Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a 9-a

Biosfera =caractere generale


1. Caracteristicile biosferei
a. Biosfera = Totalitatea vieţuitoarelor care trăiesc pe Pământ împreună
cu mediul lor de viață
b. Vegetația = totalitatea plantelor care cres în mod natural pe
Pământ(cca 500 000de specii)
c. Fauna = totalitatea speciilor de animale de pe pământ(cca 1.5 mil
specii)

2. Limitele biosferei – în atmosferă30km;


- în oceane-până la fundul lor
- în scoarța terestră – 3km

3. Factorii care influențează răspândirea organismelor


a. clima prin: lumină, temperatură, precipitaţii, vântul
b. hidrografici prin: salinitate, mișcare, presiune
c.relieful prin: altitudine, înclinarea pantelor, expunerea versanţilor
d. solul prin: loc de adăpost, hrana, mediu de viaţă
e.omul prin: despăduriri, deşertificări, distrugeri de spceii vegetali şi animale, creează medii etc.

4. Domeniile de viaţă ale biosferei = mediile de viaţă în care trăiesc plantele şi


animalele
a. Domeniul acvatic – cel mai bogat în viețuitoare
- Domeniul apelor oceanice
- Domeniul apelor continentale
- Viețuitoarele de aici se împart în funcție de modul de deplasare:
+ înnotatoare – pestii, balenele, meduzele,etc
+ plutesc purtate de curenti- planctonul: alge, crustacee
+ fixate pe fundul apei – coralii
b. Domeniul terestru
- Domeniul continental
- Domeniul subteran
- Organismele se împărt în funcție de marile domenii climatice(biomuri):
+ pădurea + savana + deșertul
+ tundra + pajiști/fânețe + stepa/sivostepa
c. Domeniul aerian

5. Zonele biogeografice
a. spaţii geografice cu caracteristici de climă, vegetaţie şi faună relativ comune.
b. se disting cinci zone biogeografice corespunzătoare zonelor climatice alcătuite din mai multe biomuri
 zona caldă
 zona temperată – două
 zona rece – două
 etajele de vegetaţie corespund etajelor climatice
b. fiecărei zone de climă îi corespunde un tip de vegetație iar fiecărui tip de vegetație îi
corespunde anumite animale și tipuri de sol