Sunteți pe pagina 1din 13

Liceul Teoretic Petru Cercel

Proiect la Biologie

Mamiferele
Elev:Angheloiu Constantin
Clasa a IX-a A
Motto:
"Cltorim mpreun, pasageri pe o mic nav spaial, depinznd de rezervele ei vulnerabile de aer
i sol conservate de la anihilare numai de gria, munca i a spune dragostea pe care le druim
!ragilei noastre nave""
#dlai $" %tevenson
Mamiferele rere!inta cea mai suerioara grua a lumii animale" Aceasta# $ns%# nu vor&e'te (esre
suerioritatea a&solut% $n structura tuturor sistemelor lor (e organe" )e il(%# aaratul circulator la
%s%ri n-are ostructur% mai u*in (e!voltat% ca la mamifere" Iar aaratul resirator 'i organele vi!uale
la %s%ri sunt chiar mai (es%v$r'ite" P%s%rile sunt mai suerioare mamiferelor 'i (u% intensitatea
roceselor meta&oli!mului" +uerioritatea hot%r$toare a mamiferelor asura altor animale este
con(i*ionat% (e (e!voltarea consi(era&il% a creerului# care a,unge la ele la o comlica*ie 'i (es%v$r'ire
e-trem (e mare at$t (in unct (e ve(ere morfologic# c$t 'i (in unct (e ve(ere func*ional" +tu(ierea
structurii 'i evolu*iei mamiferelor are o mare imortan*% entru $n*elegerea originii omului 'i
filogene!ei organelor lui" Clasa mamiferelor curin(e ./00 (e secii"
1n istoria P%m$ntului mamiferele au a%rut $naintea %s%rilor" )in*ii 'i unele oase ale
mamiferelor vechi au fost g%site $n straturile care aar*in la $nceutul erei me!o!oice" +tr%mo'ii lor au
fost terio!aurii" )u% fosilele g%site ne utem (a seama# c% rimele mamifere au fost animale (e
m%rimea unui 'o&olan" Aceste animale mici 'i# ro&a&il# $nc% foarte ne(es%v$r'ite greu re!istau
concuren*ei cu retilele mari" 1ns% ele ose(au $nsu'iri rogresive (e structur%# care le (%(eau $n
rocesul filogene!ei suerioritate" 2n rol mare a ,ucat (es%v$r'irea organelor (e resira*ie# circula*iei
sangvine 'i mecani!melor fi!iologice# care $ntre*ineau temeratura constant% la un nivel $nalt
3homeotermie4" Toate acestea# $mreun% cu (e!voltarea rogresiv% a organelor (e sim* 'i creerului le-a
(at mamiferelor suerioritate hot%r$toare asura retilelor" +re sf$r'itul erei me!o!oice retilele au
$nceut s% (isar% 'i (e la $nceutul erei caino!oice re(ominau mamiferele"
Caracteristica clasei mamiferelor"
Corul mamiferelor# la fel ca 'i la al retilelor este alc%tuit (in ca# g$t# trunchi# coa(% 'i
mem&re" 1n iele se (e!volt% ane-ele caracteristice entru mamifere-%rul" 1nveli'ul (e %r $me(ic%
ier(erea (e c%l(ur%# ,oac% un rol $nsemnat $n $ntre*inerea temeraturii constante a corului" La fel el
a%r% ielea (e le!iuni 'i (e ume!eal%" 1n iele se mai afl% glan(ele su(oriare 'i se&acee" 5lan(ele
mamare nu sunt altceva (ec$t glan(e su(oriare mo(ificate"
+cheletul a-ial este alc%tuit (in 6 regimuri# ca 'i la retile" 7egiunea cervical% a coloanei
verte&rale $ntot(eauna 3cu . e-ce*ii4 este alc%tuit% (in 8 verte&re" 9erte&rele toracale# (e o&icei $n
num%r (e :/-:6 sunt articulate cu coastele" Pe verte&rele regiunii lom&are 3(e la / $n% la ;4 se afl%
numai ru(imentele coastelor" 7egiunea sacral% este mai &ine (e!voltat% (ec$t la retile 'i este (eo&icei
format% (in < verte&re concrescute" numarul verte&relor co(ale este foarte variat"
Creerul# ca 'i la alte verte&rate este alc%tuit (in 6 regiuni" Emisferele mari a,ung la o (e!voltare
suerioar%" M%rimea loreste con(i*ionat% (e roliferarea scoar*ei
3corte-4 emisferele mari# care (evine regiunea suerioar% a
sistemului nervos central 3tiul mamal (e structur% a creerului4"
Anterior (e emisferele mari sunt situa*i lo&ii olfactivi mari"
)e!voltarea acestei regiuni a creerului este con(i*ionat% (e
imortan*a mirosului $n via*a mamiferelor" Me!encefalul
mamiferelor este relativ mic" El este format nu (in / lo&i ca la
organi!mele inferioare# (ar (in < 3corii cva(rigemeni4# erechea
anterioar%-otici 'i osterioar%-au(itivi"
Asem%n%tor telencefalului se (e!volt% 'i cere&elul" La
mamifere el este alc%tuit (in artea central%-vermis 'i emisferele cere&elului (e (imensiuni mari"
)e!voltarea cere&elului con(i*ionea!% formele comlicate (e coor(onare a mi'c%rilor"
)intre organele (e sim* un rol imortant $n
via*a mamiferelor $l ,oac% organul olfactiv"
Cu a,utorul lui mamiferele se orientea!% $n
sa*iu-$'i caut% hran%# erce aroierea
(u'manului# g%sesc femelele" =rganul
vi!ual are o structur% mai siml% (ec$t la
%s%ri" Multe (intre mamifere nu ose(%
ve(ere cromatic% 3c$inele4" Acomo(area
este reali!at% la ei numai rin schim&area
formei cristalului" =rganul au(itiv este
alc%tuit (in . regiuni-urechea e-terioar%#
me(ie 'i cea intern%" 2rechea e-tern% este
format% (in canalul au(itiv e-tern 'i
avilionul urechii"
Corul mamiferelor sre (eose&ire (e celelalte verte&rate# este $m%r*it (e (iafragm% $n
cavitatea toracal% 'i cavitatea a&(ominal%"
Aaratul (igestiv# format (in acelea'i organe# ca 'i la retile# are o (e!voltare mai suerioar%"
)in*ii sunt (iferen*ia*i" Ei se $mart $n incisivi 3incisivi4# canini 3canini4# remolari 3raemolares4 'i
molari 3molares4" +tructura (in*ilor are o mare imortan*% $n sistematica mamiferelor"
+e o&i'nuie'te ca num%rul (in*ilor la mamifere s% fie e-rimat rin formula (entar%" 1n aceast%
formul% tiurile (e (in*i se $nseamn% cu rima liter% (in (enumirea lor latin% 3i-incisivi# c- canini# -
remolari 'i m- molari4# aoi $n form% (e frac*ie se scrie num%rul (in*ilor (e e o arte a macsilarului
suerior 'i inferior" )u% semnul (e egalitate se scrie num%rul general (e (in*i" Asa (ar# formula
(entar% a omului oate fi $nscris% $n felul urm%tor- i />/ c :>: />/ m />.?./" @ormula (entar% la
ieurele (e cas%- i />: c 0>0 .>/ m .>.?/A"
+tomacul la mamifere const% (in regiunea l%rgit% car(ial%# care se une'te cu esofagul 'i (in
or*iunea iloric%# care trece $n intestinul (uo(enal 'i (in or*iunea (es%r*it% (e el-ilor 3Blorus4" La
unele mamifere stomacul este format (in . %r*i 3cetaceele4 sau (in < %r*i 3rumeg%toarele4" Intestinul
su&*ire 'i cel gros sunt (iferen*iate $n sectoare" La limita (intre intestinul su&*ire 'i gros se afl% cecul"
Cecul la animalele er&ivore ,oac% un rol $nsemnat $n (igestie# $n el# cu articiarea &acteriilor# se
etrece mistuirea celulo!ei" La cai 'i la ieurele (e cas% este mai mare (ec$t stomacul" La carnivore 'i
rimate cecul s-a re(us 'i aen(icele vermicular re!int% un ru(iment al organului (igestiv c$n(va
foarte $nsemnat" +re (eose&ire (e toate celelalte verte&rate la mamifere 3$nafar% (e monotremate4
lise'te cloaca 'i intestinul rect se (eschi(e la e-terior rin orificiul anal"
Aaratul resirator este cu mult mai &ine (e!voltat (ec$t la retile" Bronhiile rinciale# $ntr$n(
$n l%m$ni# se ramific%# form$n( un ar&ore &ronhial comus (in &ronhii (e or(inul /# .# '"a" )e la cele
mai mici &ronhii se ramific% &ronhiolele cu ere*i su&*iri# e caetele finale ale c%rora se afl% acinele-
raceme 3ciorchine4 (e ve!ice ulmonare-alveole" Prin ere*ii lor trec cailare sangvine" +urafa*a
general% a numeroaselor ve!ice ulmonare# rin care se etrece schim&ul (e ga!e (intre aer 'i s$nge#
este mult mai mare la mamifere (ec$t la retile"
1n aaratul circulator al mamiferelor# la fel ca la %s%ri# vasele circula*iei mici sangvine sunt
comlect (es%r*ite (e vasele circula*iei mari" Inima este $m%r*it% (e eretele (es%r*itor $n ,um%tatea
st$ng% arterial% 'i (reat% venoas%" Circula*ia mare a s$ngelui se $ncee cu un vas-arcul aortei 3st$ng4#
care (uce s$nge ur arterial" Circula*ia mic% se $ncee (e la ventriculul (ret cu artera ulmonar%"
Bifurc$n(u-se $n ramura (reat% 'i st$ng% ea (uce s$ngele venos la l%m$ni" )in l%m$ni s$ngele arterial
trece rin venele ulmonare 'i se vars% $n atriul st$ng"
Aaratul e-cretor al mamiferelor# ca 'i la retile# este re!entat rin rinichii metanefrotici# (e la
care ornesc ureterele ce se (eschi( $n ve!ica urinar%"
5lan(ele genitale ale masculului-testicelele-se (e!volt% $n cavitatea a&(ominal%# cu timul ele
se ermut% $n roeminen*a e-terioar% $n form% (e sac-scrot 3scrotum4" +crotul comunic% cu cavitatea
corului rin canalul inginal# care la formele suerioare se cicatri!ea!%" La testicul se alie'te anecsa-
ei(i(imul" 9asele (eferente 3canalele lui 9olf4 la mamifere se vars% nu $n cloac%# (ar $n sinusul uro-
genital i!olat (e ea# legat cu ve!ica urinar%" )e la sinus orne'te canalul urinar" +unt re!ente glan(ele
ane-ale-ve!icile seminale 'i rostata"
5lan(ele genitale ale femelei sunt ovarele are" C%ile genitale la formele inferioare sunt
re!entate rintr-o ereche (e tu&uri# fiecare (in ele const% (in . %r*i-ovi(uct 3tu&urile lui @aloe4#
uter 'i vagin" Marsuialele ose(% / ovi(ucte# / utere 'i / vagine" Pe m%sura trecerii la organi!me mai
suerior organi!ate caetele osterioare ale tu&urilor genitale se contoesc 'i formea!% sectoare
imare" La rimate 'i om r%m$n are numai ovi(uctele# e c$n( uterul 'i vaginul (evin imare"
Pre!en*a uterului# $n care are loc (e!voltarea uterin% a f%tului constituie una (in articularit%*ile ale
mamiferelor"
Privire asura clasei" 3Clasa mamiferelor se (ivi(e in trei su&clase"4
+u&clasa Prototerienilor"
Acestea sunt mamifere str%vechi care au a%rut la $nceutul erei me!o!oice 3erioa(a
triasicului4" )in seciile ce tr%iesc $n !ilele noastre aceast% su&clas% inclu(e numai
ornitorincul3=rmithorhBnchus anatinus4 'i ehi(na# care tr%iesc $n Australia"
Prototerienii constituie o ramur% lateral% (in ar&orele
genialogic al mamiferelor" Pentru ei sunt caracteristice o serie (e
$nsu'iri# care $i aroie (e retile" 1n secial# intestinul rect la ei#
ureterul 'i canalele genitale se (echi( $n cloac%" Prototerienii se
$mul*esc# la fel ca 'i retilele (eun$n( ou%" Termoreglarea este
ne(es%v$r'it%# temeratura corului varia!% (e la /C (e gra(e $n%
la .< (e gra(e" 5lan(ele mamare sunt lisite (e mameloane 'i se
(eschi( rin numeroase orificii e o or*iune glan(ular% secial%# (e e care uii ling late"
Ehi(n% 3Tach!glossus aculeata4-mamifer (in or(inul monotrematelor" Cor $n% la C0cm
lungime# acoerit cu %r asru 'i *ei# icioare mici# cu gheare entru scormonit" +e hr%ne'te cu furnici
'i cu alte neverte&rate# e care le rin(e cu ciocul lung 'i lim&a cleioas%" +e $mul*e'te rin ou%# e care
le *ine# ca 'i e ui# $ntr-o ung% (e e a&(omen" Este r%s$n(it% $n Australia# Doua 5uinee# Tasmania"
Carnea ehi(nei este folosit% $n alimenta*ie"
=rnitorinc 3ornithorhBnchus anatinus4-mamifer rimitiv semiacvatic (in or(inul
monotrematelor" Cor (e <6-C0 cm 'i coa(% (e :<-:6 cm lungime# acoerite cu &lan% &run%# asr% 'i
(eas%" Ca rotun(# urechile e-terne lisesc# &ot asem%n%tor cu un cioc (e ra*%" Picioare mici# (egetele
sunt unite rin mem&rane $not%toare# cu ghiare entru s%at" =rnitorincul se hr%ne'te cu neverte&rate
acvatice m%runte" @emela (eune :-< ou%# e care le cloce'te $n% la :0 !ile" Puii sunt a%ra*i tim (e
< luni" =rnitorincul $noat% &ine" Tr%ie'te mai mult e uscat" +e $nt$lne'te $n Australia 'i Tasmania" Este
v$nat entru &lan% 'i carne"

+u&clasa Metaterienilor"
Au a%rut $n mi,locul erei me!o!oice 'i sre $nceutul erei caino!oice sau r%s$n(it larg e
toate continentele# $n re!ent au r%mas numai $n Australia 'i ar*ial $n America (e +u("
Metatarienii actuali sunt tare varia*i (u% (imensiune# structura# alimentare 'i mo(ul (e via*%"
7ere!entantul rincial al metatarienilor ier&ivori este Eangurul" Luul
marsuial este animal (e ra(% (e (imensiunile c$inelui" C$rti*a marsuial% se
aseam%n% cu cea comun%"
Metatarienii ser (eose&ire (e rototerieni nasc ui vii# care se (e!volt%
intrauterin" La ei $ns% lacenta nu se formea!% 'i uii la na'tere nu sunt (e!volta*i
comlect# la cangurul uria'# care (u% (imensiuni $l $ntrece e om# noii n%scu*i
sunt (e m%rimea unei nuci" La metatarieni 3marsuiale4 e artea a&(omenal% a
corului se afl% marsuiu# $n el are loc (e!voltarea uiului (u% na'tere"
Puii afl$n(use $n marsuiu at$rn% (e mameloanele glan(ei mamale" Marginile gurii lui sunt
concrescute $n ,urul mamelei" Creerul are o structur% rimitiv%" Temeratura corului este mai ,oas%
(ec$t la lacentare"
Fangurul-nume (at mai multor secii 3este <04 (e mamifere# marsuiale ier&ivore (in familia
macroo(i(elor# su&or(inul (iroto(ontelor" Cor (e /6cm-.m lungime" Blan% sur%# la unele forme
ro'cat%# la altele cu (ungi transversale $ntunecate" Ca mic# mem&rele anterioare scurte 3a(atate mai
mult entru *inerea hranei4# cele osterioare 3a(atate entru (elasare4# recum 'i coa(a-lungi 'i
uternici" @emela na'te : 3rar /4 ui mic 3$n% la .cm lungime4# sla& (e!voltat# e care $l une $n
marsuiu# un(e el se hr%ne'te cu late 3$n rimele luni4 'i cre'te $n% la v$rsta (e C-A luni" Fangurii
sunt r%s$n(i*i $n Australia# Tasmania 'i Doua 5uinee" E-ist% forme (e ste%# (e munte# ar&oricole" Cel
mai mare este Eangurul gigantic 3Macrous giganteus4"
+u&clasa Placentarelor"
7ere!entan*ii acestei su&clase au a%rut (e la mamiferele rimitive in(een(ent (e
rototerieni 'i metatarieni" 1n (ecursul erei me!o!oice ele au fost rere!entate (e secii u*in
numeroase" Cu toate c% ele au a%rut mai t$r!iu (ec$t alte mamifere $ns% (atorit% unei structurimai
comlicate# ele re(ominau" Particularit%*ile caracteristice ale acestei su&clase sunt urm%toarele-
(e!voltarea intrauterin% $n(elungat%# $n timul c%reia em&rionul este legat cu mama rin lacent%# lisa
marsuiului# (e!voltarea consi&era&il% a scoar*ei creerului# am&ele ,um%t%*i ale c%rora sunt unite rin
corul calos" Placentarele actuale se su&(ivi( $n :C or(ine# (intre care :0 fiin( mai imortante""
=r(inul insectivorilor"
+unt cele mai renumite mamifere# la care sau %strat tr%s%turile caracteristice lacentarilor
vechi"
)in or(inul e-aminat fac arte mamiferele mici cu sistemul (entar sla& (iferen*iat" Emisferele
creerului relativ mici sunt lisite (e circumvulu*iuni" Pe ca%tul &otului (e o&icei se afl% o trom% mic%
mo&il%" 7ere!entan*ii or(inului sunt-chi*oranul# c$rti*a# ariciul 'i (esmanul" )e insectivorele vechi
este legat% originea multor or(ine ale lacentarelor"
)esmanul 3)esmana moschata4-animal (in or(inul insectivorelor" Cor (e :A0-/:6mm
lungime" +ate &run-cafeniu# &urt% al&-argintie# &lan% moale 'i (eas%# re*ioas%" Este r%s$n(it $n artea
suerioar% a &a!inului 9olg%i 'i $n c$teva regiuni ale 2crainei" )esmanul tr%ie'te $n vi!uini# e malurile
$m&uruenite ale &%l*ilor 'i r$urilor mici" @emela na'te c$te :-6 ui (e (ou% ori e an"
Aricii-(e'i aricii tr%iesc# (e o&icei# $n rea,maomului# ei mai ascun( $ns% multe taine" )esre
($n'ii s-au l%!muit o serie (e nea(ev%ruri# (e e-emlu# cum c% ei rin( cu u'urin*% 'oarecii 'i (e
aceea ot $nlocui isicile" 1n realitate# aricii nu ot s% concure!e cu 'oarecii# srinteneala c%rora a
(evenit rover&ial%# (oar (ac% ace'tia sunt &olnavi sau se afl% $n cativitate" Grana rincial% a aricilor
o constituie insectele" Ariciul este un mamifer ce face arte (in or(inul numit insectivore" Acesta la
r$n(ul s%u curin(e 8 familii (e animale mici 'i foarte mici-tali(e# soleno(onti(e# macrosceli(e#
tenreci(e# sorici(e# cri!oclori(e# erinacei(e"
Aricii ot nimici $n %(ure 3'i nu $n locuin*a omului4 cui&urile (e ro!%toare $mreun% cu tot cu
ui care rovoac% (aune agriculturii 'i goso(%riei silvice" 1n ca!uri rare# $ns%# ei ot (evasta cui&urile
%s%rilor# ataca &roa'te# 'o$rle"
Aricii sunt (estul (e m$nc%cio'i 'i $n ceea ce rive'te c%utarea hranei sunt foarte activi'i
erseveren*i" 1n con(i*ii casnice ei consum% aroae tot ce li se (%# (e'i au unele referin*e# care 'i au
servit (ret surs% (e legen(e" A'a este# (e e-emlu# cunoscuta legen(%cu merele# e care ei chiurile#
le rin( $n ace 'i le (uc $n maga!inele lor ca re!erv% entru iarn%" )e regul%# $ns%# aricii nu m%n$nc%
fructe 'i nu-'i fac re!erve" +e resuune# c% ei $'i cur%*% cu suc (e mere acele 'i ielea (e insectele
ara!ite"
1n *ara noastr% tr%iesc < secii (e arici-comun# (auric# cu-ace-negre 'i cel urecheat" Cel mai
r%s$n(it este ariciul-comun care se $nt$lne'te mai ales $n Hona Co(rilor 'i (e-a lungul Distrului 'i
Prutului" Poate fi (es o&servat la marginea %(urilor# $n r$e sau $n er(elele (e rotec*ie a c$murilor"
El evit% locurile ume(e# iar e tim (e loaie refer% s% steie $n culcu'" 9ara nu-'i construie'te
culcu'uri seciale# mul*umin(u-se cu cele naturale 3semiscor&uri (in aroierea r%(%cinilor# tufi'uri
(ese '"a"4" Este activ noatea" Atunci iese la v$n%toare" Acumul$n( vara re!erve (e gr%sime# iarna la
temeraturicare nu (e%'esc :0C se cufun(% $n somnul (e iarn% 3hi&ernare4" Prim%vara (evreme# c$n(
$n %(ure mai este !%a(%# aceste animale *eoase se tre!esc" +l%&ite ele se ornesc s% v$ne!e tot ce ot
rin(e"
Cur$n( (u% hi&ernare la arici $ncee erioa(a nu*ial%" Peste 8 s%t%m$ni femelele nasc $n% la
A ui or&i 'i goi"
La rima ve(ere s-ar %rea c% aricii au un scut (e a%rare foarte
&un" Ii el $ntra(ev%r este &un# (ar 'i (u'manii aricilor sunt numero'i"
Pentru arici cei mai numero'i (u'mani sunt &ufni*ele# huhure!ii# uliii#
$n!estra*i cu gheare lungi# recum 'i vulea"
C $rti*a 3Tala euroaea4-mamifer insectivor (in familia
tali(elor" Cor (e :/-:C#6 cm lungime# acoerit cu %r (e culoare
$nchis%# m%t%sos# scurt 'i (es" Ca alungit# r$tul ascu*it# ochi ascun'i
su& iele# avilioanele urechilor sunt re(use" Piciorele anterioare sunt asem%n%toare cu ni'te loe*i# au
mu'chi uternici# gheare lungi# t%ioase# care servesc entru s%area galeriilor" Coa(a scurt%" )uce o
via*% su&teran%" +e hr%ne'te cu neverte&rate# $n secial cu insecte# larve 'i viermi# e care le g%se'te
relativ u'or# (atorit% mirosului# i%itului 'i au!ului foarte (e!voltate" Prim%vara femela na'te .-; ui#
care (u% un an (evin maturi" C$rti*a are o r%s$n(ire larg%# $n Mol(ova-e tot teritoriul" Este un animal
mai mult folositor"
Chi*oranul 3+ore-4-gen (e mamifere insectivore (in familia sorici(elor" Cor (e .0-;0 mm
lungime# acoerit cu &lan% cenu'ie-&run%# &ot lung# (in*ii ascu*i*i 'i cu v$rful ro'u# urechi scurte"
Curin(e circa C0 (e secii# r%s$n(ite $n Euroa# Asia# America (e Dor( 'i $n artea (e nor( a
Americii (e +u(" 1n Mol(ova se $nt$lnesc / secii (e chi*oran-comun 3+ore- araneus4 'i mic 3+ore-
minutus4" Chi*oranii tr%iesc $n regiune (e tun(r%# silvice 'i $n cele (e silvoste%" +unt folositori-se
hr%nesc cu insecte (%un%toare"
=r(inul Chiroterelor"
7ere!entan*ii acestui or(in $'i trag originea lor (e la insectivorele ar&oricole 'i sunt
consi(erate ca o ramur% a lor# care sa i!olat $n leg%tur% cu a(atare la !&or"
Mem&rele lor anterioare sunt transformate $n arii# surafa*a !&ur%toare ac%rora este alc%tuit%
(intro mem&ran% cutanat% $ntins% $ntre (egetele mem&relor anterioare# la fel 'i $ntre mem&rele
anterioare# osterioare 'i coa(a" 1n leg%tur% cu (e!voltarea ariilor e stern se afl% carena (e
(imensiuni mici" )uc o via*% nocturn%" Ma,oritatea seciilor a(uc folos hr%nin(u-se cu insecte
(%un%toare" 9amirii americani noatea se n%ustesc asura mamiferelor mari 'i sug s$ngele lor" +unt
'i secii ier&ivore"
=r(inul 7o!%toarelor"
7ere!int% o gru% (e lacentare# care (evreme s-a i!olat" 1n re!ent $n comonen*a acestui
or(in intr% $n% la .000 secii" )in elel fac arte seciile (e (imensiuni mici
3muri(ele4 'i (e (imensiuni mi,locii 3castorii# ieurii4"
+unt caracteristice articularit%*ile (in*ilor-incisivii cresc $ncontinuu
(in care cau!% ro!%toarele ro( ermanent o&iecte tari# ceea ce (uce la tocirea
incisivilor# cninii lisesc# molarii ose(% o surafa*% (e mastica*ie mare#
re(estinat% entru m%run*irea hr%nii vegetale" Cecul este &ine (e!voltat#
(eseori (u% (imensiuni $ntrece stomacul" Emisferele creerului sunt sla&
(e!voltate 'i sunt lisite (e circumvolu*iuni"
7o!%toarele au mare imortan*% economic%" )in ele fac arte animale
in(ustriale cu &l%nuri scume# $n secial veveri*a# &i!amul 3gu!ganul (e mosc#
on(atra# castorul4" Multe ro!%toare sunt v%t%m%tori a goso(%riilor s%te'ti 'i
ricinuiesc agu&e mari"
Este necesar (e remarcat rolul ro!%toarelor $n ei(emiologia numeroaselor &oli infec*ioase ale
omului" Bolile infec*ioase# transmise (e c%tre animale# $n secial (e c%tre ro!%toare au c%%tat
(enumirea (e !oono!e" La ele se refer% ciuma# tularenia# fe&ra e-antematic% 3richetsio!e4# encefalitele
virotice# '"a" Agen*ii atogeni ai !oono!elor sunt caa&ili s% se $mul*easc% $n organi!mul ro!%toarelor#
'i anume ele suort% &oala# iar uneori (evin urt%tori (e germeni ai infec*iilor ericuloase entru om"
= articularitatea &iologic% imortant% a ro!%toarelor# $n urma c%reia anume acest or(in ,oac% un rol
e-traor(inar (e mare $n r%s$n(irea infec*ii# este $nsu'irea (e a se $nmul*i e-trem (e ree(e" Perioa(a
intrauterin% la ro!%toarele muri(e este scurt% 3la 'oarece 'i gu!gan-/0-/: (e !ile4" Ele nasc $n% la :0
ui# care a,ung ree(e la maturitatea se-ual% 3u&ertatea4" 1n anii cu con(i*ii favora&ile num%rul
ro!%toarelor cre'te fulger%tor" 1n ca!ul unui num%r mare (e mamifere $n localitatea (at% se creea!%
con(i*ii favora&ile entru r%s$n(irea infec*ii# aare ei!ootia 3$m&oln%virea 'i eirea $n mas% a
ro!%toarelor4" 1n ca!ul lisei m%surilor antiei(emice &oala se r%s$n(e'te asura oula*iei 'i aare
ei(emiile" 1nc% la $nceutul sec" nostru D" @" 5amaleia a men*ionat# c% ei(emiilor (e cium%
$ntot(eauna la remergea ei!ootia acestei &oli rintre ro!%toare"
1n ei(emiologia !oono!elor un rol e-trem (e mare aar*ine *$starilor# marmaotelor 3Marmota
si&irica4 3(in familia sciuri(elor4 'i numeroaselor secii (in familia muri(elor" La ultima se refer%-
'oarecii (e cas%# (e c$m 'i (e %(ure# 'o&olanii# 'o&olanul (e a%# ger&elina 3nisiarni*a4 '"a"
Ciuma $n natur% este $ntre*inut% $n form% (e focare rintre ro!%toare" 2ltimele re!int%
re!ervorul (e &a!% al acestei infec*ii at$t (e ericuloas%" )ret i!vor rincial al &olii servesc *$starii#
Marmota si&irica# ger&elinele# 'oarecii 'i 'o&olanii"
+tu(ierea tularemiei a a%rut# c% omul nu rere!int%ericol entru cei ce-l $ncon,oar% 'i
infectarea are loc e alt% cale" 1n con(i*ii naturale se $m&oln%vesc (e tularemie 'o&olanii (e a%#
arvicolinele 3'oarecii (e c$m4# h$rciogii# *$starii# 'o&olanii# '"a" )eose&it (e ree(e &oala se r%s$n(e'te
rimavara rintre 'o&olanii (e a%# iar toamna 'i iarna rintre 'oarecii (e c$m# arvicoline# care $n acest
tim tr%iesc $mreun% $n gr%me!i (e aie# f$n" Agen*ii atogeni ai tularemiei sunt (a*i afar% $mreun%
cu urina 'i masele fecale ale ro!%torului &olnav" =mul se $m&oln%ve'te rin contacterea cu ro!%toarele#
cu elicele le lor sau cu aa infectat% (e ro!%toare# cu f$nul 'i alte o&iecte# la fel rin urici 'i c%u'e#
care sau alimentat cu s$ngele ro!%toarelor &olnave"
7o!%toarele sunt i!vorul unei serii (e fe&re ec!antematice 3richetsio!e4# (in care face arte
fe&ra ec!antematic% murin%# transmis% la om (e c%tre uricile 'o&olanului# iar mai (earte r%s$n(it%
(e %(uchi" Aceast% &oal% ose(% focalitatea natural%" )e richetsio!ele =rientului 1n(e%rtat 'i +i&eriei
transmise (e c%u'e# omul se $m&oln%ve'te (e la ro!%toare 'i alte animale 3c$ini4 rin c%u'e# 'i nu sunt
r%s$n(ite (e c%tre %(uchi"
Encefalita (e rim%var%-var% 3(e taiga4 este o &oal% a ro!%toarelor 3&urun(ucul# 'oarecii (e
c$m4# insectivorelor 3ariciul# c$rti*a4 'i altor mamifere# la fel 'i a %s%rilor (in taiga" 1n taiga e alocuri
se $ntre*in focare naturale stagnate (e encefalit%" Agentul (e transmisie 3'i re!ervorul4 infec*iei sunt
anumite secii (e c%u'e"
7o!%toarele servesc la fel 'i ca re!ervor 3alc%tuit (in alte mamifere4 entru agentul atogen al
letosiro!ei 3g%l&in%rile infec*ioase ale omului4" La 'o&olani &oala (ecurge latent# nu se o&serv%
ei!ootii" Printre 'o&olanii cenu'ii (e la :0 $n% la <0J sunt urt%tori cronici (e letosire" Agentul
atogen al infectiei oate fi evi(en*iat $n rinichii lor" Ei sunt elimina*i cu urina" Transmiterea agentului
atogen al &olii animalelor 'i omului are loc rin interme(iul aei 'i ro(uselor alimentare mur(%rite
cu urin% sau e-crementele 'o&olanilor# la fel 'i $n timul sc%l(atului"
Ca re!ervor natural entru lei'manio!a cutanat% $n Asia Mi,locie servesc unele secii ale
ro!%toarelor (e ste%# $n secial nisiarni*a mare cu coa(% ro'ie 'i *$starul cu (egete su&*iri" Pe alocuri
sunt infectate $n% la <0J (in aceste animale" Agentul atogen al &olii este transmis omului (e c%tre
moschi*i 3fle&otomi4" 7o!%toarele sunt sensi&ile la c%r&une 3ulcerul si&erian4# tur&are 'i &rucelo!% 'i
,oac% un rol imortant la r%s$n(irea &olii $n natur%"
Aceste (ate (ove(esc rolul (eose&it (e imortant al ro!%toarelor $n r%s$n(irea unui 'ir (e &oli
infec*ioase ericuloase" )e aceea com&aterea ro!%toarelor ocu% un loc $nsemnat $n sistemul (e m%suri
antiei(emice" 1ns% com&aterea aceasta nu tre&uie s% se r%s$n(easc% asura seciilor# care au
imortan*% $n economia na*ional% 3veveri*ele# castorii# nutria# '"a"4"
Ieuri-este (enumirea (at% unor animale (in familia leori(e" +e cunosc circa <6 (e secii larg
r%s$n(ite" +e (isting . gruuri-ieuri-roriu-!i'i 3:6 secii4# ieuri-(e-vi!uin% 3:6 secii4 'i ieuri-
cu-&lan%-asr% 3:6 secii4"
1n Mol(ova se $nt$lnesc < secii (e ieuri-roriu-!i'i 3ieurele-comun sau ieurele-(e-c$m#
ieurele-al&# ieurele-(e-Manciuriea 'i ieurele-tolai4 'i o secie (e ieure-(e-vi!uin% 3ieurele-(e-
vi!uin%-euroean4" Pe teritoriul Mol(ovei se $nt$lne'te ieurele-comun# care refer% locuri (eschise#
tr%in( $n c$mii# tufi'uri# rari'ti" El se hr%ne'te cu vegetale" 9ara are &lana (e culoare &run%-cenu'ie#
care $n timul iernii (evine mai (eschis%" Ieurele este un a(ev%rat maiestru la in(ucerea $n eruoare a
urm%ritorilor" Instinctul recau*iei $l face ca $nainte (e a se ori entru oas s%-'i masche!e (irec*ia
(rumului# $nc$lcin(u-'i urmele-&a merge $nainte# &a o ia e aceea'i urm% $naoi" Ii (u% aceasta s% mai
$ncerce v$n%torul s% g%seasc% un(e se afl%K )e urm%rire ieurele sca% f%c$n( cercuri mari 'i orin(u-se
(in c$n( $n c$n( ca s%-l mai va(% e ce-l ce-l urm%re'te" Ieurele are o mul*ime (e (u'mani-vulea#
&uha# uliul-g%inelor# luul# '"a" )e'i semin*ia ieureasc% e c$t se oate (e vivace 3femela na'te (e .-<
ori e an c$te .-8 ui4# $n ultimile (ecenii num%rul (e ieuri a sc%!ut mult" Cau!ele rinciale sunt
alicarea $n mo( nechi&!uit a estici(elor $n agricultur% 'i &racona,ul" Puii (e ieuri sunt nimici*i# mai
ales# $n timul seceri'ului 3(e c%tre com&aine4" )e aceea se recoman(% (e a $ncee recoltarea s% se
serie sau s% se alunge uii (e ieuri (in calea ma'inilor"
A(esea coiii sau cei v$rstnici g%sin( $n %(ure ui (e ieure $i a(uc acas%# cre!$n( c%-i
salvea!%" 1ns% $n con(i*iile casnice ie ier" 1n Mol(ova ieurii s%l&atici sunt v$na*i $ntr-un num%r limitat
entru carnea 'i &lana lor"
Ieurele-(e-vi!uin%-euroean-este singura secie (e ieure (omesticit%# sr%mo'ul a este C0 (e
rase (e ieuri-(e-cas%" 1n stare s%l&atic% el se mai $nt$lne'te $n su(-vestul 2crainei# un(e formea!%
colonii" 1n Mol(ova se cresc circa :6 rase (e ieuri-(e-cas% (e la care se o&*in ielicele# carne (ietic%
'i uf" )intre rasele entru carne 'i &lan% cele mai cunoscute sunt rasele 2ria'ul-sur 'i 2ria'ul-al&
3care c$nt%resc c$te 6-8 Eg4"
Ieuroaicele sunt foarte rolifice" Ele nasc (e <-6 ori e an c$te :-:< ieura'i" Ace'tia# sre
(eose&ire (e uiu'orii ieurelui-(e-c$m# sunt goi 'i or&i" A&ea la cea (e a :0-:/-cea !i ei (eschi(
ochii# le cre'te %rul" Tim (e :C-/0 (e !ile sunt hr%ni*i (e ieuroaic%# aoi li se (% 'i alt% hran%"
Dutrie 3MBocastor coBus4-mamifer activ (in or(inul ro!%toarelor" Cor (e 60-A6 cm lungime
'i masa (e C-:/ Eg" Coa(% lung%" Blan%# (e o&icei# (e culoare &run%-cenu'ie" 2rechi 'i icioare scurte"
)egetele mem&relor osterioare sunt unite rintr-o mem&ran% $not%toare" @emela are <-6 erechi (e
mamelesituate e laturile corului" Dutria se hr%ne'te cu vegetale" +e $nmul*e'te (e :-/ ori e an"
5esta*ia (urea!% :/8-:.. (e !ile" La o f%tare femela ro(uce $n% la A uiu'ori&ine forma*i" A,unge la
maturitate se-ual% la <-6 luni" 1n cativitate tr%ie'te A-:0 ani" Patria nutriei este America (e +u(" Dutria
tr%ie'te e malurile r$urilor# rin &%l*i# f%c$n(u-'i vi!uini $n mal sau cui&uri $n (esi'uri" +e v$nea!%
entru &lan% 'i carne" A fost aclimati!at% $n mai multe *%ri"$n Mol(ova nutria a fost a(us% $n :;.0 'i se
cre'te $n cu'ti sau $n con(i*ii (e semili&ertate"

=r(inul carnivorelor"
7ere!entan*ii actuali ai acestui or(in rovin (e la o ramur% (e carnivore fosile# care (evreme
s-a searat-creo(on*i" )in carnivorele actuale fac arte animalele (e ra(%# care ose(% o anumit%
structur% a (in*ilor"
)u% incisivii mici sla& (e!volta*i la ei urmea!% canii lungi 'i ascu*i*i" +e (eose&esc (u%
(imensiunile sale remolarul osterior (e e macsilarul suerior 'i molarul anterior (e e macsilarul
inferior# care au c%%tat (enumirea (e m%sele carnasiere" 7ere!entan*ii acestui or(in au ghiare mari#
la feli(e ele sunt retractile" 1ntr-o m%sur% consi(era&il%sunt (e!voltate emisferele mari ale creerului"
+urafa*a lor este $ntret%iat% (e circumvolu*iuni"
Acest or(in curin(e familia cani(elor# rocioni(elor# ursi(elor# musteli(elor# fili(elor 'i
veveri(elor" Mul*i rere!entan*i# $n acela'i num%r 'i vulile# vulile olare# ,(erul# !i&elina sau
samurul# nurca# hermina sau hermelina 'i vi(ra servesc ca o&iecte (e v$nat 3entru in(ustria (e
&l%nuri4" C$inele a fost rimul animal# e care omul vechi la (omesticit" Dumeroasele rase (e c$ini
actuali sefolosesc ca c$ini (e v$n%toare# (e trac*iune# sanitari# cooi cio&%ne'ti 'i ca animale (e camer%"
C$inii sunt e larg folosi*i $n e-erimentele fi!iologice" )in animalele a&solul
(%un%toare# care a(uc numai (aun% 'i sunt suuse e-termin%rii comlecte#
face arte luul"
Carnivorele au o anumit% imortan*% ei(emiologic%" C$inii 'i luii
servesc ca i!vor (e infectare a omului (e tur&are" Tot (e la ei omul se
infectea!% cu echinococul unilocular" 9ulile o&i'nuite# vulile olare 'i c$inii
infectea!% omul cu alveococ" Pisicile artici% la $ntre*inerea focarelor (e
oistorho!%"
9ule-(enumire (at% mai multor secii (e mamifere omnivore (in
familia cani(elor" Cor $n% la ;0 (e cm lungime 'i :< Eg greutate# &ot lung 'i
$ngust# urechi ascu*ite# coa(% lung% 'i stufoas%"
9ulele sunt larg r%s$n(ite $n Euroa# Asia# America 'i Africa" Tr%iesc rin %(uri# stee#
semiustiuri# &%l*i# mun*i 3$n% la o altitu(ine (e <#6Em4" @olosesc vi!uinile altor animale sau $'i
construiesc vi!uini rorii" +e hr%nesc cu 'oareci# ieuri# retile# %s%ri# fructe# '" a" 9ulea (e regul%#
are &lan% ro'cat%# e &urt% mai $ntunecat%# cenu'ie sau al&%" 1'i face vi!uinile a(esea cu mai multe
ie'iri $n sol nisios 3rin r$i# v%g%uni4" Prin arilie femela na'te <-:/ ui# care a,ung la maturitate
este :0-:: luni" Calitatea &l%nii este mai &un% $n timul iernii"
9ulea argintie-ras% o&i'nuit% rin selec*ie (in secia cana(ian% 9" fulvus" Este re*uit% entru
&lana ei neagr% cu luciu argintiu"
9ulea olar% 3Aloe- lagous4-este r%s$n(it% $n nor(ul Euroasiei 'i Americii (e Dor(" Are
&otul 'i urechile rotungite# %rul $n timul iernii este al& ca !%a(a sau al&astru# (in care cau!% este
numit% 'i vulea al&astr%# &lana ei este foarte re*ioas%"
L(erul 3Martes4-gen (e mamifere (in familia musteli(elor" Cor alungit# &lan%# (e o&icei# (eas%
'i ufoas%# cu nuan*e re(ominante &rune 'i cafenii" +e cunosc C secii# r%s$n(ite $n Euroa# Asia 'i
Africa (e Dor(" 1n Mol(ova se $nt$lnesc (ou% secii-L(erul-(e-%(ure 3Martes martes4 'i L(erul-(e-
iatr% 3Martes foina4" Cor (e circa 60 (e cm lingime# coa(a (e /6 (e cm" @emela na'te o (at% e an
3(e o&icei $n arilie4 /-A ui# ,(erii tr%iesc# (e o&icei# rin %(uri# rintre st$nci# sunt mai activi
noatea# se hr%nesc cu mamifere mici# %s%ri# insecte# fructe# omu'oare"$n Mol(ova ,(erii sunt ocroti*i
rin lege"
Durc% 3Mustela4-(enumire (at% unor animale mamifere carnivore semiacvatice(in familia
musteli(elor" Cor (e /A-6<cm lungime# &lan% (eas%# str%lucitoare# colorat% cafeniu-ro'cat sau cafeniu-
$nchis" Piciore relativ scurte# (egete unite rintr-o mem&ran% $not%toare" Dutria oulea!%# (e o&icei#
locurile %r%site (e rin luncile %(uroase(in v%ile r$urilor# (in !ona &%l*ilor# (eltelor# lacurilor"
Tr%ie'te# (e o&icei# $n vi!uini# scor&uri (e coaci" +e hr%ne'te cu 'oareci# &roa'te# e'ti" @emela na'te
/-:8 uiu'ori" +e cunosc (ou% secii-nutrie-euroean% 'i nutrie-american%" 1n Euroa# Asia (e Dor(-
9est# Cauca!# +i&eria (e vest oulea!% mai multe rase (e nurci-euroene 3Mustela lutreola4" 1n
Mol(ova se $nt$lne'te $n regiunea cursului inferior al Distrului" Durca-american% sau vi!onul 3Mustela
vison4 oulea!% aroae toat% America (e Dor(" )e o&icei ea este crescut% $n voliere entru &lana ei
foarte re*ioas%"
Germina 3Mustela erminea4-mamifer carnivor (in familia musteli(elor" Cor (e :C-.A (e cm
lungime 'i cu masa $n% la /C0 g" culoarea &l%nii este &run%-ro'cat% 3vara4 'i al&% 3iarna4# v$rful co!ii-
negru" +e hr%ne'te cu ro!%toare 3muri(e4# %s%ri mici" @emela na'te 6-A 3uneori $n% la :A4 ui"
Germina este r%s$n(it% $n %(urile (in Euroa# Asia 'i America (e Dor(" +e v$nea!% entru &lana ei
re*ioas%"
9i(ra 3Lutra lutra4-mamifer semiacvatic (in familia musteli(elor# or(inul carnivorelor" Cor (e
66-;6 cm lungime# coa(a (e /C-66 cm# greutatea (e 6#8-:0 Eg# icioare scurte# enta(actile# cu
mem&rane inter(igitale &ine (e!voltate" P%rul (e culoare castaniu-ro'cat" 1'i face vi!uini $n malurile
a&rute ale r$urilor 'i &a!inelor (e a%" +e hr%ne'te cu e'ti# &roa'te# raci" 1n Mol(ova este semnalat%
mai ales $n &%l*ile (in cursurile (e ,os ale Prutului 'i Distrului" 9i(ra la fel ca 'i alte animale este v$nat%
entru &lana ei re*ioas%"
Luul 3Canis luus4-mamifer carnivor (in familia cani(elor" Lungimea corului este (e :06-
:C0 cm# iar masa lui este (e .6-60 Eg 3rar-$n% la 8C Eg4" Picoare lungi" Caninii &ine (e!volta*i"
Colora*ia %rului (e la cenu'ie 3$n regiunile (e nor(4 $n% la cenu'ie ro'cat% 3$n regiunile (e su(4"
Luul este r%s$n(it $n Euroa# Asia 'i America (e Dor(" +e $nt$lne'te (es $n stee# mun*i 'i rar $n
taiga" +e hr%ne'te mai ales cu animale coitate s%l&atice 'i (omestice# ieuri# c$ini# ro!%toare mici#
%s%ri# ca(avre" 1n erioa(a $mul*irii luii tr%iesc $n erechi# toamna t$r!iu 'i iarna-$n haite" Prim%vara
femela na'te .-:. ui" La $nceut uii sunt hr%ni*i (e %rin*i# toamna $nce s% ias% la v$n%toare
$mreun% cu a(ul*ii" Luul a(uce (aune sectorului !ootehnic 'i goso(%riei v$n%tore'ti# (ar el lafel este
cunoscut 'i ca sanitar al %(urilor"
Cani(e 3Cani(ae4-familie (e mamifere (in or(inul carnivorelor" Cor !velt# (e <0-:C0 cm
lungime 'i (e /-A0 Eg greutate" A&(omen sut# ca alungit# &ot 'i urechi# (e o&icei# ascu*ite# icioare
lungi 'i a(atate entru alergat# gheare tocite neretractile# coa(% lung% 'i# (e regul% stufoas%" +e cunosc
/; (e secii actuale r%s$n(ite e toate continentele 3$nafar% (e Antarcti(a4 'i insulele continentale" 1n
Mol(ova se $nt$lnesc urm%taorele secii (e cani(e-luul# vulea-comun%# c$inele-raton# c$inele-
(omestic" Cani(ele se hr%nesc cu carne# unele-'i cu vegetale" Multe cani(e au &lan% re*ioas%"
=rinul inie(elor"
7ere!int% o ramur% a carnivorilor vechi-creo(on*ilor# care a evolu*ionat e calea a(at%rii la
via*a acvatic%"
Mem&rele lor sunt mo(ificate$n alete $not%toare" @oarte &ine este (e!voltat *esutul celulo-
a(ios# care mic'orea!% er(erea (e c%l(ur% 'i ermite inie(elor s% tr%iasc% $n m%rile reci olare"
@ormula (entar% este asem%n%toare cu formula (entar% a carnivorilor" )in inie(e fac arte leii (e
mare# ur'ii (e mare 3otari(ele4# morsele 'i focele" Toate seciile acestea sunt v$nate" +e folose'te untura
'i &lana lor" 2nele secii 3ursul (e mare4 au &l%nuri re*ioase"
Morsa 3=(o&enus rosmarus4-memifer marin (in or(inul inie(elor"
Corul .-6 m lungime 3uneori $n% la 8 m4 'i masa (e A00-:000 Eg 3mai rar
atinge / t4" @emela este mai mic% (ec$t masculul" Morsa are mem&rele
anterioare transformate $n loe*i# %rul scurt 'i rar# coa(a ne (e!voltat%#
col*ii f%lcilor suerioara masivi 'i foarte lungi 3mai ales la masculi4" +e
hr%ne'te cu molu'te# crustacee '" a" @emela na'te o(at% la (oi ani un ui"
Morsa este r%s$n(it% $n oceanul $nghe*at (e Dor( 'i $n nor(ul oceanului Atlantic 'i Pacific" Tr%ie'te $n
turme" +e v$nea!% entru carne# gr%sime# iele# col*i"
@oc%-(enumire (at% mai multor mamifere acvatice (in or(inul inie(elor" @oca (e
5roenlan(a# mamifer (in familia foci(elor" Corul are :C0-:;6 cm lungime# :60-:C0 Eg" A(ul*ii au# (e
o&icei# culoarea al&% g%l&uie cu (ou% ete negre sau &rune e sate# uii-culoarea al&%" +e hr%nesc cu
crustacee# molu'te# e'ti" Poulea!% aele arctice form$n( trei c$r(uri" +e utili!ea!% gr%simea# ielea
a(ul*ilor 'i &lana uilor" Marea Al&% v$natul focilor este inter!is"
Leu-(e-mare-secii (e mamifere carnivore marine (in familia focilor-cu-urechi" Cor acoerit
cu %r rar# avilioanele urechilor sunt (e!voltate" Masculii au lungime $n% la .#6 m lungime 'i masa
$n% la ::/0 Eg" 9ara leii (e mare ies e *%rm# un(e se $merechea!% 'i fac ui" +e hranesc cu e'te#
molu'te# cefaloo(e# '" a" +ecia EBmeteeas ,u&atus este r%s$n(it% $n nor(ul oceanului Pacific#
Halohus californianus-$n aele litorale ale Americii (e Dor(# =taria &Bronia-$n m%rile arhielagului
malae!" Leii (e mare se v$nea!% entru gr%sime# iele"
2rs-(e-mare sau lutru-(e-mare 3Callorhinus ursinus4-mamifer carnivor (in familia otarii(elor
3focelor-cu-urechi4# or(inul inie(elor" Cor $n% la /#/6 m lungime 'i masa $n% la .A0 Eg# acoerit
cu &lan%" Culoarea (ifer% $n func*ie (e v$rst% 'i (e se-" +e hr%nesc cu e'te# cefaloo(e" +unt r%s$n(i*i
$n nor(ul =ceanului Pacific" 9ara migrea!%# form$n( . turme (e sine st%t%toare 3e insulele
Coman(ore# ri&$lov 'i +an-Mighel4" Prin conven*ia (intre 2" +" A" 'i Cana(a 3(in anul :;684 v$natul
2r'ilor-(e-mare este limitat"
=r(inul cetaceelor"
7ere!entan*ii acestui or(in ca 'i inie(ele au rovenit# f%r% $n(oial%# (e la creo(on*i
a(at$n(u-se la via*a acvatic%" 1ns% a(atarea a avut loc e alt% cale-organul locomotor rincial la
cetacee a (evenit coa(a# iar mem&rele osterioare s-au re(us 3atrofiat4"
)in cetacee fac arte (elfinii# ca'alo*ii# &alena (e 5renlan(a '"a" Acest or(in curin(e 'i
animalul cel mai mare (intre toate care au tr%it vre-o (at% e P%m$nt-&alena al&astr%# care atinge .. m
$n lungime 'i are :60-:C0 T greutate" 5reutatea ei este egal% cu greutatea a /6 (e elefan*i maturi# inima
c$nt%re'te C00-800 Eg# intestinul are lungimea (e M Em" Tr%iesc $n =ceanul Mon(ial (e la Arctica $n%
la Antarcti(a" Puiul &elenei la na'tere c$nt%re'te mai mult (e / tone 'i aliment$n(u-se cu latele mamei#
a(aug% $n fiecare !i aro-imativ A0 Eg" Ceteceele la fel sunt v$nate iar (in ele se folose'te untura# osul
(e &alen% 3mustea*a (e &alen%4 'i ielea" )in carne se reg%te'te f%ina furager%" )in caetele
ca'alo*olor se ca%t% su&stan*a ceroas%-sermacet 3cetaceu4# care se folose'te $n ro(ucerea
farmacologic%'i (e m%rfuri"
Cetacee este (enumirea 'tiin*ific% a &alenelor" Acestea sunt cele mai mari (intre animalele
acvatice actuale" Du $nt$ml%tor renumitul cercet%tor al $ntinsurilor oceanice L" I" Custo 'i-a $ntitulat
cartea (esre ele Puternicii st%$nitori ai m%rilor" +unt cunoscute circa A0 (e secii (e cetacee# toate
constituin( un or(in (e mamifere acvatice"
Cetaceele sunt ni'te animale foarte interesante" Acum 80 milioane (e ani str%mo'ii lor au
%r%sit uscatul 'i au trecut s% tr%iasc% $n me(iul acvatic" La $nceut aa era entru ele o salvare (e
(u'mani 'i concuren*i" +e hr%neau $n aele u*in a($nci# (ar tretat# s%v$r'in( $n largul m%rii curse (e o
(urat% tot mai lung%# ele au ier(ut orice leg%tur% cu uscatul" Pe arcursul evolu*iei aceste animale sau
a(atat la noile con(i*ii (e via*%-corul lor a c%%tat o form% (e fus# $nveli'ul %ros le-a (is%rut#
avilioanele urechilor 'i mem&rele osterioare s-au mic'orat" Mem&rele anterioare s-au transformat $n
$not%toare ectorale# late 'i rigi(e 'i le servesc (ret c$rme 'i fr$ne" 1not%toarea (orsal% e care o au
multe cetacee asigur% corului mai mult% sta&ilitate" Cetaceele se ot (elasa cu o vite!% (e $n% la 60
Em>h"
Cetaceele au su& ele un stra gros (e gr%sime care le rote,ea!% (e sura r%cire 'i este consumat
e m%sura necesit%*ilor energice ale organismului" Dasc ui mari 'i &ine (e!volta*i"
=rganul resirator# rere!entat la e-terior (e unul sau (ou% orificii 3n%ri4# se afl% $n artea
suerioar% a caului 'i se (eschi(e numai $n momentul insira*ie-e-ira*ie# ce urmea!% ime(iat (u%
scufun(are" Pe tim r%coros aerul cal( 'i ume( eliminat (inl%m$nii &alenei formea!% ni'te havu!uri
(u% asectul c%rora se oate (etermina u'or secia resectiv%" 1n restul timului n%rile animalului
sunt $nchise 'i nu las% s% %trun(% aa" Laringele &alenelor# av$n( o structur% secific% (esarte calea
resiratorie (e cea (igestiv%# (e aceea &alenele ot resira $n mo( nestingherit chiar (ac% $n cavitatea
&ucal% au a% 'i m$ncare"
Cetaceele au l%m$ni foarte uternici 'i elastici care se contract% 'i se (ilat% cu ree!iciune"
Chiar la o scurt% resira*ie aerul (in l%m$ni se re$noie'te cu A0-;0J 3la om numai cu :6J4" 7e!erva
mare (e aer insirat le ermite cetaceelor s% se afle su& a% un tim $n(elungat"
Cetaceele sau &alenele $'i $nghi hrana $ntreag%# f%r% a o amestica" )u% mo(ul (e nutri*ie ele se
$mart $n o(ontocete 3&alene cu(in*i4 'i mistacocete 3&alenele cu fanoane4" +u&or(inul &alenele cu
(in*i curin(e familiile ca'alo*ilor# (elfini(elor# !ifii(elor 'i (elfinilor (e r$u# &alenele cu fanoane-
&alenoterelor# &alenelor-cenu'ii 'i &aleni(elor"
7ere!entan*ii or(inului cetacee au stomacul mare (in .-; comartimente 'icare se oate
$ntin(e" 1n stomacul seivalilor $nca 6#8 tone (e crustacee# $n cel al finvalelor-o ton% iar $n cel al
&alenelor al&astre chiar :#6 tone" M%rimea c$r(urilor (e cetacee (ein(e (e cantitatea (e hran% 'i locul
un(e este concentrat% ea" )iferite secii refer% anumite sa*ii oceanice $n(een(en*% un(e le vine mai
u'or s%-'i (o&$n(easc% hrana referat%" Balenele &un%oar%# se hr%nesc cu lancton 'i ot fi $nt$lnite#
mai ales# $n sa*ii (eschise# &alenele cinu'ii care m%n$nc% organi!me &entice tr%iesc la a($ncimi nu rea
mari# iar orcile care se hr%nesc cu e'te 'i mamifere marine se $nt$lnesc $n orice !on% a oceanului"
Cetaceele a,ung la maturitate se-ual% la v$rsta (e .-C ani" Ma,oritatea nasc ui o(at% la (oi ani"
)e regul%# ele nasc c$te un ui# care atinge uneori (e la M $n% la N (in lungimea corului matern" C$te
o (at% acesta este n%scut su& a%"
Cetaceele erce nu numai sunetele o&i'nuite# (ar 'i infra 'i ultra sunetele# e care urechea
omului nu le ercee" 1nregistr$n( e &an(% magnetic% sunete emise (e &alene 'i (elfini# s-a constatat
c% fiecare secie emite o gam% (e sunete (eose&it%" Astfel# o afalin% a(ult% oate ro(uce :8 semnale
e c$n(# uiul acesteia $n rima erioa(% (e via*% ro(uce (oar C" Cu v$rsta sunetele emise (evin tot
mai variate"
Constitu*ia 'i mo(ul (e via*% ale cetaceelor (emonstrea!% c% aceste animale re!int% un mo( (e
organi!are e-trem (e erfec*ionat" Cetaceele# 'i $n secial (elfinii# se (resea!% u'or 'i e-ecut%
numeroase mi'c%ri" Cetaceele sunt animale (e v$nat foarte valoroase" Pielea# ficatul# gr%simea# osul (e
&alen% 3fanonul4 sunt imortante materii rime# mai ales entru in(ustria farmaceutic%"$n re!ent# (in
cau!a re(ucerii num%rului (e cetacee# v$narea lor este limitat%" :A secii sunt incluse $n Cartea 7o'ie
mon(ial%" Pe laneta noastr% e-ist% c$teva re!erva*ii naturale entru cetacee# un(e acestea tr%iesc 'i se
$nmul*esc"
)elfin 3)elhinus4-(enumire (at% c$torva secii (e mamifere acvatice (in or(inul cetaceelor"
Corul fusiform# cu artea osterioar% turtit% lateral# atinge A#6 m lungime 'i (ou% tone greutate" Caul
'u satele (e culoare $nchis%# &urta (e culoare (eschis% sau al&%" 1not%toarea co(al% Oori!ontal%#
$not%toarele ectorale 'i (orsale-&ine ronun'ate" Mai r%s$n(it este (elfinul-comun 3)elhinus
(elhis4# cu corul $n% la /#6 m 'i caul (e circaC0 cm lungime" )elfinul-comun are un rostrum (in /
f%lci alungite# e care sunt ficsa*ieste /00 (e (in*i" 7eir% rintr-un orificiu # situat $n artea (e sus a
caului" +e hr%ne'te cu e'ti# cefaloo(e# crustecee '" a" Perioa(a (e
gesta*ie Ocirca un an" @emela na'te :-/ ui# e care $i al%tea!% :A- /0
(e luni" )elfinul-comun este foarte r%s$n(it $n Marea Deagr%" Ei
oulea!% aroaa toate marile glo&ului %m$ntesc" 1noat% cu vite!%
mare# se orientea!% &ine $n sa*iu# oate fi $m&l$n!it 'i (resat u'or" 7ere!int% un o&iect imortant
entru stu(iile &ionice"
=r(inul aricoitatelor"
7ere!entan*ii lui au rovenit (e la o ramur% aroiat% (e creo(on*i" Acestea sunt mamifere
ier&ivore mari" @alangele (egetelor III 'i I9 sunt $n!estrate cu coite# (egetele II 'i 9 sunt ru(imentare#
rimul (eget lise'te"
Claviculele la fel lisesc" )in aricoitate face arte o gru% numeroas% (e animale
nerumeg%toare 3orcul# hiootamul4 'i o gru% vast% (e rumeg%toare 3c%milele# cer&ii# girafele#
antiloele# carele# oile 'i (iferite secii (e tauri4" 7umeg%toarele au stomacul comlicat# format (in <
%r*i# $n el are loc fermentarea hranei nerumegate# care e urm% este r$g$it% 'i rumegat%" Dumero'i
rere!entan*i au coarne# care le servesc ca organ (e a%rare" )e la aricoitatele s%l&atice au rovenit
animalele aricoitate (omestice"
Porcul 3Porcus4-animal (omestic aricoitat (in genul +us# familia
sui(elor" )omesticit $n erioa(a neoliticului" A rovenit (e la / su&secii (e
mistre*i-mistre*ul-euroean 3+us scrofa ferus4 'i mistre*ul-asiatic 3formele +us
orientalis# +us cristatus 'i +us vittatus4" 7asele contemorane au luat na'tere
$n urma $ncruci'%rilor generatoare (intre rasele a&origene euroene 'i cele
asiatice rin selec*ie $n(elungat%" Masa vie a vierilor O/60-.60 Eg# a
scroafelor-/00-/A0 Eg" Prima $merechere se a(mite la scroafe la v$rsta (e A-
:0 luni# la vieri ::-:/ luni" )urata (igestiei ::0-:/0 !ile" = scroaf% (e ra!% oate f%ta (e / ori a an
c$te :0-:/ 'i mai mul*i urcei 3recor(ul anual-./ urcei4"
Giootami 3Giootami(ae4-familie (e animale mamifere aricoitate nerumeg%toare"
Inclu(e / secii# r%s$n(ite $n Africa Ecuatorial%"
Giootam-o&i'nuit sau Giootamul-(e-Dil 3Giootamus amhi&ius4-animal acvatic cu
corul $n% la <#6 m lungime# $n%l*imea la grea&%n (e :#6 m 'i masa (e .-<#6 T# cu iele groas% 'i f%r%
%r" Tr%iesc $n c$r(uri" +e hr%ne'te cu vegetale" @emela na'te un ui"
Giootam-itic 3Choerosis li&eriensis4-cor $n% la :#86 lungime# $n%l*imea la grea&%n circa
: m 'i masa $n% la /<0 Eg" Mo(ul (e via*%-nocturn" @iin( e cale (e (isari*ie# este inclus $n Cartea
7o'ie interna*ional%" Giootamii sunt arecia*i entru carnea# ielea 'i (in*ii lor"

=r(inul imaricoitatelor"
Au rovenit (e la o ramur% aroiat% (e creo(on*i" )in acest or(in fac arte coitatele mari# la
care foarte uternic este (e!voltat (egetul III" Celelalte (egete sunt atrofiate" Clavicula lise'te" )in
imaricoitate fac arte tairii# rinocerii 'i caii" )in familia cailor fac
arte !e&rele 'i m%garii"
Coitatele servesc (ret i!vor (e molisire a omului (e a'a &oli
ericuloase cum este &rucelo!a# fe&ra aftoas%# morva 'i c%r&unele" Prin
carne (e vite cornute mari omul se infectea!% (e teniarinho!%# rin
orcin% 3carne (e orc4-(e tino!% 'i trihinelo!%" Ma,oritatea seciilor (e
coitate artici% la $ntre*inerea fasciolo!ei 'i (icrocelio!ei"
=r(inul ro&osci(elor"
7ere!entan*ii lui la fel ca 'i rere!entan*ii or(inelor rece(ente# au
rovenit (e la ramura# aroiat% (e creo(on*i" +e caracteri!ea!% rin troma
musculoas% tiic%# care se formea!% ca re!ultat al rolifer%rii uternice a
*esuturilor nasului 'i &u!ei suerioare" Incisivii macsilarelor suerioare
roliferea!% 'i se mo(ific% $n fil(e'# c$te o (at% a,ung la (imensiuni foarte mari 'i
servesc ca organ (e a%rare" Caninii lisesc" )in*ii molari se (e!volt% e r$n( $n
a'a fel c% e fiecare arte a macsilarului suerior 'i inferior $n acela'i tim e-ist%
numai c$te un (inte cu surafa*a masticatoare lat%" Mem&rele sunt enta(actile"
Pielea este foarte groas% 'i lisit% (e %r" )intre organismele actuale (in or(inul
acesta fac arte numai / secii-elefan*ii africani 'i in(ieni" Acestea sunt cele mai
mari animale terestre contemorane"
=r(inul rimatelor"
)in el fac arte ro!imienii 'i simienii" )in unct (e ve(ere al sistematicii lumii animale (in
acest or(in face arte 'i omul"
Primatele $n rimul r$n( se caracteri!ea!% rintr-o structur% caracteristic% a mem&relor#
organelor (e sim* 'i creerului" Primatele sunt animale# care $n timul mersului se sri,in% e toat% tala"
Mem&rele lor enta(actile e falangele terminale ose(% nu ghiare# (ar unghii late sau fornicate"
Ma,oritatea rimatelor (uc o via*% ar&oricol%# $n leg%tur% cu aceasta (egetul mare al mem&relor lor
anterioare 'i osterioare este oo!i&il celorlalte# ce ermite s% se ag%*e (e ramuri" Centura scaular%
este format% (in clavicule# (atorit% c%rora mi'c%rile mem&relor sunt (iverse 'i comlicate" +re
(eose&ire (e alte mamifere la rimate rincialul organ (e sim* (istant este v%!ul" =r&itele 3cu
e-ce*ia formelor inferioare4 sunt $n(retate $nainte# rin ce se o&*ine ve(erea stereoscoic%
&inocular%" Primatele ose(% ve(ere cromatic%" =rganele olfactive sunt (e!voltate relativ sla&#
rimatele erce mirosurile mai sla& ca la alte mamifere" Emisferele mari ale creerului ro!imienilor
sunt mici 'i lisite (e circumvolu*iuni# la simieni emisferele sunt mari 'i &ogate $n circumvolu*iuni"
+tomacul este simlu" 5lan(a mamar% (e o&icei este situat% e iet 'i are nu mai mult (e (ou%
erechi (e mameloane" Dum%rul uilor trece rareori (e unul" Puii se nasc neutincio'i"
Primatele au rovenit (e la insectivoarele vechi" +u&or(inul inferior al rimatelor-lemurienii-
ocu% $ntr-o m%sur% oarecare locul interme(iar (intre insectivore 'i rimate" Lemurienii sunt ni'te
animale miciar&oricole cu &otul $ngust" 2n (eget este $n!estrat cu ghear%# iar celelalte cu unghii"
Emisferele creerului sunt mici 'i lisite (e circumvolu*iuni" +unt r%s$n(i*i $n Africa 'i Asia (e +u("
Al (oilea su&or(in-tarsioi(ele 3tarsioi(ea4 curin(e un singur gen# care tr%ie'te e insulele
@iliine 'i $n In(onesia" 7ere!entan*ii acestui su&or(in (u% (imensiuni nu $ntrec un 'o&olan 'i
ose(% ochi foarte mari $n(e%rta*i $nainte" )u% un 'ir (e $nsu'iri ei se aroie (e maimu*e"
Al treilea su&or(in-maimu*ele-re!int% o gru% (e mamifere mai suerior organi!ate" La ele
emisferele mari ale creerului sunt &ine (e!voltate cu circumvolu*iunile accentuate" Acest su&or(in
curin(e (ou% surafamilii-latirinienii 'i catarinienii" Platirinienii tr%iesc $n America (e +u(" Ei
rere!int% o ramur% lateral% a ar&orelui genealogic" Aceste maimu*e au n%rile tare (e%rtate una (e alta
'i $n(e%rtate $n %r*i 'i o coa(% ag%*%toare" 7ere!entan*ii caracteristici sunt url%toarele 'i maimu*ele
Ateles" )in surafamilia catarinienilor fac arte < familii-:4 cercoiteci(elor# /4 hilo&ati(elor# .4
antroomorfi(elor 3orangutanul# gorila# ciman!eul4 'i <4 homini(elor" 2ltima familie este re!entat%
rintr-o singur% secie-Gomo saiens"

&iogra!ie: 'evista( )ational *geographic(,
'evista +%tiinta(
,nternet
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai complet site cu referate