Sunteți pe pagina 1din 13

EXPERIMENTUL PSIHOPEDAGOGIC CAPITOLUL 4. OBIECTIVUL I METODOLOGIA CERCETRII 4.1 Tema i p !

"#eme#e $e %e %e&a e

Lucrarea are titlul A'pe%&e p a%&i%e #a ! e#e $e e$(%a&ie &e)*!#!+i%a la clasele V-VIII , am aplicat la clasa a V-a. Am considerat util ntreprinderea unei cercetri n acest sens, care i propune s scoat n eviden aspecte ale utilizrii diferitelor metode i procedee care contri uie la dezvoltarea creativitii n cadrul orei de educatie te!nolo"ica, a elevilor din clasa a V-a, a folosirii acestor metode n cadrul leciilor la clasa a V-a, s art importana folosirii acestor metode pentru creterea performanelor colare. #copul principal al cercet$rii a fost, promovarea ideii c$ prin studiul acestei materii, se dezvolt$ "%ndirea i operaiile ei, creativitatea, ima"inaia, t$ria de caracter, dar i sentimentele i atitudinile pozitive, spiritul de competiie intelectual$, toate acestea numai prin ale"erea corect$ a metodelor. &ste necesar$ formarea i dezvoltarea la elevi a nsuirilor "%ndirii critice, narmarea lor cu mi'loace i procedee de a-i autoevalua critic activitatea, faptele i aciunile de a-i vedea "reelile i de a le analiza critic spre a le elimina sau pentru a prent%mpina strecurarea lor n activitatea ulterioar$. Accentul nu cade n primul r%nd pe coninutul nv$$rii, ci pe modalitatea n care elevii nva$. &levii nva$ s$ "%ndeasc$ mai ine dac$ li se ofer$ posi ilitatea s$-i e(erseze "%ndirea, dac$ li se creeaz$ ocazii numeroase pentru a cerceta, e(perimenta, investi"a mpreun$ contientiz%nd procesul "%ndirii efectuate. 4., O"ie%&i-(# i ip!&e.a %e %e&/ ii O"ie%&i-(# +e*e a# Dezvoltarea gndirii creatoare a elevilor prin utilizarea metodelor activIp!&e.a +e*e a#/ Dac se utilizeaz metodele interactive centrate pe elev n scopul nvrii prin

participative, eficientizarea

care

conduc

la

cooperare elevii vor lucra practic in timpul orelor mai uor, i cu plcere, iar rezultatele vor fi mai !une.

procesului

instructiv-

educativ, i implicit la maximalizarea performanelor colare n cadrul orelor de Educatie Tehnologica

)n aza o iectivului "eneral enunat anterior, e(perimentul psi!opeda"o"ic, a vizat nele"erea modului n care ale"%nd i utiliz%nd metode interactive centrate pe elev, adecvate, se dezvolt$ cooperarea n cadrul "rupului, "%ndirea creatoare, sentimentele pozitive a elevilor, ei particip%nd la lecii cu mai mult$ placere, iar rezultatele lor cresc considera il. Ipoteza e(perimentului a fost su"erat$ de pro lematica teoretic$ a succesuluiinsuccesului colar precum i de o servaii n le"$tur$ cu metodele folosite pentru dezvoltarea creativit$ii n cadrul ariei curriculare *e!nolo"ii, la clasele I-VIII. P e.e*&a ea #!&(#(i e0pe ime*&a# i a #!&(#(i $e %!*& !# Lotul de su ieci a fost format din +, de elevi nscrii n clasa a V-a - la Liceul de Art$, .aia /are 0 coal$ unde mi desf$or activitatea. /a'oritatea dintre su ieci s-au n$scut i au crescut n condiii specifice mediului artistic frecvent%nd "r$dinia de art$ i clasele I-IV din cadrul Liceului de Art$. &i reprezint$ trei clase cu care se poate realiza o un$ desf$urare a procesului instructiv-educativ. &levii provin din familii iparentale,nu foarte numeroase, cu parini preocupai de educaia copiilor lor. -ercetarea a fost aplicat$ pe un lot de +, de elevi din clasa la care am predat eu, folosind pentru analiza i compararea datelor o inute, o clas$ paralel$, dintr-o alta scoal$ la care predau 1clasa a V-a . de la -ole"iul 2aional Vasile Lucaciu3 clas$ de control cu 45 elevi. -lasa a V-a -, a devenit lot e(perimental 1 predare cu metode interactive centrate pe elev a educaiei te!nolo"ice3, iar cealalt$ clas$, a V-a . lot de control 1 predare o inuit$, tradiional$ prin alte metode sau procedee didactice a educaiei te!nolo"ice 3. &levii celor dou$ clase au v%rsta cuprins$ ntre 66 i 6+ ani.

4.1. -

Me&!$e#e i i*'& (me*&e#e $e i*-e'&i+a e o servaia conversaia convor irea cu elevii datele personale ale elevilor analiza produselor activit$ii analiza documentelor colare

anc!ete pe az$ de c!estionar, metoda testelor i a e(perimentului psi!opeda"o"ic.

Me&!$e i i*'& (me*&e $e a*a#i./ a $a&e#! )n vederea realiz$rii i prezent$rii rezultatelor cercet$rii, s-au folosit o serie de intrumente, prezentate mai 'os7 1. Ma& i%ea $e'2/( a e a a%&i-i&/3ii 8nitatea de nv$are....................... -apacitatea..................................... Me&!$e i &e)*i%i O"'-. %!mp! &ame*&e#! P !"/ P !"/ P !"/ ! a#/ S("%apa%i4 &/3i '% i'/ p a%&i%/ 5*-/3a e M(*% M(*% / i*$e4 / 5* pe*4 $e*&/ e%)ip/ $e P !"/ '% i'/ #a 7!% A(&!4 $e !# e-a#(4 a e '26 i& $e (*i&a&e $e 5*-/3a e

,. P !"e $e e-a#(a e

9 iectivele evalu$rii....................... -oninutul itemilor.......................... :escriptori de performan$ dup$ modelul #.2.&.&. 65 ;-< 655> r$spunsuri corecte <= - ;= > r$spunsuri corecte #u capacitatea evaluat$........................ *ipul pro ei......................................... /aterial didactic................................... -oninutul pro ei................................. *imp de lucru....................................... Acordarea calificativelor...................... ?ezultatele o inute.............................. 9 servaii.............................................. /$suri pentru corectarea "reelilor........ 1. E-i$e*3ie ea + ee#i#! %!*'&a&a&e 5* ( ma %! e%&/ ii p !"e#! a$mi*i'& a&e E#e-i 4 2 e%-e*3a e ! ii Tip( i $e + ee#i <-= =5-<= > r$spunsuri corecte

4. Ta"e# $e e.(#&a&e %!#a e !"3i*(&e 5* ( ma %! e%&/ ii p !"e#! N .% & N(me#e e#e-(#(i C#a'a e0pe ime*&a#/ Ca#i2i%a&i-e %!#a e N(me#e e#e-(#(i C#a'a ma &! Ca#i2i%a&i-e %!#a e

8. 9 e%-e*3a *!&e#! %!#a e N!&e %!#a e 9 e%-e*3a Ni-e#(# $e ea#i.a e a

!"ie%&i-e#! N . 1; <4= >48 4 ?. ep e.e*&/ i + a2i%e i e-i$e*3ie ea p !+ e'(#(i %!#a :

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Series1

5% 19% 33%
65
B9 8

65

43%

nivelul clasei

@i".,.6 @i$ de pro"res colar

@i".,.+ :ia"ram$ aerolar$

8 7 6 5 4 3 2 1 0 lotul de control, evaluare finala 1 lotul experi ent ,evaluare finala1

65

@i" ,.4 Aisto"ram$ comparativ$ a lotului e(peimental i cel de control CAPITOLUL 8 RE@ULTATELE CERCETRII

8.1 ETAPA CONSTATATIV &(perimentul psi!opeda"o"ic are dou$ functii ma'ore7 cea constitutiv 1cunoaterea, consemnarea situaiei e(istente la un moment dat3 i cea formativ ameliorativ 1introducerea n "rupul studiat a unor factori de pro"res n vederea amelior$rii situaiei constatate3. )n e&apa %!*'&a&a&i-/ am urm$rit cunoaterea elevilor din clasa a V-a. -unosc%nd situaia la nv$$tur$ la celalalte materii, nivelul socio-cultural al familiei din care provine fiecare elev, se poate or"aniza activitatea didactic$, introduc%nd te!nicile i metodele care conduc la eficientizarea procesului instructiv-educativC dezvoltarea intens$ unor al"oritmi specifici activit$ii intelectuale. La clasa a V-a - se constat$ c$ din cei +, elevi, 66 elevi au avut lucrari practice de nota 65, D elevi au o inut nota ; si D elevi au o tinut nota B, ceea ce le ofer$ "arania unor pro"rese, 6 elev nu au reuit s$ treac$ pra"ul minim accepta il. :e aceea este necesar un pro"ram de amelioarare, respectiv de dezvoltare. La clasa a V-a ., se constat$ c$ din cei 45 elevi, +5 au, o tinut note de 65 fiind considerai elevi foarte uni, , elevi au o inutnote de ; i B elevi au o tinut nota B, fiind considerai uni, iar + elevi nu au reuit s$ treac$ pra"ul minim accepta il. *otui, clasa a V-a ., are un nivel puin mai ridicat dec%t clasa a V- a -, clasa e(perimental$.

9 e%-e*3a *!&e#! N!&e %!#a e 9 e%-e*3a Ni-e#(# $e ea#i.a e : a V4a B +;> +6> 6> 64> a

!"ie%&i-e#! 1; < = 4 a V4a A ++ + , + a V4a B 66 + , 6 a V4a A +;> +6> +;> +6>

Ta"e# 8.1

P e.e*&a ea 'i*&e&i%/ a e.(#&a&e#! e-a#(/ ii i*i3ia#e &valuare iniial$ clasa de control E.6

&valuare iniial$ clasa e(periment E.6


100 80 60 40 20 0
21% 29%

13% 13%
E ast
27%

10 9 8 4
10 9 8 4

21%
29%

29%
21%

10 Wes t 9 North 8 4
10 9 8 4

27% 33%
33%

27%
27%

29%

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

21%

@i" =.4

:ia"ram$ areolar$ red%nd rezultatele lotului de elevi din cele dou$ clase, e(periment 0

de control la nceputul evalu$rii, prima pro $

6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 4
clasa experi ent,pro!a nr"1 clasa artor, pro!a nr"1

@i".=., Aisto"ram$, comparativ$ ntre cele dou$ loturi la evaluare iniial$, pro a6 ?ezultatele evalu$rii iniiale ale primei pro e7 din lotul e(perimental, +;> au o inut nota65, ceea ce presupune capacitate-competen$ format$ 1capacitatea de a opera cu ceea ce au nv$at, autonomie n nv$are.3C +6> nota; ce presupune capacitate 0 competen$ care necesit$ antrenament pentru consolidare, +;> nota B , ce presupune capacitate- competen$ n curs de formare 1capacit$i ce permit elevului s$ a ordeze etapa urm$toare cu ansa de a reui3, i +6> nota , ceea ce presupune capacitate- competen$ nerealizat$ 1sancioneaz$ insuccesul i sunt necesare m$suri recuperatorii3. 8 ., ETAPA EXPERIMENTAL

PRE@ENTAREA PROGRAMULUI )n e&apa e0pe ime*&a#/ s-a verificat eficiena folosirii fielor de munc$ independent$, personalizate, a folosirii metodelor interactive, a evalu$rii formative folosit$ n scopul prevenirii i com aterii dificult$ilor de nv$are, a evalu$rii sumative. 9 evaluare calitativ$, nsoete permanent munca didactic$ i constituie factor "enerator de pro"res colar.

8.1 ETAPA 9INAL

)n e&apa 2i*a#/ s-au conturat r$spunsuri la ipoteza formulat$ iniial, pe fondul acelor cunotine de peda"o"ie considerate drept informaie optim$ pentru construirea demersului cercet$rii. ?ezultatele cercet$rii vin s$ certifice faptul c$, dac$ se utilizeaz$ metodele interactive centrate pe elev, constituite n scopul nv$$rii prin cooperare elevul va invata la materia

educatie te!nolo"ica mai uor, i cu pl$cere, iar rezultatele sale vor fi mai une. -omentariul asupra rezultatelor cercet$rii va prezenta contri uia personal$ n demersul didactic, preocupare fa$ de propria formare profesional$, pe linia moderniz$rii nv$$m%ntului.

8.1.1 EVALUARE 9INAL ASUMATIVB Ero a de evaluare final$, a fost aplicat$ at%t pe lotul e(perimental, format din cei +5 elevi ai clasei a V-a -, 1clas$ e(perimental$3, c%t i pe lotul de control, format din cei 45 elevi ai clasei a IV-a ., 1clas$ de control3. &valuarea final$, a constat din aplicarea unei pro e de evaluare, care conine noiuni nsuite n timpul orelor de educatie te!nolo"ica. . Aceast$ pro $ de evaluare a fost dat$ pentru a compara rezultatele o inute de cele dou$ loturi, n cele dou$ etape 1 iniial$ i final$3 n scopul confirm$rii sau infirm$rii ipotezei i o iectivului enunat la nceputul acestui e(periment psi!opeda"o"ic. N!&e %!#a e 9 e%-e*3a a V4aVC 6, , < a V4aB + +5 D + Ni-e#(# $e ea#i.a e : a V4a B +5> ,5> +<> 64> a

1; < = 4 Ta"e# 8.41

!"ie%&i-e#! a V4a C =5> +6> +;> -

P e.e*&a ea 'i*&e&i%/ a e.(#&a&e#! e-a#(/ ii 2i*a#e

?ezultatele evalu$rii finale ale pro ei de evaluare final$, evideniaz$ nivelul crescut al cunoaterii i utiliz$rii unor concepte specifice educatiei te!nolo"ice. :in lotul e(perimental, =5> au o inutnota 65, ceea ce presupune, la 'um$tate de elevi capacitate- competen$ format$ 1 capacitatea de a opera cu ceea ce au nv$at, autonomie n nv$are.3, +6> nota ; ce presupune capacitate 0 competen$ care necesit$ antrenament pentru consolidare, +;> nota B , ce presupune capacitate- competen$ n curs de formare 1 capacit$i ce permit elevului s$ a ordeze etapa urm$toare cu ansa de a reui3 .

:in lotul de control, +5> au o inut nota 65 ceea ce presupune capacitate- competen$ format$1 capacitatea de a opera cu ceea ce au nv$at, autonomie n nv$are.3C ,5> nota ;, ce presupune capacitate 0 competen$ care necesit$ antrenament pentru consolidare, +<> nota B , ce presupune capacitate- competen$ n curs de formare1 capacit$i ce permit elevului s$ a ordeze etapa urm$toare cu ansa de a reui3,i 64> nota , ceea ce presupune capacitate- competen$ nerealizat$ 1sancioneaz$ insuccesul i sunt necesare m$suri recuperatorii3 . 8.4 INTERPRETAREA RE@ULTATELOR CERCETRII "#" $ezultatele clasei experimentale, n urma pro!elor iniiale i finale
lotul experi ent ,evaluare initiala 1

21%

29%

10 9 8

29%

21%

@i" =.6D :ia"ram$ areolar$ red%nd rezultatele clasei e(perimentale 1clasa a V-a -3 la nceputul cercet$rii
0%

lotul experi ent ,evaluare finala 1

36%

37%

10 9 8 4

27%

@i" =.6< :ia"ram$ areolar$ red%nd rezultatele clasei e(perimentale 1clasa a V-a -3 la sf%ritul cercet$rii

12 10 8 6 4 2 0 10

7 4 3 4 3 4 3 0
lotul experi ent ,evaluare initiala 1 lotul experi ent ,evaluare finala 1

@i" =.6B @i$ de pro"res colar a lotului e(perimental, cls a V-a -, la nceputul i sf%ritul cercet$rii, la pro a6

N!&e %!#a e Ni-e#(# $e ea#i.a e a !"ie%&i-e#! E-a#(a e i*i3ia#/ E-a#(a e 2i*a#/ +;> 4<> +6> +<> +;> 4D> +6

65 ; B ,

@i". =.6; Aisto"ram$ comparativ$ ntre cele + loturi, la nceputul i sf%ritul cercet$rii

7 6 5 4 3 2 1 0

6 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4

lotul experi ent ,evaluare initiala 2 lotul experi ent ,evaluare finala 2

2 1

lotul lotul

artor, evaluare initiala 2 artor, evaluare finala 2

10

)n urma analizei, prelucr$rii matematico 0 statistice i interpret$rii rezultatelor testelor aplicate, se constat$ c$ performanele elevilor clasei e(perimentale, unde s-a lucrat cu metode activparticipative sunt superioare celor ale elevilor clasei de control, care iniial aveau acelai nivel de pre"$tire. #-a o servat c$, elevii clasei e(perimentale au a ordat disciplina mai uor i cu mai mult$ pl$cere, ei dovedind o "%ndire creatoare 1"%ndire rapid$, fle(i il$3. Analiz%nd comparativ rezultatele evalu$rii iniiale cu rezultatele evalu$rii finale, aplicate la nceputul i sf%ritul cercet$rii se constat$ o cretere a rezultatelor colare n cadrul orelor de educatie te!nolo"ica. #e poate afirma c$ ipoteza conform c$reiaF Dac se utilizeaz metodele activ-participative n scopul nvrii prin cooperare elevul va a!orda noua materie mai uor, i cu plcere, iar rezultatele sale vor fi mai !une F a fost confirmat$ pe deplin. 8.4.,. C!*%#(.ii

Lu%nd n considerare rezultatele o inute n urma aplic$rii testelor de evaluare la am ele clase se vede diferena clar$ n asimilarea cunotinelor dar mai ales a detaliilor de coninut precum i uurina de care dau dovad$ elevii din clasa e(perimental$ n rezolvarea sarcinilor care implic$ creativitatea i "%ndirea critic$.