Sunteți pe pagina 1din 5

Portofoliu sociologie 2010-2011

Parteneriat pentru educaie-Parteneriat pentru Comunitate


Activitatea 1. Alcatuirea portofoliului 2. Predarea portofoliului 3. Evaluarea initiala 4. Prezentari-verificari 5. Notare Termen 4.12. 11. 12 18.12 15.01-22.01. 2010 25-2 .01. 2011

Direcii 1. nvatarea prin participarea la sesizarea si configurarea unor soluii pentru probleme reale ale Comunitii. 2. nvarea prin Diferen. 3. Realizarea Comunitii Educaionale a Liceului eoretic udor !ladimirescu "ucure#ti $ector %. &biective O.1. Aprofundarea i aplicarea cunotinelor i deprinderilor specifice sociologiei O.2. Participarea tinerilor la viaa comunitii. O. . !valuarea eficient a cunotinelor i deprinderilor dspecifice sociologiei .

Coninutul portofoliului individual !1 1. "i#ele #i rezolv$rile cerin%elor din fi#e. "i#a &rupuri' 2. Analiza comparativ$ a profilului elevului rom(n #i american. 3. )ucraea notata #i lucrarea ref$cut$ 4. *+idul de interviu.l 5. ,nterviul cu elevii americani - .n en&lez$ #i .n rom(n$. Coninutul portofoliului echipei S1 1. Prezentarea liceului .n rom(n$ #i .n en&lez$. 2. Profilul elevului .ntr-o lume a &lo/aliz$rii -analiz$ comparativ$0 3. Prezentarea activit$%ii ec+ipei #i evaluarea activit$%ii mem/rilor 4. 1iniproiectul de cercetare a opiniei referitoare la pro/lemele 2omunit$%ii Educa%ionale ale )iceului T3.

Evaluarea i notarea

Evaluarea 4e face pe ec+ipe #i individual Nota fiec$rui elev 4e compune din nota o/%inut$ la portofoliul individual /are va e5prima6 evalu$rile intermediare' completitudinea' calitatea #i .ncadrarea .n termene' #i din nota care .i revine ca urmare a contri/u%iei la realizarea portofoliului ec+ipei.

7irec%ia 71 73' 71

8/iectiv 8.2. 8.1. 8.2. 8.3.

71 71 72 71 73

8.1. 8.1. 8.1 8.2. 8.3.

71 73

8.1. 8.2

71 71 71 71 73 71 72

8.1. 8.2. 8.1. 8.2. 8.1. 8.2. 8.1. 8.3. 8. 3. 8. 2. 8.3.

71 72 72 72

8.2. 8.1. 8.3. 8.1.

Activitatea 1. 9nt(lnire cu Primarul -reprezentan%i0. 2. :aport a4upra activit$%ii 2008-200 3. Acordarea diplomelor de participare. 4. "ormarea ec+ipelor 0 -10. 5. :ealizarea unei /$nci de date pentru contacte electronice. ;. :ealizarea unui miniproiect de cercetare referitoare la opinia de4pre pro/lemelor 2omunit$%ii educa%ionale )T3. <. :ealizarea unui c+e4tionar pentru identificarea pro/lemelor educa%ionale ale 2omunit$%ii educa%ionale a )iceului T3. 8. Aplicarea c+e4tionarului . 2ule&erea datelor 10. Prelucrarea datelor 11. Alc$tuirea :aportului 12.Prezentarea :aportului 13. Ne&ocierea punctelor comune de intere4 cu Prim$ria #i cu partenerul american 14. 7efinitivarea pro&ramelor Proam=Pc. 15. :ealizarea &+idului de interviu. 1;. Aplicarea interviului.

Termen 4.12 4.12

8/4.

4.12 4.12 18.12

18.12

!2 !2 !2 !2

18.12

22.12 18.12 8.01. 010

7irec%ia 72 71 73 71 71 72 73

8/iectiv 8.1. 8.3.

8.1. 8.3. 8.1. 8.3. 8.1. 8.2

71 71 71 71 71 73

8.1. 8.1. 8.1. 8.2. 8.1. 8.1. 8.3. 8.3

Activitatea 1<. :ealizarea portofoliului individual 18. :ealizarea portofoliului ec+ipei. !1 1 . Predarea portofoliilor !1 20. Evaluarea #i notarea 21. !ta/ilirea unei minicercet$ri .n parteneriat cu Prim$ria. 22. 7ocumentarea. 23. Pro/lema' ,poteza' Te+nici #i te4tarea ini%ial$. 24. 2ule&erea datelor 25. Prelucrare date :aport de cercetare 2;. Prezentarea :aportului

Termen 8.01.010 8.01.010 8.01.010 15.01 !2

8/4.

!2 !2 !2 !2 !2 !2

S-ar putea să vă placă și