Sunteți pe pagina 1din 2

Despre teren

Un teren poate avea una din urmtoarele destinaii: Nr. crt. 1 2 3 " Destinaia terenului Terenuri cu destinaie agricol Terenuri cu destinaie forestier Terenuri aflate permanent sub ape Terenuri din intravilan Terenuri cu destinaie special Simbol (cod) TDA TDF TDH TD! TD#

Un teren poate avea una din urmtoarele categorii de folosina: Nr. crt. 1 Categoria de folosin Terenuri cu construcii Subcategoria de folosin construcii curi %i construcii diguri cariere parcuri cimitire terenuri de sport piee %i t'rguri pa(i%ti %i %tranduri talu*uri pietruite f'%ie de frontier e,ploatri miniere %i petroliere alte terenuri cu construcii arabil propriu.*is pa(i%ti cultivate grdini de legume ore*rii sere solarii %i rsadnie cp%unrii alte culturi perene p%uni curate p%uni 1mpdurite p%uni cu pomi fructiferi p%uni cu tufri%uri %i mrcini% f'nee curate f'nee cu pomi fructiferi f'nee 1mpdurite f'nee cu tufri%uri %i mrcini% vii vii nobile vii 5ibride plantaii 5amei pepiniere viticole live*i clasice live*i intensive %i superintensive live*i plantaii arbu%ti plantaii dud pepiniere pomicole pduri perdele de protecie tufri%uri %i mrcini%uri rc5itrii pepiniere silvice ape curgtoare lacuri %i bli naturale lacuri de acumulare amena(ri piscicole ape cu stuf canaluri marea teritorial autostr*i drumuri naionale drumuri (udeene drumuri comunale str*i %i ulie drumuri de e,ploatare <agricole= silvice= petroliere= industriale etc>? drumuri %i poteci turistice ci ferate nisipuri *burtoare bolovni%uri= st'ncrii= pietri%uri r'pe= ravene= toreni srturi cu crust mocirle %i sm'rcuri gropi 1mprumut= deponii 5alde Simbol (cod) $ $$ $D $A $& $! $# $T $&) $T+ $FF $-& $AT A A& A/ A0 A# A#0 A$ AD & && &2 &T F F2 F&F T 3 34 3H 3HA & 2 2! 2F 2D 2& &D &D& &DT &D8 &D&# H8 H: HA H& H# H$ HDA D4 D) D$ D# D@ DT DF 44 4: 48 4# 44/ 4H

Arabil

&%uni

F'nee

"

3ii

2ive*i

&duri %i alte terenuri de vegetaie forestier

Terenuri cu ape

Drumuri %i ci ferate

1A

Terenuri neproductive

0 construcie poate avea una din urmtoarele destinaii: Nr. crt. 1 2 3 " 6 7 9 ; 1A 11 12 13 1 1" 16 17 19 1; Destinaia cldirii $onstrucii de locuine $onstrucii administrative $onstrucii financiar bancare $onstrucii comerciale $onstrucii pentru cult $onstrucii pentru cultur $onstrucii pentru 1nvm'nt $onstrucii pentru sntate $onstrucii %i amena(ri sportive $onstrucii pentru agrement $onstrucii sociale $onstrucii industriale $onstrucii de monumente= ansambluri istorice $onstrucii turistice $onstrucii metrou $onstrucii edilitare $onstrucii ane,e $onstrucii industriale %i edilitare $onstrucii administrative %i sociale Simbol (cod) $2 $AD$F: $$0$$2T $$U2 $!43 $#A4 $#&0 $A/8 $#0$ $!4D $-A#! $TU8 $-@T $@D!2 $A $!@ $A#