Sunteți pe pagina 1din 29

PLAN DE AFACERI

AL FIRMEI ROMA CATERING

CUPRINS

INTRODUCERE …………………………………………………………......
CAPITOLUL I
PLAN DE AFACERI – INSTRUMENT MANAGERIAL FUNDAMENTAL
1.1 Rolul planului de afaceri…………………………………………………....
1.2 Scopurile elaborării planului de afaceri………………………………….....
1.3 Etapele elaborării unui plan de afaceri eficient……………………….….....
1.4 Planul de afaceri ca instrument managerial…….…………………………...
CAPITOLUL II

PREZENTAREA FIRMEI “S.C ROMA CATERING S.R.L”

2.1 Scurt istoric……….……………………………………………..………......


2.2 Sinteza afacerii…………………………………………………..………….
2.3 Prezentarea produselor.…………………………………………...………....
CAPITOLUL III
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

DIAGNOSTIC DE FIRMĂ AL “S.C. ROMA CATERING S.R.L.”


3.1 Planul de marketing….….………....……………………………………...
3.1.1 Politica de produs………………...………………………………………..
3.1.2 Politica de preţ…………………...……………………………………….
3.1.3 Politica de promovare…………....………………………………………...
3.1.4 Piaţa vizată…………………...….………………………………………
3.1.5 Analiza SWOT……………....…….……………………………………….
CAPITOLUL IV
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI MANAGEMENTUL FIRMEI
4.1 Echipa managerială……………………………...……...……………………..
4.2 Planul financiar…………………………………...……...…………...……….
CONCLUZII...........................................................................................................
ASPECTE LEGALE,ANEXE -CONTABILITATE,ORGANIGRAMA,ETC

INTRODUCERE
Estimările din sectorul de catering arată că numai piaţa comenzilor online se ridică
la peste trei milioane de euro. Practic serviciile de catering au devenit atractive la
începutul anilor 2000, când marea parte a companiilor ofereau în pachetele salariale şi
bonuri de masă. Era perioada în care aceste mecanisme de plată nu erau impozitate. Din
2018, reducerea TVA la alimente de la 24% la 5%(
https://contabilul.manager.ro/a/23552/este-oficial-de-la-1-noiembrie-2018-se-aplica-cota-
de-5-pentru-servicii-de-cazare-restaurant-si-catering-si-utilizarea-facilitatilor-
sportive.html) deschis un nou orizont în piaţă. Companiile pot negocia pachete de servicii
cu tarife mult mai atractive. Pe fondul creşterii consumului şi a salariului minim, serviciile
de catering se pot uita către o piaţă „alimentată” cu ceva mai multă lichiditate. Pentru a
acoperi cât mai multe cereri, în timp, companiile de catering şi-au diversificat şi ele ariile
de activitate. Dacă, iniţial pentru o afacere cu catering activitatea de bază era doar
pregătirea mâncării, în prezent acest tip de business s-a extins şi către organizarea de
diverse evenimente. În ultimii ani tehnologia şi-a pus şi ea amprenta pe industria de
catering. Un public cât mai larg se arată interesat de comandarea prânzului online. Şi asta
în condiţiile în care terminalele de pe care se pot face comenzile sunt din ce în ce mai
diferite, de la calculatoare clasice la tablete sau telefoanezmobile.

-2-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Ideea unei afaceri de catering in centrul orasului Ploiesti este una la care m – am
gandit aprofundat in ultimii ani, studiind piata si competitia. Gatitul este o preocupare pe
care o am de multi ani si un domeniu in care excelez,avand o experienta de peste 20 de
ani in domeniu .
Analizand ultima perioadă, inclusiv 2018 se remarcă o evoluţie din ce în ce mai
accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de
afaceri, a unor noi societăţi, de dezvoltarea şi perfecţionarea celor deja existente,
incluzand aspectul inovatiei in orice domeniu . Din ce am observat atata vreme cat
reusesti sa iti mentii angajatii motivati si clientii multumiti orice afacere poate avea succes.
Totuşi, sunt numeroase obstacolele şi riscurile ce apar cu ocazia lansării unui
proiect de investiţie sau, cum este cazul nostru, a unei noi firme. Unul dintre cele mai
importante pericole îl reprezintă lipsa de transparenţă. Sunt destul de multe persoane care
nu au răbdare să înceapă o afacere şi acţionează doar cu o vagă idee despre ceea ce au
de gând să facă.
Planul meu de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi
care reflectă, într-o manieră accesibilă, ideea de afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Rolul
său este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a reda activitatea
începând cu primul an de operare a afacerii. Suplimentarea lui înseamnă control şi
adaptare în funcţie de evoluţia reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii
va viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de producţie,
controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate etc.).
Este bine să se facă o distincţie între membrii personalului ce alcătuiesc echipa
managerială si restul colaboratorilor şi anume:

a) eu ca actionar principal ;
b) colaboratorii permanenti -furnizorii, angajatii, viitori parteneri ;
c) entitatile administrative ;
d) consultanţii-cheie;
a) Intreprinzătorii – este necesară prezentarea unor informaţii legate de
persoanele fizice / juridice responsabile de proiectarea, iniţierea şi derularea afacerii.
Întreprinzătorii se pot limita doar la deţinerea unei părţi a capitalului social al firmei sau
pot fi întreprinzători activi – ce s-au implicat în mod semnificativ cu capital social şi care
vor participa cu experienţa şi aptitudinile lor la conducerea efectivă a societăţii.

-3-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Întreprinzătorii, indiferent dacă sunt activi sau nu, sunt deseori văzuţi ca persoane
mereu preocupate de idei noi, entuziaşti, optimişti, agitaţi, mereu curioşi şi preocupaţi de
noi oportunităţi.

Există o serie de caracteristici pe care ar trebui să la aibă întreprinzătorii şi anume:

Încredere în sine şi în tot ceea ce întreprind – rareori aceştia sunt genii; sunt
însă persoane care au o competenţă deosebită într-un anumit domeniu. Pe lângă acest
lucru mai au însă şi abilitatea de a rezolva toate problemele privitoare la afacerea lor, de
a le fi la îndemână să acţioneze într-un mediu sigur.
Capacitate de a face faţă eşecurilor – puterea de a-şi reveni rapid în urma
insucceselor este o trăsătură caracteristică a întreprinzătorilor de succes. O afacere de
succes nu înseamnă o lungă serie de succese ci o continuă şi pozitivă evoluţie a activităţii.
Inventivitate – prin definiţie, întreprinzătorii de succes sunt persoane inventive
care fie abordează necunoscutul şi fac lucruri noi, fie fac într-o manieră nouă lucruri deja
existente. Ei trebuie să se diferenţieze de ceea ce există, în momentul respectiv, pe piaţă,
să identifice şi să exploateze nişe nedescoperite de altcineva.
Perseverenţă – este acea calitate care permite acestora ca odată atins un obiectiv
anterior fixat să treacă de îndată la urmărirea altuia nou.
Uşurinţa în asumarea riscului – în special afacerile mici trebuie să facă faţă unor
pericole numeroase, necesitând preluarea riscului de eşec; nu este vorba despre
asumarea unui risc iraţional, ci de a judeca la rece şi despre a decide ce riscuri şi în ce
moment pot fi asumate.
Dedicare totală – întreprinzătorul trebuie să aibă încredere totală în afacerea sa,
să aloce mult timp şi multă energie asigurării succesului afacerii, fapt ce poate afecta
echilibrul relaţiilor sociale şi, mai ales, familiale
b) colaboratorii – sunt persoane care poate nu au investit în afacere, dar al căror
talent şi pricepere influenţează în mod important afacerea. Ei au o relaţie contractuală,
legală, cu compania şi o răspundere fiduciară în privinţa acesteia.

Atribute :

- experienţă încununată de succes; integritate, onestitate; dedicaţie, motivaţie,


pasiune, energie; perspicacitate; cunoştinţe în domeniu, inteligenţă; abilităţi de
conducere; capacitatea de a construi o echipă; orientare de marketing; calitatea de
acţionar; relaţii în industria respectivă; recomandări favorabile.

-4-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

c) entitati administrative – are mai mult o natură funcţională; el trebuie să fie format
din indivizi cu experienţă valoroasă în domeniu, având astfel capacitatea de a ajuta şi a-
şi oferi serviciile de consultanţă în dezvoltarea afacerii.ex -specialisti finaciari
,IT,Marketing,SSE si SSM .

d) consultanţii-cheie – sunt persoane cu statut special în echipa managerială, dar


care nu ocupă un loc oficial în aceasta. Ei pot fi avocaţi, contabili şi consultanţi în diverse
domenii de afaceri. Consultanţii externi oferă experienţa ce lipseşte unei companii în primii
ani. Dacă sunt selectaţi cu atenţie, ei vor oferi un plus de valoare imaginii firmei în ochii
celor din afară.

CAPITOLUL II

PREZENTAREA FIRMEI ’’S.C. ROMA CATERING S.R.L’’

2.1 Scurt istoric


a) Firma
În anul 2019 ia fiinţă Roma Catering, una dintre companiile de profil catering din
România, o societate cu răspundere limitată. In acest moment , în ţara noastră s-a
conturat deja piaţa de profil. Practic, compania noastra va fi un deschizător de drumuri
pentru catering-ul românesc către noi concepte, până acum neexploatate-meniuri
romanesti ,accesibile, produse variate si proaspete , optiuni cusptmizate in functoe de
client in cazul evenimentelor speciale.
S.C. Roma Catering S.R.L se doreşte a fi o firmă care, prin serviciile oferite, să
schimbe imaginea despre catering-ul din Ploiesti prin apariţia unui furnizor mai deosebit
decât ceilalţi. Principalul scop al afacerii este de a reuşi atragerea unei clientele fidele, şi
mai ales deosebite, chiar dacă aceasta necesită timp şi investiţii ridicate.(In viitor ne dorim
sa ne extindem si in produse specifice pentru copii ,meniuricu valori nutritionale
ridicate,produse vegetariene,etc).
b) Capitalul social
Capitalul necesar iniţierii afacerii este evaluat la 50.000 euro prin cheltuieli de
lansare, de cost al utilajelor, al echipamentelor, al mobilierului, al chiriei spaţiului de
producţie şi mijloacelor de transport şi cheltuielile previzionate a fi facute în prima lună de
desfăşurare a activităţii.
c) Forma juridică
Forma juridica – SRL - a fost considerată cea mai potrivită din urmatoarele motive:
-5-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

- răspundere limitată a asociaţilor;


- capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaţilor;
- formulare simple la constituire;
- capital social redus.
Dezavantajul principal prezentat de o astfel de formă juridică este obiectul limitat
de activitate, dar acesta nu constituie un impediment pentru scopul propus.(COD CAEN
PRINCIPAL 5621,cu coduri secundare pt activitate restaurant ,eventual activitate catering
industrial pe viitor )
c) Activitate vizată şi produsul-serviciu oferit
Activitatea vizată prin constituirea societăţii este în sectorul terţiar, respectiv servicii
şi producţie.
La început, activitatea de catering a companiei se va desfasura prin volume mici,
adoptând sistemul de ‘delivery’ către persoane, birouri de firme, catering pentru
evenimente . Livrările se limiteaza la produse alimentare, ambalate individual pentru
masa de prânz. Dupa câteva luni, compania îşi va extinde activitatea concentrandu-se
pe ectinderea meniului pentru o perioadă de aproape 2 ani. Ceea ce ne dorim este sa
ajungem la un nivel la care sa putem livra NON STOP , sa avem puncte mobile de
distributie si sa putem face platile atat in mediul on line cat si off line.

Din acest moment, activitatea se va muta într-un nou sediu de producţie, cu o bază
materială nouă, ceea ce va permite oferirea – către clienţii interesaţi – a serviciilor de:
 administrare cantine,
 sistem de delivery,
 catering industrial,
 livrări pentru evenimente,
 full-service pentru catering-ul de evenimente.

2.2. Sinteza afacerii


a) Amplasare
Compania noastra îşi va derula activitatea de producţie într-o locaţie situată în
apropierea centrului Ploiestiului , unde:

-6-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

- suprafaţa totală este suficienta(adaugam cand vei cunoaste suprafata in metrii


patrati si locatia exavta ), împărţită în compartimente separate pentru procesarea
diferitelor tipuri de carne, legume şi produse uscate;
- pentru depozitare este utilizată cea mai noua tehnologie de răcire cu
refrigeratoare şi congelatoare;
- bucătăria este utilată cu aparate şi echipamente de ultimă generaţie;
- sortimentele de producţie sunt completate de o modernă brutărie, patiserie
eventual in viitor cofetărie-unul din produslee oferite va fi halvaua de casa ;
- capacitatea zilnică de productie este de aproximativ 500 meniuri/zi, 4 feluri diferite
de produse.
b) Distanţa faţă de clienţi şi furnizori
Distanţa şi amplasamentul faţă de clienţi nu sunt considerate impedimente.
Orice serviciu de catering are în vedere flexibiliatea şi dinamismul în mişcare, condiţii de
bază îndeplinite de un departament de livrare bine pus la punct.
Oricum, segmentul de piaţă vizat de afacere se rezumă în principal la clienţii care
locuiesc în oraşul Ploiesti, însa pentru toate serviciile de catering evenimente există
disponibilitate de deplasare în zonele limitrofe ,cu ajutorul autoturismului personal , in
viitor preconizandu -se cumpararea unei dubite speciale .
Principalii furnizori ai companiei se găsesc în oraşul Ploiesti si zonele adiacente,
sere,ferme etc. , dar aprovizionările se vor efectua şi prin eventuale firme de import dacă
preţurile de achiziţie vor fi avantajoase.
Aprovizionările se vor face prin furnizori care includ transportul şi livrarea sau, în
unele cazuri, cu mijlocul de transport propriu.
Se va asigura, pe cât posibil, o aprovizionare optimă cu materii prime şi diminuarea
stocurilor la un nivel ce implică cheltuieli minime de întreţinere şi inventariere fără a afecta
negativ desfăşurarea normală a activităţii. Pentru aceasta se va folosi procedeul ‘JUST
IN TIME‘: sosirea stocurilor se face la momentul potrivit şi în cantităţile strict necesare.
Introducerea acestui sistem se va aplica chiar de la începutul activităţii pentru a nu fi
necesare schimbări majore în optica personalului, dar mai ales a furnizorilor.
Un alt motiv de aplicare a metodei ‘JUST IN TIME‘ este dat de natura stocurilor
formate în mare parte din produse perisabile care au un termen de garanţie limitat la 3-7
zile pentru cărnuri şi semipreparatele din carne, şi maxim 24 ore pentru legume şi fructe.

-7-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Pentru unele produse (fructe exotice, condimente) stocurile pot fi mai mari : produse
congelate, produse de băcănie, băuturi.
c) Spaţii, echipamente şi utilaje
Bucătăria profesională este utilată cu aparate şi echipamente de ultimă generatie;
dispune de aragaze, cuptoare, plite electrice, friteuze, grill-uri, bain-marie, tigăi
basculante, maşină de tocat, feliatoare, maşină de taiat cartofi şi legume, mixere şi
instrumentarul auxiliar. La acestea se vor adauga echipamentele de panificaţie, cofetărie
şi patiserie (cuptoare rotative, maşini de foietaj, malaxoare), frigorifice şi cele de
împachetare (pentru stocare sau livrare) pe masura ce ne vom extinde.
d) Flux tehnologic
Se asigură astfel încât circuitul produselor de origine animală - ca materie primă -
nu se intersectează cu produsele culinare finite care sunt destinate consumatorilor.
Recepţia produselor alimentare de origine animală şi non-animală se realizeaza
prin zone separate pe categorii de produse, separat de zona de prelucrare şi livrare a
preparatelor culinare finite.
Există spaţii separate pentru recepţia şi depozitarea produselor de origine animală
materie primă şi, separat, produse de origine vegetală materie primă, bacanie, precum şi
spaţii total separate de prelucrare, neexistând interferenţe (zona salubră / zona insalubră).

Igeinizarea spaţiilor, ustensilelor, utilajelor folosite se efectuează cu substanţe de


spălare şi dezinfectare aprobate de Ministerul Sănătăţii, asigurându-se zilnic buna
igenizare a acestora.
De asemenea, va exista un contract cu o unitate specializata , autorizată sanitar-
veterinar pentru efectuarea operaţiunilor D.D.D.(aici vom specifica exact firma si nr
contractului pe viitor )
Unitatea deţine un spaţiu special pentru păstrarea materialelor de curăţenie, a
substanţelor de spălare şi dezinfectare şi de spălare a echipamentului de protecţie
adecvat.
Aprovizionarea cu produse de origine animală şi non-animală se efectuează numai
din unitaţi autorizate sanitar-veterinar şi însoţite de certificatul de sănătate publică
veterinară, certificatul de calitate, declaraţia de conformitate, buletinul de analiză,
etichetate corespunzător prevederilor legale, apovizionarea efectuându-se zilnic în funcţie
de capacităţile de depozitare, prelucrare, desfacere şi comenzile existente.

-8-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

2.3 Prezentare produse şi servicii


Prezentarea produselor / serviciilor oferă oportunitatea descrierii avantajelor
acestora din perspectiva clienţilor. Întreprinzătorii de succes ştiu sau cel puţin au o idee
despre ceea ce clientul aşteaptă de la ei. Acest tip de anticipare este vital pentru atragerea
şi fidelizarea clientului, pentru asigurarea unei competitivităţi strategice pe piaţă.

Produsul nu este numai un articol fizic, ci şi un concept complex care trebuie definit
cu atenţie. În prezentarea unui produs este recomandată atât descrierea fizică cât şi
identificarea utilităţii sau interesului pentru produsul respectiv.

Conceptul “arta de a fi gustos...” este dedicat administrării restaurantelor cu


autoservire – tip cantine (în prezent, compania noastră isi doreste sa detina o locaţie de
acest tip), cantinelor de incintă ale diverselor firme sau companii, delivery pentru orice
companie şi susţinerii liniei de gastronomie (există posibilitatea desfacerii unor produse
- preparate în serie sau semipreparate - în supermarket-uri sau în hipermarket-uri pe viitor
). Făcând parte din strategia noastră de dezvoltare, acest tip de investiţii va continua pe
tot parcursul anilor 2019 -2024.

Din decembrie 2019 se conturează Events Division (Departamentul de


Evenimente). În spatele acestui concept se va află o echipa creativă, specializată în
organizarea tuturor genurilor de evenimente-in aceasta arie voi fi ajutata de fiica mea care
are experienta in domeniu .
CAPITOLUL III

DIAGNOSTIC DE FIRMĂ AL SC. ‘ROMA CATERING’ S.R.L.

3.1. Planul de marketing


După identificarea pieţei-ţintă, obiectivelor şi concurenţilor este necesară
planificarea modului în care societatea va utiliza oportunităţile existente pe piaţă şi
determinarea clară a modului în care se va cuceri segmentul de piaţă dorit. Fixarea
scopurilor şi obiectivelor de marketing precede alegerea celei mai adecvate strategii.

Creşterea continuă a complexităţii fenomenelor pieţei, dinamica accelerată a


evenimentelor din mediul economic înconjurător fac ca necesităţile de informaţii de
marketing ale întreprinderii, privind atât mediul economic naţional cât şi cel internaţional,

-9-
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

să fie în continuă creştere. De calitatea informaţiilor obţinute depinde calitatea deciziilor


ce preced acţiunea, rezultatele întreprinderii şi respectiv, rentabilitatea ei.

Pentru a alege cea mai potrivită strategie concurenţială de marketing, firma va


ţine cont de poziţia sa în cadrul ramurii sale de activitate, de obiectivele fixate, de
oportunităţile existente şi de resursele disponibile.

3.1.1 Politica de produs


Cele trei canale principale ale comunicaţiilor de marketing – produsul, vânzarea şi
publicitatea – contribuie simultan la construcţia şi dezvoltarea pieţei unui produs, astfel că
numai printr-o optimă corelare a mesajelor difuzate pe aceste canale se poate realiza
impactul necesar asupra pieţei.
Produsul nu este numai un articol fizic, ci şi un concept complex care trebuie definit
cu atenţie. În prezentarea unui produs este recomandată atât descrierea sa fizică, cât şi
identificarea utilităţii produsului precum şi a interesului pentru acesta.

Indiferent de calitatea publicităţii, dacă produsul nu oferă ansamblul de servicii


aşteptat de către consumator, dacă el nu este uşor de procurat din reţeaua de distribuţie
la preţul corespunzător puterii de cumpărare a segmentelor de consumatori atinse de
campania publicitară, ea va eşua, ca rezultat al unei strategii de marketing inoperante.
În ceea ce priveşte strategia de produs, societatea urmareşte :

 Menţinerea pieţei interne şi creşterea procentului deţinut la momentul respectiv pe


piaţa actuală;
 Diversificarea produselor
 Îmbunătăţirea calităţii produselor prin introducerea de noi tehnologii;
 Necesitatea înlocuirii produselor;

 Posibilitatea apariţiei unor tehnologii concurente;

 Activitatea de cercetare-dezvoltare în curs, obiectivele, resursele necesare, etc.

3.1.2 Politica de preţ

În ţările cu putere de cumpărare redusă a monedei naţionale ( cazul României ),


politica de preţ devine un element extrem de important al strategiei de marketing.

- 10 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Una dintre cele mai dificile decizii din viaţa unei afaceri este cea de determinare a
preţului produselor / serviciilor. Preţul reprezintă valoarea unui bun sau a unui serviciu
atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător.

Valoarea atasată unui bun sau serviciu, preţul său, se bazează atât pe elemente
tangibile (calitatea produsului, avantajele oferite) cât şi pe elemente intangibile (factorul
feel-good luat în calcul pentru produsele de lux). Un produs / serviciu de calitate poate
argumenta menţinerea unui preţ ridicat pentru a impune o anumită imagine. Totuşi, la
fixarea preţului sunt luate în considerare şi alte elemente extrem de importante: costul de
producţie, transportul, strategia generală, politica reducerilor comerciale şi financiare
adoptată.(Spre exemplu dupa o analiza atenta a competitiei un meniu complet va consta
in jur de15Ron )

Principalele obiective de preţ

- maximizarea profiturilor este obiectivul cel mai atractiv urmarit de o întreprindere, dar
care ridică şi unele probleme cum ar fi faptul că neglijează rezultatele financiare pe
termen lung în favoarea celor curente;
- realizarea unui indice de randament al investiţiilor - prin care se urmăreşte utilizarea
cât mai bună a capitalului;
- obţinerea unei cote ridicate de piaţă; multe dintre cele mai importante companii din
lume consideră acest obiectiv ca fiind primul pe lista lor de priorităţi sau, în orice caz,
unul dintre cele mai importante. Uneori, această strategie este riscantă deoarece,
urmărind numai creşterea cotei de piaţă, se pot pierde din vedere numeroase alte
oportunităţi;
- stabilizarea preţurilor - se urmareşte deoarece cele mai multe întreprinderi nu agrează
variaţiile brusce ale preţurilor; variaţiile preţurilor au efecte negative asupra tuturor
competitorilor doar dacă nu cumva curba cererii este foarte elastică şi piaţa pentru
produsul respectiv se poate modifica cu repeziciune, ceea ce este puţin probabil;
- descurajarea concurenţei - prin practicarea unor preţuri mici sau chiar foarte mici
(predatory prices), obiectiv ce nu-şi atinge întotdeauna scopul deoarece şi concurenţii
au investit în uzine, echipamente, personal şi deci nu au nici un interes să se retragă de
pe piaţă.
Întrucât preţul este doar unul dintre elementele mix-ului de marketing, elaborarea unei
- 11 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

strategii eficiente trebuie să coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mix-ului:
- preţul unui produs sau al unui serviciu se bazează pe calităţile şi trasaturile acestuia -
cu cât acestea sunt mai bune, cu atât preţul stabilit este mai mare. De asemenea, preţul
unui produs determină şi nivelul cererii pentru acest produs şi al consumului acestuia;
- distribuţia; preţurile practicate sunt direct corelate cu modalităţile de distribuire a
produselor.

Preţurile sunt partea cea mai transparentă a activităţii unei întreprinderi şi, de multe
ori, ele joacă un rol vital în supravieţuirea acesteia. Preţul este unul dintre factorii cheie
pe care îi ia în considerare consumatorul la achiziţionarea unui bun, şi este cel mai potrivit
termen de comparaţie cu concurenţa. Preţul bine fixat al unui produs impulsioneaza
vânzarea, distruge concurenţa şi poate duce întreprinderea la dominarea pieţei.
În ceea ce priveşte politica de preţuri, se acţionează permanent pentru reducerea
lor în vederea creşterii competitivităţii pe piaţă:

 Se caută furnizorii cu preţuri rezonabile;


 Se solicită furnizorilor reducerea preţurilor;
 Se urmăreşte reducerea pierderilor în procesele de execuţie a serviciilor;
 Se încheie contracte de cumpărare cu discount-uri de volum şi se urmăreşte
îndeplinirea lor.
Procedura stabilirii preţului

Pentru a nu aluneca pe panta falimentului, în fixarea preţurilor practicate este necesar să


se analizeze următoarele elemente de determinare a preţului:

a) Costurile implicate - impun calcularea tuturor costurilor aferente activităţii, fără a


se limita la aprecieri generale.

b) Aprecierile clienţilor faţă de produsul / serviciul oferit – Imaginea ofertei în faţa


clienţilor şi valoarea ei nu au legătură cu costul realizării ei sau cu preţurile practicate de
către concurenţă.

c) Preţurile competitorilor – În cazul unei pieţe echilibrate, preţurile concurenţilor


reprezintă cel mai bun indiciu al nivelului costurilor şi marjei de profit ce pot fi acceptate
pe piaţă.

- 12 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

d) Elasticitatea cererii – Scăderea preţului implică întotdeauna o creştere a


vânzărilor. Cererea pentru produse / servicii de lux nu va creşte ca urmare a unei reduceri
cu 5-10% a preţurilor. Nu acelaşi lucru se poate spune în cazul produselor alimentare
curente.

e) Strategia companiei – Ea poate oscila între exploatarea pieţei şi practicarea unor


preţuri mari (în cazul pieţelor noi, fără concurenţă puternică) şi practicarea unor preţuri
mici, obiective (în cazul pieţelor mature, cu concurenţă experimentată). Cu cât creşte
uşurinţa de imitare a afacerii, cu atât nivelul preţurilor se apropie de limită, aşa încât
competitorii vor fi descurajaţi să intre pe o piaţă cu rentabilitate scăzută, puţin atractivă.

f) Evoluţia mediului economic – Preţurile tind să crească în condiţii de expansiune


şi să scadă în condiţii de recesiune. Sezonalitatea are, şi ea, o mare importanţă in cazul
nostru ,dar speram ca datorita pozitionarii fizice a firmei noastre sa nu avem probleme
mari (In zona sunt doau licee, internate ,etc)aici mai adaugam in functie de locatie

g) Canalele de distribuţie alese – Preţul de vânzare faţă de politica de distribuţie (la


poarta fabricii, magazin propriu, reprezentanţe).

h) Capacitatea de producţie – Preţul de vânzare poate fi mai mare decât cel al


concurenţei atât timp cât cererea asigură ocuparea capacităţii de producţie existente.

În concluzie, preţul este, poate, cea mai complexă decizie de marketing. O politică
de preţuri este eficientă doar atunci când clientul este dispus să plătească preţul şi se
încasează un profit. Pentru a fi competitivi, strategia de marketing trebuie să fixeze preţuri
care trebuie atât să satisfacă clienţii, cât şi să fie profitabile pentru afacere.

3.1.3 Politica de promovare


Atât compania cât şi produsele acesteia trebuie să fie promovate. Scopul
promovării este:

- de a creşte cifra de afaceri;

- de a crea o imagine favorabilă a firmei;

- de a informa clienţii existenţi şi potenţiali.

Pentru a reuşi lansarea unei afaceri sau a unui produs, se obişnuieste constituirea
unui buget pentru publicitate de 8% din cifra de afaceri ce trebuie realizată.

- 13 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Acest buget, destinat publicităţii de start, este indispensabil pentru surmontarea


rezistenţei naturale pe care o are piaţa faţă de orice nou produs sau serviciu. Nu ne putem
permite să lăsăm publicul să-şi schimbe "de la sine" obiceiurile în materie de cumparaturi,
trebuie să-1 influenţăm în acest sens şi chiar s-o facem în mod profitabil. Dacă bugetul
de 8% pentru reclamă va fi concentrat mai cu seamă pe primele luni ale anului, rezultatele
ar putea fi chiar spectaculoase.
Capacitatea de a răspunde provocarilor pieţei, inclusiv prin modificarea
corespunzătoare a mesajului publicitar şi, în consecinţă, a bugetului firmei, constituie
atuuri pe care o companie de talie mică ar trebui să le ştie a le mânui.
Strategia de promovare cuprinsă în planul de afaceri se bazează pe următoarele
elemente:

 Efectul dorit în promovare;


 Costurile pe care le implică promovarea;
 Mesajul ce va genera efectul dorit;
 Mijloace mass-media ce vor fi utilizate;
 Analiza rezultatelor promovării.
Efectul dorit în promovare

Este absolut necesar să fie identificate de la început obiectivele strategiei


promoţionale. Având mai mult feedback din partea clienţilor, se pot analiza mai uşor atât
succesul cât şi eficacitatea demersurilor promoţionale.

Costurile pe care le implică promovarea

Există patru moduri principale de dimensionare a costurilor acestei activităţii:

 A stabili cât îşi poate permite societatea;


 Procentul de vânzări al afacerii;
 A face precum competitorii;
 A efectua analiza cost-beneficiu (presupune experienţă şi încredere
crescută în efectele promovării).
Mesajul ce va genera efectul dorit

Prin aflarea răspunsului la întrebarea „de ce ar cumpăra clienţii produsul / serviciul


oferit de societate” se poate stabili mesajul promoţional ce va avea forma şi direcţia care
vor produce cel mai mare efect.In cazul nostru bom incerca sa intelegem cat mai bine

- 14 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

nevoile clinnetilor si sa oferim produse proaspete ,la un pret rezonabil si meniuri pe care
sa nu le gaseasca la competitie.

Mijloace mass-media ce vor fi utilizate

Nu toate mijloacele de comunicare în masă au acelaşi rezultat, dar nici acelaşi cost
de utilizare. Trebuie alese acele căi ce se potrivesc cel mai bine naturii şi stadiului afacerii.
Nici o afacere cu o cotă de afaceri scăzută nu va începe prin a-şi face reclamă la TV,
după cum nici o afacere cu o cotă de afaceri ridicată nu se va rezuma doar la împărţirea
de fluturaşi.Speram sa avem o prezenta online profesionala prin implementarea unui site
foarte bine conceput , cu content accesibil ,meniuri updatate lunar , o paginna de facebook
si propriul canal de you tube pentru inceput .Pe viitor planuim sa investim in google adds
si alte unlete de promovare dar nu in primul an .

Analiza rezultatelor promovării

În funcţie de tipul afacerii, de posibilităţile financiare existente şi de finalitatea dorită se


alege metoda de promovare cea mai adecvată. Cele mai practicate metode de promovare
a vânzărilor sunt:

- reclama în mass-media;

- reclama directă, prin poştă;

- vânzarea directă „din casă-n casă” (prin comis-voiajori);

- promovarea de informaţii referitoare la produs (pliante, broşuri);

- târguri şi expoziţii.

Pentrunoi vom incerca sa avem is o componenta de Responsabilitate sociala ,


intentionand sa donam produsele nefolosite catre familiile cu dificultati iar angajatii vor fi
recrutati din categorii defavorizate respectiv din comunitatea roma .

Pentru companiile mai noi, cu resurse financiare mai modeste, campaniile de relaţii
publice pot fi mai avantajoase decât reclama plătită. In viitor pot fi folosite materiale
promoţionale (broşuri, afişe) şi reclame luminoase.

În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante căi de promovare:

Tabelul nr.1: Avantajele şi dezavantajele canalelor de promovare potenţiale


Metoda Avantaje Dezavantaje

- 15 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

TV  cea mai întinsă arie de acoperire  costisitoare


 grad maxim de control  imposibil de direcţionat cu precizie
 impact imediat  greu de oferit informaţii tehnice
 evaluare dificilă
 greu de planificat
Reviste  uşor de direcţionat  acumulare lentă
 se pot oferi informaţii tehnice  impact redus
 se pot utiliza cupoane de  dificil de controlat
promovare a vânzării  greu de indicat efectul
Presa  arie de acoperire extinsă  impact limitat
 acumulare rapidă  greu de oferit informaţii tehnice
(naţională)
 uşor de planificat
Presa  uşor de planificat  acumulare lentă
 slabă capacitate de informare  acoperire limitată
(locală)
tehnică
 relativ ieftină

Astfel, analiza rezultatelor promovării se va face pe baza raportării numărului de


clienţi potenţiali şi clienţi efectivi ce au contactat compania în urma promovării făcute.

3.1.4 Piaţa vizată


Segmentul de piaţă vizat se referă la persoane fizice sau la persoane juridice care
doresc să beneficieze de unul dintre serviciile companiei. Astfel, enumerăm nişele de
piaţă şi serviciile aferente pentru:
• Proiectarea, dotarea logistică şi administrarea unor spaţii de servire a mesei - de
incintă sau linii self-service - în cazul în care vom avea un spaţiu adecvat pentru o astfel
de activitate, planuim sa vem la inceput doar cateva mese , restul activitatii fiind ceea de
catering .
• Realizarea, printr-o divizie special creată în cadrul companiei, a unui serviciu de
catering pentru evenimente de protocol sau ceremonial pentru:
a) persoane juridice (firmă, companie): seminarii, conferinţe, simpozioane, recepţii,
aniversări, petreceri private, cocktail-uri, banchete etc.
b) persoane fizice: căsătorii, botezuri, pomeni,majorate ,diverse alte tipuri de
aniversări.
• Servicii de catering destinate servirii, pentru angajaţii unor
firme, birouri sau instituţii publice, a mesei zilnice adoptând un sistem de delivery, care
presupune un volum mai mic de comenzi primite pe baza unui meniu planificat, produsele
urmând a fi ambalate individual.

- 16 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

• Servicii de catering privind livrarea de semipreparate sau preparate culinare unor


colaboratori comerciali abilitaţi pentru desfacere către consumatori.

• Asistarea şi asigurarea know-how-ului pentru posibile proiecte de profil asemănător,


pornind de la faza de construcţie până la detalii de tehnologie alimentară şi prezentare a
produselor.

Membrii segmentelor urmăresc obţinerea unor avantaje identice, avantaje ce apar


în domenii în care organizaţia are un atu concurenţial.

Acest lucru poate fi ilustrat prin tabelul următor:

Tabelul nr.2 : Avantaje competitive ale segmentului vizat

Segmentul vizat Avantajul competitiv


- raportul calitate-preţ
 Persoane fizice - pachete de meniuri diversificate şi cu un numar
 Final user sortimental mare
(firmele mari şi mici - operativitate profesională
cu capital privat) - sistem de livrare eficient şi prompt
 Retaileri - management operaţional flexibil
- calitatea şi siguranta produselor asigurate de ISO
HACCP
- amenajări speciale pentru fiecare tip de eveniment
posibil
- departament transport competitiv
- personal de servire instruit conform rigorilor
evnimentelor de catering

Clienţii vizaţi de afacere au vârsta de peste 18 ani, o pondere ridicată deţinând-o


cei cu vârsta cuprinsă între 30-40 de ani. Şi cei de 20-30 ani formează o parte importantă,
- 17 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

dar mai ales pe termen lung, aceştia făcând parte dintr-un segment de consumatori în
formare, care în viitor pot deveni fideli.
Consumatorii vizaţi de afacere se deosebesc prin comportament şi ocupaţie (elevi
,studenti ,oameni de afaceri, intelectuali, funcţionari). Calitatea acestor clienţi potenţiali
este dată de posibilităţile lor financiare şi de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-şi
oferi un serviciu de bună calitate.

Modul în care se va acţiona în cadrul concurenţei


Marketingul reprezintă veriga ce trebuie să producă o concentrare reală a tuturor
activităţilor organizaţiei.

Având la bază declaraţia de misiune a organizaţiei, urmată de obiectivele sale


strategice, strategia de marketing trebuie să reflecte:

- felul în care se acţionează în cadrul concurenţei;

- necesităţile segmentelelor de piaţă vizate;


- poziţia urmarită în cadrul pieţei;
- structura organizaţională;
- gradul de concentrare a organizaţiei spre satisfacerea exigenţelor clienţilor.

Creşterea cifrei de afaceri presupune:


- marcarea contractuală cu marile companii de pe piaţa în vederea instalării unor
cantine sau servicii de restauraţie colectivă pentru angajaţii acestora este o posibilitatee
de viitor ;
- înfiinţarea unui departament privind serviciile de delivery prin accesarea serviciilor
e-mail, Internet şi comandă on-line;
- penetrarea segmentului de piaţă care îşi externalizează serviciile de cantină de
incintă (spitale, unităţi militare, policlinici);
- orientarea către supermarket-uri şi distribuitori, ca segment de piaţă vizat pentru
semipreparate, sandwich-uri, salate aperitiv ambalate vrac, etc.
- satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor mai bine decât organizaţiile
concurente;
- viteza de răspuns la cerinţele acestora = creşterea accesibilitătii produselor;
- preţuri mai mici pentru produsele oferite, având posibilitatea producerii tuturor
componentelor unui meniu;
- 18 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

- asigurarea promptă a şansei de a experimenta produse noi, baza de date a


meniului fiind în permanenţă îmbunătăţită;
- asigurarea unui cuvânt de spus în alegerea produselor noi ce urmează a fi
dezvoltate;
- promovarea produselor cu ajutorul mapelor de prezentare, media, a Internetului;
- schimbări în structura organizaţională prin dezvoltarea departamentului de
marketing;
- investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de producţie, resurse umane şi investitii la
nivelul serviciilor de livrări.

Concurenţa
Tabelul nr.: Concurenţa
NUME COMPANIE COTA DE PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
PIAŢĂ
%
Catering.ploiesti.ro 25 % Investiţii majore in dotarea Prea multe puncte de
punctelor de lucru vânzare, unele dintre ele
Know-how / experienţă prost gestionate.
Firmă cu vechime
Catering Partner 10 % Pozitie favorizata Lipsa de personal calificat,
care să raspundă cerinţelor
clienţilor.
Meniul redus din punct de
vedere al ofertei.
Lincontro 12 % Vechime pe piaţă Promovarea persoanelor pe
Personal calificat baza unor criterii îndoielnice

Concurenţa din domeniul catering-ului se caracterizeză astfel:


 Concurenţa frontala este puternică - deoarece exista numeroşi concurenţi
de aceeaşi marime, care oferă aceleaşi produse pe aceeaşi piaţă. Sunt prezente firme cu
capital strain, ce au o susţinere financiară mai puternică şi care implică o dezvoltare de
lungă durată, cu investiţii substanţiale în utilaje şi ambient.
 Concurenţa laterală este slabă, deoarece :
- 19 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

- nu există căi diferite de asigurare a aceluiaşi avantaj;


- domeniul producţiei alimentare implică norme noi de siguranţă şi calitate,
necesită personal calificat atât în productie cât şi în middle management; compania
noastră deţine o organigramă bine pusă la punct şi profesionistă, personal cu experienţă.
Structura concurenţială – Porter afirma că există cinci puncte forte principale ce
determină profitabilitatea unei ramuri:
a) intensitatea competiţiei dintre concurenţii existenţi este mare deoarece :
 exista concurenţi numeroşi, apropiaţi ca forţă;
 liderul în domeniu are o cotă mare de piaţă (25 %);
 există unităţi de catering cu produse şi servicii similare.
b) puterea de negociere a cumpărătorilor - se află la clienţii organizaţiei, deoarece
:
 produsele oferite de organizaţie sunt asemănătoare cu cele oferite de alţi
furnizori;
 costurile de transfer ale clienţilor sunt mici.
c) puterea de negociere a furnizorilor - se află la aceştia deoarece:
 nu există înlocuitori pentru produsele pe care le oferă;
 produsele pe care le achiziţionăm de la furnizori sunt componente principale
ale activităţii organizaţiei.
d) ameninţarea din partea noilor sosiţi este mare, deoarece barierele de intrare
ridicate în calea acestora sunt slabe, şi anume:
- economia la scară este principala taxă de intrare cerută potentialilor nou – sosiţi; acest
lucru depinde, totuşi, de cât de mult doresc şi pot să investească potenţialii concurenţi
într-un domeniu nou;
- accesul la canalele de distribuţie poate constitui urmatoarea piedică pentru noii sosiţi;
totuşi, nu trebuie uitat că puterea de negociere, în raport cu ramura industrială, se află la
cumpărători;
e) ameninţarea reprezentată de înlocuitorii produselor este mică, deoarece nu
există înlocuitori imediaţi.
3.1.5 Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- 20 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Produs: Produs:
- posibilitatea diversificării sortimentale mari pe viitor : - soluţii “importate” pentru design;
brutărie, cofetărie, bucătarie rece, bucătarie caldă; - ambalaj;
- ineditul produselor tip piese pentru cateringul de - nivel scăzut al personalizării la nivelul cumpărătorilor
evenimente; (culori, modele, servicii);
- mâncarea dietetică şi disociată, pentru exigenţele - momentan, marketingul produselor şi serviciilor, care
medicale; este în lucru.
- răspunsul la orice exigenţă gastronomică. Preţ:
Preţ: - tendinţăde scădere a preţurilor la anumite servicii şi /
- creşterea puterii de negociere în relaţia cu furnizorii şi sau produse pentru penetrarea pieţei, fapt ce necesită un
paleta mare pe piaţă a acestora, posibilităţi de alegere volum mare de vânzări pentru acoperirea cheltuielilor.
variate; Promovare:
- formarea preţurilor de vânzare, condiţionate de - lipsa fondurilor pentru promovare la nivelul aspiraţiilor
cheltuielile ridicate de chirie şi de variabilitatea specifică de ridicare a vânzărilor, şi bugetarea prin autofinanţare
a preţurilor pentru regie şi personal. - pagină web, catalog - îmbunătăţite sau refăcute;
Promovare: - nivel scăzut de livrare datorat lipsei de noi achiziţii.
- pliante, mape; Poziţie:
- Internet; - lipsa canalelor de distribuţie alternative;
- reviste de specialitate, şi nu numai; - lipsa unor statistici privind piaţa, tendinţele viitoare;
- adoptarea unui sistem barter cu firme de publicitate; - studiul insuficient al mediului extern.
- contracte cu firme de specialitate în organizarea Personal:
petrecerilor, sonorizare, lumini; - deficienţe de comunicare în organizaţie
- colaborarea cu supermarket-uri pentru livrarea de - organizare deficitară, lipsă evaluare;
semipreparate; - lipsa unui departament important (resurse umane);
- creearea unei divizii de delivery cu un nou concept de
livrare ’in time’. - fluctuaţia personalului în limite destul de periculoase
Poziţie: datorită deschiderii pieţei externe.
- piaţa restaurantelor cu autoservire din toate centrele Resurse materiale:
industrializate, noile parcuri industriale ale companiilor - capacitate de livrare limitată, necesitatea achiziţionării
naţionale; de noi mijloace de transport.
- delivery pentru toate firmele doritoare. Resurse financiare:
Personal: - investiţiile necesare se fac prin finantare fonduri
- implicarea personalului printr-o conducere consultativă europene
şi participativă, la toate nivelurile;
- training constant la nivelul departamentului;
- o schemă logistică destul de bine pusă la punct a
personalului.
Premise fizice:
- flexibilitatea producţiei;
- locaţia echipată şi construită în acord cu normele UE.
Resurse materiale:
- echipament tehnologic ce permite realizarea de
produse de calitate;
- spaţii care asigură calitatea şi igiena produselor.

OPORTUNITATI AMENINTARI

Factori sociali: Factori sociali:


- noile tendinţe ale segmentelor de piaţă vizate. - lipsa de educare a populaţiei în sensul serviciilor
Factori tehnologici: specificate.
- exploatarea spaţiilor şi utilajelor prezente; Factori tehnologici:
- posibilităţi de închiriere a spaţiilor nefolosite. -creşterea preţurilor la utilaje, echipamente gastro,
Factori economici: ustensile.
-creşterea economică viitoare; Factori economici:
-stabilitatea monetară; - creşterea nivelului taxelor şi impozitelor;
-reducerea ratelor dobânzilor; - povara taxelor salariale.
-accesibilitatea creditelor; Factori politici:
-puterea de cumpărare a pieţei din zonă. - schimbarile legislative frecvente.
Factori politici: Mediul concurenţial:
- stabilizarea mediului politic. - intensitatea mare a competiţiei dintre concurenţii
Mediul concurenţial: existenţi;
- extinderea parcurilor industriale cu nevoie de proiecte - creşterea concurenţei
de catering şi servicii. - barierele de intrare slabe.

- 21 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Siguranţa şi calitatea
Pentru a putea face faţă concurenţei pe piaţa romanească şi europeană, firma
trebuie să implementeze şi să certifice sisteme de management al calităţii şi de sigurantă
alimentară.Unul dintre obiectivele politicii manageriale ale organizaţiei este asigurarea
siguranţei produselor proprii, a continuităţii furnizării de produse de calitate şi satisfacerii
cerinţelor clienţilor noştri.
Implementarea SMI (sistemului de management integrat) constituie o decizie
strategică a top-managementului organizaţiei, la baza căreia se află:

- strategia de modernizare şi dezvoltare;


- opiniile clienţilor despre produsele noastre;
- cerinţele lor suplimentare;
- necesitatea identificării modalităţilor de scădere a costurilor calităţii;
- dorinţa de îmbunătăţire continuă a propriilor produse.
SMI implementat are în vedere următoarele aspecte:
- identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor legate de siguranţa alimentară;
- determinarea succesiunii şi interacţiunii proceselor primare;
- determinarea criteriilor şi metodelor necesare pentru a se asigura atât funcţionarea cât
şi managementul proceselor;
- identificarea resurselor şi informaţiilor necesare asigurării suportului, funcţionării şi
monitorizării proceselor;
- asigurarea monitorizării, măsurării şi analizei proceselor;
- asigurarea implementării acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate şi
îmbunătăţirii continue a tuturor proceselor;
- asigurarea cadrului necesar respectării condiţiilor de reglementare şi a codurilor de bună
practică din industria alimentară.
Politica referitoare la calitate şi siguranţa alimentelor, stabilită de către top-
managementul organizaţiei, are ca principale direcţii de acţiune abordate realizarea
urmǎtoarelor deziderate:
- reducerea riscurilor legate de siguranţa cǎrnii şi a semipreparatelor din carne prin
identificarea, evaluarea şi controlul acestora;
- îmbunătăţirea calităţii produselor oferite;
- reducerea consumurilor energetice;
- diminuarea consumurilor tehnologice şi a pierderilor.

- 22 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

La stabilirea obiectivelor calităţii şi siguranţei alimentului, top-managementul ia în


considerare:
 cerinţele actuale şi de perspectivă ale organizaţiei şi ale pieţei de desfacere;
 concluziile relevante rezultate în urma analizei efectuate de către management;
 performanţele produselor şi proceselor curente;
 gradul de satisfacţie al părţilor interesate;
 rezultatele autoevaluărilor;
 analiza oportunităţilor de îmbunătăţire;
 resursele necesare atingerii obiectivelor.
Pentru fiecare nivel din organigramă sunt stabilite obiectivele calităţii şi siguranţei
produsului. Conform politicii calităţii, obiectivul principal al acesteia este creşterea
competitivităţii pe piaţă a organizaţiei Roma Catering.Desi vom incepe cu minimum nr de
angajati, speram ca pe viitor sa ne extindem .

CONCLUZII
Primul pas va fi definiirea codurilor CAEN secundare.
Al doilea pas este infiintarea societatii comerciale al carei obiect de activitate sa
fie cateringul . Costurile de infiintare nu se ridica la mai mult de 1300 ron (incluzand
taxele la Oficiul registrului comertului, taxele pentru atestarea documentelor, pentru
legalizarea specimenului de semnatura al administratorului; in plus trebuie depus si un
capital social minim de 200 ron);

Al treilea pas ar fi obtinerea autorizatiilor de functionare pentru spatiul (spatiile) in care


urmeaza sa ne desfasuramzactivitatea;

Si ultimul pas care este si foarte important este angajarea personalului specializat;

Mai multe detalii referitoare la aceasta activitate:

Investitia initiala
La infiintarea unei firme de catering trebuie obtinute avizul tehnic de functionare si avizul
sanitar, care se elibereaza de catre Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru

- 23 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Siguranta Alimentelor. Pe langa infiintarea societatii comerciale propriu-zise si a obtinerii


avizelor, etapele organizarii firmei din punct de vedere logistic consuma cea mai mare
parte din resurse.
In primul rand, se porneste de la amenajarea unei locatii pentru desfasurarea activitatii.
Aceasta trebuie sa cuprinda, pe langa bucataria profesionala, spatii pentru stocarea
alimentelor si a bauturilor in conditii optime. Trebuie retinut faptul ca locatia este supusa
inspectiilor din partea institutiilor abilitate sa efectueze controale in unitatile cu profil
alimentar.

Bucataria profesionala
Baza activitatii unei firme de catering este oferta de produse culinare. Pentru a putea
dezvolta o gama cat mai variata de alimente este nevoie de echipamente si dotari
specifice, dar si de personal care sa cunoasca retetele, sa aiba indemanare si
imaginatie. Bucataria profesionala trebuie sa dispuna de aragaze, cuptoare, plite
electrice, friteuze, grill-uri, bain-marie, tigai basculante, masina de tocat, feliatoare,
masina de taiat cartofi si legume, mixere si instrumentarul auxiliar. La acestea se
adauga echipamentele de panificatie si patiserie (cuptoare rotative, masini de foietaj,
malaxoare), frigorifice si cele de impachetare (pentru stocare sau livrare).

Oferta
Cateringul reprezinta un intreg complex de activitati menite a fi pe placul clientului din
mai multe puncte de vedere. Pe langa masa in sine, o firma specializata trebuie sa
gestioneze si alte aspecte corespondente unui eveniment: amenajarea unui spatiu,
decorarea si chiar alegerea muzicii. Adaptabilitatea si promptitudinea in servicii
reprezinta una dintre regulile de baza in aceasta activitate.
Cu toate acestea, cheia succesului unei firme de catering este oferta culinara. Mancarea
si modul in care este prezentata si servita fac diferenta. Asa ca oferta de produse
trebuie sa fie conceputa intr-o gama larga, sa contina atat meniuri traditionale, cat si
internationale. Cu cat gama de produse este mai larga, cu atat creste capacitatea de
adaptabilitate la nevoile si gusturile clientilor.

Pregatirea
Pentru a organiza un eveniment, o firma de catering are nevoie de timp.

- 24 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

Comportamentul profesionist in aceasta privinta implica o foarte buna programare a


sarcinilor de realizat, pe baza unor repere calendaristice si orare. In activitatea de
catering, solutia pentru a fi in egala masura rapid si eficient si a oferi alimente gustoase
o reprezinta folosirea unor retete speciale, de produse usor de realizat, dar si de
consumat.
Una dintre caracteristicile mancarurilor pregatite si oferite de obicei de firmele de profil
se bazeaza pe retetele speciale pentru produse din categoria “finger-food", imsa in cazul
nostru ne vom axa pe meniuri calde. . Sortimentele trebuie sa acopere atat gama
alimentelor sarate (calde si reci), cat si dulci.

Evenimente
Ocaziile in care consumatorii apeleaza la firmele de catering sunt de obicei mese
festive, dineuri oficiale, petreceri aniversare, receptii, simpozioane, mese comemorative,
prezentari de moda, dar si nunti, botezuri sau alte categorii de petreceri private. In acest
sens, o firma de catering trebuie sa dispuna de o oferta diversificata, usor adaptabila.
Pentru ca evenimentul sa se ridice la nivelul asteptarilor, se impun discutii pentru
stabilirea meniului, a numarului de persoane participante, a decorarii spatiului si a altor
aspecte de ordin practic.
Un loc foarte important il ocupa evenimentele organizate de marile companii‚ “Corporate
events" sunt o adevarata “mana cereasca", iar pentru o firma de catering organizarea
unui asemenea eveniment este un “plus" pe cartea de vizita. Trebuie sa se tina cont
insa de faptul ca societatile mari si cu renume care organizeaza un eveniment si
apeleaza la firme specializate au pretentia ca serviciile si produsele oferite sa fie la un
nivel profesional la fel de ridicat precum renumele companiei.

Promovare online
Pentru a fi usor de gasit si pentru a oferi posibilitatea clientilor sa vada o lista a
produselor si serviciilor oferite, o firma de catering care se respecta trebuie sa se
promoveze cat mai bine, solutia cea mai la indemana fiind crearea unei pagini pe
Internet. Site-ul trebuie conceput in asa fel incat sa atraga consumatorul din punct de
vedere vizual, dar sa-i imprime o imagine de profesionalism. La realizarea lui este bine
sa se tina cont de aspectele grafice moderne si tehnologiile care fac o pagina de
Internet mai atractiva (design de calitate superioara, aplicatii interactive, date complete,

- 25 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

variante in limbi straine). Structura paginii de web a unei firme de catering trebuie sa
contina obligatoriu lista serviciilor oferite. Apoi trebuie prezentata o lista a produselor
disponibile. Un avantaj il constituie existenta unui modul interactiv care sa permita
combinarea serviciilor cu produsele oferite, in scopul "construirii virtuale" a mesei.
Menţinerea şi asigurarea calităţii este una dintre condiţiile primordiale de reuşită a
afacerii.;este necesar să se stabilească încă de la început faptul că satisfacţia clienţilor,
la achiziţionarea produsului, este prioritară.

Analizând cererea publicului pentru servicii de calitate şi poziţia favorabilă a


afacerii dată de noutatea ofertei, se consideră că punctul critic poate fi atins doar în
situaţii de criză deosebit de dure. Aceste dificultăţi ar putea fi generate de situaţii
nefavorabile ale economiei naţionale (criză economică), schimbări bruşte ale sistemului
politic (defavorabil iniţiativei particulare, o exagerată politică fiscală), dar şi de
nepricepere organizatorică şi concurenţă neloială.

În final, concluzia este una singură, aceea că investiţiile vor asigura o dezvoltare
sigură a firmei şi stabilizarea pe piaţă, iar cota de piaţă ocupată este estimată a fi de
aproximativ 15%. Ţinând cont şi de concurenţă, necesitatea formării unui punct de lucru
profesional şi centralizat este imperios necesară, altfel costurile de producţie sunt mari
iar soluţiile de progres sunt reduse.
Influenţele din exterior pot apărea din pricina produselor sau serviciilor oferite de
firmele concurente, determinând schimbări în cadrul societăţii prin aducerea de
îmbunătăţiri produselor şi serviciilor puse la dispoziţie de către aceasta.

În primul rând, va fi necesară identificarea produselor / serviciilor concurente.


Acestea ar putea fi similare cu cele ale firmei, cu posibilitatea existenţei mai multor
cauze ce trebuie identificate şi apoi eliminate. Reclama joacă, astfel, un rol important în
promovarea imaginii produselor şi serviciilor, şi implicit a firmei.

Prin atuurile sale confirmate – indicatorii de eficienţă economică prezentaţi -, datorită faptului

pragul de rentabilitate este depăşit de venituri şi prin realizarea de profit, SC Roma Catering SRL
poate deveni un actor major pe piaţa de catering, în continuă creştere.

- 26 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

1) Aspecte legale, Anexe cash flow si buget .

În principiu, autorizatiile necesare pentru functionarea legala a unei afaceri de catering


sunt similare celor pentru restaurant.

DSV Prahova

Documentul de Inregistrare Sanitara Veterinara este cel mai important document legal
pentru acest tip de afacere.

Dupa depunerea cererii la Registratura DSV, reprezentatii institutiei vor vizita spatiul de
lucru, pentru a verifica daca acesta a fost amenajat si utilat corespunzator, precum si
daca reprezentatii firmei isi cunosc obligatiile legale si daca exista toate documentatiile,
etc

DSP Prahova

Pentru catering poate emite la cerere: puncte de vedere, Notificări privind parcurgerea
procedurii de asistenţă de specialitate şi Certificate de Conformitate cu prevederile
legale.

ISU Prahova

Emite Autorizatii, sau punct de vedere, in functie de caz!

De obicei, spatiile sub 200 mp in care se desfasoara activitati de alimentatie publica nu


au nevoie de autorizatie ISU, dar aceasta nu este o valoare absoluta, ci doar una
orientativa, astfel ca specialistii ISU vor analiza situatia de la fata locului si vor decide pe
caz concret!

Pentru spatiile situate la demisol, ori la subsolul unor cladiri, sau in pod, ori pe
acoperisurile de tip terasa se are in vedere o suprafata de 100 mp.

APM Prahova ( Mediu )

Emite Autorizatii, sau punct de vedere, in functie de caz!

Activitatea propriu-zisa de catering nu este supusa procedurii de autorizare la MEDIU,


însă dacă firma are şi un salon de evenimente cu mai mult de 100 locuri, sau dacă
desfăşoară activităţi încadrate în codurile CAEN de fabricare, ar putea fi necesară şi
Autorizaţia de Mediu.

PMP ( Primaria mun. Ploiesti )

Tine evidenta imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic la
nivelul municipiului Ploiesti.
- 27 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

alte instituţii

ITM Ploiestii - unele primarii solicita un punct de vedere oficial (Negatie) din partea
acestei institutii
DITL - unele primarii solicita in vederea autorizarii un Certificat Fiscal din care sa reiasa
faptul ca nu exista datorii fata de primaria respectiva autorizatiile necesare pentru
functionearea legala unei afaceri de catering sunt similare celor pentru restaurant.
Anexa 1 .
Model aria MKT si vanzari pt perioada 2019 -2020
Care sunt lucrurile pe care trebui să le facem în ariile marketing şi vânzări:

 Realizarea unui pliant de prezentare în care să fie descrise facilităţile pe care le


deţinem şi diferite exemple de meniu din care clientul poate alege – în acest pliant
trebuie inserate fotografii cu facilităţile deţinute în bucătărie şi câteva cuvinte
despre experienţa bucătarului;
 Desemnarea unei persoane care să se ocupe de vânzări şi instruirea acesteia
pentru a realiza vânzări active – să sune la clienţi personae juridice, să facă vizite
acestora, să întocmească oferte personalizate etc.;
 Transmiterea cu regularitate la un număr de firme a unei scrisori sau a unui e-mail
de prezentare în care să-i informăm cu privire la ofertă. Trebuie să facem acest
lucru deoarece sunt firme care cumpără ocazional servicii de catering în momentul
în care organizează un eveniment şi de aceea trebuie să ne facem auzit numele
cu regularitate;
PUNCTE TARI

 Serviciul se adresează unei nevoi de bază a oamenilor, existent pe piaţă;


 Este o afacere care poate fi demarată cu un singur client mare.
PUNCTE SLABE

 Este o afacere în care investiţia iniţială în mijloace fixe este ridicată

OPORTUNITĂŢI

 Afacerea se poate extinde într-o afacere de tip “mâncare pentru acasă” sau prin
crearea unui restaurant, pentru a amortiza investiţia cu bucătăria;
 Lucrul cu clienţi mari personae juridice poate înseamna o profitabilitate ridicată şi
posibilitatea de a planifica.
TEMERI

 O calitate slabă a materiilor prime, influenţează calitatea produselor şi


imaginea clientului despre firmă;
 Lucrul cu clienţi persone juridice prezintă riscul încasării cu întârziere a
contravalorii serviciilor; Se lucrează cu produse perisabile, care presupun
- 28 -
Plan de afaceri S.C. ROMA CATERING S.R.L.

instalaţii de transport şi depozitare speciale şi care se pot deteriora sau pot


expira uşor, provocând pierderi mari.

 Analiza competitivității
 O modalitate de a determina competitivitatea afacerii, este să comparam situația noastră
cu cea a principalilor trei competitori și să determinam importanța business-ului pentru
concurenți. Această analiză trebuie realizată pe baza unor factori cheie care sunt
enumerați în prima coloană.
Factor Afacerea Punct tare Punct slab Competitor A Competitor B Competitor C Importanța
dvs. pentru clienți
Produsele Halva,roduse Meniu sezonalitate Meniu variat Meniu calitate Timp lung mare
ro. romanesc medie livrare
Prețul mediu Calitate - Mai ridicat Idem idem mare
buna
Calitatea buna - - buna buna buna mare
Varietatea medie - -lipsa divers divers basic medie
variatiei
Serviciile
Disponibilitate
Stabilitate
Expertiza
Reputația
Design
Metodele de
vânzare
Politicile de
creditare
Promovare
Imagine
Urmeaza sa l completam in functie de cerintele proiectului .

- 29 -

S-ar putea să vă placă și