Sunteți pe pagina 1din 1

Numele _____________________

Prenumele ________________________

Test de evaluare la geografie


Clasa a VII-a

I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Punctul extrem vestic al Asiei este:
a. Capul Baba b. Capul Celeuskin
c. Capul Dejnev d. Insula Roti
2. Cel mai înalt podiş din Asia este:
a. Podişul Dekkan b. Podişul de Loess
c. Podişul Siberiei Centrale d. Podişul Tibet
3. Dintre fluviile asiatice cel mai lung este:
a. Enisei b. Gange
c. Mekong d. Yang Ze(Chang Jyang)
4. Cel mai întins lac asiatic este:
a. Lacul Aral b. Lacul Baikal
c. Marea Caspică d. Marea Moartă
5. Cea mai mare parte a Peninsulei Arabia are o climă:
a. ecuatorială b. musonică
c. tropical-uscată d. subpolară
6. In Nordul Asiei predomina vegetatia de
a. stepa b. Tundra
c. paduri de foiase c. Paduri ecuatoriale
(30 puncte)
II.Asociati elementele din coloana A cu cele din coloana B
A B
1. Huang He a. C. Mesopotamiei
2. Ursul panda b. India
3. Rinocerul c. Oceanul Pacific
4. Arborele de cauciuc d. Savana
5. Tigru si Eufrat e. Inodnezia
6. Musoni f. Padurea musonica
(30 puncte)
III.Completati afirmatiile de mai jos:

. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:


Cea mai mare altitudine se întâlneşte în munţii ..1... Vârful lor cel mai înalt se numeşte ..2.., având 8872m. În
nordul lor este localizat podişul..3.., cel mai înalt din lume. Munţii din partea de vest a Asiei ce o separă de
Europa se numesc ..4.. În estul lor se găseşte cea mai întinsă câmpie din Asia ce poartă numele de Câmpia ..5.. .

Listă de termeni: Altai, Chomolungma, Chinei de Est, Himalaya, Ural, Iran, Siberiei de Vest, Tibet, Siberiei
Centrale, Tian Shan.

1-
2-
3-
4-
5-
(20 puncte)

*Se acorda 20 puncte din oficiu