Sunteți pe pagina 1din 1

Schiţa

Definitie
Schiţa este o operă epică de mică întindere , cu o acţiune simplă, în care autorul
înfăţişează un moment semnificativ din viaţa unuia sau a mai multor personaje.

Trasaturi
 text epic cu actiune, personaje, narator
 moduri de expunere(naratiune, dialog si descriere)
 scurt episod din viaţa unor personaje
 personajele schiţei sunt în număr redus
 personajul principal/personajele sunt caracterizate sumar
 caracter educativ
 comicul de nume/situaţie/limbaj

Model de argumentare

Schiţa este o operă epică de mică întindere , cu o acţiune simplă, în care autorul
înfăţişează un moment semnificativ din viaţa unuia sau a mai multor personaje.
În opinia mea fragmentul dat din opera literară, “titlul” de AUTORUL aparţine
acestei specii deoarece prezintă toate particularităţile acesteia.
In primul rand, se remarca trasaturile unei opere epice. Textul prezintă acţiune,
personaje, narator şi moduri de expunere specifice. Naraţiunea prezintă în ritm alert
întâmplările, dialogul dă o notă de dinamism acţiuniişi descrierea care caracterizează
personajele.Naratorul este obiectiv, relatarea facându-se la persoana a III-a(exemplu.......).
Opera prezintă un scurt episod din viaţa unor personaje. Acţiunea este lineară ,
complicându-se gradat.(rezumatul...)
În al doilea rând, personajele schiţei sunt în număr redus : (exemplu.......).
Personajul principal/personajele sunt caracterizate sumar insistându-se asupra
trăsăturilor negative, ironizându-le cu scopul corectării acestora.Din caracterizare directă
aflăm că........ exemplu.......).Caracterizarea indirectă, desprinsă din dialogul şi
comportamentul personajului reliefeazş trasaturile morale ale acestuia:( exemplu.......).
În concluzie, pe baza argumentelor prezentate, putem afirma ca opera literară
“..............” de “.............” este o schiţă.

Exemplu alte argumente

O altă caracteristică a schiţei este caracterul sau educativ.Morala acestei schiţe o


reprezintă faptul că.....................
Comicul de nume/situaţie/limbaj reprezitntă o altă însuşire a schiţei: exemplu.......).