Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SEMESTRIAL PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Anul colar 2013-2014


Lima i li!"ra!ura rom#n$

Toa!" %ui"c!"l" %un! oli&a!orii' S" acor($ 10 )unc!" (in o*iciu'
Tim)ul (" lucru "*"c!i+ "%!" (" 2 or"'
SU,IECTUL I -42 (" )unc!".
Ci!"!"/cu a!"n0i"/ !"1!ul2 Leul s-mbrcat odat
ntr-o piele de mgar,
S colinde ara toat
Din hotar pn-n hotar,
Ca s vad cum se poart lupii(marii dregtori)
Cu noroadele-i blaine de supu!i rumegtori"
Deci, trecnd el #ntr-o sear la o margine de crng
Ca un biet mgar ntng,
$i!te lupi, cum #l v%ur, se reped la el pe loc
Si-ntr-o clip #l #n!&ac, grmdindu-l la miloc"
-Stai, mi!eilor' (unge,- c v rup #n dini acu!i'
Strig leul,aprndu-!i pielea cea adevarat.
(st&el v purtai voi oare cu iubiii mei supu!i)"""
Lupii, cunoscndu-i glasul ,#ndrt s-au tras pe dat,
*i de &ric se &cur mici, ca ni!te caelu!i .
-+, ,ria -a' .ertare'
/ise cel mai diplomat,-
Semnai a!a de tare
C-un mgar adevrat'...
Dregtor-#nalt demnitar la curtea domneasc0
$orod-popor ; (George Toprceanu, L"ul ("&3i4a!)

A' Scri"/ )" *oaia (" "1am"n/ r$%)un%ul )"n!ru *i"car" (in!r" c"rin0"l" (" mai 5o%2
1.Noteaz cte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor suliniate!blain,
#ndrt, adevrat" 6 )unc!"
".#xplic rolul cratimei n secven$a c-un" 6 )unc!"
%.&electeaz un epitet 'i o compara$ie din textul citat' 6 )unc!"
(.)recizeaz modurile de expunere din text. 6 )unc!"
*.+otiveaz ,olosirea virgulei n versul!Strig leul, aprndu-!i pielea cea adevarat"
6 )unc!"
,' -edacteaz o compunere de 1*./"*. de cuvinte(1*/"* rnduri), n care s argumentezi
apartenen$a textului citat la specia ,aulei' 12 )unc!"
0n compunerea ta treuie!
/s nume'ti dou dintre trsturile speciei, care se ntlnesc n ,ragmentul dat;
/s ilustrezi aceste trsturi cu a1utorul exemplelor extrase din text;
/s ai con$inutul 'i stilul adecvate cerin$ei 'i s respec$i limitele de spa$iu indicate.
1
SU,IECTUL al II-l"a -36 (" )unc!".

Ci!"!"/ cu a!"n0i"/ !"1!ul urm$!or2
2omunicarea este unul dintre cele mai mari daruri ale ,iin$ei umane. #a este ns de
multe ori di,icil 'i aproape ntotdeauna incomplet. 2u toate acestea ea este
producatoare de ucurie.3 sti s ,aci acest lucru este un dar.George 41enaru are acest
dar 'i l pune n valoare.5olumul recent aprut cu titlu n englez 'i romn (de'i cartea e
scrisa toat n lima romn) T3"%" Pa%%in& 7o8%2T"l")3on" Call% an( L"!!"r% *rom
R"a("r% 9 Ac"%!" ucurii !r"c$!oar"2T"l"*oan" i %cri%ori (" la ci!i!ori/ r")or!a5"/
con+oriri/ :n%"mn$ri(#ditura 6niverse, Ne7 8or9, "..:, (:. pp.) o dovede'te pe
deplin.2;iar autorul o mrturise'te!tele,oanele 'i scrisorile primite de la ace'ti sensiili
consumatori de art le/am sim$it ca pe ni'te ucurii trectoare, dar deoseit de
stimulatoare n acele momente ale scrisului meu. <rict m/a' strdui, nu mai pot retri
acele clipe de ucurie cu intensitatea 'i ritmul tilor inimii mele de atunci.()re,a$a)
(T;eodor =amian/ ,ucuria comuniunii n revista ;8)"rion.
A'Scri"/ )" *oaia (" "1am"n/ ra%)un%ul )"n!ru *i"car" (in!r" c"rin!"l" (" mai 5o%2
1.>ormuleaz cte un enun$ pentru ,iecare dintre elementele din text!
/autorul textului;
/titlul cr$ii prezentate; 4)unc!"
".-escrie enun$ul care sugereaz un sentiment de triste$e 'i regret. 4 )unc!"
%.+en$ioneaz ce parte de vorire este ,iecare dintre cuvintele suliniate din secven$a!
+rict m-a! strdui, nu mai pot retri acele clipe de bucurie cu intensitatea !i ritmul
btilor inimii mele de atunci . 4 )unc!"
(.)recizeaz ,unc$ia sintactic a cuvintelor suliniate din secven$a! -ele&oanele !i
scrisorile primite de la ace!ti sensibili consumatori de art le-am simit ca pe ni!te
bucurii trectoare. 4 )unc!"
* -ealizeaz expansiunea pr$ii de propozi$ie a !ti 'i precizeaz tipul de suordonat
o$inut prin expansiune. 4 )unc!"
?.2onstruie'te o ,raz alcatuit din dou propozi$ii n care s existe o propozi$ie
suordonata predicativ, introdus printr/un pronume relativ. 4 )unc!"
,'-edacteaz o compunere de 1./1* rnduri, n care s/$i prezin$i opinia despre
avanta1ele comunicrii, plecnd de la semni,ica$ia enun$ului1 Comunicarea este unul
dintre cele mai mari daruri ale &iinei umane' 12 )unc!"
0n compunerea ta, treuie!
/s ,ormulezi opinia despre tema propus;
/s/$i sus$ii opinia ,ormulat prin dou argumente potrivite;
/s ai un con$inut adecvat tipului de text 'i cerin$ei ,ormulate;
/s respec$i limitele de spa$iu indicate.
No!$< -espectarea n lucrare a ordinii cerin$elor nu este oligatorie.
V"i )rimi 12 )unc!" )"n!ru r"(ac!ar"a :n!r"&ii lucr$ri(unitatea compozi$iei/1p);
coeren$a textului/"p; registrul de comunicare, stilul 'i vocaularul adecvate con$inutului/
"p; ortogra,ia/%p; punctua$ia/"p; a'ezarea corect n pagin, liziilitatea/"p).
"