Sunteți pe pagina 1din 1

Schiţa

Model de argumentare

Schiţa este o operă epică de mică întindere, cu o acţiune simplă, în care autorul
înfăţişează un moment semnificativ din viaţa unuia sau a mai multor personaje.
Opera literară, “………….” de ……………… aparţine acestei specii deoarece
prezintă toate particularităţile specifice.
Fiind cea mai mică specie cultă a genului epic, aceasta prezintă acţiune,
personaje, narator şi moduri de expunere specifice. Naratorul este obiectiv, relatarea
facându-se la persoana a III-a(exemplu.......).
În primul rând, personajele schiţei sunt în număr redus : (exemplu.......).
Schiţa prezintă un scurt episod, semnificativ, din viaţa acestor personaje. Acţiunea
este lineară , complicându-se gradat. Astfel, aflăm că.....REZUMATUL.
Un alt argument în susţinerea încadrării în specia schiță a textului dat îl reprezintă
timpul şi spaţiul care sunt limitate.Timpul este: (exemplu.......),spaţiul ...........(exemplu)
Personajul principal/personajele sunt caracterizate sumar insistându-se asupra
trăsăturilor negative, ironizându-le cu scopul corectării acestora. Din caracterizare directă
aflăm că........ exemplu.......). Caracterizarea indirectă, desprinsă din dialogul şi
comportamentul personajului reliefează trasaturile morale ale acestuia:( exemplu.......).
O altă caracteristică a schiţei este caracterul sau educativ. Morala acestei schiţe o
reprezintă faptul că.....................
Comicul de nume/situaţie/limbaj reprezitntă o altă însuşire a schiţei: exemplu.......).
Modurile de expunere sunt :naraţiunea care prezintă în ritm alert întâmplările
( exemplu.......), dialogul care dă o notă de dinamism acţiunii ( exemplu.......) şi descrierea
care caracterizează personajele ( exemplu.......).
În concluzie, pe baza argumentelor prezentate, putem afirma ca opera literară
“..............” de “.............” este o schiţă.

S-ar putea să vă placă și