Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE EVALUARE

a performantelor profesionale si individuale ale personalului contractual


(O.M. nr.3860/10.03.2011)

Numele si prenumele persoanei evaluate


Functia.
Numele si prenumele evaluatorului..
Perioada evaluata

CRITERI DE EVALUARE

NOTA ACORDATA
1-5

1.Cunostiinte
2.Complexitate,creativitate
3.Diversitatea activitatiilor
4.Realizare documente
5.Comunicare
6.Incompabilitati si regimuri speciale
7.Judecata si impactul deciziilor
8.Influenta,coordonare si supervizare

NOTA FINALA
CALIFICATIVUL ACORDAT..
Obs. Note acordate:

1,00-2,00 NESATISFACATOR
2,01-3,50 SATISFACATOR
3,51-4,50 BINE
4,51-5,00 FOARTE BINE

Alte observati