Sunteți pe pagina 1din 7

CPP 154fB (1).

xls

AP 1 DMI 1.1. CPP 154 Lista provizorie a proiectelor aprobate Nr. crt. 1 2 * 4 2 + 7 8 ( 10 11 12 1* 14 ID AW 142087 Solicitant Asociatia Nationala Mutuala Romania Franta Louis Pasteur Dej Titlul proiectului e-Health resurse !i"itale #entru o e!ucatie mo!erna$ in corelatie cu ne%oile #ietei muncii si ale societatii &a'ate #e cunoastere -n%atare autentica in me!iu non.ormal ,!u /)A)1 /alitate$ Asistenta$ 1rainin" in e!ucatie /alitate in e!ucatie #rin ser%icii e!ucationale mo!erne si o.erte !e stu!ii a!a#tate la cerintele #ietei 53a s#rijinim ele%ii sa in%ete e6#erimentan!7 #ro"ram #entru #re"atirea ele%ilor si !o&an!irea com#etentelor cheie care sa le asi"ure succesul scolar si #artici#area %iitoare #e #iata muncii Mo!erni'area in%atamantului sanitar #osliceal #rin instrumente e!ucati%e ino%atoare si com#etente #ro.esionale s#eci.ice 8PA3 /: PA3 -N F4RMAR,A /4MP,1,N1,L4R8 ,;AL:AR,A 3PR,<A1-R,A R,M,D-ALA A ,L,;-L4R D-N /-/L:L PR-MAR - ,1AP, AL, PR4/,3:L:- D, F4RMAR, A /4MP,1,N1,L4R Formarea com#etentelor cheie .olosin! instrumente !i"itale ino%atoare $$De la liceu la #ro#ria a.acere== $$De la mic la mare catre me!iul antre#renorial== -nstrumente mo!erne !e #re!are-in%atare #entru cresterea #er.ormantelor scolare ale ele%ilor !in in%atamantul #ostliceal sanitar Puncta 8()00 88)00 82)20 8*)00 80)20 7()00 77)00 77)00 77)00 7+)20 7+)00 7+)00 72)20 72)20 Asisten!" #inanciar" nera$bursabil"% 2$122$*0+)74 1$7(7$48+)+0 (04$8+0)2+ 2$08*$220)20 1$2*1$477)(0 2$12+$422)+8 1$242$000)00 2$108$4+2)** 1$21+$200)0* 1$2*4$1(2)*2 1$828$+(*)82 2$0+8$118)(+ 2$084$22+)04 2$0(7$2+8)81 &5'()*'&)(.+&

1*(480 Asociatia ,!ucatio 141*0+ Asociatia /entrul !e -n.ormare si Documentare #entru -nte"rare ,uro#eana si De'%oltare Dura&ila 0raila

1*7*41 Asociatia 3u.let #entru 4ameni 1*7140 Fun!atia /o#ii in Di.icultate 142187 3coala 1ehnica Postliceala 8Henri /oan!a8 - 1imisoara 1*7021 Fun!atia 8,!ucatia /o#iilor - /hil!ren9s ,!ucation8 1**270 3coala <imna'iala 83.antul A#ostol An!rei8 1*28** /asa /or#ului Di!actic Ar"es 1*2777 /asa /or#ului Di!actic ;aslui 141712 3coala Postliceala 3anitara 8Hi##ocrate 8 Focsani 1*(14* 3coala <imna'iala Nr) 1

/ate #ot sa .ac cu ce am in%atat> ?coala %iitorului-ino%atie si #er.orman@A in !e'%oltarea 1*22(0 3coala <imna'iala 8Li%iu Re&reanu8 1ar"u Mures com#eten@elor #entru o %ia@A !e succes Formarea com#etentelor cheie la ele%ii !e liceu in %e!erea 1*4++( Asociatia /entru #entru ,!ucatie si De'%olatare 3ociala com&aterii anal.a&etismului .unctional 141AL

1/7

CPP 154fB (1).xls

BDu#A a#licarea corec@iilor .inanciare$ !acA este ca'ul Lista provizorie , rezerve 1 2 * 4 2 1*8*04 /ole"iul Na@ional 8<i& MihAescu8$ DrA"ACani 14214( 1*(187 1*+08+ 1*8207 /om#etente si cali.icari cheie #entru o economie &a'ata #e cunoastere 3coala <imna'iala 84%i!iu Drim&a8 /le%er - /om#etente cheie #entru ele%i D ,le%i mo!erni in in%atamantul liceal !in ju!etul /alarasi #rin Asociatia /entru #entru ,!ucatie si De'%olatare 3ociala meto!e interacti%e !e #re!are-in%atare7 3coala <imna'iala -or"u -or!an 1ecuci D/onstruieste atent %iitorul$ ince#an! cu tine >7 Di%ersitatea !eschi!e scoala> /onsiliere$ orientare si com#etente Fun!atia /entrul Parteneriat #entru ,"alitate cheie #entru o e!ucatie care %alori'ea'a e"alitatea si inclu'iunea tuturor co#iilor 72)00 74)20 7*)00 72)20 72)00 1$70*$47()28 2$10+$272)84 2$0(4$222)42 1$884$8+8)00 2$12*$+12)00 -'-1&'45).*4

Total BDu#A a#licarea corec@iilor .inanciare$ !acA este ca'ul Lista provizorie a proiectelor respinse .n /aza 0 1 142*2* -nstitutul Pentru De'%oltarea ,%aluarii -n ,!ucatie 3timularea Moti%a@iei Pentru LecturA A ,le%ilor Din <imna'iu Ei Liceu Prin Fee!&acF Personali'at -n.ormati'at Gn 3#rijinul /onsilierii Pentru De'%oltarea /om#eten@elor-/heie Ateliere De ,!uca@ie Non - FormalA Gn 3co#ul De'%oltArii De /om#eten@e /heie La ,le%i$ ;iitorii /once#tori Ei Actan@i Ai 3ocietA@ii 0a'ate Pe /unoaHtere N,I1 1 JNon.ormal ,6tracurricular Pentru ,!uca@ia 1inerilorK /AN1:3 M:NDMulti#licatio - -no%a@ie Ei De'%oltare Gn Liceele Din Lu!e@ul /onstan@a - 4 3chim&are A Para!i"mei De De'%oltare PersonalA Ei Pro.esionalA -nstitutul Pentru De'%oltarea ,%aluarii -n ,!ucatie -no%antis - De'%oltarea /om#eten@elor Personale Ei Pro.esionale Ale ,le%ilor Prin Furni'area De Acti%itA@i /urriculare Ei ,6tracurriculare -no%ati%e Gn Liceele Din Lu!e@ul -aHi 3Fille!M De'%oltarea De /om#etente /heie -n Ran!ul ,le%ilor ,;-/4 - Pro"ram -nte"rat De ,%aluare ;ocationala$ -n.ormare$ /onsiliere 3i 4rientare A ,le%ilor Din /omunitatile De.a%ori'ate 3/4P - 3er%icii De /onsiliere 3i 4rientare Pro.esionala$ Premisa Pentru 3uccesul Gn /ariera 7*)00

2$114$7*2)+2

* 2 4 2 + 7 8 (

1*8+20 /4L,<-:L NA1-4NAL P,1R: RAR,3 3:/,A;A 142**1 A34/-A1-A /4R:L MADR-<AL 1*8+0( Fun!atia Pentru De'%oltarea 3ocietatii /i%ile 1*(*40 -nstitutul Pentru De'%oltarea ,%aluarii -n ,!ucatie 1*8+08 Fun!atia Pentru De'%oltarea 3ocietatii /i%ile 142*18 /4L,<-:L 1,HN-/ 1RAN3-L;AN-A 4RAD,A /entrul Lu!etean De Resurse 3i Asistenta ,!ucationala 1**222 -asi 1*788( /entrul Lu!e@ean De Resurse Ei Asisten@A ,!uca@ionalA

71)20 71)00 70)20 70)00 70)00 +()00 +8)20 +7)00

1$444$1*2)20 2$0*($2+()88 2$07+$+82)++ 2$124$27+)*8 2$07+$+82)++ 1$(08$17+)+2 1$22($22+)20 1$+27$++2)00

2/7

CPP 154fB (1).xls

10 11 12 1* 14 12 1+ 17 18 1( 20 21 22 2* 24 22 2+ 27

142140

Asocia@ia De 3#rijin A Acti%itA@ii -ns#ectoratului Ecolar Lu!e@ean /luj

/lasa ;irtualA - :n 3#rijin Pentru ,le%ii Din Anii 1erminali ,D:/A1-, ,I1RA/:RR-/:LARA P,N1R: ,I/,L,N1A -N MA1,MA1-/A$ 31--N1, 3- L-M0- 31RA-N, /entrul De -n.ormare$ /onsiliere 3i 4rientare 3colara 3i Pro.esionala A ,le%ilor - /onsilium 5NOO),!u-Natura)RoM -nte"rarea 1ehnolo"iilor -n.ormatice 3i De /omunicare -n ,!ucatia ,colo"ica -n -n%atamantul Primar7 D,-/om#etente$ Mate-3tiinte7 Pt) ,le%ii De <imna'iu ,6#erientia- 3coala ,6#erimentala- 4 -no%atie Necesara Pentru 4 A&or!are -nte"rata A ,!ucatiei -n 0ucuresti 5M,14D, -N4;A1-;, D, -N;A1AR, N4NF4RMALA 3- -NF4RMALA P,N1R: D,Q;4L1AR,A /4MP,1,N1,L4R /H,-, AL, ,L,;-L4R8 ,/DL$ /4N3-L-,R,$ 4R-,N1AR, GN /AR-,RR ?- AN1R,PR,N4R-A1 P,N1R: ,L,;-- D-N /-/L:L L-/,AL Acces La ,!uca@ie De /alitate Prin /om#eten@e /heie Pentru ,le%ii Din Re"iunea De Nor! ,st Desco#era Lumea A!e%arata Prin 4chii ;irtuali 1utoriat Pentru 4 3coala Mo!erna -n%at 3a Fiu -ntre#rin'ator) De'%oltarea De /om#etente /heie Prin Promo%area ,!ucatiei ,conomice 3i Antre#renoriale -n -n%atamantul Primar 3i <imna'ial 1ehnolo"ie 3i -no%a@ie Pentru /reCterea Per.orman@elor ?colare ,-Di!actic$ Plat.ormA De Pre!are Gn%A@are ,%aluare 3coala 1inerilor -ntre#rin'atori 31--) De'%oltarea De /om#etente /heie Prin Promo%area ,!ucatiei ,conomice 3i Antre#renoriale -n -n%atamantul 4&li"atoriu ,!ucatia Antre#renoriala La 3coala - ,!uantre#renor :cenicii Antre#enori ) De'%oltarea De /om#etente /heie Prin Promo%area ,!ucatiei ,conomice 3i Antre#renoriale -n -n%atamantul Primar 3i <imna'ial 3MAR1-,3M /om#etente /heie ,6#erienta Pentru ;iitor>

++)20 ++)20 +2)20 ++)00 ++)00 +4)00 +4)00 +2)00 +1)20 2()20 27)00 24)00 24)00 24)00 2*)00 2*)00 2*)00 22)00

2$128$222)00 1$+27$200)00 2$12+$121)(* 2$111$(*4)*0 1$+28$8+8)(4 2$042$722)78 2$12*$+80)+0 1$(4*$272)00 2$080$287)40 2$0(2$(+2)20 2$0(7$(74)20 1$+08$022)+0 2$027$70*)04 2$028$788)74 1$+0*$44*)*1 1$+(2$7(2)24 1$7*7$40+)2* 2$127$44+)72

142082 -N3P,/14RA1:L 3/4LAR L:D,1,AN /L:L 140874 Liceul 1ehnolo"ic D-oan 3la%ici7 140427 Asociatia 8Mai Mult ;er!e8 1*7074 -ns#ectoratul 3colar Lu!eteanteleorman 1**72* Fun!atia Pentru De'%oltarea 3ocietatii /i%ile 141**2 Asociatia ,uroP2+ Romania 1*(201 /ole"iul National 8<heor"he ;ranceanu8 1*8(8* Fun!atia Filocalia 140228 3coala <imna'iala /onstantin 0rancusi 1400+2 Liceul Pe!a"o"ic 7Dimitrie Sichin!eal7 Ara! 14227* Asocia@ia /entrul RomTn Pentru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K

1*+(00 Fun!atia ,!ucatia 3ecolului II1*+7*2 Fun!atia ,!ucatia 3ecolului II1*(8+2 14202+ 14202( Asocia@ia /entrul RomTn Pentru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K Asocia@ia /entrul RomTn Pentru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K Asocia@ia /entrul RomTn Pentru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K

1*8202 Liceul 1eoretic DHor%Uth LUnos7$ Mar"hita

3/7

CPP 154fB (1).xls

28

1410((

Asociatia 8-nstitutul Pentru De'%oltarea ,%aluarii -n ,!ucatie8

2( *0

1*7*28 3coala <imna'iala 8-on 0as"an8 Focsani 1*(78( /4L,<-:L 8;A3-L, L4;-N,3/:8

3us@inerea FormArii 3istematice A /om#eten@elor /heie La ,le%ii Din Gn%A@AmTntul Preuni%ersitar Gn ;e!erea ,%itArii Anal.a&etismului Func@ional$ /u Accent Pe De'%oltarea /om#eten@ei De /omunicare Gn Lim&a ,n"le'a Prin Reali'area :nor Anali'e /om#le6e Ale Re'ultatelor ,le%ilor La 1este Gn 3co#ul Moti%Arii ?i /onsilierii Acestora De'%oltarea /om#etentelor Di"itale -n -n%atamantul Preuni%ersitar ;rancean ,!uca@ia ?i Formarea De /alitate- Factori Decisi%i Gntr-4 3ocietate A /unoaCterii

20)20

2$011$++*)+4

47)00 *()2

+(4$747)+7 1$24+$+7*)70

Lista proiectelor respinse .n /aza A *1 *2 ** *4 *2 *+ *7 *8 *( 40 41 42 4* 44 1*2722 Asociatia Pro ;ita #entru Nascuti si Nenascuti 1*7714 1*8*70 1*8202 1*8728 1*(1+0 1*(188 1*(282 1*(+00 1402*0 140807 141127 141282 1422*0 /,N1R:L D, R,3:R3, ,D:/A1-4NAL, 3- D,Q;4L1AR, - ;AL,N-- D, M:N1, J/)R),)DK Gm#reunA s#re un %iitor .ArA .rontiere - cali.icAri Ci stan!ar!i'are A34/-A1-A ALPHAL-N<:A euro#eanA Liceul 1ehnolo"ic 8Al) -) /u'a8 3lo&o'ia -no%are Ci com#eten@e -1 Vn #rocesul !e .ormare a ele%ilor) F:NDA1-A /R,31-NA PAR-N1,L, AR3,N-, 04/A ;R,A: 3A 31-: A/S-:N- -N4;A14AR, GN /:RR-/:LA D, E1--N1, E- 1-/ D-N 1ransWl%ania /olle"e GN;ASRMXN1:L PR,:N-;,R3-1AR Asociatia 3anse ,"ale #entru -nte"rare /4MP,1,N1, P,N1R: ;--14R Asociatia /entrul #entru ,!ucatie si De'%oltare 3ociala - D Acces "arantat la in%atamant !e calitate #entru licenii !in ju!etul /,D3 -AL4M-1A #rin .ormare !e com#etente cheie7 -NF4E/4ALA-1-/$ te #re"AteHte #entru %ia@A intr-un me!iu ino%ati% si Fun!atia 5,#isco# Melchise!ec7 creati% Asociatia ,!ucation For NeO ,lite /om#eten@e cheie #entru ele%ii ;alceni /4MP,1,N1, /H,-, PR-N ,D:/A1-, D, /AL-1A1, - /A- 3PR, 4 ;-A1A L-/,:L 1,HN4L4<-/ 8;4-,;4D:L M-R/,A8 D,/,N1A 3/4ALA <-MNAQ-ALA NR) 1 3LA1-NA /alitatea in in%atamant-3ansa "eneratiilor %iitoare Loaca ce citesti - Proiect #ilot !e utili'are a meto!elor si tehnicilor Asociatia /entrul Roman #entru ,!ucatie Artistica si teatrale si !ramatice in !e'%oltarea !e#rin!erilor !e citireYlectura a 3ociala - /R,A3 ele%ilor !e "imna'iu Asociatia /entrul /restin - 3coala si <ra!inita Romano- ;)R),)A):) J;-A1A$ R,3:R3,$ ,/4N4M-,$ AL:14R$ :MAN-1A1,K Finlan!e'a R,3P,/1 P,N1R: NA1:RA$ R,3P,/1 P,N1R: ;-A1A De'%oltarea s#iritului antre#renorial si a cetateniei acti%e la co#ii #rin A"entia Romana !e /onsultanta o.erte e6tracurriculare$ su#ort mana"erial si #er.ectionare NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1$7*2$717)*0 1$8+7$*(2)88 1$422$(8+)00 70+$+84)02 1$((2$780)21 2$11+$4(2)00 2$1*($402)40 2$07($222)20 2$127$++8)20 (2*$027)84 2$104$+24)00 1$(88$*8*)74 2$127$720)22 2$101$*48)2*

4/7

CPP 154fB (1).xls

42 4+ 47 48 4(

142*0( /3,- LA/R-MA 14218* Fun!atia 81he MarF 1Oain -nternational 3chool8 14222+ Fun!atia 1he MarF 1Oain -nternational 3chool Asociatia !e #arinti $$Prietenii co#iilor88 $ Liceul 1*8048 tehnolo"ic Rachitoasa 1*(8+2 Asocia@ia /entrul RomTn #entru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K

20 21 22 2* 24 22 2+ 27 28 2( +0

141148 Lunior Achie%ement Romania 14182* 3coala <imna'iala 3imion 0alint 14202+ 14202( Asocia@ia /entrul RomTn #entru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K Asocia@ia /entrul RomTn #entru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K

5Parteneriat acti% #entru o e!ucatie inclu'i%a #er.ormanta7 D/om#etente !i"itale #entru ele%i la ni%el euro#ean #re"atire #entru #iata muncii7 ,!ucatie me!ia "hi! #ractic #entru un cetatean im#licat $$,!ucatia !e calitate- cheia s#re #artici#area %iitoare #e #iata muncii mo!erna$ .le6i&ila si inclusi%a7 3coala 1inerilor -ntre#rin'atori 31--) De'%oltarea !e com#etente cheie #rin #romo%area e!ucatiei economice si antre#renoriale in in%atamantul o&li"atoriu /4MP,1,N1, P,N1R: ;-A1A 3- /AR-,RA - Pachet inte"rat #entru !e'%oltarea si im&unatatirea instrumentelor !e orientare si consiliere scolara D,Q;4L1AR,A A0-L-1A1-L4R 3,NQ4-M41R-/, PR-N ,D:/A1-, N4NF4RMALA P,N1R: ADAP1AR, LA M,D-:L 3/4LAR ,!ucatia antre#renoriala la scoala - ,!uantre#renor :cenicii antre#enori ) De'%oltarea !e com#etente cheie #rin #romo%area e!ucatiei economice si antre#renoriale in in%atamantul #rimar si "imna'ial 1ehnolo"ie$ /om#etiti%itate$ -n.ormatica in in%atamantul #reuni%ersitar Acces la e!ucatie !e calitate in ca!rul scolilor #ostliceale Henri /oan!a 1,HN4L4<-- M4D,RN, 3- /4MP,1,N1, P,N1R: 141-> -n%atam sa in%atam Procese e!ucationale !e calitate #entru #ro"res social$ ino%atie si #er.ormanta 1eatrul- 4 scoala #entru ;iata ,la&orarea si #unerea in .unctiune a unor sisteme electronice !e monitori'are in %e!erea !e'%oltarii mana"ementului intern in ca!rul institutiilor !e in%atamant !in ju!etul Neamt ,la&orarea si #unerea in .unctiune a unor sisteme electronice !e monitori'are in %e!erea !e'%oltarii mana"ementului intern in ca!rul institutiilor !e in%atamant liceal in ju!etul 3ucea%a ,!ucatie !e calitate #rin #ractica in simulatorul clinic 3coala !e Astronomie - o.erta !e stu!ii !e calitate in "imna'iu

NA NA NA NA NA

1*$*72$+10)00 2$12($*27)8+ 2$112$(00)*+ 2$*28$(28)00 1$+0*$44*)*1

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2$1+($414)24 1$+40$2(4)+0 1$+(2$7(2)24 1$7*7$40+)2* 1$+*2$482)21 2$10+$*(+)81 1$2(8$0+4)4+ 2$0*2$201)00 2$127$1*0)00 1$87($772)*0 1$424$0(4)20

1**27* -ns#ectoratul 3colar Lu!etean 0istrita-Nasau! 1**7(7 3coala Postliceala Henri /oan!a 4ra!ea 1*(24* -ns#ectoratul 3colar Lu!etean Mures 1*(*04 4&ser%ator #entru De'%oltarea -n%atarii Permanente E/4ALA <-MNAQ-ALA 71:D4R ;LAD-M-R,3/:7 1*(41* /RLRRA?141424 1eatrul ;iene' De /o#ii 141(21 -ns#ectoratul Ecolar Lu!e@ean Neam@

+1 +2 +*

14221* -ns#ectoratul 3colar al Lu!etului 3ucea%a 1422*4 F:NDA1-A ,/4L4<-/A <R,,N 142**+ 3coala "imna'ialA Nr)1*2 0ucureHti

NA NA NA

1$217$8*4)20 1$((7$700)00 1$(22$*72)00

5/7

CPP 154fB (1).xls

+4 +2 ++ +7 +8 +( 70 71 72 7* 74

140228 3coala <imna'iala /onstantin 0rancusi 140(12 E/4ALA <-MNAQ-ALR NR)4 L:<4L 141*0+ Asociatia /entrul !e -n.ormare si Documentare #entru -nte"rare ,uro#eana si De'%oltare Dura&ila 0raila

Desco#era lumea a!e%arata #rin ochii %irtuali /om#etente cheie #entru ele%i mai #er.ormanti ,!u /)A)1 /alitate$ Asistenta$ 1rainin" in e!ucatie 8:n #as mic s#re 1-/$ un #as mare Vn .ormare>8 Asocia@ia /entrul RomTn #entru ,!uca@ie ,conomicA J/R,,K 5OOO)e!u-natura)roM -nte"rarea 1ehnolo"iilor -n.ormatice si !e /omunicare in e!ucatia ecolo"ica in in%atamantul #rimar7 ,6#erientia- 3coala e6#erimentala- o ino%atie necesara #entru o a&or!are inte"rata a e!ucatiei in 0ucuresti Locuri strate"ice #entru !e'%oltare !ura&ila in e!ucatie /om#etente sociale si crestere economica #rin e!ucatie si .ormare !e calitate /alitate in in%atamantul #reuni%ersitar 5Gm#reunA #entru mTine7 !e'%oltarea com#eten@elor cheie ale ele%ilor !in ciclul "imna'ial #rin acti%itA@i !e ti# 5CcoalA !u#A CcoalA7 3a s#rijinim ele%ii sa in%ete e6#erimentan!7 #ro"ram #entru #re"atirea ele%ilor si !o&an!irea com#etentelor cheie care sa le asi"ure succesul scolar si #artici#area %iitoare #e #iata muncii PA3 /: PA3 -N F4RMAR,A /4MP,1,N1,L4R8 ,;AL:AR,A 3PR,<A1-R,A R,M,D-ALA A ,L,;-L4R D-N /-/L:L PR-MAR - ,1AP, AL, PR4/,3:L:- D, F4RMAR, A /4MP,1,N1,L4R ,/DL-ul #entru toti > Di%ersitatea !eschi!e scoala> /onsiliere$ orientare si com#etente cheie #entru o e!ucatie care %alori'ea'a e"alitatea si inclu'iunea tuturor co#iilor Asi"urarea com#eten@elor -1 Vn Vn%A@AmTntul #reuni%ersitar utili'area e.icientA a calculatorului #ersonal /asa /or#ului Di!actic Neamt Practici e!uca@ionale #entru com#eten@ele cheie euro#ene D/onstruieste atent %iitorul$ ince#an! cu tine >7

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2$0(2$(+2)20 2$11+$210)00 (04$8+0)2+ 1$2(4$720)00 1$+08$022)+0 2$111$(*4)*0 2$042$722)78 8++$704)8* 2$11($022)00 2$127$1*0)00 2$124$4*+)1+

141882 -ns#ectoratul 3colar Lu!etean Praho%a Asocia@ia /entrul RomTn #entru ,!uca@ie ,conomicA 14227* J/R,,K 140427 Asociatia 8Mai Mult ;er!e8 1**72* Fun!atia #entru De'%oltarea 3ocietatii /i%ile 1*+014 Fun!atia /entrul National #entru De'%oltare Dura&ila JFun!atia /)N)D)D)K

1412+* /ole"iul 1ehnic 8;aleriu 0raniste8 1*(074 Ecoala <imna'ialA 8,.timie Mur"u8 Lu"oj 1*801* ?coala <imna'ialA 8AniCoara 4!eanu8 Lu"oj

72

1*7140 Fun!atia /o#ii in Di.icultate

NA

1$2*1$477)(0

7+ 77 78 7( 80 81 82

1*7021 Fun!atia 8,!ucatia /o#iilor - /hil!ren9s ,!ucation8 1*+711 /4L,<-:L 1,HN-/ 8-4N /R,AN<A8 1*8207 Fun!atia /entrul Parteneriat #entru ,"alitate 1*+1*2 /ole"iul 1ehnic Henri /oan!A 1*+10( /asa /or#ului Di!actic Neamt 1*+102 3coala <imn) nr) 1 1*+08+ 3coala <imna'iala -or"u -or!an 1ecuci

NA NA NA NA NA NA NA

1$242$000)00 2$128$*+4)00 2$12*$+12)00 2(1$(0+)80 2*8$207)20 1$+(1$*28)00 1$884$8+8)00

6/7

CPP 154fB (1).xls

8* 84 82 8+

1*(484 /ole"iul National Ra!u Ne"ru 1*(*(0 Asociatia #entru De'%oltare /ontinua AD Plus -asi 1*44*0 A34/-A1-A ;AL4R- D40R4<,N, 1**+80 3coala "imna'iala nr) * 8-on /rean"a8 1ir"u Neamt

;iitorul tau contea'a> Pro"ram !e consiliere scolara$ %ocationala si e!ucatie antre#renoriala #entru ele%ii !in "ru#urile %ulnera&ile$ in %e!erea .acilitarii accesului acestora la e!ucatie !e calitate si la #iata muncii) Asociatia #entru De'%oltare /ontinua AD Plus -asi A34/-A1-A ;AL4R- D40R4<,N, /entru !e !e'%oltare a a&ilitatilor 1-/ J/DA1-/K

NA NA NA NA

1$0+1$*40)00 82*$087)02 1$02+$222)*( +28$422)00

7/7