Sunteți pe pagina 1din 1

Nume : Data :

Prenume : Clasa :

Test de evaluare la clasa a IX- a


-Hidrosfera-

I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. Hidrosfera este definită ca fiind învelişul de:
a. apă b. sol c. vieţuitoare d. piatră
2. Cea mai mare apă curgătoare se numeşte:
a. pârâu b. fluviu c. izvor d. râu
3. Oceanul cel mai mare ca suprafaţă este :
a. Indian b. Atlantic c. Arctic d. Pacific
4. Oceanul Arctic (Îngheţat) este aşezat lângă continentul:
a. Australia b. Africa c. Europa d. Antarctica
5. În cadrul hidrosferei Oceanul Planetar are o pondere de:
a. 71%; b. 97%; c. 29%; d. 3%.
5 X 4=20 puncte

II. Completaţi, pe foaia de test, spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. Datele hidrologice sunt adunate cu ajutorul ……….....................................................................


2. Cel mai întins ocean de pe glob este…………………………………………..............................
3. Valuri produse de cutremure,care fac numeroase victime,se numesc ...........................................
4. Buletinul hidrologic este prezentat zilnic la………………...........................................................
5. Dintre oceanele Terrei cel mai cald este……………………………………................................
5 X 4=20 puncte

III. Numiti 3 moduri de utilizare ale apei dulci si doua moduri de utilizare ale apei sarate de pe
glob.
20 puncte

IV. Enumeraţi elementele componente ale hidrosferei?


20 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.