Sunteți pe pagina 1din 34

UNI VERSI TATEA DE MEDI CI N!

"I FARMACI E GR. T. POPA I A"I


FACULTATEA DE MEDI CI N# GENERAL#


DIAGNOSTIC "I TRATAMENT N CHISTUL
HIDATIC HEPATIC

REZUMATCOORDONATOR
PROF. DR. CRISTIAN DRAGOMIRDOCTORAND
DR. SERGIU BUSUIOCI A"I 2011
Obiectiv

Chistul hidatic hepatic este o parazitoz! produs! prin dezvoltarea tumoral!
chistica n organism a larvei de Taenia Echinococcus Granulosus. De"i este o
afec#iune cunoscut! "i studiat! de mul#i ani, ca o boal! beign!, totu"i prin
evolu#ia destul de complex! are o gravitate deosebit! deoarece chistul hidatic are
o influen#! nefavorabil! asupra ntregului organism prin ac#iunea toxico-alergica.
Chistul hidatic hepatic, o boala deosebit de polimorf!, r!mne n continuare la
fel de grava, datorit! frecven#ei complica#iilor.
Am analizat, n lucrarea de fa#!, 254 pacien#i, opera#i ntre anii 2004 "i
2010 n clinicile de Chirurgie ale Spitalului de Urgen#! Sf. Ioan "i Clinica I
Chirurgie a Spitalului Universitar Sf. Spiridon din Ia"i.
Obiectivul principal al acestei lucr!ri este de a analiza "i a stabili un
algoritm modern de diagnostic "i terapeutic al chistului hidatic hepatic, care sa
permita chirurgului alegerea celor mai adecvate c!i de abord "i gesturi
chirurgicale, cu cele mai mici riscuri pentru pacient "i cu o evolu#ie favorabila
rapida.
Tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic este nsa departe de a
fi bine codificat "i continu! sa fie subiectul a numeroase contradic#ii medicale.
Astfel numeroasele metode terapeutice chirurgicale cunoscute pna n prezent,
sunt aprobate sau dezaprobate de literatura de specialitate, fiind dificil de
apreciat valoarea unui procedeu operator care se dovede"te a fi eficient n
anumite statistici dar care genereaza complica#ii "i reinterven#ii n altele. Aceste
divergen#e apar n principal din polimorfismul structural "i evolutiv pe care l
dezvolt! chistul hepatic hidatic.

A. PARTEA GENERAL#

1. INTRODUCERE

Echinococoza la oameni este o zoonoz! cauzat! de forma larvar!
(metacestode) a viermilor la$i din genul echinococus, ce se g!sesc n intestinul
sub$ire al unor carnivore. La oameni, infec$ia este cauzat! de ingestia ou!lelor de
parazit de la animalele infectate.
Dintre numeroasele boli determinate la om de parazi$i, hidatidoza (boala
hidatic!, echinococoza sau chistul hidatic) face cu prec!dere parte din acelea
care au cele mai severe %i variate implica$ii att n patologie ct %i printre
problemele de s!n!tate public!.
Dup! cum se %tie, Romnia este o zon! endemic! a acestei boli. n ultimii ani s-a
observat o cre%tere a incidentei, ceea ce dovede%te c! respectarea normelor de
igien! sanitar! nu este riguroas!, precum %i cre%terea alarmant! a num!rului de
cini vagabonzi. Pe lng! o propor$ie de letalitate nc! crescut! (2 %) boala
impune o asisten$! medical! laborioas!, costisitoare %i mai ales de lung! durat!.
Intern!rile repetate se nso$esc de concedii medicale prelungite %i destul de
frecvent sunt minate de incapacitate temporar! sau definitiv! de munc!. Nu
trebuie apoi neglijat faptul c! boala love%te %i n copii %i determin! n regiunile
endemice cazuri de infantilism hidatic.

2. BOALA HIDATICA: ETIOPATOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE

2.1 ETIOPATOGENIE

Agentul etiologic al bolii, Taenia echinococcus, este un parazit mic, de 3-
5 mm, care din punct de vedere sistematic apar$ine genului Echinococcus, care
este ncadrat n clasa Cestoda, subclasa Cestoidea, supraordinul Eucestode,
ordinul Ciclofilide, familia Taeniidae, genul Echinococcus (Rudolphi, 1801).
Acest gen cuprinde patru specii diferite:
1. Echinococcus granulosus (Batsch, 1786);
2. Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863);
3. Echinococcus oligarthus (Diesing, 1863);
4. Echinococcus vogeli (Rausch, 1972).
Toate cele patru specii ale genului Echinococcus pot produce mboln!viri
la om, dar dou! dintre ele se disting prin importan$a deosebit! pe care o au n
patologie: E. granulosus, care determin! hidatidoza chistic! sau unilocular!, %i E.
multilocularis, responsabil de hidatidoza alveolar! sau multilocular!.
Sub forma s! adult!, parazitul Echinococcus granulosus tr!ie%te n
intestinul sub$ire al unor animale carnivore, care de$n rolul de gazde definitive
%i din care fac parte n primul rnd cinele, apoi pisica, lupul, %acalul %i vulpea.

2.2 EPIDEMIOLOGIE

E granulosus are o distribu$ie global, cu o prevalen$! maxim! n Eurasia
(n special bazinul Mediteranean - afectnd $!ri ca: Grecia, Italia, Spania,
Romnia, Federa$ia Rus! %i $!rile limitrofe, %i China), n nordul %i estul Africii,
Australia %i America de Sud.
n Romnia, inciden$a maxim! este n Dobrogea Ardeal %i regiunile
muntoase, cu o medie na$ional! de 5,6/100000 de locuitori.

3. ANATOMIA CHIRURGICAL# A FICATULUI
Ficatul, fiind considerat o gland! anex! a tubului digestiv, a fost mp!r#it
n lobi "i lobuli, ns! necesit!#ile chirurgiei hepatice au impus reconsiderarea
organiz!rii clasice a ficatului, aceasta efectundu-se n dou! moduri: orizontal!
"i vertical!.
Anatomia segmentara (func#ionala) a ficatului este definita prin distributia
%i rela#iile ntre cele trei vene hepatice %i cei patru pediculi glissonieni care se
intrepatrund alternativ.
Segmentarea orizontal! este condi#ionat! de distribu#ia triadei portale.
Ficatul este mpar#it n 2 jum!t!#i asimetrice: dreapt! "i stng!.
Ficatul prezint! opt portiuni independente numite segmente. Fiecare din
cele 4 sectoare este mp!r#it n cte 2 segmente:
! sectorul paramedian stng: lobul stng clasic al ficatului, alc!tuit
din 2 segmente: segmentul III (anterior) "i segmentul II (posterior);
! sectorul paramedian stng: cuprinde lobul p!trat "i lobul caudal al lui
Spiegel; prezint! 2 segmente: anterior IV "i posterior I;
! sectorul paramedian drept "i superior por#iunea cuprins! ntre
scizura principal! "i cea dreapt!; este divizat n dou! segmente: segmentul V
(anterior) "i segmentul VIII (posterior);
! sectorul lateral drept "i inferior: cuprinde 2 segmente: VI (anterior) "i
VII (posterior).

4. DIAGNOSTICUL CLINIC

Manifest!rile clinice ale chistului hidatic necomplict sunt, n general,
minime, de aceea diagnosticul precoce al afec$iunii este aproape imposibil, el
devenind simptomatic numai pe m!sura apari$iei complica$iilor care intervn n
apari$ia sa. n acest context se disting doua faze clinice:
! Faza asimptomatic! sau cu simptomatologie nespecifica manifesta
prin o eventual!
! Faza pretumoral!, prezentnd semne ale lui Dieulafoy, n care
diagnosticul clinic poate fi sugerat de un sindrom alergic minor, intermitent,
asociat cu semne de suferin$! biliar! de tip diskinetic (dispepsie nespecific!,
gre$uri, v!rs!turi biliare, diaree) prezent! dup! unele statistici n 80 % din cazuri.
! Faza tumoral! (perioada de stare) care intervine dup! o evolu$ie
ndelungat! a bolii, devine evident! rareori nainte de 2-3 ani (dup! 6 luni
diametrul chistului este de 2 cm). n general tumoarea devine eviden$iabil! dup!
10-15 ani de dezvoltare.

5. DIAGNOSTICUL DE LABORATOR

Diagnosticul hidatidozei, n mod analog cu al altor boli parazitare,
comport! n general dou! mari etape obligatorii care cuprind:
1) o etap! de orientare, c!reia trebuie s! i ad!ug!m %i examenele
paraclinice
2) o etap! biologic! n care trebuie s! separ!m:
! examene nespecifice de orientare;
! examene de probabilitate;
! examene de certitudine.

Aceste dou! mari etape nu pot fi separate n diagnosticul hiadatidozei, c!ci este
imposibil s! stabilim un diagnostic de certitudine f!r! a avea informa$ii clinice,
epidemiologice, paraclinice, completate cu investiga$ii de laborator.
6. DIAGNOSTICUL IMAGISTIC

Mult! vreme, diagnosticul de laborator %i probele biologice erau socotite
singurele metode de investiga$ie paraclinic!. n ultimul timp, metodele de
investiga$ie moderne %i-au c%tigat un loc binemeritat n panoplia mijloacelor de
diagnostic ale chistului hidatic. Cele mai folosite metode sunt:


Fig. 1. Chist de dimesiune medie/mare (10,5/7,7 cm)
6.1 EXAMENUL RADIOGRAFIC
Examenul radigrafic simplu apare util %i concludent n cazul unor semne
directe n hidatidele cu contrast natural (pl!mn, os, mu%chi, chisturile
calcificate, cele cu con$inut hidroaeric sau chisturile fe$ei diafragmatice a
ficatului). Alteori, imagini de calcific!ri semilunare sau circulare n aria ficatului
traduc fidel prezen$a chisturilor par$ial calcificate. Un alt semn important l
reprezint! ridicarea cupolei diafragmatice, provocat! de dezvoltarea chisturilor
convexit!$ii hepatice.
6.2 ECOGRAFIA
Ecografia reprezint! o schimbare major! n diagnosticul hidatidozei
hepatice. Ast!zi este folosit! curent, fiind o metod! simpl!, neinvaziv!, foarte
exact!, pu$in costisitoare %i repetitiv!. Ea are valoare diagnostic! n aproape
89% din cazuri. n prezent ecografia este prima metoda imagistic! de diagnostic
a chistului hidatic hepatic la un suspect %i singura metod! de screening a
popula$iei cu risc de chist hidatic sau recidiv!.
Gharbi (1981) "i apoi WHO-IWGE (2001) au mp!r#it imaginile chi"tilor
n 5 grupe ecografice.
6.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZAT&
Tomografia computerizat! (T.C.) %i tomodensitometria sunt metode
recente, foarte utile. T.C. are avantajul inspect!rii oric!rui organ (pl!mnul nu
poate fi explorat ecografic), detect!rii chisturilor mici localizate extrahepatic,
localiz!rii precise a chisturilor, %i cteodat!, diferen$ierii chisturilor prazitare de
cele neparazitare. M!surarea densit!$ii chistului este un instrument adi$ional n
diferen$ierea chisturilor parazitare de celelalte %i n urm!rirea postchemoterapie.
n caz de chist hidatic hepatic complicat, la T.C. se eviden$iaz! semne
caracteristice de ascensiune, de comprimare a c!ilor biliare, de compresiune pe
vena port! %i vena cav!, prezen$a unui exudat pleuretic. Rezultatele ob$inute prin
T.C. sunt foarte valide (90-95% acurate$e). Cu toate acestea, este o metod! mai
rar folosit!, datorit! costurilor relativ ridicate %i concuren$ei cu metoda
ecografic!.
Dintre celelalte metode de investigare imagistic!, RMN-ul d! imagini de
mare acurate$e, permite diferen$ierea chisturilor vii de cele moarte, dar este
costisitoare %i nu ofer! avantaje majore care s! o impun! n explorarea imagistic!
a chistului hidatic hepatic, iar colangiopancreatografia prin rezonan$! magnetic!
(MRCP), este o medod! de vrf n diagnosticul icterului mecanic, prezentnd
avantaje chiar %i fa$! de ERCP, prin faptul c! e neinvaziv!, lipsit! de complica$ii
%i nu necesit! substan$! de contrast. Aceste metode nu au intrat n practica
curent! pentru investigarea CHH.
7. TERAPEUTICA CHISTULUI HIDATIC HEPATIC

Boala este polimorf! prin faptul c! medicul ajunge s! opereze ntr-un
anumit stadiu "i este complex! prin diversitatea extrem! a localiz!rilor n
grosimea parenchimului hepatic sau n diversii lobi. Repercusiunile vasculo-
biliare "i parenchimatoase ale chistului, r!sunetul asupra c!ilor biliare
extrahepatice, asupra marilor vase "i asupra organelor vecine difer! mult dup!
topografia "i faza evolu#iv!.
Cavitatea posthidatic!, punct de plecare al tuturor complica#iilor post-operatorii,
constituie problema cheie a chirurgiei chistului hidatic hepatic. Tehnica adoptat! trebuie
s! vizeze n primul rnd impiedicarea persistentei ei. Aceasta se produce n urma
complica#iilor reten#ionale secundare refluxului bilio-hematic din interior "i ineficien#ei
evacu!rii lui.
n scopul trat!rii cavit!#ii reziduale au fost elaborate numeroase tehnici
chirurgicale, care se pot grupa n dou! mari categorii: metode conservatoare, care las! pe
loc perichistul dup! extragerea parazitului "i metode radicale, care au ca obiectiv
principal nl!tuarea, mpreun! cu parazitul, a #esutului fibros creat n ficat de dezvoltarea
acestuia. Se consider! c! indica$ie chirurgical! au C.H.H. complicate sau nu, dac! sunt
corticalizate %i pacientii au o stare general! acceptabil!, fiind capabili sa suporte
interven$ia chirurgical!. Chisturile mici sub 4 cm localizate profund n parenchimul
hepatic, pot fi tratate medicamentos %i monitorizate (operate, aceste chisturi mici pun
probleme dificile de identificare %i abord, care pot fi ns! dep!%ite cu ajutorul ecografiei
intraoperatorii). Chisturile calcificate, asimptomatice, pot fi $inute sub supraveghere, far!
tratament, mai ales dac! examenul CT confirm! moartea parazitului.
n ultimii ani "i-au f!cut din ce n ce mai mult loc n arsenalul terapeutic abordul
celioscopic al CHH metodele minim invazive (PAIR, REvac, radiofrecven#a), cu
rezultate promi#!toare, pentru cazuri atent selectate.

B. PARTEA PERSONAL#
1. DATE GENERALE
n aceast! lucrare am f!cut un studiu retrospectiv n care am analizat 254 pacien#i,
opera#i ntre anii 2004 "i 2010 n clinicile de Chirurgie ale Spitalului de Urgen#! Sf.
Ioan "i Clinica I Chirurgie a Spitalului Universitar Sf. Spiridon din Ia"i.
Au fost inclu"i n lotul de studiu pacien#ii adul#i (peste 18 ani), care prezentau
chist hidatic cu localizare strict hepatica. Cei cu localizari multiple (multiorgan) sau cu
localiz!ri extrahepatice nu au fost inclu"i n lot.
La ace%ti pacien$i s-au evaluat: vrsta, sexul, motivele intern!rii, antecedentele
personale patologice, datele imagistice, tehnica chirurgical! folosit!, complica$iile
preoperatorii (comunicari bilio-chistice sau ruptur! intraperitoneal!, morbiditatea, durata
spitaliz!rii, recuren$a bolii %i mortalitatea.

Fig. 2. Reparti$ia pacien$ilor opera$i n Clinicile Chirurgie I %i Urgente n
perioada 2004-2007
"#$%&'%
)*+# +
,
-,
.,
/,
.,,0
.,,1
.,,2
.,,3
.,,4
.,,5
.,-,
-,
-0
-2
2
3
--
-1
./
.-
.2
.4
.-
.0
..
"#$%&'%
)*+# +
Pentru a nu influen#a rezultatele studiului am preferat s! consider pacien#ii
proveni#i din cele dou! clinici ca un grup comun de studiu, astfel nct rezultate nu vor fi
prezentate n functie de clinica unde au fost operati.
n lotul studiat au fost 137 femei (reprezentnd 54% din cazuri) "i un
numar de 117 barba#i (46% dintre cazuri) din totalul de 254 de pacien#i,
SEX FEMININ MASCULIN TOTAL
NUMAR
CAZURI
137 117 254
PROCENT 54% 46% 100%
Tabel nr. 1 Distributia grupului de studiu n functie de sexe

Fig. 3. Reparti#ia pe grupuri de vrst! a lotului de studiu
Se poate remarca cu u"urin#! din graficul de mai sus c! n grupele de vrst! 41-50
ani pn! la 61-70 ani, distribu#ia pacien#ilor este aproape egal!, reprezentnd ntre
16.14% "i 18.4% din cazuri. Cele mai pu#ine cazuri s-au nregistrat la extremele lotului "i
anume ntre 18 "i 30 ani "i n grupa 71-83 ani (35 "i respectiv 29 pacien#i 31.7% "i
11.8%).
2. DIAGNOSTIC CLINIC
Cnd s-au studiat motivele pentru care pacien#ii s-au prezentat la medic, s-
a putut remarca c! durerea ap!rut! n hipocondrul drept a fost cea mai ntlnit!
simptomatologie, de"i au fost numero"i pacien#i care prezentau n acela"i timp
icter sau sindrom dispeptic.
,
-,
.,
/,
0,
1,
2,
-4!/,
678
/-!0,
678
0-!1,
678
1-!2,
678
2-!3,
678
3-!4/
678
/1
13
0-
02 02
.5
!"#$%&'&'$ #" )%*#" +" ,$%-&$
Fig. 4. Reparti#ia nr de cazuri n func#ie de simptomatologia la intenare

3. INVESTGA$II IMAGISTICE %I DE LABORATOR
n studiul de fa#! s-au efectuat bila# biologic complet (hemoleucograma, probe
func#ionale hepatice "i renale, grup sanguin) "i control echografic la to#i pacien#ii opera#i
ar!tnd o senzitivitate de 96.3%. CT a fost a doua metoda de investigare imagistic! n
ordinea frecven#ei utiliz!rii (n = 148, 46%), cu senzitivitate de 96.5%.
Cholangiografia RMN nu a fost utilizat! de rutin!, f!cndu-se la doar 24 pacien#i
(9.9%). Indica#iile pentru cholangiografia RMN au fost prezen#a icterului n timpul
examin!rii clinice, evaluarea bilirubinei serice "i fosfatazei alcaline, "i alte ictere
obstructive. Acest! examinare a demonstrat o senzitivitate de 98%.

Fig. 5. Representarea grafic! a cazurilor cu eozinofilie
.//
00
/.1
23
/1 4/
05
,9
-,9
.,9
/,9
0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
-,,9
Numar de
cazuri
039
1,9
/9
678'97:';'"
:;<=>8?>
&?>@6A
+7B=>8?>
Testul statistic t Student aplicat variabilei eozinofilie, n func$ie de metoda
chirurgical! folosit! (considernd doar metoda clasic! %i cea laparoscopic!), ne indic!
diferen$e semniflcative ntre medii dup! metoda chirurgical! folosit! (t=3,909; p=0,043).
Cu toate acestea, faptul c! nivelul de semnifica$ie din acest caz (0,043) este foarte
apropiat de nivelul de referin#! (0,05), aceste diferen$e pot fi %i aleatoare, datorate
num!rului mai mic de bolnavi opera$i laparoscopic comparativ cu lotul operat prin
metoda clasic!.
O alt! analiz! biologic! utilizat! la to#i pacien#ii a fost dozarea bilirubinei n
preoperator. Aceasta s-a facut la to#i pacien#ii imediat dup! internare.
BILIRUBINA TOTAL& NUMAR DE CAZURI PROCENTAJ
NORMAL 211 93.1%
PESTE NORMAL 43 16.9%
TOTAL 254 100%

Tabel nr. 2. Reparti#ia gupului de studiu n func#ie de valorea bilirubinei

Dac! ncercam s! repartiz!m pe segmente hepatice pacien#ii n func#ie de
dimensiunile chi"tilor, remarc!m o distrubu#ie relativ uniform!, f!r! semnifica#ie
statistic! (p=0.734)
!"#$%&"'%$ )*"+,"
-$.#$%, *$/0,")
1 2 )# 2 34 )# 5 4 )#
6 3 66 " #" $#
666 % ## $&
67 & %' $(
7 # $) $*
76 ( #% '
766 3 7666 " #) $%

Tabel nr 3 Distribu#ia chi"tilor per segment hepatic
Remarc!m ca n segmental VI s-au gasit cei mai pu#ini chi"ti de mari
dimensiuni, n celelalte segmente, ace"tia avnd distrubu#ie aproape egal!.
Deasemeni n segmental IV au fost decelate cele mai multe cazuri cu chi"ti de
dimensiuni medii.
4.NUM#RUL %I LOCALIZAREA CHISTILOR N FICAT

4.1 NUM&RUL CHI'TILOR
n ce priveste num!rul de chisti per pacient, situatia lotului studiat ne
arat! o predominenta clara a chistilor unici (209 cazuri) fa#! de 45 cazuri de
chisti multipli (18%). Dintre chistii multipli, majoritatea s-au gasit n lobul drept
hepatic (25 cazuri), urmati ce lobul stng hepatic (13 cazuri), iar bilateral s-au
decelat 7 cazuri.
Num!r cazuri Procentaj
Chisti unici 209 82%
Chisti multipli 45 18%
Tabel nr. 4 Reparti#ia n func#ie de multiplicitatea chistilor

4.2 LOCALIZARE
Explorarea imagistic! ne ajut! s! alegem calea de acces optim!, prin
aprecierea pozi#iei, volumului, structurii interne a chistului, stadiul evolutiv "i
prezen#a eventual! a complica#iilor. Acelea"i explorari ne pot indica de asemeni
"i natura acestor complica#ii, facnd totodata parte din arsenalul trapeutic
mpotriva bolii hidatice.


Fig. 6. Reparti#ia cazurilor n functie de segmentele ficatului


,
.,
0,
2,
4,
-,,
-.,
-0,
-2,
+!++ +++ +C C C+ C++!C+++
00
0,
05
/4
.3
-04
<*=>% +" #$?'"9!'@-")="9& A"#$&'?

5. TIPURI DE ABORD CHIRURGICAL
n ceea ce prive"te tehnica chirurgical! folosit!, n 215 dintre cazuri abordul a fost
clasic prin laparotomie, celioscopia a fost folosit! n cura a 26 pacien#i cu CHH,
nregistrndu-se deasemeni "i 12 cazuri de conversie. ntr-un singur caz s-a folosit
drenajul percutan.

Fig. 7. Distribu#ia pe ani a tipurilor de tehnic! utilizate
Se poate observa cu u"urint! din graficul de mai sus, tendinta exponen#ial! de
utilizare a tehnicilor laparoscopice. Pe de alt! parte se remarc! "i stagnarea n utilizarea
tehnicilor minim invazive. Acest fenomen vine n contrast cu tendinta, la scara globala,
unde aceste tehnici au o utilizare din ce n ce mai extins!.
6. EVALUAREA CHISTULUI HIDATIC COMPLICAT

Pe perioada studiului efectuat n Clinicile de Chirurgie de la Spitalele Sf.
Ioan "i Sf. Spiridon, la cei 254 pacien#i admi"i n studiu, am evaluat
deasemeni "i complica#iile asociate bolii hidatice.
Am mp!r#it lotul de studiu n trei grupuri n func#ie de tipul de
complica#ii prezentate. Astfel n aceast! perioad! 12 pacien"i au prezentat
perfora&ie intraperitoneal' a CHH (grupul I), iar al#i 43 pacien"i au fost
diagnostica#i cu complica&ii biliare, ace"tia constitiund grupul II "i n grupul III
au fost introdu"i pacien#ii cu chist hidatic necomplicat (199 cazuri).

!
#
$!
$#
%!
%#
&!
%!!'
%!!(
%!!)
%!$!
*+,+-./.012
3.241.56.,12
3.782-511
9-27+: 01710
178+;18
Grup de studiu
(complica&ii)
Num'r pacien&i
Grup I 12
Grup II 43
Grup III 199
Tabel nr. 6 Reparti#ia pe grupuri de studiu n func#ie de complica#ii
Cea mai frecvent! complica#ie a fost ruptura chistului, n c!ile biliare sau
intraperitoneal, urmat! de reac#ie anafilactic! "i icter. Rac#ia anafilactic! a fost raportat!
n 1% pn! la 18% din cazurile cu ruptur! intraperitoneal!, acestea avnd un puternic
poten#ial letal.
Icterul este cel mai important semn al rupturii intrabiliare, acesta variind de la 7%
pn! la 35% din cazuri. n prezen#a complica#iile trebuie luat n considera#ie de urgen#!
un gest chirurgical.
Procentajele de rupturi intrabiliare sau de perfora#ii peritoneale raportate la
cazurile necomplicate au fost de 21 "i respectiv 6%.

Fig. 8. Repartizarea grupurilor de studiu n fuc#ie de pozi#ie
Vrsta medie (+devia#ia standard) a pacien#ilor cu perfora#ie "i ruptur!
intrabiliar! a fost de 36.32 11.86 "i respectiv 50.26 13.88. Aceasta a fost
statistic diferit! fa#! de celelalte grupuri (p=0.001).
O treime dintre cei 254 pacien#i opera#i pentru CHH, au prezentat
complica#ii. Cnd am comparat vrsta, n func#ie de apari#ia complica#iilor
, ., 0, 2, 4, -,, -., -0,
B*#"%:'?'$;
C%7D*9+
/1
.
.E
/F
/..
55
G%*# HHH
G%*# HH
G%*# H
chistului hidatic, acest! variabil! s-a dovedit a fi un factor important n grupul cu
perfora#ie intraperitoneal! a chistului (p=0.001).
Trauma este cel mai frecvent factor etiologic ce produce perforarea
chistului. n chi"tii situa#i superficial "i la cei de mari dimensiuni, lipsa #esutului
hepatic mprejurul chistului pentru a-l proteja mpotriva eventualelor traume,
poate fi una dintre explica#iile pentru care ace"tia se rup mai u"or.
Pe lng! vrst!, diametrul chistului "i pozi#ia acestuia (superficial sau
profund), sunt de asemeni factori semnificativi din punct de vedere statistic
(p=0.001, respectiv 0.017).

7. TRATAMENT CHIRURGICAL
Obiectivul major n tratarea bolii hidatice este inactivarea "i ndep!rtarea
parazitului. Inactivarea se obtine prin injectarea n interiorul chistului a unei substan$e
scolicide iar pentru evacuarea parazitului au fost inventate mai multe sulu#iii terapeutice.
n studiul realizat, un procent covr"itor dintre cazuri au fost inactivate prin
utilizarea de ser hiperton. De fapt, doar 5 cazuri dintre cele 254 analizate n studiul de
fa#!, reprezentnd 1.96% dintre cazuri.


Fig. 9. Procentaj cazuri inactivate cu ser hiperton

7.1 TEHNICI CHIRURGICALE FOLOSITE
R!mne dintotdeauna aceea"i controvers! "i anume dac! s! tent!m
tratamentul conservator (n ciuda criticilor privind rata destul de mare de
54D,.9
-D549
C%7?"9&$I ?A'-&*%' '9$?&',$&" ?* -"% A'#"%&79
:=> E8<=>F?7
GAF= @=F?H=
recidive "i morbiditatea postoperatorie ridicat!) sau s! opt!m per primam
pentru chirurgie.
Din cei 254 pacien#i inclu"i n studiu, un num!r de 215 au fost opera#i prin
laparotomie ca prim! inten#ie, 27 coelioscopic, iar la un num!r de 12 pacien#i a
fost tentat! celioscopia, ca pe urm! s! fie preferat! conversia la tehnicile clasice.
Un singur pacient a fost tratat prin punc#ie percutan!.

Fig. 10. Operculectomie nceput! cu ajutorul cro"etului electric

La to#i pacien#ii ce au prezentat complica#ii ale CHH, s-a utilizat tehnici
open. Au fost folosite tehnici ca: perichistectomia par#ial! (PP) cu capitonal,
PP cu omentoplastie, PP cu drenaj sau rezec#ii hepatice.
Cea mai frecvent aleas! metod! pentru cura chirurgical! a pacien#ilor cu CHH a
fost PP cu drenaj, indiferent de grupul din care au facut parte cazurile respective.
n ordine descresc!toare au mai fost folosite urm!toarele procedee chirurgicale:
perichistectomia, cu un total de 26 pacien#i din cele trei grupuri, PP cu omentoplstie, iar
hepatectomia "i PP cu capitonaj au fost utilizate cu aproximativ aceeasi frecven#!.

Fig. 11. Proceduri chirurgicale utilizate
Rezec#ia hepatic! a fost utilizat! ca procedur! terapeutic! n cura chistului hidatic
hepatic n 14 cazuri. Dintre acestea cele mai numeroase au fost din grupul pacien#ilor f!r!
complica#ii ale chistului "i anume 10 pacien#i (reprezentnd 5,26%). din celelalte dou!
grupuri de studiu, au fost opera#i optndu-se pentru aceast! metoda 3 pacien#i (8,1% din
pacien#i) din grupul celor cu comunicare cu arborele biliar "i unul care prezenta ruptura
chistului n cavitatea peritoneal!.
Proceduri chirurgicale
adi#ionale
Grup I Grup II Grup III
Colecistectomie "i drenaj
pe tub Kehr
2 29 6
Colecistectomie "i ERCP
+sfincterotomie
1 5 2
Colecistectomie 5 9 53
Explorare c!i biliare
(Fogarty/Dormia)
2 12 6
Coledoco-duodeno
anastomoz!
0 3 0
Tabel nr 7 Num!r cazuri la care s-a asociat o procedura chirugical!
complementar!
, ., 0, 2, 4, -,, -., -0,
CC J' +%"9$I
CC J' 7="9&7#;$-&'"
CC J' ?$#'&79$I
C"%'?A'-&"?&7='"
!"8"?!'" A"#$&'?>
0
-
-
.
-
..
.
0
2
/
-/4
-1
5
-4
-,
$>;< +++
$>;< ++
$>;< +

Dintre pacien#ii cu chist fisurat n cavitatea peritoneal!, doar la un num!r
foarte limitat din cazuri a fost nevoie sa se recurga la proceduri adi#ionale, "i
anume 2 pacien#i au avut drenaj pe tub Kehr dup! coledocotomei prealabil!, iar
la un singur pacient s-a asociat "i sfincterotomie.
Pentru pacien#ii din grupul II (fistul! biliar!) situa#ia este diferit!. 67.4%
dintre pacien#i (29 cazuri) au suferit o colecistectomie urmat! de drenaj pe tub
Kehr "i 10.2% (5 pacien#i) au avut nevoie de ERCP "i sfincterotomie.
La cei din grupul III, situa#ia este asem!n!toare cu cei din grupul I, "i
anume, din cei 199 pacien#i cuprin"i n grupul f!r! complica#ii, 6 au avut drenaj
pe Kehr asociat "i 2 sfincterotomie dup! ERCP.
Acesta situa#ie este semnificativa statistic (p<0.005) "i demonstraz! c!
drenajul de decompresiune este utilizat mult mai frecvent n cazurile de
complica#ii biliare n raport cu celelalte tipuri de complica#ii ale chistului
hidatic.
n toate cazurile de ruptur! intrabiliar! s-au efectuat colecistectomie "i explorare a
arborelui biliar. Resturi de chist "i vezicule fiice au fost evacuate din c!ile biliare, pentru
aceasta utilizndu-se sonde Dormia sau catetere Fogarty n 12 cazuri (27.6%). Drenajul
pe tub Kehr a fost utilizat la 29 (67,4%) dintre pacien#i, coledoco-duodeno anastomoza a
fost realizat! la 3 pacien#i (6.3%).

Intetrven&ii
chirurgicale
associate
Num'r pacien&icu
complica&ii biliare
Procentaj
Colecistectomie 43 100%
Explorate cai biliare
(Dormia/Fogarty)
12 27,6%
Drenaj Kehr 29 67,4%
Coledoco-duodeno
anastomoz!
3 6,3%

Tabel nr 8 Interven#ii chirurgicale asociate pacien#ilor cu fistule biliareFig. 12. Imagine intraoperatorie dup! deschiderea chistului se observ!
veziculele fiice ce trebuie aspirate sau evacuate cu o lingur!8. TRATAMENTUL MEDICAL

nc! din 1993, recomand!rile pentru tratamentul medicamentos al hidatidozei
const! n administrarea a 10 mg/kg corp/zi, ncepnd imediat postoperator "i continund
pemtru 3 luni f!ra ntrerupere.
Pn! la aceast! dat! recomand!rile de administrare erau de trei luni cu
administrare continua timp de 20 de zile urmate de o pauz! de 10 zile f!r! administrare.
n ultimii ani ins!, administrarea medicamentului se face conform schimei expuse mai
sus, cu control lunar al probelor func#ionale hepatice "i, de asemenea, o hemoleucogram!.
n studiul de fa#!, la schema de tratament recomandat! de WHO-IWGE n
postoperator, to#i pacien#ii grupului au primit aceea"i doz! zilnic! (de 10 mg/kg corp)
timp de o saptamna nainte de opera#ie.
Aceast! atitudine preoperatorie a fost utulizat! de chirurgii romni n scopul de a
preveni o eventual! hidatidoz! secundar! prin contaminare intraoperatorie.

9. COMPLICA$II

Eficien#a procedurilor chirurgicale n cur!$area materialului hidatic din arborele
biliar r!mn controversate. Unii autori prefera drenajul cu tub n T, n schimb, al#ii au
raportat c! choledochoduodenostomy larg! scade morbiditatea %i mortalitatea. n studiul
nostru, ratele de complica#ie la pacien$ii cu anastomoz! bilioenterica %i tub Kehr au fost
21% %i 27%, respectiv.
Cele mai frecvente complicatii chirurgicale au fost infectarea pl!gilor %i fistule
biliare. Fistule biliare externe au fost dezvoltate la 15 (5,9%) pacien$i. Procedurile
endoscopice au fost folosite nu numai n scopuri de diagnostic, ci de asemenea "i pentru
tratament.

Fig. 13. Num!rul de pacien#i ce au prezentat complica#ii chirurgicale
Cele mai multe complicatii chirurgicale au fost infectarea pl!gilor (n = 21) %i
fistule biliare (n = 12), diferen$a dintre grupuri a fost semnificativ! (P = 0,001). Cauza
cea mai frecvent! de infectare ale pl!gilor, n grupul perforare peritoneala au fost
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
-,
0
.
,
.
/
,
3
4
-
.
1
-
-,
. .
/
4
/
$>;< +
$>;< ++
$>;< +++
leziunile asociate, care au fost observate la 10 pacien$i. Au fost perfora$ii ale intestinului
sub$ire %i colonului n cinci cazuri, n plus, leziuni pancreatice, splenice, %i renale au fost
nregistrate la cte un singur pacient.
La al#i doi pacien$i a fost nregistrat apari#ia unui hematom retroperitoneal. 43
dintre pacien$ii nu au prezentat fistule biliare externe dup! drenajul cu tub Kehr %i
deasemenea la niciunul din cei cu anastomoza biliodigestive sau sphincteroplastie, din
grupul de ruptur! intrabiliar!.
Tuburile Kehr au fost eliminate dup! cholangiografie de control, care a fost f!cut!
dup! o perioad! medie de 12 zile postoperator. n cazul n care fistula nu s-a nchis dup!
tratamentul conservator, a fost efectuat! sfincterotomie endoscopic! dup! o perioad!
medie de 19 zile. Au fost 5 cazuri n care resturi de chist si vezicule fiice s-au reg!sit la
nivelul canalului biliar distal %i n 4 cazuri pacien#ii au prezentat stenoz! papilar!.

10. RECIDIVA

Recuren#ele au survenit n 14 cazuri din grupul f!r! perfora#ie (3,8%). n
compara$ie cu ratele raportate n literature de specialitate, frecven#a de reapari$ie n acest
studiu este sc!zut!. Cauza de acestui lucru poate fi utilizarea de rutin! a albendazolului
pentru 3 luni postoperator. Ratele de recuren$! nu au fost semnificativ mai mari n grupul
cu perforare peritoneal! sau n cazurile de ruptur! intrabiliar!, n comparatie cu cazurile
noncomplicate (p = 0.132). Recidivele bolii hidatice sunt de obicei din cauza eliminarii
necorespunz!toare a con$inutului chistic, scurgeri de lichid chistic intraoperator, chisturi
nedetectate, leziuni satelite sau reinfest!rii.


Fig. 14. Num!rul de recuren#e per grup de studiu

De remarcat, lucru oarecum de a"teptat c! procentajul cel mai mare de recidiv! a
bolii s-a nregistrat n gupul I cazuri care au prezentat fisur! intraperitoneal!. Aceasta s-
a nregistrat la 3 cazuri, reprezentnd 25% din cazuistica grupului.
Pacien#ii readmi"i n studiul de fa#!, din cauza bolii recurente au revenit, n
general, dup! o lung! perioad! de timp %i cea mai mare parte au fost din zonele rurale. O
alt! constatare clinic! ce sugereaz! reinfestare este prezen$a de CHH cu acela%i sediu.
Acesta situa#ie a fost remarcat! la 4 din 14 cazurile recurente.

11. DURATA DE SPITALIZARE

Analiza zilelor de spitalizare ne-a aratat c! la nivelul ntrgului lot de
pacien#i, 73% dintre pacien#i au avut peste 19 zile de internare, 48% au avut
peste 25 zile de internare %i un sfert au avut peste 30 zile de internare - timpul de
internare fiind a%adar destul de ridicat.
Timpul de internare post-operatoriu este de asemenea ridicat: trei sferturi
dintre pacienti au fost internati post-operator mai mult de 10 zile, jum!tate dintre
ei - mai mult de 19 zile %i 25% - mai mult de 24 zile.
Cu toate acestea, numai 5% dintre pacienti au fost spitaliza$i peste 40 de
zile, dintre care 31 zile post-operator.
, 1, -,, -1, .,,
$
>
;
<

+

$
>
;
<

+
+

$
>
;
<

+
+
+

5
/3
-41
/
2
-0
&;@I> J6K;>8
#=J;>=7L=
Jum!tate dintre femei au fost internate peste 19 zile, dintre care post-
operatoriu 17 zile. %i 53% dintre b!rba$i au fost internati mai mult de 29 de zile,
dintre care post-operator 21 de zile.
25% dintre femei au fost internate mai mult de 30 de zile, la b!rba$i durata
fiind putin mai lung! (36 de zile) - dintre care post-operator 26.4 zile (femei) %i
28.5 zile (b!rba$i). Nu s-a decelat o diferen#! semnificativ statistic ntre timpul
de spitalizare "i reparti#ia pe sexe a pacien#ilor (p=0.648).
n ceea ce prive%te tipul de interven#ie, trei sferturi dintre pacien$ii cu
conversii au avut peste 15 zile de spitalizare - dintre care 10 post-operator, dintre
cei cu coelioscopii 75% au avut peste 11,2 zile - dintre care doar 6.7 post-
operator deci semnificativ mai pu$ine, %i 75% dintre cei cu interven$ii clasice
au avut peste 21 zile ntre care 15 zile post-operator - deci un timp de internare
mai lung.
Jum!tate dintre pacientii cu coelioscopii au stat n spital mai mult de 16,8
zile (12,5 zile post-operator), iar un sfert dintre ei au stat n spital mai mult de
19,6 zile (13 zile post-operator) eviden$iindu-se astfel c! interven#iile
coelioscopice au necesitat timpul de spitalizare cel mai scurt.
Evalund aceea"i parametric pentru interven#iile la care s-a practicat
conversia la tehnica open, jum!tate dintre pacienti au stat n spital mai mult de
25,7 zile, dintre care 18 zile post-operator. %i 25% dintre ace"tia au stat n spital
mai mult de 29 zile, dintre care 23,6 zile post-operator. Timpul de spitalizare cel
mai lung s-a nregistrat n cazul interventiilor clasice: 50% dintre pacienti au stat
in spital mai mult de 28 zile - 21 zile post-operator. %i 25% au stat n spital mai
mult de 35 zile - din care 27 zile post-operator.

8$,9::0 !';0,0 #$:"$ :$
&/",0<"=0;$
>?0,$;$ #$:"$ /
+,-./0 #12$1 '3*"
4-5-67.075/0 $13$& $3%&
8'3''$

Tabel nr. 9 Zilele de spitalizare n func#ie de metoda de abord
12. DISCU$II

Studiul este retrospectiv "i se ntinde pe o perioad! de 7 ani (2004
2007) "i se refer! la 254 pacien#i interna#i "i trata#i n servicii de chirurgie din
Ia"i.
n lotul analizat din punct de vedere demografic, precum "i dup! sex "i
grupe de vrst!,diferen#ele n fun#ie de sexe sunt mici, dar este interesant c!
dup! mediul de provenien#! nu exist! diferen#e semnificative ntre mediul rural
(cum ar fi de a"teptat) "i mediul urban.
Tabloul clinic (motivele intern!rii) este dominat de durere, gre#uri-
v!rs!turi "i distensia abdominal!, manifest!rile alergice au fost ntlnite doar n
propor#ie de 12,3 %. Se constat! deasemenea o diferen#! a predominen#ei
simptomelor n func#ie de sex. S-a ncearcat o corela#ie ntre simptome "i grupe
de vrst!, dar statistica nu indic! rezultate semnificative.
Examenele imagistice de elec#ie sunt ecografia (cu sensibilitate de
96,3%) "i CT (96,5% sensibilitate).
Este de remarcat ca n medie, valoarea bilirubinei s-a situat la limita
superioar! a intervalului considerat normal (cu mentiunea ca am luat n
considerare valorile normale ale laboratoarealor celor doua clinici). Media pe
intregul lot studiat a fost de 1.72 cu un minim de 0.27 "i un maxim de 24.5. Nu
au existat diferente semnificative statistic, ntre metoda chirurgicala utilizata "i
valoarea bilirubinei.
Pe de alt! parte s-a gasit eozinofilia crescut! la mai pu#in de jum!tate din
cazuri
n privin#a localiz!rii n segmente hepatice, segmentele cel mai des afectate
au fost VII "i VIII. Se poate face o cerela#ie ntre frecven#a simptomelor la
internare "i localizarea chi"tilor: durerea a fost cu att mai frecvent ntlnit! cu
ct chi"tii au fost localiza#i mai anterior "i mai spre stnga, iar prezen#a icterului
n localiz!rile paramediane drepte "i stngi.
Din punct de vedere al dimensiunilor ch"tilor, predomin! cazurile cu chi"ti
cu diametrul de 6-9 cm 136 pacien#i (53,5%). Se poate face o corela#ie ntre
m!rimea chi"tilor "i localizare "i se constat! c! cei cu dimensiuni mici (sub 6 cm
diametru) sunt localiza#i mai frecvent n segmentele laterale n partea stng! "i
postero-lateral drept, pe cnd chi"tii de dimensiuni medii "i mari au o dispozi#ie
aleatorie.
Dac! ncerc!m s! facem o corela#ie ntre dimensiunile chi"tilor "i anii de
studiu se constat! c! cei cu diametru mare (peste 9 cm) au o distribu#ie inegal! n
perioada studiat!, n timp ce chi"tii mici sau medii au o distribu#ie relativ
uniform!.
Corelat! cu mediul de provenien#! "i sexul pacien#ilor, univezicularitate a
dovedit o inciden#! crescut! la barba#i "i multivezicularitatea la femei. Din nou o
constatare interesant!, contrar! a"tept!rilor, att timp ct ficatul la femei este
mai rar afectat de scleroz!, deci mai elastic, favoriznd dezvoltarea chistului "i
deci univezicularitatea.
Dintre complica#iile chi"tilor la internare, s-a constat ruptura n c!ile biliare
(43 pacien#i) "i n peritoneu (12 pacien#i). Nu s-a putut stabili statistic nicio
corela#ie ntre vreuna dintre aceste complica#ii "i sexul pacien#ilor.
n schimb exist! o corela#ie cu vrsta: rupturile intraperitoneale sunt mai
frecvente la vrtste tinere (de cauze traumatice) iar comunic!rile biliare la vrste
mai naintate. Pentru apari#ia acestor complica#ii, factori favorizan#i au fost
m!rimea "i pozi#ia chistului.
Doar un procent foarte mic dintre pacien#i au avut interven#ii chirurgicale n
antecedente n legatur! direct! cu boala hidatic!. Dintre ace"tia, cei mai mul#i s-
au ncadrat n grupul III de studiu (cel f!r! chist hidatic complicat).
Trauma este cel mai frecvent factor etiologic ce produce perforarea
chistului. n chi"tii situa#i superficial "i la cei de mari dimensiuni, lipsa #esutului
hepatic mprejurul chistului pentru a-l proteja mpotriva eventualelor traume,
poate fi una dintre explica#iile pentru care ace"tia se rup mai u"or.
Pe lng! vrst!, diametrul chistului "i pozi#ia acestuia (superficial sau
profund), sunt de asemeni factori semnificativi din punct de vedere statistic.
Tendin#a la nivel global n momentul actual, n ceea ce priveste metodele de
tratament chirurgical, este spre tehnicile miniinvazive (chirurgie laparoscopic! sau
punc#ie percutan!). Pe de alt! parte vocile care sus#in suprema#ia metodelor radicale
(perichistectomia total! sau rezen#iile hepatice), sunt de p!rere c! acestea sunt singurele
n m!sur! s! asigure vindecarea total! a bolnavilor cu chist hidatic. Ace"tia din urm! au
ca argument num!rul mare de complica#ii postoperatorii ap!rute dup! tehnicile
miniinvazive.
Cea mai frecvent aleas! metod! pentru cura chirurgical! a pacien#ilor cu CHH,
dup! metoda clasic!, a fost PP cu drenaj, indiferent de grupul din care au facut parte
cazurile respective.
n acest studiu, rezec$iile hepatice au fost efectuate numai n cazul n care mai
multe chisturi au fost localizate ntr-un singur lob, amplasate periferic %i perichistectomia
a fost efectuat! n cazul n care chisturile au fost departe de structurile majore vasculare %i
biliare ale ficatului.
Trebuie ns! f!cut! men#iunea c! rezec#iile hepatice sunt interven#ii laborioase,
posibil cu evolu#ie nefast!. Nevoia de infrastructura tehnic! %i experien$a chirurgical!
insuficient! n domeniul chirurgiei hepatice, limiteaz! aceste tratamente n centre mici, n
special n $!rile n curs de dezvoltare.
Chisturile subcapsulare relativ mici pot fi gestionate prin rezectie atipic!, cu o
margine de $esut hepatic s!n!tos, dar aplicarea de rutin! a prichistectomiei %i rezec$iei
hepatice pot cre%te complica#iile operatorii, cum ar fi hemoragiile, morbiditatea %i
mortalitatea postoperatorie.
Recidivele bolii hidatice sunt de obicei din cauza eliminarii necorespunz!toare a
con$inutului chistic, scurgeri de lichid chistic intraoperator, chisturi nedetectate, leziuni
satelite sau reinfest!rii.
Se observ! c! exist! diferen$e mari ntre duratele de spitalizare n func#ie de cele
trei metode analizate: durata medie a inten!rii n cazul metodei clasice este de 26,18 zile.
n cazul metodei laparoscopice este de 18,15 zile, iar n cazul conversiei de 23,24 zile.
Este evident, constatare ce este n concordan#! cu literature de specialitate, ca timpul de
spitalizare este mult mai mic dup! interven#iile laparoscopice. Pentru a avea ns! rezultate
bune dup! laparoscopie este necesar! o atent! selec#ie a cazurilor.

13. CONCLUZII


1. Hidatidoza este o parazitoz! frecvent ntlnit!, raspndita pe arii geografice
ntinse, care determin! complica#ii majore n organismul uman.
2. Datorit! polimorfismului parazitozei, prin fenomenele toxice generate,
dezvoltarea echinococozei alveolare se transform! ntr-o boala agresiv!.
3. Diagnosticul prezumtiv de hidatidoz! trebuie confirmat prin explorari
paraclinice.
4. Hidatidoza este foarte frecvent ntilnit! n perioada de stare "i devine o
urgent! cnd apar complica#iile (perioada de debut este rar diagnosticat!).
5. Cea mai frecvent! metod! imagistic! "i la ndemna n diagnosticarea chistului
hidatic r!mne ecografia.
6. Diagnosticul de certitudine se pune prin tehnici calitative, imunoelectroforeza,
"i cantitative, reac#ia imunenzimatic! ELISA "i reac#ia de hemaglutinare
indirect!.
7. Tratamentul de elec#ie al chistului hidatic r!mne tratamentul chirurgical.
8. Dintre complica#iile cele mai des ntlnite cit!m: complica#ii biliare, ruptura
chistului, suprainfec#ia chistic!, aderen#e la organele vecine.
9. Se observa o tendin#! de cre"tere de la an la an a utiliz!rii tehnicii
laparoscopice, astfel dac! n primii ani ai studiului se ntalneau foarte rar
interven#iile laparoscopice pentru chistul hidatic, spre sfr"itul perioadei de
studiu, aceasta ncepe s! egalizeze num!rul cazurilor operate clasic.
10. Riscul de perfora$ie peritoneal! cre"te cu vrsta mai tnar!, localizarea
superficial!, %i dimensiunile mai mari de chi"tilor.
11. Vrsta mai naintat!, chisturile multiple %i mai mari, %i localizarea bilobar!
sunt stabilite ca factori predispozan$i pentru ruptura intrabiliar!.
12. Cauza cea mai frecvent! de infectare a pl!gilor, n cazul n care chistul este
perforat n cavitatea peritoneal! este repprezentat! de leziunile asociate.
13. Chirurgul trebuie sa aleag! metoda cea mai eficient! de tratament n func#ie
de particularitatea "i complica#iile chistului hidatic astfel nct complica#iile s!
fie minime "i rezultatele maxime (tratamentul este individualizat pentru fiecare
chist hidatic).
14. Interventiile conservatoare sunt indicate cnd abordul chistului este dificil,
cnd topografia pediculilor nu permite o tehnic! radical!, cnd hidatitoza s-a
complicat cu fistule biliare "i cnd evolu#ia postoperatorie poate fi de multe ori
nefavorabil!.
15. Folosirea tratamentului laparoscopic n cazuri bine selec#ionate duce la
rezultate foarte bune n ce prive"te suferin#a postoperatorie a bolnavului "i
scurtarea duratei de spitalizare. Apari#ia complica#iilor tip fistul! biliar! cre"te
durata de spitalizare care devine comparabil! cu cea din chirurgia clasic!.
16. Fistulele biliare post- operatorii cu debit redus nu necesit! tratament special,
ele evolund de regul! favorabil. n cazul fistulelor post- operatorii cu debit
biliar mare sau cu o evolutie ndelungat!, atitudinea optim! este efectuarea unei
sfincterotomii endoscopice.
17. Complica$ii post-operatorii sunt mai ridicate %i sejururile de spitalizare mai
lungi n grupul tratat cu drenaj dect n grupul care nu a fost practicat de drenaj.
18. Complica$ii infec$ioase, pot fi explicate printr-o cre%tere a infec$iei
nosocomiale, ca urmare a %ederii
19. Pentru complica#iile chistului nu a existat nici o diferenta in ratele de
recuren$! %i ori spitalizare
20. Durata medie de spitalizare, rata de recuren#! a bolii "i rata complica#iilor fac
din chistul hidatic hepatic o boala cu cost social crescut prelungite spital.
BIBLIOGAFIE

1. ABUESHY SA. Clinical characteristics, diagnosis and surgical management of hydatid
cysts. West Afr J Med. 2006 AprJun;25(2):14452.
2. ADAMEK B, WILCZEK K, WICZKOWSKI A. Echinococcus granulosusdiagnostics and
therapy problemscase report Pol Merkur Lekarski. 2006 May;20(119):5602.
3. AKHON O, KAMILO(LU M. A, SOMUNCU I, U(UREL M.S, CETINER S.
Percutaneous treatment of hydatid cysts of the liver: long term results. AJR 1999; 172: 91-
96.
4. AKHON O, OZMAN M.N, DINCER A, JAYEK I, AYHAN G. Liver hydatid disease:
long term results of percutaneous treatment. Radiology 1996; 198:259-64.
5. ANGELESCU N. Tratat de patologie chirurgical!, vol.II, Ed. Medical!, Bucure%ti, 2001,
pag. 18401848.
6. ARJHANSIRI K, CHAROENRAT P, KITSUKJIT W. Anatomic variations of the hepatic
arteries in 200 patients done by angiography. J Med Assoc Thai. 2006 Sep; 89 Suppl3:1618.
7. A)CHIE I, Tratamentul chirurgical al bolii hidatice hepatice, Editura Medical!, Bucure%ti,
2000
8. BADIU GH, EXARCU TH - Fiziologie. Ed. D idacti c! %i Pedagofic!, Bucure%ti, 1993,235-
262
9. BL&, O. - Chistul hidatic hepatic. n Chirurgia laparoscopic!, editia a 2-a, sub redactia
lui Duca S., ed. Paralela 45 (Cluj-Napoca), 2003, pag. 370-374. 6.
10. BARDAC OD: Clasic %i modern n chistul hidatic hepatic. Editura Mira Design. Sibiu .2002.
11. BARROS JL. - Hydarid disease of the liver. The Am J Surg 1977; 597600.
12. BASKARAN, V., PATNAIK, P.K. - Feasibility and safety of laparoscopic management of
hydatid disease of the liver. JSLS, 2004, 8:359. 21.
13. BEZZI M, TEGGI A, DE ROSA F, CAPOZZI A, TUCCI G, BONIFACINO A, ARGELINI
L. Abdominal hydatid disease: US findings during medical treatment. Radiology 1987;
162:91-95.
14. BONIFACINO R, DOGLIANI E, CRAGI P.S. Albendazole treatment and serological
follow- up in hydatid disease of bone. Int orthop. 1997; 21 (2): 127-132.
15. BOTEA F, SARBU V, DIMA S, IUSUF T, UNC O, TOLDISAN D, PASARE R. The role
of intraoperative ultrasound in the diagnosis and treatment of hydatid liver disease Chirurgia.
2006 NovDec;101(6):5938.
16. BO*IANU A.M: Chistul hidatic toracic, Tipografia UMF Cluj Napoca, 1995, 911
17. BOUREE P, Hydatidozis: Dynamics of Transmission, World J. Surg, 2001, 25, 1:4.
18. BOURNUZ M - Parazitologie medical!. 1981, 101-104
19. BOUZIDI, A. - Kyste hydatique du foie. Encycl. Md. Chir. Hpatologie. Editions
Techniques (Paris), 1993. 10.
20. BR&TUCU E, ULMEANU D, BOTA D, MAVRU M,, Op$iuni terapeutice n chisturile
hepaticecentrale ale lobului drept, Chirurgia, Bucure%ti, 1995, vol. XLIV,3,2941.
21. BURLUI D., RO)CA M. Chirurgia chistului hidatic hepatic, Ed. Medicala, Bucuresti, 1977,
pag. 810
22. BUSIC Z, LEMAC D, STIPANCIC I, BUSIC V, CAVKA M, MARTIC K. Surgical
treatment of liver echinococcosisthe role of laparoscopy Acta Chir Belg. 2006
NovDec;106(6):68891.
23. BUTTENSCHOEN, K., CARLI BUTTENSCHOEN, D. - Echinococcus granulosus
infection: the challenge of surgical treatment. Langenbecks Arch. Surg., 2003, 3 CHIRA R,
MIRCEA PA, )UTEU M, V&LEAN SIMONA, ONEA DIANA, KEREKES TUNDE,
OLINIC N. Hematom hepatic posttraumatic abcedat tratat prin drenaj percutan ecoghidat,
Revista romn! de ultrasonografie, 1999, vol. 1, nr. 2
24. CIRENEI A, BERTOLDI I: Evolution of surgery for liver hydatidosis from 1950 to today:
analysis of a personal experience. World J Surg 2001 Jan; 25(1): 8792[Medline].
25. CLAVIEN PA, BARKUN J, DE OLIVEIRA MLET ALL. The Clavien-Dindo classification
of surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009;250:187196.
26. COBO F, YARNOZ C, SESMA B, FRAILE P, AIZCORBE M, TRUJILLO R, DIZA-DE-
LIANO A, CIGA M.A. Albendazole plus priziquantel versus albendazole alone as a pre-
operative treatment in intra-abdominal hydatidosis caused by echinococcus granulosus.
Tropical Med. Parasitol 1998; 3(6): 462-466.
27. CONSTANSTINESCU P, CARACA) TR, DlMITRIU C Echinococoza peritoneal!
secundar! asociat! cu echinococoza plurivisceral!. Leziune operatorie a ramurii stngi a
venei porte. Chir. 1963, 1, 105- 109
28. COSTACHE M. Omul Perfec$iune %i perfectibilitate, esen$ial de biologie uman! aplicat!
Ed.Universit!$ii Lucian Blaga Sibiu 1999.
29. Costache M., Seres Sturm L., Anatomia omului vol.IV, Ed. Univ. Lucian Blaga Sibiu 2001
30. CRIPPA FG, BRUNO R, BRUNETI E, FILICE C Echinococcal liver cysts: treatment with
ecoguided percutaneous puncture PAIR for echinococcal liver cysts, Ital J Gastroenterol
Hepatol. 1999 Dec; 31 (9):88492
31. D.BRATU, A.D.SAB&U, D.SAB&U Tratamentul laparoscopic al chistului hidatic
hepaticprezentare de caz ,,Acta Medica Transilvanica, Anul 2005 Nr. 2 p 57.
32. D.BRATU, A.SAB&U, D.SAB&U, A.DUMITRA, A.COMAN, C.LUPU*IU Limitele
laparoscopiei n tratamentul chistului hidatic hepatic Prezentare de caz, Sibiul Medical,
vol.18, Nr.1, 2007
33. D.BRATU, A.SAB&U, D.SAB&U, A.DUMITRA, D.BELEAN, A.COMAN, Chirurgia
laparoscopic! versus chirurgia clasic! n tratamentul chistului hidatic hepatic Sibiul Medical
vol 18, Nr.1, 2007, p. 70.
34. D.SAB&U, L.COCORA, O.BARDAC, A.)ANTA, D.BRATU, M.ANTONESCU, No$iuni
actualizate de hidatologie Sibiul Medicalvol XIV,1 2003, 12
35. DAVIS A, PAWLOWSKI Z.S, DIXON H. Multicenter trials of benzimidazole-carbamates
in human echinococcosis. Bull World Health Org 1986; 64 : 333-388.
36. DEGER E, HOKELEK M, DEGER BA, TUTAR E, ASIL M, PAKDEMIRLI E. A new
therapeutic approach for the treatment of cystic echinococcosis: percutaneous albendazole
sulfoxide injection without reaspiration. Am J Gastroenterol 2000; 95: 248-254.
37. . DIMANCHE GH, PANAITESCU D - Microbiologie %i parazitologie medical!. Ed. Uranus,
Bucure%ti, 1994, 11 2- 11 6
38. DIMATEO G, BORE A, CHIARICI S, CAPUANO L. G, DE ANTONIO E, LANZI G,
CAMPANA, Hepatic echinococcus disease:our experience over 22 years. Hepato-
Gastroenterology. 1996; 43: 1562-1565
39. DUDEA S. Identificarea segmentelor hepatice prin ecografie, Revista romn! de
ultrasonografie, 1999, vol. 1, nr. 2, pag. 75.
40. DUMAS R, LE GALL P, HASTIER P, BUCKLEY MJ, CONIO M, DELMONT JP. The
role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the management of hepatic
hydatid disease. Endoscopy. 1999;31:242247.
41. ERZURMLU K, KOKELEK M, GONLUSEN L, AMAN VERMEZ R. The effect of
albendazole on the prevention of secondary hydatidosis Hepatogastrocenterology 2000; 47:
247-250.
42. ERZURUMLU K, SAHIN M, SELCUK M.B, YILDIZ C, KESIM M. Intra cystic
application of mebendazole solution in the treatment of liver hydatid disease. Preliminary
report of two cases. Eur Surg Res1996; 28(6): 466-470.
43. FABIANI P, IANNELLI A, CHEVALLIER P, et al: Longterm outcome after laparoscopic
fenestration of symptomatic simple cysts of the liver. Br J Surg 2005 May; 92(5):
5967[Medline].
44. FIAMINGO P, TEDESCHI U, VEROUX M, et al: Laparoscopic treatment of simple hepatic
cysts and polycystic liver disease. Surg Endosc 2003 Apr; 17(4): 6236[Medline].
45. FILIPPOU D, TSELEPIS D, FILIPPOU G: Advances in Liver Echinococcosis: Diagnosis
and Treatment. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 Dec 5;[Medline].
46. FLISSER A: Larval cestodes. In: Collier L, Balows A, Sussman M, eds. Topley and
Wilson's Microbiology and Microbial Infections. Parasitology. Vol 5. 9th ed. New York,
NY: Oxford University Press; 1998: 53960.
47. FRANCHI C, DI VICO B, TEGGI A. Long-term Evaluation of patients with hydatidosis
treated with benzimidazole Carbamates.Clinical infectious disease 1999; 29: 304-309.
48. FURCEA L, POP F, IANCU C, BALA O, RADU H, GRAUR F, TOMUS C, VLAD L.
Laparoscopic surgery of hepatic hydatid cyst at the 3rd Surgical Clinic, Cluj Napoca
Chirurgia (Bucur). 2007 JanFeb;102(1):316.
49. Scand J Infect Dis 1997; 29: 638-640.
50. GEORGESCU, S.O., DUBEI, L., TRCOVEANU, E., BRADEA, C., L&ZESCU, D.,
CRUMPEI, F., STRATAN, I. - Minimally invasive treatment of hepatic hydatid cysts. Rom.
J. Gastroenterol., 2005, 14:249. 16.
51. GH. DIMACHE, DAN PANAITESCU. Bacteriologie, virusologie %i parazitologie
medical!. Edit. Carol Davila 2004
52. GHARBI HA., HASSINE W, BRAUNER M.W, DAPUCH K. Ultrasound examination of
the hydatid liver. Radiology 1981; 139: 459-463.
53. GHERMAN I, Boala hidatic!, hidatidoza, echinococoza sau chistul hidatic, n Gherman I,
Airinei R: Dou! boli parazitare grave: trichineloza %i chistul hidatic, Ed. ALL, Bucure%ti,
1994, 7981
54. GIL-GRANDE L.A, RODRIGUEZ-CAABERIO F, PRIETO J.G, et al. Randomised
controlled trial of efficacy of albendazole in intra-abdominal hydatid disease. LANCET
1993; 342: 1269-72.
55. HOUIN R: Current Situation of Echinococcosis in Europe. Symposium on Environmental
Adaptation of Echinococcus. Sapporo, Hokkaido, Japan, August 1820, 1998.
56. HRUBNYK, V.V., CHETVERIKOV, S.H., SABRI, A.KH. - The use of laparoscopic
technique in the treatment of hepatic echinococcosis. Klin Khir., 2001, 7:19. 15.
57. IONESCU V, NICOLAE ), Orient!ri n programul na$ional de supraveghere, diagnostic %i
combatere a perazitozoonozelor n Romnia Revista romn! de parazitologie, 1995,V,1:
3839.
58. IRINEL POPESCU ( sub redac$ia ) Chirurgia ficatului vol.I, Editura Universitar! ,,Carol
Davila Bucure%ti2004
59. IWASE, K. et al.- Laparoscopic deroofingfor symptomatic liver cysts: report of a case.
Surgery Today. Jpn. J. Surg., 1994, 24:641. 14
60. LAGROT F, CORlAT P, CRECO J - Les conditions de la reussite dans le traitement des
kystes hydatiques du foie par la resection du dome saillant. Lyon Chir. 1963, 59, 2, 303-307
61. LAGROT F, CORlAT P, PINET - Deductions therapeutiques de I'etude radiologique des
kystes hydatiques calcifies. Lyon Chir. 1967, 63,3, 419-422
62. LAM KS, FARAJ A, MULHOLLAND R.C, FINCH R.G. Medical decompresion of
vertebral hydatidosis. Spine 1997; 22 : 2050-2055.
63. LEMMER ER, KRIGE JE, PRICE SK, GIRDWOOD All. Hydatid cyst in the head of the
pancreas with obstructive jaundice. J Clin Gastroenterol 1995; 20: 1368.
64. LEWALL D.B, MC CROKELL SJ. Rupture of echinococcal cysts: Diagnosis, classification
and clinical implications. AJR 1986; 146 (2): 391-4.
65. LUCHI S, VINCENTI A, MESSINA F, PANENTI M, SCASSO A, CAMPATELLI A.
Albendazole treatment of human hydatid tissues. Scand J infect Dis 1997; 29: 165-167.
66. LUPA)CU GH, PANAITESCU D: Hidatidoza, Ed. Academiei Republicii Socialiste
Romnia, Bucure%ti, 1968, 4964.
67. MITREA L. Hidatidoza la om %i animale. Edit. Premier 1999
68. MONCEF GARGOURI et al. Percutaneus treatment of hydatid cystis (Echnococcus
Granulosus)Cardiovascular and International Radiology, vol.13, nr. 3/may ,1990, pag.
169173.
69. MORENO GONZALEZ E, MENEUDIAZ JC, MORENO ELOLA A. Echinococcal cysts:
personal approach to the surgical treatment of echinococcal cysts. In: Baker RJ, Fischer JE,
eds. Mastery of Surgery. 4th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins;
2001:10431045.
70. NAKAMURA S., TSUZUKI T. Surgical anatomy of the hepatic veins and the inferior vena
cava. Surg. Gyn. Obst., 1981; 152: 4350
71. NICULESCU V., MATUSZ P., MOTOC A., RO)U C., NICULESCU M. Variabilitatea
morfologic! a sistemului de ducte biliare intrahepatice, Al IXlea Simpozion de Anatomie,
Craiova, 2930, 1992, vol. Simpozion, p.100
72. NUTMAN T.B et aj. Harrison's priciples of internal medicine 14th edition, Mc Graw-Hill
1998; 1224-1227.
73. OCHIENG- Mitula P.J, Burt D.B. The effects of ivermectin on the hydatid cyst of
echinococcus granulosus after direct injection at laparatomy. J Parasitol 1996: 82 (1): 155-
157.
74. OLTEANU G. Parazitozoonoze - Probleme la sfr"itul de mileniu n Romnia, Ed. Via#a
Medical! Romneasc!, Bucure"ti, 1999, 87
75. PAPILIAN V. Ficatul, n Anatomia omului, vol.II ed. VIII. Ed. BicAll, Bucure%ti 1998,
151165.
76. P&R&IAN I, Chistul hidatic hepatic, Ed. Didactic! %i Pedagogic!, Bucure%ti, 1998, 1112.
77. P&)CU* Magda. Curs de ecografie, Universitatea de Medicin! %i Farmacie "Victor Babe%",
Timi%oara, 2002
78. PODAR C., RADU GH., Zoonoze, Ed Tipomur, Trgu-Mure", 1999, 124-128
79. POP, F., OR&'TEANU, H., LEUC&, D., ZDREHUS, C. - Laparoscopic surgery of an
hydatid cyst of the liver. Rom. J. Gastroenterol., 1996, 5:145. 5.
80. POPA F Chirurgie, vol I %i II, Editura Na$ional, 2000
81. POPESCU I, Actualit!$i n chirurgia ficatului, Ed. Celsius, Bucure%ti, 1998, pag.177192.
82. POPESCU I, PIETR&REANU D, BRA)OVEANU V: Considera$ii asupra tehnicii
Couinaud de rezec$ie hepatic!. Chirurgia ( Bucur ) 45:305310, 1996
83. POPESCU, I., TOMULESCU, V., HREHOREt, D., KOSA, A. - Chirurgia laparoscopic! a
ficatului: analiza unei experiente de 36 cazuri. Chirurgia (Bucur.), 2003, 98:307. 7.
84. PREKETES A. P., MORRIS D. L.: Hydatid disease. Current Practice in Surgery. March
1994 ; 6,1 ,52-58
85. PRI)CU A - Chirurgie, voI. II, Ed. Didactic! %i Pedagogic!, Bucure%ti, 1994, 152-170
86. PROCA E - Tratat de patologie chirurgical!, vol. VIII, Ed. Med. Bucure%ti , 1984
87. PAPILIAN V. Ficatul, n Anatomia omului, vol.II ed. VIII. Ed. BicAll, Bucure%ti 1998,
151165.
88. P&R&IAN I, Chistul hidatic hepatic, Ed. Didactic! %i Pedagogic!, Bucure%ti, 1998, 1112.
89. P&)CU* Magda. Curs de ecografie, Universitatea de Medicin! %i Farmacie "Victor Babe%",
Timi%oara, 2002
90. PODAR C., RADU GH., Zoonoze, Ed Tipomur, Trgu-Mure", 1999, 124-128
91. POP, F., OR&'TEANU, H., LEUC&, D., ZDREHUS, C. - Laparoscopic surgery of an
hydatid cyst of the liver. Rom. J. Gastroenterol., 1996, 5:145. 5.
92. POPA F Chirurgie, vol I %i II, Editura Na$ional, 2000
93. POPESCU I, Actualit!$i n chirurgia ficatului, Ed. Celsius, Bucure%ti, 1998, pag.177192.
94. POPESCU I, PIETR&REANU D, BRA)OVEANU V: Considera$ii asupra tehnicii
Couinaud de rezec$ie hepatic!. Chirurgia ( Bucur ) 45:305310, 1996
95. POPESCU, I., TOMULESCU, V., HREHOREt, D., KOSA, A. - Chirurgia laparoscopic! a
ficatului: analiza unei experiente de 36 cazuri. Chirurgia (Bucur.), 2003, 98:307. 7.
96. PREKETES A. P., MORRIS D. L.: Hydatid disease. Current Practice in Surgery. March
1994 ; 6,1 ,52-58
97. PRI)CU A - Chirurgie, voI. II, Ed. Didactic! %i Pedagogic!, Bucure%ti, 1994, 152-170
98. PROCA E - Tratat de patologie chirurgical!, vol. VIII, Ed. Med. Bucure%ti , 1984
99. ROUX M, CASAUBON A - Kystes hydatiques fistulises dans les voies biliaires. Sem. Hop.
Paris 1974, 50,41 ,2544-2547
100. RUNGE VM, WELLS JW, WILLIAMS NN. Hepatic abscesses: magnetic resonance
imaging finding using Gadolinium BOPTA, Investigative Radiology, 1996, 31-12, 781
101. SAB&U D, )ANTA A, BRATU D, ANTONESCU M Diagnostic %i tratament al chistului
hidatic hepatic, Acta Medica Transilvanica 2003
102. SAB&UD, DR&GHINESCU M, IUGULESCU M, AVGHERINO S, MATEI C,
STADNICOV O, STOICA T - Hepatic hydatid cyst in minimally invasive surgery.
Chirurgia, 92(1):59-65,1997
103. SAEED I, KAPEL C, SAIDA L.A, WILLINGHAM L, NANSEN P: Epidemiology of
Echinoccocus granulosus in Arbil province, northen Iraq, 19901998, J. Helminthol 2000
Mar, 74(1):838.
104. SAKAGUCHI H et al. Cystic echinococcosis in immigrant from Peru: first case treated
with percutaneous treatment in Japan. Parasitol Int. 2007 Sep;56(3):20710. Epub 2007 Mar
1.
105. SAKHRI J, BEN ALI A, LETAIEF R, DERBEL F, DAHMANE Y, BEN HADJ
HAMIDA R - Hydatid cysts of the Iiver ruptured iota the thorax: which app roach should be
first choice? Annale s de Chirurgie, 50(3):284, 1996
106. SAKHRI J, LEFAIEF R, BEN ALI A, DERB EL F, SNENE M - Les fistu les bilio-
bronchiques d' origine hydatique. Apropos de 14 cas. Lyon Chir 90:442-6, 1994
107. SALAMA H, FARID ABDEL-WAHAB M, STRICKLAND GT Diagnosis and
tratment of hepatic hydatid cysts with the aid of echo-guided percutaneous cyst puncture
Clinical Infectious Diseases, Egypt, 2 1(6):1372-6, 1995 Dec
108. SETLACEK D - Actualit!$i n patologia %i chirurgia ficatului. Ed. Med. Suc,
1983,184+198
109. SETLACEK D, NICULIU GH, STANCESCU N, POPA GH Obstruc$ia coledocian!
dup! interventiile pentru chist hedatic hepatic. Chir. Buc 1967,2, 105III
110. SEVEN R, BERBER E, MERCAN S, et al: Laparoscopic treatment of hepatic hydatid
cysts. Surgery 2000 Jul; 128(1): 3640
111. SEVER M, SKAPIN S - Laparoscopie pericystectomy of Jiver hydatid cyst. Surgical
Endoscopy 9(10):1125-6, 1995 Oct
112. SHAMBESH, M.A, CRAIG, P,S., MacPHERSON, C.N , ROGAN. M.T., GUSBI. AM,
Echtuish, E.F.: An extensive ultrasound and serologie study to investigate the prevalence of
human cistic echinococcosis in northcm Libya. Am J Trop Med Hyg 1999 Mar .60(3): 462-8
113. SHIMSONY, A.; Epidemiology of Emerging Zoonoses in Israel, Emerging Infectious
Diseases, April-June 1997,3,2,229-239
114. SILES-LUCA S, M., GOTTSTEIN, B.: Molecular tools for the diagnosis of cystic and
alveolar echinococcosis Tropical Medecine and International Health, 2001, 6,463 -475.
115. SIMICI P, RA*IU O, ANGELESCU N, P&UNESCU V, POPA FL, CIRIC GH Valoarea
anastomozelor perichisto-digestive in tratamentul chistului hidatichepatic. Conferin$a inter
jude$ean! de chirurgie cu tema:" Probleme ale chistului hidatic". Constanta. 5-6 oct 1979
116. SIMONETTI G; PROFILI S; ORLACCHIO A: Percutaneous treatment of hepatic cysts
by aspiration and sclerotherapy. Cardio vasc-Intervent-Radlol. 1993; 16(2):81-4
117. TAGLIA COZZO S, DANIELE GM- La papillootomie complemetaire dans le traitement
chirurgical des kystes hydatique du foie. Buletin de la Societe Internationale de Chir. 1974.
5-6
118. TAN A, YAKUT M, KA YMAKCIOGLU N, OZERHAN IH, CETINER S, AKDENIZ
A - The results of surgical treatment and percutaneous drainage of hepatic hydatid
disease.lntemational Surgery, 83(4):314-6, 1998 Oct-Dec
119. TRCOVEANU, E. - Tratamentul laparoscopic al chistului hidatic hepatic. n Elemente
de chirurgie laparoscopic&, vol. II, sub redactia lui Trcoveanu E., Ed. Polirom (Iasi),
1998, 14-16. 4.
120. TARHAN, N.C., AGILDERE, A.M., GUR, G., BOYACIOGLU, S., HASTE MRCP and
MRI findings in alveolar echinococcosis of the liver. Australasian Radiology, 2001, 45,496-
500
121. TASEV V - Hepatic echinococcosis the complicated forms. The clinical picture,
diagnosis and treatment. Khirurgiia, 50(6):329,
122. TASEV V- Sclerosing cholangitis afier the surgical treatment of hepatic echinococcosls.
[Review] [35 refs] Khirurgiia, 51(1):47+5 0, 1998
123. TASEV V, IONKOV A - Intraoperative echography in the diagnos is and treatment of
minor intraparenchymal cysts in multiple hepatic echinococcosis a report on 3 cases.
Khirurgiia, 51(3):25+7, 1998
124. TASEV V, POLEGANOVA - The Nd YAG laser in the treatment of hepatic
echinococcosis. Khirurgiia (Sofia), 51(1):22-4, 1998
125. When. H., Craig P.S.: Immunoglobul in G subclass responses in human cisticand alveolar
echinococcosis. American Joumal of Tropical Medicine and Hygiene, 1994, 5 1: 74 1-748.
126. WHO In formal working group on echinococcosis. WHOclassification of ultrasound
images incystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings-
Echinonet.1997
127. WU X, XIN W, ZHAO SY - 37 patients with hepatic hydatid cyst rupturing into
choledochus. Chung-Hua wai Ko Tsa Chih [Chinese Joumal of Surgery], 35(5):279-80, 1997
128. YAHYA AI, PRZYBYLSKI J, FOUD A - Anaphylactic shoc k in a pat ient with
ruptured hydatid Iiver cyst owing to trivial abdominal trauma. Journal of the Royal College
of Surgeons of Edinburgh, 42(6):423-4, 1997
129. YAMASHITA K, FUR UYA K, NAMIENO T, SATO N, SHIMAMURA T, UNE Y,
UCHINO J - Intraperitoneal disseminat ion probably caused by needle biopsy ofalveolar
echinococcosis ofthe liver: experimental study. World J of Surg, 21(8):856-9,1997