Sunteți pe pagina 1din 2

LAZR LIVIU IOANA TON

MARCU FLORIN

GERIATRIE I RECUPERARE SPECIFIC


CURS

Editura Universitii din Oradea


2009

AUTORI
Prof. univ.dr. LAZR

LIVIU

Asist.univ.dr. MARCU FLORIN

Asist.univ.dr. IOANA TON

Tehnoredactare computerizat: prof. Rodica Lazr