Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinulnr.90/635/2014privindmodificareaOrdinuluipreedinteluiAutoritii NaionalepentruProteciaConsumatorilorialvicepreedinteluiAgenieiNaionalede AdministrareFiscalnr.296/29.767/2007privindadoptareamsurilorprincareseasigur punereapepianumaiabrichetelorcareprezintcaracteristicidesiguranpentrucopii iinterzicereaintroduceriipepiaabrichetelorfantezie, publicatnMonitorulOficialnr.250din08.04.2014 Avnd n vedere prevederile Legiinr.

r. 245/2004privind securitatea general a produselor, republicat,i ale Regulamentului (CE)nr. 765/2008al Parlamentului European i al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditarei de supraveghere a pieei n ceea ce privete comercializarea produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE)nr.339/93, n temeiul Hotrrii Guvernuluinr. 700/2012privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, cu modificrile ulterioare, i al Hotrrii Guvernuluinr. 520/2013privind organizareai funcionarea Ageniei Naionale de AdministrareFiscal, n conformitate cu Decizia2014/61/UEde punere n aplicare a Comisiei din 5 februarie 2014 de prelungire a valabilitii Deciziei2006/502/CEde obligare a statelor membre s adopte msuri prin care s se asigure c nu se pot introduce pe pia dect brichete cu caracteristici de siguran pentru copii i s interzic introducerea pe pia a brichetelorfantezie, preedintele Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor i preedintele AgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiturmtorulordin: Art.I. Ordinul preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor i al vicepreedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscalnr. 296/29.767/2007 privind adoptareamsurilorprincareseasigurpunereapepianumaiabrichetelorcareprezint caracteristici de siguran pentru copii i interzicerea introducerii pe pia a brichetelor fantezie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificrileulterioare,semodificdupcumurmeaz: Laarticolul6,alineatul(2)vaaveaurmtorulcuprins: "(2)Prezentulordinesteaplicabilpnladatade11mai2015." Art.II. PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. p.PreedinteleAgenieiNaionale PreedinteleAutoritiiNaionalepentru deAdministrareFiscal, ProteciaConsumatorilor, RomeoFlorinNicolae, MariusAlexandruDunca vicepreedinte