Sunteți pe pagina 1din 4

Funciile principale ale educaiei pot fi sintetizate n: realizarea idealului educaional ntemeiat pe tradiii umaniste, pe valorile democraiei si pe aspiraiile

e societii omenesti si contribuie la pstrarea identitii naionale; selecionez si transmite un sistem de valori materiale si spirituale, considerate fundamentale; asigur pregtirea resurselor umane, corspunztor cerinelor dezvoltrii economico-sociale a rii, ale pieei muncii; i pregteste pe copii, tineri, aduli pentru integrarea socioprofesional ca si pentru adaptarea la schimbrile care au loc n stiin si cultur, n lumea muncii, n societate, n general, si n modul de via al oamenilor; pune la dispoziia oamenilor mi loacele necesare pentru dezvoltarea lor nentrerupt, pe tot parcursul vie!ii, potrivit principiului educa!iei permanente" #u doar schimbrile care asigur progresul omenirii, ci si continuitatea civiliza!iei umane ntr-o anumit zon geografic sau pe ntreaga planet sunt asigurate de educa!ie prin e$ercitarea func!iilor sale" %e la educa!ie se asteapt mult pentru modelarea omului, n conformitate cu zestrea lui ereditar, cu mediul familial si social, si ea chiar poate conduce la performan!e superioare celor ob!inute de genera!iile anterioare &duca!ia a devenit n zilele noastre una din dimensiunile fundamentale ale societ!ii contemporane, nu numai prin sfera sa, ci si prin varietatea con!inutului" 'bordat c(nd ca proces, c(nd ca obiectiv, ac!iune sau rezultat, supus analizei cu a utorul unor metode tot mai comple$e si mai preten!ioase, educa!ia a devenit un obiect de studii interdisciplinare, oferind sugestii fecunde practicii educative" &$tinz(ndu-se treptat la ntreaga scar a societ!ii si n perspectiv a ntregii planete, ea a dob(ndit valen!e noi si note caracteristice de natur s-i sublinieze importan!a, actualitatea si

necesitatea" 'propierea de cultur, mbog!irea con!inutului cu noi concepte si orientri, cresterea importan!ei unora din componentele sale a fcut din educa!ie un fenomen n continu dezvoltare si perfec!ionare, o preocupare central a contemporaneit!ii%ac n societatea contemporan se pune acut problema ameliorrii distan!rii dintre con!inutul educa!iei si spiritul societ!ii moderne, n viitor se pune problema strategiei alternativelor prin inovare" )iscarea de reform dimensioneaz si va dimensionaliza ritmul si con!inutul schimbrilor n toate domeniile sociale, si n cel al educa!iei si nv!m(ntului" *om fi astfel de acord cu &lena )acovei care prezint coordonatele de concep!ie ale viitorului sistem educa!ional astfel: educa!ia va fi un proces ce nso!este omul toat via!a, un proces continuu; educa!ia va deveni accesibil unui numr tot mai mare din popula!ie; educa!ia institu!ional va fi legat de concep!iile sociale, economice, culturale, va integra mi loacele de informare, va e$tinde instruirea prin radio-+*, computere, va beneficia de avanta ele tehnicii, informaticii si ciberneticii; sistemul organizator al educa!iei va fi fle$ibil si pertinent" %ezvoltarea educa!iei este considerat tot mai mult, o variabil independent a celei economice, cer(ndu-i-se s le dezvolte celor antrena!i n procesul educativ, nu doar capacitatea de a se adapta la schimbri, ci si capacitatea de a prevedea si de a se pregti n aceast nou perspectiv" ,entru a rspunde acestei noi solicitri, educa!ia si e$tinde activitatea dincolo de institu!iile scolare, adic n ntreprinderi si institu!ii, n cadrul unor structuri comunitare, la domiciliul celor interesa!i" -a deciziile care se iau n domeniul educa!iei, astzi particip noi parteneri: personalul didactic, asocia!ii ale prin!ilor si cele studen!esti, asocia!ii profesionale si culturale, comunit!ile locale etc" ,rin urmare creste rolul educa!iei n acele ac!iuni menite s rezolve o seam de probleme

acute ale societ!ii contemporane, cum sunt: consumul de droguri, bolile cu rsp(ndire n mas si cele incurabile, securitatea na!ional, regional si a planetei si alte asemenea ./0" ' tri nseamn astzi a evolua, a deveni fr a-!i abandona matca propriei personalit!i" %e aici imperativul corelrii educa!iei pentru schimbare ca pregtire anticipativ si ca asimilare a ritmurilor alerte cu formarea ncrederii n propriile resurse si n continuitate" 'stfel scolii, ca principal agent educativ, i revine rolul de-a narma tinerii cu sim! critic, cu capacitatea de-a n!elege si rspunde adecvat diverselor provocri din partea societ!ii, de-a deveni tot mai mult agen!i ai propriei formri, care s-si organizeze, s-si structureze singuri cunoasterea, s descopere singuri, av(nd format udecata si responsabilitatea viitoare" &duca!ia pentru schimbare, participare si democra!ie si propune responsabilizarea individului, pregtirea pentru afirmare si adaptare, pentru a deveni un bun cet!ean, constient de drepturile si responsabilit!ile sale .10" ) opresc asadar la dou defini!ii date educa!iei, una apr!in(nd lui 2orin 3ristea care spune c: &duca!ia este o activitate uman comple$ 4intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic, formal, nonformal, informal5, cu func!ie psihosocial de formaredezvoltare permanent a personalit!ii, proiectat si realizat prin corela!ia structural subiect-obiect, orientat n sensul autoeduca!iei .60, si cea de-a doua, dup dic!ionarul de pedagogie, edi!ia 7818: &duca!ia este un ansamblu de ac!iuni desfsurate n mod deliberat ntr-o societate, n vederea transmiterii si formrii, la noile genera!ii, a e$perien!ei de munc si de via!, a cunostin!elor, deprinderilor, comportamentelor si valorilor acumulate de oameni p(n n acel moment 9n concluzie, educa!ia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate e$ista fr educa!ie"

SCOP: Cresterea implicarii cetatenilor in procesul de eradicare a saraciei de orice tip si in actiuni promotoare ale justitiei sociale

S-ar putea să vă placă și