( prin consensualism' p(rile av+nd posi*ilitatea s( aleag( orma cea mai potrivit(' simplul acord de voin( iind su icient pentru a da na!tere la o*ligaii ;pacta sunt servanda<. Li*ertatea contractual( nu tre*uie interpretat( n mod a*solut deoarece voina individului nu poate i ea ns(!i izvor de drept' ci numai n m(sura n care legea i recunoa!te aceast( or(. Contractele por e3ista !i se pot des (!ura numai n cadrul legal sta*ilit de dreptul o*iectiv. Codul civil rom+n n art. -"- prevede= ?Conveniile legal (cute au putere de lege ntre p(rile contractante@' iar n art. 5 Cod civil se dispune= ?Nu se poate deroga prin convenii sau dispoziii particulare la legile care intereseaz( ordinea pu*lic( !i *unele moravuri@. Din interpretarea celor dou( te3te' rezult( c( li*ertatea contractual( este recunoscut( tuturor su*iectelor de drept' cu respectarea limitelor impuse= ordinea de drept !i *unele moravuri. "rin ordinea pu!lic se nelege ansam*lul dispoziiilor imperative ale dreptului pu*lic !i ale dreptului privat prin care se ap(r( instituiile !i valorile de *az( ale societ(ii' se asigur( dezvoltarea economiei de pia( !i ocrotirea social( a tuturor persoanelor. 8unele moravuri reprezint( totalitatea regulilor de conduit( care s7au conturat n con!tiina societ(ii !i respectarea c(rora s7a impus cu necesitate printro e3perien( !i practic( ndelungat(. #*aterile de la *unele moravuri tre*uie constatate' interpretate !i sancionate de c(tre instana de &udecat(. :oate contractele sau clauzele contractuale prin care se aduce atingere ordinii pu*lice !i *unelor moravuri sunt lovite de nulitate a*solut(. 7.6. C'ASI:ICA$EA C#NT$ACTE'#$ Gultitudinea !i diversitatea contractelor e3istente n viaa economic( !i social( a determinat necesitatea grup(rii !i clasi ic(rii contractelor dup( anumite criterii. #ceste clasi ic(ri au at+t o semni icaie teoretic( c+t !i una practic( pentru sta*ilirea regimului &uridic di ereniat al di eritelor tipuri de contracte. 0nele din aceste clasi ic(ri sunt reglementate n Codul civil iar altele au rezultat din activitatea doctrinar( n domeniul &uridic. 7.6.1. &"* C#N%IN&T&' '#$* contractele pot i= *ilaterale sau sinalagmatice !i contracte unilaterale.
:ermenul ?8inalagmatic@ rezult( din com*inarea a dou( cuvinte grece!ti= sOn ;mpreun(< !i allagma ;sc6im*<.

9n Codul civil art. -43 se prevede= ?Contractul este *ilateral sau sinalagmatic c+nd p(rile se o*lig( reciproc una c(tre alta@. 8peci icul acestui tip de contract const( n interdependena !i reciprocitatea o*ligaiilor p(rilor contractante. #!a' de e3emplu' ntr7un contract de v+nzarecump(rare' p(rile au pe r+nd at+t calitatea de creditor c+t !i cea de de*itor= v+nz(torul este de*itor pentru predarea *unului v+ndut !i creditor pentru pre> cump(r(torul este de*itor n privina preului !i creditor n privina lu(rii n primire a *unului cump(rat. Contractele unilaterale sunt acele contracte care dau na!tere la o*ligaii numai n sarcina uneia din p(rile contractante. 8unt contracte unilaterale= donaia' comodatul' mandatul' depozitul' idei&usiunea. 9n cazul donaiei' donatorul este numai de*itor iar donatarul numai creditor. Importana practic( a clasi ic(rii const( n di erenierile care se ac cu privire la utilizarea acestora ca mi&loc de pro*( !i prin regulile speciale care determin( e ectele speci ice ale contractelor sinalagmatice. 25

5 ectele speci ice ale contractelor sinalagmatice constau n= a< posi*ilitatea invoc(rii e3cepiei de nee3ecutare a contractului' care const( n dreptul iec(rei p(ri de a suspenda e3ecutarea o*ligaiei datorate at+ta timp c+t cealalt( parte nu7!i e3ecuta prestaia la care ea ns(!i s7 a o*ligat> *< rezoluiunea contractului n cazul nee3ecut(rii culpa*ile a o*ligaiilor contractuale de c(tre cealalt( parte> c< riscurile nee3ecut(rii contactului datorit( orei ma&ore sau a cazului ortuit se suport( ntotdeauna de acea parte care este debitorul o*ligaiilor imposi*il de e3ecutat. 9n aceast( situaie' o*ligaiile celeilalte p(ri se sting !i contractul nceteaz(. ?.6... &"* SC#"&' &$M*$IT 'A (NC9EIE$E' Contractele pot i cu titlu oneros sau cu titlu gratuit ;contracte de *ine acere<. Contractul cu titlu oneros este acela n care iecare parte urm(re!te un olos patrimonial' o contraprestaie' n sc6im*ul prestaiei pe care o ace ori se o*lig( s7o ac( n avoarea celeilalte p(ri ;art. -45 Codul civil<. Contractele cu titlu oneros sunt de dou( eluri= comutative !i aleatorii. Contractul comutativ este acela n care o*ligaia unei p(ri este ec6ivalentul o*ligaiei celeilalte p(ri ;art. -4$' alin. 1 Codul civil<. B(rile cunosc nc( de la nc6eierea contractului e3istena !i ntinderea o*ligaiilor reciproce. Ga&oritatea contractelor oneroase au caracter comutativ= v+nzarea7cump(rarea> sc6im*ul> antrepriza> arendarea' concesiunea etc. Contractul aleatoriu este acela n care e3istena sau ntinderea prestaiilor p(rilor sau numai a uneia dintre ele depinde de un eveniment incert. 5venimentul ;alea< constituie pentru iecare din p(ri o !ans( de c+!tig sau un risc de pierdere. Din aceast( categorie ac parte= contractul de asigurare' contractul de loterie> contractul de rent( viager(' contractul de ntreinere pe via(. Importana practic( a clasi ic(rii const( n aceea c( numai n cazul contractelor comutative leziunea reprezint( viciu de consim(m+nt. Contractele cu titlu gratuit ;sau de *ine acere< sunt acelea n care o parte procur( un avanta& (r( ec6ivalent celeilalte p(ri ;art. -4" Codul civil<. Din aceast( categorie ac parte= donaia' comodatul' mandatul' depozitul etc. Contractele cu titlu gratuit pot i= li!eraliti !i contracte de+interesate ;sau de servicii gratuite<. 'i!eralitile sunt acele contracte prin care una din p(ri transmite un drept din patrimoniul s(u n patrimoniul celeilalte p(ri' (r( o contraprestaie ec6ivalent( ;donaia<. Contractele de+interesate ;sau contractele de servicii gratuite< sunt acelea prin care o parte se o*lig( s( ac( un serviciu gratuit n avoarea celeilalte p(ri' (r( a7!i diminua propriul patrimoniu. Importana clasi ic(rii const( n= L interzicerea reprezentanilor legali s( ac( donaii n numele celor pe care i reprezint(' ca m(sur( de protecie> L minorii cu capacitate de e3erciiu restr+ns( nu pot ace donaii' c6iar dac( au ncuviinarea reprezentanilor legali !i a autorit(ii tutelare> L donaia se nc6eie numai n orm( autentic(' su* sanciunea nulit(ii a*solute> L contractele cu titlu gratuit au caracter intuitu personae' ceea ce determin( ca eroarea asupra persoanei s( constituie cauz( de anulare a contractului> L mo!tenitorii rezervatari ai donatorului pot cere raportul donaiilor la masa succesoral(' precum !i reduciunea lor dac( dep(!esc cantitatea disponi*il(> L o*ligaiile p(rilor !i r(spunderea lor contractual( sunt reglementate cu mai mult( severitate n contractele cu titlu oneros. 7.6.6. &"* M# &' E :#$MA$E< contractele pot fi2 consensuale' solemne !i reale.

2"

Contractele consensuale se nc6eie prin simplul acord de voin( al p(rilor ;solo consensu<' (r( nici o alt( ormalitate. 9n dreptul rom+nesc consensualismul este regula' dar sunt !i unele e3cepii e3pres prev(zute de lege pentru anumite categorii de contracte' cu scop de protecie a interesului particular sau pu*lic. #!a ar i orma scris( sau autentic( a unor contracte. Contractele solemne' sunt acelea pentru a c(ror nc6eiere necesit( o anumit( orm( prev(zut( de lege. Nerespectarea ormei atrage nulitatea a*solut( a contractului. 8unt contracte solemne= donaia ;art. )13 Codul civil<. contractul de ipotec( ;art. 1$$2 Codul civil<> v+nzarea7cump(rarea terenurilor ;art. 4"' Legea nr. 1)21--1<. Contractele reale sunt contractele pentru a c(ror ormare' pe l+ng( acordul de voin( al p(rilor este necesar( !i predarea e ectiv( a *unului. 8unt contracte reale= mprumutul de consumaie= comodatul' depozitul' contractul de transport' contractul de ga&. 7.6.7. &"* M# &' E $E3'EMENTA$E contractele pot i N&MITE sau NEN&MITE. Contractele numite sunt cele reglementate de Codul civil sau prin alte acte normative. 8unt contracte numite= v+nzarea7cump(rarea' locaiunea' mandatul' depozitul' mprumutul' arenda' concesiunea' contractul de societate etc. Contractele nenumite nu sunt e3pres reglementate de lege !i nu au o denumire speci ic(. 5le au la *az( principiul li*ert(ii contractuale. 8unt contracte nenumite cele de ntreinere' de prest(ri servicii' asisten( &uridic( etc. Importana clasi ic(rii const( n aptul c( anumite clauze omise n cadrul contractelor numite se consider( incluse de drept prin e ectul legii. 9n cazul contractelor nenumite' cu e3cepia dispoziiilor generale privitoare la toate contractele' orice alte reglement(ri aplica*ile sunt sta*ilite prin acordul de voin( al p(rilor contractante. 7.6.?. &"* M# &' E E@EC&TA$E A "$ESTA%II'#$ 'A CA$E S&NT #8'I3ATE "*$%I'E C#NT$ACTANTE' contractele pot i cu e3ecutare imediat( ;instantanee< !i contracte cu e3ecutare succesiv(. Contractele cu e;ecutare instantanee ;imediat(< sunt acelea n care p(rile au o*ligaia s( e3ecute prestaiile ce !i le datoreaz( n acela!i moment' de regul(' n momentul nc6eierii contractului. Contractul cu e;ecutare succesiv este acela n care o*ligaiile contractuale ale am*elor p(ri sau numai a uneia din ele se e3ecut( ntr7o anumit( perioad( de timp. Brestaiile pot i continue sau la anumite intervale de timp ;decadal' lunar' trimestrial' anual<. #!a ar i contractele de societate' asigurare etc. Importana clasi ic(rii const( n urm(toarele= L nee3ecutarea din culp( a o*ligaiilor contractuale se sancioneaz( cu rezoluiunea contractelor cu e3ecutare instantanee !i cu rezilierea' n cazul contractelor cu e3ecutare succesiv(> L contractele cu e3ecutarea instantanee nu pot i revocate prin voina uneia din p(ri> cele cu e3ecutare succesiv( pot i revocate unilateral' n cazurile prev(zute de lege ;contractul de locaiune' contractul de societate<> L suspendarea e3ecut(rii o*ligaiilor pe o perioad( de timp este posi*il( numai n cazul contractelor cu e3ecutare succesiv( ;contractul de asigurare se suspend( pe durata c+t asiguratul nu pl(te!te primele de asigurare<> L riscurile contractuale se rezolv( di erit n cadrul celor dou( categorii de contracte. 7.6.A. &"* "#SI8I'IT*%I'E E NE3#CIE$E ' contractele pot i= negociate> de adeziune !i orate. Contractele negociate' n care toate condiiile !i clauzele lor sunt rezultatul negocierii li*ere.

2$

Contractele de ade+iune sunt cele ale c(ror clauze sunt presta*ilite n ntregime de c(tre una din p(ri. Cealalt( parte are numai posi*ilitatea s( le accepte sau s( le re uze. 5le au o utilizare recvent( n prest(rile de servicii= transport= telecomunicaii> energie electric(' gaze etc. #ceste contracte sunt determinate de ora economic( !i adesea de poziia de monopol a urnizorilor. Bentru evitarea e3ceselor' statul poate interveni prin sta*ilirea unor reguli !i limite pe care partea dominant( tre*uie s( le respecte. Contractele de adeziune prezint( !i o serie de avanta&e care privesc precizia !i certitudinea clauzelor pe care le conin' simplitatea !i operativitatea n nc6eiere' economia de timp !i de mi&loace cu care se realizeaz(. Contractele forate 0o!ligatorii1 sunt acelea a c(ror nc6eiere este impus( de lege. #!a ar i contractul de asigurare pentru autoturisme' clauzele de asigurare n contractele de transport pe mare' consacrarea dreptului de preemiune la nstr(inarea terenurilor agricole amplasate n e3travilan. 7.7. (NC9EIE$EA C#NT$ACT&'&I Brin nc6eierea contractului se nelege mecanismul prin care se realizeaz( acordul de voine al p(rilor n scopul producerii unor e ecte &uridice. #cordul de voine se realizeaz( prin nt+lnirea concordant( dintre o ert( !i acceptare. Brin o ert( se nelege propunerea pe care o persoan( o ace unei alte persoane sau pu*licului n general de a nc6eia un contract n anumite condiii. , erta' ca mani estare de voin(' tre*uie s( ndeplineasc( toate condiiile generale de validitate ale consim(m+ntului' precum !i anumite condiii speciale= s( ie erm( !i neec6ivoc(> precis( !i complet(' n uncie de natura !i o*iectul contractului. , erta poate i e3primat( n mod di erit= e3pres' n scris' ver*al ori tacit. C+nd o erta este (cut( unei persoane prezente' ea devine o*ligatorie numai dac( a ost acceptat( imediat' integral !i (r( rezerve. Dac( o ertantul acord( un termen pentru acceptare' el tre*uie s( menin( o erta p+n( la ndeplinirea termenului. Dac( o erta este (cut( unei persoane a*sente' prin po!t(' tele3' tele a3' curier' radio' televiziune etc.' contractul nu este per ect dac( acceptarea nu a a&uns la cuno!tina propun(torului n termenul 6ot(r+t de d+nsul sau n termenul necesar sc6im*ului propunerii !i accept(rii' dup( natura contractului. Din analiza te3tului anterior menionat rezult( urm(toarele consecine= L o erta e3pediat( unei persoane a lat( la dep(rtare poate i revocat( n mod li*er de c(tre o ertant p+n( n momentul n care a a&uns la destinatarul ei> L dac( o erta nu a ost revocat( p+n( n momentul c+nd a a&uns la destinatar' apar dou( situaii distincte= un caz n care o ertantul a sta*ilit un termen pentru acceptare' situaie n care o ertantul este o*ligat s( menin( o erta p+n( la e3pirarea termenului !i un caz n care o ertantul nu a sta*ilit un termen pentru acceptare' el iind o*ligat s( menin( o erta ntr7un interval de timp rezona*il a!a nc+t s( poat( primi r(spunsul de acceptare. 9n cazul n care o ertantul a decedat sau a devenit incapa*il nainte de acceptarea o ertei' o erta devine caduc(. %evocarea o ertei' nainte de e3pirarea termenului e3pres sau tacit' are ca rezultat anga&area r(spunderii civile a o ertantului pentru repararea pre&udiciului cauzat. 9ntr7o opinie ma&oritar(' e3primat( n literatura de specialitate' retragerea intempestiv( a o ertei este considerat( o apt( ilicit( care se sancioneaz( n temeiul art. --) Codul civil' av+nd la *az( principiul repar(rii n natur( a pre&udiciului. Acceptarea const( n mani estarea voinei &uridice a unei persoane de a nc6eia un contract n condiiile sta*ilite prin o ert(. #cceptarea ca o mani estarea e3terioar( a voinei de a contracta' poate i e3pres( ;n scris sau ver*al< sau tacit(' atunci c+nd rezult( cu certitudine din anumite aciuni ori atitudini.

2)

:(cerea propriu7zis( are valoare de acceptare n urm(toarea situaie= n cazul contractului de locaiune ;art. 143$ Codul civil<' c+nd o erta se ace e3clusiv n interesul destinatarului !i prin acordul p(rilor cu privire la acordurile viitoare. Bentru a i vala*il( acceptarea tre*uie s( ndeplineasc( urm(toarele condiii4)= L s( ie pur( !i simpl(' n concordan( deplin( cu o erta> L s( ie nendoielnic(> L s( nu ie tardiv(' adic( s( nu i ost revocat( sau s( i devenit caduc(. 7.?. "$#MISI&NEA E A C#NT$ACTA 0ANTEC#NT$ACT&'1 Bromisiunea de a contracta este de init( ca iind convenia prin care una din p(ri sau am*ele p(ri se o*lig( s( nc6eie n viitor un anumit contract al c(rui coninut esenial este determinat n prezent. #cest acord preala*il are ca o*iect nc6eierea ulterioar( a contractului proiectat' ntr7un termen determinat e3pres sau tacit. #ntecontractul d( na!tere unei o*ligaii unilaterale sau reciproce de tipul ?a ace@ care const( n nc6eierea contractului promis. %e uzul de a nc6eia contractul promis' n condiiile sta*ilite' atrage r(spunderea civil( contractual( a p(rii care nu7!i ndepline!te o*ligaia ?de a ace@. #ntecontractul este ec6ivalent cu un adev(rat contract' av+nd ntre p(ri putere de lege' p(rile put+nd conveni !i la e3ecutarea imediat( sau n timp' total sau parial' a unor o*ligaii speci ice tipului de contract promis. #ceast( e3ecutare este ns( numai provizorie. Bromisiunea de a contracta poate i *ilateral(' d+nd na!tere la o*ligaii reciproce ale p(rilor sau unilateral( atunci c+nd numai o parte se o*lig(. #ntecontractul se deose*e!te de o ert( prin aceea c( antecontractul este un acord de voin(' un adev(rat contract' pe c+nd o erta este o mani estare unilateral( de voin(. #ceast( deose*ire determin( urm(toarele consecine= a< promisiunea de a contracta nu poate i revocat( de promitent !i nu devine caduc( prin moartea sau incapacitatea acestuia. ,*ligaiile !i drepturile n(scute din antecontracte pot ace o*iectul transmisiunii prin acte ntre vii !i pentru cauz( de moarte> *< *ene iciarul unui antecontract are posi*ilitatea s( ia m(suri de conservare' la el ca orice creditor cu privire la dreptul sau la realizarea dreptului s(u> c< nerespectarea o*ligaiei rezultate din antecontract determin( r(spunderea contractual( a de*itorului7promitent. %etragerea intempestiv( a o ertei atrage r(spunderea delictual( a o ertantului.

?.7. reptul de proprietate ?.7.1. Noiuni generale despre proprietate Dreptul de proprietate este de init ca iind dreptul su*iectiv care permite titularului s(u' persoan( izica sau &uridic(' sa posede' sa oloseasca si sa dispuna li*er de un lucru' care se a la supus in mod e3clusiv !i perpetuu in puterea proprie a titularului s(u. Desigur' atri*utele dreptului de proprietate vor i e3ercitate' ie direct' ie nemi&locit' in interes propriu si prin putere' ie indirect !i mi&locit' atunci cand se constituie dezmem*r(mintele dreptului de proprietate. ?.7... Caracterele ,uridice ale dreptului de proprietate

2-

Brincipalele caractere &uridice ale dreptului de proprietate sunt= e+clusiv si perpetuu. 1. Caracterul e3clusiv. #cest caracter permite titularului s( ac(' singur' ce vrea cu *unul s(u n limitele prevazute de lege> de asemenea' nici unei alte persoane nu7i este permis s( aduc( vreo atingere dreptului de proprietate. Dac( sunt mai muli coproprietari ei vor e3ercita impreun( atri*utele dreptului de proprietate. Nici un coproprietar nu poate e3ercita singur' asupra *unului comun' acte e3clusive de proprietate. Dar nimic nu impiedic( pe iecare coproprietar sa dispuna li*er de partea sa indiviz(. 2. Caracterul perpetuu presupune' n primul r+nd' c( dreptul de proprietate dureaz( atata timp cat e3ista *unul' iar n al doilea r+nd' dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. Dreptul de proprietate dureaza atat timp cat e3ista *unul. ?.7.6. Atri!utele dreptului de proprietate Dreptul de proprietate ace parte din categoria drepturilor reale' semni icaia acestuia iind evideniat( prin prerogativele sale care sunt= posesiunea' olosina !i dispoziia. "osesiunea e3plic( dreptul titularului privind e+erciiul unei st,p-niri efective asupra *unului' o*iect al dreptului de proprietate' din punct de vedere izic sau economic' direct sau nemi&locit' la locul a!ez(rii permanente a persoanei sau n orice loc' c6iar dac( o alt( persoan( deine' su* orice titlu' *unul respectiv. :olosina 4 implic( dreptul de a utiliza economic *unul nsu!i' precum !i ructele acestuia. ispo+iia 4 reprezint( dreptul de a decide asupra soartei )uridice a unui *un= de a7l nstr(ina' de a7l l(sa prin testament' de a7l a*andona' de a7l distruge din punct de vedere material n procesul consumaiei productive ori al consumaiei individuale' n limitele sta*ilite de lege. #ceste prerogative nu sunt insepara*ile' posesiunea !i olosina pot aparine unei persoane' iar dispoziia altei persoane ;cazul uzu ructului sau al locatarului' care au numai olosina<. Dreptul de proprietate reprezint( acel drept su*iectiv al individului sau colectivului de a olosi !i a dispune de un *un n mod e3clusiv !i a*solut' n limitele determinate de lege35. Dreptul de proprietate ace parte din categoria drepturilor reale' semni icaia acestuia iind evideniat( prin prerogativele sale care sunt= posesiunea' olosina !i dispoziia. "osesiunea e3plic( dreptul titularului privind e+erciiul unei st,p-niri efective asupra *unului' o*iect al dreptului de proprietate' din punct de vedere izic sau economic' direct sau nemi&locit' la locul a!ez(rii permanente a persoanei sau n orice loc' c6iar dac( o alt( persoan( deine' su* orice titlu' *unul respectiv. :olosina 4 implic( dreptul de a utiliza economic *unul nsu!i' precum !i ructele acestuia. ispo+iia 4 reprezint( dreptul de a decide asupra soartei )uridice a unui *un= de a7l nstr(ina' de a7l l(sa prin testament' de a7l a*andona' de a7l distruge din punct de vedere material n procesul consumaiei productive ori al consumaiei individuale' n limitele sta*ilite de lege. #ceste prerogative nu sunt insepara*ile' posesiunea !i olosina pot aparine unei persoane' iar dispoziia altei persoane ;cazul uzu ructului sau al locatarului' care au numai olosina<. Coninutul dreptului de proprietate nu este epuizat de aceste trei prerogative. Broprietarul poate i lipsit de toate aceste trei prerogative !i totu!i s( continue s( conserve dreptul de proprietate ;a!a7zisa nuda proprietate care se nt+lne!te n cazul unui sec6estru &udiciar asupra unui *un' caz n care proprietarul nu are nici posesiunea' nici olosina' nici dispoziia<. Dac( pretenia creditorului nceteaz( dreptul de proprietate se resta*ile!te integral. ?.7.7. Modurile de do!=ndire a proprietii Noul Cod civil la articolul 55$ arat( c( = ?Dreptul de proprietate se poate do*+ndi' n condiiile legii' prin convenie' mo!tenire legal( sau testamentar(' accesiune' uzucapiune' ca e ect

3/

al posesiei de *un(7credin( n cazul *unurilor mo*ile !i al ructelor' prin ocupaiune' tradiiune' precum !i prin 6ot(r+re &udec(toreasc(' atunci c+nd ea este translativ( de proprietate prin ea ns(!i. 9n cazurile prev(zute de lege' proprietatea se poate do*+ndi prin e ectul unui act administrativ. Brin lege se pot reglementa !i alte moduri de do*+ndire a dreptului de proprietate. Cu e3cepia cazurilor anume prev(zute de lege' n cazul *unurilor imo*ile dreptul de proprietate se do*+nde!te prin nscriere n cartea unciar(' cu respectarea dispoziiilor prev(zute la art. )))A ? Condiii de nscriere. 9nscrierea n cartea unciar( se e ectueaz( n *aza nscrisului autentic notarial' a 6ot(r+rii &udec(tore!ti r(mase de initiv(' a certi icatului de mo!tenitor sau n *aza unui alt act emis de autorit(ile administrative' n cazurile n care legea prevede aceastaA. 9n literatura de specialitate sunt menionate dou( categorii de moduri privind do*+ndirea propriet(ii= moduri originare !i moduri derivate ;IeCete 16eorg6e' 1-"-<. Modurile originare' presupun do*+ndirea nemi&locit( a propriet(ii asupra unui *un din a ara succesiunii &uridice ;adic( prin transmiterea dreptului de proprietate de la o persoan( la alta<. #ceste moduri au n vedere= con iscarea' accesiunea' ocupaiunea> uzucapiunea' do*+ndirea de c(tre stat a *unurilor p(r(site sau vacante> do*+ndirea ructelor de c(tre posesorul de *un( credin(. 8u* aspect practic' aceste modalit(i au recven( redus( n domeniul activit(ii curente a speciali!tilor agronomi' apt care ne determin( s( renun(m la detalieri. Modurile derivate de do!=ndire a dreptului de proprietate ;adic( atunci c+nd do*+ndirea se ace printr7o succesiune &uridic(< sunt= contractul' tradiiunea' succesiunea legal( sau testamentar(> 6ot(r+rea &udec(toreasc( atri*utiv( de drepturi> ordinul de rec6iziionare> actul de e3propriere pentru cauz( de utilitate pu*lic(. Godul derivat de do*+ndire a propriet(ii se poate ace n urm(toarele situaii= 7 ntre vii ;v+nzare' donaie' sc6im* etc.<> 7 prin deces ;succesiunea<> 7 cu titlu oneros ;v+nzare' sc6im* etc.<> 7 cu titlu gratuit ;donaie<> 7 cu titlu universal ;succesiunea<. 9n privina modurilor originare de do*+ndire a propriet(ii prin e ectul unei posesiuni ndelungate' se impun c+teva preciz(ri privind uzucapiunea sau prescripia ac6izitiv(. Condiiile cerute de lege= 7 posesiunea s( ie util(' adic( neviciat(> 7 posesorul s( posede cu voina de a i proprietar> 7 s( posede lucrul n tot timpul prev(zut de lege. :oate lucrurile imo*iliare pot i do*+ndite prin uzucapiune cu e3cepia acelor a care nu sunt n circuitul civil. :ermenul legal pentru realizarea uzucapiunii este= 7 3/ de ani' c6iar c+nd posesorul este de rea credin( !i nu posed( pe *aza unui &ust titlu> 7 1/72/ de ani' c+nd posesorul deine un *un imo*il pe *aza unui &ust titlu !i este de *un( credin( ;orice act &uridic translativ de proprietate' precum v+nzarea ' donaia etc.<' c+nd eman( de la altul dec+t adev(ratul proprietar' constituie un &ust titlu' ns(!i succesiunea este un &ust titlu. Eot(r+rea &udec(toreasc( ar putea s( serveasc( ca &ust titlu c+nd are un caracter atri*utiv de drepturi ;53.= ,rdonana de ad&udecare<. #cela!i lucru se poate spune despre tranzacie c+nd are un caracter translativ ;atunci c+nd este ec6ivalentul unei v+nz(ri sau sc6im*<. Nu poate servi ca &ust titlu nici actul translativ lovit de o nulitate a*solut(> dac( acest act este lovit numai de o nulitate relativ(' atunci el va putea s( serveasc( ca &ust titlu mpotriva oric(rei persoane' cu e3cepia aceluia a( de care titlul este viciat. Ca moduri derivate de do*+ndire a propriet(ii pot i menionate= a< "radiiunea. 8u* aceast( denumire se desemneaz( predarea lucrului.

31

#cest mod se aplic( numai n cazurile c+nd remiterea lucrului este o condiie indispensa*il( pentru e ectuarea trans erului dreptului de proprietate. 8e nt+lne!te n cazul darurilor manuale' care sunt donaii realizate prin remiterea e ectiv( a unor *unuri corporale ;cadouri<. *< .ot,r-rea )udec,toreasc,' numai n cazurile c+nd are caracter constitutiv de drepturi' ea devenind titlu de proprietate. c< Succesiunea prin care proprietatea *unurilor se transmite de la de unct asupra mo!tenitorilor sau legatarilor. d< !ontractul 4 cel mai recvent !i mai important mod derivat de transmitere a propriet(ii. :ransmiterea dreptului de proprietate are loc' ca regul(' n momentul acordului de voin(' c6iar dac( nu s7a (cut predarea lucrului. Bentru ca e ectul translativ s( se produc( imediat dup( acordul de voin(' 7 lucrul s( aparin( nstr(inatorului> 7 s( ie n cauz( un lucru determinat sau cert> 7 contractul s( ai*( ca o*iect un lucru prezent' actual> 7 s( nu ie cazul unor contracte care tre*uie nc6eiate n orm( autentic( sau pentru validitatea c(rora se cer ndeplinite n preala*il alte ormalit(i> 7 legea s( nu sta*ileasc( alt termen dec+t acordul de voin(> 7 transmiterea s( nu ie condiionat( de ndeplinirea ormelor de pu*licitate imo*iliar(. ?.7.?. "u!licitatea drepturilor reale Ca urmare a aplic(rii Legii ondului unciar' prin care s7a realizat reconstituirea !i constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor' a ap(rut necesitatea re acerii integrale a evidenei cadastrale !i a m*un(t(irii sistemului de pu*licitate imo*iliar(. %egimul &uridic privind evidena cadastral( !i pu*licitatea imo*iliar( este reglementat prin Legea nr. $21--" !i celelalte acte normative ela*orate pe *aza acestei legi. Cadastrul general constituie un sistem unitar !i o*ligatoriu de eviden( te6nic(' economic( !i &uridic( a terenurilor !i a celorlalte *unuri imo*ile' indi erent de destinaie !i proprietar ; #l. :odea 2/1/<. Iuncia &uridic( a cadastrului general asigur( pu*licitatea imo*iliar(' care se realizeaz( prin intermediul c(rii unciare n care se nscriu actele !i aptele &uridice re eritoare la imo*ilele din aceea!i localitate. :oate c(rile unciare ntocmite !i numerotate pe teritoriul aceleia!i localit(i alc(tuiesc mpreun( registrul cadastral de pu*licitate imo*iliar(. Brin intermediul noului sistem se ace ordine n evidena *unurilor imo*iliare !i se asigur( opoza*ilitatea dreptului de proprietate !i a altor drepturi reale a( de teri' c+t !i *aza legal( pentru aplicarea sistemului de ta3e !i impozite. 8istemul de carte unciar( este un sistem per ecionat de pu*licitate personal( a drepturilor reale. 9n cadrul acestui sistem' drepturile reale pot i transmise' constituite' modi icate sau stinse numai prin nscrierea n cartea unciar(. 5 ectele se produc de la data nregistr(rii cererii de nscriere.

?.?. omeniile i formele dreptului de proprietate ?.?.1. teritoriale omeniul pu!lic i domeniul privat al statului i al unitilor administrativ

Botrivit art. 13" din Constituia %om+niei' proprietatea are dou( orme= proprietatea pu*lic( !i proprietatea privat(.

32

Broprietatea pu*lic( aparine numai statului !i unit(ilor administrativ7teritoriale ;art. 13" alin. ;2<P. Dreptul de proprietate pu*lic( se do*+nde!te= 7 pe cale natural(> 7 prin ac6iziii pu*lice e ectuate n condiiile legii> 7 prin e3propriere pentru cauz( de utilitate pu*lic(> 7 prin acte de donaie sau legate acceptate de 1uvern' de consiliul &udeean sau de consiliul local. 7 prin trecerea unor *unuri din domeniul privat al stalului sau al unit(ilor administrativ7 teritoriale n domeniul pu*lic al acestora' pentru cauz( de utilitate pu*lic(> 7 prin alte moduri prev(zute de lege. Broprietatea privat( aparine persoanelor izice !i persoanelor &uridice de drept privat' precum !i statului sau unit(ilor administrativ7teritoriale. 9n acest din urm( caz' noiunea de proprietate privat( este sinonim( cu cea de domeniu privat. 9n calitate de persoane &uridice de drept pu*lic' statul !i unit(ile administrativ7teritoriale sunt proprietare ale *unurilor din domeniul pu*lic' iar n calitate de persoane &uridice civile sunt proprietare ale *unurilor din domeniul privat ;art. 1/ din Legea nr. 21522//1<. Dunurile care aparin domeniului pu*lic sunt determinate' n mod e3pres' prin lege ori pot i determinate dup( anumite criterii legale. #st el' Constituia %om+niei' n art. 13" alin. ;4<' sta*ile!te *unurile care ac o*iectul e3clusiv al domeniului pu*lic al statului Qart. 3 alin. ;2< din Legea nr. 21321--)P. #cestea sunt= 7 *og(iile de orice natur( ale su*solului> 7 c(ile de comunicaii> 7 spaiul aerian> 7 apele cu potenial energetic valori ica*il !i acelea care pot i olosite n interes pu*lic> 7 pla&ele> 7 marea teritorial( > 7 resursele naturale ale zonei economice !i ale platoului continental> 7 alte *unuri sta*ilite de lege. Be *aza acestui te3t constituional putem emite dou( concluzii cu privire la *unurile din domeniul pu*lic al statului= 7 Natura acestor *unuri determinate de Constituie nu poale i sc6im*at( prin legi ulterioare> 7 Constituia las( posi*ilitatea includerii n domeniul pu*lic al statului !i a altor *unuri prev(zute prin legi su*secvente. 9n aplicarea art. 13" din Constituia %om+niei a ost adaptat( Legea nr. 21321--) privind proprietatea pu*lic( !i regimul &uridic al acesteia.
Botrivit art. 5 din Legea nr. 1)21--1' ;rep.< aparin domeniului pu*lic= terenurile pe care sunt amplasate construcii de interes pu*lic' piee' c(i de comunicaii' reele stradale !i parcuri pu*lice' porturi !i aeroporturi' terenurile cu destinaie orestier(' al*iile r+urilor !i luviilor' cuvetele lacurilor de interes pu*lic' undul apelor maritime interioare !i al m(rii teritoriale' (rmurile G(rii Negre' inclusiv pla&ele' terenurile pentru rezervaii naturale !i parcuri naionale' monumentele' ansam*lurile !i siturile ar6eologice !i istorice' monumentele naturii' terenurile pentru nevoile ap(r(rii sau pentru alte olosine care' potrivit legii' suni de domeniul pu*lic ori care' prin natura lor' sunt de uz sau de interes pu*lic.

De asemenea' prin Legea nr. 21321--) a ost apro*at( o list( ane3( a *unurilor care aparin domeniului pu*lic' cu precizarea c( aceast( enumerare are caracter e3empli icativ. Cu privire la alte *unuri' legea prevede doar anumite criterii n uncie de care se poate sta*ili apartenena acestora la domeniul pu*lic Qart. 122 alin. ;1< din Legea nr. 21522//1' art. 5 alin. ;1< din Legea nr. 1)21--1' precum !i art. 1' 3 !i 4 din Legea nr. 21321--)P. 9n ast el de cazuri' autorit(ile pu*lice ale statului !i' respectiv' ale unit(ilor administrativ7 teritoriale proprietare pot 6ot(r+ trecerea unui *un dintr7un domeniu n altul' pe *aza criteriilor sta*ilite de lege. #st el' Legea nr. 21321--) prevede' n art. 3 alin. ;1<' c( trecerea *unurilor din 33

domeniul privat al statului sau al unit(ilor administrativ7teritoriale n domeniul pu*lic al acestora se ace' dup( caz prin 6ot(r+re a 1uvernului' a consiliului &udeean' respectiv a Consiliului 1eneral al Gunicipiului Ducure!ti ori a consiliului local. , asemenea 6ot(r+re poate i atacat( la instana de contencios administrativ competent( n a c(rei raz( teritorial( se a l( *unul. 9n acela!i mod poate avea loc !i trecerea unui *un din domeniul pu*lic n domeniul privat Qart. 1/ alin. ;2< !i ;3< din Legea nr. 21321--)P. Domeniul pu*lic poate i de interes naional sau local. Domeniul pu*lic de interes naional aparine' in regim de drept pu*lic' statului. Domeniul pu*lic al statului este alc(tuit din *unurile prev(zute la art. 13" alin. ;4< din Constituie' enumerate mai sus' din cele prev(zute la punctul 1 din ane3a Legii nr. 21321--)' precum !i din alte *unuri de uz sau de interes pu*lic naional' declarate ca atare prin aceast( lege.
#ne3a acestei legi prevede' la pct. I' c( domeniul pu*lic al stalului este alc(tuit din urm(toarele *unuri= 7 *og(iile de orice natur( ale su*solului' n stare de z(c(m+nt> 7 spaiu aerian> 7 apele de supra a(' cu al*iile lor minore' malurile !i cuvetele lacurilor' apele su*terane' apele maritime interioare' aleza !i pla&a m(rii' cu *og(iile lor naturale !i cu potenialul energetic valori ica*il' marea teritorial( !i undul apelor maritime' c(ile naviga*ile interioare.> 7 p(durile !i terenurile destinate mp(duririi' cele care servesc nevoilor din cultur(' ie producie ori de administraie silvic(' iazurile' al*iile p+raielor' precum !i terenurile neproductive incluse n amena&amentele silvice' care ac parte din ondul orestier naional !i nu sunt propriet(i private> 7 terenurile care au aparinut domeniului pu*lic al statului nainte de " martie 1-45> 7 terenurile o*inute prin lucr(ri de ndiguiri' de desec(ri !i com*atere a eroziunii solului> 7 terenurile institutelor !i staiunilor de cercet(ri !tiini ice !i ale unit(ilor de nv((m+nt agricol si silvic' destinate cercet(rii !i producerii de semine !i de material s(ditor din categoriile *iologice !i de animale de ras(> 7 parcurile naionale> 7 rezervaiile naturale !i monumentele naturii> 7 patrimoniul natural al %ezervaiei Dios erei ?Delta Dun(riiK> 7 resursele naturale ale zonei economice !i ale platoului continental' mpreun( cu platoul continental> 7 in rastructura c(ilor erate' inclusiv tunelele !i lucr(rile de art(> 7 tunelele !i casetele de metrou' precum !i instalaiile a erente acestuia> 7 drumuri naionale7autostr(zi' drumuri e3pres' drumuri naionale europene' principale' secundare> 7 canalele naviga*ile' cuvetele canalului' construciile 6idrote6nice a erente canalului' ecluzele' ap(r(rile !i consolid(rile ie maluri !i de taluzuri' zonele de siguran( de pe malurile canalului' drumurile de acces !i teritoriile pe care sunt realizate acestea> 7 reelele de transport al energiei electrice> 7 spectre de recven( !i reelele de transport !i de distri*uie de telecomunicaii' 7 canalele magistrale !i reelele de distri*uie pentru irigaii' cu prizele a erente> 7 conductele de transport al ieiului' al produselor petroliere !i al gazelor naturale> 7 lacurile de acumulare !i *ara&ele acestora' n cazul n care activitatea de producere a energiei electrice este racordat( la sistemul energetic naional' sau cele cu tran!ee pentru atenuarea undelor de viitur(> 7 digurile de ap(rare mpotriva inundaiilor> 7 lucr(rile de regularizare a cursurilor de ape> 7 cantoanele 6idrote6nice' staiile 6idrologice' meteorologice !i de calitate a apelor> 7 porturile maritime !i luviale' civile !i militare> terenurile pe care sunt situate acestea' diguri' c6eiuri' pereuri !i alte construcii 6idrote6nice pentru acostarea navelor !i pentru alte activit(i din navigaia civil(' *azine' acvatorii !i !enale de acces' drumuri te6nologice n porturi' monumente istorice a late n porturi' c6eiuri !i pereuri situate pe malul c(ilor naviga*ile' n a ara incintelor portuare destinate activit(ilor de navigaie> 7 terenurile destinate e3clusiv instruciei militare> 7 pic6etele de gr(niceri !i orti icaiile de ap(rare a (rii> 7 pistele de decolare' aterizare' c(ile de rulare !i plat ormele pentru m*arcare7de*arcare' situate pe acestea !i terenurile pe care sunt amplasate> 7 statuile !i monumentele declarate de interes pu*lic naional> 7 ansam*lurile !i siturile istorice !i ar6eologice> 7 muzeele' coleciile de art( declarate de interes pu*lic naional> 7 terenurile !i cl(dirile n care !i des (!oar( activitatea= Barlamentul' Bre!edinia' 1uvernul' ministerele !i celelalte organe de specialitate ale administraiei pu*lice centrale !i instituiile pu*lice su*ordonate acestora> instanele &udec(tore!ti !i parc6etele de pe l+ng( acestea> unit(i ale Ginisterului #p(r(rii Naionale !i ale Ginisterului de Interne' ale serviciilor pu*lice de in ormaii' precum si cele ale Direciei generale a penitenciarelor> serviciile pu*lice

34

descentralizate ale ministerelor !i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei pu*lice centrale' precum !i pre ecturile' cu e3cepia celor do*+ndite din venituri proprii e3tra*ugetare' care constituie proprietatea privat( a acestora.

Domeniul pu*lic poate i ns( !i de interes &udeean sau local' caz n care proprietatea asupra *unurilor respective aparine' tot n regim de drept pu*lic' &udeelor' ora!elor !i comunelor ;art. 1/ !i art. 121 din Legea nr. 21522//1<. Botrivit art. 3 alin. ;3< clin Legea nr. 21321--)' domeniul pu*lic al &udeelor este alc(tuit din *unurile prev(zute la pct. II din ane3( !i din alte *unuri de uz sau de interes pu*lic &udeean' declarate ca atare prin 6ot(r+re a consiliului &udeean' dac( nu sunt declarate prin lege *unuri de uz sau de interes pu*lic naional.
La pct. II din aceast( ane3( se prevede c( domeniul pu*lic &udeean este alc(tuit din urm(toarele *unuri= 7 drumurile &udeene> 7 terenurile !i cl(dirile n care !i des (!oar( activitatea consiliul &udeean !i aparatul propriu al acestuia' precum !i instituiile pu*lice de interes &udeean' cum sunt= *i*lioteci' muzee' spitale &udeene !i alte asemenea *unuri' dac( nu au ost declarate de uz sau interes pu*lic naional sau local> 7 reelele de alimentare cu ap( realizate n sistem zonal sau microzonal' precum !i staiile de tratare cu instalaiile' construciile !i terenurile a erente acestora.

Domeniul pu*lic al comunelor' al ora!elor si al municipiilor este alc(tuit din *unurile prev(zute la pct. III din ane3( !i din alte *unuri de uz sau de interes pu*lic local' declarate ca atare prin 6ot(r+re a consiliului local' dac( nu sunt declarate prin lege *unuri de uz sau de interes pu*lic naional ori &udeean art. 3 alin. ;4< din Legea nr. 21321--)P.
La pct. III din ane3( se prevede c( domeniul pu*lic local al comunelor' ora!elor !i municipiilor este alc(tuit din urm(toarele *unuri= 7 drumurile comunale' vicinale !i str(zile> 7 pieele pu*lice' comerciale' t+rgurile' o*oarele !i parcurile pu*lice' precum !i zonele de agrement> 7 lacurile !i pla&ele care nu sunt declarate de interes pu*lic naional sau &udeean' 7 reelele de alimentare cu ap(' canalizare' ;termo icare' gaze' staiile tratare !i epurare a apelor uzate' cu instalaiile' construciile !i terenurile a erente> 7 terenurile !i cl(dirile n care !i des (!oar( activitatea consiliul local !i prim(ria' precum !i instituiile pu*lice de interes local' cum sunt= teatrele' *i*liotecile' muzeele' spitalele' policlinicile !i altele asemenea> 7 locuinele sociale> 7 statuile !i monumentele' dac( nu au ost declarate de interes pu*lic naional> 7 *og(iile de orice natur( ale su*solului' n stare de z(c(m+nt dac( nu au ost declarate de interes pu*lic naional> 7 terenurile cu destinaii orestier(' dac( nu ac parte din domeniul privat al stalului !i dac( nu sunt proprietatea persoanelor izice ori a persoanelor &uridice de drept privat> 7 cimitirele or(!ene!ti !i comunale.

Botrivit art. 122 alin. ;1< din Legea nr. 21522//1' aparin domeniului pu*lic de interes local sau &udeean toate *unurile care' potrivii legii sau prin natura lor' sunt a ectate unei utilit(i pu*lice' sunt de uz sau de interes pu*lic !i nu au ost declarate de interes naional. De asemenea' Legea nr. 1)21--1' n art. 5' ace o enumerare cu titlu e3empli icativ a terenurilor care aparin domeniului pu*lic' preciz+nd c( ac parte din acest domeniu !i alte terenuri care' prin natura lor' sunt de uz sau de interes pu*lic. 9n ine' Legea nr. 1)21--1 mai prevede c( ?terenurile din domeniul pu*lic sunt cele a ectate unei utilit(i pu*liceK' ;art. 4 alin. ultim.< Coro*or+nd toate aceste dispoziii legale putem concluziona c( determinarea apartenenei unui teren la domeniul pu*lic' c+nd aceasta nu a ost (cut( n mod e3pres de c(tre legiuitor' se poate ace in+nd seama de natura sau a ectaiunea terenului respectiv. Natura sau a ectaiunea pu*lic( a unui teren se determin(' n general' dup( uzul !i' respectiv' interesul pu*lic al *unului respectiv.

35

0n teren este de uz pu*lic dac( este destinat' c6iar prin natura lui' de a i olosit de toi cei administrai !i la care au acces toate persoanele. Din aceast( categorie ac parte= pieele' parcurile pu*lice' str(zile' c(ile de comunicaii ele. 0n teren este de interes pu*lic dac( are menirea de a i olosit n cadrul unei activit(i care intereseaz( pe toi mem*rii societ(ii' de!i nu poate i olosit de orice persoan(' spre e3emplu' terenurile pe care sunt amplasate !coli' *i*lioteci' teatre' muzeele. Domeniul privat al statului !i unit(ilor administrativ7teritoriale este alc(tuit din terenurile care nu ac parte din domeniul pu*lic ;de interes local !i naional<' a late sau intrate n proprietatea lor prin c(ile !i modurile prev(zute de lege Qart. " din Legea nr. 1)21--1' art. 123 alin. ;1< din Legea nr. 21522//1 !i art. 4 din Legea nr. 21321--)<. :erenurile care nu ac parte din domeniul pu*lic sau privat constituie proprietatea persoanelor izice sau persoanelor &uridice de drept privat. elimitarea domeniului pu!lic i privat al statului i unitilor administrativB teritoriale. Botrivit Legii nr. 21522//1 privind administraia pu*lic( local( de alcarea !i trecerea n patrimoniul comunelor' ora!elor !i &udeelor a *unurilor de interes local din domeniul pu*lic !i privat al stalului se vor sta*ili prin 6ot(r+re a 1uvernului' n condiiile legii patrimoniului pu*lic !i privat. Botrivit acestor dispoziii inale o parte din *unurile proprietate de stat' care sunt de interes local' vor trece n proprietatea unit(ilor administrativ7teritoriale' pentru n (ptuirea unei autonomii locale reale. Brin Legea nr. 21321--) privind proprietatea pu*lic( !i regimul &uridic al acesteia' potrivit c(reia' n termen de - luni de la intrarea sa n vigoare' se vor inventaria *unurile din domeniul pu*lic n vederea delimit(rii domeniului pu*lic al stalului de cel al unit(ilor administrativ7 teritoriale. Inventarul *unurilor din domeniul pu*lic al statului se ntocme!te' dup( caz de ministere' de celelalte organe de specialitate ale administraiei pu*lice centrale' precum !i de autorit(ile pu*lice centrale care au n administrare asemenea *unuri. Centralizarea datelor din aceste inventare se va ace de c(tre Ginisterul Iinanelor !i se supune apro*(rii 1uvernului. Inventarul *unurilor care alc(tuiesc domeniul pu*lic al unit(ilor administrativ7teritoriale se ntocme!te' dup( caz' de comisii special constituite' conduse de pre!edinii consiliilor &udeene' respectiv de primarul general al Gunicipiului Ducure!ti sau de primari. Inventarele ntocmite se nsu!esc' dup( caz' de consiliile &udeene' de Consiliul 1eneral al Gunicipiului Ducure!ti sau de consiliile locale. Inventarele ast el nsu!ite se centralizeaz( de consiliul &udeean' respectiv de Consiliul 1eneral al Gunicipiului Ducure!ti !i se trimit 1uvernului care' prin 6ot(r+re' va atesta apartenena *unurilor la domeniul pu*lic &udeean sau de interes local. La inventarierea *unurilor !i delimitarea domeniului pu*lic al statului de cel al unit(ilor administrativ7teritoriale se va ine seama de prevederile legale privind sta*ilirea apartenenei acestor *unuri la un domeniu sau altul' inclusiv de criteriile o erite de lege pentru cali icarea *unurilor inventariate. Litigiile cu privire la delimitarea domeniului pu*lic al statului de cel al unit(ilor administrativ7teritoriale sunt de competena instanelor de contencios administrativ ;art. 23 din Legea nr. 21321--)<. &egimul )uridic al terenurilor proprietate public, /i privat, a statului /i a unit,ilor administrativ0teritoriale. Brin regim &uridic' n general' nelegem un ansam*lu de reguli de ond !i de orm( care guverneaz( anumite acte &uridice. %egimul &uridic al terenurilor aparin+nd domeniului pu*lic este di erit de cel al terenurilor din domeniul privat' dup( cum urmeaz(= 1< :erenurile care ac parte din domeniul pu*lic sunt inaliena*ile' imprescripti*ile !i insesiza*ile Qart. 5 alin. ;2< din Legea nr. 1)21--1 ;rep.< !i art. 11 din Legea nr. 21321--)<.

3"

a< 8unt inaliena*ile ntruc+t' ne iind n circuitul civil' dreptul de proprietate asupra acestor terenuri nu poate i nstr(inat. *< 8unt imprescripti*ile su* un du*lu aspect= 7 imprescripti*ilitatea dreptului la aciunea n revendicare a terenurilor care ac o*iectul domeniului pu*lic. 7 imposi*ilitatea do*+ndirii de c(tre teri a terenurilor din domeniul pu*lic' prin e ectul prescripiei ac6izitive ;adic( al uzucapiunii<. c< 8unt insesiza*ile' adic( creditorii statului sau unit(ilor administrativ7teritoriale nu pot urm(ri' n vederea ndestul(rii lor' terenurile care ac parte din domeniul pu*lic' ntruc+t aceste terenuri iind inaliena*ile' sunt implicit !i insesiza*ile. #ctele &uridice nc6eiate cu nerespectarea prevederilor legale privind regimul &uridic al terenurilor din domeniul pu*lic sunt lovite de nulitate a*solut( Qart. 11 alin. ;2< din Legea nr. 21321--)1. 2< :erenurile aparin+nd domeniului pu*lic pot i date in administrare numai regiilor autonome !i instituiilor pu*lice sau pot i concesionate ori nc6iriate Qart. 135 alin. ;5< din Constituie' art. 12 din Legea nr. 21321--) !i art. 125 din Legea nr. 21522//1. #st el' potrivit art. 12 alin. ;1< din Legea nr. 21321--)' *unurile din domeniul pu*lic pot i date' dup( caz' n administrarea regiilor autonome' a pre ecturilor a autorit(ilor administraiei pu*lice centrale !i locale' altor instituii pu*lice de interes naional' &udeean sau local. 53amin+nd aceste dispoziii legale constat(m c( legea condiioneaz( darea n administrare a acestor terenuri de calitatea special( a *ene iciarilor acestui drept !i anume de a i regii autonome sau instituii pu*lice preval+nd' deci caracterul pu*lic al acestor su*iecte de drept. Darea n administrare a acestor terenuri se 6ot(r(!te' dup( caz' de c(tre 1uvern' consiliile &udeene' respectiv Consiliul 1eneral al Gunicipiului Ducure!ti sau consiliile local. 9nc6irierea *unurilor proprietate pu*lic( a statului sau a unit(ilor administrativ7teritoriale se apro*( de c(tre acelea!i autorit(i ca !i darea n administrare. Contractul de nc6iriere se poate nc6eia' dup( caz' cu orice persoan( izic( sau &uridic( rom+n( sau str(in(' de c(tre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Concesionarea sau nc6irierea terenurilor proprietate pu*lic(' se ace prin licitaie pu*lic(' n condiiile legii Qart. 125 alin. ;2< din Legea nr. 21522//1. Concesionarea terenurilor agricole care aparin domeniului pu*lic al statului se ace de c(tre #genia Domeniilor 8talului. 8tatul !i unit(ile administrativ7teritoriale pot da imo*ile din patrimoniul lor' inclusiv imo*ile aparin+nd domeniului pu*lic' n olosin( gratuit(' pe termen limitat' persoanelor &uridice (r( scop lucrativ care des (!oar( activitate de *ine acere sau de utilitate pu*lic( ori serviciilor pu*lice ;art. 1$ din Legea nr. 21321--) !i art. 12" din Legea nr. 21522//1<. :erenurile din domeniul privat al statului unit(ilor administrativ7teritoriale sunt' n principiu' supuse dispoziiilor de drept comun Qart. 5 alin. ;2< din Legea nr. 21321--) !i art. 123 alin. ;2< din Legea nr. 21522//1P. #ceste terenuri pot i v+ndute' concesionate' nc6iriate sau c6iar date n olosin( gratuit( n scopul ndeplinirii unor activit(i de interes pu*lic local. Cu alte cuvinte' statul sau unit(ile administrativ7teritoriale pot ace orice acte de dispoziie cu privire la terenurile din domeniul lor privat' asemenea oric(rui proprietar particular. :otu!i' Legea nr. 21522//1 prevede c( nstr(inarea *unurilor aparin+nd domeniului privat al comunelor' ora!elor sau &udeelor' sc6im*urile de terenuri' delimitarea sau parta&area imo*ilelor a late n indiviziune cu acest domeniu privat' renun(rile la drepturi sau recunoa!terile de drepturi n avoarea terelor persoane se ac pe *az( de e3pertiz( nsu!it( de consiliu Qart. 125 alin. ;1<P. 9n continuare' aceea!i lege prevede c( v+nzarea' concesionarea' nc6irierea !i locaia de gestiune se ac prin licitaie pu*lic( art. 125 alin. ;2<. 9n privina terenurilor din proprietatea unit(ilor administrativ7teritoriale' indi erent de natura sa' legea a sta*ilit' (r( ec6ivoc' c( darea lor n administrare !i' respectiv' actele de dispoziie e ectuate' potrivit legii' sunt de competena consiliilor locale !i &udeene !i nu a primarului sau pre!edintelui consiliului &udeean.

3$

Botrivit art. 2 din Eot(r+rea 1uvernului nr. 4"22///' dreptul de proprietate privat( al statului asupra terenurilor agricole !i a celor a late permanent su* luciu de ap( se e3ercit( prin #genia Domeniilor 8tatului. ?.?... omeniul privat al persoalor fi+ice i ,uridice de drept privat 0particularilor1 :erenurile proprietate privat( ' indi erent de titularul lor ' se a l( n circuitul civil ' adic( ele pot i do*+ndite !i nstr(inate potrivit dispoziiilor legii nr. 24$22//5. 8u*iecii dreptului de proprietate privat( pot i persoanele izice ' persoanele &uridice ' statul !i unit(ile administrativ teritoriale ' c+nd apar n calitate de proprietare ale unor *unuri aparin+nd domeniului privat. Dreptul de proprietate privat( este aliena*il ' imprescripti*il !i sesiza*il . Indi erent c( sunt situate n intravilanul sau e3travilanul localit(ilor !i indi erent de ntinderea supra eei ' terenurile pot i nstr(inate prin acte &uridice nc6eiate n form autentic. Legea instituie unele limit(ri ale nstr(in(rii !i' respectiv' do*+ndirii dreptului de proprietate asupra terenurilor ' ast el = A.7 terenurile atri*uite prin constituirea dreptului de proprietate nu pot i nstr(inate prin acte &uridice ntre vii ' timp de 1/ ani ' socotii de la nceputul anului urm(tor celui n care s7a (cut nscrierea propriet(ii asupra lor 4 art. 32 din legea nr. 1)21--1' repu*licat( . #ctul de nstr(inare nc6eiat cu nerespectarea acestui termen este lovit de nulitate a*solut( . Constatarea nulit(ii poate i cerut( n &ustiie de c(tre primar ' pre ect ' procuror ' precum !i de orice persoan( interesat( . 8. 7 Be data intr(rii n vigoare a Legii nr. 24$22//5 ; :itlul F < s7a a*rogat Legea nr. 5421--) privind circulaia &uridic( a terenurilor' ,.0.1. nr. 22"22/// privind circulaia &uridic( a terenurilor cu destinaie orestier(' precum !i orice alte dispoziii contrare. #rt. 1 din Legea nr. 24$22//5 prevede= A:erenurile proprietate privat(' indi erent de destinaie !i titularul lor' sunt !i r(m+n n circuitul civil. 5le pot i nstr(inate !i do*+ndite li*er prin oricare din modurile prev(zute de lege.A Dac( n vec6ea reglementare se (cea distincie ntre regimul &uridic al terenurilor cu vegetaie agricol( !i cel al terenurilor cu vegetaie orestier(' din cuprinsul dispoziiilor mai sus menionate' terenurile proprietate privat(' at+t cele cu destinaie agricol( c+t !i cele cu destinaie orestier( vor putea i nstr(inate !i do*+ndite prin oricare din modurile prev(zute de lege !i n acelea!i condiii' av+nd acela!i regim &uridic. Categoria de terenuri la care se re er( Legea nr. 24$22//5 este una oarte larg(' cuprinz+nd= terenuri din intravilan' terenuri din e3travilan' terenuri cu sau (r( construcii' indi erent de destinaia lor sau de ntinderea acestora' singura condiie iind aceea ca ele s( ie proprietate privat(. Noua lege privind circulaia &uridic( a terenurilor' menine dispoziia con orm c(reia pot i nstr(inate !i do*+ndite terenurile din intravilan !i e3travilan' prin acte &uridice ntre vii' nc6eiate n orm( autentic(' ns( aduce ca noutate' aptul c(' n categoria terenurilor la care se re er(' intr( at+t terenurile cu construcii c+t !i cele (r( construcii' indi erent de destinaia sau ntinderea acestora ;art. 2 alin. 1din Legea nr. 24$22//5<. Dac( n vec6ea reglementare proprietatea unciar( do*+ndit( prin acte ntre vii' nu putea dep(!i 2// 6a de teren agricol n ec6ivalent ara*il' de amilie' noua lege privind circulaia &uridic( a terenurilor nl(tur( aceste limit(ri ale nstr(in(rii' ar(t+nd c( terenurile proprietate privat( pot i nstr(inate !i do*+ndite prin acte &uridice ntre vii ?indi erent de destinaia sau de ntinderea lorA. #cte &uridice ntre vii prin care se realizeaz( nstr(inarea !i do*+ndirea acestor terenuri se nc6eie n orm( autentic(' su* sanciunea nulit(ii a*solute. %espectarea ormei autentice se cere !i n cazul n care' asupra unui ast el de teren se constituie' prin acte &uridice ntre vii' un drept real' potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 24$22//5; titlul F < .

3)

Dac( legea nr. 5421--) n art. 3' instituia o interdicie de do*+ndire a dreptului de proprietate de c(tre cet(enii str(ini' persoane izice !i &uridice' !i apatrizi' Constituia revizuit( n 2//3' n art. 44 alin. 2 teza a 27a statueaz(= ?Cet(enii str(ini !i apatrizii pot do*+ndi dreptul de proprietate privat( asupra terenurilor numai n condiiile rezultate din aderarea %om+niei la 0niunea 5uropean( !i alte tratate internaionale la care %om+nia este parte' pe *az( de reciprocitate' n condiiile prev(zute prin lege organic(' precum !i prin mo!tenire legal(A. Dup( aderarea %om+niei la 0niunea 5uropean( cet(enii str(ini !i apatrizii' domiciliai pe teritoriul statelor mem*re vor putea do*+ndi proprietatea asupra terenurilor' iar modalitatea de do*+ndire va i reglementat( prin lege organic( !i c6iar nainte de aceasta dac( asemenea prevederi apar n tratatele internaionale la care %om+nia este parte. De asemenea dup( revizuirea Constituiei' cet(enii str(ini !i apatrizii pot do*+ndi dreptul de proprietate asupra terenurilor !i prin mo!tenire legal(. Dispoziiile constituionale au ost preluate !i n art. 3 din Legea nr. 24$22//5 ast el c(= ?Cet(enii str(ini !i apatrizii precum !i persoanele &uridice str(ine pot do*+ndi dreptul de proprietate' asupra terenurilor din %om+nia n condiiile prev(zute de legea special(.A ; legea nr. 31222//5 cu privire la do*+ndirea dreptului de proprietate de c(tre cet(enii str(ini' legea nr. 2$"22//5<. Dac( su* imperiul Legii nr. 5421--) era interzis( nstr(inarea' su* orice orm(' a terenurilor cu privire la titlul c(rora e3istau litigii la instanele &udec(tore!ti' pe tot parcursul soluion(rii acestor litigii' noua reglementare statueaz( n art. 4 c( Ae3istena unui litigiu cu privire la un teren cu sau (r( construcii nu mpiedic( nstr(inarea acestuia !i nici constituirea altor drepturi reale sau de crean(A' instituind ns( de la aceast( regul( dou( e3cepii= prima const( in e3istena unui litigiu privind reconstituirea dreptului de proprietate privat(' iar cea de7a doua n e3istena unui litigiu privind legalitatea titlului de proprietate. Dac( titlurile de proprietate ale nstr(in(torilor !i respectiv do*+nditorilor erau lovite de nulitate' ca urmare a nc(lc(rii dispoziiilor legale n vigoare la data nc6eierii lor' nstr(in(rile realizate su* orice orm(' n temeiul Legii nr. 24$22//5' nu conduce la validarea acestor titluri. 9n cazul n care s7a nc6eiat un antecontract cu privire la un teren' cu sau (r( construcii' iar ulterior una din p(ri re uz( nc6eierea contractului' partea care !i7a e3ecutat o*ligaia poate sesiza instana competent( care poate pronuna o 6ot(r+re care s( in( loc de contract' potrivit art.5 alin.2 din titlul F al legii nr. 24$22//5. 0n alt element de noutate introdus prin aceast( reglementare l reprezint( posi*ilitatea nstr(in(rilor (cute pe *aza sc6ielor care au stat la *aza titlurilor de proprietate emise cu ocazia aplic(rii legilor ondului unciar' n cazul n care se dore!te comasarea parcelelor !i loturilor de teren' prin constituirea unor corpuri de proprietate care s( cuprind( supra ee continue' indi erent de destinaia lor sau atunci c+nd nstr(in(rile sunt e ectuate de c(tre persoane ndrept(ite s( o*in( rent( viager( agricol(. De asemenea aceste nstr(in(rii sunt scutite de ta3e de tim*ru !i de tim*ru &udiciar. C.B art. 52 din Codul silvic prevede = ? 8tatul ' prin autoritatea pu*lic( central( care r(spunde de silvicultur( ' are drept de preemiune la toate v+nz(rile de *un(voie sau silite ' la pre !i condiii egale ' pentru enclavele din ondul orestier proprietate pu*lic( !i terenurile limitro e acestuia ' precum !i pentru terenurile acoperite cu vegetaie orestier( . Broprietarul v+nz(tor este o*ligat s( n!tiineze ' n scris ' unitatea silvic( teritorial( n raza c(reia se a l( terenul respectiv ' n leg(tur( cu intenia de nstr(inare . 0nitatea sesizat( !i va mani esta opiunea n termen de 3/ de zile ' dup( care dreptul de preemiune nceteaz( . .+nzarea (cut( cu nc(lcarea dispoziiilor de mai sus este nul( de dreptA . :e3tul legal instituie un drept de preemiune la cump(rarea unor terenuri orestiere n avoarea 8tatului ' n calitate de persoan( &uridic( de drept civil . reptul de preemiune se na!te numai n cazul n care titularul dreptului de proprietate al unui ast el de teren se 6ot(r(!te s(7l nstr(ineze prin v+nzare cump(rare !i e3ist( numai la pre !i condiii egale .

3-

Domeniul de aplicare a acestui drept de preemiune se re er( la urm(toarele categorii de terenuri = terenurile care constituie enclave ale ondului orestier proprietate pu*lic( a statului ; ncon&urate de ondul orestier proprietate pu*lic( < ' terenurile limitro e ondului orestier proprietate pu*lic( !i terenurile acoperite cu vegetaie orestier( ' dac( sunt proprietate privat( . Bentru e3ercitarea dreptului de preemiune ' proprietarul v+nz(tor este o*ligat s( n!tiineze ' n scris ' unitatea silvic( teritorial( n raza c(reia se a l( terenul respectiv ' n leg(tura cu intenia de v+nzare . 0nitatea silvic( teritorial( este direcia silvic( &udeean( a %egiei Naionale a B(durilor . #ceast( n!tiinare are valoarea unei o erte de v+nzare !i tre*uie s( cuprind( elementele eseniale ale viitorului contract de v+nzare cump(rare ' adic( !i un pre minim . Numai ast el statul este n m(sur( s( aprecieze dac( este sau nu cazul s(7!i e3ercite dreptul de preemiune la cump(rare . Dac( 8tatul accept( o erta de v+nzare n termenul de mai sus ' !i e3ercit( dreptul de preemiune !i deci se nc6eie un antecontract de v+nzare7cump(rare . B(rile sunt o*ligate s( per ecteze v+nzarea7cump(rarea n orm( autentic( . 8anciunea contractului de v+nzare cump(rare nc6eiat cu nc(lcarea dreptului de preemiune al 8tatului este nulitatea a*solut( ' cu regimul s(u &uridic . . 7 persoanele c(rora li s7a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole ' au o*ligaia de a7!i sta*ili domiciliu !i de a7!i ntemeia gospod(rii n localit(ile n care este situat terenul . Nerespectarea acestei condiii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului !i a construciilor de orice el realizate pe acesta . Bentru teren nu se vor acorda desp(gu*iri ' iar pentru construcii proprietarul va primi o desp(gu*ire egal( . E. 7 $enta viager agricol reprezint( suma de *ani pl(tit( rentierului agricol care nstr(ineaz( sau arendeaz( terenurile a late n proprietatea sa' av+nd sigurana unei surse viagere de venituri garantate de stat ; art. 2 din Legea 24$22//5' titlul FI <. Condiiile ce tre*uie s( ie ndeplinite pentru ca o persoan( s( *ene icieze de renta viager( = 7 rentierul agricol s( ie o persoan( izic( n v+rst( de peste "2 de ani. 7 s( dein( n proprietate p+n( la 1/ 6 de teren agricol 7 s( nstr(ineze prin acte ntre vii sau s( arendeze terenurile agricole dup( intrarea n vigoare a prezentului titlu. %enta viager( agricol( este instituit( n scopul concentr(rii supra eelor agricole n e3ploataii e iciente impuse de necesitatea moderniz(rii agriculturii. Dovada nstr(in(rii se ace prin actul de nstr(inare' nc6eiat n orm( autentic(' iar dovada arend(rii se ace prin contractul de arend( ntocmit cu respectarea Legii arend(rii nr. 1"21--4 ; art. 11 din Legea 24$22//5' titlul FI<. Botrivit art. 3 din Legea 24$22//5' titlul FI' cuantumul rentei viagere agricole reprezint( ec6ivalentul n lei a 1// euro2an pentru iecare 6 de teren agricol nstr(inat !i ec6ivalentul n lei a 5/ euro2an pentru iecare 6 arendat. Bentru supra eele mai mici de 1 6a. suma pl(tit( va i proporional( cu supra aa nstr(inat( sau arendat( ; art. 5 <. %enta viager( agricol( se pl(te!te ntr7o singur( rat( anual( n primul trimestru al anului urm(tor celui pentru care aceasta este datorat( ; art. " <. %entierul agricol poate r(m+ne proprietar pe o supra a( de teren agricol de p+n( la /'5 6a. pentru olosin( personal(. Botrivit art. $ din Legea 24$22//5' renta viager( agricol( este personal(' netransmisi*il( !i nceteaz( la data decesului rentierului agricol.9n cazul arend(rii' renta viager( agricol( nceteaz( n termen de 3/ de zile de la data ncet(rii contractului de arend(' dac( n acest interval rentierul agricol nu ace dovada nc6eierii unui nou contract de arend(. Dup( decesul rentierului' mo!tenitorii vor ncasa ultima rat( scadent( la data decesului' n cel mult 3 luni dup( deces pe *aza certi icatului de mo!tenitor !i a carnetului de rentier agricol. ?.A. Aprarea dreptului de proprietate

4/

#p(rarea dreptului de proprietate este o noiune cuprinz(toare' n sensul c( se poate re eri la ntregul sistem al relaiilor de proprietate' dar poate avea !i un sens concret care are n vedere anumite mi&loace de drept instituite pentru protecia !i ap(rarea dreptului de proprietate. Dintre toate mi&loacele de drept care privesc ap(rarea dreptului de proprietate' mi&locul cel mai general !i mai semni icativ este reprezentat de aciunea 4n revendicare. Brin aceast( aciune' proprietarul care este lipsit n mod ilegitim de *unul s(u cere dein(torului actual !i nelegitim recunoa!terea dreptului s(u de proprietate !i retrocedarea *unului. Dac( retrocedarea *unului nu mai este posi*il( deoarece acesta a pierit sau s7a degradat n a!a m(sur( nc+t restituirea lui n natur( nu mai este posi*il(' aciunea n revendicare se trans orm( ntr7o aciune de desp(gu*ire. 9n uncie de natura *unului' aciunea n revendicare poate i mo*iliar( ;n cazul *unurilor mo*ile< !i imo*iliar( ;n cazul *unurilor imo*ile<. 8pre deose*ire de aciunea posesorie' n care se pune n discuie numai aptul material al posesiunii' aciunea n revendicare pune n discuie e3istena dreptului de proprietate nsu!i' ntruc+t tinde s( readuc( *unul su* titlul de proprietar al reclamantului. Ca atare' aciunea n revendicare este o aciune petiitorie. 9n acela!i timp' este !i o aciune real(' datorit( dreptului real pe care l ocrote!te. %eclamantul n aciunea de revendicare are sarcina pro*ei' prin prezentarea titlului de proprietate sau prin alte mi&loace' cum ar i orma de pu*licitate prin cartea unciar(. %eclamantul tre*uie s( ac( dovada a*solut( a dreptului de proprietate dovedind !i vala*ilitatea titlurilor tuturor antecesorilor s(i de drept. #ciunea n revendicare este imprescripti*il(. 9n cazul *unurilor mo*ile' posesia valoreaz( ca titlu de proprietate

$E3IM&' 3ENE$A' A' CA AST$&'&I 3ENE$A'

$eali+area< coninutul i funciile cadastrului general Botrivit articolului 2 din lege' cadastrul general se organizeaz( la nivelul iec(rei unit(i administrativ7teritoriale= comun(' ora!' municipiu' &ude !i la nivelul ntregii (ri. Brin sistemul de cadastru general se realizeaz(= a< identi icarea' descrierea !i nregistrarea n documentele cadastrale a imo*ilelor prin natura lor' m(surarea !i reprezentarea acestora pe 6(ri !i planuri cadastrale' precum !i stocarea datelor pe suporturi in ormatice> *< identi icarea !i nregistrarea tuturor proprietarilor !i a altor dein(tori legali de imo*ile' n vederea nscrierii n cartea unciar( cu caracter de initiv> c< urnizarea datelor necesare sistemului de impozite !i ta3e pentru sta*ilirea corect( a o*ligaiilor iscale ale contri*ua*ililor' solicitate de organismele a*ilitate. $eali+area cadastrului general. Brin realizarea cadastrului general al (rii se urm(re!te crearea unui sistem de eviden( general( a ntregului ond unciar din %om+nia' indi erent de destinaia terenurilor sau a construciilor a erente' ori de proprietar. %ezultatele activit(ii de cadastru constituie *aza te6nic( a ntocmirii c(rilor unciare.

41

Cadastrul general se ntocme!te la nivelul iec(rei unit(i administrativ7teritoriale' ast el cum sunt acestea sta*ilite prin acte normative= comun(' ora!' municipiu' &ude' precum !i la nivelul ntregii (ri. Din de iniia legal(' rezult( organizarea cadastrului general de ordinul parte7ntreg. #st el cadastrul se organizeaz( nt+i la nivel local' apoi &udeean' pentru ca acestea s( se nsumeze apoi !i s( rezulte cadastrul naional' al ntregii (ri. 9mpreun( cadastrele locale !i &udeene ormeaz( cadastrul naional. Coninutul cadastrului general La alineatul 2 al articolului 2 din lege se sta*ile!te' printr7o enumerare limitativ( activit(ie realizate prin sistemul de cadastru general. , prim( asemenea activitatea vizeaz( imo*ilele ;terenuri !i alte imo*ile prin natura lor< !i se re er( la activitatea te6nic( cadastral( de identi icare' m(surare' descrirere !i reperezentare a imo*ilelor n 6(rile !i planurile cadastrale. 5ste vor*a deci' de un coninut te6nic al cadastrului. Delimitarea cadastral( a teritoriului' privit din punct de vedere administrativ' reprezint( operaiunea de *az( prin care se identi ic(' m(soar( n teren !i se o icializeaz( limitele teritoriului administrativ' conin+nd punctele de r+ngere !i traseele 6otarului dintre teritoriile administrative vecine' precum !i limitele intravilanelor din respectivul teritoriu. #ceast( lucrare se e3ecut( inainte de nceperea lucr(rilor de introducere a cadastrului general pe un teritoriu administrativ. Bentru nceperea lucr(rilor de introducere a cadastrului te6nic' au ost adoptate norme te6nice de introducere a acestuia. #ceste norme te6nice nu se re er( la metodele propriu7zise de e3ecuie a lucr(rilor' la instrumentele utilizate' la modul de prelucrare a datelor rezultate din m(sur(tori' ci alegerea acestora este n responsa*ilitatea e3ecutantului' ast el nc+t s( se ndeplineasc( condiiile de coninut !i de calitate impuse de lege. %olul acestor norme te6nice este de a prezenta succesiunea operaiunilor te6nice la introducerea cadastrului general' modul de organozare a lucr(rilor' modul de ntocmire !i coninutul documentaiilor te6nice rezultate' condiiile te6nice de calitate !i modul de avizare' veri icare !i recepia lucr(rilor. Botrivit acestor norme te6nice' introducerea cadastrului general pe un teritoriu administrativ reprezint( m(sur(toarea o icial( prin care se realizeaz( operaiunile de teren !i *irou care conduc la ntocmirea documentelor te6nice ale cadastrului general' iar ntreinerea cadastrului general pe un teritoriu administrativ reprezint( m(sur(toarea o icial( prin care se realizeaz( periodic operaiunile de teren !i *irou care conduc la actualizearea documentelor te6nice ale cadastrului general. Documentele te6ice realizate la introducerea sau ntreinerea cadastrului general reperezint( documentaia o icial( pe *aza c(reia se realizeaz( pu*licitatea imo*iliar(. De asemenea' acelea!i norme te6nice sta*ilesc !i documentele o*ligatorii care tre*uie realizate. #st el' la nivelul iec(rui *un imo*il din intravilan se vor ntocmi= a< sc6ia cadastral( a *unului imo*il. Be sc6i( se igureaz( perimetrul *unului imo*il cu parcelee din interior' categoriile de olosin( ale parcelelor !i cl(dirile cu caracter permanent !i cu o s(geat( se indic( direcia nord. 8c6iele cadastrale se ntocmesc pe sectoare cadastrale> *< i!a *unului imo*il. #ceasta constituie documentul de *az( n care se culeg datele cadastrale care se introduc n *aza de date a cadastrulu general !i conine trei categorii de date= date re ereitoare la teren' la construcii !i date re eritoare la proprietar. Dup( nc6eierea lucr(rilor la nivelul intravilanului' i!a *unurilor imo*ile se completeaz( cu numerele cadastrale !i supra eele de initive ale parcelelor. Bentru realizarea operaiunilor de inta*ulare' i!a *unului imo*il este un document deose*it de important intruc+t cuprinde date privind supra eele realizate din m(sur(tori' iind cunoscut c( n oarte rare cazuri supra eele terenurilor menionate n actul de proprietate coincind cu supra eele din m(sur(tori' e3ist+nd di erene n plus sau respectiv n minus. ,ri' supra eele din m(sur(tori reprezint( supra eele pe care proprietarii le ocup( n realitate !i ca atare tre*uie avut n vedere cu ocazia e ectu(rii inta*ul(rii. #celea!i documente se ntocmesc !i n e3travilan= sc6ia cadastral(' ns( pe grupe de *unuri imo*ile' n cazul terenurilor agricole !i silvice' ori pe trupuri de p(dure sau pe *unuri imo*ile ale

42

marilor dein(tori ;tria&e !i depouri' e3ploat(ri miniere' cariere' etc< !i de asemenea !i i!a *unului imo*il. Cadastrul general are !i un coninut &uridic' rezultat din activitatea de identi icare !i nregistrare a tuturor proprietarilor !i a altor dein(tori legali a imo*ilelor n vederea nscrierii n cartea unciar( cu caracter de initiv. Legea consacr( ast el' n mod e3pres natura de initiv( a c(rilor unciare' n noua reglementare iind a*andonat( din punct de vedere terminologic distincia ntre c(rile unciare cu caracter nede initiv !i respectiv cu caracter de initiv. De asemenea sistemul de cadastru general relev( !i un coninut economico7 iscal' rezultat din activitatea de urnizare a datelor necesare sistemului de impozite !i ta3e pentru sta*ilirea corect( a o*ligaiilor iscale ale contri*ua*ilor. #st el cum rezult( din cele anterior prezentate' coninutul cadastrului general sta*ile!te !i unciile pe care le are cadastrul general= uncia te6ic(' uncia &uridic( !i uncia economic(. :unciile cadastrului Cadastrul general este sistemul unitar !i o*ligatoriu de eviden( te6nic(' economic( !i &uridic( a tuturor imo*ilelor de pe ntreg teritoriul (rii ;art. 1 din lege<. ;1< Iuncia te6nic( a cadastrului general se realizeaz( prin determinarea' pe *az( de m(sur(tori' a poziiei con iguraiei !i m(rimii supra eelor terenurilor pe destinaii' categorii de olosin( !i pe proprietari' precum !i ale construciilor. ;2< 9n cadrul unciei economice a cadastrului general se evideniaz( elementele te6nice necesare sta*ilirii valorii de impozitare a imo*ilelor !i calcul(rii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacii imo*iliare. ;3< Iuncia &uridic( a cadastrului general se realizeaz( prin identi icarea proprietarului pe *aza actului de proprietate !i prin nscrierea n cartea unciar( ;art 2. din lege<. Din de iniia legal( a cadastrului general rezult( !i cele trei uncii ale acestuia= uncia te6nic(' uncia economic( !i uncia &uridic(. :uncia te-nic a cadastrului se realizeaz( prin determinarea' pe *az( de m(sur(tori' a poziiei' con iguraiei !i ntinderii supra eei terenurilor' pe destinaii' categorii de olosin( !i pe proprietari' precum !i ale construciilor. Concretizarea acestei uncii se realizeaz( n practic( pentru iecare imo*il ;teren sau construcie< cu privire la care se dore!te realizarea operaiunilor de pu*licitate imo*iliar(' prin ntocmirea documentaiei cadastrale ;dosarului te6nic cadastral<. #ceasta este prima etap( care tr*uie ndeplinit( n mod o*ligatoriu atunci c+nd se dore!te nscrierea' pentru prima dat(' a unui imo*il n cartea unciar(. (ntocmirea documentaiei cadastrale se realizeaz(' n esen(' n dou( etape. #st el' persoana interesat( n ntocmirea unei asemenea documentaii tre*uie s( apeleze la o persoan( de specialitate' persoana autorizat(' care procedeaz( la e ectuarea m(sur(torilor te6nice e3acte ale imo*ilului respectiv. 0lterior ntocmirii' documentaia cadastral( se depune la o iciul teritorial' n vederea o*inerii num(rului cadastral a erent' num(r unic pentru iecare imo*il supus pu*licit(ii imo*iliare. Brotocolul de cola*orare nc6eiat ntre #genia Naional( de Cadastru !i Bu*licitate Imo*iliar( !i 0niunea Naional( a Notarilor pu*lici din %om+nia distinge ntre documentaia cadastral( !i documentaia te6nic(. #st el' documentaia cadastral( cuprinde ntotdeauna !i n mod o*ligatoriu num(rul cadastral al imo*ilului supus nscrierii n cartea unciar(. Documentaia te6nic( este doar avizat( de o iciul de cadastru !i pu*licitate imo*iliar( !i nu cuprinde num(r cadastral. , asemnea documentaie te6nic( se poate ntocmi doar n cazul n care se solicit( nscrierea unui drept de uzu ruct' uz' 6a*itaie sau servitute care are ca o*iect doar o parte dintr7o parcel(. Dac( uzul' uzu ructul' a*itaia sau servitutea au ca o*iect doar o parte din imo*il' legislaia secundar( impune ntocmirea unor sc6ie care s( ilustreze aceast( situaie. 8c6iele vor i vizate de *iroul teritorial' urm+nd a se actualiza corespunz(tor !i ane3a la partea # a

43

c(rii unciare. Brin dispoziiile art. 2/ din ,rdinul nr. "3422//" pentru apro*area regulamentului privind coninutul !i modul de ntocmire a documentaiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea unciar( este regelementat coninutul documentaiei necesare pentru nscrierea dezmem*r(rilor dreptului de proprietate ;uz' uzu ruct' a*itaie sau servitute<' dac( acestea au ca o*iect o parte dintr7 un imo*il. :uncia economic a cadastrului general #genia Naional( !i o iciile teritoriale din su*ordine au o*ligaia de a urniza' la cerere' organelor a*ilitate evidenele necesare sta*ilirii valorii de impunere ;art 13 din lege<. Iuncia economic( a cadastrului general are rolul esenial de a evidenia valoarea impoza*il( a *unurilor imo*ile' Legea nr. $21--" (c+nd trimitere la regulile de drept comun privind sta*ilirea acestei valori. 0n aspect deose*it de important l reprezint( o*ligaia #geniei Naionale !i a o iciilor teritoriale din su*ordine de a urniza organelor a*ilitate evidenele necesare sta*ilirii valorii de impunere. #ceast( dispoziiie legal( se &usti ic( prin dorina prevenirii unor eventuale evaziuni iscale. :uncia ,uridic a cadastrului general presupune identi icarea proprietarilor imo*ilelor !i nscrierea n cartea unciar(' n *aza actelor de prorietate e36i*ate de c(tre ace!tia' asigur+nd n acest el !i cunoasterea' de c(tre terii interesai' nu doar a situaiei te6nice !i economice a imo*ilelor' dar !i a celei &uridice' prin indicarea proprietarilor acestora la un anumit moment. 9n e3ercitarea unciilor te6nice' economice !i &uridice ale cadastrului general' #genia Naional( asigur( centralizarea in ormatic( a datelor de indenti icare a imo*ilelor !i titularilor drepturilor nscrise. Cadastre de specialitate sau sistemele informaionale specifice domeniilor de activitate Brin intermediul sistemului de cadastru general' n reglementarea iniial( a Legii nr. $21--"' se realizeaz( !i o alt( activitate' reprezentat( de asam*larea !i integrarea datelor urnizate de cadastrele de specialitate. #ceste cadastre reprezint( su*siteme de eviden( !i inventariere sistematic( a imo*ilelor' cu respectarea normelor te6nice' ns( realizate de alte autorit(i competente n materie dec+t o iciile de cadastru ;de e3emplu' alte instituii centrale de stat< !i sunt apica*ile doar anumitor domenii ; orestier' al apelor' industrial' e3tractiv' zonelor prote&ate natural etc.<. Iniial cadastrele de specialitate au ost reglementate prin dispoziiile art. 4 din lege' ns( acest articol normativ a ost a*rogat prin modi ic(ri legislative' iar dispoziiile tranzitorii ale ,.0.1. nr. 4122//4' cu modi ic(rile ulterioare' au rede init noiunea de Ccadastru de specialitateD prin ?sistem informaional specific domeniului de activitateD. 9n prezent' Legea nr. 24$22//5 a reintrodus n te3tul Legii nr. $21--" aceast( noiune' prin dispoziiile art. "$' care sta*ile!te c( sistemele in ormaiilor speci ice domeniilor de activitate se realizeaz( de c(tre autorit(ile pu*lice centrale care r(spund de domeniile respective. Cadastrele de specialitate sunt su*sisteme de evident( !i inventariere sistematic( din punct de vedere te6nic !i economic a *unurilor imo*ile' speci ice unor domenii de activitate' cu scopul administr(rii lor raionale. Dintre acestea se disting= 7 cadastrul agricol 7 evidena !i inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii !i su*categorii de olosint(' speci ic+nd natura solului' panta' preta*ilitatea la anumite culturi' clasa de calitate' venitul net etc.> 7 cadastrul forestier 7 evidena !i inventarierea sistematica a ondului orestier naional !i a amena&amentelor silvice' speci ic+nd supra aa' esena lemnoas(' v+rsta' consistenta masei lemnoase etc.' precum !i in ormaii re eritoare la sol' relie !i clim(>

44

7 cadastrul c,ilor ferate 7 evidena !i inventarierea terenurilor' construciilor' instalaiilor !i st(rii reelei eroviare> 7 cadastrul drumurilor 7 evidena !i inventarierea terenurilor' construciilor' instalaiilor !i st(rii reelei de drumuri> 7 cadastrul porturilor 7 evidena !i inventarierea sistematica a terenurilor' construciilor' instalaiilor' c(ilor de transport' reelelor su*terane !i supraterane' plat ormelor te6nologice etc.' care deservesc unit(ile portuare> 7 cadastrul aeroporturilor 7 evidena !i inventarierea sistematica a terenurilor' construciilor' instalaiilor' c(ilor de transport' reelelor su*terane !i supraterane etc.' care deservesc aeroporturile> 7 cadastrul apelor 7 evidenta !i inventarierea apelor' a terenurilor acoperite de ape !i stu ' precum !i a instalaiilor care le deservesc' organizate pe *azine 6idrogra ice' speci ic+nd supra aa' calitatea' olosin(' instalaiile de transport !i e3ploatare' de protecie !i ameliorare a calit(ii' precum !i condiiile de relie !i clim(> 7 cadastrul fondului imobiliar 7 evidena !i inventarierea corpurilor de proprietate din localit(i' speci ic+nd pentru construcii olosinta' materialele de construcie' structura' regimul de n(lime' undaia' supra aa' dot(rile' starea> 7 cadastrul reelelor edilitare ;ap(' canalizare' termo icare' gaz' electrice' tele onice< 7 evidenta !i inventarierea reelelor edilitare !i a instalaiilor care le deservesc' speci ic+nd amplasamentele' traseele' dimensiunile' materialele de construcii' parametrii te6nici' starea. La articolul " din lege se arat( c(' Instituiile din domeniul ap(r(rii' ordinii pu*lice !i al siguranei naionale pot e3ecuta' cu mi&loace proprii' lucr(rile de cadastru' geodezie' gravimetrie' topogra ie' otogrammetrie !i cartogra ie necesare ap(r(rii (rii !i p(str(rii ordinii pu*lice' con orm normelor te6nice ale #geniei Naionale. :itularii cadastrelor de specialitate e3ecut(' n uncie de domeniul speci ic de activitate' lucr(rile geodezice' topogra ice' otogrammetrice' cartogra ice !i altele pentru satis acerea nevoilor proprii. #ce!tia vor pune' cu titlu gratuit' la dispoziia , iciului :eritorial de Cadastru !i Bu*licitate Imo*iliar(' datele cerute pentru alc(tuirea !i actualizarea cadastrului general. De la aceast( o*ligaie legal( sunt e3ceptate' Ginisterul #p(r(rii Naionale' Ginisterul #dministraiei !i Internelor' 8erviciul %om+n de In ormaii' 8erviciul de Brotecie !i Baz(' 8erviciul de In ormaii 53terne' !i persoanele &uridice din sectorul de ap(rare' care p(streaz( toate datele geodezice !i cartogra ice interes+nd ap(rarea (rii' ordinea pu*lic( !i sigurana naional( ;art. $ din lege<.

Capitolul A "&8'ICITATEA IM#8I'IA$*

A.1. #rgani+area activitii de pu!licitate imo!iliar. Bu*licitatea imo*iliar( ntemeiat( pe sistemul de evidena cadastrului general se realizeaz( prin cartea unciar(' care se ntocme!te !i se ntreine de o iciile de cadastru !i pu*licitate imo*iliar(. Botrivit articolului 1) din lege ?activitatea de pu*licitate imo*iliar( n cadrul o iciilor teritoriale este ndeplinit( de registratori de carte unciar(' denumii n continuare registratori' numii prin ordin al directorului general al #geniei Naionale' n urma unui concurs organizat de aceasta.

45

Num(rul registratorilor pentru iecare o iciu teritorial se sta*ile!te prin ordin al directorului general al #geniei Naionale. 9n cadrul o iciilor teritoriale' activitatea de pu*licitate imo*iliar( este n responsa*ilitatea unui registrator7!e ' iar n cadrul *irourilor teritoriale' n responsa*ilitatea unui registrator coordonator' numii prin ordin al directorului general al #geniei Naionale' n urma unui concurs.

A... Cartea funciar A...1. Cartea funciar. Noiune i terminologie Nici Legea nr. $21--" !i nici %egulamentul de organizare !i uncionare nu cuprind o de iniie legal( a noiunii de ?carte unciar(A' ns( conin reglement(ei detaliate ale principalelor tr(s(turi ale acesteia' ale structurii' o*iectului !i e ectelor nscrierilor n cartea unciar(' ast el nc+t se poate contura cu eviden( noiunea de carte unciar(. 9n doctrin(' cartea unciar( a ost de init( ca iind un nscris autentic !i cu caracter pu*lic' care cuprinde descrierea imo*ilelor !i ar(tarea drepturilor reale corespunz(toare' precum !i menionarea' dup( caz' a altor raporturi &uridice n leg(tur( cu imo*ilelel nscrise n cartea unciar(' ie n vederea opoza*ilit(ii lor a( de teri' ie n scopul in orm(rii orc(ror persoane interesate. 8intagma ?carte unciar(A este ntre*uinat( ns( !i n alte acepiuni= a1 sistem de pu!licitate imo!iliar ntemeiat pe identitatea topogra ic( a imo*ilelor' pe documentele te6nice cadastrale !i evidena integral( a drepturilor reale imo*iliare> !1 instituia ,uridic' reglementat( prin totalitatea normelor &uridice n materia pu*licit(ii drepturilor reale imo*iliare prin cartea unciar(> c1 !iroul de carte funciar sau' n prezent' oficiul de castru i pu!licitate imo!iliar' respectiv *iroul teritorial' care ntocme!te !i ine toate c(rile unciare ale imo*ilelor a late n circumscripia sa teritorial(> d1 registru cadastral de pu!licitate imo!iliar ' care cuprinde totalitatea c(rilor unciare ale unei unit(i administrativ7teritoriale. De!i sintagma n discuie are mai multe accepiuni' din conte3tul utiliz(rii acesteia se poate desprinde cu u!urin( sensul corect n care este ntre*uinat(. A.... Caracteristicile generale ale crii funciare Brincipalele tr(s(turi ale c(rii unciare' ast el cum acestea se desprind din ansam*lul reglement(rilor legale e3istente n materie' sunt= a< Iiecare imo*il este nscris ntr7o carte unciar(' n care se trec toate actele translative sau constitutive de drepturi reale' precum !i alte raporturi &uridice n leg(tur( cu acel imo*il' ast el cum este de init( noiunea de ?imo*ilA n sensul special al acestei legi' prin art. 1 alin. ;3<. Cu privire la acest aspect' prin e3cepie' anterior actualei modi ic(ri' Legea Nr. $21--" oermitea nscrierea ntr7o singur( carte unciar( !i a mai multor imo*ile' dac( aparineau aceluia!i proprietar' orm+ndu7se partida cadastral(. 8oluia normativ( aleas( de legiuitor nu a ost lipsit( de critici !i' ca atare' este salutar( revenirea la soluia aleas( de Dcretul7lege nr. 11521-3)' n sensul nscrierii iec(rui imo*il ntr7o singur( carte unciar(> doar n acest el se poate asigura o adev(rat( pu*licitate real(' prin inerea evidenei pe imo*ile !i nu pe persoane' imo*ilul iind elementul i3 a( de care se perind( di eritele persoane' !i nu invers. #st el cum rezult( din dispoziiile art. 4 alin ;3< !i art. 32 alin. ;2< din %egulamentul de organizare !i uncionare' n aceea!i carte unciar( nu se va nscrie dec+t un singur imo*il' regul( de la care e3ist( ns( !i o e3cepie' respectiv cazul n care' urmare a dezmem*r(rii' parcela dezlipit( se renscrie n aceea!i carte unciar(' ca un imo*il de sine st(t(tor.

4"

*< C(rile unciare sunt ntocite !i numerotate pe localit(i' de la 1 la n' (r( separare pe ani> toate c(rile unciare ale unei localit(i alc(tuiesc registrul cadastral de pu*licitate al acelui teritoriu> c< C(rile unciare se ntocmesc !i se p(streaz( ntr7un singur e3emplar' la *irourile de cadastru !i pu*licitate imo*iliar( ;*irourile teritoriale<' iind interzis( scoaterea originalului c(rii unciare din incinta *iroului teritorial> d< 8e interzice scoaterea c(rilor unciare' a actelor care stau la *aza nscrierilor' a planurilor de identi icare a imo*ilelor si a registrelor speci ice din incinta *iroului teritorial' cu e3ceptia situatiilor in care se solicit( e ectuarea unei e3pertize gra ologice' in conditiile legii. 9n aceast( situaie se intocme!te un proces7ver*al n care se menioneaza cartea unciara si actele &uridice predate in original si termenul de restituire. In ar6iv(' n locul c(rii unciare si a actului ridicat' se va l(sa o copie a acestora si un e3emplar al adresei de ridicare si al procesului7ver*al nc6eiat ; ,rdinul 13"22//-<. Brocesul7ver*al se nregistreaza n registrul de coresponden( si conine= denumirea o iciului teritorial' numele registratorului coordonator sau !e ' dupa caz' denumirea instituiei care ridic( originalele' numele si calitatea persoanei care le7a ridicat' datele din adresa de solicitare a pred(rii actelor &uridice' data ridicarii !i data la care se preconizeaz( sa ie napoiate' numele !i semn(tura celui care pred(' respectiv prime!te. %egistratorul coordonator sau' dupa caz' registratorul !e va ine evidena c(rilor unciare si a actelor transmise n original altor instituii' ntr7un registru de eviden( separat. Dac( la implinirea termenului de restituire acestea nu au ost napoiate' se vor solicita instituiilor care le7au ridicat in ormaii re eritoare la termenul de restituire. #ctul prin care se solicita punerea la dispoziie a originalului carii unciare se noteaza din o iciu in cartea unciar(. Cererile nregistrate dupa ridicarea originalului c(rii unciare se vor soluiona dup( restituirea acestuia. #genia National( poate dispune scoaterea originalelor din ar6iva *iroului teritorial n cadrul proiectelor de conversie n ormat electronic.A e< Cartea unciar( este pu*lic( 7 orice persoan( o poate cerceta !i poate solicita eli*erarea unei copii certi icate ale acesteia sau a unui e3tras de carte unciar(. A...6. :unciile cri funciare Drepturile reale imo*iliare nscrise n cartea unciar( se numesc drepturi ta*ulare' iar nscrierile care se re er( la aceste drepturi alc(tuiesc starea ta*ular(. 8istemul c(rilor unciare ndepline!te urm(toarele uncii= prin acest sistem se o*ine o eviden( oarte clar( a iec(rui imo*il' de la intrarea *unului n circuitul civil' oper+nd !i cuprinz+nd iecare modi icare n situaia material( ori &uridic( a acestuia. #st el' dac( asupra imo*ilului s7au transmis ori s7au constituit drepturi' prin simpla studiere a c(rii unciare se va putea !tii care sunt titularii acestor drepturi' precum !i natura operaiunilor &uridice nc6eiate> de asemenea dac( o anumit( supra a( de teren a ost de zmem*ra t( ori printr7o alipire supra aa a devenit mai mare' aceste operaiuni vor i nscrise !i evideniate n carte unciar(> prin c(rile unciare se asigur( realizarea condiiilor necesare cerute de lege pentru constituirea' str(mutarea' modi icarea !i stingerea drepturilor reale imo*iliare care nu pot i do*+ndite' transmise sau stinse (r( ca aceste operaiuni s( ie evideniate n cartea unciar( respectiv(. 5ste de menionat c( spre deose*ire de art 1$ din Decretul7lege nr. 11521-3)' actuala reglementare prevede c( nscrierile au doar e ect de opoza*ilitate a( de teri' !i nu e ect constitutiv.

4$

A.6. #!iectul cri funiare


#rticolul 1$ din lege prevede= @;1< Bu*licitatea imo*iliar( ntemeiat( pe sistemul de eviden( al cadastrului general are ca o*iect nscrierea n cartea unciar( a actelor !i aptelor &uridice re eritoare la imo*ilele din acela!i teritoriu administrativ !i se realizeaz( de c(tre o iciile teritoriale pentru imo*ilele situate n raza de activitate a acestora. ;2< 0na sau mai multe parcele al(turate de pe teritoriul unei unit(i administrativ7teritoriale' indi erent de categoria de olosin(' aparin+nd aceluia!i proprietar' ormeaz( imo*ilul de init la art. 1 alin. ;3<' se identi ic( printr7un num(r cadastral unic !i se nscrie ntr7o carte unciar(. ;3< C(rile unciare ntocmite !i numerotate pe teritoriul administrativ al iec(rei localit(i alc(tuiesc' mpreun(' registrul cadastral de pu*licitate imo*iliar( al acestui teritoriu' ce se ine de c(tre *iroul teritorial din cadrul o iciului teritorial n a c(rui raz( teritorial( de activitate este situat imo*ilul respectiv. ;4< #cest registru se ntrege!te cu registrul de intrare' cu planul cadastral' cu registrul cadastral al imo*ilelor' indic+nd num(rul cadastral al imo*ilelor !i num(rul de ordine al c(rilor unciare n care sunt nscrise' cu un inde3 al a*etic al proprietarilor !i cu o map( n care se p(streaz( cererile de nscriere' mpreun( cu un e3emplar al nscrisurilor constatatoare ale actelor sau aptelor &uridice supuse nscrierii.A A.6.1. repturile ta!ulare Brin o*iectul c(rii unciare se nelege o*iectul nscrierilor e ectuate n cartea unciar(' adic( drepturile reale imo*iliare !i' dup( caz' drepturile de crean(' actele' aptele sau raporturile &uridice n leg(tur( cu imo*ilele cuprinse n cartea unciar(. Drepturile reale imo*iliare nscrise n cartea unciar( se numesc drepturi ta*ulare. A.6... Corpul de proprietate #nterior ultimelor modi ic(ri legislative' drepturile ta*ulare ce se nscriau n cartea unciar( aveau ca o*iect corpul de proprietate. #cesta putea i alc(tuit ie dintr7un singur imo*il' ie din mai multe imo*ile alipite' de pe teritoriul unei localit(i' aparin+nd aceluia!i proprietar. Din punct de vedere terminologic' sintagma ?corp de proprietateA corespunde noiunii de ?corp unciarA din sistemul Decretului 4lege nr. 11521-3). am*ele noiuni au ost criticate susin+ndu7se' n mod pertinent' c( e3presia ?corp unciarA evoc( lingvistic doar terenurile nu !i construciile> pe de alt( parte' sintagma ?corp de proprietateAeste critica*il(' ntruc+t un imo*il nu se de ine!te doar prin dreptul de proprietate asupra sa' ci !i prin elemente topogra ice prin care se individualizeaz( !i care se trec n partea I a c(rii unciare. Ca atare' corpul de proprietate este n realitate un corp imo*iliar' nscris n partea nt+i a c(rii unciare !i care' prin nscriere cu titlu de proprietate n partea a doua a c(rii' devine corp de proprietate. A.?. Structura crii funciare

#rticolul 1- din lege stipuleaz(= ?;1< Cartea unciar( este alc(tuit( din titlu' indic+nd num(rul ei !i numele localit(ii n care este situat imo*ilul' precum !i din trei p(ri= #. Bartea I' re eritoare la descrierea imo*ilelor' care va cuprinde= a< num(rul de ordine !i cel cadastral al imo*ilului> *< supra aa imo*ilului' destinaia' categoriile de olosin( !i' dup( caz' construciile> c< planul imo*ilului cu vecin(t(ile' descrierea imo*ilului !i inventarul de coordonate al amplasamentului' pentru iecare imo*il n parte' constituie ane3a la partea I' ntocmit( con orm regulamentului apro*at prin ordin al directorului general al #geniei Naionale. D. Bartea a II7a' re eritoare la nscrierile privind dreptul de proprietate' care cuprinde= a< numele proprietarului> 4)

*< actul sau aptul &uridic care constituie titlul dreptului de proprietate' precum !i menionarea nscrisului pe care se ntemeiaz( acest drept> c< str(mut(rile propriet(ii> d< servituile constituite n olosul imo*ilului> e< aptele &uridice' drepturile personale sau alte raporturi &uridice' precum !i aciunile privitoare la proprietate> < orice modi ic(ri' ndrept(ri sau nsemn(ri ce s7ar ace n titlu' n partea I sau a II7a a c(rii unciare' cu privire la nscrierile (cute. C. Bartea a III7a' re eritoare la nscrierile privind dezmem*r(mintele dreptului de proprietate !i sarcini' care va cuprinde= a< dreptul de super icie' uzu ruct' uz' olosin(' a*itaie' servituile n sarcina ondului aservit' ipoteca !i privilegiile imo*iliare' precum !i locaiunea !i cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani> *< aptele &uridice' drepturile personale sau alte raporturi &uridice' precum !i aciunile privitoare la drepturile reale nscrise n aceast( parte> c< sec6estrul' urm(rirea imo*ilului sau a veniturilor sale> d< orice modi ic(ri' ndrept(ri sau nsemn(ri ce s7ar ace cu privire la nscrierile (cute n aceast( parte. ;2< Datele din cartea unciar( pot i redate !i ar6ivate !i su* orm( de nregistr(ri pe micro ilme !i pe suporturi accesi*ile ec6ipamentelor de prelucrare automat( a datelor. #cestea au acelea!i e ecte &uridice !i or( pro*atoare ec6ivalent( cu nscrisurile n *aza c(rora au ost redate.A Iiecare carte unciar( este alc(tuit( dintr7un titlu !i trei p(ri' av+nd a!adar o structur( tripartit(. La r+ndul s(u' iecare parte este ormat( din mai multe ru*rici' menite s( permit( o cunoa!tere c+t mai *un(' !i totodat( sigur(' a datelor privind situaia &uridic( a imo*ilului la care se re er(. Cele trei p(ri ale c(rii unciare sunt interdependente' n sensul c( dreptul de propreietate !i celelalte drepturi reale pot i do*+ndite !i str(mutate asupra imo*ilului nscris prin individualizare n partea I' numai n m(sura nscrierilor din partea a II7a !i numai cu dezmem*r(mintele !i sarcinile nscrise n partea a II7a. A. Titlul crii funciare :itlul c(rii unciare indic( num(rul acesteia !i numele localit(ii n care este situat imo*ilul ;de e3emplu cartea unciar( nr.1234 a localit(ii Ducure!ti<. 9n acest sens documentaiile cadastrale se ntocmesc cu atri*uire de num(r cadastral unic pe unitatea administrativ7teritorial( respectiv(. Brin localitate' n nelesul legii' se au n vedere= comuna' ora!ul !i municipiul' la nivelul c(rora se ntocmesc documentele te6nice ale cadastrului. Dac( pe o parcel( s7au constituit drepturi de super icie titlul c(rii unciare va cuprinde !i meinea acestui drept ; de e3. Cartea unciar( nr. 1// 8 a localit(ii Ducure!ti' respectiv 8 indic+nd super icia<. De asemenea' n titlu se va ace meniune !i despre c(rile unciare colective' individuale' de concesiune' dup( caz' ast el cum prev(d dispoziiile art.3) din %egulament. 8. "artea I a crii funciare Bartea I a c(rii unciare ; partea #< 4 denumit( !i ? oaia de avereA7 cuprinde descrierea imo*ilului !i este alc(tuit( din urm(toarele ru*rici= numrul de ordine< care se indic( cu ci re ara*e ; de e3emplu #.1< !i num(rul cadastral ;topogra ic<' care este propriu iec(rui imo*il ;de e3. 1//'1/1'1/2 etc.<. Numerotarea cadastral( este reglementat( prin dispoziiile capitolului 3 din ,rdinul nr. "34 din 13 octom*rie 2//" pentru apro*area %egulamentului privind coninutul !i modul de ntocmire a documentaiiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea unciar(. Botrivit acestui act normativ'

4-

numerotarea cadastral( se realizeaz( pentru iecare unitate administrativ7teritorial(' care se identi ic( prin codul 8I%80B e3tras dinA%egistrul permanent al unit(ilor administrativ7teritorialeA pu*licat de Comisia Naional( pentru 8tatistic( ;art. 11<. Botrivit art. 12 din acela!i act normativ' imo*ilelel se numeroteaz( pe unit(i administrativ7 teritoriale n ordinea nregistr(rii solicit(rilor cu numere le la 1 la n olosind ci re ara*e. #tunci c+nd imo*ilul nu a mai ost inscris n cartea unciar(' i se acord( un numr cadastral ntreg' continuarea ultimului num(r atri*uit pe unitatea administrativ7teritorial( respectiv(. 9n situaia n care imo*ilele care ac o*iectul unei documentaii noi au ost nscrise n cartea unciar( cu numere cadastrale ntregi' racionare' racionare multiple sau atipice ;numere topogra ice provenite din cartea unciar(' din comas(ri de numere ntregi etc'< acestea se numeroteaz( cu numere cadastrale noi' n continuarea ultimului num(r cadastral ntreg atri*uit pe teritoriul administrativ respectiv. Botrivit dispoziiilor art. 3- din %egulament' dac( intervin dezlipiri sau alipiri de parcele' imo*ilele nou create vor primi alte numere cadastrale pentru care se vor desc6ide c(ri unciare noi. Suprafaa imo!ilului< destinaia< categoria de folosin i< dup ca+< construciile . 8upra aa terenului se va e3prima n unit(ile de m(sur( legale actuale ;6a' mp<' n care eventual' se vor trans orma m(surile anterioare ;&ug(re' pr(&ini' st+n&eni' pogoane' ocoale' etc.<. Geniunile privind terenul !i categoria de olosin( a terenurilor sunt cele sta*ilite n con ormitate cu dispoziiile legale= terenuri intravilane ; de construcii' cu construcii etc<' terenuri agricole ;ara*ile' p(!uni' +nee' vii' livezi etc.<' terenuri orestiere' terenuri cu destinaie apecial( ;drumuri' c(i erate' aerodromuri etc.<' iar acestea sunt prev(zute n Normele te6nice pentru introducerea cadastrului general. C+t prive!te construciile' se va descrie natura sau elul acestora !i componena lor' p+n( la nivel de detaliu= gra&d !i !ur(' cas( de c(r(mid( ormat( din parte !i eta&' av+nd la parter trei camere !i dependine etc. Categoria de olosin(' destinaia !i descrierea construciilor se preiau din documentaia cadastral( !i se nscriu n cartea unciar(. escrierea imo!ilului< amplasamentul !i vecin(t(ile 4 pentru localizarea imo*ilului se pot aplica repere de la cea mai larg( modalitate de determinare ;la Dalta etc.< a imo*ilului n localitate' p+n( la cea mai detaliat( individualizare ;strad(' num(r etc.<. indicarea vecin(t(ii este necesar( n special n zonele ruarale !i cu deose*ire n zonele n care nu au ost desc6ise c(ri unciare. Deose*it de reglement(rile anterioare privind structura c(rii unciare' ultima modi icare legislativ( aduce un element de noutate' reglement+nd necesitatea ntocmirii' n mod o*ligatoriu' a unei ane3e la partea I a c(rii unciare. #ceast( ane3( tre*uie ntocmit( pentru iecare imo*il n parte !i va cuprinde sc6ia imo*ilului' descrierea acestuia' indicarea vecin(t(ilor !i inventarul de coordonate al amplasamentului. Botrivit art. 3- alin ;3< din %egulament' ane3a la Bartea # cuprinde geometria parcelei. #!servaii. De!i n reglementarea actual( articolul analizat nu menioneaz( !i necesitatea ca n Bartea I a c(rii unciare s( igureze !i aceast( ru*ric(' e3istenaei este menionat( n %egulament. Botrivit art. 3- alin ;$< din %egulament n aceast( ru*ric( se nscriu meniuni sau trimiteri la celelalte p(ri ale c(rii unciare sau la alte c(ri unciare' ca de e3emplu re eritoare la num(rul c(rii unciare din care s7a transcris imo*ilul sau num(rul c(rii unciare n care se a l( nscrise terenul sau construciile ;n cazul c(rilor unciare de super icie<. 9n acest sens' cu titlu de e3empli' menion(m c( se poate ace trimitere la partea a II7a a c(rii unciare Qde e3emplu' la ar(tarea proprietarului ;B II3 etc.<' ceea ce nseamn( c( asupra imo*ilului identi icat n Bartea I are un drept de proprietate persoana menionat( su* num(rul de ordine 3 n Bartea a II7a a c(rii unciareP sau la partea a III7a' dac( se constituie anumite sarcini ;de e3emplu' B III 2' ceea ce nseamn( c( asupra imo*ilului identi icat n Bartea I e3ist( nscris( o sarcin( su* num(rul de ordine 2 n Bartea a III7a a c(rii unciare< sau dup( caz' la o alt( carte unciar(' cu care e3ist( leg(turi ;de e3emplu' n cartea unciar( individual( desc6is( pentru un apartament a lat ntr7o cl(dire cu mai multe apartamente' la aceast( ru*ric( se va meniona num(rul c(rii unciare colective desc6ise pentru intregul imo*il<.

5/

C. "artea a IIBa a crii funciare Bartea a II7a ;Bartea D< a c(rii unciare 4 cunoscut( !i su* denumirea de ? oaie de proprietateA 4 se re er( la nscrireile privind dreptul de proprietate a erent imo*ilului ar(tat n partea I. n antet este necesar( menionarea num(rului c(rii unciare' ca !i n partea #. Bartea a II7a cuprinde urm(toarele ru*rici= numrul curent 4 acesta este num(rul de ordine su* care urmeaz( a se ace operaiunea !i la care se ace trimiterea de la ru*rica ?o*servaiiAdin partea I sau ' dup( caz' partea a III7a. Din punct de vedere te6nic' de e3emplu' num(rul curent se va nscrie B II 1' ceea ce va nsemna c( dreptul de proprietate al unei persoane a ost nscris n partea a II7a a c(rii unciare su* num(rul de ordine 1> numele proprietarului 4 acesta se nscrie n a!a el nc+t s( se elimine orice du*iu cu privire la identitatea acestuia. Dac( este persoan( izic(' se scriu numele !i prenumele s( !i' c+nd este cazul' al p(rinilor sau porecla ;util( iind !i indicarea codului numeric personal' n special n cazul numelor cu o larg( r(sp+ndire' ca de e3emplu Bopescu Ion<' iar dac( este persoan( &uridic(' se scriu denumirea !i sediul acesteia !i' eventual' codul iscal !i num(rul de nregistrare la registrul comerului> 4nscrierile privitoare la proprietate' !i anume= actul sau aptul &uridic care constituie titlul dreptului de proprietate ; de e3emplu' donaia<' precum !i menionarea nscrisului pe care se ntemeiaz( acest drept ; de e3emplu' contractul de donaie autenti icat su* nr. 12/1./1.2//3 la modalit(ile acesteia ; cum este cazul propriet(ii comune n dev(lm(!ie sau pe cote p(ri<> srvituile constituite n olosul imo*ilului ; ondului dominant<> aptele &uridice ; de e3emplu' minoritatea' alimentul' curatela<' drepturile de crean( sau alte raporturi &uridice ; de e3emplu' dreptul de preemiiune' promisiunea de v+nzare 4 cump(rare< precum !i aciunile privitoare la proprietate ; aciunea n revendicare' aciunea n nulitate' aciunea n recti icare ta*ular( etc.<> orice modi ic(ri' ndrept(ri sau nsemn(ri care s7ar ace n titlu' n partea I sau a II7a a c(rii unciare' cu privire la nscrierile (cute. #!servaii 4 n aceast( ru*ric( se ac di erite meniuni sau trimiteri la partea I' la nscrierile de&a (cute n partea a II7a sau la partea a II7a'dup( caz. . "artea a IIIBa a crii funciare Bartea a III7a ;Bartea C< a c(rii unciare 4 cunoscut( !i su* denumirea de ? oaia de sarciniA 4 re eritoare la nscrierile privind dezmem*r(rile dreptului de proprietate !i sarcinile reale' cuprinde trei ru*rici= numrul curent 4 acesta este num(rul de ordine su* care s7a nregistrat operaiunea !i la care se ace trimitere de la alte ru*rici sau de la celelalte oi> 4nscrierile privitoare la B dezmem*r(mintele dreptului de proprietate !i sarcinile care greveaz( imo*ilul' respectiv= 7 dezmem*r(mintele dreptului de proprietate= uzu ruct' uz' 6a*itaie' olosin(' super icie' concesiune' inclusiv servituile n de avoarea imo*ilului> sarcinile imo*ilului ;ipoteca !i privilegiile imo*iliare<> 7 urm(rirea imo*ilului sau a veniturilor sale' sec6estrul asigur(tor sau &udiciar> 7 contractele de leasing imo*iliar> 7 aptele &uridice ;de e3emplu' minoritatea' instituirea unei curatele' alimentul etc.<> 7 drepturile de crean( sau alte raporturi &uridice ;de e3emplu' sc6im*area rangului unei ipoteci' cesiunea creanei ipotecare<> 7 aciunile privitoare la drepturile reale nscrise n aceast( parte ;aciunea con esorie' negatorie' aciunea n recti icare etc.<> 7 orice modi ic(ri' ndrept(ri sau nsemn(ri ce s7ar ace cu privire la nscrierile (cute n aceast( parte. 51

#!servaii 4 n aceast( ru*ric(' atunci c+nd este cazul' se ac diverse meniuni sau trimiteri la partea I' la nscrierile (cute n partea a II7a sau la cele de&a e ectuate n partea a III7a. A.A Efectele 4nscrierii de carte funciar 5 ectele nscrierii de carte unciar(' potrivit Legii nr. $21--"' sunt urm(toarele= 9n toate cazurile' e ectele nta*ul(rii !i nscrierii provizorii constau n opoza*ilitatea a( de teri a do*+ndirii' modi ic(rii sau stingerii unui drept real imo*iliar. #ceast( regul( este sta*ilit( cu caracter de principiu' de art. 25 din Legea nr. $21--". De la aceast( regul( e3ist( ns( o serie de e3cepii' adic( de situaii n care drepturile reale nscrise n cartea unciar( se do*+ndesc !i devin opoza*ile (r( nscrierea lor preala*il(. 9n acest sens' ast el cum s7a reinut anterior' art. 2" prevede cazurile n care drepturile devin opoza*ile (r( nscriere n cartea unciar(' !i anume c+nd provin sau se do*+ndesc prin= succesiune' accesiune' v+nzare silit(' uzucapiune' lege' e3propriere' 6ot(r+re &udec(toreasc(> Ji n cazul not(rii' nscrierea actelor' aptelor sau altor raporturi &uridice n leg(tur( cu imo*ilele nscrise n cartea unciar( se ace cu scopul de a deveni opoza*ile terilor. A.E. Corespondene 4ntre 4nscrierile din cartea funciar Cu privire la corespondenele e3istente ntre nscrierile cuprinse n cartea unciar( menion(m c( orice sc6im*are adus( vreunei nscrieri n cartea unciar( se va evidenia prin su*linierea vec6ii nscrieri !i prin trecerea n ru*rica ?,*servaiiA a num(rului de ordine su* care s7 a operat noua nscriere ;de e3emplu' dac( n dreptul unei nscrieri e ectuate su* num(rul de ordine " n partea a II7a a c(rii unciare 4 notat( te6nic B II " 4 se va meniona la ?o*servaiiA B II 13 rezult( c( su* num(rul de ordine 13' n partea a II7a a c(rii unciare' a ost adus( o sc6im*are nscrierii de la B II "<. A.F. Cerecetarea registrului cadastral de pu!licitate imo!iliar

1otrivit articolului 41 din lege: 2314 5rice persoan, poate cerceta cartea funciar, /i celelalte evidene care alc,tuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliar,* cu e+cepia evidenelor care privesc sigurana naional,. 324 $a cerere* se vor elibera e+trase* certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe c,rile funciare* planuri sau 6nscrisuri* cu dovada pl,ii tarifelor legale. 334 Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului c,rii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor. 344 7apa 6nscrisurilor privind 6nscrierea atacat, poate fi cercetat, de c,tre instana de )udecat, /i organele de cercetare penal,* 6n condiiile legii.8 9n vederea cunoa!terii complete a tuturor datelor re eritoare la imo*ilele nscrise n cartea unciar(' articolul analizat consacr( regula li*erei cercet(ri a c(rii unciare. #st el' n principiu' orice persoan( poate cerceta n mod li*er coninutul c(rii unciare' precum !i toate celelelalte evidene care alc(tuiesc registrul cadastral de pu*licitate imo*iliar(' cu evidene care alc(tuiesc registrul cadastral de pu*licitate imo*iliar(' cu e3cepia evidenelor care privesc sigurana naional(. 8u* acest aspect' %egulamentul prevede c( registrele !i dosarele de carte uciar( sunt documente pu*lice care pot i consultate de c(tre persoanele interesate n timpul programului de lucru cu pu*licul' consultarea c(rilor unciare !i a documentelor a late n p(strarea *irourilor teritoriale put+ndu7se realiza numai n prezena re erentului. 9n acela!i sens' se prevede c( registrele de carte unciar( pot i consultate de cei interesai' su* supraveg6erea re erentului. La cerere' se pot eli*era !i e3trase de carte unciar( sau copii certi icate con orm cu originalul ale c(rii unciare' planurilor sau altor nscrisuri deinute de *iroul teritorial dup( plata

52

ta3elor legale a erente cererilor ormulate. 9n prezent' ta3ele a erente serviciului de pu*licitate imo*iliar( sunt sta*ilite prin ,rdinul ministrului administraiei !i internelor nr. 12)22//$ pentru apro*area tari elor privind activit(ile des (!urate de #genia Naional( de Cadastru !i Bu*licitate imo*iliar( !i unit(ile sale su*ordonate. %egimul &uridic al e3trasului de carte unciar( rezult( din dispoziiile art. 41 !i art. 54 din lege' art. 1-' art. 5) !i art. 115 din %egulament precum !i din alte dispoziii cuprinse n protocolul de cola*orare ntre #NCBI !i 0NNB%. 53trasul de carte unciar( poate i de dou( eluri= e3tras de carte unciar( pentru autenti icare !i e3tras de carte unciar( pentru in ormare. E;trasul de carte funciar pentru autentificare este e3trasul de carte unciar( care se solicit( !i se ntocme!te doar pentru a sta la *aza autenti ic(rii unui act notarial ;prin care se constituie' se modi ic(' se transmite sau se stinge un drept real imo*iliar<. #cest e3tras are o perioad( de vala*ilitate de 5 zile lucr(toare ;calculat( ncep+nd cu ziua !i ora nregistr(rii cererii n registrul special de intrare !i termin+nd cu s +r!itul celei de7a cincea zi<' iar pe perioada vala*ilit(ii e3trasului' registratorul nu va e ectua nicio alt( nscriere n cartea unciar(' cu e3cepia aceleia pentru care a ost eli*erat e3trasul. 53trasul de carte unciar( pentru autenti icare se va eli*era numai notarului pu*lic ;sesizat n acest sens prin cererea proprietarului ta*ular sau mo!tenitorilor acestuia<' urmare a cererii notarului' n acest sens proced+ndu7se !i la *locarea c(rii unciare. 9n ipoteza n care p(rile nu mai neleg s( nc6eie actul notarial pentru care sa solicitat e3tras de autenti icare' notarul pu*lic va solicita' de ndat(' de*locarea c(rii unciare. Godelul tipizat al unui e3tras de carte unciar( pentru autenti icare este prezentat n ane3a nr. 14 la %egulament. E;trasul de carte funciar pentru informare se eli*ereaz( n alte situaii dec+t pentru autenti icarea unui act notarial ;ca de e3emplu in cazul .procedurii succesorale' n situaia n care imo*ilul din masa succesorl( este nscris n cartea unciar(<' la cererea unei instituii sau a oric(rei alte persoane interesate' atunci c+nd dore!te in ormarea privind situaia ta*ular( din cartea uncair(. Godelul tipizat al unui e3tras de carte unciar( pentru in ormare este prezentat n ane3a nr. 4 la %egulament. 9n ceea ce prive!te cererea de eli*ereare a unui e3tras de carte unciar(' n a ara proprietarului ta*ular' aceasta poate i ormulat(= 7 n cazul solicit(rii unui e3tras de carte unciar( pentru autenti icare= de c(tre notarul pu*ic ;sesizat n acest sens prin cererea proprietarului ta*ular< care urmeaz( s( autenti ice actul notarial prin care se constituie' se modi ic(' se transmite sau se stinge un drept real imo*iliar> 7 n cazul solicit(rii unui e3tras de carte unciar( pentru in ormare de c(tre= notarul pu*lic' n alte situaii dec+t pentru autenti icarea unui act notarial> instituii' inclusiv instituii de credit> orice alt( persoan(. 53trasele de carte unciar( pentru in ormare pot i o*inute (r( a i necesar( &usti icarea unui interes n o*inerea acestora' aceast( prevedere normativ( av+nd rolul de a acilita oric(rei persoane cunoa!terea st(rii ta*ulare ' n scopul unei in orm(ri complete !i de a asigura accesul li*er ' cu u!urin( !i n timp util' al tuturor celor interesai la in ormaiile privind situaia &uridic( a imo*ilelor. Cererile pentru eli*erarea e3traselor de carte unciar( pot i trimise !i prin a3 sau e7mail' iind nregistrate n registrul general de intrare' n timpul programului de lucru cu pu*licul. Godelul de cerere prin care se solicit( eli*erarea unui e3tras de carte unciar( pentru in ormare este prezentat n ane3a nr. 3 la %egulament' iar ane3a nr. 5 la acela!i act normativ conine modelul de cerere tip care tre*uie utilizat de instituiile de credit' n vederea ntocmirii dosarului de credit. 53trasul de carte unciar( eli*erat relev( situaia actual( a imo*ilului' starea ta*ular( din prezent. Ca atare' n ipoteza n care se dore!te cunoa!terea instoricului tranmisiunilor propriet(ii sau orice alte nscrieri n carte unciar(' c6iar !i cele radiate la un moment dat' se poate solicita eli*erarea unei copii certi icate a c(rii unciare. 9n aceast( situaie este su icient' ca persoana

53

solicitant( s( depun( o cerere !i s( ac( dovada pl(ii tari ului legal' (r( a i o*ligat( s( dovedeasc( vreun interes n eli*erarea acestei copii. Copiile eli*erate vor cuprinde meniunea ?con orm cu originalulA' num(rul !i data nregistr(rii cererii' semn(tura !i para a re erentului precum !i sigiliul *iroului teritorial. Buterea doveditoare a copiei certi icate a c(rii unciare sau a e3trasului de carte unciar( este instituit( prin art. 53 din %egulament. #st el' se prezum( c( meniunile din copia certi icat( a carii unciare sau e3trasul de carte unciar( dovedesc cuprinsul c(rii unciare' ns( prezumia legal( instituit( prin acest te3t normativ are un caracter relativ deoarece opereaz( doar p+n( la pro*a contrarie.

54