Sunteți pe pagina 1din 3

1.

R ad acinile ra tionale ale unui polinom cu coecien ti ntregi

Uneori, pentru a area r ad acinilor unui polinom, este util rezultatul de mai jos.
. Fie f = an X n + an 1 X n 1 + ::: + a1 X + a0 un polinom avnd 1.1. TeoremA coecien tii a0 ; a1 ; :::; an ntregi. Dac a p este o r ad acin a ra tional a a lui f; atunci p q divide termenul liber a0 ; iar q divide coecientul dominant an al polinomului.

Un caz particular des ntlnit este acela n care coecientul dominant an este are valoarea 1: n acest caz, dac a polinomul f de mai sus are r ad ad acini ra tionale, atunci aceste sunt numere ntregi a ate printre divizorii termenului liber a0 : 1.2. Exemplu. Se consider a polinomul f = X 3 7X 6: Conform celor de mai sus, dac a f are r ad acini ra tionale, acestea nu pot dect numerele ntegi 1; 2; 3; 6. Calculnd f ( 1); f ( 2), f ( 3)s i f ( 6); ob tinem f ( 1) = 0; f (1) = 12; f ( 2) = 0; f (2) = 12; f ( 3) = 12; f (3) = 0, f ( 6) = 170 s i f (6) = 168:: Deci polinomul are r ad acinile 1; 2 s i 3: 1.3. Exemplu. Se consider a polinomul f = X 3 + 7X 6: Conform celor de mai sus, dac a f are r ad acini ra tionale, acestea nu pot dect numerele ntegi 1; 2; 3, 6: Deoarece f ( 1) 6= 0; f ( 2) 6= 0 f ( 3) 6= 0; s i f ( 6) 6= 0; rezult a c a polinomul f nu are r ad acini ra tionale.

Pentru a sistematiza calculele de mai sus putem utliza schema lui Horner, procedeu ce permite determinarea coecien tilor ctului si restului mp ar tirii unui polinom f la un polinom g , n cazul particular n care g = X a: n plus, dac a restul ob tinut este nul, va rezulta c a a este o r ad acin a pentru f: Descrierea schemei lui Horner. Fie polinomul f = an X n + an 1 X n 1 + ::: + a1 X + a0 : Fie cn 1 X n 1 + cn 2 xn 2 + ::: + c1 X + c0 ctul mp ar tirii lui f la X a si r restul corespunz ator. Form am tabelul an an 1 ::: a1 a0 a :::

On

(care are pe prima linie coecien tii lui f ):Linia a doua din acest tabel va con tine coecien tii c atului si restul r; an an 1 ::: a1 a0 a cn 1 cn 2 ::: c0 r ce se ob tin, ncepnd de la stnga spre dreapta, cu ajutorul liniei nti si a lui a astfel: cn 1 = an ; cn 2 = a an 1 ; :::; c0 = a a1 ; r = a a0 :
1

ly

f o O r

lt

in

s t u D
2. Schema lui Horner

og

d e ar n u

ts

ANEXA

1 0 1

7 6

Conform celor de mai sus, acest tabel se prelucreaz a succesiv astfel: se copiaz a primul element din linia a ntia n linia a doua 1 0 1 1 7 6 ;

urm atorul element este ( 1) 1 + 0 = 1 1 1 0 7 1

urm atorul element este ( 1) ( 1) + ( 7) = 1 1 1 0 1 7 6 6

ultimul element este ( 1) ( 6) + ( 6) = 0 1 1 1 0 1 7 6

ly
1 1 1 1 1 2 1

Deoarece restul mp ar tirii este 0; rezult a c a 1 este o r ad acin a a lui f De 2 asemenea, ctul mp ar tirii lui f la X ( 1) = X + 1 este X X 6; adic a X 3 7X 6 = (X + 1)(X 2 X 6): n aceast a situa tie, pentru a stabili dac a a=1 este r ad acin a pentru f = X 3 7X 6 este sucient s a stabilim dac a a = 1 este r ad acin a pentru ctul X 2 X 6: n acest scop se face un nou tabel n care linia ntia este linia a doua din tabelul precedent. Pentru a evita repeti tiile, se poate continua tabelul precedent cu nc a o linie, corespunz atoare lui a = 1; la care se pot ad auga, dup a caz, s i alte linii. n nal, prezent am un tabel care sintetizeaz a testarea divizorilor ntregi ai termenului liber al polinomului X 3 7X 6 : 0 1 0 3

f o O r
7 6 6 0 6 0

Linia a doua ne arat a c a 1 este o r ad acin a a lui f; ctul ind X 2 X 6; linia a treia ne arat a c a 1 nu este r ad acin a pentru c at, deci nici pentru f ; linia a patra ne arat a c a 2 este r ad acin a pentru ct, deci s i pentru f; noul ct ind X 3: A sadar, f = (X + 1)(X + 2)(X 3); adic a a treia r ad acin a este 3: Tabelul ar avut

On

lt

in
:

s t u D
6 ; 6 : 0

og

d e ar n u
1 6 ;

ts

2.1. Exemplu. (reluarea exemplului 1.2.) Pentru a cerceta dac aa= r ad acin a a polinomului f = X 3 7X 6 form am tabelul de mai jos :

1 este o

ACINI 3. R AD MULTIPLE

3. R ad acini multiple

3.2. Exemplu. Polinomul f = 7(X + 2)3 (X 1)2 X 4 (X + 3)(X 2 + 1)4 are urm atoarele r ad acini: a1 = 2 cu m1 = 3; a2 = 1 cu m2 = 1, a3 = 0 cu m3 = 4; a4 = 3 cu m4 = 1; a5 = i cu m5 = 4 s i a6 = i cu m6 = 4 3.3. ExerciT iu. S a se determine r ad acinile polinomului f = X 8 +3X 7 16X 6 5 4 3 2 22X + 57X + 79X 50X 108X 40 s tiind c a admite r ad acinile multiple 1 s i 2: SoluT ie. Folosind schema lui Horner stabilim multiplicit at ile r ad acinilor 1s i

On

1 3 16 22 57 79 50 108 40 1 1 2 18 4 61 18 68 40 0 1 1 1 19 15 46 28 40 0 1 1 0 19 34 12 40 0 1 1 1 18 52 40 0 1 1 2 16 68 108 2 1 1 16 20 2 1 3 10 0 2 1 5 0 Din tabelul de mai sus se observ a c a polinomul f se divide cu (X + 1)4 ; dar nu se 5 divide cu (X + 1) ; c aci la a cincea mp ar tire succesiv a cu X + 1 restul este nenul ( 108): n continuare, se fac mp ar tiri succesive la (X 2): n nal, rezult a c a 4 3 f = (X + 1) (X 2) (X + 5) ; adic a r ad acinile:polinomului f sunt a1 = 1 cu m1 = 4; a2 = 2 cu m2 = 3 s i a3 = 5 cu m3 = 1:

ly

f o O r

2:

lt

in

s t u D

3.1. DefiniT ie. Num arul a se spune c a este r ad acin a multipl a de ordinul m m m+1 pentru f , dac a (X a) divide f;dar (X a) nu divide f: Num arul m se va mai nume ste muliplicitatea r ad acinii a:

og

d e ar n u

alt a congura tie dac a ncerc arile asupra divizorilor ntregi ai lui 6 ar fost f acute n alt a ordine. De exemplu 1 0 7 6 1 1 1 6 0 2 1 1 4 3 1 4 6 6 1 5 24 6 1 7 36 3 1 2 0

ts