Sunteți pe pagina 1din 1

Pardschiv Ion

Elementede inqinrieelectrica

Fig.2.7 Caracteristica mecanicd la pomirestea-tunghi. Pomirea Y-A poate fi aplicatA numai motoarelor asincronea cdror inligurare statodcdare tensiuneastatoricede fazi egali cu cea de linie a relelei de alimentare.Daci raporhrltensiunilormotorului este U 1 /U 1 = 22913gg, nunci tensiunea de faz\ U | = 220y estemai mica decattensiunea retelei de alimentare(380V) $i motorul nu poatefi cuplat steatriunghi.Numai ma'inile careau raportultensiunilorU1 /U1 = 3997669y se pot conecta stea-triunghi deoarece li se poateaplicape faze tensiunea de linie a releleide alimentare. Metoda se utilizeazd la motoare asincrone cu rotor in scu(circuit de puteri mai mici d e1 0 k W . c. Pornireacu autotransformator Cu ajutorul unui autotansformator trifazal coborator A.T.R. se poate alimenta cu infd{uarca statorici a motorului asincroncu rotor in scurtcircuit(fig.2.8). tensiunimai reduse

Fig,2.8Pomireacu autotnnsfomator. Pomireaare loc in felul umdtor: se inchide intreruptorul a ti contactorul cl, astfel autotansfomatorul alimenteaze motorul M cu tensiunercdusa.Candmotorul M a accelerat p6ni aproape de sincronismse deschide contactorulcl ;i seinchide contactorulc2, astfel la flDctionareain saxcina autotansfomatorul estescosdin functie. Dacd UIN estetensilrnea nominala a releleiegalecu tensiunea pe fazAa motomlui la bomeleaulotansformatomluiatunci: $iUlm e6tetensiunea

=Y'\ U,.

(2.20)
t8