Sunteți pe pagina 1din 3

ION BARBU, Riga Crypto i lapona Enigel

1.Tema i viziunea despre lume ntr-un text...


2....un text peti! se n!adreaz" n mdernism
Modernismul este un !urent literar !are s-a mani#estat n dmeniul peziei n
periada inter$eli!", simultan i n pzi%ie !u tradi%inalismul. &dernismul peti! a
#st reprezentat de T. Ar'(ezi, ). Bla'a i I. Bar$u, #iind mar!at de tr"s"turi pre!um*
lirism, muzi!alitate, prezen%a sim$lurilr, as!ieri inedite de !uvinte, meta#r"
n!i#rat"+di#i!il", ,!ate'rii ne'ative-.$s!uritate, s#/iere ntre extreme0, ntre$uin%area
unr !uvinte din dmenii ndep"rtate de pezie, dar ,ele!trizate liri!-.
I. Bar$u se n!adreaz" n mdernismul peti! inter$eli!, #iind !uns!ut !a
reprezentant al dire!%iei numite ,pezie pur"-. Balada intitulat" Riga Crypto i lapona
Enigel #a!e parte dintr- etap" de tranzi%ie de la pezia muzi!al" din !i!lul ,$aladi! i
riental- !"tre pezia ermeti!", ,pur"-. Textul este !a spe!ie literar" $alad", aspe!t prin
!are pare s" se ndep"rteze de pezia mdernist" !e prmveaz" lirismul. 1tru!turile
liri!e sunt ns" !nsistente, tiut #iind !" $alada este spe!ie epi!" !e !n%ine i se!ven%e
liri!e. 2etul a$rdeaz" t!mai pentru !" i #er" resurse muzi!ale. 2ezia prezint" n
mare parte tr"s"turile !urentului.
1u$ raprt tematic, $alada Riga Crypto i lapona Enigel a$rdeaz" pr$lemati!a
nun%ii impsi$ile, a in!mpati$ilit"%ii dintre mem$rii !uplului din pemul Luceafrul de
&. 3mines!u. Autrul nsui a numit pezia ,)u!ea#"rul ntrs-, a!rd/ndu-i un sens
#eminin* 3ni'el,persna4ul #eminin, este #iin%a superiar", iar ,ri'a- 5r6pt, persna4ul
mas!ulin, este #iin%a in#eriar" !are aspir" la dep"irea !ndi%iei prin ns%irea !u 3ni'el.
Tema eviden%iaz" eterna s#/iere ntre extreme a #iin%ei umane* materie 7 spirit, ra%iune 7
instin!t, trup 7 su#let.
2ezia are aspe!tul unei pveti n ram", incipitul, #iind reprezentat de inv!a%ia
!"tre menestrel #"!ut" de un ,nunta #runta-, la s#/ritul unei nun%i. A!esta l ra'" pe
menestrel s" ,zi!"- n!" dat" !/nte!ul despre 3ni'el i Ri'a 5r6pt. Trimiterea la
atms#era medieval" prin menestrel are rlul de a !n#eri pvetii dimensiune tra'i!"*
este vr$a despre un !uplu !are eueaz", amintind de !ele$rele !upluri medievale Rme
i 8ulieta, Tristan i Islda. Nunta la !are !/nt" menestrelul este ,rama-pvetii.
2vestea prpriu-zis" n!epe !u prezentarea !adrului i a persna4elr. 5adrul este
lumea ve'etal" n !are dmnete 5r6pt. 9er$ul ar(ai! din versul mprea peste burei
trimite !u '/ndul la #rmula ini%ial" a $asmului. )ui 5r6pt i se #a!e un prtret. 3ste, aa
!um su'ereaz" numele lui .'r. cryptos ,n!(is-0, inim ascuns, ntrs !"tre sine, nu !"tre
lumea din a#ar", !eea !e 'enereaz" $/r#e printre $ure%i !are l numes! ,sterp- i
,n"r"va-. 3ste suspe!tat de le'"turi as!unse !u vr"4itare mntarc de la fntna
tinereii. :e alt#el, se su'ereaz" !" ar putea s" #ie #iin%" veni!", prin sinta'ma vecinic
tron. Ulterir, apar alte detalii prtretisti!e de rdin #izi!* chel, ume, plpn sau mral*
bln, nebun.
3ste prezentat" api lapna 3ni'el, i ea !u s!(i%" de prtret. :etaliile mic,
linitit su'ereaz" #ire 'in'a", e!(ili$rat" i ra%inal", iar re#erirea la %inuta
vestimentar" 7 cu piei ! trimite la ideea !" este un reprezentant al lumii ei plare. ;i
prtretul ei se !mpleteaz" !u ni tr"s"turi* reapt i preacuminte.
3ni'el i ns%ete turma de reni i, n drumul ei, ppsete n piana lui 5r6pt,
unde adarme pe muchiul cru. <n smn i apare 5r6pt !are inv!" de trei ri,
!er/ndu-i #ie s"-l ia n lumea ei, #ie s" r"m/n" ea n lumea lui. 1e remar!" #aptul !" !ei
di se nt/lnes! i !muni!" n spa%iul ireal al visului. &ai nt/i crai 5r6pt ademenete
pe 3ni'el !u #ra'i, n!er!/nd s- preas!" n lumea lui. 3ni'el re#uz" pe un tn
prt!lar, !um se !uvine unui re'e. A dua prpunere este de a-l culege pe el i de a-l
lua n lumea ei. 5r6pt este re#uzat su$ pretextul !" este ume i plpn, iar lumina i
pate #i #atal". 2entru a treia ar", 5r6pt i !ere lui 3ni'el s" uite de lumea ei i s"
r"m/n" al"turi de el "n somn frage i rcoare. 3ni'el i d" un r"spuns amplu prin !are
i 4usti#i!" re#uzul. <i arat" !" prpunerea lui de a r"m/ne n spa%iul umbrei moi atin'e
!ard" sensi$il", ns" ea s-a desprins de lumea 2lului, a '(e%ii i a um$rei, menirea ei
#iind s" se ndrepte spre sud, s" se aprpie de sarele !e i este #atal lui 5r6pt.
A#lat la 'rani%a dintre um$r" i lumin", n tentativa lui de a se ns%i !u 3ni'el,
5r6pt este surprins de lumina r"s"ritului i se trans#i'ureaz" n !iuper!" tr"vitare,
!eea !e pare s" #ie !nse!in%a unui $lestem.3l mplinete ast#el un destin* #pre $ece vii
pecei e semn,% &enin i rou untelemn% 'ustesc in funuri e blestem.
2ezia se n!(eie !u se!ven%" mralizatare n !are naratrul i exprim"
deza!rdul #a%" de tentativa lui 5r6pt de a-i dep"i !ndi%ia prin ns%irea !u #iin%"
superiar". Naratrul l !nsider" nebun i !menteaz"* su#letul este un izvr de idealuri
pentru #iin%ele superiare, n timp !e, pentru #iin%ele in#eriare !a el, idealul devine pahar
cu otrav. Naratrul are atitudine irni!" #a%" de persna4ul s"u, !nstruindu-i un
deznd"m/nt ridi!l* 5r6pt r"t"!ete !u n#"%iare mai ptrivit" pentru un re'e, al"turi
de plante tr"vitare, laurul i m"selari%a, !ea din urm" #iindu-i mireas".
Titlul pemului este al!"tuit din numele prta'nitilr ns%ite de termenul !e
re#le!t" statutul a!estra. Rig este #rm" ar(ai!", su'er/nd aspe!tul de pveste, iar
lapona st/rnete !urizitatea prin ne$inuitul pe !are l presupune un asemenea
persna4. Numele Enigel !u snritate male, !ati#elat", a #st mprumutat de pet de la
numele t"t"res! al unui r/u din Bu'ea! .T. 9ianu0. 5ele du" nume se a#l" ntr- rela%ie
de !rdnare !pulativ".
Balada are sensuri ini%iati!e, !nstruite n spiritul liri!ii moderniste. <n primul
r/nd, persna4ele sunt sim$li!e. 5r6pt este universul n!(is n sine, ntrs asupra lui
nsui, materia !u#undat" n smn. )a plul pus se a#l" 3ni'el, reprezent/nd prin!ipiul
a!tiv, rientat !"tre ener'ia slar". Idealul ei este ieirea din sine. 3a este prnit" ntr-
aventur" ini%iati!". 2e de alt" parte, !ei di semni#i!" Nrdul i 1udul, idee recurent
n pezia lui I.Bar$u #iind atra!%ia Nrdului !"tre 1ud. <n a!east" aventur" a lui 3ni'el,
ispita smnului i a visului n piana lui 5r6pt este treapt" n ini%iere. 3a rezist" ispitei
de a se a$andna vie%ii "n somn frage i rcoare i i urmeaz" drumul spre sare. 5ele
du" spa%ii ev!ate, um$ra i lumina, se a#l" n relaie de opoziie.
<n text exist" numerase simboluri, aspe!t mdernist. 'uchiul cru este un
spa%iu niri! n !are '/ndul treaz i spiritul intr" n um$r". A4uns" ai!i, 3ni'el adarme.
<n a!est spa%iu, numai carnea crete, este de!i un spa%iu al materiei. #oarele este
divinitate !are tuteleaz" !unaterea pentru #iin%ele superiare i !are pedepsete nemils
#iin%ele in#eriare. 2entru 5r6pt, sensul ini%ierii este ne'ativ, lumina slar" i este #atal".
Numai lui 3ni'el i este permis" des#a!erea de um$r". (mbra este un simbol !u sensuri
ne'ative n !rea%ia lui I. Bar$u, semni#i!/nd primarea n !unatere. <n spa%iul um$rei,
nu sunt psi$ile '/ndul treaz i via%a spiritului.
<n plan stilistic, se remar!" meta#rele de tip mdernist, $%inute prin as!ieri
ne$inuite de !uvinte, prin ntre$uin%area unr termeni ,nepeti!i-. Ast#el, meta#ra
fiar btrn semni#i!" #iin%a superiar". :e a!eeai #a!tur" sunt* covoare e rcoare,
lmpi e ghea)stru!tur" ximrni!"* , greu taler scump cu margini ver$i, roata alb,
sufletul+fntn.
Muzicalitatea i aspectul ludic al lim$a4ului sunt aspe!te !e %in tt de esteti!a
peziei mderniste. Rimele au !nta%ii a#e!tive. Rima n !el are snritate !ristalin",
trimi%/nd !u '/ndul la lumea '(e%urilr i a ntinderilr a!vati!e de la pli. Alitera%ia,
asnan%a i rimele interiare sunt resurse de muzi!alitate ale pemului* fragii frage$i,
(ite fragi, ie ragi, -rin aer u, tot mai la su% Ea poposi pe muchiul cru, -e trei
covoare e rcoar,Cu Laurul+.alaurul% # toarne+n lume aurul. 3#e!t muzi!al au i
!nsanele li!(ide l i r.
menestrel ! tru$adur, !/nt"re% am$ulant din 3vul &ediu
iniiatic ! misteris, as!uns= de ini%iere, de #rmare
oniric ! re#eritr la vis
o/imoron ! #i'ur" de stil !nst/nd n al"turarea unr termeni !are se pun
mntarc 7 !iuper!" $un", !mesti$il"