Sunteți pe pagina 1din 3

I) Preschimbarea permisului de conducere romanesc

- Documentele pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere se depun personal de catre detinatorul permisului Documentele necesare eliberarii duplicatului sunt : a) fia deintorului permisului de conducere completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular; b) actul de identitate al titularului, in original si copie; dovada plii taxelor aferente eliberarii permisului de conducere ( 68 lei ); c) declaratia pe propria raspundere a titularului din care rezulta, dupa caz, pierderea ori furtul permisului, data sub sanctiunea prevazuta la art. 292 Cod penal; d) permisul de conducere in original, in cazul in care acesta nu a fost pierdut sau furat. Valabilitatea duplicatului nu poate depasi data valabilitatii administrative a permisului de conducere pe care il inlocuieste; In cazul schimbarii numelui, solicitantul prezinta si documentul care atesta acest lucru, in original si copie. - Eliberarea unui nou permis de conducere, la expirarea valabilitatii administrative se efectueaza pe baza urmatoarelor documente: a) fia deintorului permisului de conducere completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular; b) actul de identitate al titularului, in original si copie; c) dovada plii taxelor aferente eliberarii permisului de conducere ( 68 lei); d) documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca; e) permisul de conducere, in original, cu exceptia cazurilor pierderii, furtului ori retinerii acestuia de catre politia rutiera in vederea preschimbarii, precum si cu exceptia urmatoarelor situatii : 1. eliberarea unui duplicat a unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa poate fi efectuata si in cazul retinerii celui anterior pe teritoriul altui stat , daca nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce in conditiile art.115 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Nu se elibereaza un duplicat sau dupa caz un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa in situatia permiselor retinute in vederea suspendarii in condictiile prevazute de art. 111 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor retinute ca urmare a deteriorarii ori expirarii perioadei de valabilitate. In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, grupele de autovehicule sunt definite dupa cum urmeaza: a) grupa 1 : autovehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE; b) grupa 2: autovehicule din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb, Tv. In cazul in care in documentul mentionat sunt specificate categorii de autovehicule pe care titularul este apt/inapt sa le conduca, fara a se mentiona grupa din care acestea fac parte, titularul este considerat apt/inapt pentru toate categoriile de autovehicule din aceeasi grupa. Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule este urmatoarea: a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehicule din categoria C1,C1E, C,CE,D1, D1E, D, DE, Tr, Tb, Tv; b) 10 pentru permisele de conducere eliberate pentru vehicule din categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE.

Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza la expirarea valabilitatii documentului, dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTARARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata si actualizata)

n situaia cetenilor romni care au domiciliul n Romnia i se afl temporar n strintate , eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz de procur special, autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei ori, dac a fost dat n faa autoritilor strine, s ndeplineasc condiiile de supralegalizare prevzute de lege sau s aib aplicat apostila "conform Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevzute la alin. (1), n urmtoarele condiii: - fia deintorului permisului de conducere trebuie s fie semnat de titularul permisului de conducere n faa unui funcionar diplomatic; - actul care atest starea de sntate, precum i dou fotografii de dat recent ale titularului, din care una aplicat pe procura special eliberat mandatarului, iar a doua pe fia deintorului permisului de conducere, trebuie s fie vizate de misiunea diplomatic; - declaraia pe proprie rspundere a titularului, dat n faa funcionarului diplomatic, din care s rezulte c nu mai deine un alt permis de conducere naional cu excepia celui depus pentru preschimbare. - originalul i copia actului de identitate; - dovada plii contravalorii permisului de conducere ( 68 lei la CEC) Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere. Precizari : 1. In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere ( model al Uniunii Europene), motivate de schimbarea domiciliului titularilor ( implementarea noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document ), presupune : solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie, insotite de fisa detinatorului permisului de conducere completata; 2. Eliberarea unui nou permis de conducere se poate efectua la serviciul public comunitar pe raza carui solicitantii isi au domiciliul sau resedinta, cu conditia ca actul de identitate sa fie in termen de valabilitate ( art. 32, art. 37 din HOTARARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizata ); 3. La schimbarea permiselor de conducere romanesti cu documente similare, model european, fisa detinatorului permisului de conducere se va completa de catre solicitant cu scris de mana, cu majuscule, folosind pix cu cerneala de culoare albastra. Se renunta la aplicarea fotografiei in spatiul destinat din fisa detinatorului permisului de conducere, in contextul in care imaginea faciala se preia exclusiv prin fotografierea directa a persoanei, cu ocazia prezentarii la ghiseu; Fac exceptie, urmatoarele situatii : - schimbarea permisului de conducere al cetatenilor care au domiciliul in romania si se afla temporar in strainatate, iar depunerea si ridicarea permiselor de conducere se efectueaza de catre alte persoane ( conf. art. 44 alin 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; - preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti conform OMAI 163/2001 . Recomandari : a) Pregatirea din timp a documentelor necesare, pentru o servire rapida si competenta; b) Respectarea integrala a programului de ghiseu si evitarea pe cat posibil a orelor de varf;

c) Prezentarea documentelor se face de catre detinator personal sau prin intermediul altei persoane, pe baz de procur special, autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei ori, dac a fost dat n faa autoritilor strine, s ndeplineasc condiiile de supralegalizare prevzute de lege sau s aib aplicat apostila "conform Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevzute in art. 44 alin.3 din HOTARAREA nr. 1.391 / 2006; d) Contravaloarea permisului de conducere (68 lei) se poate achita la unitatea CEC , situata in incinta sediului serviciului nostru in programul de lucru afisat ( luni - vineri 8.30 - 16.00).