Sunteți pe pagina 1din 269

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

Lege CODUL DE PROCEDUR PENAL


Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

PARTEA GENERAL Error: Reference source not found TITLUL I Error: Reference source not found PRINCIPIILE I LIMITELE APLICRII LEGII PROCESUAL PENALE Error: Reference source not found Art.1. Normele de procedur penal i scopul acestora Error: Reference source not found Art.2. Separarea funciilor judiciare Error: Reference source not found Art.3. Pre umia de ne!ino!ie Error: Reference source not found Art.". Aflarea ade!rului Error: Reference source not found Art.#. Ne $is in idem Error: Reference source not found Art.%. &$li'ati!itatea punerii (n micare i e)ercitrii aciunii penale Error: Reference source not found Art.*. +aracterul ec,ita$il i termenul re ona$il al procesului penal Error: Reference source not found Art. -. .reptul la li$ertate i si'uran/////////////////...//20 Art.1. .reptul la aprare Error: Reference source not found Art.10. Respectarea demnitii umane i a !ieii pri!ate Error: Reference source not found Art.11. 2im$a oficial i dreptul la interpret Error: Reference source not found Art.12. Aplicarea le'ii procesuale penale (n timp i spaiu Error: Reference source not found TITLUL II.........................................................................................................................21 AC IUNEA PENAL I AC IUNEA CI!IL "N PROCESUL PENAL Error: Reference source not found

CAPITOLUL I............................................................ Error: Reference source not found Ac#$une% &en%'(.......................................................... Error: Reference source not found
Art.13. &$iectul i e)ercitarea aciunii penale Error: Reference source not found Art.1". +ondiiile de punere (n micare sau de e)ercitare a aciunii penale Error: Reference source not found Art.1#. +a uri care (mpiedic punerea (n micare i e)ercitarea aciunii penale Error: Reference source not found Art.1%. Stin'erea aciunii penale Error: Reference source not found Art.1*. +ontinuarea procesului penal la cererea suspectului sau a inculpatului Error: Reference source not found

CAPITOLUL II........................................................ ..Error: Reference source not found Ac#$une% c$)$'(............................................................ Error: Reference source not found
Art.1-. &$iectul i e)ercitarea aciunii ci!ile Error: Reference source not found Art.11. +onstituirea ca parte ci!il Error: Reference source not found Art.20. 3ntroducerea (n procesul penal a prii responsa$ile ci!ilmente Error: Reference source not found Art.21. Renunarea la preteniile ci!ile Error: Reference source not found Art.22. 4ran acia5 medierea i recunoaterea preteniilor ci!ile Error: Reference source not found Art.23. E)ercitarea aciunii ci!ile de ctre sau fa de succesori Error: Reference source not found Art.2". Re ol!area aciunii ci!ile (n procesul penal Error: Reference source not found Art.2#. .isjun'erea aciunii ci!ile Error: Reference source not found Art.2%. +a uri de soluionare a aciunii ci!ile la instana ci!il Error: Reference source not found Art.2*. Autoritatea ,otr6rii penale (n procesul ci!il i efectele ,otr6rii ci!ile (n procesul penal Error: Reference source not found TITLUL III Error: Reference source not found PARTICIPAN II "N PROCESUL PENAL Error: Reference source not found

CAPITOLUL I............................................................ Error: Reference source not found *$s&o+$#$$ ,ener%'e...................................................... Error: Reference source not found
Art.2-. Participanii (n procesul penal. Error: Reference source not found Art.21. &r'anele judiciare. Error: Reference source not found Art.30. Prile Error: Reference source not found

Art.31. A!ocatul Error: Reference source not found Art.32. Su$iecii procesuali principali Error: Reference source not found Art.33. Ali su$ieci procesuali Error: Reference source not found

CAPITOLUL II.......................................................... Error: Reference source not found Co-&eten#% or,%ne'or .ud$c$%re................................ Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found Co-&eten#% func#$on%'(/ du&( -%ter$e 0$ du&( c%'$t%te% &erso%ne$ % $nst%n#e'or .udec(tore0t$.............................................................................................Error: Reference source not found Art.3". +ompetena judectoriei Error: Reference source not found Art.3#. +ompetena tri$unalului Error: Reference source not found Art.3%. +ompetena tri$unalului militar Error: Reference source not found Art.3*. +ompetena +urii de Apel Error: Reference source not found Art.3-. +ompetena +urii 9ilitare de Apel Error: Reference source not found Art.31. +ompetena :naltei +uri de +asaie i ;ustiie Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a.....................................................................Error: Reference source not found Co-&eten#% ter$tor$%'( % $nst%n#e'or .udec(tore0t$................Error: Reference source not found Art."0. +ompetena pentru infraciunile s!6rite pe teritoriul Rom6niei 30 Art."1. +ompetena pentru infraciunile s!6rite (n afara teritoriului Rom6niei Error: Reference source not found SE+738NEA a 3<a.....................................................................Error: Reference source not found *$s&o+$#$$ s&ec$%'e &r$)$nd co-&eten#% $nst%n#e'or .udec(tore0t$. .Error: Reference source not found Art."2. Reunirea cau elor Error: Reference source not found Art."3. +ompetena (n ca de reunire a cau elor Error: Reference source not found Art. "". Procedura de reunire a cau elor//// 32 Art."#. .isjun'erea cau elor Error: Reference source not found Art."%. E)cepiile de necompeten Error: Reference source not found Art."*. +ompetena (n ca de sc,im$are a calitii inculpatului Error: Reference source not found Art."-. +ompetena (n ca de sc,im$are a (ncadrrii juridice sau a calificrii faptei Error: Reference source not found Art."1. .eclinarea de competen Error: Reference source not found Art.#0. +onflictul de competen Error: Reference source not found Art.#1. +,estiuni preala$ile Error: Reference source not found SE+738NEA a "<a.....................................................................Error: Reference source not found Co-&eten#% .udec(toru'u$ de dre&tur$ 0$ '$1ert(#$.................Error: Reference source not found Art.#2. +ompetena judectorului de drepturi i li$erti Error: Reference source not found SE+738NEA a #<a.....................................................................Error: Reference source not found Co-&eten#% .udec(toru'u$ de c%-er( &re'$-$n%r(...............Error: Reference source not found Art.#3. +ompetena judectorului de camer preliminar Error: Reference source not found SE+738NEA a %<a.....................................................................Error: Reference source not found Or,%ne'e de ur-(r$re &en%'( 0$ co-&eten#% %cestor%...........Error: Reference source not found Art.#". &r'anele de urmrire penal Error: Reference source not found Art.##. +ompetena procurorului Error: Reference source not found Art.#%. +ompetena or'anelor de cercetare penal Error: Reference source not found Art.#*. =erificarea competenei Error: Reference source not found Art.#-. E)tinderea competenei teritoriale Error: Reference source not found Art.#1. +a uri ur'ente Error: Reference source not found Art.%0. Actele (nc,eiate de unele or'ane de constatare Error: Reference source not found Art.%1. Actele (nc,eiate de comandanii de na!e i aerona!e Error: Reference source not found Art.%2. .ispo iii comune Error: Reference source not found Seciunea a *<a............................................................................Error: Reference source not found Inco-&%t$1$'$t%te% 0$ str(-ut%re%...........................................Error: Reference source not found Art.%3. 3ncompati$ilitatea judectorului Error: Reference source not found

asistent

Art.%". 3ncompati$ilitatea procurorului5 a or'anului de cercetare penal i a ma'istratului< Error: Reference source not found Art.%#. A$inerea Error: Reference source not found Art. %%. Recu area///////////////////////////.."0 Art.%*. Procedura de soluionare a a$inerii sau recu rii Error: Reference source not

found Art.%-. Procedura de soluionare a cererii de a$inere sau de recu are a persoanei care efectuea cercetarea penal Error: Reference source not found Art.%1. Procedura de soluionare a cererii de a$inere sau de recu are a procurorului Error: Reference source not found Art.*0. 4emeiul strmutrii Error: Reference source not found Art.*1. +ererea de strmutare i efectele acesteia Error: Reference source not found Art.*2. Procedura de soluionare a cererii de strmutare Error: Reference source not found Art. *3. Soluionarea cererii/////////////////////// "2 Art.*". Alte dispo iii Error: Reference source not found

CAPITOLUL III.................................................... 2.Error: Reference source not found Su1$ec#$$ &rocesu%'$ &r$nc$&%'$ 0$ dre&tur$'e %cestor%........Error: Reference source not found
Art.*#. Suspectul Error: Reference source not found Art.*%. .repturile suspectului Error: Reference source not found Art.**. Persoana !tmat Error: Reference source not found Art.*-. .esemnarea unui repre entant al persoanelor !tmate Error: Reference source not found Art.*1. .repturile persoanei !tmate Error: Reference source not found

CAPITOLUL I!......................................................... Error: Reference source not found Incu'&%tu' 0$ dre&tur$'e %cestu$%..........................................................................................
Art.-0. 3nculpatul Error: Reference source not found Art.-1. .repturile inculpatului////////////////////// .""

CAPITOLUL !.......................................................... Error: Reference source not found P%rte% c$)$'( 0$ dre&tur$'e %ceste$%.............................Error: Reference source not found
Art.-2. Partea ci!il Error: Reference source not found Art.-3. .repturile prii ci!ile Error: Reference source not found

CAPITOLUL !I......................................................... Error: Reference source not found P%rte% res&ons%1$'( c$)$'-ente 0$ dre&tur$'e %ceste$%........Error: Reference source not found
Art.-". Partea responsa$il ci!ilmente Error: Reference source not found Art.-#. .repturile prii responsa$ile ci!ilmente Error: Reference source not found

CAPITOLUL !II....................................................... Error: Reference source not found A)oc%tu'. As$sten#% .ur$d$c( 0$ re&re+ent%re%..........Error: Reference source not found
Art.-%. A!ocatul Error: Reference source not found Art.-*. Asistena juridic a suspectului sau a inculpatului Error: Reference source not found Art.--. Asistena juridic o$li'atorie a suspectului sau a inculpatului Error: Reference source not found Art.-1. A!ocatul din oficiu Error: Reference source not found Art.10. .repturile a!ocatului suspectului sau inculpatului Error: Reference source not found Art.11. Asistena juridic a persoanei !tmate5 a prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente Error: Reference source not found Art.12. +onsultarea dosarului Error: Reference source not found Art.13. .reptul de a formula pl6n'ere Error: Reference source not found Art.1". Repre entarea Error: Reference source not found TITLUL I! 34 PRO5ELE/ MI6LOACELE *E PRO5 I PROCE*EE PRO5ATORII 34

CAPITOLUL I.................................................................................................................. 34

"

Re,u'$ ,ener%'e................................................................................................................. 34
Art.1#. Pro$a i mijloacele de pro$ #0 Art.1%. &$iectul pro$aiunii Error: Reference source not found Art.1*. Sarcina pro$ei Error: Reference source not found Art.1-. Administrarea pro$elor Error: Reference source not found Art.11. Principiul loialitii administrrii pro$elor Error: Reference source not found Art.100. E)cluderea pro$elor o$inute (n mod nele'al found Art.101. Aprecierea pro$elor Error: Reference source not found Error: Reference source not

CAPITOLUL II.......................................................... Error: Reference source not found Ascu't%re% &erso%ne'or.............................................. Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found Re,u'$ ,ener%'e 7n -%ter$% %scu't(r$$ &erso%ne'or.................Error: Reference source not found Art.102. Persoane ascultate (n cursul procesului penal/////////// //#2 Art.103. Ascultarea prin interpret Error: Reference source not found Art.10". Protecia sntii persoanelor ascultate Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a.....................................................................Error: Reference source not found Ascu't%re% sus&ectu'u$ s%u % $ncu'&%tu'u$..............................Error: Reference source not found Art.10#. :ntre$ri pri!ind persoana suspectului sau a inculpatului Error: Reference source not found Art.10%. +omunicarea drepturilor i a o$li'aiilor Error: Reference source not found Art.10*. 9odul de ascultare ///////////////////////..#" Art.10-. +onsemnarea declaraiilor Error: Reference source not found SE+738NEA a 3<a.....................................................................Error: Reference source not found Ascu't%re% &erso%ne$ )(t(-%te/ % &(r#$$ c$)$'e 0$ % &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente .........Error: Reference source not found Art.101. 9odul de ascultare a persoanei !tmate Error: Reference source not found Art.110. 9odul de ascultare a prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente Error: Reference source not found Art.111. Protecia persoanei !tmate i a prii ci!ile Error: Reference source not found SE+738NEA a "<a.....................................................................Error: Reference source not found Ascu't%re% -%rtor$'or...............................................................Error: Reference source not found Art.112. Persoane ascultate ca martor Error: Reference source not found Art.113. +apacitatea de a fi martor Error: Reference source not found Art.11". &$iectul i limitele declaraiei martorului Error: Reference source not found Art.11#. Persoane care au dreptul de a refu a s dea declaraii (n calitate de martor Error: Reference source not found Art.11%. .reptul martorului de a nu se acu a Error: Reference source not found Art.11*. :ntre$ri pri!ind persoana martorului Error: Reference source not found Art.11-. +omunicarea drepturilor i o$li'aiilor Error: Reference source not found Art.111. ;urm6ntul i declaraia solemn a martorului Error: Reference source not found Art.120. 9odul de ascultare a martorului Error: Reference source not found Art.121. +onsemnarea declaraiilor Error: Reference source not found Art.122. +a uri speciale de ascultare a martorului Error: Reference source not found SE+738NEA a #<a........................................................................................................................%0 Protec#$% -%rtor$'or.................................................................................................................... %0 > 1. Protecia martorilor ameninai.........................................................................................%0 Art.123. 9artor ameninat %0 Art.12". 9suri de protecie dispuse (n cursul urmririi penale Error: Reference source not found Art.12#. 9suri de protecie dispuse (n cursul judecii Error: Reference source not found Art.12%. .ispunerea msurii proteciei martorului (n cursul judecii Error: Reference source not found

Art. 12*. Ascultarea martorului protejat.............................................................................%2 > 2. Protecia martorilor !ulnera$ili.........................................................................................%3 Art.12-. 9artorul !ulnera$il %3 SEC IUNEA % 89%........................................................................................................................8: Art.121. +onfruntarea Error: Reference source not found

CAPITOLUL III///////////////////////////..%"
3dentificarea o$iectelor i a persoanelor/////////////////////%" Art.130. Scopul i o$iectul msurii %" Art.131. Audierea preala$il a persoanei care face identificarea %" Art. 132 3dentificarea o$iectelor/////////////////////. %" Art.133. 3dentificarea persoanelor %# Art.13". Alte identificri Error: Reference source not found# Art. 13#. Pluralitatea de identificri/////////////////// /%%

CAPITOLUL I!............................................................................................................... 88 Te;n$c$ s&ec$%'e de su&r%)e,;ere s%u cercet%re............................................................. 88


Art.13%. .ispo iii 'enerale %% Art.13*. Supra!e',erea te,nic//////////////////////.%* Art.13-. Procedura de emitere mandatului de supra!e',ere te,nic Error: Reference source not found Art.131. Autori area unor msuri de supra!e',ere te,nic de ctre procuror Error: Reference source not found Art.1"0. Punerea (n e)ecutare a mandatului de supra!e',ere te,nic Error: Reference source not found Art.1"1. +onsemnarea acti!itilor de supra!e',ere te,nic Error: Reference source not found Art.1"2. Prelun'irea mandatului de supra!e',ere te,nic *2 Art.1"3. 3nformarea persoanei supra!e',eate *2 Art.1"". +onser!area sau distru'erea materialelor re ultate din supra!e',erea te,nic...*3 Art.1"#. Reinerea5 predarea i perc,e iionarea trimiterilor potale *3 Art.1"%. 8tili area in!esti'atorilor su$ acoperire *" Art.1"*. 9suri de protecie a in!esti'atorilor su$ acoperire Error: Reference source not found Art.1"-. +onstatarea unei infraciuni de corupie sau a (nc,eierii unei con!enii *% Art.1"1. 2i!rarea supra!e',eat ** Art.1#0. 3dentificarea a$onatului5 proprietarului sau utili atorului unui sistem de telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer *Art.1#1. &$inerea listei de con!or$iri telefonice///////////////..*-

CAPITOLUL !................................................................................................................ <= Conser)%re% r%&$d( % d%te'or $nfor-%t$ce s%u &ro)en$te d$n s$ste-e de te'eco-un$c%#$$............................................................................................................................... <=
Art.1#2. +onser!area rapid a datelor informatice i a datelor pri!ind traficul informaional *1 Art.1#3. +onser!area rapid a datelor pro!enite din sisteme de telecomunicaii//...-0

CAPITOLUL !I............................................................................................................... >4 Perc;e+$#$%......................................................................................................................... >4


Art.1#". .ispo iii comune -0 SE+738NEA 1..............................................................................................................................-0 Perc;e+$#$% do-$c$'$%r(................................................................................................................-0 Art.1##. +a uri i condiii (n care se poate dispune perc,e iia domiciliar -0 Art.1#%. Procedura de emitere a mandatului de perc,e iie domiciliar Error: Reference source not found Art.1#*. Efectuarea perc,e iiei domiciliare -2 Art.1#-. 3dentificarea i pstrarea o$iectelor Error: Reference source not found Art.1#1. Procesul<!er$al de perc,e iie -" Art.1%0. 9suri pri!ind o$iectele ori (nscrisurile ridicate -# Art.1%1. +onser!area sau !alorificarea o$iectelor ridicate -# Art.1%2. .ispo iii speciale pri!ind perc,e iiile efectuate la o autoritate pu$lic5 instituie pu$lic sau alte persoane juridice de drept pu$lic -#

SE+738NEA a 2<a........................................................................................................................-% A'te for-e de &erc;e+$#$e............................................................................................................-% Art.1%3. +a uri i condiii (n care se efectuea perc,e iia corporal -% Art.1%". Efectuarea perc,e iiei corporale -% Art.1%#. Perc,e iia unui !e,icul -* Art.1%%. Perc,e iia informatic i accesul (ntr<un sistem informatic...............................-* Art. 1%*. Ridicarea de o$iecte i (nscrisuri -1 Art.1%-. Predarea o$iectelor5 (nscrisurilor sau a datelor informatice -1 Art. 1%1. Ridicarea silit de o$iecte i (nscrisuri////////////////10

CAPITOLUL !II............................................................................................................. =4 E?&ert$+%........................................................................................................................... =4


Art.1*0. .ispunerea efecturii e)perti ei 10 Art.1*1 Numirea e)pertului 11 Art.1*2 3ncompati$ilitatea e)pertului 12 Art.1*3. .repturile i o$li'aiile e)pertului 12 Art.1*". :nlocuirea e)pertului 13 Art.1*#. Procedura e)perti ei 13 Art.1*%. Efectuarea e)perti ei 1" Art.1**. Raportul de e)perti 1" Art.1*-. Audierea e)pertului 1# Art.1*1. Suplimentul de e)perti 1# Art.1-0. Efectuarea unei noi e)perti e 1# Art.1-1. 2muriri cerute la institutul de emisiune///////////////.1# Art.1-2. Pre entarea scriptelor de comparaie 1% Art.1-3. E)perti a medico<le'al psi,iatric 1% Art.1-". Autopsia medico<le'al 11 Art. 1-#. E),umarea/////////////////////////.....100 Art.1-%. Autopsia medico<le'al a fetusului sau a nou nscutului 100 Art.1-*. E)perti a to)icolo'ic 101 Art.1--. E)aminarea medico<le'al a persoanei Error: Reference source not found Art. 1-1. E)aminarea fi ic Error: Reference source not found Art.110. E)perti a A.N Error: Reference source not found

CAPITOLUL !III...................................................... Error: Reference source not found Cercet%re% 'ocu'u$ f%&te$ 0$ reconst$tu$re%................Error: Reference source not found
Art.111. +ercetarea locului faptei Error: Reference source not found Art.112. Reconstituirea 10" Art.113. Participarea e)perilor la efectuarea cercetrii locului faptei sau a reconstituirii Error: Reference source not found Art.11". Procesul<!er$al de cercetare a locului faptei sau de reconstituire 10#

CAPITOLUL I@......................................................... Error: Reference source not found Aoto,r%f$ere% 0$ 'u%re% %-&rente'or sus&ectu'u$/ $ncu'&%tu'u$ s%u % %'tor &erso%ne .................................................................................................. Error: Reference source not found
Art.11#. ?oto'rafierea i luarea amprentelor suspectului5 inculpatului sau a altor persoane Error: Reference source not found

CAPITOLUL @.............................................................................................................. 148 M$.'o%ce -%ter$%'e de &ro1(.......................................................................................... 148


Art.11%. &$iectele ca mijloc de pro$ 10%

CAPITOLUL @I......................................................... Error: Reference source not found "nscr$sur$'e.................................................................. Error: Reference source not found
Art.11*. 9ijloacele de pro$ scrise Error: Reference source not found Art.11-. +uprinsul i forma procesului<!er$al Error: Reference source not found Art. 111. +omisia ro'atorie///////////////////////..10* Art.200. .ele'area///////////////////////////10* TITLUL ! 14> MSURILE PRE!ENTI!E I ALTE MSURI PROCESUALE 14>

CAPITOLUL I................................................................................................................ 14>

M(sur$'e &re)ent$)e........................................................................................................ 14>


SE+738NEA 1............................................................................................................................10*$s&o+$#$$ ,ener%'e..................................................................................................................... 10Art. 201. Scopul5 condiiile 'enerale de aplicare i cate'oriile msurilor pre!enti!e 10Art. 202. &r'anul judiciar competent i actul prin care se dispune asupra msurilor pre!enti!e 10Art. 203. +alea de atac (mpotri!a (nc,eierilor prin care se dispune asupra msurilor pre!enti!e (n cursul urmririi penale///////////////////////..101 Art. 20". +alea de atac (mpotri!a (nc,eierilor prin care se dispune asupra msurilor pre!enti!e (n procedura camera preliminar////////////////////...110 Art. 20#. +alea de atac (mpotri!a (nc,eierilor prin care se dispune asupra msurilor pre!enti!e (n cursul judecii//////////////////////////..111 Art. 20%. =erificarea le'alitii i temeiniciei msurilor pre!enti!e (n procedura de camer preliminar/////////////////////////////////..112 Art. 20*. =erificarea le'alitii i temeiniciei arestrii pre!enti!e (n cursul judecii 112 SE+738NEA a 2<a......................................................................................................................113 Re#$nere%.................................................................................................................................... 113 Art. 20-. Reinerea 113 Art. 201. :ncunotinarea despre reinere 11" SE+738NEA a 3<a......................................................................................................................11# Contro'u' .ud$c$%r......................................................................................................................11# Art. 210. +ondiii 'enerale 11# Art. 211. 2uarea msurii controlului judiciar de ctre procuror 11# Art. 212. 2uarea msurii controlului judiciar de ctre judectorul de drepturi i li$erti 11% Art. 213. 2uarea msurii controlului judiciar de ctre judectorul de camer preliminar sau instana de judecat 11% Art. 21". +oninutul controlului judiciar 11* SE+738NEA a "<a......................................................................................................................111 Contro'u' .ud$c$%r &e c%u#$une.................................................................................................111 Art. 21#. +ondiii 'enerale 111 Art. 21%. 2uarea msurii controlului judiciar pe cauiune fa de inculpatul (n pri!ina cruia s<a formulat propunere de arestare pre!enti! sau de arest la domiciliu 111 Art. 21*. +oninutul cauiunii 120 SE+738NEA a #<a......................................................................................................................121 Arestu' '% do-$c$'$u................................................................................................................... 121 Art. 21-. +ondiiile 'enerale de luare a msurii arestului la domiciliu 121 Art. 211. 2uarea msurii arestului la domiciliu de ctre judectorul de drepturi i li$erti 121 Art. 220. 2uarea msurii arestului la domiciliu de ctre judectorul de camer preliminar sau instana de judecat 122 Art. 221. +oninutul msurii arestului la domiciliu 122 Art. 222. .urata arestului la domiciliu 12" SE+738NEA a %<a......................................................................................................................12" Arest%re% &re)ent$)(.................................................................................................................12" Art. 223. +ondiiile i ca urile de aplicare a msurii arestrii pre!enti!e 12" Art. 22". Propunerea de arestare pre!enti! a inculpatului (n cursul urmririi penale 12# Art. 22#. Soluionarea propunerii de arestare pre!enti! (n cursul urmririi penale 12% Art. 22%. Admiterea propunerii de arestare pre!enti! (n cursul urmririi penale 12* Art. 22*. Respin'erea propunerii de arestare pre!enti! (n cursul urmririi penale 12* Art. 22-. :ncunotinarea despre arestarea pre!enti! i locul de deinere a inculpatului arestat pre!enti! 12* Art. 221. 2uarea msurilor de ocrotire (n ca de arestare pre!enti! (n cursul urmririi penale 12Art. 230. 9andatul de arestare pre!enti! 12Art. 231. E)ecutarea mandatului de arestare pre!enti! emis (n lipsa inculpatului 121 Art. 232. &$iecii (n ceea ce pri!ete identitatea 130 Art. 233. Ne'sirea persoanei pre! ute (n mandatul de arestare pre!enti! 130 Art. 23". .urata arestrii pre!enti!e a inculpatului (n cursul urmririi penale 130 Art. 23#. Prelun'irea arestrii pre!enti!e (n cursul urmririi penale 131 Art. 23%. Procedura prelun'irii arestrii pre!enti!e (n cursul urmririi penale 132

Art. 23*. Admiterea propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e (n cursul urmririi 132 Art. 23-. Respin'erea propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e (n cursul urmririi penale 133 Art. 231. Arestarea pre!enti! a inculpatului (n procedura de camer preliminar i (n cursul judecii 133 Art. 2"0. .urata ma)im a arestrii pre!enti!e a inculpatului (n cursul judecii (n prim instan i (n apel 133 Art. 2"1. 3nternarea su$ pa permanent a inculpatului arestat pre!enti!/////.13" SE+738NEA a *<a......................................................................................................................13" "ncet%re% de dre&t/ re)oc%re% 0$ 7n'ocu$re% -(sur$'or &re)ent$)e........................................13" Art. 2"2. :ncetarea de drept a msurilor pre!enti!e 13" Art. 2"3. Re!ocarea msurilor pre!enti!e i (nlocuirea unei msuri pre!enti!e cu o alt msur pre!enti! 13# SE+738NEA a -<a......................................................................................................................13* *$s&o+$#$$ s&ec$%'e &r$)$nd -(sur$'e &re)ent$)e %&'$c%te -$nor$'or...................................... 13* Art. 2"". +ondiii speciale de aplicare fa de minori a msurilor pre!enti!e 13* Art. 2"#. +ondiii speciale de e)ecutare a reinerii i arestrii pre!enti!e dispuse fa de minori 13penale

CAPITOLUL II.............................................................................................................. 1:> A&'$c%re% &ro)$+or$e % -(sur$'or de s$,ur%n#( cu c%r%cter -ed$c%' 2222221:>
SE+738NEA 1............................................................................................................................13&$li'area pro!i orie la tratament medical.................................................................................. 13Art.2"%. +ondiiile de aplicare i coninutul msurii 13Art.2"*. Procedura de aplicare i de ridicare a msurii Error: Reference source not found1 SE+738NEA a 2<a.................................................................Error: Reference source not found"0 3nternarea medical pro!i orie....................................................................................................1"0 Art.2"-. +ondiiile de aplicare i coninutul msurii 1"0 Art.2"1. Procedura de aplicare i de ridicare a msurii 1"0

CAPITOLUL III....................................................... Error: Reference source not found 1 M(sur$'e %s$,ur(tor$$/ rest$tu$re% 'ucrur$'or 0$ rest%1$'$re% s$tu%#$e$ %nter$o%re s()Br0$r$$ $nfr%c#$un$$22222222222222222222222222222.1C1
Art.2#0. +ondiiile 'enerale de luare a msurilor asi'urtorii Error: Reference source not found Art.2#1. +ontestarea msurilor asi'urtorii Error: Reference source not found Art.2#2. &r'anele care aduc la (ndeplinire msurile asi'urtorii Error: Reference source not found3 Art.2#3. Procedura sec,estrului Error: Reference source not found Art.2#". Procesul<!er$al de sec,estru i inscripia ipotecar Error: Reference source not found Art.2##. Poprirea Error: Reference source not found Art.2#%. Restituirea lucrurilor Error: Reference source not found Art.2#*. Resta$ilirea situaiei anterioare Error: Reference source not found TITLUL !I Error: Reference source not found ACTE PROCESUALE I PROCE*URALE COMUNE Error: Reference source not found

CAPITOLUL I............................................................ Error: Reference source not found C$t%re%/ co-un$c%re% %cte'or &rocedur%'e 0$ -%nd%tu' de %ducere....Error: Reference source not found
Art.2#-. 9odul de citare Error: Reference source not found Art.2#1. +oninutul citaiei Error: Reference source not found Art.2%0. 2ocul de citare Error: Reference source not found Art.2%1. :nm6narea citaiei Error: Reference source not found Art.2%2. :nm6narea citaiei altor persoane Error: Reference source not found Art.2%3. .o!ada de primire i procesul<!er$al de predare a citaiei Error: Reference source not found

Art.2%". 3ncidente pri!ind citarea Error: Reference source not found Art.2%#. +omunicarea altor acte procedurale Error: Reference source not found Art. 2%%. 9andatul de aducere//////////////////////.1"1 Art. 2%*. E)ecutarea mandatului de aducere/////////////////1#1

CAPITOLUL II.......................................................... Error: Reference source not found Ter-ene'e.................................................................... Error: Reference source not found
Art.2%-. +onsecinele nerespectrii termenului Error: Reference source not found Art.2%1. +alculul termenelor procedurale Error: Reference source not found Art.2*0. Acte considerate ca fcute (n termen Error: Reference source not found Art.2*1. +alculul termenelor (n ca ul msurilor pri!ati!e sau restricti!e de drepturi Error: Reference source not found

CAPITOLUL III........................................................ Error: Reference source not found C;e'tu$e'$'e .ud$c$%re.................................................. Error: Reference source not found
Art.2*2. Acoperirea c,eltuielilor judiciare Error: Reference source not found Art.2*3. Sumele cu!enite martorului5 e)pertului i interpretului Error: Reference source not found Art.2*". Plata c,eltuielilor a!ansate de stat (n ca de condamnare5 am6narea aplicrii pedepsei sau a renunrii la aplicarea pedepsei Error: Reference source not found Art.2*#. Plata c,eltuielilor a!ansate de stat (n celelalte ca uri Error: Reference source not found Art.2*%. Plata c,eltuielilor judiciare fcute de pri Error: Reference source not found

CAPITOLUL I!......................................................... Error: Reference source not found Mod$f$c%re% %cte'or &rocedur%'e/ 7ndre&t%re% eror$'or -%ter$%'e 0$ 7n'(tur%re% unor o-$s$un$ )(d$te......................................................................... Error: Reference source not found
Art.2**. 9odificri (n acte procedurale Error: Reference source not found Art.2*-. :ndreptarea erorilor materiale Error: Reference source not found Art.2*1. :nlturarea unor omisiuni !dite Error: Reference source not found

CAPITOLUL !.......................................................... Error: Reference source not found Nu'$t(#$'e...................................................................... Error: Reference source not found
Art.2-0. Efectele nulitii Art.2-1. Nulitile a$solute Art.2-2. Nulitile relati!e Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found

CAPITOLUL !I......................................................... Error: Reference source not found A-end% .ud$c$%r(....................................................... Error: Reference source not found
Art.2-3. A$ateri judiciare Error: Reference source not found Art.2-". Procedura pri!itoare la amenda judiciar Error: Reference source not found PARTEA SPECIAL Error: Reference source not found TITLUL I Error: Reference source not found URMRIREA PENAL Error: Reference source not found

CAPITOLUL I............................................................ Error: Reference source not found *$s&o+$#$$ ,ener%'e...................................................... Error: Reference source not found
Art. 2-#. &$iectul urmririi penale Error: Reference source not found Art. 2-%. Actele or'anului de urmrire penal Error: Reference source not found Art. 2-*. Pstrarea unor acte de urmrire penal Error: Reference source not found

CAPITOLUL II.......................................................... Error: Reference source not found Ses$+%re% or,%ne'or de ur-(r$re &en%'(...................Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found Re,'e-ent(r$ ,ener%'e..............................................................Error: Reference source not found Art. 2--. 9odurile de sesi are Error: Reference source not found Art. 2-1. Pl6n'erea Error: Reference source not found Art. 210. .enunul Error: Reference source not found

10

Art. 211. Sesi ri fcute de persoane cu funcii de conducere i de alte persoane Error: Reference source not found Art. 212 E)aminarea sesi rii Error: Reference source not found Art. 213. Sesi area din oficiu i constatarea infraciunii fla'rante Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a......................................................................................................................1%3 P'Bn,ere% &re%'%1$'(.................................................................Error: Reference source not found Art. 21". Pl6n'erea preala$il Error: Reference source not found Art. 21#. 4ermenul de introducere a pl6n'erii preala$ile Error: Reference source not found Art. 21%. &$li'aiile or'anului de urmrire penal (n procedura pl6n'erii preala$ile Error: Reference source not found Art. 21*. Procedura (n ca ul infraciunii fla'rante Error: Reference source not found

CAPITOLUL III........................................................ Error: Reference source not found Conducere% 0$ su&r%)e,;ere% %ct$)$t(#$$ or,%ne'or de cercet%re &en%'( de c(tre &rocuror 2222222222222222222222222222222222 Error: Reference source not found
Art. 21-. &$iectul supra!e',erii Error: Reference source not found Art. 211. 9odaliti de e)ercitare a supra!e',erii Error: Reference source not found Art. 300. 4rimiterea la or'anul competent Error: Reference source not found Art. 301. 4recerea cau ei de la un or'an de cercetare penal la altul Error: Reference source not found Art. 302. .ispo iiile date de procuror Error: Reference source not found Art. 303. 3nfirmarea actelor procesuale sau procedurale Error: Reference source not found

CAPITOLUL I!......................................................... Error: Reference source not found Efectu%re% ur-(r$r$$ &en%'e...................................... Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found *esf(0ur%re% ur-(r$r$$ &en%'e................................................Error: Reference source not found Art. 30". :nceperea urmririi penale Error: Reference source not found Art. 30#. &$li'aiile or'anelor de urmrire penal//////////////..1%* Art. 30%. Aducerea la cunotin a calitii de e)pert/////////////..1%* Art. 30*. Procedura administrrii anticipate a pro$atoriului///////////1%* Art. 30-. Aducerea cu mandat Error: Reference source not found Art. 301. Punerea (n micare a aciunii penale//////////////.../1%Art. 310 . .ispo iii pri!ind luarea unor msuri fa de fptuitor5 suspect sau inculpat Error: Reference source not found Art. 311. E)tinderea urmririi penale sau sc,im$area (ncadrrii juridice Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a.....................................................................Error: Reference source not found Sus&end%re% ur-(r$r$$ &en%'e.................................................Error: Reference source not found Art. 312. +a uri de suspendare Error: Reference source not found Art. 313. Sarcina or'anului de urmrire pe timpul suspendrii Error: Reference source not found SE+738NEA a 3<a......................................................................................................................1*0 C'%s%re% 0$ renun#%re% '% ur-(r$re &en%'(.............................................................................1*0 Art. 31". Soluii de neurmrire i netrimitere (n judecat 1*0 SE+738NEA a "<a.....................................................................Error: Reference source not found C'%s%re% 0$ renun#%re% '% ur-(r$re &en%'(............................ Error: Reference source not found Art. 31#. +lasarea Error: Reference source not found Art. 31%. :ntiinarea despre clasare////////////////////.1*1 Art.31*. Restituirea dosarului or'anului de cercetare penal Error: Reference source not found Art. 31-. Renunarea la urmrire penal Error: Reference source not found Art. 311. +ontinuarea urmririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului Error: Reference source not found Art. 320. 9odul de sesi are a procurorului pentru soluionarea cau ei Error: Reference source not found

11

SE+738NEA a #<a.....................................................................Error: Reference source not found Ter-$n%re% ur-(r$r$$ &en%'e..................................................Error: Reference source not found Art. 321. :naintarea dosarului pri!ind pe inculpat Error: Reference source not found Art. 322. =erificarea lucrrilor urmririi penale Error: Reference source not found Art. 323. Restituirea cau ei sau trimiterea la alt or'an de urmrire Error: Reference source not found SE+738NEA a %<a.....................................................................Error: Reference source not found *$s&o+$#$$ &r$)$nd efectu%re% ur-(r$r$$ &en%'e de c(tre &rocuror. Error: Reference source not found Art. 32". Efectuarea urmririi penale de ctre procuror found Art. 32#. Preluarea cau elor de la alte parc,ete Error: Reference source not found Error: Reference source not

CAPITOLUL !........................................................ Error: Reference source not found 3 Re+o')%re% c%u+e'or 0$ ses$+%re% $nst%n#e$................Error: Reference source not found
Art. 32%. Re ol!area cau elor Error: Reference source not found Art. 32*. +uprinsul rec,i itoriului Error: Reference source not found Art. 32-. Actul de sesi are a instanei Error: Reference source not found Art. 321. .ispo iiile pri!itoare la msurile pre!enti!e sau asi'urtorii 1*# Art. 330. .ispo iii pri!itoare la msurile de si'uran////////////...1*%

CAPITOLUL !I....................................................... Error: Reference source not found 8 Re'u%re% ur-(r$r$$ &en%'e......................................... Error: Reference source not found
Art. 331. +a urile de reluare Error: Reference source not found Art. 332. Reluarea dup suspendare Error: Reference source not found Art. 333. Reluarea (n ca de restituire Error: Reference source not found Art. 33". Reluarea (n ca de redesc,idere a urmririi Error: Reference source not found

CAPITOLUL !II....................................................... Error: Reference source not found P'Bn,ere% 7-&otr$)% -(sur$'or 0$ %cte'or de ur-(r$re &en%'( Error: Reference source not found
Art. 33#. .reptul de a face pl6n'ere Error: Reference source not found Art. 33%. &$li'aia de (naintare a pl6n'erii Error: Reference source not found Art. 33*. 4ermenul de re ol!are Error: Reference source not found Art. 33-. Pl6n'erea (mpotri!a actelor procurorului Error: Reference source not found Art. 331. Pl6n'erea (n faa judectorului de camer preliminar (mpotri!a soluiilor de neurmrire sau netrimitere (n judecat Error: Reference source not found Art. 3"0. Soluionarea pl6n'erii (n procedura de camer preliminar///////..1*TITLUL II 1<= CAMERA PRELIMINAR 1<= Art.3"1 &$iectul procedurii camerei preliminare 1*1 Art.3"2 .urata procedurii camerei preliminare 1*1 Art.3"3. 9suri premer'toare 1-0 Art.3"" Procedura de judecat (n camera preliminar 1-0 Art.3"# Soluii 1-0 Art.3"% +ontestaia 1-1 Art.3"* 9surile pre!enti!e (n camera preliminar 1-1 TITLUL III Error: Reference source not found>2 6U*ECATA Error: Reference source not found

CAPITOLUL I............................................................ Error: Reference source not found *$s&o+$#$$ ,ener%'e...................................................... Error: Reference source not found
Art.3"-. Rolul instanei de judecat Error: Reference source not found Art.3"1. 2ocul unde se desfoar judecata Error: Reference source not found Art. 3#0. &ralitatea5 nemijlocirea i contra@ictorialitatea Error: Reference source not found Art.3#1. Pu$licitatea edinei de judecat Error: Reference source not found Art.3#2. +itarea prilor la judecat Error: Reference source not found

12

Art.3#3. +ompunerea instanei Error: Reference source not found Art.3#". ;udecata de ur'en (n cau ele cu arestai pre!enti! sau aflai (n arest la domiciliu Error: Reference source not found Art.3##. Asi'urarea aprrii Error: Reference source not found Art.3#%. Atri$uiile preedintelui completului Error: Reference source not found Art.3#*. Stri'area cau ei i apelul celor citai Error: Reference source not found Art.3#-. Asi'urarea ordinii i solemnitii edinei Error: Reference source not found Art.3#1. +onstatarea infraciunilor de audien Error: Reference source not found Art.3%0. Pre'tirea edinei de judecat Error: Reference source not found Art.3%1. 9surile pre!enti!e (n cursul judecii 1-* Art.3%2. Participarea procurorului la judecat i drepturile acestuia Error: Reference source not found Art. 3%3. Participarea inculpatului la judecat i drepturile acestuia Error: Reference source not found Art.3%". Participarea celorlalte pri la judecat i drepturile acestora Error: Reference source not found Art.3%#. Participarea persoanei !tmate la judecat i drepturile acesteia Error: Reference source not found Art.3%%. Suspendarea judecii 1-Art.3%*. Suspendarea judecii (n ca de e)trdare acti! Error: Reference source not found Art.3%-. Note pri!ind desfurarea edinei de judecat Error: Reference source not found Art.3%1. ?elul ,otr6rilor Error: Reference source not found

CAPITOLUL II.......................................................... Error: Reference source not found 6udec%t% 7n &r$-( $nst%n#(........................................Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found *esf(0ur%re% .udec(r$$ c%u+e'or..............................................Error: Reference source not found Art.3*0. &$iectul judecii Error: Reference source not found Art.3*1. =erificri pri!itoare la inculpat Error: Reference source not found Art. 3*2. 9suri premer'toare pri!ind martorii5 e)perii i interpreii Error: Reference source not found Art. 3*3. ;udecata pe $a a pro$elor administrate (n fa a de urmrire penal////..110 Art. 3*". 2muriri5 e)cepii i cereri Error: Reference source not found Art.3*#. &rdinea cercetrii judectoreti Error: Reference source not found Art. 3*%. :nceperea cercetrii judectoreti Error: Reference source not found Art. 3**. Ascultarea inculpatului Error: Reference source not found Art. 3*-. Ascultarea coinculpailor Error: Reference source not found Art. 3*1. Ascultarea persoanei !tmate5 a prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente 113 Art. 3-0. Ascultarea martorului i a e)pertului 113 Art. 3-1. +onsemnarea declaraiilor Error: Reference source not found Art. 3-2. Renunarea la pro$e i imposi$ilitatea administrrii pro$elor//////..11" Art. 3-3. Pre entarea mijloacelor materiale de pro$ Error: Reference source not found Art. 3-". Am6narea pentru pro$e noi Error: Reference source not found Art. 3-#. Sc,im$area (ncadrrii juridice Error: Reference source not found Art. 3-%. E)tinderea aciunii penale Error: Reference source not found Art. 3-*. 4erminarea cercetrii judectoreti////////////////...11% Art. 3--. .e $aterile i ordinea (n care se d cu!6ntul Error: Reference source not found Art. 3-1. 8ltimul cu!6nt al inculpatului Error: Reference source not found Art. 310. +onclu ii scrise Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a.....................................................................Error: Reference source not found *e'$1er%re% 0$ ;ot(rBre% $nst%n#e$...........................................Error: Reference source not found Art. 311. Soluionarea cau ei Error: Reference source not found Art. 312. .eli$erarea Error: Reference source not found Art. 313. &$iectul deli$errii Error: Reference source not found Art. 31". 2uarea ,otr6rii Error: Reference source not found

13

Art. 31#. Reluarea cercetrii judectoreti sau a de $aterilor Error: Reference source not found Art. 31%. Re ol!area aciunii penale Error: Reference source not found Art. 31* Re ol!area aciunii ci!ile Error: Reference source not found Art. 31-. +,eltuieli judiciare Error: Reference source not found Art. 311. .ispo iii cu pri!ire la msurile pre!enti!e Error: Reference source not found Art. "00. 9inuta Error: Reference source not found Art. "01. ?elul i cuprinsul ,otr6rii Error: Reference source not found Art. "02. +oninutul prii introducti!e Error: Reference source not found Art. "03. +oninutul e)punerii 201 Art. "0". +oninutul dispo iti!ului 201 Art. "0#. Pronunarea ,otr6rii 202 Art. "0%. Redactarea i semnarea ,otr6rii Error: Reference source not found Art. "0*. +omunicarea ,otr6rii Error: Reference source not found

CAPITOLUL III........................................................ Error: Reference source not found APELUL..................................................................... Error: Reference source not found
Art. C4>. Dot(rBr$'e su&use %&e'u'u$22222222222222222222 24: Art. C4=. Perso%ne'e c%re &ot f%ce %&e'2222222222222222222 24: Art. C14. Ter-enu' de dec'%r%re % %&e'u'u$22222222222222222..24C Art. C11. Re&unere% 7n ter-en2222222222222222222222.24C Art. C12. Aor-% 0$ con#$nutu' %&e'u'u$2222222222222222222.24C Art. C1:. Inst%n#% '% c%re se de&une %&e'u' Error: Reference source not found Art. C1C. Renun#%re% '% %&e' Error: Reference source not found Art.C13. Retr%,ere% %&e'u'u$.............................................................................................243 Art. C18. Efectu' sus&ens$) %' %&e'u'u$2222222222222222222.248 Art. C1<. Efectu' de)o'ut$) %' %&e'u'u$ 0$ '$-$te'e s%'e2222222222222.248 Art. C1>. Ne%,r%)%re% s$tu%#$e$ 7n &ro&r$u' %&e'222222222222222...248 Art. C1=. Efectu' e?tens$) %' %&e'u'u$2222222222222222222...248 Art. C24. 6udec%re% %&e'u'u$22222222222222222222222.248 Art. C21. So'u#$$'e '% .udec%t% 7n %&e'2222222222222222222...24< Art. C22. C;est$un$ co-&'e-ent%re22222222222222222222..24< Art. C2:. *esf$$n#%re% ;ot(rBr$$2222222222222222222222.24> Art. C2C. Con#$nutu' dec$+$e$ $nst%n#e$ de %&e' 0$ co-un$c%re% %ceste$%22222222222..2222222222222222222222224> Art. C23. L$-$te'e re.udec(r$$2222222222222222222222..24>

CAPITOLUL I!......................................................... Error: Reference source not found C($'e e?tr%ord$n%re de %t%c.......................................Error: Reference source not found
SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found Recursu' 7n c%s%#$e....................................................................Error: Reference source not found Art."2%.Scopul recursului (n casaie i instana competent Error: Reference source not found Art."2*. Aotr6ri supuse recursului (n casaie Error: Reference source not found Art."2-. 4ermenul de declarare a recursului (n casaie Error: Reference source not found

1"

Art."21. .eclararea recursului (n casaie Error: Reference source not found Art."30. 9oti!area recursului (n casaie Error: Reference source not found Art."31. +a urile (n care se poate face recurs (n casaie Error: Reference source not found Art."32. Procedura de comunicare Error: Reference source not found Art."33. Admiterea (n principiu Error: Reference source not found Art."3". Suspendarea e)ecutrii Error: Reference source not found Art. "3# Efectul de!oluti! i limitele sale Error: Reference source not found Art."3% . Efectul e)tensi! i limitele sale Error: Reference source not found Art."3*. Nea'ra!area situaiei (n propriul recurs Error: Reference source not found Art."3-. Pre ena prilor i a procurorului Error: Reference source not found Art."31. ;udecarea recursului (n casaie Error: Reference source not found Art.""0. =erificarea ,otr6rii Error: Reference source not found Art.""1. Soluiile la judecata recursului (n casaie Error: Reference source not found Art.""2. .esfiinarea ,otr6rii i coninutul deci iei found Art.""3. 2imitele judecrii Error: Reference source not found Art.""". Procedura de rejudecare Error: Reference source not found SE+738NEA a 2<a.....................................................................Error: Reference source not found Re)$+u$re%..................................................................................Error: Reference source not found Art.""#. Aotr6rile supuse re!i uirii Error: Reference source not found Art.""%. +a urile de re!i uire Error: Reference source not found Art.""*. .o!edirea unor ca uri de re!i uire Error: Reference source not found Art.""-. Persoanele care pot cere re!i uirea Error: Reference source not found Art.""1. +ererea de re!i uire Error: Reference source not found Art."#0. 4ermenul de introducere a cererii Error: Reference source not found Art."#1. 3nstana competent Error: Reference source not found Art."#2. 9suri premer'toare Error: Reference source not found Art."#3 Admiterea (n principiu Error: Reference source not found Art."#". 9surile care pot fi luate odat cu sau ulterior admiterii (n principiu Error: Reference source not found Art."##. Rejudecarea Error: Reference source not found Art."#%. Soluiile dup rejudecare Error: Reference source not found Art."#*. +alea de atac Error: Reference source not found Art."#-. Efectele respin'erii cererii de re!i uire Error: Reference source not found Art."#1. Re!i uirea (n ca ul ,otr6rilor +urii Europene a .repturilor &mului Error: Reference source not found SE+738NEA a 3<a.....................................................................Error: Reference source not found Redesc;$dere% &rocesu'u$ &en%' 7n c%+u' .udec(r$$ 7n '$&s% &erso%ne$ cond%-n%te .......Error: Reference source not found Art."%0. Redesc,iderea procesului penal (n ca ul judecrii (n lipsa persoanei condamnate/////////////////////////////////.Err or: Reference source not found Art."%1. +ererea de redesc,idere a procesului penal Error: Reference source not found Art."%2. 9suri premer'toare Error: Reference source not found Art."%3. Admiterea (n principiu Error: Reference source not found Art."%". Rejudecarea cau ei Error: Reference source not found Error: Reference source not

+apitolul =3 .ispo iii pri!ind asi'urarea unei practici judiciare unitare///..223


SE+738NEA 1...........................................................................Error: Reference source not found Recursu' 7n $nteresu' 'e,$$......................................................................................................... 223 Art."%#. +ererea de recurs (n interesul le'ii 223 Art."%%.+ondiii de admisi$ilitate 22" Art."%*. ;udecarea recursului (n interesul le'ii 22" Art. "%-. +oninutul ,otr6rii i efectele ei/////////////////22# SE+738NEA 2/////////////////////////////...22# Sesi area :naltei +uri de casaie i ;ustiie (n !ederea pronunrii unei ,otr6ri preala$ile pentru de le'area unor pro$leme de drept//////////////////////////..22# Art. "%1 &$iectul sesi rii/////////////////////////..22# Art. "*0. Procedura de judecat///////////////////////..22# Art. "*1 +oninutul i efectele ,otr6rii////////////////////..22%

1#

TITLUL I! 228 PROCE*URI SPECIALE

228

CAPITOLUL I................................................................................................................ 228 Acordu' de recuno%0tere % )$no)(#$e$............................................................................ 228


Art."*2. 4itularii acordului de recunoatere a !ino!iei i limitele acestuia 22% Art."*3. &$iectul acordului de recunoatere a !ino!iei 22% Art."*" +ondiiile (nc,eierii acordului de recunoatere a !ino!iei 22* Art."*#. ?orma acordului de recunoatere a !ino!iei 22* Art."*%. +oninutul acorduluide recunoatere a !ino!iei 22* Art."**. Sesi area instanei cu acordul de recunoatere a !ino!iei. 22* Art."*-. Procedura (n faa instanei. 22Art."*1. Soluiile instanei. 22Art."-0. Soluionarea aciunii ci!ile 22Art."-1. +uprinsul sentinei 22Art."-2. +alea de atac 221

CAPITOLUL II.............................................................................................................. 22= Procedur% &r$)$nd tr%,ere% '% r(s&undere &en%'( % &erso%ne$ .ur$d$ce.....................22=
Art."-3. .ispo iii 'enerale. 221 Art."-". &$iectul aciunii penale. 221 Art."-#. Repre entarea persoanei juridice. 221 Art."-%. 2ocul de citare a persoanei juridice. 221 Art."-*. 9suri pre!enti!e. 230 Art."--. 9surile asi'urtorii. 231 Art."-1. Procedura de informare. 231 Art."10. 3nter icerea fu iunii5 a di!i rii5 a reducerii capitalului social5 a di ol!rii sau lic,idrii. 231 Art."11. Punerea (n e)ecutare a pedepsei amen ii. 232 Art."12. Punerea (n e)ecutare a pedepsei complementare a di ol!rii persoanei juridice/////////////////////////////////// 232 Art."13. Punerea (n e)ecutare a pedepsei complementare a suspendrii acti!itii persoanei juridice. 232 Art."1". Punerea (n e)ecutare a pedepsei complementare a (nc,iderii unor puncte de lucru a persoanei juridice. 232 Art."1#. Punerea (n e)ecutare a pedepsei complementare a inter icerii persoanei juridice de a participa la procedurile de ac,i iii pu$lice 233 Art."1%. Punerea (n e)ecutare a pedepsei complementare a afirii sau pu$licrii ,otr6rii de condamnare 233 Art."1*. Supra!e',erea e)ecutrii pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice 23"

CAPITOLUL III............................................................................................................. 2:C Procedur% 7n c%u+e'e cu $nfr%ctor$ -$nor$.................................................................... 2:C


Art."1-. .ispo iii 'enerale 23" Art."11. Persoanele c,emate la or'anul de urmrire penal 23" Art.#00.Referatul de e!aluare a minorului 23# Art.#01. +ompunerea instanei 23# Art.#02. Persoane c,emate la judecarea minorilor 23# Art.#03. .esfurarea judecii 23% Art.#0". 3nculpai minori cu majori 23% Art.#0#. Punerea (n e)ecutare a msurilor educati!e nepri!ati!e de li$ertate 23% Art.#0%. Prelun'irea sau (nlocuirea msurilor educati!e nepri!ati!e de li$ertate Art.#0*.Punerea (n e)ecutare a internrii (ntr<un centru educati! 23% Art.#0-.Punerea (n e)ecutare a internrii (ntr<un centru de detenie 23* Art.#01. Sc,im$ri pri!ind msura educati! a internrii (ntr<un centru educati! Art.#10. Sc,im$ri pri!ind msura educati! a internrii (ntr<un centru de detenie Art.#11. Sc,im$area re'imului de e)ecutare 23Art.#12. Am6narea sau (ntreruperea e)ecutrii msurilor pri!ati!e de li$ertate Art.#13..ispo iii pri!ind apelul. 231

23% 23* 23231

1%

CAPITOLUL I!............................................................................................................. 2:= Procedur% d(r$$ 7n ur-(r$re.......................................................................................... 2:=


Art.#1". .area (n urmrire 231 Art.#1#. 8rmrirea. 2"0 Art.#1%. Acti!iti ce pot fi efectuate (n procedura urmririi. 2"0 Art.#1*. Supra!e',erea te,nic (n procedura drii (n urmrire. 2"1 Art.#1-. 9onitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiare. Art.#11. Re!ocarea urmririi. 2"1

2"1

CAPITOLUL !.............................................................................................................. 2C2 Procedur% re%1$'$t(r$$ .................................................................................................... 2C2


Art.#20. Rea$ilitarea. 2"2 Art.#21. Rea$ilitarea de drept. 2"2 Art.#22. Rea$ilitarea judectoreasc. 2"2 Art.#23. +ererea de rea$ilitare. 2"2 Art.#2" 9suri premer'toare. 2"3 Art.#2# Respin'erea cererii pentru lipsa condiiilor de form.i fond /////// 2"3 Art.#2%. Soluionarea cererii. 2"3 Art.#2*. Situaii pri!ind desp'u$irile ci!ile. Art.#2-. +ontestaia. 2"" Art.#21. Anularea rea$ilitrii. 2"" Art.#30. 9eniuni despre rea$ilitare. 2"" 2""

CAPITOLUL !I............................................................................................................. 2CC Procedur% re&%r(r$$ &%,u1e$ -%ter$%'e s%u % d%une$ -or%'e 7n c%+ de ero%re .ud$c$%r( s%u 7n c%+ de &r$)%re ne'e,%'( de '$1ert%te/ or$ 7n %'te c%+ur$................................................... 2CC
Art.#31. .reptul la repararea pa'u$ei (n ca de eroare judiciar. 2"" Art.#32. .reptul la repararea pa'u$ei (n ca ul pri!rii nele'ale de li$ertate. 2"# Art.#33. ?elul i (ntinderea reparaiei. 2"# Art.#3".Aciunea pentru repararea pa'u$ei. 2"% Art. #3# Aciunea (n re'res 2"%

CAPITOLUL !II........................................................................................................... 2C8 Procedur% 7n c%+ de d$s&%r$#$e % dos%re'or .ud$c$%re 0$ % 7nscr$sur$'or .ud$c$%re. ......2C8
Art. #3%. +onstatarea dispariiei dosarului sau (nscrisului///////////...2"% Art.#3*. &$iectul procedurii speciale 2"* Art.#3-. +ompetena (n ca ul (nlocuirii sau reconstituirii. 2"* Art.#31. :nlocuirea (nscrisului. 2"* Art.#"0. Reconstituirea (nscrisului sau dosarului . 2"*

CAPITOLUL !III.......................................................................................................... 2C> Procedur% &r$)$nd coo&er%re% .ud$c$%r( $ntern%#$on%'( 0$ &unere% 7n %&'$c%re % tr%t%te'or $ntern%#$on%'e 7n -%ter$e &en%'(................................................................................ 2C>
SE+738NEA 1............................................................................................................................2"*$s&o+$#$$ ,ener%'e..................................................................................................................... 2"Art.#"1. .ispo iii pri!ind asistena judiciar internaional. 2"SE+738NEA a 2<a......................................................................................................................2"Recuno%0tere% unor %cte .ud$c$%re str($ne..............................................................................2"Art.#"2. E)ecutarea dispo iiilor ci!ile dintr<o ,otr6re judectoreasc penal strin. 2"TITLUL ! 2C> E@ECUTAREA DOTRERILOR PENALE 2C>

CAPITOLUL I................................................................................................................ 2C> *$s&o+$#$$ ,ener%'e.......................................................................................................... 2C>


Art.#"3. Aotr6ri e)ecutorii 2"Art.#"". Rm6nerea definiti! a ,otr6rii primei instane 2"1

1*

Art.#"# Rm6nerea definiti! a ,otr6rii instanei de apel i a ,otr6rii pronunate (n calea de atac a contestaiei 2"1 Art.#"% 3nstana de e)ecutare 2"1 Art.#"* ;udectorul dele'at cu e)ecutarea cu e)ecutarea 2#0

CAPITOLUL II.............................................................................................................. 234 Punere% 7n e?ecut%re % ;ot(rBr$'or................................................................................ 234


SE+738NEA 1............................................................................................................................2#0 Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se'or &r$nc$&%'e........................................................................ 2#0 Art.#"-. Punerea (n e)ecutare a pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia i a pedepsei accesorii 2#0 Art.#"1. 4rimiterea spre e)ecutare a mandatului 2#1 Art.##0. E)ecutarea mandatului de e)ecutare a pedepsei i a ordinului de inter icere a prsirii rii 2#1 Art.##1. &$iecii pri!ind identitatea 2#2 Art.##2 :ncunotinarea despre arestare (n !ederea e)ecutrii mandatului 2#2 Art.##3. Punerea (n e)ecutare a amen ii penale 2#2 Art.##". :nlocuirea pedepsei amen ii cu prestarea unei munci neremunerate (n folosul comunitii 2#2 Art.###. :nlocuirea muncii neremunerate (n folosul comunitii cu (nc,isoarea 2#2 Seciunea a 2<a.............................................................................................................................2#3 Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se'or co-&'e-ent%re............................................................... 2#3 Art.##%. 3nter icerea e)erciiului unor drepturi 2#3 Art.##*. 3nter icerea strinului de a se afla pe teritoriul Rom6niei 2#3 Art.##-. .e'radarea militar 2#3 Art.##1. Afiarea sau pu$licarea ,otr6rii de condamnare 2#3 SE+738NEA a 3<a......................................................................................................................2#" Punere% 7n e?ecut%re % -(sur$'or de s$,ur%n#(......................................................................2#" Art.#%0. &$li'area la tratament medical 2#" Art.#%1. &$li'aii (n le'tur cu tratamentul medical 2#" Art.#%2. :nlocuirea o$li'rii la tratament medical 2#" Art.#%3. 3nternarea medical 2## Art.#%". &$li'aii (n le'tur cu internarea medical 2## Art.#%#. 9eninerea5 (nlocuirea sau (ncetarea msurii internrii medicale 2#% Art.#%%. 9suri de si'uran pro!i orii 2#% Art.#%*. 3nter icerea e)ercitrii dreptului de a ocupa o funcie sau de a e)ercita o profesie5 o meserie ori o alt acti!itate 2#% Art.#%- E)ecutarea confiscrii speciale i a confiscrii e)tinse 2#* SE+738NEA a "<a Punere% 7n e?ecut%re % %'tor d$s&o+$#$$.................................................................................... 2#* Art #%1.A!ertismentul 2#* Art.#*0. 9surile i o$li'aiile impuse de instan 2#* SE+738NEA a #< a.....................................................................................................................2#* Punere% 7n e?ecut%re % %-en+$$ .ud$c$%re 0$ % c;e'tu$e'$'or .ud$c$%re %)%ns%te de st%t.......2#* Art.#*1. Amen ile judiciare 2#* Art.#*2. +,eltuieli judiciare a!ansate de stat 2#SE+738NEA a %<a......................................................................................................................2#Punere% 7n e?ecut%re % d$s&o+$#$$'or c$)$'e d$n ;ot(rBre........................................................ 2#Art.#*3. Restituirea lucrurilor i !alorificarea celor neridicate 2#Art.#*". :nscrisurile declarate false 2#1 Art.#*#. .esp'u$irile ci!ile i c,eltuielile judiciare 2#1

CAPITOLUL III............................................................................................................. 23= A'te d$s&o+$#$$ &r$)$nd e?ecut%re%.................................................................................. 23=


SE+738NEA 1............................................................................................................................2#1 Sc;$-1(r$ 7n e?ecut%re% unor ;ot(rBr$...................................................................................2#1 Art.#*%. Re!ocarea sau anularea suspendrii e)ecutrii pedepsei 2#1 Art.#**. Re!ocarea sau anularea am6nrii aplicrii pedepsei 2%0 Art.#*-. :nlocuirea pedepsei deteniunii pe !ia 2%0 Art.#*1. Alte modificri de pedepse 2%0 Art.#-0. :nlocuirea pedepsei amen ii cu (nc,isoarea 2%0 Art.#-1. 2i$erarea condiionat 2%1

1-

Art.#-2. Anularea i re!ocrii li$errii condiionate 2%1 SE+738NEA a 2<a......................................................................................................................2%1 A-Bn%re% e?ecut(r$$ &ede&se$ 7nc;$sor$$ s%u % deten#$un$$ &e )$%#(.....................................2%1 Art.#-3. +a urile de am6nare 2%1 Art.#-". &$li'aiile condamnatului (n ca ul am6nrii e)ecutrii 2%2 Art.#-#. 3nstana competent 2%3 SE+738NEA a 3<a......................................................................................................................2%" "ntreru&ere% e?ecut(r$$ &ede&se$ 7nc;$sor$$ s%u % deten#$un$$ &e )$%#(.................................2%" Art.#-%. +a urile de (ntrerupere 2%" Art.#-*. 3nstana competent 2%" Art.#--. E!idena (ntreruperii e)ecutrii pedepsei 2%" SE+738NEA a "<a......................................................................................................................2%# "n'(tur%re% s%u -od$f$c%re% &ede&se$..................................................................................... 2%# Art.#-1. 3nter!enirea unei le'i penale noi 2%# Art.#10. Amnistia i 'raierea 2%#

CAPITOLUL I!............................................................................................................. 283 *$s&o+$#$$ co-une............................................................................................................ 283


Art.#11. Procedura la instana de e)ecutare 2%% Art.#12. +ontestaia la e)ecutare 2%% Art.#13. Re ol!area contestaiei 2%% Art.#1". +ontestaia pri!itoare la dispo iiile ci!ile 2%* Art.#1#. +ontestaia pri!itoare la amen ile judiciare 2%* TITLUL !I 28< *ISPOFI II AINALE 28< Art.#1% 4ermenii e)plicai (n +odul penal. 2%* Art. #1*. 3ntrarea (n !i'oare///////////////////////.2%*

11

PARTEA GENERAL
TITLUL I PRINCIPIILE I LIMITELE APLICRII LEGII PROCESUAL PENALE Art.1. Nor-e'e de &rocedur( &en%'( 0$ sco&u' %cestor% B1C Normele de procedur penal re'lemenatea desfurarea procesului penal i a altor proceduri judiciare (n le'tur cu o cau penal. B2C Normele de procedur penal urmresc asi'urarea e)ercitrii eficiente a atri$uiilor or'anelor judiciare cu 'arantarea drepturilor prilor i a celorlali participani (n procesul penal astfel (nc6t s fie respectate pre!ederile +onstituiei5 ale tratatelor constituti!e ale 8niunii Europene5 ale celorlalte re'lementri comunitare5 precum i ale pactelor i tratatelor pri!itoare la drepturile fundamentale ale omului5 la care Rom6nia este parte. Art.2. Se&%r%re% func#$$'or .ud$c$%re B1C :n procesul penal se e)ercit urmtoarele funcii judiciare: aC funcia de urmrire penalD $C funcia de dispo iie asupra drepturilor i li$ertilor fundamentale ale persoanei (n fa a de urmrire penalD cC funcia de !erificare a le'alitii trimiterii sau netrimiterii (n judecatD dC funcia de judecat. B2C ?unciile judiciare se e)ercit din oficiu5 afar de ca ul c6nd5 prin le'e se dispune altfel. B3C :n desfurarea procesului penal e)ercitarea unei funcii judiciare este incompati$il cu e)ercitarea unei alte funcii judiciare B"C :n e)ercitarea funciei de urmrire penal5 procurorul i or'anele de cercetare ale poliiei judiciare str6n' pro$ele necesare pentru a se constata dac e)ist sau nu temeiuri de trimitere (n judecat. B#C Asupra actelor i msurilor din cadrul urmririi penale5 care restr6n' drepturile i li$ertile fundamentale ale persoanei5 dispune judectorul desemnat cu atri$uii (n acest sens5 cu e)cepia ca urilor pre! ute de le'e. B%C Asupra le'alitii actului de trimitere (n judecat5 a pro$elor pe care se $a ea acesta5 precum i a le'alitii soluiilor de netrimitere (n judecat se pronun judectorul de camer preliminar5 (n condiiile le'ii . B*C ;udecata se reali ea de ctre instan5 (n complete le'al constituite.

Art.:. Pre+u-#$% de ne)$no)(#$e 20

B1C &ricare persoan acu at de s!6rirea unei infraciuni este pre umat ne!ino!at p6n la sta$ilirea !ino!iei sale printr<o ,otr6re penal definiti!. B2C .up administrarea (ntre'ului pro$atoriu5 orice (ndoial (n formarea con!in'erii or'anelor judiciare se interpretea (n fa!oarea suspectului sau inculpatului. Art.C. Af'%re% %de)(ru'u$ B1C &r'anele judiciare au o$li'aia de a asi'ura5 pe $a de pro$e5 aflarea ade!rului cu pri!ire la faptele i (mprejurrile cau ei5 precum i cu pri!ire la persoana suspectului sau inculpatului . B2C &r'anele de urmrire penal au o$li'aia de a str6n'e i de a administra pro$e at6t (n fa!oarea5 c6t i (n defa!oarea suspectului sau inculpatului. Art.3. Ne 1$s $n $deNicio persoan nu poate fi urmrit sau judecat pentru s!6rirea unei infraciuni atunci c6nd fa de acea persoan s<a pronunat anterior o ,otr6re penal definiti! cu pri!ire la aceeai fapt5 c,iar i su$ alt (ncadrare juridic. Art.8. O1'$,%t$)$t%te% &uner$$ 7n -$0c%re 0$ e?erc$t(r$$ %c#$un$$ &en%'e B1C Procurorul este o$li'at s pun (n micare i s e)ercite aciunea penal din oficiu atunci c6nd e)ist pro$e din care re ult moti!e (ntemeiate cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni. B2C :n ca urile i (n condiiile pre! ute e)pres de le'e5 procurorul poate renuna la e)ercitarea aciunii penale dac5 (n raport cu elementele concrete ale cau ei5 nu e)ist un interes pu$lic (n reali area o$iectului acesteia . B3C :n ca urile pre! ute e)pres de le'e5 procurorul pune (n micare i e)ercit aciunea penal dup introducerea pl6n'erii preala$ile a persoanei !tmate sau dup o$inerea autori rii ori sesi rii or'anului competent5 sau (ndeplinirea unei alte condiii pre! ut de le'e. Art.<. C%r%cteru' ec;$t%1$' 0$ ter-enu' re+on%1$' %' &rocesu'u$ &en%' &r'anele judiciare au o$li'aia de a desfura urmrirea penal i judecata cu respectarea 'araniilor procesuale i a drepturilor prilor i ale su$iecilor procesuali astfel (nc6t s fie constatate la timp i (n mod complet faptele care constituie infraciuni5 nici o persoan ne!ino!at s nu fie tras la rspundere penal5 iar orice persoan care a s!6rit o infraciune sa fie pedepsit potri!it le'ii5 (ntr<un termen re ona$il Art.>. *re&tu' '% '$1ert%te 0$ s$,ur%n#( 21

B1C :n cursul procesului penal este 'arantat dreptul oricrei persoane la li$ertate i si'uran. B2C &rice msur pri!ati! sau restricti! de li$ertate se dispune (n mod e)cepional i doar (n ca urile i (n condiiile pre! ute de le'e. B3C &rice persoan arestat are dreptul de a fi informat (n cel mai scurt timp5 i (ntr<o lim$ pe care o (nele'e5 asupra moti!elor arestrii sale i are dreptul de a formula contestaie (mpotri!a dispunerii msurii. B"C Atunci c6nd se constat c o msur pri!ati! sau restricti! de li$ertate a fost dispus (n mod nele'al5 or'anele judiciare competente au o$li'aia de a dispune re!ocarea msurii i5 dup ca 5 punerea (n li$ertate a celui reinut sau arestat. B#C &rice persoan fa de care s<a dispus (n mod nele'al5 (n cursul procesului penal5 o msur pri!ati! de li$ertate5 are dreptul la repararea pa'u$ei suferite5 (n condiiile pre! ute de le'e. Art.=. *re&tu' '% %&(r%re B1C Prile i su$iecii procesuali principali au dreptul de a se apra ei (nii sau de a fi asistai de a!ocat. B2C Prile5 su$iecii procesuali principali i a!ocatul au dreptul s $eneficie e de timpul i (nlesnirile necesare pre'tirii aprrii. B3C Suspectul are dreptul de a fi informat5 (nainte de a fi ascultat5 despre fapta pentru care este cercetat i (ncadrarea juridic a acesteia. 3nculpatul are dreptul de a fi informat (n cel mai scurt timp5 despre fapta pentru care s<a pus (n micare aciunea penal (mpotri!a lui i (ncadrarea juridic a acesteia. B"C :nainte de a fi ascultai5 suspectului i inculpatului tre$uie s li se pun (n !edere c au dreptul de a nu face nicio declaraie. B#C &r'anele judiciare au o$li'aia de a asi'ura e)ercitarea deplin i efecti! a dreptului la aprare de ctre pri i su$iecii procesuali principali (n tot cursul procesului penal. B%C .reptul la aprare tre$uie e)ercitat cu $un<credin5 potri!it scopului pentru care a fost recunoscut de le'e. Art.14. Res&ect%re% de-n$t(#$$ u-%ne 0$ % )$e#$$ &r$)%te B1C &rice persoan care se afl (n curs de urmrire penal sau de judecat tre$uie tratat cu respectarea demnitii umane. B2C Respectarea !ieii pri!ate5 a domiciliului i a corespondenei sunt 'arantate. Restr6n'erea e)ercitrii acestor drepturi nu este admis dec6t (n condiiile le'ii i dac aceasta este necesar (ntr<o societate democratic. Art.11. L$-1% of$c$%'( 0$ dre&tu' '% $nter&ret 22

B1C 2im$a oficial (n procesul penal este lim$a rom6n. B2C +etenii rom6ni aparin6nd minoritilor naionale au dreptul s se e)prime (n lim$a matern (n faa instanelor de judecat5 actele procedurale (ntocmindu<se (n lim$a rom6n. B3C Prilor i su$iecilor procesuali care nu !or$esc sau nu (nele' lim$a rom6n ori nu se pot e)prima li se asi'ur5 (n mod 'ratuit5 posi$ilitatea de a lua cunotin de piesele dosarului5 de a !or$i5 precum i de a pune conclu ii (n instan5 prin interpret. B"C :n cadrul procedurilor judiciare se folosesc interprei autori ai5 potri!it le'ii. Sunt inclui (n cate'oria interpreilor i traductorii autori ai5 potri!it le'ii. Art.12. A&'$c%re% 'e,$$ &rocesu%'e &en%'e 7n t$-& 0$ s&%#$u B1C 2e'ea procesual penal se aplic (n procesul penal5 actelor efectuate i msurilor dispuse5 de la intrarea ei (n !i'oare i p6n (n momentul ieirii din !i'oare5 cu e)cepia situaiilor pre! ute (n dispo iiile tran itorii. B2C 2e'ea procesual penal rom6n se aplic actelor efectuate i msurilor dispuse pe teritoriul Rom6niei5 cu e)cepiile pre! ute de le'e. TITLUL II AC IUNEA PENAL I AC IUNEA CI!IL "N PROCESUL PENAL +AP34&282 3 Ac#$une% &en%'( Art.1:. O1$ectu' 0$ e?erc$t%re% %c#$un$$ &en%'e B1C Aciunea penal are ca o$iect tra'erea la rspundere penal a persoanelor care au s!6rit infraciuni. B2C Aciunea penal se pune (n micare de ctre procuror5 prin actul de inculpare pre! ut de le'e i se e)ercit numai de ctre acesta. B3C Aciunea penal se poate e)ercita (n tot cursul procesului penal5 (n condiiile le'ii. Art.1C. Cond$#$$'e de &unere 7n -$0c%re s%u de e?erc$t%re % %c#$un$$ &en%'e Aciunea penal se pune (n micare i se e)ercit c6nd e)ist pro$e din care re ult moti!e (ntemeiate de a crede c o persoan a s!6rit o infraciune i nu e)ist ca uri care (mpiedic punerea (n micare sau e)ercitarea acesteia.

23

Art.13. C%+ur$ c%re 7-&$ed$c( &unere% 7n -$0c%re 0$ e?erc$t%re% %c#$un$$ &en%'e B1C Aciunea penal nu poate fi pus (n micare5 iar c6nd a fost pus (n micare nu mai poate fi e)ercitat dac: aC fapta nu e)istD $C fapta nu este pre! ut de le'ea penal ori nu e)ist pro$e c o persoan a s!6rit o infraciuneD cC e)ist o cau justificati! sau de neimputa$ilitateD dC lipsete pl6n'erea preala$il5 autori area sau sesi area or'anului competent ori o alt condiie pre! ut de le'e5 necesar pentru punerea (n micare a aciunii penaleD eC a inter!enit amnistia sau prescripia5 decesul suspectului ori al inculpatului persoan fi ic sau s<a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoan juridicD fC a fost retras pl6n'erea preala$il (n ca ul infraciunilor pentru care retra'erea acesteia (nltur rspunderea penal5 ori a fost (nc,eiat un acord de mediere (n condiiile le'iiD 'C e)ist o cau de nepedepsire pre! ut de le'eD ,C e)ist autoritate de lucru judecatD iC a inter!enit un transfer de proceduri ctre un alt stat5 potri!it le'ii. B2C :n ca ul pre! ut la alin.B1C lit.dC i iC aciunea penal poate fi pus (n micare ulterior5 (n condiiile pre! ute de le'e. Art.18. St$n,ere% %c#$un$$ &en%'e B1C :n cursul urmririi penale aciunea penal se stin'e prin clasare sau prin renunare la urmrirea penal5 (n condiiile pre! ute de le'e. B2C :n cursul judecii aciunea penal se stin'e prin pronunarea unei ,otr6ri definiti!e. Art.1<. Cont$nu%re% $ncu'&%tu'u$ &rocesu'u$ &en%' '% cerere% sus&ectu'u$ s%u

:n ca de amnistie5 de prescripie5 de retra'ere a pl6n'erii preala$ile5 de e)isten a unei cau e de nepedepsire sau de renunare a procurorului la urmrirea penal5 suspectul ori inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

2"

+AP34&282 33 Ac#$une% c$)$'( Art.1>. O1$ectu' 0$ e?erc$t%re% %c#$un$$ c$)$'e B1C Aciunea ci!il e)ercitat (n cadrul procesului penal are ca o$iect repararea prejudiciului material sau moral produs prin s!6rirea infraciunii. B2C Aciunea ci!il se e)ercit de ctre persoana !tmat sau de ctre succesorii acesteia5 care se constituie partea ci!il (mpotri!a inculpatului i5 dup ca 5 a prii responsa$ile ci!ilmente. B3C +6nd persoana !tmat este lipsit de capacitate de e)erciiu sau are capacitate de e)erciiu restr6ns5 aciunea ci!il se e)ercit (n numele acesteia de ctre procuror (n condiiile art.11 alin.B1C i B2C. B"C Aciunea ci!il se soluionea (n cadrul procesului penal5 dac prin aceasta nu se depete durata re ona$il a procesului. B#C Repararea prejudiciului material se face potri!it dispo iiilor le'ii ci!ile5 dup cum urmea : aC (n natur5 prin restituirea lucrului5 prin resta$ilirea situaiei anterioare s!6ririi infraciunii5 prin desfiinarea total sau parial a unui (nscris ori prin orice alt mijloc de reparareD $C prin plata unei desp'u$iri $neti5 (n msura (n care repararea (n natur nu este cu putinD B%C .esp'u$irile se acord i pentru folosul de care a fost lipsit partea ci!il. B*C Repararea prejudiciului moral se face potri!it dispo iiilor le'ii ci!ile5 dup cum urmea : aC prin plata unei desp'u$iri $netiD $C prin dispunerea oricror msuri necesare pentru (nlturarea atin'erii aduse dreptului le at. Art.1=. Const$tu$re% c% &%rte c$)$'( B1C +onstituirea ca parte ci!il se poate face p6n la (nceperea cercetrii judectoreti. B2C +onstituirea ca parte ci!il se face (n scris sau oral5 cu indicarea naturii i a (ntinderii preteniilor5 a moti!elor i a pro$elor pe care acestea se (ntemeia . B3C :n ca ul (n care constituirea ca parte ci!il se face oral5 or'anele judiciare au o$li'aia de a consemna aceasta (ntr<un proces<!er$al sau5 dup ca 5 (n (nc,eiere.

2#

B"C :n ca ul nerespectrii !reuneia dintre condiiile pre! ute (n alin.B1C i B2C5 persoana !tmat sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte ci!il (n cadrul procesului penal5 put6nd introduce aciunea la instana ci!il. B#C P6n la terminarea cercetrii judectoreti5 partea ci!il poate: aC (ndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte ci!ilD $C mri sau micora (ntinderea preteniilorD cC solicita repararea prejudiciului material prin plata unei desp'u$iri $neti5 dac repararea (n natur nu mai este posi$il. B%C :n ca ul (n care mai multe persoane care nu au interese contrarii s<au constituit parte ci!il5 acestea pot desemna o persoan5 care s le repre inte interesele (n cadrul procesului penal. :n ca ul (n care prile ci!ile nu i<au desemnat un repre entant5 pentru $una desfurare a procesului penal5 desemnarea poate fi dispus din oficiu de ctre or'anul judiciar. B*C .ac dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale con!enional unei alte persoane5 aceasta nu poate e)ercita aciunea ci!il (n cadrul procesului penal. .ac transmiterea acestui drept are loc dup constituirea ca parte ci!il5 aciunea ci!il se disjun'e. B-C Aciunea ci!il care are ca o$iect repararea prejudiciului re ultat din s!6rirea unei infraciuni5 e)ercitat la instana penal sau la instana ci!il5 este scutit de ta) de tim$ru sau de tim$ru judiciar. Art.24. Introducere% 7n &rocesu' &en%' % &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente B1C 3ntroducerea (n procesul penal a prii responsa$ile ci!ilmente poate a!ea loc5 la cererea prii ci!ile sau a inculpatului5 (n termenul pre! ut la art.11 alin.B1C . B2C Atunci c6nd e)ercit aciunea ci!il5 procurorul este o$li'at s cear introducerea (n procesul penal a prii responsa$ile ci!ilmente5 (n condiiile alin. B1C . B3C Partea responsa$il ci!ilmente poate inter!eni (n procesul penal p6n la (nceperea de $aterilor la prima instan de judecat5 lu6nd procedura din stadiul (n care se afl (n momentul inter!eniei. B"C Partea responsa$il ci!ilmente are5 (n ceea ce pri!ete aciunea ci!il5 toate drepturile pe care le'ea le pre!ede pentru inculpat. Art.21. Renun#%re% '% &reten#$$'e c$)$'e B1C Partea ci!il poate renuna5 (n tot sau (n parte5 la preteniile ci!ile formulate5 p6n la terminarea de $aterilor (n apel. B2C Renunarea se poate face5 fie prin cerere scris5 fie !er$al (n edina de judecat. B3C Partea ci!il nu poate re!eni asupra renunrii i nu poate introduce aciune la instana ci!il pentru aceleai pretenii. 2%

Art.22. Tr%n+%c#$%/ -ed$ere% 0$ recuno%0tere% &reten#$$'or c$)$'e B1C :n cursul procesului penal5 cu pri!ire la preteniile ci!ile5 inculpatul5 partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente pot (nc,eia o tran acie sau un acord de mediere5 potri!it le'ii. B2C 3nculpatul5 cu acordul prii responsa$ile ci!ilmente5 poate recunoate5 (n tot sau (n parte5 preteniile prii ci!ile. B3C :n ca ul recunoaterii preteniilor ci!ile5 instana o$li' la desp'u$iri (n msura recunoaterii. +u pri!ire la preteniile ci!ile nerecunoscute5 prile pot administra pro$e. Art.2:. E?erc$t%re% %c#$un$$ c$)$'e de c(tre s%u f%#( de succesor$ B1C Aciunea ci!il rm6ne (n competena instanei penale (n ca de deces5 reor'ani are5 desfiinare sau di ol!are a prii ci!ile5 dac motenitorii sau dup ca 5 succesorii (n drepturi ori lic,idatorii acesteia (i e)prim opiunea de a continua e)ercitarea aciunii ci!ile5 (n termen de cel mult 2 luni de la data decesului sau a reor'ani rii5 desfiinrii sau di ol!rii. B2C :n ca de deces5 reor'ani are5 desfiinare sau di ol!are a prii responsa$ile ci!ilmente5 aciunea ci!il rm6ne (n competena instanei penale dac partea ci!il indic motenitorii5 sau dup ca 5 succesorii (n drepturi ori lic,idatorii acesteia5 (n termen de cel mult 2 luni de la data la care a luat cunotin de decesul sau5 dup ca 5 de reor'ani area5 desfiinarea sau di ol!area prii responsa$ile ci!ilmente. B3C :n ca urile pre! ute de alin. B1C i B2C5 dac se depete durata re ona$il a procesului5 instana poate dispune disjun'erea aciunii ci!ile i trimiterea aciunii la instana ci!il competent. Art.2C. Re+o')%re% %c#$un$$ c$)$'e 7n &rocesu' &en%' B1C :n ca de condamnare5 instana se pronun prin aceeai ,otr6re i asupra aciunii ci!ile. B2C +6nd aciunea ci!il are ca o$iect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului5 iar aceasta este posi$il5 instana dispune ca lucrul s fie restituit prii ci!ile. B3C 3nstana5 c,iar dac nu e)ist constituire de parte ci!il5 se pronun cu pri!ire la desfiinarea total sau parial a unui (nscris sau la resta$ilirea situaiei anterioare s!6ririi infraciunii. B"C +6nd prin desfiinarea (nscrisului sau prin resta$ilirea situaiei anterioare pot fi afectate drepturile terilor5 instana disjun'e aciunea i o trimite la instana ci!il. B#C :n ca de ac,itare a inculpatului sau de (ncetare a procesului penal (n $a a art. 1# lit. $C te a (nt6i5 dC5 eC5 ,C i iC5 instana las nesoluionat aciunea ci!il. 2*

Art.23. *$s.un,ere% %c#$un$$ c$)$'e B1C 3nstana poate dispune disjun'erea aciunii ci!ile i trimiterea ei la instana competent potri!it le'ii ci!ile5 c6nd soluionarea aciunii ci!ile (n procesul penal determin depirea termenului re ona$il al procesului penal. B2C .isjun'erea se dispune de ctre instan5 din oficiu ori la cererea procurorului sau a prilor. B3C Pro$ele administrate (n faa instanei penale p6n la disjun'ere pot fi folosite (n faa instanei ci!ile5 afar de ca ul c6nd instana ci!il aprecia c este necesar refacerea lor. B"C 3nstana dispune disjun'erea aciunii ci!ile i trimiterea ei la instana competent potri!it le'ii ci!ile i (n ca ul admiterii acordului de recunoatere a !ino!iei (n condiiile art. "-0. Art.28. C%+ur$ de so'u#$on%re % %c#$un$$ c$)$'e '% $nst%n#% c$)$'( B1C.ac nu s<au constituit parte ci!il (n procesul penal5 persoana !tmat sau succesorii acesteia pot introduce la instana ci!il aciune pentru repararea prejudiciului cau at prin infraciune. B2C Persoana !tmat sau succesorii acesteia5 care s<au constituit parte ci!il (n procesul penal5 pot introduce aciune la instana ci!il5 dac5 prin ,otr6re definiti!5 instana penal a lsat nesoluionat aciunea ci!il. B3C Persoana !tmat sau succesorii acesteia care s<au constituit parte ci!il (n procesul penal5 pot s introduc aciune (n faa instanei ci!ile5 dac procesul penal a fost suspendat. :n ca de reluare a procesului penal5 aciunea introdus la instana ci!il se suspend (n condiiile pre! ute la alin. B*C. B"C Persoana !tmat sau succesorii acesteia5 care au pornit aciunea (n faa instanei ci!ile5 pot s prseasc aceast instan i s se adrese e or'anului de urmrire penal5 judectorului ori instanei5 dac punerea (n micare a aciunii penale a a!ut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat dup suspendare. Prsirea instanei ci!ile nu poate a!ea loc dac aceasta a pronunat o ,otr6re5 c,iar nedefiniti!. B#C :n ca ul (n care aciunea ci!il a fost e)ercitat de procuror5 dac se constat din pro$e noi c prejudiciul nu a fost inte'ral acoperit prin ,otr6rea definiti! a instanei penale5 diferena poate fi cerut pe calea unei aciuni la instana ci!il. B%C Persoana !tmat sau succesorii acesteia pot introduce aciune la instana ci!il5 pentru repararea prejudiciului nscut ori descoperit dup constituirea ca parte ci!il. B*C :n ca ul pre! ut (n alin. B1C5 precum i (n ca ul aciunii ci!ile disjunse5 judecata (n faa instanei ci!ile se suspend dup punerea (n micare a aciunii penale i p6n la re ol!area (n prim instan a cau ei penale5 dar nu mai mult de un an.

2-

Art.2<. Autor$t%te% ;ot(rBr$$ &en%'e 7n &rocesu' c$)$' 0$ efecte'e ;ot(rBr$$ c$)$'e 7n &rocesu' &en%' B1C Aotr6rea definiti! a instanei penale are autoritate de lucru judecat (n faa instanei ci!ile care judec aciunea ci!il5 cu pri!ire la e)istena faptei5 a persoanei care a s!6rit<o i a !ino!iei acesteia. B2C Aotr6rea definiti! a instanei ci!ile prin care a fost soluionat aciunea ci!il nu are autoritate de lucru judecat (n faa or'anelor judiciare penale5 cu pri!ire la e)istena faptei penale5 a persoanei care a s!6rit<o i a !ino!iei acesteia. TITLUL III PARTICIPAN II "N PROCESUL PENAL +AP34&282 3 *$s&o+$#$$ ,ener%'e Art.2>. P%rt$c$&%n#$$ 7n &rocesu' &en%'. Participanii (n procesul penal sunt: or'anele judiciare5 prile5 a!ocatul5 su$iecii procesuali principali precum i ali su$ieci procesuali Art.2=. Or,%ne'e .ud$c$%re. &r'anele speciali ate ale statului care reali ea acti!itatea judiciar sunt: aC instanele judectoretiD $C judectorul de drepturi i li$ertiD cC judectorul de camer preliminarD dC procurorulD e C or'anele de cercetare penal. Art.:4. P(r#$'e B1C Prile sunt su$iecii procesuali care e)ercit sau (mpotri!a crora se e)ercit o aciune judiciar. B2C Prile din procesul penal sunt: inculpatul5 partea ci!il5 partea responsa$il ci!ilmente. Art.:1. A)oc%tu' A!ocatul asist sau repre int prile ori su$iecii procesuali principali5 (n condiiile le'ii. 21

Art.:2. Su1$ec#$$ &rocesu%'$ &r$nc$&%'$ B1C Su$iecii procesuali principali sunt suspectul i persoana !tmat. B2CSu$iecii procesuali principali au aceleai drepturi i o$li'aii ca i prile5 cu e)cepia celor pe care le'ea le acord numai acestora. Art.::. A'#$ su1$ec#$ &rocesu%'$ :n afara participanilor pre! ui (n art.325 sunt su$ieci procesuali: martorul5 e)pertul5 interpretul5 a'entul procedural5 or'anele speciale de constatare5 precum i orice alte persoane sau or'ane pre! ute de le'e5 a!6nd anumite drepturi5 o$li'aii sau atri$uii (n procedurile judiciare penale. +AP34&282 33. Co-&eten#% or,%ne'or .ud$c$%re SECIUNEA 1 Competena funcional, dup materie i dup calitatea persoanei a instanelor judectoreti Art.:C. Co-&eten#% .udec(tor$e$ B1C ;udectoria judec (n prim instan infraciunile pentru care aciunea penal se pune (n micare la pl6n'erea preala$il a persoanei !tmate5 precum i cele pentru care le'ea pre!ede pedeapsa amen ii sau pedeapsa (nc,isorii de cel mult # ani. B2C ;udectoria soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. Art.:3. Co-&eten#% tr$1un%'u'u$ B1C 4ri$unalul judec (n prim instan toate infraciunile5 cu e)cepia celor date prin le'e (n competena altor instane. B2C 4ri$unalul soluionea conflictele de competen i!ite (ntre judectoriile din circumscripia sa. B3C 4ri$unalul soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. Art.:8. Co-&eten#% tr$1un%'u'u$ -$'$t%r B1C 4ri$unalul militar judec (n prim instan toate infraciunile comise de militari p6n la 'radul de colonel inclusi!5 cu e)cepia celor date prin le'e (n competena altor instane. B2C 4ri$unalul militar soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. 30

Art.:<. Co-&eten#% Cur#$$ de A&e' B1C +urtea de Apel judec (n prim instan: aC infraciunile pre! ute de +odul penal (n art.311< "0% i "30 < "3%D $C infraciunile pri!ind securitatea naional a Rom6niei5 pre! ute (n le'i specialeD cC infraciunile s!6rite de judectorii de la judectorii5 tri$unale i de procurorii de la parc,etele care funcionea pe l6n' aceste instane. B2C +urtea de Apel judec apelurile (mpotri!a ,otr6rilor penale pronunate (n prim instan de judectorii i de tri$unale. B3C +urtea de Apel soluionea conflictele de competen i!ite (ntre instanele din circumscripia sa5 altele dec6t cele pre! ute la art. 3# alin. B2C. B"C +urtea de Apel soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. Art.:>. Co-&eten#% Cur#$$ -$'$t%re de A&e' B1C +urtea militar de Apel judec (n prim instan: aC infraciunile pre! ute de +odul penal (n art.311 < "0% i "30 E "3%5 s!6rite de militariD $C infraciunile pri!ind securitatea naional a Rom6niei5 pre! ute (n le'i speciale5 s!6rite de militariD cC infraciunile s!6rite de judectorii tri$unalelor militare i de procurorii militari de la parc,etele militare care funcionea pe l6n' aceste instane. B2C +urtea militar de Apel judec apelurile (mpotri!a ,otr6rilor penale pronunate de tri$unalele militare. B3C+urtea militar de Apel soluionea conflictele de competen i!ite (ntre tri$unalele militare din circumscripia sa. B"C +urtea militar de Apel soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. Art.:=. Co-&eten#% "n%'te$ Cur#$ de C%s%#$e 0$ 6ust$#$e B1C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie judec (n prim instan infraciunile s!6rite de preedintele Rom6niei5 senatori i deputai5 de mem$rii Fu!ernului ori de persoanele asimilate acestora5 de judectorii care (i desfoar acti!itatea (n cadrul instanelor internaionale5 de europarlamentari5 de judectorii i ma'istraii asisteni de la +urtea +onstituional5 de judectorii i ma'istraii asisteni de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 de judectorii de la curile de apel i curtea militar de apel5 de procurorii de la parc,etele de pe l6n' aceste instane5 de mareali5 amirali5 'enerali5 precum i de persoanele care au 'radul profesional asimilat acestora. B2C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie judec apelurile (mpotri!a ,otr6rilor penale pronunate5 (n prim instan5 de curile de apel5 de curile militare de apel i de Secia penal a :naltei +uri de +asaie i ;ustiie. 31

B3C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie judec recursurile (n casaie (mpotri!a ,otr6rilor penale definiti!e5 precum i recursurile (n interesul le'ii. B"C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie soluionea conflictele de competen (n ca urile (n care este instana superioar comun instanelor aflate (n conflict5 ca urile (n care cursul justiiei este (ntrerupt5 precum i cererile de strmutare. B#C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie soluionea i alte cau e anume pre! ute de le'e. SECIUNEA a 2-a Competena teritorial a instanelor judectoreti Art.C4. Co-&eten#% &entru $nfr%c#$un$'e s()Br0$te &e ter$tor$u' Ro-Bn$e$ B1C +ompetena dup teritoriu este determinat5 (n ordine5 de: aC locul s!6ririi infraciuniiD $C locul (n care a fost prins inculpatulD cC locuina inculpatului persoan fi ic sau5 dup ca 5 sediul inculpatului persoan juridicD dC locuina sau5 dup ca 5 sediul persoanei !tmate. B2C Prin Glocul s!6ririi infraciuniiG se (nele'e locul unde s<a desfurat acti!itatea infracional5 (n totul sau (n parte5 ori locul unde s<a produs urmarea acesteia. B3C :n ca ul (n care5 potri!it alin.B2C5 o infraciune a fost s!6rit (n ra a teritorial a mai multor instane5 oricare dintre acestea este competent s o judece. B"C +6nd niciunul dintre locurile pre! ute (n alin.B1C nu este cunoscut5 sau c6nd sunt sesi ate succesi! dou sau mai multe instane dintre cele pre! ute (n alin.B1C5 competena re!ine instanei mai (nt6i sesi ate. B#C &rdinea de prioritate pre! ut (n alin.B1C se aplic atunci c6nd dou sau mai multe instane sunt sesi ate simultan ori urmrirea penal s<a efectuat cu nerespectarea acestei ordini. B%C 3nfraciunea s!6rit pe o na! su$ pa!ilion rom6nesc este de competena instanei (n a crei ra teritorial se afl primul port rom6n (n care ancorea na!a5 afar de ca ul (n care prin le'e se dispune altfel. B*C 3nfraciunea s!6rit pe o aerona! (nmatriculat (n Rom6nia este de competena instanei (n a crei ra teritorial se afl primul loc de ateri are pe teritoriul rom6n. B-C .ac na!a nu ancorea (ntr<un port rom6n sau dac aerona!a nu ateri ea pe teritoriul rom6n5 iar competena nu se poate determina potri!it alin. B1C5 competena este cea pre! ut (n alin.B"C .

32

Art.C1. Co-&eten#% &entru $nfr%c#$un$'e s()Br0$te 7n %f%r% ter$tor$u'u$ Ro-Bn$e$ B1C 3nfraciunile s!6rite (n afara teritoriului Rom6niei se judec de ctre instanele (n a cror circumscripie se afl locuina inculpatului persoan fi ic sau5 dup ca 5 sediul inculpatului persoan juridic. B2C .ac inculpatul nu locuiete sau5 dup ca 5 nu are sediul (n Rom6nia5 iar infraciunea este de competena judectoriei5 aceasta se judec de ;udectoria Sectorului 2 Hucureti5 iar (n celelalte ca uri5 de instana competent dup materie ori dup calitatea persoanei5 din municipiul Hucureti5 afar de ca ul c6nd prin le'e se dispune altfel. B3C 3nfraciunea s!6rit pe o na! este de competena instanei (n a crei circumscripie se afl primul port rom6n (n care ancorea na!a5 afar de ca ul (n care prin le'e se dispune altfel. B"C 3nfraciunea s!6rit pe o aerona! este de competena instanei (n a crei circumscripie se afl primul loc de ateri are pe teritoriul rom6n. B#C .ac na!a nu ancorea (ntr<un port rom6n sau dac aerona!a nu ateri ea pe teritoriul rom6n5 competena este cea pre! ut (n alin.B1C i B2C5 afar de ca ul (n care prin le'e se dispune altfel. SECIUNEA a 3-a Dispoziii speciale privind competena instanelor judectoreti Art.C2. Reun$re% c%u+e'or B1C 3nstana dispune reunirea cau elor (n ca ul infraciunii continuate5 al concursului formal de infraciuni sau (n orice alte ca uri c6nd dou sau mai multe acte materiale alctuiesc o sin'ur infraciune. B2C 3nstana poate dispune reunirea cau elor5 dac prin aceasta nu se (nt6r ie judecata5 (n urmtoarele situaii: aC c6nd dou sau mai multe infraciuni au fost s!6rite de aceeai persoanD $C c6nd la s!6rirea unei infraciuni au participat dou sau mai multe persoaneD cC c6nd (ntre dou sau mai multe infraciuni e)ist le'tur i reunirea cau elor se impune pentru $una (nfptuire a justiiei. Art.C:. Co-&eten#% 7n c%+ de reun$re % c%u+e'or B1C :n ca de reunire5 dac5 (n raport cu diferiii fptuitori ori diferitele fapte5 competena aparine5 potri!it le'ii5 mai multor instane de 'rad e'al5 competena de a judeca toate faptele i pe toi fptuitorii re!ine instanei mai (nt6i sesi ate5 iar dac competena dup natura faptelor sau dup calitatea 33

persoanelor aparine unor instane de 'rad diferit5 competena de a judeca toate cau ele reunite re!ine instanei superioare (n 'rad. B2C +ompetena de a judeca cau ele reunite rm6ne do$6ndit instanei5 c,iar dac pentru fapta sau pentru fptuitorul care a determinat competena acestei instane s<a dispus disjun'erea sau (ncetarea procesului penal ori s<a pronunat ac,itarea. B3C 4inuirea5 fa!ori area infractorului i nedenunarea unor infraciuni sunt de competena instanei care judec infraciunea la care acestea se refer5 iar (n ca ul (n care competena dup calitatea persoanelor aparine unor instane de 'rad diferit5 competena de a judeca toate cau ele reunite re!ine instanei superioare (n 'rad. B"C .ac dintre instane una este ci!il5 iar alta este militar5 competena re!ine instanei ci!ile. B#C .ac instana militar este superioar (n 'rad5 competena re!ine instanei ci!ile ec,i!alente (n 'rad competent potri!it art. "0 E "1. Art.CC. Procedur% de reun$re % c%u+e'or B1C Reunirea cau elor se poate dispune la cererea procurorului sau a prilor i din oficiu de ctre instana competent . B2C +au ele se pot reuni dac ele se afl (n faa primei instane c,iar dup desfiinarea sau casarea ,otr6rii5 sau (n faa instanei de apel. B3C 3nstana se pronun prin (nc,eiere care poate fi atacat numai odat cu fondul. Art.C3. *$s.un,ere% c%u+e'or B1C Atunci c6nd consider necesar pentru o mai $un judecare a cau ei5 instana poate dispune disjun'erea acesteia5 cu pri!ire la unii dintre inculpai sau la unele dintre infraciuni. B2C .isjun'erea cau ei se dispune de instan5 prin (nc,eiere5 din oficiu sau la cererea procurorului ori a prilor. Art.C8. E?ce&#$$'e de neco-&eten#( B1C E)cepia de necompeten material i dup calitatea persoanei5 a instanei inferioare celei competente potri!it le'ii5 pot fi in!ocate (n tot cursul judecii5 p6n la pronunarea ,otr6rii definiti!e. B2C E)cepia de necompeten material i dup calitatea persoanei5 a instanei superioare celei competente potri!it le'ii5 pot fi in!ocate p6n la (nceperea cercetrii judectoreti. B3C E)cepia de necompeten teritorial poate fi in!ocat (n condiiile alin.B2C . B"C E)cepiile de necompeten pot fi in!ocate din oficiu5 de ctre procuror5 de ctre persoana !tmat sau de ctre pri. 3"

Art.C<. Co-&eten#% 7n c%+ de sc;$-1%re % c%'$t(#$$ $ncu'&%tu'u$ B1C +6nd competena instanei este determinat de calitatea inculpatului5 instana rm6ne competent s judece c,iar dac inculpatul5 dup s!6rirea infraciunii5 nu mai are acea calitate. B2C .o$6ndirea calitii dup s!6rirea infraciunii nu determin sc,im$area competenei5 cu e)cepia infraciunilor s!6rite de persoanele pre! ute (n art. 31 alin.B1C. Art.C>. Co-&eten#% 7n c%+ de sc;$-1%re % 7nc%dr(r$$ .ur$d$ce s%u % c%'$f$c(r$$ f%&te$ B1C 3nstana sesi at cu judecarea unei infraciuni rm6ne competent a o judeca5 c,iar dac5 dup sc,im$area (ncadrrii juridice5 infraciunea este de competena instanei inferioare. B2C Sc,im$area calificrii faptei printr<o le'e nou5 inter!enit (n cursul judecrii cau ei5 nu atra'e necompetena instanei5 afar de ca ul c6nd prin acea le'e s<ar dispune altfel. Art.C=. *ec'$n%re% de co-&eten#( B1C 3nstana care (i declin competena trimite5 de (ndat5 dosarul instanei de judecat artat ca fiind competent prin ,otr6rea de declinare. B2C .ac declinarea a fost determinat de competena material sau dup calitatea persoanei5 instana creia i s<a trimis cau a poate menine pro$ele administrate5 actele (ndeplinite i msurile dispuse de instana care i<a declinat competen. B3C :n ca ul declinrii pentru necompeten teritorial5 pro$ele administrate5 actele (ndeplinite i msurile dispuse se menin. B"C Aotr6rea de declinare a competenei nu este supus niciunei ci de atac. Art.34. Conf'$ctu' de co-&eten#( B1C +6nd dou sau mai multe instane se recunosc competente a judeca aceeai cau ori (i declin competena reciproc5 conflictul po iti! sau ne'ati! de competen se soluionea de instana ierar,ic superioar comun. B2C 3nstana ierar,ic superioar comun este sesi at5 (n ca de conflict po iti!5 de ctre instana care s<a declarat cea din urm competent5 iar (n ca de conflict ne'ati!5 de ctre instana care i<a declinat cea din urm competena. B3C Sesi area instanei ierar,ic superioare comune se poate face i de procuror sau de pri. B"C P6n la soluionarea conflictului po iti! de competen judecata se suspend. 3#

B#C 3nstana care i<a declinat competena ori care s<a declarat competent cea din urm ia msurile i efectuea actele ce reclam ur'en. B%C 3nstana ierar,ic superioar comun se pronun asupra conflictului de competen5 de ur'en5 prin (nc,eiere care nu este supus niciunei ci de atac. B*C +6nd instana sesi at cu soluionarea conflictului de competen constat c acea cau este de competena altei instane dec6t cele (ntre care a inter!enit conflictul i fa de care nu este instan superioar comun trimite dosarul instanei superioare comune. B-C 3nstana creia i s<a trimis cau a prin ,otr6rea de sta$ilire a competenei nu se mai poate declara necompetent5 cu e)cepia situaiilor (n care apar elemente noi care atra' competena altor instane. B1C 3nstana creia i s<a trimis cau a aplic (n mod corespun tor dispo iiile art. "1 alin.B2C i B3C . Art.31. C;est$un$ &re%'%1$'e B1C 3nstana penal este competent s judece orice c,estiune preala$il de care depinde soluionarea cau ei5 c,iar dac prin natura ei acea c,estiune este de competena altei instane5 cu e)cepia situaiilor (n care competena de soluionare nu aparine or'anelor judiciare. B2C +,estiunea preala$il se judec de ctre instana penal5 potri!it re'ulilor i mijloacelor de pro$ pri!itoare la materia creia (i aparine acea c,estiune. B3C Aotr6rile definiti!e ale altor instane dec6t cele penale5 asupra unei c,estiuni preala$ile (n procesul penal5 au autoritate de lucru judecat (n faa instanei penale5 cu e)cepia (mprejurrilor care pri!esc e)istena infraciunii. SECIUNEA a 4-a Competena judectorului de drepturi i liberti Art.32. Co-&eten#% .udec(toru'u$ de dre&tur$ 0$ '$1ert(#$ ;udectorul de drepturi i li$erti este judectorul care5 (n cadrul instanei5 potri!it competenei acesteia5 soluionea cererile5 propunerile5 pl6n'erile5 contestaiile sau orice alte sesi ri pri!ind: aC msurile pre!enti!eD $C msurile asi'urtoriiD cC msurile de si'uran cu caracter pro!i oriuD cC actele procurorului5 (n ca urile pre! ute de le'eD dC (ncu!iinarea perc,e iiilor5 te,nicilor speciale de supra!e',ere sau cercetare ori a altor procedee pro$atorii potri!it le'iiD eC administrarea anticipat a pro$elorD fC orice alte ca uri pre! ute de le'e. 3%

SECIUNEA a 5-a Competena judectorului de camer preliminar Art.3:. Co-&eten#% .udec(toru'u$ de c%-er( &re'$-$n%r( ;udectorul de camer preliminar este judectorul care5 (n cadrul instanei5 potri!it competenei acesteia: aC !erific le'alitatea trimiterii (n judecat precum i a administrrii pro$elor ori a efecturii actelor procesuale de ctre or'anele de urmrire penalD $C soluionea pl6n'erile (mpotri!a soluiilor de netrimitere (n judecatD cC soluionea orice alte cau e pre! ute de le'e.

SECIUNEA a 6-a Organele de urmrire penal i competena acestora Art.3C. Or,%ne'e de ur-(r$re &en%'( B1C &r'anele de urmrire penal sunt: aC procurorulD $G or'anele de cercetare penal ale poliiei judiciareD cC or'anele de cercetare penal specialeD B2C Procurorii sunt constituii (n parc,ete care funcionea pe l6n' instanele judectoreti i (i e)ercit atri$uiile (n cadrul 9inisterului Pu$lic. B3C :n cadrul procesului penal procurorul are urmtoarele atri$uii: aC supra!e',ea sau efectuea urmrirea penalD $C sesi ea instana de judecat5 judectorul de drepturi i li$erti i judectorul de camer preliminarD cC e)ercit aciunea penalD dC e)ercit aciunea ci!il5 (n ca urile pre! ute de le'e: eC (nc,eie acordul de recunoatere a !ino!iei5 (n condiiile le'iiD fC formulea i e)ercit contestaiile i cile de atac pre! ute de le'e (mpotri!a ,otr6rilor judectoretiD 'C (ndeplinete orice alte atri$uii pre! ute de le'e. B"C +a or'ane de cercetare penal ale poliiei judiciare funcionea lucrtori speciali ai din 9inisterul Administraiei i 3nternelor anume desemnai (n condiiile le'ii speciale5 numai dac au primit a!i ul procurorului 'eneral al Parc,etului de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 ori a!i ul procurorului pre! ut de le'e. B#C +a or'ane de cercetare penal speciale funcionea ofieri anume desemnai (n condiiile le'ii5 numai dac au primit a!i ul procurorului 'eneral al Parc,etului de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie. 3*

B%C &r'anele de cercetare penal ale poliiei judiciare i or'anele de cercetare penal speciale (i desfoar acti!itatea su$ conducerea i supra!e',erea procurorului. Art.33. Co-&eten#% &rocuroru'u$ B1C Procurorul conduce i supra!e',ea acti!itatea or'anelor de cercetare penal ale poliiei judiciare i ale or'anelor de cercetare penal speciale. B2C Procurorul poate s efectue e orice act de urmrire penal (n cau ele pe care le conduce i le supra!e',ea . B3C Procurorul efectuea urmrirea penal (n ca ul infraciunilor pentru care competena de judecat (n prim instan aparine curii de apel sau :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 precum i (n alte ca uri pre! ute de le'e. B"C 8rmrirea penal (n ca ul infraciunilor s!6rite de militari se efectuea de procurorul militar. B#C Procurorii militari din cadrul seciilor militare ale parc,etelor efectuea urmrirea penal potri!it competenei parc,etului din care fac parte5 fa de toi participanii la s!6rirea infraciunilor comise de militari5 urm6nd a fi sesi at instana competent potri!it art. "3. Art.38. Co-&eten#% or,%ne'or de cercet%re &en%'( B1C &r'anele de cercetare penal ale poliiei judiciare efectuea urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat5 prin le'e5 (n competena or'anelor de cercetare penal speciale sau procurorului5 precum i (n alte ca uri pre! ute de le'e. B2C &r'anele de cercetare penal speciale efectuea acte de urmrire penal5 numai (n condiiile art.#" alin.B#C i B%C5 corespun tor speciali rii structurii din care fac parte5 (n ca ul s!6ririi infraciunilor de ctre militari sau (n ca ul s!6ririi infraciunilor de corupie i de ser!iciu pre! ute de +odul penal5 s!6rite de personalul na!i'ant al marinei ci!ile5 dac fapta a pus sau a putut pune (n pericol si'urana na!ei sau na!i'aiei ori a personalului. Art.3<. !er$f$c%re% co-&eten#e$ B1C &r'anul de urmrire penal este dator s<i !erifice competena imediat dup sesi are. B2C .ac procurorul constat c nu este competent s efectue e sau s supra!e',e e urmrirea penal5 dispune de (ndat5 prin ordonan5 declinarea de competen i trimite cau a procurorului competent. B3C .ac or'anul de cercetare penal constat c nu este competent s efectue e cercetarea penal5 trimite de (ndat cau a procurorului care e)ercit supra!e',erea5 (n !ederea sesi rii or'anului competent. Art.3>. E?t$ndere% co-&eten#e$ ter$tor$%'e 3-

B1C +6nd anumite acte de urmrire penal tre$uie s fie efectuate (n afara ra ei teritoriale (n care se face urmrirea5 procurorul sau5 dup ca 5 or'anul de cercetare penal poate s le efectue e el (nsui ori procurorul poate dispune efectuarea lor prin comisie ro'atorie sau prin dele'are. B2C :n cuprinsul aceleiai localiti5 procurorul sau or'anul de cercetare penal5 dup ca 5 efectuea toate actele de urmrire5 c,iar dac unele dintre acestea tre$uie (ndeplinite (n afara ra ei sale teritoriale. Art.3=. C%+ur$ ur,ente Procurorul sau or'anul de cercetare penal5 dup ca 5 este o$li'at s efectue e actele de urmrire penal care nu sufer am6nare5 c,iar dac acestea pri!esc o cau care nu este de competena acestuia. 2ucrrile efectuate (n astfel de ca uri se trimit5 de (ndat5 procurorului competent. Art.84. Acte'e 7nc;e$%te de une'e or,%ne de const%t%re B1C &ri de c6te ori e)ist suspiciune re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni5 sunt o$li'ate s (ntocmeasc un proces<!er$al despre (mprejurrile constatate: aC or'anele inspeciilor de stat5 ale altor or'ane de stat5 precum i ale autoritilor pu$lice5 instituiilor pu$lice sau ale altor persoane juridice de drept pu$lic5 pentru infraciunile care constituie (nclcri ale dispo iiilor si o$li'aiilor a cror respectare o controlea 5 potri!it le'iiD $C or'anele de control i cele de conducere ale autoritilor administraiei pu$lice5 ale altor autoriti pu$lice5 instituii pu$lice sau ale altor persoane juridice de drept pu$lic5 pentru infraciunile s!6rite (n le'tur cu ser!iciul de ctre cei aflai (n su$ordinea ori su$ controlul lorD cC or'anele de ordine pu$lic i si'uran naional pentru infraciunile constatate (n timpul e)ercitrii atri$uiilor pre! ute de le'e. B2C &r'anele pre! ute (n alin.B1C au o$li'aia s ia msuri de conser!are a locului s!6ririi infraciunii i de ridicare sau conser!are a mijloacelor materiale de pro$. :n ca ul infraciunilor fla'rante5 aceleai or'ane au dreptul de a face perc,e iii corporale sau ale !e,iculelor5 de a<l prinde pe fptuitor i de a<l pre enta de (ndat or'anelor de urmrire penal. B3C +6nd fptuitorul sau persoanele pre ente la locul constatrii au de fcut o$iecii ori preci ri sau au de dat e)plicaii cu pri!ire la cele consemnate (n procesul<!er$al5 or'anul de constatare are o$li'aia de a le consemna (n procesul<!er$al. B"C Actele (nc,eiate (mpreun cu mijloacele materiale de pro$ se (naintea 5 de (ndat5 or'anelor de urmrire penal. B#C Procesele<!er$ale astfel (nc,eiate constituie acte de sesi are ale or'anelor de urmrire penal i nu pot fi supuse controlului pe calea contenciosului administrati!. 31

Art.81. Acte'e 7nc;e$%te de co-%nd%n#$$ de n%)e 0$ %eron%)e B1C &$li'aiile i drepturile pre! ute (n art.%0 le au i comandanii de na!e i aerona!e pentru infraciunile s!6rite pe acestea5 pe timpul c6t na!ele i aerona!ele pe care le comand se afl (n afara porturilor sau aeroporturilor. B2C +6nd infraciunea a fost s!6rit pe o na! sau aerona!5 actele efectuate de comandanii de na!e sau aerona!e se (naintea or'anului de urmrire penal competent (n termen de 3 ile de la ancorarea na!ei ori de la ateri area aerona!ei pe teritoriul rom6n. B3C :n ca ul infraciunilor fla'rante5 comandanii de na!e i aerona!e au dreptul de a face perc,e iii corporale sau ale !e,iculelor5 de a<l prinde pe fptuitor i de a<l pre enta or'anelor de urmrire penal. B"C Procesele<!er$ale astfel (nc,eiate constituie acte de sesi are a or'anelor de urmrire penal i nu pot fi supuse controlului pe calea contenciosului administrati!. Art.82. *$s&o+$#$$ co-une B1C .ispo iiile pre! ute (n art."0 < "# i "* se aplic (n mod corespun tor i (n cursul urmririi penale. B2C Pre!ederile art."3 alin.B2C nu se aplic (n fa a de urmrire penal B3C 8rmrirea penal a infraciunilor s!6rite (n condiiile pre! ute (n art."0 se efectuea de ctre or'anul de cercetare penal din circumscripia instanei competente s judece cau a (n prim instan. B"C +onflictul de competen (ntre doi sau mai muli procurori se re ol! de ctre procurorul superior comun acestora. +6nd conflictul se i!ete (ntre dou sau mai multe or'ane de cercetare penal5 competena se sta$ilete de ctre procurorul care e)ercit supra!e',erea acti!itii de cercetare penal a acestor or'ane. :n ca ul (n care procurorul nu e)ercit supra!e',erea acti!itii tuturor or'anelor de cercetare penal (ntre care s<a i!it conflictul5 competena se sta$ilete de ctre prim<procurorul parc,etului (n circumscripia cruia se afl or'anele de cercetare penal. Seciunea a 7-a Incompatibilitatea i strmutarea Art.8:. Inco-&%t$1$'$t%te% .udec(toru'u$ B1C &rice judector este incompati$il5 dac (n cau a respecti!: aC a fost repre entant sau a!ocat al !reuneia dintre pri sau al unui su$iect procesual principalD

"0

$C este rud sau afin5 p6n la 'radul al 3=<lea inclusi! ori se afl (ntr<o alt situaie dintre cele pre! ute (n art.1*% din +odul penal cu una dintre pri5 cu un su$iect procesual principal5 cu a!ocatul ori cu repre entantul acestoraD cC a fost e)pert sau martorD dC este tutore sau curator al uneia dintre pri sau al unui su$iect procesual principalD eC a efectuat orice acte de urmrire penal sau a participat5 (n calitate de procuror5 la orice procedur desfurat (n faa unui judector sau a unei instane de judecatD fC e)ist o suspiciune re ona$il c imparialitatea judectorului este afectat B2C Nu pot face parte din acelai complet de judecat judectorii care sunt soi5 rude sau afini (ntre ei5 p6n la 'radul al patrulea inclusi! ori se afl (ntr<o alt situaie dintre cele pre! ute (n art.1*% din +odul penal. B3C ;udectorul care a participat la judecarea unei cau e nu mai poate participa la judecarea aceleiai cau e (ntr<o cale de atac sau la rejudecarea cau ei dup desfiinarea sau casarea ,otr6rii. B"C ;udectorul de drepturi i li$erti i judectorul de camer preliminar nu pot participa5 (n aceeai cau 5 la judecata (n fond sau (n cile de atac. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti nu poate fi5 (n aceeai cau 5 judector de camer preliminar. Art.8C. Inco-&%t$1$'$t%te% &rocuroru'u$/ % or,%nu'u$ de cercet%re &en%'( 0$ % -%,$str%tu'u$9%s$stent B1C .ispo iiile art.%3 alin.B1C lit.aC < dC i fC se aplic procurorului i or'anului de cercetare penal. B2C .ispo iiile art.%3 alin.B1C se aplic ma'istratului < asistent. B3C .ispo iiile art.%3 alin.B2C se aplic procurorului i ma'istratului< asistent c6nd cau a de incompati$ilitate e)ist (ntre ei sau (ntre !reunul dintre ei i judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau unul dintre mem$rii completului de judecat. B"C Procurorul care a participat ca judector de drepturi i li$erti sau ca judector de camer preliminar nu poate5 (n aceeai cau 5 s supra!e',e e urmrirea penal sau s efectue e acte de urmrire penal i nici s pun conclu ii la judecarea acelei cau e (n prim instan i (n cile de atac. Procurorul care a participat ca judector la judecarea cau ei (n prim instan nu poate pune conclu ii la judecarea ei (n cile de atac.

Art.83. A1#$nere%

"1

B1C Persoana incompati$il este o$li'at s declare5 dup ca 5 preedintelui instanei5 procurorului care supra!e',ea urmrirea penal sau procurorului ierar,ic superior5 c se a$ine de a participa la procesul penal5 cu artarea ca ului de incompati$ilitate i a temeiurilor de fapt care constituie moti!ul a$inerii. B2C .eclaraia de a$inere se face de (ndat ce persoana o$li'at la aceasta a luat cunotin de e)istena ca ului de incompati$ilitate. Art.88. Recu+%re% B1C :n ca ul (n care persoana incompati$il nu a fcut declaraie de a$inere5 prile5 su$iecii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recu are5 de (ndat ce au aflat despre e)istena ca ului de incompati$ilitate. B2C +ererea de recu are se formulea doar (mpotri!a persoanei din cadrul or'anului de cercetare penal5 a procurorului sau a judectorului care efectuea acti!iti judiciare (n cau . Este inadmisi$il recu area judectorului sau procurorului c,emat s decid asupra recu rii. B3C +ererea de recu are se formulea oral sau (n scris5 cu artarea5 pentru fiecare persoan (n parte5 a ca ului de incompati$ilitate in!ocat i a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulrii cererii. +ererea de recu are formulat oral se consemnea (ntr<un proces<!er$al sau5 dup ca 5 (n (nc,eierea de edin. B"C Nerespectarea condiiilor pre! ute (n alin.B2C i B3C sau formularea unei cereri de recu are (mpotri!a aceleiai persoane pentru acelai ca de incompati$ilitate i pentru aceleai temeiuri de fapt in!ocate (ntr<o cerere anterioar de recu are5 care a fost respins5 atra'e inadmisi$ilitatea cererii de recu are. 3nadmisi$ilitatea se constat de procurorul sau de completul (n faa cruia s<a formulat cererea de recu are. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau completul (n faa cruia s<a formulat recu area5 cu participarea judectorului recu at5 se pronun asupra msurilor pre!enti!e. Art.8<. Procedur% de so'u#$on%re % %1#$ner$$ s%u recu+(r$$ B1C A$inerea sau recu area judectorului de drepturi i li$erti i a judectorului de camer preliminar se soluionea de ctre un alt judector de la aceeai instan. B2C A$inerea sau recu area judectorului care face parte din completul de judecat se soluionea de ctre un alt complet de judecat. B3C A$inerea sau recu area ma'istratului<asistent se soluionea de completul de judecat. B"C E)aminarea a$inerii sau recu rii se face de (ndat5 (n camera de consiliu. .ac aprecia necesar pentru soluionarea cererii5 judectorul sau completul de judecat5 dup ca 5 poate efectua orice !erificri i poate asculta procurorul5 su$iecii procesuali principali5 prile5 i persoana care se a$ine sau a crei recu are se cere. "2

B#C :n ca de admitere a a$inerii sau a recu rii5 se !a sta$ili (n ce msur actele (ndeplinite ori msurile dispuse se menin. B%C :nc,eierea prin care se soluionea a$inerea ori recu area nu este supus niciunei ci de atac. B*C +6nd pentru soluionarea a$inerii sau a recu rii nu poate fi desemnat un alt judector din cadrul aceleiai instane5 cererea se soluionea de un judector de la instana ierar,ic superioar. B-C :n ca ul (n care se admite a$inerea sau recu area i nu se poate desemna un alt judector de la instana competent pentru soluionarea cau ei5 judectorul de la instana ierar,ic superioar desemnea o alt instan e'al (n 'rad cu instana (n faa creia s<a formulat declaraia de a$inere sau cererea de recu are5 din circumscripia aceleiai curi de apel sau din circumscripia unei curi de apel (n!ecinate. B1C .ispo iiile alin.B*C i B-C se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul soluionrii a$inerii sau recu rii judectorului care face parte din completul de judecat. Art.8>. Procedur% de so'u#$on%re % %1#$ner$$ s%u recu+(r$$ &erso%ne$ c%re efectue%+( cercet%re% &en%'( B1C Asupra a$inerii sau recu rii persoanei care efectuea cercetarea penal se pronun procurorul care supra!e',ea cercetarea penal. B2C +ererea de recu are se adresea fie persoanei recu ate5 fie procurorului. :n ca ul (n care cererea este adresat persoanei care efectuea cercetarea penal5 aceasta este o$li'at s o (nainte e (mpreun cu lmuririle necesare5 (n termen de 2" de ore5 procurorului5 fr a (ntrerupe cursul cercetrii penale. B3C Procurorul soluionea a$inerea sau recu area (n cel mult "- de ore5 prin ordonan care nu este supus niciunei ci de atac. B"C :n ca de admitere a a$inerii sau a recu rii5 se !a sta$ili (n ce msur actele (ndeplinite ori msurile dispuse se menin. Art.8=. Procedur% de so'u#$on%re % %1#$ner$$ s%u recu+(r$$ &rocuroru'u$ B1C :n tot cursul procesului penal5 asupra a$inerii sau recu rii procurorului se pronun procurorul ierar,ic superior. B2C .eclaraia de a$inere sau cererea de recu are se adresea 5 su$ sanciunea inadmisi$ilitii5 procurorului ierar,ic superior. 3nadmisi$ilitatea se constat de procurorul5 judectorul sau de completul (n faa cruia s<a formulat cererea de recu are. B3C Procurorul ierar,ic superior soluionea cererea de (ndat. B"C Procurorul ierar,ic superior se pronun prin ordonan care nu este supus niciunei ci de atac. "3

Art.<4. Te-e$u' str(-ut(r$$ :nalta +urte de +asaie i ;ustiie poate strmuta judecarea unei cau e de la instana competent la o alt instan e'al (n 'rad5 atunci c6nd e)ist o suspiciune re ona$il c imparialitatea tuturor judectorilor este afectat datorit (mprejurrilor cau ei sau calitii prilor5 ori atunci c6nd e)ist pericolul de tul$urare a ordinii pu$lice. Art.<1. Cerere% de str(-ut%re 0$ efecte'e %ceste$% B1C Strmutarea poate fi cerut de pri sau de ctre procuror. B2C +ererea se depune la instana de la care este solicitat strmutarea i tre$uie s cuprind indicarea temeiului de strmutare5 precum i moti!area (n fapt i (n drept. B3C 2a cerere se ane)ea (nscrisurile pe care aceasta se (ntemeia . B"C :n cerere se face meniune dac inculpatul este supus unei msuri pri!ati!e sau restricti!e de li$ertate. B#C +ererea se (naintea de (ndat :naltei +uri de +asaie i ;ustiie (mpreun cu (nscrisurile ane)ate. +onducerea instanei de la care este solicitat strmutarea trimite informaii cu pri!ire la temeiurile de strmutare in!ocate. B%C :n ca ul respin'erii cererii de strmutare formulate5 (n aceeai cau nu mai poate fi formulat o nou cerere pentru aceleai moti!e. B*C 3ntroducerea unei cereri de strmutare nu suspend judecarea cau ei. Art.<2. Procedur% de so'u#$on%re % cerer$$ de str(-ut%re B1C Soluionarea cererii de strmutare se face (n edin pu$lic cu participarea procurorului5 (n cel mult 30 de ile de la data (nre'istrrii cererii. B2C Nepre entarea prilor nu (mpiedic soluionarea cererii. B3C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie acord cu!6ntul prii care a formulat cererea de strmutare5 celorlalte pri pre ente5 precum i procurorului. .ac procurorul a formulat cererea5 acestuia i se acord primul cu!6ntul Art. <: So'u#$on%re% cerer$$ B1C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie dispune prin sentin admiterea sau respin'erea cererii de strmutare. B2C :n ca ul (n care 'sete cererea (ntemeiat5 :nalta +urte de +asaie i ;ustiie dispune strmutarea judecrii cau ei5 la una dintre instanele din circumscripia aceleai curii de apel sau din circumscripia unei curi de apel (n!ecinate acesteia. Strmutarea judecrii cau ei de la o curte de apel se face la una dintre curile de apel dintr<o circumscripie (n!ecinat. B3C :nalta +urte de +asaie i ;ustiie ,otrte (n ce msur se menin actele (ndeplinite (n faa instanei5 precum i cele (ndeplinite de judectorul de camer preliminar de la care s<a strmutat cau a. ""

B"C 3nstana de la care a fost strmutat cau a precum i instana la care s< a strmutat cau a !or fi (ntiinate de (ndat despre admiterea cererii de strmutare. B#C .ac instana de la care a fost strmutat cau a a procedat (ntre timp la judecarea cau ei5 ,otr6rea pronunat este desfiinat prin efectul admiterii cererii de strmutare. B%C Sentina pre! ut la alin.B1C nu este supus niciunei ci de atac. Art.<C. A'te d$s&o+$#$$ B1C .up strmutarea cau ei5 contestaiile i celelalte ci de atac se judec de instanele corespun toare din circumscripia instanei la care s<a strmutat cau a. B2C .ispo iiile art.*0 < *3 se aplic (n mod corespun tor i (n procedura de camer preliminar. B3C :n ca ul (n care se dispune strmutarea (n cursul procedurii de camer preliminar5 judecarea cau ei se efectuea de ctre instana la care s<a strmutat cau a. +AP34&282 333 Su1$ec#$$ &rocesu%'$ &r$nc$&%'$ 0$ dre&tur$'e %cestor% Art.<3. Sus&ectu' B1CPersoana cu pri!ire la care5 din datele i pro$ele e)istente (n cau 5 re ult suspiciunea re ona$il c a s!6rit o fapt pre! ut de le'ea penal se numete suspect. B2C Are calitatea de suspect i persoana surprins (n fla'rant potri!it art. 213 alin. B"C i B#C. Art.<8. *re&tur$'e sus&ectu'u$ Suspectul are drepturile pre! ute de le'e pentru inculpat. Art.<<. Perso%n% )(t(-%t( Persoana care a suferit o !tmare fi ic5 material sau moral prin fapta penal se numete persoan !tmat. Art.<>. *ese-n%re% unu$ re&re+ent%nt %' &erso%ne'or )(t(-%te

"#

B1C :n ca ul (n care prin fapta penal s<au adus !tmri unui numr foarte mare de persoane5 iar asi'urarea indi!idual a respectrii drepturilor acestora ar prelun'i considera$il durata procesului penal5 procurorul5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana poate dispune ca persoanele !tmate s<i desemne e un repre entant5 (n scopul e)ercitrii drepturilor lor. B2C Repre entantul persoanelor !tmate e)ercit toate drepturile recunoscute de le'e acestora. Art.<=. *re&tur$'e &erso%ne$ )(t(-%te :n cadrul procesului penal5 persoana !tmat are urmtoarele drepturi: aC dreptul de a apela la un mediator5 (n ca urile permise de le'eD $C dreptul de a propune administrarea de pro$e de ctre or'anele judiciare5 de a ridica e)cepii i de a pune conclu iiD cC dreptul de a fi informat5 (ntr<un termen re ona$il5 cu pri!ire la stadiul urmririi penale5 la cererea sa e)pres5 cu condiia de a indica o adres pe teritoriul Rom6niei5 o adres de pot electronic sau mesa'erie electronic5 la care aceste informaii s<i fie comunicateD dC dreptul de a solicita consultarea dosaruluiD eC dreptul de a fi ascultatD fC dreptul de a adresa (ntre$ri inculpatului5 martorilor i e)perilorD 'C dreptul de a fi asistat sau repre entat de a!ocatD ,C dreptul de a fi informat cu pri!ire la drepturile saleD iC alte drepturi pre! ute de le'e. +AP34&282 3= Incu'&%tu' 0$ dre&tur$'e %cestu$% Art.>4. Incu'&%tu' Persoana (mpotri!a creia s<a pus (n micare aciunea penal este parte (n procesul penal i se numete inculpat. Art.>1. *re&tur$'e $ncu'&%tu'u$ :n cursul procesului penal5 inculpatul are urmtoarele drepturi: aC dreptul de a nu da nicio o declaraie pe parcursul procesului penal5 atr'6ndu<i<se atenia c dac refu s dea declaraii nu !a suferi nicio consecin defa!ora$il5 iar dac !a da declaraii acestea !or putea fi folosite ca mijloace de pro$ (mpotri!a saD $C dreptul de a apela la un mediator5 (n ca urile permise de le'eD

"%

cC dreptul de a a!ea un a!ocat ales5 iar dac nu (i desemnea unul5 (n ca urile de asisten o$li'atorie5 dreptul de a i se desemna un a!ocat din oficiuD dC dreptul de a propune administrarea de pro$e (n condiiile pre! ute de le'e de a ridica e)cepii i de a pune conclu iiD eC dreptul de a $eneficia (n mod 'ratuit de un interpret atunci c6nd nu (nele'e sau nu poate !or$i lim$a rom6n ori dac este o persoan surd5 mut sau surdo<mut D fC dreptul de a solicita consultarea dosaruluiD 'C alte drepturi pre! ute de le'e. CAPITOLUL ! P%rte% c$)$'( 0$ dre&tur$'e %ceste$% Art.>2. P%rte% c$)$'( B1C Persoana !tmat care e)ercit aciunea ci!il (n cadrul procesului penal este parte (n procesul penal i se numete parte ci!il. B2C Au calitatea de parte ci!il i succesorii persoanei prejudiciate5 dac e)ercit aciunea ci!il (n cadrul procesului penal. Art.>:. *re&tur$'e &(r#$$ c$)$'e B1C :n cursul procesului penal5 partea ci!il are drepturile pre! ute de art. *1. B2C .repturile prii ci!ile se e)ercit (n scopul i (n limitele necesare soluionrii aciunii ci!ile. CAPITOLUL !I P%rte% res&ons%1$'( c$)$'-ente 0$ dre&tur$'e %ceste$% Art.>C. P%rte% res&ons%1$'( c$)$'-ente Persoana care5 potri!it le'ii ci!ile5 are o$li'aia le'al sau con!enional de a repara prejudiciul cau at prin infraciune i care este c,emat s rspund (n proces5 este parte (n procesul penal i se numete parte responsa$il ci!ilmente. Art.>3. *re&tur$'e &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente B1C :n cursul procesului penal5 partea responsa$il ci!ilmente are drepturile pre! ute de art. *1. "*

B2C .repturile prii responsa$ile ci!ilmente se e)ercit (n scopul i (n limitele necesare soluionrii aciunii ci!ile. CAPITOLUL !II A)oc%tu'. As$sten#% .ur$d$c( 0$ re&re+ent%re% Art.>8. A)oc%tu' B1C A!ocatul asist sau repre int5 (n procesul penal5 prile ori su$iecii procesuali principali5 (n condiiile le'ii. B2C Nu poate fi a!ocat al uneia dintre pri sau al unui su$iect procesual principal o alt parte sau un alt su$iect procesual principal5 soul ori ruda p6n la 'radul al 3=<lea inclusi! al acestora5 al procurorului sau al judectorului5 precum i martorul citat (n cau sau cel care a participat (n aceeai cau (n calitate de judector sau de procuror. B3C A!ocatul ales sau desemnat din oficiu este o$li'at s asi'ure asistena juridic a prilor sau a su$iecilor procesuali principali. Pentru nerespectarea acestei o$li'aii5 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate sesi a conducerea $aroului de a!ocai5 spre a se lua msuri disciplinare. Art.><. As$sten#% .ur$d$c( % sus&ectu'u$ s%u % $ncu'&%tu'u$ B1C Suspectul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de unul sau de mai muli a!ocai (n tot cursul urmririi penale5 al procedurii de camer preliminar i al judecii5 iar or'anele judiciare sunt o$li'ate s<i aduc la cunotin acest drept. Asistena juridic este asi'urat atunci c6nd cel puin unul dintre a!ocai este pre ent. B2C Persoana reinut sau arestat are dreptul s ia contact cu a!ocatul5 asi'ur6ndu<i<se confidenialitatea comunicrilor5 cu respectarea msurilor necesare de pa i securitate. Art.>>. As$sten#% .ur$d$c( o1'$,%tor$e % sus&ectu'u$ s%u % $ncu'&%tu'u$ Asistena juridic este o$li'atorie: aC c6nd suspectul sau inculpatul este minor5 internat (ntr<un centru de detenie sau (ntr<un centru educati!5 c6nd este reinut sau arestat5 c,iar (n alt cau 5 c6nd fa de acesta a fost dispus msura de si'uran a internrii medicale5 c,iar (n alt cau 5 precum i (n alte ca uri pre! ute de le'eD $C (n ca ul (n care or'anul judiciar aprecia c suspectul ori inculpatul nu i<ar putea face sin'ur aprareaD

"-

cC (n cursul judecii (n cau ele (n care le'ea pre!ede pentru infraciunea s!6rit pedeapsa deteniunii pe !ia sau pedeapsa (nc,isorii mai mare de # ani. Art.>=. A)oc%tu' d$n of$c$u B1C :n ca urile pre! ute (n art.--5 dac suspectul sau inculpatul nu i<a ales un a!ocat5 or'anul judiciar ia msuri pentru desemnarea unui a!ocat din oficiu. B2C :n tot cursul procesului penal5 c6nd asistena juridic este o$li'atorie5 dac a!ocatul ales lipsete nejustificat5 nu asi'ur su$stituirea sau refu s efectue e aprarea5 or'anul judiciar (i aplic sanciunea pre! ut de art. 2-3 alin. B3C i ia msuri pentru solicitarea sau5 dup ca 5 desemnarea unui a!ocat din oficiu care s<l (nlocuiasc5 acord6ndu<i acestuia un termen re ona$il i (nlesnirile necesare pentru pre'tirea unei aprri efecti!e5 fc6ndu<se meniune despre aceasta (ntr<un proces<!er$al ori5 dup ca 5 (n (nc,eierea de edin. :n cursul judecii5 dup (nceperea de $aterilor5 c6nd asistena juridic este o$li'atorie5 dac a!ocatul ales lipsete nejustificat la termenul de judecat i nu asi'ur su$stituirea5 instana ia msuri pentru solicitarea sau5 dup ca 5 desemnarea unui a!ocat din oficiu care s<l (nlocuiasc5 acord6nd un termen de minimum 3 ile pentru pre'tirea aprrii. B3C A!ocatul din oficiu se consider desemnat (n condiiile alin.B1C i B2C pe toat durata urmririi penale sau5 dup ca 5 a judecii5 (n fond ori (n cile de atac5 p6n la desemnarea5 dac este ca ul5 de ctre or'anul judiciar5 a unui nou a!ocat din oficiu. A!ocatul din oficiu desemnat este o$li'at s se pre inte ori de c6te ori este solicitat de or'anul judiciar5 asi'ur6nd o aprare concret i efecti! (n cau . B"C .ac la judecarea cau ei a!ocatul lipsete i nu poate fi (nlocuit (n condiiile alin.B2C5 cau a se am6n. Art.=4. *re&tur$'e %)oc%tu'u$ sus&ectu'u$ s%u $ncu'&%tu'u$ B1C :n cursul urmririi penale5 a!ocatul suspectului sau inculpatului are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal5 cu e)cepia te,nicilor speciale de supra!e',ere sau cercetare5 a perc,e iiei informatice i a perc,e iiei corporale sau a !e,iculelor (n ca ul infraciunilor fla'rante5 precum i cu e)cepia situaiei (n care prin pre ena a!ocatului s<ar aduce atin'ere dreptului la aprare al celorlalte pri sau su$ieci procesuali principali5 ca (n care (ntre$rile acestuia pot fi formulate de ctre or'anul de urmrire penal. B2C A!ocatul suspectului sau inculpatului poate solicita s fie (ncunotinat de data si ora efecturii actului de urmrire penal sau a audierii reali ate de judectorul de drepturi i li$erti. :ncunotinarea se face prin notificare telefonic5 fa)5 e<mail sau prin alte asemenea mijloace5 (nc,eindu<se (n acest sens un proces<!er$al. "1

B3C 2ipsa a!ocatului nu (mpiedic efectuarea actului de urmrire penal sau a audierii5 dac e)ist do!ada c acesta a fost (ncunotinat (n condiiile alin. B2C. B"C A!ocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul s participe la audierea oricrei persoane de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 s formule e pl6n'eri5 cereri i memorii. B#C :n ca ul efecturii perc,e iiei domiciliare5 (ncunotinarea pre! ut (n alin.B2C se poate face i dup pre entarea or'anului de urmrire penal la domiciliul persoanei ce urmea s fie perc,e iionat. %C :n ca ul (n care a!ocatul suspectului sau al inculpatului este pre ent la efectuarea unui act de urmrire penal5 se face meniune despre aceasta5 iar actul este semnat i de a!ocat. B*C :n cursul procedurii de camer preliminar i (n cursul judecii5 a!ocatul are dreptul s consulte actele dosarului5 s asiste pe inculpat5 s e)ercite drepturile procesuale ale acestuia5 s formule e pl6n'eri5 cereri i memorii. Art.=1. As$sten#% .ur$d$c( % &erso%ne$ )(t(-%te/ % &(r#$$ c$)$'e 0$ % &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente B1C A!ocatul persoanei !tmate5 al prii ci!ile sau al prii responsa$ile ci!ilmente are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal (n condiiile art. 105 dreptul de a consulta actele dosarului i de a formula cereri i depune memorii. .ispo iiile art. -* alin. B1C se aplic (n mod corespun tor. B2C A!ocatul persoanei !tmate5 al prii ci!ile sau al prii responsa$ile ci!ilmente are dreptul s $eneficie e de timpul i (nlesnirile necesare pentru pre'tirea unei aprri efecti!e. B3C :n cursul judecii5 a!ocatul persoanei !tmate5 al prii ci!ile sau al prii responsa$ile ci!ilmente are dreptul de a e)ercita drepturile persoanei asistate5 cu e)cepia celor pe care aceasta le e)ercit personal5 i dreptul de a consulta actele dosarului. B"C Asistena juridic este o$li'atorie c6nd persoana !tmat sau partea ci!il este o persoan lipsit de capacitate de e)erciiu ori cu capacitate de e)erciiu restr6ns. B#C +6nd or'anul judiciar aprecia c din anumite moti!e persoana !tmat5 partea ci!il sau partea responsa$il ci!ilmente nu i<ar putea face sin'ur aprarea5 dispune luarea msurilor pentru desemnarea unui a!ocat din oficiu. Art.=2. Consu't%re% dos%ru'u$ B1C A!ocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi e)ercitat (n mod a$u i!. B2C +onsultarea dosarul presupune dreptul de a studia actele dosarului5 precum i dreptul de a nota date sau informaii din dosar. #0

B3C :n cursul urmririi penale5 procurorul sta$ilete data i durata consultrii (ntr<un termen re ona$il. B"C :n cursul urmririi penale5 procurorul poate restriciona moti!at consultarea dosarului de suspect sau de a!ocatul su5 iar pe o perioad de cel mult 1# ile de inculpat sau de a!ocatul acestuia5 dac prin aceasta s<ar putea aduce atin'ere $unei desfurri a urmririi penale. B#C :n cursul urmririi penale5 a!ocatul are o$li'aia de a pstra confidenialitatea sau secretul datelor i actelor de care a luat cunotin cu oca ia consultrii dosarului. B%C :n toate ca urile5 a!ocatului nu<i poate fi restricionat dreptul de a consulta declaraiile prii sau ale su$iectului procesual principal pe care (l asist sau (l repre int. *C :n !ederea pre'tirii aprrii5 a!ocatul inculpatului are dreptul de a lua cunotin de (ntre' materialul dosarului de urmrire penal (n procedurile desfurate (n faa judectorului de drepturi i li$erti pri!ind msurile pri!ati!e sau restricti!e de drepturi5 la care a!ocatul particip. Art.=:. *re&tu' de % for-u'% &'Bn,ere B1C A!ocatul are dreptul de a formula pl6n'ere5 potri!it art. 33# < 33-. B2C :n situaiile pre! ute (n art. -* alin. B2C5 art.10 alin.B2C i art.125 procurorul ierar,ic superior este o$li'at s re ol!e pl6n'erea i s comunice soluia (n cel mult "- de ore. :mpotri!a soluiei dispuse de procuror5 se poate face pl6n'ere la judectorul de drepturi i li$erti5 (n termen de trei ile de la primirea comunicrii. Procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti actele procesuale necesare soluionrii pl6n'erii. B3C Pl6n'erea se soluionea (n camera de consiliu fr citarea prilor5 iar participarea procurorului este o$li'atorie. B"C ;udectorul de drepturi i li$erti se pronun prin (nc,eiere5 care nu este supus niciunei ci de atac. Art.=C. Re&re+ent%re% B1C :n cursul judecii5 inculpatul5 celelalte pri5 precum i persoana !tmat pot fi repre entai5 cu e)cepia ca urilor (n care pre ena inculpatului este o$li'atorie. B2C :n ca urile (n care le'ea admite repre entarea suspectului sau inculpatului5 instana de judecat5 c6nd aprecia necesar pre ena suspectului sau a inculpatului5 dispune aducerea acestuia.

#1

TITLUL I! PRO5ELE/ MI6LOACELE *E PRO5 I PROCE*EE PRO5ATORII CAPITOLUL I Re,u'$ ,ener%'e Art.=3. Pro1% 0$ -$.'o%ce'e de &ro1( B1C +onstituie pro$ orice element de fapt care ser!ete la constatarea e)istenei sau ine)istenei unei infraciuni5 la identificarea persoanei care a s!6rit<o i la cunoaterea (mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cau ei i care contri$uie la aflarea ade!rului (n procesul penal. B2C Pro$a se o$ine (n procesul penal prin urmtoarele mijloace: aC declaraiile suspectului i ale inculpatuluiD $C declaraiile persoanei !tmateD cC declaraiile prii ci!ile i ale prii responsa$ile ci!ilmenteD dC declaraiile martorilorD eC (nscrisuri5 rapoarte de e)perti 5 procese<!er$ale5 foto'rafii5 mijloace materiale de pro$D fC orice alt mijloc de pro$ care nu este inter is prin le'e. Art.=8. O1$ectu' &ro1%#$un$$ +onstituie o$iect al pro$ei: aC e)istena infraciunii i s!6rirea ei de ctre inculpatD $C faptele pri!itoare la rspunderea ci!il5 atunci c6nd e)ist constituire de parte ci!ilD cC faptele i (mprejurrile de fapt de care depinde aplicarea normelor de procedurD dC orice (mprejurare necesar pentru justa soluionare a cau ei. Art.=<. S%rc$n% &ro1e$ B1C :n aciunea penal sarcina pro$ei aparine procurorului5 iar (n aciunea ci!il5 prii ci!ile ori5 dup ca 5 procurorului care e)ercit aciunea ci!il (n ca ul (n care persoana !tmat este lipsit de capacitate de e)erciiu sau are capacitate de e)erciiu restr6ns. B2C Suspectul sau inculpatul nu este o$li'at s<i do!edeasc ne!ino!ia i are dreptul de a nu contri$ui la propria acu are. #2

Art.=>. Ad-$n$str%re% &ro1e'or B1C :n cursul urmririi penale5 or'anul de urmrire penal str6n'e i administrea pro$e at6t (n fa!oarea5 c6t i (n defa!oarea suspectului sau a inculpatului5 din oficiu sau la cerere. B2C :n cursul judecii5 instana administrea pro$e la cererea procurorului5 a persoanei !tmate sau a prilor i5 (n mod su$sidiar5 din oficiu5 atunci c6nd consider necesar pentru formarea con!in'erii sale. B3C +ererea pri!itoare la administrarea unor pro$e formulat (n cursul urmririi penale sau (n cursul judecii de ctre persoanele (ndreptite se admite sau se respin'e moti!at de ctre or'anele judiciare. B"C &r'anele judiciare pot respin'e o cerere pri!itoare la administrarea unor pro$e atunci c6nd: aC pro$a nu este rele!ant (n raport cu o$iectul pro$aiunii din cau D $C se aprecia c pentru do!edirea elementului de fapt care constituie o$iectul pro$ei au fost administrate suficiente mijloace de pro$D cC pro$a nu este necesar (ntruc6t faptul este notoriuD dC pro$a este imposi$il de o$inutD eC cererea a fost formulat (n scopul !dit al ter'i!ersrii procesuluiD fC cererea a fost formulat de o persoan ne(ndreptitD 'C cererea este contrar le'ii. Art.==. Pr$nc$&$u' 'o$%'$t(#$$ %d-$n$str(r$$ &ro1e'or B1C :n scopul o$inerii de pro$e este oprit a se (ntre$uina !iolena5 promisiunea unui a!antaj nepermis de le'e5 ameninarea cu un ru injust sau orice alt mijloc de constr6n'ere inter is prin le'e. B2C Nu pot fi folosite metode sau te,nici de ascultare care afectea capacitatea persoanei de a<i aminti i de a relata (n mod contient i !oluntar faptele care constituie o$iectul pro$ei. 3nterdicia se aplic c,iar dac persoana ascultat (i d consimm6ntul la utili area unei asemenea metode sau te,nici de ascultare. B3C &r'anele judiciare penale sau o alt persoan care acionea pentru acestea nu pot pro!oca o persoan s s!6reasc o infraciune (n !ederea o$inerii de pro$e. Art.144. E?c'udere% &ro1e'or o1#$nute 7n -od ne'e,%' B1C Pro$ele o$inute (n mod nele'al nu pot fi folosite (n cadrul procesului penal. B2C :n mod e)cepional5 pro$ele o$inute (n mod nele'al pot fi folosite atunci c6nd5 prin aceasta nu este (ncalcat caracterul ec,ita$il al procesului penal. B3C Pro$ele o$inute prin tortur5 tratamente inumane sau de'radante nu pot fi folosite (n cadrul procesului penal. #3

B"C Pro$ele deri!ate din pro$ele pre! ute (n alin.B1C i B3C se e)clud dac au fost o$inute (n mod direct din pro$ele o$inute (n mod nele'al i nu puteau fi o$inute (n alt mod. B#C Pro$ele deri!ate din pro$ele pre! ute (n alin.B1C i B3C nu se e)clud dac pro$ele o$inute (n mod nele'al sunt folosite (n condiiile alin. B2C. Art.141. A&rec$ere% &ro1e'or B1C Pro$ele nu au o !aloare dinainte sta$ilit prin le'e i sunt supuse li$erei aprecieri a or'anelor judiciare (n urma e!alurii tuturor pro$elor administrate (n cau . B2C :n luarea deci iei asupra e)istenei infraciunii i a !ino!iei inculpatului instana ,otrte moti!at5 cu trimitere la toate pro$ele e!aluate. +ondamnarea se dispune doar atunci c6nd instana are con!in'erea c acu aia a fost do!edit dincolo de orice (ndoial re ona$il. B3C Aotr6rea instanei nu se poate (ntemeia5 (n msur determinant5 pe mrturia in!esti'atorului su$ acoperire care a fost audiat (n calitate de martor5 sau pe declaraiile martorilor protejai. CAPITOLUL II Ascu't%re% &erso%ne'or SECIUNEA 1 Reguli generale n materia ascultrii persoanelor Art.142. Perso%ne %scu't%te 7n cursu' &rocesu'u$ &en%' :n cursul procesului penal5 (n condiiile pre! ute de le'e5 pot fi ascultate urmtoarele persoane: suspectul5 inculpatul5 persoana !tmat5 partea ci!il5 partea responsa$il ci!ilmente5 martorii i e)perii. Art.14:. Ascu't%re% &r$n $nter&ret B1C &ri de c6te ori persoana ascultat nu (nele'e5 nu !or$ete sau nu se e)prim $ine (n lim$a rom6n5 ascultarea se face prin interpret. 3nterpretul poate fi desemnat de or'anele judiciare sau ales de pri sau persoana !tmat5 dintre interpreii autori ai5 potri!it le'ii. B2C .ac persoana ascultat este surd5 mut sau surdo<mut5 ascultarea se face cu participarea unei persoane autori ate care are capacitatea de a comunica prin lim$ajul special. #"

B3C :n ca uri e)cepionale5 dac nu este pre ent o persoan care poate comunica prin lim$ajul special5 persoanei ascultate care este surd (i !or fi adresate (ntre$rile (n scris5 iar dac este mut5 rspunsurile !or fi redactate de aceasta (n scris. B"C.ispo itiile art. 11* alin. B2C i art. 111 se aplic (n mod corespun ator. Art.14C. Protec#$% s(n(t(#$$ &erso%ne'or %scu't%te .ac (n timpul ascultrii unei persoane5 aceasta acu simptomele unei $oli care (i afectea capacitatea fi ic sau psi,ic de a participa la ascultare5 or'anul judiciar dispune (ntreruperea ascultrii i ia msuri pentru ca persoana s fie consultat de un medic. SECIUNEA a 2-a scultarea suspectului sau a inculpatului Art.143. "ntre1(r$ &r$)$nd &erso%n% sus&ectu'u$ s%u % $ncu'&%tu'u$ B1C 2a (nceputul primei ascultri5 or'anul judiciar adresea (ntre$ri suspectului sau inculpatului cu pri!ire la nume5 prenume5 porecl5 data i locul naterii5 numele i prenumele prinilor5 cetenie5 naionalitate5 starea ci!il5 situaia militar5 studii5 profesie sau ocupaie5 loc de munc5 domiciliu i adresa unde locuiete efecti! i adresa la care dorete s (i fie comunicate actele de procedur5 antecedente penale sau dac (mpotri!a sa se desfoar un alt proces penal5 precum i cu pri!ire la orice alte date pentru sta$ilirea situaiei sale personale. B2C :ntre$rile pre! ute (n alin.B1C se repet la ascultrile ulterioare doar atunci c6nd or'anul judiciar consider necesar. Art.148. Co-un$c%re% dre&tur$'or 0$ % o1'$,%#$$'or B1C &r'anul judiciar comunic suspectului sau inculpatului calitatea (n care este ascultat5 fapta pre! ut de le'ea penal pentru s!6rirea creia este suspectat sau pentru care a fost pus (n micare aciunea penal i (ncadrarea juridic a acesteia. B2C Suspectului sau inculpatului i se aduc apoi la cunotin drepturile pre! ute (n art. -15 precum i urmtoarele o$li'aii: aC o$li'aia de a se pre enta la c,emrile or'anelor judiciare5 atr'6ndu<i< se atenia c5 (n ca ul ne(ndeplinirii acestei o$li'aii5 se poate emite mandat de aducere (mpotri!a sa5 iar (n ca ul sustra'erii5 judectorul poate dispune arestarea sa pre!enti!D $C o$li'aia de a comunica (n scris (n termen de 3 ile orice sc,im$are a adresei5 atr'6ndu<i<se atenia c (n ca ul ne(ndeplinirii acestei o$li'aii citaiile ##

i orice alte acte comunicate la prima adres rm6n !ala$ile i se consider c le< a luat la cunotin. B3C :n cursul urmririi penale5 (nainte de prima ascultare a suspectului sau inculpatului i se aduc la cunotin drepturile i o$li'aiile pre! ute (n alin. B2C i i se (nm6nea 5 su$ semntur5 un formular scris care cuprinde aceste drepturi5 iar (n ca ul (n care nu poate ori refu s semne e se !a (nc,eia un proces< !er$al. Art.14<. Modu' de %scu't%re B1C .up (ndeplinirea dispo iiilor art.10# i 10%5 suspectul sau inculpatul este lsat s declare tot ceea ce dorete referitor la fapta pre! ut de le'ea penal care i<a fost comunicat. B2C 2a cererea suspectului sau inculpatului5 atunci c6nd consider necesar5 or'anul judiciar poate permite acestuia s utili e e (nsemnri i notie proprii. B3C .up ce suspectul sau inculpatul i<a finali at relatarea li$er5 i se pot pune (ntre$ri. B"C .ac (n cursul ascultrii suspectul sau inculpatul (i e)ercit dreptul de a nu face nicio o declaraie5 ascultarea nu poate continua5 (nc,eindu<se un proces !er$al. Art.14>. Conse-n%re% dec'%r%#$$'or B1C .eclaraiile suspectului sau inculpatului se consemnea (n scris. :n fiecare declaraie se !or consemna5 totodat5 ora (nceperii i ora (nc,eierii ascultrii suspectului sau inculpatului. B2C .ac este de acord cu coninutul declaraiei scrise5 suspectul sau inculpatul o semnea . .ac suspectul sau inculpatul are de fcut completri5 rectificri sau preci ri5 acestea !or fi indicate (n finalul declaraiei5 fiind urmate de semntura suspectului sau a inculpatului. B3C +6nd suspectul sau inculpatul nu poate sau refu s semne e5 or'anul judiciar consemnea acest lucru (n declaraia scris. B"C .eclaraia scris este semnat i de or'anul de urmrire penal care a procedat la ascultarea suspectului sau inculpatului5 de judectorul de drepturi i li$erti ori de preedintele completului de judecat i de 'refier5 de a!ocatul suspectului sau inculpatului c6nd acesta a fost pre ent5 precum i de interpret c6nd declaraia a fost luat printr<un interpret. B#C :n cursul urmririi penale5 ascultarea suspectului sau inculpatului se (nre'istrea cu mijloace te,nice audio sau audio!ideo. Atunci c6nd (nre'istrarea nu este posi$il5 acest lucru se consemnea (n declaraia suspectului sau inculpatului5 cu indicarea concret a moti!ului pentru care (nre'istrarea nu a fost posi$il.

#%

SECIUNEA a 3-a scultarea persoanei vtmate, a prii civile i a prii responsabile civilmente Art.14=. Modu' de %scu't%re % &erso%ne$ )(t(-%te B1C 2a (nceputul primei ascultri5 or'anul judiciar adresea persoanei !tmate (ntre$rile pre! ute (n art.10#5 care se aplic (n mod corespun tor. B2C Persoanei !tmate i se aduc apoi la cunotin urmtoarele drepturi i o$li'aii: aC dreptul de a fi asistat de a!ocat5 iar (n ca urile de asisten o$li'atorie5 dreptul de a i se desemna un a!ocat din oficiuD $C dreptul de a apela la un mediator (n ca urile permise de le'eD cG dreptul de a propune administrarea de pro$e (n condiiile pre! ute de le'eD dC dreptul de a fi (ncunotinat cu pri!ire la desfurarea proceduriiD eC o$li'aia de a se pre enta la toate c,emrile or'anelor judiciareD fC o$li'aia de a comunica orice sc,im$are de adresD 'C o$li'aia de a spune ade!rul. B3C .ispo iiile art.10* alin.B1C < B3C i art.10- se aplic (n mod corespun tor. B"C :n cursul urmririi penale5 ascultarea persoanei !tmate se (nre'istrea prin mijloace te,nice audio sau audio!ideo atunci c6nd or'anul de urmrire penal consider necesar sau atunci c6nd persoana !tmat a solicitat aceasta (n mod e)pres i (nre'istrarea este posi$il. Art.114. Modu' de %scu't%re % &(r#$$ c$)$'e 0$ % &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente B1C Ascultarea prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente se face potri!it dispo iiilor art.101 alin.B1C5 B3C i B"C5 care se aplic (n mod corespun tor. B2C Prii ci!ile5 precum i prii responsa$ile ci!ilmente li se aduc la cunotin urmtoarele drepturi: aC dreptul de a fi asistat de a!ocat5 iar (n ca urile de asisten o$li'atorie5 dreptul de a i se desemna un a!ocat din oficiuD $C dreptul de a apela la un mediator (n ca urile permise de le'eD cC dreptul de a propune administrarea de pro$e de ctre or'anul judiciar (n latura ci!il a cau ei5 (n condiiile pre! ute de le'e. Art.111. Protec#$% &erso%ne$ )(t(-%te 0$ % &(r#$$ c$)$'e Atunci c6nd sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de le'e5 or'anul de urmrire penal poate dispune fa de persoana !tmat sau fa de partea ci!il #*

msurile de protecie pre! ute (n art.12" alin.B1C lit.aC i $C5 iar instana poate dispune msurile pre! ute (n art.12# lit.$C5 cC i dC . SECIUNEA a 4-a scultarea martorilor Art.112. Perso%ne %scu't%te c% -%rtor B1C Poate fi ascultat (n calitate de martor orice persoan care are cunotin despre !reo fapt sau (mprejurare de fapt care constituie pro$ (n cau a penal. B2C &rice persoan citat (n calitate de martor are urmtoarele o$li'aii: aC de a se pre enta (n faa or'anului judiciar care a citat<o la locul5 iua i ora artate (n citaieD $C de a depune jurm6nt sau declaraie solemn (n faa instaneiD cC de a spune ade!rul. B3C +alitatea de martor are (nt6ietate fa de calitatea de e)pert sau de a!ocat de mediator5 ori repre entant al uneia dintre pri sau al unui su$iect procesual principal5 cu pri!ire la faptele i (mprejurrile de fapt pe care persoana le<a cunoscut (nainte de a do$6ndi aceast calitate. B"C Pot fi ascultate (n calitate de martor i persoanele care au (ntocmit procese<!er$ale (n temeiul art. %0 i art. %1. Art.11:. C%&%c$t%te% de % f$ -%rtor B1C &rice persoan poate fi citat i ascultat (n calitate de martor5 cu e)cepia prilor i a su$iecilor procesuali principali. B2C Persoanele care sufer de o $oal sau care se afl (ntr<o oricare alt situaie ce are ca efect punerea la (ndoial5 (n mod re ona$il5 a capacitii de a fi martor pot fi ascultai ca martori doar atunci c6nd or'anul judiciar constat c persoana este capa$il s relate e (n mod contient fapte i (mprejurri de fapt conforme cu realitatea i (nele'e o$li'aia de a spune ade!rul. B3C Pentru a decide cu pri!ire la capacitatea unei persoane de a fi martor5 or'anul judiciar poate dispune5 la cerere sau din oficiu5 orice e)aminare necesar5 prin mijloacele pre! ute de le'e. Art.11C. O1$ectu' 0$ '$-$te'e dec'%r%#$e$ -%rtoru'u$ B1C 9artorul este ascultat asupra unor fapte sau (mprejurri de fapt care constituie o$iectul pro$aiunii (n cau a (n care a fost citat. B2C Ascultarea martorului poate fi e)tins asupra tuturor (mprejurrilor necesare pentru !erificarea credi$ilitii sale. B3C Nu pot face o$iectul declaraiei martorului acele fapte sau (mprejurri al cror secret sau confidenialitate poate fi opus prin le'e or'anelor judiciare. #-

B"C ?aptele sau (mprejurrile artate (n alin. B3C pot face o$iectul declaraiei martorului atunci c6nd autoritatea competent sau persoana (ndreptit (i e)prim acordul (n acest sens sau atunci c6nd e)ist o alt cau le'al de (nlturare a o$li'aiei de a pstra secretul sau confidenialitatea. B#C .eclaraia dat (n condiiile alin. B"C nu constituie infraciune. Art.113. Perso%ne c%re %u dre&tu' de % refu+% s( de% dec'%r%#$$ 7n c%'$t%te de -%rtor B1C Au dreptul de a refu a s fie ascultate (n calitate de martor urmtoarele persoane: aC soul5 ascendenii i descendenii (n linie direct5 precum i fraii i surorile suspectului sau inculpatuluiD $C persoanele (n pri!ina crora s<a demonstrat cu certitudine c au sta$ilit cu suspectul sau inculpatul relaii asemntoare acelora dintre soi sau dintre prini i copiiD cC persoanele care au a!ut calitatea de so al suspectului sau al inculpatului. B2C .up comunicarea drepturilor i o$li'aiilor potri!it art.11- or'anele judiciare comunic persoanelor pre! ute (n alin.B1C dreptul de a refu a s dea declaraii (n calitate de martor. B3C .ac persoanele pre! ute (n alin.B1C sunt de acord s dea declaraii5 (n pri!ina acestora sunt aplica$ile toate dispo iiile pri!itoare la drepturile i o$li'aiile martorilor. B"C :n cau ele reunite5 persoana care (ndeplinete una dintre calitile pre! ute (n alin.B1C (n raport cu unul dintre suspeci sau inculpai este scutit de o$li'aia de a depune mrturie i (mpotri!a celorlali suspeci sau inculpai5 (n ca ul (n care declaraia sa nu poate fi limitat doar la acetia din urm. Art.118. *re&tu' -%rtoru'u$ de % nu se %cu+% B1C 9artorul are dreptul de a nu face declaraii cu pri!ire la fapte i (mprejurri prin care s<ar e)pune unei in!esti'aii penale. B2C Atunci c6nd constat c prin declaraia sa martorul s<ar e)pune unei in!esti'aii penale5 or'anul judiciar are urmtoarele o$li'aii: aC de a comunica martorului c (n urma acestor declaraii se pot declana in!esti'aii penale (mpotri!a saD $C de a aduce la cunotin martorului dreptul de a nu da nicio declaraie cu pri!ire la aspectele care l<ar putea e)pune unei in!esti'aii penale5 precum i dreptul de a fi asistat de un a!ocat. B3C .eclaraia martorului dat cu (nclcarea dispo iiilor alin. B2C nu poate fi folosit (mpotri!a sa.

#1

Art.11<. "ntre1(r$ &r$)$nd &erso%n% -%rtoru'u$ B1C .ispo iiile art.10# se aplic (n mod corespun tor (n ca ul ascultrii martorului. B2C 9artorului i se comunic o$iectul cau ei i apoi este (ntre$at dac este sau mem$ru de familie sau fost so al suspectului5 inculpatului5 persoanei !tmate sau al celorlalte pri din procesul penal5 dac se afl (n relaii de prietenie sau de dumnie cu aceste persoane5 precum i dac a suferit !reo pa'u$ (n urma s!6ririi infraciunii. B3C 9artorului nu i se adresea (ntre$rile pri!ind persoana sa5 atunci c6nd fa de acesta s<a dispus o msur de protecie a datelor de identitate. Art.11>. Co-un$c%re% dre&tur$'or 0$ o1'$,%#$$'or B1C &r'anul judiciar comunic martorului calitatea (n care este ascultat i faptele sau (mprejurrile de fapt pentru do!edirea crora a fost propus ca martor. B2C 9artorului i se aduc apoi la cunotin urmtoarele drepturi i o$li'aii: aC dreptul de a fi supus msurilor de protecie i de a $eneficia de restituirea c,eltuielilor prilejuite de c,emarea (n faa or'anelor judiciare5 atunci c6nd sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de le'eD $C o$li'aia de a se pre enta la c,emrile or'anelor judiciare5 atr'6ndu<i< se atenia c (n ca ul ne(ndeplinirii acestei o$li'aii5 se poate emite mandat de aducere (mpotri!a saD cC o$li'aia de a comunica (n scris5 (n termen de # ile5 orice sc,im$are a locuinei5 atr'6ndu<i<se atenia c (n ca ul ne(ndeplinirii acestei o$li'aii se poate dispune (mpotri!a sa sanciunea pre! ut de art. 2-3 alin. B1C. dC o$li'aia de a da declaraii conforme cu realitatea5 atr'6ndu<i<se atenia c le'ea pedepsete infraciunea de mrturie mincinoasD eC (n cursul judecii5 o$li'aia de a depune jurm6nt sau declaraie solemn. Art.11=. 6ur(-Bntu' 0$ dec'%r%#$% so'e-n( % -%rtoru'u$ B1C :n cursul judecii5 dup (ndeplinirea dispo iiilor art.11* i 11-5 preedintele completului solicit martorului depunerea jurm6ntului sau a declaraiei solemne. B2C Preedintele completului (l (ntrea$ pe martor dac dorete s depun un jurm6nt reli'ios sau o declaraie solemn. B3C 4e)tul jurm6ntului este urmtorul: I;ur c !oi spune ade!rul i nu !oi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s<mi ajute .umne euJK. Referirea la di!initate din formula jurm6ntului se sc,im$ (n funcie de credina reli'ioas a martorului. B"C :n timpul depunerii jurm6ntului5 cu e)cepiile impuse de credina reli'ioas5 martorul ine m6na dreapt pe cruce sau pe Hi$lie. %0

B#C :n ca ul (n care martorul ale'e s fac o declaraie solemn5 te)tul acesteia este urmtorul: I9 o$li' c !oi spune ade!rul i nu !oi ascunde nimic din ceea ce tiuK. B%C .ispo iiile alin. B1C E B#C se aplic (n mod corespun tor (n procedura administrrii anticipate a pro$elor5 (n faa judectorului de drepturi i li$erti. Art.124. Modu' de %scu't%re % -%rtoru'u$ B1C ?iecare martor este ascultat separat i fr pre ena altor martori. B2C .up (ndeplinirea dispo iiilor art.11* < 1115 martorul este lsat s declare tot ceea ce tie (n le'tur cu faptele sau (mprejurrile de fapt pentru do!edirea crora a fost propus. B3C .up ce a terminat relatarea li$er5 martorului i se pot adresa (ntre$ri. B"C 9artorului nu i se pot adresa (ntre$ri pri!ind opiunile politice5 ideolo'ice sau reli'ioase ori alte circumstane strict personale i de familie5 cu e)cepia ca ului (n care acestea sunt strict necesare pentru aflarea ade!rului (n cau sau pentru !erificarea credi$ilitii martorului. Art.121. Conse-n%re% dec'%r%#$$'or B1C +onsemnarea declaraiilor se face potri!it dispo iiilor art.10-5 care se aplic (n mod corespun tor. B2C :n cursul urmririi penale5 ascultarea martorului se (nre'istrea prin mijloace te,nice audio sau audio!ideo dac or'anul de urmrire penal consider necesar sau dac martorul solicit e)pres aceasta5 i (nre'istrarea este posi$il. Art.122. C%+ur$ s&ec$%'e de %scu't%re % -%rtoru'u$ B1C Ascultarea martorului minor (n !6rst de p6n la 13 ani are loc (n pre ena unuia dintre prini5 a tutorelui sau a persoanei ori a repre entantului instituiei creia (i este (ncredinat minorul spre cretere i educare. B2C .ac persoanele artate la alin. 1 nu pot fi pre ente sau au calitatea de suspect5 inculpat5 persoan !tmat5 parte ci!il5 parte responsa$il ci!ilmente sau martor (n cau ori e)ist suspiciunea re ona$il c pot influena declaraia minorului5 ascultarea acestuia are loc (n pre ena oricrei alte persoane cu capacitate deplin de e)erciiu sta$ilite de or'anul judiciar. B3C .ac se consider necesar5 la cerere sau din oficiu5 or'anul de urmrire penal dispune ca la audierea martorului minor s asiste un psi,olo' sau un consilier al ser!iciului de pro$aiune. B"C Ascultarea martorului minor tre$uie s e!ite producerea oricrui efect ne'ati! asupra strii psi,ice a acestuia. B#C :n cau ele pri!ind infraciunile de !iolen (ntre mem$rii aceleiai familii5 instana poate dispune ca martorul su$ 1% ani s nu fie audiat (n edina %1

de judecat5 admi6ndu<se pre entarea unei audieri efectuate (n preala$il5 prin (nre'istrri audio!ideo. B%C 9artorului minor care la data ascultrii nu a (mplinit !6rsta de 13 ani nu i se comunic o$li'aiile pre! ute (n art. 11- alin.B2C lit.dC i eC5 dar i se atra'e atenia s spun ade!rul. B*C Persoanele care au a!ut calitatea de suspect sau inculpat (n aceeai cau i cu pri!ire la aceeai fapt sau cu pri!ire la fapte diferite aflate (n str6ns le'tur5 dac ulterior s<a dispus disjun'erea cau elor pot fi audiate (n calitate de martor dac renun e)pres la dreptul pre! ut de art. 11% alin. 2 lit. aC. &r'anele judiciare au o$li'aia consemnrii calitii lor procesuale anterioare. B-C .ispo iiile alin. B*C se aplic (n mod corespun tor i persoanelor care au calitatea de suspect sau inculpat (n cau e diferite5 cu pri!ire la care nu a fost dispus reunirea5 dei sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art. "2. SECIUNEA a 5-a !rotecia martorilor 1. Protecia artori!or a eninai Art.12:. M%rtor %-en$n#%t B1C :n ca ul (n care e)ist o suspiciune re ona$il c !iaa5 inte'ritatea corporal5 li$ertatea5 $unurile sau acti!itatea profesional a martorului ar putea fi puse (n pericol ca urmare a datelor pe care le furni ea or'anelor judiciare sau a declaraiilor sale5 or'anul judiciar competent acord acestuia statutul de martor ameninat i dispune una sau mai multe dintre msurile de protecie pre! ute (n art.12" sau art.12#. B2C Statutul de martor ameninat se acord i atunci c6nd pericolul pri!ete un mem$ru de familie al martorului. Art.12C. M(sur$ de &rotec#$e d$s&use 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n cursul urmririi penale5 odat cu acordarea statutului de martor ameninat5 procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmtoarele msuri: aC protecia datelor de identitate i acordarea unui pseudonim cu care martorul !a semna declaraia sa5 atunci c6nd celelalte msuri de protecie nu sunt suficienteD $C supra!e',erea i pa a locuinei martorului sau asi'urarea unei locuine temporareD cC (nsoirea i asi'urarea proteciei martorului sau a mem$rilor de familie ai acestuia (n cursul deplasrilorD

%2

dC ascultarea martorului fr ca acesta s fie pre ent5 prin intermediul mijloacelor audio!ideo de transmitere5 cu !ocea i ima'inea distorsionate5 atunci c6nd celelalte msuri nu sunt suficiente. B2C Procurorul dispune aplicarea unei msuri de protecie din oficiu sau la cererea martorului5 a uneia din pri sau a unui su$iect procesual principal. B3C :n ca ul aplicrii msurilor de protecie pre! ute (n alin.B1C lit.aC5 dC declaraia martorului nu !a cuprinde adresa sa real sau datele sale de identitate5 acestea fiind consemnate (ntr<un re'istru special la care !or a!ea acces doar or'anul de urmrire penal5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana5 (n condiii de confidenialitate. B"C Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninat i aplicarea msurilor de protecie prin ordonan moti!at5 care se pstrea (n condiii de confidenialitate5 iar dup finali area urmririi penale5 dac msurile nu se menin5 se depune la dosarul cau ei. B#C Procurorul !erific5 la inter!ale de timp re ona$ile5 dac se menin condiiile de dispunere a msurilor de protecie i dispune prin ordonan moti!at asupra meninerii sau (ncetrii acestora. B%C :n situaia (n care procurorul consider c msurile de protecie sunt necesare i (n procedura camerei preliminare sau (n cursul judecii i sunt (ndeplinite celelalte condiii pre! ute de le'e5 sesi ea judectorul de drepturi i li$erti5 (n !ederea meninerii msurilor de protecie. B*C .ac starea de pericol a aprut (n cursul procedurii de camer preliminar judectorul de camer preliminar5 din oficiu sau la sesi area procurorului dispune msurile de protecie pre! ute (n art. 12#. .ispo iiile art. 12% se aplic (n mod corespun tor. B-C 9surile de protecie pre! ute (n alin.1 lit. $C i cC se comunic autoritii desemnate cu punerea (n e)ecutare a msurii. Art.123. M(sur$ de &rotec#$e d$s&use 7n cursu' .udec(#$$ :n cursul judecii5 odat cu acordarea statutului de martor ameninat5 instana dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmtoarele msuri: aC supra!e',erea i pa a locuinei martorului sau asi'urarea unei locuine temporareD $C (nsoirea i asi'urarea proteciei martorului sau a mem$rilor de familie ai acestuia (n cursul deplasrilor D cC nepu$licitatea edinei de judecat pe durata ascultrii martoruluiD dC ascultarea martorului fr ca acesta s fie pre ent (n sala de judecat5 prin intermediul mijloacelor audio!ideo de transmitere5 cu !ocea i ima'inea distorsionate5 atunci c6nd celelalte msuri nu sunt suficienteD eC protecia datelor de identitate a martorului i acordarea unui pseudonim su$ care acesta !a depune mrturie.

%3

Art.128. *$s&unere% -(sur$$ &rotec#$e$ -%rtoru'u$ 7n cursu' .udec(#$$ B1C 3nstana dispune aplicarea unei msuri de protecie din oficiu5 la cererea procurorului5 a martorului5 a prilor sau a persoanei !tmate. B2C Propunerea formulat de procuror cuprinde: aC numele martorului care urmea a fi ascultat (n fa a de judecat i fa de care se dorete dispunerea msurii de protecieD $C moti!area concret a 'ra!itii pericolului i a necesitii msurii. B3C Atunci c6nd cererea este formulat de celelalte persoane pre! ute la alin. B1C5 instana poate dispune ca procurorul s efectue e de ur'en !erificri cu pri!ire la temeinicia cererii de protecie. B"C +ererea se soluionea (n camera de consiliu5 fr participarea persoanei care a formulat cererea. B#C Participarea procurorului este o$li'atorie. B%C 3nstana se pronun prin (nc,eiere moti!at5 care nu este supus niciunei ci de atac. B*C :nc,eierea prin care se dispune msura de protecie se pstrea (n condiii de confienialitate. .ac protecia martorului este necesar i dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii5 sunt aplica$ile dispo iiile le'ii speciale. B-C 9surile de protecie pre! ute la art. 12# lit. aC i $C se comunic autoritii desemnate de le'e cu punerea (n e)ecutare a msurilor. Art. 12<. Ascu't%re% -%rtoru'u$ &rote.%t B1C :n situaia pre! ut (n art. 12" alin. B1C lit. dC i art. 12# alin. B1C lit. dC5 procurorul5 judectorul de drepturi i li$erti sau5 dup ca 5 instana de judecat procedea la ascultarea martorului fr ca acesta s fie pre ent fi ic la locul unde se afl procurorul ori (n sala (n care se desfoar edina de judecat5 prin intermediul mijloacelor audio!ideo. B2C 2a solicitarea or'anului judiciar sau a martorului ascultat (n condiiile alin. B1C5 la luarea declaraiei poate participa un consilier de pro$aiune5 care are o$li'aia de a pstra secretul profesional cu pri!ire la datele de care a luat cunotin (n timpul audierii. &r'anul judiciar are o$li'aia s aduc la cunotina martorului dreptul de a solicita audierea (n pre ena unui consilier de pro$aiune sau5 dup ca 5 a oricrei alte persoane a crei pre en este considerat necesar. B3C Su$iecii procesuali principali5 prile i a!ocatii acestora pot adresa (ntre$ri martorului ascultat (n condiiile alin. B1C i H2G. &r'anul judiciar respin'e (ntre$rile care nu sunt utile i concludente judecrii cau ei sau c%re pot conduce la identificarea martorului. B"C .eclaraia martorului protejat se (nre'istrea prin mijloace te,nice !ideo i audio i se red inte'ral (n form scris. B#C :n cursul urmririi penale declaraia se semnea de or'anul de urmrire penal ori5 dup ca 5 de judectorul de drepturi i li$erti i de procurorul care a fost pre ent la ascultarea martorului i se depune la dosarul %"

cau ei. .eclaraia martorului5 transcris5 !a fi semnat i de acesta i !a fi pstrata (n dosarul depus la parc,et5 (ntr<un loc special5 (n plic si'ilat5 (n condiii de si'uran. B%C :n cursul judecii5 declaraia martorului se semnea de preedintele completului de judecat. B*C Suportul pe care a fost (nre'istrat declaraia martorului5 (n ori'inal5 si'ilat cu si'iliul parc,etului sau5 dup ca 5 al instanei de judecat (n faa creia s<a fcut declaraia5 se pstrea (n condiii de confidenialitate. Suportul care conine (nre'istrrile efectuate (n cursul urmririi penale este (naintat la terminarea urmririi penale instanei competente5 (mpreun cu dosarul cau ei5 i este pstrat (n aceleai condiii pri!ind confidenialitatea. 2. Protecia artori!or "u!nera#i!i Art.12>. M%rtoru' )u'ner%1$' B1C Procurorul sau 5 dup ca 5 instana poate decide acordarea statutului de martor !ulnera$il urmtoarelor cate'orii de persoane: aC martorului care a suferit o traum fi ic sau psi,ic ca urmare a s!6ririi infraciunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatuluiD $C martorului care5 din cau a unei afeciuni de natur psi,ic5 manifest o sensi$ilitate deose$it5 care (l (mpiedic s depun mrturie (n cursul edinei de judecatD cC martorului minor. B2C &dat cu acordarea statutului de martor !ulnera$il5 procurorul i instana pot dispune msurile de protecie pre! ute (n art.12" lit.cC i dC sau5 dup ca 5 art. 12# lit.$C E eC5 care se aplic (n mod corespun tor. .istorsionarea !ocii i a ima'inii nu este o$li'atorie. B3C .ispo iiile art. 12" i 12% se aplic (n mod corespun tor. "eciunea a #$a Confruntarea Art. 12=. Confrunt%re% B1C +6nd se constat c e)ist contra iceri (ntre declaraiile persoanelor ascultate (n aceeai cau 5 se procedea la confruntarea acelor persoane5 dac aceasta este necesar pentru lmurirea cau ei. B2C Persoanele confruntate sunt ascultate cu pri!ire la faptele i (mprejurrile (n pri!ina crora declaraiile date anterior se contra ic. %#

B3C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate (ncu!iina ca persoanele confruntate s<i pun reciproc (ntre$ri. B"C .eclaraiile date de persoanele confruntate se consemnea (ntr<un proces<!er$al. +AP34&282 333 Ident$f$c%re% o1$ecte'or 0$ % &erso%ne'or Art.1:4. Sco&u' 0$ o1$ectu' -(sur$$ B1C 3dentificarea o$iectelor sau a persoanelor se poate dispune dac este necesar (n scopul clarificrii tuturor (mprejurrilor cau ei. B2C 3dentificarea o$iectelor sau persoanelor poate fi dispus de procuror sau de or'anele de cercetare penal5 (n cursul urmririi penale5 sau de instan5 (n cursul judecii. Art.1:1. Aud$ere% &re%'%1$'( % &erso%ne$ c%re f%ce $dent$f$c%re% B1C .up dispunerea msurii i (nainte ca identificarea s fie reali at5 persoana care face identificarea tre$uie audiat cu pri!ire la persoana sau o$iectul pe care urmea s (l identifice. B2C Audierea const (n descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale o$iectului precum i (mprejurrile (n care a fost ! ut. Persoana care face identificarea este (ntre$at dac a mai participat anterior la o alt procedur de identificare pri!ind acelai o$iect sau aceeai persoan5 ori dac persoana sau o$iectul de identificat i<au fost indicate ori descrise anterior. Art.1:2. Ident$f$c%re% o1$ecte'or B1C &$iectele despre care se presupune c sunt (n le'tur cu o infraciune5 cele care sunt folosite ca pro$e5 sau cele (n pri!ina crora este necesar a se sta$ili dac sunt recunoscute5 sunt pre entate (n !ederea identificrii5 dup ce persoana care face identificarea le<a descris (n preala$il. .ac aceste o$iecte nu pot fi aduse pentru a fi pre entate5 persoana care face identificarea poate fi condus la locul unde se afl o$iectele. B2C .esfurarea acti!itii de identificare a o$iectelor5 precum i declaraiile persoanei care face identificarea sunt consemnate (ntr<un proces < !er$al ce tre$uie s cuprind meniuni cu pri!ire la: ordonana sau (nc,eierea prin care s<a dispus msura5 locul unde a fost (nc,eiat5 data5 ora la care a (nceput i ora la care s<a terminat acti!itatea5 cu menionarea oricrui moment de (ntrerupere5 numele5 prenumele persoanelor pre ente i calitatea (n care acestea

%%

particip5 numele i prenumele persoanei care face identificarea5 descrierea amnunit a o$iectelor identificate. B3C :n cursul urmririi penale5 (n situaia (n care or'anul de urmrire consider necesar5 acti!itatea de identificare i declaraia persoanei care face identificarea sunt (nre'istrate audio!ideo. .ac acti!itatea de identificare a o$iectelor este efectuat la locul unde se afl acestea5 este o$li'atorie (nre'istrarea audio!ideo a acti!itii i a declaraiilor persoanei care face identificarea5 cu e)cepia situaiei (n care nu este posi$il efectuarea (nre'istrrii. :nre'istrarea identificrii este ane)at procesului<!er$al5 ca parte inte'rant a acestuia i poate fi folosit ca mijloc de pro$. Art.1::. Ident$f$c%re% &erso%ne'or B1C Persoana care urmea s fie identificat este pre entat (mpreun cu alte " < % persoane necunoscute cu trsturi asemntoare celor descrise de persoana care face identificarea. B2C .ispo iiile alin. B1C sunt aplica$ile (n mod corespun tor i (n situaia identificrii persoanelor dup foto'rafii. B3C 3dentificarea se desfoar astfel (nc6t persoana care repre int su$iectul identificrii s nu !ad pe cel care o identific. .e asemenea5 cel care identific nu tre$uie s !ad5 (nainte de (nceperea procedurii5 persoana ce repre int su$iectul identificrii. B"C .esfurarea acti!itii de identificare a persoanelor5 precum i declaraiile persoanei care face identificarea sunt consemnate (ntr<un proces !er$al. B#C Procesul<!er$al tre$uie s cuprind5 pe l6n' meniunile pre! ute (n art. 132 alin. B2C numele5 prenumele i adresa persoanelor care au fost introduse (n 'rupul de identificare sau ale cror foto'rafii au fost pre entate persoanei care face identificareaD numele i prenumele persoanei identificate5 precum i ordonana sau (nc,eierea prin care s<a dispus efectuarea identificrii de persoane. B%C :n cursul urmririi penale5 (n situaia (n care or'anul de urmrire penal consider necesar5 acti!itatea de identificare este (nre'istrat audio!ideo. :nre'istrarea identificrii este ane)at procesului<!er$al ca parte inte'rant a acestuia i poate fi folosit ca mijloc de pro$. Art.1:C. A'te $dent$f$c(r$ 3dentificarea !ocilor5 sunetelor5 sau a altor elemente ce fac o$iectul percepiei sen oriale5 se dispune i se efectuea cu procedura pre! ut (n art.133.

%*

Art.1:3. P'ur%'$t%te% de $dent$f$c(r$ B1C :n ca ul (n care mai multe persoane sunt c,emate s identifice aceeai persoan sau acelai o$iect5 or'anele judiciare competente iau msuri prin care s fie e!itat orice comunicare (ntre cei care au fcut identificarea i cei care urmea s o efectue e. B2C .ac aceeai persoan urmea s participe la mai multe proceduri de identificare a unor persoane sau a unor o$iecte5 or'anele judiciare competente iau msuri ca persoana supus identificrii s fie situat (ntre persoane diferite de cele ce au participat la procedurile anterioare5 respecti! o$iectul supus identificrii s fie plasat printre o$iecte diferite de cele utili ate anterior.

CAPITOLUL I! Te;n$c$ s&ec$%'e de su&r%)e,;ere s%u cercet%re Art.1:8. *$s&o+$#$$ ,ener%'e B1C Prin te,nici speciale de supra!e',ere sau cercetare se (nele'e: aC interceptarea con!or$irilor i comunicrilorD $C supra!e',erea !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ateD cC locali area sau urmrirea prin FPS sau prin alte mijloace te,nice de supra!e',ereD dC o$inerea listei con!or$irilor telefoniceD eC reinerea5 predarea sau perc,e iionarea trimiterilor potaleD fC monitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiareD 'C utili area in!esti'atorilor su$ acoperireD ,C constatarea unei infraciuni de corupie sau a (nc,eierii unei con!eniiD iC li!rarea supra!e',eatD jC identificarea a$onatului5 proprietarului sau utili atorului unui sistem de telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer. B2C Prin interceptarea con!or$irilor sau comunicrilor se (nele'e interceptarea5 accesul5 monitori area5 colectarea sau (nre'istrarea con!or$irilor sau comunicrilor efectuate prin telefon5 sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare5 precum i (nre'istrarea datelor de trafic ce indic sursa5 destinaia5 data5 ora5 dimensiunea5 durata sau tipul comunicrii efectuate prin telefon5 sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare. B3C Prin supra!e',erea !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ate se (nele'e foto'rafierea persoanelor5 o$ser!area sau (nre'istrarea con!ersaiilor5 micrilor ori a altor acti!iti ale acestora5 (n spaii pri!ate.

%-

B"C Prin locali area sau urmrirea prin FPS sau prin alte mijloace te,nice de supra!e',ere se (nele'e folosirea unor dispo iti!e care determin locul unde se afl persoana sau o$iectul la care este ataat. B#C Prin perc,e iionarea trimiterilor potale se (nele'e perc,e iionarea5 prin mijloace fi ice sau te,nice5 a scrisorilor5 a altor trimiteri potale sau a o$iectelor transmise prin orice mijloc. B%C Prin monitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiare se (nele' operaiunile prin care se asi'ur cunoaterea coninutului tran aciilor financiare efectuate prin intermediul unei $nci sau a altei instituii competente ori o$inerea de la o $anc sau de la alt instituie financiar5 de (nscrisuri sau informaii aflate (n posesia acestora referitoare la depuneri5 conturi sau tran aciile unei persoane. B*C Prin constatarea unei infraciuni de corupie se (nele'e aciunea sau inaciunea ce este similar unei infraciuni de corupie5 (ndeplinit (n scopul str6n'erii de pro$e (n cadrul procesului penal. B-C Prin constatarea (nc,eierii unei con!enii se (nele'e cumprarea de la o persoan suspectat de comiterea unei infraciuni a unui o$iect ce poate constitui mijloc de pro$5 prestarea unui ser!iciu pentru persoana suspectat de comiterea unei infraciuni5 ori cumprarea unei persoane care se $nuiete c este !ictima traficului de persoane sau a unei rpiri. B1C Prin li!rarea supra!e',eat se (nele'e te,nica de supra!e',ere i cercetare prin care se permite intrarea5 tran itarea sau ieirea de pe teritoriul rii a unor $unuri (n pri!ina crora e)ist o suspiciune cu pri!ire la caracterul ilicit al deinerii sau o$inerii acestora5 su$ supra!e',erea ori cu autori area autoritilor competente5 (n scopul in!esti'rii unei infraciuni sau al identificrii persoanelor implicate (n s!6rirea unei infraciuni. B10C Prin supra!e',erea te,nic se (nele'e utili area uneia dintre te,nicile pre! ute la alin. B1C lit. aC EcC i fC. Art.1:<. Su&r%)e,;ere% te;n$c( B1C Supra!e',erea te,nic se dispune de judectorul de drepturi i li$erti atunci c6nd sunt (ndeplinite urmtoarele condiii: aC e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea unei infraciuni pre! ute (n alin. B3CD $C msura este necesar i proporional cu restr6n'erea drepturilor i li$ertilor fundamentale5 date fiind particularitile cau ei5 importana informaiilor ori a pro$elor ce urmea a fi o$inute sau 'ra!itatea infraciuniiD cC pro$ele sau locali area i identificarea suspectului sau inculpatului nu ar putea fi o$inute (n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc,eta ori e)ist un pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de !aloare. B2C Supra!e',erea te,nic se poate dispune cu pri!ire la suspect5 sau inculpat. 3nterceptarea con!or$irilor i comunicrilor5 precum i locali area sau urmrirea prin FPS se poate dispune i cu pri!ire la o alt persoan dac e)ist o %1

suspiciune re ona$il c aceasta primete ori transmite comunicri de la suspect sau de la inculpat ori destinate suspectului sau inculpatului5 c suspectul sau inculpatul folosete telefonul sau sistemul de comunicare al persoanei respecti!e5 sau punctul de acces al acesteia la un sistem informatic. 9onitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiare se poate dispune i cu pri!ire la persoana care a participat sau particip la tran aciile financiare ale suspectului sau inculpatului5 ori la persoana care coordonea acti!itile financiare ale suspectului sau inculpatului. Supra!e',erea !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ate se poate dispune i cu pri!ire la alt persoan dec6t suspectul dac e)ist o suspiciune re ona$il c printr<o astfel de msur se poate ajun'e la descoperirea locului (n care se afl suspectul sau inculpatul. B3C Supra!e',erea te,nic se poate dispune (n ca ul infraciunilor contra securitii naionale pre! ute de +odul penal i de alte le'i speciale5 precum i (n ca ul infraciunilor de trafic de stupefiante5 trafic de arme5 trafic de persoane5 acte de terorism5 splare a $anilor5 falsificare de monede sau alte !alori5 fasificarea de instrumente de plat electronic antaj5 !iol5 lipsire de li$ertate5 e!a iune fiscal5 (n ca ul infraciunilor de corupie5 infraciunilor (mpotri!a intereselor financiare ale 8niunii Europene5 al infraciunilor care se s!6resc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic5 sau (n ca ul unor alte infraciuni pentru care le'ea pre!ede pedeapsa de # ani (nc,isoare sau mai mare. B"C Este inter is dispunerea supra!e',erii te,nice cu pri!ire la raporturile le'ale dintre a!ocat i suspectul5 inculpatul pe care (l apr. .ac pe parcursul sau dup e)ecutarea msurii re ult c acti!itile de supra!e',ere te,nic au !i at i raporturile dintre a!ocat i suspectul sau inculpatul pe care acesta (l apr5 pro$ele o$inute nu pot fi folosite (n cadrul procesului penal5 urm6nd a fi terse5 de (ndat5 de ctre procuror. ;udectorul care a dispus msura este informat5 de (ndat5 de ctre procuror. Art.1:>. Procedur% de e-$tere % -%nd%tu'u$ de su&r%)e,;ere te;n$c( B1C Supra!e',erea te,nic poate fi dispus (n cursul urmririi penale5 pe o durat de cel mult 30 de ile5 la cererea procurorului5 de judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl sediul parc,etului din care face parte procurorul care a formulat cererea. B2C +ererea formulat de procuror tre$uie s cuprind: indicarea msurii de supra!e',ere te,nic care se solicit a fi dispus5 numele sau alte date de identificare a persoanei (mpotri!a creia se dispune msura5 indicarea pro$elor sau a datelor din care re ult suspiciunea re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni pentru care se poate dispune msura5 indicarea faptei i a (ncadrrii juridice5 iar 5 (n ca ul msurii supra!e',erii !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ate5 dac se solicit i (ncu!iinarea ca or'anele de urmrire penal s *0

ptrund (n spaii pri!ate indicate pentru a acti!a sau de acti!a mijloacele te,nice ce urmea a fi folosite pentru e)ecutarea msurii supra!e',erii te,nice5 moti!area caracterului proporional i su$sidiar al msurii. Procurorul tre$uie s (nainte e dosarul judectorului de drepturi i li$erti. B3C +ererea prin care se solicit (ncu!iinarea supra!e',erii te,nice se soluionea (n aceeai i5 (n camera de consiliu5 fr citarea prilor. Participarea procurorului este o$li'atorie. B"C :n ca ul (n care aprecia c cererea este (ntemeiat judectorul de drepturi i li$erti dispune5 prin (nc,eiere5 admiterea cererii procurorului i emite de (ndat mandatul de supra!e',ere te,nic. :ntocmirea minutei este o$li'atorie. B#C :nc,eierea judectorului de drepturi i li$erti i mandatul tre$uie s cuprind: aC denumirea instaneiD $C data5 ora i locul emiteriiD cC numele5 prenumele i calitatea persoanei care a dat (nc,eierea i a emis mandatulD dC indicarea msurii concrete (ncu!iinateD eC perioada i scopul pentru care s<a autori at msuraD fC numele persoanei supuse msurii de supra!e',ere te,nic ori datele de identificare ale acesteiaD 'C indicarea5 (n ca ul (n care este necesar fa de natura msurii (ncu!iinate5 a elementelor de identificare a fiecrui telefon5 a punctului de acces la un sistem informatic sau a numrului de cont al suspectului sau inculpatuluiD ,C (n ca ul msurii supra!e',erii !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ate5 meniunea pri!ind (ncu!iinarea solicitrii ca or'anele de urmrire penal s ptrund (n spaii pri!ate pentru a acti!a sau de acti!a mijloacele te,nice ce urmea a fi folosite pentru e)ecutarea msurii supra!e',erii te,niceD iC semntura judectorului i tampila instanei. B%C :n ca ul (n care judectorul de drepturi i li$erti aprecia c nu sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art.13* dispune5 prin (nc,eiere5 respin'erea cererii de (ncu!iinare a msurii supra!e',erii te,nice. B*C :nc,eierea prin care judectorul de drepturi i li$erti se pronun asupra msurilor de supra!e',ere te,nic nu este supus niciunei ci de atac. B-C & nou cerere de (ncu!iinare a aceleiai msuri poate fi formulat numai dac au aprut ori s<au descoperit fapte sau (mprejurri noi necunoscute la momentul soluionrii cererii anterioare de ctre judectorul de drepturi i li$erti. Art.1:=. Autor$+%re% unor -(sur$ de su&r%)e,;ere te;n$c( de c(tre &rocuror B1C Procurorul poate autori a5 pe o durat de ma)imum "- de ore5 msurile de supra!e',ere te,nic atunci c6nd: *1

aC e)ist ur'en5 iar o$inerea mandatului de supra!e',ere te,nic (n condiiile art.13- ar conduce la o (nt6r iere su$stanial a cercetrilor5 la pierderea5 alterarea sau distru'erea pro$elor5 ori ar pune (n pericol si'urana persoanei !tmate5 a martorului sau mem$rilor familiilor acestora5 i $C sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de art.13* alin.B1C E B"C . B2C &rdonana procurorului prin care se autori ea msura de supra!e',ere te,nic tre$uie s cuprind meniunile pre! ute (n art.13- alin. B#C. B3C Procurorul are o$li'aia de a sesi a5 (n termen de cel mult 2" de ore de la e)pirarea msurii5 judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl sediul parc,etului din care face parte procurorul care a emis ordonana5 (n !ederea confirmrii msurii5 (naint6nd totodat un proces < !er$al de redare re umati! a acti!itilor de supra!e',ere te,nic efectuate i dosarul cau ei. B"C :n ca ul (n care judectorul de drepturi i li$erti aprecia c au fost (ndeplinite condiiile pre! ute (n alin.B1C5 confirm msura dispus de procuror5 prin (nc,eiere5 pronunat (n camera de consiliu5 fr citarea prilor. B#C :n ca ul (n care judectorul de drepturi i li$erti aprecia c nu au fost respectate condiiile pre! ute (n alin.B1C5 infirm msura luat de ctre procuror5 i dispune distru'erea pro$elor o$inute (n temeiul acesteia. Procurorul distru'e pro$ele astfel o$inute i (ntocmete un proces<!er$al (n acest sens. B%C &dat cu cererea de confirmare a msurii sau separat5 procurorul poate solicita judectorului de drepturi i li$erti luarea msurii supra!e',erii te,nice (n condiiile art.13-. B*C :nc,eierea prin care judectorul de drepturi i li$erti se pronun asupra msurilor dispuse de procuror nu este supus niciunei ci de atac. Art.1C4. Punere% 7n e?ecut%re % -%nd%tu'u$ de su&r%)e,;ere te;n$c( B1C Procurorul pune (n e)ecutare supra!e',erea te,nic5 sau poate dispune ca aceasta s fie efectuat de or'anul de cercetare penal ori de alte or'ane speciali ate ale statului. 9surile de supra!e',ere te,nic se pot pune (n e)ecutare cu sprijinul autoritii competente. B2C ?urni orii de ser!icii de telecomunicaii5 informatice sau financiare sunt o$li'ai s cola$ore e cu or'anele de urmrire penal i autoritatea naional pre! ut (n alin. 15 (n limitele competenelor acestora5 pentru punerea (n e)ecutare a mandatului de supra!e',ere te,nic. B3C Persoanele care sunt c,emate s dea concurs te,nic la e)ecutarea msurilor de supra!e',ere au o$li'aia s pstre e secretul operaiunii efectuate5 (nclcarea acestei o$li'aii fiind pedepsit potri!it le'ii penale. B"C Procurorul are o$li'aia de a (nceta imediat supra!e',erea te,nic (nainte de e)pirarea duratei mandatului dac nu mai e)ista temeiurile care au *2

justificat msura5 inform6nd de (ndat despre aceasta judectorul care a emis mandatul. B#C .atele re ultate din msurile de supra!e',ere te,nic pot fi folosite i (n alt cau penal dac din cuprinsul acestora re ult date sau informaii concludente i utile pri!itoare la pre'tirea sau s!6rirea unei alte infraciuni dintre cele pre! ute la art.13* alin.B3C . B%C .atele re ultate din msurile de supra!e',ere care nu pri!esc fapta ce formea o$iectul cercetrii sau care nu contri$uie la identificarea ori locali area persoanelor5 dac nu sunt folosite (n alte cau e penale potri!it alin. H3G5 se ar,i!ea la sediul parc,etului5 (n locuri speciale5 (n plic si'ilat5 cu asi'urarea confidenialitii5 i pot fi transmise judectorului sau completului (n!estit cu soluionarea cau ei5 la solicitarea acestuia. 2a soluionarea definiti! a cau ei5 sunt distruse de ctre procuror5 care (ntocmete un proces<!er$al (n acest sens. Art.1C1. Conse-n%re% %ct$)$t(#$'or de su&r%)e,;ere te;n$c( B1C Procurorul sau or'anul de cercetare penal (ntocmete un proces < !er$al pentru fiecare acti!itate de supra!e',ere te,nic5 (n care sunt consemnate re ultatele acti!itilor efectuate care pri!esc fapta ce formea o$iectul cercetrii sau contri$uie la identificarea ori locali area persoanelor5 datele de identificare ale suportului care conine re ultatul acti!itilor de supra!e',ere te,nic5 numele persoanelor la care se refer5 dac sunt cunoscute5 sau alte date de identificare5 precum i5 dup ca ora la care a (nceput acti!itatea de supra!e',ere i ora la care s<a (nc,eiat. B2C 2a procesul<!er$al se ataea 5 (n plic si'ilat5 o copie a suportului care conine re ultatul acti!itilor de supra!e',ere te,nic. Suportul sau o copie certificat a acestuia se pstrea la sediul parc,etului5 (n locuri speciale5 (n plic si'ilat i !a fi pus la dispo iia instanei5 la solicitarea acesteia. .up sesi area instanei5 copia suportului care conine acti!itile de supra!e',ere te,nic i copii de pe procesele<!er$ale se pstrea la 'refa instanei5 (n locuri speciale5 (n plic si'ilat5 la dispo iia e)clusi! a judectorului sau completului (n!estit cu soluionarea cau ei. B3C +on!or$irile5 comunicrile sau con!ersaiile purtate (ntr<o alt lim$ dec6t cea rom6n sunt transcrise (n lim$a rom6n5 prin intermediul unui interpret5 care are o$li'aia de a pstra confidenialitatea. B"C +on!or$irile sau comunicrile interceptate i (nre'istrate5 care pri!esc fapta ce formea o$iectul cercetrii sau contri$uie la identificarea ori locali area persoanelor5 sunt redate de ctre procuror sau or'anul de cercetare penal5 (ntr<un proces<!er$al (n care se menionea mandatul emis pentru efectuarea acestora5 numerele posturilor telefonice5 datele de identificare ale sistemelor informatice5 sau ale punctelor de acces5 numele persoanelor ce au efectuat comunicrile5 dac sunt cunoscute5 data i ora fiecrei con!or$iri sau comunicri (n parte. Procesul<!er$al este certificat pentru autenticitate de ctre procuror. *3

B#C .up (ncetarea msurii de supra!e',ere5 procurorul informea judectorul de drepturi i li$erti despre acti!itile efectuate. Art.1C2. Pre'un,$re% -%nd%tu'u$ de su&r%)e,;ere te;n$c( B1C 9andatul de supra!e',ere te,nic poate fi prelun'it5 pentru moti!e temeinic justificate5 de ctre judectorul de drepturi i li$erti de la instana competent5 la cererea moti!at a procurorului5 (n ca ul (n care sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art.13*5 fiecare prelun'ire neput6nd depi %0 de ile. B2C ;udectorul de drepturi i li$erti se pronun (n camera de consiliu5 fr citarea prilor5 prin (nc,eiere care nu este supus niciunei ci de atac. :ntocmirea minutei este o$li'atorie. B3C .urata total a msurii de supra!e',ere te,nic5 cu pri!ire la aceeai persoan i aceeai fapt5 nu poate depi un an5 cu e)cepia msurii de supra!e',erea !ideo5 audio sau prin foto'rafiere (n spaii pri!ate care nu poate depi 1-0 de ile. Art.1C:. Infor-%re% &erso%ne$ su&r%)e,;e%te B1C .up (ncetarea msurii de supra!e',ere te,nic5 procurorul informea 5 (n scris5 (n cel mai scurt timp5 pe fiecare su$iect al unui mandat despre msura de supra!e',ere te,nic ce a fost luat (n pri!ina sa. B2C .up momentul informrii5 persoana supra!e',eat are dreptul de a lua cunotin5 la cerere5 de coninutul proceselor<!er$ale (n care sunt consemnate acti!itile de supra!e',ere te,nic efectuate. .e asemenea5 procurorul tre$uie s asi'ure5 la cerere5 ascultarea con!or$irilor5 comunicrilor sau con!ersaiilor ori !i ionarea ima'inilor re ultate din acti!itatea de supra!e',ere te,nic. B3C 4ermenul de formulare a cererii este de 20 de ile de la data comunicrii informrii scrise pre! ute (n alin. B1C. B"C Procurorul poate s am6ne moti!at efectuarea informrii sau a pre entrii suporturilor pe care sunt stocate acti!itile de supra!e',ere te,nic ori a proceselor< !er$ale de redare5 dac acestea ar putea conduce la: aC pertur$area sau periclitarea $unei desfurri a urmririi penaleD $C punerea (n pericol a si'uranei !ictimei5 a martorilor sau a mem$rilor familiilor acestoraD cC dificulti (n supra!e',erea te,nic asupra altor persoane implicate (n cau . B#C Am6narea pre! ut (n alin. B2C se poate dispune cel mai t6r iu p6n la terminarea urmririi penale sau p6n la clasarea cau ei.

*"

Art.1CC. Conser)%re% su&r%)e,;ere% te;n$c(

s%u

d$stru,ere%

-%ter$%'e'or

re+u't%te

d$n

B1C .ac (n cau s<a dispus o soluie de clasare5 (mpotri!a creia nu a fost formulat pl6n'ere (n termenul le'al pre! ut de art. 331 sau pl6n'erea a fost respins5 procurorul (ntiinea de (ndat despre aceasta pe judectorul de drepturi i li$erti. B2C ;udectorul de drepturi i li$erti dispune conser!area suportului ori'inal sau a copiei certificate a acestuia5 prin ar,i!are la sediul instanei (n locuri speciale5 (n plic si'ilat5 cu asi'urarea confidenialitii. B3C .ac (n cau instana a pronunat o ,otr6re de condamnare5 ac,itare sau (ncetare a procesului penal5 rmas definiti!5 suportul ori'inal sau copia acestuia se conser! prin ar,i!are odat cu dosarul cau ei la sediul instanei5 (n locuri speciale5 (n plic si'ilat5 cu asi'urarea confidenialitii. Art.1C3. Re#$nere%/ &red%re% 0$ &erc;e+$#$on%re% tr$-$ter$'or &o0t%'e B1C Reinerea5 predarea i perc,e iionarea trimiterilor potale se poate dispune de judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea5 cu pri!ire la scrisorile5 trimiterile potale sau o$iectele trimise ori primite de suspect5 inculpat5 sau de orice alt persoan care este suspectat c primete sau trimite prin orice mijloc aceste $unuri de la suspect sau inculpat ori $unuri destinate acestuia dac: aC e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea unei infraciuniD $C msura este necesar i proporional cu restr6n'erea drepturilor i li$ertilor fundamentale5 dat fiind particularitile cau ei5 importana informaiilor sau a pro$elor ce urmea a fi o$inute sau 'ra!itatea infraciuniiD cC pro$ele nu ar putea fi o$inute (n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc,eta5 ori e)ist un pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de !aloare. B2C Este inter is reinerea5 predarea i perc,e iionarea corespondenei sau a trimiterilor potale5 trimise ori primite (n raporturile dintre a!ocat i suspectul5 inculpatul sau orice alt persoan pe care acesta o apr5 cu e)cepia situaiilor (n care prin intermediul corespondenei sau a trimiterilor potale este s!6rit o infraciune. B3C .ispo iiile art.13- se aplic (n mod corespun tor. B"C :n ca urile (n care e)ist ur'en5 iar o$inerea mandatului de reinere5 predare i perc,e iionare a trimiterilor potale (n condiiile art.13- ar conduce la o (nt6r iere su$stanial a cercetrilor5 la pierderea5 alterarea sau distru'erea pro$elor5 ori ar pune (n pericol si'urana !ictimei5 a martorului sau mem$rilor familiilor acestora i sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de alin.B1C i B2C5 procurorul poate dispune5 pe o durat de ma)imum "- de ore5 msurile *#

pre! ute la alin.1. .ispo iiile art.131 alin.B2C < B*C se aplic (n mod corespun tor. B#C 8nitile potale sau de transport i orice alte persoane fi ice sau juridice care efectuea acti!iti de transport sau transfer de informaii sunt o$li'ate s rein i s predea procurorului scrisorile5 trimiterile potale sau o$iectele la care se face referire (n mandatul dispus de judector sau (n autori aia emis de procuror. B%C +orespondena5 trimiterile potale sau o$iectele ridicate i perc,e iionate care nu au le'tur cu cau a se restituie destinatarului. B*C .up efectuarea acti!itilor autori ate5 procurorul informea 5 de (ndat5 (n scris pe fiecare su$iect al unui mandat despre msura ce a fost luat (n pri!ina sa. .up momentul informrii persoana a crei coresponden5 trimiteri potale sau o$iecte au fost ridicate i perc,e iionate are dreptul de a lua cunotin de acti!itile efectuate. B-C .ispo iiile art. 1"3 alin. B"C se aplic (n mod corespun tor. B1C 9sura poate fi prelun'it (n condiiile art.1"25 fr ca durata total s poat depi 1 an. Art.1C8. Ut$'$+%re% $n)est$,%tor$'or su1 %co&er$re B1C Autori area folosirii in!esti'atorilor su$ acoperire se poate dispune de procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal5 pe o perioad de ma)imum %0 de ile dac: aC e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea de ctre suspect a unei infraciuni contra securitii naionale pre! ute de +odul penal i de alte le'i speciale5 precum i (n ca ul infraciunilor de trafic de stupefiante5 trafic de arme5 trafic de persoane5 acte de terorism5 splare a $anilor5 falsificare de monede sau alte !alori5 antaj5 lipsire de li$ertate5 e!a iune fiscal5 (n ca ul infraciunilor de corupie5 sau (n ca ul unor alte infraciuni pentru care le'ea pre!ede pedeapsa de # ani (nc,isoare sau mai mare5 ori e)ist o suspiciune re ona$il c o persoan este implicat (n acti!iti infracionale ce au le'tur cu infraciunile enumerate mai susD $C msura este necesar i proporional cu restr6n'erea drepturilor i li$ertilor fundamentale5 date fiind particularitile cau ei5 importana informaiilor sau a pro$elor ce urmea a fi o$inute sau 'ra!itatea infraciuniiD cC pro$ele sau locali area i identificarea suspectului ori inculpatului nu ar putea fi o$inute (n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc,eta5 ori e)ist un pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de !aloare. B2C 9sura se dispune de procuror5 din oficiu sau la cererea or'anului de cercetare penal5 prin ordonan care tre$uie s cuprind5 (n afara meniunilor pre! ute la art. 2-% alin. B2C: aC indicarea msurii concrete (ncu!iinateD $C perioada pentru care s<a autori at msuraD *%

cC identitatea atri$uit in!esti'atorului su$ acoperire precum i acti!itile pe care le !a desfuraD dC numele suspectului sau inculpatului5 sau al persoanei supuse msurii de supra!e',ere te,nic5 sau datele de identificare ale acestora5 dac sunt cunoscute. B3C :n ca ul (n care procurorul aprecia c este necesar ca in!esti'atorul su$ acoperire s poat folosi dispo iti!e te,nice pentru a o$ine foto'rafii sau (nre'istrri audio i !ideo5 sesi ea judectorul de drepturi i li$erti (n !ederea emiterii mandatului de supra!e',ere te,nic. B"C 3n!esti'atorii su$ acoperire sunt lucrtori operati!i din cadrul poliiei i din cadrul or'anelor de stat care desfoar5 potri!it le'ii5 acti!iti de informaii (n !ederea asi'urrii securitii naionale5 anume desemnai (n acest scop5 i pot fi folosii numai pe perioada determinat (n mandatul judectorului sau (n autori aia procurorului. B#C 3n!esti'atorul su$ acoperire cule'e date i informaii (n $a a ordonanei emise potri!it alin.B1C < B3C5 pe care le pune5 (n totalitate5 la dispo iia procurorului care efectuea sau supra!e',ea urmrirea penal5 (ntocmind un proces<!er$al. B%C 3n!esti'atorului su$ acoperire (i este inter is s pro!oace comiterea de infraciuni. B* C &r'anele judiciare pot folosi sau pune la dispo iia in!esti'atorului su$ acoperire orice (nscrisuri ori o$iecte necesare pentru desfurarea acti!itii autori ate. Acti!itatea persoanei care pune la dispo iie sau folosete (nscrisurile ori o$iectele nu constituie infraciune. B-C 3n!esti'atorii su$ acoperire pot fi audiai ca martori (n cadrul procesului penal. Pentru moti!e (ntemeiate5 in!esti'atorul poate fi audiat (n aceleai condiii ca i martorii ameninai. B1C .urata msurii poate fi prelun'it pentru moti!e temeinic justificate5 (n ca ul (n care sunt satisfcute condiiile pre! ute (n alin.B1C5 fiecare prelun'ire neput6nd depi %0 de ile. .urata total a msurii5 (n aceeai cau i cu pri!ire la aceeai persoan5 nu poate depi 1 an. Art.1C<. M(sur$ de &rotec#$e % $n)est$,%tor$'or su1 %co&er$re B1C 3dentitatea real a in!esti'atorilor su$ acoperire nu poate fi de !luit. B2C Procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal5 judectorul de drepturi i li$erti sau instana au dreptul de a cunoate ade!rata identitate a in!esti'atorului su$ acoperire5 cu respectarea secretului profesional.

**

Art.1C>. Const%t%re% une$ $nfr%c#$un$ de coru&#$e s%u % 7nc;e$er$$ une$ con)en#$$ B1C +onstatarea unei infraciuni de corupie sau a (nc,eierii unei con!enii se poate dispune de procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal5 pe o perioad de ma)imum %0 de ile dac: aC e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea de ctre suspect a unei infraciuni de trafic de stupefiante5 trafic de arme5 trafic de persoane5 acte de terorism5 splare a $anilor5 falsificare de monede sau alte !alori5 antaj5 lipsire de li$ertate5 e!a iune fiscal5 (n ca ul infraciunilor de corupie5 sau (n ca ul unor alte infraciuni pentru care le'ea pre!ede pedeapsa (nc,isorii mai mare de # ani sau dac e)ist o suspiciune re ona$il c o persoan este implicat (n acti!iti infracionale care au le'tur cu infraciunile enumerate mai susD $C msura este necesar i proporional cu restr6n'erea drepturilor i li$ertilor fundamentale5 date fiind particularitile cau ei5 importana informaiilor sau a pro$elor ce urmea a fi o$inute ori 'ra!itatea infraciuniiD cC pro$ele nu ar putea fi o$inute (n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificultii deose$ite ce ar prejudicia anc,eta5 ori un pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de !aloare. B2C 9sura se dispune de procuror5 din oficiu sau la cererea or'anului de cercetare penal5 prin ordonan care tre$uie s cuprind: date cu pri!ire la persoana ce !a pune (n e)ecutare msura5 (ncadrarea juridic i descrierea infraciunii5 scopul i perioada (n care se !a e)ecuta msura. B3C Acti!itatea persoanei care particip la constatarea unei infraciuni de corupie sau de (nc,eiere a unei con!enii nu constituie infraciune. B"C Persoana care pune (n e)ecutare aceste msuri (ntocmete un proces< !er$al care conine: datele la care msura a (nceput i s<a (nc,eiat5 date cu pri!ire la persoana care a pus (n aplicare msura5 descrierea dispo iti!elor te,nice utili ate (n ca ul (n care s<a autori at de ctre judectorul de drepturi i li$erti folosirea mijloacelor te,nice de supra!e',ere5 numrul i identitatea persoanelor cu pri!ire la care a fost pus (n aplicare msura. B#C Persoana care pune (n e)ecutare msura constatrii unei infraciuni de corupie sau (nc,eierii unei con!enii poate fi audiat ca martor (n cadrul procesului penal5 cu respectarea dispo iiilor pri!ind audierea martorilor protejai5 dac or'anul judiciar aprecia c audierea este necesar. B%C &r'anele judiciare pot folosi sau pune la dispo iia persoanei care pune (n e)ecutare msura constatrii unei infraciuni de corupie sau (nc,eierii unei con!enii orice (nscrisuri5 sau o$iecte necesare pentru desfurarea acti!itii autori ate. Persoana care pune la dispo iie sau folosete (nscrisurile sau o$iectele nu !a comite o infraciune prin desfurarea acestor acti!iti (n ca ul (n care acestea sunt incriminate drept infraciuni. B*C &rdonana procurorului poate fi prelun'it pentru moti!e temeinic justificate5 (n ca ul (n care sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de alin.B1C5 fiecare prelun'ire neput6nd depi %0 de ile. *-

B-C .urata total a msurii5 cu pri!ire la aceeai persoana i aceeai fapta5 nu poate depi un an. B1C +onstatarea unei infraciuni de corupie sau (nc,eierii unei con!enii nu constituie pro!ocare. Art.1C=. L$)r%re% su&r%)e,;e%t( B1C 2i!rarea supra!e',eat poate fi autori at5 prin ordonan5 de ctre procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal5 la solicitarea instituiilor sau or'anelor le'al a$ilitate. B2C 2i!rarea supra!e',eat poate fi dispus numai (n urmtoarele ca uri: aC dac descoperirea sau arestarea persoanelor implicate (n transportul ile'al de dro'uri5 arme5 o$iecte furate5 materiale e)plo i!e5 nucleare5 alte materiale radioacti!e5 sume de $ani i alte o$iecte care re ult din acti!iti ilicite sau o$iecte utili ate (n scopul comiterii de infraciuni nu ar putea fi fcut (n alt mod sau ar presupune dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc,eta ori un pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de !aloareD $C dac descoperirea sau do!edirea infraciunilor s!6rite (n le'tur cu li!rarea de transporturi ile'ale sau suspecte ar fi imposi$il ori foarte dificil (n alt mod. B3C 2i!rarea supra!e',eat presupune ca5 (n mod e)pres5 toate statele prin care sunt tran itate transporturile ile'ale sau suspecte: aC s fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ile'al sau suspect i cu ieirea acestuia de pe teritoriul statuluiD $C s 'arante e faptul c transportul ile'al sau suspect este supra!e',eat permanent de ctre autoritile competenteD cC s 'arante e faptul c procurorul5 or'anele de poliie sau alte autoriti de stat competente sunt (ntiinate (n ceea ce pri!ete re ultatul urmririi penale (mpotri!a persoanelor acu ate de infraciuni care au constituit o$iectul te,nicii speciale de cercetare la care se face referire la alin. B1C. B"C .ispo iiile alin. B3C nu se aplic (n ca ul (n care o con!enie internaional ratificat sau un acord internaional are dispo iii contrare. B#C &rdonana procurorului tre$uie s cuprind: numele suspectului sau inculpatului5 dac sunt cunoscute5 do!e ile din care re ult caracterul ilicit al $unurilor ce urmea s intre5 s tran ite e sau s ias de pe teritoriul rii5 modalitate (n care !a fi efectuat supra!e',erea. Procurorul tre$uie s emit c6te o ordonan pentru fiecare li!rare supra!e',eat dispus. B%C 2i!rarea supra!e',eat este pus (n aplicare de ctre poliie sau de alt autoritate competent. Procurorul sta$ilete modul de punere (n aplicare a li!rrii supra!e',eate. B*C Punerea (n aplicare a li!rrii supra!e',eate nu constituie infraciune. B-C &r'anele pre! ute (n alin. B#C au o$li'aia de a (ntocmi5 la finali area li!rrii supra!e',eate pe teritoriul Rom6niei5 un proces<!er$al cu pri!ire la acti!itile desfurate5 pe care (l (naintea procurorului. *1

Art.134. Ident$f$c%re% %1on%tu'u$/ &ro&r$et%ru'u$ s%u ut$'$+%toru'u$ unu$ s$ste- de te'eco-un$c%#$$ or$ % unu$ &unct de %cces '% un s$ste- $nfor-%t$c B1C Procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal poate solicita unui furni or de ser!icii identificarea a$onatului5 proprietarului sau utili atorului unui sistem de telecomunicaii5 unui mijloc de telecomunicaii ori a unui punct de acces la un sistem informatic5 sau comunicarea dac un anumit mijloc de comunicaii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau acti!5 ori a fost folosit sau acti! la o anumit dat5 (n ca ul (n care e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni i e)ist temeiuri pentru a se crede c datele solicitate constituie pro$e. B2C 9sura se dispune de procuror5 din oficiu sau la cererea or'anului de cercetare penal5 prin ordonan care tre$uie s cuprind: persoana sau furni orul de ser!icii care este (n posesia sau care are su$ control datele5 numele suspectului sau inculpatului5 atunci c6nd sunt cunoscute5 moti!area (ndeplinirii condiiilor pre! ute (n alin.B1C5 menionarea o$li'aiei persoanei sau furni orului de ser!icii de a comunica imediat5 (n condiii de confidenialitate datele solicitate. B3C ?urni orii de ser!icii sunt o$li'ai s cola$ore e cu or'anele de urmrire penal pentru e)ecutarea ordonanei procurorului i s pun de (ndat la dispo iia acestora datele solicitate. B"C Persoanele care sunt c,emate s cola$ore e cu or'anele de urmrire penal au o$li'aia de a pstra secretul operaiunii efectuate5 (nclcarea acestei o$li'aii fiind pedepsit potri!it le'ii penale. Art. 131 O1#$nere% '$ste$ con)or1$r$'or te'efon$ce B1C Procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal poate solicita unui furni or de ser!icii de telecomunicaii comunicarea listei apelurilor telefonice efectuate i primite de la un anumit post telefonic5 (n ca ul (n care e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni i e)ist temeiuri pentru a se crede c datele solicitate constituie pro$e . B2C 9sura se dispune de procuror5 din oficiu sau la cererea or'anului de cercetare penal5 prin ordonan care tre$uie s cuprind: furni orul de ser!icii care este (n posesia sau care are su$ control datele5 numele suspectului sau inculpatului5 atunci c6nd sunt cunoscute5 moti!area (ndeplinirii condiiilor pre! ute (n alin.B1C5 menionarea o$li'aiei persoanei sau furni orului de ser!icii de a comunica imediat5 (n condiii de confidenialitate datele solicitate. B3C ?urni orii de ser!icii sunt o$li'ai s cola$ore e cu or'anele de urmrire penal pentru e)ecutarea ordonanei procurorului i s pun de (ndat la dispo iia acestora datele solicitate.

-0

B"C Persoanele care sunt c,emate s cola$ore e cu or'anele de urmrire penal au o$li'aia de a pstra secretul operaiunii efectuate5 (nclcarea acestei o$li'aii fiind pedepsit potri!it le'ii penale. +AP34&282 = Conser)%re% r%&$d( % d%te'or $nfor-%t$ce s%u &ro)en$te d$n s$ste-e de te'eco-un$c%#$$ Art. 132. Conser)%re% r%&$d( % d%te'or $nfor-%t$ce 0$ % d%te'or &r$)$nd tr%f$cu' $nfor-%#$on%' B1C .ac e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea unei infraciuni5 (n scopul str6n'erii de pro$e ori identificrii suspectului sau a inculpatului5 procurorul poate dispune conser!area imediat a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informaional5 (n ca ul (n care e)ist pericolul pierderii sau modificrii acestora. B2C +onser!area se dispune de procuror5 din oficiu sau la cererea or'anului de cercetare penal5 pe o durat de ma)imum 10 de ile5 prin ordonan care tre$uie s cuprind: persoana sau furni orul de ser!icii (n posesia cruia se afl datele informatice sau care le are su$ control5 numele suspectului sau inculpatului dac este cunoscut55 moti!area (ndeplinirii condiiilor pre! ute (n alin.B1C5 durata pentru care a fost emis5 menionarea o$li'aiei persoanei sau furni orului de ser!icii de a conser!a imediat datele informatice i de a le menine inte'ritatea5 (n condiii de confidenialitate. B3C 9sura conser!rii poate fi prelun'it pentru moti!e temeinic justificate5 de procuror o sin'ur dat pe o durat de ma)imum 10 de ile. B"C &rdonana procurorului se transmite5 de (ndat5 oricrui furni or de ser!icii sau oricrei persoane (n posesia creia se afl datele pre! ute la alin.B1C ori care le are su$ control5 aceasta fiind o$li'at s le conser!e imediat5 (n condiii de confidenialitate. B#C n ca ul (n care datele referitoare la traficul informaional se afl (n posesia mai multor furni ori de ser!icii5 furni orul de ser!icii (n posesia sau su$ controlul cruia se afl datele informatice are o$li'aia de a pune5 de (ndat5 la dispo iia or'anului de urmrire penal informaiile necesare identificrii celorlali furni ori de ser!icii5 (n !ederea cunoaterii tuturor elementelor din lanul de comunicare folosit. B%C :n termenul pre! ut (n alin. B2C i B3C procurorul care supra!e',ea sau efectuea urmrirea penal5 dispune ridicarea datelor conser!ate de la persoana sau furni orul de ser!icii care le deine ori dispune ridicarea acestei msuri. .ispo iiile art.1%- alin.B"C i B#C ori art.1%1 se aplic corespun tor.

-1

B*C P6n la terminarea urmririi penale5 procurorul este o$li'at s (ncunotine e5 (n scris5 persoanele fa de care se efectuea urmrirea penal i ale cror date au fost conser!ate. Art.13:. Conser)%re% r%&$d( % d%te'or &ro)en$te d$n s$ste-e de te'eco-un$c%#$$ .ispo iiile art.1#2 se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul (n care conser!area rapid se refer la datele ce pri!esc la traficul din sistemele de telecomunicaii. +AP34&282 =3 Perc;e+$#$% Art.13C. *$s&o+$#$$ co-une B1C Perc,e iia poate fi domiciliar5 corporal5 informatic sau a unui !e,icul. B2C Perc,e iia se efectuea cu respectarea demnitii i a !ieii pri!ate. SECIUNEA 1 !erc%eziia domiciliar Art.133. C%+ur$'e 0$ cond$#$$'e 7n c%re se &o%te d$s&une &erc;e+$#$% do-$c$'$%r( B1C Perc,e iia domiciliar ori a $unurilor aflate (n domiciliu poate fi dispus dac e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuni de ctre o persoan i se presupune c perc,e iia poate conduce la descoperirea i str6n'erea pro$elor cu pri!ire la aceast infraciune5 la conser!area urmelor infraciunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului . B2C Prin domiciliu se (nele'e o locuin5 (ncpere5 dependin5 sediul unei persoane juridice sau al unei autoriti pu$lice sau orice alt spaiu ce aparine unei persoane fi ice sau juridice. Art.138. Procedur% de e-$tere % -%nd%tu'u$ de &erc;e+$#$e do-$c$'$%r( B1C Perc,e iia domiciliar poate fi dispus (n cursul urmririi penale5 la cererea procurorului5 de judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i< ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl sediul parc,etului din care face parte procurorul care efectuea sau supra!e',ea -2

urmrirea penal. :n cursul judecii5 perc,e iia se dispune5 din oficiu sau la cererea procurorului5 de ctre instana (n!estit cu judecarea cau ei. B2C +ererea formulat de procuror tre$uie s cuprind: aC descrierea locului unde urmea a se efectua perc,e iiaD $C indicarea pro$elor sau a datelor din care re ult suspiciunea re ona$il cu pri!ire la s!6rirea unei infraciuniD cC indicarea infraciunii5 indicarea pro$elor sau a datelor din care re ult c (n locul (n care se solicit efectuarea perc,e iiei se afl suspectul ori inculpatul5 ori pot fi descoperite pro$e cu pri!ire la s!6rirea infraciunii sau urme ale infraciunii. dC numele5 prenumele i5 dac este necesar5 descrierea suspectului sau inculpatului care se $nuiete c se afl (n locul unde se efectuea perc,e iia5 indicarea urmelor infraciunii ori a altor o$iecte care se presupune c e)ist (n locul ce urmea a fi perc,e iionat. B3C Procurorul (naintea cererea (mpreun cu dosarul cau ei judectorului de drepturi i li$erti. B"C +ererea prin care se solicit (ncu!iinarea efecturii perc,e iiei domiciliare se soluionea 5 (n camera de consiliu5 fr citarea prilor. Participarea procurorului este o$li'atorie. B#C ;udectorul dispune5 prin (nc,eiere5 admiterea cererii5 atunci c6nd este (ntemeiat5 i (ncu!iinarea efecturii perc,e iiei i emite de (ndat mandatul de perc,e iie. :ntocmirea minutei este o$li'atorie. B%C :nc,eierea instanei i mandatul de perc,e iie tre$uie sa cuprind: aC denumirea instaneiD $C data5 ora i locul emiteriiD cC numele5 prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de perc,e iieD dC perioada pentru care s<a emis mandatul5 care nu poate depi 1# ileD eC scopul pentru care a fost emisD fC descrierea locului unde urmea a se efectua perc,e iiaD 'C numele sau denumirea persoanei la domiciliul5 reedina ori sediul creia se efectuea perc,e iiaD ,C numele suspectului sau inculpatului5 dac este cunoscutD iC descrierea suspectului sau inculpatului care se $nuiete c se afl (n locul unde se efectuea perc,e iia5 indicarea urmelor infraciunii sau a altor o$iecte despre care se presupune c e)ist (n locul ce urmea a fi perc,e iionatD jC meniunea c mandatul de perc,e iie poate fi folosit o sin'ur datD LC semntura judectorului i tampila instanei. B*C :n ca ul (n care judectorul de drepturi i li$erti aprecia c nu sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art.1## dispune5 prin (nc,eiere5 respin'erea cererii de efectuare a unei perc,e iii domiciliare. B-C :nc,eierea prin care judectorul de drepturi i li$erti se pronun asupra cererii de (ncu!iinare a efecturii perc,e iiei domiciliare nu este supus niciunei ci de atac. -3

B1C & nou cerere de efectuare a unei perc,e iii domiciliare (n acelai loc poate fi formulat dac au aprut ori s<au descoperit fapte sau (mprejurri noi5 necunoscute la momentul soluionrii cererii anterioare de ctre judector. B10C :n cursul judecii5 din oficiu sau la cererea procurorului5 instana de judecat poate dispune efectuarea unei perc,e iii (n scopul prinderii inculpatului arestat pre!enti!5 precum i (n ca ul (n care e)ist suspiciuni re ona$ile c (n locul unde se solicit efectuarea perc,e iiei e)ist mijloace materiale de pro$ ce au le'tur cu infraciunea ce face o$iectul cau ei. .ispo iiile alin. B2C E B*C i dispo iiile art.1## se aplic (n mod corespun tor. Art.13<. Efectu%re% &erc;e+$#$e$ do-$c$'$%re B1C 9andatul de perc,e iie se comunic procurorului5 care ia msuri pentru e)ecutarea acestuia. B2C Perc,e iia se efectuea de procuror sau de or'anul de cercetare penal5 (nsoit5 dup ca 5 de lucrtori operati!i. B3C Perc,e iia domiciliar nu poate fi (nceput (nainte de ora %500 sau dup orele 205005 cu e)cepia infraciunii fla'rante sau c6nd perc,e iia urmea s se efectue e (ntr<un local pu$lic. B"C :n ca ul (n care este necesar5 or'anele judiciare pot restriciona li$ertatea de micare a persoanelor pre ente sau accesul altor persoane (n locul unde se efectuea perc,e iia5 pe durata efecturii acesteia. B#C :nainte de (nceperea perc,e iiei5 or'anul judiciar se le'itimea i (nm6nea o copie a mandatului emis de judector persoanei (n al crei domiciliu se !a efectua perc,e iia5 repre entantului acesteia5 sau unui mem$ru al familiei5 iar (n lips5 oricrei alte persoane cu capacitate deplin de e)erciiu care cunoate persoana (n al crei domiciliu se !a efectua perc,e iia i5 dac este ca ul5 custodelui. B%C :n ca ul perc,e iiei efectuate la sediul unei persoane juridice mandatul de perc,e iie se (nm6nea repre entantului acesteia sau5 (n lipsa repre entantului5 oricrei alte persoane cu capacitate deplin de e)erciiu . B*C Persoanelor pre! ute la alin. B#C E B%C li se solicit5 (nainte de (nceperea perc,e iiei5 predarea de $un!oie a persoanei sau a o$iectelor cutate. .ac persoana sau o$iectele cutate sunt predate5 nu se mai efectuea perc,e iia5 cu e)cepia ca ului c6nd se consider util s se procede e la aceasta5 pentru cutarea altor o$iecte sau urme. B-C Persoanelor pre! ute la alin. B#C E B%C li se aduce la cunotin c au dreptul ca la efectuarea perc,e iiei s participe un a!ocat. .ac se solicit pre ena unui a!ocat5 (nceperea perc,e iiei este am6nat p6n la sosirea acestuia5 dar nu mai mult de 2 ore de la momentul la care acest drept este comunicat5 lu6ndu<se msuri de conser!are a locului ce urmea a fi perc,e iionat. :n ca uri e)cepionale5 ce impun efectuarea perc,e iiei de ur'en sau (n ca ul (n care a!ocatul nu poate fi contactat5 perc,e iia poate (ncepe i (nainte de e)pirarea termenului de 2 ore. -"

B1C .e asemenea5 persoanei perc,e iionate i se !a permite s fie asistat ori repre entat de o persoan de (ncredere5 dispo iiile alin. B-C aplic6ndu<se (n mod corespun tor. B10C :n mod e)cepional5 perc,e iia poate (ncepe fr (nm6narea copiei mandatului de perc,e iie5 fr solicitarea preala$il de predare a persoanei sau a o$iectelor5 precum i fr informarea preala$il pri!ind posi$ilitatea solicitrii pre enei unui a!ocat sau a unei persoane de (ncredere5 (n urmtoarele ca uri: aC c6nd este e!ident faptul c se fac pre'tiri pentru acoperirea urmelor sau distru'erea pro$elor ori a elementelor ce pre int importan pentru cau D $C dac e)ist suspiciunea c (n spaiul (n care urmea a se efectua pec,e iia se afl o persoan a crei !ia sau inte'ritate fi ic este pus (n pericolD cC (n spaiul unde urmea a fi efectuat perc,e iia nu se afl nicio persoan. B11C :n ca ul pre! ut la alin. B10C5 copia mandatului de perc,e iie se (nm6nea de (ndat ce este posi$il. B12G &r'anele judiciare care efectuea perc,e iia pot folosi fora5 (n mod adec!at i proporional5 pentru a ptrunde (ntr<un domiciliu5 dac: aC e)ist moti!e temeinice pentru a anticipa re isten armat sau alte tipuri de !iolen $C (n ca ul unui refu sau dac nu a fost primit niciun rspuns la solicitrile ale or'anelor judiciare de a ptrunde (n domiciliu. H13G Perc,e iia domiciliar se efectuea (n pre ena persoanei creia i s< a (nm6nat mandatul de perc,e iie sau a unui repre entant al acesteia. H1"G &r'anul judiciar care efectuea perc,e iia are dreptul s desc,id5 prin folosirea forei5 (ncperile5 spaiile5 mo$ilierul i alte o$iecte (n care s<ar putea 'si o$iectele5 (nscrisurile5 urmele infraciunii sau persoanele cutate5 (n ca ul (n care posesorul acestora nu este pre ent sau nu dorete s le desc,id de $un!oie. 2a desc,iderea acestora or'anele judiciare ce efectuea perc,e iia tre$uie s e!ite daunele nejustificate. H1#G &r'anul judiciar este o$li'at s se limite e la ridicarea numai a o$iectelor i (nscrisurilor care au le'tur cu fapta pentru care se efectuea urmrirea penal5 indicate (n mandat. &$iectele sau (nscrisurile a cror circulaie sau deinere este inter is sau (n pri!ina crora e)ist suspiciunea c pot a!ea o le'tur cu s!6rirea unei infraciuni pentru care aciunea penal se pune (n micare din oficiu5 se ridic (ntotdeauna. H1%G Este inter is efectuarea (n acelai timp cu perc,e iia a oricror acte procedurale (n aceeai cau 5 care prin natura lor (mpiedic persoana la care se face perc,e iia s participe la perc,e iie. B1*C 2ocul (n care se desfoar perc,e iia5 precum i persoanele sau o$iectele 'site pe parcursul perc,e iionrii pot fi foto'rafiate sau (nre'istrate audio!ideo. H1-C :nre'istrarea audio!ideo sau foto'rafiile efectuate sunt ane)ate procesului < !er$al de perc,e iie i face parte inte'rant din acesta. -#

Art.13>. Ident$f$c%re% 0$ &(str%re% o1$ecte'or B1C .up identificare5 o$iectele sau (nscrisurile descrise (n mandatul de perc,e iie se pre int persoanei de la care sunt ridicate i persoanelor pre ente5 pentru a fi recunoscute i a fi (nsemnate de ctre acestea spre nesc,im$are5 dup care se etic,etea i se si'ilea . B2C &$iectele care nu pot fi (nsemnate ori pe care nu se pot aplica etic,ete i si'ilii se (mpac,etea sau se (nc,id5 pe c6t posi$il (mpreun5 dup care se aplic si'ilii. B3C &$iectele care nu pot fi ridicate se las (n pstrarea celui la care se afl5 sau a unui custode. Persoanei creia i se las spre pstrare o$iectele i se pune (n !edere c are o$li'aia de a le pstra i conser!a precum i de a le pune la dispo iia or'anelor de urmrire penal la cererea acestora. B"C Pro$ele pentru anali se iau cel puin (n du$lu i se si'ilea . 8na din pro$e se las celui de la care se ridic5 iar (n lipsa acestuia5 uneia din persoanele pre! ute de art.1#* alin.B13C. Art.13=. Procesu'9)er1%' de &erc;e+$#$e B1C Acti!itile desfurate cu oca ia efecturii perc,e iiei sunt consemnate (ntr<un proces < !er$al. B2C Procesul<!er$al tre$uie s cuprind: aC numele5 prenumele i calitatea celui care (l (nc,eieD $C numrul i data mandatului de perc,e iieD cC locul unde este (nc,eiatD dC data i ora la care a (nceput i ora la care s<a terminat efectuarea perc,e iiei5 cu menionarea oricrei (ntreruperi inter!eniteD eC numele5 prenumele5 ocupaia i adresa martorilor5 c6nd e)ist5 sau a persoanelor ce au fost pre ente la efectuarea perc,e iiei cu menionarea calitii acestoraD fC efectuarea informrii persoanei (n al crei domiciliu urmea a se efectua perc,e iia cu pri!ire la dreptul de a contacta un a!ocat care s participe la perc,e iieD 'C descrierea amnunit a locului i condiiilor (n care (nscrisurile5 o$iectele sau urmele infraciunii au fost descoperite i ridicate5 enumerarea i descrierea lor amnunit5 pentru a putea fi recunoscuteD meniuni cu pri!ire la locul i condiiile (n care suspectul sau inculpatul a fost prinsD ,C o$ieciile i e)plicaiile persoanelor care au participat la efectuarea perc,e iieiD iC meniuni despre o$iectele care nu au fost ridicate5 dar au fost lsate (n pstrareD jC meniunile pre! ute de le'e pentru ca urile speciale. B3C Procesul<!er$al se semnea pe fiecare pa'in i la sf6rit de cel care (l (nc,eie5 de persoana la care s<a fcut perc,e iia5 de a!ocatul acesteia dac a fost pre ent5 precum i de persoanele artate la alin. B2C lit.e G . .ac !reuna -%

dintre aceste persoane nu poate sau refu s semne e5 se face meniune despre aceasta precum i despre moti!ele imposi$ilitii sau refu ului de a semna. B"C & copie de pe procesul<!er$al se las persoanei la care s<a fcut perc,e iia sau de la care s<au ridicat o$iectele i (nscrisurile5 ori !reuneia dintre persoanele pre! ute la art.1#* alin. B#C sau B%C care au participat la perc,e iie i5 dac este ca ul5 custodelui. Art.184. M(sur$ &r$)$nd o1$ecte'e or$ 7nscr$sur$'e r$d$c%te B1C &$iectele ori (nscrisurile ridicate care constituie mijloace de pro$ sunt ataate la dosar sau pstrate (n alt mod5 iar urmele infraciunii ridicate sunt conser!ate. B2C &$iectele5 (nscrisurile i urmele ridicate5 care nu sunt ataate la dosar5 pot fi foto'rafiate. ?oto'rafiile se !i ea de or'anul de urmrire penal i se ataea la dosar. B3C 9ijloacele materiale de pro$ se pstrea de or'anul de urmrire penal sau de instana de judecat la care se 'sete dosarul5 p6n la soluionarea definiti! a cau ei. B"C &$iectele care nu au le'tur cu cau a se restituie persoanei creia (i aparin5 cu e)cepia celor care sunt supuse confiscrii. B#C &$iectele ce ser!esc ca mijloc de pro$5 dac nu sunt supuse confiscrii5 pot fi restituite c,iar (nainte de soluionarea definiti! a procesului5 persoanei creia (i aparin5 afar de ca ul c6nd prin aceast restituire s<ar putea st6njeni aflarea ade!rului. &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat pune (n !edere persoanei creia i<au fost restituite o$iectele5 c este o$li'at s le pstre e p6n la soluionarea definiti! a cau ei. Art.181. Conser)%re% s%u )%'or$f$c%re% o1$ecte'or r$d$c%te &$iectele ce ser!esc ca mijloc de pro$5 dac sunt dintre acelea artate (n art.11% i dac nu sunt restituite5 se conser! sau se !alorific potri!it dispo iiilor acelui articol. Art.182. *$s&o+$#$$ s&ec$%'e &r$)$nd &erc;e+$#$$'e efectu%te '% o %utor$t%te &u1'$c(/ $nst$tu#$e &u1'$c( s%u %'te &erso%ne .ur$d$ce de dre&t &u1'$c .ispo iiile din pre enta seciune se aplic (n mod corespun tor i atunci c6nd actele procedurale se efectuea la o autoritate pu$lic5 instituie pu$lic sau alte persoane juridice de drept pu$lic5 dispo iii care se completea dup cum urmea : aC or'anul judiciar se le'itimea i (nm6nea o copie a mandatului de perc,e iie repre entantului autoritii5 instituiei5 sau persoanei juridice de drept pu$licD

-*

$C perc,e iia se efectuea (n pre ena repre entantului autoritii5 instituiei5 sau persoanei juridice de drept pu$lic5 ori a altei persoane cu capacitate deplin de e)erciiu D cC o copie de pe procesul<!er$al de perc,e iie se las repre entantului autoritii5 instituiei5 sau persoanei juridice de drept pu$lic.

SECIUNEA a 2-a lte forme de perc%eziie Art.18:. C%+ur$ 0$ cond$#$$ 7n c%re se efectue%+( &erc;e+$#$% cor&or%'( B1C Perc,e iia corporal presupune e)aminarea corporal e)tern a unei persoane5 ce poate include i e)aminarea ca!itii $ucale5 a nasului5 urec,ilor5 a prului5 a (m$rcmintei5 a o$iectelor pe care o persoan le are asupra sa sau su$ controlul su5 la momentul efecturii perc,e iiei. B2C :n ca ul (n care e)ist o suspiciune re ona$il c prin efectuarea unei perc,e iii corporale !or fi descoperite urme ale infraciunii5 corpuri delicte sau alte o$iecte ce pre int importan pentru aflarea ade!rului (n cau 5 or'anele judiciare sau orice autoritate cu atri$uii (n asi'urarea ordinii i securitii pu$lice procedea la efectuarea acesteia. Art.18C. Efectu%re% &erc;e+$#$e$ cor&or%'e B1C &r'anul judiciar tre$uie s ia msuri ca perc,e iia s fie efectuat cu respectarea demnitii i a !ieii pri!ate a persoanei. B2C Perc,e iia se efectuea de o persoan de acelai se) cu persoana perc,e iionat. B3C :nainte de (nceperea perc,e iiei5 persoanei perc,e iionate i se solicit predarea de $un!oie a o$iectelor cutate. .ac o$iectele cutate sunt predate5 nu se mai efectuea perc,e iia5 cu e)cepia ca ului c6nd se consider util s se procede e la aceasta5 pentru cutarea altor o$iecte sau urme. B"C Procesul<!er$al de perc,e iie tre$uie s cuprind: aC numele i prenumele persoanei perc,e iionateD $C numele5 prenumele i calitatea persoanei care a efectuat perc,e iiaD cC enumerarea o$iectelor 'site cu oca ia perc,e iieiD dC locul unde este (nc,eiatD eC data i ora la care a (nceput i ora la care s<a terminat efectuarea perc,e iiei5 cu menionarea oricrei (ntreruperi inter!eniteD fC descrierea amnunit a locului i condiiilor (n care (nscrisurile5 o$iectele sau urmele infraciunii au fost descoperite i ridicate5 enumerarea i descrierea lor amnunit5 pentru a putea fi recunoscuteD meniuni cu pri!ire la locul i condiiile (n care suspectul sau inculpatul a fost 'sit. --

B#C Procesul<!er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'in i la sf6rit de cel care (l (nc,eie i de persoana perc,e iionat. .ac persoana perc,e iionat nu poate sau refu s semne e5 se face meniune despre aceasta precum i despre moti!ele imposi$ilitii sau refu ului de a semna. B%C & copie a procesului<!er$al se las persoanei perc,e iionate. B*C .ispo iiile art.1%0 se aplic (n mod corespun tor. Art.183. Perc;e+$#$% unu$ )e;$cu' B1C Perc,e iia unui !e,icul presupune e)aminarea e)teriorului sau interiorului unui !e,icul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor acestora. B2C Perc,e iia unui !e,icul se efectuea (n condiiile pre! ute de art. 1%3 alin. B2C. B3C Procesul<!er$al de perc,e iie a unui !e,icul tre$uie s cuprind meniunile pre! ute la art. 1%" alin. B"C5 datele de identificare ale !e,iculului5 precum i datele de identificare ale martorului pre ent la efectuarea perc,e iiei. B"C Procesul<!er$al se semnea pe fiecare pa'in i la sf6rit de cel care (l (nc,eie5 de persoana al crei !e,icul a fost perc,e iionat5 dac a fost pre ent la perc,e iie5 precum i de martori. .ac !reuna dintre aceste persoane nu poate sau refu s semne e5 se face meniune despre aceasta precum i despre moti!ele imposi$ilitii sau refu ului de a semna. B#C Persoanei perc,e iionate i se (nm6nea o copie a procesului<!er$al. B%C .ispo iiile art.1%0 se aplic (n mod corespun tor. Art. 188. Perc;e+$#$% $nfor-%t$c( 0$ %ccesu' 7ntr9un s$ste- $nfor-%t$c B1C ;udectorul de drepturi i li$erti poate dispune efectuarea unei perc,e iii informatice5 la cererea procurorului5 atunci c6nd pentru descoperirea i str6n'erea pro$elor este necesar cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice. B2C Prin accesul la un sistem informatic se (nele'e ptrunderea (ntr<un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct5 fie de la distan5 prin intermediul unor pro'rame speciali ate ori prin intermediul unei reele5 (n scopul de a identifica pro$e. B3C Prin sistem informatic se (nele'e orice dispo iti! sau ansam$lu de dispo iti!e interconectate ori aflate (n relaie funcional5 dintre care unul sau mai multe asi'ur prelucrarea automat a datelor5 cu ajutorul unui pro'ram informatic. B"C Prin date informatice se (nele'e orice repre entare de fapte5 informaii sau concepte su$ o form adec!at prelucrrii (ntr<un sistem informatic5 inclusi! un pro'ram capa$il s determine e)ecutarea unei funcii de ctre un sistem informatic. -1

B#C Procurorul (naintea cererea prin care se solicit (ncu!iinarea efecturii perc,e iiei informatice sau accesul (ntr<un sistem informatic (mpreun cu dosarul cau ei judectorului de drepturi i li$erti . B%C +ererea se soluionea (n camera de consiliu5 fr citarea prilor. Participarea procurorului este o$li'atorie. B*C ;udectorul dispune prin (nc,eiere admiterea cererii5 atunci c6nd aceasta este (ntemeiat5 (ncu!iinarea efecturii perc,e iiei informatice sau accesului la un sistem informatic i emite de (ndat mandatul de perc,e iie sau de acces. B-C :nc,eierea instanei tre$uie s cuprind: aC denumirea instaneiD $C data5 ora i locul emiteriiD cC numele5 prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatulD dC perioada pentru care s<a emis mandatulD eC scopul pentru care a fost emis5 fC numele suspectului sau inculpatului5 dac sunt cunoscute5 'C meniunea c mandatul poate fi folosit o sin'ur dat5 ,C semntura judectorului i tampila instanei B1C :nc,eierea prin care judectorul de drepturi i li$erti se pronun asupra cererii de (ncu!iinare a efecturii perc,e iiei informatice sau a accesului (ntr<un sistem informatic nu este supus niciunei ci de atac. B10C :n ca ul (n care5 cu oca ia efecturii perc,e iiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice5 se constat c datele informatice cutate sunt cuprinse (ntr<un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice i sunt accesi$ile din sistemul sau suportul iniial5 procurorul dispune de (ndat conser!area5 copierea datelor informatice identificate i !a solicita de ur'en completarea autori aiei iniiale. B11C :n !ederea e)ecutrii perc,e iiei dispuse5 pentru asi'urarea inte'ritii datelor informatice stocate pe o$iectele ridicate procurorul dispune efectuarea de copii. B12C .ac ridicarea o$iectelor care conin datele informatice pre! ute la alin. B1C ar afecta 'ra! desfurarea acti!itii persoanelor care dein aceste o$iecte5 procurorul poate dispune efectuarea de copii5 care ser!esc ca mijloc de pro$. B13C +u pri!ire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem informatic procurorul poate dispune5 prin ordonan: aC reali area i conser!area unei copii a acestor date informaticeD $C suprimarea accesrii sau (ndeprtarea acestor date informatice din sistemul informatic. B1"C +opiile pre! ute la alineatele precedente se reali ea cu mijloace te,nice i proceduri adec!ate de natur s asi'ure inte'ritatea informaiilor coninute de acestea. B1#C Perc,e iia (n sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuea (n pre ena suspectului sau a inculpatului5 dac este posi$il5 a unui repre entant al acestuia sau a unui martor. 10

B1%C Procesul<!er$al de perc,e iie informatic ori de acces la un sistem informatic tre$uie s cuprind: aC numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al crei sistem informatic a fost accesat conform alin. B2CD $C numele persoanei care a efectuat perc,e iiaD cC numele persoanelor pre ente la efectuarea perc,e iieiD dC descrierea i enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice fa de care s<a dispus perc,e iiaD eC descrierea i enumerarea acti!itilor desfurateD fC descrierea i enumerarea datelor informatice descoperite cu oca ia perc,e iiei ori a accesului la date informatice. B1*C &r'anele de urmrire penal tre$uie s ia msuri ca perc,e iia informatic ori accesul (ntr<un sistem informatic s fie efectuate fr ca faptele i (mprejurrile din !iaa personal a celui la care se efectuea perc,e iia ori accesul la un sistem informatic s de!in5 (n mod nejustificat5 pu$lice. B1-C .atele informatice identificate cu caracter secret se pstrea (n condiiile le'ii. B11C :n ca ul accesului la un sistem informatic5 dispo iiile art. 1"3 se aplic (n mod corespun tor. Art. 18<. R$d$c%re% de o1$ecte 0$ 7nscr$sur$ &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat are o$li'aia s ridice o$iectele i (nscrisurile ce pot ser!i ca mijloc de pro$ (n procesul penal. Art.18>. Pred%re% o1$ecte'or/ 7nscr$sur$'or s%u % d%te'or $nfor-%t$ce B1C :n ca ul (n care e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la pre'tirea sau s!6rirea unei infraciuni i sunt temeiuri de a se crede c un o$iect sau un (nscris poate ser!i ca mijloc de pro$ (n cau 5 or'anele de urmrire penal sau instana de judecat pot dispune persoanei fi ice sau juridice (n posesia creia se afl s le pre inte i s le predea5 su$ luare de do!ad. B2C .e asemenea5 (n condiiile alin.B1C5 or'anele de urmrire penal sau instana de judecat pot dispune ca: aC orice persoan fi ic sau juridic de pe teritoriul Rom6niei s comunice datele informatice5 aflate (n posesia sau su$ controlul su5 care sunt stocate (ntr< un sistem informatic ori pe un suport de stocare informaticD $C orice furni or de ser!icii care ofer prestaii pe teritoriul Rom6niei s comunice datele din posesia sau de su$ controlul su referitoare la a$onai i la astfel de ser!icii. B3C Prin noiunea de date referitoare la a$onai se (nele'e orice informaie5 su$ form de date informatice sau su$ orice alt form5 deinut de un furni or de ser!icii5 referitoare la a$onaii acestor ser!icii5 altele dec6t datele referitoare la trafic sau coninut i care permit sta$ilirea: 11

aC tipului de ser!iciu de comunicaii utili at5 dispo iiilor te,nice luate (n aceast pri!in i perioadei ser!iciuluiD $C identitii5 adresei potale sau 'eo'rafice5 numrului de telefon al a$onatului i oricrui alt numr de contact5 precum i a datelor referitoare la facturare i plat5 disponi$ile (n $a a unui contract sau a unui aranjament de ser!iciiD cC oricrei alte informaii referitoare la locul (n care se 'sesc ec,ipamentele de comunicaie5 disponi$ile (n $a a unui contract sau a unui aranjament de ser!icii. B"C &rdonana or'anelor de urmrire penal sau (nc,eierea instanei tre$uie s cuprind: numele i semntura persoanei care a dispus predarea5 numele persoanei ce este o$li'at s predea o$iectul5 (nscrisul sau datele informatice5 descrierea o$iectului5 (nscrisului sau a datelor informatice ce tre$uie predate5 precum i data i locul unde tre$uie s fie predate. B#C .ac or'anul de urmrire penal sau instana de judecat aprecia c i o copie a unui (nscris sau a datelor informatice poate ser!i ca mijloc de pro$5 reine numai copia. B%C .ac o$iectul5 (nscrisul sau datele informatice au caracter secret ori confidenial5 pre entarea sau predarea se face (n condiii care s asi'ure pstrarea secretului ori a confidenialitii. Art. 18=. R$d$c%re% s$'$t( de o1$ecte 0$ 7nscr$sur$ B1C .ac o$iectul sau (nscrisul cerut nu este predat de $un!oie5 or'anul de urmrire penal5 prin ordonan sau instana de judecat5 prin (nc,eiere5 dispune ridicarea silit. :n cursul judecii dispo iia de ridicare silit a o$iectelor sau (nscrisurilor se comunic procurorului5 care ia msuri de aducere la (ndeplinire5 prin or'anul de cercetare penal. B2C :mpotri!a ordonanei or'anului de urmrire penal se poate face pl6n'ere de orice persoan interesat. .ispo iiile art. 2#1 alin. B1C E B%C se aplic (n mod corespun tor. +AP34&282 =33 E?&ert$+% Art.1<4. *$s&unere% efectu(r$$ e?&ert$+e$ B1C Efectuarea unei e)perti e se dispune c6nd e!aluarea unor fapte sau (mprejurri ce pre int importan pentru aflarea ade!rului (n cau 5 impune constatarea i opinia unui e)pert. B2C E)perti a se dispune5 (n cursul urmririi penale5 de ctre or'anul de urmrire penal prin ordonan moti!at5 la cererea prilor5 su$iecilor 12

procesuali principali ori a a!ocailor acestora5 sau din oficiu. :n cursul judecii5 e)perti a se dispune de instan prin (nc,eiere moti!at5 la cererea prilor5 persoanei !tmate sau a a!ocailor acestora5 a procurorului sau din oficiu. B3C +ererea de efectuare a e)perti ei tre$uie formulat (n scris5 cu indicarea faptelor i (mprejurrilor supuse e!alurii i a o$iecti!elor care tre$uie lmurite de e)pert. B"C E)perti a poate fi efectuat de e)peri oficiali sau de e)peri independeni autori ai din ar sau din strintate. Specialitii care funcionea (n cadrul or'anelor judiciare sunt asimilai e)perilor oficiali. B#C E)perti a medico<le'al se efectuea (n cadrul instituiilor medico< le'ale. 2a efectuarea e)perti ei pot participa e)peri independeni autori ai5 numii la solicitarea prilor sau su$iecilor procesuali principali. B%C &rdonana or'anului de urmrire penal sau (nc,eierea instanei prin care se dispune efectuarea e)perti ei tre$uie s indice faptele sau (mprejurrile pe care e)pertul tre$uie s le e!alue e5 o$iecti!ele la care tre$uie s rspund5 termenul (n care tre$uie efectuat e)perti a precum i persoanele ce urmea a fi numite e)peri ori instituia desemnat. B*C :n domeniile strict speciali ate5 dac pentru (nele'erea pro$elor sunt necesare anumite cunotine specifice sau alte asemenea cunotine5 instana poate solicita opinia unei personaliti sau a mai multor personaliti ori specialiti din domeniul respecti!. .ispo iiile relati!e la audierea martorului sunt aplica$ile (n mod corespun tor. Art.1<1 Nu-$re% e?&ertu'u$ B1C E)pertul este numit prin ordonana or'anului de urmrire penal sau prin (nc,eierea instanei. B2C &r'anul de urmrire penal sau instana desemnea 5 de re'ul5 un sin'ur e)pert5 cu e)cepia situaiilor (n care5 ca urmare a comple)itii e)erti ei5 sunt necesare cunotine speciali ate din discipline distincte5 situaie (n care desemnea doi sau mai muli e)peri B3C +6nd e)perti a urmea s fie efectuat de o instituie medico<le'al5 de un la$orator de e)perti criminalistic sau de orice institut de specialitate5 or'anul de urmrire penal ori instana se adresea acestora pentru efectuarea e)perti ei. 3nstituia medico<le'al5 la$oratorul de e)perti criminalistic sau institutul de specialitate desemnea unul sau mai muli e)peri (n !ederea efecturii e)perti ei. B"C Prile i su$iecii procesuali principali au dreptul s solicite ca la efectuarea e)perti ei s participe un e)pert recomandat de acestea. :n ca ul (n care e)perti a este dispus de instan procurorul poate solicita ca un e)pert recomandat de acestea s participe la efectuarea e)perti ei. B#C 3nstituia medico<le'al5 ori la$oratorul de e)perti criminalistic sau institutul de specialitate poate solicita5 atunci c6nd consider necesar5 participarea specialitilor de la alte instituii sau a!i ul acestora. 13

B%C &r'anul judiciar care a dispus efectuarea e)perti ei sau prile pot solicita numele e)perilor desemnai de instituia medico<le'al5 la$oratorul de e)perti criminalistic sau de alte instituii. Art.1<2 Inco-&%t$1$'$t%te% e?&ertu'u$ B1C & persoan aflat (n !reunul din ca urile de incompati$ilitate pre! ute de art.%3 nu poate fi desemnat ca e)pert5 iar (n ca ul (n care a fost desemnat5 ,otr6rea judectoreasc nu se poate (ntemeia pe constatrile i conclu iile acesteia. 9oti!ul de incompati$ilitate tre$uie do!edit de cel ce (l in!oc. B2C Participarea ca e)pert de mai multe ori (n aceeai cau constituie moti! de incompati$ilitate5 cu e)cepia celui recomandat de parte. B3C .ispo iiile art.%# < %* se aplic (n mod corespun tor. Art.1<:. *re&tur$'e 0$ o1'$,%#$$'e e?&ertu'u$ B1C E)pertul are dreptul de a refu a efectuarea e)perti ei pentru aceleai moti!e pentru care martorul poate refu a depunerea mrturiei. B2C E)pertul are dreptul s ia cunotin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea e)perti ei. B3C E)pertul poate cere lmuriri or'anului judiciar care a dispus efectuarea e)perti ei cu pri!ire la anumite fapte ori (mprejurri ale cau ei ce tre$uie e!aluate. B"C E)pertul poate cere lmuriri prilor i su$iecilor procesuali principali5 cu (ncu!iinarea i (n condiiile sta$ilite de or'anele judiciare. B#C E)pertul are dreptul la un onorariu pentru acti!itatea depus (n !ederea efecturii e)perti ei5 pentru c,eltuielile pe care ar tre$ui s le suporte sau le < a suportat pentru efectuarea e)perti ei. +uantumul onorariului este sta$ilit de ctre or'anele judiciare (n funcie de natura i comple)itatea cau ei i de c,eltuielile suportate sau care urmea a fi suportate de ctre e)pert. .ac e)perti a este efectuat de instituia medico<le'al ori la$oratorul de e)perti criminalistic sau de institutul de specialitate5 onorariul este sta$ilit (n condiiile pre! ute de le'ea special. B%C E)pertul poate $eneficia i de msurile de protecie pre! ute de art. 12%. B*C E)pertul are o$li'aia de a se pre enta (n faa or'anelor de urmrire penal sau a instanei de judecat ori de c6te ori este c,emat i de a<i (ntocmi raportul de e)perti cu respectarea termenului limit sta$ilit (n ordonana or'anului de urmrire penal sau (n (nc,eierea instanei. 4ermenul limit din ordonan sau (nc,eiere poate fi prelun'it5 la cererea e)pertului5 pentru moti!e (ntemeiate5 fr ca prelun'irea total acordat s fie mai mare de ase luni. B-C :nt6r ierea sau refu ul nejustificat de efectuare a e)perti ei atra'e rspunderea ci!il a e)pertului sau a instituiei desemnate s o efectue e pentru prejudiciile cau ate. 1"

Art.1<C. "n'ocu$re% e?&ertu'u$ B1C E)pertul poate fi (nlocuit dac (n mod nejustificat nu finali ea raportul de e)perti p6n la termenul fi)at5 sau dac manifest de interes fa de (nsrcinarea ce i<a fost (ncredinat. B2C :nlocuirea se dispune5 cu citarea e)pertului5 prin ordonan de ctre or'anele de urmrire penal sau prin (nc,eiere de ctre instan5 care se comunic asociaiei sau corpului profesional de care aparine e)pertul. E)pertului (nlocuit i se poate aplica de ctre procuror sau judector o amend judiciar de la #00 la #000 lei. .ispo iiile art. 1*3 alin. B-C se aplic (n mod corespun tor. B3C E)pertul este5 de asemenea5 (nlocuit c6nd este admis cererea sa de a$inere sau o cerere de recu are5 ori (n ca ul (n care se afl (n imposi$ilitate o$iecti! de a efectua sau finali a e)perti a. B"C E)pertul (nlocuit tre$uie s pun de (ndat la dispo iia or'anului judiciar toate actele sau o$iectele (ncredinate precum i o$ser!aiile cu pri!ire la acti!itile desfurate p6n la momentul (nlocuirii sale. Art.1<3. Procedur% e?&ert$+e$ B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat5 c6nd dispune efectuarea unei e)perti e5 fi)ea un termen la care sunt c,emate prile5 su$iecii procesuali principali precum i e)pertul5 dac acesta a fost desemnat. B2C 2a termenul fi)at se aduce la cunotina procurorului5 a prilor5 a su$iecilor procesuali principali i a e)pertului o$iectul e)perti ei i (ntre$rile la care e)pertul tre$uie s rspund5 i li se pune (n !edere c au dreptul s fac o$ser!aii cu pri!ire la aceste (ntre$ri i c pot cere modificarea sau completarea lor. .e asemenea5 dup ca 5 sunt indicate e)pertului o$iectele pe care urmea s le anali e e. B3C E)pertul este (ntiinat cu pri!ire la faptul c are o$li'aia de a anali a o$iectul e)perti ei5 de a indica cu e)actitate orice o$ser!aie sau constatare i de a e)pune o opinie imparial cu pri!ire la faptele sau (mprejurrile e!aluate (n conformitate cu re'ulile tiinei i e)perti ei profesionale . B"C Prile i su$iecii procesuali principali sunt (ncunotinai c au dreptul s cear numirea a c6te unui e)pert recomandat de fiecare dintre ele5 care s participe la efectuarea e)perti ei. B#C .up e)aminarea o$ieciilor i cererilor fcute de pri5 de su$iecii procesuali principali i e)pert5 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat pune (n !edere e)pertului termenul (n care urmea a fi efectuat e)perti a5 (ncunotin6ndu<l totodat dac la efectuarea acesteia urmea s participe prile sau su$iecii procesuali principali. 1#

B%C Atunci c6nd e)perti a urmea s fie efectuat de o instituie medico< le'al5 de un la$orator de e)perti criminalistic sau de orice institut de specialitate5 sunt aplica$ile dispo iiile art. 1*1 alin. B3C5 nefiind necesar pre ena e)pertului (n faa or'anului judiciar. Art.1<8. Efectu%re% e?&ert$+e$ B1C E)perti a poate fi efectuat cu pri!ire la o$iecte sau persoane. B2C :n !ederea e)aminrii acestor o$iecte5 e)perii au dreptul s procede e la desc,iderea sau redesc,iderea si'iliilor5 i la punerea de noi si'ilii5 dup ce au ream$alat5 dac a fost necesar5 o$iectele pe care au fost (nsrcinai s le e)amine e. .espre aceste acti!iti e)perii fac meniune (n raportul de e)perti . B3C :n ca ul (n care o$iectul e)perti ei nu se poate e)amina5 e)perti a se efectuea (n $a a documentaiei pus la dispo iia e)pertului. Art.1<<. R%&ortu' de e?&ert$+( B1C .up efectuarea e)perti ei5 constatrile i opinia e)pertului sunt e)puse (ntr<un raport scris. B2C +6nd sunt mai muli e)peri se (ntocmete un sin'ur raport de e)perti . .ac e)ist deose$iri de preri5 opiniile separate sunt consemnate (n cuprinsul acestuia. B3C Raportul de e)perti se depune la or'anul judiciar care a dispus efectuarea e)perti ei. B"C Raportul de e)perti cuprinde: aC partea introducti!5 (n care se arat or'anul judiciar care a dispus efectuarea e)perti ei5 data c6nd s<a dispus efectuarea acesteia5 numele i prenumele e)pertului5 o$iecti!ele la care e)pertul urmea s rspund5 data la care a fost efectuat5 materialul pe $a a cruia e)perti a a fost efectuat5 meniunea dac prile care au participat la aceasta au dat e)plicaii (n cursul e)perti ei5 data (ntocmirii raportului de e)perti D $C partea e)po iti!5 ce cuprinde descrierea operaiilor de efectuare a e)perti ei5 o$ieciile sau e)plicaiile prilor5 precum i anali a acestor o$iecii ori e)plicaii (n lumina celor constatate de e)pertD cC conclu iile5 care cuprind rspunsurile la o$iecti!ele sta$ilite de or'anele judiciare5 precum i orice alte preci ri i constatri re ultate din efectuarea e)perti ei5 (n le'tur cu o$iecti!ele e)perti ei. B#C :n situaia (n care e)perti a a fost efectuat (n lipsa prilor ori a su$iecilor procesuali principali5 acetia sau a!ocatul lor sunt (ncunotinai cu pri!ire la (ntocmirea raportului de e)perti i cu pri!ire la dreptul la studierea raportului.

1%

Art.1<>. Aud$ere% e?&ertu'u$ B1C :n cursul urmririi penale sau al judecii e)pertul poate fi audiat de or'anul de urmrire penal sau de instan5 la cererea procurorului5 a prilor5 a su$iecilor procesuali principali sau din oficiu dac or'anul judiciar aprecia c audierea este necesar pentru lmurirea constatrilor sau conclu iilor e)pertului. B2C .ac e)perti a a fost efectuat de o instituie medico<le'al5 la$orator de e)perti criminalistic sau institut de specialitate5 instituia !a desemna un e)pert5 dintre persoanele care au participat la efectuarea e)perti ei5 ce urmea a fi audiat de ctre or'anul de urmrire penal sau de instan. B3C Audierea e)pertului se efectuea potri!it dispo iiilor pri!itoare la audierea martorilor. Art.1<=. Su&'$-entu' de e?&ert$+( B1C +6nd or'anul de urmrire penal sau instana constat5 la cerere sau din oficiu5 c e)perti a nu este complet5 iar aceast deficien nu poate fi suplinit prin audierea e)pertului5 dispune efectuarea unui supliment de e)perti de ctre acelai e)pert. +6nd aceasta nu este posi$il se dispune efectuarea unei alte e)perti e de ctre un alt e)pert. B2C +6nd e)perti a a fost efectuat (n cadrul instituiei medico<le'ale a unui la$orator de e)perti e criminalistice sau a unui institut de specialitate5 or'anul de urmrire penal sau instana se adresea instituiei respecti!e (n !ederea efecturii suplimentului de e)perti . Art.1>4. Efectu%re% une$ no$ e?&ert$+e B1C &r'anul de urmrire penal sau instana dispune efectuarea unei noi e)perti e atunci c6nd conclu iile raportului de e)perti sunt neclare sau contradictorii5 ori (ntre coninutul i conclu iile raportului de e)perti e)ist contradicii5 iar aceste deficiene nu pot fi (nlturate prin audierea e)pertului. B2C +6nd or'anul de urmrire penal sau instana de judecat dispune efectuarea unei noi e)perti e de ctre o instituie medico<le'al5 aceasta este efectuat de o comisie. Art.1>1. L(-ur$r$ cerute '% $nst$tutu' de e-$s$une :n ca urile pri!itoare la infraciunea de falsificare de moned sau de alte !alori5 or'anul de urmrire penal sau instana poate cere lmuriri institutului de emisiune.

1*

Art.1>2. Pre+ent%re% scr$&te'or de co-&%r%#$e B1C :n cau ele pri!ind infraciuni de fals (n (nscrisuri5 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate dispune s fie pre entate scripte de comparaie. B2C .ac scriptele se 'sesc (n depo ite pu$lice5 autoritile (n drept sunt o$li'ate a le eli$era. B3C .ac scriptele se 'sesc la o persoan care nu este so sau rud apropiat cu suspectul sau inculpatul sau care nu poate fi audiat ca martor (n cau 5 or'anul de urmrire penal ori instana (i pune (n !edere s le pre inte. B"C Scriptele se introduc (ntr<un plic si'ilat care se !i ea de or'anul de urmrire penal sau de preedintele completului de judecat i se semnea de acela care le pre int. B#C &r'anul de urmrire penal ori instana poate solicita suspectului sau inculpatului s pre inte o pies scris cu m6na sa5 ori s scrie dup dictare. B%C .ac suspectul sau inculpatul refu 5 se face meniune (n procesul< !er$al. Refu ul de a se conforma solicitrii or'anului de urmrire penal sau instanei nu poate fi interpretat (n defa!oarea suspectului sau inculpatului. Art.1>:. E?&ert$+% -ed$co9'e,%'( &s$;$%tr$c( B1C :n ca ul infraciunii de omor5 omor calificat sau a infraciunilor comise de minorii cu !6rsta (ntre 13<1% ani5 (n ca ul uciderii sau !tmrii copilului nou<nscut ori a ftului de ctre mam5 precum i atunci c6nd or'anul de urmrire penal sau instana are o (ndoial asupra strii psi,ice a suspectului sau inculpatului5 raportat la momentul s!6ririi infraciunii ce face o$iectul acu aiei5 se dispune efectuarea unei e)perti e medico<le'ale psi,iatrice5 sta$ilindu<se5 totodat5 termenul de pre entare (n !ederea e)aminrii. B2C E)perti a se efectuea (n cadrul instituiei medico<le'ale de ctre o comisie5 constituit potri!it le'ii. B3C E)perti a medico<le'al psi,iatric se efectuea dup o$inerea consimm6ntului scris al persoanei ce urmea a fi supus e)perti ei5 e)primat (n pre ena unui a!ocat ales sau din oficiu5 (n faa or'anului judiciar5 iar (n ca ul minorului i (n pre ena repre entantului le'al. B"C :n ca ul (n care suspectul sau inculpatul refu (n cursul urmririi penale efectuarea e)perti ei or'anul de urmrire penal sesi ea judectorul de drepturi i li$erti (n !ederea emiterii unui mandat de aducere (n scopul pre entrii la comisia medico<le'al psi,iatric. B#C :n ca ul (n care consider c este necesar o e)aminare comple)5 ce necesit internarea medical a suspectului sau a inculpatului (ntr<o instituie sanitar de specialitate5 iar acesta refu internarea5 comisia medico<le'al sesi ea or'anul de urmrire penal sau instana cu pri!ire la necesitatea lurii msurii internrii ne!oluntare. B%C :n cursul urmririi penale5 procurorul dac aprecia c solicitarea comisiei medico<le'ale este (ntemeiat poate cere judectorului de drepturi i 1-

li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul de internare5 ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea5 luarea msurii internrii ne!oluntare (n !ederea efecturii e)perti ei psi,iatrice5 pe o perioad de cel mult %0 de ile. B*C Propunerea procurorului de luare a msurii internrii ne!oluntare tre$uie s cuprind5 dup ca 5 meniuni cu pri!ire la: fapta pentru care se efectuea cercetarea penal5 (ncadrarea juridic5 denumirea infraciunii D faptele i (mprejurrile din care re ult (ndoiala asupra strii psi,ice a suspectului sau inculpatului5 sesi area comisiei medico<le'ale psi,iatrice cu pri!ire la refu ul suspectului sau inculpatului de a se interna5 moti!area necesitii lurii msurii internrii i a proporionalitii acesteia cu scopul urmrit. Propunerea (mpreun cu dosarul cau ei5 se pre int judectorului de drepturi i li$erti. B-C ;udectorul de drepturi i li$erti fi)ea iua i ora de soluionare a propunerii de luare a msurii internrii ne!oluntare5 (n cel mult 3 ile de la data sesi rii5 a!6nd o$li'aia de a<l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul fi)at. 4ermenul se comunic procurorului precum i a!ocatului suspectului sau inculpatului5 cruia i se acord5 la cerere5 dreptul de a studia dosarul cau ei i propunerea formulat de procuror. B1C Soluionarea propunerii de luare a msurii internrii ne!oluntare se face numai (n pre ena suspectului sau inculpatului5 afar de ca ul c6nd acesta este disprut5 se sustra'e sau c6nd din cau a strii sntii sau din cau de for major ori stare de necesitate5 nu se poate pre enta. B10C Participarea procurorului i a a!ocatului ales sau numit din oficiu al suspectului sau inculpatului este o$li'atorie. B11C :n ca ul admiterii propunerii de internare ne!oluntar5 (nc,eierea judectorului tre$uie s cuprind: aC descrierea faptei de care este acu at suspectul sau inculpatul5 (ncadrarea juridic i denumirea infraciunii D $C faptele i (mprejurrile din care re ult (ndoial asupra strii psi,ice a suspectului sau inculpatului5 cC moti!area necesitii lurii msurii internrii ne!oluntare (n !ederea efecturii e)perti ei medico<le'ale psi,iatrice i a proporionalitii acesteia cu scopul urmrit. dC durata msurii internrii. B12C .up luarea msurii5 suspectului sau inculpatului i se aduc la cunotin5 de (ndat5 (n lim$a pe care o (nele'e5 moti!ele internrii5 (nc,eindu< se (n acest sens un proces<!er$al. B13C .up dispunerea internrii5 dac suspectul sau inculpatul se afl (n stare de deinere5 judectorul de drepturi i li$erti informea administraia locului de deinere despre msura internrii i dispune transferul arestatului (ntr< o sectie de psi,iatrie a unui penitenciar spital. B1"C :mpotri!a (nc,eierii judectorului de drepturi i li$erti se poate face contestaie la judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar 11

de ctre suspect5 inculpat sau de procuror (n termen de 2" de ore de la comunicare. B1#C +ontestaia formulat de suspect sau inculpat (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus internarea ne!oluntar nu este suspensi! de e)ecutare i se soluionea (n termen de 3 ile de la data (nre'istrrii acesteia. B1%C :n !ederea soluionrii contestaiei5 judectorul de la instana ierar,ic superioar este o$li'at s (l cite e pe suspect sau inculpat. Participarea procurorului la judecarea contestaiei este o$li'atorie. B1*C :n !ederea soluionrii contestaiei formulate de suspect sau de inculpat5 este suficient ca judectorul de la instana ierar,ic superioar s comunice acestuia i procurorului data sta$ilit pentru judecarea contestaiei i s le dea posi$ilitatea de a depune o$ser!aii scrise p6n la acea dat5 afar de ca ul c6nd aprecia c pre ena suspectului sau inculpatului5 participarea procurorului i formularea de conclu ii orale de ctre acetia sunt necesare pentru justa soluionare a contestaiei. B1-C :n ca ul admiterii contestaiei formulate de suspect sau inculpat5 judectorul de la instana ierar,ic superioar dispune respin'erea propunerii de internare i punerea de (ndat (n li$ertate a suspectului sau inculpatului dac acesta nu este arestat (n cau sau (ntr<o alt cau . B11C .osarul cau ei se restituie procurorului (n termen de 2" de ore de la soluionarea contestaiei. .ac (nc,eierea judectorului de drepturi i li$erti nu este atacat cu contestaie5 acesta este o$li'at s restituie dosarul procurorului (n termen de 2" de ore de la e)pirarea termenului de contestaie. B20C :n cursul judecii5 dac inculpatul refu efectuarea e)perti ei ori nu se pre int (n !ederea e)aminrii la comisia medico<le'al psi,iatric5 instana5 din oficiu sau la cererea procurorului dispune emiterea unui mandat de aducere (n condiiile art. 2%%. B21C 9sura internrii ne!oluntare poate fi luat de instan la sesi area comisiei medico<le'ale psi,iatrice. .ispo iiile alin.B%C < B11C se aplic (n mod corespun tor. B22C 3mediat dup luarea msurii internrii ne!oluntare sau (n ca ul sc,im$rii ulterioare a locului de internare5 judectorul de drepturi i li$erti5 instana sau preedintele completului de judecat de la instana ierar,ic superioar5 care a dispus msura5 (ncunotinea despre aceasta i despre locul internrii un mem$ru al familiei suspectului sau inculpatului ori o alt persoan desemnat de acesta5 precum i instituia medico<le'al care efectuea e)perti a5 (nc,eindu<se (n acest sens un proces<!er$al. 3nstituia de specialitate are o$li'aia de a informa or'anele judiciare despre sc,im$area locului internrii. B23C Aotr6rea prin care dispune internarea ne!oluntar se pune (n e)ecutare de procuror prin intermediul or'anelor de poliie. B2"C :n ca ul (n care suspectul sau inculpatul este aflat (n stare de deinere5 judectorul de drepturi i li$erti sau instana ce a dispus msura internrii (ntr< o instituie de specialitate (n !ederea efecturii e)perti ei medico<le'ale 100

psi,iatrice informea 5 de (ndat5 administraia locului de deinere despre msura dispus. B2#C 9sura internrii medicale (n !ederea efecturii e)perti ei medico< le'ale psi,iatrice poate fi prelun'it o sin'ur dat de judectorul de drepturi i li$erti5 la propunerea moti!at a procurorului sau de instana de judecat5 pe o durat de cel mult "# de ile. +omisia de e)perti medico<le'al psi,iatric sesisea procurorul sau5 dup ca 5 instana5 asupra necesitii prelun'irii msurii internrii cu cel puin * ile (nainte de e)pirarea acesteia. Sesi area tre$uie s conin descrierea acti!itilor efectuate5 moti!ele pentru care e)aminarea nu a fost finali at pe parcursul internrii5 e)aminrile ce urmea a fi efectuate5 preci area perioadei pentru care este necesar prelun'irea. .ispo iiile alin.B%C < B2"C se aplic (n mod corespun tor. B2%C :n ca ul (n care (nainte de e)pirarea duratei internrii ne!oluntare se constat c aceasta nu mai este necesar5 comisia de e)perti medico<le'al psi,iatric sesi ea de (ndat or'anul care a dispus msura (n !ederea (ncetrii msurii. Sesi area se soluionea de ur'en5 (n camera de consiliu5 cu participarea procurorului5 dup ascultarea a!ocatului ales sau din oficiu al persoanei internate. :nc,eierea pronunat de judectorul de drepturi i li$erti sau de instan nu este supus niciunei ci de atac. B2*C .ac (n cursul efecturii e)perti ei medico<le'ale psi,iatrice se constat c sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de art. 2"-5 comisia de e)perti medico<le'al psi,iatric sesi ea or'anele judiciare (n !ederea lurii msurii de si'uran a internrii medicale pro!i orii. B2-C Perioada (n care suspectul sau inculpatul a fost internat (ntr<o instituie de specialitate (n !ederea efecturii e)perti ei psi,iatrice se deduce din durata pedepsei5 (n condiiile art.*2 din +odul penal. Art.1>C. Auto&s$% -ed$co9'e,%'( B1C Autopsia medico E le'al se dispune de ctre or'anul de urmrire penal5 (n ca de moarte !iolent ori c6nd aceasta este suspect de a fi !iolent sau c6nd nu se cunoate cau a morii5 e)ist6nd o suspiciune re ona$il c decesul a fost cau at direct sau indirect printr<o infraciune sau este (n le'tur cu comiterea unei infraciuni. :n ca ul (n care corpul !ictimei a fost (n,umat5 este dispus e),umarea pentru e)aminarea corpului i efectuarea autopsiei. B2C Procurorul dispune de (ndat efectuarea unei autopsii medico<le'ale dac decesul s<a produs (n perioada (n care persoana se afl (n custodia poliiei5 a Administraiei Naionale a Penitenciarelor5 (n timpul internrii medicale ne!oluntare sau (n ca ul oricrui deces care ridic suspiciunea nerespectrii drepturilor omului5 a aplicrii torturii sau a oricrui tratament inuman. B3C Pentru a constata dac e)ist moti!e pentru a efectua autopsia medico< le'al5 or'anul de urmrire penal poate solicita opinia medicului le'ist. B"C Autopsia se efectuea (n cadrul instituiei medico<le'ale de ctre unul sau mai muli medici le'iti5 potri!it le'ii speciale. 101

B#C 2a efectuarea autopsiei medico<le'ale pot fi cooptai i specialiti din alte domenii medicale5 (n !ederea sta$ilirii cau ei decesului5 la solicitarea medicului le'ist5 cu e)cepia medicului care a tratat persoana decedat5 care poate fi audiat ca martor. B%C +u oca ia efecturii autopsiei medico<le'ale pot fi utili ate orice metode pentru sta$ilirea identitii inclusi! prele!area de produse $iolo'ice (n !ederea sta$ilirii profilului A.N. B*C &r'anul de urmrire penal tre$uie s (ncunotine e un mem$ru de familie despre data autopsiei i despre dreptul de a desemna un e)pert independent autori at care s asiste la efectuarea autopsiei. B-C 9edicul le'ist care a efectuat autopsia (ntocmete un raport de autopsie5 care cuprinde constatrile i conclu iile sale cu pri!ire la: aC identitatea persoanei decedate5 dac este cunoscutD $C felul moriiD cC cau a medical a moriiD dC e)istena le iunilor traumatice5 mecanismul de producere al acestora5 natura a'entului !ulnerant i le'tura de cau alitate (ntre le iunile traumatice i decesD eC re ultatele in!esti'aiilor de la$orator efectuate pe produsele $iolo'ice prele!ate de la cada!ruD fC urmele $iolo'ice 'site pe corpul persoanei decedateD 'C su$stanele suspecte descoperite (n corpul persoanei decedateD ,C data pro$a$il a moriiD iC orice alte elemente care pot contri$ui la lmurirea (mprejurrilor producerii morii. Art. 1>3. E?;u-%re% B1C E),umarea poate fi dispus de ctre procuror sau de ctre instana de judecat (n !ederea sta$ilirii felului i cau ei morii5 a identificrii cada!rului sau pentru sta$ilirea oricror elemente necesare soluionrii cau ei. B2C E)aminarea cada!rului sau a osemintelor se efectuea de medicul le'ist (n pre ena or'anului de urmrire penal. B3C .up efectuarea e)aminrii medico<le'ale se (ntocmete un raport de e)perti . .ispo iiile art. 1-" alin.B-C se aplic (n mod corespun tor. Art.1>8. Auto&s$% -ed$co9'e,%'( % fetusu'u$ s%u % nou 9n(scutu'u$ B1C Autopsia medico<le'al a unui fetus se dispune pentru a se sta$ili !6rsta intrauterin5 capacitatea de supra!ieuire (n afara uterului5 felul i cau a morii5 precum i sta$ilirea filiaiei c6nd este ca ul. B2C Autopsierea medico<le'al a unui nou<nscut5 se dispune pentru a se sta$ili dac copilul a fost nscut !iu5 !ia$ilitatea5 durata supra!ieuirii5 felul i cau a medical a morii5 data morii5 daca i s<au acordat (n'rijiri medicale dup natere5 precum i sta$ilirea filiaiei c6nd este ca ul. 102

Art.1><. E?&ert$+% to?$co'o,$c( B1C :n ca ul (n care e)ist o suspiciune cu pri!ire la into)icaia unei persoane se dispune efectuarea unei e)perti e medico<le'ale to)icolo'ice. B2C Produsele considerate suspecte c ar fi determinat into)icaia sunt trimise pentru confirmare instituiei medico<le'ale sau unei alte instituii speciali ate. B3C +onclu iile e)perti ei medico<le'ale to)icolo'ice cuprind constatri de specialitate cu pri!ire la tipul su$stanei to)ice5 cantitate5 calea de administrare5 precum i consecinele posi$ile ale su$stanei descoperite c6t i alte elemente care s ajute anc,eta. Art.1>>. E?%-$n%re% -ed$co9'e,%'( % &erso%ne$ B1C E)aminarea medico<le'al a persoanei (n !ia (n !ederea constatrii urmelor i a consecinelor unei infraciuni se efectuea (n cadrul instituiei de medicin le'al conform le'ii speciale. B2C 9edicul le'ist care a efectuat e)aminarea medico<le'al (ntocmete un certificat medico<le'al sau dup ca un raport de e)perti . B3C E)aminarea !tmrilor corporale este efectuat5 de re'ul5 printr<o e)aminare fi ic a persoanei !tmate. :n ca ul (n care nu este posi$il sau necesar e)aminarea fi ic5 e)perti a este efectuat (n $a a documentaiei medicale puse la dispo iia e)pertului. B"C Raportul de e)perti sau certificatul medico<le'al tre$uie s cuprind: descrierea le iunilor traumatice5 precum i opinia e)pertului cu pri!ire la natura i 'ra!itatea le iunilor5 mecanismul i data producerii acestora5 urmrile pe care acestea le<au produs. Art. 1>=. E?%-$n%re% f$+$c( B1C E)aminarea fi ic a unei persoane presupune e)aminarea e)tern i intern a corpului acesteia precum i prele!area de mostre $iolo'ice. &r'anul de urmrire penal tre$uie s solicite5 (n preala$il5 consimm6ntul scris al persoanei ce urmea a fi e)aminat. :n ca ul persoanelor lipsite de capacitate de e)erciiu5 consimm6ntul la e)aminarea fi ic este solicitat repre entantului le'al5 iar (n ca ul celor cu capacitate restr6ns de e)erciiu5 consimm6ntul scris al acestora tre$uie e)primat (n pre ena ocrotitorilor le'ali. B2C :n lipsa consimm6ntului scris al persoanei ce urmea a fi e)aminat5 a repre entantului le'al ori a (ncu!iinrii din partea ocrotitorului le'al5 judectorul de drepturi i li$erti dispune5 prin (nc,eiere5 la cererea moti!at a procurorului5 e)aminarea fi ic a persoanei5 dac aceast msur este necesar pentru sta$ilirea unor fapte sau (mprejurri care s asi'ure $una desfurare a urmririi penale ori pentru a se determina dac o anumit urm sau consecin a infraciunii poate fi 'sit pe corpul sau (n interiorul corpului acesteia. 103

B3C E)aminarea fi ic a altor persoane dec6t suspectul sau inculpatul poate fi efectuat numai (n msura (n care acestea pot fi audiate ca martori sau persoane !tmate (n cadrul procesului penal. B"C +ererea or'anului de urmrire penal tre$uie s cuprind: numele persoanei a crei e)aminare fi ic este cerut5 moti!area (ndeplinirii condiiilor pre! ute de alin.B2C5 modalitatea (n care e)aminarea fi ic urmea a fi efectuat5 infraciunea de care este acu at suspectul sau inculpatul. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti soluionea cererea de efectuare a e)aminrii fi ice (n camera de consiliu5 prin (nc,eiere ce nu este supus niciunei ci de atac. B%C :n ca ul (n care persoana e)aminat (i e)prim (n scris consimm6ntul sau (n ca ul (n care e)ist un risc iminent ca pro$ele s fie alterate sau distruse (n lipsa efecturii e)aminrii fi ice de (ndat i (nainte de o$inerea autori rii judectorului5 or'anul de urmrire penal poate dispune5 prin ordonan5 efectuarea e)aminrii fi ice. &rdonana or'anului de urmrire penal precum i procesul<!er$al (n care sunt consemnate acti!itile desfurate cu oca ia e)aminrii fi ice sunt (naintate de (ndat judectorului de drepturi i li$erti. :n ca ul (n care judectorul constat c au fost respectate condiiile din alin.B2C dispune5 prin (nc,eiere moti!at5 !alidarea e)aminrii fi ice efectuate de or'anele de urmrire penal. :nclcarea de ctre or'anele de urmrire penal a condiiilor din alin.B2C atra'e e)cluderea pro$elor o$inute prin e)aminarea fi ic. B*C =alidarea e)aminrii fi ice efectuate de or'anele de urmrire penal se efectuea potri!it alin. B#C. B-C E)aminarea fi ic intern a corpului unei persoane sau prele!area de mostre $iolo'ice tre$uie efectuat de un medic5 asistent medical sau de o persoan cu pre'tire medical de specialitate5 cu respectarea !ieii pri!ate i a demnitii persoanei. B1C :n ca ul conducerii unui !e,icul de ctre o persoan aflat su$ influena $uturilor alcoolice sau a altor su$stane5 prele!area de mostre $iolo'ice se efectuea din dispo iia or'anelor de constatare5 de (ndat5 i cu consimm6ntul celui supus e)aminrii5 de ctre un medic5 asistent medical sau de o persoan cu pre'tire medical de specialitate5 la locul constatrii faptei. B10C Acti!itile efectuate cu oca ia e)aminrii fi ice sunt consemnate de or'anele de urmrire penal (ntr<un proces<!er$al ce tre$uie s cuprind: numele5 prenumele or'anului de urmrire penal care (l (nc,eie5 ordonana sau (nc,eierea prin care s<a dispus msura5 locul unde a fost (nc,eiat5 data5 ora la care a (nceput i ora la care s<a terminat acti!itatea5 numele i prenumele persoanei e)aminate5 natura e)aminrii fi ice5 descrierea acti!itilor desfurate5 lista mostrelor prele!ate (n urma e)aminrii fi ice. B11C +u oca ia efecturii e)aminrii fi ice nu pot fi fcute inter!enii medicale c,irur'icale i nici nu pot fi administrate persoanei e)aminate su$stane care pot afecta contiina i !oina acesteia.

10"

B12C Re ultatele o$inute din anali a mostrelor $iolo'ice pot fi utili ate (n procesul penal (n cadrul cruia au fost prele!ate sau (n alt proces penal aflat (n curs de desfurare . B13C 9ostrele $iolo'ice care nu au fost consumate cu oca ia anali elor efectuate sunt conser!ate i pstrate (n instituia unde au fost prelucrate pe o perioad de cel puin 10 ani de la epui area cilor ordinare de atac a ,otr6rii judectoreti. Art.1=4. E?&ert$+% A*N B1C E)perti a A.N se poate dispune de ctre or'anul de urmrire penal5 prin ordonan5 (n cursul urmririi penale sau de instan5 prin (nc,eiere5 (n cursul judecaii cu pri!ire la mostrele prele!ate (n cursul e)aminrii fi ice i cu pri!ire la orice alte pro$e ce au fost 'site sau ridicate5 c6nd este necesar pentru a sta$ili identitatea unei persoane sau dac urmele 'site pro!in de la suspect5 inculpat sau de la persoana !tmat. B2C E)perti a A.N se efectuea (n cadrul instituiilor medico<le'ale5 a unui la$orator de e)perti criminalistic sau a oricrei alte instituii de specialitate certificate si acreditate (n acest tip de anali e. B3C 9aterialul $iolo'ic se pune la dispo iia e)pertului fr datele de identificare ale persoanei de la care au fost prele!ate. B"C 9aterialul $iolo'ic prele!at cu oca ia e)aminrii corporale poate fi folosit numai la identificarea profilului A.N. B#C Profilul A.N o$inut (n condiiile alin. B"C poate fi folosit i (n cadrul altui proces penal (n curs de desfurare (n care persoana de la care au fost prele!ate are calitatea de suspect sau inculpat. B%C .atele o$inute ca urmare a e)perti ei A.N constituie date personale i sunt protejate conform le'ii. +AP34&282 =333 Cercet%re% 'ocu'u$ f%&te$ 0$ reconst$tu$re% Art.1=1. Cercet%re% 'ocu'u$ f%&te$ B1C +ercetarea locului faptei se dispune (n cursul urmririi penale de ctre or'anul de urmrire penal5 iar (n cursul judecii de ctre instana de judecat5 atunci c6nd este necesar constatarea direct (n scopul determinrii sau clarificrii unor (mprejurri de fapt ce pre int importan (n cadrul procesului penal5 precum i ori de c6te ori e)ist suspiciuni cu pri!ire la decesul unei persoane. B2C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate inter ice persoanelor care se afl ori care !in la locul unde se efectuea cercetarea5 s comunice (ntre ele sau cu alte persoane. 10#

B3C &r'anul de urmrire penal sau instana efectuea cercetarea locului faptei (n pre ena unui martor5 afar de ca ul (n care e)ist o imposi$ilitate o$iecti! de a asi'ura pre ena acestuia. Art.1=2. Reconst$tu$re% B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat5 dac 'sete necesar pentru !erificarea i preci area unor date sau pro$e administrate ori pentru a sta$ili (mprejurri de fapt ce pre int importan pentru soluionarea cau ei5 poate s procede e la reconstituirea5 (n (ntre'ime sau (n parte5 a modului i a condiiilor (n care s<a comis fapta. B2C &r'anele judiciare procedea la reconstituirea acti!itilor sau a situaiilor5 a!6nd (n !edere (mprejurrile (n care fapta a a!ut loc5 pe $a a pro$elor administrate. :n ca ul (n care declaraiile martorilor sau ale prilor cu pri!ire la acti!itile sau situaiile ce tre$uie reconstituite sunt diferite5 reconstituirea tre$uie efectuat separat pentru fiecare !ariant a desfurrii faptei descrise de acetia. B3C Atunci c6nd suspectul sau inculpatul nu poate sau refu s participe la reconstituire5 aceasta se efectuea cu participarea altei persoane. B"C Reconstituirea poate fi efectuat5 (n (ntre'ime sau (n parte i prin intermediul simulrilor 'enerate de computer. B#C Reconstituirea tre$uie s fie efectuat astfel (nc6t s nu fie (nclcat le'ea sau ordinea pu$lic5 s nu fie adus atin'ere moralei pu$lice5 i s nu fie pus (n pericol !iaa sau sntatea persoanelor. Art.1=:. P%rt$c$&%re% e?&er#$'or '% efectu%re% cercet(r$$ 'ocu'u$ f%&te$ s%u % reconst$tu$r$$ B1C &r'anul judiciar care a dispus msura poate solicita asistena unui e)pert5 care s fie pre ent la cercetarea locului faptei sau la reconstituire atunci c6nd aprecia c participarea acestuia este necesar pentru $una desfurare a procedurii. B2C :n situaia pre! ut la alin. 1 prile i su$iecii procesuali principali pot solicita participarea unui e)pert parte. B3C :n ca ul (n care particip la o cercetare a locului faptei sau la o reconstituire5 e)pertul poate propune ca anumite circumstane s fie clarificate sau ca persoanelor ce urmea a fi audiate s li se adrese e anumite (ntre$ri. B"C +ercetarea locului faptei (n !ederea sta$ilirii (mprejurrilor (n care a sur!enit decesul unei persoane se face (n pre ena medicului le'ist5 c6nd este necesar.

10%

Art.1=C. Procesu'9)er1%' de cercet%re % 'ocu'u$ f%&te$ s%u de reconst$tu$re B1C .espre efectuarea cercetrii locului faptei sau a reconstituirii se (nc,eie un proces<!er$al5 care tre$uie sa cuprind5 pe l6n' meniunile pre! ute (n art.11-5 urmtoarele: aC indicarea ordonanei sau a (nc,eierii prin care s<a dispus msuraD $C numele5 prenumele persoanelor pre ente i calitatea (n care acestea participD cC numele i prenumele suspectului sau inculpatului5 dac este ca ulD dC descrierea amnunit a situaiei locului5 a urmelor 'site5 a o$iectelor e)aminate i a celor ridicate5 a po iiei i strii celorlalte mijloace materiale de pro$5 astfel (nc6t acestea s fie redate cu preci ie i pe c6t posi$il cu dimensiunile respecti!e. :n ca ul reconstituirii se consemnea amnunit i desfurarea reconstituirii. B2C :n toate ca urile se pot face sc,ie5 desene sau foto'rafii5 ori alte asemenea lucrri5 care se ane)ea la procesul<!er$al. B3C Acti!itatea desfurat i constatrile e)pertului se consemnea (n procesul<!er$al. B"C Procesul<!er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'in i la sf6rit de ctre cel care (l (nc,eie i de ctre persoanele care au participat la cercetare sau reconstituire. .ac !reuna dintre aceste persoane nu poate sau refu s semne e procesul < !er$al5 se face meniune despre aceasta precum i despre moti!ele imposi$ilitii sau refu ului de a semna. +AP34&282 3M Aoto,r%f$ere% 0$ 'u%re% %-&rente'or sus&ectu'u$/ $ncu'&%tu'u$ s%u %'e %'tor &erso%ne Art.1=3. Aoto,r%f$ere% 0$ 'u%re% %-&rente'or sus&ectu'u$/ $ncu'&%tu'u$ s%u %'e %'tor &erso%ne B1C &r'anele de urmrire penal pot dispune foto'rafierea i luarea amprentelor persoanei reinute sau arestate5 sau ale altor persoane5 c,iar i (n lipsa consimm6ntului acestora. B2C Procurorul poate autori a ca or'anele de cercetare penal s dea pu$licitii foto'rafia unei persoane5 c6nd aceast msur este necesar pentru sta$ilirea identitii persoanei sau (n alte ca uri (n care pu$licarea foto'rafiei pre int importan pentru $una desfurarea a urmririi penale5 cu preci area calitii pe care o are persoana (n procesul penal. B3C .ac este necesar identificarea amprentelor ce au fost 'site pe anumite o$iecte5 or'anele de urmrire penal pot dispune luarea amprentelor persoanelor despre care se presupune c au intrat (n contact cu acele o$iecte.

10*

+AP34&282 M M$.'o%ce -%ter$%'e de &ro1( Art.1=8. O1$ecte'e c% -$.'oc de &ro1( B1C &$iectele care conin sau poart o urm a faptei s!6rite5 precum i orice alte o$iecte care pot ser!i la aflarea ade!rului5 sunt mijloace materiale de pro$. B2C Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de pro$ care au fost folosite sau au fost destinate s ser!easc la s!6rirea unei infraciuni5 precum i o$iectele care sunt produsul infraciunii. +AP34&282 M3 "nscr$sur$'e Art.1=<. M$.'o%ce'e de &ro1( scr$se B1C :nscrisurile pot ser!i ca mijloace de pro$5 dac (n coninutul lor se arat fapte sau (mprejurri de natur s contri$uie la aflarea ade!rului. B2C Procesul<!er$al (nc,eiat de or'anul de urmrire penal sau de instana de judecat este mijloc de pro$. Art.1=>. Cu&r$nsu' 0$ for-% &rocesu'u$9)er1%' B1C Procesul<!er$al cuprinde: aC numele5 prenumele i calitatea celui care (l (nc,eie5 $C locul unde este (nc,eiat5 cC data la care s<a (nc,eiat procesul<!er$al5 dC data i ora la care a (nceput i s<a sf6rit acti!itatea consemnat (n procesul<!er$alD eC numele5 prenumele5 codul numeric personal i adresa persoanelor ce au fost pre ente la (ntocmirea procesului<!er$al cu menionarea calitii acestoraD fC descrierea amnunit a celor constatate5 precum i a msurilor luateD 'C numele5 prenumele5 codul numeric personal i adresa persoanelor la care se refer procesul<!er$al5 o$ieciile i e)plicaiile acestora5 ,C meniunile pre! ute de le'e pentru ca urile speciale. B2C Procesul<!er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'in i la sf6rit de cel care (l (nc,eie5 precum i de persoanele artate la lit.eC i 'C. .ac !reuna dintre aceste persoane nu poate sau refu s semne e5 se face meniune despre aceasta precum i despre moti!ele imposi$ilitii sau refu ului de a semna.

10-

Art. 1==. Co-$s$% ro,%tor$e B1C +6nd un or'an de urmrire penal sau instana de judecat nu are posi$ilitatea s asculte un martor5 s fac o cercetare la faa locului5 s procede e la ridicarea unor o$iecte sau s efectue e orice alt act procedural5 se poate adresa unui alt or'an de urmrire penal ori unei alte instane5 care are posi$ilitatea s le efectue e. B2C Punerea (n micare a aciunii penale5 luarea msurilor pre!enti!e5 (ncu!iinarea de pro$atorii5 precum i dispunerea celorlalte acte procesuale sau msuri procesuale nu pot forma o$iectul comisiei ro'atorii. B3C +omisia ro'atorie se poate adresa numai unui or'an sau unei instane e'ale (n 'rad. B"C &rdonana sau (nc,eierea prin care s<a dispus comisia ro'atorie tre$uie s conin toate lmuririle referitoare la (ndeplinirea actului care face o$iectul acesteia5 iar (n ca ul c6nd urmea s fie ascultat o persoan5 se !or arta i (ntre$rile ce tre$uie s i se pun. B#C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat care efectuea comisia ro'atorie poate pune i alte (ntre$ri5 dac necesitatea acestora re ult (n cursul ascultrii. B%C +6nd comisia ro'atorie s<a dispus de instana de judecat5 prile pot formula (n faa acesteia (ntre$ri5 care !or fi transmise instanei ce urmea a efectua comisia ro'atorie. B*C 4otodat5 oricare dintre pri poate cere s fie citat la efectuarea comisiei ro'atorii. B-C +6nd inculpatul este arestat5 instana care urmea a efectua comisia ro'atorie dispune desemnarea unui a!ocat din oficiu5 care (l !a repre enta5 (n a$sena a!ocatului ales. Art. 244. *e'e,%re% B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate dispune5 (n condiiile artate (n art. 111 alin. B1C E B2C5 efectuarea unui act de procedur i prin dele'are. .ele'area poate fi dat numai unui or'an sau unei instane de judecat ierar,ic inferioare. B2C .ispo iiile pri!itoare la comisia ro'atorie se aplic (n mod corespun tor i (n ca de dele'are.

101

TITLUL ! MSURILE PRE!ENTI!E I ALTE MSURI PROCESUALE CAPITOLUL I M(sur$'e &re)ent$)e

SECIUNEA 1 Dispoziii generale Art. 241. Sco&u'/ cond$#$$'e ,ener%'e de %&'$c%re 0$ c%te,or$$'e -(sur$'or &re)ent$)e B1C 9surile pre!enti!e pot fi dispuse dac e)ist pro$e sau indicii temeinice din care re ult suspiciunea re ona$il c o persoan a s!6rit o infraciune i dac sunt necesare (n scopul asi'urrii $unei desfurri a procesului penal5 al (mpiedicrii sustra'erii suspectului ori a inculpatului de la urmrirea penal sau de la judecat ori al pre!enirii s!6ririi unei alte infraciuni. B2C Nicio msur pre!enti! nu poate fi dispus5 confirmat5 prelun'it sau meninut dac e)ist o cau care (mpiedic punerea (n micare sau e)ercitarea aciunii penale. B3C &rice msur pre!enti! tre$uie s fie proporional cu 'ra!itatea acu aiei aduse persoanei fa de care este luat i necesar pentru reali area scopului urmrit prin dispunerea acesteia. B"C 9surile pre!enti!e sunt: aC reinereaD $C controlul judiciarD cC controlul judiciar pe cauiuneD dC arestul la domiciliuD eC arestarea pre!enti!. B#C Arestarea pre!enti! poate fi dispus numai (n ca ul (n care luarea unei alte msuri pre!enti!e dintre cele pre! ute (n alin.B"C lit.$C < dC nu este suficient pentru reali area scopului pre! ut (n alin. B1C. Art. 242. Or,%nu' .ud$c$%r co-&etent 0$ %ctu' &r$n c%re se d$s&une %su&r% -(sur$'or &re)ent$)e

110

B1C 9sura pre!enti! pre! ut (n art. 201 alin.B"C lit.aC poate fi luat fa de suspect sau inculpat de ctre or'anul de cercetare penal sau de ctre procuror5 numai (n cursul urmririi penale. B2C 9sura pre!enti! pre! ut (n art.201 alin.B"C lit.$C poate fi luat fa de inculpat5 (n cursul urmririi penale5 de ctre procuror sau de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 (n procedura de camer preliminar5 de ctre judectorul de camer preliminar5 iar (n cursul judecii5 de ctre instana de judecat. B3C 9surile pre!enti!e pre! ute (n art.201 alin.B"C lit.cC < eC pot fi luate fa de inculpat5 (n cursul urmririi penale5 de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 (n procedura de camer preliminar5 de ctre judectorul de camer preliminar5 iar (n cursul judecii5 de ctre instana de judecat. B"C &r'anul de cercetare penal i procurorul dispun asupra msurilor pre!enti!e prin ordonan moti!at. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti i judectorul de camer preliminar se pronun asupra tuturor cererilor5 propunerilor5 pl6n'erilor5 contestaiilor i oricror alte sesi ri pri!itoare la msurile pre!enti!e (n camera de consiliu5 prin (nc,eiere moti!at. B%C 3nstana de judecat se pronun asupra msurilor pre!enti!e prin (nc,eiere moti!at. B*C :nc,eierile pronunate de judectorul de drepturi i li$erti5 de judectorul de camer preliminar sau de instana de judecat se comunic inculpatului i procurorului care au lipsit de la pronunare. Art. 24:. C%'e% de %t%c 7-&otr$)% 7nc;e$er$'or &r$n c%re se d$s&une %su&r% -(sur$'or &re)ent$)e 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :mpotri!a (nc,eierilor prin care judectorul de drepturi i li$erti dispune asupra msurilor pre!enti!e inculpatul i procurorul pot formula contestaie5 (n termen de "- de ore de la pronunare sau dup ca 5 de la comunicare5 la judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar. B2C :nc,eierile prin care judectorul de drepturi i li$erti de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie dispune asupra msurilor pre!enti!e pot fi contestate la completul competent de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie. B3C +ontestaia formulat (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus luarea sau prelun'irea unei msuri pre!enti!e ori prin care s<a constatat (ncetarea de drept a acesteia nu este suspensi! de e)ecutare. B"C +ontestaia formulat de inculpat se soluionea (n termen de # ile de la (nre'istrare. B#C +ontestaia formulat de procuror (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus respin'erea propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e5 re!ocarea unei msuri pre!enti!e sau (nlocuirea unei msuri pre!enti!e cu o alt msur pre!enti! se soluionea (nainte de e)pirarea duratei msurii pre!enti!e dispuse anterior. 111

B%C :n !ederea soluionrii contestaiei5 judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar (l citea pe inculpat. B*C Soluionarea contestaiei se face (n pre ena inculpatului5 afar de ca ul c6nd acesta lipsete nejustificat5 este disprut5 se sustra'e ori din cau a strii sntii5 din cau de for major sau stare de necesitate nu poate fi adus (n faa judectorului. B-C :n toate ca urile5 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un a!ocat5 ales sau numit din oficiu. B1C Participarea procurorului este o$li'atorie. B10C :n ca ul admiterii contestaiei formulate de procuror i dispunerii arestrii pre!enti!e a inculpatului5 dispo iiile art. 22% se aplic (n mod corespun tor. :n ca ul admiterii contestaiei formulate de procuror i dispunerii prelun'irii arestrii pre!enti!e a inculpatului5 dispo iiile art. 23* alin. B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor. B11C .ac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar poate dispune luarea uneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art. 201 alin. B"C lit.$C < dC sau majorarea cuantumului cauiunii. .ispo iiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic (n mod corespun tor. B12C :n ca ul admiterii contestaiei formulate de inculpat (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus luarea sau prelun'irea msurii arestrii pre!enti!e5 judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar dispune5 (n condiiile pre! ute de le'e5 respin'erea propunerii de luare sau de prelun'ire a msurii pre!enti!e ori5 dup ca 5 (nlocuirea acesteia cu o alt msur pre!enti! mai uoar i5 dup ca 5 punerea de (ndat (n li$ertate a inculpatului5 dac nu este arestat (n alt cau . .ispo iiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic (n mod corespun tor. B13C .osarul cau ei se restituie procurorului (n termen de "- de ore de la soluionarea contestaiei. B1"C .ac (nc,eierea judectorului de drepturi i li$erti de la prima instan nu este atacat cu contestaie5 acesta restituie dosarul procurorului (n termen de "- de ore de la e)pirarea termenului de contestaie. Art. 24C. C%'e% de %t%c 7-&otr$)% 7nc;e$er$'or &r$n c%re se d$s&une %su&r% -(sur$'or &re)ent$)e 7n &rocedur% c%-ere$ &re'$-$n%re B1C :mpotri!a (nc,eierilor prin care judectorul de camer preliminar dispune asupra msurilor pre!enti!e5 inculpatul i procurorul pot formula contestaie5 (n termen de "- de ore de la pronunare sau dup ca 5 de la comunicare5 la judectorul de camer preliminar de la instana ierar,ic superioar. B2C :nc,eierile prin care judectorul de camer preliminar de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie dispune asupra msurilor pre!enti!e pot fi contestate la completul competent de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie. 112

B3C +ontestaia formulat (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus luarea sau meninerea unei msuri pre!enti!e ori prin care s<a constatat (ncetarea de drept a acesteia nu este suspensi! de e)ecutare. B"C +ontestaia formulat de inculpat se soluionea (n termen de # ile de la (nre'istrare. B#C +ontestaia formulat de procuror (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus re!ocarea unei msuri pre!enti!e sau (nlocuirea unei msuri pre!enti!e cu o alt msur pre!enti! se soluionea (nainte de e)pirarea duratei msurii pre!enti!e dispuse anterior. B%C :n !ederea soluionrii contestaiei5 judectorul de camer preliminar de la instana ierar,ic superioar (l citea pe inculpat. B*C Soluionarea contestaiei se face (n pre ena inculpatului5 afar de ca ul c6nd acesta lipsete nejustificat5 este disprut5 se sustra'e ori din cau a strii sntii5 din cau de for major sau stare de necesitate nu poate fi adus (n faa judectorului. B-C :n toate ca urile5 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un a!ocat5 ales sau numit din oficiu. B1C Participarea procurorului este o$li'atorie. B10C .ac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 judectorul de camer preliminar de la instana ierar,ic superioar poate dispune luarea uneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art. 201 alin. B"C lit.$C < dC sau majorarea cuantumului cauiunii. .ispo iiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic (n mod corespun tor. Art. 243. C%'e% de %t%c 7-&otr$)% 7nc;e$er$'or &r$n c%re se d$s&une %su&r% -(sur$'or &re)ent$)e 7n cursu' .udec(#$$ B1C :mpotri!a (nc,eierilor prin care instana dispune asupra msurilor pre!enti!e5 inculpatul i procurorul pot formula contestaie5 (n termen de "- de ore de la pronunare sau5 dup ca 5 de la comunicare5 la instana ierar,ic superioar. B2C :nc,eierile prin care :nalta +urte de +asaie i ;ustiie dispune asupra msurilor pre!enti!e pot fi contestate la completul competent de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie. B3C +ontestaia se soluionea (n edin pu$lic5 cu participarea procurorului i cu citarea inculpatului. B"C +ontestaia formulat (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus luarea sau meninerea unei msuri pre!enti!e ori prin care s<a constatat (ncetarea de drept a acesteia nu este suspensi! de e)ecutare. B#C +ontestaia formulat de inculpat se soluionea (n termen de # ile de la (nre'istrare. B%C +ontestaia formulat de procuror (mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus re!ocarea unei msuri pre!enti!e sau (nlocuirea unei msuri pre!enti!e cu o alt msur pre!enti! se soluionea (nainte de e)pirarea duratei msurii pre!enti!e dispuse anterior. 113

B*C .ac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 instana ierar,ic superioar poate dispune luarea uneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art. 201 alin. B"C lit.$C < dC sau majorarea cuantumului cauiunii. .ispo iiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic (n mod corespun tor. Art. 248. !er$f$c%re% 'e,%'$t(#$$ 0$ te-e$n$c$e$ -(sur$'or &re)ent$)e 7n &rocedur% de c%-er( &re'$-$n%r( B1C +6nd procurorul dispune trimiterea (n judecat a inculpatului fa de care s<a dispus o msur pre!enti!5 rec,i itoriul5 (mpreun cu dosarul cau ei5 se (naintea judectorului de camer preliminar de la instana competent cu cel puin # ile (nainte de e)pirarea duratei acesteia. B2C :n termen de 3 ile de la (nre'istrarea dosarului5 judectorul de camer preliminar !erific din oficiu le'alitatea i temeinicia msurii pre!enti!e5 (nainte de e)pirarea duratei acesteia5 cu citarea inculpatului. B3C .ispo iiile art. 23% alin. B"C < B%C se aplic (n mod corespun tor. B"C +6nd constat c temeiurile care au determinat luarea msurii se menin sau e)ist temeiuri noi care justific o msur pre!enti!5 judectorul de camer preliminar dispune prin (nc,eiere meninerea msurii pre!enti!e fa de inculpat. B#C +6nd constat c au fost (nclcate dispo iiile le'ale care re'lementea condiiile de luare a msurii pre!enti!e sau c au (ncetat temeiurile care au determinat luarea acesteia i nu e)ist temeiuri noi care s o justifice5 judectorul de camer preliminar dispune prin (nc,eiere re!ocarea msurii i5 dup ca 5 punerea (n li$ertate a inculpatului5 dac nu este arestat (n alt cau . B%C :n tot cursul procedurii de camer preliminar5 judectorul de camer preliminar5 din oficiu5 prin (nc,eiere5 !erific periodic5 dar nu mai t6r iu de 30 de ile5 temeinicia arestrii pre!enti!e i a msurii arestului la domiciliu dispuse fa de inculpat. .ispo iiile alin.B2C < B#C se aplic (n mod corespun tor. Art. 24<. !er$f$c%re% 'e,%'$t(#$$ 0$ te-e$n$c$e$ -(sur$'or &re)ent$)e 7n cursu' .udec(#$$ B1C :n termen de 3 ile de la (nre'istrarea dosarului instana de judecat !erific din oficiu le'alitatea i temeinicia msurii pre!enti!e5 (nainte de e)pirarea duratei acesteia5 cu citarea inculpatului. B2C Procurorul (naintea dosarul cau ei5 (mpreun cu rec,i itoriul5 cu cel puin # ile (nainte de e)pirarea msurii pre!enti!e. B3C .ispo iiile art. 20% alin. B3C < B#C se aplic (n mod corespun tor. B"C :n tot cursul judecii5 instana5 din oficiu5 prin (nc,eiere5 !erific periodic5 dar nu mai t6r iu de %0 de ile5 temeinicia arestrii pre!enti!e i a msurii arestului la domiciliu dispuse fa de inculpat.

11"

SECIUNEA a 2-a Reinerea Art. 24>. Re#$nere% B1C &r'anul de cercetare penal sau procurorul poate dispune reinerea5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art. 2015 indiferent de pedeapsa pre! ut de le'e. B2C Persoanei reinute i se aduc la cunotin5 de (ndat5 (n lim$a pe care o (nele'e5 infraciunea de care este suspectat i moti!ele reinerii. B3C Reinerea se poate dispune pentru cel mult 2" de ore. :n durata reinerii se include i timpul c6t suspectul sau inculpatul a fost pri!at de li$ertate prin conducere la sediul or'anului judiciar5 conform le'ii. B"C .ac suspectul sau inculpatul a fost adus (n faa procurorului5 pentru a fi ascultat5 (n $a a unui mandat de aducere le'al emis5 (n termenul pre! ut la alin. B3C nu se include perioada c6t inculpatul s<a aflat su$ puterea acelui mandat. B#C &r'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus msura reinerii are o$li'aia de a (ntocmi o ordonan de reinere5 care !a cuprinde temeiurile concrete i scopul care au determinat reinerea5 precum i iua i ora la care reinerea a (nceput. B%C Suspectului sau inculpatului reinut i se (nm6nea un e)emplar ori'inal al ordonanei pre! ute (n alin. B#C. B*C &r'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus luarea msurii reinerii este o$li'at s aduc la cunotina suspectului sau inculpatului reinut5 (n scris5 c are dreptul de a fi asistat de un a!ocat5 ales ori numit din oficiu i dreptul de a nu face nicio declaraie5 cu e)cepia furni rii de informaii referitoare la identitatea sa5 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate fi folosit (mpotri!a sa. B-C .up (ndeplinirea o$li'aiilor pre! ute (n alin. B2C i B*C5 or'anul de urmrire penal procedea 5 de (ndat5 la ascultarea celui reinut5 cu respectarea drepturilor pre! ute de art. 10%. B1C Suspectul sau inculpatul reinut are dreptul de a<i (ncunotina personal a!ocatul ales sau de a solicita or'anului de cercetare penal ori procurorului care a dispus msura reinerii s<l (ncunotine e pe acesta. 9odul de reali are a (ncunotinrii se consemnea (ntr<un proces<!er$al. Persoanei reinute nu i se poate refu a e)ercitarea dreptului de a face personal (ncunotinarea dec6t pentru moti!e temeinice5 care !or fi consemnate (n procesul<!er$al. B10C A!ocatul ales are o$li'aia de a se pre enta la sediul or'anului judiciar (n termen de cel mult 2 ore de la (ncunotinare5 (n ca de nepre entare a acestuia or'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus msura numind pentru suspectul sau inculpatul reinut un a!ocat din oficiu. 11#

B11C A!ocatul suspectului sau inculpatului reinut are dreptul de a comunica direct cu acesta5 (n condiii care s asi'ure confidenialitatea. B12C Pe perioada reinerii suspectului sau inculpatului a crui identitate nu poate fi sta$ilit5 or'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus msura are dreptul de a proceda la foto'rafierea i luarea amprentelor acestuia. B13C .ac reinerea a fost dispus de or'anul de cercetare penal5 acesta are o$li'aia de a<l informa pe procuror cu pri!ire la luarea msurii pre!enti!e5 de (ndat i prin orice mijloace. B1"C :mpotri!a ordonanei or'anului de cercetare penal prin care s<a luat msura reinerii5 suspectul sau inculpatul poate face pl6n'ere la procuror5 (nainte de e)pirarea duratei acesteia. Procurorul se pronun de (ndat5 prin ordonan. :n ca ul c6nd constat c au fost (nclcate dispo iiile le'ale care re'lementea condiiile de luare a msurii reinerii5 procurorul dispune re!ocarea ei i punerea de (ndat (n li$ertate a celui reinut. B1#C :mpotri!a ordonanei procurorului prin care s<a luat msura reinerii5 suspectul sau inculpatul poate face pl6n'ere5 (nainte de e)pirarea duratei acesteia5 la prim<procurorul parc,etului sau5 dup ca 5 la procurorul ierar,ic superior. Prim<procurorul sau procurorul ierar,ic superior se pronun de (ndat5 prin ordonan. :n ca ul c6nd constat c au fost (nclcate dispo iiile le'ale care re'lementea condiiile de luare a msurii reinerii5 prim<procurorul sau procurorul ierar,ic superior dispune re!ocarea ei i punerea de (ndat (n li$ertate a inculpatului. B1%C Procurorul sesi ea judectorul de drepturi i li$erti de la instana competent5 (n !ederea lurii msurii arestrii pre!enti!e fa de inculpatul reinut5 cu cel puin % ore (nainte de e)pirarea duratei reinerii acestuia. Art. 24=. "ncuno0t$n#%re% des&re re#$nere B1C 3mediat dup reinere5 persoana reinut are dreptul de a (ncunotina personal sau de a solicita or'anului judiciar care a dispus msura s (ncunotine e un mem$ru al familiei sale ori o alt persoan desemnat de aceasta despre luarea msurii reinerii i despre locul unde este reinut. B2C .ac persoana reinut nu este cetean rom6n5 aceasta are i dreptul de a (ncunotina sau de a solicita (ncunotinarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al crui cetean este sau5 dup ca 5 a unei or'ani aii internaionale umanitare5 dac nu dorete s $eneficie e de asistena autoritilor din ara sa de ori'ine5 ori a repre entanei or'ani aiei internaionale competente5 dac este refu'iat sau5 din orice alt moti!5 se afl su$ protecia unei astfel de or'ani aii. B3C .ispo iiile alin. B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul sc,im$rii ulterioare a locului de reinere5 imediat dup producerea sc,im$rii. B"C &r'anul judiciar care a dispus msura reinerii are o$li'aia de a aduce la cunotina celui reinut5 (n scris i (n lim$a pe care o (nele'e5 dispo iiile alin. B1C < B3C i de a consemna (ntr<un proces<!er$al modul (n care s<a reali at (ncunotinarea. 11%

B#C Persoanei reinute nu i se poate refu a e)ercitarea dreptului de a face personal (ncunotinarea dec6t pentru moti!e temeinice5 care !or fi consemnate (n procesul<!er$al. B%C :n toate ca urile5 (ncunotinarea poate fi (nt6r iat pentru cel mult " ore5 dac aceast (nt6r iere este determinat de ne!oile e)cepionale ale urmririi penale (n cau a respecti!5 ce !or fi pre! ute (n procesul<!er$al (ntocmit potri!it alin. B"C. SECIUNEA a 3-a Controlul judiciar Art. 214. Cond$#$$ ,ener%'e B1C :n cursul urmririi penale5 procurorul poate dispune luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat5 dac aceast msur pre!enti! este suficient pentru reali area scopului pre! ut (n art. 201 alin. B1C. B2C ;udectorul de drepturi i li$erti5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar5 (n procedura de camer preliminar5 sau instana de judecat5 (n cursul judecii5 poate dispune luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n alin. B1C. B3C 2uarea msurii controlului judiciar nu poate fi dispus (n ca ul infraciunilor pedepsite numai cu amenda. Art. 211. Lu%re% -(sur$$ contro'u'u$ .ud$c$%r de c(tre &rocuror B1C :n mod e)cepional5 in6nd seama de ne!oile ur'ente ale urmririi penale5 procurorul poate dispune (n mod pro!i oriu5 prin ordonan5 luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat pentru cel mult # ile. B2C +u cel puin 3 ile (nainte de e)pirarea termenului pre! ut (n alin.B1C5 procurorul sesi ea judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul5 (n !ederea confirmrii msurii dispuse5 (naint6nd judectorului de drepturi i li$erti dosarul cau ei. B3C ;udectorul de drepturi i li$erti sesi at conform alin. B2C fi)ea termen de soluionare (n camera de consiliu i dispune citarea inculpatului. B"C Nepre entarea inculpatului nu (mpiedic judectorul de drepturi i li$erti s dispun asupra msurii luate de procuror. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti (l ascult pe inculpat atunci c6nd acesta este pre ent. B%C Asistena juridic a inculpatului i participarea procurorului sunt o$li'atorii. 11*

B*C ;udectorul de drepturi i li$erti dispune5 prin (nc,eiere5 mai (nainte de e)pirarea termenului pre! ut (n alin. B1C5 asupra le'alitii i temeiniciei ordonanei procurorului. B-C ;udectorul de drepturi i li$erti poate confirma msura luat de procuror sau poate re!oca msura5 dac au fost (nclcate dispo iiile le'ale care re'lementea condiiile de luare a acesteia. B1C :n ca ul (n care msura este confirmat5 judectorul de drepturi i li$erti dispune luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat i poate menine sau modifica o$li'aiile impuse acestuia. B10C .osarul cau ei se restituie procurorului (n termen de "- de ore de la pronunarea (nc,eierii. Art. 212. Lu%re% -(sur$$ contro'u'u$ .ud$c$%r de c(tre .udec(toru' de dre&tur$ 0$ '$1ert(#$ B1C ;udectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care efectuea sau supra!e',ea urmrirea penal poate dispune5 la propunerea moti!at a procurorului5 luarea msurii controlui judiciar fa de inculpat. B2C Procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti propunerea pre! ut (n alin. B1C (mpreun cu dosarul cau ei. B3C ;udectorul de drepturi i li$erti sesi at conform alin. B1C soluionea propunerea (n camera de consiliu (n termen de "- de ore de la (nre'istrare5 cu citarea inculpatului. B"C .ispo iiile art. 211 alin. B"C < B%C se aplic (n mod corespun tor. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti admite sau respin'e propunerea procurorului prin (nc,eiere moti!at. B%C .osarul cau ei se restituie or'anului de urmrire penal5 (n termen de 2" de ore de la e)pirarea termenului de formulare a contestaiei. B*C ;udectorul de drepturi i li$erti poate dispune5 prin aceeai (nc,eiere5 luarea msurii controlului judiciar5 dac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e (n ca ul (n care respin'e propunerea de arestare pre!enti!5 de arest la domiciliu sau de luare a msurii controlului judiciar pe cauiune a inculpatului. Art. 21:. Lu%re% -(sur$$ contro'u'u$ .ud$c$%r de c(tre .udec(toru' de c%-er( &re'$-$n%r( s%u $nst%n#% de .udec%t( B1C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat (n faa creia se afl cau a poate dispune5 prin (nc,eiere5 luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat5 la cererea moti!at a procurorului sau din oficiu.

11-

B2C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat sesi at conform alin. B1C dispune citarea inculpatului. Ascultarea inculpatului este o$li'atorie dac acesta se pre int la termenul fi)at. B3C Pre ena a!ocatului inculpatului i participarea procurorului sunt o$li'atorii. Art. 21C. Con#$nutu' contro'u'u$ .ud$c$%r B1C Pe timpul c6t se afl su$ control judiciar5 inculpatul tre$uie s respecte urmtoarele o$li'aii: aC s se pre inte la or'anul de urmrire penal ori5 dup ca 5 la judectorul de drepturi i li$erti5 la judectorul de camer preliminar sau la instana de judecat ori de c6te ori este c,ematD $C s informe e or'anul judiciar care a dispus msura sau (n faa cruia se afl cau a cu pri!ire la sc,im$area locuineiD cC s se pre inte la or'anul de poliie desemnat cu supra!e',erea sa de ctre or'anul judiciar care a dispus msura5 conform pro'ramului de supra!e',ere (ntocmit de or'anul de poliie5 sau ori de c6te ori este c,ematD B2C &r'anul judiciar care a dispus msura poate impune inculpatului ca5 pe timpul controlului judiciar5 s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele o$li'aii: aC s nu depeasc o anumit limit teritorial5 fi)at de or'anul judiciar5 dec6t cu (ncu!iinarea preala$il a acestuiaD $C s nu se deplase e (n locuri anume sta$ilite de or'anul judiciar sau s se deplase e doar (n locurile sta$ilite de acestaD cC s poarte permanent un sistem electronic de supra!e',ereD dC s nu ptrund (n locuina persoanei !tmateD eC s nu se apropie de persoana !tmat sau mem$rii familiei acesteia5 de ali participani la comiterea infraciunii5 de martori ori e)peri i s nu comunice cu aceste persoane5 direct sau indirectD fC s nu se (nt6lneasc cu alte persoane5 anume desemnate de or'anul judiciar i s nu comunice cu acestea pe nici o caleD 'C s nu e)ercite profesia5 meseria sau s nu desfoare acti!itatea (n e)ercitarea creia a s!6rit faptaD ,C s comunice periodic informaii rele!ante (n scopul controlului mijloacelor sale de e)istenD iC s se supun unor msuri de control5 (n'rijire sau tratament medical5 (n special (n scopul de into)icriiD jC s nu participe la spectacole sporti!e sau culturale ori la alte adunri pu$liceD LC s nu conduc niciun !e,icul sau anumite !e,icule sta$ilite de or'anul judiciarD lC s nu dein5 s nu foloseasc i s nu poarte nicio cate'orie de armeD mC s nu emit cecuri. 111

B3C &r'anul judiciar poate impune o$li'aia pre! ut (n alin. B2C lit.cC numai cu acordul inculpatului. B"C :n cuprinsul actului prin care se dispune luarea msurii controlului judiciar5 sunt pre! ute (n mod e)pres o$li'aiile pe care inculpatul tre$uie s le respecte pe durata acestuia i i se atra'e atenia c5 (n ca de (nclcare cu rea< credin a o$li'aiilor care (i re!in5 msura controlului judiciar se poate (nlocui cu msura arestului la domiciliu sau msura arestrii pre!enti!e. B#C Supra!e',erea respectrii de ctre inculpat a o$li'aiilor care (i re!in pe durata controlului judiciar se reali ea de ctre or'anul de poliie anume desemnat de or'anul judiciar care a dispus msura. B%C .ac5 (n cadrul o$li'aiei pre! ute (n alin. B2C lit.aC5 s<a impus inculpatului interdicia de a prsi ara sau o anumit localitate5 c6te o copie de pe ordonana procurorului ori5 dup ca 5 a (nc,eierii judectorului de drepturi i li$erti5 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de judecat se comunic5 (n iua emiterii ordonanei sau a pronunrii (nc,eierii5 inculpatului5 seciei de poliie (n a crei circumscripie locuiete acesta5 ser!iciului pu$lic comunitar de e!iden a persoanelor i or'anelor de frontier5 (n !ederea asi'urrii respectrii de ctre inculpat a o$li'aiei care (i re!ine. &r'anele (n drept dispun darea inculpatului (n consemn la punctele de trecere a frontierei. B*C &r'anul de poliie pre! ut (n alin. B#C !erific periodic respectarea o$li'aiilor de ctre inculpat iar5 (n ca ul (n care constat (nclcri ale acestora5 sesi ea de (ndat procurorul5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar5 (n procedura de camer preliminar5 sau instana de judecat5 (n cursul judecii. B-C :n ca ul (n care pe durata msurii controlului judiciar inculpatul (ncalc5 cu rea<credin5 o$li'aiile care (i re!in sau e)ist suspiciunea re ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 la cererea procurorului ori din oficiu5 poate dispune (nlocuirea acestei msuri cu msura arestului la domiciliu sau a msurii arestrii pre!enti!e5 (n condiiile pre! ute de le'e. .ispo iiile art. 211 alin. B3C E B%C se aplic (n mod corespun tor. B1C Pe durata controlului judiciar5 judectorul de drepturi i li$erti care a luat msura poate dispune5 prin (nc,eiere5 la propunerea moti!at a procurorului sau la cererea moti!at a inculpatului5 impunerea unor noi o$li'aii pentru inculpat ori (nlocuirea sau (ncetarea celor dispuse iniial5 dac inter!in moti!e temeinice care justific aceasta. B10C .ispo iiile alin. B1C se aplic (n mod corespun tor i (n procedura de camer preliminar sau (n cursul judecii5 c6nd judectorul de camer preliminar ori instana de judecat dispune5 prin (nc,eiere5 la cererea moti!at a procurorului sau a inculpatului ori din oficiu. B11C :n ca ul pre! ut (n alin. B1C5 judectorul de drepturi i li$erti fi)ea termen de soluionare (n camera de consiliu (n termen de # ile de la (nre'istrarea propunerii sau cererii5 comunic6nd procurorului i inculpatului termenul fi)at. 120

B12C Procurorul (naintea dosarul cau ei ctre judectorul de drepturi i li$erti (n termen de cel mult 2" de ore de la solicitarea acestuia. B13C Propunerea procurorului se comunic inculpatului5 iar cererea inculpatului se comunic procurorului. B1"C ;udectorul de drepturi i li$erti soluionea propunerea sau cererea (n lipsa inculpatului i a procurorului. 3nculpatul i procurorul au dreptul de a depune conclu ii scrise5 care sunt pre entate judectorului de drepturi i li$erti cu cel puin 2" de ore (nainte de e)pirarea termenului sta$ilit pentru soluionarea propunerii sau cererii. B1#C .ac5 (n cursul urmririi penale5 s<a impus inculpatului o$li'aia pre! ut (n alin.B2C lit.aC5 judectorul de drepturi i li$erti care a luat msura !erific din oficiu5 prin (nc,eiere5 la fiecare %0 de ile5 dac su$ ist temeiurile care au determinat sta$ilirea acestei o$li'aii5 dispun6nd5 dup ca 5 (nlocuirea ori (ncetarea ei. B1%C :n ca ul pre! ut (n alin. B1#C5 judectorul de drepturi i li$erti se pronun (n camera de consiliu5 prin (nc,eiere5 (n lipsa inculpatului i a procurorului. 3nculpatul i procurorul au dreptul de a depune conclu ii scrise5 care sunt pre entate judectorului de drepturi i li$erti cu cel puin 3 ile (nainte de e)pirarea termenului de !erificare sta$ilit i comunicat de acesta. SE+738NEA a "<a Controlul judiciar pe cauiune Art. 213. Cond$#$$ ,ener%'e B1C ;udectorul de drepturi i li$erti5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar5 (n procedura de camer preliminar5 sau instana de judecat5 (n cursul judecii5 poate dispune luarea msurii controlului judiciar pe cauiune fa de inculpat5 dac sunt (ntrunite condiiile pre! ute (n art. 223 alin. B1C i B2C5 luarea acestei msuri este suficient pentru reali area scopului pre! ut (n art. 201 alin. B1C iar inculpatul depune o cauiune a crei !aloare este sta$ilit de ctre or'anul judiciar. B2C .ispo iiile art. 212 E 213 se aplic (n mod corespun tor. Art. 218. Lu%re% -(sur$$ contro'u'u$ .ud$c$%r &e c%u#$une f%#( de $ncu'&%tu' 7n &r$)$n#% c(ru$% s9% for-u'%t &ro&unere de %rest%re &re)ent$)( s%u de %rest '% do-$c$'$u B1C ;udectorul de drepturi i li$erti poate dispune luarea msurii controlului judiciar pe cauiune fa de inculpatul (n pri!ina cruia s<a formulat de ctre procuror5 (n cursul urmririi penale5 propunere de arestare pre!enti! sau de arest la domiciliu5 la cererea inculpatului5 su$ condiia plii unei cauiuni5 dac sunt (ntrunite condiiile pre! ute (n art. 21# alin. B1C. 121

B2C ;udectorul de drepturi i li$erti dispune5 prin (nc,eiere5 respin'erea propunerii de arestare pre!enti! sau de arest la domiciliu5 luarea msurii controlului judiciar pe cauiune i sta$ilete !aloarea cauiunii5 precum i termenul de depunere a acesteia. B3C .ac inculpatul nu depune cauiunea (n termenul sta$ilit5 judectorul de drepturi i li$erti5 (n camera de consiliu5 fr participarea procurorului i a inculpatului5 printr<o nou (nc,eiere5 dispune (nlocuirea msurii cu msura arestului la domiciliu sau msura arestrii pre!enti!e. Art. 21<. Con#$nutu' c%u#$un$$ B1C +onsemnarea cauiunii se face pe numele inculpatului5 prin depunerea unei sume de $ani determinate5 la dispo iia instanei5 ori prin constituirea unei 'aranii reale5 mo$iliare ori imo$iliare5 (n limita unei sume de $ani determinate5 (n fa!oarea aceluiai or'an judiciar. B2C =aloarea cauiunii este de cel puin 1.000 lei i se determin (n raport cu 'ra!itatea acu aiei aduse inculpatului5 situaia material i o$li'aiile le'ale ale acestuia. B3C Pe perioada msurii5 inculpatul tre$uie s respecte o$li'aiile pre! ute (n art. 21" alin. B1C i i se poate impune respectarea uneia ori mai multora dintre o$li'aiile pre! ute (n art. 21" alin. B2C. .ispo iiile art. 21" alin. B3C < B1%C se aplic (n mod corespun tor. B"C +auiunea 'arantea : 1. participarea inculpatului la procesul penal i respectarea de ctre acesta a o$li'aiilor pre! ute (n alin. B3CD 2. plata (n ordinea urmtoare: aC a desp'u$irilor $neti acordate pentru repararea pa'u$elor cau ate de infraciuneD $C a amen ii. B#C 3nstana de judecat dispune prin ,otr6re confiscarea cauiunii5 dac msura controlului judiciar pe cauiune a fost (nlocuit cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii pre!enti!e5 pentru moti!ele artate (n alin. B11C i nu s<a dispus plata din cauiune a sumelor pre! ute (n alin. B"C pct. 2. B%C :n celelalte ca uri5 instana de judecat5 prin ,otr6re5 dispune restituirea cauiunii. B*C +auiunea se restituie sau se confisc5 dup ca 5 la sesi area procurorului sau la cererea inculpatului5 de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 dac procurorul pronun o soluie de netrimitere (n judecat. .ispo iiile alin. B#C E B%C se aplic (n mod corespun tor. B-C Soluionarea cererii sau a sesi rii se face (n camera de consiliu5 fr participarea procurorului i a inculpatului. B1C :mpotri!a (nc,eierii judectorului de drepturi i li$erti inculpatul i procurorul pot formula contestaie la judectorul de drepturi i li$erti de la instana superioar5 (n termen de "- de ore de la comunicare. 122

B10C +ontestaia se soluionea (n camera de consiliu5 fr participarea procurorului i a inculpatului5 crora li se comunic data sta$ilit pentru soluionarea contestaiei5 precum i dreptul de a depune conclu ii scrise p6n la acea dat. B11C :n ca ul (n care pe durata msurii controlului judiciar pe cauiune inculpatul (ncalc5 cu rea<credin5 o$li'aiile care (i re!in sau e)ist suspiciunea re ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 la cererea moti!at a procurorului ori din oficiu5 poate dispune (nlocuirea acestei msuri cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii pre!enti!e5 (n condiiile pre! ute de le'e. SECIUNEA a 5-a restul la domiciliu Art. 21>. Cond$#$$'e ,ener%'e de 'u%re % -(sur$$ %restu'u$ '% do-$c$'$u B1C Arestul la domiciliu se dispune de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 de ctre judectorul de camer preliminar sau de ctre instana de judecat5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art. 223 i luarea acestei msuri este suficient pentru reali area unuia dintre scopurile pre! ut (n art. 201 alin.B1C. B2C Aprecierea (ndeplinirii condiiilor pre! ute (n alin. B1C se face in6ndu<se seama de scopul msurii5 'radul de pericol al infraciunii5 de sntatea5 !6rsta5 situaia familial i alte (mprejurri pri!ind persoana fa de care se ia msura. B3C 9sura nu poate fi dispus cu pri!ire la inculpatul fa de care e)ist suspiciunea re ona$il c a s!6rit o infraciune asupra unui mem$ru de familie i cu pri!ire la inculpatul care a fost condamnat definiti! anterior pentru infraciunea de e!adare5 afar de ca ul c6nd pentru aceast condamnare a inter!enit rea$ilitarea ori s<a (mplinit termenul de rea$ilitare. Art. 21=. Lu%re% -(sur$$ %restu'u$ '% do-$c$'$u de c(tre .udec(toru' de dre&tur$ 0$ '$1ert(#$ B1C ;udectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care efectuea sau supra!e',ea urmrirea penal poate dispune5 la propunerea moti!at a procurorului5 arestul la domiciliu al inculpatului. B2C Procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti propunerea pre! ut (n alin.B1C (mpreun cu dosarul cau ei. 123

B3C ;udectorul de drepturi i li$erti sesi at conform alin. B1C fi)ea termen de soluionare (n camera de consiliu (n termen de 2" de ore de la (nre'istrarea propunerii i dispune citarea inculpatului. B"C Nepre entarea inculpatului nu (mpiedic judectorul de drepturi i li$erti s soluione e propunerea (naintat de procuror. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti (l ascult pe inculpat5 atunci c6nd acesta este pre ent. B%C Asistena juridic i participarea procurorului sunt o$li'atorii. B*C ;udectorul de drepturi i li$erti admite sau respin'e propunerea procurorului prin (nc,eiere moti!at. B-C .osarul cau ei se restituie or'anului de urmrire penal5 (n termen de 2" de ore de la e)pirarea termenului de formulare a contestaiei. B1C ;udectorul de drepturi i li$erti care respin'e propunerea de arestare pre!enti! a inculpatului poate dispune5 prin aceeai (nc,eiere5 luarea msurii arestului la domiciliu al acestuia5 dac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e. Art. 224. Lu%re% -(sur$$ %restu'u$ '% do-$c$'$u de c(tre .udec(toru' de c%-er( &re'$-$n%r( s%u $nst%n#% de .udec%t( B1C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat (n faa creia se afl cau a poate dispune5 prin (nc,eiere5 arestul la domiciliu al inculpatului5 la cererea moti!at a procurorului sau din oficiu. B2C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat (l ascult pe inculpat5 atunci c6nd acesta este pre ent. B3C Asistena juridic i participarea procurorului sunt o$li'atorii. Art. 221. Con#$nutu' -(sur$$ %restu'u$ '% do-$c$'$u B1C 9sura arestului la domiciliu const (n o$li'aia impus inculpatului5 pe o perioad determinat5 de a nu prsi imo$ilul unde locuiete (n mod statornic5 fr permisiunea or'anului judiciar care a dispus msura sau (n faa cruia se afl cau a i de a se supune unor restricii sta$ilite de acesta. B2C Pe durata arestului la domiciliu5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat impune inculpatului respectarea urmtoarelor o$li'aii: aC s se pre inte (n faa or'anului de urmrire penal5 a judectorului de drepturi i li$erti5 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de judecat ori de c6te ori este c,ematD $C s nu comunice5 pe nicio cale5 cu persoana !tmat sau mem$rii de familie ai acesteia5 cu ali participani la comiterea infraciunii5 cu martorii ori e)perii5 precum i cu orice alte persoane care nu locuiesc (n mod o$inuit (mpreun cu el sau nu se afl (n (n'rijirea sa. B3C ;udectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat poate dispune ca5 pe durata arestului la domiciliu5 inculpatul s poarte permanent un sistem electronic de supra!e',ere. 12"

B"C &$li'aia pre! ut (n alin. B3C poate fi dispus numai cu acordul inculpatului. B#C :n cuprinsul (nc,eierii prin care se dispune msura sunt pre! ute (n mod e)pres o$li'aiile pe care inculpatul tre$uie s le respecte i i se atra'e atenia c5 (n ca de (nclcare cu rea<credin a msurii sau a o$li'aiilor care (i re!in5 msura arestului la domiciliu poate fi (nlocuit cu msura arestrii pre!enti!e. B%C Pe durata msurii5 inculpatul poate prsi imo$ilul pre! ut (n alin. B1C pentru pre entarea (n faa or'anelor judiciare5 la c,emarea acestora. H<G 2a cererea scris i moti!at a inculpatului5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 prin (nc,eiere5 (i poate permite acestuia prsirea imo$ilului pentru pre entarea la locul de munc5 la cursuri de (n!m6nt sau de pre'tire profesional ori la alte acti!iti similare sau pentru procurarea mijloacelor eseniale de e)isten5 precum i (n alte situaii temeinic justificate5 pentru o perioad determinat de timp5 dac acest lucru este necesar pentru reali area unor drepturi ori interese le'itime ale inculpatului. B-C :n ca uri ur'ente5 pentru moti!e (ntemeiate5 inculpatul poate prsi imo$ilul fr permisiunea judectorului de drepturi i li$erti5 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de judecat5 inform6nd imediat despre aceasta5 pe orice cale5 or'anul de poliie desemnat cu supra!e',erea sa i or'anul judiciar care a luat msura arestului la domiciliu ori (n faa cruia se afl cau a. B1C +opia (nc,eierii judectorului de drepturi i li$erti5 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de judecat prin care s<a luat msura arestului la domiciliu se comunic5 de (ndat5 inculpatului i or'anului de poliie desemnat cu supra!e',erea sa5 (n !ederea asi'urrii respectrii de ctre inculpat a msurii dispuse i a o$li'aiilor care (i re!in pe durata acesteia. B10C &r'anul de poliie desemnat de or'anul judiciar care a dispus arestul la domiciliu !erific periodic respectarea msurii i a o$li'aiilor de ctre inculpat5 iar (n ca ul (n care constat (nclcri ale acestora5 sesi ea de (ndat procurorul5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar5 (n procedura de camer preliminar sau instana de judecat5 (n cursul judecii. B11C Pentru supra!e',erea respectrii msurii arestului la domiciliu sau a o$li'aiilor impuse inculpatului pe durata acesteia5 or'anul de poliie poate ptrunde (n imo$ilul unde se e)ecut msura5 fr (n!oirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc (mpreun cu acesta. B12C :n ca ul (n care inculpatul (ncalc cu rea<credin msura arestului la domiciliu sau o$li'aiile care (i re!in ori e)ist suspiciuneare ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar ori instana de judecat5 la cererea moti!at a procurorului sau din oficiu5 poate dispune (nlocuirea arestului la domiciliu cu msura arestrii pre!enti!e5 (n condiiile pre! ute de le'e. 12#

Art. 222. *ur%t% %restu'u$ '% do-$c$'$u B1C :n cursul urmririi penale5 durata arestului la domiciliu nu poate depi 30 de ile5 afar de ca ul c6nd ea este prelun'it (n condiiile le'ii. B2C Arestul la domiciliu poate fi prelun'it5 (n cursul urmririi penale5 numai (n ca de necesitate5 dac se menin temeiurile care au determinat luarea msurii5 fiecare prelun'ire neput6nd s depeasc 30 de ile. B3C :n ca ul pre! ut la alin. B2C5 prelun'irea arestului la domiciliu poate fi dispus de ctre judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care efectuea sau supra!e',ea urmrirea penal. B"C ;udectorul de drepturi i li$erti este sesi at (n !ederea prelun'irii msurii de ctre procuror5 prin propunere moti!at5 (nsoit de dosarul cau ei5 cu cel puin 3 ile (nainte de e)pirarea duratei acesteia. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti sesi at potri!it alin.B"C fi)ea termen de soluionare a propunerii procurorului5 (n camera de consiliu5 mai (nainte de e)pirarea duratei arestului la domiciliu i dispune citarea inculpatului. B%C 2a soluionarea propunerii de prelun'ire a duratei arestului la domiciliu5 inculpatul este asistat de a!ocat5 ales sau numit din oficiu. B*C Participarea procurorului este o$li'atorie. B-C .urata ma)im a msurii arestului la domiciliu5 (n cursul urmririi penale5 este de 1-0 de ile. B1C 3nculpatul aflat (n arest la domiciliu este considerat (n stare de arest pre!enti!. .urata msurii arestului la domiciliu nu se ia (n considerare pentru calculul duratei ma)ime a msurii arestrii pre!enti!e a inculpatului5 a!6ndu<se (ns (n !edere la aprecierea termenului re ona$il al pri!rii de li$ertate. SECIUNEA a 6-a restarea preventiv Art. 22:. Cond$#$$'e 0$ c%+ur$'e de %&'$c%re % -(sur$$ %rest(r$$ &re)ent$)e B1C 9sura arestrii pre!enti!e poate fi luat de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 (n cursul urmririi penale5 de ctre judectorul de camer preliminar5 (n procedura de camer preliminar sau de ctre instana de judecat (n faa creia se afl cau a5 (n cursul judecii5 numai dac din pro$e re ult suspiciunea re ona$il c inculpatul a s!6rit o infraciune i e)ist una dintre urmtoarele situaii: aC inculpatul a fu'it ori s<a ascuns5 (n scopul de a se sustra'e de la urmrirea penal sau de la judecat ori a fcut pre'tiri de orice natur pentru astfel de acteD 12%

$C inculpatul (ncearc s influene e un alt participant la comiterea infraciunii5 un martor ori un e)pert sau s distru'5 s altere e5 s ascund ori s sustra' mijloace materiale de pro$ sau s determine o alt persoan s ai$ un astfel de comportament i5 din acest moti!5 e)ist pericolul ca administrarea pro$elor s fie (n'reunatD cC inculpatul e)ercit presiuni asupra persoanei !tmate sau (ncearc s reali e e o (nele'ere frauduloas cu aceastaD dC inculpatul pre'tete s!6rirea unei noi infraciuni sau5 dup punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa5 e)ist suspiciunea re ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune. B2C 9sura arestrii pre!enti!e a inculpatului poate fi luat i dac din pro$e re ult suspiciunea re ona$il c acesta a s!6rit o infraciune intenionat contra !ieii5 o infraciune prin care s<a cau at !tmarea corporal sau moartea unei persoane5 o infraciune contra securitii naionale pre! ut de +odul penal i de alte le'i speciale5 o infraciune de trafic de stupefiante5 trafic de arme5 trafic de persoane5 acte de terorism5 splare a $anilor5 falsificare de monede sau alte !alori5 antaj5 !iol5 lipsire de li$ertate5 e!a iune fiscal5 o infraciune de corupie5 o infraciune s!6rit prin mijloace de comunicare electronic sau o alt infraciune pentru care le'ea pre!ede pedeapsa (nc,isorii de # ani sau mai mare i5 pe $a a e!alurii 'ra!itii faptei5 a modului i a circumstanelor de comitere a acesteia5 a anturajului i a mediului din care acesta pro!ine5 a antecedentelor penale i a altor (mprejurri pri!itoare la persoana acestuia5 pri!area sa de li$ertate este necesar pentru (nlturarea unui pericol concret i actual pentru ordinea pu$lic. B3C 9sura arestrii pre!enti!e a inculpatului poate fi luat numai dac pedeapsa pre! ut de le'e este deteniunea pe !ia sau (nc,isoarea mai mare de 2 ani. :n ca ul pre! ut (n alin.B1C lit. dC5 aceast condiie tre$uie (ndeplinit i (n ceea ce pri!ete infraciunea a crei s!6rire se pre'tete sau noua infraciune intenionat comis de inculpat. Art. 22C. Pro&unere% de %rest%re &re)ent$)( % $ncu'&%tu'u$ 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C Procurorul5 dac aprecia c sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 (ntocmete o propunere moti!at de luare a msurii arestrii pre!enti!e fa de inculpat5 (n care este o$li'at s arate: aC fapta de care este acu at inculpatul5 data i locul comiterii acesteia5 (ncadrarea juridic5 denumirea infraciunii i pedeapsa pre! ut de le'eD $C pro$ele din care re ult suspiciunea re ona$il c inculpatul a s!6rit infraciuneaD cC ca ul concret5 dintre cele pre! ute (n art. 2235 pentru care se solicit arestarea pre!enti! i pro$ele pe care se (ntemeia acestaD dC moti!area necesitii lurii msurii arestrii pre!enti!e (n raport cu scopul le'al al acesteia. 12*

B2C Propunerea pre! ut (n alin.B1C5 (mpreun cu dosarul cau ei5 se pre int judectorului de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul de reinere5 locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea. B3C Propunerea formulat de procuror tre$uie s se refere la toate infraciunile pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a inculpatului i nu se poate (ntemeia pe alte pro$e dec6t cele e)istente (n dosarul pre entat judectorului de drepturi i li$erti. Art. 223. So'u#$on%re% &ro&uner$$ de %rest%re &re)ent$)( 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C ;udectorul de drepturi i li$erti sesi at conform art. 22" alin. B2C sta$ilete termenul de soluionare a propunerii de arestare pre!enti!5 fi)6nd data i ora la care soluionarea !a a!ea loc. B2C :n ca ul inculpatului aflat (n stare de reinere5 termenul de soluionare a propunerii de arestare pre!enti! tre$uie fi)at (nainte de e)pirarea duratei reinerii. Niua i ora se comunic procurorului5 care are o$li'aia de a asi'ura pre ena inculpatului (n faa judectorului de drepturi i li$erti. .e asemenea5 iua i ora se comunic a!ocatului inculpatului cruia5 la cerere5 i se pune la dispo iie pentru studiu5 pe un timp re ona$il5 dosarul cau ei i propunerea formulat de procuror. B3C 3nculpatul aflat (n stare de li$ertate se citea pentru termenul fi)at. 4ermenul se comunic procurorului i a!ocatului inculpatului5 acestuia din urm acord6ndu<i<se5 la cerere5 dreptul de a studia dosarul cau ei i propunerea formulat de procuror. B"C Soluionarea propunerii de arestare pre!enti! se face numai (n pre ena inculpatului5 afar de ca ul c6nd acesta lipsete nejustificat5 este disprut5 se sustra'e ori din cau a strii sntii5 din cau de for major sau stare de necesitate nu poate fi adus (n faa judectorului. B#C :n toate ca urile5 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un a!ocat5 ales sau numit din oficiu. B%C Participarea procurorului este o$li'atorie. B*C ;udectorul de drepturi i li$erti (l ascult pe inculpatul pre ent asupra infraciunii de care este acu at i asupra tuturor moti!elor pe care se (ntemeia propunerea de arestare pre!enti! formulat de procuror. +u oca ia ascultrii5 inculpatului tre$uie s i se acorde posi$ilitatea de a com$ate acu aia ce i se aduce i moti!ele de arestare pre!enti! in!ocate (mpotri!a sa5 precum i de a pre enta faptele i (mprejurrile care (i sunt fa!ora$ile. B-C :nainte de a proceda la ascultarea inculpatului5 judectorul de drepturi i li$erti (i aduce la cunotin infraciunea de care este acu at i dreptul de a nu face nici o declaraie5 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate fi folosit (mpotri!a sa. 12-

Art. 228. Ad-$tere% &ro&uner$$ de %rest%re &re)ent$)( 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n ca ul admiterii propunerii de arestare pre!enti!5 (nc,eierea judectorului de drepturi i li$erti cuprinde: aC descrierea faptei de care este acu at inculpatul5 cu artarea datei i locului comiterii acesteia5 (ncadrarea juridic5 denumirea infraciunii i pedeapsa pre! ut de le'eD $C indicarea pro$elor din care re ult suspiciunea re ona$il c inculpatul a s!6rit infraciunea de care este acu atD cC artarea ca ului concret5 dintre cele pre! ute (n art. 2235 pentru care se dispune arestarea pre!enti! a inculpatului i a pro$elor pe care acesta se (ntemeia D dC menionarea (mprejurrilor pe care se (ntemeia aprecierea proporionalitii msurii arestrii pre!enti!e5 a necesitii acesteia pentru reali area scopului pre! ut art.201 alin.B1C i a caracterului insuficient al altor msuri pre!enti!e. B2C Arestarea pre!enti! a inculpatului poate fi dispus pentru cel mult 30 de ile. :n ca ul (n care inculpatul a fost anterior reinut5 arestarea pre!enti! a acestuia nu se poate dispune dec6t cel mult pentru ilele care au mai rmas dup scderea din 30 de ile a duratei reinerii. B3C .up luarea msurii5 inculpatului i se aduc la cunotin5 de (ndat5 (n lim$a pe care o (nele'e5 moti!ele arestrii pre!enti!e. Art. 22<. Res&$n,ere% &ro&uner$$ de %rest%re &re)ent$)( 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n ca ul respin'erii propunerii de arestare pre!enti!5 judectorul de drepturi i li$erti dispune prin (nc,eiere punerea (n li$ertate a inculpatului reinut. B2C .ac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 judectorul de drepturi i li$erti poate dispune aplicarea uneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art.201 alin.B"C lit.$C < dC . Art. 22>. "ncuno0t$n#%re% des&re %rest%re% &re)ent$)( 0$ 'ocu' de de#$nere % $ncu'&%tu'u$ %rest%t &re)ent$) B1C 3mediat dup luarea msurii arestrii pre!enti!e5 judectorul de drepturi i li$erti de la prima instan sau de la instana ierar,ic superioar5 care a dispus msura5 (ncunotinea despre aceasta un mem$ru al familiei inculpatului ori o alt persoan desemnat de acesta. .ispo iiile art.201 alin.B2C se aplic (n mod corespun tor. Efectuarea (ncunotinrii se consemnea (ntr< un proces<!er$al. B2C :ndat dup introducerea sa (ntr<un loc de deinere5 inculpatul are dreptul de a (ncunotina personal sau de a solicita administraiei locului 121

respecti! s (ncunotine e persoanele pre! ute (n alin.B1C despre locul unde este deinut. B3C .ispo iiile alin. B2C se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul sc,im$rii ulterioare a locului de deinere5 imediat dup producerea sc,im$rii. B"C Administraia locului de deinere are o$li'aia de a aduce la cunotina inculpatului arestat pre!enti! dispo iiile alin.B2C < B3C i de a consemna (ntr<un proces<!er$al modul (n care s<a reali at (ncunotinarea. B#C 3nculpatului arestat pre!enti! nu i se poate refu a e)ercitarea dreptului de a face personal (ncunotinarea dec6t pentru moti!e temeinice5 care se consemnea (n procesul<!er$al (ntocmit potri!it alin.B"C . Art. 22=. Lu%re% -(sur$'or de ocrot$re 7n c%+ de %rest%re &re)ent$)( 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C +6nd msura arestrii pre!enti!e a fost luat fa de un inculpat (n a crui ocrotire se afl un minor5 o persoan pus su$ interdicie5 o persoan creia i s<a instituit tutela sau curatela ori o persoan care5 datorit !6rstei5 $olii sau altei cau e5 are ne!oie de ajutor5 autoritatea competent este (ncunotinat5 de (ndat5 (n !ederea lurii msurilor le'ale de ocrotire pentru persoana respecti!. B2C &$li'aia de (ncunotinare re!ine judectorului de drepturi i li$erti de la prima instan sau de la instana ierar,ic superioar5 care a luat msura arestrii pre!enti!e5 modul de (ndeplinire a acestei o$li'aii fiind consemnat (ntr<un proces<!er$al. Art. 2:4. M%nd%tu' de %rest%re &re)ent$)( B1C :n $a a (nc,eierii prin care s<a dispus arestarea pre!enti! a inculpatului5 judectorul de drepturi i li$erti de la prima instan sau5 dup ca 5 de la instana ierar,ic superioar emite de (ndat mandatul de arestare pre!enti!. B2C .ac5 prin aceeai (nc,eiere5 s<a dispus arestarea pre!enti! a mai multor inculpai5 se emite c6te un mandat pentru fiecare dintre ei. B3C :n mandatul de arestare pre!enti! se arat: aC instana din care face parte judectorul de drepturi i li$erti care a dispus luarea msurii arestrii pre!enti!eD $C data emiterii mandatuluiD cC numele5 prenumele i calitatea judectorului de drepturi i li$erti care a emis mandatulD dC datele de identitate ale inculpatuluiD eC durata pentru care s<a dispus arestarea pre!enti! a inculpatului5 cu menionarea datei la care (ncetea D fC artarea faptei de care este acu at inculpatul5 cu indicarea datei i locului comiterii acesteia5 (ncadrarea juridic5 denumirea infraciunii i pedeapsa pre! ut de le'eD 'C temeiurile concrete care au determinat arestarea pre!enti!D 130

,C ordinul de a fi arestat inculpatulD iC indicarea locului unde !a fi deinut inculpatul arestat pre!enti!D jC semntura judectorului de drepturi i li$ertiD LC semntura inculpatului pre ent. :n ca ul (n care acesta refu s semne e5 se !a face meniune corespun toare (n mandat. B"C +6nd mandatul de arestare a fost emis dup ascultarea inculpatului5 judectorul care a emis mandatul (nm6nea un e)emplar al mandatului persoanei arestate i or'anului de poliie. B#C &r'anul de poliie pre! ut (n alin. B"C pred e)emplarul ori'inal al mandatului de arestare pre!enti! la locul de deinere. Art. 2:1. E?ecut%re% -%nd%tu'u$ de %rest%re &re)ent$)( e-$s 7n '$&s% $ncu'&%tu'u$ B1C +6nd msura arestrii pre!enti!e a fost dispus (n lipsa inculpatului5 dou e)emplare ori'inale ale mandatului emis se (naintea or'anului de poliie5 (n !ederea e)ecutrii. B2C &r'anul de poliie procedea la arestarea persoanei artate (n mandat5 creia (i pred un e)emplar ori'inal al acestuia5 dup care o conduce de (ndat la judectorul de drepturi i li$erti care a dispus msura arestrii pre!enti!e. B3C :n !ederea e)ecutrii mandatului de arestare pre!enti!5 or'anul de poliie poate ptrunde (n domiciliul sau reedina oricrei persoane fi ice5 fr (n!oirea acesteia5 precum i (n sediul oricrei persoane juridice5 fr (n!oirea repre entantului le'al al acesteia. B"C :n ca ul (n care arestarea pre!enti! a inculpatului a fost dispus (n lips (ntruc6t din cau a strii sntii5 din cau de for major sau stare de necesitate acesta nu a putut fi adus la soluionarea propunerii de arestare pre!enti!5 inculpatul este pre entat judectorului de drepturi i li$erti care a luat msura. B#C ;udectorul de drepturi i li$erti procedea la ascultarea inculpatului conform art. 22# alin. B*C i B-C5 (n pre ena a!ocatului acestuia i5 e!alu6nd declaraia inculpatului (n conte)tul pro$elor administrate i al moti!elor a!ute (n !edere la luarea msurii5 dispune prin (nc,eiere5 dup ascultarea conclu iilor procurorului5 confirmarea arestrii pre!enti!e i a e)ecutrii mandatului ori5 dup ca 5 (n condiiile pre! ute de le'e5 re!ocarea arestrii pre!enti!e sau (nlocuirea acesteia cu una dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art. 201 alin. H"G lit. $C < dC i punerea (n li$ertate a inculpatului5 dac nu este arestat (n alt cau . B%C .ispo iiile alin. B2C5 B"C i B#C se aplic i (n ca ul (n care inculpatul arestat pre!enti! (n lips (n cursul urmririi penale a fost deja trimis (n judecat5 situaie (n care competena de a se pronuna aparine judectorului de camer preliminar sau instanei de judecat (n faa creia se afl cau a.

131

Art. 2:2. O1$ec#$$ 7n cee% ce &r$)e0te $dent$t%te% B1C .ac cel arestat pre!enti! (n lips ridic o$iecii contra e)ecutrii mandatului (n ceea ce pri!ete identitatea5 acesta este condus de (ndat (n faa judectorului de drepturi i li$erti de la instana locului unde a fost 'sit5 corespun toare (n 'rad instanei din care face parte judectorul de drepturi i li$erti care a dispus msura arestrii pre!enti!e5 care5 dac este necesar5 solicit prin orice mijloace relaii de la judectorul de drepturi i li$erti care a emis mandatul. Relaiile comunicate sunt consemnate (ntr<un proces<!er$al. B2C P6n la re ol!area o$ieciilor5 judectorul de drepturi i li$erti5 dac aprecia c nu e)ist pericol de dispariie5 poate dispune punerea (n li$ertate a persoanei (mpotri!a creia s<a e)ecutat mandatul de arestare pre!enti!. B3C .ac judectorul de drepturi i li$erti constat c persoana adus (n faa sa nu este cea artat (n mandat5 dispune punerea de (ndat (n li$ertate a acesteia5 dac nu este arestat (n alt cau . B"C .ac judectorul de drepturi i li$erti constat c o$ieciile pri!ind identitatea sunt nefondate5 confirm punerea (n e)ecutare a mandatului fa de persoana arestat. B#C .ispo iiile art. 231 alin.B2C i B"C < H%G se aplic (n mod corespun tor. B%C :n ca urile pre! ute (n alin. B2C < B"C5 judectorul de drepturi i li$erti dispune printr<o (nc,eiere care nu poate fi contestat. B*C & copie de pe (nc,eierea pre! ut (n alin. B%C se transmite judectorului de drepturi i li$erti care a dispus arestarea pre!enti!. Art. 2::. Ne,(s$re% &erso%ne$ &re)(+ute 7n -%nd%tu' de %rest%re &re)ent$)( +6nd persoana menionat (n mandatul de arestare pre!enti! nu a fost 'sit5 or'anul de poliie (nsrcinat cu e)ecutarea mandatului (nc,eie un proces< !er$al prin care constat aceasta i (ntiinea judectorul de drepturi i li$erti care dispus msura arestrii pre!enti!e5 precum i or'anele competente pentru darea (n urmrire i (n consemn la punctele de trecere a frontierei. Art. 2:C. *ur%t% %rest(r$$ &re)ent$)e % $ncu'&%tu'u$ 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n cursul urmririi penale5 durata arestrii pre!enti!e a inculpatului nu poate depi 30 de ile5 afar de ca ul c6nd este prelun'it (n condiiile le'ii. B2C 4ermenul pre! ut (n alin.B1C cur'e de la data punerii (n e)ecutare a msurii fa de inculpatul arestat pre!enti!. B3C .urata total a arestrii pre!enti!e a inculpatului (n cursul urmririi penale nu poate depi un termen re ona$il i nu poate fi mai mare de 1-0 de ile. B"C +6nd o cau este trecut pentru continuarea urmririi penale de la un or'an de urmrire la altul5 arestarea pre!enti! dispus sau prelun'it anterior 132

rm6ne !ala$il. .urata arestrii pre!enti!e se calculea potri!it dispo iiilor alineatelor precedente. Art. 2:3. Pre'un,$re% %rest(r$$ &re)ent$)e 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C Arestarea pre!enti! a inculpatului poate fi prelun'it5 (n cursul urmririi penale5 numai (n ca de necesitate5 dac temeiurile care au determinat arestarea iniial impun (n continuare pri!area de li$ertate a inculpatului sau e)ist temeiuri noi care justific lipsirea acestuia de li$ertate. B2C Prelun'irea arestrii pre!enti!e se poate dispune numai la propunerea moti!at a procurorului care efectuea sau supra!e',ea urmrirea penal. B3C :n ca ul pre! ut (n alin.B1C5 prelun'irea arestrii pre!enti!e poate fi dispus de ctre judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul de deinere5 locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea. B"C .ac arestarea pre!enti! a fost dispus iniial de ctre un judector de drepturi i li$erti de la o instan inferioar celei creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan5 prelun'irea acestei msuri se poate dispune numai de un judector de drepturi i li$erti de la instana competent (n momentul soluionrii propunerii de prelun'ire sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul de deinere5 locul unde s<a constatat s!6rirea infraciunii ori sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea. B#C Propunerea pre! ut (n alin.B2C cuprinde: aC artarea (mprejurrilor concrete din care re ult meninerea temeiurilor arestrii iniiale sau5 dup ca 5 apariia unor temeiuri noi de arestare pre!enti!D $C indicarea pro$elor administrate i a actelor efectuate ulterior dispunerii arestrii pre!enti!e sau5 dup ca 5 prelun'irii imediat anterioare a acesteiaD cC moti!area necesitii pri!rii (n continuare de li$ertate a inculpatului (n raport cu (mprejurrile5 pro$ele i actele pre! ute la lit.aC i $C5 precum i cu cercetrile ce urmea a fi efectuate pentru definiti!area urmririi penale. B%C Propunerea formulat de procuror nu se poate (ntemeia pe alte pro$e dec6t cele pre entate judectorului de drepturi i li$erti. B*C +6nd5 (n aceeai cau 5 se 'sesc mai muli inculpai arestai pentru care durata arestrii pre!enti!e e)pir la date diferite5 procurorul sesi ea judectorul de drepturi i li$erti cu propunerea de prelun'ire a arestrii pre!enti!e pentru toi inculpaii.

133

Art. 2:8. Procedur% &re'un,$r$$ %rest(r$$ &re)ent$)e 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C Propunerea de prelun'ire a arestrii pre!enti!e5 (mpreun cu dosarul cau ei5 se depun la judectorul de drepturi i li$erti cu cel puin # ile (nainte de e)pirarea duratei arestrii pre!enti!e. B2C ;udectorul de drepturi i li$erti fi)ea termen pentru soluionarea propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e (nainte de e)pirarea msurii. Niua i ora sta$ilite se comunic procurorului5 care are o$li'aia de a asi'ura pre ena (n faa judectorului de drepturi i li$erti a inculpatului arestat pre!enti!5 precum i a!ocatului acestuia5 cruia i se acord5 la cerere5 dreptul de a studia dosarul cau ei i propunerea formulat de procuror. B3C 3nculpatul este ascultat de judectorul de drepturi i li$erti asupra tuturor moti!elor pe care se (ntemeia propunerea de prelun'ire a arestrii pre!enti!e5 (n pre ena unui a!ocat5 ales sau numit din oficiu. B"C :n ca ul (n care inculpatul arestat pre!enti! se afl internat (n spital i din cau a strii sntii nu poate fi adus (n faa judectorului de drepturi i li$erti sau c6nd5 din cau de for major ori stare de necesitate5 deplasarea sa nu este posi$il5 propunerea !a fi e)aminat (n lipsa inculpatului5 dar numai (n pre ena a!ocatului acestuia5 cruia i se d cu!6ntul pentru a pune conclu ii. B#C Participarea procurorului este o$li'atorie. B%C ;udectorul de drepturi i li$erti se pronun asupra propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e (nainte de e)pirarea duratei acesteia. Art. 2:<. Ad-$tere% &ro&uner$$ de &re'un,$re % %rest(r$$ &re)ent$)e 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n ca ul admiterii propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e5 (nc,eierea judectorului de drepturi i li$erti cuprinde: aC constatarea meninerii suspiciunii re ona$ile c inculpatul a s!6rit infraciunea de care este acu at5 a!6nd (n !edere i pro$ele administrate ulterior dispunerii arestrii pre!enti!e sau5 dup ca 5 prelun'irii imediat anterioare a acesteiaD $C indicarea (mprejurrilor concrete din care re ult meninerea temeiurilor arestrii iniiale sau5 dup ca 5 apariia unor temeiuri noi de arestare pre!enti!5 dintre cele pre! ute (n art.223D cC menionarea moti!elor din care re ult necesitatea pri!rii (n continuare de li$ertate a inculpatului5 meninerea caracterului proporional al msurii arestrii pre!enti!e (n raport cu 'ra!itatea acu aiei adus acestuia i caracterul insuficient al unei alte msuri pre!enti!e. B2C Prelun'irea arestrii pre!enti!e a inculpatului se poate dispune pentru o durat de cel mult 30 de ile. B3C ;udectorul de drepturi i li$erti poate acorda (n cursul urmririi penale i alte prelun'iri5 fiecare neput6nd depi 30 de ile. .ispo iiile alin.B1C se aplic (n mod corespun tor. 13"

Art. 2:>. Res&$n,ere% &ro&uner$$ de &re'un,$re % %rest(r$$ &re)ent$)e 7n cursu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n ca ul respin'erii propunerii de prelun'ire a arestrii pre!enti!e5 judectorul de drepturi i li$erti dispune punerea (n li$ertate a inculpatului la e)pirarea duratei acesteia5 dac nu este arestat (n alt cau . B2C .ac sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 judectorul de drepturi i li$erti poate dispune (nlocuirea arestrii pre!enti!e cu una dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art.201 alin.B"C lit.$C < dC . Art. 2:=. Arest%re% &re)ent$)( % $ncu'&%tu'u$ 7n &rocedur% de c%-er( &re'$-$n%r( 0$ 7n cursu' .udec(#$$ B1C Arestarea pre!enti! a inculpatului poate fi dispus (n procedura de camer preliminar i (n cursul judecii5 de ctre judectorul de camer preliminar sau de ctre instana de judecat (n faa creia se afl cau a5 din oficiu ori la propunerea moti!at a procurorului5 pentru o perioad de cel mult 30 de ile5 pentru aceleai temeiuri i (n aceleai condiii ca i arestarea pre!enti! dispus de ctre judectorul de drepturi i li$erti (n cursul urmririi penale. B2C :n cursul judecii5 msura pre! ut (n alin.B1C se poate dispune de ctre instana de judecat5 (n compunerea pre! ut de le'e. B3C ?a de inculpatul care a mai fost anterior arestat pre!enti! (n aceeai cau 5 (n cursul urmririi penale5 al procedurii de camer preliminar sau al judecii5 se poate dispune din nou aceast msur numai dac au inter!enit temeiuri noi care fac necesar pri!area sa de li$ertate. Art. 2C4. *ur%t% -%?$-( % %rest(r$$ &re)ent$)e % $ncu'&%tu'u$ 7n cursu' .udec(#$$ 7n &r$-( $nst%n#( 0$ 7n %&e' B1C :n cursul judecii (n prima instan i (n apel5 durata total a arestrii pre!enti!e a inculpatului nu poate depi un termen re ona$il5 i nu poate fi mai mare de 2 ani5 (n ca ul infraciunilor pedepsite cu (nc,isoarea de p6n la 10 ani5 i respecti! de 3 ani5 (n ca ul infraciunilor pedepsite cu deteniunea pe !ia sau (nc,isoarea mai mare de 10 ani. B2C 4ermenele pre! ute (n alin.B1C cur' de la data sesi rii instanei de judecat5 (n ca ul c6nd inculpatul se afl (n stare de arest pre!enti!5 sau de la data punerii (n e)ecutare a msurii dup sesi area instanei de judecat5 c6nd fa de acesta s<a dispus arestarea pre!enti! (n lips. B3C .ac la e)pirarea termenelor pre! ute (n alin.B1C se menin temeiurile care au determinat arestarea iniial a inculpatului sau pri!area de li$ertate a acestuia ar fi justificat de e)istena unor temeiuri noi de arestare pre!enti!5 instana de judecat poate dispune (nlocuirea msurii arestrii pre!enti!e cu o alt msur pre!enti!. 13#

Art. 2C1. Intern%re% su1 &%+( &er-%nent( % $ncu'&%tu'u$ %rest%t &re)ent$) B1C :n ca ul (n care5 pe $a a e)perti ei medico < le'ale5 judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl locul de deinere5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat (n faa creia se afl cau a constat c inculpatul arestat pre!enti! sufer de o $oal care nu poate fi tratat (n reeaua medical a Administraiei Naionale a Penitenciarelor dispune5 prin (nc,eiere5 internarea acestuia su$ pa permanent (ntr<o unitate sanitar din reeaua medical a 9inisterului Sntii Pu$lice5 pe perioada necesar efecturii tratamentului. B2C :nc,eierea pre! ut (n alin.B1C nu poate fi contestat. B3C 4impul (n care inculpatul este internat su$ pa permanent5 conform alin.B1C5 intr (n durata arestrii pre!enti!e. SECIUNEA a 7-a &ncetarea de drept, revocarea i nlocuirea msurilor preventive Art. 2C2. "ncet%re% de dre&t % -(sur$'or &re)ent$)e B1C 9surile pre!enti!e (ncetea de drept: aC la e)pirarea termenelor pre! ute de le'e sau sta$ilite de or'anele judiciareD $C (n ca urile (n care procurorul dispune o soluie de netrimitere (n judecat ori instana de judecat pronun o ,otr6re de ac,itare5 de (ncetare a procesului penal5 de renunare la aplicarea pedepsei5 de am6nare a aplicrii pedepsei ori de suspendare a e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere5 c,iar nedefiniti!D cC la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii prin care s<a dispus condamnarea inculpatului. B2C 9sura arestrii pre!enti!e (ncetea de drept i atunci c6nd: aC s<a (mplinit durata ma)im a arestrii pre!enti!e (n cursul urmririi penale5 conform art. 23" alin. B3C sau al judecii (n prim instan i (n apel5 potri!it art. 2"0 alin.B1CD $C au e)pirat termenele pre! ute de le'e5 fr ca judectorul de camer preliminar sau instana de judecat s fi procedat la !erificarea le'alitii i temeiniciei arestrii pre!enti!e (n acest termenD cC mai (nainte de pronunarea unei ,otr6ri de condamnare (n prim instan5 durata arestrii pre!enti!e a atins jumtatea ma)imului special al pedepsei pre! ute de le'e pentru infraciunea care face o$iectul sesi rii instanei de judecatD dC (n alte ca uri anume pre! ute de le'e. 13%

B3C :n ca ul c6nd nu s<au produs efectele (ncetrii de drept a msurii pre!enti!e5 or'anul judiciar care a dispus aceast msur sau5 dup ca 5 procurorul5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar ori instana de judecat (n faa creia se afl cau a constat5 prin ordonan sau (nc,eiere5 din oficiu ori la cerere5 (ncetarea de drept a msurii pre!enti!e5 dispun6nd5 (n ca ul celui reinut sau arestat pre!enti!5 punerea de (ndat (n li$ertate5 dac nu este reinut ori arestat (n alt cau . B"C ;udectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat se pronun5 prin (nc,eiere5 asupra (ncetrii de drept a msurii pre!enti!e (n lipsa inculpatului i fr participarea procurorului5 acetia a!6nd dreptul de a depune conclu ii scrise. B#C Persoanei fa de care s<a dispus msura pre!enti!5 precum i tuturor instituiilor cu atri$uii (n e)ecutarea msurii li se comunic de (ndat c6te o copie de pe ordonana sau (nc,eierea prin care or'anul judiciar constat (ncetarea de drept a msurii pre!enti!e. Art. 2C:. Re)oc%re% -(sur$'or &re)ent$)e 0$ 7n'ocu$re% une$ -(sur$ &re)ent$)e cu o %'t( -(sur( &re)ent$)( B1C 9sura pre!enti! se re!oc5 din oficiu sau la cerere5 (n ca ul (n care au fost (nclcate dispo iiile le'ale care re'lementea condiiile de luare5 prelun'ire ori meninere a msurii sau au (ncetat temeiurile care au determinat<o5 dispun6ndu<se5 (n ca ul reinerii i arestrii pre!enti!e5 punerea (n li$ertate a suspectului ori a inculpatului5 dac nu este arestat (n alt cau . B2C 9sura pre!enti! se (nlocuiete5 din oficiu sau la cerere5 cu o msur pre!enti! mai uoar5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de le'e pentru luarea acesteia i5 (n urma e!alurii (mprejurrilor concrete ale cau ei i a conduitei procesuale a inculpatului5 msura pre!enti! mai uoar este suficient pentru reali area scopului pre! ut (n art.201 alin.B1C . B3C 9sura pre!enti! se (nlocuiete5 din oficiu sau la cerere5 cu o msur pre!enti! mai 'rea5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de le'e pentru luarea acesteia i5 (n urma e!alurii (mprejurrilor concrete ale cau ei i a conduitei procesuale a inculpatului5 msura pre!enti! mai 'rea este necesar pentru reali area scopului pre! ut (n art.201 alin.B1C. B"C 9sura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauiune se poate (nlocui cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii pre!enti!e dac pe durata msurii inculpatul (ncalc5 cu rea<credin5 o$li'aiile care (i re!in sau e)ist o suspiciune re ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa. B#C 9sura arestului la domiciliu se poate (nlocui cu msura arestrii pre!enti!e dac inculpatul (ncalc cu rea<credin msura arestului la domiciliu sau o$li'aiile care (i re!in ori e)ist o suspiciune re ona$il c a s!6rit cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea (n micare a aciunii penale (mpotri!a sa. 13*

B%C :n ca urile pre! ute la alin. H"G i B#C (nlocuirea msurii pre!enti!e se poate dispune c,iar dac nu sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de le'e pentru luarea msurii arestului la domiciliu sau a arestrii pre!enti!e. B*C :n ca ul (n care msura pre!enti! a fost luat (n cursul urmririi penale de ctre procuror sau de ctre judectorul de drepturi i li$erti5 or'anul de cercetare penal are o$li'aia s<l informe e de (ndat5 (n scris5 pe procuror despre orice (mprejurare care ar putea conduce la re!ocarea sau (nlocuirea msurii pre!enti!e. .ac aprecia c informaiile comunicate justific ridicarea msurii pre!enti!e5 procurorul dispune aceasta sau5 dup ca 5 sesi ea judectorul de drepturi i li$erti care a luat msura5 (n termen de 2" de ore de la primirea informrii. Procurorul este o$li'at s sesi e e i din oficiu judectorul de drepturi i li$erti5 c6nd constat el (nsui e)istena !reunei (mprejurri care justific re!ocarea sau (nlocuirea msurii pre!enti!e luate de acesta. B-C +ererea de re!ocare sau (nlocuire a msurii pre!enti!e formulat de inculpat se adresea 5 (n scris5 (n cursul urmririi penale5 judectorului de drepturi i li$erti care a luat msura5 (n procedura de camer preliminar5 judectorului de camer preliminar5 iar (n cursul judecii5 instanei de judecat i se soluionea (n termen de 3 ile de la data (nre'istrrii acesteia. B1C :n cursul urmririi penale5 procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti dosarul cau ei sau copie certificat de pe acesta5 (n termen de 2" de ore de la solicitarea acestuia de ctre judector. B10C :n !ederea soluionrii cererii de (nlocuire a msurii pre!enti!e cu o msur pre!enti! mai 'rea5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat fi)ea data de soluionare a acesteia i procedea la citarea inculpatului. .ispo iiile art. 23% alin. B3C E B%C se aplic (n mod corespun tor. B11C :n celelalte ca uri5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat fi)ea data de soluionare a cererii5 pe care o comunic inculpatului i procurorului5 pun6ndu<le (n !edere c au dreptul de a depune conclu ii scrise p6n la acea dat. Soluionarea cererii se face (n lipsa inculpatului i a procurorului5 afar de ca ul c6nd judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar ori instana de judecat aprecia c pre ena acestuia i formularea de conclu ii orale de ctre inculpat i procuror sunt necesare pentru justa soluionare a cererii. B12C :n ca ul pre! ut la alin. B11C5 atunci c6nd cererea se soluionea (n pre ena inculpatului5 asistarea acestuia de ctre a!ocat i participarea procurorului sunt o$li'atorii. B13C .ac cererea are ca o$iect (nlocuirea msurii arestrii pre!enti!e sau a msurii arestului la domiciliu cu msura controlului judiciar pe cauiune5 dac 'sete cererea (ntemeiat5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 prin (nc,eiere5 admite (n principiu cererea i sta$ilete !aloarea cauiunii5 acord6ndu<i inculpatului un termen pentru depunerea ei. 13-

B1"C .ac se depune cauiunea (n termenul fi)at5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 prin (nc,eiere dat (n camera de consiliu5 (n lipsa inculpatului i a procurorului5 admite cererea de (nlocuire a msurii pre!enti!e cu msura controlului judiciar pe cauiune5 sta$ilete o$li'aiile ce !or re!eni inculpatului pe durata msurii i dispune punerea de (ndat (n li$ertate a inculpatului5 dac nu este arestat (n alt cau . B1#C .ac nu se depune cauiunea (n termenul fi)at5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 prin (nc,eiere dat (n camera de consiliu5 (n lipsa inculpatului i a procurorului5 respin'e ca ne(ntemeiat cererea formulat de inculpat. B1%C 4ermenul pre! ut (n alin. B13C cur'e de la data rm6nerii definiti!e a (nc,eierii prin care se sta$ilete !aloarea cauiunii. SECIUNEA a $-a Dispoziii speciale privind msurile preventive aplicate minorilor Art. 2CC. Cond$#$$ s&ec$%'e de %&'$c%re f%#( de -$nor$ % -(sur$'or &re)ent$)e B1C ?a de suspectul i inculpatul minor se pot dispune msuri pre!enti!e potri!it dispo iiilor pre! ute (n Seciunile 1 < *5 cu dero'rile i completrile din pre entul articol. B2C Reinerea i arestarea pre!enti! pot fi dispuse fa de un inculpat minor5 (n mod e)cepional5 numai dac efectele pe care pri!area de li$ertate le< ar a!ea asupra personalitii i de !oltrii acestuia nu sunt disproporionate fa de scopul urmrit prin luarea msurii. B3C 9inorul cu !6rsta (ntre 13 i 1% ani nu poate fi reinut sau arestat pre!enti! dec6t dac pedeapsa pre! ut de le'e pentru infraciunea de care este acu at este deteniunea pe !ia ori (nc,isoarea de 10 ani sau mai mare. B"C 4ermenele aplica$ile (n pri!ina inculpatului minor pentru luarea5 prelun'irea ori meninerea arestrii pre!enti!e sunt: aC luarea msurii arestrii pre!enti!e5 (n cursul urmririi penale se poate dispune fa de inculpatul minor pentru o perioad de cel mult 20 de ile. 9sura poate fi prelun'it succesi!. ?iecare prelun'ire nu poate depi 20 de ileD $C durata ma)im a arestrii pre!enti!e a inculpatului minor (n cursul urmririi penale nu poate depi un termen re ona$il i nu poate fi mai mare de 10 de ileD cC luarea msurii arestrii pre!enti!e5 (n procedura de camer preliminar i (n cursul judecii5 se poate dispune fa de inculpatul minor pentru o perioad de cel mult 30 de ileD dC !erificarea le'alitii i temeiniciei arestrii pre!enti!e a inculpatului minor5 (n procedura de camer preliminar i (n cursul judecii (n prim instan i (n apel5 se efectuea periodic5 dar nu mai t6r iu de 30 de ile. 131

eC durata ma)im a arestrii pre!enti!e a inculpatului minor (n cursul judecii (n prim instan i (n apel nu poate depi un termen re ona$il i nu poate fi mai mare de 1 luni5 (n ca ul infraciunilor pedepsite cu (nc,isoarea de p6n la 10 ani5 i respecti! de 1- luni5 (n ca ul infraciunilor pedepsite cu deteniunea pe !ia sau (nc,isoarea mai mare de 10 ani. B#C 2a sta$ilirea termenelor aplica$ile conform alin.B"C5 se are (n !edere !6rsta inculpatului de la data c6nd se dispune asupra lurii5 prelun'irii sau meninerii msurii arestrii pre!enti!e. B%C +6nd s<a dispus reinerea sau arestarea pre!enti! a unui minor5 (ncunotinarea pre! ut (n art. 201 i art. 22- se face5 (n mod o$li'atoriu5 i ctre repre entantul le'al al acestuia sau5 dup ca 5 ctre persoana (n (n'rijirea ori supra!e',erea creia se afl minorul. :n ca ul lurii msurii arestrii pre!enti!e5 despre aceasta i despre locul de deinere a minorului este (ncunotinat i ser!iciul de pro$aiune de pe l6n' instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan. Art. 2C3. Cond$#$$ s&ec$%'e de e?ecut%re % re#$ner$$ 0$ %rest(r$$ &re)ent$)e d$s&use f%#( de -$nor$ B1C 9inorilor reinui sau arestai pre!enti! li se asi'ur un re'im special de detenie5 (n raport cu particularitile !6rstei5 astfel (nc6t msurile pre!enti!e luate fa de acetia s nu prejudicie e de !oltarea lor fi ic5 psi,ic sau moral. B2C 9inorii reinui sau arestai pre!enti! e)ecut msura pre!enti! separat de majori5 (n locuri de deinere anume destinate acestora. +AP34&282 33 A&'$c%re% &ro)$+or$e % -(sur$'or de s$,ur%n#( cu c%r%cter -ed$c%' SECIUNEA 1 Obligarea provizorie la tratament medical Art. 2C8. Cond$#$$'e de %&'$c%re 0$ con#$nutu' -(sur$$ B1C ;udectorul de drepturi i li$erti pe durata urmririi penale5 judectorul de camer preliminar (n cursul procedurii de camer preliminar sau instana (n cursul judecii poate dispune o$li'area pro!i orie la tratament medical a suspectului sau inculpatului5 dac se afl (n situaia pre! ut de art. 101 alin. B1C din +odul penal. B2C 9sura pre! ut (n alin. B1C const (n o$li'area suspectului sau inculpatului s urme e (n mod re'ulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate5 p6n la (nsntoire sau p6n la o$inerea unei ameliorri care s (nlture starea de pericol. 1"0

B3C ;udectorul de drepturi i li$erti i judectorul de camer preliminar se pronun asupra msurii pre! ute (n alin. B1C (n camera de consiliu5 prin (nc,eiere moti!at. 3nstana se pronun asupra msurii prin (nc,eiere moti!at. Art.2C<. Procedur% de %&'$c%re 0$ de r$d$c%re % -(sur$$ B1C :n cursul urmririi penale sau al procedurii de camer preliminar5 dac aprecia c sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti sau judectorului de camer preliminar de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan o propunere moti!at de luare fa de inculpat a msurii o$li'rii pro!i orii la tratament medical. B2C Propunerea pre! ut (n alin. B1C !a fi (nsoit de actele medicale sau de e)perti a medico<le'al din care s re ulte necesitatea aplicrii msurii o$li'rii la tratament medical. B3C ;udectorul sesi at conform alin.B1C fi)ea termen de soluionare a propunerii (n cel mult # ile de la data (nre'istrrii acesteia i dispune citarea suspectului sau inculpatului. B"C Soluionarea propunerii se face numai dup ascultarea suspectului sau inculpatului5 i (n pre ena unui a!ocat5 ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluionea i (n lipsa suspectului sau inculpatului atunci c6nd acesta nu se pre int5 dei a fost le'al citat5 dar numai (n pre ena a!ocatului5 ales sau numit din oficiu5 cruia i se d cu!6ntul pentru a pune conclu ii. B#C Participarea procurorului este o$li'atorie. B%C Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluionarea propunerii de luare a msurii o$li'rii pro!i orii la tratament medical s fie asistat i de ctre un medic desemnat de acesta5 care poate pre enta conclu ii judectorului de drepturi i li$erti. Suspectul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de medicul specialist desemnat de acesta i la alctuirea planului terapeutic. B*C ;udectorul se pronun asupra propunerii printr<o (nc,eiere care nu poate fi contestat. B-C .ac admite propunerea5 judectorul dispune o$li'area pro!i orie la tratament medical a suspectului sau inculpatului. B1C :n ca ul c6nd dup dispunerea msurii s<a produs (nsntoirea suspectului sau inculpatului sau a inter!enit o ameliorare a strii sale de sntate care (nltur starea de pericol pentru si'urana pu$lic5 judectorul de drepturi i li$erti sau judectorul de camer preliminar care a luat msura dispune5 la sesi area procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului sau inculpatului5 ridicarea msurii luate. .ispo iiile alin. B2C < B*C se aplic (n mod corespun tor. B10C .ac dup dispunerea msurii s<a dispus sesi area instanei prin rec,i itoriu5 ridicarea acesteia5 potri!it alin. B1C5 se dispune de ctre judectorul de camer preliminar sau5 dup ca 5 de ctre instana de judecat (n faa creia se afl cau a. 1"1

B11C :n cursul judecii (n prim instan i (n apel5 la propunerea procurorului ori din oficiu5 inculpatul poate fi o$li'at pro!i oriu la tratament medical de ctre instana de judecat (n faa creia se afl cau a5 care solicit conclu iile unui medic de specialitate desemnat de aceasta sau efectuarea unei e)perti e medico<le'ale. .ispo iiile alin. B"C < B1C se aplic (n mod corespun tor. B12C .ac suspectul sau inculpatul (ncalc cu rea<credin msura o$li'rii pro!i orii la tratament medical5 judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau instana care a luat msura ori (n faa creia se afl cau a dispune5 la sesi area procurorului sau a medicului de specialitate ori din oficiu5 internarea medical pro!i orie a suspectului sau inculpatului5 (n condiiile pre! ute (n art. 2"-. SECIUNEA a 2-a Internarea medical provizorie Art.2C>. Cond$#$$'e de %&'$c%re 0$ con#$nutu' -(sur$$ B1C ;udectorul de drepturi i li$erti5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar5 pe durata procedurii de camer preliminar sau instana5 (n cursul judecii5 poate dispune internarea medical pro!i orie a suspectului sau inculpatului care este $olna! mintal ori consumator cronic de su$stane psi,oacti!e5 dac luarea msurii este necesar pentru (nlturarea unui pericol concret i actual pentru si'urana pu$lic. B2C 9sura pre! ut (n alin.B1C const (n internarea medical ne!oluntar a suspectului sau inculpatului (ntr<o unitate speciali at de asisten medical5 p6n la (nsntoire sau p6n la o$inerea unei ameliorri care s (nlture starea de pericol. B3C .ispo iiile art.2"% alin.B3C se aplic (n mod corespun tor. Art.2C=. Procedur% de %&'$c%re 0$ de r$d$c%re % -(sur$$ B1C :n cursul urmririi penale sau al procedurii de camer preliminar5 dac aprecia c sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e5 procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti sau judectorului de camer preliminar de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan o propunere moti!at de luare fa de suspect sau inculpat a msurii internrii medicale pro!i orii. B2C Propunerea pre! ut (n alin.B1C !a fi (nsoit de e)perti a medico E le'al psi,iatric. B3C ;udectorul sesi at conform alin.B1C fi)ea de (ndat termen de soluionare a propunerii i dispune aducerea cu mandat a suspectului sau a inculpatului. 1"2

B"C Soluionarea propunerii se face numai dup ascultarea inculpatului5 dac starea sa de sntate o permite5 (n pre ena unui a!ocat5 ales sau numit din oficiu. +6nd inculpatul se afl deja internat (ntr<o unitate de asisten medical i deplasarea sa nu este posi$il5 judectorul de drepturi i li$erti procedea la ascultarea acestuia5 (n pre ena a!ocatului5 (n locul unde se afl. B#C Participarea procurorului este o$li'atorie. B%C Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluionarea propunerii de luare a msurii internrii medicale sau la alctuirea concret a planului terapeutic s fie asistat i de ctre un medic desemnat de acesta5 ale crui conclu ii sunt (naintate judectorului de drepturi i li$erti. B*C ;udectorul se pronun de (ndat asupra propunerii5 printr<o (nc,eiere care nu poate fi contestat. B-C .ac admite propunerea5 judectorul dispune internarea medical pro!i orie a suspectului sau inculpatului i ia msuri pentru aducerea la (ndeplinire a acesteia. B1C .ac judectorul dispune internarea medical pro!i orie5 se iau i msurile pre! ute (n art. 221. B10C .ac dup dispunerea msurii s<a produs (nsntoirea suspectului sau inculpatului sau a inter!enit o ameliorare a strii sale psi,o<fi ice care (nltur starea de pericol pentru si'uran pu$lic5 judectorul de drepturi i li$erti sau judectorul de camer preliminar care a luat msura dispune prin (nc,eiere5 la sesi area procurorului ori a medicului curant sau la cererea suspectului sau inculpatului efectuarea unei e)perti e medico<le'ale psi,iatrice (n !ederea ridicrii msurii aplicate. B11C .ac dup dispunerea msurii a fost sesi at instana prin rec,i itoriu5 ridicarea acesteia5 potri!it alin. B10C5 se dispune de ctre judectorul de camer preliminar sau5 dup ca 5 de ctre instana de judecat (n faa creia se afl cau a. B12C :n cursul judecii (n prim instan i (n apel5 fa de inculpat se poate dispune internarea medical pro!i orie5 la propunerea procurorului ori din oficiu5 de ctre instana (n faa creia se afl cau a5 pe $a a e)perti ei medico< le'ale psi,iatrice. .ispo iiile alin. H"C E B10G se aplic (n mod corespun tor. CAPITOLUL III M(sur$'e %s$,ur(tor$$/ rest$tu$re% 'ucrur$'or 0$ rest%1$'$re% s$tu%#$e$ %nter$o%re s()Br0$r$$ $nfr%c#$un$$ Art.234. Cond$#$$'e ,ener%'e de 'u%re % -(sur$'or %s$,ur(tor$$ B1C Procurorul5 (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 din oficiu sau la cererea procurorului5 (n procedura de camer preliminar ori (n cursul judecii5 poate lua msuri asi'urtorii5 prin ordonan sau5 dup ca 5 prin (nc,eiere moti!at5 atunci c6nd 1"3

e)ist o suspiciune re ona$il cu pri!ire la e)istena unui pericol concret de ascundere5 distru'ere5 (nstrinare sau sustra'ere de la urmrire a $unurilor care pot face o$iectul confiscrii speciale ori care pot ser!i la 'arantarea e)ecutrii pedepsei amen ii sau a c,eltuielilor judiciare ori a reparrii pa'u$ei produse prin infraciune. B2C 9surile asi'urtorii constau (n indisponi$ili area unor $unuri mo$ile sau imo$ile5 prin instituirea unui sec,estru asupra acestora. B3C 9surile asi'urtorii (n !ederea confiscrii speciale i pentru 'arantarea e)ecutrii pedepsei amen ii se pot lua numai asupra $unurilor suspectului sau inculpatului. B"C 9surile asi'urtorii (n !ederea reparrii pa'u$ei produse prin infraciune i pentru 'arantarea e)ecutrii c,eltuielilor judiciare se pot lua asupra $unurilor suspectului sau inculpatului i ale persoanei responsa$ile ci!ilmente5 p6n la concurena !alorii pro$a$ile a acestora. B#C 9surile asi'urtorii pre! ute (n alin.B"C se pot lua5 (n cursul urmririi penale5 al procedurii de camer preliminar i al judecii5 i la cererea prii ci!ile. 9surile asi'urtorii luate din oficiu de ctre or'anele judiciare pre! ute (n alin.B1C pot folosi i prii ci!ile. B%C 2uarea msurilor asi'urtorii este o$li'atorie: aC (n ca ul (n care persoana !tmat este o persoan lipsit de capacitate de e)erciiu sau cu capacitate de e)erciiu restr6ns ori o instituie pu$licD $C (n ca urile e)pres pre! ute de le'e. B*C Nu pot fi sec,estrate $unuri care aparin unei autoriti sau instituii pu$lice sau unei alte persoane de drept pu$lic5 precum i cele e)ceptate de le'e. B-C 2uarea unei msuri asi'urtorii suspend orice procedur ce are ca o$iect (nstrinarea5 partajul sau re!endicarea $unurilor sec,estrate5 p6n la dispunerea de ctre procuror a unei soluii de netrimitere (n judecat sau pronunarea unei ,otr6ri definiti!e de ctre instan. Art.231. Contest%re% -(sur$'or %s$,ur(tor$$ B1C :mpotri!a msurii asi'urtorii luate de procuror sau a modului de aducere la (ndeplinire a acesteia5 suspectul sau inculpatul5 partea responsa$il ci!ilmente sau orice alt persoan interesat poate face pl6n'ere5 (n termen de 3 ile de la data comunicrii ordonanei de luare a msurii sau de la data aducerii la (ndeplinire a acesteia5 la judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n fond. B2C Pl6n'erea nu este suspensi! de e)ecutare. B3C Procurorul (naintea judectorului de drepturi i li$erti dosarul cau ei5 (n termen de 2" de ore de la solicitarea dosarului de ctre acesta. B"C Soluionarea pl6n'erii se face (n edin pu$lic55 prin (nc,eiere moti!at5 cu citarea prilor. Participarea procurorului este o$li'atorie. B#C :nc,eierea prin care judectorul de drepturi i li$erti soluionea pl6n'erea (mpotri!a msurii asi'urtorii nu este supus niciunei ci de atac. 1""

B%C .osarul cau ei se restituie procurorului (n termen de "- de ore de la soluionarea pl6n'erii. B*C :mpotri!a modului de aducere la (ndeplinire a msurii asi'urtorii luate de ctre judectorul de camer preliminar ori de ctre instana de judecat5 procurorul5 inculpatul5 partea responsa$il ci!ilmente sau orice alt persoan interesat poate face pl6n'ere la acest judector ori la aceast instan5 (n termen de 3 ile de la data punerii (n e)ecutare a msurii. B-C Pl6n'erea nu este suspensi! de e)ecutare i se soluionea 5 (n edin pu$lic5 prin (nc,eiere moti!at5 cu citarea prilor5 (n termen de # ile de la (nre'istrarea acesteia. Participarea procurorului este o$li'atorie. .ispo iiile alin. B#C se aplic (n mod corespun tor. B1C .up re ol!area definiti! a cau ei5 dac nu s<a contestat modul de aducere la (ndeplinire a msurii asi'urtorii5 se poate face contestaie potri!it le'ii ci!ile. B10C :ntocmirea minutei este o$li'atorie. Art.232. Or,%ne'e c%re %duc '% 7nde&'$n$re -(sur$'e %s$,ur(tor$$ B1C &rdonana de luare a msurii asi'urtorii se aduce la (ndeplinire de ctre or'anele de cercetare penal. B2C 9surile asi'urtorii dispuse de ctre procuror pot fi aduse la (ndeplinire i prin or'anele proprii de e)ecutare ale persoanei p'u$ite5 (n ca ul (n care aceasta este o autoritate pu$lic5 instituie pu$lic sau o persoan de drept pu$lic. B3C :nc,eierea prin care judectorul de camer preliminar sau instana de judecat dispune luarea msurii asi'urtorii se aduce la (ndeplinire printr<un e)ecutor judectoresc. Art.23:. Procedur% sec;estru'u$ B1C &r'anul care procedea la aplicarea sec,estrului este o$li'at s identifice i s e!alue e $unurile sec,estrate5 put6nd recur'e (n ca de necesitate i la e)peri. B2C Hunurile perisa$ile5 o$iectele din metale sau pietre preioase5 mijloacele de plat strine5 titlurile de !aloare interne5 o$iectele de art i de mu eu5 coleciile de !aloare5 precum i sumele de $ani care fac o$iectul sec,estrului5 !or fi ridicate (n mod o$li'atoriu. B3C Hunurile perisa$ile se predau unitilor comerciale cu capital majoritar de stat5 potri!it profilului acti!itii5 care sunt o$li'ate s le primeasc i s le !alorifice de (ndat. B"C 9etalele sau pietrele preioase ori o$iectele confecionate cu acestea i mijloacele de plat strine se depun la cea mai apropiat instituie $ancar competent. B#C 4itlurile de !aloare interne5 o$iectele de art sau de mu eu i coleciile de !aloare se predau spre pstrare instituiilor de specialitate. 1"#

B%C &$iectele pre! ute (n alin.B"C i B#C se predau (n termen de "- de ore de la ridicare. .ac o$iectele sunt strict necesare urmririi penale5 procedurii de camer preliminar sau judecii5 depunerea se face ulterior5 dar nu mai t6r iu de "- de ore de la pronunarea (n cau a unei soluii definiti!e. B*C &$iectele sec,estrate se pstrea p6n la ridicarea sec,estrului. B-C Sumele de $ani re ultate din !alorificarea fcut potri!it alin.B3C5 precum i sumele de $ani ridicate potri!it alin.B2C se consemnea 5 dup ca 5 pe numele inculpatului sau al persoanei responsa$ile ci!ilmente5 la dispo iia or'anului judiciar care a dispus instituirea sec,estrului5 cruia i se pred recipisa de consemnare a sumei5 (n termen de cel mult 3 ile de la ridicarea $anilor ori de la !alorificarea $unurilor. B1C +elelalte $unuri mo$ile sec,estrate sunt puse su$ si'iliu sau ridicate5 put6ndu<se numi un custode. Art.23C. Procesu'9)er1%' de sec;estru 0$ $nscr$&#$% $&otec%r( B1C &r'anul care aplic sec,estrul (nc,eie un proces<!er$al despre toate actele efectuate potri!it art.2#35 descriind (n amnunt $unurile sec,estrate5 cu indicarea !alorii lor. :n procesul<!er$al se arat i $unurile e)ceptate de le'e de la urmrire5 potri!it dispo iiilor art.2#0 alin.B*C5 'site la persoana creia i s<a aplicat sec,estru. .e asemenea5 se consemnea o$ieciile inculpatului sau ale prii responsa$ile ci!ilmente5 precum i cele ale altor persoane interesate. B2C 8n e)emplar de pe procesul<!er$al pre! ut (n alin.B1C se las persoanei asupra $unurilor creia s<a aplicat sec,estrul iar5 (n lipsa acesteia5 celor cu care locuiete5 administratorului5 portarului sau celui care (n mod o$inuit (l (nlocuiete ori unui !ecin. :n ca ul c6nd o parte din $unuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode5 se las acestuia o copie de pe procesul<!er$al. 8n e)emplar se (naintea i or'anului judiciar care a dispus luarea msurii asi'urtorii5 (n termen de 2" de ore de la (nc,eierea procesului< !er$al. B3C Pentru $unurile imo$ile sec,estrate5 procurorul5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat care a dispus instituirea sec,estrului cere or'anului competent luarea inscripiei ipotecare asupra $unurilor sec,estrate5 ane)6nd copie de pe ordonana sau (nc,eierea prin care s<a dispus sec,estrul i un e)emplar al procesului<!er$al de sec,estru. Art.233. Po&r$re% B1C Sumele de $ani datorate cu orice titlu inculpatului sau prii responsa$ile ci!ilmente de ctre o a treia persoan ori de ctre cel p'u$it sunt poprite (n m6inile acestora5 (n limitele pre! ute de le'e5 de la data primirii ordonanei sau (nc,eierii prin care se (nfiinea sec,estrul. B2C Sumele de $ani pre! ute (n alin.B1C !or fi consemnate de ctre de$itori5 dup ca 5 la dispo iia or'anului judiciar care a dispus poprirea sau a or'anului de e)ecutare5 (n termen de # ile de la scaden5 recipisele urm6nd a fi 1"%

predate procurorului5 judectorului de camer preliminar ori instanei de judecat (n 2" de ore de la consemnare. Art.238. Rest$tu$re% 'ucrur$'or B1C .ac procurorul sau judectorul de drepturi i li$erti (n cursul urmririi penale5 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat5 (n procedura de camer preliminar ori (n cursul judecii5 constat5 la cerere sau din oficiu5 c lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoan care le<a primit spre a le pstra sunt proprietatea persoanei !tmate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deinerea acesteia5 dispune restituirea acestor lucruri ctre persoana !tmat. B2C &rice alt persoan care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere sta$ilirea acestui drept i restituirea. .ispo iiile art.2#1 se aplic (n mod corespun tor. B3C Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dac prin aceasta nu sunt (n'reunate sta$ilirea situaiei de fapt i justa soluionare a cau ei i cu o$li'aia pentru cel cruia (i sunt restituite s le pstre e p6n la rm6nerea definiti! a oricrei soluii pronunate (n procesul penal. Art.23<. Rest%1$'$re% s$tu%#$e$ %nter$o%re 3nstana de judecat5 (n cursul judecii5 poate lua msuri de resta$ilire a situaiei anterioare s!6ririi infraciunii5 c6nd sc,im$area acelei situaii a re ultat (n mod !dit din comiterea infraciunii5 iar resta$ilirea este posi$il. TITLUL !I ACTE PROCESUALE I PROCE*URALE COMUNE +AP34&282 3 C$t%re%/ co-un$c%re% %cte'or &rocedur%'e 0$ -%nd%tu' de %ducere Art.23>. Modu' de c$t%re B1C +,emarea unei persoane (n fata or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat se face prin citaie scris. +itarea se poate face i prin not telefonic sau tele'rafic5 (nc,eindu<se (n acest sens un proces<!er$al. B2C +omunicarea citaiilor i a tuturor actelor de procedur se !a face5 din oficiu5 prin a'enii procedurali ai or'anelor judiciare5 sau prin orice alt salariat al acestora5 prin ser!iciul potal sau prin intermediul poliiei comunitare. 1"*

B3C Persoanele pre! ute (n alin.B2C sunt o$li'ate s (ndeplineasc procedura de citare i s comunice do!e ile de (ndeplinire a acesteia (nainte de termenul de citare sta$ilit de or'anul judiciar. B"C :n ca ul pre! ut (n art. *-5 persoanele !tmate i prile ci!ile pot fi citate prin repre entantul le'al sau printr<o pu$licaie de circulaie naional5 dup primul termen de judecat. B#C +itarea se poate reali a i prin intermediul potei electronice sau prin orice alt sistem de mesa'erie electronic5 (n ca ul (n care or'anul judiciar are mijloacele te,nice pentru a do!edi c citaia a fost primit. B%C 9inorul cu o !6rst mai mic de 1% ani !a fi citat prin intermediul prinilor sau al tutorelui5 cu e)cepia ca ului (n care acest lucru nu este posi$il. B*C &r'anul judiciar poate comunica i oral citaia persoanei pre ente5 aduc6ndu<i la cunotin consecinele nepre entrii i acord6ndu<i termen (n cunotin. :n cursul urmririi penale5 citaia fcut (n acest mod se menionea (ntr<un proces<!er$al5 care se semnea de ctre persoana astfel citat. Art.23=. Con#$nutu' c$t%#$e$ B1C +itaia este indi!idual i tre$uie sa cuprind urmtoarele: aC denumirea or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat care emite citaia5 sediul su5 data emiterii i numrul dosaruluiD $C numele5 prenumele celui citat5 calitatea (n care este citat i indicarea o$iectului cau eiD cC adresa celui citat5 care tre$uie s cuprind (n orae i municipii: localitatea5 judeul5 strada5 numrul i apartamentul unde locuiete5 iar (n comune: judeul5 comuna i satul5 orice alte date necesare pentru sta$ilirea adresei celui citatD dC ora5 iua5 luna i anul5 locul de (nfiare5 precum i in!itarea celui citat s se pre inte la data i locul indicate. eC meniunea c partea citat are dreptul la un a!ocat cu care sa se pre inte la termenul fi)atD fC dac este ca ul5 meniunea c5 potri!it art. -- sau art. 11 alin. B"C5 aprarea este o$li'atorie5 iar (n ca ul (n care partea nu (i ale'e un a!ocat5 care s se pre inte la termenul fi)at5 i se !a desemna un a!ocat din oficiuD 'C meniunea c partea citat poate5 (n !ederea e)ercitrii dreptului la aprare5 s consulte dosarul aflat la ar,i!a instanei sau a parc,etului. ,C consecinele nepre entrii (n faa or'anului judiciar. B2C +itaia transmis suspectului sau inculpatului tre$uie s cuprind (ncadrarea juridic i denumirea infraciunii de care este acu at5 atenionarea c5 (n ca de nepre entare5 poate fi adus cu mandat de aducere5 precum i meniunea c5 (n ca ul (n care are a!ocat ales5 dup prima citare le'al (ndeplinit !a fi citat la sediul a!ocatului su. B3C +itaia se semnea de cel care o emite. Art.284. Locu' de c$t%re 1"-

B1C Suspectul sau inculpatul se citea la adresa unde locuiete5 iar dac aceasta nu este cunoscut5 la adresa locului su de munc5 prin ser!iciul de personal al unitii la care lucrea . B2C Suspectul sau inculpatul are o$li'aia de a comunica (n termen de cel mult 3 ile or'anului judiciar intenia de sc,im$are a adresei unde locuiete precum i sc,im$area acesteia. Suspectul sau inculpatul este informat cu pri!ire la aceast o$li'aie (n cadrul audierii i cu pri!ire la consecinele nerespectrii o$li'aiei. B3C Suspectul sau inculpatul care a indicat5 printr<o declaraie dat (n cursul procesului penal5 un alt loc pentru a fi citat5 este citat la locul indicat. B"C Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul a!ocatului ales5 dac nu s<a pre entat dup prima citare le'al (ndeplinit. B#C .ac nu se cunoate adresa unde locuiete suspectul sau inculpatul i nici locul sau de munca5 citaia se afiea la sediul or'anului judiciar5 potri!t fa ei procesuale (n care se afl cau a. B%C Holna!ii aflai (n spital sau (ntr<o cas de sntate se citea prin administraia acestora. B*C Persoanele pri!ate de li$ertate se citea la locul de deinere5 prin administraia acestuia. B-C 9ilitarii se citea la unitatea din care fac parte5 prin comandantul acesteia. B1C .ac suspectul sau inculpatul locuiete (n strintate5 citarea se face5 pentru primul termen5 potri!it normelor de drept internaional penal aplica$ile (n relaia cu statul solicitat5 (n condiiile le'ii. :n a$sena unei asemenea norme sau (n ca ul (n care instrumentul juridic internaional aplica$il o permite5 citarea se face prin scrisoare recomandat. :n acest ca 5 a!i ul de primire a scrisorii recomandate5 semnat de destinatar5 sau refu ul de primire a acesteia ine loc de do!ad a (ndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecat5 suspectul sau inculpatul !a fi (ntiinat prin citaie c are o$li'aia de a indica o adres pe teritoriul Rom6niei5 o adres de pot electronic sau mesa'erie electronic5 unde urmea s i se fac toate comunicrile pri!ind procesul. :n ca ul (n care nu se conformea 5 comunicrile i se !or face prin scrisoare recomandat5 recipisa de predare la pota rom6n a scrisorii5 (n cuprinsul creia !or fi menionate actele care se e)pedia 5 in6nd loc de do!ad de (ndeplinire a procedurii. B10C 2a sta$ilirea termenului pentru (nfiarea suspectului sau inculpatului aflat (n strintate5 se ine seama de normele internaionale aplica$ile (n relaia cu statul pe teritoriul cruia se afla suspectul sau inculpatul5 iar (n lipsa unor asemenea norme5 de necesitatea ca citaia (n !ederea (nfirii s fie primit cel mai t6r iu cu "0 de ile (nainte de iua sta$ilit pentru (nfiare. B11C +itarea altor persoane dec6t suspectul sau inculpatul se face potri!it dispo iiilor din pre entul articol.

1"1

B12C 3nstituiile5 autoritile pu$lice i alte persoane juridice se citea la sediul acestora5 iar (n ca ul neidentificrii sediului5 se aplic (n mod corespun tor dispo iiile alin. B#C. Art.281. "n-Bn%re% c$t%#$e$ B1C +itaia se (nm6nea personal celui citat5 care !a semna do!ada de primire. B2C .ac persoana citat refu s primeasc citaia5 sau primind<o refu sau nu poate s semne e do!ada de primire5 persoana (nsrcinat s comunice citaia o las celui citat ori5 (n ca ul refu ului de primire5 o afiea pe ua locuinei acestuia5 (nc,eind despre aceasta proces<!er$al. B3C :n ca ul (n care scrisoarea recomandat prin care se citea un suspect sau inculpat care locuiete (n strintate nu poate fi (nm6nat5 precum i (n ca ul (n care statul destinatarului nu permite citarea prin pot5 citaia se !a afia la sediul parc,etului sau al instanei5 dup ca . B"C +itarea se poate reali a i prin intermediul autoritilor competente ale statului strin dac: aC adresa celui citat este necunoscut sau ine)actD $C nu a fost posi$il trimiterea citaiei prin intermediul poteiD cC dac citarea prin pot a fost ineficient sau necorespun toare. B#C +6nd citarea se face potri!it art.2%0 alin.B%C < B-C5 unitile acolo artate sunt o$li'ate a (nm6na de (ndat citaia persoanei citate su$ luare de do!ada5 certific6ndu<i semntura sau art6nd moti!ul pentru care nu s<a putut o$ine semntura acesteia. .o!ada este predat a'entului procedural5 iar acesta o (naintea or'anului de urmrire penal sau instanei de judecata care a emis citaia. B%C +itaia destinat unei instituii sau autoriti pu$lice sau altei persoane juridice se preda la re'istratura sau funcionarului (nsrcinat cu primirea corespondenei. .ispo iiile alin.B2C se aplic (n mod corespun tor. Art.282. "n-Bn%re% c$t%#$e$ %'tor &erso%ne B1C .ac persoana citat nu se afla acas5 a'entul (nm6nea citaia soului5 unei rude sau oricrei persoane care locuiete cu ea5 ori care (n mod o$inuit (i primete corespondena. +itaia nu poate fi (nm6nat unui minor su$ 1" ani sau unei persoane lipsite de discernm6nt. B2C .ac persoana citat locuiete (ntr<un imo$il cu mai multe apartamente sau (ntr<un ,otel5 (n lipsa persoanelor artate (n alin.B1C5 citaia se pred administratorului5 portarului ori celui care (n mod o$inuit (l (nlocuiete. B3C Persoana care primete citaia semnea do!ada de primire5 iar a'entul5 certific6nd identitatea i semntura5 (nc,eie proces<!er$al. .ac aceasta refu sau nu poate semna do!ada de primire5 a'entul afiea citaia pe ua locuinei5 (nc,eind proces<!er$al. 1#0

B"C :n lipsa persoanelor artate (n alin.B1C i B2C5 a'entul este o$li'at s se interese e c6nd poate 'si persoana citat pentru a<i (nm6na citaia. +6nd nici pe aceast cale nu se poate ajun'e la (nm6nare5 a'entul afiea citaia pe ua locuinei persoanei citate5 (nc,eind proces<!er$al. B#C :n ca ul c6nd persoana citat locuiete (ntr<un imo$il cu mai multe apartamente sau (ntr<un ,otel5 dac (n citaie nu s<a indicat apartamentul ori camera (n care locuiete5 a'entul este o$li'at sa fac in!esti'aii pentru a afla aceasta. .ac in!esti'aiile au rmas fr re ultat5 a'entul afiea citaia pe ua principala a cldirii5 (nc,eind proces<!er$al i fc6nd meniune despre (mprejurrile care au fcut imposi$il (nm6narea citaiei. B%C +6nd comunicarea citaiei nu se poate face5 deoarece imo$ilul a fost demolat5 a de!enit nelocui$il sau de ne(ntre$uinat5 ori destinatarul actului nu mai locuiete (n imo$ilul respecti!5 a'entul (ntocmete un proces<!er$al care menionea situaiile constatate5 pe care (l trimite or'anului judiciar care a dispus citarea. Art.28:. *o)%d% de &r$-$re 0$ &rocesu'9)er1%' de &red%re % c$t%#$e$ B1C .o!ada de primire a citaiei tre$uie sa cuprind numrul dosarului5 denumirea or'anului de urmrire penal sau a instanei care a emis citaia5 numele5 prenumele i calitatea persoanei citate5 precum i data pentru care este citat. .e asemenea5 tre$uie s cuprind data (nm6nrii citaiei5 numele5 prenumele5 calitatea i semntura celui care (nm6nea citaia5 certificarea de ctre acesta a identitii i semnturii persoanei creia i s<a (nm6nat citaia5 precum i artarea calitii acesteia. B2C &ri de c6te ori cu prilejul predrii sau afirii unei citaii se (nc,eie un proces<!er$al5 acesta !a cuprinde (n mod corespun tor i meniunile artate (n alin.B1C. Art.28C. Inc$dente &r$)$nd c$t%re% B1C &rice nere'ularitate cu pri!ire la citare nu este luat (n considerare (n ca ul (n care partea lips la termenul la care s<a produs nere'ularitatea nu a in!ocat<o la termenul urmtor producerii ei5 dac la acest termen ea a fost pre ent sau le'al citat. B2C :n lipsa prii nele'al citate5 nere'ularitatea pri!ind procedura de citare a acesteia poate fi in!ocat de ctre procuror5 de ctre pri ori din oficiu5 (ns numai la termenul la care ea s<a produs. Art.283. Co-un$c%re% %'tor %cte &rocedur%'e +omunicarea celorlalte acte de procedur se face potri!it dispo iiilor pre! ute (n pre entul capitol. Art.288. M%nd%tu' de %ducere 1#1

B1C & persoan poate fi adus (n faa or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat pe $a a unui mandat de aducere5 dac5 fiind anterior citat5 nu s<a pre entat5 (n mod nejustificat5 iar ascultarea ori pre ena ei este necesar5 sau dac nu a fost posi$il comunicarea corespun toare a citaiei i (mprejurrile indic fr ec,i!oc c persoana se sustra'e de la primirea citaiei. B2C Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere5 c,iar (nainte de a fi fost c,emat prin citaie5 dac aceast msur se impune (n interesul re ol!rii cau ei. B3C :n cursul urmririi penale mandatul de aducere se emite de ctre procuror5 iar (n cursul judecii de ctre instan. B"C :n ca ul (n care pentru e)ecutarea mandatului de aducere este necesar ptrunderea (ntr<un domiciliu sau sediu5 (n cursul urmririi penale mandatul de aducere poate fi dispus5 la cererea moti!at a procurorului5 de judectorul de drepturi i li$erti de la instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan sau de la instana corespun toare (n 'rad acesteia (n a crei circumscripie se afl sediul parc,etului din care face parte procurorul care a (ntocmit propunerea. B#C +ererea formulat de procuror5 (n cursul urmririi penale5 tre$uie s cuprind: aC moti!area (ndeplinirii condiiilor pre! ute (n alin.B1C i B2CD $C indicarea infraciunii care constituie o$iectul urmririi penale i numele suspectului sau al inculpatuluiD cC indicarea adresei unde locuiete persoana pentru care se solicit emiterea mandatului de aducere. B%C +ererea prin care se solicit5 (n cursul urmrii penale5 emiterea unui mandat de aducere se soluionea (n camera de consiliu5 fr citarea prilor. H<G :n ca ul (n care aprecia c cererea este (ntemeiat5 judectorul de drepturi i li$erti dispune moti!at5 prin (nc,eiere definiti!5 admiterea solicitrii parc,etului i (ncu!iinarea aducerii persoanei solicitate5 emi6nd de (ndat mandatul de aducere. B-C 9andatul de aducere emis de judectorul de drepturi i li$erti tre$uie s cuprind: aC denumirea instaneiD $C data5 ora i locul emiteriiD cC numele5 prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de aducereD dC scopul pentru care a fost emisD eC numele persoanei care urmea a fi adus cu mandat5 i adresa unde locuiete. :n ca ul suspectului sau inculpatului mandatul de aducere tre$uie s menione e infraciunea care constituie o$iectul urmririi penaleD fC indicarea temeiului i moti!area necesitii emiterii mandatului de aducereD 'C meniunea c mandatul de aducere poate fi folosit o sin'ur datD ,C semntura judectorului i tampila instanei. 1#2

B1C :n ca ul (n care judectorul de drepturi i li$erti aprecia c nu sunt satisfcute condiiile pre! ute (n alin. B1C5 B2C i B"C dispune5 prin (nc,eiere definiti!5 respin'erea cererii5 ca ne(ntemeiat. B10C 9andatul de aducere emis de procuror5 (n cursul urmririi penale5 sau de instan5 (n cursul judecii5 tre$uie s cuprind5 (n mod corespun tor5 meniunile pre! ute (n alin.B-C . B11C &r'anul judiciar ascult5 de (ndat5 persoana adus cu mandat de aducere sau5 dup ca 5 efectuea de (ndat actul care a necesitat pre ena acesteia. B12C Persoanele aduse cu mandat rm6n la dispo iia or'anului judiciar timpul strict necesar pentru audierea sau pentru audiere sau pentru (ndeplinirea actului procesual care a fcut necesar pre ena lor5 pe o durat de cel mult - ore5 afar de ca ul c6nd s<a dispus reinerea ori arestarea pre!enti! a acestora. Art.28<. E?ecut%re% -%nd%tu'u$ de %ducere B1C 9andatul de aducere se e)ecut prin or'anele de ordine pu$lic i si'uran naional. Persoana creia i se (ncredinea e)ecutarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis i (i solicit s (l (nsoeasc. :n ca ul (n care persoana indicat (n mandat refu s (nsoeasc persoana ce e)ecut mandatul sau (ncearc s fu'5 aceasta !a fi adus prin constr6n'ere. B2C :n !ederea e)ecutrii mandatului emis de judectorul de drepturi i li$erti sau de instana de judecat5 or'anele pre! ute (n alin. B1C pot ptrunde (n locuina sau sediul oricrei persoane5 (n care e)ist indicii c se afl cel cutat5 (n ca ul (n care aceasta refu s coopere e5 (mpiedic e)ecutarea mandatului sau pentru orice alt moti! temeinic justificat i proporional cu scopul urmrit. B3C .ac persoana artat (n mandatul de aducere nu poate fi adus din moti!e de $oala5 cel (nsrcinat cu e)ecutarea mandatului constat aceasta (ntr< un proces<!er$al5 care se (naintea de (ndat or'anului de urmrire penal sau5 dup ca 5 instanei de judecata. B"C .ac cel (nsrcinat cu e)ecutarea mandatului de aducere nu 'sete persoana pre! ut (n mandat la adresa indicat5 face cercetri i5 dac acestea au rmas fr re ultat5 (nc,eie un proces<!er$al care !a cuprinde meniuni despre cercetrile fcute. Procesul<!er$al se (naintea 5 de (ndat5 or'anului de urmrire penal sau5 dup ca 5 instanei de judecat. B#C E)ecutarea mandatelor de aducere pri!ind pe militari se face prin comandantul unitii militare sau prin poliia militar. B%C Acti!itile desfurate cu oca ia e)ecutrii mandatului de aducere sunt consemnate (ntr<un proces<!er$al5 care tre$uie s cuprind: aC numele5 prenumele i calitatea celui care (l (nc,eie5 $C locul unde este (nc,eiat5 cC meniuni despre acti!itile desfurate. 1#3

CAPITOLUL II Ter-ene'e Art.28>. Consec$n#e'e neres&ect(r$$ ter-enu'u$ B1C +6nd pentru e)ercitarea unui drept procesual le'ea pre!ede un anumit termen5 nerespectarea acestuia atra'e decderea din e)erciiul dreptului i nulitatea actului fcut peste termen. B2C +6nd o msur procesual nu poate fi luat dec6t pe un anumit termen5 e)pirarea acestuia atra'e de drept (ncetarea efectului msurii. B3C Pentru celelalte termene procedurale se aplic5 (n ca de nerespectare5 dispo iiile pri!itoare la nuliti. Art.28=. C%'cu'u' ter-ene'or &rocedur%'e B1C 2a calcularea termenelor procedurale se pornete de la ora5 iua5 luna sau anul pre! ut (n actul care a pro!ocat cur'erea termenului5 afar de ca ul c6nd le'ea dispune altfel. B2C 2a calcularea termenelor pe ore sau pe ile nu se socotete ora sau iua de la care (ncepe s cur' termenul5 nici ora sau iua (n care acesta se (mplinete. B3C 4ermenele socotite pe luni sau pe ani e)pir5 dup ca 5 la sf6ritul ilei corespun toare a ultimei luni ori la sf6ritul ilei i lunii corespun toare din ultimul an. .ac aceast i cade (ntr<o lun care nu are i corespun toare5 termenul e)pir (n ultima i a acelei luni. B"C +6nd ultima i a unui termen cade (ntr<o i nelucrtoare5 termenul e)pir la sf6ritul primei ile lucrtoare care urmea . Art.2<4. Acte cons$der%te c% f(cute 7n ter-en B1C Actul depus (nuntrul termenului pre! ut de le'e la administraia locului de deinere ori la unitatea militar sau la oficiul potal prin scrisoare recomandat este considerat ca fcut (n termen. :nre'istrarea sau atestarea fcut de ctre administraia locului de deinere pe actul depus5 recipisa oficiului potal5 precum i (nre'istrarea ori atestarea fcut de unitatea militar pe actul depus5 ser!esc ca do!ad a datei depunerii actului. B2C .ac un act care tre$uia fcut (ntr<un anumit termen a fost comunicat sau transmis5 din necunoatere sau dintr<o 'reeal !dit a e)peditorului5 (nainte de e)pirarea termenului5 unui or'an judiciar care nu are competen5 se consider c a fost depus (n termen5 c,iar dac actul ajun'e la or'anul judiciar competent dup e)pirarea termenului fi)at. B3C +u e)cepia cilor de atac5 actul efectuat de procuror este considerat ca fcut (n termen5 dac data la care a fost trecut (n re'istrul de ieire al parc,etului este (nuntrul termenului cerut de le'e pentru efectuarea actului. 1#"

Art.2<1. C%'cu'u' ter-ene'or 7n c%+u' -(sur$'or &r$)%t$)e s%u restr$ct$)e de dre&tur$ :n calculul termenelor pri!ind msurile pre!enti!e sau orice msuri restricti!e de drepturi5 ora sau iua de la care (ncepe i cea la care se sf6rete termenul intr (n durata acestuia. +AP34&282 333 C;e'tu$e'$'e .ud$c$%re Art.2<2. Aco&er$re% c;e'tu$e'$'or .ud$c$%re +,eltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedur5 administrarea pro$elor5 conser!area mijloacelor materiale de pro$5 onorariile a!ocailor5 precum i orice alte c,eltuieli oca ionate de desfurarea procesului penal se acoper din sumele a!ansate de stat sau pltite de pri. Art.2<:. Su-e'e cu)en$te -%rtoru'u$/ e?&ertu'u$ 0$ $nter&retu'u$ B1C 9artorul5 e)pertul i interpretul c,emai de or'anul de urmrire penal ori de instan au dreptul la restituirea c,eltuielilor de transport5 (ntreinere5 locuin i altor c,eltuieli necesare5 prilejuite de c,emarea lor. B2C 9artorul5 e)pertul i interpretul care sunt salariai au dreptul la !enitul de la locul de munc5 pe durata lipsei de la ser!iciu5 pricinuit de c,emarea la or'anul de urmrire penal sau la instan. B3C 9artorul care nu este salariat5 dar are !enit din munc5 este (ndreptit s primeasc o compensare. B"C E)pertul i interpretul au dreptul la o retri$uie pentru (ndeplinirea (nsrcinrii date5 (n ca urile i condiiile pre! ute prin dispo iii le'ale. B#C Sumele acordate potri!it alin.B1C5 B3C i B"C se pltesc pe $a a dispo iiilor luate de or'anul care a dispus c,emarea i (n faa cruia s<a pre entat martorul5 e)pertul sau interpretul5 din fondul c,eltuielilor judiciare special alocat. B%C Suma care repre int !enitul artat (n alin.B2C se pltete de an'ajatorul martorului5 e)pertului sau interpretului. Art.2<C. P'%t% c;e'tu$e'$'or %)%ns%te de st%t 7n c%+ de renun#%re '% ur-(r$re% &en%'(/ cond%-n%re/ %-Bn%re% %&'$c(r$$ &ede&se$ s%u renun#%re% '% %&'$c%re% &ede&se$ B1C :n ca de renunare la urmrirea penal5 condamnare5 am6narea aplicrii pedepsei sau renunare la aplicarea pedepsei5 inculpatul este o$li'at la 1##

plata c,eltuielilor judiciare a!ansate de stat5 cu e)cepia c,eltuielilor pri!ind interpreii desemnai de or'anele judiciare5 care rm6n (n sarcina statului. B2C +6nd sunt mai muli inculpai5 procurorul sau5 dup ca 5 instana ,otrte partea din c,eltuielile judiciare datorate de fiecare. 2a sta$ilirea acestei pri se ine seama5 pentru fiecare dintre inculpai5 de msura (n care a pro!ocat c,eltuielile judiciare. B3C Partea responsa$il ci!ilmente5 (n msura (n care este o$li'at solidar cu inculpatul la repararea pa'u$ei5 este o$li'at (n mod solidar cu acesta i la plata c,eltuielilor judiciare a!ansate de stat. Art.2<3. P'%t% c;e'tu$e'$'or %)%ns%te de st%t 7n ce'e'%'te c%+ur$ B1C +,eltuielile judiciare a!ansate de stat sunt suportate dup cum urmea : 1. :n ca de ac,itare5 de ctre: aC persoana !tmat5 (n msura (n care i se reine o culp procesualD $C partea ci!il creia i s<au respins (n totul preteniile ci!ile5 (n msura (n care i se reine o culp procesualD cC inculpatul care a fost o$li'at la repararea prejudiciului. 2. :n ca de (ncetare a procesului penal5 de ctre: aC inculpat5 dac e)ist o cau de nepedepsireD $C persoana !tmat5 (n ca de retra'ere a pl6n'erii preala$ile sau (n ca ul (n care pl6n'erea preala$il a fost tardi! introdus. 3. .ac inculpatul cere continuarea procesului penal5 c,eltuielile judiciare sunt suportate de ctre: aC persoana !tmat5 atunci c6nd aceasta i<a retras pl6n'erea preala$il i s<a dispus clasarea (n temeiul dispo iiilor art.1# lit.aC sau ac,itarea inculpatuluiD $C inculpat5 atunci c6nd se dispune clasarea pentru alte situaii dec6t cele pre! ute (n dispo iiile art.1# lit.aC sau (ncetarea procesului penal. ". :n ca de restituire a cau ei la parc,et (n procedura camerei preliminare5 c,eltuielile judiciare sunt suportate de ctre stat. B2C :n ca ul declarrii apelului5 recursului (n casaie ori al introducerii unei contestaii sau oricrei alte cereri5 c,eltuielile judiciare sunt suportate de ctre persoana creia i s<a respins ori care i<a retras apelul5 recursul (n casaie5 contestaia sau cererea. B3C :n toate celelalte ca uri5 c,eltuielile judiciare a!ansate de stat rm6n (n sarcina acestuia. B"C :n ca ul c6nd mai multe pri sau persoane !tmate sunt o$li'ate la suportarea c,eltuielilor judiciare5 instana ,otrte partea din c,eltuielile judiciare datorate de fiecare. B#C .ispo iiile alin. B1C pct. 1 i 25 alin. B2C E B"C se aplic (n mod corespun tor (n ca ul dispunerii (n cursul urmririi penale a unei soluii de clasare i (n situaia respin'erii unei pl6n'eri formulat (mpotri!a actelor i msurilor dispuse de or'anele de urmrire penal. 1#%

B%C +,eltuielile pentru plata interpreilor desemnai de or'anele judiciare5 potri!it le'ii5 rm6n (n sarcina statului. Art.2<8. P'%t% c;e'tu$e'$'or .ud$c$%re f(cute de &(r#$ B1C :n ca de condamnare5 inculpatul este o$li'at s plteasc persoanei !tmate5 precum i prii ci!ile creia i s<a admis aciunea ci!il5 c,eltuielile judiciare fcute de acestea. B2C +6nd aciunea ci!il este admis numai (n parte5 instana poate o$li'a pe inculpat la plata total sau parial a c,eltuielilor judiciare. B3C :n ca de renunare la preteniile ci!ile5 precum i (n ca de tran acie ori recunoatere a preteniilor ci!ile5 instana se pronun asupra c,eltuielilor la cererea prilor. B"C :n situaiile pre! ute (n alin.B1C i B2C5 c6nd sunt mai muli inculpai5 ori dac e)ist i parte responsa$il ci!ilmente5 se aplic (n mod corespun tor dispo iiile art.2*" alin.B2C i B3C. B#C :n ca de ac,itare5 persoana !tmat sau partea ci!il este o$li'at s plteasc inculpatului i5 dup ca 5 prii responsa$ile ci!ilmente c,eltuielile judiciare fcute de acetia5 (n msura (n care au fost pro!ocate de persoana !tmat sau de partea ci!il. B%C :n celelalte ca uri instana sta$ilete o$li'aia de restituire potri!it le'ii ci!ile.

+AP34&282 3= Mod$f$c%re% %cte'or &rocedur%'e/ 7ndre&t%re% eror$'or -%ter$%'e 0$ 7n'(tur%re% unor o-$s$un$ )(d$te Art.2<<. Mod$f$c(r$ 7n %cte &rocedur%'e B1C &rice adu'are5 corectur ori suprimare fcut (n cuprinsul unui act procedural este luat (n considerare5 numai dac aceste modificri sunt confirmate (n scris5 (n cuprinsul sau la sf6ritul actului5 de ctre cei care l<au semnat. B2C 9odificrile neconfirmate5 dar care nu sc,im$ (nelesul fra ei5 rm6n !ala$ile. B3C 2ocurile nescrise (n cuprinsul unei declaraii tre$uie $arate5 astfel (nc6t s nu se poat face adu'ri. Art.2<>. "ndre&t%re% eror$'or -%ter$%'e

1#*

B1C Erorile materiale e!idente din cuprinsul unui act procedural se (ndreapt de (nsui or'anul de urmrire penal5 de judectorul de drepturi i li$erti sau de camer preliminar ori de instana care a (ntocmit actul5 la cererea celui interesat ori din oficiu. B2C :n !ederea (ndreptrii erorii5 prile pot fi c,emate spre a da lmuriri. B3C .espre (ndreptarea efectuat5 or'anul judiciar (ntocmete5 dup ca 5 un proces<!er$al sau o (nc,eiere5 fc6ndu<se meniune i la sf6ritul actului corectat. Art.2<=. "n'(tur%re% unor o-$s$un$ )(d$te .ispo iiile art.2*- se aplic i (n ca ul c6nd or'anul judiciar 5 ca urmare a unei omisiuni !dite5 nu s<a pronunat asupra sumelor pretinse de martori5 e)peri5 interprei5 a!ocai5 potri!it art.2*2 i 2*35 precum i cu pri!ire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea msurilor asi'urtorii.

CAPITOLUL ! Nu'$t(#$'e Art.2>4. Efecte'e nu'$t(#$$ B1C :n condiiile pre! ute e)pres de pre entul +od5 (nclcarea dispo iiilor le'ale care re'lementea desfurarea procesului penal atra'e nulitatea actului. B2C Actele (ndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la r6ndul lor lo!ite de nulitate atunci c6nd e)ist o le'tur direct (ntre acestea i actul declarat nul. B3C Atunci c6nd constat nulitatea unui act or'anul judiciar dispune5 atunci c6nd este necesar i dac este posi$il5 refacerea acelui act cu respectarea dispo iiilor le'ale.

Art.2>1. Nu'$t(#$'e %1so'ute B1C .etermin (ntotdeauna aplicarea nulitii (nclcarea dispo iiilor pri!ind: aC compunerea completului de judecatD

1#-

$C competena material i competena personal a instanelor judectoreti5 atunci c6nd judecata a fost efectuat de o instan inferioar celei le'al competente D cC pu$licitatea edinei de judecatD dC participarea procurorului atunci c6nd participarea sa este o$li'atorie potri!it le'iiD eC pre ena suspectului sau inculpatului atunci c6nd participarea sa este o$li'atorie potri!it le'iiD fC asistarea de ctre a!ocat a suspectului sau a inculpatului5 precum i a celorlalte pri5 atunci c6nd asistena este o$li'atorie. B2C Nulitatea a$solut se constat din oficiu sau la cerere. B3C :nclcarea dispo iiilor le'ale pre! ute (n alin. B1C lit.aC E dC poate fi in!ocat (n orice stare a procesului5 iar(nclcarea celor pre! ute (n alin.B1C lit. eC i fC poate fi in!ocat cel mai t6r iu p6n la (nc,eierea procedurii (n camera preliminar5 iar (n ca urile (n care nu se desfoar procedura camerei preliminare5 p6n la citirea actului de sesi are (n faa primei instane. Art.2>2. Nu'$t(#$'e re'%t$)e B1C :nclcarea oricror dispo iii le'ale (n afara celor pre! ute (n art.2-1 determin nulitatea actului atunci c6nd a fost afectat caracterul ec,ita$il al procesului penal sau drepturile prilor ori ale su$iecilor procesuali principali. B2C Nulitatea relati! poate fi in!ocat de procuror5 suspect5 inculpat5 celelalte pri sau persoana !tmat5 atunci c6nd e)ist un interes procesual propriu (n respectarea dispo iiei le'ale (nclcate. B3C Nulitatea relati! se in!oc (n cursul sau imediat dup efectuarea actului ori cel mai t6r iu (n termenele pre! ute (n alin.B"C i B#C . B"C :nclcarea dispo iiilor le'ale (n cursul urmririi penale poate fi in!ocat cel mai t6r iu p6n la (nceperea de $aterii (n procedura camerei preliminare5 iar (n ca urile (n care nu se desfoar procedura camerei preliminare5 p6n la citirea actului de sesi are (n faa primei instane. B#C :nclcarea dispo iiilor le'ale (n cursul judecii poate fi in!ocat cel mai t6r iu p6n la primul termen de judecat cu procedura le'al (ndeplinit. B%C Nulitatea relati! se acoper atunci c6nd: aC persoana interesat nu a in!ocat<o (n termenul pre! ut de le'eD $C persoana interesat a renunat (n mod e)pres la in!ocarea nulitii. CAPITOLUL !I A-end% .ud$c$%r( Art.2>:. A1%ter$ .ud$c$%re

1#1

B1C 8rmtoarele a$ateri s!6rite (n cursul procesului penal se sancionea cu amend judiciar de la 100 lei la 1.000 lei: aC ne(ndeplinirea sau (ndeplinirea 'reit ori cu (nt6r iere a lucrrilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale5 de transmitere a dosarelor5 precum i a oricror alte lucrri5 dac prin acestea s<au pro!ocat (nt6r ieri (n desfurarea procesului penalD $C ne(ndeplinirea ori (ndeplinirea 'reit a (ndatoririlor de (nm6nare ori de comunicare a citaiilor sau a celorlalte acte procedurale5 precum i nee)ecutarea mandatelor de aducere. B2C 2ipsa nejustificat a martorului sau prsirea5 fr permisiune ori fr un moti! !ala$il5 a locului unde urmea a fi ascultat se sancionea cu amend judiciar de la 2#0 lei la #.000 lei. B3C 2ipsa nejustificat a a!ocatului ales sau desemnat din oficiu fr a asi'ura su$stituirea5 (n condiiile le'ii5 ori (nlocuirea sau refu ul acestuia de a asi'ura aprarea se sancionea cu amend judiciar de la #00 lei la #.000 lei. Haroul de a!ocai este informat cu pri!ire la amendarea unui mem$ru al $aroului sau a unui a!ocat sta'iar. B"C 8rmtoarele a$ateri s!6rite (n cursul procesului penal se sancionea cu amend judiciar de la #00 lei la #.000 lei: aC (mpiedicarea (n orice mod a e)ercitrii5 (n le'tur cu procesul5 a atri$uiilor care re!in or'anelor judiciare5 personalului au)iliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parc,etelor5 e)perilor desemnai de or'anul judiciar (n condiiile le'ii5 a'enilor procedurali5 precum i altor salariai ai instanelor i parc,etelorD $C lipsa nejustificat a e)pertului sau interpretului le'al citatD cC ter'i!ersarea de ctre e)pert sau interpret a (ndeplinirii (nsrcinrilor primiteD dC ne(ndeplinirea de ctre orice persoan a o$li'aiei de pre entare5 la cererea or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat5 a o$iectelor ori (nscrisurilor cerute de acestea5 precum i ne(ndeplinirea aceleiai o$li'aii de ctre repre entantul le'al al persoanei juridice sau de cel (nsrcinat cu aducerea la (ndeplinire a acestei o$li'aiiD eC nerespectarea o$li'aiei de pstrare5 pre! ut (n art.1#- alin. B3CD fC neluarea de ctre repre entantul le'al al persoanei juridice (n cadrul creia urmea a se efectua o e)perti a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a e)perti ei5 precum i (mpiedicarea de ctre orice persoan a efecturii e)perti ei (n condiiile le'iiD 'C nerespectarea de ctre pri5 a!ocaii acestora5 martori5 e)peri5 interprei sau orice alte persoane a msurilor luate de ctre preedintele completului de judecat potri!it art.3#-D ,C manifestrile ire!erenioase ale prilor5 a!ocailor acestora5 martorilor5 e)perilor5 interpreilor sau ale oricror alte persoane5 fa de judector sau or'anul de urmrie penalD

1%0

iC nerespectarea de ctre suspect sau inculpat a o$li'aiei de a (ncunotina (n scris5 (n termen de cel mult 3 ile5 or'anele judiciare despre orice sc,im$are a locuinei pe parcursul procesului penalD jC ne(ndeplinirea de ctre or'anul de cercetare penal a dispo iiilor scrise ale procurorului5 (n termenul sta$ilit de acestaD LC a$u ul de drept const6nd (n e)ercitarea cu rea<credin a drepturilor procesuale si procedurale de ctre pri5 repre entanii le'ali sau con!enionali ai acestora ori a!ocaii lorD lC ne(ndeplinirea o$li'aiei pre! ute de art. 1"0 alin. B2C sau a o$li'aiei pre! ute la art. 1#0 alin. B3C de ctre furni orii de ser!icii de telecomunicaii5 informatice sau financiareD mC ne(ndeplinirea o$li'aiei pre! ute de art. 1"# alin. B#C de ctre unitile potale sau de transport sau orice alte persoane fi ice sau juridice care efectuea acti!iti de transport sau transfer de informaiiD nC ne(ndeplinirea o$li'aiei pre! ute de art. 1#1 alin. H:G de ctre furni orul de ser!icii sau de persoana (n posesia creia sau care are su$ control datele pre! ute la art. 1#1 alin.B1C. B#C Amen ile judiciare aplicate constituie !enituri la $u'etul de stat5 cuprin 6ndu<se distinct (n $u'etul 9inisterului Pu$lic sau 9inisterului ;ustiiei5 dup ca 5 potri!it le'ii. B%C Aplicarea amen ii judiciare nu (nltur rspunderea penal5 (n ca ul (n care fapta constituie infraciune. Art.2>C. Procedur% &r$)$to%re '% %-end% .ud$c$%r( B1C Amenda se aplic de or'anul de urmrire penal5 prin ordonan5 iar de instana de judecat5 prin (nc,eiere. B2C Persoana amendat poate cere scutirea de amend ori reducerea amen ii. +ererea de scutire sau de reducere se poate face (n termen de 10 ile de la comunicarea ordonanei ori a (nc,eierii de amendare. B3C .ac persoana amendat justific de ce nu a putut (ndeplini o$li'aia sa5 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat5 apreciind5 dispune scutirea sau reducerea amen ii.

1%1

PARTEA SPECIAL
TITLUL I URMRIREA PENAL CAPITOLUL I *$s&o+$#$$ ,ener%'e Art. 2>3. O1$ectu' ur-(r$r$$ &en%'e B1C 8rmrirea penal are ca o$iect str6n'erea pro$elor necesare cu pri!ire la e)istena infraciunilor5 la identificarea persoanelor care au s!6rit o infraciune i la sta$ilirea rspunderii penale a acestora5 pentru a se constata dac este sau nu ca ul s se dispun trimiterea (n judecat. B2C Procedura din cursul urmririi penale este nepu$lic i necontradictorie. Art. 2>8. Acte'e or,%nu'u$ de ur-(r$re &en%'( B1C Procurorul dispune asupra actelor sau msurilor procesuale i soluionea cau a prin ordonan5 dac le'ea nu pre!ede altfel. B2C &rdonana tre$uie s cuprind: aC denumirea parc,etului i data emiteriiD $C numele5 prenumele i calitatea celui care o (ntocmeteD cC fapta care face o$iectul urmririi penale5 (ncadrarea juridic a acesteia i5 dup ca 5 datele pri!itoare la persoana suspectului sau inculpatuluiD dC o$iectul actului sau msurii procesuale ori5 dup ca 5 tipul soluiei5 precum i moti!ele de fapt i de drept ale acestoraD eC date referitoare la msurile asi'uratorii5 msurile de si'uran cu caracter medical i msurile pre!enti!e luate (n cursul urmririiD fC alte meniuni pre! ute de le'eD 'C semntura celui care a (ntocmit<o. B3C Procurorul confirm un act sau o msur procesual prin (nscrierea acestei meniuni i a temeiului de drept pe actul (n cau . B"C &r'anele de cercetare penal dispun asupra msurilor procesuale numai (n condiiile i (n forma pre! ute de le'e. :n cursul urmririi penale formulea propuneri prin referat5 care !a cuprinde (n mod corespun tor datele menionate la alin. B2C5 precum i dup ca 5 meniuni pri!ind c,eltuielile judiciare.

1%2

Art. 2><. P(str%re% unor %cte de ur-(r$re &en%'( B1C +6nd le'ea pre!ede c un act sau o msur procesual tre$uie s fie (ncu!iinat5 autori at sau confirmat5 un e)emplar al actului rm6ne la procuror. B2C :n ca urile (n care procurorul sesi ea judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar ori alte autoriti pre! ute de le'e5 (n !ederea soluionrii propunerilor ori cererilor formulate (n cursul urmririi penale5 !a (nainta copii numerotate i certificate de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au le'tur cu cererea sau propunerea formulat. &ri'inalul actelor se pstrea la or'anul de cercetare penal5 (n !ederea continurii urmririi penale. CAPITOLUL II Ses$+%re% or,%ne'or de ur-(r$re &en%'( SECIUNEA 1 Reglementri generale Art. 2>>. Modur$'e de ses$+%re B1C &r'anul de urmrire penal este sesi at prin pl6n'ere sau denun5 prin actele (nc,eiate de alte or'ane de constatare pre! ute de le'e ori se sesi ea din oficiu. B2C +6nd potri!it le'ii5 punerea (n micare a aciunii penale se face numai la pl6n'erea preala$il a persoanei !tmate5 la sesi area formulat de persoana pre! ut de le'e5 la cererea de urmrire penal a autoritii competente ori cu autori area or'anului pre! ut de le'e5 urmrirea penal nu poate (ncepe (n lipsa acestora. Art. 2>=. P'Bn,ere% B1C Pl6n'erea este (ncunotinarea fcut de o persoan fi ic sau juridic5 referitoare la o !tmare ce i s<a cau at prin infraciune. B2C Pl6n'erea tre$uie s cuprind: numele5 prenumele5 calitatea i domiciliul petiionarului5 descrierea faptei care formea o$iectul pl6n'erii5 precum i indicarea fptuitorului i a mijloacelor de pro$5 dac sunt cunoscute. B3C Pl6n'erea se poate face personal sau prin mandatar. 9andatul tre$uie s fie special5 iar procura rm6ne ataat pl6n'erii. B"C .ac este fcut (n scris5 pl6n'erea tre$uie semnat de persoana !tmat sau de mandatar. 1%3

B#C Pl6n'erea (n form electronic (ndeplinete condiiile de form numai dac este certificat prin semntur electronic5 (n conformitate cu pre!ederile le'ale. B%C Pl6n'erea formulat oral se consemnea (ntr<un proces<!er$al de ctre or'anul care o primete. B*C Pl6n'erea se poate face i de ctre unul dintre soi pentru cellalt so5 sau de ctre copilul major pentru prini. Persoana !tmat poate s declare c nu<i (nsuete pl6n'erea. B-C Pentru persoana lipsit de capacitatea de e)erciiu5 pl6n'erea se face de repre entantul su le'al. Persoana cu capacitate de e)erciiu restr6ns poate face pl6n'ere cu (ncu!iinarea persoanelor pre! ute de le'ea ci!il. B1C Pl6n'erea 'reit (ndreptat la or'anul de urmrire penal sau la instana de judecat se trimite or'anului competent. Art. 2=4. *enun#u' B1C .enunul este (ncunotinarea fcut de ctre o persoan fi ic sau juridic despre s!6rirea unei infraciuni. B2C .enunul se poate face numai personal5 dispo iiile art. 2-1 alin. B2C5 B"C <B%G aplic6ndu<se (n mod corespun tor. Art. 2=1. Ses$+(r$ f(cute de &erso%ne cu func#$$ de conducere 0$ de %'te &erso%ne &rice persoan cu funcie de conducere (ntr<o unitate pu$lic sau cu atri$uii de control5 care a luat cunotin de s!6rirea (n acea unitate a unei infraciuni pentru care aciunea penal se pune (n micare din oficiu5 este o$li'at s sesi e e de (ndat or'anul de urmrire penal i s ia msuri s nu dispar urmele infraciunii5 corpurile delicte i orice alte mijloace de pro$. Art. 2=2 E?%-$n%re% ses$+(r$$ B1C 2a primirea sesi rii or'anul de cercetare penal procedea la !erificarea competenei sale5 iar (n ca ul pre! ut de art."* alin. B2C Onaintea procurorului cau a (mpreun cu propunerea de trimitere a sesi rii or'anului competent. B2C :n situaia (n care actul de sesi are nu (ndeplinete condiiile de form pre! ute de le'e ori descrierea faptei (n actul de sesi are este incomplet sau neclar or'anele de urmrire penal (l c,eam pe autorul sesi rii i (i solicit s complete e actul de sesi are. B3C .ac sesi area nu (ndeplinete condiiile pre! ute de le'e5 nu a fost completat potri!it alin. B2C sau dac din cuprinsul acesteia re ult !reunul din ca urile de (mpiedicare a e)ercitrii aciunii penale pre! ute (n art.1# alin.B1C or'anul de urmrire penal (naintea procurorului actele (mpreun cu propunerea de clasare. 1%"

Art. 2=:. Ses$+%re% d$n of$c$u 0$ const%t%re% $nfr%c#$un$$ f'%,r%nte B1C :n ca ul (n care afl c s<a s!6rit o infraciune i nu e)ist pl6n'ere5 denun care s (ndeplineasc condiiile pre! ute de le'e i nu sunt (nc,eiate acte de ctre alte or'ane de constatare pre! ute de le'e5 or'anul de urmrire penal se sesi ea din oficiu i (nc,eie un proces<!er$al (n acest sens. B2C :n ca ul infraciunii fla'rante or'anele de ordine pu$lic i si'uran naional (naintea de (ndat procurorului procesul<!er$al cu pri!ire la toate acti!itile desfurate. B3C Pl6n'erile i cererile pre entate (n scris5 corpul delict precum i o$iectele i (nscrisurile ridicate cu oca ia constatrii infraciunii sunt puse la dispo iia procurorului. B"C Este fla'rant infraciunea descoperit (n momentul s!6ririi sau imediat dup s!6rire. B#C Este de asemenea considerat fla'rant i infraciunea al crei fptuitor5 imediat dup s!6rire5 este urmrit de or'anele de ordine pu$lic i de si'uran naional5 de persoana !tmat5 de martorii oculari sau de stri'tul pu$lic5 ori este 'sit (n posesia unor o$iecte sau pre int urme care justific suspiciunea re ona$il c ar fi s!6rit infraciunea. SE+738NEA a 2 a !l'ngerea prealabil Art. 2=C. P'Bn,ere% &re%'%1$'( B1C Punerea (n micare a aciunii penale se face numai la pl6n'erea preala$il a persoanei !tmate5 (n ca ul infraciunilor pentru care le'ea pre!ede c este necesar o astfel de pl6n'ere. B2C Pl6n'erea preala$il se adresea or'anului de cercetare penal sau procurorului5 potri!it le'ii. B3C .ispo iiile art.2-1 alin.B1C < B%C i B-C se aplic (n mod corespun tor. Art. 2=3. Ter-enu' de $ntroducere % &'Bn,er$$ &re%'%1$'e B1C Pl6n'erea preala$il tre$uie s fie introdus (n termen de 2 luni din iua (n care persoana !tmat a aflat despre s!6rirea faptei i a tiut cine este fptuitorul. B2C +6nd persoana !tmat este un minor sau un incapa$il5 termenul de 2 luni cur'e de la data c6nd persoana (ndreptit a reclama a tiut cine este fptuitorul. :n ca ul (n care pl6n'erea preala$il este formulat (mpotri!a repre entantului le'al al acestora5 termenul menionat cur'e de la data numirii unui alt repre entant le'al. 1%#

B3C :n ca ul infraciunilor continue sau continuate5 termenul de 2 luni cur'e de la data la care persoana !tmat sau persoana (ndreptit a reclama a tiut cine este fptuitorul. B"C Pl6n'erea preala$il 'reit (ndreptat se consider !ala$il5 dac a fost introdus (n termen la or'anul judiciar necompetent. B#C Pl6n'erea preala$il 'reit (ndreptat la or'anul de urmrire penal sau la instana de judecat se trimite or'anului competent. Art. 2=8. O1'$,%#$$'e or,%nu'u$ de ur-(r$re &en%'( 7n &rocedur% &'Bn,er$$ &re%'%1$'e B1C 2a primirea pl6n'erii preala$ile or'anul de cercetare penal !erific dac aceasta (ndeplinete condiiile de form i dac a fost depus (n termenul pre! ut de le'e. :n ca ul (n care constat c este tardi!5 (naintea procurorului actele (nc,eiate (mpreun cu propunerea de clasare. B2C .ac (ntr<o cau (n care s<au fcut acte de urmrire penal se constat c este necesar pl6n'erea preala$il5 or'anul de urmrire penal c,eam persoana !tmat i o (ntrea$ dac (nele'e s fac pl6n'ere. :n ca afirmati!5 or'anul de urmrire penal continu cercetarea. :n ca contrar5 (naintea procurorului actele (nc,eiate i propunerea de clasare. Art. 2=<. Procedur% 7n c%+u' $nfr%c#$un$$ f'%,r%nte B1C :n ca de infraciune fla'rant5 or'anul de cercetare penal este o$li'at s constate s!6rirea acesteia5 c,iar (n lipsa pl6n'erii preala$ile. B2C .up constatarea infraciunii fla'rante5 or'anul de urmrire penal c,eam persoana !tmat i5 dac aceasta declar c face pl6n'ere preala$il5 continu urmrirea penal. :n ca contrar5 or'anul de cercetare penal (naintea procurorului actele (nc,eiate i propunerea de clasare. +AP34&282 333 Conducere% 0$ su&r%)e,;ere% %ct$)$t(#$$ or,%ne'or de cercet%re &en%'( de c(tre &rocuror Art. 2=>. O1$ectu' su&r%)e,;er$$ B1C Procurorul supra!e',ea acti!itatea or'anelor de cercetare penal5 astfel ca orice infraciune s fie descoperit5 orice persoan care a s!6rit o infraciune s fie tras la rspundere penal.

1%%

B2C .e asemenea5 procurorul e)ercit supra!e',erea acti!itii or'anelor de cercetare penal astfel ca nici un suspect sau inculpat s nu fie reinut dec6t (n ca urile i (n condiiile pre! ute de le'e. Art. 2==. Mod%'$t(#$ de e?erc$t%re % su&r%)e,;er$$ B1C Procurorul5 (n e)ercitarea atri$uiei de a conduce i supra!e',ea acti!itatea or'anelor de cercetare penal5 !e',ea ca actele de urmrire penal s fie efectuate cu respectarea dispo iiilor le'ale. B2C &r'anele de cercetare penal sunt o$li'ate dup sesi are s<l informe e pe procuror despre acti!itile pe care le efectuea sau urmea s le efectue e. B3C :n e)ercitarea atri$uiei de a conduce acti!itatea de urmrire penal5 procurorul ia msurile necesare sau d dispo iii or'anelor de cercetare penal care iau aceste msuri. Procurorul poate s asiste la efectuarea oricrui act de cercetare penal sau s<l efectue e personal. B"C :n e)ercitarea atri$uiei de supra!e',ere a acti!itii de urmrire penal5 procurorul poate s cear spre !erificare orice dosar de la or'anul de cercetare penal5 care este o$li'at s<l trimit de (ndat5 cu toate actele5 materialele i datele pri!itoare la fapta care formea o$iectul cercetrii. Procurorul poate reine orice cau (n !ederea efecturii urmririi penale. Art. :44. Tr$-$tere% '% or,%nu' co-&etent B1C +6nd procurorul constat c urmrirea penal nu se efectuea de or'anul de cercetare penal pre! ut de le'e5 ia msuri ca urmrirea s fie fcut de or'anul competent proced6nd potri!it art.%2. B2C :n ca ul pre! ut (n alin.B1C5 actele sau msurile procesuale le'al efectuate rm6n !ala$ile. B3C +6nd procurorul constat c e)ist !reunul din ca urile pre! ute la art."25 dispune reunirea cau elor5 trimi6nd ulterior cau a or'anului competent. Art. :41. Trecere% c%u+e$ de '% un or,%n de cercet%re &en%'( '% %'tu' B1C Procurorul poate s dispun5 (n ca de necesitate5 ca (ntr<o cau urmrirea penal s fie efectuat de un alt or'an de cercetare dec6t cel sesi at. B2C Preluarea unei cau e de ctre un or'an de cercetare penal ierar,ic superior se dispune de procurorul de la parc,etul care e)ercit supra!e',erea acestuia5 pe $a a propunerii moti!ate a or'anului de cercetare penal care preia cau a i dup (ncunotinarea procurorului care e)ercit supra!e',erea acesteia.

1%*

Art. :42. *$s&o+$#$$'e d%te de &rocuror B1C Procurorul este or'anul competent care poate s dispun cu pri!ire la efectuarea oricrui act de urmrire penal de or'anele de cercetare penal ale poliiei judiciare sau de or'anele de cercetare penal speciale5 dup ca . B2C .ispo iiile date de procuror (n le'tur cu efectuarea actelor de cercetare penal sunt o$li'atorii i prioritare pentru or'anul de cercetare precum i pentru alte or'ane ce au atri$uii pre! ute de le'e (n constatarea infraciunilor. &r'anele ierar,ic superioare ale poliiei judiciare sau ale or'anelor de cercetare penal speciale nu pot da (ndrumri sau dispo iii pri!ind cercetarea penal. B3C :n ca ul ne(ndeplinirii sau al (ndeplinirii (n mod defectuos5 de ctre or'anul de cercetare penal5 a dispo iiilor date de procuror5 acesta poate sesi a conductorul or'anului de cercetare penal5 care are o$li'aia ca (n termen de 3 ile de la sesi are s comunice procurorului msurile dispuse5 sau poate aplica sanciunea amen ii judiciare pentru a$aterile judiciare pre! ute de art. 2-3 alin. B1C lit. aC sau5 dup ca 5 alin.B"C lit. jC ori poate solicita retra'erea a!i ului pre! ut la art. #" alin. B"C i B#C. Art. :4:. Inf$r-%re% %cte'or &rocesu%'e s%u &rocedur%'e B1C +6nd procurorul constat c un act sau o msur procesual a or'anului de cercetare penal nu este dat cu respectarea dispo iiilor le'ale sau este !dit ne(ntemeiat5 o infirm moti!at5 din oficiu sau la pl6n'erea persoanei interesate. B2C .ispo iiile alin. B1C se aplic i (n ca ul !erificrii efectuate de ctre procurorul ierar,ic superior cu pri!ire la actele procurorului ierar,ic inferior. CAPITOLUL I! Efectu%re% ur-(r$r$$ &en%'e SECIUNEA 1 Desfurarea urmririi penale Art. :4C. "nce&ere% ur-(r$r$$ &en%'e B1C +6nd actul de sesi are (ndeplinete condiiile pre! ute de le'e i se constat c nu e)ist !reunul din ca urile care (mpiedic e)ercitarea aciunii penale pre! ute la art.1# alin.B1C5 or'anul de urmrire penal dispune (nceperea urmririi penale cu pri!ire la fapt. B2C :nceperea urmririi penale se dispune prin ordonan care cuprinde5 (n mod corespun tor5 meniunile pre! ute de art.2-% alin.B2C lit. aC < cC i 'C. 1%-

B3C &r'anul de cercetare penal care a (nceput urmrirea penal are o$li'aia de a<l informa de (ndat de procuror cu pri!ire la msura dispus. Art. :43. O1'$,%#$$'e or,%ne'or de ur-(r$re &en%'( B1C Pentru reali area o$iectului urmririi penale or'anele de cercetare penal au o$li'aia5 ca dup sesi are5 s caute i s str6n' datele ori informaiile necesare cu pri!ire la e)istena infraciunii i identificarea persoanelor care au s!6rit infraciuni5 s ia msuri pentru limitarea consecinelor acestora5 s o$in i s administre e pro$ele cu respectarea pre!ederilor art.1- i 11. B2C .up (nceperea urmririi penale or'anul de cercetare penal str6n'e i administrea pro$ele5 at6t (n fa!oarea c6t i (n defa!oarea suspectului ori inculpatului. B3C Procurorul se pronun5 prin ordonan moti!at5 (n condiiile art.1alin. B3C i B"C5 asupra cererilor de administrare a pro$elor5 (n limita competenei sale. B"C +6nd or'anul de cercetare penal aprecia c este necesar administrarea unor mijloace de pro$ sau folosirea unor te,nici speciale de in!esti'are care pot fi autori ate ori dispuse5 (n fa a de urmrire penal5 numai de procuror sau5 dup ca 5 de judectorul de drepturi i li$erti5 formulea propuneri moti!ate5 care tre$uie s cuprind datele i informaiile care sunt o$li'atorii (n cadrul acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului (mpreun cu dosarul cau ei. Art. :48. Aducere% '% cuno0t$n#( % c%'$t(#$$ de sus&ect +6nd din datele i pro$ele e)istente (n cau re ult suspiciunea re ona$il pri!ind s!6rirea faptei pre! ute de le'ea penal de ctre o persoan determinat5 or'anele de urmrire penal sunt o$li'ate s (i aduc la cunotin calitatea de suspect i drepturile procesuale. Art. :4<. Procedur% %d-$n$str(r$$ %nt$c$&%te % &ro1%tor$u'u$ B1C Atunci c6nd e)ist riscul ca unele pro$e s nu mai poat fi administrate (n faa instanei5 or'anul de cercetare penal5 din oficiu ori la sesi area unuia din su$iecii procesuali5 formulea o cerere moti!at pentru administrarea anticipat a pro$atoriului5 pe care o transmite procurorului (mpreun cu dosarul cau ei. B2C .ac procurorul aprecia c cererea este (ntemeiat o trimite judectorului de drepturi i li$erti5 (mpreun cu dosarul cau ei. B3C Soluionarea cererii se face (n camera de consiliu5 prin (nc,eiere moti!at5 (n termen de cel mult 3 ile de la (nre'istrarea acesteia5 fr citarea prilor. Participarea procurorului este o$li'atorie. 1%1

B"C Prin (nc,eierea de admitere a cererii se sta$ilete totodat5 data i locul administrrii pro$ei ori pro$elor solicitate5 dispun6ndu<se citarea prilor i su$iecilor procesuali principali. B#C Administrarea anticipat a pro$atoriului se efectuea de judectorul de drepturi i li$erti. Participarea procurorului este o$li'atorie. B%C .ac inter!in (mprejurri sau temeiuri noi5 poate fi fcut o nou cerere pentru administrarea anticipat a pro$atoriului5 cu aplicarea corespun toare a dispo iiilor alin. B1C E B"C. Art. :4>. Aducere% cu -%nd%t B1C :n cursul urmririi penale5 dac or'anul de cercetare penal consider c sunt (ntrunite condiiile pre! ute de le'e pentru aducerea cu mandat a unei persoane5 face propuneri (n acest sens pe care le (naintea procurorului. B2C .ac procurorul5 dup ce e)aminea dosarul cau ei5 constat c este ca ul s ia msura aducerii cu mandat a persoanei5 procedea conform art. 2%%. Art. :4=. Punere% 7n -$0c%re % %c#$un$$ &en%'e B1C Aciunea penal se pune (n micare5 de procuror5 (n cursul cercetrii penale5 de (ndat ce se constat c e)ist pro$e din care re ult moti!e (ntemeiate de a crede c o persoan a s!6rit o infraciune i nu e)ist !reunul din ca urile de (mpiedicare pre! ute de art.1# alin. B1C. B2C Punerea (n micare a aciunii penale este comunicat inculpatului de ctre or'anul de cercetare penal5 care (l c,eam pentru a<l asculta5 dispo iiile art. 10% aplic6ndu<se (n mod corespun tor. B3C Atunci c6nd consider necesar5 procurorul poate proceda personal la audierea inculpatului i la comunicarea pre! ute la alin.B2C. B"C &r'anul de urmrire penal continu urmrirea i fr a<l asculta pe inculpat5 c6nd acesta este disprut sau se sustra'e de la cercetare. Art. :14. *$s&o+$#$$ &r$)$nd 'u%re% unor -(sur$ f%#( de f(&tu$tor/ sus&ect s%u $ncu'&%t B1C :n ca ul infraciunii fla'rante5 orice persoan are dreptul s prind pe fptuitor. B2C .ac fptuitorul a fost prins (n condiiile alin. B1C5 persoana care l<a reinut tre$uie s<l predea de (ndat5 (mpreun cu corpurile delicte precum i cu o$iectele i (nscrisurile ridicate5 or'anelor de cercetare penal care (ntocmesc un proces<!er$al. B3C &r'anele de urmrire penal pot dispune reinerea suspectului. .ispo iiile art.20- se aplic (n mod corespun tor. B"C :n ca ul (n care aprecia c sunt (ntrunite condiiile pentru luarea fa de inculpat a uneia din msurile pre!enti!e5 pre! ute la art.201 alin.B"C lit. $C < 1*0

eC or'anul de cercetare penal face propuneri procurorului (n acest sens5 pre ent6nd totodat dosarul cau ei. B#C +6nd judectorul de drepturi i li$erti a dispus luarea uneia din msurile pre!enti!e5 or'anul de cercetare penal are o$li'aia de a informa procurorul cu pri!ire la sc,im$area temeiurilor acesteia5 la necesitatea prelun'irii ori la inter!enirea oricror temeiuri noi de natur a modifica msurile luate5 (n termenele pre! ute de le'e. B%C +ererile pri!ind msurile pre!enti!e depuse la or'anul de cercetare penal !or fi transmise5 de (ndat5 procurorului pentru a proceda conform le'ii. Art. :11. E?t$ndere% ur-(r$r$$ &en%'e s%u sc;$-1%re% 7nc%dr(r$$ .ur$d$ce B1C &r'anul de urmrire penal dispune prin ordonan e)tinderea urmririi penale atunci c6nd se descoper fapte noi (n sarcina suspectului sau inculpatului sau date cu pri!ire la participarea i a unei alte persoane la s!6rirea faptei pentru care s<a (nceput urmrirea penal. B2C Atunci c6nd e)tinderea urmririi penale se dispune de ctre or'anul de cercetare penal aceasta este supus confirmrii procurorului. B3C .ispo iiile alin. B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor i (n ca de sc,im$are a (ncadrrii juridice. SECIUNEA a 2-a "uspendarea urmririi penale Art. :12. C%+ur$ de sus&end%re B1C :n ca ul c6nd se constat printr<o e)perti medico<le'al c suspectul sau inculpatul sufer de o $oal 'ra!5 care (l (mpiedic s ia parte la procesul penal5 or'anul de cercetare penal (naintea procurorului propunerile sale (mpreun cu dosarul5 pentru a dispune suspendarea urmririi penale. B2C Suspendarea urmririi penale se dispune i (n situaia (n care e)ist un impediment le'al temporar pentru punerea (n micare a aciunii penale fa de o persoan. B3C Suspendarea urmririi penale se dispune i pe perioada desfurrii procedurii de mediere5 potri!it le'ii. Art. :1:. S%rc$n% or,%nu'u$ de ur-(r$re &e t$-&u' sus&end(r$$ B1C .up suspendarea urmririi penale procurorul restituie dosarul cau ei or'anului de cercetare penal ori poate dispune preluarea sa. B2C &rdonana de suspendare a urmririi penale se comunic prilor i su$iecilor procesuali principali. 1*1

B3C :n timpul c6t urmrirea este suspendat5 or'anul de cercetare penal continu s efectue e toate actele a cror (ndeplinire nu este (mpiedicat de situaia suspectului sau inculpatului5 cu respectarea dreptului la aprare al prilor sau su$iecilor procesuali. 2a reluarea urmririi penale5 actele efectuate (n timpul suspendrii pot fi refcute5 dac e posi$il5 la cererea suspectului sau inculpatului. B"C &r'anul de cercetare penal este o$li'at s !erifice periodic5 dar nu mai t6r iu de 3 luni de la data dispunerii suspendrii5 dac mai su$ ist cau a care a determinat suspendarea urmririi penale.

SECIUNEA a 3-a Clasarea i renunarea la urmrire penal Art. :1C. So'u#$$ de neur-(r$re 0$ netr$-$tere 7n .udec%t( B1C .up e)aminarea sesi rii i c6nd constat c au fost str6nse pro$ele necesare potri!it dispo iiilor art. 2-# procurorul5 la propunerea or'anului de urmrire penal sau din oficiu5 soluionea cau a prin: aC clasare5 c6nd nu e)ercit aciunea penal ori5 dup ca 5 stin'e aciunea penal e)ercitat5 (ntruc6t e)ist unul din ca urile pre! ute de art. 1# alin. 1D $C renunare la urmrirea penal5 c6nd nu e)ist interes pu$lic (n urmrirea penal a inculpatului. B2C Procurorul (ntocmete o sin'ur ordonan c,iar dac lucrrile dosarului pri!esc mai multe fapte ori mai muli suspeci sau inculpai i c,iar dac se dau acestora re ol!ri diferite conform alin.B1C. B3C :mpotri!a soluiei de renunare la urmrirea penal poate face pl6n'ere inculpatul cu pri!ire la care se refer aceasta5 persoana !tmat sau partea ci!il. Sec#$une% % C9% Clasarea i renunarea la urmrire penal Art. :13. C'%s%re% B1C +lasarea se dispune c6nd: aC nu se poate (ncepe urmrirea penal (ntruc6t nu sunt (ntrunite condiiile de fond i form eseniale ale sesi rii ori e)ist unul din ca urile pre! ute la art.1# alin.B1CD $C nu se poate pune (n micare aciunea penal sau aceasta nu mai poate fi e)ercitat (ntruc6t e)ist unul din ca urile pre! ute de le'e care (mpiedic punerea (n micare sau e)ercitarea aciunii penale5 pre! ute de art.1# alin.B1CD 1*2

B2C &rdonana de clasare cuprinde meniunile pre! ute de art. 2-% alin. B2C5 precum i dispo iii pri!ind: aC ridicarea sau meninerea msurilor asi'urtoriiD $C confiscarea sau restituirea lucrurilor ridicateD cC sesi area instanei ci!ile competente cu pri!ire la desfiinarea total sau parial a unui (nscrisD dC c,eltuielile judiciareD eC sesi area judectorului de drepturi i li$erti (n !ederea confiscrii sau restituirii cauiunii5 dup ca D B3C .ac (n cursul urmririi penale s<a luat !reuna din msurile de si'uran pre! ute de le'e5 se !a face meniune despre aceasta. B"C :n ordonan se !a face meniune i cu pri!ire la (ncetarea de drept a msurii pre!enti!e dispuse (n cau . B#C .ac ulterior se constat c nu a e)istat sau a disprut (mprejurarea pe care se (ntemeia clasarea5 procurorul infirm ordonana i restituie actele or'anului de cercetare penal5 dispo iiile art. 31* aplic6ndu<se corespun tor. Art.:18. "n0t$$n#%re% des&re c'%s%re B1C &rdonana de clasare se comunic (n copie persoanei care a fcut sesi area5 suspectului sau inculpatului i5 dup ca 5 altor persoane interesate5 care au solicitat comunicarea soluiei. B2C :n ca ul (n care inculpatul este arestat pre!enti!5 procurorul (ntiinea prin adres administraia locului de deinere cu pri!ire la (ncetarea de drept a msurii arestrii pre!enti!e (n !ederea punerii de (ndat (n li$ertate a inculpatului. Art.:1<. Rest$tu$re% dos%ru'u$ or,%nu'u$ de cercet%re &en%'( Procurorul sesi at cu propunerea de clasare de ctre or'anul de cercetare penal5 atunci c6nd constat c nu sunt (ndeplinite condiiile le'ale pentru a dispune clasarea sau c6nd dispune clasarea parial i disjun'e cau a conform art."#5 restituie dosarul or'anului de cercetare penal5 cu dispo iii corespun toare pri!ind efectuarea urmririi penale. Art. :1>. Renun#%re% '% ur-(r$re &en%'( B1C :n ca ul infraciunilor pentru care le'ea pre!ede pedeapsa amen ii sau pedeapsa (nc,isorii de cel mult # ani5 procurorul poate renuna la urmrirea penal c6nd5 (n raport de persoana inculpatului5 de conduita a!ut anterior s!6ririi infraciunii5 de coninutul faptei5 de modul i mijloacele de s!6rire5 de scopul urmrit i de (mprejurrile concrete de s!6rire5 de eforturile depuse de inculpat pentru (nlturarea sau diminuarea consecinelor infraciunii5 constat c nu e)ist un interes pu$lic (n urmrirea acestuia. B2C Renunarea la urmrirea penal poate a!ea loc numai dup punerea (n micare a aciunii penale i (nainte de sesi area camerei preliminare. 1*3

B3C Procurorul poate dispune ca inculpatul s (ndeplineasc una sau mai multe dintre urmtoarele o$li'aii: aC s (nlture consecinele faptei penale sau s repare pa'u$a produs ori s con!in cu partea ci!il o modalitate de reparare a acesteiaD $C s cear pu$lic scu e persoanei !tmateD cC s<i (ndeplineasc o$li'aiile de (ntreinere scadenteD dC s preste e o munc neremunerat (n folosul comunitii5 cu acordul inculpatului5 pe o perioad cuprins (ntre 30 i %0 de ile5 afar de ca ul (n care5 din cau a strii de sntate5 persoana nu poate presta aceast muncD eC s frec!ente e un pro'ram de consiliere derulat sau monitori at de ser!iciul de pro$aiune. B"C :n ca ul (n care procurorul dispune ca inculpatul s (ndeplineasc o$li'aiile pre! ute (n alin. B3C5 prin ordonan sta$ilete termenul p6n la care acestea urmea a fi (ndeplinite5 care nu poate fi mai mare de % luni. B#C &rdonana de renunare la urmrire cuprinde5 dup ca 5 meniunile pre! ute la art.2-% alin.B2C5 precum i dispo iii pri!ind msurile dispuse conform alin.B3C i art. 31# alin. B2C E B"C5 termenul p6n la care tre$uie (ndeplinite o$li'aiile pre! ute de alin. B3C i sanciunea nedepunerii do!e ilor la procuror5 precum i c,eltuielile judiciare. B%C .ac inculpatul nu do!edete (ndeplinirea o$li'aiilor (n termen de % luni de la comunicarea ordonanei5 procurorul re!oc ordonana. & nou renunare la urmrirea penal nu mai este posi$il (n aceeai cau . B*C 3nculpatului i celorlalte persoane interesate5 care au solicitat comunicarea soluiei5 li se comunic o copie a ordonanei prin care procurorul a dispus renunarea la urmrirea penal. Art. :1=. Cont$nu%re% ur-(r$r$$ &en%'e '% cerere% sus&ectu'u$ s%u % $ncu'&%tu'u$ B1C :n ca de clasare ca urmare a constatrii c a inter!enit amnistia5 prescripia5 retra'erea pl6n'erii preala$ile sau al e)istenei unei cau e de nepedepsire5 precum i (n ca ul renunrii procurorului la urmrirea penal5 suspectul sau inculpatul poate cere5 (n termen de 20 ile de la primirea copiei de pe ordonana de soluionare a cau ei5 continuarea urmririi penale. B2C .up introducerea cererii (n termenul le'al5 urmrirea penal !a continua i5 dac se constat un alt ca de netrimitere (n judecat dec6t cele pre! ute (n alin.B1C5 procurorul !a dispune clasarea cau ei (n raport de acel ca . B3C .ac nu se constat situaia pre! ut (n alin.B2C5 se !a adopta prima soluie de netrimitere (n judecat. Art. :24. Modu' de ses$+%re % &rocuroru'u$ &entru so'u#$on%re% c%u+e$ B1C &r'anul de urmrire penal5 oric6nd pe parcursul desfurrii urmririi penale5 poate propune clasarea cau ei dac aprecia c din pro$ele administrate 1*"

re ult unul din ca urile de (mpiedicare a punerii (n micare a aciunii penale i e)ercitare a aciunii penale pre! ut de art.1# alin. 1. B2C &r'anul de cercetare penal trimite dosarul la procuror cu propunerea de a !erifica materialul de urmrire penal5 (n ca urile (n care aprecia c sunt (ndeplinite condiiile pre! ute de art. 31-. SECIUNEA a 5-a (erminarea urmririi penale Art. :21. "n%$nt%re% dos%ru'u$ &r$)$nd &e $ncu'&%t B1C .e (ndat ce urmrirea penal este terminat5 or'anul de cercetare (naintea dosarul procurorului5 (nsoit de un referat. B2C Referatul (ntocmit de or'anul de cercetare penal consemnea re ultatul urmririi penale i tre$uie s se limite e la fapta care a format o$iectul punerii (n micare a aciunii penale5 la persoana inculpatului i la ultima (ncadrare juridic dat faptei. B3C Referatul tre$uie s cuprind meniunile pre! ute la art.2-% alin.B"C5 precum i date suplimentare pri!itoare la mijloacele materiale de pro$ i msurile luate cu pri!ire la ele (n cursul cercetrii penale5 precum i locul unde se afl. B"C +6nd urmrirea penal pri!ete mai multe fapte sau mai muli inculpai5 referatul tre$uie s cuprind meniunile artate (n alin.B2C < B3C cu pri!ire la toate faptele i la toi inculpaii i5 dac este ca ul5 tre$uie s se arate pentru care fapte ori fptuitori se propune clasarea sau renunarea la urmrire. Art. :22. !er$f$c%re% 'ucr(r$'or ur-(r$r$$ &en%'e B1C :n termen de cel mult 1# de ile de la primirea dosarului trimis de or'anul de cercetare penal potri!it art. 320 i art. 3215 alin.B1C5 procurorul procedea la !erificarea lucrrilor urmririi penale i se pronun asupra acestora. B2C Re ol!area cau elor (n care sunt arestai se face de ur'en i cu precdere. Art. :2:. Rest$tu$re% c%u+e$ s%u tr$-$tere% '% %'t or,%n de ur-(r$re B1C :n situaia (n care procurorul constat c urmrirea penal nu este complet sau c nu a fost efectuat cu respectarea dispo iiilor le'ale5 restituie cau a or'anului care a efectuat urmrirea penal (n !ederea completrii sau refacerii urmririi penale sau trimite cau a la alt or'an de cercetare penal potri!it dispo iiilor art.301. B2C Atunci c6nd completarea sau refacerea urmririi penale este necesar numai cu pri!ire la unele fapte sau la unii inculpai5 iar disjun'erea nu este 1*#

posi$il5 procurorul dispune restituirea sau trimiterea (ntre'ii cau e la alt or'an de cercetare penal. B3C &rdonana de restituire sau de trimitere cuprinde5 pe l6n' meniunile artate (n art.2-% alin.B2C5 indicarea actelor de urmrire penal ce tre$uie efectuate ori refcute5 a faptelor sau (mprejurrilor ce urmea a fi constatate i a mijloacelor de pro$ ce urmea a fi administrate. SECIUNEA a 6-a Dispoziii privind efectuarea urmririi penale de ctre procuror Art. :2C. Efectu%re% ur-(r$r$$ &en%'e de c(tre &rocuror B1C 8rmrirea penal se efectuea (n mod o$li'atoriu de ctre procuror (n ca urile pre! ute de art. ##. B2C Procurorul poate dispune preluarea oricrei cau e (n care e)ercit supra!e',erea5 indiferent de stadiul acesteia5 pentru a efectua urmrirea penal. B3C :n ca urile (n care procurorul efectuea urmrirea penal5 prin ordonan5 poate dele'a or'anelor de cercetare penal ale poliiei judiciare ori5 dup ca 5 or'anelor de cercetare penal speciale efectuarea unor acte de urmrire penal. B"C Punerea (n micare a aciunii penale5 luarea sau propunerea msurilor restricti!e de drepturi i li$erti5 (ncu!iinarea de pro$atorii ori dispunerea celorlalte acte sau msuri procesuale5 precum i ascultarea suspectului sau a inculpatului nu pot forma o$iectul dele'rii pre! ute la alin.B3C. B#C +6nd e)ist o suspiciune re ona$il c acti!itatea de urmrire penal este afectat din cau a (mprejurrilor cau ei sau calitii prilor5 ori e)ist pericolul de tul$urare a ordinii pu$lice5 procurorul 'eneral de la Parc,etul de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 la cererea prilor5 a unui su$iect procesual principal sau din oficiu poate trimite cau a la un parc,et e'al (n 'rad5 dispo iiile de la art.*2 i art. *3 fiind aplica$ile (n mod corespun tor. Art. :23. Pre'u%re% c%u+e'or de '% %'te &%rc;ete B1C Procurorii din cadrul parc,etului ierar,ic superior pot prelua5 (n !ederea efecturii urmririi penale5 cau e de competena parc,etelor ierar,ic inferioare5 prin dispo iia moti!at a conductorului parc,etului ierar,ic superior. B2C .ispo iiile alin.B1C se aplic (n mod corespun tor i c6nd le'ea pre!ede o alt su$ordonare ierar,ic. B3C .ispo iiile art.32" alin.B"C se aplic (n mod corespun tor (n ca urile de preluare a efecturii urmririi penale pre! ute la alin. B1C i B2C.

1*%

CAPITOLUL ! Re+o')%re% c%u+e'or 0$ ses$+%re% $nst%n#e$ Art. :28. Re+o')%re% c%u+e'or Atunci c6nd constat c au fost respectate dispo iiile le'ale care 'arantea aflarea ade!rului5 c urmrirea penal este complet i e)istpro$ele necesare i le'al administrate5 procurorul: 1. emite rec,i itoriu prin care dispune trimiterea (n judecat5 dac din materialul de urmrire penal re ult c fapta e)ist5 c a fost s!6rit de inculpat i c acesta rspunde penalD 2. emite ordonan prin care clasea sau renun la urmrire5 potri!it dispo iiilor le'ale. Art. :2<. Cu&r$nsu' rec;$+$tor$u'u$ B1C Rec,i itoriul se limitea la fapta i persoana pentru care s<a efectuat urmrirea penal i cuprinde (n mod corespun tor meniunile pre! ute (n art.2-% alin.B2C5 datele pri!itoare la fapta reinut (n sarcina inculpatului i (ncadrarea juridic a acesteia5 pro$ele i mijloacele de pro$5 c,eltuielile judiciare5 meniunile pre! ute de art. 321 i art. 3305 dispo iia de trimitere (n judecat i cererea de (ncepere a judecii. B2C :n rec,i itoriu se arat numele i prenumele persoanelor care tre$uie citate (n instan5 cu indicarea calitii lor (n proces i locul unde urmea a fi citate. B3C Procurorul (ntocmete un sin'ur rec,i itoriu c,iar dac lucrrile urmririi penale pri!esc mai multe fapte ori mai muli suspeci i inculpai i c,iar dac se dau acestora re ol!ri diferite5 potri!it art.32%. Art. :2>. Actu' de ses$+%re % $nst%n#e$ B1C Rec,i itoriul constituie actul de sesi are a instanei de judecat. B2C Rec,i itoriul (nsoit de dosarul cau ei i de un numr necesar de copii certificate ale rec,i itoriului5 pentru a fi comunicate inculpailor5 se trimit instanei competente s judece cau a (n fond. B3C :n situaia (n care inculpatul nu cunoate lim$a rom6n se !or lua msuri pentru traducerea autori at a rec,i itoriului5 care !a fi ataat actelor menionate la alin.B2C. Art. :2=. *$s&o+$#$$'e &r$)$to%re '% -(sur$'e &re)ent$)e s%u %s$,ur(tor$$ B1C +6nd procurorul dispune trimiterea (n judecat a inculpatului fa de care este luat una din msurile pre!enti!e5 rec,i itoriul poate s cuprind i 1**

propunerea de meninere5 re!ocare sau de (nlocuire a msurii pre!enti!e cu o alt msur pre!enti!5 formulat de procuror. B2C :n ca ul (n care aprecia c este necesar luarea fa de inculpat a unei msuri pre!enti!e sau asi'uratorii5 procurorul formulea 5 prin rec,i itoriu5 i propunerea de luare a acestei msuri. Art. ::4. *$s&o+$#$$'e &r$)$to%re '% -(sur$'e de s$,ur%n#( .ac procurorul aprecia c fa de inculpat este necesar luarea unei msuri de si'uran cu caracter medical5 procurorul formulea prin rec,i itoriu i propunerea de luare a acestei msuri. CAPITOLUL !I Re'u%re% ur-(r$r$$ &en%'e Art. ::1. C%+ur$'e de re'u%re B1C 8rmrirea penal este reluat (n ca de: aC (ncetare a cau ei de suspendareD $C restituire a cau ei de ctre judectorul de camer preliminarD cC redesc,idere a urmririi penale. B2C Reluarea urmririi penale nu poate a!ea loc dac a inter!enit o cau care (mpiedic punerea (n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal.

Art. ::2. Re'u%re% du&( sus&end%re Reluarea urmririi penale dup suspendare are loc c6nd se constat de procuror ori de or'anul de cercetare penal5 dup ca 5 c a (ncetat cau a care a determinat suspendarea. &r'anul de cercetare penal care constat c a (ncetat cau a de suspendare (naintea dosarul procurorului pentru a dispune asupra relurii. Art. :::. Re'u%re% 7n c%+ de rest$tu$re B1C 8rmrirea penal este reluat atunci c6nd judectorul de camer preliminar a dispus restituirea cau ei la parc,et (n temeiul art.3"# alin.B2C lit.$C. B2C :n ca ul (n care ,otr6rea se (ntemeia pe dispo iiile art.3"# alin.B2C lit.aC reluarea se dispune de ctre conductorul parc,etului ori procurorul ierar,ic superior pre! ut de le'e5 numai atunci c6nd constat c pentru completarea omisiunilor este necesar efectuarea unor acte de urmrire penal. 1*-

Prin ordonana de reluare a urmririi penale se !or meniona i actele ce urmea a fi efectuate. B3C :n ca urile de restituire pre! ute la alin.B1C i B2C procurorul efectuea urmrirea penal ori5 dup ca 5 trimite cau a la or'anul de cercetare dispun6nd prin ordonan actele de urmrire penal ce urmea a fi efectuate.

Art. ::C. Re'u%re% 7n c%+ de redesc;$dere % ur-(r$r$$ B1C Procurorul dispune redesc,iderea urmririi penale (n ca ul (n care s<a dispus clasarea (n $a a art. 31# lit.$C dac ulterior constat c nu a e)istat ca ul de clasare sau c a disprut (mprejurarea pe care se (ntemeia soluia. B2C :n ca ul (n care s<a dispus clasarea sau renunarea la urmrirea penal5 reluarea urmririi penale are loc atunci c6nd judectorul de camer preliminar a admis pl6n'erea (mpotri!a soluiei. .ispo iiile judectorului de camer preliminar sunt o$li'atorii pentru or'anul de urmrire penal. CAPITOLUL !II P'Bn,ere% 7-&otr$)% -(sur$'or 0$ %cte'or de ur-(r$re &en%'( Art. ::3. *re&tu' de % f%ce &'Bn,ere B1C &rice persoan poate face pl6n'ere (mpotri!a msurilor i actelor de urmrire penal5 dac prin acestea s<a adus o !tmare intereselor sale le'itime. B2C Pl6n'erea se adresea procurorului care supra!e',ea acti!itatea or'anului de cercetare penal i se depune fie direct la acesta5 fie la or'anul de cercetare penal. B3C 3ntroducerea pl6n'erii nu suspend aducerea la (ndeplinire a msurii sau a actului care formea o$iectul pl6n'erii. Art. ::8. O1'$,%#$% de 7n%$nt%re % &'Bn,er$$ +6nd pl6n'erea a fost depus la or'anul de cercetare penal5 acesta este o$li'at ca (n termen de "- de ore de la primirea ei s o (nainte e procurorului (mpreun cu e)plicaiile sale5 atunci c6nd acestea sunt necesare. Art. ::<. Ter-enu' de re+o')%re Procurorul este o$li'at s re ol!e pl6n'erea (n termen de cel mult 20 de ile de la primire i s comunice de (ndat persoanei care a fcut pl6n'erea un e)emplar al ordonanei prin care aceasta a fost re ol!at.

1*1

Art. ::>. P'Bn,ere% 7-&otr$)% %cte'or &rocuroru'u$ B1C Pl6n'erea (mpotri!a msurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe $a a dispo iiilor date de acesta se re ol! de prim<procurorul parc,etului sau5 dup ca 5 de procurorul 'eneral al parc,etului de pe l6n' curtea de apel ori de procurorul ef de secie al parc,etului. B2C :n ca ul c6nd msurile i actele sunt ale prim<procurorului5 ale procurorului 'eneral al parc,etului de pe l6n' curtea de apel5 ale procurorului ef de secie al parc,etului ori au fost luate sau efectuate pe $a a dispo iiilor date de ctre acetia5 pl6n'erea se re ol! de procurorul ierar,ic superior. B3C .ispo iiile alin.B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor atunci c6nd ierar,ia funciilor (ntr<o structur a parc,etului e sta$ilit prin le'e special. B"C :n ca ul soluiilor de clasare ori de renunare la urmrire5 inclusi! c6nd acestea au fost dispuse prin rec,i itoriu5 pl6n'erea se face (n termen de 20 de ile de la comunicarea copiei actului5 prin care s<a dispus soluia. B#C &rdonanele prin care se soluionea pl6n'erile (mpotri!a soluiilor menionate la alin.B"C nu mai pot fi atacate cu pl6n'ere la procurorul ierar,ic superior i se comunic persoanei care a fcut pl6n'erea i celorlalte persoane interesate. B%C .ispo iiile art.33#<33* se aplic (n mod corespun tor5 dac le'ea nu dispune altfel. Art. ::=. P'Bn,ere% 7n f%#% .udec(toru'u$ de c%-er( &re'$-$n%r( 7-&otr$)% so'u#$$'or de neur-(r$re s%u netr$-$tere 7n .udec%t( B1C Persoana a crei pl6n'ere (mpotri!a soluiei de clasare sau renunare la urmrirea penal5 dispus prin ordonan sau rec,i itoriu5 a fost respins conform art.33- poate face pl6n'ere5 (n termen de 20 de ile de la data comunicrii modului de re ol!are5 la judectorul de camer preliminar de la instana creia i<ar re!eni5 potri!it le'ii5 competena s judece cau a (n prim instan. B2C .ac pl6n'erea nu a fost re ol!at (n termenul pre! ut la art.33*5 dreptul de a face pl6n'ere poate fi e)ercitat oric6nd dup (mplinirea termenului de 20 de ile (n care tre$uia soluionat pl6n'erea5 dar nu mai t6r iu de 20 de ile de la data comunicrii modului de re ol!are. Art. :C4. So'u#$on%re% &'Bn,er$$ de c(tre .udec(toru' de c%-er( &re'$-$n%r( B1C .up (nre'istrarea pl6n'erii la instana competent aceasta se trimite (n aceeai i judectorului de camer preliminar. B2C ;udectorul de camer preliminar sta$ilete termenul de soluionare5 care este comunicat petentului5 procurorului i prilor5 (n !ederea depunerii de ctre acetia5 de note scrise. 1-0

B3C Procurorul (n termen de cel mult 3 ile de la primirea comunicrii pre! ute la alin. B2C transmite judectorului de camer preliminar dosarul cau ei. B"C :n situaia (n care pl6n'erea a fost depus la procuror5 acesta o !a (nainta (mpreun c dosarul cau ei instanei competente. B#C ;udectorul de camer preliminar ,otr6rte asupra pl6n'erii prin (nc,eiere moti!at5 (n camera de consiliu5 fr participarea petentului5 a procurorului i a prilor5 put6nd dispune una dintre urmtoarele soluii: aC respin'e pl6n'erea5 ca tardi! sau inadmisi$il5 ori5 dup ca 5 ca nefondat5 menin6nd soluia atacatD $C admite pl6n'erea5 desfiinea soluia atacat i trimite moti!at cau a la procuror pentru a (ncepe ori5 dup ca 5 completa urmrirea penalD cC admite pl6n'erea5 desfiinea soluia atacat i dispune (nceperea judecii c6nd pro$ele e)istente la dosar sunt suficiente i le'al administrate dC admite pl6n'erea i sc,im$ temeiul de drept al soluiei de clasare atacate. B%C :mpotri!a (nc,eierii pre! ut (n alin.B#C pot formula contestaie procurorul5 persoana care a formulat pl6n'erea5 persoana fa de care s<a dispus soluia de clasare5 precum i orice alte persoane ale cror interese sunt !tmate. .ispo iiile art. 3"% se aplic (n mod corespun tor. B*C :nc,eierea definiti! prin care judectorul de camer preliminar admite pl6n'erea potri!it alin. B#C lit.cC constituie at6t actul de sesi are al instanei c6t i actul prin care se pune (n micarea aciunea penal. B-C Pl6n'erea 'reit (ndreptat se trimite or'anului competent. TITLUL II CAMERA PRELIMINAR Art.:C1. O1$ectu' &rocedur$$ c%-ere$ &re'$-$n%re Procedura camerei preliminare are ca o$iect !erificarea le'alitii trimiterii in judecat5 precum i !erificarea le'alitii administrrii pro$elor ori efecturii actelor procesuale de ctre or'anele de urmrire penal. Art.:C2. *ur%t% &rocedur$$ c%-ere$ &re'$-$n%re .urata procedurii camerei preliminare este de cel mult 30 de ile de la data (nre'istrrii cau ei la instan5 dar nu poate fi mai mic de 10 ile de la aceeai dat.

1-1

Art.:C:. M(sur$ &re-er,(to%re B1C .up (nre'istrarea dosarului la instana competent5 acesta se trimite (n aceeai i judectorului de camer preliminar. B2C ;udectorul de camer preliminar sta$ilete5 (n funcie de comple)itatea cau ei5 data la care se !a pronuna. B3C +opia certificat a rec,i itoriului i5 dup ca 5 traducerea autori at a acestuia se comunic de (ndat inculpatului5 (n plic si'ilat5 la locul de deinere sau prin a'entul procedural al instanei sesi ate5 al instanei (n circumscripia creia locuiete sau al instanei locului indicat de inculpat pentru a fi citat. B"C 3nculpatului i se aduce la cunotin prin adresa de trimitere a rec,i itoriului c p6n la data sta$ilit potri!it alin.B2C poate formula cereri i ridica e)cepii5 iar (n ca ul (n care asistena juridic este o$li'atorie5 c (i poate an'aja un a!ocat pentru a depune note scrise. :n ca ul (n care inculpatul (i an'ajea un a!ocat5 acesta trimite notele scrise judectorului de camer preliminar cu cel puin 10 ile (nainte de data pre! ut (n alin. B2C. :n ca contrar5 judectorul de camer preliminar desemnea (n cau un a!ocat din oficiu5 care este o$li'at s depun note scrise cu cel puin 3 ile (nainte de data pre! ut (n alin. B2C. B#C .ac rec,i itoriului (i lipsete !reuna dintre meniunile o$li'atorii sau dac nu au fost respectate condiiile pre! ute la art. 32- judectorul de camer preliminar dispune acoperirea omisiunilor (n cel mult # ile i sesi ea (n acest sens conductorul parc,etului care a emis rec,i itoriul. Art.:CC. Procedur% de .udec%t( 7n c%-er% &re'$-$n%r( B1C ;udectorul de camer preliminar ,otrte prin (nc,eiere moti!at5 (n camera de consiliu5 fr participarea inculpatului i a procurorului. B2C 2a termenul sta$ilit potri!it art. 3"3 alin.B2C judectorul de camer preliminar !erific competena instanei sesi ate i se pronun asupra cererilor formulate i e)cepiilor ridicate. B3C .ac aprecia c instana sesi at nu este competent5 judectorul de camer preliminar procedea potri!it art. "1 i #05 care se aplic (n mod corespun tor. B"C Pro$ele administrate cu (nclcarea pre!ederilor le'ale sunt e)cluse (n condiiile art. 100. B#C Pro$ele e)cluse nu pot fi a!ute (n !edere la judecata (n fond a cau ei. Art.:C3. So'u#$$ B1C ;udectorul de camer preliminar dispune prin (nc,eiere (nceperea judecii dac (n cursul urmririi penale pro$ele au fost administrate (n mod le'al i sesi area instanei este le'al. 2e'alitatea sesi rii nu mai poate fi contestat pe parcursul soluionrii cau ei. 1-2

B2C ;udectorul de camer preliminar dispune restituirea cau ei la parc,et prin (nc,eiere dac: aC (n urma sesi rii conductorului parc,etului care a emis rec,i itoriul5 (n condiiile art. 3"3 alin.B#C5 nu s<au luat msuri pentru acoperirea omisiunilorD $C toate pro$ele din cursul urmririi penale au fost administrate cu (nclcarea pre!ederilor le'aleD cC sesi area instanei este nele'al. B3C :n ca ul (n care rec,i itoriul pri!ete mai multe fapte sau persoane5 dispo iia de (ncepere a judecii se limitea numai la faptele i persoanele pentru care judectorul de camer preliminar a constatat (ndeplinirea condiiilor pre! ute (n alin.B1C. B"C :n ca ul (n care judectorul de camer preliminar e)clude una sau mai multe pro$e administrate cu (nclcarea dispo iiilor le'ale5 dispune informarea conductorului parc,etului care a emis rec,i itoriul. :n termen de 2" de ore de la informare5 conductorul parc,etului comunic judectorului de camer preliminar dac menine cererea de (ncepere a judecii. B#C :n ca ul (n care conductorul parc,etului menine cererea de (nceperea judecii5 judectorul de camer preliminar dispune prin (nc,eiere (nceperea judecii. B%C :n ca ul (n care conductorul parc,etului nu rspunde (n termenul pre! ut la alin. B"C ori arat c nu menine cererea de (ncepere a judecii5 judectorul de camer preliminar dispune prin (nc,eiere restituirea cau ei la parc,et. B*C :ntocmirea minutei este o$li'atorie. Art.:C8. Contest%#$% B1C :mpotri!a (nc,eierii pronunate (n temeiul art. 3"# procurorul i inculpatul pot face contestaie (n termen de 3 ile de la comunicare. B2C +ontestaia se judec de ctre judectorul de camer preliminar de la instana ierar,ic superioar celei sesi ate. +6nd instana sesi at este :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 contestaia se judec de ctre completul competent5 potri!it le'ii. B3C .ispo iiile art. 3"2 < 3"" se aplic (n mod corespun tor. Art. :C<. M(sur$'e &re)ent$)e 7n c%-er% &re'$-$n%r( B1C ;udectorul de camer preliminar se pronun5 la cerere sau din oficiu5 cu pri!ire la luarea5 meninerea5 (nlocuirea5 re!ocarea sau (ncetarea de drept a msurilor pre!enti!e. B2C :n cau ele (n care fa de inculpat s<a dispus o msur pre!enti!5 judectorul de camer preliminar !erific le'alitatea i temeinicia msurii pre!enti!e5 proced6nd potri!it dispo iiilor art. 20%.

1-3

TITLUL III 6U*ECATA +AP34&282 3 *$s&o+$#$$ ,ener%'e Art.:C>. Ro'u' $nst%n#e$ de .udec%t( 3nstana de judecat soluionea cau a dedus judecii cu 'arantarea respectrii drepturilor prilor (n cursul judecii i asi'urarea administrrii pro$elor (n scopul lmuririi complete a (mprejurrilor cau ei5 cu respectarea deplin a le'ii. Art.:C=. Locu' unde se desf(0o%r( .udec%t% B1C ;udecata se desfoar la sediul instanei. B2C Pentru moti!e temeinice5 instana poate dispune ca judecata s se desfoare (n alt loc. Art. :34. Or%'$t%te%/ ne-$.'oc$re% 0$ contr%d$ctor$%'$t%te% B1C ;udecata cau ei se face (n faa instanei constituit potri!it le'ii i se desfoar (n edin5 oral5 nemijlocit i (n contradictoriu. B2C 3nstana este o$li'at s pun (n discuie cererile procurorului5 ale persoanei !tmate sau ale prilor i e)cepiile ridicate de acestea sau din oficiu i s se pronune asupra lor prin (nc,eiere moti!at. B3C 3nstana se pronun prin (nc,eiere moti!at i asupra tuturor msurilor luate (n cursul judecii. Art.:31. Pu1'$c$t%te% 0ed$n#e$ de .udec%t( B1C Pedina de judecat este pu$lic5 cu e)cepia ca urilor pre! ute de le'e. Sedina desfurat (n camera de consiliu nu este pu$lic. B2C Nu pot asista la edina de judecat minorii su$ 1- ani5 cu e)cepia situaiei (n care acetia au calitatea de pri sau martori5 precum i persoanele (narmate5 cu e)cepia personalului care asi'ur pa a i ordinea. B3C .ac judecarea (n edin pu$lic ar putea aduce atin'ere unor interese de stat5 moralei5 demnitii sau !ieii intime a unei persoane5 intereselor minorilor sau ale justiiei5 instana5 la cererea procurorului5 a prilor ori din 1-"

oficiu5 poate declara edin nepu$lic pentru tot cursul sau pentru o anumit parte a judecrii cau ei. B"C 3nstana poate de asemenea s declare edin nepu$lic la cererea unui martor5 dac prin ascultarea sa (n edin pu$lic s<ar aduce atin'ere si'uranei sau !ieii intime a acestuia sau a mem$rilor familiei sale ori la cererea procurorului5 a persoanei !tmate sau a prilor5 (n ca ul (n care o audiere (n pu$lic ar pune (n pericol confidenialitatea unor informaii. B#C .eclararea edinei nepu$lice se face (n edin pu$lic5 dup ascultarea prilor pre ente5 a persoanei !tmate i a procurorului. .ispo iia instanei este e)ecutorie. B%C :n timpul c6t edina este nepu$lic5 nu sunt admii (n sala de edin dec6t prile5 persoana !tmat5 repre entanii acestora5 a!ocaii i celelalte persoane a cror pre en este autori at de instan. B*C :n tot timpul c6t judecata se desfoar (n edin nepu$lic5 dosarul cau ei nu este pu$lic. Prile5 persoana !tmat5 repre entanii acestora5 a!ocaii i e)perii desemnai (n cau au dreptul de a lua cunotin de actele dosarului. B-C Preedintele completului are (ndatorirea de a aduce la cunotina persoanelor ce particip la judecata desfurat (n edin nepu$lic o$li'aia de a pstra confidenialitatea informaiilor o$inute pe parcursul procesului. B1C Pe durata judecii5 instana poate inter ice pu$licarea i difu area5 prin mijloace scrise sau audio<!i uale5 de te)te5 desene5 foto'rafii sau ima'ini de natur a de !lui identitatea persoanei !tmate5 a prii ci!ile5 a prii responsa$ile ci!ilmente sau a martorilor5 (n condiiile pre! ute (n alin. B3C sau (n alin. B"C. B10C 4oate actele dosarului sunt pu$lice. Art.:32. C$t%re% &(r#$'or '% .udec%t( B1C ;udecata poate a!ea loc numai dac prile sunt le'al citate i procedura este (ndeplinit. 3nculpatul5 partea ci!il5 partea responsa$il ci!ilmente5 a!ocaii i5 dup ca 5 repre entanii le'ali ai acestora5 precum i interpreii se citea din oficiu5 de ctre instan. B2C Pentru primul termen de judecat5 persoana !tmat se citea cu meniunea c se poate constitui parte ci!il p6n la (nceperea cercetrii judectoreti. B3C Nepre entarea prilor citate nu (mpiedic judecarea cau ei. +6nd instana consider c este necesar pre ena uneia dintre prile lips5 poate lua msuri pentru pre entarea acesteia5 am6n6nd (n acest scop judecata. B"C Partea pre ent la un termen nu mai este citat pentru termenele ulterioare5 c,iar dac ar lipsi la !reunul dintre aceste termene. 9ilitarii i deinuii sunt citai din oficiu la fiecare termen. B#C Pe tot parcursul judecii5 prile pot solicita5 oral sau (n scris5 ca judecata s se desfoare (n lips5 (n acest ca 5 nemaifiind citate pentru termenele urmtoare. 1-#

B%C 9artorii i e)perii se citea de instana de judecat5 potri!it dispo iiilor le'ale. B*C +6nd judecata se am6n5 prile i celelalte persoane care particip la proces iau (n cunotin noul termen de judecat. Prile care au solicitat ca judecata s se desfoare (n lips5 precum i prile care au primit personal citaia i au lipsit de la judecat (n mod nejustificat nu se mai citea pentru termenele urmtoare. B-C 2a cererea persoanelor care iau termenul (n cunotin5 instana le (nm6nea citaii5 spre a le ser!i drept justificare la locul de munc5 (n !ederea pre entrii la noul termen. Art.:3:. Co-&unere% $nst%n#e$ B1C 3nstana judec (n complet de judecat5 a crui compunere este cea pre! ut de le'e. B2C +ompletul de judecat tre$uie s rm6n acelai (n tot cursul judecrii cau ei. +6nd acest lucru nu este posi$il5 completul se poate sc,im$a p6n la (nceperea de $aterilor. B3C .up (nceperea de $aterilor5 orice sc,im$are inter!enit (n compunerea completului atra'e reluarea de $aterilor. Art.:3C. 6udec%t% de ur,en#( 7n c%u+e'e cu %rest%#$ &re)ent$) s%u %f'%#$ 7n %rest '% do-$c$'$u .ac (n cau sunt inculpai arestai pre!enti! sau aflai (n arest la domiciliu5 judecata se face de ur'en i cu precdere. Art.:33. As$,ur%re% %&(r(r$$ B1C Persoana !tmat5 inculpatul5 celelalte pri i a!ocaii acestora au dreptul s ia cunotin de actele dosarului (n tot cursul judecii. B2C +6nd !reuna din pri se afl (n stare de deinere5 preedintele completului ia msuri ca acesta s<i poat e)ercita dreptul pre! ut (n alin. B1C i s poat lua contact cu a!ocatul su. B3C :n cursul judecii5 prile au dreptul la un sin'ur termen pentru an'ajarea unui a!ocat i pentru pre'tirea aprrii. B"C :n mod e)cepional5 (n situaia (n care una dintre pri arat c (nele'e s renune la asistena juridic acordat de a!ocatul su ales5 instana !a acorda un alt termen pentru an'ajarea unui alt a!ocat i pre'tirea aprrii. B#C :n situaiile pre! ute (n alin. B1C E B"C5 acordarea (nlesnirilor necesare pre'tirii aprrii efecti!e tre$uie s fie conform respectrii termenului re ona$il al procesului penal .

1-%

Art.:38. Atr$1u#$$'e &re0ed$nte'u$ co-&'etu'u$ B1C Preedintele completului conduce edina5 (ndeplinind toate (ndatoririle pre! ute de le'e i decide asupra cererilor formulate de procuror5 persoana !tmat i de pri5 dac re ol!area acestora nu este dat (n cderea completului. B2C :n cursul judecii5 preedintele5 dup consultarea celorlali mem$ri ai completului5 poate respin'e (ntre$rile formulate de pri5 persoana !tmat i de procuror5 dac acestea nu sunt concludente i utile judecrii cau ei. B3C .ispo iiile preedintelui completului sunt o$li'atorii pentru toate persoanele pre ente (n sala de edin. Art.:3<. Str$,%re% c%u+e$ 0$ %&e'u' ce'or c$t%#$ B1C Preedintele completului anun5 potri!it ordinii de pe lista de edin5 cau a a crei judecare este la r6nd5 dispune a se face apelul prilor i al celorlalte persoane citate i constat care din ele s<au pre entat. :n ca ul participanilor care lipsesc !erific dac le<a fost (nm6nat citaia (n condiiile art.2%1 i dac i<au justificat (n !reun fel a$sena. B2C Prile i persoana !tmat se pot pre enta i participa la judecat c,iar dac nu au fost citate sau nu au primit citaia5 preedintele a!6nd (ndatorirea s sta$ileasc identitatea acestora. Art.:3>. As$,ur%re% ord$n$$ 0$ so'e-n$t(#$$ 0ed$n#e$ B1C Preedintele !e',ea asupra meninerii ordinii i solemnitii edinei5 put6nd lua msurile necesare (n acest scop. B2C Preedintele poate limita accesul pu$licului la edina de judecat5 in6nd seama de mrimea slii de edin. B3C Prile i persoanele care asist la edina de judecat sunt o$li'ate s pstre e disciplina edinei. B"C +6nd o parte sau oricare alt persoan tul$ur edina ori nesocotete msurile luate5 preedintele (i atra'e atenia s respecte disciplina5 iar (n ca de repetare ori de a$ateri 'ra!e5 dispune (ndeprtarea ei din sal. B#C Partea (ndeprtat este c,emat (n sal (nainte de (nceperea de $aterilor. Preedintele (i aduce la cunotin actele eseniale efectuate (n lips i (i citete declaraiile celor ascultai. .ac partea continu s tul$ure edina5 preedintele poate dispune din nou (ndeprtarea ei din sal5 de $aterile urm6nd a a!ea loc (n lipsa acesteia. B%C .ac partea continu s tul$ure edina i cu oca ia pronunrii ,otr6rii5 preedintele completului poate dispune (ndeprtarea ei din sal5 (n acest ca ,otr6rea urm6nd a<i fi comunicat. B*C +ompletul de judecat poate inter ice a!ocatului dreptul de a asi'ura aprarea unei pri (n proces sau a persoanei !tmate dac5 dup ce a fost a!erti at s respecte disciplina i sancionat potri!it pre!ederilor art.2-35 alin. 1-*

B"C5 lit.'5 continu s tul$ure edina. :n acest ca 5 prii (n cau i se !a cere s an'aje e un alt a!ocat5 judecata fiind am6nat (n acest scop. Preedintele completului informea $aroul de a!ocai asupra acestei msuri. B-C .ac inculpatul5 persoana !tmat5 partea ci!il sau partea responsa$il ci!ilmente refu s an'aje e alt a!ocat i asistena juridic este o$li'atorie5 completul procedea la desemnarea unui a!ocat din oficiu5 cruia (i acord (nlesnirile i timpul necesar pre'tirii aprrii. :n ca ul (n care asistena juridic nu este o$li'atorie judecata se !a desfura (n continuare. Art.:3=. Const%t%re% $nfr%c#$un$'or de %ud$en#( B1C .ac (n cursul edinei se s!6rete o fapt pre! ut de le'ea penal5 procurorul de edin constat acea fapt i (l identific pe fptuitor. Procesul< !er$al (ntocmit se trimite procurorului competent. B2C Procurorul care particip la judecat poate declara c pune (n micare aciunea penal5 (l poate reine pe inculpat i poate solicita completului de judecat arestarea pre!enti! a acestuia. Soluionarea propunerii de arestare pre!enti! se face de ctre instan cu respectarea dispo iiilor art.231 i 2"0. B3C .ac propunerea este admis5 preedintele completului emite un mandat de arestare a inculpatului. .espre luarea acestei msuri se face meniune (n (nc,eierea de edin. 3nculpatul este trimis de (ndat procurorului competent (mpreun cu procesul<!er$al i cu mandatul de arestare. Art.:84. Pre,(t$re% 0ed$n#e$ de .udec%t( B1C :n !ederea reparti rii pe complete i a sta$ilirii primului termen de judecat5 dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii pronunate (n camera preliminar5 dosarele nou formate !or fi transmise5 dup (nre'istrare (n re'istratura instanei5 persoanei desemnate cu reparti area aleatorie a cau elor. B2C Preedintele completului de judecat are (ndatorirea s ia din timp toate msurile necesare5 pentru ca la termenul de judecat fi)at judecarea cau ei s nu sufere am6nare. B3C :n acest scop5 dosarele reparti ate pe complete (n mod aleatoriu !or fi preluate de preedintele completului5 care !a lua msurile necesare (n scopul pre'tirii judecii5 astfel (nc6t s se asi'ure soluionarea cu celeritate a cau ei. B"C :n ca urile (n care asistena juridic este o$li'atorie5 preedintele completului !a lua msuri pentru desemnarea a!ocatului din oficiu. B#C :n situaia (n care (n aceeai cau au calitatea de inculpat at6t persoana juridic5 c6t i repre entanii le'ali ai acesteia5 preedintele !erific dac inculpatul persoan juridic i<a desemnat un repre entant5 iar5 (n ca contrar5 procedea la desemnarea unui repre entant5 din r6ndul practicienilor (n insol!en. B%C .e asemenea5 preedintele !erific (ndeplinirea dispo iiilor pri!ind citarea i5 dup ca 5 procedea la completarea acestora. 1--

B*C Preedintele completului se (n'rijete ca lista cau elor fi)ate pentru judecat s fie (ntocmit i afiat la instan5 cu 2" de ore (naintea termenului de judecat. B-C 2a (ntocmirea listei se ine seama de data intrrii cau elor la instan5 d6ndu<se (nt6ietate cau elor (n care sunt deinui sau arestai la domiciliu i celor cu pri!ire la care le'ea pre!ede c judecata se face de ur'en. Art. :81. M(sur$'e &re)ent$)e 7n cursu' .udec(#$$ B1C 3nstana se pronun5 la cerere sau din oficiu5 cu pri!ire la luarea5 (nlocuirea5 re!ocarea sau (ncetarea de drept a msurilor pre!enti!e. B2C :n cau ele (n care fa de inculpat s<a dispus o msur pre!enti!5 instana este datoare s !erifice5 (n cursul judecii5 (n edin pu$lic5 le'alitatea i temeinicia msurii pre!enti!e5 proced6nd potri!it dispo iiilor art. 20*. Art.:82. P%rt$c$&%re% &rocuroru'u$ '% .udec%t( 0$ dre&tur$'e %cestu$% B1C Participarea procurorului la judecat este o$li'atorie. B2C :n cursul judecii5 procurorul e)ercit rol acti!5 (n !ederea aflrii ade!rului i a respectrii dispo iiilor le'ale. B3C :n cursul judecii5 procurorul poate formula cereri5 ridica e)cepii i pune conclu ii. +ererile i conclu iile procurorului tre$uie s fie moti!ate. B"C +6nd (n cursul judecii se constat c a inter!enit !reuna din cau ele care (mpiedic e)ercitarea aciunii penale5 procurorul poate pune5 dup ca 5 conclu ii de ac,itare sau de (ncetare a procesului penal. Art. :8:. P%rt$c$&%re% $ncu'&%tu'u$ '% .udec%t( 0$ dre&tur$'e %cestu$% B1C ;udecata cau ei are loc (n pre ena inculpatului. Aducerea inculpatului aflat (n stare de deinere la judecat este o$li'atorie. B2C ;udecata poate a!ea loc (n lipsa inculpatului dac acesta este disprut5 se sustra'e de la judecat ori i<a sc,im$at adresa fr a o aduce la cunotina or'anelor judiciare i nu i se cunoate noua adres. B3C ;udecata poate de asemenea a!ea loc (n lipsa inculpatului dac5 dei le'al citat5 acesta lipsete (n mod nejustificat de la judecarea cau ei. B"C Pe tot parcursul judecii5 inculpatul5 inclusi! (n ca ul (n care este pri!at de li$ertate5 poate cere5 (n scris5 s fie judecat (n lips5 fiind repre entat de a!ocatul su ales sau din oficiu. B#C .ac aprecia necesar pre ena inculpatului5 instana poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere. Art.:8C. P%rt$c$&%re% ce'or'%'te &(r#$ '% .udec%t( 0$ dre&tur$'e %cestor% B1C Partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente pot fi repre entate de a!ocat. 1-1

B2C Partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente pot formula cereri5 ridica e)cepii i pune conclu ii. Art.:83. P%rt$c$&%re% &erso%ne$ )(t(-%te '% .udec%t( 0$ dre&tur$'e %ceste$% B1C Persoana !tmat poate fi repre entat de a!ocat. B2C Persoana !tmat poate formula cereri de administrare de pro$e de ctre instan5 poate ridica e)cepii i pune conclu ii pe latura penal a cau ei. Art.:88. Sus&end%re% .udec(#$$ B1C +6nd se constat pe $a a unei e)perti e medico<le'ale c inculpatul sufer de o $oal 'ra!5 care (l (mpiedic s participe la judecat5 instana dispune5 prin (nc,eiere5 suspendarea procesului penal p6n c6nd starea sntii inculpatului !a permite participarea acestuia la judecat. B2C .ac sunt mai muli inculpai5 iar temeiul suspendrii pri!ete numai pe unul dintre ei i disjun'erea nu este posi$il5 se dispune suspendarea (ntre'ii cau e. B3C Suspendarea judecii se dispune i pe perioada desfurrii procedurii de mediere5 potri!it le'ii. B"C :nc,eierea dat (n prim instan prin care s<a dispus suspendarea cau ei poate fi atacat separat cu contestaie la instana ierar,ic superioar (n termen de 2" de ore de la pronunare5 pentru cei pre eni5 i de la comunicare5 pentru cei lips. +ontestaia nu suspend e)ecutarea i se judec (n termen de 3 ile de la primirea dosarului. B#C Procesul penal se reia din oficiu de (ndat ce inculpatul poate participa la judecat sau la (nc,eierea procedurii de mediere5 potri!it le'ii. B%C 3nstana de judecat este o$li'at s !erifice periodic5 dar nu mai t6r iu de 3 luni5 dac mai su$ ist cau a care a determinat suspendarea judecii. B*C .ac inculpatul se afl (n arest la domiciliu sau este arestat pre!enti!5 se aplic (n mod corespun tor pre!ederile art.20*. B-C :n ca ul (n care a fost ridicat o e)cepie de neconstituonalitate5 instana nu poate suspenda judecarea cau ei. Art.:8<. Sus&end%re% .udec(#$$ 7n c%+ de e?tr(d%re %ct$)( B1C :n ca ul (n care5 potri!it le'ii5 se cere e)trdarea unei persoane (n !ederea judecrii (ntr<o cau penal5 instana pe rolul creia se afl cau a poate dispune5 prin (nc,eiere moti!at5 suspendarea judecii p6n la data la care statul solicitat !a comunica ,otr6rea sa asupra cererii de e)trdare. :nc,eierea instanei este supus contestaiei (n termen de 2" de ore de la pronunare5 pentru cei pre eni5 i de la comunicare5 pentru cei lips5 la instana ierar,ic superioar. +ontestaia se judec (n termen de # ile de la primirea dosarului5 fr participarea procurorului i a prilor. 110

B2C .ac se solicit e)trdarea unui inculpat judecat (ntr<o cau cu mai muli inculpai5 instana poate dispune5 (n interesul unei $une judeci5 disjun'erea cau ei. Art.:8>. Note &r$)$nd desf(0ur%re% 0ed$n#e$ de .udec%t( B1C .esfurarea edinei de judecat se (nre'istrea cu mijloace te,nice audio. B2C :n cursul edinei de judecat 'refierul ia note cu pri!ire la desfurarea procesului. Procurorul i prile pot cere citirea notelor i !i area lor de ctre preedinte. B3C .up terminarea edinei de judecat5 participanii la proces primesc5 la cerere5 c6te o copie de pe notele 'refierului. B"C Notele 'refierului pot fi contestate p6n la termenul urmtor. B#C :n ca de contestare5 de ctre participanii la proces5 a notelor 'refierului5 acestea !or fi !erificate i5 e!entual5 completate ori rectificate pe $a a (nre'istrrilor din edina de judecat. Art.:8=. Ae'u' ;ot(rBr$'or B1C Aotr6rea prin care cau a este soluionat de prima instan de judecat sau prin care aceasta se de (n!estete fr a soluiona cau a se numete sentin. 3nstana se pronun prin sentin i (n alte situaii pre! ute de le'e. B2C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra apelului5 recursului (n casaie5 recursului (n interesul le'ii se numete deci ie. 3nstana se pronun prin deci ie i (n alte situaii pre! ute de le'e. B3C4oate celelalte ,otr6ri pronunate de instane (n cursul judecii se numesc (nc,eieri. B"C .esfurarea procesului (n edina de judecat se consemnea (ntr<o (nc,eiere care cuprinde: aC iua5 luna5 anul i denumirea instaneiD $C meniunea dac edina a fost sau nu pu$licD cC numele i prenumele judectorilor5 procurorului i 'refieruluiD dC numele i prenumele prilor5 a!ocailor i ale celorlalte persoane care particip (n proces i care au fost pre ente la judecat5 precum i ale celor care au lipsit5 cu artarea calitii lor procesuale i cu meniunea pri!itoare la (ndeplinirea proceduriiD eC enunarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis (n judecat i te)tele de le'e (n care a fost (ncadrat faptaD fC mijloacele de pro$ care au fost supuse de $aterii contradictoriiD 'C cererile de orice natur formulate de procuror5 de pri i de ceilali participani la procesD ,C conclu iile procurorului i ale prilorD iC msurile luate (n cursul edinei. 111

B#C :nc,eierea se (ntocmete de 'refier (n termen de *2 de ore de la terminarea edinei i se semnea de preedintele completului de judecat i de 'refier. B%C +6nd ,otr6rea se pronun (n iua (n care a a!ut loc judecata5 nu se (ntocmete o (nc,eiere separat. CAPITOLUL II 6udec%t% 7n &r$-( $nst%n#( SECIUNEA 1 Desfurarea judecrii cauzelor Art.:<4. O1$ectu' .udec(#$$ ;udecata se mr'inete la fapta i la persoana artate (n actul de sesi are a instanei. Art.:<1. !er$f$c(r$ &r$)$to%re '% $ncu'&%t B1C 2a termenul de judecat5 dup stri'area cau ei i apelul prilor5 preedintele !erific identitatea inculpatului. B2C :n ca ul inculpatului persoan juridic5 preedintele face !erificri cu pri!ire la denumire5 sediul social i sediile secundare5 codul unic de identificare5 identitatea i calitatea persoanelor a$ilitate s (l repre inte. Art. :<2. M(sur$ &re-er,(to%re &r$)$nd -%rtor$$/ e?&er#$$ 0$ $nter&re#$$ B1C .up apelul martorilor5 e)perilor i interpreilor5 preedintele cere martorilor pre eni s prseasc sala de edin i le pune (n !edere s nu se (ndeprte e fr (ncu!iinarea sa. B2C E)perii rm6n (n sala de edin5 afar de ca ul (n care instana dispune altfel. B3C 9artorii5 e)perii i interpreii pre eni pot fi ascultai5 c,iar dac nu au fost citai sau nu au primit citaie5 (ns numai dup ce s<a sta$ilit identitatea lor5 in6ndu<se seama de dispo iiile art.120. Art. :<:. 6udec%t% &e 1%+% &ro1e'or %d-$n$str%te 7n f%+% de ur-(r$re &en%'( B1C P6n la (nceperea cercetrii judectoreti5 inculpatul poate declara5 personal sau prin (nscris autentic5 c recunoate s!6rirea faptelor reinute (n actul de sesi are a instanei i solicit ca judecata s se fac (n $a a pro$elor administrate (n fa a de urmrire penal. 112

B2C ;udecata nu poate a!ea loc (n $a a pro$elor administrate (n fa a de urmrire penal5 dec6t dac inculpatul declar c recunoate (n totalitate faptele reinute (n actul de sesi are a instanei i nu solicit administrarea de pro$e. B3C 2a termenul de judecat5 c6nd cau a se afl (n stare de judecat5 instana (ntrea$ pe inculpat dac solicit ca judecata s ai$ loc (n $a a pro$elor administrate (n fa a de urmrire penal i acord cu!6ntul procurorului5 celorlalte pri i persoanei !tmate asupra cererii formulate. B"C 3nstana de judecat admite cererea atunci c6nd5 din pro$ele administrate5 re ult c faptele inculpatului sunt sta$ilite i sunt suficiente date cu pri!ire la persoana sa pentru a permite sta$ilirea unei pedepse i procedea la ascultarea inculpatului5 potri!it art. 3**. B#C .up admiterea cererii5 instana poate dispune5 din oficiu5 administrarea de pro$e5 dac se consider necesar5 pentru justa soluionare a cau ei. B%C :n ca de admitere a cererii5 preedintele e)plic persoanei !tmate c se poate constitui parte ci!il i (ntrea$ pe partea ci!il i pe partea responsa$il ci!ilmente dac propun administrarea de pro$e. 3nstana poate dispune disjun'erea aciunii ci!ile5 potri!it art. 2#5 dac pentru soluionarea acesteia este necesar administrarea de pro$e5 prin care s<ar prelun'i (n mod nejustificat soluionarea aciunii penale. B*C :n ca de admitere a cererii5 dispo iiile art. 3-# i 311<31# se aplic (n mod corespun tor. B-C 3nculpatul $eneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps pre! ute de le'e5 (n ca ul pedepsei (nc,isorii i de reducerea cu o ptrime a limitelor de pedeaps pre! ute de le'e5 (n ca ul pedepsei amen ii. .ac pedeapsa pre! ut de le'e este deteniunea pe !ia se aplic pedeapsa (nc,isorii de la 10 la 20 de ani. B1C :n ca de respin'ere a cererii5 instana procedea potri!it art. 3*# E "0*. Art. :<C. L(-ur$r$/ e?ce&#$$ 0$ cerer$ B1C .ac inculpatul nu solicit ca judecata s ai$ loc pe $a a pro$elor administrate (n fa a de urmrire penal sau dac cererea sa a fost respins5 preedintele pune (n !edere persoanei !tmate c se poate constitui parte ci!il p6n la (nceperea cercetrii judectoreti. B2C Preedintele (ntrea$ procurorul5 prile i persoana !tmat dac propun administrarea de pro$e. B3C Pro$ele administrate (n cursul urmririi penale i necontestate de ctre pri nu se readministrea (n cursul cercetrii judectoreti. Acestea sunt puse (n de $aterea contradictorie a prilor i sunt a!ute (n !edere de instan la deli$erare. B"C Pro$ele pre! ute (n alin. B3C pot fi administrate din oficiu de instan5 dac se consider necesar5 pentru justa soluionare a cau ei. 113

B#C :n ca ul c6nd se propun pro$e5 tre$uie s se arate faptele i (mprejurrile ce urmea a fi do!edite5 mijloacele prin care pot fi administrate aceste pro$e5 locul unde se afl aceste mijloace5 iar (n ce pri!ete martorii i e)perii5 identitatea i adresa acestora. B%C Procurorul5 persoana !tmat i prile pot cere administrarea de pro$e noi i (n cursul cercetrii judectoreti. B*C 3nstana poate dispune din oficiu administrarea de pro$e necesare pentru aflarea ade!rului i justa soluionare a cau ei. Art.:<3. Ord$ne% cercet(r$$ .udec(tore0t$ B1C 3nstana (ncepe efectuarea cercetrii judectoreti5 c6nd cau a se afl (n stare de judecat. B2C &rdinea de efectuare a actelor de cercetare judectoreasc este cea pre! ut (n dispo iiile cuprinse (n pre enta seciune. B3C .up ascultarea inculpatului5 a persoanei !tmate5 a prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente se procedea la administrarea pro$elor (ncu!iinate procurorului5 precum i persoanei !tmate i prilor anterior menionate5 potri!it art. 3*". B"C Administrarea de pro$e din oficiu poate fi fcut oric6nd pe parcursul cercetrii judectoreti. B#C 3nstana poate dispune unele sc,im$ri ale ordinii5 c6nd aceasta este necesar pentru $una desfurare a cercetrii judectoreti. Art. :<8. "nce&ere% cercet(r$$ .udec(tore0t$ Preedintele dispune ca procurorul s dea citire sau s fac o pre entare succint a actului de sesi are a instanei5 dup care e)plic inculpatului (n ce const (n!inuirea ce i se aduce. 4otodat5 (ntiinea pe inculpat cu pri!ire la dreptul de a nu face nici o declaraie5 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate fi folosit i (mpotri!a sa5 precum i cu pri!ire la dreptul de a pune (ntre$ri coinculpailor5 persoanei !tmate5 celorlalte pri5 martorilor5 e)perilor i de a da e)plicaii (n tot cursul cercetrii judectoreti5 c6nd socotete c este necesar. Art. :<<. Ascu't%re% $ncu'&%tu'u$ B1C 3nculpatul este lsat s arate tot ce tie despre fapta pentru care a fost trimis (n judecat5 apoi i se pot pune (ntre$ri de ctre procuror5 de persoana !tmat5 de partea ci!il5 de partea responsa$il ci!ilmente5 de ceilali inculpai i de a!ocatul inculpatului a crui ascultare se face. Preedintele i ceilali mem$ri ai completului pot de asemenea pune (ntre$ri5 dac aprecia necesar5 pentru justa soluionare a cau ei. B2C 3nstana poate respin'e (ntre$rile care nu sunt concludente i utile cau ei. :ntre$rile respinse se consemnea (n (nc,eierea de edin. 11"

B3C Procurorul are o$li'aia de a (ntre$a inculpatul dac (i manifest acordul de a presta o munc neremunerat (n folosul comunitii5 (n ca ul (n care !a fi 'sit !ino!at. B"C +6nd inculpatul nu<i mai amintete anumite fapte sau (mprejurri sau c6nd e)ist contra iceri (ntre declaraiile fcute de inculpat (n instan i cele date anterior5 la cerere5 preedintele cere acestuia e)plicaii i poate da citire5 (n (ntre'ime sau (n parte5 declaraiilor anterioare date (n pre ena a!ocatului su. B#C +6nd inculpatul refu s dea declaraii5 instana dispune citirea declaraiilor pe care acesta le<a dat anterior5 (n pre ena a!ocatului su. B%C 3nculpatul poate fi reascultat ori de c6te ori este necesar. Art. :<>. Ascu't%re% co$ncu'&%#$'or B1C .ac sunt mai muli inculpai5 ascultarea fiecruia dintre ei se face (n pre ena celorlali inculpai. B2C +6nd interesul aflrii ade!rului o cere5 instana poate dispune ascultarea !reunuia dintre inculpai5 fr ca ceilali s fie de fa. B3C .eclaraiile luate separat sunt citite (n mod o$li'atoriu celorlali inculpai5 dup ascultarea lor. B"C 3nculpatul poate fi din nou ascultat (n pre ena celorlali inculpai sau a unora dintre ei. Art. :<=. Ascu't%re% &erso%ne$ )(t(-%te/ % &(r#$$ c$)$'e 0$ % &(r#$$ res&ons%1$'e c$)$'-ente B1C 3nstana procedea la ascultarea persoanei !tmate5 a prii ci!ile i a prii responsa$ile ci!ilmente potri!it dispo iiilor art.101 E 1105 dup ascultarea inculpatului i5 dup ca 5 a coinculpailor B2C Persoanele menionate sunt lsate s arate tot ce tiu despre fapta care face o$iectul judecii5 apoi li se pot pune (ntre$ri de ctre procuror5 inculpat5 a!ocatul inculpatului5 persoana !tmat5 partea ci!il5 partea responsa$il ci!ilmente i a!ocaii acestora. Preedintele i ceilali mem$ri ai completului pot de asemenea pune (ntre$ri5 dac aprecia necesar5 pentru justa soluionare a cau ei. B3C 3nstana poate respin'e (ntre$rile care nu sunt concludente i utile cau ei. :ntre$rile respinse se consemnea (n (nc,eierea de edin. B"C Persoana !tmat5 partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente pot fi reascultate ori de c6te ori este necesar. Art. :>4. Ascu't%re% -%rtoru'u$ 0$ % e?&ertu'u$ B1C Ascultarea martorului se face potri!it dispo iiilor art.11* < 1225 care se aplic (n mod corespun tor. B2C .ac martorul a fost propus de ctre procuror5 acestuia i se pot pune (ntre$ri de ctre procuror5 inculpat5 persoana !tmat5 partea ci!il5 partea 11#

responsa$il ci!ilmente. .ac martorul sau e)pertul a fost propus de ctre una din pri5 i se pot pune (ntre$ri de ctre aceasta5 de ctre procuror5 persoana !tmat i de ctre celelalte pri. B3C Preedintele i ceilali mem$ri ai completului pot adresa (ntre$ri martorului sau e)pertului ori de c6te ori consider necesar5 pentru justa soluionare a cau ei. B"C 3nstana poate respin'e (ntre$rile care nu sunt concludente i utile cau ei. :ntre$rile respinse se consemnea (n (nc,eierea de edin. B#C 9artorul care posed un (nscris (n le'tur cu depo iia fcut poate s<l citeasc (n instan. Procurorul i prile au dreptul s e)amine e (nscrisul5 iar instana poate dispune reinerea (nscrisului la dosar5 (n ori'inal sau (n copie. B%C .ac ascultarea !reunuia dintre martori nu mai este posi$il5 iar (n fa a de urmrire penal inculpatul sau a!ocatul acestuia a asistat la ascultarea sa sau acesta a fost ascultat de ctre judectorul de drepturi i li$erti (n condiiile art. 30*5 instana dispune citirea depo iiei date de acesta (n cursul urmririi penale i ine seama de ea la judecarea cau ei. B*C .ac unul sau mai muli martori lipsesc5 instana poate dispune moti!at fie continuarea judecii5 fie am6narea cau ei. 9artorul a crui lips nu este justificat poate fi adus silit cu mandat de aducere. B-C 9artorii ascultai rm6n (n sal5 la dispo iia instanei5 p6n la terminarea actelor de cercetare judectoreasc care se efectuea (n edina respecti!. .ac instana 'sete necesar5 poate dispune retra'erea lor sau a unora dintre ei5 din sala de edin5 (n !ederea reaudierii ori a confruntrii lor. B1C 3nstana5 dup ascultarea conclu iilor procurorului5 persoanei !tmate i ale prilor5 poate (ncu!iina plecarea martorilor dup ascultarea lor. B10C .ispo iiile alin.B1C < B1C se aplic (n mod corespun tor i (n ca de ascultare a e)pertului sau interpretului. B11C .ispo iiile art.12- < 133 se aplic (n mod corespun tor5 atunci c6nd este ca ul. Art. :>1. Conse-n%re% dec'%r%#$$'or .eclaraiile inculpailor5 ale martorilor ori ale altor persoane audiate (n cau 5 inclusi! (ntre$rile adresate acestora de oricare dintre pri sau de instana de judecat5 se consemnea (ntocmai (n condiiile pre! ute de art. 10- alin. B1C E B"C5 (ntre$rile respinse urm6nd a fi consemnate (n (nc,eierea de edin potri!it art. 3** E 3*1. Art. :>2. Renun#%re% '% &ro1e 0$ $-&os$1$'$t%te% %d-$n$str(r$$ &ro1e'or B1C Procurorul5 persoana !tmat i prile pot renuna la pro$ele pe care le<au propus. B2C .up punerea (n discuie a renunrii5 instana poate dispune ca pro$a s nu mai fie administrat5 dac nu mai este necesar. 11%

B3C .ac (n cursul cercetrii judectoreti administrarea unei pro$e anterior admise apare inutil sau nu mai este posi$il5 instana5 dup ce ascult procurorul5 persoana !tmat i prile5 poate dispune ca acea pro$ s nu mai fie administrat. B"C .ac imposi$ilitatea de administrare se refer la o pro$ administrat (n fa a de urmrire penal i (ncu!iinat de instan5 aceasta este pus (n discuia prilor5 a persoanei !tmate i a procurorului i se ine seama de ea la judecarea cau ei. Art. :>:. Pre+ent%re% -$.'o%ce'or -%ter$%'e de &ro1( +6nd (n cau a supus judecii e)ist mijloace materiale de pro$5 instana5 la cerere sau din oficiu5 dispune aducerea i pre entarea acestora. Art. :>C. A-Bn%re% &entru &ro1e no$ .ac din cercetarea judectoreasc re ult c pentru lmurirea faptelor sau (mprejurrilor cau ei este necesar administrarea unor pro$e noi5 instana dispune fie judecarea cau ei (n continuare5 fie am6narea ei. Art. :>3. Sc;$-1%re% 7nc%dr(r$$ .ur$d$ce .ac (n cursul judecii se consider c (ncadrarea juridic dat faptei prin actul de sesi are urmea a fi sc,im$at5 instana este o$li'at s pun (n discuie noua (ncadrare i s atra' atenia inculpatului c are dreptul s cear lsarea cau ei mai la urm sau e!entual am6narea judecii5 pentru a<i pre'ti aprarea. Art. :>8. E?t$ndere% %c#$un$$ &en%'e B1C .ac (n cursul judecii se descoper (n sarcina inculpatului date cu pri!ire i la alte acte materiale care intr (n coninutul infraciunii pentru care a fost trimis (n judecat sau cu pri!ire la s!6rirea unei alte fapte pre! ute de le'ea penal5 procurorul poate declara c e)tinde aciunea penal i cu pri!ire la aceste acte5 respecti! (n ce pri!ete aceast fapt. B2C :n cursul judecii5 c6nd se descoper date cu pri!ire la participarea i a unei alte persoane la s!6rirea faptei pre! ute de le'ea penal puse (n sarcina inculpatului sau date cu pri!ire la s!6rirea unei fapte pre! ute de le'ea penal de ctre o alt persoan5 procurorul poate declara c e)tinde aciunea penal i cu pri!ire la aceast persoan. B3C 3nstana dispune trimiterea cau ei la procuror5 (n limitele e)tinderii declarate de acesta5 potri!it alin. B1C i B2C.

11*

Art. :><. Ter-$n%re% cercet(r$$ .udec(tore0t$ B1C :nainte de a declara terminat cercetarea judectoreasc5 preedintele (ntrea$ pe procuror5 persoana !tmat i pe pri dac mai au de dat e)plicaii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetrii judectoreti. B2C .ac nu s<au formulat cereri sau dac cererile formulate au fost respinse5 ori dac s<au efectuat completrile cerute5 preedintele declar terminat cercetarea judectoreasc. Art. :>>. *e+1%ter$'e 0$ ord$ne% 7n c%re se d( cu)Bntu' B1C .up terminarea cercetrii judectoreti se trece la de $ateri5 d6ndu<se cu!6ntul (n urmtoarea ordine: procurorului5 persoanei !tmate5 prii ci!ile5 prii responsa$ile ci!ilmente i inculpatului. B2C Preedintele poate da cu!6ntul i (n replic5 respect6ndu<se aceeai ordine. B3C .urata conclu iilor procurorului5 ale prilor ale persoanei !tmate i ale a!ocailor acestora poate fi limitat. Preedintele completului poate ,otr( c acestea tre$uie s ai$ o durat (n timp similar. B"C Preedintele are dreptul s (ntrerup pe cei care au cu!6ntul5 dac (n susinerile lor depesc limitele cau ei ce se judec. B#C +6nd !reuna din pri are mai muli a!ocai5 doar unul dintre acetia5 la ale'erea prii5 are dreptul de a pune conclu ii. B%C Pentru moti!e temeinice de $aterile pot fi (ntrerupte. :ntreruperea nu poate fi mai mare de # ile. Art. :>=. U't$-u' cu)Bnt %' $ncu'&%tu'u$ B1C :nainte de a (nc,eia de $aterile5 preedintele d ultimul cu!6nt inculpatului personal. B2C :n timpul (n care inculpatul are ultimul cu!6nt5 nu i se pot pune (ntre$ri. .ac inculpatul rele! fapte sau (mprejurri noi5 eseniale pentru soluionarea cau ei5 instana dispune reluarea cercetrii judectoreti. Art. :=4. Conc'u+$$ scr$se B1C 3nstana5 c6nd socotete necesar5 poate cere prilor5 dup (nc,iderea de $aterilor5 s depun conclu ii scrise. B2C Procurorul5 persoana !tmat i prile pot depune conclu ii scrise5 c,iar dac nu au fost cerute de instan.

11-

SECIUNEA a 2-a Deliberarea i %otr'rea instanei Art. :=1. So'u#$on%re% c%u+e$ B1C .eli$erarea i pronunarea ,otr6rii se fac (n edina (n care au a!ut loc de $aterile sau la o dat ulterioar5 dar nu mai t6r iu de 1# ile de la (nc,iderea de $aterilor. B2C :n situaii e)cepionale5 c6nd raportat la comple)itatea cau ei deli$erarea i pronunarea nu pot a!ea loc (n termenul pre! ut la alin. B1C instana poate am6na pronunarea o sin'ur dat pentru cel mult 1# ile. B3C Preedintele completului informea prile pre ente asupra datei la care se !a pronuna ,otr6rea. Art. :=2. *e'$1er%re% B1C 2a deli$erare iau parte numai mem$rii completului (n faa cruia a a!ut loc de $aterea. B2C +ompletul de judecat deli$erea (n secret. Art. :=:. O1$ectu' de'$1er(r$$ B1C +ompletul de judecat deli$erea mai (nt6i asupra c,estiunilor de fapt i apoi asupra c,estiunilor de drept. B2C .eli$erarea poart asupra e)istenei faptei i !ino!iei inculpatului5 asupra sta$ilirii pedepsei5 asupra sta$ilirii msurii educati!e ori msurii de si'uran5 dac este ca ul s fie luat5 precum i asupra deducerii duratei msurilor pre!enti!e pri!ati!e de li$ertate i a internrii medicale. B3C +ompletul de judecat deli$erea i asupra reparrii pa'u$ei produse prin infraciune5 asupra msurilor pre!enti!e i asi'urtorii5 a mijloacelor materiale de pro$5 a c,eltuielilor judiciare5 precum i asupra oricrei alte pro$leme pri!ind justa soluionare a cau ei. B"C 4oi mem$rii completului de judecat au (ndatorirea s<i spun prerea asupra fiecrei c,estiuni. B#C Preedintele (i spune prerea cel din urm. Art. :=C. Lu%re% ;ot(rBr$$ B1C Aotr6rea tre$uie s fie re ultatul acordului mem$rilor completului de judecat asupra soluiilor date c,estiunilor supuse deli$errii. B2C +6nd unanimitatea nu poate fi (ntrunit5 ,otr6rea se ia cu majoritate. B3C .ac din deli$erare re ult mai mult dec6t dou preri5 judectorul care opinea pentru soluia cea mai se!er tre$uie s se alture celei mai apropiate de prerea sa. 111

B"C 9oti!area opiniei separate este o$li'atorie. B#C :n situaia (n care (n cadrul completului de judecat nu se poate (ntruni majoritatea ori unanimitatea5 judecarea cau ei se reia (n complet de di!er'en. Art. :=3. Re'u%re% cercet(r$$ .udec(tore0t$ s%u % de+1%ter$'or B1C .ac (n cursul deli$errii instana aprecia c o anumit (mprejurare tre$uie lmurit i c este necesar reluarea cercetrii judectoreti5 repune cau a pe rol. B2C .ac lmurirea acelei (mprejurri se poate face numai prin reluarea de $aterilor5 instana o !a pune (n discuie (n aceeai edin5 dac este posi$il5 sau (n alt edin (n continuare. Art. :=8. Re+o')%re% %c#$un$$ &en%'e B1C 3nstana ,otrte asupra (n!inuirii aduse inculpatului5 pronun6nd5 dup ca 5 condamnarea5 renunarea la aplicarea pedepsei5 am6narea aplicrii pedepsei5 ac,itarea sau (ncetarea procesului penal. B2C +ondamnarea se pronun dac instana constat5 dincolo de orice (ndoial re ona$il5 c fapta e)ist5 constituie infraciune i a fost s!6rit de inculpat. B3C Renunarea la aplicarea pedepsei se pronun (n condiiile art.-0 < -2 din +odul penal. B"C Am6narea aplicrii pedepsei se pronun (n condiiile art.-3 < 10 din +odul penal. B#C Ac,itarea inculpatului se pronun (n ca ul pre! ut la art.1# alin.B1C lit.aC i $C. B%C :ncetarea procesului penal se pronun (n ca urile pre! ute la art.1# alin.B1C lit.cC < iC. B*C .ac inculpatul a cerut continuarea procesului penal potri!it art .1* i se constat c sunt incidente ca urile pre! ute la art.1# lit. aC i $C5 instana de judecat pronun ac,itarea. B-C .ac inculpatul a cerut continuarea procesului penal potri!it art.1* i se constat c nu sunt incidente ca urile pre! ute la art.1# lit.aC i $C5 instana de judecat pronun (ncetarea procesului penal. B1C :n ca ul (n care (n cursul urmririi penale5 al procedurii de camer preliminar sau al judecii5 fa de inculpat s<a luat msura pre!enti! a controlului judiciar pe cauiune sau s<a dispus (nlocuirea unei alte msuri pre!enti!e cu msura pre!enti! a controlului judiciar pe cauiune i inculpatul este condamnat la pedeapsa amen ii5 instana dispune plata acesteia din cauiune5 potri!it dispo iiilor art. 21*. Art. :=<. Re+o')%re% %c#$un$$ c$)$'e B1C 3nstana se pronun prin aceeai ,otr6re i asupra aciunii ci!ile. 200

B2C :n ca ul c6nd admite aciunea ci!il5 instana e)aminea 5 potri!it art.2#0 < 2## necesitatea lurii msurilor asi'urtorii pri!ind reparaiile ci!ile5 dac asemenea msuri nu au fost luate anterior. B3C .e asemenea5 instana se pronun prin ,otr6re i asupra restituirii lucrurilor i resta$ilirii situaiei anterioare5 potri!it dispo iiilor art.2#% i 2#*. B"C .ispo iiile din ,otr6re pri!ind luarea msurilor asi'urtorii sunt e)ecutorii. B#C :n ca ul (n care5 potri!it dispo iiilor art.2" alin.B#C5 instana las nesoluionat aciunea ci!il5 msurile asi'urtorii se menin. Aceste msuri (ncetea de drept dac persoana !tmat nu introduce aciune (n faa instanei ci!ile (n termen de 30 de ile de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii. B%C :n ca ul (n care (n cursul urmririi penale5 al procedurii de camer preliminar sau al judecii5 fa de inculpat s<a luat msura pre!enti! a controlului judiciar pe cauiune sau s<a dispus (nlocuirea unei alte msuri pre!enti!e cu msura pre!enti! a controlului judiciar pe cauiune i este admis aciunea ci!il5 instana dispune plata din cauiune a desp'u$irilor acordate pentru repararea pa'u$elor cau ate de infraciune5 potri!it dispo iiilor art. 21*. Art. :=>. C;e'tu$e'$ .ud$c$%re 3nstana se pronun prin ,otr6re i asupra c,eltuielilor judiciare5 potri!it dispo iiilor pre! ute (n art. 2*2 < 2*%. Art. :==. *$s&o+$#$$ cu &r$)$re '% -(sur$'e &re)ent$)e B1C 3nstana are o$li'aia ca5 prin ,otr6re5 s se pronune asupra meninerii sau re!ocrii ori (ncetrii de drept a msurii pre!enti!e dispuse pe parcursul procesului penal cu pri!ire la inculpat. B2C :n ca de renunare la aplicarea pedepsei5 de am6nare a aplicrii pedepsei5 de ac,itare sau de (ncetare a procesului penal5 instana dispune punerea de (ndat (n li$ertate a inculpatului arestat pre!enti!. B3C .e asemenea5 instana dispune punerea de (ndat (n li$ertate a inculpatului arestat pre!enti!5 atunci c6nd pronun: aC o pedeaps cu (nc,isoare cel mult e'al cu durata reinerii i arestrii pre!enti!eD $C o pedeaps cu (nc,isoare5 cu suspendarea e)ecutrii su$ supra!e',ereD cC o pedeaps cu amenda5 care nu (nsoete pedeapsa (nc,isoriiD dC o msur educati!. B3C Aotr6rea pronunat (n condiiile alin.B1C i B2C cu pri!ire la msurile pre!enti!e este e)ecutorie. B"C +6nd potri!it dispo iiilor pre! ute (n alin.B1C5B2C iB3C inculpatul este pus (n li$ertate5 instana comunic aceasta administraiei locului de deinere. B#C 3nculpatul condamnat de prima instan i aflat (n stare de arest pre!enti! este li$erat de (ndat ce durata reinerii i a arestrii de!in e'ale cu durata pedepsei pronunate5 dei ,otr6rea nu este definiti!. 2i$erarea se 201

dispune de administraia locului de deinere5 creia i se comunic5 (ndat dup pronunarea ,otr6rii5 o copie de pe dispo iti! sau e)tras. B%C :n ca de renunare la aplicarea pedepsei5 de am6nare a aplicrii pedepsei5 ac,itare sau de (ncetare a procesului penal5 dac (n cursul urmririi penale sau al judecii5 fa de inculpat s<a luat msura pre!enti! a controlului judiciar pe cauiune5 instana !a dispune restituirea sumei depuse drept cauiune5 dac nu s<a dispus plata din aceasta a desp'u$irilor acordate pentru repararea pa'u$elor cau ate de infraciune sau a amen ii5 potri!it art. 31% i 31*. B*C 3nstana dispune confiscarea cauiunii dac msura controlului judiciar pe cauiune a fost (nlocuit cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii pre!enti!e5 pentru moti!ele artate (n art. 21* alin. B11C i nu s<a dispus plata din cauiune a sumelor pre! ute (n alin. 21* alin. B"C pct. 2. B-C .urata msurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicat prin ec,i!alarea a trei ile de arest pre!enti! la domiciliu cu o i din pedeaps. Art. C44. M$nut% B1C Re ultatul deli$errii se consemnea (ntr<o minut5 care tre$uie s ai$ coninutul pre! ut pentru dispo iti!ul ,otr6rii. 9inuta se semnea de mem$rii completului de judecat. B2C :ntocmirea minutei este o$li'atorie i (n ca urile (n care judectorul sau instana dispune asupra msurilor pre!enti!e. B3C 9inuta se (ntocmete (n dou e)emplare ori'inale5 din care unul se ataea la dosarul cau ei5 iar cellalt se depune5 spre conser!are5 la dosarul de minute al instanei. Art. C41. Cu&r$nsu' ;ot(rBr$$ Aotr6rea prin care instana penal soluionea fondul cau ei tre$uie s conin o parte introducti!5 o e)punere i dispo iti!ul. Art. C42. Con#$nutu' &(r#$$ $ntroduct$)e B1C Partea introducti! cuprinde meniunile pre! ute (n art.3%1 alin. B"C. B2C +6nd s<a redactat o (nc,eiere de edin5 potri!it dispo iiilor din art.3%15 partea introducti! se limitea numai la urmtoarele meniuni: denumirea instanei care a judecat cau a5 data pronunrii ,otr6rii5 locul unde a fost judecat cau a5 precum i numele i prenumele mem$rilor completului de judecat5 ale procurorului i ale 'refierului5 fc6ndu<se meniune c celelalte date au fost trecute (n (nc,eierea de edin. B3C :n ,otr6rile instanelor militare tre$uie s se indice i 'radul militar al mem$rilor completului de judecat i al procurorului. +6nd inculpatul este militar5 se menionea i 'radul acestuia.

202

Art. C4:. Con#$nutu' e?&uner$$ B1C E)punerea tre$uie s cuprind: aC datele pri!ind identitatea prilorD $C descrierea faptei ce face o$iectul trimiterii (n judecat5 cu artarea timpului i locului unde a fost s!6rit5 precum i (ncadrarea juridic dat acesteia prin actul de sesi areD cC anali a pro$elor care au ser!it ca temei pentru soluionarea laturii penale a cau ei5 c6t i a celor care au fost (nlturate5 moti!area soluiei cu pri!ire la latura ci!il a cau ei5 precum i anali a oricror elemente de fapt pe care se sprijin soluia dat (n cau . dC artarea temeiurilor de drept care justific soluiile date (n cau . B2C :n ca de condamnare5 e)punerea tre$uie s mai cuprind fapta sau fiecare fapt reinut de instan (n sarcina inculpatului5 forma i 'radul de !ino!ie5 circumstanele a'ra!ante sau atenuante5 starea de recidi!5 timpul ce se deduce din pedeapsa pronunat i actele din care re ult perioada ce urmea a fi dedus. B3C .ac instana reine (n sarcina inculpatului numai o parte din faptele ce formea o$iectul trimiterii (n judecat5 se !a arta (n ,otr6re pentru care anume fapte s<a pronunat condamnarea i pentru care (ncetarea procesului penal sau ac,itarea. Art. C4C. Con#$nutu' d$s&o+$t$)u'u$ B1C .ispo iti!ul tre$uie s cuprind datele pre! ute (n art.10# pri!itoare la persoana inculpatului5 soluia dat de instan cu pri!ire la infraciune5 indic6ndu<se5 (n ca de condamnare5 denumirea acesteia i te)tul de le'e (n care se (ncadrea 5 iar (n ca de ac,itare sau de (ncetare a procesului penal5 cau a pe care se (ntemeia potri!it art.1#5 precum i soluia dat cu pri!ire la soluionarea aciunii ci!ile. B2C +6nd instana dispune renunarea la aplicarea pedepsei5 (n dispo iti! se face meniune despre aplicarea a!ertismentului5 potri!it art.-1 din +odul penal. B3C +6nd instana dispune am6narea aplicrii pedepsei sau suspendarea e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere5 (n dispo iti! se menionea msurile de supra!e',ere i o$li'aiile5 pre! ute (n art.-# alin.B1C i B2C din +odul penal5 respecti! (n art.13 alin.B1C < B3C din +odul penal5 pe care tre$uie s le respecte inculpatul. B"C .ispo iti!ul tre$uie s mai cuprind5 dup ca 5 cele ,otr6te de instan cu pri!ire la: aC deducerea duratei msurii pre!enti!e pri!ati!e de li$ertate i a internrii medicale5 indic6ndu<se partea din pedeaps e)ecutat (n acest modD $C msurile pre!enti!eD cC msurile asi'urtoriiD dC msurile de si'uranD 203

eC c,eltuielile judiciareD fC restituirea lucrurilorD 'C resta$ilirea situaiei anterioareD ,C cauiuneD iC re ol!area oricrei alte pro$leme pri!ind justa soluionare a cau ei. B#C +6nd instana pronun pedeapsa (nc,isorii5 (n dispo iti! se face meniune c persoana condamnat este lipsit de drepturile sau5 dup ca 5 unele dintre drepturile pre! ute (n art.%# din +odul penal5 pe durata pre! ut (n acelai articol. B%C .ispo iti!ul tre$uie s cuprind totdeauna meniunea c ,otr6rea este supus apelului5 cu artarea termenului (n care poate fi e)ercitat i menionarea datei c6nd ,otr6rea a fost pronunat i c pronunarea s<a fcut (n edin pu$lic. Art. C43. Pronun#%re% ;ot(rBr$$ B1C Aotr6rea se pronun (n edin pu$lic de ctre preedintele completului de judecat5 asistat de 'refier. B2C 2a pronunarea ,otr6rii prile nu se citea . H3C Preedintele completului pronun dispo iti!ul ,otr6rii. B"C :n ca de am6nare a aplicrii pedepsei sau de condamnare la pedeapsa (nc,isorii cu suspendarea e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere5 preedintele atra'e atenia inculpatului5 respecti! celui condamnat asupra dispo iiilor a cror nerespectare are ca urmare re!ocarea am6nrii aplicrii pedepsei sau a suspendrii e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere. .e asemenea5 preedintele face cunoscute acestuia msurile de supra!e',ere la care este supus i o$li'aiile pe care tre$uie s le respecte. B#C .up pronunare5 preedintele e)plic prilor pre ente c pot declara apel. B%C Aotr6rea se redactea (n cel mult 30 de ile de la pronunare. Art. C48. Red%ct%re% 0$ se-n%re% ;ot(rBr$$ B1C Aotr6rea se redactea de unul din judectorii care au participat la soluionarea cau ei i se semnea de toi mem$rii completului i de 'refier. B2C Aotr6rea redactat tre$uie s fie conform cu cea pronunat (n edin pu$lic. B3C :n ca de (mpiedicare a !reunuia dintre mem$rii completului de judecat de a semna5 ,otr6rea se semnea (n locul acestuia de preedintele completului. .ac i preedintele completului este (mpiedicat a semna5 ,otr6rea se semnea de preedintele instanei. +6nd (mpiedicarea (l pri!ete pe 'refier5 ,otr6rea se semnea de 'refierul ef. :n toate ca urile se face meniune pe ,otr6re despre cau a care a determinat (mpiedicarea.

20"

Art. C4<. Co-un$c%re% ;ot(rBr$$ B1C Aotr6rea se comunic procurorului5 prilor5 persoanei !tmate i administraiei locului de deinere. B2C :n ca ul (n care instana a dispus am6narea aplicrii pedepsei sau suspendarea e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere5 ,otr6rea se comunic ser!iciului de pro$aiune. B3C .ac (n cau sunt inculpai arestai pre!enti! sau aflai (n arest la domiciliu5 procurorului5prilor5 persoanei !tmate i administraiei locului de deinere li se comunic5 dup pronunare5 o copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii5 (n !ederea e)ercitrii dreptului de apel. .up redactarea ,otr6rii5 acestora li se comunic ,otr6rea (n (ntre'ul su. +AP34&282 333 APELUL Art. C4>. Dot(rBr$'e su&use %&e'u'u$ B1C Sentinele pot fi atacate cu apel5 dac le'ea nu pre!ede altfel. B2C :nc,eierile pot fi atacate cu apel numai odat cu sentina5 cu e)cepia ca urilor c6nd5 potri!it le'ii5 pot fi atacate separat cu apel. B3C Apelul declarat (mpotri!a sentinei se socotete fcut i (mpotri!a (nc,eierilor. Art. C4=. Perso%ne'e c%re &ot f%ce %&e' B1C Pot face apel : aC procurorul5 referitor la latura penal i latura ci!ilD $C inculpatul5 (n ceea ce pri!ete latura penal i latura ci!ilD cC partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente5 (n ceea ce pri!ete latura ci!il5 iar referitor la latura penal (n msura (n care soluia din aceast latur a influenat soluia (n latura ci!ilD dC persoana !tmat5 (n ceea ce pri!ete latura penalD eC martorul5 e)pertul5 interpretul i a!ocatul5 (n ceea ce pri!ete c,eltuielile judiciare5 indemni aiile cu!enite acestora i amen ile judiciare aplicateD fC orice persoan fi ic ori juridic ale crei drepturi le'itime au fost !tmate nemijlocit printr<o msur sau printr<un act al instanei (n ceea ce pri!ete dispo iiile care au pro!ocat asemenea !tmare. B2C :mpotri!a sentinei de ac,itare sau de (ncetare a procesului penal5 inculpatul poate declara apel i (n ceea ce pri!ete temeiurile ac,itrii sau (ncetrii procesului penalD 20#

B3C Pentru persoanele pre! ute la alin. B1C lit. $C E fC apelul poate fi declarat i de ctre repre entantul le'al ori de ctre a!ocat5 iar pentru inculpat i de ctre soul acestuia. Art. C14. Ter-enu' de dec'%r%re % %&e'u'u$ B1C Pentru procuror5 persoana !tmat i pri5 termenul de apel este de 10 ile5 dac le'ea nu dispune altfel5 i cur'e de la comunicarea ,otr6rii. B2C 4ermenul de apel cur'e de la comunicarea copiei de pe dispo iti!ul ,otr6rii (n ca ul pre! ut la art. "0* alin. B3C. B3C :n ca ul pre! ut de art. "01 lit. eC5 apelul poate fi e)ercitat de (ndat dup pronunarea (nc,eierii prin care s<a dispus asupra c,eltuielilor judiciare5 indemni aiilor i amen ilor judiciare i cel mai t6r iu (n 10 ile de la pronunarea sentinei prin care s<a soluionat cau a. ;udecarea apelului se face numai dup soluionarea cau ei5 afar de ca ul c6nd procesul a fost suspendat. Art. C11. Re&unere% 7n ter-en B1C Apelul declarat dup e)pirarea termenului pre! ut de le'e este considerat ca fiind fcut (n termen5 dac instana de apel constat c (nt6r ierea a fost determinat de o cau temeinic de (mpiedicare5 iar cererea de apel a fost fcut (n cel mult 10 ile de la (ncetarea acesteia. B2C P6n la soluionarea repunerii (n termen5 instana de apel poate suspenda e)ecutarea ,otr6rii atacate. B3C Aotr6rea este definiti! p6n la momentul (n care instana de apel admite cererea de repunere (n termen. B"C .ispo iiile alin. B1C i B2C nu se aplic (n situaia redesc,iderii procesului penal cerut de persoana condamnat (n lips. Art. C12. Aor-% 0$ con#$nutu' %&e'u'u$ B1C Apelul se declar prin cerere scris care tre$uie s conin urmtoarele: aC numrul dosarului5 sentinei sau (nc,eierii atacateD $C denumirea instanei care a pronunat ,otr6rea atacatD cC moti!ele de nele'alitate sau de netemeinicie in!ocateD dC un scurt re umat al cau eiD eC faptele i (mprejurrile care nu au fost elucidate i pro$ele pe care se (ntemeia criticile ,otr6rii apelate i care urmea a fi pre entate ori solicitate instanei de control la primul termen fi)at pentru judecarea apeluluiD fC formularea e)act a cererilor pentru (ndreptarea pretinselor nele'aliti ori netemeinicii ale ,otr6rii atacate i reparaia solicitatD 'C semntura persoanei care declar apelul. 20%

B2C Pentru persoana care nu poate s semne e5 cererea !a fi atestat de un 'refier de la instana a crei ,otr6re se atac sau de a!ocat. B3C +ererea poate fi atestat i de primarul sau secretarul +onsiliului local ori de funcionarul desemnat de acetia din localitatea unde domicilia apelantul. B"C 9oti!ele de apel5 preci ate (n scris5 se depun la instana de apel p6n cel mai t6r iu cu 3 ile (nainte de primul termen de judecat5 (n ca ul (n care termenul de apel cur'e de la data comunicrii dispo iti!ului ,otr6rii. B#C +ererea de apel nesemnat ori neatestat poate fi confirmat (n instan de parte ori de repre entantul ei la primul termen de judecat cu procedura le'al (ndeplinit. B%C +ererea de apel se !a depune (ntr<un numr de e)emplare corespun tor cu cel al prilor interesate sau al repre entanilor acestora. Art. C1:. Inst%n#% '% c%re se de&une %&e'u' B1C +ererea de apel (ntocmit (n condiiile pre! ute (n art. "12 se depune la instana a crei ,otr6re se atac. B2C Persoana care se afl (n stare de deinere poate depune cererea de apel i la administraia locului de deinere. B3C +ererea de apel (nre'istrat sau atestat (n condiiile alineatului precedent ori procesul<!er$al (ntocmit de administraia locului de deinere se (naintea de (ndat instanei a crei ,otr6re este atacat. Art. C1C. Renun#%re% '% %&e' B1C .up pronunarea ,otr6rii i p6n la e)pirarea termenului de declarare a apelului5 prile i persoana !tmat pot renuna (n mod e)pres la aceast cale de atac. B2C Asupra renunrii5 cu e)cepia apelului care pri!ete latura ci!il a cau ei5 se poate re!eni (nuntrul termenului pentru declararea apelului. B3C Renunarea sau re!enirea asupra renunrii poate s fie fcut personal sau prin mandatar special. Art. C13. Retr%,ere% %&e'u'u$ B1C P6n la (nc,iderea de $aterilor la instana de apel5 persoana !tmat i oricare dintre pri (i poate retra'e apelului declarat. Retra'erea tre$uie s fie fcut personal de parte sau prin mandatar special5 iar dac partea se afl (n stare de deinere5 printr<o declaraie atestat sau consemnat (ntr<un proces<!er$al de ctre administraia locului de deinere. .eclaraia de retra'ere se poate face fie la instana a crei ,otr6re a fost atacat5 fie la instana de apel.

20*

B2C Repre entanii le'ali pot retra'e apelul cu respectarea5 (n ceea ce pri!ete latura ci!il5 a condiiilor pre! ute de le'ea ci!il. 3nculpatul minor nu poate retra'e apelul declarat personal sau de repre entantul su le'al. B3C Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierar,ic superior. B"C Apelul declarat de procuror i retras poate fi (nsuit de partea (n fa!oarea creia a fost declarat. Art. C18. Efectu' sus&ens$) %' %&e'u'u$ Apelul declarat (n termen este suspensi! de e)ecutare5 at6t (n ceea ce pri!ete latura penal5 c6t i latura ci!il5 afar de ca ul c6nd le'ea dispune altfel. Art. C1<. Efectu' de)o'ut$) %' %&e'u'u$ 0$ '$-$te'e s%'e B1C 3nstana judec apelul numai cu pri!ire la persoana care l<a declarat i la persoana la care se refer declaraia de apel i numai (n raport cu calitatea pe care apelantul o are (n proces. B2C :n cadrul limitelor artate (n alineatul precedent5 instana este o$li'at ca5 (n afar de temeiurile in!ocate i cererile formulate de apelant5 s e)amine e cau a su$ toate aspectele de fapt i de drept. Art. C1>. Ne%,r%)%re% s$tu%#$e$ 7n &ro&r$u' %&e' B1C 3nstana de apel5 soluion6nd cau a5 nu poate crea o situaie mai 'rea pentru cel care a declarat apel. B2C .e asemenea5 (n apelul declarat de procuror (n fa!oarea unei pri5 instana de apel nu poate a'ra!a situaia acesteia. Art. C1=. Efectu' e?tens$) %' %&e'u'u$ 3nstana de apel e)aminea cau a prin e)tindere i cu pri!ire la prile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se refer5 put6nd ,otr( i (n pri!ina lor5 fr s poat crea acestor pri o situaie mai 'rea. Art. C24. 6udec%re% %&e'u'u$ B1C ;udecarea apelului se face cu citarea prilor. B2C ;udecarea apelului nu poate a!ea loc dec6t (n pre ena inculpatului5 c6nd acesta se afl (n stare de deinere. B3C Participarea procurorului la judecarea apelului este o$li'atorie. B"C 3nstana de apel procedea la ascultarea inculpatului5 c6nd aceasta este posi$il5 potri!it re'ulilor de la judecata (n fond. 20-

B#C 3nstana de apel poate readministra pro$ele administrate la prima instan i poate administra pro$e noi5 (n condiiile art. 1-. B%C +6nd apelul este (n stare de judecat5 preedintele completului d cu!6ntul apelantului5 apoi intimatului i pe urm procurorului. .ac (ntre apelurile declarate se afl i apelul procurorului5 primul cu!6nt (l are acesta. B*C Procurorul i prile au dreptul la replic cu pri!ire la c,estiunile noi i!ite cu oca ia de $aterilor. 3nculpatului i se acord ultimul cu!6nt. B-C 3nstana !erific ,otr6rea atacat pe $a a lucrrilor i a materialului din dosarul cau ei5 precum i a oricror pro$e administrate (n faa instanei de apel. B1C :n !ederea soluionrii apelului5 instana poate da o nou apreciere pro$elor. B10C 3nstana se pronun asupra tuturor moti!elor de apel in!ocate. B11C 2a judecarea apelului se aplic re'ulile de la judecata (n fond5 (n msura (n care (n pre entul titlu nu e)ist dispo iii contrare. B12C Apelul (mpotri!a (nc,eierilor5 care potri!it le'ii5 pot fi atacate separat5 se judec (n camera de consiliu fr pre ena prilor i a procurorului5 care pot depune conclu ii scrise5 cu e)cepia ca urilor (n care le'ea dispune altfel5 ori atunci c6nd instana aprecia c este necesar judecata (n edin pu$lic. Art. C21. So'u#$$'e '% .udec%t% 7n %&e' 3nstana5 judec6nd apelul5 pronun una din urmtoarele soluii: 1. respin'e apelul5 menin6nd ,otr6rea atacat: aC dac apelul este tardi! sau inadmisi$ilD $C dac apelul este nefondat. 2. admite apelul i : aC desfiinea sentina primei instane i pronun o nou ,otr6re proced6nd potri!it re'ulilor referitoare la soluionarea aciunii penale i a aciunii ci!ile la judecata (n fondD $C desfiinea sentina primei instane i dispune rejudecarea de ctre instana a crei ,otr6re a fost desfiinat pentru moti!ul c judecarea cau ei la acea instan a a!ut loc (n lipsa unei pri nele'al citate sau care5 le'al citat5 a fost (n imposi$ilitate de a se pre enta i de (ntiina instana despre aceast imposi$ilitate5 in!ocat de acea parte. Rejudecarea de ctre instana a crei ,otr6re a fost desfiinat se dispune i atunci c6nd e)ist !reunul dintre ca urile de nulitate a$solut5 cu e)cepia ca ului de necompeten5 c6nd se dispune rejudecarea de ctre instana competent. Art. C22. C;est$un$ co-&'e-ent%re 3nstana5 deli$er6nd asupra apelului5 face5 atunci c6nd este ca ul5 aplicarea dispo iiilor pri!itoare la reluarea de $aterilor i a celor pri!ind re ol!area aciunii ci!ile5 msurile asi'urtorii5 c,eltuielile judiciare i orice alte aspecte de care depinde soluionarea complet a apelului. .e asemenea5 instana de apel 201

!erific dac s<a fcut o just aplicare de ctre prima instan a dispo iiilor pri!itoare la deducerea duratei reinerii5 arestrii pre!enti!e i a arestului la domiciliu5 i adau'5 dac este ca ul5 timpul de arestare scurs dup pronunarea ,otr6rii atacate cu apel. Art. C2:. *esf$$n#%re% ;ot(rBr$$ B1C :n ca de admitere a apelului5 ,otr6rea atacat se desfiinea (n limitele dispo iiilor pri!ind efectul de!oluti! i e)tensi! al apelului. B2C Aotr6rea poate fi desfiinat numai cu pri!ire la unele fapte sau persoane ori numai (n ceea ce pri!ete latura penal sau ci!il5 dac aceasta nu (mpiedic justa soluionare a cau ei. B3C :n ca de desfiinare a ,otr6rii5 instana de apel poate menine msura arestrii pre!enti!e. Art. C2C. Con#$nutu' dec$+$e$ $nst%n#e$ de %&e' 0$ co-un$c%re% %ceste$% B1C .eci ia instanei de apel tre$uie s cuprind (n partea introducti! meniunile pre! ute (n art. "025 iar (n e)punere temeiurile de fapt i de drept care au dus5 dup ca la respin'erea sau admiterea apelului5 precum i temeiurile care au dus la adoptarea oricreia dintre soluiile pre! ute (n art. "21. .ispo iti!ul cuprinde soluia dat de instana de apel5 data pronunrii deci iei i meniunea c pronunarea s<a fcut (n edin pu$lic. B2C 3nstana de apel se pronun asupra msurilor pre!enti!e potri!it dispo iiilor referitoare la coninutul sentinei. B3C :n ca ul (n care inculpatul se afl (n stare de arest pre!enti! sau de arest la domiciliu5 (n e)punere i dispo iti! se arat timpul care se deduce din pedeaps. B"C +6nd s<a dispus rejudecarea5 deci ia tre$uie s indice care este ultimul act procedural rmas !ala$il de la care procesul penal tre$uie s<i reia cursul5 (n ca contrar toate actele procedurale fiind desfiinate de drept. B#C .eci ia instanei de apel se comunic procurorului5 prilor5 persoanei !tmate i administraiei locului de deinere. Art. C23. L$-$te'e re.udec(r$$ B1C 3nstana de rejudecare tre$uie s se conforme e ,otr6rii instanei de apel5 (n msura (n care situaia de fapt rm6ne cea a!ut (n !edere la soluionarea apelului. B2C .ac ,otr6rea a fost desfiinat (n apelul procurorului5 declarat (n defa!oarea inculpatului sau (n apelul persoanei !tmate5 instana care rejudec poate a'ra!a soluia dat de prima instan. B3C +6nd ,otr6rea este desfiinat numai cu pri!ire la unele fapte sau persoane5 ori numai (n ce pri!ete latura penal sau ci!il5 instana de rejudecare se pronun (n limitele (n care ,otr6rea a fost desfiinat. 210

CAPITOLUL I! C($'e e?tr%ord$n%re de %t%c SECIUNEA 1 Recursul n casaie Art.C28. Sco&u' recursu'u$ 7n c%s%#$e 0$ $nst%n#% co-&etent( Recursul urmrete s supun :naltei +uri de +asaie i ;ustiie judecarea5 (n condiiile le'ii5 a conformitii ,otr6rii atacate cu re'ulile de drept aplica$ile. Art.C2<. Dot(rBr$ su&use recursu'u$ 7n c%s%#$e B1C Pot fi atacate cu recurs (n casaie deci iile pronunate de curile de apel5 ca instane de apel5 cu e)cepia deci iilor prin care s<a dispus rejudecarea cau elor. B2C Nu pot fi atacate cu recurs (n casaie: aC sentinele (n pri!ina crora persoanele pre! ute (n art."01 nu au folosit calea de atac a apelului ori c6nd apelul a fost retras5 dac le'ea pre!ede aceast cale de atac. Persoanele pre! ute (n art."01 pot declara recurs (n casaie (mpotri!a deci iei pronunate (n apel5 c,iar dac nu au folosit apelul5 dac prin deci ia pronunat (n apel a fost modificat soluia din sentin i numai cu pri!ire la aceast modificareD $C deci iile pronunate (n apel de :nalta +urte de +asaie i ;ustiieD cC (nc,eierile pronunate (n materia msurilor pre!enti!e i a altor msuri procesualeD dC ,otr6rile definiti!e pronunate (n materia pl6n'erilor (mpotri!a soluiilor de neurmrire sau de netrimitere (n judecat5 precum i (n materia e)ecutrii pedepselor sau a rea$ilitriiD B3C Procurorul nu poate e)ercita recurs (n casaie (mpotri!a ,otr6rilor prin care s<a dispus ac,itarea inculpatului5 (n scopul o$inerii condamnrii acestuia de ctre instana de recurs (n casaie. Art.C2>. Ter-enu' de dec'%r%re % recursu'u$ 7n c%s%#$e B1C Recursul (n casaie poate fi introdus de ctre pri sau procuror (n termen de 30 de ile de la data comunicrii deci iei instanei de apel. B2C 3nculpatul care a lipsit la toate termenele de judecat (n apel i la pronunarea deci iei poate declara recurs (n casaie (n termen de 30 de ile de la data (nceperii e)ecutrii.

211

Art.C2=. *ec'%r%re% recursu'u$ 7n c%s%#$e B1C Pot formula cerere de recurs (n casaie: aC procurorul5 (n ceea ce pri!ete latura penal i latura ci!ilD $C inculpatul5 (n ceea ce pri!ete latura penal c6t i latura ci!il5 (mpotri!a ,otr6rilor prin care s<a dispus condamnarea sa sau (ncetarea procesului penalD cC partea ci!il i partea responsa$il ci!ilmente (n ceea ce pri!ete latura ci!il5 iar referitor la latura penal (n msura (n care soluia din aceast latur a influenat soluia (n latura ci!il. B2C Pentru inculpat pot formula cerere de recurs (n casaie mem$rii de familie ai acestuia i a!ocatul5 cu (ncu!iinarea scris a inculpatului. B3C P6n la (nc,iderea de $aterilor la instana de recurs5 prile i procurorul (i pot retra'e recursul (n casaie declarat. Retra'erea tre$uie s fie fcut personal de parte sau prin mandatar special5 iar dac partea se afl (n stare de deinere5 printr<o declaraie atestat sau consemnat (ntr<un proces<!er$al de ctre conducerea locului de deinere. .eclaraia de retra'ere se poate face fie la instana a crei ,otr6re a fost atacat5 fie la instana de recurs. B"C Repre entanii le'ali pot retra'e recursul (n casaie cu respectarea5 (n ceea ce pri!ete latura ci!il5 a condiiilor pre! ute de le'ea ci!il. 3nculpatul minor nu poate retra'e recursul (n casaie declarat personal sau de repre entantul sau le'al. B#C Recursul (n casaie declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierar,ic superior. B%C .eci ia instanei de apel5 prin care a fost respins apelul5 nu poate fi atacat cu recurs (n casaie de persoanele care nu au e)ercitat calea de atac a apelului ori c6nd apelul acestora a fost retras. Art.C:4. Mot$)%re% recursu'u$ 7n c%s%#$e B1C +ererea de recurs (n casaie se formulea (n scris5 i !a cuprinde: aC numele i prenumele5 domiciliul sau reedina prii sau5 dup ca numele5 prenumele procurorului care e)ercit recursul (n casaie5 precum i or'anul judiciar din care acesta face parte. :n ca ul (n care cererea este formulat de a!ocat sau de un mem$ru de familie al inculpatului5 cererea tre$uie s cuprind i numele5 prenumele i domiciliul profesional al a!ocatului5 respecti! numele i prenumele5 domiciliul sau reedina mem$rului de familie care formulea calea de atacD $C indicarea ,otr6rii care se atacD cC indicarea ca urilor de recurs (n casaie pe care se (ntemeia cererea i moti!area acestoraD dC semntura persoanei care e)ercit recursul (n casaie. B2C Pentru persoana care nu poate s semne e5 cererea !a fi atestat de un 'refier de la instana a crei ,otr6re se atac sau de a!ocat. 212

B3C 2a cerere se ane)ea toate (nscrisurile in!ocate (n moti!area acesteia. Art.C:1. C%+ur$'e 7n c%re se &o%te f%ce recurs 7n c%s%#$e B1C Aotr6rile sunt supuse casrii (n urmtoarele ca uri: 1. (n cursul judecii nu au fost respectate dispo iiile pri!ind competena dup materie sau dup calitatea persoaneiD 2. completul sta$ilit aleatoriu pentru soluionarea cau ei a fost sc,im$at5 cu (nclcarea le'ii5 pe parcursul judecii ori dac ,otr6rea a fost pronunat de alt complet dec6t cel care a luat parte la de $aterea pe fond a procesuluiD 3. instana nu a fost compus potri!it le'ii ori a e)istat un ca de incompati$ilitateD ". judecata a a!ut loc fr participarea procurorului sau a inculpatului5 c6nd aceasta era o$li'atorie5 potri!it le'iiD #. judecata a a!ut loc (n lipsa a!ocatului5 c6nd asistena juridic a inculpatului era o$li'atorie potri!it le'iiD %. edina de judecat nu a fost pu$lic5 (n afar de ca urile c6nd le'ea pre!ede altfelD *. judecata (n apel a a!ut loc fr citarea le'al a unei pri5 sau care dei le'al citat a fost (n imposi$ilitate de a se pre enta i de a (ntiina instana despre aceast imposi$ilitateD -. inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu este pre! ut de le'ea penalD 1. inculpatul a fost condamnat dei e)istau pro$e cu pri!ire la o cau de (ncetare a procesului penalD 10. (n mod 'reit s<a dispus (ncetarea procesului penalD 11. ,otr6rea cuprinde moti!e contradictorii ori moti!e strine de natura cau ei sau e)ist o contradicie (ntre considerentele i dispo iti!ul ,ott6riiD 12.instana nu a procedat la ascultarea inculpatului pre ent5 dac ascultarea era posi$ilD 13. instana a depit atri$uiile puterii judectoretiD 1". nu s<a constatat 'raierea sau5 (n mod 'reit5 s<a constatat c pedeapsa aplicat inculpatului a fost 'raiatD 1#. s<au aplicat pedepse (n alte limite dec6t cele pre! ute de le'eD 1%. instana i<a (ntemeiat ,otr6rea pe pro$e pentru care a fost aplicat sanciunea e)cluderii sau (n mod 'reit s<a aplicat sanciunea e)cluderii cu pri!ire la pro$e le'al administrateD 1*. instana nu s<a pronunat asupra unuia sau mai multor moti!e de apel. B2C +a urile pre! ute (n alin.B1C pot constitui temei al casrii ,otr6rii doar dac nu au fost in!ocate pe calea apelului sau (n cursul judecrii apelului ori dac5 dei au fost in!ocate5 au fost respinse sau instana a omis s se pronune asupra lor. B3C :n ca ul (n care cererea de recurs (n casaie a fost respins5 partea sau procurorul care a declarat recursul (n casaie nu mai poate formula o nou cerere (mpotri!a aceleiai ,otr6ri5 indiferent de moti!ul in!ocat. 213

Art.C:2. Procedur% de co-un$c%re B1C +ererea de recurs (n casaie5 (mpreun cu (nscrisurile ane)ate5 se depune (ntr<un numr suficient de e)emplare la instana a crei ,otr6re se atac5 pentru a fi comunicat celorlalte pri sau procurorului. B2C +ererea de recurs (n casaie (mpreun cu (nscrisurile ane)ate se poate depune de ctre persoana aflat (n stare de deinere i la administraia locului de deinere5 care le (naintea de (ndat la instana a crei ,otr6re de atac. B3C Preedintele instanei a crei ,otr6re se atac5 ori judectorul dele'at de ctre acesta5 !a proceda la efectuarea comunicrilor pre! ute de alin.B1C ctre procuror i pri5 cu meniunea c se pot depune conclu iile scrise (n termen de 10 ile de la primirea comunicrilor5 la aceeai instan. B"C Nedepunerea de ctre pri i procuror de conclu ii scrise nu (mpiedic judecarea recursului (n casaie. B#C :n termen de # ile de la depunerea conclu iilor scrise sau de la e)pirarea termenului de depunere a acestora5 preedintele instanei sau judectorul dele'at de ctre acesta5 !a (nainta :naltei +uri de +asaie i ;ustiie cererea formulat5 (mpreun cu (nscrisurile ane)ate5 do!e ile de comunicare efectuate5 precum i conclu iile scrise depuse (n dosarul cau ei. B%C :n ca ul (n care nu este (ndeplinit procedura de comunicare pre! ut (n alin.B3C i B#C5 ori dac aceasta nu este complet5 ma'istratul asistent de la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 desemnat cu !erificarea (ndeplinirii procedurii de comunicare i de (ntocmire a raportului referitor la cererea de recurs (n casaie5 restituie cau a instanei a crei ,otr6re se atac (n !ederea (ndeplinirii acesteia. Art.C::. Ad-$tere% 7n &r$nc$&$u B1C Admisi$ilitatea cererii de recurs (n casaie se e)aminea (n camera de consiliu5 dup depunerea raportului ma'istratului asistent i atunci c6nd procedura de comunicare este le'al (ndeplinit. B2C .ac cererea de recurs (n casaie nu este fcut (n termenul pre! ut de le'e sau dac nu s<au respectat dispo iiile art."2*5 "30 i "315 ori dac cererea este !dit nefondat5 instana respin'e5 prin (nc,eiere5 cererea de recurs (n casaie5 dup ca 5 ca tardi!5 inadmisi$il5 sau nefondat5 cu indicarea e)pres a condiiilor (nclcate. B3C .ac cererea de recurs (n casaie a fost retras instana ia act de retra'ere5 prin (nc,eiere. B"C :n ca ul (n care instana constat c cererea (ndeplinete condiiile pre! ute la art. "2* < "315 dispune prin (nc,eiere admiterea (n principiu a cererii de recurs (n casaie i trimite cau a (n !ederea judecrii recursului (n casaie.

21"

Art.C:C. Sus&end%re% e?ecut(r$$ B1C 3nstana care admite (n principiu cererea de recurs (n casaie sau completul care judec recursul (n casaie poate suspenda moti!at5 (n tot sau (n parte5 e)ecutarea ,otr6rii5 put6nd impune respectarea de ctre condamnat a uneia dintre o$li'aiile pre! ute de art.21" alin.B1C i B2C . 2C :n ca ul (n care persoana condamnat nu respect o$li'aiile impuse prin (nc,eiere5 completul care !a judeca recursul5 din oficiu sau la cererea procurorului poate dispune re!ocarea msurii suspendrii i reluarea e)ecutrii pedepsei. B3C Aducerea la (ndeplinire a dispo iiilor de suspendare a e)ecutrii ,otr6rii se face prin instana de e)ecutare. Art. C:3. Efectu' de)o'ut$) 0$ '$-$te'e s%'e B1C 3nstana judec recursul (n casaie numai cu pri!ire la persoana care l<a declarat i la persoana la care se refer declaraia de recurs (n casaie i numai (n raport cu calitatea pe care recurentul o are (n proces. B2C 3nstana de recurs e)aminea cau a numai (n limitele moti!elor de casare pre! ute (n art."31 in!ocate (n cererea de recurs (n casaie. Art. C:8. Efectu' e?tens$) 0$ '$-$te'e s%'e B1C 3nstana e)aminea cau a prin e)tindere i cu pri!ire la prile care nu au declarat recurs (n casaie sau la care acesta nu se refer5 put6nd ,otr( i (n pri!ina lor5 fr s poat crea acestor pri o situaie mai 'rea. B2C Procurorul5 c,iar dup e)pirarea termenului de recurs (n casaie5 poate cere e)tinderea recursului declarat de el (n termen i fa de alte persoane dec6t acelea la care s<a referit5 fr a se putea crea acestora o situaie mai 'rea. Art. C:<. Ne%,r%)%re% s$tu%#$e$ 7n &ro&r$u' recurs 7n c%s%#$e B1C 3nstana5 soluion6nd cau a5 nu poate crea o situaie mai 'rea pentru cel care a declarat recursul (n casaie. B2C :n recursul (n casaie declarat de procuror (n fa!oarea unei pri5 instana de recurs nu poate a'ra!a situaia acesteia. Art. C:>. Pre+en#% &(r#$'or 0$ % &rocuroru'u$ B1C ;udecarea recursului (n casaie admis (n principiu se face cu citarea prilor5 asistate de a!ocai alei sau desemnai din oficiu. B2C Participarea procurorului la judecarea recursului (n casaie este o$li'atorie. Art. C:=. 6udec%re% recursu'u$ 7n c%s%#$e 21#

B1C Preedintele completului d cu!6ntul recurentului5 apoi intimatului i la final procurorului. .ac (ntre recursurile (n casaie declarate se afl i recursul procurorului5 primul cu!6nt (l are acesta. B2C Procurorul i prile au dreptul la replic cu pri!ire la c,estiunile noi i!ite cu oca ia de $aterilor. Art. CC4. !er$f$c%re% ;ot(rBr$$ B1C 3nstana5 judec6nd recursul (n casaie5 !erific le'alitatea ,otr6rii atacate. B2C 3nstana este o$li'at s se pronune asupra tuturor ca urilor de recurs (n casaie in!ocate prin cerere de procuror sau de pri. Art. CC1. So'u#$$'e '% .udec%t% recursu'u$ 7n c%s%#$e B1C 3nstana5 judec6nd recursul (n casaie5 pronun una din urmtoarele soluii: 1. respin'e recursul (n casaie5 menin6nd ,otr6rea atacat5 dac recursul (n casaie este nefondat. 2. admite recursul (n casaie5 cas6nd ,otr6rea atacat i : aC ac,it pe inculpat sau dispune (ncetarea procesului penal5 ori (nltur 'reita aplicare a le'iiD $C dispune rejudecarea de ctre instana de apel sau de instana competent material sau dup calitatea persoanei5 dac sunt incidente celelate ca uri de casare pre! ute de art. "31. B2C .ac recursul (n casaie !i ea 'reita soluionare a laturii ci!ile5 instana dup admiterea recursului (nltur nele'alitatea constatat sau dispune rejudecarea de ctre instana a crei ,otr6re a fost casat (n condiiile alin.B1C pct.2 lit.$C . B3C :n ca ul pre! ut la alin. B1C pct. 2 lit. aC instana de recurs (n casaie desfiinea i ,otr6rea primei instane5 dac se constat aceleai (nclcri de le'e ca (n deci ia recurat. B"C :n ca ul (n care condamnatul se 'sete (n cursul e)ecutrii pedepsei5 instana5 admi6nd recursul (n casaie i pronun6nd casarea cu trimitere5 dispune asupra strii de li$ertate a acestuia5 put6nd lua o msur pre!enti!. Art. CC2. *esf$$n#%re% ;ot(rBr$$ 0$ con#$nutu' dec$+$e$ B1C :n ca de admitere a recursului (n casaie5 ,otr6rea atacat se casea (n limitele pre! ute de art."3# i "3%. B2C Aotr6rea poate fi desfiinat numai cu pri!ire la unele fapte sau persoane5 ori numai (n ce pri!ete latura penal sau ci!il5 dac aceasta nu (mpiedic justa soluionare a cau ei. 21%

B3C .eci ia instanei de recurs (n casaie tre$uie s cuprind5 (n partea introducti!5 meniunile pre! ute (n art."025 iar (n e)punere5 temeiurile de drept care au dus la respin'erea sau admiterea recursului (n casaie. .ispo iti!ul tre$uie s cuprind soluia pronunat de instana de recurs (n casaie5 data pronunrii deci iei i meniunea c pronunarea s<a fcut (n edin pu$lic. B"C +6nd s<a dispus rejudecarea5 deci ia tre$uie s indice care este ultimul act procedural rmas !ala$il de la care procesul penal tre$uie s<i reia cursul5 (n ca contrar toate actele procedurale fiind desfiinate de drept. Art. CC:. L$-$te'e .udec(r$$ B1C 3nstana de rejudecare tre$uie s se conforme e ,otr6rii instanei de recurs (n casaie5 (n msura (n care situaia de fapt rm6ne cea a!ut (n !edere la admiterea recursului (n casaie. B2C +6nd ,otr6rea este desfiinat numai cu pri!ire la unele fapte sau persoane5 instana se pronun (n limitele (n care ,otr6rea a fost casat. Art. CCC. Procedur% de re.udec%re Rejudecarea cau ei dup casarea ,otr6rii atacate se desfoar potri!it dispo iiilor cuprinse (n Partea special5 4itlul 3335 +apitolul 33 sau 3335 care se aplic (n mod corespun tor. SECIUNEA a 2-a Revizuirea Art. CC3. Dot(rBr$'e su&use re)$+u$r$$ B1C Aotr6rile judectoreti definiti!e pot fi supuse re!i uirii at6t cu pri!ire la latura penal c6t i cu pri!ire la latura ci!il. B2C +6nd o ,otr6re pri!ete mai multe infraciuni sau mai multe persoane5 re!i uirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre fptuitori. Art. CC8. C%+ur$'e de re)$+u$re B1C Re!i uirea ,otr6rilor judectoreti definiti!e5 cu pri!ire la latura penal5 poate fi cerut c6nd: aC s<au descoperit fapte sau (mprejurri ce nu au fost cunoscute la soluionarea cau ei5 i care sin'ure sau prin coro$orare cu alte pro$e do!edesc netemeinicia ,otr6rii pronunate (n cau D $C ,otr6rea a crei re!i uire se cere s<a (ntemeiat pe declaraia unui martor5 opinia unui e)pert sau pe situaiile (n!ederate de un interpret5 care au 21*

s!6rit infraciunea de mrturie mincinoas (n cau a a crei re!i uire se cere5 influen6nd astfel soluia pronunatD cC un (nscris care a ser!it ca temei al ,otr6rii a crei re!i uire se cere a fost declarat fals (n cursul judecii sau dup pronunarea ,otr6rii5 (mprejurare care a influenat soluia pronunat (n cau D dC un mem$ru al completului de judecat5 procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmrire penal a comis o infraciune (n le'tur cu cau a a crei re!i uire se cere5 (mprejurare care a influenat soluia pronunat (n cau D eC c6nd dou sau mai multe ,otr6ri judectoreti definiti!e nu se pot conciliaD fC ,otr6rea s<a (ntemeiat pe o pre!edere le'al ce a fost declarat neconstituional dup ce ,otr6rea a de!enit definiti!5 (n situaia (n care consecinele (nclcrii dispo iiei constituionale continu s se produc i nu pot fi remediate dec6t prin re!i uirea ,otr6rii pronunate. B2C Re!i uirea ,otr6rilor judectoreti penale definiti!e5 cu pri!ire la latura ci!il5 poate fi cerut numai (n faa instanei ci!ile5 potri!it +odului de procedur ci!il. B3C +a urile pre! ute la lit.aC i fC pot fi in!ocate ca moti!e de re!i uire5 numai (n fa!oarea persoanei condamnate. B"C +a ul pre! ut la lit.aC constituie moti! de re!i uire daca pe $a a faptelor sau (mprejurrilor noi se poate do!edi netemeinicia ,otr6rii de condamnare ori de (ncetare a procesului penal5 iar (n ca urile pre! ute la lit.$C5 cC dC5 i fC constituie moti!e de re!i uire5 dac au dus la pronunarea unei ,otr6ri nele'ale sau netemeinice. B#C :n ca ul pre! ut la lit.eC toate ,otr6rile care nu se pot concilia sunt supuse re!i uirii. Art. CC<. *o)ed$re% unor c%+ur$ de re)$+u$re B1C Situaiile care constituie ca urile de re!i uire pre! ute (n art.""% alin. 1 lit.$C5 cC i dC se do!edesc prin ,otr6re judectoreasc definiti! prin care instana s<a pronunat asupra fondului cau ei constat6nd e)istena falsului sau e)istena faptelor i s!6rirea lor de respecti!ele persoane. B2C :n ca urile (n care do!ada nu poate fi fcut potri!it alin.B1C datorit e)istenei unei cau e care (mpiedic punerea (n micare sau e)ercitarea aciunii penale5 pro$a ca urilor de re!i uire pre! ute (n art.""% alin. 1 lit.$C5 cC i dC se poate face (n procedura de re!i uire5 prin orice mijloc de pro$. Art. CC>. Perso%ne'e c%re &ot cere re)$+u$re% B1C Pot cere re!i uirea: aC Prile din proces5 (n limitele calitii lor procesualeD $C un mem$ru de familie al condamnatului5 c,iar i dup moartea acestuia5 numai dac cererea este formulat (n fa!oarea condamnatului. B2C Procurorul poate din oficiu cere re!i uirea laturii penale a ,otr6rii. 21-

Art. CC=. Cerere% de re)$+u$re B1C +ererea de re!i uire se adresea instanei care a judecat cau a (n prima instan. B2C +ererea se formulea (n scris i tre$uie moti!at5 cu artarea ca ului de re!i uire pe care se (ntemeia i a mijloacelor de pro$ (n do!edirea acestuia. B3C 2a cerere se !or altura copii de pe (nscrisurile de care cel ce a formulat cererea de re!i uire (nele'e a se folosi (n proces5 certificate pentru conformitate cu ori'inalul. +6nd (nscrisurile sunt redactate (ntr<o lim$ strin5 ele se !or altura (n traducere efectuat de un traductor autori at. B"C :n ca ul (n care cererea nu (ndeplinete condiiile pre! ute (n alin.B2C i B3C instana pune (n !edere celui ce a formulat cererea s o complete e p6n la primul termen de judecat sau dup ca 5 (ntr<un termen sta$ilit de instan5 su$ sanciunea pre! ut (n art."#3 alin.B3C. Art. C34. Ter-enu' de $ntroducere % cerer$$ B1C +ererea de re!i uire (n fa!oarea condamnatului se poate face oric6nd5 c,iar dup ce pedeapsa a fost e)ecutat sau considerat e)ecutat ori dup moartea condamnatului5 cu e)cepia ca ului pre! ut (n art.""% alin.B1C lit.fC c6nd cererea de re!i uire poate fi formulat (n termen de 1 an de la data pu$licrii deci iei +urii +onstituionale (n 9onitorul &ficial al Rom6niei5 Partea 3. B2C +ererea de re!i uire (n defa!oarea condamnatului5 a celui ac,itat sau a celui fa de care s<a (ncetat procesul penal5 se poate face (n termen de 3 luni5 care cur'e: aC (n ca urile pre! ute la art.""% alin.B1C lit.$C5 cC i dC c6nd nu sunt constatate prin ,otr6re definiti! pronunat de instana penal5 de la data c6nd faptele sau (mprejurrile au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data c6nd aceasta a luat cunotin de (mprejurrile pentru care constatarea infraciunii nu se poate face printr<o ,otr6re penal5 dar nu mai t6r iu de trei ani de la data producerii acestoraD $C (n ca urile pre! ute (n art.""% alin.B1C lit.$C5 cC i dC5 dac sunt constatate prin ,otr6re definiti! pronunat de instana penal5 de la data c6nd ,otr6rea a fost cunoscut de persoana care face cererea5 dar nu mai t6r iu de un an de la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii penale. cC (n ca ul pre! ut (n art.""% alin.B1C lit.eC de la data c6nd ,otr6rile ce nu se concilia au fost cunoscute de persoana care face cererea. B3C .ispo iiile alin.B2C se aplic i (n ca ul c6nd procurorul se sesi ea din oficiu.

211

B"C Re!i uirea (n defa!oarea inculpatului nu se poate face c6nd a inter!enit o cau care (mpiedic punerea (n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal. Art. C31. Inst%n#% co-&etent( +ompetent s judece cererea de re!i uire este instana care a judecat cau a (n prima instan. +6nd temeiul cererii de re!i uire const (n e)istena unor ,otr6ri ce nu se pot concilia5 competena se determin potri!it dispo iiilor art."3. Art. C32. M(sur$ &re-er,(to%re B1C 2a primirea cererii de re!i uire5 preedintele instanei fi)ea termen de judecat pentru e)aminarea cererii de re!i uire5 (n !ederea admiterii (n principiu5 dispun6nd ataarea dosarului cau ei i citarea prilor interesate. B2C +6nd persoana (n fa!oarea sau defa!oarea creia s<a cerut re!i uirea se afl (n stare de deinere5 c,iar (ntr<o alt cau 5 preedintele dispune (ncunotinarea acestei persoane despre termen i ia msuri pentru desemnarea unui a!ocat din oficiu. B3C Persoana pri!at de li$erate este adus la judecat. Art. C3:. Ad-$tere% 7n &r$nc$&$u B1C 3nstana5 ascult6nd conclu iile procurorului i ale prilor5 e)aminea dac: aC cererea a fost formulat (n termen i de o persoan dintre cele pre! ute de art.""-D $C cererea a fost (ntocmit cu respectarea pre!ederilor art.""1 alin.B2C < B3CD cC au fost in!ocate temeiuri le'ale pentru redesc,iderea procedurilor penaleD dC faptele i mijloacele de pro$ (n $a a crora este formulat cererea nu au fost pre entate (ntr<o cerere anterioar de re!i uire care a fost judecat definiti!D eC faptele i mijloacele de pro$ (n $a a crora este formulat cererea conduc5 (n mod e!ident5 la sta$ilirea e)istenei unor temeiuri le'ale ce permit re!i uireaD fC persoana care a formulat cererea s<a conformat cerinelor instanei dispuse potri!it art.""1 alin.B"C. B2C :n ca ul (n care instana constat c sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n alin.B1C dispune prin (nc,eiere admiterea (n principiu a cererii de re!i uire.

220

B3C :n ca ul (n care instana constat ne(ndeplinirea condiiilor pre! ute (n alin.B1C5 dispune prin sentin5 respin'erea cererii de re!i uire5 ca inadmisi$il. B"C +6nd cererea de re!i uire a fost fcut pentru un condamnat decedat5 sau c6nd condamnatul care a fcut cererea ori (n fa!oarea cruia s<a fcut re!i uirea a decedat dup introducerea cererii5 prin dero'are de la dispo iiile art.1# alin.B1C lit.eC procedura de re!i uire (i !a urma cursul5 iar (n ca ul rejudecrii cau ei5 dup admiterea (n principiu5 instana !a ,otr( potri!it dispo iiilor din art.1# care se aplic (n mod corespun tor. B#C :nc,eierea prin care este admis (n principiu cererea de re!i uire este supus cii de atac odat cu fondul. Sentina prin care este respins cererea de re!i uire5 dup anali a admisi$ilitii (n principiu5 este supus aceleiai ci de atac ca i ,otr6rea la care se refer re!i uirea. Art. C3C. M(sur$'e c%re &ot f$ 'u%te od%t( cu s%u u'ter$or %d-$ter$$ 7n &r$nc$&$u B1C &dat cu admiterea (n principiu a cererii de re!i uire sau ulterior acesteia5 instana poate suspenda moti!at5 (n tot sau (n parte5 e)ecutarea ,otr6rii supuse re!i uirii5 i poate dispune respectarea de ctre condamnat a uneia dintre o$li'aiile pre! ute de art.21" alin.B1C i B2C . B2C :mpotri!a (nc,eierii prin care s<a dispus suspendarea ,otr6rii supuse re!i uirii5 pre! ute (n alin. B1C procurorul sau persoana interesat poate formula contestaie (n termen de 2" de ore de la de la pronunare pentru cei pre eni i de la comunicare pentru cei lips. +ontestaia formulat de procuror este suspensi! de e)ecutare. .ispo iiile art. #11 alin. B2C E B#C se aplic (n mod corespun tor. B3C :n ca ul (n care persoana condamnat nu respect o$li'aiile sta$ilite prin (nc,eiere5 instana din oficiu sau la cererea procurorului poate dispune re!ocarea msurii suspendrii i reluarea e)ecutrii pedepsei. B"C :n ca ul admiterii (n principiu a cererii de re!i uire pentru e)istena unor ,otr6ri ce nu se pot concilia5 cau ele (n care aceste ,otr6ri au fost pronunate se reunesc (n !ederea rejudecrii. Art. C33. Re.udec%re% B1C Rejudecarea cau ei dup admiterea (n principiu a cererii de re!i uire se face potri!it re'ulilor de procedura pri!ind judecarea (n prima instan. B2C 3nstana5 dac 'sete necesar5 administrea din nou pro$ele care au fost efectuate (n cursul primei judeci. B3C :n ca ul (n care instana constat c situaia de fapt nu poate fi sta$ilit (n mod nemijlocit sau aceasta nu s<ar putea face dec6t cu mare (nt6r iere5 dispune efectuarea cercetrilor necesare de ctre procuror. B"C +ercetarea efectuat de procuror direct sau prin intermediul or'anelor de poliie5 nu poate depi 3 luni. 221

B#C .up efectuarea cercetrilor5 procurorul (naintea (ntre'ul material instanei competente. B%C Persoanele pre! ute (n art.""% alin.B1C lit.$C i dC nu pot fi ascultate ca martori (n cau a supus re!i uirii5 dac do!ada acestor ca uri de re!i uire s<a fcut prin ,otr6re judectoreasc. Art. C38. So'u#$$'e du&( re.udec%re B1C .ac se constat c cererea de re!i uire este (ntemeiat instana anulea ,otr6rea (n msura (n care a fost admis re!i uirea sau ,otr6rile care nu se pot concilia i pronun o nou ,otr6re potri!it dispo iiilor art.31# < 3115 care se aplic (n mod corespun tor. B2C 3nstana rejudec cau a prin e)tindere i cu pri!ire la prile care nu au formulat cerere de re!i uire5 put6nd ,otr( i (n pri!ina lor5 fr s le poat crea acestora o situaie mai 'rea. B3C 3nstana ia msuri pentru resta$ilirea situaiei anterioare dispun6nd5 dac este ca ul5 restituirea amen ii pltite i a $unurilor confiscate5 a c,eltuielilor judiciare pe care cel (n fa!oarea cruia s<a admis re!i uirea nu era inut s le suporte sau alte asemenea msuri. B"C .ac instana constat ca cererea de re!i uire este ne(ntemeiat5 o respin'e i dispune o$li'area re!i uientului la plata c,eltuielilor judiciare ctre stat precum i reluarea e)ecutrii pedepsei5 (n ca ul (n care aceasta a fost suspendat. Art. C3<. C%'e% de %t%c Sentina prin care instana se pronun asupra cererii de re!i uire5 dup rejudecarea cau ei5 este supus aceleiai ci de atac ca i ,otr6rea la care se refer re!i uirea. Art. C3>. Efecte'e res&$n,er$$ cerer$$ de re)$+u$re :n ca ul respin'erii cererii de re!i uire ca inadmisi$il sau ca ne(ntemeiat5 nu !a putea fi formulat o nou cerere pentru aceleai moti!e. Art. C3=. Re)$+u$re% 7n c%+u' ;ot(rBr$'or Cur#$$ Euro&ene % *re&tur$'or O-u'u$ B1C Aotr6rile definiti!e pronunate (n cau ele (n care +urtea European a .repturilor &mului a constatat o (nclcare a drepturilor sau li$ertilor fundamentale sau a dispus scoaterea cau ei de pe rol5 ca urmare a soluionrii amia$ile a liti'iului (ntre stat i reclamani5 pot fi supuse re!i uirii5 dac !reuna dintre consecinele 'ra!e ale (nclcrii +on!eniei europene pentru aprarea drepturilor omului i a Protocoalelor adiionale la aceasta continu s se produc i nu poate fi remediat dec6t prin re!i uirea ,otr6rii pronunate. 222

B2C Pot cere re!i uirea: aC persoana al crei drept a fost (nclcatD $C mem$rii de familie ai condamnatului5 c,iar i dup moartea acestuia5 numai dac cererea este formulat (n fa!oarea condamnatuluiD cC procurorul. B3C +ererea de re!i uire se introduce la :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 care judec cererea (n complet de 1 judectori. B"C +ererea de re!i uire se poate face cel mai t6r iu (n termen de un an de la data pu$licrii (n 9onitorul &ficial al Rom6niei5 Partea 35 a ,otr6rii definiti!e pronunate de +urtea European a .repturilor &mului. B#C .up sesi are5 instana poate dispune5 din oficiu5 la propunerea procurorului sau la cererea prii5 suspendarea e)ecutrii ,otr6rii atacate. .ispo iiile art."#" alin.B1C i B3C se aplic (n mod corespun tor. B%C Participarea procurorului este o$li'atorie. B*C 2a judecarea cererii de re!i uire5 prile se citea . Partea aflat (n stare de deinere este adus la judecat. B-C Atunci c6nd prile sunt pre ente la judecarea cererii de re!i uire5 instana ascult i conclu iile acestora. B1C 3nstana e)aminea cererea (n $a a actelor dosarului i se pronun prin deci ie. B10C 3nstana respin'e cererea (n ca ul (n care constat c este tardi!5 inadmisi$il sau nefondat. B11C Atunci c6nd instana constat c cererea este fondat: aC desfiinea 5 (n parte5 ,otr6rea atacat su$ aspectul dreptului (nclcat i5 rejudec6nd cau a5 cu aplicarea dispo iiilor din 4itlul 3335 +apitolul 3=5 Seciunea 15 (nltur consecinele (nclcrii dreptuluiD $C desfiinea ,otr6rea i5 c6nd este necesar administrarea de pro$e5 dispune rejudecarea de ctre instana (n fata creia s<a produs (nclcarea dreptului5 aplic6ndu<se dispo iiile din 4itlul 3335 +apitolul 3= Seciunea 1. B12C .eci ia pronunat de :nalta +urte de +asaie i ;ustiie nu este supus niciunei ci de atac. SECIUNEA a 3-a Redesc%iderea procesului penal n cazul judecrii n lipsa persoanei condamnate Art. C84. Redesc;$dere% &rocesu'u$ &en%' 7n c%+u' .udec(r$$ 7n '$&s% &erso%ne$ cond%-n%te B1C Persoana condamnat definiti! care a fost judecat (n lips poate solicita redesc,iderea procesului penal (n termen de ase luni din iua (n care a luat cunotin c s<a desfurat un proces penal (mpotri!a sa5 dac (ntre timp nu s<a (mplinit termenul de prescripie al rspunderii penale. B2C Este considerat persoan judecat (n lips5 inculpatul care: 223

aC nu a a!ut cunotin de procesD $C dei a a!ut cunotin de proces (n orice mod a lipsit (n mod justificat de la judecarea cau eiD B3C Procesul penal (n care o persoan judecat (n lips a fost condamnat se redesc,ide5 cu respectarea condiiilor pre! ute (n alin. B1C i B2C5 i (n ca ul (n care un stat strin a dispus e)trdarea sau predarea condamnatului (n $a a mandatului european de arestare i condamnatul a formulat cerere de redesc,idere a procesului (n termen de % luni de la predarea sa ctre autoritile rom6ne. B"C Procesul penal nu poate fi redesc,is (n ca ul (n care persoana condamnat a solicitat s fie judecat (n lips. Art. C81. Cerere% de redesc;$dere % &rocesu'u$ &en%' B1C +ererea de redesc,idere a procesului penal poate fi formulat de ctre persoana judecat (n lips5 i se adresea instanei care a judecat cau a (n lips5 fie (n prim instan5 fie (n apel. B2C +6nd persoana judecat (n lips este pri!at de li$ertate5 cererea poate fi depus la administraia locului de deinere5 care o !a trimite de (ndat instanei competente. B3C +ererea se formulea (n scris i tre$uie moti!at cu pri!ire la (ndeplinirea condiiilor pre! ute (n art. "%0. B"C +ererea poate fi (nsoit de copii de pe (nscrisurile de care persoana judecat (n lips (nele'e a se folosi (n proces5 certificate pentru conformitate cu ori'inalul. +6nd (nscrisurile sunt redactate (ntr<o lim$ strin5 ele !or fi (nsoite de traducere5 efectuat de un traductor autori at. B#C :n ca ul (n care cererea nu (ndeplinete condiiile pre! ute (n alin.B3C i B"C instana pune (n !edere celui ce a formulat cererea s o complete e p6n la primul termen de judecat sau dup ca 5 (ntr<un termen scurt5 sta$ilit de instan. Art. C82. M(sur$ &re-er,(to%re B1C 2a primirea cererii de redesc,idere a procesului penal5 preedintele instanei fi)ea un termen pentru e)aminarea admisi$ilitii (n principiu5 dispun6nd ataarea dosarului cau ei precum i citarea prilor interesate. B2C +6nd persoana care a solicitat redesc,iderea procesului penal este pri!at de li$ertate5 c,iar (ntr<o alt cau 5 preedintele dispune (ncunotinarea acesteia despre termen i ia msuri pentru desemnarea unui a!ocat din oficiu. B3C Persoana pri!at de li$ertate este adus la judecat. Art. C8:. Ad-$tere% 7n &r$nc$&$u B1C 3nstana5 ascult6nd conclu iile procurorului i ale prilor5 e)aminea dac: 22"

aC cererea a fost formulat (n termen i de ctre o persoan dintre cele pre! ute (n art."%0D $C au fost in!ocate temeiuri le'ale pentru redesc,iderea procesului penalD cC moti!ele (n $a a crora este formulat cererea nu au fost pre entate (ntr<o cerere anterioar de redesc,idere a procesului penal5 care a fost judecat definiti!. B2C .e asemenea5 instana supune de $aterii necesitatea lurii fa de persoana ce a formulat cererea de redesc,idere a !reuneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute de art.201 alin.B"C lit. $C < eC5 (n ca ul admiterii (n principiu a cererii. B3C .ac instana constat (ndeplinirea condiiilor pre! ute (n alin.B1C dispune prin (nc,eiere admiterea (n principiu a cererii de redesc,idere a procesului penal. B"C .ac instana constat ne(ndeplinirea condiiilor pre! ute (n art."%05 dispune5 prin sentin5 respin'erea cererii de redesc,idere a procesului penal. B#C :nc,eierea prin care este admis (n principiu cererea de redesc,idere a procesului penal poate fi atacat odat cu fondul. B%C Aotr6rea prin care este respins cererea de redesc,idere a procesului penal5 este supus aceleiai ci de atac ca i ,otr6rea pronunat (n lipsa persoanei condamnate. B*C Admiterea (n principiu a cererii de redesc,idere a procesului penal atra'e desfiinarea de drept a ,otr6rii pronunate (n lipsa persoanei condamnate. B-C 3nstana redesc,ide procesul penal prin e)tindere i cu pri!ire la prile care nu au formulat cerere5 put6nd ,otr( i (n pri!ina lor5 fr s le poat crea acestora o situaie mai 'rea. B1C &dat cu admiterea (n principiu a cererii de redesc,idere a procesului penal5 instana5 din oficiu sau la cererea procurorului5 poate dispune luarea fa de inculpat a uneia dintre msurile pre!enti!e pre! ute (n art.201 alin.B"C lit.$C < eC. .ispo iiile titlului = al Prii 'enerale se aplic (n mod corespun tor. Art. C8C. Re.udec%re% c%u+e$ B1C Rejudecarea cau ei se face potri!it re'ulilor de procedur aplica$ile etapei procesuale pentru care s<a dispus redesc,iderea procesului penal. B2C :n ca ul (n care rejudecarea cau ei se face de ctre prima instan 5 aceasta ia msuri pentru comunicarea ctre inculpat a rec,i itoriului. Capitolul )I *$s&o+$#$$ &r$)$nd %s$,ur%re% une$ &r%ct$c$ .ud$c$%re un$t%re Seciunea 1 Recursul n interesul legii Art. C83. Cerere% de recurs 7n $nteresu' 'e,$$ 22#

B1C Recursul (n interesul le'ii este calea e)traordinar de atac prin care se asi'ur interpretarea i aplicarea unitar a le'ii penale i de procedur penal pe (ntre' teritoriul rii. B2C Procurorul 'eneral al Parc,etului de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 din oficiu ori la cererea ministrului justiiei5 sau cole'iul de conducere al :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 al curilor de apel ori al parc,etelor de pe l6n' curile de apel poate s cear :naltei +uri de +asaie i ;ustiie s se pronune asupra pro$lemelor de drept care au fost soluionate diferit de instanele judectoreti. B3C +ererea tre$uie s cuprind soluiile diferite date pro$lemei de drept i moti!area acestora5 jurisprudena +urii +onstituionale5 a +urii Europene a .repturilor &mului sau5 dup ca 5 a +urii de ;ustiie a +omunitilor Europene5 opiniile e)primate (n doctrin5 rele!ante (n domeniu5 precum i soluia ce se propune a fi pronunat (n recursul (n interesul le'ii. B"C +ererea de recurs (n interesul le'ii tre$uie s fie (nsoit5 su$ sanciunea respin'erii ca inadmisi$il5 de copii ale ,otr6rilor judectoreti definiti!e din care re ult c pro$lemele de drept care formea o$iectul judecii au fost soluionate (n mod diferit de instanele judectoreti. Art. C88. Cond$#$$ de %d-$s$1$'$t%te Recursul (n interesul le'ii este admisi$il numai dac se face do!ada c pro$lemele de drept care formea o$iectul judecii au fost soluionate (n mod diferit prin ,otr6ri judectoreti definiti!e5 care se ane)ea cererii. Art. C8<. 6udec%re% recursu'u$ 7n $nteresu' 'e,$$ B1C Recursul (n interesul le'ii se judec de Seciile 8nite ale :naltei +uri de +asaie i ;ustiie. B2C 2a primirea cererii5 preedintele :naltei +uri de +asaie i ;ustiie desemnea trei judectori5 din cadrul Seciei penale a instanei5 pentru a (ntocmi un raport asupra recursului (n interesul le'ii. B3C :n !ederea (ntocmirii raportului5 preedintele :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 la solicitarea judectorilor desemnai cu (ntocmirea raportului5 poate solicita unor specialiti recunoscui opinia scris asupra pro$lemelor de drept soluionate diferit. B"C Raportul cuprinde soluiile diferite date pro$lemei de drept i moti!area pe care acestea se fundamentea 5 jurisprudena rele!ant a +urii +onstituionale5 a +urii Europene a .repturilor &mului sau5 dup ca 5 a +urii de ;ustiie a +omunitilor Europene5 opiniile e)primate (n doctrin5 rele!ante (n domeniu5 precum i opinia specialitilor consultai. 4otodat5 judectorii raportori (ntocmesc i moti!ea proiectul soluiei ce se propune a fi dat recursului (n interesul le'ii. B#C Preedintele :naltei +uri de +asaie i ;ustiie fi)ea termenul de judecat. Pedina Seciilor 8nite ale :naltei +uri de +asaie i ;ustiie se con!oac de preedintele instanei5 cu cel puin 20 de ile (nainte de 22%

desfurarea acesteia. &dat cu con!ocarea5 fiecare judector primete o copie a raportului i a proiectului soluiei propuse. B%C 2a edin particip toi judectorii (n funcie ai instanei5 cu e)cepia celor care din moti!e o$iecti!e nu pot participa. Pedina are loc (n pre ena a cel puin 2Q3 din numrul judectorilor (n funcie. B*C Recursul (n interesul le'ii se susine (n faa Seciilor 8nite ale :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 de ctre procurorul 'eneral al Parc,etului de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie sau procurorul desemnat de acesta5 de ctre judectorul desemnat de cole'iul de conducere al :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 respecti! al curii de apel sau de ctre procurorul desemnat de cole'iul de conducere parc,etului de pe l6n' curtea de apel. B-C Recursul (n interesul le'ii se judec (n cel mult 3 luni de la data sesi rii instanei5 iar soluia se adopt cu !otul majoritii judectorilor pre eni. A$inerea de la !ot este inter is. Art. C8>. Con#$nutu' ;ot(rBr$$ 0$ efecte'e e$ B1C Seciile 8nite ale :naltei +uri de +asaie i ;ustiie se pronun asupra cererii de recurs (n interesul le'ii prin deci ie. B2C .eci ia se pronun numai (n interesul le'ii i nu are efecte asupra ,otr6rilor judectoreti e)aminate i nici cu pri!ire la situaia prilor din acele procese. B3C .eci ia se moti!ea (n termen de cel mult 30 de ile de la pronunare i se pu$lic (n 9onitorul &ficial al Rom6niei5 Partea 3. B"C .e le'area dat pro$lemelor de drept judecate este o$li'atorie pentru instane de la data pu$licrii deci iei (n 9onitorul &ficial al Rom6niei5 Partea 3. Seciunea a 2-a "esizarea &naltei Curi de Casaie i *ustiie n vederea pronunrii unei %otr'ri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept Art. C8=. O1$ectu' ses$+(r$$ .ac5 (n cursul judecii5 un complet de judecat al :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 al curii de apel sau al tri$unalului5 (n!estit cu soluionarea cau ei (n ultim instan5 constat6nd c o pro$lem de drept de care depinde soluionarea cau ei respecti!e a fost de le'at diferit (n practica instanelor5 !a putea solicita seciei penale a :naltei +uri de +asaie i ;ustiie s pronune o ,otr6re preala$il prin care s dea re ol!are pro$lemei de drept cu care a fost sesi at. Art. C<4. Procedur% de .udec%t( B1C Sesi area seciei penale a :naltei +uri de +asaie i ;ustiie se face5 din oficiu sau la cererea prilor5 dup de $ateri contradictorii i dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute la art. "%15 prin (nc,eiere5 care nu este supus nici unei ci de atac. +ererea prilor tre$uie s fie (nsoit su$ sanciunea 22*

respin'erii ca inadmisi$il de pre entarea de le'rilor diferite (n practica instenelor a pro$lemei de drept sesi ate. B2C Prin aceeai (nc,eiere se poate suspenda judecarea cau ei p6n la pronunarea ,otr6rii preala$ile pentru de le'area pro$lemei de drept. :n ca ul (n care inculpatul se afl (n arest la domiciliu sau este arestat pre!enti!5 se aplic (n mod corespun tor pre!ederile art. 20* pe toat durata suspendrii. B3C 2a primirea sesi rii5 preedintele seciei !a desemna un judector5 pentru a (ntocmi un raport asupra pro$lemei de drept supuse judecii. .ispo iiile art. "%* alin. B3C<B%C se aplic (n mod corespun tor. B"C Raportul !a fi comunicat prilor5 care5 (n termen de cel mult 1# ile de la comunicare5 pot depune5 (n scris5 prin a!ocat5 conclu ii pri!ind pro$lema de drept supus judecii. B#C Sesi area se judec fr citarea prilor (n cel mult trei luni de la data (n!estirii seciei5 iar soluia se adopt cu jumtate plus unu din numrul judectorilor pre eni. Nu se admit a$ineri de la !ot. Art. C<1. Con#$nutu' 0$ efecte'e ;ot(rBr$$ B1C Asupra sesi rii secia se pronun prin deci ie5 numai cu pri!ire la pro$lema de drept supus de le'rii. B2C .ispo iiile art. "%- alin. B3C se aplic (n mod corespun tor. B3C .e le'area dat pro$lemelor de drept este o$li'atorie pentru instane5 inclusi! (n cau a (n le'tur cu care s<a ridicat pro$lema de drept5 de la data pu$licrii deci iei (n 9onitorul &ficial al Rom6niei5 Partea 3. TITLUL I! PROCE*URI SPECIALE +AP34&282 3 Acordu' de recuno%0tere % )$no)(#$e$ Art. C<2. T$tu'%r$$ %cordu'u$ de recuno%0tere % )$no)(#$e$ 0$ '$-$te'e %cestu$% B1C :n cursul urmririi penale5 dup punerea (n micare a aciunii penale5 inculpatul i procurorul pot (nc,eia un acord de recunoatere a !ino!iei. B2C Acordul de recunoatere a !ino!iei poate fi iniiat at6t de ctre procuror5 c6t i de ctre inculpat. B3C 2imitele (nc,eierii acordului de recunoatere a !ino!iei se sta$ilesc prin a!i ul preala$il i scris al procurorului ierar,ic superior. B"C .ac aciunea penal s<a pus (n micare fa de mai muli inculpai5 se poate (nc,eia un acord de recunoatere a !ino!iei distinct cu fiecare dintre acetia. 22-

B#C 3nculpaii minori nu pot (nc,eia acorduri de recunoatere a !ino!iei . Art. C<:. O1$ectu' %cordu'u$ de recuno%0tere % )$no)(#$e$ Acordul de recunoatere a !ino!iei are ca o$iect recunoaterea comiterii faptei i acceptarea (ncadrrii juridice pentru care a fost pus (n micare aciunea penal i pri!ete felul i cuantumul pedepsei5 precum i forma de e)ecutare a acesteia. Art. C<C. Cond$#$$'e 7nc;e$er$$ %cordu'u$ de recuno%0tere % )$no)(#$e$ B1C Acordul de recunoatere a !ino!iei se poate (nc,eia numai cu pri!ire la infraciunile pentru care le'ea pre!ede pedeapsa amen ii sau a (nc,isorii de cel mult # ani. B2C Acordul de recunoatere a !ino!iei se (nc,eie atunci c6nd5 din pro$ele administrate5 re ult suficiente date cu pri!ire la e)istena faptei pentru care s<a pus (n micare aciunea penal i cu pri!ire la !ino!ia inculpatului. B3C 3nculpatul $eneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps pre! ute de le'e5 (n ca ul pedepsei (nc,isorii i de reducerea cu o ptrime a limitelor de pedeaps pre! ute de le'e5 (n ca ul pedepsei amen ii. B"C .up (nc,eierea acordului5 procurorul i inculpatul nu pot re!eni asupra acestuia. Art. C<3. Aor-% %cordu'u$ de recuno%0tere % )$no)(#$e$ B1C Acordul de recunoatere a !ino!iei se (nc,eie (n form scris. B2C :n situaia (n care se (nc,eie acord de recunoatere a !ino!iei procurorul nu mai (ntocmete rec,i itoriu. Art. C<8. Con#$nutu' %cordu'u$ de recuno%0tere % )$no)(#$e$ Acordul de recunoatere a !ino!iei cuprinde: aC data i locul (nc,eieriiD $C numele5 prenumele i calitatea celor (ntre care se (nc,eieD cC date pri!itoare la persoana inculpatului5 pre! ute (n art.10# alin.B1CD dC descrierea faptei ce formea o$iectul acorduluiD eC (ncadrarea juridic a faptei i pedeapsa pre! ut de le'eD fC pro$ele i mijloacele de pro$D 'C declaraia e)pres a inculpatului recunoatere comiterea faptei i accept (ncadrarea juridic pentru care a fost pus (n micare aciunea penalD ,C cererile procuroruluiD iC semnturile procurorului i ale inculpatului. Art. C<<. Ses$+%re% $nst%n#e$ cu %cordu' de recuno%0tere % )$no)(#$e$ 221

B1C .up (nc,eierea acordului de recunoatere a !ino!iei procurorul sesi ea instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n fond i trimite acesteia acordul de recunoatere a !ino!iei5 (nsoit de dosarul de urmrire penal. B2C :n situaia (n care se (nc,eie acordul numai cu pri!ire la unele dintre fapte sau numai cu pri!ire la unii dintre inculpai5 iar pentru celelalte fapte sau inculpai se dispune trimiterea (n judecat5 sesi area instanei se face separat. Procurorul (naintea instanei numai actele de urmrire penal care se refer la faptele i persoanele care au fcut o$iectul acordului de recunoatere a !ino!iei B3C :n ca ul (n care sunt incidente dispo iiile art. 22 alin. B1C procurorul (naintea instanei acordul de recunoatere a !ino!iei (nsoit de tran acie sau de acordul de mediere. Art. C<>. Procedur% 7n f%#% $nst%n#e$ 3nstana se pronun asupra acordului de recunoatere a !ino!iei prin sentin5 (n urma unei proceduri necontradictorii5 (n edin pu$lic5 dup ascultarea procurorului5 a inculpatului i a!ocatului acestuia5 precum i a prii ci!ile5 dac este pre ent. Art. C<=. So'u#$$'e $nst%n#e$ B1C 3nstana5 anali 6nd acordul5 pronun una din urmtoarele soluii: BaC admite acordul de recunoatere a !ino!iei i dispune condamnarea inculpatului la o pedeaps ce nu poate fi mai mare dec6t cea solicitat de procuror5 dac sunt (ndeplinite condiiile pre! ute la art. "*" E "*% cu pri!ire la toate faptele reinute (n sarcina inculpatului5 care au fcut o$iectul acordului. B$C respin'e acordul de recunoatere a !ino!iei i trimite dosarul procurorului (n !ederea continurii urmririi penale5 dac nu sunt (ndeplinite condiiile pre! ute (n art. "*" < "*%. B2C 3nstana poate admite acordul de recunoatere a !ino!iei numai cu pri!ire la unii dintre inculpai. B3C :n situaia pre! ut (n alin.B1C lit. $C 5 instana se pronun din oficiu cu pri!ire la starea de arest a inculpailor. Art. C>4. So'u#$on%re% %c#$un$$ c$)$'e B1C :n ca ul (n care (ntre pri s<a (nc,eiat tran acie sau acord de mediere cu pri!ire la aciunea ci!il5 instana ia act de aceasta prin sentin. B2C :n celelalte ca uri instana dispune disjun'erea aciunii ci!ile i trimiterea ei la instana competent potri!it le'ii ci!ile. Art. C>1. Cu&r$nsu' sent$n#e$ 230

Sentina cuprinde (n mod o$li'atoriu: aC meniunile din art. 3%1 alin.B"C5 "03 i art. "0"D $C fapta pentru care s<a (nc,eiat acordul de recunoatere a !ino!iei i (ncadrarea juridic a acesteia. Art. C>2. C%'e% de %t%c B1C Sentina pronunat potri!it art. "*1 poate fi atacat cu apel (n termen de 10 ile de la de la comunicare. B2C .ispo iiile art. "*" alin. B3C sunt aplica$ile i (n calea de atac a apelului. CAPITOLUL II Procedur% &r$)$nd tr%,ere% '% r(s&undere &en%'( % &erso%ne$ .ur$d$ce Art. C>:. *$s&o+$#$$ ,ener%'e B1C :n ca ul infraciunilor s!6rite de persoanele juridice pre! ute (n art. 13% alin.B1C din +odul penal (n reali area o$iectului de acti!itate sau (n interesul ori (n numele persoanei juridice5 dispo iiile +odului de procedur penal se aplic (n mod corespun tor5 cu dero'rile i completrile pre! ute (n pre entul capitol. B2C Sunt aplica$ile (n procedura pri!ind tra'erea la rspundere penal a persoanei juridice i dispo iiile procedurii de camer preliminar5 care se aplic (n mod corespun tor. Art. C>C. O1$ectu' %c#$un$$ &en%'e Aciunea penal are ca o$iect tra'erea la rspunderea penal a persoanelor juridice care au s!6rit infraciuni. Art. C>3. Re&re+ent%re% &erso%ne$ .ur$d$ce B1C Persoana juridic este repre entat la (ndeplinirea actelor procesuale i procedurale de repre entantul su le'al. B2C .ac pentru aceeai fapt sau pentru fapte cone)e s<a pus (n micare aciunea penal i (mpotri!a repre entantului le'al al persoanei juridice5 acesta (i numete un mandatar pentru a o repre enta. B3C :n ca ul pre! ut la alin.B2C5 dac persoana juridic nu i<a numit un mandatar5 acesta este desemnat de judectorul de drepturi i li$erti din r6ndul practicienilor (n insol!en5 autori ai potri!it le'ii. Practicienilor (n insol!en desemnai potri!it alin.B3C li se aplic5 (n mod corespun tor5 dispo iiile art. 2*3 alin.B1C5 B2C i B"C < B%C . 231

Art. C>8. Locu' de c$t%re % &erso%ne$ .ur$d$ce Persoana juridic se citea la sediul acesteia. .ac sediul este ficti! ori persoana juridic nu mai funcionea la sediul declarat5 iar noul sediu nu este cunoscut5 citaia se afiea la sediul or'anului judiciar5 potri!it fa ei procesuale (n care se afl cau a. Art. C><. M(sur$ &re)ent$)e B1C ;udectorul de drepturi i li$erti5 (n cursul urmririi penale5 la propunerea procurorului5 poate dispune5 dac e)ist moti!e temeinice care justific suspiciunea re ona$il c persoana juridic a s!6rit o fapt pre! ut de le'ea penal i numai pentru a se asi'ura $una desfurare a procesului penal5 una sau mai multe din urmtoarele msuri: aC suspendarea procedurii de di ol!are sau lic,idare a persoanei juridice5 (nceput anterior sau (n cursul urmririi penaleD $C suspendarea fu iunii5 a di!i rii sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice5 (nceput anterior sau (n cursul urmririi penaleD cC inter icerea unor operaiuni patrimoniale5 suscepti$ile de a antrena diminuarea acti!ului patrimonial sau insol!ena persoanei juridice D dC inter icerea (nc,eierii anumitor acte juridice5 sta$ilite de or'anul judiciarD eC inter icerea desfurrii acti!itilor de natura celor cu oca ia crora a fost comis infraciunea. B2C :n !ederea asi'urrii respectrii msurilor pre! ute (n alin.B1C lit.aC < eC5 judectorul de drepturi i li$erti poate o$li'a persoana juridic la depunerea unei cauiuni const6nd (ntr<o sum de $ani care nu poate fi mai mic de 10.000 lei. +auiunea se restituie la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii de condamnare pronunat (n cau 5 dac persoana juridic a respectat msura sau msurile pre!enti!e5 precum i (n ca ul (n care5 prin ,otr6re definiti!5 s<a dispus ac,itarea persoanei juridice. B3C +auiunea nu se restituie (n ca ul nerespectrii de ctre persoana juridic a msurii sau msurilor pre!enti!e luate5 fc6ndu<se !enit la $u'etul statului la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii pronunate (n cau . B"C 9surile pre!enti!e pre! ute (n alin.B1C pot fi dispuse pe o perioad de cel mult %0 de ile5 cu posi$ilitatea prelun'irii5 dac se menin temeiurile care au determinat luarea acestora5 fiecare prelun'ire neput6nd depi %0 de ile. B#C 9surile pre!enti!e se dispun de judectorul de drepturi i li$erti prin (nc,eiere moti!at dat (n camera de consiliu5 cu citarea persoanei juridice. B%C Participarea procurorului este o$li'atorie. B*C :mpotri!a (nc,eierii judectorului de drepturi i li$erti de la prima instan se poate face contestaie la judectorul de drepturi i li$erti de la instana ierar,ic superioar de ctre persoana juridic i procuror5 (n termen de 2" de ore de la pronunare5 pentru cei pre eni i de la comunicare5 pentru persoana juridic lips. 232

B-C Persoana juridic poate face contestaie numai (mpotri!a (nc,eierii prin care judectorul de drepturi i li$erti a dispus luarea uneia sau mai multor msuri pre!enti!e. Procurorul poate face contestaie numai (mpotri!a (nc,eierii prin care judectorul de drepturi i li$erti a respins propunerea de luare a uneia sau mai multor msuri pre!enti!e. B1C 9surile pre!enti!e se re!oc la cererea procurorului sau persoanei juridice5 numai c6nd se constat c nu mai e)ist temeiurile care au justificat luarea sau meninerea acestora. .ispo iiile alin.B#C<B*C se aplic (n mod corespun tor. B10C :mpotri!a repre entantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia pot fi luate msurile pre! ute de art. 2%% i art. 2-3 alin.B2C5 iar fa de practicianul de insol!en5 msura pre! ut de art. 2-3 alin.B2C . B11C 2uarea msurilor pre!enti!e nu (mpiedic luarea msurilor asi'uratorii conform art. 2#0<2#*. Art. C>>. M(sur$'e %s$,ur(tor$$ ?a de persoana juridic se pot lua5 la cererea procurorului5 msuri asi'urtorii (n !ederea confiscrii speciale5 reparrii pa'u$ei5 produse prin infraciune5 precum i pentru 'arantarea e)ecutrii pedepsei amen ii. Art. C>=. Procedur% de $nfor-%re B1C Procurorul5 (n cursul urmririi penale5 comunic or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic punerea (n micare a aciunii penale i trimiterea (n judecat a persoanei juridice5 la data dispunerii acestor msuri5 (n !ederea efecturii meniunilor corespun toare. B2C &r'anele pre! ute (n alin.B1C sunt o$li'ate s comunice or'anului judiciar5 (n termen de 2" de ore de la data (nre'istrrii5 (n copie certificat5 orice meniune (nre'istrat de acestea cu pri!ire la persoana juridic. B3C Persoana juridic este o$li'at s comunice or'anului judiciar5 (n termen de 2" de ore5 intenia de fu iune5 di!i are5 di ol!are5 reor'ani are5 lic,idare sau reducere a capitalului social. B"C .ispo iiile alin.B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul lurii msurilor pre!enti!e fa de persoana juridic. B#C .up rm6nerea definiti! a ,otr6rii de condamnare la pedeapsa amen ii5 instana de e)ecutare comunic o copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 (n !ederea efecturii meniunilor corespun toare. B%C Ne(ndeplinirea5 de (ndat sau p6n la (mplinirea termenelor pre! ute5 a o$li'aiilor pre! ute (n alin.B2C<B"C constituie a$atere judiciar i se sancionea cu amenda judiciar pre! ut (n art. 2-3 alin.B"C.

233

Art. C=4. Inter+$cere% fu+$un$$/ % d$)$+(r$$/ % reducer$$ c%&$t%'u'u$ soc$%'/ % d$+o')(r$$ s%u '$c;$d(r$$ .up rm6nerea definiti! a ,otr6rii de condamnare a persoanei juridice i p6n la e)ecutarea pedepselor aplicate5 nu se poate iniia fu iunea5 di!i area5 di ol!area5 lic,idarea sau reducerea capitalului social al acesteia. Art. C=1. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ %-en+$$ B1C Persoana juridic condamnat la pedeapsa amen ii este o$li'at s depun recipisa de plat inte'ral a amen ii la instana de e)ecutare5 (n termen de 3 luni de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii de condamnare. B2C +6nd persoana juridic condamnat se 'sete (n imposi$ilitatea de a ac,ita inte'ral amenda (n termenul pre! ut (n alin.B1C5 instana de e)ecutare5 la cererea persoanei juridice5 poate dispune ealonarea plii amen ii pe cel mult un an5 (n rate lunare. B3C :n ca ul ne(ndeplinirii o$li'aiei de plat a amen ii (n termenul artat (n alin.B1C sau de neplat a unei rate potri!it ealonrii5 instana de e)ecutare comunic un e)tras de pe acea parte din dispo iti! care pri!ete aplicarea sau ealonarea amen ii or'anelor competente5 (n !ederea e)ecutrii acesteia potri!it procedurii de e)ecutare silit a creanelor fiscale. Art. C=2. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ co-&'e-ent%re % d$+o')(r$$ &erso%ne$ .ur$d$ce B1C & copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat pedeapsa di ol!rii persoanei juridice se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 instanei ci!ile competente5 care desc,ide procedura de lic,idare i desemnea lic,idatorul din r6ndul practicienilor (n insol!en autori ai potri!it le'ii. Remunerarea lic,idatorului se face din a!erea persoanei juridice sau5 (n ca ul lipsei acesteia5 din fondul de lic,idare constituit potri!it le'ii. B2C +opia dispo iti!ului ,otr6rii de condamnare se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 pentru a lua msurile necesare. Art. C=:. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ co-&'e-ent%re % sus&end(r$$ %ct$)$t(#$$ &erso%ne$ .ur$d$ce & copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat pedeapsa suspendrii acti!itii sau a uneia dintre acti!itile persoanei juridice se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 pentru a lua msurile necesare.

23"

Art. C=C. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ co-&'e-ent%re % 7nc;$der$$ unor &uncte de 'ucru % &erso%ne$ .ur$d$ce & copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat persoanei juridice pedeapsa (nc,iderii unor puncte de lucru se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 pentru a lua msurile necesare. Art. C=3. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ co-&'e-ent%re % $nter+$cer$$ &erso%ne$ .ur$d$ce de % &%rt$c$&% '% &rocedur$'e de %c;$+$#$$ &u1'$ce B1C & copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii prin care s<a aplicat persoanei juridice pedeapsa inter icerii de a participa la procedurile de ac,i iii pu$lice se comunic5 la data rm6nerii definiti!e: aC &ficiului re'istrului comerului5 (n !ederea efecturii formalitilor de pu$licitate (n re'istrul comeruluiD $C 9inisterului ;ustiiei5 (n !ederea efecturii formalitilor de pu$licitate (n re'istrul naional al persoanelor juridice fr scop patrimonialD cC oricrei autoriti care ine e!idena persoanelor juridice5 (n !ederea efecturii formalitilor de pu$licitate. B2C & copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat persoanei juridice pedeapsa inter icerii de a participa la procedurile de ac,i iii pu$lice se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 or'anului care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 pentru a lua msurile necesare. Art. C=8. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ co-&'e-ent%re % %f$0(r$$ s%u &u1'$c(r$$ ;ot(rBr$$ de cond%-n%re B1C 8n e)tras al ,otr6rii de condamnare care pri!ete aplicarea pedepsei complementare se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 persoanei juridice condamnate5 pentru a<l afia (n forma5 locul i pentru perioada sta$ilite de instana de judecat. B2C 8n e)tras al ,otr6rii de condamnare care pri!ete aplicarea pedepsei complementare se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 persoanei juridice condamnate5 pentru a pu$lica ,otr6rea (n forma sta$ilit de instan5 pe c,eltuial proprie5 prin intermediul presei scrise sau audio<!i uale ori prin alte mijloace de comunicare audio<!i uale5 desemnate de instan. B3C Persoana juridic condamnat (naintea instanei de e)ecutare do!ada (nceperii e)ecutrii afirii sau5 dup ca 5 do!ada e)ecutrii pu$licrii ,otr6rii de condamnare5 (n termen de 30 de ile de la comunicarea ,otr6rii5 dar nu mai t6r iu de 10 ile de la (nceperea e)ecutrii ori5 dup ca 5 de la e)ecutarea pedepsei principale. B"C & copie de pe ,otr6rea de condamnare5 (n (ntre'ime5 sau un e)tras al acesteia se comunic5 la data rm6nerii definiti!e5 or'anului care a autori at 23#

(nfiinarea persoanei juridice i or'anului care a (nre'istrat persoana juridic5 pentru a lua msurile necesare.

Art. C=<. Su&r%)e,;ere% e?ecut(r$$ &ede&se'or co-&'e-ent%re %&'$c%te &erso%ne'or .ur$d$ce B1C :n ca de nee)ecutare cu rea credin a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice5 instana de e)ecutare aplic dispo iiile art.1"0 alin. B2C sau5 dup ca 5 art. 1"1 alin.B2C ori B3C din +odul penal. B2C Sesi area instanei se face din oficiu5 de ctre judectorul dele'at al instanei de e)ecutare ori de ctre or'anele crora li s<a comunicat ,otr6rea definiti! de condamnare a persoanei juridice5 potri!it art. "13 < "1%. B3C Persoana juridic este citat la judecat. B"C Participarea procurorului este o$li'atorie. B#C .up conclu iile procurorului i ascultarea persoanei juridice condamnate5 instana se pronun prin sentin.

CAPITOLUL III Procedur% 7n c%u+e'e cu $nfr%ctor$ -$nor$ Art. C=>. *$s&o+$#$$ ,ener%'e 8rmrirea i judecarea infraciunilor s!6rite de minori5 precum i punerea (n e)ecutare a ,otr6rilor pri!itoare la acetia se fac potri!it procedurii o$inuite5 cu completrile i dero'rile din pre entul capitol i din Seciunea a -<a a +apitolului 3 din 4itlul = al Prii 'enerale. Art. C==. Perso%ne'e c;e-%te '% or,%nu' de ur-(r$re &en%'( B1C +6nd suspectul sau inculpatul este un minor care nu a (mplinit 1% ani5 la orice ascultare sau confruntare a minorului5 or'anul de urmrire penal citea prinii acestuia5 ori dup ca 5 pe tutore5 curator sau persoana (n (n'rijirea ori supra!e',erea creia se afl temporar minorul5 ser!iciul de pro$aiune de pe l6n' tri$unalul (n circumscripia cruia se afl instana creia i<ar re!eni competena s judece cau a (n prim instan precum i direcia 'eneral de asisten social i protecie a copilului din localitatea unde se desfoar audierea. 23%

B2C +6nd suspectul sau inculpatul este un minor care a (mplinit 1% ani5 citarea persoanelor pre! ute (n alin.B1C se dispune numai dac or'anul de urmrire penal consider necesar. B3C Nepre entarea persoanelor le'al citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu (mpiedic efectuarea acestor acte. Art. 344.Refer%tu' de e)%'u%re % -$noru'u$ B1C :n cau ele cu inculpai minori5 or'anele de urmrire penal pot s solicite5 atunci c6nd consider necesar5 efectuarea referatului de e!aluare de ctre ser!iciul de pro$aiune de pe l6n' tri$unalul (n a crui circumscripie teritorial (i are locuina minorul5 potri!it le'ii. B2C :n cau ele cu inculpai minori5 instana de judecat are o$li'aia s dispun efectuarea referatului de e!aluare de ctre ser!iciul de pro$aiune de pe l6n' tri$unalul (n a crui circumscripie (i are locuina minorul5 potri!it le'ii. :n situaia (n care efectuarea referatului de e!aluare a fost solicitat (n cursul urmririi penale5 potri!it dispo iiilor alin.B1C5 dispunerea referatului de ctre instan este facultati!. B3C Referatul de e!aluare are rolul de a furni a or'anului judiciar date pri!ind persoana minorului din perspecti! psi,o<comportamental. B"C Referatul de e!aluare se reali ea (n conformitate cu structura i coninutul pre! ute de le'islaia special ce re'lementea acti!itatea ser!iciilor de pro$aiune. B#C Prin referatul de e!aluare5 ser!iciul de pro$aiune solicitat poate face propuneri moti!ate cu pri!ire la msurile educati!e ce pot fi luate fa de minor. Art. 341. Co-&unere% $nst%n#e$ B1C +au ele (n care inculpatul este minor se judec potri!it re'ulilor de competen o$inuite5 de ctre judectori anume desemnai potri!it le'ii. B2C 3nstana compus potri!it dispo iiilor alin.B1C rm6ne competent s judece potri!it dispo iiilor procedurale speciale pri!itoare la minori5 c,iar dac (ntre timp inculpatul a (mplinit !6rsta de 1- ani. B3C 3nculpatul care a s!6rit infraciunea (n timpul c6nd era minor este judecat potri!it procedurii aplica$ile (n cau ele cu infractori minori5 dac la data sesi rii instanei nu a (mplinit 1- ani. Art. 342. Perso%ne c;e-%te '% .udec%re% -$nor$'or B1C 2a judecarea cau ei se citea ser!iciul de pro$aiune5 prinii minorului5 sau dup ca 5 tutorele5 curatorul ori persoana (n (n'rijirea sau supra!e',erea creia se afl temporar minorul.

23*

B2C Persoanele artate (n alin.B1C au dreptul i (ndatorirea s dea lmuriri5 s formule e cereri i s pre inte propuneri (n pri!ina msurilor ce ar urma s fie luate. B3C Nepre entarea persoanelor le'al citate nu (mpiedic judecarea cau ei . Art. 34:. *esf(0ur%re% .udec(#$$ B1C +au ele cu inculpai minori se judec de ur'en i cu precdere. B2C Pedina de judecat este nepu$lic. +u (ncu!iinarea instanei5 la desfurarea judecii pot asista5 (n afar de persoanele artate (n art. #025 i alte persoane. B3C +6nd inculpatul este minor cu !6rsta mai mic de 1% ani5 instana5 dac aprecia c administrarea anumitor pro$e poate a!ea o influen ne'ati! asupra sa5 poate dispune (ndeprtarea lui din edin. :n aceleai condiii pot fi (ndeprtate temporar din sala de judecat i prinii sau persoanele cu drept de repre entare. B"C 2a rec,emarea (n sal a persoanelor pre! ute la alin. B3C preedintele completului le aduce la cunotin actele eseniale efectuate (n lipsa lor. B#C Ascultarea minorului !a a!ea loc o sin'ur dat iar reascultarea sa !a fi admis de judector doar (n ca uri temeinic justificate. Art. 34C. Incu'&%#$ -$nor$ cu -%.or$ B1C +6nd (n aceeai cau sunt mai muli inculpai5 dintre care unii minori i alii majori5 i nu este posi$il disjun'erea5 judecata are loc potri!it dispo iiilor art. #01 alin. B1C i dup procedura o$inuit. B2C +u pri!ire la inculpaii minori din aceste cau e5 se aplic dispo iiile referitoare la procedura (n cau ele cu infractori minori. Art. 343. Punere% 7n e?ecut%re % -(sur$'or educ%t$)e ne&r$)%t$)e de '$1ert%te :n ca ul (n care s<a luat fa de minor !reuna din msurile educati!e nepri!ati!e de li$ertate5 dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii se fi)ea un termen pentru c6nd se dispune aducerea minorului i c,emarea repre entantului ser!iciului de pro$aiune pentru punerea (n e)ecutare a msurii luate. Art. 348. Pre'un,$re% s%u 7n'ocu$re% -(sur$'or educ%t$)e ne&r$)%t$)e de '$1ert%te B1C Prelun'irea msurii educati!e nepri!ati!e de li$ertate (n ca ul (n care minorul nu respect5 cu rea<credin5 condiiile de e)ecutare i o$li'aiile impuse se dispune de instana care a pronunat aceast msur. B2C :nlocuirea msurii luat iniial cu o alt msur educati! nepri!ati! de li$ertate mai se!er ori (nlocuirea msurii luat iniial cu o msur educati! 23-

pri!ati! de li$ertate pentru !reuna din cau ele pre! ute (n art. 12" din +odul penal5 se dispune de instana care a pronunat aceast msur. Art. 34<. Punere% 7n e?ecut%re % $ntern(r$$ 7ntr9un centru educ%t$) B1C :n ca ul (n care s<a luat fa de minor msura educati! a internrii (ntr<un centru educati!5 punerea (n e)ecutare se face prin trimiterea unei copii de pe ,otr6re or'anului de poliie de la locul unde se afl minorul5 dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii. B2C &r'anul de poliie ia msuri pentru internarea minorului. B3C +u oca ia punerii (n e)ecutare a msurii educati!e a internrii (ntr<un centru educati!5 or'anul de poliie poate ptrunde (n domiciliul sau reedina unei persoane fr (n!oirea acesteia5 precum i (n sediul unei persoane juridice fr (n!oirea repre entantului le'al al acesteia. B"C .ac minorul fa de care s<a luat msura educati! a internrii (ntr<un centru educati! nu este 'sit5 or'anul de poliie constat aceasta printr<un proces<!er$al i sesi ea de (ndat or'anele competente pentru darea (n urmrire precum i pentru darea (n consemn la punctele de trecere a frontierei. 8n e)emplar al procesului<!er$al se (naintea centrului educati! (n care se !a face internarea. B#C +opia de pe ,otr6re se pred cu oca ia e)ecutrii msurii5 centrului educati! (n care minorul este internat. B%C +onductorul centrului educati! comunic de (ndat instanei care a dispus msura5 despre efectuarea internrii. Art. 34>. Punere% 7n e?ecut%re % $ntern(r$$ 7ntr9un centru de deten#$e B1C 9sura educati! a internrii minorului (ntr<un centru de detenie se pune (n e)ecutare prin trimiterea unei copii a ,otr6rii definiti!e prin care s<a luat aceast msur or'anului de poliie de la locul unde se afl minorul5 c6nd acesta este li$er5 ori comandantului locului de deinere c6nd acesta este arestat pre!enti!. B2C &dat cu punerea (n e)ecutare a msurii educati!e a internrii minorului (ntr<un centru de detenie5 judectorul dele'at !a emite i ordinul prin care inter ice minorului s prseasc ara. .ispo iiile pri!ind (ntocmirea i coninutul ordinului (n ca ul punerii (n e)ecutare a pedepsei (nc,isorii se aplic (n mod corespun tor. B3C .ac e)ecutarea msurii re!ine or'anului de poliie5 dispo iiile art. #0* alin.B2C5 B3C i B"C se aplic (n mod corespun tor. B"C +opia de pe ,otr6re se pred cu oca ia e)ecutrii msurii5 centrului de detenie (n care minorul este internat. B#C +onductorul centrului de detenie comunic de (ndat instanei care a dispus msura5 despre efectuarea internrii.

231

Art. 34=. Sc;$-1(r$ &r$)$nd -(sur% educ%t$)( % $ntern(r$$ 7ntr9un centru educ%t$) B1C 9eninerea msurii internrii minorului (ntr<un centru educati!5 prelun'irea ori (nlocuirea acesteia cu internarea (ntr<un centru de detenie (n ca urile pre! ute de art. 12# alin.B3C din +odul penal se dispune de instana creia (i re!ine competena s judece noua infraciune sau infraciunea concurent s!6rit anterior. B2C :nlocuirea internrii minorului cu msura educati! a asistrii ilnice5 li$erarea din centrul educati! la (mplinirea !6rstei de 1- ani se dispun5 potri!it dispo iiilor le'ii pri!ind e)ecutarea pedepselor5 de ctre instana (n a crei circumscripie teritorial se afl centrul educati!5 corespun toare (n 'rad instanei de e)ecutare. Re!enirea asupra (nlocuirii sau li$errii (n ca ul (n care acesta nu respect cu rea<credin condiiile de e)ecutare a msurii educati!e ori o$li'aiile impuse5 se dispun din oficiu sau la sesi area ser!iciului de pro$aiune5 de instana care a judecat cau a (n prim instan. B3C :n ca ul pre! ut de art. 12# alin.B*C din +odul penal re!enirea asupra (nlocuirii se dispune de instana creia (i re!ine competena s judece noua infraciune s!6rit de minor. Art. 314. Sc;$-1(r$ &r$)$nd -(sur% educ%t$)( % $ntern(r$$ 7ntr9un centru de deten#$e B1C Prelun'irea msurii internrii minorului (n centrul de detenie (n ca urile pre! ute de art. 12% alin.B3C din +odul penal se dispune de instana creia (i re!ine competena s judece noua infraciune sau infraciunea concurent s!6rit anterior. B2C :nlocuirea internrii minorului cu msura educati! a asistrii ilnice5 li$erarea din centrul de detenie la (mplinirea !6rstei de 1- ani se dispun5 potri!it dispo iiilor le'ii pri!ind e)ecutarea pedepselor5 de instana (n a crei circumscripie teritorial se afl centrul de detenie5 corespun toare (n 'rad instanei de e)ecutare. Re!enirea asupra (nlocuirii sau li$errii (n ca ul (n care acesta nu respect cu rea<credin condiiile de e)ecutare a msurii educati!e ori o$li'aiile impuse5 se dispune din oficiu sau la sesi area ser!iciului de pro$aiune5 de instana care a judecat (n prim instan pe minor. B3C :n ca ul pre! ut de art. 12% alin.B*C din +odul penal re!enirea asupra (nlocuirii i prelun'irea duratei internrii se dispune de instana creia (i re!ine competena s judece noua infraciune s!6rit de minor. Art. 311. Sc;$-1%re% re,$-u'u$ de e?ecut%re :n ca urile pre! ute de art. 12* din +odul penal continuarea e)ecutrii msurii educati!e pri!ati!e de li$ertate (ntr<un penitenciar de ctre persoana internat care a (mplinit !6rsta de 1- ani se poate dispune potri!it dispo iiilor le'ii pri!ind e)ecutarea pedepselor5 de instana (n a crei circumscripie 2"0

teritorial se afl centrul educati! sau centrul de detenie5 corespun toare (n 'rad instanei de e)ecutare.

Art. 312. A-Bn%re% s%u 7ntreru&ere% e?ecut(r$$ -(sur$'or &r$)%t$)e de '$1ert%te E)ecutarea msurii educati!e a internrii (ntr<un centru educati! sau a msurii educati!e a internrii (ntr<un centru de detenie5 poate fi am6nat sau (ntrerupt (n ca urile i (n condiiile pre! ute de le'e. Art. 31: .*$s&o+$#$$ &r$)$nd %&e'u' .ispo iiile referitoare la judecata (n prim instan (n cau ele pri!itoare la infraciuni s!6rite de minori se aplic (n mod corespun tor i la judecata (n apel. CAPITOLUL I! Procedur% d(r$$ 7n ur-(r$re Art. 31C. *%re% 7n ur-(r$re B1C .area (n urmrire se solicit i se dispune pentru identificarea5 cutarea5 locali area i prinderea unei persoane (n scopul aducerii acesteia (n faa or'anelor judiciare ori punerii (n e)ecutare a anumitor ,otr6ri judectoreti. B2C .area (n urmrire se solicit i se dispune (n urmtoarele ca uri: aC nu s<a putut e)ecuta un mandat de arestare pre!enti!5 un mandat de e)ecutare a unei pedepse pri!ati!e de li$ertate5 o msur educati! pri!ati! de li$ertate5 msura internrii medicale sau msura e)pul rii5 (ntruc6t persoana fa de care s<a luat una dintre aceste msuri nu a fost 'sitD $C persoana a e!adat din starea le'al de reinere sau deinere ori a fu'it dintr<un centru educati!5 centru de detenie sau din unitatea (n care e)ecuta msura internrii medicaleD cC (n !ederea depistrii unei persoane urmrite internaional despre care e)ist date c se afl (n Rom6nia. B3C .area (n urmrire se solicit de: aC or'anul de poliie care a constatat imposi$ilitatea e)ecutrii msurii pre! ute la alin.B2C lit.aCD

2"1

$C administraia locului de deinere5 centrul educati! sau unitatea medical pre! ut (n alin.B2C lit.$CD cC or'anul judiciar competent potri!it le'ii speciale5 (n ca ul pre! ut (n alin. B2C lit.cCD B"C .area (n urmrire se dispune prin ordin de 3nspectoratul Feneral al Poliiei Rom6ne. B#C &rdinul de dare (n urmrire se comunic (n cel mai scurt timp or'anelor competente s eli$ere e paaportul5 care au o$li'aia s refu e eli$erarea paaportului sau5 dup ca 5 s ridice pro!i oriu paaportul pe durata msurii5 precum i or'anelor de frontier pentru darea (n consemn. B%C .e asemenea5 ordinul de dare (n urmrire se comunic (n copie: aC celui (n faa cruia urmea s fie adus persoana urmrit (n momentul prinderiiD $C or'anului judiciar competent care supra!e',ea acti!itatea de urmrire a persoanei date (n urmrire. Art. 313. Ur-(r$re% B1C &rdinul de dare (n urmrire se pune (n e)ecutare de (ndat de ctre structurile competente ale 9inisterului Administraiei i 3nternelor care !or desfura5 la ni!el naional5 acti!iti de identificare5 cutare5 locali are i prindere a persoanei urmrire. B2C 3nstituiile pu$lice sunt o$li'ate s sprijine5 (n condiiile le'ii i conform competenelor le'ale5 or'anele de poliie care efectuea urmrirea unei persoane date (n urmrire. B3C Acti!itatea de urmrire a unei persoane arestate pre!enti!5 desfurat de or'anele de poliie5 este supra!e',eat de procurori anume desemnai din cadrul parc,etului de pe l6n' curtea de apel (n a crui circumscripie se afl sediul instanei competente care a soluionat (n fond propunerea de arestare pre!enti!. +6nd mandatul de arestare pre!enti! a fost emis (ntr<o cau de competena parc,etului de pe l6n' :nalta +urte de +asaie i ;ustiie5 supra!e',erea acti!itii de urmrire re!ine procurorului care efectuea sau a efectuat urmrirea penal (n cau . B"C :n celelalte ca uri acti!itatea de urmrire a persoanelor date (n urmrire este supra!e',eat de procurori anume desemnai din cadrul parc,etului de pe l6n' curtea de apel (n a crui circumscripie se afl sediul instanei de e)ecutare ori al altei instane competente potri!it le'ii speciale. Art. 318. Act$)$t(#$ ce &ot f$ efectu%te 7n &rocedur% ur-(r$r$$ B1C :n !ederea identificrii5 cutrii5 locali rii i prinderii persoanelor date (n urmrire pot fi efectuate5 (n condiiile pre! ute de le'e5 urmtoarele acti!iti: aC supra!e',erea te,nicD $C reinerea5 predarea i perc,e iionarea corespondenei i a o$iectelorD 2"2

cC perc,e iiaD dC ridicarea de o$iecte sau (nscrisuriD eC monitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiare. B2C Acti!iti pre! ute (n alin.B1C lit.aC5 $C5 cC i eC pot fi efectuate numai: aC (n $a a mandatului emis de judectorul de drepturi i li$erti de la instana de e)ecutare i cu respectarea procedurii pre! ute (n art. 13*5 respecti! art. 1"#D $C numai (n $a a mandatului emis de judectorul de drepturi i li$erti de la instana competent potri!it le'ii speciale5 cu respectarea procedurii pre! ute de art.1## < 1#-5 (n ca urile pre! ute (n art. #1" alin.B2C lit.cC. B3C Acti!itile pre! ute (n alin.B1C lit. dC pot fi efectuate numai cu autori area procurorului care supra!e',ea acti!itatea or'anelor de poliie care efectuea urmrirea persoanei date (n urmrire. Art. 31<. Su&r%)e,;ere% te;n$c( 7n &rocedur% d(r$$ 7n ur-(r$re B1C Supra!e',erea te,nic poate fi dispus pe o durat de cel mult 30 de ile/ la cererea procurorului5 de judectorul de drepturi i li$erti de la instana competent5 dac acesta aprecia c identificarea5 cutarea5 locali area i prinderea persoanelor date (n urmrire nu pot fi fcute prin alte mijloace ori ar fi mult (nt6r iate. B2C .ispo iiile art. 13* < 1"1 se aplic (n mod corespun tor. B3C Prelun'irea mandatului de supra!e',ere te,nic (n procedura drii (n urmrire se face potri!it dispo iiilor art. 1"25 care se aplic (n mod corespun tor. Art. 31>. Mon$tor$+%re% tr%n+%c#$$'or f$n%nc$%re 0$ de+)('u$re% d%te'or f$n%nc$%re B1C 9onitori area tran aciilor financiare i de !luirea datelor financiare5 (n !ederea identificrii5 cutrii5 locali rii i prinderii persoanelor date (n urmrire5 poate fi dispus pe o durat de cel mult 30 de ile5 la cererea procurorului5 de judectorul de drepturi i li$erti de la instana competent. B2C .ispo iiile art. 13* se aplic (n mod corespun tor. B3C 9sura poate fi re(nnoit5 (nainte sau dup e)pirarea celei anterioare5 (n aceleai condiii5 pentru moti!e temeinic justificate5 fiecare prelun'ire neput6nd depi 30 de ile. .urata total a monitori rii5 cu pri!ire la aceeai persoan5 pentru prinderea unei persoane urmrite nu poate depi 120 de ile (n aceeai cau . B"C Procurorul solicit judectorului de drepturi i li$erti (ncetarea imediat a acti!itii de supra!e',ere a conturilor $ancare i a conturilor asimilate acestora5 dac nu mai e)ist moti!ele care au justificat<o. Art. 31=. Re)oc%re% ur-(r$r$$ 2"3

B1C 8rmrirea se re!oc (n momentul prinderii persoanei urmrite sau atunci c6nd au disprut temeiurile care au justificat darea (n urmrire. B2C Re!ocarea se dispune prin ordin de 3nspectoratul Feneral al Poliiei Rom6ne5 care se transmite (n copie5 de (ndat: aC parc,etului competent care supra!e',ea acti!itatea de urmrire a persoanei date (n urmrireD $C or'anele competente s eli$ere e paaportul i or'anelor de frontier. B3C Procurorul care supra!e',ea acti!itatea de urmrire a persoanei date (n urmrire solicit de (ndat judectorului de drepturi i li$erti5 (ncetarea acti!itilor de supra!e',ere luate conform art. #1* i #1-. CAPITOLUL ! Procedur% re%1$'$t(r$$ Art. 324. Re%1$'$t%re% Rea$ilitarea are loc fie de drept5 (n ca urile pre! ute de art. 1#1 sau 1%# din +odul Penal5 fie la cerere5 acordat de instana de judecat5 (n condiiile pre! ute (n pre entul capitol. Art. 321. Re%1$'$t%re% de dre&t B1C 2a (mplinirea termenului de 3 ani pre! ut de art. 1%# din +odul penal5 dac persoana condamnat nu a mai s!6rit o alt infraciune5 autoritatea care ine e!idena ca ierului judiciar !a ter'e din oficiu meniunile pri!ind pedeapsa aplicat condamnatului. B2C 2a (mplinirea termenului de 3 ani pre! ut de art. 1#1 din +odul penal5 or'anul care a autori at (nfiinarea persoanei juridice i or'anul care a (nre'istrat persoana juridic !a ter'e din oficiu meniunile pri!ind pedeapsa aplicat persoanei juridice. Art. 322. Re%1$'$t%re% .udec(tore%sc( +ompetent s se pronune asupra rea$ilitrii judectoreti este fie instana care a judecat (n prim instan cau a (n care s<a pronunat condamnarea pentru care se cere rea$ilitarea5 fie instana corespun toare (n a crei circumscripie domicilia condamnatul5 sau (n care a a!ut ultimul domiciliu5 dac la data introducerii cererii domicilia (n strintate. Art. 32:. Cerere% de re%1$'$t%re

2""

B1C +ererea de rea$ilitare judectoreasc se formulea de ctre condamnat5 iar dup moartea acestuia5 de so sau de rudele apropiate. Soul sau rudele apropiate pot continua procedura de rea$ilitare pornit anterior decesului. B2C Rea$ilitarea judectoreasc se dispune (n ca urile i condiiile pre! ute de art. 1%% i 1%- din +odul penal. B3C :n cerere tre$uie s se menione e : aC adresa condamnatului5 iar c6nd cererea este fcut de alt persoan5 adresa acesteiaD $C condamnarea pentru care se cere rea$ilitarea i fapta pentru care a fost pronunat acea condamnareD cC localitile unde condamnatul a locuit i locurile de munc din tot inter!alul de timp de la e)ecutarea pedepsei i p6n la introducerea cererii5 iar (n ca ul c6nd e)ecutarea pedepsei a fost prescris5 de la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii i p6n la introducerea cereriiD dC temeiurile cereriiD eC indicaii utile pentru identificarea dosarului i orice alte date pentru soluionarea cererii. B"C 2a cerere se ane)ea actele din care reiese c sunt (ndeplinite condiiile rea$ilitrii. Art. 32C. M(sur$ &re-er,(to%re .up fi)area termenului de soluionare a cererii de rea$ilitare se dispune citarea persoanei care a solicitat rea$ilitarea i a persoanelor a cror ascultare instana o consider necesar5 se iau msuri pentru aducerea dosarului (n care s<a pronunat condamnarea i se solicit copia fiei ca ierului judiciar al condamnatului. Art. 323. Res&$n,ere% cerer$$ &entru '$&s% cond$#$$'or de for-( 0$ fond B1C +ererea de rea$ilitare se respin'e pentru ne(ndeplinirea condiiilor de form i fond (n urmtoarele ca uri: aC a fost introdus (nainte de termenul le'alD $C lipsete meniunea pre! ut (n art. #23 alin.B3C lit.aC i petiionarul nu s<a pre entat la termenul de (nfiareD cC lipsete !reuna din meniunile pre! ute (n art. #23 alin.B3C lit.$C < eC i petiionarul nu a completat cererea la termenul de (nfiare i nici la termenul ce i s<a acordat (n !ederea completrii. B2C :n ca ul pre! ut la alin. B1C lit.aC5 cererea poate fi repetat dup (mplinirea termenului le'al5 iar (n ca urile pre! ute la lit.$C i cC5 oric6nd. B3C :n ca ul prescripiei e)ecutrii pedepsei5 nu poate depune cerere de rea$ilitare persoana pre! ut (n art. #23 alin.B1C dac lipsa e)ecutrii este imputa$il persoanei condamnate. Art. 328. So'u#$on%re% cerer$$ 2"#

B1C 2a termenul fi)at5 (n edin nepu$lic5 instana ascult persoanele citate pre ente5 conclu iile procurorului i ale petiionarului i !erific dac sunt (ndeplinite condiiile cerute de le'e pentru admiterea rea$ilitrii. B2C .ac (nainte de soluionarea cererii de rea$ilitare5 fa de condamnat a fost pus (n micare aciunea penal pentru alt infraciune5 e)aminarea cererii se suspend p6n la soluionarea definiti! a acelei cau e. Art. 32<. S$tu%#$$ &r$)$nd des&(,u1$r$'e c$)$'e B1C +6nd condamnatul sau persoana care a fcut cererea de rea$ilitare do!edete c nu i<a fost cu putin s ac,ite desp'u$irile ci!ile i c,eltuielile judiciare5 instana5 apreciind (mprejurrile5 poate dispune rea$ilitarea sau poate s acorde un termen pentru ac,itarea (n (ntre'ime sau (n parte suma datorat. B2C 4ermenul pre! ut (n alin.B1C nu poate depi % luni. B3C :n ca de o$li'aie solidar5 instana fi)ea suma ce tre$uie ac,itat5 (n !ederea rea$ilitrii5 de condamnat sau de urmaii si. B"C .repturile acordate prii ci!ile prin ,otr6rea de condamnare nu se modific prin ,otr6rea dat asupra rea$ilitrii. Art. 32>. Contest%#$% Aotr6rea prin care instana re ol! cererea de rea$ilitare este supus contestaiei (n termen de 10 ile de la comunicare5 care se soluionea de instana ierar,ic superioar. ;udecarea contestaiei la ,otr6rea primei instane se face (n edin nepu$lic5 cu citarea petentului. Participarea procurorului este o$li'atorie. .eci ia instanei prin care se soluionea contestaia este definiti!. Art. 32=. Anu'%re% re%1$'$t(r$$ B1C :n ca urile pre! ute la art. 1*1 din +odul penal instana pre! ut (n art. #22 dispune anularea rea$ilitrii5 din oficiu sau la cererea procurorului. B2C .ispo iiile art. #2% se aplic (n mod corespun tor. Art. 3:4. Men#$un$ des&re re%1$'$t%re .up rm6nerea definiti! a ,otr6rii de rea$ilitare sau de anulare a acesteia5 instana dispune s se fac meniune despre aceasta pe ,otr6rea prin care s<a pronunat condamnarea.

2"%

CAPITOLUL !I Procedur% re&%r(r$$ &%,u1e$ -%ter$%'e s%u % d%une$ -or%'e 7n c%+ de ero%re .ud$c$%r( s%u 7n c%+ de &r$)%re ne'e,%'( de '$1ert%te or$ 7n %'te c%+ur$ Art. 3:1. *re&tu' '% re&%r%re% &%,u1e$ 7n c%+ de ero%re .ud$c$%r( B1C Persoana care a fost condamnat definiti!5 indiferent dac pedeapsa aplicat sau msura educati! pri!ati! de li$ertate a fost sau nu pus (n e)ecutare5 are dreptul la repararea de ctre stat a pa'u$ei suferite5 (n ca ul (n care (n urma rejudecrii cau ei5 dup anularea sau desfiinarea ,otr6rii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care do!edete c s<a produs o eroare judiciar5 s<a pronunat o ,otr6re definiti! de ac,itare. B2C .ispo iiile alin.B1C se aplic i (n ca ul redesc,iderii procesului penal cu pri!ire la condamnatul judecat (n lips dac dup rejudecare s<a pronunat o ,otr6re definiti! de ac,itare. B3C Persoana pre! ut (n alin.B1C i persoana pre! ut (n alin.B2C nu !a fi (ndreptit s cear repararea de ctre stat a pa'u$ei suferite dac5 prin declaraii mincinoase ori (n orice alt fel5 a determinat condamnarea5 (n afara ca urilor (n care a fost o$li'at s procede e astfel. B"C Nu este (ndreptit la repararea pa'u$ei nici persoana condamnat creia (i este imputa$il (n tot5 sau (n parte nedescoperirea (n timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit. Art. 3:2. *re&tu' '% re&%r%re% &%,u1e$ 7n c%+u' &r$)(r$$ ne'e,%'e de '$1ert%te B1C Are dreptul la repararea pa'u$ei i persoana care5 (n cursul procesului penal5 a fost pri!at nele'al de li$ertate. B2C Pri!area nele'al de li$ertate tre$uie s fie sta$ilit5 dup ca 5 prin ordonana a procurorului5 prin (nc,eierea definiti! a judectorului de drepturi i li$erti sau a judectorului de camer preliminar5 precum i prin (nc,eierea definiti! sau ,otr6rea definiti! a instanei de judecat (n!estit cu judecarea cau ei. Art. 3::. Ae'u' 0$ 7nt$ndere% re&%r%#$e$ B1C 2a sta$ilirea (ntinderii reparaiei se ine seama de durata pri!rii nele'ale de li$ertate5 precum i de consecinele produse5 asupra persoanei5 asupra familiei celui pri!at de li$ertate5 ori asupra celui aflat (n situaia pre! ut de art. #31. B2C Reparaia const (n plata unei sume de $ani sau (n constituirea unei rente !ia'ere ori (n o$li'aia ca5 pe c,eltuiala statului5 cel reinut sau arestat nele'al s fie (ncredinat unui institut de asisten social i medical. 2"*

B3C 2a ale'erea felului reparaiei i la (ntinderea acesteia se !a ine seama de situaia celui (ndreptit la repararea pa'u$ei i de natura daunei produse. B"C Persoanelor (ndreptite la repararea pa'u$ei5 care (nainte de pri!area de li$ertate ori de (ncarcerare ca urmare a punerii (n e)ecutare a unei pedepse ori msuri educati!e pri!ati!e de li$ertate erau (ncadrate (n munc5 li se calculea 5 la !ec,imea (n munc sta$ilit potri!it le'ii5 i timpul c6t au fost pri!ate de li$ertate. B#C Reparaia este (n toate ca urile5 suportat de stat5 prin 9inisterul ?inanelor Pu$lice. Art. 3:C.Ac#$une% &entru re&%r%re% &%,u1e$ B1C Aciunea pentru repararea pa'u$ei poate fi pornit de persoana (ndreptit5 potri!it art. #31E#32 5 iar dup moartea acesteia poate fi continuat sau pornit de ctre persoanele care se aflau (n (ntreinerea sa la data decesului. B2C Aciunea poate fi introdus (n termen de % luni de la data rm6nerii definiti!e a ,otr6rii instanei de judecat5 precum i a ordonanei sau (nc,eierilor or'anelor judiciare5 prin care s<a constatat eroarea judiciar5 respecti! pri!area nele'al de li$ertate. B3C Pentru o$inerea reparrii pa'u$ei5 persoana (ndreptit se poate adresa tri$unalului (n a crei circumscripie domicilia 5 c,em6nd (n judecat ci!il statul5 care este citat prin 9inisterul ?inanelor Pu$lice. B"C Aciunea este scutit de ta)a judiciar de tim$ru. Art. 3:3. Ac#$une% 7n re,res B1C :n ca ul (n care repararea pa'u$ei a fost acordat potri!it art. #3"5 c6t i (n situaia (n care statul rom6n a fost condamnat de ctre o instan internaional pentru !reunul din ca urile pre! ute (n art. #31 < #325 aciunea (n re'res pentru recuperarea sumei ac,itate poate fi (ndreptat (mpotri!a persoanei care5 cu rea < credin sau din culp 'ra! a pro!ocat situaia 'eneratoare de daune sau (mpotri!a instituiei la care aceasta este asi'urat pentru desp'u$iri (n ca de prejudicii pro!ocate (n e)erciiul profesiunii. B2C Statul tre$uie s do!edeasc (n cadrul aciunii (n re'res5 prin ordonana procurorului sau ,otr6re penal definiti!5 c cel asi'urat (n condiiile alin.B1C a produs cu rea<credin sau culp 'ra! profesional5 eroarea judiciar sau pri!area nele'al de li$ertate cau atoare de prejudicii.

2"-

CAPITOLUL !II Procedur% 7n c%+ de d$s&%r$#$e % dos%re'or .ud$c$%re 0$ % 7nscr$sur$'or .ud$c$%re Art. 3:8. Const%t%re% d$s&%r$#$e$ dos%ru'u$ s%u 7nscr$su'u$ B1C :n ca ul dispariiei unui dosar judiciar sau a unui (nscris care aparine unui astfel de dosar5 or'anul de urmrire penal sau preedintele instanei la care se 'sea dosarul sau (nscrisul (ntocmete un proces !er$al prin care constat dispariia i arat msurile care s<au luat pentru 'sirea lui. B2C :n $a a procesului<!er$al se procedea potri!it dispo iiilor pre! ute (n pre entul capitol. Art. 3:<. O1$ectu' &rocedur$$ s&ec$%'e B1C +6nd dosarul sau (nscrisul disprut este reclamat de un interes justificat i nu poate fi refcut potri!it procedurii o$inuite5 procurorul prin ordonan sau instana de judecat prin (nc,eiere dispune5 dup ca 5 (nlocuirea sau reconstituirea dosarului sau (nscrisului cu pri!ire la care s<a constatat dispariia. B2C 3nstana se pronun prin (nc,eiere5 fr citarea prilor5 afar de ca ul c6nd instana consider necesar c,emarea acestora. B3C :nc,eierea nu este supus nici unei ci de atac. Art. 3:>. Co-&eten#% 7n c%+u' 7n'ocu$r$$ s%u reconst$tu$r$$ B1C :nlocuirea sau reconstituirea se efectuea de or'anul de urmrire penal ori de instana de judecat (naintea creia cau a se 'sete pendinte5 iar (n cau ele definiti! soluionate5 de instana la care dosarul se 'sete (n conser!are. B2C +6nd constatarea dispariiei s<a fcut de un or'an de urmrire penal sau de o instan de judecat5 altele dec6t cele artate (n alin.B1C5 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat care a constatat dispariia trimite or'anului de urmrire penal sau instanei de judecat competente toate materialele necesare efecturii (nlocuirii ori reconstituirii (nscrisului disprut. B3C :n ca ul dispariiei unui dosar judiciar (n cursul procedurii de camer preliminar5 (nlocuirea sau reconstituirea se efectuea de instana (n cadrul creia funcionea camera preliminar. Art. 3:=. "n'ocu$re% 7nscr$su'u$ B1C :nlocuirea (nscrisului disprut are loc atunci c6nd e)ist copii oficiale de pe acel (nscris. &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat ia msuri pentru o$inerea copiei. 2"1

B2C +opia o$inut ine locul (nscrisului ori'inal p6n la 'sirea acestuia. B3C Persoanei sau autoritii care a predat copia oficial i se eli$erea o copie certificat de pe aceasta. Art. 3C4. Reconst$tu$re% 7nscr$su'u$ s%u dos%ru'u$ B1C +6nd nu e)ist o copie oficial de pe (nscrisul disprut5 se procedea la reconstituirea acestuia. B2C Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea (nscrisurilor pe care le coninea . B3C :n !ederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de pro$ pre! ute de le'e. B"C Re ultatul reconstituirii se constat5 dup ca 5 prin ordonana procurorului sau prin ,otr6rea instanei dat cu citarea prilor5 dup ascultarea acestora i a procurorului. B#C Nepre entarea prilor le'al citate nu (mpiedic judecarea cau ei. B%C Aotr6rea de reconstituire este supus apelului. B*C :mpotri!a ordonanei procurorului pri!ind re ultatul reconstituirii5 orice persoan care justific un interes le'itim poate face pl6n'ere5 dispo iiile art. 33#<33- aplic6ndu<se (n mod corespun tor. CAPITOLUL !III Procedur% &r$)$nd coo&er%re% .ud$c$%r( $ntern%#$on%'( 0$ &unere% 7n %&'$c%re % tr%t%te'or $ntern%#$on%'e 7n -%ter$e &en%'( SECIUNEA 1 Dispoziii generale Art. 3C1. *$s&o+$#$$ &r$)$nd %s$sten#% .ud$c$%r( $ntern%#$on%'( +ooperarea judiciar internaional !a fi solicitat sau acordat (n conformitate cu dispo iiile tratatelor internaionale interes6nd cooperarea judiciar internaional (n materie penal la care Rom6nia este parte precum i cu dispo iiile cuprinse (n le'ea special i (n pre entul capitol5 dac (n tratatele internaionale nu se pre!ede altfel. SECIUNEA a 2-a Recunoaterea unor acte judiciare strine Art. 3C2. E?ecut%re% d$s&o+$#$$'or c$)$'e d$ntr9o ;ot(rBre .udec(tore%sc( &en%'( str($n( 2#0

E)ecutarea dispo iiilor ci!ile dintr<o ,otr6re judectoreasc penal strin se face potri!it re'ulilor pre! ute pentru e)ecutarea ,otr6rilor ci!ile strine. TITLUL ! E@ECUTAREA DOTRERILOR PENALE +AP34&282 3 *$s&o+$#$$ ,ener%'e Art. 3C:. Dot(rBr$ e?ecutor$$ B1C Aotr6rile instanelor penale de!in e)ecutorii la data c6nd au rmas definiti!e. B2C Aotr6rile nedefiniti!e sunt e)ecutorii atunci c6nd le'ea dispune aceasta. Art. 3CC. R(-Bnere% def$n$t$)( % ;ot(rBr$$ &r$-e$ $nst%n#e Aotr6rile primei instane rm6n definiti!e: 1. la data pronunrii5 c6nd ,otr6rea nu este supus contestaiei sau apeluluiD 2. la data e)pirrii termenului de apel sau de introducere a contestaiei: aC c6nd nu s<a declarat apel sau contestaie (n termenD $C c6nd apelul sau5 dup ca 5 contestaia declarat a fost retras (nuntrul termenului. 3. la data retra'erii apelului sau5 dup ca 5 a contestaiei5 dac aceasta s<a produs dup e)pirarea termenului de apel sau de introducere a contestaiei. ". la data pronunrii ,otr6rii prin care s<a respins apelul sau5 dup ca 5 a contestaiei. Art. 3C3. R(-Bnere% def$n$t$)( % ;ot(rBr$$ $nst%n#e$ de %&e' 0$ % ;ot(rBr$$ &ronun#%te 7n c%'e% de %t%c % contest%#$e$ B1C Aotr6rea instanei de apel rm6ne definiti! la data pronunrii acesteia5 atunci c6nd apelul a fost admis i procesul a luat sf6rit (n faa instanei de apel. B2C Aotr6rea pronunat (n calea de atac a contestaiei rm6ne definiti! la data pronunrii acesteia5 atunci c6nd contestaia a fost admis i procesul a luat sf6rit (n faa instanei care o judec. Art. 3C8. Inst%n#% de e?ecut%re B1C Aotr6rea instanei penale5 rmas definiti! la prima instan de judecat sau la instana ierar,ic superioar ori la instana de apel5 se pune (n e)ecutare de ctre prima instan de judecat.

2#1

B2C Aotr6rile pronunate (n prim instan de ctre :nalta +urte de +asaie i ;ustiie se pun (n e)ecutare5 dup ca 5 de 4ri$unalul 9unicipiului Hucureti sau de tri$unalul militar. B3C +6nd ,otr6rea rm6ne definiti! (n faa instanei de apel sau (n faa instanei ierar,ic superioare5 aceasta trimite instanei de e)ecutare un e)tras din acea ,otr6re5 cu datele necesare punerii (n e)ecutare5 (n iua pronunrii ,otr6rii de ctre instana de apel sau5 dup ca 5 de ctre instana ierar,ic superioar. B"C .ispo iiile alin.B1C < B3C sunt aplica$ile i (n ca ul ,otr6rilor nedefiniti!e5 dar e)ecutorii5 cu e)cepia celor pri!ind msurile de si'uran5 msurile asi'uratorii i msurile pre!enti!e5 care se pun (n e)ecutare5 dup ca 5 de judectorul de drepturi i li$erti5 judectorul de camer preliminar sau de instana care le<a dispus. B#C +6nd ,otr6rea instanei de apel a fost modificat prin ,otr6rea :naltei +uri de +asaie i ;ustiie5 pronunat (n recurs (n casaie5 :nalta +urte de +asaie i ;ustiie procedea potri!it alin.B3C. Art. 3C<. 6udec(toru' de'e,%t cu e?ecut%re% B1C 3nstana de e)ecutare delea' pe unul sau mai muli din judectorii si5 pentru efectuarea punerii (n e)ecutare. B2C .ac la punerea (n e)ecutare a ,otr6rii sau (n cursul e)ecutrii se i!ete !reo nelmurire sau (mpiedicare la e)ecutare5 judectorul dele'at cu e)ecutarea poate sesi a instana de e)ecutare5 care !a proceda potri!it dispo iiilor art.#-1 i #10. CAPITOLUL II Punere% 7n e?ecut%re % ;ot(rBr$'or SECIUNEA 1 !unerea n e+ecutare a pedepselor principale Art. 3C>. Punere% 7n e?ecut%re % &ede&se$ 7nc;$sor$$ s%u % deten#$un$$ &e )$%#( 0$ % &ede&se$ %ccesor$$ B1C Pedeapsa (nc,isorii i pedeapsa deteniunii pe !ia se pun (n e)ecutare prin emiterea mandatului de e)ecutare. 9andatul de e)ecutare se emite de judectorul dele'at cu e)ecutarea (n iua rm6nerii definiti!e a ,otr6rii la instana de fond sau5 dup ca 5 (n iua primirii e)trasului pre! ut (n art.#"% alin.B3C5 se (ntocmete (n trei e)emplare i cuprinde: denumirea instanei de e)ecutare5 data emiterii5 datele pri!itoare la persoana condamnatului5 numrul i data ,otr6rii care se e)ecut i denumirea instanei care a pronunat<o5 pedeapsa pronunat i te)tul de le'e aplicat5 pedeapsa accesorie aplicat5 timpul reinerii i arestrii pre!enti!e ori a arestului la domiciliu sau al internrii 2#2

medicale5 care s<a dedus din durata pedepsei5 meniunea dac cel condamnat este recidi!ist5 ordinul de arestare i de deinere5 semntura judectorului dele'at5 precum i tampila instanei de e)ecutare. B2C :n ca ul (n care cel condamnat se afl (n stare de li$ertate5 odat cu emiterea mandatului de e)ecutare a pedepsei (nc,isorii sau a pedepsei deteniunii pe !ia5 judectorul dele'at cu e)ecutarea emite i un ordin prin care inter ice condamnatului s prseasc ara. &rdinul se (ntocmete (n trei e)emplare i cuprinde: denumirea instanei de e)ecutare5 data emiterii5 datele pri!itoare la persoana condamnatului5 pedeapsa pronunat (mpotri!a acestuia5 numrul i data ,otr6rii de condamnare5 denumirea instanei care a pronunat<o5 numrul mandatului de e)ecutare a pedepsei emis pe numele condamnatului5 dispo iia de inter icere a prsirii rii5 semntura judectorului dele'at5 precum i tampila instanei de e)ecutare.

Art. 3C=. Tr$-$tere% s&re e?ecut%re % -%nd%tu'u$ B1C Pentru aducerea la (ndeplinire a mandatului de e)ecutare5 se trimit dou e)emplare5 dup ca 5 or'anului de poliie5 c6nd condamnatul este li$er5 sau5 dup ca 5 comandantului locului de deinere5 c6nd condamnatul este arestat. B2C Pentru aducerea la (ndeplinire a ordinului de inter icere a prsirii rii5 se trimite de (ndat c6te un e)emplar or'anului competent s eli$ere e paaportul i 3nspectoratului Feneral al Poliiei de ?rontier. B3C :n ca ul (n care cel condamnat se afl (n stare de li$ertate5 or'anele de e)ecutare pre! ute (n alin.B1C i B2C au o$li'aia de a lua msurile pre! ute de le'e (n !ederea punerii (n e)ecutare a mandatului de e)ecutare a pedepsei i a ordinului de inter icere a prsirii rii5 (n iua primirii acestora. Art. 334. E?ecut%re% -%nd%tu'u$ de e?ecut%re % &ede&se$ 0$ % ord$nu'u$ de $nter+$cere % &(r(s$r$$ #(r$$ B1C Pe $a a mandatului de e)ecutare or'anul de poliie procedea la arestarea condamnatului. +elui arestat i se (nm6nea un e)emplar al mandatului i este dus la locul de deinere cel mai apropiat5 unde or'anul de poliie pred cellalt e)emplar al mandatului de e)ecutare. B2C :n !ederea punerii (n e)ecutare a mandatului emis (n e)ecutarea unei ,otr6ri definiti!e de condamnare5 or'anul de poliie poate ptrunde (n domiciliul sau reedina unei persoane fr (n!oirea acesteia5 precum i (n sediul unei persoane juridice fr (n!oirea repre entantului le'al al acesteia. B3C .ispo iiile art.221 pri!ind luarea msurilor de ocrotire sunt aplica$ile (n mod corespun tor5 o$li'aia de (ncunotinare re!enind or'anului de poliie. B"C .ac persoana (mpotri!a creia s<a emis mandatul nu este 'sit5 or'anul de poliie constat aceasta printr<un proces<!er$al i ia msuri pentru darea (n urmrire5 precum i pentru darea (n consemn la punctele de trecere a 2#3

frontierei. 8n e)emplar de pe procesul<!er$al (mpreun cu un e)emplar al mandatului de e)ecutare se trimit instanei care a emis mandatul. B#C .ac persoana condamnat refu s se supun mandatului sau (ncearc s fu'5 !a fi constr6ns la aceasta. B%C +6nd condamnatul se afl (n stare de deinere5 un e)emplar al mandatului de e)ecutare i se (nm6nea de ctre comandantul locului de deinere. B*C +omandantul locului de deinere consemnea (ntr<un proces<!er$al data de la care condamnatul a (nceput e)ecutarea pedepsei. B-C & copie de pe procesul<!er$al se trimite de (ndat instanei de e)ecutare. B1C Pe $a a ordinului de inter icere a prsirii rii5 or'anele (n drept refu celui condamnat eli$erarea paaportului sau5 dup ca 5 procedea la ridicarea acestuia i iau msuri pentru darea condamnatului (n consemn la punctele de trecere a frontierei. Art. 331. O1$ec#$$ &r$)$nd $dent$t%te% .ac persoana fa de care se efectuea e)ecutarea mandatului ridic o$iecii (n ce pri!ete identitatea5 este condus la judectorul dele'at cu e)ecutarea de la instana locului unde a fost 'sit5 care procedea potri!it dispo iiilor art.232 alin.B1C < B"C5 B%C i B*C5 care se aplic (n mod corespun tor. Art. 332. "ncuno0t$n#%re% des&re %rest%re 7n )edere% e?ecut(r$$ -%nd%tu'u$ B1C 3mediat dup arestarea (n !ederea e)ecutrii mandatului5 condamnatul are dreptul de a (ncunotina personal sau de a solicita administraiei locului de deinere s (ncunotine e un mem$ru al familiei sale ori o alt persoan desemnat de aceasta despre arestare i despre locul unde este deinut. B2C .ac persoana condamnat nu este cetean rom6n5 aceasta are i dreptul de a (ncunotina sau de a solicita (ncunotinarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al crui cetean este sau5 dup ca 5 a unei or'ani aii internaionale umanitare5 dac nu dorete s $eneficie e de asistena autoritilor din ara sa de ori'ine5 ori a repre entanei or'ani aiei internaionale competente5 dac este refu'iat sau5 din orice alt moti!5 se afl su$ protecia unei astfel de or'ani aii. Art. 33:. Punere% 7n e?ecut%re % %-en+$$ &en%'e B1C Persoana condamnat la pedeapsa amen ii este o$li'at s depun recipisa de plat inte'ral a amen ii la instana de e)ecutare5 (n termen de 3 luni de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii. B2C +6nd cel condamnat se afl (n imposi$ilitate de a ac,ita inte'ral amenda (n termenul pre! ut (n alin. B1C5 instana de e)ecutare5 la cererea condamnatului5 poate dispune ealonarea plii amen ii5 pe o perioad de cel mult 2 ani (n rate lunare. 2#"

B3C :n ca de ne(ndeplinire a o$li'aiei (n termenul artat (n alin.B1C instana de e)ecutare comunic un e)tras de pe acea parte din dispo iti! care pri!ete aplicarea amen ii or'anelor competente5 (n !ederea e)ecutrii amen ii potri!it dispo iiilor le'ale pri!ind e)ecutarea silit a creanelor fiscale i cu procedura pre! ut de aceste dispo iii. Art. 33C. "n'ocu$re% &ede&se$ %-en+$$ cu &rest%re% une$ -unc$ nere-uner%te 7n fo'osu' co-un$t(#$$ B1C 3nstana competent s dispun (nlocuirea o$li'aiei de plat a amen ii nee)ecutate cu o$li'aia de a presta o munc neremunerat (n folosul comunitii potri!it art.%" alin.B1C din +odul penal este instana de e)ecutare. B2C &$li'aia de a presta o munc (n folosul comunitii se pune (n e)ecutare prin trimiterea unei copii de pe ,otr6re ser!iciului de pro$aiune. Art. 333. "n'ocu$re% -unc$$ nere-uner%te 7n fo'osu' co-un$t(#$$ cu 7nc;$so%re% B1C 3nstana competent s dispun (nlocuirea muncii (n folosul comunitii cu (nc,isoarea este instana de e)ecutare5 iar (n ca ul pre! ut la art.%" alin.B#C lit.$C din +odul penal instana care judec (n prim instan infraciunea s!6rit (nainte de e)ecutarea inte'ral a muncii (n folosul comunitii. B2C Punerea (n e)ecutare a ,otr6rii se face potri!it art.#"- E ##0. Seciunea a 2-a !unerea n e+ecutare a pedepselor complementare Art. 338. Inter+$cere% e?erc$#$u'u$ unor dre&tur$ Pedeapsa inter icerii e)erciiului unor drepturi se pune (n e)ecutare prin trimiterea de ctre instana de e)ecutare a unei copii de pe dispo iti!ul ,otr6rii consiliului local (n a crui circumscripie (i are domiciliul condamnatul5 precum i or'anului care supra!e',ea e)ercitarea acestor drepturi. Art. 33<. Inter+$cere% str($nu'u$ de % se %f'% &e ter$tor$u' Ro-Bn$e$ B1C +6nd prin ,otr6rea de condamnare la pedeapsa (nc,isorii s<a aplicat pedeapsa complementar a inter icerii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Rom6niei5 se face meniune (n mandatul de e)ecutare a pedepsei (nc,isorii ca la data li$errii5 condamnatul s fie predat or'anului de poliie5 care !a proceda la (ndeprtarea sa de pe teritoriul Rom6niei. B2C .ac pedeapsa complementar nu (nsoete pedeapsa (nc,isorii5 comunicarea se face or'anului de poliie5 imediat ce ,otr6rea a rmas definiti!. B3C :n !ederea punerii (n e)ecutare a pedepsei inter icerii strinului de a se afla pe teritoriul Rom6niei5 or'anul de poliie poate ptrunde (n domiciliul sau reedina unei persoane fr (n!oirea acesteia5 precum i (n sediul unei persoane juridice5 fr (n!oirea repre entantului le'al al acesteia. 2##

B"C .ac persoana fa de care s<a luat pedeapsa complementar a inter icerii de a se afla pe teritoriul Rom6niei nu este 'sit5 or'anul de poliie constat aceasta printr<un proces<!er$al i ia msuri pentru darea (n urmrire5 precum i pentru darea (n consemn la punctele de trecere a frontierei. 8n e)emplar al procesului<!er$al se trimite instanei de e)ecutare. Art. 33>. *e,r%d%re% -$'$t%r( Pedeapsa de'radrii militare se pune (n e)ecutare prin trimiterea de ctre instana de e)ecutare a unei copii de pe ,otr6re comandantului unitii militare din care a fcut parte persoana condamnat. Art. 33=. Af$0%re% s%u &u1'$c%re% ;ot(rBr$$ de cond%-n%re Pedeapsa afirii sau pu$licrii ,otr6rii de condamnare se pune (n e)ecutare prin trimiterea e)trasului5 (n forma sta$ilit de instan5 unui cotidian naional5 (n !ederea pu$licrii5 pe c,eltuiala persoanei condamnate sau5 dup ca 5 consiliului local (n circumscripia cruia s<a s!6rit infraciunea sau locuiete persoana condamnat5 (n !ederea afirii. SECIUNEA a 3-a !unerea n e+ecutare a msurilor de siguran Art. 384. O1'$,%re% '% tr%t%-ent -ed$c%' B1C 9sura de si'uran a o$li'rii la tratament medical luat printr<o ,otr6re definiti! se pune (n e)ecutare prin comunicarea copiei de pe dispo iti! i a copiei de pe raportul de e)perti medico<le'al5 autoritii de sntate pu$lic din judeul pe teritoriul cruia locuiete persoana fa de care s<a luat aceast msur. Autoritatea de sntate pu$lic !a comunica de (ndat persoanei fa de care s<a luat msura o$li'rii la tratament medical5 unitatea sanitar la care urmea s efectue e tratamentul. B2C 3nstana de e)ecutare comunic persoanei fa de care s<a luat msura o$li'rii la tratament medical c este o$li'at s se pre inte de (ndat la unitatea sanitar la care urmea s i se efectue e tratamentul5 atr'6ndu<i<se atenia c (n ca de nerespectare a msurii luate se !a dispune internarea medical. B3C :n ca ul (n care o$li'area la tratament medical (nsoete pedeapsa (nc,isorii ori a deteniunii pe !ia sau pri!ete o persoan aflat (n stare de deinere5 comunicarea pre! ut (n alin.B1C se face administraiei locului de deinere. Art. 381. O1'$,%#$$ 7n 'e,(tur( cu tr%t%-entu' -ed$c%' B1C 8nitatea sanitar la care fptuitorul a fost reparti at pentru efectuarea tratamentului medical este o$li'at s comunice instanei: aC dac persoana o$li'at la tratament s<a pre entat pentru a urma tratamentulD $C dac persoana o$li'at la tratament se sustra'e de la efectuarea tratamentului dup pre entareD 2#%

cC dac pentru efectuarea tratamentului medical este necesar internarea medical. B2C :n ca ul c6nd unitatea sanitar nu se afl (n circumscripia instanei care a dispus e)ecutarea5 comunicarea pre! ut la lit.$C < cC se face judectoriei (n a crei circumscripie se afl unitatea sanitar. B3C .ispo iiile alin.B1C i B2C se aplic (n mod corespun tor i (n ca ul artat (n art.#%0 alin.B3C . Art. 382. "n'ocu$re% s%u 7ncet%re% o1'$,(r$$ '% tr%t%-ent -ed$c%' B1C Primind comunicarea5 instana de e)ecutare sau instana pre! ut (n art. #%1 alin.B2C dispune efectuarea unei e)perti e medico<le'ale cu pri!ire la starea de sntate a persoanei fa de care este luat msura de si'uran. B2C Persoana o$li'at la tratament medical are dreptul de a cere s fie e)aminat i de un medic de specialitate desemnat de aceasta5 ale crui conclu ii sunt (naintate instanei pre! ute (n alin.B1C . B3C .ac persoana o$li'at la tratament medical refu s se pre inte la e)aminare (n !ederea efecturii e)perti ei5 se !or aplica dispo iiile art. 1-3 alin. B"C. B"C .up primirea raportului de e)perti medico<le'al i a conclu iilor medicului de specialitate pre! ut (n alin.B2C5 instana5 (n edin pu$lic5 ascult conclu iile procurorului5 ale persoanei fa de care este luat msura de si'uran i ale a!ocatului acesteia5 precum i ale e)pertului i medicului desemnat de aceasta5 atunci c6nd consider necesar5 i dispune fie (ncetarea msurii o$li'rii la tratament medical5 fie internarea medical. B#C .ac persoana fa de care s<a luat msura de si'uran nu are a!ocat5 i se asi'ur un a!ocat din oficiu. B%C & copie de pe ,otr6rea definiti! a instanei pre! ute (n art. #%1 alin.B2C se comunic instanei de e)ecutare. Art. 38:. Intern%re% -ed$c%'( B1C 9sura de si'uran a internrii medicale luat printr<o ,otr6re definiti! se pune (n e)ecutare prin comunicarea copiei de pe dispo iti! i a unei copii de pe raportul de e)perti medico<le'al autoritii de sntate pu$lic din judeul pe teritoriul cruia locuiete persoana fa de care s<a luat aceast msur. B2C ;udectorul dele'at cu e)ecutarea care funcionea la instana de e)ecutare comunic judectoriei (n a crei circumscripie se afl unitatea sanitar la care s<a fcut internarea data la care aceasta s<a efectuat5 (n !ederea lurii (n supra!e',ere. B3C .up primirea comunicrii5 judectorul dele'at cu e)ecutarea de la judectoria (n a crei circumscripie se afl unitatea sanitar !erific periodic5 dar nu mai t6r iu de 12 luni5 dac internarea medical mai este necesar. :n acest scop5 judectorul dele'at cu e)ecutarea dispune efectuarea unei e)perti e medico<le'ale cu pri!ire la starea de sntate a persoanei fa de care s<a luat msura internrii medicale i5 dup primirea acesteia5 sesi ea judectoria (n a 2#*

crei circumscripie se afl unitatea sanitar pentru a dispune asupra meninerii5 (nlocuirii sau (ncetrii msurii. Art. 38C. O1'$,%#$$ 7n 'e,(tur( cu $ntern%re% -ed$c%'( B1C Autoritatea de sntate pu$lic este o$li'at s asi'ure internarea5 (ncunotin6nd despre aceasta instana de e)ecutare. B2C :n ca ul (n care persoana fa de care s<a luat msura internrii medicale refu s se supun internrii5 e)ecutarea acestei msuri se !a face cu sprijinul or'anelor de poliie. :n !ederea e)ecutrii msurii internrii medicale5 or'anul de poliie poate ptrunde (n domiciliul sau reedina unei persoane fr (n!oirea acesteia5 precum i (n sediul unei persoane juridice fr (n!oirea repre entantului le'al al acesteia. B3C .ac persoana fa de care s<a luat msura internrii medicale nu este 'sit5 autoritatea de sntate pu$lic sesi ea or'anele de poliie pentru darea (n urmrire5 precum i pentru darea (n consemn la punctele de trecere a frontierei. 8n e)emplar al sesi rii adresate or'anelor de poliie se trimite instanei de e)ecutare. B"C 8nitatea sanitar la care s<a fcut internarea are o$li'aia5 (n ca ul c6nd consider c internarea nu mai este necesar5 s (ncunotine e judectoria (n a crei circumscripie se 'sete unitatea sanitar. Art. 383. Men#$nere%/ 7n'ocu$re% s%u 7ncet%re% -(sur$$ $ntern(r$$ -ed$c%'e B1C ;udectoria5 dup primirea (ncunotinrii pre! ute (n art.#%" alin.B"C dispune efectuarea unei e)perti e medico E le'ale. B2C 3nstana se pronun asupra sesi rii pre! ute (n art. #%3 alin. B3C sau (ncunotiinrii pre! ute (n art. #%" alin. B"C5 dup ascultarea conclu iilor procurorului5 ale persoanei fa de care este luat msura internrii5 atunci c6nd aducerea acesteia (n faa instanei este posi$il5 ale a!ocatului su5 precum i ale e)pertului care a (ntocmit e)perti a medico<le'al5 atunci c6nd consider necesar5 i dispune5 dup ca 5 meninerea internrii medicale5 (ncetarea acesteia sau (nlocuirea cu msura o$li'rii la tratament medical. B3C :ncetarea sau (nlocuirea msurii internrii poate fi cerut i de persoana internat sau de procuror. :n acest ca 5 judectoria dispune efectuarea e)perti ei medico<le'ale. .ispo iiile art.#%2 alin.B"C se aplic (n mod corespun tor. B"C .ac persoana internat nu are a!ocat5 i se asi'ur un a!ocat din oficiu. B#C & copie de pe ,otr6rea definiti! prin care s<a dispus meninerea5 (nlocuirea sau (ncetarea internrii medicale se comunic instanei de e)ecutare. Art. 388. M(sur$ de s$,ur%n#( &ro)$+or$$ B1C :n ca ul (n care msura o$li'rii la tratament medical sau a internrii medicale a fost luat (n mod pro!i oriu (n cursul urmririi penale sau al 2#-

judecii5 punerea (n e)ecutare se face de ctre judectorul de drepturi i li$erti sau de instana de judecat care a luat aceast msur. B2C .ispo iiile pre! ute (n art.#%0 < #%# se aplic (n mod corespun tor. Art. 38<. Inter+$cere% e?erc$t(r$$ dre&tu'u$ de % ocu&% o func#$e s%u de % e?erc$t% o &rofes$e or$ o %'t( %ct$)$t%te B1C 9sura de si'uran a inter icerii unei funcii5 profesii sau acti!iti se pune (n e)ecutare prin comunicarea unei copii de pe dispo iti! or'anului (n drept s aduc la (ndeplinire aceste msuri i s supra!e',e e respectarea lor. B2C Acest or'an are (ndatorirea s asi'ure e)ecutarea msurii luate i s sesi e e or'anul de urmrire penal (n ca de sustra'ere de la e)ecutarea msurii de si'uran. B3C Persoana cu pri!ire la care s<a luat msura pre! ut (n art.111 alin. 1 din +odul penal poate cere instanei de e)ecutare re!ocarea msurii5 (n condiiile art. 111 alin. B2C din +odul penal. B"C Soluionarea cererii se face cu citarea persoanei fa de care este luat msura5 dup ascultarea conclu iilor a!ocatului acesteia i ale procurorului. Art. 38>. E?ecut%re% conf$sc(r$$ s&ec$%'e 0$ % conf$sc(r$$ e?t$nse 9sura de si'uran a confiscrii speciale i msura de si'uran a confiscrii e)tinse5 luate prin ,otr6rea instanei de judecat5 se e)ecut dup cum urmea : aC dac lucrurile confiscate se afl (n pstrarea or'anelor de poliie sau a altor instituii5 instana de e)ecutare trimite o copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii or'anului la care se afl. .up primirea copiei de pe dispo iti! lucrurile confiscate se predau or'anelor (n drept a le prelua sau !alorifica potri!it dispo iiilor le'iiD $C atunci c6nd confiscarea pri!ete sume de $ani ce nu au fost consemnate la uniti $ancare5 instana de e)ecutare trimite o copie de pe dispo iti!ul ,otr6rii or'anelor fiscale5 (n !ederea e)ecutrii confiscrii potri!it dispo iiilor pri!ind creanele $u'etareD cC c6nd s<a dispus distru'erea lucrurilor confiscate5 aceasta se face (n pre ena judectorului dele'at cu e)ecutarea5 (ntocmindu<se proces<!er$al care se depune la dosarul cau ei. SECIUNEA a 4-a !unerea n e+ecutare a altor dispoziii Art. 38=.A)ert$s-entu' B1C E)ecutarea a!ertismentului are loc de (ndat5 (n edina (n care s<a pronunat ,otr6rea. B2C .ac a!ertismentul nu poate fi e)ecutat (ndat dup pronunare5 se fi)ea un termen pentru c6nd se dispune citarea persoanei creia i se aplic. Art. 3<4. M(sur$'e 0$ o1'$,%#$$'e $-&use de $nst%n#( 2#1

B1C Punerea (n e)ecutare a msurilor i o$li'aiilor pre! ute la art.-# alin. B1C i B2C5 a dispo iiilor art.-* alin.B1C i B2C5 a dispo iiilor art. 13 i art. 1#5 precum i a dispo iiilor art. 101 alin.B1C i B2C i art. 103 din +odul penal se face prin trimiterea unei copii de pe ,otr6re ser!iciului de pro$aiune competent. B 2C :n ca ul o$li'aiilor pre! ute (n art. -# alin. B2C lit. 'C E jC i (n art. 101 alin. B2C lit. dC E ,C din +odul penal5 un e)tras de pe dispo iti!ul ,otr6rii se trimite or'anului sau autoritii competente s !erifice respectarea acestora. SECIUNEA a 5- a !unerea n e+ecutare a amenzii judiciare i a c%eltuielilor judiciare avansate de stat Art. 3<1. A-en+$'e .ud$c$%re B1C Amenda judiciar se pune (n e)ecutare de ctre or'anul judiciar care a aplicat<o. B2C Punerea (n e)ecutare se face prin trimiterea unui e)tras de pe acea parte din dispo iti! care pri!ete aplicarea amen ii judiciare or'anului care5 potri!it le'ii5 e)ecut amenda penal. B3C E)ecutarea amen ilor judiciare se face de or'anul artat (n alin.B2C. Art. 3<2. C;e'tu$e'$ .ud$c$%re %)%ns%te de st%t B1C .ispo iia din ,otr6rea penal sau din ordonana procurorului pri!ind o$li'area la plata c,eltuielilor judiciare a!ansate de stat se pune (n e)ecutare prin trimiterea unui e)tras de pe acea parte din dispo iti! care pri!ete aplicarea c,eltuielilor judiciare5 or'anului care5 potri!it le'ii5 e)ecut amenda penal. B2C :n situaia (n care persoana o$li'at la plata c,eltuielilor judiciare ctre stat nu depune recipisa de plat inte'ral a acestora la instana de e)ecutare sau la unitatea de parc,et5 (n termen de 3 luni de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii sau a ordonanei procurorului5 e)ecutarea c,eltuielilor judiciare se face de or'anul artat (n alin.B1C. SECIUNEA a 6-a !unerea n e+ecutare a dispoziiilor civile din %otr're Art. 3<:. Rest$tu$re% 'ucrur$'or 0$ )%'or$f$c%re% ce'or ner$d$c%te B1C +6nd prin ,otr6rea penal s<a dispus restituirea unor lucruri care se afl (n pstrarea sau la dispo iia instanei de e)ecutare5 restituirea se face de ctre judectorul dele'at cu e)ecutarea5 prin remiterea acelor lucruri persoanelor (n drept. :n acest scop5 sunt (ncunotinate persoanele crora urmea s li se restituie lucrurile. B2C .ac (n termen de % luni de la primirea (ncunotinrii5 persoanele c,emate nu se pre int pentru a le primi5 lucrurile trec (n proprietatea statului. ;udectorul dele'at cu e)ecutarea constat aceasta prin (nc,eiere i dispune 2%0

predarea lucrurilor or'anelor (n drept a le prelua sau !alorifica potri!it dispo iiilor le'ii. B3C .ac restituirea lucrurilor nu s<a putut efectua5 deoarece nu se cunosc persoanele crora ar tre$ui s le fie restituite i nimeni nu le<a reclamat (n termen de % luni de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii5 sunt aplica$ile (n mod corespun tor dispo iiile alineatului precedent. B"C +6nd restituirea lucrurilor a fost dispus de ctre procuror sau de ctre or'anul de cercetare penal5 acesta procedea potri!it pre!ederilor alin.B1C < B3C. B#C +6nd prin ,otr6rea penal s<a dispus restituirea unor lucruri care se afl (n pstrarea or'anelor de cercetare penal5 restituirea se face de ctre acestea5 dup primirea e)trasului de pe ,otr6rea penal prin care s<a dispus restituirea lucrurilor5 proced6nd potri!it alin.B2C. B%C .ac (n termen de % luni de la primirea (ncunotinrii5 persoanele c,emate nu se pre int pentru a le primi5 lucrurile trec (n proprietatea statului. &r'anul de cercetare constat aceasta prin proces < !er$al i procedea potri!it alin.B2C. .ispo iiile alin. B3C se aplic (n mod corespun tor. Art. 3<C. "nscr$sur$'e dec'%r%te f%'se B1C .ispo iia ,otr6rii penale care declar un (nscris ca fiind fals (n totul sau (n parte se e)ecut sau se pune (n e)ecutare de ctre judectorul dele'at cu e)ecutarea. B2C +6nd (nscrisul declarat fals a fost anulat (n totalitatea lui5 se face meniune despre aceasta pe fiecare pa'in5 iar (n ca de anulare parial5 numai pe pa'inile care conin falsul. B3C :nscrisul declarat fals rm6ne la dosarul cau ei. B"C :n ca ul (n care este necesar ca despre (nscrisul declarat fals s se fac meniune (n scriptele unei instituii pu$lice5 i se trimite acesteia o copie de pe ,otr6re. B#C :n situaia (n care5 din orice moti!e5 (nscrisul falsificat nu se afl5 (n ori'inal5 la dosar5 instana !a trimite o copie de pe ,otr6re instituiilor pu$lice care dein o copie a acestuia sau care dein (nre'istrarea unor meniuni cu pri!ire la acesta. B%C 3nstana poate dispune5 c6nd constat e)istena unui interes le'itim5 eli$erarea unei copii5 cu meniunile artate (n alin.B2C5 de pe (nscrisul su$ semntur pri!at falsificat. :n aceleai condiii5 instana poate dispune restituirea (nscrisului oficial parial falsificat. Art. 3<3. *es&(,u1$r$'e c$)$'e 0$ c;e'tu$e'$'e .ud$c$%re .ispo iiile din ,otr6rea penal pri!itoare la desp'u$irile ci!ile i la c,eltuielile judiciare cu!enite prilor se e)ecut potri!it le'ii ci!ile. CAPITOLUL III

2%1

A'te d$s&o+$#$$ &r$)$nd e?ecut%re% SECIUNEA 1 "c%imbri n e+ecutarea unor %otr'ri Art. 3<8. Re)oc%re% s%u %nu'%re% sus&end(r$$ e?ecut(r$$ &ede&se$ B1C Asupra re!ocrii sau anulrii suspendrii e)ecutrii pedepsei su$ supra!e',ere pre! ut (n art.1% ori (n art.1* din +odul penal se pronun5 din oficiu sau la sesi area procurorului5 instana care judec ori a judecat (n prim instan infraciunea ce ar putea atra'e re!ocarea sau anularea. B2C .ac p6n la e)pirarea termenului pre! ut de art.13 alin.B#C din +odul penal condamnatul nu a respectat o$li'aiile ci!ile sta$ilite prin ,otr6rea de condamnare5 ser!iciul de pro$aiune competent sesi ea instana care a pronunat (n prim instan suspendarea5 (n !ederea re!ocrii acesteia. Sesi area poate fi fcut i de procuror sau de partea interesat5 p6n la e)pirarea termenului de supra!e',ere. Art. 3<<. Re)oc%re% s%u %nu'%re% %-Bn(r$$ %&'$c(r$$ &ede&se$ B1C Asupra re!ocrii sau anulrii am6nrii aplicrii pedepsei pre! ut (n art.-- ori (n art.-1 din +odul penal se pronun5 din oficiu sau la sesi area procurorului5 instana care judec ori a judecat (n prim instan infraciunea ce ar putea atra'e re!ocarea sau anularea. B2C .ac p6n la e)pirarea termenului pre! ut de art.-% alin.B"C lit.c C din +odul penal persoana cu pri!ire la care s<a dispus am6narea aplicrii pedepsei nu a respectat o$li'aiile ci!ile sta$ilite prin ,otr6rea de condamnare5 ser!iciul de pro$aiune competent sesi ea instana care a pronunat (n prim instan am6narea5 (n !ederea re!ocrii acesteia. Sesi area poate fi fcut i de procuror sau de partea interesat5 p6n la e)pirarea termenului de supra!e',ere. Art. 3<>. "n'ocu$re% &ede&se$ deten#$un$$ &e )$%#( B1C :nlocuirea pedepsei deteniunii pe !ia cu pedeapsa (nc,isorii se dispune5 la cererea procurorului ori a persoanei condamnate5 de ctre instana de e)ecutare5 iar dac persoana condamnat se afl (n stare de deinere5 de ctre instana corespun toare (n a crei circumscripie se afl locul de deinere. B2C Aotr6rea de (nlocuire5 rmas definiti!5 se pune (n e)ecutare potri!it dispo iiilor art.#"- < ##0. Art. 3<=. A'te -od$f$c(r$ de &ede&se B1C Pedeapsa pronunat poate fi modificat5 dac la punerea (n e)ecutare a ,otr6rii sau (n cursul e)ecutrii pedepsei se constat5 pe $a a unei alte ,otr6ri definiti!e5 e)istena !reuneia dintre urmtoarele situaii: aC concursul de infraciuniD $C recidi!aD cC acte care intr (n coninutul aceleiai infraciuni. 2%2

B2C 3nstana competent s dispun asupra modificrii pedepsei este instana de e)ecutare a ultimei ,otr6ri sau5 (n ca ul c6nd persoana condamnat se afl (n stare de deinere5 instana corespun toare (n a crei circumscripie se afl locul de deinere. B3C Sesi area instanei se face din oficiu5 la cererea procurorului ori a celui condamnat. B"C 2a primirea cererii5 preedintele completului de judecat dispune ataarea la dosar a (nscrisurilor i luarea tuturor msurilor necesare soluionrii cau ei. Art. 3>4. "n'ocu$re% &ede&se$ %-en+$$ cu 7nc;$so%re% B1C :nlocuirea pedepsei amen ii cu (nc,isoarea5 (n ca urile pre! ute (n art.%3 i art.%" alin. B#C i B%C din +odul penal se dispune de instana de e)ecutare. B2C Sesi area instanei se face din oficiu sau de ctre or'anul care5 potri!it le'ii5 e)ecut amenda ori de ctre ser!iciul de pro$aiune competent (n ca ul pre! ut la art. %" alin. B#C lit aC din +odul penal. B3C +ondamnatul este citat la judecarea sesi rii5 iar dac nu are a!ocat instana numete unul din oficiu. B"C +ondamnatul pri!at de li$ertate !a fi adus la judecat. B#C Aotr6rea de (nlocuire5 rmas definiti!5 se pune (n e)ecutare potri!it dispo iiilor art.#"- < ##0. :n situaia (n care amenda a (nsoit pedeapsa (nc,isorii5 se !a emite un nou mandat de e)ecutare pentru pedeapsa re ultat potri!it art.%3 alin.B2C din +odul penal. B%C .ac persoana condamnat ac,it amenda pe parcursul soluionrii cau ei5 sesi area !a fi respins ca ne(ntemeiat. Art. 3>1. L$1er%re% cond$#$on%t( B1C 2i$erarea condiionat se dispune5 la cererea sau la propunerea fcut potri!it dispo iiilor le'ii pri!ind e)ecutarea pedepselor5 de ctre judectoria (n a crei circumscripie se afl locul de deinere. B2C +6nd instana constat c nu sunt (ndeplinite condiiile pentru acordarea li$errii condiionate5 prin ,otr6rea de respin'ere fi)ea termenul dup e)pirarea cruia propunerea sau cererea !a putea fi re(nnoit. 4ermenul nu poate fi mai mare de un an i cur'e de la rm6nerea definiti! a ,otr6rii. B3C Aotr6rea judectoriei poate fi atacat cu contestaie la tri$unalul (n a crei circumscripie se afl locul de deinere5 (n termen de 3 ile de la comunicare. +ontestaia formulat de de procuror este suspensi! de e)ecutare. B"C & copie de pe ,otr6rea rmas definiti! se comunic ser!iciului de pro$aiune competent5 precum i poliiei de pro)imitate. Art. 3>2. Anu'%re% 0$ re)oc%re% '$1er(r$$ cond$#$on%te B1C Asupra anulrii li$errii condiionate pre! ut (n art.10# alin. B1C din +odul penal se pronun5 din oficiu sau la sesi area procurorului5 instana care judec ori a judecat (n prim instan infraciunea care atra'e anularea. 2%3

B2C 3nstana pre! ut (n alin.B1C se pronun i asupra re!ocrii li$errii condiionate5 (n situaia pre! ut (n art. 10" alin. B2C din +odul penal. B3C 3nstana pre! ut (n art. #-1 alin.B1C se pronun i asupra re!ocrii li$errii condiionate5 (n situaia pre! ut (n art. 10" alin. B1C din +odul penal5 precum i (n ca ul c6nd instana care a judecat pe condamnat pentru o alt infraciune nu s<a pronunat (n aceast pri!in. B"C 3nstana (n faa creia ,otr6rea a rmas definiti! este o$li'at s comunice locului de deinere copie de pe dispo iti!ul prin care s<a dispus re!ocarea li$errii condiionate. SECIUNEA a 2-a m'narea e+ecutrii pedepsei nc%isorii sau a deteniunii pe via Art. 3>:. C%+ur$'e de %-Bn%re B1C E)ecutarea pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia poate fi am6nat (n urmtoarele ca uri: aC c6nd se constat pe $a a unei e)perti e medico<le'ale c persoana condamnat sufer de o $oal ce nu poate fi tratat (n reeaua sanitar a Administraiei Naionale a Penitenciarelor i face imposi$il e)ecutarea imediat a pedepsei5 iar instana constat5 pe $a a pro$elor5 c specificul $olii nu permite tratarea acesteia cu asi'urarea pa ei permanente (n reeaua sanitar a 9inisterului Sntii i aprecia c am6narea e)ecutrii i lsarea (n li$ertate nu pre int un pericol pentru ordinea pu$lic. :n aceast situaie e)ecutarea pedepsei se am6n pentru o durat determinat. $C c6nd o condamnat este 'ra!id sau are un copil mai mic de un an. :n aceste ca uri5 e)ecutarea pedepsei se am6n p6n la (ncetarea cau ei care a determinat am6narea. B2C :n ca ul pre! ut la alin.B1C lit.aC am6narea e)ecutrii pedepsei nu poate fi dispus dac cel condamnat i<a pro!ocat sin'ur starea de $oal prin refu ul tratamentului medical5 al inter!eniei c,irur'icale5 prin aciuni de autoa'resiune sau prin alte aciuni !tmtoare5 sau (n situaia (n care se sustra'e efecturii e)perti ei medico < le'ale. B3C +ererea de am6nare a e)ecutrii pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia poate fi fcut de procuror5 de condamnat5 de persoanele artate (n art."01 alin.H1G. B"C +ererea poate fi retras de persoana care a formulat<o. B#C Aotr6rile prin care se dispune am6narea e)ecutrii pedepsei sunt e)ecutorii de la data pronunrii. B%C :n ca ul (n care (n timpul am6nrii e)ecutrii pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de e)ecutare a pedepsei (nc,isorii5 acesta nu poate fi e)ecutat p6n la e)pirarea termenului de am6nare sta$ilit de instan sau5 dup ca 5 p6n la (ncetarea cau ei care a determinat am6narea.

2%"

B*C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra cererii de am6nare a e)ecutrii pedepsei poate fi atacat cu contestaie la instana ierar,ic superioar5 (n termen de 3 ile de la comunicare.. Art. 3>C. O1'$,%#$$'e cond%-n%tu'u$ 7n c%+u' %-Bn(r$$ e?ecut(r$$ B1C Pe durata am6nrii e)ecutrii pedepsei5 condamnatul tre$uie s respecte urmtoarele o$li'aii: aC s nu depeasc limita teritorial fi)at dec6t (n condiiile sta$ilite de instanD $C s ia le'tura5 (n termenul sta$ilit de instan5 cu or'anul de poliie desemnat de aceasta (n cuprinsul ,otr6rii de am6nare a e)ecutrii pedepsei (nc,isorii pentru a fi luat (n e!iden i a sta$ili mijlocul de comunicare permanent cu or'anul de supra!e',ere5 precum i s se pre inte la instan ori de c6te ori este c,ematD cC s nu (i sc,im$e locuina fr informarea preala$il a instanei care a dispus am6nareaD dC s nu dein5 s nu foloseasc i s nu poarte nicio cate'orie de armeD eC pentru ca ul pre! ut de art. #-3 alin.B1C lit.aC s se pre inte de (ndat la unitatea sanitar la care urmea s fac tratamentul5 iar pentru ca ul pre! ut de art. #-3 alin.B1C lit.$C s (n'rijeasc copilul mai mic de 1 an. B2C Pe durata am6nrii e)ecutrii pedepsei5 instana poate impune condamnatului s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele o$li'aii: aC s nu se afle (n anumite locuri sau la anumite manifestri sporti!e5 culturale ori la alte adunri pu$lice5 sta$ilite de instanD $C s nu comunice cu persoana !tmat sau cu mem$ri de familie ai acesteia5 cu persoanele cu care a comis infraciunea sau cu alte persoane5 sta$ilite de instan5 ori s nu se apropie de acesteaD cC s nu conduc niciun !e,icul sau anumite !e,icule sta$iliteD B3C &$li'aiile pre! ute (n alin.B2C lit.aC < cC pot fi impuse (n msura (n care au fost aplicate (n coninutul pedepsei complementare a inter icerii e)ercitrii unor drepturi. Art. 3>3. Inst%n#% co-&etent( B1C 3nstana competent s se pronune asupra acordrii am6nrii e)ecutrii pedepsei este instana de e)ecutare. B2C :n ca ul pre! ut (n art. #-3 alin. B1C lit. aC cererea de am6nare a e)ecutrii pedepsei se depune la judectorul dele'at cu e)ecutarea5 (nsoit de (nscrisuri medicale. ;udectorul dele'at cu e)ecutarea !erific competena instanei i dispune5 dup ca 5 prin (nc,eiere5 declinarea competenei de soluionare a cau ei sau efectuarea e)perti ei medico E le'ale. .up primirea raportului de e)perti medico E le'al cau a se soluionea de instana de e)ecutare5 potri!it dispo iiilor din pre entul capitol. B3C 3nstana de e)ecutare comunic ,otr6rea prin care s<a dispus am6narea e)ecutrii pedepsei5 (n iua pronunrii5 or'anului de poliie desemnat (n cuprinsul ,otr6rii de am6nare a e)ecutrii pedepsei (nc,isorii pentru a lua (n 2%#

e!iden persoana5 jandarmeriei5 poliiei de pro)imitate5 or'anelor competente s eli$ere e paaportul5 or'anelor de frontier5 precum i altor instituii5 (n !ederea asi'urrii respectrii o$li'aiilor impuse. &r'anele (n drept refu eli$erarea paaportului sau5 dup ca 5 ridic pro!i oriu paaportul pe durata am6nrii. B"C :n ca de (nclcare cu rea<credin a o$li'aiilor sta$ilite potri!it art.#-"5 instana de e)ecutare re!oc am6narea i dispune punerea (n e)ecutare a pedepsei pri!ati!e de li$ertate. &r'anul de poliie desemnat de instan (n cuprinsul ,otr6rii cu supra!e',erea celui fa de care s<a dispus am6narea e)ecutrii pedepsei !erific periodic respectarea o$li'aiilor de ctre condamnat i (ntocmete lunar un raport (n acest sens ctre instana de e)ecutare. B#C :n ca ul (n care constat (nclcri ale o$li'aiilor sta$ilite potri!it art.#-" or'anul de poliie sesi ea 5 de (ndat5 instana de e)ecutare. B%C 3nstana de e)ecutare ine e!idena am6nrilor acordate i5 la e)pirarea termenului5 ia msuri pentru emiterea mandatului de e)ecutare5 iar dac mandatul a fost emis5 ia msuri pentru aducerea lui la (ndeplinire. .ac nu s<a sta$ilit un termen de am6nare5 judectorul dele'at cu e)ecutarea al instanei de e)ecutare este o$li'at s sesi e e instana de e)ecutare (n !ederea !erificrii su$ istenei temeiurilor am6nrii5 iar c6nd se constat c acestea au (ncetat5 s ia msuri pentru emiterea mandatului de e)ecutare5 ori pentru aducerea lui la (ndeplinire. SECIUNEA a 3-a &ntreruperea e+ecutrii pedepsei nc%isorii sau a deteniunii pe via Art. 3>8. C%+ur$'e de 7ntreru&ere B1C E)ecutarea pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia poate fi (ntrerupt (n ca urile i (n condiiile pre! ute (n art.#-35 la cererea persoanelor artate (n alin.B3C al aceluiai articol5 iar (n ca ul pre! ut de art.#-35 alin.B1C lit.aC i de ctre administraia penitenciarului. B2C +ontestaia formulat de procuror este suspensi! de e)ecutare. B3C .ispo iiile art.#-" i art.#-# alin.B2C < B#C se aplic (n mod corespun tor. Art. 3><. Inst%n#% co-&etent( B1C 3nstana competent s dispun asupra (ntreruperii e)ecutrii pedepsei este instana (n a crei circumscripie se afl locul de deinere5 corespun toare (n 'rad instanei de e)ecutare. B2C +ererea de prelun'ire a (ntreruperii anterior acordate se soluionea de instana care a dispus (ntreruperea e)ecutrii pedepsei. B3C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra cererii de (ntrerupere a e)ecutrii pedepsei poate fi atacat cu contestaie la instana ierar,ic superioar5 (n termen de 3 ile de la comunicare. Art. 3>>. E)$den#% 7ntreru&er$$ e?ecut(r$$ &ede&se$ 2%%

B1C 3nstana care a dispus (ntreruperea e)ecutrii pedepsei comunic de (ndat aceast msur instanei de e)ecutare5 locului de deinere i or'anului de poliie. B2C 3nstana de e)ecutare i administraia locului de deinere in e!idena (ntreruperilor acordate. .ac la e)pirarea termenului de (ntrerupere persoana condamnat la pedeapsa (nc,isorii nu se pre int la locul de deinere5 administraia trimite de (ndat o copie de pe mandatul de e)ecutare or'anului de poliie5 (n !ederea e)ecutrii. Pe copia mandatului de e)ecutare se menionea i c6t a mai rmas de e)ecutat din durata pedepsei. B3C .ispo iiile art.#-# alin.B3C te a a 33<a se aplic (n mod corespun tor. B"C Administraia locului de deinere comunic instanei de e)ecutare data la care a re(nceput e)ecutarea pedepsei. B#C 4impul c6t e)ecutarea a fost (ntrerupt nu se socotete (n e)ecutarea pedepsei. B%C Pedeapsa accesorie se e)ecut i pe durata (ntreruperii e)ecutrii pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia. SECIUNEA a 4-a &nlturarea sau modificarea pedepsei Art. 3>=. Inter)en$re% une$ 'e,$ &en%'e no$ B1C +6nd dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii de condamnare sau a ,otr6rii prin care s<a aplicat o msur educati! inter!ine o le'e ce nu mai pre!ede ca infraciune fapta pentru care s<a pronunat condamnarea5 ori o le'e care pre!ede o pedeaps sau o msur educati! mai uoar dec6t cea care se e)ecut ori urmea a se e)ecuta5 instana ia msuri pentru aducerea la (ndeplinire5 dup ca 5 a dispo iiilor art. " i % din +odul penal. B2C Aplicarea dispo iiilor din alin.B1C se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate5 de ctre instana de e)ecutare5 iar dac persoana condamnat se afl (n e)ecutarea pedepsei5 de ctre instana corespun toare (n 'rad (n a crei circumscripie se afl locul de deinere sau5 dup ca 5 centrul educati!. Art. 3=4. A-n$st$% 0$ ,r%#$ere% B1C Aplicarea amnistiei i a 'raierii5 atunci c6nd inter!in dup rm6nerea definiti! a ,otr6rii5 se face de ctre judectorul dele'at cu e)ecutarea de la instana de e)ecutare5 iar dac cel condamnat se afl (n e)ecutarea pedepsei5 de ctre judectorul dele'at cu e)ecutarea de la instana corespun toare (n a crei circumscripie se afl locul de deinere. B2C ;udectorul se pronun prin (nc,eiere e)ecutorie5 dat (n camera de consiliu5 cu participarea procurorului. B3C :mpotri!a (nc,eierii pronunat potri!it alin.B2C se poate declara contestaie de ctre procuror5 (n termen de 3 ile de la pronunare. +ontestaia este suspensi! de e)ecutare. 2%*

+AP34&282 3= *$s&o+$#$$ co-une Art. 3=1. Procedur% '% $nst%n#% de e?ecut%re B1C +6nd re ol!area situaiilor re'lementate (n pre entul titlu este dat (n competena instanei de e)ecutare5 preedintele completului de judecat dispune citarea prilor interesate i5 (n ca urile pre! ute (n art.>>5 ia msuri pentru desemnarea unui a!ocat din oficiu. 2a judecarea ca urilor de (ntrerupere a e)ecutrii pedepsei (nc,isorii sau a deteniunii pe !ia se citea i administraia penitenciarului (n care e)ecut pedeapsa condamnatul. B2C +ondamnatul aflat (n stare de detenie sau internat (ntr<un centru educati! este adus la judecat. B3C Participarea procurorului este o$li'atorie. B"C .up ascultarea conclu iilor procurorului i a prilor5 instana se pronun prin sentin. B#C .ispo iiile cuprinse (n partea special5 titlul 333 pri!ind judecata5 care nu sunt contrare dispo iiilor din acest capitol5 se aplic (n mod corespun tor. B%C .ispo iiile alin.B1C E B#C se aplic i (n ca ul (n care re ol!area uneia din situaiile re'lementate (n pre entul titlu este dat (n competena instanei (n a crei circumscripie se afl locul de deinere. :n acest ca 5 soluia se comunic instanei de e)ecutare. B*C Aotr6rile pronunate (n prim instan (n materia e)ecutrii potri!it pre entului titlu5 pot fi atacate cu contestaie la instana ierar,ic superioar5 (n termen de 3 ile de la comunicare. B-C ;udecarea contestaiei la ,otr6rea primei instane se face (n edin pu$lic5 cu citarea persoanei condamnate. +ondamnatul aflat (n stare de detenie sau internat (ntr<un centru educati! este adus la judecat. Participarea procurorului este o$li'atorie. .eci ia instanei prin care se soluionea contestaia este definiti!. Pre!ederile alin. # se aplic (n mod corespun tor. Art. 3=2. Contest%#$% '% e?ecut%re B1C +ontestaia (mpotri!a e)ecutrii ,otr6rii penale se poate face (n urmtoarele ca uri: aC c6nd s<a pus (n e)ecutare o ,otr6re care nu era definiti!D $C c6nd e)ecutarea este (ndreptat (mpotri!a altei persoane dec6t cea pre! ut (n ,otr6rea de condamnareD cC c6nd se i!ete !reo nelmurire cu pri!ire la ,otr6rea care se e)ecut sau !reo (mpiedicare la e)ecutareD dC c6nd se in!oc amnistia5 prescripia5 'raierea sau orice alt cau de stin'ere ori de micorare a pedepsei. B2C :n ca urile pre! ute la alin. 1 lit.aC5 $C i dC contestaia se face5 dup ca 5 la instana pre! ut (n art.#11 alin.B1C sau B%C5 iar (n ca ul pre! ut la lit.cC5 la instana care a pronunat ,otr6rea ce se e)ecut. :n ca ul (n care nelmurirea pri!ete o dispo iie dintr<o ,otr6re pronunat (n apel sau (n recurs (n casaie5 2%-

competena re!ine5 dup ca 5 instanei de apel sau :naltei +uri de +asaie i ;ustiie. Art. 3=:. Re+o')%re% contest%#$e$ '% e?ecut%re B1C Procedura de re ol!are a contestaiei la e)ecutare este cea pre! ut (n art. #11. B2C :n ca ul artat (n art.#12 alin.B1C lit.dC5 dac din ,otr6rea pus (n e)ecutare nu re ult datele i situaiile de e)istena crora depinde soluionarea contestaiei5 constatarea acestora se face de ctre instana competent s judece contestaia. B3C +ererea poate fi retras de condamnat sau de procuror5 c6nd este formulat de acesta. B"C .up pronunarea soluiei definiti!e ca urmare a admiterii contestaiei la e)ecutare se face o nou punere (n e)ecutare conform procedurii pre! ute de pre entul titlu. Art. 3=C. Contest%#$% &r$)$nd e?ecut%re% d$s&o+$#$$'or c$)$'e B1C +ontestaia pri!ind e)ecutarea dispo iiilor ci!ile ale ,otr6rii se face5 (n ca urile pre! ute (n art.#12 alin.B1C lit.aC i $C5 la instana de e)ecutare pre! ut (n art.#115 iar (n ca ul pre! ut (n art.#12 alin.B1C lit.cC5 la instana care a pronunat ,otr6rea ce se e)ecut. .ispo iiile art.#12 alin.B2C te a a 33<a se aplic corespun tor. B2C .ispo iiile art.#11 alin.B1C E B#C se aplic (n mod corespun tor. B3C +ontestaia (mpotri!a actelor de e)ecutare se soluionea de ctre instana ci!il potri!it le'ii ci!ile. Art. 3=3. Contest%#$% &r$)$to%re '% %-en+$'e .ud$c$%re B1C +ontestaia (mpotri!a e)ecutrii amen ilor judiciare se soluionea de ctre instana care le<a pus (n e)ecutare. B2C .ispo iiile art.#11 alin.B1C E B#C se aplic (n mod corespun tor. TITLUL !I *ISPOFI II AINALE Art. 3=8. Ter-en$$ e?&'$c%#$ 7n Codu' &en%' 4ermenii sau e)presiile al cror (neles este anume e)plicat (n +odul penal au acelai (neles i (n +odul de procedur penal. Art. 3=<. Intr%re% 7n )$,o%re Pre entul cod intr (n !i'oare (n termen de un an de la data pu$licrii (n 9onitorul &ficial. 2%1