Sunteți pe pagina 1din 7

e-mail: Bd. I !"office@eneroptim.ro #$n" n%. 51& '(. 22B& )t. 10& $*.

84& ')(to% 6& B ( %)'t" +)!./,$-: 021 771 33 34 031 402 27 31.2 )./$"!: o,,"()0)n)%o*t"/.%o

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU REGULATORUL AUTOMAT DE TENSIUNE A-EBERLE DE TIP REG-DA

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI

1. ECRANUL (DISPLAY) SI ELEMENTELE DE CONTROL:

1.1 TASTELE DE FUNCTIONARE: Tastele functie (F1 ... F5) Pentru selectarea catorva stari de indicare si pentru stabilirea parametrilor regulatorului REG-DA. la F5 , sunt implementate ca si taste soft. Tastele functie , de laF1 Functia tastelor este controlata si depinde de meniul corespondent. Tasta Cu un led verde integrat lumineaza cand releul de monitorizare si control a tensiunii transformatorului functioneaza in modul de operare automat. Tasta Cu un led rosu integrat lumineaza cand releul demonitorizare si control a tensiunii transformatorului functioneaza in modul de operare manual. Tasta de operare LOCAL/REMOTE(SCADA) In starea LOCAL, in regim manual sunt permise comenzile locale de la tastatura aparatului. In starea REMOTE sunt permise numai comenzile prin SCADA. Conditie necesara: Tasta LOCAL este activata. Toate comenzile de control la distanta prin intrari binare sau printr-o conexiune seriala sunt blocate cand este aplicata setarea LOCAL. Releul de monitorizare si controlul tensiunii transformatorului REG-DA, a fost proiectat astfel incat toate elementele de afisare a panoului de control a transformatorului (Manual/Auto si Local/Remote) trebuie sa fie de culoare verde cand personalul operativ paraseste camera de comanda .
CUI RO13726065 J/40/1994/2001 Cont: RO80RNCB0071011440500001 BCR SUC. PLEVNEI

Tastele din panoul de parametrizare pot fi utilizate pentru parametrizare manuala in releul de monitorizare si control a tensiunii transformatorului REG-DA. Tasta Menu este utilizata pentru comutarea intre diverse moduri de operare si pentru selectarea meniului de parametrizare specific (SETUP 1 ... SETUP 6) Tasta Return este utilizata pentru confirmarea parametrului specific in meniurile SETUP.

Tasta Esc Cu tasta Tasta RAISE Tasta LOWER Observatie: Tastele si

este utilizata pentru a inchide orice meniu. si tasta utilizatorul poate muta cursorul in meniurile de parametrizare.

face posibila cresterea manuala a ploturilor transformatorului. face posibila scaderea manuala a ploturilor transformatorului.

vor fi active doar daca regulatorul este in modul de operare "Manual" s LOCAL

1.2 ECRANUL LCD:

Pointer-ul este transparent cand deviatia de reglare este mai mica decat deviatia de reglare permisa. Pointer-ul este negru cand deviatia de reglare este mai mare decat deviatia de reglare permisa.

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI

1.3 LEDuri DE SEMNALIZARE: LED1: CRESTE PLOT LED2: SCADE PLOT LED3: > U LED4: < U LED5: > I LED6: RAT BLOCAT LED7: QFS DECLANSAT LED8: QFM DECLANSAT LED9: CP LOCAL LED10: EROARE CP LED11: I20kV DECONECTAT LED12: CP IN MISCARE

1.4 CONDITII DE BLOCARE RATT: In cazul in care tensiunea atinge limita inferioara / superioara setata prin parametrizare sau o daca o intrare binara cu functia de blocare RATT este activa, REG-DA va bloca orice comanda creste sau scade plot, in regimul de functionare AUTOMAT. In oricare dintre aceste situatii, REG-DA va putea efectua comenzi creste sau scade plot doar in modul MANUAL de functionare. 1.5 SELECTARE BANDA DE TENSIUNE: In logica de functionare a regulatorului REG-DA au fost implementate doua benzi de tensiune, independente, una pentru fiecare SETPOINT (1,2) : Definirea celor doua benzi de tensiune poate fi facuta in Application Menu (2) si in softul de parametrizare WinREG ( RegPara -> REG-L -> user variables) Setpoint 1 = Banda 1 Setpoint 2 = Banda 2 Banda de tensiune poate fi selectata in Application Menu (1) Pentru a accesa Application Menu trebuie sa apasati tasta
1. CONECTAREA PC-ului LA REGULATORUL REG-DA:

de pe tastatura REG-DA.

Portul de comunicatie COM 1 poate fi utilizat ca interfata de parametrizare / programare prin conectorul SUB D prezent in partea frontala a echipamentului.

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI

Nota: Setarile de comunicatie ale regulatorului trebuie sa fie aceleasi cu cele ale PC ului pe care va rula software-ul WinREG.

Setari COM1 REG-DA:

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI

Setari COM1 PC (WinREG software):

Setari COM1 recomandate: Baudrate: 115200 Parity: Even Protocol : Xon/Xoff

2. Extragerea fisierului PRM: Dupa ce s-au configurat parametrii de comunicatie COM1 pentru REG-DA si PC, care trebuie sa fie identici, se va efectua urmatoarea etapa: 1.Apasati :

2. Alegeti din fereastra de mai jos REG-DA si apasati OK.

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI

3.Se va deschide urmatoarea fereastra in care trebuie sa apasati

READ DEVICE:

In acest moment ati extras fisierul PRM care contine setarile REG-DA. Se poate salva apasand

Dupa fiecare modificare a parametrilor REG-DA este indicata efectuarea unui backup al fisierului PRM.

CUI RO13726065

J/40/1994/2001

Cont: RO80RNCB0071011440500001

BCR SUC. PLEVNEI