Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv Ion

de ineinerieelectric' Elemente

trifazate 2.5.Pornireamotoarelorasincrone a. Pornireadirecti cele mai simple 9i sigurein exploatarefi conste Acest procedeuconducela schemele nominale pe faze. La motoarele cu colivie tensiunilor in aplicareasimultana in stalor a simfl4 curentul Ia pomire llD =(5...8)lrN. Curenhrlmarc preluat din relea produce de alimentare, ceea ce poate dezavantajaalti importante cdderi de tensiune in rctreaua consumatori. Pomirea directd este brusci Pi rapidl cu gocuri dinamice in elementele ale maiinii pi cu efecteJouleimportantein inliiurerile motorului. cinematice pentruputeri nominalemici pfu6 la 5,5 kW, 380V. se acceptd Acestedezavantaje 20yodin puterea nominalaa celui mai maremotor asincronnu tebuie si depiLieascd Puterea sursei de tensiunie care alimenteaza reFaua. Metoda se folosegte la ma'ini unelte, polizoaxe. ventilatoare, b. Por rea stea-triunghi. Metoda de pomire ce consta ftr aplicareatensiunilor nominale infhSurdrii statorice trifazate. conectateinitrial in stea. La obtinerca unei viteze de 90...95% din viteza de triunghi (fig.2.6). Comutarea sincronism C)1,se comuA infigurarea statoricain conexiunea sefacemanualsauautomat.

Py= Jiu rIr.o.,p


R T

( 2.18)

s
T

stea-triunghi. Conexiunea Fig.2.6 stea,respectivtdunghi sunt: Curentii de linie pentruconexiunea


Y:1.

''
'L

=._l

rr I
-

l, r = . 691
7 t) l u

" 1 3 2 ,l = t t

I^ 3

-!

(2.re)

de linie: undeUr estetensiunea faza. tensiunea de Zf este de tlei o la conexiuneain Se observ[ ci valoareacurentilor de linie se micgoreazd condiliile de pomire. Cuplul de pomire scadefi el de tlei od fata ste4 astfelimbunetefndu-se de cel in cazul pomirii directe cu infi5urarea statoricd conectati in triunghi. Pomirea in de trei ori cuplul de pomire $i se poateutiliza numai cdndpomirea Y micqoreazd conexiunea foarteredus(pomire in gol). sefacecu un cuplu de sarcinA in triunghi au loc salturi de curent ti de cuplu care se evidenliazi prin La comutarea pe ceain tdunghi(fig 2.7) in stea mecanicide funclionare trecerea depe caracteristica
t7