Sunteți pe pagina 1din 6

SF.

SIMEON NOUL TEOLOG SIMEON NOUL TEOLOG , Cele 225 de capete teologice i ascetice; Capete morale; Cuvntrile morale nti i a cincea, trad. de Pr. Prof. Acad. D. STNILOAE, n Filocalia, vol. VI, E.I.B.M.B.O. ., B!c!re"t#, $%&&, ''. ()*+,. Ide-, Imnele, trad. de Pr. Prof. Acad. D. STNILOAE, n vol. Studii de Teologie Dogmatic Ortodo , Ed#t!ra M#tro'ol#e# Olten#e#, .ra#ova, $%%$, ''. /+&)&+0. Ide-, Discursuri teologice i etice! Scrieri I, trad. "# 1t!d#! #ntrod. de d#ac. IOAN I. I.
2

., c! !n 1t!d#! de #ero- ALE3ANDE

GOLIT4IN, n col.

Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, $%%6 7ed#8#a a II)a, *++$9. Ide-, Cate"e#e! Scrieri II, trad. "# 1t!d#! #ntrod. de d#ac. IOAN I. I. I.
2

., n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, $%%% 7ed. a II)a,

rev:;!t:, *++/9. Ide-, Imne$ epistole i capitole! Scrieri III, trad. "# #ntrod. de d#ac. IOAN I.
2

., n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, *++$. Ide-, %ia&a i epoca! Scrieri I%, trad. "#

#ntrod. de d#ac. IOAN I. I. 2 ., n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, *++(. Prof. Dr. EMILIAN VOIUTS.<I, Simeon cel Tnr$ n 1t!d#!l Istoria i literatura moralei cretine! Dela Constantin cel 'are pn la ndeplinirea des(inrii dintre )iserica *sritean i cea +pusean, de la -2-./051, n rev. Candela$ nr. $+=$%+(, ''. (+%)($+. Pr. Lect. IOAN IOANI.ES.U, Tlcuirea S2intelor Taine dup opera S2ntului Simeon al Tesalonicului , n rev. M.O., nr. $)*=$%00, ''. $()/(. Ma>#1tr. ION I. B (i(liogra2ic la 1t!d#!l I. <AUS<E
S2, IA,

Sim&irea tainic a pre#en&ei "arului dup

S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. &)6=$%0(, ''. ,&+),6(. LE.TO , 3ot 4aul 5verg6tinos a.t.il connu S7m6on le 3ouveau 4ro(leme teologice i "agiogra2ice legate de T"6ologien8 d#n Orientalia C"ristiana 4eriodica, $%0&, vol. 33III, I)II, ''. 06)&%, n rev. G.B., nr. ,=$%06, '. /%&. DAN 4AM?I
ES.U,

supranumele S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Ortodo ia, nr. /=$%06, ''. /%0),*%. Ide-, 'anuscrise slave cu traduceri din S2ntul Simeon 3oul Teolog , n rev. Ortodo ia, nr. ,=$%0%, ''. 0/0)0((. Ide-, Darro!;e1
AA,

ecen;#e la vol!-!l S@MAON

LE

NOUVEAU T<AOLOGIEN, C"apitres

t"6ologi9ues$ gnosti9ues et prati9ues! Introd!ct#on, teBte cr#t#C!e, trad!ct#on et note1 de 2ean d#n S. 0$, n rev. S.T., nr. 0)(=$%0%, ''. /%/)/%,. Ma>#1tr. DUMIT
U

POPES.U, Faptele (une dup S2ntul Simeon 3oul Teolog , n rev. Ortodo ia, nr. /=$%(*, ''. 0,+)000. Pr. Drd. ILIE MOLDOVAN, Teologia S2ntului Du"$ dup Cate"e#ele S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. &)6=$%(&, ''. ,$6),/$. Pr. Lect. MI<AIL)GAB ION VD
LAN, IEL

POPES.U, Cate"e#ele S2ntului Simion 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. $)*=$%&,, ''. /%),,. Drd. :nv&tura despre mntuire la S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. Ortodo ia,
EANU,

nr. ,=$%&,, ''. (*,)(//. Pr. Drd. VASILE UNGU

5 plicarea S2intei ;iturg"ii n

literatura teologic romneasc, n rev. G.B., nr. $)*=$%&6, ''. $*0)$/6 7Trad!cer# d#n o'era

SfEnt!l!# S#-eon No!l Teolo>, ''. $*6)$/$9. Drd. EMANUEL BANU, ;ucrarea S2ntului Du" n opera S2ntului Simeon 3oul.Teolog, n rev. S.T., nr. $)*=$%6+, ''. 6$)%,. Lect. Dr. .E4A VASILIU, O nou lucrare asupra S2ntului Simeon 3oul Teolog , n rev. Ortodo ia nr. $=$%6$, '. $$% 7 ecen;#e la vol!-!l ArF#e'#1co' BASIL G
IVO.<EIN DE

U3ELLES ,

Dans la

lumi<re du C"rist! Saint S7m6on le 3ouveau T"6ologien =>1>./022?! %ie$ spiritualit6$ doctrine, .Fevto>ne, ,*( '.9. Drd. LIVIU STOINA, Desvrirea cretin dup S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. 0)(=$%60, ''. /%+),+&. Iero-. NA.U DANIIL STOENES.U, :nv&tura despre S2nta Treime n imnurile S2ntului Simeon 3oul Teolog , n rev. M.B., nr. 0)(=$%60, ''. /*/)//,. Ide-, In2luen&a operei S2ntului Simeon 3oul Teolog asupra vie&ii monastice romneti, n rev. M.B., nr. $=$%66, ''. ,/)0+. Pr. Prof. TEODO BODOGAE, +l&i teologi i cronicari (i#antini, Simeon 'eta2rastul$ Simeon 3oul Teolog$ 'i"ail 4sellos etc! , n vol!-!l Pr. Prof. IOAN
MU EANU=Pr.

Prof. MILAN HESAN=Pr. Prof. TEODO BODOGAE, .,

Istoria )isericeasc @niversal, vol. II =/./051?, ed#8#a a III)a, B!c!re"t#, Ed#t!ra In1t#t!t!l!# B#5l#c "# de M#1#!ne al B#1er#c## OrtodoBe o-Ene, $%6&, ''. 0*,)0*(. Drd. IOAN I. I.
2

Teologie i spiritualitate la S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. M.A., nr. /=$%6&, ''. *$),&. Ide-, S2ntul Simeon 3oul Teolog i provocarea mistic n teologia (i#antin contemporan , n vol!-!l S?DNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Discursuri teologice i etice! Scrieri I, c! !n 1t!d#! de #ero- ALE3ANDE GOLIT4IN, n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, $%%6 7ed#8#a a II) a, *++$, ''. %),6. A 1e vedea "# 3ot asupra edi&iei, ''. 0)&9. Ide-, Cate"e#ele simeoniene, pro(lematica 2ilologic i istoric, n vol!-!l S?DNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Cate"e#e! Scrieri II, n col. Filocalica, Ed#t!ra De#1#1, S#5#!, $%%%, ''. 0)$6. Ide-, ACapitoleleB$ AImneleB i A5pistoleleB simeoniene C pro(lematica 2ilologic i spiritual, n vol!-!l Imne$ epistole i capitole! Scrieri III, n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, *++$, ''. 0)*%. Ide-, Introducere la vol!-!l S?DNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, %ia&a i epoca! Scrieri I%, n col. Filocalica, Ed. De#1#1, S#5#!, *++(. Drd. G<EO
G<E

SIMA, ;ucrarea S2ntului Du" n Taina

4ocin&ei dup S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. /=$%%+, ''. ,()($. JJJ, ;una octom(rie! Diua a trei#eciiuna! Tot n aceast #i mai pr#nuim via&a Celui ntru s2in&i a printelui nostru Simeon$ noul cuvnttor de Dumne#eu, n %ie&ile S2in&ilor pe luna octom(rie, ret#':r#te "# ad:!>#te c! a'ro5area SfEnt!l!# S#nod al B#1er#c## OrtodoBe o-Ene, Ed#t!ra E'#1co'#e# O
OS,

o-an!l!# "# <!"#lor, $%%*, '. /*6)/0&. VLADIMI

LOSSG@, S2ntul
IA

Simeon 3oul Teolog, n vol!-!l %ederea lui Dumne#eu, n ro-Ene"te de MA vol!-!l %ederea lui Dumne#eu, trad!cere d#n l#-5a france;: de Prof. Dr.

.O

NELIA

Ed#t!ra De#1#1, S#5#!, $%%0, ''. $*6)$/(. Ide-, S2ntul Simeon 3oul Teolog$ n
EMUS US,

Ed#t!ra In1t#t!t!l!# B#5l#c "# de M#1#!ne al B#1er#c## OrtodoBe ro-Ene, B!c!re"t#, $%%0, ''.

$**)$/+. Pr. NI.OLAE MOHOIU, E)ote#ul n Du"ul S2ntF n nv&tura S2ntului Simeon 3oul Teolog, n *evista Teologic, nr. /=$%%0, ''. 00)&$. 2O<N ME@ENDO
??,

Simeon 3oul

Teolog =>/G./022?$ n vol!-!l S2ntul Hrigorie 4alamas i mistica ortodo , trad!cere de ANGELA PAGU, Ed#t!ra Enc#clo'ed#c:, .olec8#a Ori#onturi spirituale, B!c!re"t#, $%%0, ''. /%),0. Ierod. TEO?ILA.T .IOBD., S2ntul Simeon 3oul Teolog! Contri(u&ii la 2ormarea du"ovniceasc a mona"ului, n Telegra2ul *omn, nr. ,$),*=$%%(, '. /. ArF#e'. BASILE G
IVO.<EINE,

:nv&tura despre rugciune a S2ntului Simeon 3oul Teolog 7.a'. V d#n


G<E IO DAN9,

l!crarea Dans la lumi<re du C"rist! St! S7meon le 3ouveau T"6ologien , trad!cere ro-Enea1c: de Pr. .onf. VASILE LEB "# Iero-. G<EO n rev. S.T., nr. /),=$%%(, ''. &/)6$. Ide-, :n lumina lui Iristos! S2ntul Simeon 3oul Teolog =>1>./022?! %ia&a.Spiritualitatea. :nv&tura, trad!cere d#n l#-5a france;: de Pr. .onf. VASILE LEB "# Iero-. G<EO IO
DAN, G<E

Ed#t!ra In1t#t!t!l!# B#5l#c "# de M#1#!ne al B#1er#c## OrtodoBe


OV)MOLDOVEANU,

o-Ene, B!c!re"t#,

$%%&, ,/, '. %ia&a 4rintelui nostru Simeon noul Cuvnttor de Dumne#eu, n %ie&ile S2in&ilor, 'rel!crare de AL. LAS.A vol. VI 71e'te-5r#e)octo-5r#e) no#e-5r#e9, Ed#t!ra Arte-#1, B!c!re"t#, $%%6, ''. $$*)$*/. Iero-onaF!l ALE3ANDE GOLIT4IN, Ierar"ia mpotriva anar"iei8 Dionisie +reopagitul$ Simeon 3oul Teolog$ 3ic"ita Stet"atos i rdcina lor comun n tradi&ia ascetic , n vol!-!l 'istagogia! 5 perien&a lui Dumne#eu n Ortodo ie! Studii de teologie mistic$ trad!cere "# 're;entare de D#ac. IOAN I. I.
2

., Ed#t!ra De#1#1, .olec8#a 'istica, S#5#!, $%%6, ''. $//)$6/. DO


<IMAND ITUL,

IN IEL.IU,

S2ntul

Simeon 3oul Teolog K mistic (i#antin, n rev. Credin&a Ortodo , nr. $)*=$%%6, ''. $//)$0,. SIMEON A Simeon 3oul Teolog C maestru al teologiei trite$ trad!cere de Pr. Drd. .LIN IOAN DUHE, d!': 'essager de lJ5 ar"at du 4atriarc"at *usse en 5urope Occidentale, nr. 0%=$%(&, n rev. ;egea *omneasc, nr. *=$%%%, ''. $0)$( "# nr. $=*+++, ''. /6),$. Drd. .LIN IOAN DUHE, %ia&a du"ovniceasc a S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Credin&a Ortodo , nr. *=$%%%, ''. $,,)$(*. Ide- 7Pr.9, )i#an&ul n timpul S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Ori#onturi teologice, nr. $=*+++, ''. $/6)$06. Ide-, :ndumne#eirea dup S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. Ori#onturi teologice, nr. *=*+++, ''. $+6)$*( "# n rev. Teolo>#a, nr. *=*++$, ''. 6$)$+,. Ide-, %ederea luminii dumne#eieti dup S2! Simeon 3oul Teolog, n rev. Teologia, nr. ,=*+++, '. $+*)$**. Ide- 7Pr. Lect.9, Taina S2ntului )ote# la S2ntul Simeon$ 3oul Teolog, n rev. Ori#onturi Teologice, nr. /=*+++, ''. $(,)$&*. Ide-, Taina S2intei Spovedanii la S2ntul Simeon 3oul Teolog , n rev. Ori#onturi Teologice, nr. $=*++$, ''. $+,)$$0. Ide- 7Pr. Lect. Un#v. Drd.9, Integrarea S2ntului Simeon 3oul Teolog n spiritualitatea rsritean, n Ori#onturi teologice! %olum omagial$ />>/.200/, Dece ani de la ren2iin&area 2acult&ii de Teologie Ortodo din Oradea , ''. $,+)$,0. Pr. Dr. EUGEN

2U

.A,

'etoda s2intei rugciuni i aten&iei a S2ntului Simeon 3oul Teolog , n vol!-!l 1:!

5 perien&a du"ovniceasc i cultivarea puterilor su2leteti! Contri(u&ii de metodologie i pedagogie cretin, Ed#t!ra Mar#nea1a, T#-#"oara, *++$, ''. *(,)*(0. Pr. Drd. G<EO PET
A U, G<E

Cunoaterea lui Dumne#eu dup S2ntul Simeon 3oul Teolog, n rev. Ortodo ia,

nr. /=$%66, ''. $$$)$//. Pr. Lect. Dr. VASILE POP, Omul i Dumne#eu! Imnele S2ntului Simeon 3oul Teolog n scrierile 4rintelui Dumitru Stniloae , n rev. Ori#onturi Teologice, nr. $=*++$, ''. (%)&/. Lect. !n#v. dr. MA
IUS

TELEA, 4reo&ia i du"ovnicia n vi#iunea

S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Ori#onturi teologice, nr. $=*++/, ''. /(),6. Ide-, 4reo&ia i du"ovnicia n vi#iunea S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Ori#onturi teologice, nr. /=*++/, ''. 6/)%0.
EMUS US,

Dic&ionar enciclopedic de literatur cretin din primul

mileniu, Ed#t!ra L#d#a, B!c!re"t#, *++/, ''. &&&)&6+. IOAN .. TEHU, 4aternitate i 2ilia&ie du"ovniceasc la S2! Simeon 3oul Teolog , n rev. Teologia, nr. ,=*++,, ''. $&$)*+,. Pr. drd. NI.OLAE
4VAN

STAN, S2ntul Simeon 3oul Teolog$ apologetul vie&ii du"ovniceti SANDU,

autentice, n rev. +ltarul )anatului, nr. ,)(=*++0, ''. 0/)(6. Drd. NI.UHO

Considera&ii privind conceptul de AluminB n gndirea S2ntului Simeon 3oul Teolog , n rev. Ortodo ia, nr. $)*=*++0, ''. $0,)$%0. Ide-, 5lemente pentru o antropologie du"ovniceasc n gndirea S2! Simeon 3oul Teolog, n rev. S.T., nr. $=*++6, ''. $//)$0%. Ide- 7Pr. Drd.9, 'odele de interpretare a S2intei Scripturi n opera S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. Ortodo ia, nr. $)*=*++6, ''. $&*)$6*. Pr. drd. NI.OLAE SANDU, S2nta Scriptur n opera S2ntului Simeon 3oul Teolog, n rev. B.O. ., nr. &)$*=*++(, ''. /0*)/0&. LIVIU PET.U, 5 perierea luminii dumne#eieti la S2! Simeon 3oul Teolog , n rev. Teologia, nr. *=*++&, ''. $(,)$%,. SF. NICOLAE CABASILA NI.OLAE .ABASILA, Despre via&a n Iristos! Tlcuirea dumne#eietii ;iturg"ii, E.I.B.M.B.O. ., B!c!re"t#, $%6%, ed. a II)a, $%%&. NI.OLAE .ABASILA, Omilii =mariologice9, n vol. D#ac. IOAN I. I. Lr., 'aica Domnului n teologia secolului KK i n spiritualitatea isi"ast a secolului KI%, Hrigorie 4alama$ 3icolae Ca(asila$ Teo2an al 3iceii! Studii i Te te, n col. Filocalica, Ed#t!ra De#1#1, S#5#!, *++6, ''. ,/&),%*. A1#1t. ENE B
ANIHTE,

Controversa asupra necesit&ii 5picle#ei 5u"aristice dup 3icolae Ca(asila , n rev. S.T., $%/6)$%/%, ''. $%&)*+6. Ide- 7D#ac.9, 5 plicarea S2intei ;iturg"ii dup 3icolae Ca(asila. Te;:. de doctorat, B!c!re"t#, T#'o>raf#a .:r8#lor B#1er#ce"t#, $%,/, 3VI M */6 '. 7 ecen;## deI Pr. T. I
IMIA,

n rev. ;umintorul, nr. 0)(=$%,/, ''. ,+*),+/N Dr. G

IGO IE

T. MA

.U,

*evista Teologic, nr. $$)$*=$%,,, ''. 0$()0*+N Pr. T<. LESNI., n rev. )iserica )asara(ean, nr. $)*=$%,,, ''. /$)/0N Pr. Dr. TEODO BODOGAE, n *evista Teologic, nr. /) ,=$%,&, ''. $60)$6&N Prof. NI.OLAE NEAGA, n *evista Teologic, nr. $$)$*=$%,,, ''. 0$() 0$%N 4storul Ortodo , nr. 6)$+=$%,/, ''. /+/)/+09. Ide- 7Pr. Prof.9, *olul )ote#ului$ 'irungerii i al S2intei 5u"aristii n via&a cretin$ dup 3icolae Ca(asila, n rev. G.B., nr. $+=$%0(, ''. 00$)00(. Ide-, Contri(u&ii la Istoria literaturii teologice (i#antine! 3icolae Ca(asila$ Despre via&a n Iristos, n rev. nr. $)*=$%(*, ''. $/)*0. N7I.OLAE9 .7<IOES.U9, ecen;#e la 1t!d#!l S. SALAVILLE , %ues sot6orologi9ue c"e# 3icolas Ca(asLlas =KI%e si<cle?, d#n Mtudes (7#antines, to-. I, $%,/, ''. 0)0&, n rev. B.O. ., nr. /),=$%,6, '. $&6. S. V., ecen;#e la 1t!d#!l I<O PEVQENGO, 3icolas Ca(asilas$ E+nti.SealotF! Discourse! + *einterpretation =3icolae Ca(asila! EContra Delo&ilorF! Cuvntare! O reinterpretare? , d#n Dum(arton OaNs 4apers, nr. $$=$%0&, ''. &%)$&$ 7<arRard Un#ver1#tS Pre119, n rev. S.T., nr. %)$+=$%(+, ''. &+6)&+%. PAVEL T. .E PA
AS.<IV, EMU<IN,

:nv&tura despre iconomia mntuirii n

teologia (i#antin! Soteriologia lui 3icolae Ca(asila, #ntrod!cere "# trad!cere de ION V. n rev. M.O., nr. 0)(=$%((, ''. ,++),/$. Ide- 7Iero-.9, Caracteristicile teologiei
AS.<IV,

(7#antine 7Trad!cere de ION PA

a ca'#tol!l!# #ntrod!ct#v al 1t!d#!l!# '!5l#cat de

a!tor 1!5 t#tl!l :nv&tura despre iconomia mntuirii, 5piscopul 3icolae de 'etona$ mitropolitul 3icolae Ca(asila i 3ic"ita +cominatul , a':r!t n Studii Teologice, Mo1cova, ca#et!l al III)lea, $%(,, ''. $,0)$609, n rev. M. B., nr. &)%=$%((, ''. /%6),+%. Pr. Prof. Dr. TEODO BODOGAE, Trsturi umaniste n spiritualitatea (i#antin, 3icolae Ca(asila , n rev. S.T., nr. 0)(=$%6*, ''. /$/)/*(. Ide-, Cultura teologic n *srit! Scriitori din sec! KI%.K% , n Istoria (isericeasc universal, vol. III =/051./>O2?, B!c!re"t#, Ed#t!ra In1t#t!t!l!# B#5l#c "# de M#1#!ne al B#1er#c## OrtodoBe o-Ene, $%%/, ''. $(,)$(0. Ide-, Studiu introductiv la o-Ene, $%%&, ''. 0)*+. Drd. DUMIT BLOAT, trad!cerea l!cr:r## Despre via&a n Iristos, ed#8#a a III)a, B!c!re"t#, Ed#t!ra In1t#t!t!l!# B#5l#c "# de M#1#!ne al B#1er#c## OrtodoBe Pr. Prof. Dr. DUMIT
ADU, U

:nv&tura despre 'aica Domnului la 3icolae Ca(asila , n rev. M.A., nr. (=$%6%, ''. //),6.
U

Tainele ini&ierii n mistica sacramental a lui 3icolae

Ca(asila, n rev. Ortodo ia, nr. /=$%6%, ''. /)$/. Pr. Dr. IOAN TUL.AN, ;egtura dintre 5u"aristie i )iseric la 3icolae Ca(asila, n rev. +ltarul )anatului, nr. $$)$*=$%%+, ''. $,) *(. PAUL EVDOGIMOV, 3icolae Ca(asila, n vol!-!l Cunoaterea lui Dumne#eu n tradi&ia rsritean! :nv&tura patristic$ liturgic i iconogra2ic , trad!cere, 'refa8: "# note de Lect. Pr. Dr. VASILE
DU.,

A1oc#a8#a f#lantro'#c: -ed#cal: cre"t#n: .Fr#1t#ana, B!c!re"t#, $%%0,

''. &&)&%. TEODO

BA.ONSG@, @n avatar (i#antin, s2in&ii.mimi n scrierile lui 3icolae

Ca(asila, n vol!-!lI *sul patriar"ilor! O antropologie a deri#iunii n patristica

rsritean$ Ed#t!ra Ana1ta1#a, B!c!re"t#, $%%(, '. /+%)/$&. Pr. .onf. Dr. VIO

EL

SAVA,

S2nta ;iturg"ie n interpretarea liturgic a lui 3icolae Ca(asila , n Dialog Teologic, ev#1ta In1t#t!t!l!# teolo>#c ro-ano)catol#c, Ia"#, an!l III, nr. (=*+++, ''. 60)%& 7 e;!-at n l#-5a en>le;:, ''. %()%&9. M#tro'ol#t!l <IE
OT<EOS

VLA.<OS, :nv&tura S2ntului 3icolae .,

Ca(asila despre @nitatea )isericii, n vol!-!l 1:! Cugetul )isericii Ortodo e, trad!cere de .ONSTANTIN ?GEOEAN, Ed#t!ra UVWXY, B!c!re"t#, *++*, ''. (&)&+. D#ac. IOAN I. I.
2

Dispute mariologice i revlu&ii politice pe 2undalul secolului KK , n vol. 1:!I 'aica Domnului n teologia secolului KK i n spiritualitatea isi"ast a secolului KI%, Hrigorie 4alama$ 3icolae Ca(asila$ Teo2an al 3iceii! Studii i Te te , n col. Filocalica, Ed#t!ra De#1#1, S#5#!, *++6, ''. 0)$,%. Ide-, 'aica Domnului n spiritualitatea isi"ast (i#antin , n vol 1:! -en8#onat -a# 1!1, ''. $0$)/+*.