Sunteți pe pagina 1din 3

Evitarea pericolului de electrocutare

Art. 345 Pentru protectia impotriva pericolului de electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea prtectiei necesare Art. 346 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protetia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: a) acoperiri cu mateiale electroizolante ale partilor active (izolare de potectie) ale instalatiilor si echipameltelor electrice; b) inchideri in carcasa sau acoperiri cu invelisuri exterioare; c) ingradiri d) protectia prin amplasarea in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate; e) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiuni; f) utilizarea de dispozitive speciale de legari la pamant si in scurtcircuit; g) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante; h) alimenterea le tensiune foarte joasa(redusa) de protectie; i) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a pletformei de lucru Art.347 Masurile organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: a) executarea interventiei la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc) trebuie sa se faca numai de personalul califict in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv; b) executarea interventiilor in baza unueia din formele de lucru indicate la articolul 389; c) delimitarea materiala a locului de munca(ingradire);

d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice; e) elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice; f) organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe; ` Art. 348 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze sis a se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice. Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. Art. 349 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa aplice 2 masuri de protectie: O masura de protectie principala, care sa asigure o protectie in orice conditie, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectie in cazul deteriorarii masurii de protectie principala. Cele 2 masiri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat san u se anuleze una pe cealanta. In locul putin periculoase din punctual de vedere al pericolului de electrocutare este sufficient aplicarea numai a unei masuri considerate principale. Art.350 1. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care pot fi aplicate sunt urmatoarele: a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS; b) legarea la pamant; c) legarea la nul de protectie d) izolarea suplimentara de protectie, aplicata utilajului, in procesul de fabricare; e) izolarea amplasamentului f) separarea de protectie; g) egalizarea si /sau dirijarea potentialelor;

h) deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase; i) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 2. este interzisa drept protectie principala a masurilor indicate pe punctele e,g,h si i. Fac exceptie instalatiile electrice casnice la care deconectarea automata la curentii de defect poate constitui un mijloc principal de protectie si stalpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune la care dirijarea distributiei potentialelor constituie mijloc principal de protectie. 3. pentru instalatiile si echipamentele electrice de inalta tensiune, sistemul de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaze prin aplicarea uneia sau cumulative, a mai multor masuri de protectie, dintre care insa legarea la pamant de protectie este totdeauna obligatorie.