Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Profesor:
Obiectul: Geografie fizică
Clasa: a IX-a
Subiectul lecţiei: Universul şi Sistemul Solar

Motivaţia lecţiei: această lecţie este importantă deoarece analizează geneza, evoluţia şi
caracteristicile Universului în care trăim, structura Sistemului Solar şi caractisticile
corpurilor cosmice care îl formează;

Tipul lecţiei: Dobîndire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
A. cognitive: Pe parcursul acestei lecţii, elevii trebuie:
o Să caracterizeze Universul şi Calea Lactee
o Să caracterizeze Sistemul Solar, Soarele şi planetele Sistemului nostru solar
o Să definească noţiuni noi, precum: univers, galaxie, cometă. Asteroid, planetă,
satelit, Big-Bang etc.

B. procedurale: Pe parcursul acestei lecţii, elevii trebuie:


o Să structureze informaţii în scheme logice şi cronologice
o Să sintetizeze informaţiile în tabele

C. atitudinale: Pe parcursul acestei lecţii, elevii trebuie:


o Să lucreze ordonat
o Să efectueze o sarcină de lucru într-un timp dat

Resurse procedurale:
 observaţia
 „Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi”
 ciorchinele
 „Rezumaţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi”
 „Lanţul ideilor”
 conversaţia
 organizator grafic comparativ;

Resurse materiale: manual, enciclopedia „Stele şi Planete”, anexe.


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Obs.


crt. lecţiei
1. Moment Salutul Pregătirea manualelor şi caietelor observaţia Manuale,
organizatoric Notarea absenţelor caiete
3 min.
2. Evocarea - Scrieţi cuvântul „univers” în mijlocul unei - activitate individuală
cunoştinţelor foi şi timp de 1 min. Scrieţi toate cuvintele „Gândiţi –
anterioare care vă vin în minte legat de acest termen. Lucraţi în
6 min. Încercuiţi-le şi legaţi-le prin linii pentru a perechi –
evidenţia conexiunile care credeţi că există Comunicaţi”
între ele;
- prezentaţi colegului de bancă schema - activitate în perechi
realizată, discutaţi şi compuneţi o schemă
comună; ciorchinele
- scriu cuvântul „univers” pe tablă, solicit - activitate frontală: fiecare elev
fiecărei perechi să spună câte un cuvânt, idee realizează ciorchinele pe caiet
şi completez ciorchinele pe tablă;
3. Trecerea la - comunic titlul noii lecţii, îl scriu pe tablă şi - îşi notează titlul lecţiei în caiete
lecţia nouă prezint motivaţia pentru învăţare;
1 min.
4. - aveţi la dispoziţie 5 min. să citiţi Anexa 1 - activitate individuală: elevii
Dobândirea (Universul) şi pe baza acesteia, să completaţi desenează schema pe caiete şi apoi, Anexa 1
noilor fiecare următoarea schemă (desenez schema citesc Anexa 1.
cunoştinţe pe tablă): - completează schema individual,
Total: 35 min. apoi în perechi; „Rezumaţi –
cuprinde: ..................... Lucraţi în
caracteristici: .............. perechi –
Universul ............. Comunicaţi”
Universul- vârstă: ........................
10 min. formare: .....................

- timp de 2 min.comparaţi schema cu a


colegului de bancă şi elaboraţi o schemă
comună; Enciclopedia
- iau de la fiecare pereche câte o idee şi - activitate frontală: fiecare elev îşi „Stele şi
completez schema pe tablă; corectează schema de pe tablă; observaţia Planete” –
- prezint elevilor imagini despre Univers - analizează imaginile; pag. 30-31,
4-5, 28-29
- fiecare dintre elevi va spune , pe rând, câte „Lanţul
o idee despre Sistemul Solar, având grijă să - formulează, pe rând, câte o idee, ideilor”
nu se repete aceeaşi idee; cuvânt despre Sistemul Solar;
- ordonez ideile pe tablă;
- aveţi la dispoziţie 5 min. să citiţi Anexa 2 - activitate individuală: elevii Anexa 2
(Sistemul Solar) şi apoi, individual, cu desenează schema pe caiete şi apoi,
ajutorul informaţiilor de aici, să completaţi citesc Anexa 1. „Rezumaţi –
pe caiete schema următoare (desenez schema - completează schema individual, Lucraţi în
Sistemul pe tablă): apoi în perechi; perechi –
Solar- ..... Comunicaţi”
10 min. Structură internă
.....
Soare caracteristici fizice .......
vârstă .......
caracteristici chimice .........
Sistem pp.influenţă asupra Păm. ....
Solar
9 planete

alte corpuri cosmice

- timp de 2 min.comparaţi schema cu a


colegului de bancă şi elaboraţi o schemă
comună;
- activitate frontală: fiecare elev îşi
- iau de la fiecare pereche câte o idee şi
corectează schema de pe tablă;
completez schema pe tablă;
observaţia
- prezint elevilor o imagine cu structura
- analizează imaginea; Enciclopedie
internă a Soarelui;
pag. 27

- „Care sunt planetele Sistemului Solar în


- activ. individuală
ordinea depărtării faţă de Soare?”; ordonaţi-
le timp de 1 min pe o foaie;
conversaţia
- prezentaţi ordinea colegului şi decideţi
- activ.în perechi
asupra unui singur răspuns corect;
- scriu planetele Sistemului Solar în
- iau de la fiecare pereche câte un răspuns şi
Planetele ordinea depărtării faţă de Soare pe
ordonez planetele pe tablă;
Sistemului caiete;
Solar-
- „Spre deosebire de Pământ, unde distanţele
15 min. - observă şi compară distanţele între observaţia Enciclopedie
se exprimă în m şi km, în spaţiul cosmic
ele; pag.8-9
distanţele se exprimă prin unităţi mult mai
mari; schema aceasta (arăt schema din
enciclopedie) ne arată cât de departe sunt
planetele de Soare”;

- aveţi la dispoziţie 10 min. să citiţi Anexa 3 - desenează tabelul pe caiete şi apoi,


(Planetele Sistemului Solar) şi să citesc Anexa 3. organizator
completaţi în perechi tabelul următor grafic
(desenez tabelul pe tablă); - completează tabelul în perechi; comparativ
- identificaţi caracteristicile esenţiale ale
planetelor; completaţi semnul „+” pentru
caracteristicile existente şi semnul „- „ pentru
cele inexistente;
- iau de la fiecare pereche câteva idei şi - îşi corectează tabelul, individual, pe
completez tabelul pe tablă; caiete;

caldă rece mare mică solidă gazoasă viaţă sateliţi


Mercur + - - + + - - -
Venus + - - - + - - -
Terra - - - - + - + +
Marte - + - + + - - +
Jupiter - + + - - + - +
Saturn - + + - - + - +
Uranus - + + - - + - +
Neptun - + + - - + - +
Pluto - + - + - + - +
5. Fixarea - prezint elevilor imagini cu fiecare planetă; - analizează imaginile; observaţia Enciclopedie
cunoştinţelor pag.14-23
5 min.
6. Tema pentru - solicit elevilor să recitească lecţia şi să - ascultă, îşi notează în caiete;
acasă cunoască conţinutul pentru ora următoare;
Anexa 1. Universul

Universul reprezintă un concept foarte general, ce desemnează un ansamblu de materie şi


energie, răspândit într-un spaţiu considerat infinit, şi cuprinde totalitatea corpurilor cereşti cunoscute
până în prezent: stele, planete, galaxii, roiuri de galaxii, comete, asteroizi, praf cosmic etc.
Universul are câteva caracteristici:
- materia este răspândită neuniform, structurându-se ierarhic, de la particule elementare
la complexe de superroiuri de galaxii: Galaxia noastră se numeşte Calea Lactee;
- materia se supune unor legi fizice fundamentale, dintre care cea mai uşor de sesizat este
atracţia gravitaţională;
- fiecare componentă a Universului este influenţată sau influenţează, direct sau indirect
celelalte componente;
Teoria modernă cu privire la originea şi evoluţia Universului, a Sistemului Solar şi a
Pământului este cea a Big-Bang-ului sau a „Universului în expansiune”, conform căreia Universul
începe acum 14-15 miliarde de ani, printr-o mare explozie. Materia care alcătuia Universul era iniţial
concentrată sub formă de particule şi antiparticule într-un spaţiu de proporţii foarte reduse şi avea o
temperatură foarte mare. Se apreciază că „formarea Universului” a durat 3 minute, iar la 100 milioane
ani de la „marea explozie”, acesta era un amestec gazos difuz de hidrogen şi heliu, la temperaturi
foarte scăzute. Datorită atracţiei gravitaţionale, atomii formaţi s-au aglomerat în nori uriaşi, care, după
miliarde de ani, au evoluat în galaxii, iar în cadrul acestora, prin concentrarea materiei în diferite zone
au rezultat corpuri cosmice de diferite dimensiuni care au evoluat diferit. Observând mişcarea
galaxiilor, s-a constatat că ele se îndepărtează cu viteze tot mai mari, motiv pentru care se consideră că
Universul este în expansiune.

Anexa 2. Sistemul Solar

Sistemul Solar reprezintă un ansamblu cu aspectul unui disc, care cuprinde o stea centrală:
Soarele, în jurul căreia gravitează 9 planete cu sateliţii lor (60), asteroizi, meteoriţi, comete, praful
interplanetar.
Soarele este o stea de mărime mijlocie situată în centrul Sistemului Solar şi concentrează
99% din masa totală a acestuia. În vârstă de 4,6 miliarde ani, este o sferă de gaze incandescente
(majoritate Hidrogen şi Heliu). Soarele este compus dintr-o parte centrală (nucleu) şi din atmosfera
solară (formată din fotosferă, cromosferă şi coroană solară).
Soarele reprezintă sursa de energie indispensabilă existenţei vieţii pe Pământ. Acesta
primeşte o cantitate infimă (doar a doua miliarda parte din cantitatea de energie emisă de Soare).
Anexa 3. Planetele Sistemului Solar

În ordinea depărtării lor faţă de Soare, acestea sunt: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto. Planetele sunt de 2 tipuri: tellurice (solide, alcătuite predominant din
roci)- Mercur, Venus, Terra şi Marte, şi gazoase, gigantice, cu mulţi sateliţi- restul planetelor.

Mercur, cea mai apropiată de Soare, prezintă din această cauză temperaturi foarte mari.

Venus (Luceafărul) este cea mai fierbinte planetă (din cauza efectului de seră provocat de cantitatea
foarte mare de dioxid de carbon din atmosfera sa), dar şi cea mai strălucitoare planetă (atmosfera sa
reflectă 80% din radiaţia primită de la Soare).

Pământul (Terra, Planeta Albastră) este singura planetă pe care există viaţă; se află la o distanţă de
cca 150 milioane km de Soare, datorită acestui lucru nu este nici rece ca Pluto, dar nici fierbinte ca
Venus, ci are o temperatura medie de 10-15°, optimă vieţii.

Marte (Planeta Roşie) datorită conţinutului mare de Fier din suprafaţa sa, are un relief format din
vulcani stinşi (cel mai mare munte din Sistemul nostru solar: Muntele Olimp: 25 km înălţime)

Jupiter este mai mare decât toate celelalte planete la un loc, este o sferă de gaz formată din hidrogen
şi heliu. Unul dintre sateliţi, Io, are cel mai intens vulcanism din sistemul solar.

Saturn este o planetă mare, cu cel mai tipic sistem de inele. Dintre cei 17 sateliţi, Titan este considerat
cel mai mare satelit din sistemul solar.

Uranus are o atmosferă groasă, formată din metan, care determină culoarea albăstrie.

Neptun etse prima planetă descoperită prin calcule. Are în componenţa sa mult metan (culoare
albăstrie).

Pluto este cea mai mică şi mai rece planetă, deoarece este şi cea mai îndepărtată de Soare. Are un
singur satelit, Charon.

Planeta Distanţa medie Raza ecuatorială Nr.sateliţi


faţă de Soare în raport cu
(mil.km) Terra
Mercur 60 0,38 -
Venus 108 0,95 -
Terra 150 1,00 1
Marte 227 0,53 2
Jupiter 778 11,2 16
Saturn 1423 9,5 17
Uranus 2867 4,00 15
Neptun 4488 3,88 2
Pluto 5900 0,18 1