Sunteți pe pagina 1din 3

AMM Curs 6 - 06.11.

2012

Forme sub care poate fi lansata o afacere


Lansarea unei afaceri trebuie sa aiba in vedere si formele juridice sub care aceasta poate fi implementata. Trebuie astfel avte in vedere a. Tipurile de societati comerciale re!lementate "sau de imm-uri# de catre actele normative in vi!oare. b. $ormele sub care afacerea poate fi promovata "forma de asociere#. c. $ormele de proprietate re!lementate in le!islatia romaneasca. Forme de proprietate specifice afacerilor mici si mijlocii reflectate in managementul autohton %roprietatea deriva de la latinescul proprietas & a stapani. 'in punct de vedere juridic( prin proprietate se intele!e )stapanirea deplina a unui bun material( spiritual sau de alta natura*. +a poate fi definita si ca ansamblul relatiilor dintre oameni !uvernate de norme sociale in le!atura cu insusirea bunurilor. Tema "recomandare# +seu de 1-2 pa!ini cu forme de proprietate din ,omania si din alte tari "comparatie#. Ca structura proprietatea din punct de vedere juridic al dreptului de proprietate cuprinde a. %osesiunea b. $olosinta "u-ul sau utili-area# c. 'ispo-itia d. .-ulfructul "foloasele# ,elatiile economice de-voltate sub forma contractuala care presupun un anumit raport de van-are cumparare( donatii( mostenire( etc se de-volta prin instrainarea acestor elemente care la randul lor !enerea-a noi forme de proprietate specifice "e/ in ca-ul imm-urilor aceste relatii si forme noi de proprietate pot !enera un mana!ement diferit al afacerii#. La nivelul or!ani-atiilor "imm-urilor#( statul sau actionarii c0iar daca delea!a anumite componente ale dreptului de propreitate raman in continuare totusi proprietari asupra unei parti din structura proprietatii "e/ inc0irierea( folosinta( etc#. %roprietatea are la ba-a 2 elemente 1. 1biectul proprietatii "bunurile( serviciile( informatiile( etc# 2. 2ubiectul proprietatii care e/ercita atributele sale "persoane fi-ice( persoane juridice# prin putere proprie si ca-uta sa le reali-e-e in interesul lor. Forme de proprietate in Romania 3n sistemul juridic actual sunt consacrate urmatoarele forme de proprietate A. Proprietatea privat particulara - care detine cea mai mare pondere la nivel national. Aceasta forma de proprietate poate fi intalnita ca a. %roprietate individuala cand proprietarul stapaneste factorii de productie "e/ micii interprin-atori( taranii( mestesu!arii#.

b. %roprietatea privat-individuala cand proprietarul detine factorii de productie pe care ii utili-ea-a folosind lucratori salariati "e/ detinatorul unui parc auto care transporta persoane( maruri#. c. %roprietatea privat-asociativa care poate fi sub forma de asociatii unde sunt an!ajati non-proprietari care lucrea-a in folosul asociatiilor. B. Proprietatea publica care se afla in proprietatea statului si unde in !eneral factorii de productie sunt utili-ati in cadrul administratiilor publice locale "e/ transportul local tursib( parcurile( etc#. C. Proprietatea mixta- in care pot fi intalnite ca proprietar "individual 4 privat# atat persoane fi-ice cat si persoane juridice.

Forme juridice pentru desfasurare aunei afaceri


3n fa-a de initiere a unei afaceri interprin-atorul trebuie sa alea!a cea mai potrivita forma de interprindere "societate comerciala#. Astfel societatile comerciale "definite prin le!ea 5041660# sunt persoane juridice care se infiintea-a pe ba-a unui contract de societate prin care doua sau mai multe persoane "fi-ice sau juridice# convin! sa-si aduca aportul "in bani sau in natura# pentru a constitui un capital social care sa serveasca la reali-area unor afaceri "actiuni# profitabile. +ste necesar ca orice interprin-ator pentru ale!erea formei juridice ideale sa anali-e-e conditiile specifice in care se afla si sa !aseasca raspuns la o serie de intrebari le!ate de - natura activitatii pe care doreste sa o desfasoare volumul activitatii afacerii si posibilitatiile de e/tindere ale acestora. - volumul activitatii afacerii. - suma de bani necesara si modul de obtinere a acesteia. Obs! %e lan!a aceste tipuri de intrebari nu trebuie scapate din vedere - care ar fi profitul estimat. - e/perienta personala in domeniul afacerii. - competenta sa in domeniu. - partenerii de afaceri. - responsabilitatiile "obli!atiile# care apar in ca- de faliment. - nivelul ta/elor si costurilor determinate de initierea afacerii( infiintarea firmei( etc. ota! 2e recomanda utili-area anali-ei 271T. Atfel la capitolul oportunitati le!ate de afacerile mici si mijlocii ca motivatii si ar!umente pot fi mentionate - satisfactia de a face ceea ce si-au dorit. - posibilitatea manifestarii spiritului creator evidentiind aptitudinile( -estrea de idei( conceptii si solutii care pot contribui la de-voltarea afacerii. - posibilitatea obtinerii unui profit. - nivelul redus al investitiei ca efort financiar. - utili-area unor spatii cu o amenajare minima. - utili-area unei te0nolo!ii cat mai putin costisitoare "cu un !rad de automati-are si sistemati-are redus#.

- utili-area unor ec0ipamente simple nesofisticate si a unei forte d emunca cu un nivel de calificare sca-ut. +ste necesar ca proprietarul unei afaceri sa constienti-e-e cat mai repede sc0imbarile care apar in mediul concuriental( mai ales cele le!ate de nivelul preturilor( intensitatea cererii( interesul cumparatorilor( precum si efectul deci-iilor pe care le ia tinant seama de lipsa de e/perienta in domeniu8 lipsa capitalului necesar8 lipsa unui plan de afacere8 efectele !enerate de inflatie sau doban-i "ne!ative#8 nivelul profitului !enerat de propria afacere( etc. 1bs9 Trebuie sesi-ate acele momente defavorabile care pot determina esecul propriei afaceri. !ocul interprin"atorului in managementul afacerii 3nterprin-atorul este definit ca acea persoane fi-ica sau juridica care in mod individual sau in asociere initea-a infiinterea unei afaceri( investind un anumit capital. +l are o anumita responsabilitate asumandusi anumite riscuri in procesul de or!ani-are si administrare a afacerii initiate fiind motivat de obtinerea unui anumit profit. )Calitatea* interprin-atorului isi pune in mod 0otarator amprenta asupra reusitei 4 esecului afacerii. Obs! :u orice persoana poate deveni interprin-ator( motiv pentru care literatura de specialitate mentionea-a o serie de calitati si capacitati pe care trebuie sa le conserve un potential interprin-ator. Lansarea intr-o afacere impune ca cel in cau-a sa aiba anumite cunostinte in domeniul in care doreste sa-si lanse-e afacerea. ;ocatia este cea care influentea-a ormarea interprin-atorului care alaturi de educatie si instruire formea-a triun!0iul de aur al unui adevarat interprin-ator. Obs! ;ocatia are o stransa le!atura cu capacitatile necesare unui interprin-ator. 'in ansamblul de capacitati mentionam a. Capacitatea de initiativa in domeniul afacerilor. 3nterprin-atorul trebuie sa aiba in vedere acele actiuni care ar putea asi!ura succesul afacerii valorificand in acest sens sau scop( oportunitatiile aparute in aria afacerii initiate. b. Capacitatea de creeatie prin care interprin-atorul trebuie sa-si concentre-e activitatea pe acele actiuni "de creeatie# care sa-i ofere cele mai importante satisfactii. c. Capacitatea deci-ionala care trebuie sa-i asi!ura rapiditate in luarea deci-iilor "mai ales in situatii nepreva-ute# care pot influenta in mod decisiv ciclul de viata al propriei afaceri determinand succesul sau esecul acesteia. d. Capacitatea de comunicare asi!urand un contact permanent cu clientii dar si cu an!ajatii sai avand la ba-a de-voltarea unor raporturi de incredere fata de acestia. e. Capacitatea de coordonare si de cuprindere a ariei de probleme fiind necesar sa discerne si sa selecte-e problemele de prima ur!enta urmarind astfel armoni-area intereselor "proprii cu cele ale clientilor sau an!ajatilor# preintampinand aparitia unor conflicte sau situatii de cri-a care pot deteriora afacerea. Tema Trasaturile caracteristice ale unui interprin-ator de succesc. Conturati profilul unui interprin-ator de succes pe profilul afacerii care o de-voltati in propriul plan de afacere. #$R%$ &' O(