Sunteți pe pagina 1din 6

Concursul interjudeean de matematic

UNIREA 2010, ediia a X-a


Focani, 29 ianuarie 2010


Clasa a VII-a


Subiectul 1. S se determine x astfel ca
2 3
2 2
x
x
+

s fie numr ntreg.
Subiectul 2. S se determine mulimea:
2 2
36
| , * astfel nct
4
p q
A k p q
pq
+
= =


k .


Subiectul 3. Fie triunghiul ascuitunghic ABC i AD BC , , ( ) D BC
AD BC = i ptratele CDEF, BDGH (dreapta BC separ A de E i G). S se
arate c dreptele BF, CH i AD sunt concurente.


Subiectul 4. Fie
{ }
| , *, , * i
n
M ABC AB BC AC n n AB CD = = = ,
unde D este piciorul bisectoarei unghiului BAC.
a) S se arate c ;
2009
M
b) S se determine triunghiul din mulimea care are perimetrul maxim;
2009
M
c) S se arate c .
2011
M =Timp de lucru 3 ore.


SUCCES!
Concursul interjudeean de matematic
UNIREA 2010, ediia a X-a
Focani, 29 ianuarie 2010

Clasa a VIII-a


Subiectul 1. a) S se arate c ecuaia 0
x y z
x y y z z x
+ + =
+ + +
are o infinitate
de soluii ntregi;
b) S se arate c orice soluie a ecuaiei date este souie i a
ecuaiei 3
y z x
x y y z z x
+ + =
+ + +
.

Subiectul 2. a) S se arate c numrul 3 10 4 1
n n
x n = + se divide cu 9,
oricare ar fi n numr natural;
b) Dac , s se determine partea ntreag a numrului n
2 2 2
3 2 n n n n n n + + + + + .

Subiectul 3. Fie numerele naturale a, b, c, n astfel nct i n
numr prim. Artai c numerele , , nu pot da acelai rest la mprirea
cu
a b c n < < <
4
a
4
b
4
c
2
. n

Subiectul 4. Pe planul ptratului ABCD, cu latura de 3, de aceeai parte a
planului, n punctele B, C i D se ridic perpendicularele , i
.
1
2 BB =
1
8 CC =
1
4 DD =
a) S se determine pe perpendiculara n A pe planul ptratului, punctul
1
A ,
astfel nct punctele
1
A , , i s fie coplanare;
1
B
1
C
1
D
b) S se determine distana de la punctul O la intersecia planelor ( ) ABC i
1 1 1
( ) ABC , unde { } O AC BD = .Timp de lucru 3 ore.


SUCCES!
Concursul de matematic a "UNIREA", Editia a X-a
Focsani, 29 ianuarie 2010
Clasa a IX-a
Subiectul 1. Fie a si n numere naturale nenule, astfel nct a <
p
2n: S a se
arate c a num arul

n
2
a
2

este p atrat perfect dac a si numai dac a n se divide


cu a:
Subiectul 2. Functia f : R !R are proprietatea
f (x) +f (x +y) 2 Q; (*)
pentru orice x 2 R si orice y > 0: S a se arate c a f (x) 2 Q; pentru orice
x 2 R:
Subiectul 3. Fie ABC un triunghi. Pe laturile BC; CA si AB consider am
punctele A
0
; B
0
si C
0
astfel nct segmentele AA
0
; BB
0
si CC
0
sunt con-
curente n punctul M:
a) S a se demonstreze relatia lui Van Aubel:
AM
MA
0
=
AB
0
B
0
C
+
AC
0
C
0
B
:
b) Stiind c a
AM
MA
0

BM
MB
0

CM
MC
0
= 2010;
s a se calculeze
AM
MA
0
+
BM
MB
0
+
CM
MC
0
:
Subiectul 4. Fie trunghiul ascutitunghic ABC cu centrul de greutate G: Con-
sider am o dreapt a d care trece prin G si intersecteaz a segmentele (AB) si
(AC) n punctele M si, respectiv, N: Fie O intersectia segmentelor [BN]
si [CM] : Ar atati c a expresia
2 [AMN] + [BOC] [MON]
este constant a, adic a nu depinde de alegerea dreptei d: (Prin [XY Z] am
notat aria triunghiului XY Z).
Concursul de matematic a "UNIREA", Editia a X-a
Focsani, 29 ianuarie 2010
Clasa a X-a
Subiectul 1. Fie n un num ar natural nenul. Se noteaz a cu a
n
num arul sub-
multimilor nevide ale multimii f1; 2; : : : ; ng care nu contin numere conse-
cutive. S a se arate c a
a
n+2
= a
n+1
+ a
n
+ 1;
pentru orice n 2 N

:
Subiectul 2. Fie a; b; c; d 2 C

axele vrfurilor patrulaterului convex ABCD:


Stiind c a
a) ac = ac; bd = bd;
b) a + b + c + d = 0;
ar atati c a ABCD este paralelogram.
Subiectul 3. Functia f : Z !Z veric a relatia
f (x + y) + f (xy) = f (x) + f (y) + f (x) f (y) ; (*)
pentru orice x; y 2 Z:
a) Ar atati c a f (1) 2 f1; 0; 1g :
b) Determinati toate functiile care veric a relatia (*).
Subiectul 4. Fie ABC un triunghi ascutitunghic si k 2 R, 0 < k <
1
2
: Pe
laturile BC; CA; AB se consider a punctele D; E; F; astfel nct BD =
kBC; CE = kCA; AF = kAB: S a se stabileasc a dac a urm atoarele dou a
conditii sunt echivalente:
(1) Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DEF;
(2) Triunghiul ABC este echilateral.
CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATIC

A ,,UNIREA
A X-A EDIT IE, FOCSANI, 29 IANUARIE 2010
Clasa a XI-a
1. a) Aratat i ca, daca , , , , atunci

1 1 1 1

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
(1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)

1 1 1 1

.
b) Fie 2 un numar natural si
1
,
2
, . . . ,

numere ntregi. Aratat i ca


numarul

1<
(

) este divizibil cu

1<
( ).
2. a) Aratat i ca, daca
2
(), atunci 2 det() = (tr())
2
tr(
2
), unde
tr() reprezinta urma matricei patrate (suma elementelor de pe diagonala
principala).
b) Se stie ca matricele
32
(),
23
() au proprietatea
=

0
0
0 0 0

, unde , , , .
Demonstrat i ca det() = .
3. a) Demonstrat i ca
lim

1 +
1
2
+ . . . +
1

ln
= 1.
b) Calculat i
lim

=1
1

ln
.
4. Fie doua funct ii , : cu proprietatea
() () () (), pentru orice , .
a) Demonstrat i ca, daca lim

() exista si este nita, atunci lim

() exista.
b) Ramane concluzia precedenta valabila n cazul n care lim

() = ?
Timp de lucru: 3 ore
Fiecare problema este notata de la 0 la 7 puncte
CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATIC

A ,,UNIREA
A X-A EDIT IE, FOCSANI, 29 IANUARIE 2010
Clasa a XII-a
1. Fie 1 un numar natural si (, ) un grup astfel ncat funct ia : ,
() =

sa e morsm de grupuri.
a) Aratat i ca, daca = 3 si este injectiva, atunci este comutativ.
b) Aratat i ca, daca = 3 si este surjectiva, atunci este comutativ.
c) Dat i exemplu de grup necomutativ pentru care funct ia : , () =
4
este automorsm de grupuri.
2. Fie 1 un numar natural si o submult ime cu elemente a lui

(),
2, care este parte stabila n raport cu nmult irea matricelor si este grup n
raport cu operat ia indusa. Fie =

si urma matricei (suma elementelor


de pe diagonala principala). Stiind ca = , aratat i ca =

.
3. Se considera funct ia : [0, 1] , derivabila pe [0, 1] si cu proprietatea
(0) = 0. Calculat i
lim

1
0

)
d.
4. Fie o funct ie continua : [0, ) , cu proprietatea
()
1

2
+ 1
, 0
si o primitiva sa. Aratat i c a este marginita si ca lim

() exista.
Timp de lucru: 3 ore
Fiecare problema este notata de la 0 la 7 puncte