Sunteți pe pagina 1din 4

CPP153 FINAL.

xls

AP DMI CPP

1 1.1 153

REZULTATUL PROCESULUI DE EVALUARE I AL PROCESULUI DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR VI. Lista final proie te apro!ate 7r. crt. ID AA 1 & 3 3 138511 13331' 1388.$ 131.&'

8itlul proiectului

Solicitant ni!ersitatea Polite"nica din #ucuresti A,entia -omana de Asi,urare a Calitatii in In!atamantul Preuni!ersitar A,entia -omana de Asi,urare a Calitatii in In!atamantul Preuni!ersitar nitatea de Mana,ement al Proiectelor cu 5inantare (6terna 4 Ministerul (ducatiei 7ationale nitatea de Mana,ement al Proiectelor cu 5inantare (6terna 4 Ministerul (ducatiei 7ationale Inspectoratul Scolar al ;udetului Sucea!a Inspectoratul Scolar ;udetean Me"edinti Inspectoratul Scolar ;udetean =rancea Inspectoratul Scolar ;udetean 8imis Inspectoratul Scolar ;udetean =rancea Inspectoratul Scolar ;udetean ?or/ Inspectoratul Scolar ;udetean 8ulcea

Puncta/
$% 8.

=al. total1 eli,ibil1@ 6,396,963.40 13,031,399.12 13,031,395.32 9,475,809.04

Asisten21 financiar1 nerambursabil1@ 6,268,384.44 12,770,771.14 12,770,767.41 7,106,856.78

Competente stiintifice si abilitati practice pentru o cariera de succes (CSAPCS) (duca)ie de calitate *n +colile din mediul rural Spri/inirea +colilor pentru cre0terea calit1)ii ser!iciilor educa2ionale Po!estea limbii romane. Curriculum optional si resurse educationale pentru clasa a III4a. Matematica di,itala. Curriculum optional si resurse educationale pentru clasa a III4a. 8een Perform 9 Pro,ram ino!ator de imbunatatirea re:ultatelor scolare in in!atamantul liceal 5ormarea competentelor c"eie pentru sanse e,ale la educatie< Sa ne pre,atim pentru #AC< Pro,ram ino!ator de formare a competentelor c"eie pentru promo!area e6amenului de bacalaureat Pre,atire suplimentara pentru promo!area cu succes a e!aluarilor nationale< (!aluarea nationala> Ino!atie pentru formarea competentelor4c"eie De:!oltarea de competente c"eie pentru e!aluari nationale de succes< 5ii pre,atit 9 Pro,ram educational de spri/in pentru de:!oltarea competentelor c"eie

85.5 85

5 ' . 8 $ 1% 11 1&

1318'. 13''1& 13.85. 138'18 13.8.5 1381.5 138&'. 13%.8.

85
.$.5 .$.5

9,475,809.04 6,494,599.03 6,514,991.45 6,514,096.70 6,512,594.44 6,514,897.70 6,454,296.20 6,434,304.44

7,106,856.78 4,870,949.27 4,886,243.59 4,885,572.52 4,884,445.83 4,886,173.27 4,840,722.15 4,825,728.33

.$.5
.8 ...5 ...5

...5

1/4

CPP153 FINAL.xls

13 13 15 1' 1. 18 1$ &% &1 && &3

13&333 13.8$8 13&33& 131&.. 131&$3 138131 13$.'8 13.1&. 138&.3 138&'8 138&'$

De:!oltarea competentelor di,itale ale ele!ilor din Inspectoratul Scolar ;udetean 8eleorman in!atamantul liceal prin mi/loace ino!atoare Competente c"eie pentru un bacalaureat de succes< Inspectoratul Scolar ;udetean ?or/ Istoria recenta a -omaniei. Pac"et educational pentru Ministerul (ducatiei 7ationale cursul optional de Istorie recenta a -omaniei B(CAutoCalitateD pentru unitati scolare din re,iunile Sud4 Inspectoratul Scolar ;udetean #raila Muntenia si Sud4(st B(CsistemCalitateD pentru unitati scolare din re,iunile Sud4 Inspectoratul Scolar ;udetean8eleorman Muntenia si Sud4=est Eltenia (du#ac 4 (ducatie europeana pentru un bacalaureat de Inspectoratul Scolar ;udetean Elt succes FConsiliere si Erientare -ele!ante pentru o (ducatie de Inspectoratul Gcolar al ;ude2ului #ra0o! Calitate si 8ransre,ionala (CE-(C8)D Acces la success 9 Pro,ram ino!ator de pre,atire Inspectoratul Scolar ;udetean Dambo!ita suplimentara a ele!ilor pentru e!aluarea Ino!atie si peformanta in pre,atirea ele!ilor de liceu< Inspectoratul Scolar ;udetean ?or/ Inspectoratul Scolar ;udetean #acau Inspectoratul Scolar ;udetean ?or/
Inspectoratul Scolar ;udetean Elt Inspectoratul Scolar ;udetean 8imis

...5
..

4,739,937.23 5,723,361.40 13,029,507.30 10,431,123.50 8,453,200.30 6,507,118.20 6,429,594.56 6,394,859.14 6,508,236.00 5,761,687.60 6,509,409.40 5,692,193.20 5,706,797.08 188,738,180.79

3,554,952.93 4,292,521.05 9,772,130.47 6,954,083.50 6,253,200.30 4,880,338.65 4,822,195.92 4,796,081.41 4,881,177.00 4,321,265.70 4,882,057.05 4,269,144.90 4,280,097.81 148,062,718.20

.. .'.5 .'.5
.'

.5.5
.3.5 .3.5 .3 .3

(!aluare nationala la standarde europene< (le!i mai performantiH parinti implicati< Imbunatatirea re:ultatelor scolare ale ele!ilor din &3 13$.%3 in!atamantul ,imna:ial De:!oltarea competentelor c"eie pentru un parcurs scolar &5 13.881 perfomant 4 Comperform TOTAL @Dup1 aplicarea corec2iilor financiareH dac1 este ca:ul

.1.5
.1

2/4

CPP153 FINAL.xls

VIII. Lista final a proie telor respinse 7r. crt. ID AA

8itlul proiectului

Solicitant

Puncta/

=al. total1 eli,ibil1@ 6,506,665.68

Asisten21 financiar1 nerambursabil1@ 4,879,999.26

13'51$

Portal educa)ional ino!ati! *n de:!oltarea competen)elor c"eie ale ele!ilor pentru e6amenele na)ionale. Centre de Inspectoratul Scolar ;udetean Pra"o!a pre,1tire pentru !iitorii absol!en)i Instrumente ino!ati!e pentru de:!oltarea competen)elor c"eie ale ele!ilor in !ederea sus)inerii e6amenelor Inspectoratul Scolar ;udetean =aslui na)ionale 4 Centre de pre,1tire pentru !iitorii absol!en)i CP(I Platforma di,itala interacti!a pentru spri/inul ele!ilor in scoala in !ederea sustinerii e6amenelor nationale 4 Centre I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 CJ ; multimedia de pre,atire pentru !iitorii absol!enti I7=A8A SA I7=(8I 9 P-E?-AM I7E=A8E- D( P-(?A8I-( I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 A-?(S P(78- (IAM(7 J D( #ACAJA -(A8 Competente c"eie pentru promo!area cu succes a I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 #-AIJA e6amenului de bacalaureat (4I77E=A8( 9P-E?-AM I7E=A8E- D( P-(?A8I-( I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 #-AIJA S PJIM(78A-A P(78- P-EME=A-(A C S CC(S A (=AJ A-II 7A8IE7AJ( D( JA S5A-SI8 J CJAS(I A =III4a (4CEMP(8(78( I7 JIC( > P(-5E-MA78A P-I7 I7E=A8I( Inspectoratul Scolar ;udetean Dambo!ita Jimbi straine 9 competente c"eie pentru !iitor (4P(-5E-M> P-E?-AM I7E=A8E- D( 5E-MA-( A CEMP(8(78(JE- (J(=IJE- DI7 I7=A8AMA78 J JIC(AJ ?"id multimedia interacti! fi:ica pentru ele!ii de clasa a =II4a ?"id multimedia interacti! 4-omana clasa a I=4a Creati!itate si e6celenta in in!atamantul preuni!ersitar 4 de:!oltare de curriculum national in domeniul artei dramatice si filmului Inspectoratul Scolar al ;udetului #istrita47asaud I7SP(C8E-A8 J SCEJA- AJ ; D(8 J I AJ#A I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 #ACA I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 8(J(E-MA7 Ministerul (ducatiei 7ationale

N/A

&

13'53'

N/A

6,506,665.68

4,879,999.26

13'583

N/A

6,506,665.68

4,879,999.26

3 5 ' . 8 $ 1% 11 1&

13.33% 13$%3% 13$%5$ 13$$53 13%3$3 13%.3' 13%$3% 1318'3 1318'8

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6,515,591.96 6,497,090.25 6,497,133.05 4,770,726.88 4,718,149.52 1,991,578.89 13,026,163.80 13,014,165.42 12,876,596.96

4,886,693.97 4,872,817.69 4,872,849.79 3,578,045.16 3,538,612.14 1,536,510.67 9,769,622.85 9,760,624.06 12,619,065.02

3/4

CPP153 FINAL.xls

13 13 15 1' 1. 18 1$ &% &1 && &3 &3 &5 &' &. &8 &$

131$'3 13&%53 13&151 13&&53 13&3&8 13$838 13$531 13.8'3 131&'& 13&311 1383'$ 13%8.' 13$'$8 13%1$1 1355'& 1311&3 1318%8

Curriculum optional si pac"et de resurse educationale cu Inspectoratul Scolar ;udetean =rancea ,"id multimedia interacti! pentru Matematica aplicataH clasa a =4a De:!oltarea de competente c"eie pentru (IAM(7(J( I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 DEJ; 7A8IE7AJ(< Curriculum optional ?eo,rafie istoricapentru clasa a =4a (duCultura4-esurse educationale ino!ati!e multimedia pentru ele!i si profesori De:!oltare personala 9 pac"et educational cu ,"id multimedia interacti! inte,rat pentru clasa I 5ormare *n Di,ital Jearnin, 4 5orDJ S1 ne pre,1tim pentru e!aluarea na)ional1< (le!i mai educati prin de:!oltarea de competente c"eie de calitate< Pro,ram ino!ati! de de:!oltare a competen)elor c"eie pentru sus)inerea e6amenelor de bacalaureat Pro,rama op)ional1 (CDS) +i instrumente 8IC moderne pentru disciplina de studiu Ltiinte ale naturiiH clasa a I=4a (le!i mai performanti 9 Scoala asa cum ne place< Curriculum inte,rat transdisciplinar> C"imia *n conte6tul ariei curriculare Matematica +i +tiin)e In!1)1mMntul ,imna:ial N mediu ino!ati! +i performant< Perf4?im> Peforman)1 prin ino!a)ie *n *n!1)1mMntul ,imna:ial Inspectoratul Scolar ;udetean #i"or I7SP(C8E-A8 J SCEJA- ; D(8(A7 IASI Inspectoratul Scolar al ;udetului #raso! n!ersitatea KAle6andru Ioan Cu:aK din Iasi Inspectoratul Lcolar ;ude)ean Ar,es Inspectoratul Lcolar ;ude)ean Me"edinti Inspectoratul Lcolar ;ude)ean 8eleorman Inspectoratul Lcolar al ;ude)ului #istri)a 71s1ud Inspectoratul Lcolar ;ude)ean #acau ni!ersitatea Polite"nica #ucuresti Inspectoratul Scolar al ;udetului Sucea!a Inspectoratul Lcolar ;ude)ean Alba

N/A N/A N/A N/A N/A '5.5 '5 '3 '3.5 '3.5 '% '% 5$.5 58.5 5. 51 3$

13,030,806.65 6,571,152.00 12,998,513.83 12,034,352.41 10,502,034.95 12,956,228.76 6,494,768.94 6,505,191.70 6,123,543.06 13,018,622.41 6,477,415.90 12,773,108.52 4,366,394.32 4,300,925.60 6,514,720.00 12,700,979.76 13,031,400.00

9,773,104.99 4,928,364.00 9,748,885.37 9,025,764.31 7,876,526.21 12,697,104.18 4,871,076.71 4,878,893.77 4,592,643.06 9,763,966.81 4,858,061.92 12,517,646.35 3,274,795.74 3,225,694.20 6,384,425.60 9,525,734.82 12,770,772.00

ni!ersitatea Polite"nica #ucuresti4 Centrul de Structura (ducati!a 7ationala (6traCurriculara A!ansata 9 (lectronica 8e"nolo,ica si 8e"nici de S(7(CA Interconectare Mana,ement educa)ional eficient4 de la teorie la practic1 Inspectoratul Lcolar ;ude)ean 7eam) n mana,ement mai bunH pentru o educa)ie initial1 modern1 +i de calitate *n sistemul de *n!1)1mMnt preuni!ersitar4 #(S8MA7A? P O&%13 Academia 7a)ional1 de Informa)ii KMi"ai =itea:ulK

4/4