Sunteți pe pagina 1din 7

Tabela de fapte Investigatiimedieale

insert into nvestigatii_medicale idepidem, idnediu, idvarsta, id tip consult, id loc consultatie, id_sex, idstatut, cotntpacieni) select f rorti Investi~atiimedidalel;

Tabela de fapte Indicato_eabient


insert into Indicatori cabinet ~idcadru, Id pacient, id loc consultatie, Id serviciu, valoare ser vicii select idcadru, idlocconsultatie, idserviciu, Valoare totala from Indicatoricabinetl;

Reamintim c popularea cu date a tabelelor de fapte s-a realizat prin importarea datelor din View-urile aferente, Investigatli_medicale 1 Di indicatori_cabinet 1. La rndul br, View-urile au fost populate cu date din tabelele Consultatii_pacient Di Servicii_pacient prezentate n cadrul subcapitolului 2.2 Tabelele defapie. 4.Business tutefligenee

4.1. SQL Server Business Intelligence Development Studia Business Intelligence reprezint o categorie vast de aplicaii, programe i tehnologii care colecteaz, stocheaz, analizeaz i ofer acces la date de la diferite surse, oferind utilizatorilor informaii relevante pentru suport in viitoarele decizil. Cu ajutorul programuiui SQL Server Business Intelligence Development Studio oferit de Microsoft putem realiza proiecte de tipul Analysis Service Project care ne vor permite s construim un cub OLAP, cu ajutorul caruia s obflinem informaii relevante pentru activitatea cabinetului medical. Primul pas l rcprezint n acest caz conectarca la baza de date, dupa ce n prealabil am deschis un proiect nou de tip Analysis Service Project, cu denumirea CabinetMedical. n fereastra Solution Explorer, executm click dreapta pe Data Sources i alegem New Data Source, pentru a ne putea conecta la baza de date. La alegerea bazei de date, executm click pe butonul New i vom selecta baza de date CabinetMedical, selectnd de asemenea opiunea SQL Authentification cu parola i userul corespunztor serverulul locaihost.

CabinetMedkal
r

f7~

Data

Source,

~,

Mining Structurest

..

Q. Roles
Assemblies ~) Miscellaneous
~~j

Fig 4. J=Alegerea swsei de date


_______ _______

Select how to define the connectIon


You can selectfrom a number of ways in which your data Source will define its connection string

~.

Create a data source based on an edating or new connection Data connections: Data connection properties: Proper~j Data Source initial Catalog Provider UseriD V~ue localhost CabinetMedical

SQLNCLU.O.1
rita

New,., Create a data source based on another object

Delete

<~k

Fig 4.2-Conectarea la baza de date

Urmtorul p ht~ hi duinirea unei vederi ~ sursei de dti,care se realizeaz de semene prin click dreapta asupra Data Source View i alegerea New Data Source View, din feeastra Solution Explorer.

26

t!~ ~
.

Select Tables and Views Select objects from the relational database to be included in the data source view.

Ava;lable obects;
Name Type Table Table Table View iew Table

Included objects; Name Type Tabla Table Table

U k

fl Nomenclator_afectiuni(d D Seivicii_Pacienti ~dbo) D sysdia~rarns (dbo~


j~i Indicator_cabiriet (dbo)
~J9~]rwestigati.medkaie1(db ED Consultati Pacienti (dbo)

D Cadre_medicae (dbo) D Epidemiologic ~dbo)

D Indicato_cabinet (dbo)

P.
>,.

madicale (dbo) D Loc_consultatie (dbo) D Mediu dbo) DPsciEriti (dbo) D Servicii_medicale (dbo) D Sex (dbo) D Statut_social (dbo) D Tip_consultatie (dbo) D Varsta (dbo)

[1 Invetigatii

Tabla
Table Table Table Table

Table
Table Table

Filten
Show system objects

Add Related Tables

Back
C-

Next>

Cancel

Fig 4.3- Selec/area /abe/el or

Dup alegerea bazei de date asupra creia s crem vederea, care este CabinetMedical, alegem tabelele pe care Ic dorim s fac parte din depozitut de date. Conform tabelelor care au fost selectate Ia crearea Data Source View, diagrama de date arat astfeL

27

Rg. ~ Sxnscrnrasurse& &ste

Urmtorul pas const n crearea Cubului Olap, ca i n paii anteriori, prin executarea click &eapa ~uprn biettu& Cube din fereastn Sotutica Explcter i selectarea Ne~ Cube.

CabinetMedical Data Sources Cabinet MedicaI,ds [~ Data Source Views ~ Cabinet MedicaLdsv

~ L

tZ~

.~

New Cube

t
, ,

~Rcles

L,,

L)

r~

Assemblies Miscellaneous

Fig. 5- Adaugo.rea cishniul

Creare cubului presupune i alegerea tabelelor de fapte i a celor dimensiune, n situaia n care nu suntem signri de aeestea, SQL Business Intelligence Studio ofer opiunea Suggest, prin care sugereaz crearea dimensiunilor i a tabelelor de fapte. Am ales tabelele de fapte Indicatori_cabinet i Investigatii_medicale.

28

H ~-1~i~1
Select Measure Group Tables Select a data sourceview or diagram and then se!ectthetables thatwifl be used for measure
groups

Data source view


, .

1CabinetMedica[

fl~ ~j~j

MD

Cadre_rnedicale Epidernic1og~e Jndicator;_cabinet

~ GD t.tc_con~uItatse Dl Mediu
GD Pacienti

~D~l
_lU

Savcumecale
tX

[JD Statut ocial

GD Tp~~consultate ~DlVarsta

~Bark
L

Nexr
I L~

Cancel

Fig 4 6- Alegetea tabeJelo; defapie

Automat, dupa selectarea tabelelor de fapte, celelalte tabele sunt consiferate dimensiuni, respectiv Epidemiologic, Mediu, Sex, Statut_social, Varsta, Loc_consultatie, Tip consultatie, Servicii_rnedicale, Cadr medicale i Pacienti

29

,:

____________

Select New Dimensions


Select new dirnensionsto be created, based on availabletables

l!~U

LflmEflSWfl

_______

Loc Consultatie Lf~j~ Loc_consultatie

i
i

..!

~J1Z

5~rviii Mdi~i Ljij. SericiLniedicale [~k3J Cadre Medicale L.{~J~J Cadre_n;cdkaie Pacienti LWJD Pacienti

~1Z~

mi~1ogk Lgjj~j Epidemiologie Statut Social L4]~ Statut_social

R1I Tip Consuitatie I2~~ Tipconsuitatte


Varsta I~J~ vo.sta 121Z Madiu ..f?J~ Mediu ~ <sack
I

~J1

Ne~i~

Cancei

Fig. 4. 7 A legerea dirnensizmilor

Se observ ca depozitul dc date astfel creat conine cele dou tabele de fapte si cele zece tabele dimensiuni aa cum au fost selectate Ia crearea vubuiui.
fl~~kt

Fig. 48- Structure depozitulvi de date

30

h3SheJunt

~Zandt~7

Urmeaz procesarea eubului OLAP~ apoi l putem mializa din wisma dimensiunilor -selectate. in tab-ui Browse, putem analiza cubul prin metoda drag&drop n entrul aestuia a campurilor din tabelele de fapte, iar pe laturile cubulul vom avea dimensiunile dorite.
-

-x

Porbiun,

Agt~o~., ~u~e

~ Fer,pc..

va

Tron,,lonl

~ 0w4w~

L l

~i

Ca~8tMe~

_________

~
<S&Ctm*lOfOfl>

F6e~IdW

OeaW

Fita Eqressiun

~kaiu~Ca~nt~ td Inclcatof i Cabintt Count


Y~artSr1d
; .~

~l

~~l31~

-60a

. fl P~t Li ML Sp6dolzare ~EldemLdo~e 2 i tocconeisasie 11 1~I~~n&!s LocConed~b3


Ei

ij
4MLr II ~031~0~

o ProlSaxie

~693 F 42 .ot9j_: l 134 M 212 To~ 395 F 32 M ~22


F

3245 336

9t 370

9 urab ~Pioflawo

IL~
:4

Me&J

1
l

1dMe~J
~kCd

~ ~ MO.

~s~sex
-ML.~J3d5nx

-i

II

~1SOO
~1336

I%iI

530 302 952 332 232


514

744 604 5343 414


718

104

1566

2056

3505

4594

s!~scx

-t

~ MJLjSlbbJtSdoI 1dT~Corait E~~$ flr~M44~~_

Aceast prim analiz ofer informaii despre numrul de consultaii ale pacieni br, n fincie de -sex, mediul de provenien, tipul consultaiei i locul consutaiei. De exemplu, aflm ca 551 de consultaii au fost realizate asupra pacientelor de sex feminin, din mediul rural, care au fost tratate curativ Ia cabinet.
Stahut Mediu Provenienta

ocabiruet 9Ooes6cMu

CuraUv 354 Proliede Total 134 ,CunLiv_.~j32 LPreFilxta ~iV 32

-~

225 66 292 130


42

152 44-4

430 66 476 142 41 354 560

53 53

116 36 202
IS

174 35 260
53

170 170 114


92

175 132 307


74

929 234 1253 435


131

55

19 223

13 376

216 366

204 511

622 3835

Aceast anaiiz arat cte consultaii au avut -bc n trimestrul studiat, n funcie de statutul

pacieni br, mediul de provenlen, categoria de vrst, bocul i tipul consultaiei. Spre exemplu, au avut loc 142 de consultaii curative la domiciliu, asupra pacieni lor din mediul urban, al cror statut social este ace-la de angajat si intr n categoria de vrst 25-40 deani.