Sunteți pe pagina 1din 63
După înfrângerea revoluţiei de la 1848-1849 s-a impus tot mai mult ideea că unirea nu se
După înfrângerea revoluţiei
de la 1848-1849
s-a impus tot mai mult ideea că
unirea nu se putea realiza deodată,
ci treptat, pe etape,
prima etapă urmând a fi
“Unirea cea Mică”,
a Moldovei şi a Ţării Româneşti.
TRATATUL DE PACE de la Paris, 1856
TRATATUL DE PACE de la Paris, 1856

Marile puteri (Franţa, Anglia, Prusia, Rusia, Impriul Otoman, Austria, Sardinia) au hotărât alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privinţa unirii.

TRATATUL DE PACE de la Paris, 1856 Marile puteri (Franţa, Anglia, Prusia, Rusia, Impriul Otoman, Austria,
Adunările ad-hoc aveau caracter consultativ, şi erau alcătuite din reprezentanţi ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, ţărănimii
Adunările ad-hoc aveau
caracter consultativ, şi erau
alcătuite din reprezentanţi ai
bisericii, marii boierimi,
burgheziei, ţărănimii clăcaşe,
cu scopul de a face propuneri
referitoare la realizarea
unirii Principatelor Române.
În toamna anului 1857 se convoacă Divanurile ad -hoc la Iaşi şi Bucureşti. Bucureşti Solemnitatea deschiderii

În toamna anului 1857 se convoacă Divanurile ad-hoc la Iaşi şi Bucureşti.

În toamna anului 1857 se convoacă Divanurile ad -hoc la Iaşi şi Bucureşti. Bucureşti Solemnitatea deschiderii
Bucureşti
Bucureşti

Solemnitatea deschiderii Adunării Ad-hoc din Ţara Românească, 1857,

litografie de Carol Popp de Szathmáry

ION ROATĂ (1806-1882) din cătunul Gura Văii, com. Câmpuri, jud. Vrancea este unul dintre ţăranii de
ION ROATĂ (1806-1882) din cătunul Gura Văii,
com. Câmpuri, jud. Vrancea este unul dintre
ţăranii de frunte participanţi la Divanul ad-hoc din
Moldova.
A
murit
sărac,
din cauza
persecutărilor
din
partea
boierilor. Deşi la Unire avea
doar 52 de ani, a rămas în
istorie ca
Moş Ion
Roată,
pentru
era sfătos
şi
îi
înfrunta
pe
boieri
cu
dârzenie.
Casa memorial ă ION ROATĂ a fost inagurată la 24 Ianuarie 1959, cu prilejul Centenarului Unirii

Casa memorială ION ROATĂ a fost inagurată la 24 Ianuarie 1959, cu prilejul Centenarului Unirii Principatelor Române. Atunci a fost strămutată la şosea în comuna Câmpuri.

Casa memorial ă ION ROATĂ a fost inagurată la 24 Ianuarie 1959, cu prilejul Centenarului Unirii

Casa în care a locuit

Casa memorial ă ION ROATĂ a fost inagurată la 24 Ianuarie 1959, cu prilejul Centenarului Unirii

Casa memorială

Casa memorială Ion Roată (interior)
Casa memorială Ion Roată
(interior)
Casa memorială Ion Roată (interior)
Casa memorială Ion Roată (interior)
Casa memorială Ion Roată (interior)
MOŞ ION ROATĂ ŞI CUZA VODĂ

MOŞ ION ROATĂ ŞI CUZA VODĂ

MOŞ ION ROATĂ ŞI CUZA VODĂ
În 1859 s-au organizat alegeri în Ţările Române. La 5 ianuarie, la Iaşi, a fost ales
În 1859 s-au organizat alegeri în Ţările Române. La 5 ianuarie, la Iaşi, a fost ales
În 1859 s-au organizat alegeri în Ţările Române.
La 5 ianuarie, la Iaşi, a fost ales domn al
Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza.
La 24 ianuarie, la Bucureşti, a fost ales
domn al Ţării Româneşti tot colonelul
Alexandru Ioan Cuza.
Prin dubla alegere a lui Cuza ca domn la Iaşi
şi Bucureşti, la 24 ianuarie 1859 românii
au înfăptuit o unire adevărată şi nu una
formală, aşa cum voiau marile puteri.

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL DOMNITORULUI

PRINCIPATELOR UNITE, ALEXANDRU IOAN CUZA

„Jur

să

păzesc

cu

sfinţenie drepturile şi interesele patriei, să fiu

credincios Constituţiei, în

textul şi spiritul ei, să priveghez la respectarea

legilor pentru toţi şi

în

toate, uitând toată prigonirea şi ura, iubind

deopotrivă pe cel ce m-a

iubit

şi

pe

cel

ce m-a

urât,

neavând înaintea

ochilor mei decât binele şi

fericirea naţiei române."

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL DOMNITORULUI PRINCIPATELOR UNITE, ALEXANDRU IOAN CUZA „Jur s ă p ă zesc
“Hora unirii la Craiova” , Theodor Aman, 1857 (tablou inspirat din entuziasmul oamenilor într- o întâlnire
“Hora unirii la Craiova” , Theodor Aman, 1857 (tablou inspirat din entuziasmul oamenilor într- o întâlnire

“Hora unirii la Craiova”, Theodor Aman, 1857 (tablou inspirat din entuziasmul oamenilor într-o întâlnire publică pentru unire din Craiova la 12 octombrie 1857)

Evocarea evenimentului în unul din ziarele timpului

Evocarea evenimentului în unul din

Evocarea evenimentului în unul din ziarele timpului

ziarele timpului

Borna de hotar , opera scluptorului Ion Jalea, în ă l ţ at ă la 13

Borna de hotar, opera scluptorului Ion Jalea, înălţată la 13 septembrie 1931, la Focşani. Inscripţia de pe placa monumentală spune :

„Cetăţenii Oraşului Unirii Principatelor au ridicat acest semn de amintire a unui trecut de credinţă biruitoare. În acest loc era odinioară Pichetul de graniţă nr. 47, la hotarul Milcovului, care despărţea cele două ţări surori Moldova şi Ţara Românească”.

Borna de hotar , opera scluptorului Ion Jalea, în ă l ţ at ă la 13

Râul Milcov, graniţa dintre Moldova şi Ţara Românească stabilită de

Borna de hotar , opera scluptorului Ion Jalea, în ă l ţ at ă la 13

Ştefan cel Mare

Primii doi ani ai domniei lui Cuza au fost dedicaţi obţinerii recunoaşterii din partea marilor puteri
Primii doi ani ai domniei lui Cuza
au fost dedicaţi obţinerii recunoaşterii din partea
marilor puteri a dublei sale alegeri ca domnitor al
Principatelor Unite şi a unificarii depline a acestora.

Cuza, 1860 portret de August Strixner

Sunt trimise misiuni

diplomatice în

capitalele celor şapte

mari puteri cu scopul

recunoaşterii dublei

alegeri şi, apoi, a

unirii depline a

Principatelor Unite.

Sunt trimise misiuni diplomatice în capitalele celor şapte mari puteri cu scopul recunoaşterii dublei alegeri şi,

MIHAIL

KOGĂLNICEANU

primul ministru

Sunt trimise misiuni diplomatice în capitalele celor şapte mari puteri cu scopul recunoaşterii dublei alegeri şi,

VASILE ALECSANDRI

Sunt trimise misiuni diplomatice în capitalele celor şapte mari puteri cu scopul recunoaşterii dublei alegeri şi,

ION GHICA

În decembrie 1861 Turcia recunoaşte unirea deplină a Principatelor Române, pe timpul vieţii lui Cuza.

La 11 decembrie 1861, Cuza adresează naţiunii o proclamaţie, anunţând: “Unirea este îndeplinită, naţionalitatea română este
La 11 decembrie 1861, Cuza adresează
naţiunii o proclamaţie, anunţând:
“Unirea este îndeplinită, naţionalitatea
română este întemeiată”.

La 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de Barbu Catargiu. Parlamentul unic îşi deschide lucrările la 24 ianuarie 1862, an în care Alexandru Ioan Cuza proclamă Unirea definitivă a Principatelor. Din 1862, Principatele Unite adoptă oficial numele de R O M Â N I A cu capitala la

BUCUREŞTI
BUCUREŞTI
La 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de Barbu Catargiu.

BARBU CATARGIU

“Proclamarea Unirii” - Theodor Aman, 1861
TRICOLORUL ROMÂNESC
TRICOLORUL ROMÂNESC

Înlăturat odată cu intervenţia străină din toamna anului 1848, tricolorul va fi reintrodus ca

TRICOLORUL ROMÂNESC Înlăturat odată cu intervenţia străină din toamna anului 1848, tricolorul va fi reintrodus ca

drapel civil oficial al Principatelor Unitela

22 iunie 1861, de către Alexandru Ioan Cuza. Referindu-se la originea şi semnificaţia tricolorului românesc, în şedinţa Parlamentului din 26 martie 1867, Mihail Kogălniceanu arăta:

TRICOLORUL ROMÂNESC Înlăturat odată cu intervenţia străină din toamna anului 1848, tricolorul va fi reintrodus ca
TRICOLORUL ROMÂNESC Înlăturat odată cu intervenţia străină din toamna anului 1848, tricolorul va fi reintrodus ca
TRICOLORUL ROMÂNESC Înlăturat odată cu intervenţia străină din toamna anului 1848, tricolorul va fi reintrodus ca

“Drapelul tricolor cum este astăzi nu este drapelul Unirii Principatelor. El este mai înalt, este însuşi drapelul naţiunii române din toate ţările locuite de români.

Împreună cu Mihail Kogălniceanu,

Alexandru Ioan Cuza a iniţiat un larg program de reforme care au dus la modernizarea statului
Alexandru Ioan Cuza a iniţiat un larg program
de reforme care au dus la modernizarea
statului român.
• REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI care prevedea:
– înfiinţarea învăţământului primar obligatoriu şi
gratuit;
– extinderea reţelei şcolare (se înfiinţează primele
universităţi – Iaşi şi Bucureşti).
• Reforma agrară prin care aproape 500 000 de
ţărani au primit câte o bucată de pământ în
proprietate.
• Legi care au condus la:
– buna organizare a armatei;
– buna gospodărire a finanţelor ţării;
– modernizarea activităţii judecătoreşti.
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI (înfiiţată în anul 1864) UNIVERSITATEA IAŞI (înfiiţată în anul 1860)
UNIVERSITATEA
BUCUREŞTI
(înfiiţată în anul 1864)
UNIVERSITATEA IAŞI
(înfiiţată în anul 1860)
De-a lungul domniei, împotriva lui Cuza s-a format o opoziţie politică din liberal-radicali şi conservatori.
De-a lungul domniei, împotriva lui Cuza
s-a format o opoziţie politică din
liberal-radicali şi conservatori.
De-a lungul domniei, împotriva lui Cuza s-a format o opoziţie politică din liberal-radicali şi conservatori.
În urma acţiunii organizate de gruparea anticuzistă, în dimineaţa zilei de 11 februarie 1866, Cuza a
În urma acţiunii organizate de gruparea anticuzistă,
în dimineaţa zilei de 11 februarie 1866,
Cuza a fost silit să semneze actul de abdicare.
Actul de abdicare
Actul de abdicare
Actul de
abdicare
La 13 februarie 1866, Cuza a părăsit Capitala, îndreptându-se spre Braşov. Rămân memorabile cuvintele sale rostite
La 13 februarie 1866, Cuza a părăsit
Capitala, îndreptându-se spre Braşov.
Rămân memorabile cuvintele sale rostite
la Palatul Cotroceni, înaintea plecării:
“Să dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai
bine fără mine decât cu mine.
Să trăiască România!”
La 15 mai 1873, s-a stins din viaţă
la Heidelberg în Germania.
Potrivit unor mărturii, ultima dorinţă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost de a fi înmormântat
Potrivit unor mărturii, ultima dorinţă
a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a
fost de a fi înmormântat la Ruginoasa,
jud. Iaşi, acolo unde îşi regăsise pentru
scurtă vreme, liniştea sufletească,
alături de doamna Elena. Trupul
neînsufleţit al domnitorului a fost adus
şi înmormântat la Ruginoasa, lângă
biserică.
Locul unde a fost înmormântat domnitorul, în dreapta bisericii La înmormântare, în faţa mormântului, Mihail Kogălniceanu

Locul unde a fost înmormântat

domnitorul, în dreapta bisericii

Locul unde a fost înmormântat domnitorul, în dreapta bisericii La înmormântare, în faţa mormântului, Mihail Kogălniceanu

La înmormântare,

în faţa mormântului, Mihail Kogălniceanu

spunea:

„Veşnica lui amintire

nu se va stinge din

inimile noastre şi ale

fiilor noştri şi cât va avea

ţara aceasta o istorie ... cea mai frumoasă pagină

va fi aceea a lui

Alexandru Ioan I

...

Nu

greşalele lui l-au răsturnat, ci faptele lui

cele bune".

Biserica voievodală „Adormirea Maicii Domnului“

Ruginoasa, jud. Iaşi

Biserica voievodală „Adormirea Maicii Domnului“ Ruginoasa, jud. Iaşi În anul 1907, cu ocazia ultimei sale vizite

În anul 1907, cu ocazia ultimei sale vizite la Ruginoasa, doamna Elena a mutat osemintele într-o criptă special amenajată în biserică. Piatra de mormânt originală, din marmură albă, a fost şi ea depusă în capelă.

Î n timpul celui de-al doilea R ă zboi Mondial, Ruginoasa a avut ne ş ansa

În timpul

celui

de-al

doilea Război Mondial,

Ruginoasa a avut

neşansa de a se

afla

chiar pe linia frontului, fiind expusă la mari distrugeri. Pentru a evita o profa- nare a mormântului lui Cuza Vodă, osemintele sale au fost evacuate la Mănăstirea Cozia Curtea de Argeş.

Mănăstirea Cozia

După război, deoarece biserica de la Ruginoasa a fost grav avariată, osemintele domnitorului au fost depuse la biserica Trei Ierarhi din Iaşi, unde se află şi astăzi.

Dup ă r ă zboi, deoarece biserica de la Ruginoasa a fost grav avariat ă ,
Aici odihnesc rămăşiţele pământeşti ale primului domnitor al României
Aici odihnesc rămăşiţele pământeşti ale primului domnitor al României
Aici odihnesc rămăşiţele pământeşti ale
primului domnitor al României
Palatul Ruginoasa În anul 1862, Alexandru Ioan Cuza a cumpărat domeniul Ruginoasa. Cuza şi soţia sa,
Palatul
Palatul

Ruginoasa

În anul 1862, Alexandru Ioan Cuza a cumpărat domeniul Ruginoasa. Cuza şi soţia sa, Elena Doamna, au găsit aici un loc liniştit de refugiu, iar domnitorul intenţiona ca, prin acest gest, să arate celor din Moldova că se simte în continuare legat de ei, deşi Bucureştiul devenise capitala României. Distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, palatul și-a recăpătat strălucirea arhitecturală și farmecul specific după anul 1978, când a fost restaurat.

În anul 1982, aici s-a deschis Muzeul Memorial "Alexandru Ioan Cuza".
În anul 1982, aici s-a deschis Muzeul Memorial "Alexandru Ioan Cuza".
Palatul Ruginoasa
Palatul
Ruginoasa
Palatul Ruginoasa Alee din parcul domnesc
Palatul Ruginoasa Alee din parcul domnesc

Alee din parcul domnesc

Palatul domnesc Ruginoasa (interior)
Palatul domnesc Ruginoasa
(interior)
Palatul domnesc Ruginoasa (interior)
Palatul domnesc Ruginoasa (interior)
Biroul domnitorului
Biroul domnitorului
Tronurile în care stăteau Cuza Vodă şi Elena Doamna
Tronurile în care stăteau
Cuza Vodă şi Elena Doamna
Casa Alexandru Ioan Cuza, Bârlad Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru Ioan I s-a născut la 20
Casa Alexandru Ioan Cuza, Bârlad
Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru Ioan I
s-a născut la 20 martie 1820 în această casă.
Muzeul “Casa Cuza Vodă”, Galaţi
Muzeul “Casa Cuza Vodă”, Galaţi

În această clădire a locuit Alexandru Ioan Cuza în perioada 1844 - 1859, cât a deţinut funcţia de preşedinte al Judecătoriei şi pârcălab al jud. Covurlui.

În 1937 ia fiinţă Asociaţia Cuza Vodă,

care avea ca scop, printre

altele, să restaureze casa şi să o transforme într-un muzeu.

La 24 ianuarie 1939 se deschide muzeul.

Din anul 1995 este cunoscut drept Muzeul “Casa Cuza Vodă”.

În 1937 ia fiinţă Asociaţia Cuza Vodă, care avea ca scop, printre altele, să restaureze casa
În 1937 ia fiinţă Asociaţia Cuza Vodă, care avea ca scop, printre altele, să restaureze casa
PALATUL LUI CUZA VODĂ DIN IAŞI
PALATUL LUI CUZA VODĂ DIN IAŞI
Din 1859, această casă din Iaşi este reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De aici, când nu
Din 1859,
această
casă
din
Iaşi
este reşedinţa
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De aici, când nu era la
Bucureşti, Cuza a condus Principatele, între 1859-1862.
Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA şi ELENA CUZA
Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA şi ELENA CUZA

Pictură din Biserica Adormirea Maicii Domnului, Ruginoasa

DOAMNA ELENA

DOAMNA ELENA

DOAMNA ELENA

DOMNUL CUZA

Poporul român cinsteşte memoria

PRIMULUI DOMNITOR AL ROMÂNIEI
PRIMULUI DOMNITOR AL ROMÂNIEI
STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI
STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI
STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI Deasupra soclului La baza soclului

Deasupra soclului

STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI Deasupra soclului La baza soclului
STATUIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI Deasupra soclului La baza soclului

La baza soclului

BUCUREŞTI
BUCUREŞTI

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza

I A Ş I
I A Ş I
Piaţa Unirii Focşani “Monumentul Unirii” Obelisc cu basoreliefuri la baza Monumentului Unirii - Focşani
Piaţa Unirii Focşani “Monumentul Unirii”
Piaţa Unirii Focşani
“Monumentul Unirii”
Obelisc cu basoreliefuri la baza Monumentului Unirii - Focşani
Obelisc cu basoreliefuri la baza
Monumentului Unirii - Focşani
Bârlad
Bârlad
Galaţi
Galaţi
Document din timpul domniei lui Cuza
Document din timpul domniei lui Cuza
Imaginea lui Alexandru Ioan Cuza pe o marcă poştală din Republica Moldova
Imaginea lui
Alexandru Ioan Cuza
pe o marcă poştală din
Republica Moldova
Plăci comemorative
Plăci comemorative
MEDALIE ANIVERSARĂ
MEDALIE ANIVERSARĂ

În amintirea celui care a fost domnitorul Alexandru Ioan Cuza,

Secţia Braşov a Societăţii Numismatice Române, a bătut o medalie menită să cinstească memoria acestuia.
Secţia Braşov a Societăţii Numismatice Române, a bătut o
medalie menită să cinstească memoria acestuia.
MEDALION CE A APARŢINUT DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA
MEDALION
MEDALION

CE A APARŢINUT

DOMNITORULUI

ALEXANDRU IOAN CUZA
ALEXANDRU
IOAN CUZA
Uniforma purtată de Alexandru Ioan Cuza (tunica de colonel de lăncieri a viitorului domnitor)
Uniforma purtată de Alexandru Ioan Cuza
(tunica de colonel de lăncieri a viitorului domnitor)
•Cuza a rămas pentru totdeauna cel dintâi domn al ţărilor unite, domnul Unirii. •El n-a fost
•Cuza a rămas pentru totdeauna
cel dintâi domn al ţărilor unite,
domnul Unirii.
•El n-a fost numit, ci ales în
unanimitate de ambele ţări.
•Pentru multe din faptele sale
a meritat recunoştinţa
contemporanilor, dar şi a
urmaşilor.
„Atâta timp cât ţara aceasta va avea istorie, cea mai frumoasă pagină a ei va fi

„Atâta timp cât ţara aceasta

va avea istorie, cea mai

frumoasă pagină a ei va fi cea a lui Alexandru Ioan I !”

(Mihail Kogălniceanu)

„Atâta timp cât ţara aceasta va avea istorie, cea mai frumoasă pagină a ei va fi
„Atâta timp cât ţara aceasta va avea istorie, cea mai frumoasă pagină a ei va fi
“Cât or fi români pe lume Cât va fi pe cer un soare A lui Cuza
“Cât or fi români pe lume
Cât va fi pe cer un soare
A lui Cuza mare nume
Să fiţi siguri că nu moare.”
(Vasile Alecsandri)
“Nu-i an să nu sărbătorim Unirea Ce ne-a umplut poporul de podoabe. Poporul tot îţi cântă
“Nu-i an să nu sărbătorim Unirea
Ce ne-a umplut poporul de podoabe.
Poporul tot îţi cântă pomenirea
Mărite, prea cinstite pârcălabe!”
”Alexandru Ioan Cuza” – Victor Eftimiu
FIE CA ROMÂNIA NOASTRĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎN VECI ! “România modernă” Gheorghe Tăttărescu: 11 februarie 1866
FIE CA ROMÂNIA
NOASTRĂ
TRĂIASCĂ ÎN VECI !
“România modernă”
Gheorghe Tăttărescu:
11 februarie 1866
Înv. Lucia Bălan Şcoala cu clasele I-VIII nr. 200 Bucureşti
Înv. Lucia Bălan
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 200
Bucureşti