Sunteți pe pagina 1din 2

1

Capitolul 1. TEHNOLOGII DE INFORMAIEI ECONOMICE INFORMATICE. NOIUNI DE BAZ

PROCESARE A N SISTEME

1.1. Clasificarea informaiei economice 1.2. Procesul tehnologic de procesare a informaiei economice n sisteme informatice. Noiuni de baz 1.3.Aspectul intern i e!tern al P"# fa de sistemul informatic 1.$. Clasificarea P"# Capitolul !. UNIFICAREA "I STANDARDIZAREA N INFORMATIC 2.1. Necesitatea unui ni%el comun de nelegere& pentru diferii participani ai procesului de creare a '#( concrete 2.2. Necesitatea compatibilitii '#( de diferite ni%eluri ierarhice n %ederea integrrii lor ntr)un spaiu informaional comun al societii Capitolul #. PREZENTAREA GRAFIC A DIFERITELOR SISTEME$ STRUCTURI$ PROCESE TEHNOLOGICE. NOIUNI DE BAZ "I REGULI GENERALE *ormatele i dimensiunile lor& +iniile desenului tehnic& Chenarul i tampila de identificare Capitolul %. SUPORTURI DE INFORMAII. PREZENTAREA LOR GRAFIC . STANDARDE DE PREZENTARE $.1. "ipuri de suporturi informaionale i clasificarea lor $.2. 'imboluri grafice standardizate ale suporturilor informaionale Capitolul &. SCHEME STRUCTURALE. PREZENTAREA GRAFIC A SCHEMELOR ,.1. Cerine generale de realizare a schemelor structurale ,.2. Prezentarea grafic a mi-loacelor tehnice ,.3. 'chema general a flu!urilor informaionale n sistemul statisticii de stat Capitolul '. PROCESE TEHNOLOGICE INFORMAIONALE CENTRALIZATE "I DESCENTRALIZATE. PREZENTAREA GRAFIC ..1. Procese tehnologice de procesare a informaiei economice dup ni%elul de centralizare ..2. /nele tendine contemporane n organizarea "# pe baza centralizrii unor componente ale lor

Capitolul (. PREZENTAREA GRAFIC A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROCESARE A INFORMAIEI 0.1. Prezentarea grafic a procesului tehnologic de procesare a informaiei 0.1.1. Prezentarea grafic a operaiilor tipice ale etapei primare i pregtitoare a P"# 0.1.2. Prezentarea grafic a operaiilor etapei de baz i finale ale P"PA#( 0.2. (laborarea schemelor grafice ale P"PA#( n mediul MICROSOFT Po1erPoint 0.2.1. (laborarea schemei grafice a procesului tehnologic centralizat de procesare a informaiei economice 0.2.2. Prezentarea grafic a procesului tehnologic descentralizat de procesare a informaiei economice Capitolul ). TEHNOLOGIA PRELUCR RII INFORMAIEI ECONOMICE N REGIM DE DIALOG CU CALCULATORUL 2.1. (sena regimului de dialog 2.2. 'chem i tabele de dialog Capitolul 1*. TE+NOLOGII INFORMAIONALE NEFORMULARISTE "I PERSPECTI,ELE DEZ,OLT RII SISTEMELOR INFORMATICE 13.1. (sena tehnologiilor informaionale neformulariste 13.2. Perspecti%ele de baz ale dez%oltrii '#(& n conte!tul temei Capitolul 11. TEHNOLOGIA INFORMAONAL CA SISTEM. INDICII CALIT I TEHNOLOGIEI INFORMAIONALE 11.1. Proprietile sistemice principale ale "# 11.2. 4azele conceptuale ale "# 11.3. Caracteristica calitati% a "# 11.$. Criteriile calitii& restricii 11.$.1. 5radul plenitudinii funcionale a "# 11.$.2. 5radul de oportunitate a prelucrrii informaiei Capitolul 1!. PARTICULARIT ILE PROIECT RII TI. FACTORII$ CARE INFLUENEAZ LA SELECTAREA SOLUIILOR DE PROIECT 12.$. 4azele estimrii soluiilor de proiect n domeniul elaborrii P"# 12.,. Alegerea %ariantelor de P"#