Sunteți pe pagina 1din 8

Cercetarea cantitativa de

marketing
Cercetarea cantitativa se deosebeste de cea calitativa prin faptul ca are la
baza un chestionar structurat , se realizeaza asupra unui numar mare de
persoane , rezultatul fiind reprezentativ la nivelul colectivitatii studiate .
Sondajul : Metoda de culegere a datelor primare, pe baza unui chestionar
administrat unui esantion reprezentativ de respondenti, permitand
culgerea de date in mod special pentru abordarea unei anumite probleme
decizionale, a unui anumit proiect de cercetare.
Termeni care participa la proiectarea si realizarea sondajului:
chestionar- instrumentul de culegere a datelor
esantion reprezentativ- subgrup( segment ) din populatia studiata, care
este selectat pentru a participa la cercetare
operator de interviu- persoana care comunica verbal cu respondentul si
administreaza chestionarul
respondent- persoana care furnizeaza informatii solicitate prin raspunsurile
oferite la intrebarile din chestionar
unitate de sondaj- persoana de la care se culeg datele, repondentul
Particularitatile sondajului
comunicarea cu respondentul- are loc verbal, in scris sau prin intermediul
calculatorului
reprezentativitatea esantionului- esantionul ales trebuie sa fie reprezentativ pentru
colectivitatea tinta astfel incat informatiile sa poata fi extinse la nivelul populatiei
tinta
caracterul preponderent descriptiv- este sustinut de fundamentarea cercetarii pe
baza unor informatii prealabile despre fenomenul respectiv obtinute printr-o
cercetare exploratorie, definirea cu precizie a problemei decizionale si a scopului
cercetarii, precizarea clara a nevoii de informatii, prin intermendiul listei de obiective
ale cercetarii, definirea clara a coordonatelor cercetarii ( locul, timpul, modul de
desfasurare) si caracterul structurat al cercetarii;
caracterul preponderent cantitativ- vizeaza cuantificarea datelor in vederea
proiectarii lor ulterioare; exista si obiective ce vizeaza obtinrea de informatii
calitative (ex. Sondaj referitor la dezvoltarea unui nou tip de incaltaminte sport)
Gama informatiilor ce pot fi obtinute este diversa, oferind informatii referitoare la :
CINE, CE, CUM, DE UNDE, CAND, DE CE, CAT

Sondajele clasice telefonice
Definitie: consta in adresarea de intrebari de catre operatorul de interviu si primirea de
raspunsuri de la persoanele chestionate, prin intermediul telefonului.
Tipuri de sondaje clasice telefonice:
Sondaj realizat de la domiciliul operatorului de interviu
Sondaj telefonic realizat de la un amplasament central

Avantajele sondajelor clasice telefonice Limitele sondajelor clasice telefonice
natura imperativa a telefonului
costurile relativ mici
rapiditatea
cooperarea
rata finala de raspuns
raspunsul la intrebarile sensibile/jenante
absenta influentei infatisarii oratoruluieroarea datorita cadrului de esantionare
durata limitata a interviului
limite privind tipul informatiilor
imposibilitatea utilizarii materialelor
vizuale
tipurile de scale utilizabile
utilizarea dispozitivelor de filtrare a
apelurilor
reticenta de a furniza informatii
dificultatile de inregistrare completa a
raspunsurilor
necesitatea recontactarii

Sondaje clasice prin posta si alte sondaje bazate
pe chestionare autoadministrate
Definitie: consta in expedierea postala a exemplarelor de chestionar, unui esantion de respondenti
preselectati, care le completeaza si le returneaza echipei de cercetare tot prin intermediul postei. Are loc
autoadministrarea chestionarului de respondent in absenta unui operator de interviu
Componentele de baza a pachetului: scrisoarea adresata respondentului, chestionarul, plic autoadresat
cu taxe postale preplatite sau platibile la destinatie, o recompensa pentru completarea chestionarului;
Tipuri de sondaje postale:
Sondaj postal ad hoc- realizata o sigura data , cercetare de tip transversal
Sondaj postal bazat pe un panel- urmareste evolutia in timp a variabilelor considerate
Avantajele sondajelor prin posta Limitele sondajelor prin posta
Flexibilitatea geografica
Contactarea respondentilor inaccesibil prin alte
metode
Comoditatea pentru respondent
Costul comparativ mai mic
Gama larga a informatiilor obtenabile
Utilizarea de materiale vizuale
Lungimea chestionarului
Administrarea centralizata a chestionarelor
Lipsa erorilor datorate operatorului de interviu
Erorile datorate cadrului de esantionare
Rata de raspuns mica
Lipsa de control asupra completarii
chestionarului
Absenta asistentei din partea operatorului
Imposibilitatea clarificarii sau detalierii
Raspunsuri oferite de alti respondenti
Durata cercetarii
Tipurile de intrebari
Sondaj personal asistat de calculator
Definitie: sondaj interactiv in care respondentul isi autoadministreaza chestionarul care
este prezent pe monitorul unui calculator personal, in prezenta unui operator;
operatorul nu mai are rolul de a adresa intrebarile ci doar prezinta instructiunile de
folosire a calculatorului.Sondajul bazat pe un chestionar administrat printr-un chiosc interactiv se aseamana
cu cel personal asistat de calculator, deoarece se realizeaza prin intermediul
calculatorului, deosebirea constand in faptul ca respondentul nu mai e ghidat de un
operator
Avantajele sondajului personal asistat de
calculator
Limitele sondajului personal asistat de
calculator
Usurinta inregistrarii raspunsurilor
Evitarea erorilor de inregistrare
Structura flexibila a chestionarului
Durata scurta
Rapoartele intermediare
Lipsa intervievarii personale directe

Esantionarea nealeatoare
(neprobabilistica)
Grad inalt de structurare
Lipsa posibilitatii de clarificare sau
detaliere
Sondajul telefonic asistat de calculator
Definitie: consta in administrarea telefonica, de operatorul de interviu, a chestionarului afisat pe monitorul
calculatorului.
Sondajul telefonic activat de o voce computerizata
Definitie: reprezinta un tip de sondaj avansat avand un modul de voce sintetizata controlat de un
microprocesor ; exclude prezenta operatorului de interviu in procesul de culegere a datelor.


Avantaje ale sondajului telefonic asiatat de
calculator
Limite ale sondajului telefonic asistat de
calculator
Managementul automat al apelurilor telefonice
Costurile relativ mici
Gradul inalt de control
Durata scurta
Structura flexibila a chestionarului
Evitarea erorilor de inregistrare
Simplificarea procesului de inregistrare
Simplificarea procesului de cercetare
Rapoartele zilnice
Eroarea datorata cadrului de esantionare
Durata limitata a interviului
Gradul mare de structurare
Imposibilitatea utilizarii de materiale vizuale
Tipurile de scale utilizabile
Utilizarea de respondent a dispozitivelor de filtrare a
apelurilor
Reticenta respondentului de a furniza anumite
informatii
Avantaje Limite
Formarea automata a numerelor de telefon ale
persoanelor tinta
Trecerea automata de la un numar de telefon la altul
cand respondentul nu raspunde
Interesul manifestat de unii respondenti fata de
intervievarea de catre o voce computerizata
Capacitatea sistemului de a integra pentru fiecare
intrebare numai o sinfura varianta de raspuns simpla
Gradul inalt de structurare al chestionarului care
include intrebari simple, scurte, dihotomice
Durata scurta a administrarii chestionarului
Imposibilitatea clarificarii sau detalierii raspunsurilor
Sondajele online realizate pe Web
Definitie: metoda de culegere de date primare, pe baza unui chestionar admnistrat pe Web,
unui esantion de respondenti
Tipuri de sondaje online:
Sondaje online ad hoc- esantioanele sunt constituite pentru un anumit proiect
Sondajele online bazate pe un panel- utilizate pentru diferite proiecte, urmaresc
evolutia
Modalitati de distribuire a sondajului online
o Distributia pe un site Web
o Distributia bazata pe posta electronica


Avantaje ale sondajului online Limite ale sondajului online
Rapiditatea desfasurarii cercetarii
Dimensiunea esantionului
Costul mic
Comoditatea pentru respondent
Absenta operatorului de interviu
Usurinta culegerii datelor
Integrarea datelor
Flexibilitatea
Usurinta prelucrarii datelor
Aparenta simplitate
Rata de raspuns
Autoselectia
Pentru ameliorarea ratei de raspuns se realizeaza:
Notificarea prealabila
Intoducerea astfel incat sa fie atragatoare
Posibilitatea accesari rapide
Proiectarea chestionarului
Mesajul e-mail
Mesajele de reamintire

S-ar putea să vă placă și