Sunteți pe pagina 1din 1

Schiţa

Model de argumentare

Schiţa este o operă epică de mică întindere , cu o acţiune simplă, în care autorul
înfăţişează un moment semnificativ din viaţa unuia sau a mai multor personaje.
Opera literară, “titlul” de AUTORUL aparţine acestei specii deoarece prezintă toate
particularităţile acesteia.
Fiind cea mai mică specie cultă a genului epic, aceasta prezintă acţiune,
personaje, narator şi moduri de expunere specifice .Naratorul este obiectiv, relatarea
facându-se la persoana a III-a(exemplu.......).
În primul rând, personajele schiţei sunt în număr redus : (exemplu.......).
Schiţa prezintă un scurt episod din viaţa unor personaje.Acţiunea este lineară ,
complicându-se gradat.Astfel, aflăm că.....REZUMATUL.
Un alt argument în susţinerea speciei îl reprezintă timpul şi spaţiul care sunt
limitate.Timpul este: (exemplu.......),spaţiul ...........(exemplu)
Personajul principal/personajele sunt caracterizate sumar insistându-se
asupra trăsăturilor negative, ironizându-le cu scopul corectării acestora.Din caracterizare
directă aflăm că........ exemplu.......).Caracterizarea indirectă, desprinsă din dialogul şi
comportamentul personajului reliefeazş trasaturile morale ale acestuia:( exemplu.......).
O altă caracteristică a schiţei este caracterul sau educativ.Morala acestei schiţe o
reprezintă faptul că.....................
Comicul de nume/situaţie/limbaj reprezitntă o altă însuşire a schiţei: exemplu.......).
Modurile de expunere sunt :naraţiunea care prezintă în ritm alert întâmplările
( exemplu.......), dialogul care dă o notă de dinamism acţiunii ( exemplu.......) şi descrierea
care caracterizează personajele ( exemplu.......).
În concluzie, pe baza argumentelor prezentate, putem afirma ca opera literară
“..............” de “.............” este o schiţă.