Sunteți pe pagina 1din 2

SCHEMĂ DE CARACTERIZARE

I. INTRODUCERE
 Precizarea numelui personajului si a operei literare în care apare
Ex: Fragmentul dat, din opera literara „............”, de ZY, prezinta o secventa din biografia unui
personaj literar, XZ. Subiectul este simplu: faci rezumat. Personajul principal al fragmentului,
anuntat înca din titlu, este.....................În realizarea portretului se împletesc modalitatile de
caracterizare specifice genului epic: directe (prin datele furnizate de narator, de alte personaje
sau de personajul însusi) si indirecte (trasaturile reies di fapte, limbaj, comportament, mediul în
care traieste).
 Amintirea poreclei, daca aceasta exista
 Discutarea semnificatiei numelui în sugerarea unor trasaturi de caracter
 Numele este primul însemn al unui personaj si exprima de multe ori aspecte ale caracterului
sau
 Numele poate fi însotit de apelative precum domnul, mos, popa, sugerând vârsta, profesia
sau atitudinea celorlalti fata de personaj
 Uneori personajele au nume generice (ex: Prâslea, mamita), pentru ca reprezinta o întreaga
categorie sociala
 Prezentarea pozitiei sociale a personajului (vârsta, profesie, statut social)
 Stabilirea locului si a rolului în opera (personaj principal, secundar, episodic)
 Este personaj principal, deoarece întreaga actiune si celelalte personaje graviteaza în jurul
lui.
II. CUPRINS
 PORTRETUL FIZIC. Aceasta presupune sa se prezinte:
 Figura
 Mimica
 Talia
 Gesticulatia
 Vestimentatia
 Mijloacele de caracterizare folosite în realizarea portretului fizic:
Exemplu :
Portretul fizic este realizat prin mijloace directe, de catre narator sau de catre alte personaje. Naratorul
noteaza folosind epitete sau comparatii (ex....) câteva trasaturi fizice, sugerând frumusetea, distinctia,
urâtenia ca reflex al rautatii sufletesti, etc.
Mimica si gesticulatia personajului (exemple din text) dovedesc............
Vestimentatia se remarca prin saracie / distinctie / eleganta / bun gust / aratând pozitia sociala / starea
sociala / educatia / lipsa de educatie a personajului. Personajul X poarta .............(exemple din text)
 PORTRETUL MORAL. Aceasta presupune:
 Precizarea trasaturilor morale numite în text ( Naratorul îl înfatiseaza ca pe........................,
evidentiind demnitatea/ generozitatea/ istetimea/ etc. Celelalte personaje îl numesc „.................”,
aratând neîncrederea, încrederea, dezaprobarea, admiratia, etc fata de el.)
 Prezentarea faptelor personajului
 Surprinderea felului în care vorbeste
 Indicarea comportamentului în situatia data
 Evidenterea felului în care mediul în care traieste (locuinta, localitate, decor) reflecta personalitatea
eroului
 Compararea cu alte personaje pentru a releva prin asemanare sau opozitie anumite trasaturi de
caracter
Exemplu:
Prima ipostaza în care este surprins personajul este........................, în care se remarca
prin........................
Naratorul insista asupra ..............................
Atentia cititorului este atrasa de atitudinea impunatoare / demna / meditativa a........................
Trasaturile exterioare scot în evidenta câteva dintre trasaturile interioare
Cutare trasatura este pusa în evidenta prin epitetul / comparatia/ etc........
Firea calda / primitoare / mândra / sensibila a eroului reiese din.......
Dialogul dintre personaje este elocvent pentru .............
Una dintre trasaturile personajului este.............................., care reiese din......
Atitudinea admirativa / ironica a naratorului fata de personaj este marcata prin
epitetul..........................

III ÎNCHEIERE
 Concluzii asupra personajului
Exemplu:
Fragmentul dat m-a impresionat prin maiestri scriitorului de a contura, prin putine mijloace artistice,
unn portret care ramâne ca un exemplu de simplitate / modestie/ demnitate / curaj / întelepciune /
noblete sufleteasca / sensibilitate si poate constitui un model pentru fiecare dintre noi.