Sunteți pe pagina 1din 53

Contabilitatea

impozitului pe profit
I. Scurta prezentare a intreprinderii

• Infiintarea intreprinderii

• Durata de viata a intreprinderii

• Structura organizatorica si functionala

• Organizarea intreprinderii

II. Sistemul informational-economic

• Documente de evidenta

III. Contabilitatea impozitului pe profit

IV. Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit.

V. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

VI. Bibliografie
I. Scurta prezentare a intreprinderii

INFIINTAREA INTREPRINDERILOR

Intreprinderea este definite ca o unitate de productie (de bunuri


sau servicii) sau de distributie (a unor bunuri / servicii achizitionate
in prealabil pentru a fi vandute) ,organizata si cu functionare
permanenta ,o unitate economica care dispune de personalitate
juridica (titular de drepturi si obligatii ,avand capacitatea de a
savarsi acte juridice) ,utilizand anumite mijloace umane si
materiale (masini-unelte ,echipamente ,materii prime etc.) ,avand
ca scop principal obtinerea de profit.
Astazi intreprinderea a devenit o institutie reprezentativa
pentru societatea in care traim. Nu se poate desfasura viata
cotidiana fara existenta intreprinderilor ; ele ofera sanse de
realizare ,dar si produse (servicii) necesare traiului.
Intreprinderile se organizeaza in orice domeniu de activitate.
Astfel ,exista :
• Intreprinderi financiare ,in speta bancile ,care
avand servicii financiare (in special acordarea de
credite);
• Intreprinderi de asigurari ,care asigura fata de
riscuri diverse (accidente ,incendii ,furturi
,calamitati etc.)
• Intreprinderi nefinanciare ,care cuprind o mare
varietate de intreprinderi ,clasificate in functie de :
- natura productiei (agricole ,industriale ,de
construcii ,de prestari servicii-transporturi
,comert ,turism ,etc);
- statutul juridic (intreprinderi individuale sau
societati comerciale);
• forma de proprietate (private ,publice ,mixte);
• dimesiune (mici ,mijlocii si mari).
Intreprinderea apare ca urmare a maturizarii unor idei cum se va
obtine profitul. Afacerea implica o inovare in sensul cautarii unei
rupturi (diferentieri) fata de modul obisnuit de gandire. Inovatia
este tehnica ,tehnilogica ,manageriala ,comerciala.
Infiinarea unei intreprinderi noi ,cautarea unor surse de finantare
a afacerilor ,impune elaborarea unui plan de afaceri. El este o
descriere a afacerii ,a pietei ,a(managerului) managementului si a
modului de finantare .
Intreprinderea ,adica initierea unor activitati specifice (acte si
fapte de comert) presupune :
o mijloace umane ,adica :
- un intreprinzator ,care incepe afacerea ;
- personalul intreprinderii :functionarii
,specialistii ,muncitorii ,cadrele de
conducere.
- Finantatorii intreprinderii ,adica
furnizorii de capita ,indispensabil in
momentul infiintarii intreprinderii sau
pentru dezvoltarea ei .
- mijloace materiale.
Societatea se constituie pe baza contractului de societate si a
statututlui care incheie in forma autentica. Statutul societatii se
adopta de catre adunarea generala a asociatilor si cuprinde :
-forma ,denumirea ,sediul ,obiectivul de activitate ,durata ;
-numele si prenumele ,domiciliul si nationalitatea asociatiilor ;
-capitalul social si partile sociale ;
-asociatii care au administrarea si reprezentarea societatii cu
stabilirea limitelor puterilor lor ;
-activitatea societatii ,exercitiul economico-financiar.
In toate cazurile intreprinderea presupune existenta unui fond
de comert ,pentru asigurarea desfasurarii operatiunilor sale (“fapte
de comert”) care cuprinde un activ (bunuri incorporale: clientela si
vadul ,dreptul de proprietate comerciala,firma comerciala
,emblema ,marca de fabrica/de comert/de servicii ,brevete de
inventie ,modele si desene industriale ,apelatiuni de origine ; si
bunuri corporale :stabilimente immobile ,instalatii-utilaje
,echipament mobilier ,stocuri materii prime si materiale ,creante pe
termen scurt ,valori mobiliare (titluri de credit constatand un drept
real)) si un pasiv(toate debitele intreprinderii avand o cauza
comerciala).
Intreprinderea are la baza un contract de societate ,se
inregistreaza la instanta judecatoreasca teritoriala in care isi are
sediul societatea ,se inmatriculeaza la registrul comertului si la
administratia financiara si se publica in Monitorul Oficial
,devenind din acest moment persoana juridica.
Totalul aporturilor asociatiilor formeaza caputalul social al
intreprinderii societare ,adica o baloare patrimoniala intangibila ce
nu poate fi folosita pentru plata de “dividente”. Aportul asociatiilor
poate fi in bani sau bunuri ,nefiind necesar sa fie identic pentru toti
asociatii. Asociatii vor primi sub forma de dividente o parte din
profitul real. Dividentul este cota-parte din beneficial net ce revine
fiecarui asociat in functie de aportul sau la capitalul social si
constituie un drept de creanta al asociatiilor asupra intreprinderilor
societare.

FUNCTIILE INTREPRINDERII

Intreprinderea indeplineste o functie economica care consta in :


-procurarea si/sau crearea mijloacelor materlaie si imateriale
necesare realizarii obiectivelor propuse ;
-adaptarea permanenta a mijloacelor materiale si umane in
functie de evolutia mediului exterior intreprinderii ;
-combinarea mijloacelor materiale si umane in cel mai
productive mod ,astfel incat rezultatul activitatii sa fie cat mai
profitabil.
Finctiile si atributiile organizarii activitatii agentilor economici :
-functia de cercetare-dezvoltare este functia care permite
agentului economic ca pe baza studiilor de marketing sa realizeze
proiectarea intr-o gama foarte diversificata a produselor cerute pe
piata ;
-finctia de productie este funtia de baza a agentului economic ,ea
realizand produsul pentru care agentul economic a fost infiintat;
-finctia de personal-invatamant are ca scop asigurarea si tinerea
evidentei miscarii bunurilor si a valorilor in cadrul intreprinderii
sau in afara acesteia;
-functia sociala consta in asigurarea conditiilor de munca si de
viata pentru salariatii intreprinderii.
-functia de desfacere are ca obiectiv de activitate depozitarea
produselor finite ,pregatirea pentru livrare si livrarea la beneficiar
in conditii corespunzatoare de calitate ,la termen ,astfel incat
contractele de livrare sa fie respectate.

DURATA DE VIATA A INTREPRINDERII

Intreprinderea este considerate ca fiind un organism


complex(precum o fiinta) aflata in continua transformare si
evolutie. Ea poate fi vazuta ca o organizatie ce evolueaza in timp
(dupa creare are tinerete ,maturitate ,batranete).
Ciclul de viata al intreprinderii arata evolutia rezultatelor (profit
, cifra de afaceri ,volum vanzare) in timp.
Evolutia rezultatelor permite identificarea a 4 faze din ciclul de
viata :
I. intreprinderea non creata – rezultatele apar incet
II. intreprinderea tanara – incepe sa functioneze bine ,sa devina
cunoscuta pe piata ,vanzarile cresc ;
III. intreprinderea matura - rezultatele sunt constant bune ;
IV. intreprinderea batrana – are loc un declin al rezultatelor ;
Imbunatatirea rezultatelor nu implica o crestere a marimii
intreprinderilor. Durata ciclului de viata e diferita. Curba ciclului
de viata prezinta uneori forme particulare ,in functie de ideea de
afaceri care a stat la baza ei .
STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

Orice agent economic isi desfasoara activitatea pe baza


catorva elemente fundamentale :
1. forta de munca
2. dotarea tehnica
3. organizarea agentului economic.
Cu aceste 3 elemente fundamentale puse bine la punct se poate
trece la o activitate economica performanta. Orice agent economic
isi stabilieste inca de la infiintare obiectul de activitate ,elementele
de conducere si de decizie si forma organizatorica.
In activitatea agentilor economici care produc bunuri materiale
(industrie ,constructii) principala forma de baza este sectia de
productie. Sectia este formata la randul ei din cel putin 3 ateliere
,sau mai multe formatii de lucru conduse de catre maistru ,si cel
putin un atelier.
Pentru a-si putea stabili necesarul de oameni ,trebuie
cunoscuta cantitatea de produse ce se poate realiza si tehnilogia
folosita.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

Se bazeaza pe principiul divizarii autoritatii pe functiuni. Fiecare


salariat e subordonat direct mai multor sefi ,atat celor ierarhic
superiori ,cat si celor ce coordoneaza compartimentele functionale.
Avantajul : favorizeaza specializarea pe functiuni ,asigurandu-se
realizarea acestora la un nivel calitativ ridicat. Dezavantaje : face
dificila coordonarea activitatilor ;constituie sursa de conflicte
interne.
Acest tip de structura organizatorica poate fi utilizata cu bune
rezultate in IMM cu o singura afacere ,in care activitatile “cheie”
sunt bine definite prin scopuri si arie de specializare. Poate fi
aplicata si in firmele integrate vertical ,care sunt dominant
orientate spre productie .
Orice agent economic isi stabileste in prima adunare generala
de constituire organigrama. Aceasta stabileste raporturile de
subordonare pe verticala si raporturile de cooperare pe orizontala.

Adunarea generala a
actionarilor

Consiliul de
administratie
Directorul Directorul
tehnic general Directorul
economic

CT
Sectia I

Sectia II

Sectia n

Serviciu contabilitate

Serviciu administratie
C

Serviciu financiar

CTC = control tehnic calitate = AQ


Adunarea generala a actionarilor se convoaca de 2 ori pe an s
la ea participa actionarii care au contribuit cu bani la desfasurarea
activitatii respective. Toate hotararile luate in AGA sunt obligatorii
pentru organelle de conducere subordonate.

II. Sistemul informational economic si


documentele de evidenta
Importanta documentelor

Documentele sunt acte scrise intocmite in momentul


efectuarii operatiilor economice si financiare prin care se
dovedeste efectuarea acestor operatii. Operatiile consemnate in
documente genereaza relatii de drepturi si de obligatii intre
parametrii de afaceri.
Pentru ca un act sa fie considerat document de evidenta trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii :
-sa cuprinda o operatie care a determinat in realitate modificari
sau transformari la un element patrimonial.
-sa fie intocmit cu respectarea dispozitiilor legale deosebita
pentru contabilitate deoarece :
- justifica operatiile economice si stau la baza inregistrarii lor in
contabilitate;
-furnizeaza date necesare organelor de conducere ; organelor de
prognoza economica si organelor de control (fiscale,bancare);
- constituire proba in justitie.
Pe baza documentelor se stabileste :
-realitatea operatiei economico-financiare (daca operatia
economica inscrisa in document a avut loc in realitate;nu este
financiara);
-legalitatea(daca documentul este intocmit in conformitate cu
normele legale);
-oportunitatea si rentabilitatea agentului economic;
-raspunderea materiala si penala a persoanelor care se fac
vinovate de ilegalitatea intocmirii unor documente.
Structura documentelor

Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor pentru a dobandi


calitatea de document insificativ trebuie sa cuprinda urmatoarele
elemente prevazute in structura documentelor aprobate :
> denumirea documentului (factura ,chitanta ,bon de consum);

> denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste


documentul ;

> numarul documentului si data intocmirii lui

> mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei


economice si financiare;

> continutul operatiei economice si financiare atunci cand este


necesar si termenul legal de efectuare ;

> datele cantitative si valorice aferente operatiilor economice si


financiare efectuate;

> numele si prenumele precum si semnaturile persoanelor care


raspund de efectuarea operatiei ,care le-au vizat si aprobat;
 alte elemente care sa asigure consemnarea
completa a operatiei in documentele
justificative.

Clasificarea documentelor

1) Dupa natura elementelor patrimoniale :


Documente privind imobilizarile coprorape si necorporale ; ex:
process-verbal de receptie a mijloacelor fixe.
Documente privind activele circulante materiale ex : NIR
,bonul de predare la magazie etc.
Documente privind disponibilitatilor banesti (incasari si plati)
ex : chitanta de casa ,ordinul de plata ;
Documente privind salariile si alte drepturi cuvenite angajatilor
ex : lista de avans chenzinal , statul de plata , decontul de cheltuieli
etc.
Documente privind vanzarile
ex: avizul de expeditie ,factura fiscala , etc.
2) Dupa locul de intocmire :
Documentele interne – documente ce se stabilesc in cadrul
intreprinderii ,pentru operatiile economice referitoare la activitatea
acesteia.
Unele raman in incinta intreprinderii : bon de consum ,NIR
,satul de plata ,etc.
Altele circula in afara intreprinderii : chitanta de casa emisa
catre client etc.
-documente externe – se intocmesc de catre alte
intreprinderi/institutii ,care sunt adresate intreprinderii ex: factura
fiscala primita de la furnizor ,chitanta de casa primita de la furnizor
etc.
3) Dupa modul de intocmire :
-documetne primare – consemneaza pentru prima oara operatiile
economice ,ex :NIR ,bon de consum ,stat de plata etc.
-documente centralizatoare – grupeaza si cumuleaza datelor
inscrise in documentele primare ,cuprinzand operatii de acelasi fel.
Ex: Centralizatorul facturilor fiscale(vanzarilor)
Centralizatorul bonurilor de consum(consumurilor)
Centralizatorul NIR(intrarilor)
4) Dupa functia pe care o indeplinesc :
-documente de dispozitie – prin care se transmite ordinul de a se
executa o anumita operatie economica ex: dispozitia de plata din
caserie-prin care se transmite casierului ordinul de a plati o
anumita suma de bani catre o persoana fizica ,pentru un anumit
scop etc.
-documente de executie – prin care se face dovada executarii
unei anumite operatii. Stau la baza inregistrarii operatiilor in
conabilitate.ex: chitanta de casa – consemneaza efectuarea unei
incasari de la client sau a unei plati catre furnizor.
-documente mixte: - reunesc caracteristicile primelor doua
grupe.ex : dispozitia de livrare-aviz de expediere – consemneaza
simultan oridnul de livrare catre clienti a produsellor si
marfurilor ,precum si livrarea propriu-zisa.
5) Dupa regimul de tiparire si utilizare :
-documentele cu regim special – pentru care exista dispozitii
legale privind modul lor de completare ,circulatie si pastrare.
Ex: Factura fiscala ,chitanta de casa ,fila de CEC numerar ,avizul
de expeditie.
Aceste documente se prezinta sub forma unor imprimate –
inseriate din tipografie ,care necesita numerotarea si stampilarea
lor de catre intreprindere mentionand pe verso-ul ultimei file
,numarul de foi existente. Pentru aceste documente se organizeaza
in cadrul intreprinderii o evidenta operativa speciala –in sensul ca
se consemneaza in fise de evidenta umratoarele elemente :
cumpararea carnetelor respective ,cantitatea cumpararea si pretul
unitar,darea in consum ,cantitatea si pretul unitar ,stocul la sfarsitul
fiecarei luni.
-documente fara regim special – se folosesc cu respectarea
normelor generale de intocmire ,circulatie si pastrare.ex :stat de
plata ,bon de consum ,process-verbal de receptie etc.
6) Dupa sfera lor de aplicare :
-documente specifice : devizul de lucrari – in constructii ,fisa
consumului de furaje si actul de fatare - in zootehnie.
7) Dupa rodul lor in cadrul sistemului informationale contabil :
-documente justificative – documente primare ce se intocmesc la
locul si in momentul producerii operatiilor economice. Ele stau la
baza inregistrarilor contabile si se prezinta sub forma de imprimate
ex :NIR ,bon de consum ,chitanta fiscala, etc.
-registre contabile – documente sub forma de registru se
consemneaza operatiile economice sub forma de inregistrari
contabile (in conturi).ex: registrul jurnal , Registrul Cartea-Mare
,registrul inventar.
-documente de sinteza si raportare – prin care se centralizeaza si
se transmit informatii in afara intreprinderii.ex : bilantul
contabil ,Contul de profit si pierderi si Anexele la bulant.
Periodic ,legislatia in vigoare elaboreaza norme si instructiuni
precise privind :forma ,continutul si structura documentelor
contabile ,precum si pentru intocmirea si utilizarea acestora.
Intrucat pentru operatii de aceleasi tip – se utilizeaza acelasi
gen de document ,un rol deosebit de important il are tipizarea
documentelor (stabilirea unor tipuri unitare de documente – ca
marime ,continut ,format si destinatie).
Rolul tipizarii documentelor :
-de a reduce documentele ,asigurand un continut si o forma
rationala de a usura intocmirea ,verificarea si inregistrarea de a
asigura un sistem de lucru si eficient;
-permite pentru intocmirea documetelor documentelor ,folosirea
calculului.
Intocmirea documentelor
Documentele se intocmesc in conformitate cu prevederile
legale care reglementeaza circuitul acestora. Normele legale
privind intocmirea documentelor prevad ca documentele se
intocmesc intr-un anumit numar de exemplare cu cerneala ,pasta
,pix ,cu masina de scris sau la calculator ,in mod clar ,citet ,fara
stersaturi ,completandu-se toate cerintele formularului.
Spatiile necompletate se bareaza.
In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise
stersaturi si alte asemenea procedee ,si nici lasarea de spatii libere
intre operatiile inscrise in document.
Verificarea documentelor.
Are ca scop constatarea respectarii regulilor privind intocmirea
documentelor si cuprinde :
-verificarea formei documentelor prin care se constata daca s-a
folosit formularul corespunzator operatiei economice consemnata
in document si daca au fost respectate dispozitiile lor privind
intocmirea.
-verificarea calculelor prin care se pot depista eventualele erori
privind calculul.
-verificarea de fond considerate cea mai cuprinzatoare prin care
se verifica realitatea operatiilor ,legalitatea si oportunitatea .
Dupa momentul in care are loc verificarea ,fata de momentul
inregistrarii documentelor in contabilitate ,controlul poate fi :
-control operativ current – se realizeaza concomitent cu
inregistrarea operatiei economice.
-controlul preventiv – se realizeaza dupa ce documentul a fost
inregistrat in contabilitate la anumite intervale de timp .
Corectarea documentelor
In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise
stersaturile sau alte asemenea procedee. Erorile se corecteaza prin
taierea cu o linie a testului si a liniei graficului ,astfel incat aceasta
sa poata fi citita ,apoi se inscrie intr-un spatiu alaturat covantul sau
suma corecta. Corectarea se confirma prin semnatura persoanei
care a intocmit documentul mentionandu-se si data efectuarii
operatiei.
In cazul documentelor cu regim special nu se admit nici un fel
de corecturi.
Un astfel de document intocmit gresit se anuleaza si ramane in
carnetul respectiv, apoi se intocmeste documentul corespunzator.
Pastrarea documentelor
Unitatile patrimoniale au obligatia de a pastra documentele
primare si cele contabile timp de 10 ani de la data incheierii
exercitiului in cursul carora au fost intocmite cu exceptia statelor si
a bilantului contabil care se pastreaza timp de 50 de ani.
In cursul perioadei de gestiune documentele se pastreaza la
compartimentul fincional in arhiva curenta.
La sfarsitul anului se predau la arhiva generala. De organizarea
arhivei raspunde administratorul sau seful compartimentului
contabil.
Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in
conformitate cu prevederile locale si a urmatoarelor reguli
generale:
-documentele se grupeaza in dosare numerotate ,snuruite
pafarate.
-gruparea documentelor in dosare se face cronologic si
sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera
acesta.
Evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul registrului
evidentei curente in care sunt tinute evidentele dosarelor si
documentelor contabile intrate in arhiva ,precum si miscarea
acestora in decursul timpului.
Eliminarea din arhiva a ducomentelor se face de o comisie sub
conducerea administratorului (pentru cele la care timpul a expirat).
Cu acest prilej se intocmeste un proces verbal ,pe baza lui
operandu-se documentele eliberate in registrul de evidenta curenta
al arhivei.
In caz de pierdere ,sau distrugere a unor documente din
arhiva ,exista obligatia reconstituirii documentului respectiv.
Persoanele vinovate se sanctioneaza. Documentele reconstituite
vor purta obligatoriu in mod vizibil mentiunea RECONSTITUIT
,cu slecificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza caruia s-a
facut reconstituirea.

FACTURA FISCALA

Este un formular cu regim special ,distribuit de unitatea fiscala


teritoriala. Se intocmeste in 3 exemplare si serveste ca :
-document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de
decontare a produselor si marfurilor livrate ,lucrarilor executate
sau a serviciilor prestate;
-document de insotire a marfirulor pe timpul transportului;
-document de incarcare in gestiunea patrimoniului;
-document justificativ de inregistrare in contabilitatea
furnizorului si cumparatorului.
Se intocmeste de compartimentul desfacere sau de alt
compartiment pe baza dispozitiei de livrare ,avizului de insotire a
marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarii sau
prestarea serviciului.
In cazul in care factura nu se poate intocmi in momentul livrarii
marfurilor respective ,acestea sunt insotite de avizul de insotire a
marfii ,al carui numar se trece ulterior pe factura.

FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE

-se intocmeste intr-un singur exemplar ,pentru acele conturi


sintetice care exprima elementele patrimoniale numai valoric;
ex: contul furnizori ,clienti ,creditori;
-cu ajutorul lor se cunoaste in orice moment pe fiecare furnizor
obligatiile de plata ,pentru fiecare client dreptul de a incasa
s.a.m.d.
-provine de la forma unilaterala a contului
-serveste la tinerea(evidentei) contabilitatii sintetice a operatiilor
economice si financiare in unitatile care utilizeaza furma de
inregistrare contabila “maestrul-sah” simplificat.
-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila.
-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

BONUL DE CONSUM

Serveste ca:
x document de eliberare din magazie pentru consum a unuia sau
mai multor materiale;
x document justificativ de scarede din gestiune ;
x document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in
contabilitate.
-se intocmeste in 2 exemplare ,pe masura lansarii si eliberarii
materialelor din magazie pentru consum ,de compartimentul care
efectueaza lansarea ,pe baza programelor de productie si a
consumurilor normate ,sau de alte compartimente ale unitatii ,care
solicita materiale spre a fi consumate.
-se poate intocmi intr-un singur exemplar in conditiile utilizarii
tehnicii de calcul.

FISA DE MAGAZIE

Serveste ca :
-document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor
,iesirilor si stocurilor de valori materiale ,cu una sau cu doua
unitati de masura ,dupa caz;
-document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-
contabile(pe solduri).
-sursa de informatii pentru controlul operativ current si contabil
al stocurilor de valori materiale.
Se intocmeste intr-un singur exemplar ,separate pentru fiecare
fel de material si se completeaza de catre :
-compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei(datele cu
antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control).
In coloana “Data si semnatura de control” semneaza si organul de
control financiar cu ocazia verificarii gestiunii.
-gestionar sau persoana desemnata ,care completeaza coloanele
privitoare la intrari,iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor
materiale ,pe feluri de materiale ordonate pe conturi,grupe
,eventual sub grupe sau in ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in
custodie se intocmesc fise distince ,care se tin separat de cele ale
valorilor materiale proprii.
-nu circula ,fiind un document de inregistrare
-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

BON PREDARE-TRANSFER-RESTITUIRE
Serveste ca :
-document justificativ pentru incarcare in gestiune
-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei sin in
contabilitate
-sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei
-sursa de date pentru calculul si plata salariilor in cazul utilizarii
ca bon de predare la magazie.
In cazul utilizarii ca bon de transfer a materialelor refolosibile
la magazie serveste ca: si a produselor finite;(transferul dintre doua
gestiun aflate in incinta unitatii) :
-dispozitie de transfer de la o gestiune la alta
-document justificativ pentru scaderea din gestiune la predator si
incarcarea in gestiune la primitor
In cazul utilizarii ca bon de restituire :
*dispozitie de restituire la magazie
*document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului
*document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei in
contabilitate.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat

Se completeaza si se depune de platitorii de impozite si taxe


carora ,potrivit legislatiei in vigoare ,le revin obligatiile de plata la
bugetul de stat cuprinse in aceasta declaratie.
Declaratia se completeaza si se depune la organul fiscal in a
carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta
este luat in evidenta fiscala ,dupa caz astfel :
• lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare la care se
refera ,pentru obligatiile de plata reprezentand :
-impozitul pe profit datorat de BNR si de banci
-accize
-impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
-impozitul retinut prin stopaj la sursa ,conform reglementarilor
legale privind impozitul pe venit;
-cota aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar ,inclusive
asupra castigurilor;
-sume datorate conform art.43 din (O.G) Ordonanta de Urgenta
privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
handicap;
-contributia pentru turism;
-taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
-taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din
import ,cu capacitate cilindrica de maximum 2000 cmc;
-taxa pentru jocuri de noroc.
• Trimestrial ,pana la data de 25 a primei luni din trimestrul
urmator ,pentru obligatiile de plata reprezentand:
-impozitul pe profit ;
-impozitul pe veniturile microintreprinderilor ;
-partea din profitul net al Institutului National de Formare si
management pentru Turism ;
-cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care
presteaza activitatile prevazute la art.2 lit. a ,din O.G. nr 47/1998
privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei
civile ,aprobata si modificata prin Legea nr 212/2001;
• Anual ,in termen de 30 de zile de la fata termenului legal
de depunere a bilantului contabil ,daca prin legi speciale nu se
predeve astfel ,pentru obligatiile de plata reprezentand
varsamintele din profitul net ,conform legii.
Formularul se completeaza in doua exemplare :
-originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala
isi are sediul platitorul sau unde acesta este luat in evidenta ,dupa
caz ;
-copia se pastreaza de platitor.
Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferente de impozite
si taxe stabilite prin actele de control.

Formele de inregistrare contabila si registrele contabile.

Contabiltatea inregistreaza documentele de evidenta in mod


cronologic si sistematic ,utilizand procedee specifice cu
respectarea dispozitiilor legale. Documentele de evidenta care
consemneaza operatiile economice de aceeasi natura si din aceeasi
perioada se centralizeaza intr-un document cumulative de unde
rezulta suma globala de operat in registru.
Unele inregistrari se fac pe baza notelor contabile in general
pentru acele operatii care nu se consemneaza in acte cum ar fi
:calculul uzurii lunare a mijlocului fix ,repartizarea cheltuielilor de
interes general.
Inregistrarea in contabilitate se face numai pe baza
documentelor de evidenta ,documente care inainte de a fi operate
sunt verificate pentru a stabili daca indeplinesc conditiile de
forma ,de exactitate a calculelor si de fond.

Forma de inregistrare contabila utilizata in cadrul agentului


economic influenteaza modul de operare a documentelor in
registru.
Prin forma de inregistrare se intelege un sistem de mijloare de
lucru specifice ,precum si regulile de utilizare ale acestora in
scopul reflectarii obiectului contabilitatii.
Mijloacele de lucru sunt registrele si fisele contabile aflate ontr-
o interdependenta deplina folosind un sistem de lucru contabil.

REGISTRELE CONTABILE sunt formulare cu


liniatura speciala care se prezinta sub forma condicilor sau a foilor
volante in care se fac inregistrarile contabile si de evidenta
operativa.
Tehnica de lucru consta in modul de completare a registrelor
din cadrul unei anume forme de inregistrare.
Registrele contabile servesc la inregistrarea operatiilor
economice ,la gruparea si centralizarea acestora si furnizeaza date
necesare analizei economice.
Clasificarea registrelor :
• Dupa forma exterioara - registre legate
-registre sub forma de fise (foi volante)
-registrele legate
-registre sub forma de foi volante(fise)
• Dupa destinatie
-registre de evidenta operativa
-registre de evidenta contabila
• Dupa ordinea inregistrarilor
-registre de evidenta cronologica
-registre de evidenta sistematica
• Dupa importanta
-registre obligatorii(impuse de M.F.)
-registre facultative(la nivelul agentilor
economici sau folosite la nivelul de ramura de activitate).
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stransa concordanta cu
destinatia acestora si prezinta in mod ordonat completate astfel incat
sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiilor
financiare.
Fiecare registru trebuie sa cuprinda :
-denumirea intreprinderii care le foloseste
-denumirea registrului
-perioada de referinta
Filele registrului se numeroteaza si snuruiesc ,se parafeaza.
Inscrierea datelor justificative in registru se face cu pasta sau
cerneala sau in sistem informatizat nefiind admise corecturi sau
stersaturi.
Pentru erorile privind inregistrarea sumelor in conturi corectarea
se face prin intocmirea notei de contabilitate de stornare ,a articolului
contabil(rosu sau negru) dupa care se introduce nota cu articolul
contabil correct.
In registru nu se admit spatii libere,nici inscrierea printer randuri.
Dupa completarea unei pagini ultimul rand este rezervat inscrierii
totalurilor cu mentiunea “de raportat”. Primul rand de pe pagina
urmatoare va cuprinde totalul din pagina anterioara cu mentiunea :
“report pagina”.
Registrele de contabilitate sunt :
*registrul jurnal
*registrul de incasari si plati
*registru inventar
*Cartea-Mare
*Cartea-Mare-Sah
*Fise de cont analitic pentru operatii diverse
*Fise de cont analitic pentru valori materiale.
-la sfarsitul lunii registrele contabile se evidentiaza sistematica se
totalizeaza pe reglaje ,stabilindu-se soldurile finale.
-la inceputul unui nou an de gestiune se deschid registre noi in care
se inscriu soldurile finale din anul precedent.
-registrele prvind perioada curenta se pastreaza la compartimentul
financiar contabil in cartoteci si dusare.
-registrele privind perioada expirata se predau la arhiva
intreprinderii unde se pastreaza timp de 10 ani,de la data incheierii
exercitiului in cursul caruia au fost intocmite.
-in caz de pierdere ,sustragere sau distrugere trebuie reconstituite in
termen de 30 de zile de la constatare.
Formele de inregistrare contabila
*sunt subordonate metodei evidentei contabile prin faptul ca la
eliberarea registrelor si a regulilor de folosire a lor trebuie sa se tina
seama de principiile ,normele ,continutul procedeelor utilizate de
metoda contabilitatii.
*formele de inregistrare contabila au aparut si s-au dezvoltat ca
urmare a progresului economic si ethnic ,si a sporirii nevoilor de
informare operativa si eficienta a organelor de decizie si fiscale.
*prima forma de inregistrare contabila bazata pe dubla inregistrare
este cunoscuta sub denumirea de forma italiana ,fiind opera lui Luca
Paciollo. Aceasta forma este utilizata de numeroase tari ale lumii.
*de la forma italiana se pastreaza si astazi denumirea registrelor de
“jurnal” si “Cartea-Mare” ,precum si Tehnica de lucru prin
transscriere dintr-un registru in altul astfel :
-documente  jurnal cartea mare bilant
Formele de inregistrare sontabila sunt :
*forma de inregistrare contabila “maestru sah“ ;
*forma de inregistrare contabila “pe jurnale” ;
*forma de inregistrare electronica.
FORMA DE INREGISTRARE CONTABILA “maestru sah”(fisa
de conturi corespodente)
Aceasta dorma de inregistrare contabila prezinta particularitatea ca
pentru fiecare cont sintetic se dschid dou fise sah: una pentru debitul
contului si conturile corespondente; si cealalta pentru creditul
contului si conturile corespondente corespunzatoare, fisa sintetica sah
si fisele analitice.
Tehnica de lucru consta in contarea documentelor de evidenta(se
inscrie formula contabila pe documente). Se intocmesc note ,contabile
pentru acele operatii economico-financiare care nu sunt consemnate
in documente de evidenta. Se centralizeaza documentele de evidenta
care consemneaza aceleasi operatii economico-financiare.
Inregistrarea sumelor din documentele de evidenta si din documentele
centralizatoare si din alte note contabile in jurnalul de inregistrare se
face in ordine cronologica.
-fiecare ducmoent priemste un numar de jurnal.
-dupa inscrierea in jurnal ,operatiile economice se inscriu in fisele
sinttice sah(fisa de conturi corespondente).
-fisele sah la sfarsitul lunii se totalizeaza obtinandu-se pentru fisele
din debit totalul sumelor debitore ale conturilor care trebuie sa fie
egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor corespondente. Pentru
fisele din credit totalul sumelor creditoare ale contului trebuie sa fie
egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor corespondente.
-inregistrarea in evidenta analitica se face pe baza documentelor in
fise separate deschise pe fiecare cont. Fisele analitice se totalizeaza la
sfarsitul lunii. Forma fiselor analitice difera in functie de continutul
economic al conturilor.
-pentru evidenta analitica a clientilor ,debitorilor ,creditorilor ,unde
operatiile se inscriu numai valoric si utilizeaza fisa de cont pentru
operatii diverse care are un singur etalon de evidenta(banesc).
-pentru evidenta analitica a materialelor si a altor mijloace circulare
materiale ,unde este necesara exprimarea cu ajutorul etalonului
banesc si cantitativ ,se utilizeaza fisa de cont analitic pentru valori
materiale.
-la sfarsitul lunii se verifica exactitatea inregistrarilor cu ajutorul
balantei de verificare(sintetice s analitice) iar anual se intocmeste
bilantul contabil.

FORMA DE INREGISTRARE “pe jurnale”


*particularitatea acestei forme consta in faptul ca operatiile
economico-financiare sunt grupate pe grupe de operatii avand la baza
contul sau grupa de conturi care se crediteaza.
In aceasta forma se utilizeaza :
*jurnalele care reprezinta registre principale ale acestei forme care
se deschid lunar pentru un cont(grup de conturi) care se crediteaza.
Creditul fiecarui cont se afla intr-un singur jurnal ,pe cand debitul
apare in diferite jurnale ,in functie de conturile care se crediteaza.
*exista pentru unele conturi jurnale distincte(casa ,conturi curente la
banci).
*la sfarsitul lunii jurnalele se totalizeaza si se inscriu in Cartea
Mare.
-Cartea-Mare se completeaza numai la sfarsitul lunii avand rolul de
a stabili rulajele si soldurile conturilor sintetice.
-rulajul debitor se desfasoara pe conturi corespundente creditoare
,iar rulajul creditor este reflectat global.
-Cartea-Mare se utilizeaza timp de un an ,completandu-se cate un
rand in fiecare luna.
-evidenta analitica se tine cu ajutorul fiselor analitice.

FORMA DE INREGISTRARE ELECTRONICA

-consta in executare integului process de prelucrare cu ajutorul


calculatorului.
-in cadrul formei de contabilitate in care se utilizeaza calculatorul
si elimina situatiile intermediare ,deoarece memoria calcolatorului
retine informatiille in diferite faze de prelucrare si creeaza conditii
pentru adancimea evidentei analitice.
-in aceasta forma de inregistrare ,principiile de baza ale
contabilitatii raman neschimbate.
-forma de inregistrare electronica are la baza articolul contabil
inscris pe documente si acesta sta la baza intregului process de
prelucrare.
-utilizarea calculatorului elimina intocmirea fiselor.
-calculatorul ,pe baza formulei contabile introduse reda zilnic
registrul jurnal(realizeaza inregistrarea cronologica).
-lunar ,calculatorul emite “cartea mare” pentru toate conturile
sincetice si bilantele de verificare pentru luna respectiva.
-in acest fel munca de evidenta si calcul este mult simplificata.

REGISTRUL JURNAL

*se prezinta sub forma unui registru legat si serveste ca:


-document obligatoriu de inregistrare cronologica a
miscarii patrimoniului
-proba in litigii
*se intocmeste zilnic sau lunar prin inregistrarea cronologica fara
stersaturi si spatii libere documentului in care se refleta miscarea
patrimoniului.
*se numeroteaza ,se snuruieste si se parafeaza de catre organelle
in drept la inceperea activitatii ,la incetarea activitatii ,precum si
ori de cate ori este cazul.
*administratia financiara trebuie sa certifice existenta registrului

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

*se prezinta sub forma unui registru legat care serveste ca :


-document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor pe
baza actelor justificative.
-document de stabilire a situatiei financiare a agentului
economic.
*se intocmeste intr-un singur exemplar inregistrandu-se zilnic
operatiile pe baza actelor justificative pe fiecare operatie in parte.
*se numeroteaza ,se snuruieste si se vizeaza de catre organul
fiscal territorial la inceperea activitatii ,la incetarea activitatii
,precum si anual.
*vizeaza toate incasarile care au loc intr-o perioada de timp atat
prin casieria unitatii ,cat si prin banca.

“Cartea-Mare”
Serveste la :
*stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice la
unitatile care aplica forma de inregistrare pe jurnale ;
*verificarea inregistrarilor contabile efectuate ;
*furnizarea de date pentru efectuarea analizei economice si
financiare a unitatii ,activitatii ei.
*intocmirea balantei de verificare
-se intocmeste la sfarsitul lunii ,la compartimentul financiar
contabil pentru fiecare cont sau grup de conturi pentru partea din
creditul acestora.
-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila
-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

“Cartea-Mare-Sah”
Serveste la :
*tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si
financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare maestru-
sah ;
*intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice
*furnizarea de date pentru analiza economico-financiara ;
-se intocmeste intr-un singur exemplar ,la compartimentul
financiar contabil lunar ,separate pentru debitul si separate pentru
creditul fiecarui cont de contabilitate.
-la inceputul anului ,la deschiderea fiselor ,pe primul rand al
coloanei “suma” se inregistreaza S.I pe baza balantei conturilor
sintetice incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fise
se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiei lunii
ianuarie. La sfarsitul lunii sumele se aduna pe verticala si pe
orizontala. Cartea Mare Sah poate fi folosita pe perioada unui
trimestru ,semestru sau an.
-nu circula ,fiind document de inregistrare contabila
-se arhiveaza la compartimentul financia-contabil.

REGISTRUL – INVENTAR
Serveste ca :
*documentul contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de
grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului ;
*constituie proba de litigii ;
-se intocmeste la sfarsitul anului ,fara stersaturi ,fara spatii libere
pe baza documenteulor de inventariere.
-aici(documentele) elementele patrimoniale sunt grupate pe
conturi sau grupe de conturi.
-se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarei pozitii
cuprinse in toate conturile din bilant. Cand inventarierea are loc pe
parcursul anului ,in registrul-inventar se inregistreaza soldurile
evidentiate in listele de inventariere actualizate cu valoarea
intrarilor si iesirilor pana la data inchiderii exercitiului.
-se paragrafeaza de catre organul fiscal territorial la incetarea
activitatii unitatii ,precum si in cazul epuizarii filelor si deschiderii
unui nou registru.
-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila
-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil ,impreuna cu
documeltele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

FISA DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI


MATERIALE
-are acelasi rol ca si fisa de cont pentru operatiile diverse doar ca
pe aceasta fisa se inscriu acele elemente patrimoniale ale caror
reflectre se face utilizand etalonul banesc si etalonul natural.
-se deschid cate una pentru fiecare cont analytic de valori
materiale
-provine de la forma unilaterala a contului.
III. Contabilitatea si impozitarea profitului
PROFITUL este surplusul obtinut de o societate comerciala
atunci cand venitul total pe care acesta in obtine din toate
activitatile sale depaseste cheltuielile necesare realizarii acestor
activitati.
PROFITUL BRUT (profitul impozabil) efectiv realizat al unei
societati comerciale este calculat prin scaderea tuturor cheltuielilor
(efectuate in limitele premise) din venitul total obtinut de societate.
PROFITUL NET se calculeaza prin scaderea din profitul brut a
cotelor de impozit de profit.
IMPOZITUL PE PROFIT este un impozit personal iar in cadrul
reformei fiscale din Romania ,impozitul pe profit ocupa un rol
important atat prin prisma contributiei sale la formarea veniturilor
bugetare cat si prin influentarea activitatilor generatoare de profit.
In bugetul de stat pe anul 2002 ponderea impozitului pe profit in
total venituri este de 18,44% .
PLATITORII IMPOZITULUI PE PROFIT. Sunt obligati la
plata impozitului pe profit di denumiti ,in continuare contribuabili:
a)persoanele juridice romane ,pentru profitul impozabil obtinut
din orice sursa ,atat din Romania cat si din strainatate ;
b)persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un
sediu permanent in Romania ,pentru profitul impozabil aferent
acelui sediu permanent ;
c)persoanele juridice si fizice straine ,care desfasoara activitati in
Romania ca parteneri intr-o asociere ce nu da nastere unei personae
juridice ,pentru toate veniturile realizate din activitatea desfasurata
in Romania .
d)asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice
romane care nu dau nastere unei personae juridice ,pentru
veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate.
Aici impozitul calculat se datoreaza ,se retine si se varsa de
peroana juridica.
e)institutiile publice ,pentru veniturile extrabugetare din activitati
economice desfasurate in conditiile legii.
EXCEPTII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT :
a)trezoreria statului ,pentru operatiunile din fundurile publice
derulate prin contul general al trezoreriei;
b)institutiile publice,pentru fondurile publice constituite ,potrivit
legii nr. 72/1996 privind finantele publice ;
c)unitatile economice fara personalitate juridica ale persoanelor
de nevazatori,de invalizi si ale asociatiilor persoanelor cu
handicap;
d)fundatiile testamentare.
e)cooperativele care funcioneaza ca unitati protejate ,special
organizate ,potrivit legii;
f)unitatile apartinand cultelor religioase ,pentru veniturile
obtinute din chirii ,cu conditia utulizarii sumelor respective pentru
intretinerea si functionarea unitatilor de cult si a cladirilor
ecleziastice ,pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor
religioase;
g)institutiile de invatamant panticular acreditate ,precum si cele
autorizate provizoriu ,potrivit legii ;
h)asociatiile de proprietary ,constituite ca personae juridice
potrivit legii locuintei nr.114/1996,pentru veniturile obnitune ca
persoana juridice ,din activitatile economice ,care sunt utilizate
pentru imbunatatirea comfortului si a eficentei cladirii ,pentru
intretinerea si repararea proprietatii comune.
NOTA : Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara
scop lucrative ce se iau in calcul la determinarea profitului
impozabil sunt numai cele aferente activitatilor economice
desfasurate cu scopul obtinerii de profit.

COTA DE IMPOZIT PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este 25% ,cu exceptiile prevazute de
O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe pofit.
Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de
noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de impozit de
25% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii
veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al
veniturilor.
Cota aditionala de impozit o platesc ,de asemenea ,persoanele
fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura
,realizata in baza contractelor de asociere in participatiune.
*In cazul Bancii Nationale a Romaniei ,cota de impozit oe profit
este de 80% si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scadrea
cheltuielilor deductibile si a fondurilor de rezerva ,potrivit legii .
*Orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea
rezervelor precum si a profiturilor ,cu exceptia rezervelor legale si
a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului ,se
impoziteaza cu o cota de 15%.
*Contribuabilii care au incasat printr-un cont bancar din
Romania venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din
activitatea proprie ,direct sau prin contract de comision ,precum si
din prestari de servicii platesc o cota de impozit de 6% pentru
partea din profitul impozabil care corespunde. Ponderii acestor
venituri in volumul total al veniturilor. Reducerea se calculeaza
lunar ,iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii
de finantare.
Obligatia retinerii si varsarii impozitului revine societatii
comerciale o data cu inregistrarea la registrul comertului a
modificarilor respective.

MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFIT


Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile
obtinute din livrarea bunurilor mobile ,serviciilor prestate si
lucrarilor executate ,din vanzarea bunurilor immobile ,inclusive
din castiguri de orice sursa ,si cheltuielile efectuate pentru
realizarea acestora ,dintr-un an fiscal ,din care se scad veniturile
neimpozabile si se adauga cheltuielile neductibile ,deci impozitul
pe profit ,ca obligatie a agentului economic ,se stabileste
extracontabil. In cazul impozitului pe profit nu sunt luate in calcul
veniturile inregistrate in conturile 711,721,722. De asemenea nu
sunt impozitate rezervele constituite din profitul net.
Sunt considerate venituri neimpozabile :
*dividentele primite de o persoana juridica romana de la o alta
persoana juridica romana sau straina.
*diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare
inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor,beneficiilor sau a
promelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la
societatea la care se din participatiile ;
*venituri rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate
cheltuieli nedeductive ;
*rambursarile de cheltuieli nedeductibile ,precum si veniturile
rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere ori veniturile realizate din stagnarea sau recuperarea unor
cheltuieli nedeductibile.
Cheltuielile nedeductibile sunt :
*cheltuieli cu impozitul pe profit;
*amenzile,confiscarile ,majorarile de intarziere si penalitatile
datorate catre autoritatile romane ;potrivit prevederilor legale
,altele decat cele prevazute in contractele economice;
*cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2% aplicata
asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente
,inclusive accizele ,exclusive (mai putin) cheltuielile cu impozitul
pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului;
*cheltuielile cu diurna peste limita legala ;
*sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor
peste limita legala;
*sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale ;
*cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa
din gestiune sau degradate si neimputabile ,precum si pentru
activele corporale pentru care nu au fost incheiate contracte de
asigurare ;
*orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau actionatilor ;
*sumele angajate la nivelul contractului de asociere in
participatiune in favoarea partenerului contractual ,altele decat cele
rezultate pe baza decontului intocmit ;
*cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare
,inregistrate de un sediu permanent care apartine unei personae
fizice sau juridice straine ,indifferent de faptul ca s-au efectuat in
statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte ,care
depaseste 10% din salariile impozabile ale sediului permanent din
Romania;
*cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente
care nu indeplinesc conditiile de document justificativ ;
*cheltuielile inregistrate de asociatiile agricole ;
*cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele
legale in vigoare ;
*cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor ,altele decat cele
acordate de banci si de alte personae juridice autorizate potrivit
legii ,care depasesc dobanzile active medii ale bancilor
,comunicate de B.N.R. ;
*cheltuielile cu serviciile,inclusive de maganement sau
consultanta ,in situaita in care nu sunt justificate de un contract
scris si pentru care nu pot fi verificati prestatorii in legatura cu
natura acestora. Nu sunt deductibile serviciile facturate de
persoane fizice si juridice nerezidente ,in situatia in care plata
acestora determina pierdere la nivelul unui exercitiu financiar sau
in situatia in care aceste servicii nu sunt aferente activitatii entitatii
din Romania.
*cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare
ale titlurilor de participare inregistrate la societatea la care se detin
participatiile cu exceptia celor determinate de vanzarea-
cumpararea acestora.

PROFITUL IMPOZABIL STABILIT si IMPOZITUL pe


PROFIT se calculeaza si se evidentiaza lunar ,cumulat de la
inceputul anului fiscal.
TERMENUL IN CARE SE RECUPEREAZA PIERDEREA
ANUALA ,DECLARATA DE CONTRIBUABIL PRIN
DECLARATIA DE IMPOZIT PE PROFIT.
Pierderea anuala ,stabilita prin declaratia de impozit pe profit
,se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5
ani.
Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii
acestora ,la fiecare termen de plata a impozitului pe profit ,potrivit
prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora .
Nu se recupereaza pierderea fiscala inregistrata de persoana
juridica ,in cazul in care are loc divizarea sau fuziunea.
Contribuabilii care pe o perioada de 3 ani consecutive au
realizat numai pierderi intra automat in obiectivul de control al
organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dos la
nerealizarea de profit .

PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT


Incepand cu 1 ianuarie 1998 plata impozitului pe profit se
efectueaza trimestrial ,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din
trimestrul urmator ,cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a
societatilor bancare care efectueaza plati lunar ,pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
Plata se face in lei.
Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare au obligatia
sa plateasca in contul impozitului pe profit ,pentru luna decembrie
a fiecarui an fiscal ,o suma egala cu impozitul datorat pe luna
nomebrie a aceluiasi an ,pana la data de 25 ianuarie inclusive a
anului urmator ,urmand ca regularizarea pe baza datelor din
bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevaszut pentru
depunerea bilantului contabil.

OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PRIVIND


IMPOZITUL PE PROFIT
Prin ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.179 din 1
februarie 2002 publicat in M.OF. nr.108 din 8 februarie 2002 se
aproba modelul si continutul formularului “Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat”.
CONSECINTELE NERESPECTARII TERMENULUI DE
PLATA A IMPOZITULUI PE PROFIT

Pentru plata la termen a impozitului pe profit se datoreaza


majorari de intarziere ,potrivit O.G. nr. 108/1996 ,cu modificarile
ulterioare. Deci in cazul in care sumele reprezentand impozitul pe
profit nu sunt platite in termenele legale .contribuabilul este obligat
la plata majorarilor de intarziere.
Majorarile se deretmina pentru suma neplatita pe perioada
cuprinsa intre data la care trebuia sa se realizeze plata si data la
care se plateste efectiv.
Daca se platesc sume in plus,agentul economic poate
solicita(prin cerere de restituire) organului fiscal fie compensarea
sumei cu alte obligatii fiscale,fie restituirea sumei.
In afara de majorari ,se pot aplica si amenzi contraventionale
pentru unele fapte ce nu sunt considerate infractiuni ,amenzi ce
trebuie platite in termen de 5 zile.
Exemplu : depunerea cu o intarziere de pana la 30 de zile
inclusive a declaratiei de impunere ; nefurnizarea informatiilor
necesare dedeterminarii obligatiei fiscale etc.
Executarea silita o alta sanctiune ce consta in virarea sumei
impozitului intarziat la plata pe baza dospizitiei organului fiscal
din contul bancar al contribuabilului direct in contul bugetului de
stat.
CONTROLUL ASUPRA CORECTEI DETERMINARI A
PORFITULUI IMPOZABIL ,IMPOZITULUI PE PROFIT SI A
PLATII ACESTUIA.
Constatarea ,controlul ,urmarirea si incasarea ipozitelor ,precum
si a majorarilor de intarziere aferente ,reglementate de O.G. nr
70/1994 se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor
generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
Cu ocazia controlului se va urmari respectarea de catre platitori
a realitatii si legalitatii ,atat a veniturilor cat si a cheltuielilor
,determinarea profitului impozabil ,aplicarea cotelor legale pentru
stabilirea impozitului ,varsarea integrala si la termen a acestuia
,reflectarea corecta si la zi ,in evidenta contabila ,a tuturor
operatiilor efectuate etc.
ROLUL IMPOZITELOR
Rolul ce revine impozitului ,ca resursa de finantare a
cheltuielilor publice ,dar si ca variabila cu impact direct asupra
venitului disponibil si implicit a consumului personal ,investitiilor
private ,productiei,ofertei si ocuparii firtei de munca ,este avut in
vedere si in modelele de crestere economica echilibrata.
Potrivit datelor statistice , prelucrate de catre A. Laffer
,interdependenta ce se realizeaza intre incasarile statului din
impozite pe venit(profit) si cota procentuala de impozit(aplicata)
evolueaza conform curbei din graficul prezentat in figura
urmatoare
Cota
de
imp.

T
t.max

Din grafic se poate observa ca ,pana la un anumit nivel de urcare a


cotei procentuale a impozitului ,se inregistreaza o crestere a
incasarilor din impozite ,dupa care (depasindu-se acel nivel)
incasarile la buget tind sa scada drastic. Aceasta inseamna ca o
cota progresiva prea ridicata a impozitului pe venit , respective pe
profitul firmelor ,determina o curba descendenta a incasarilor ,ca
reactie din partea platitorilor nevoiti sa-si restranga investitiile si
activitatea ,ceea ce atrage dupa sine o reducere a productiei
realizate si a bazei de calcul a impozitelor. In aceste conditii ,se
poate admite ca, la o cota tot mai inalta a impozitului ,ramane un
venit disponibil tot mai redus ,nestimulativ si insuficient pentru a
realiza noi investitii ,ca suport al extinderii capacitatilor de
producite si al crearii de locuri de munca ,aceasta practica avand
,pe ansamblu ,un impact negativ asupra interesului de a munci
,economici si investi precum si asupra dezvoltarii societatii.
In raport cu concluziile deprinse in baza curbei Laffer ,apare
necesara incadrarea in limite acceptabile ale cotei de impozitare a
veniturilor(profitului) ,care sa favorizeze mentinerea unui ritm
ascendent al investitiilor si productiei.
In aceasta baza ar urma ca venitul global(asupra caruia se
calculeaza impozitul) sa creasca ,permitand realizarea unor incasari
mai mai la bugetul statului pe seama dimensiunilor sporite ale
bazei de calcul si nu prin majorarea cotelor de impozit.

TEORIA SI PRACTICA IMPOZITARII PROFITULUI


Impozitul pe profit este una din formele de baza in alimentarea
bugetului national ,pe seama veniturilor agentului economic.
Din punct de vedere a regimului financiar ,”legea impozitului
pe profit” cuprinde numeroase reglementari ,probabil din timp in
timp “interschimbabile”,important, pentru inceput ,fiind de retinut
ca impozitul inregistrat in titlul unui exercitiu trebuie sa cuprinda
,in acelasi timp :
*suma impozitelor imediat exigibile ;
*suma impozitelor amanate(care vor deveni exigibile ulterior ,la
o scadenta cunoscuta dar a caror suma nu poate fi identificata de o
maniera certa.
1.Suma impozitelor latente nu trebuie sa faca obiectul unei
contabilitati ,fiind vorba de simple eventualitati.
2.In afara acestora ,din teoria si practica generala a impozitarii
profitului mai trebuie retinute si alte conceptii de interes atat pentru
fiscalitate cat si pentru agentii economici intre care mecanismul
“impunerii amanate”.
Impozitele pot corespunde fie la active (creante) fie la
passive(datorii) provenind din :
a)diferente temporare intre calculul contabil si rezultatul fiscal
care sunt relative fie la rezultatu activitatilor ordinare ;fie la
rezultatul extraordinar ; impozitele amanate atasate pot fi active
sau pasive.
b)subventii pentru investitiile primite la nivelul sumei nete
ramase de integrat la rezultatul fiscal ;impozitele amanate atasate
pot fi active sau pasive.
c)provizioane reglementate care au fost constituite pentru a
beneficia de dispozitiile fiscale de favoare ,la care se cunoaste la
data reintegrarii in rezultat de maniera precisa ,impozitele atasate
sunt pasive;
3. O alta problema specifica o reprezinta reporturile deficitare de
impozite,in analiza carora trebuie sa se tina seama daca:
*este vorba de deficituri fiscale raportabile asupra profiturilor
anterioare totale si care fac sa apara o anumita creanta in principiul
sau si in suma sa asupra statului :aceasta constituie o creanta
achizitionata de catre agentul economic ,care trebuie sa figureze cu
acest titlu la activ;
*este vorba de deficite fiscale reportabile asupra profiturilor
realizate ulterior ;creanta de impozitare care rezulta nu poate fi
pusa in evidenta decat atunci cand imputatia sa este probabila.
In lipsa respectarii acestor caracteristici ,creanta de impozit
rezultand din raporturile deficitare este calificata ca creanta de
impozit latent.
4.Calculul impozitelor este iarasi o problema ce tine de legislatia
financiara a fiecarei tari ,dar unele reguli au un caracter industriabil
:
*suma impozitelor exigibile este calculata in virtutea principiilor
si regulilor legislatiei fiscale in vigoare in titlul exercitiului unde
rezultatul este determinat ;
*suma impozitelor amanate se calculeaza la cota de impunere
calculata oficial,la care elementele de reintegrare sau de dedus vor
fi impuse sau deduse .
5.Daca avem in vedere prevederile legislatiei noastre financia-
fiscale cu privire la impozitarea profitului ,mai trebuie luate in
considerare si urmatoarele :
a)impozitul pe profit se datoreaza bugetului administratiei
centrale de stat sau bugetelor locale de catre regiile autonome
,societatile comerciale ,organizatiile cooperatiste ,institutiile
financiare si de credit etc.
b)impozitul pe prodit se calculeaza prin aplicarea a doua
categorii de cote in functie de marimea profitului(in transe)
cumulat de la inceputul anului ;sau marimea lui peste limita
capitalului propriu etc.
c)impozitul pe profit,perfect cert ,se calculeaza la inchiderea
exercitiului anual ,dar cat mai exact trebuie sa fie si cel trimestrial
si pe cat posibil chiar si impozitul lunar. Oricum ,impozitul datorat
se determina asupra profitului si cu luare in considerare a
elementelor de “amanare” sau “reexigibilizare” cumulate de la
inceputul anului ;
d)firmele cu capital privat sau mixt,beneficiaza de anumite
scutiri de impozit pe profit intre 5 ani si respective 6 luni ,in
fucntie de obiectul activitatii ,urmarindu-se dezvoltarea unitatilor
productive. De asemenea partea din profitul final repartizata pentru
largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale ,a tehnologiilor de
fabricatie sau extinderea activitatii ,precum si pentru investitii
destinate protectiei mediului ,se impune cu o cota redusa la
jumatate ,fata de marja obisnuita ;
e)profitul net cuvenit partii straine din societatea comerciala cu
capital partial sau integral strain ,dupa plata impozitului obisnuit se
supraimpoziteaza si cu o cota de 10% inc azul in care se transfera
in strainatate ;
f)nu exista ,deocamdata ,nici o prevedere expresa cu privire la
“amanarea la plata” a impozitului pe profit.
Aici problemele sunt foarte clare sub aspectul rationamentelor
lor ,dar se complica in functie de prevederile legislative in materie
de “impozitare a profitului”. Deci trebuie avute in vedere astfel de
aspecte precum :
*reducerile totale sau partiale de impozit ce opereaza asupra
diferitelor genuri de activitati sau asupra unor categorii de agenti
economici(invalizi,actiuni umanitare etc).
*scutiri de impozit petru anumite intervale de timp care,de regula
nu se suprapun unei intregi perioade de gestionare de un an ;
*exista anumite cheltuieli pentru care legea poate pretinde sa se
deduca din partea de profit ce revine agentului impozitul pentru
partea impozitare(spre exemplu impozitul pentru partea din suma
totala a salariilor ce depasesc fondul maxim de referinta);
*cheltuielile si veniturile ce se iau in calcul la determinarea
profitului impozabil (mai exact in termenii nostri a
“REZULTATULUI ACTIVITATII ORDINARE”) nu sunt exhaustive
:spre exemplu nu se recomanda a fi luate cu caracter exceptional.
*mecanismul de functionare a conturilor si determinare a
rezultatelor exercitiului rezolva si actuala “problema” a ceea ce
exista in legislatia noastra sub denumirea de “cheltuieli ce se scad
din rezultatele financiare” ,dar ,pe parcurs mai pot aparea si orice
astfel de exceptii.
6.Tehnica generala a impozitarii profitului ,excibilizarea si plata
lui sunt supuse si regulii “prevuziunii” ca urmare necesitatii
alimentarii cu fluiditate cat mai constanta a bugetului national.
In acest scop ,baza de impozitare curenta ar trebui ,dupa parerea
unora sa devina “bugetul de venituri si cheltuieli” oe care fiecare
agent economic este obligat sa-l intocmeasca inainte de inceperea
exercitiului fiscal si sa-l depuna la organelle directiei finantelor
publice.
7.Regulile generale ale practicii economice ne mai cer ca
fiecare din impozitele exigibile trebuie sa fie repartizate dupa cum
urmeaza :
*pe rezultatul activitatilor ordinare ;
*sau pe seama rezultatului extraordinar.
Aceasta repartizare se opereaza intr-o analiza a bazelor de
impozitare(rezultat al activitatilor ordinare/rezultat extraordinar) ,la
care sunt aplicate cotele de impozitare.
In acest sistem relativ complicat ,pachetul conturilor pentru
organizarea unei evidente cat mai riguroasa a impozitului pe profit
datorat ,cuprinde ,printre altele :
441 “Impozitul pe profit”.
691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”.
Sistemul operational de impozite si taxe este evidentiat in
contabilitatea financiara in clasa 4 ,prin intermediul grupei de
conturi 44”Bugetul statului; fonduri speciale si conturi assimilate”
dispuse astfel :
441”Impozitul pe profit” reprezinta unul din principalele venituri
bugetare si cu o frecventa relativ mare(lunar) in ceea ce priveste
operatiile de calcul si inregistrare.
Cu ajutorul contului 441 se tine evidenta decontarilor cu
bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit /venit.
Este cont Bifunctional.
In creditul contului 441 “Impozitul pe profit” se inregistreaza:
-sumele datorate de unitate catre bugetul statului/bugetele
locale ,reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe
venit(691,698);
-impozitul pe profit/venit afferent exercitiului financiar anterior in
cazu corectarii erorilormcontabile(658);
In debitul contului 441”Impozitul pe profit” se inregistreaza :
-sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand
impozitul pe profit/venit(512);
-datorii anulate(758)
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate
,iar soldul debitor,sumele varsate in plus.
IV. Reflectarea in contabilitate a impozitului pe
profit
Societatea prezinta la data de 01.05.2004 urmatoarea situatie in
conturi :

Nr. Crt. Simbol cont. SOLDURI INTIALE


D C
1 1012 32.400.000
2 106 8.600.000
3 131 40.000.000
4 161 9.000.000
5 213 60.000.000
6 281 10.000.000
7 302 20.000.000
8 303 5.000.000
9 371 45.000.000
10 378 5.000.000
11 401 40.000.000
12 404 20.000.000
13 411 15.000.000
14 421 3.000.000
15 461 25.000.000
16 462 7.000.000
17
18 491 5.000.000
19 5121 7.000.000
531 3.000.000
20 TOTAL 180.000.000 180.000.000

In cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni economico-financiare :


1) Pe data de 8.05.2004 pe 461 = % 29.750.000
baza facturii se inregistreaza 758 25.000.000
vanzarea unui mijloc fix 4427 4.750.000
inregistrat in contabilitate la
valoarea de 12.000.000 lei
,care este amortizat 80% ,pret
vanzare 2.500.000.
2) Se cumpara marfuri cu plata % = 401 71.400.000
ulterioara valoare 60.000.000 + 371 60.000.000
TVA 4426 11.400.000
3) Se inregistreaza adaosul 371 = % 32.820.000
comercial ,cota 30% pentru 378 18.000.000
marfurile cumparate. 4428 14.820.000
4) Pe data de 15.05 pe baza 531 = % 28.000.000
monetarului se inregistreaza 707 23.529.412
vanzare de marfuri prin 4427 4.470.588
magazinul de desfacere cu
amanuntul ,incasandu-se
28.000.000 lei.
5) Se obtin produse finite la 345 = 711 200.000.000
pret prestabilit 10 bucati x
20.000 lei
6) Se vand produse finite 9.500 411 = % 282.625.000
bucati ,prêt vanzare 25.000 701 237.500.000
lei/buc. 4427 45.125.000
7) Costul efectiv al productiei
vandute = 19.000 lei/buc. 348 = 711 10.000.000
8) Cu ocazia inventarierii se
constata minus la materii 658 = 301 1.000.000
prime valoare 1.000.000 lei
care se imputa gestionarului.
9) Imputarea se face la 461 = % 1.574.000
valoarea reala de 1.300.000 lei 758 1.300.000
4427 247.000
10) Tot cu ocazia inventarierii 301=758 500.000
se constata plus la materii
prime valoarea 500.000 lei
11) Se inregistreaza suma 531=% 40.000.000
provenita din vanzar de 707 33.613.445
marfuri val 40.000.000 lei 4427 6.316.555

12)Suma se depune la banca 581=531 40.000.000


5121=581 40.000.000
13)Se obtin 800 bucati produs 345=711 14.400.000
finit,pret prestabilit 18.000
lei/buc

14)Se vand produse finite cu 411=% 17.850.000


factura 750 buc.cu 20.000 701 15.000.000
lei/buc 4427 2.850.000

15)Se determina si se
inregistreaza costul efectiv al 348=711 400.000
produselor finite = 17.500
lei/buc

% =401 5.355.000
16) Se primeste factura de la 626 4.500.000
Romtelecom pt. convorbirile 4426 855.000
telefonice valoarea
4.500.000+tva
17)Se cumpara cu plata % =401 71.400.000
ulterioara 371 60.000.000
marfuri valoare 4426 11.400.000
60.000.000+tva
18)Adaosul commercial 371 =% 32.820.000
practicat 318 18.000.000
pentru marfurile cumparate 4428 14.820.000
este 30%
19)Se vand marfuri incasandu- 531 =% 40.000.000
se in numerar 40.000.000 lei 707 33.613.445
4427 6.386.555
20)Se vand marfuri cu plata 411 =% 33.320.000
ulterioara pe baza de factura 707 28.000.000
valoare 28.000.000+tva 4427 5.320.000
21)Se cumpara materiale de % =401 5.950.000
natura obiectelor de inventar 303 5.000.000
valoare 5.000.000 lei 4426 950.000
22)Materialele se dau in 603=303 5.000.000
consum val 5.000.000 lei
23)Pe baza monetarului se 531= % 10.000.000
inreistreaza vanzare de marfuri 707 8.403.361
prin magazinul de desfacere cu 4427 1.596.639
amanuntul valoare 5.000.000
lei
24)Pe baza avizului de insotire % =408 5.950.000
a marfi si NIR se inregistreaza 371 5.000.000
receptia de marfuri pentru 4428 950.000
magazinul de desfacere
25) Se inregistreaza adaosul 371 = % 2.735.000
comercial 30% 378 1.500.000
4428 1.235.000
26) Se inregistreaza primirea 408 = 401 5.950.000
facturii pentru marfuri sosite pe
baza de aviz. Nu se constata 4426 = 4428 950.000
diferente.
27) Se achizitioneaza de la terti 261 = 5121 4.000.000
titlul de participare la post de
achizitie 4.000.000 cu plata
imediata prin cont bancar ,dintr-
un disponibil .
28) Se inregistreaza o amenda 658 = 446 15.000.000
valoare 15.000.000 lei
29) Amenda plateste in 48h si se
suporta la jumatatea din 446 = 5121 7.500.000
valoarea stabilita
30) Restul amenzii se
inregistreaza ca o scadere a 658 = 446 7.500.000
cheltuielilor
31) Agentul economic
construieste prin efort propriu o 212 = 722 20.000.000
magazie valoare 20.000.000 lei
32) Primiri terenuri sub forma
de donatie ,valoare intrare 2111 = 131 8.000.000
=8.000.000 lei
33) Trecerea subventiei la 131=758 8.000.000
venituri
34) Se cumpara factura de la % = 404 29.750.000
terti o constructie neterminata 231 25.000.000
,la cost de achizitie 4426 4.750.000
25.000.000+Tva
35) Se finanteaza constructia in 2121 = % 40.000.000
productie proprie ,valoare 231 25.000.000
40.000.000 lei. 722 15.000.000

36) Se inregistreaza o subventie 445 = 741 10.000.000


de primit valoare 10.000.000 lei
37) Se incaseaza subventia prin 5121 = 445 10.000.000
cont
38) Societatea participa la 581 = 541 35.500.000
licitatie interbancara si vinde 5121 = % 35.550.000
1000 euro curs BNR = 35.500 581 35.500.000
,iar cursul de la casa de schimb 765 50.000
valutar = 35.500
39) Se construieste o hala prin
efort propriu valoare 212 = 722 150.000.000
150.000.000 lei.
40) Agentul economic
construieste o magazie in 212 = 722 30.000.000
productie proprie valoare
30.000.000 lei
41) Se primeste sub forma de
donatie un teren valoare 2111 = 131 5.000.000
5.000.000 lei.
42) Se trece subventia la 131 = 758 5.000.000
venituri
43) Se inregistreaza subventii de 445 = 741 7.000.000
primit valoare 7.000.000 lei.
44) Se incaseaza prin cont 5121 = 445 7.000.000
subventia
45) Cu ocazia inventarierii se
constata plus la materii prime 301 = 758 1.000.000
valoare 1.000.000 lei.
46) Cu ocazia inventarierii se 531 = 758 10.000.000
constata plus valoare 10.000.000
lei
47) Se inregistreaza valoarea
productiei neterminate valoare 331 = 721 8.000.000
2.000.000 lei.
48) Se constata plus la materiale
consumabile valoare 5.000.000 302 = 758 5.000.000
lei
49) Se incaseaza prin cont
dividente aferente titularilor in 5121 = 761 10.000.000
valoare de 10.000.000 lei.
50) Regularizarea TVA 4427 = % 77.132.337
4426 30.305.000
4423 46.827.337
51) Scoaterea marfurilor din % = 371 151.320.000
gestiune 607 100.179.308
378 26.980.356
4428 24.160.336

K = SI378 + RC378 x 100 = 5.000.000 + 18.000.000 + 18.000.000 + 1.500.000______________________


SI371 + RD371 45.000.000+60.000.000+32.820.000+60.000.000+32.820.000+5.000.000+2.735.000

X100 = 42.500.000 x 100 = 17,83%


238.375.000

Suma de repartizat = 151.320.000 x 17,83% = 26.980.356


52) Scoaterea produselor finite din 711 = % 141.981.950
gestiune 345 203.500.000
348 61.518.050
K = SI348 +RD348 x 100 = 0 + 10.000.000 + 400.000 x 100 =
SI345 +RD345 0 + 200.000.000 + 14.400.000
= 10.400.000 x 100 = 30.23%
34.400.000
Suma de repartizat = 203.500.000 x 30,32% = 61.518.050
53) Scoaterea mijlocului fix din % = 212 12.000.000
Activ 281 9.600.000
658 2.400.000
54) Inchiderea conturilor de venit % = 121 740.527.713
701 252.500.000
707 127.159.663
711 62.018.050
721 8.000.000
722 215.000.000
741 10.000.000
758 55.800.000
761 10.000.000
765 50.000
55) Inchiderea conturilor de 121 = % 120.579.308
cheltuieli 603 5.000.000
607 100.179.308
626 4.500.000
658 10.900.000

56) Calcularea impozitului pe profit


Activitatea de exploatare

Venituri de exploatare :
701 ,,Venituri din vânzarea produselor finite ’’ = 252.500.000
707 ,,Venituri din vânzarea mărfurilor’’ = 127.159.663
711 ,,Variaţia stocurilor’’ = 62.018.050
721 ,,Variaţia din producţia de imobilizări necorporale’’ =
8.000.000
722 ,,Venituri din producţia de imobilizări corporale’’ =
215.000.000
741 ,,Venituri din subvenţii de exploatare’’ = 10.000.000
758 ,,Alte venituri din exploatare’’ = 55.800.000
Total venituri din exploatare = 252.500.00 + 127.159.663 +
62.018.050+ 8.000.000 + 215.000.000 + 10.000.000 + 55.800.000 =
730.447.713

Cheltuieli din exploatare:

603 ,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de


inventar’’ = 5.000.000
607 ,,Cheltuieli privind mărfurile’’ = 100.179.308
626 ,,Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii’’ = 4.500.000
658 ,,Alte cheltuieli de exploatare’’ = 10.900.000
Total cheltuieli din exploatare = 5.000.000 + 100.179.308 +
4.500.000 + 10.900.000 =120.579.308

Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare – Total


cheltuieli din exploatare = 730.477.713 – 120.579.308 = +
609.898.405 = PROFIT CONTABIL pe activitatea de exploatare.

Rezultatul din exploatarea şi rezultatul final = rezultatul


curent

Activitatea financiară

761 ,,Venituri din imobilizări financiare’’ = 10.000.000


765 ,,Venituri din diferenţe de curs valutar’’ = 50.000
Total venituri financiare = 10.050.000

Cheltuieli financiare = 0

Rezultatul din activitatea financiară = Venituri financiare –


Cheltuieli financiare = 10.050.000 – 0 = +10.050.000 =
PROFIT CONTABIL pe activitatea FINANCIARĂ
Activitatea extraordinară

Venituri extraordinare = 0
Cheltuieli extraordinare = 0
Rezultatul extraordinar = 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI = Rezultatul


CURENT

Rezultatul extraordinar = 609.898.405 + 10.050.000 + 0


=619.948.405

Profitul impozabil = Rezultatul brut al exerciţiului + Cheltuielile


nedeductibile totale – Venituri neimpozabile(de pe toate
activităţile) = 619.948.405 + 7.500.000 – 10.000.000 =
617.448.405

Impozitul pe profit = Profit impozabil × 25% = 617.448.405 ×


25% = 154.362.101

56)Înregistrarea impozitului pe 691 = 441 154.362.101


profit
57)Închiderea contului de cheltuieli 121 = 691 154.362.101
V.Analiza principalilor indicatori
economico –financiari

1) Marja comercială (MC) = Venituri din vânzări de mărfuri (ct.707)


– Cheltuieli cu mărfuri (contul 607) = 127.159.663 – 100.179.308
= 26.980.355

2) Profitabilitate financiară : REZULTATUL CURENT =


CA
619.948.405 = 1,63
379.659.663

CA = 252.500.000 + 127.159.663 = 379.659.663

3) Rata profitului = Profit brut * 100(cât mai mare) =


CA
619.948.405 *100=163,29%
379.659.663

4) Rentabilitatea financiară = Rezultatul curent = 619.948.405 = 15,12


Capitaluri proprii 41.000.000
VI. Bibliografie

* Elemente de tehnologie generala

autor : prof. Rosu Marioara

* Economia intreprinderii
autori :Vasile Dan
Ruxandra Isaic-Maniu
Daniela Mitran

* Economia intreprinderii si elemente de legislatie


autori : Sorin Cristian Ionescu
Dan Constantin Apostol

* Contabilitatea
autor : Violeta Isai / Gheorghe Negoescu

* Finante
autori : Mariana Vuta / Iulian Brasoveanu

* Economia si gestiunea afacerilor


autor : Rusalim Petris

*Contabilitatea practica. Obligatiile fiscale si sociale ale firmei


autor : Ioan Morosan
* Sistemul contabil contabil al agentilor economici