Sunteți pe pagina 1din 84

Lector univ. drd.

MELINDA SZASZ
DREPT FINANCIAR
2009
Cuprins
CAPITOLUL 1 ............................................................................................................................................... 4
Introducere n studiul dreptului ........................................................................................................................ 4
1.1 Organizarea tiinelor juridice in sisteul tiinelor ............................................................................... 4
1.! "tiinele juridice istorice ......................................................................................................................... #
1.$ "tiinele juridice de raur% ..................................................................................................................... &
1.4 "tiinele juridice ajut%toare 'au(iliare) ................................................................................................... *
1.# Teoria general% a dreptului '+nciclopedia dreptului) ............................................................................. *
1.& Originea, de-inirea i accepiunile noiunii de drept ............................................................................... *
CAPITOLUL ! ........................................................................................................................................ 1.
Introducere in studiul dreptului -inanciar ...................................................................................................... 1.
!.1 /oiunea, o0iectul i de-iniia dreptului -inanciar ................................................................................ 1.
!.! Iz1oarele dreptului -inanciar ................................................................................................................. 1!
!.$ 2eliitarea dreptului -inanciar n raport cu alte rauri ale sisteului de drept .................................. 14
CAPITOLUL $ ............................................................................................................................................ 13
4aportul juridic de drept -inanciar ................................................................................................................. 13
$.1 4aportul juridic de drept -inanciar ........................................................................................................ 13
$.$ 5tudiu coparati1 ntre raportul juridic de drept -inanciar i alte tipuri de raporturi juridice ............. !!
CAPITOLUL 4 .............................................................................................................................................. !6
7ugetul pu0lic naional ................................................................................................................................... !6
4.1 Istoric, noiune, iportan% ................................................................................................................... !6
4.! 8unciile 0ugetului pu0lic naional ....................................................................................................... $.
4.$ Procedura 0ugetar% ............................................................................................................................... $1
4.4 +la0orarea 0ugetului de stat .................................................................................................................. $!
4.# Apro0area i adoptarea 0ugetului ......................................................................................................... $$
4.& +(ecuia 0ugetar% .................................................................................................................................. $4
4.* 4%spunderea juridic% n cadrul des-%ur%rii procedurii 0ugetare ........................................................ $&
CAPITOLUL # ............................................................................................................................................ 4!
5isteul 1eniturilor i c9eltuielilor 0ugetare .................................................................................................. 4!
#.1 :eniturile 0ugetare ............................................................................................................................... 4!
#.! C9eltuielile 0ugetare ............................................................................................................................. 4$
#.$ 2u0la ipunere ; -enoen internaional ............................................................................................. 4#
#.4 Paradisurile -iscale ................................................................................................................................ 4*
CAPITOLUL & ............................................................................................................................................ 46
Procedura -iscal% < ipozitele i ta(ele .......................................................................................................... 46
&.1 8iscalitatea ............................................................................................................................................ 46
&.! Ipozitul ............................................................................................................................................... 43
&.$ Clasi-icarea ipozitelor ........................................................................................................................ #.
&.4 Ta(ele ................................................................................................................................................... #!
&.# 8unciile ta(elor i ipozitelor ............................................................................................................ #$
CAPITOLUL * ............................................................................................................................................. ##
7ugetele locale ................................................................................................................................................ ##
*.1 /oiuni introducti1e .............................................................................................................................. ##
*.! +la0orarea i adoptarea 0ugetelor locale .............................................................................................. ##
*.$ +(ecuia i nc9eierea e(erciiului 0ugetelor locale ............................................................................. #*
CAPITOLUL 6 ............................................................................................................................................ #3
7ugetul asigur%rilor sociale de stat ................................................................................................................. #3
6.1 /oiuni generale despre 0ugetul asigur%rilor sociale de stat ................................................................ #3
6.! +la0orarea, adoptarea i e(ecuia 0ugetului asigur%rilor sociale de stat .............................................. &.
CAPITOLUL 3 ............................................................................................................................................. &#
Controlul -inanciar .......................................................................................................................................... &#
CAPITOLUL 1. ............................................................................................................................................ &3
!
+1aziunea -iscal% ............................................................................................................................................ &3
1..1 Consideraii generale pri1ind -enoenul de e1aziune -iscal% ............................................................ &3
1..! +-ectele -enoenului de e1aziune -iscal% .......................................................................................... *!
1..!.1 +-ectele econoice ale -enoenului de e1aziune -iscal% .......................................................... *!
1..!.! +-ectele sociale ale -enoenului de e1aziune -iscal% ................................................................ *$
1..!.$ +-ectele politice ale -enoenului de e1aziune -iscal% ............................................................... *4
1..!.4 +-ectele -enoenului de e1aziune -iscal% asupra -or%rii 1eniturilor statului .......................... *4
CAPITOLUL 11 ............................................................................................................................................ **
4%spunderea juridic% n s-era dreptului -inanciar .......................................................................................... **
11.1 Consideraii generale pri1ind r%spunderea juridic% ............................................................................ **
11.! 4%spunderea penal% ............................................................................................................................ *6
11.$ 4%spunderea contra1enional% ............................................................................................................ 6.
....................................................................................................................................................................... 6!
7I7LIO=4A8I+ ............................................................................................................................................. 6$
$
CAPITOLUL ...............................................................................................
Introducere !n "tudiu# dre$tu#ui
. Or%&ni'&re& (tiin)e#or *uridice in "i"te+u# (tiin)e#or
4elaiile n care intr% oaenii sunt constituite n siste i anue, in ceea ce
literatura -iloso-ic% denuete ca -iind sisteul social ; glo0al.
+(istena aterial% i spiritual% a oului, 1iaa social% ns%i nu pot -i concepute dec>t n
conte(tul unui ir in-init i nentrerupt de relaii de natur% 1ariat%, n -uncie de planurile
i laturile 1ieii n care se nscriu.
Pri1ite n unitatea i n di1ersitatea lor, relaiile n care intr% oaenii asigur% at>t
coninutul c>t i leg%turile ntre structurile 'coponentele) unui ntreg cu -izionoie
proprie ; sisteul unitar al 1ieii sociale al unei etape istorice < siste care se alc%tuiete
din su0sistee precu? relaiile dintre o i natur%, relaiile de producie, relaiile 0azate
pe raporturile de -ailie, de counitate, de categorie socio<pro-esional% etc, sau in
leg%tur% cu aceste raporturi i, in s->rit sisteul instituional

.
La r>ndul lor, aceste su0sistee, potri1it teoriei sisteice, sunt considerate
sistee n raport cu propriile lor coponente.
Cadrul relaional se n-%ptuiete pe di-erite planuri. 4elaiile n care intr% oaenii
inter1in i se pot des-%ura potri1it unor reguli cu coninut corespunz%tor. Cele ai
iportante reguli din aceste doenii sunt n concordan% cu interesele generale i
-undaentale ale statului, oti1 pentru care sunt preluate de drept, i 0ineneles,
analizate de tiina dreptului i sunt trans-orate n nore juridice prin ad%ugarea
eleentului puniti1. Acest eleent constituie tr%s%tura de-initorie i distincti1% prin care
regulile de drept se deose0esc i indi1idualizeaz% -a% de regulile din celelalte doenii.
Ca i dreptul, tiina n general e(trage din toate coponentele sisteului social ;
glo0al, pentru o ai pro-und% analiz%, spre a ajunge la anuite concluzii, idei, concepte,
categorii, principii.
Ast-el considerat%, tiina este un siste cu su0sisteele precizate i anue?
su0sisteul tiinelor naturii, su0sisteul tiinelor despre societate i su0sisteul
tiinelor despre g>ndire.
1
@oise 7ojinc% < Instituii i -undaente juridice, +ditura Aelios, Craio1a < !..., pag. !!
4
8iecare din aceste su0sistee pot -i considerate ca siste n raport de propriile lor
coponente.
Ast-el, su0sisteul tiinelor sociale poate -i considerat siste n raport cu
coponentele sale? tiinele de tip nootetic, tiinele istorice, tiinele juridice preun%
cu cele ce se re-er% la aspectele norati1e ale aciunii uane i cercetarea episteologic%
a tiinei.
"tiinele juridice, su0sistee al tiinelor sociale, pot -i considerate siste n
raport cu coponentele sale? tiinele juridice istorice, tiinele de raur%, tiinele
ajut%toare i teoria general% a dreptului.
Organizarea tiinelor juridice ntr<un siste cl%dit pe coponentele precizate ai
sus este susinut de ur%toarele arguente?
< dreptul nsui este un siste cople( alc%tuit dintr<un ansa0lu de nore juridice care
inter1in n toate doeniile 1ieii econoico ; sociale, politice i de alt% natur%B
< tiina dreptului analizeaz% norele juridice din aceste di1erse doenii n str>ns%
leg%tur% cu relaiile sociale care le gu1erneaz%B
< cople(itatea -enoenului social ; juridic o0lig% la cercet%ri n doenii ultiple i
1ariate, dar i cu pri1ire la punerea n 1aloare a laturilor corelate ale acestui -enoenB
< organizarea n siste a tiinelor juridice se ipune i datorit% ne1oii studierii dreptului
din perspecti1% istoric%, precu i pentru necesitatea clari-ic%rii perspecti1ei
regleent%rilor juridice
2
.
.2 ,tiin)e#e *uridice i"torice
"tiinele juridice istorice a0ordeaz% -enoenul juridic din dou% perspecti1e?
< studierea istoriei dreptului dintr<o anuit% ar% 'e(. istoria dreptului ro>nesc)B
< cercetarea dez1olt%rii n plan general a -enoenului juridic de care se ocup%
istoria general% a dreptuluiB
Cn acelai tip prin interediul tiinelor juridice istorice poate -i o0ser1at% apariia,
de1enirea i dispariia unor -ore de drept.
2
@oise 7ojinc% < Instituii i -undaente juridice, +ditura Aelios, Craio1a < !..., pag. !$<!4
#
.- ,tiin)e#e *uridice de r&+ur.
O0iectul acestor tiine l constituie studierea -enoenelor sociale particulare
gu1ernate de reguli juridice aparin>nd di1erselor rauri de drept.
4aurile dreptului se alc%tuiesc potri1it criteriului -undaental 'o0iecti1),const>nd n
doeniul social ce cad su0 incidena de regleentare
-
.
Acest criteriu este nsoit de altele au(iliare, precu? etoda de regleentare,
calitatea su0iectelor, caracterul norelor, natura sanciunilor i principiile speci-ice
-iec%rei rauri de drept.
+leentul de 0az% al sisteului tiinelor juridice l constituie su0sisteul
tiinelor de raur%, coponente ale priului.
8iecare tiin% juridic% de raur% studiaz% norele juridice aparin>nd raurii de
drept corespunz%toare n str>ns% leg%tur% cu relaiile sociale ce -oreaz% o0iectul de
regleentare juridic%, propriu raurii respecti1e.
2e pild%, tiina dreptului constituional analizeaz% norele juridice de drept
constituional n str>ns% leg%tur% cu relaiile sociale regleentate de aceste nore, dup%
cu tiina dreptului ci1il analizeaz% norele aparin%toare raurii dreptului ci1il n
str>ns% leg%tur% cu relaiile sociale ce -oreaz% o0iectul de regleentare juridic%, propriu
raurii respecti1e.
Cn sisteul dreptului conteporan distinge ca rauri de drept raurile
corespunz%toare di1iziunii dreptului pu0lic i pri1at. Principala di1iziune a dreptului
o0iecti1 este n drept pu0lic i pri1at. 2eose0irea dintre dreptul pu0lic i cel pri1at se
caracterizeaz% prin principiile di-erite care gu1erneaz% dreptul aplica0il statului, de acele
ale dreptului aplica0il particularilor.
Cn cadrul dre$tu#ui $u/#ic0 care conine totalitatea principiilor i regulilor
aplica0ile n raporturile dintre stat i supuii s%i, sau n raporturile dintre state, sunt
cuprinse? dreptul constituional, dreptul adinistrati1, dreptul -inanciar, dreptul penal,
dreptul procesual ; penal, dreptul procesual ci1il, dreptul internaional pu0licB iar dre$tu#
$riv&t0 care conine regulile aplica0ile particularilor, cuprinde? dreptul ci1il, dreptul
coercial, dreptul internaional pri1at, dreptul coerului internaional etc
1
.
3
Popa /. < Teoria general% a dreptului, 7ucureti < 133&, pag. !1
4
@oise 7ojinc% < Instituii i -undaente juridice, +ditura Aelios, Craio1a < !..., pag. 4.
&
Cn ceea ce pri1ete sisteul dreptului ro>nesc actual, distinge ur%toarele
rauri de drept? constituional, adinistrati1, -inanciar, al -ailiei, penal, procesual ci1il
i penal, coercial 'intern i internaional), al uncii, internaional 'pu0lic i pri1at).
Cn prezent, se constat% tendina de reaezare a acestora, c>t i de apariie a unor
noi rauri juridice, de e(eplu, dreptul ediului, dreptul instituional counitar.
.1 ,tiin)e#e *uridice &*ut.to&re 2&u3i#i&re4
2isciplinele ajut%toare sau participati1e nu -ac parte din sisteul propriu<zis al
tiinelor juridice, dar, cel ai adesea ajut% la cunoaterea -enoenului juridic i la
corecta interpretare i aplicare a norelor juridice. Cn categoria disciplinelor ajut%toare
intr%? criinalistica, edicina legal%, statistica judiciar%, sociologia juridic%, logica
juridic% etc
5
.
.5 Teori& %ener&#. & dre$tu#ui 2Encic#o$edi& dre$tu#ui4
Teoria general% a dreptului sau enciclopedia dreptului do0>ndete -undaentare
n secolul DID c>nd autori precu Adol- @erEel, :ictor Cousin, +dond Picard au
propus s% se nlocuiasc% -iloso-ia dreptului i dreptul natural care orientaser% g>ndirea
juridic% de p>n% atunci pe o cale pur speculati1%.
Teoria general% a dreptului este considerat% ca -iind tiina glo0al%, cu caracter
sintetic ce cuprinde principii -undaentale, 1ala0ile pentru toate celelalte rauri de
drept, -orul>nd de-iniia dreptului, concepte i categorii 'nora juridic%, iz1or de drept,
r%spundere juridic% etc) cu care opereaz% toate raurile de drept.
.6 Ori%ine&0 de7inire& (i &cce$)iuni#e no)iunii de dre$t
Oul nu poate tr%i dec>t n societate, -iind sortit, prin natura -%pturii sale, s%<i
pleteasc% propriile sale puteri cu cele ale seenilor s%i. Urare a acestui -apt
societatea i pretinde oului respectarea anuitor principiiB respectarea acestor principii
constituie iz1orul dreptului i raiunea sa de a -i.
2eprinderea cu anuite reguli de conduit% a -%cut s% se nasc% n su-letul
oaenilor sentientul de dreptate. Acest sentient i deterin% pe oaeni s% caute
5
7o0o =9eorg9e < Teoria general% a dreptului, +ditura 2acia, Cluj</apoca, 1334, pag. 16
*
ntotdeauna o justi-icare a aciunilor lor, s% legitieze actul lor, s%<l ncadreze n regulile
dreptului.
Istoria dreptului, a dez1olt%rii i e1oluiei sale, este o net%g%duit% %rturie a luptei
pe care au dat<o juritii i -iloso-ii tuturor tipurilor, spre a se ajunge la o noiune clar% a
acestui teren i la o de-iniie care s% do0>ndeasc% 1aloare general% i s% se poat% ipune
tuturor.
Prin dre$t nelege ansamblul normelor juridice care reglementeaz relaiile
sociale instituite de organele abilitate i garantate n aplicarea lor prin fora de
constrngere a statului.
Terenul FdreptF a -ost i este ntre0uinat cu dou% nelesuri di-erite
6
?
a) ntr<un pri sens el deseneaz% totalitatea regulilor i a legilor edictate de<a lungul
tipului care or>nduiesc societatea, deliiteaz% s-era de acti1itate a -iec%rui indi1id, aa
nc>t -iecare indi1id ur%rind realizarea intereselor sale s% nu piedice realizarea
intereselor celorlali.
4egulile de drept sunt considerate indispensa0ile 1ieii sociale, nerespectarea lor
-iind o atingere adus% societ%ii. 2e aceea orice societate ci1ilizat% conlucreaz%, prin toate
ijloacele de care dispune, la resta0ilirea ordinii de drept nc%lcate i la respectare, la
ne1oie, prin -ora de constr>ngere a statului, a regulii de drept. Guritii oderni l nuesc
l denuesc drept obiectiv, ntruc>t el este creat general i ipersonal, atunci c>nd se -ace
re-erire doar la ansa0lul norelor juridice n 1igoare la un oent dat 1or0i despre
dreptul pozitiv.
0) Cntr<un al doilea neles, cu1>ntul Fdre$tF deseneaz% posi0ilitatea de a -ace un
anuit lucru sta0ilit de ai nainte, de pild% de a do0>ndi un drept de proprietate sau de a
nc9eia un contract ; n aceast% accepiune el ai este cunoscut su0 denuirea de drept
subiectiv.
6
@oise 7ojinc% < Instituii i -undaente juridice, +ditura Aelios, Craio1a < !..., pag. $1<$!
6
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. +(plicai locul i rolul tiinelor juridice n sisteul tiinelorH
!. Care sunt eleentele coponente ale tiinelor juridiceH
$. Care este rolul tiinelor juridice istoriceH
4. Care este o0iectul tiinelor juridice de raur%H
#. Cu e(plicai principala di1iziune a dreptului o0iecti1H
&. Care sunt tiinele juridice au(iliareH
*. Ce este teoria general% a dreptuluiH
6. +(plicai accepiunile noiunii de drept.
3
CAPITOLUL 2
Introducere in "tudiu# dre$tu#ui 7in&nci&r
2. No)iune&0 o/iectu# (i de7ini)i& dre$tu#ui 7in&nci&r
Dre$tu# 7in&nci&r este acea raur% a dreptului pu0lic -orat% din totalitatea
norelor juridice care regleenteaz% relaiile sociale care apar n procesul de constituire,
repartizare i utilizare a -ondurilor 0%neti ale statului i ale instituiilor pu0lice, pentru
ndeplinirea sarcinilor i -unciilor sale i pentru satis-acerea ne1oilor generale ale
societ%ii
<
.
O0iectul dreptului -inanciar l constituie regleent%rile juridice pri1ind 0ugetul
pu0lic, procedura 0ugetar%, ipozitele, creditul pu0lic i controlul -inanciar de stat 'adic%
toate relaiile -inanciare care iau natere n procesul de -orare, repartizare i utilizare a
-ondurilor 0%neti ale statului n 1ederea satis-acerii ne1oilor pu0lice).
Pute concluziona c% dreptul financiar este ansa0lul sisteatic al ideilor,
teoriilor i celorlalte cunotine despre regleent%rile juridice re-eritoare la coponentele
structurale ale finanelor publice
8
.
Cncerc>ndu<se o caracterizare a finanelor publice s<a apreciat c% acestea sunt
relaiile econoice, care apar n procesul repartiiei produsului intern 0rut, i prin care
su0iectele de drept -inanciar ; statul reprezentat prin organele sale de specialitate cu
atri0uii -inanciare ; i procur% resursele -inanciare necesare ndeplinirii -unciilor sale.
+(istena -inanelor pu0lice este aadar indisolu0il legat% de e(istena statului i de
-olosirea 0anilor n procesul de distri0uire a 1enitului naional.
8orele su0 care se prezint% 7in&n)e#e $u/#ice sunt?
- relaiile financiare clasice < relaiile care e(pri% un trans-er de resurse 0%neti -%r%
ec9i1alent i cu titlu nera0ursa0il 'e(. instituia 0ugetului de stat)B
- relaiile de credit < relaiile care e(pri% un pruut de resurse 0%neti pe o perioad%
de tip deterinat%, pentru care se percepe do0>nd%.
2up% coninut relaiile de credit sunt?
7
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. &<*
8
=liga Ioan ; 2rept -inanciar, +d. Auanitas, 1336, pag. 41
1.
- relaii de credit 0ancar cuprind re-eriri la procedura sisteului de
garanie, do0>nd% i recuperarea suelor pruutateB
- relaii de credit coercial 'nu -ac o0iectul dreptului -inanciar)B
- relaii de credit pu0lic sunt grupate n jurul instituiei juridice a
creditului pu0licB
< relaiile care vizeaz constituirea i utilizarea mijloacelor bneti specifice asigurrilor
sociale de stat i asigurrilor de stat de bunuri, persoane i rspundere civil.
Asigur%rile sociale de stat grupeaz% acea parte a relaiilor 0%neti de repartiie pe
care se constituie i repartizeaz% -ondurile necesare ntreinerii cet%enilor ajori inapi
de unc% teporar sau de-initi1. Asigur%rile de stat de 0unuri, persoane i r%spundere
ci1il% cuprind acele relaii sociale care se nasc n leg%tur% cu -orarea i repartizarea
-ondurilor destinate pl%ilor desp%gu0irilor 'n cazul 0unurilor i a r%spunderii ci1ile) i a
suelor asigurate 'n cazul persoanelor) n situaia producerii unuia din di1ersele riscuri
asigurate.
Tre0uie -%cute aici c>te1a re-eriri i la -inanele pri1ate, ntruc>t condiia esenial%
a -inanelor pu0lice de a e(ista este indisolu0il legat% i de e(istena -inanelor pri1ate,
pentru c% e(istena -ondurilor 0%neti pri1ete deopotri1% 1iaa pu0lic% i pri1at%, cu
precizarea c% Ioti1ele, ijloacele i e-ectele -inanelor pu0lice sunt cu totul di-erite de
cele ale -inanelor pri1ateJ
9
.
Ast-el n tip ce -inanele pu0lice sunt legate de e(istena statului, -inanele
pri1ate sunt deterinate de e(istena i -uncionarea di1erilor ageni econoici.
8inanele pu0lice sunt -olosite pentru satis-acerea ne1oilor generale ale societ%ii, iar
-inanele pri1ate ajut% la realizarea de pro-it a agenilor econoici pri1ai
0
.
2atorit% cople(it%ii relaiilor regleentate de norele de drept -inanciar unii
autori
11
au conc9is c% plec>nd de la norele de drept -inanciar care regleenteaz%
conceptul de -inane pu0lice a putea 1or0i despre o su0raur% a dreptului -inanciar i
anue dreptul finanelor publice, care ar -i acea su0raur% care cuprinde norele
speci-ice -inanelor pu0lice, sisteului 0ancar, 1alutar i circulaiei onedei. "i n
9
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1, pag. 14
10
Ciu1% :asile < 2rept -inanciar, +ditura Uni1ersitaria, Craio1a, !..1, pag.*1<*!
11
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. &<*
11
aceeai %sur% a putea 1or0i i despre dreptul fiscal care cuprinde ansa0lul norelor
juridice re-eritoare la ipozite , ta(e, procedur% -iscal% i control -iscal.
Ali autori
12
consider% c% tiina finanelor publice este o raur% a tiinelor
econoice i c% regleentarea juridic% a -inanelor pu0lice poate -i intitulat drept
financiar, drept financiar public sau dreptul finanelor publice, cu precizarea c%
denuirea de drept -inanciar este cea ai r%sp>ndit% n ultia 1ree.
2reptul 0ugetar, n aceast% 1iziune, regleenteaz% procedura ela0or%rii, adopt%rii
e(ecut%rii i nc9eierii e(erciiului 0ugetarB preciz>ndu<se c% nsen%tatea dreptului
0ugetar n s-era dreptului -inanciar se datoreaz% rolului i iportanei 0ugetului de stat, n
calitatea sa de act care pre1ede cele ai iportante 1enituri i c9eltuieli ale statului.
Iar dreptul -iscal este su0raura dreptului -inanciar care regleenteaz% detaliat
ipozitele, ta(ele i celelalte 1enituri ale 0ugetului de stat, precu i procedura -iscal% a
sta0ilirii, ncas%rii i ur%ririi ipozitelor i ta(elor.
2.2 I'vo&re#e dre$tu#ui 7in&nci&r
/oiunea de iz1or de drept este utilizat% n dou% sensuri?
< i'vo&re +&teri&#e ; sunt realit%ile e(terioare dreptului care deterin% aciuni ale
legiuitorului sau dau natere unor reguli iz1or>te din necesit%ile practice 'e(? -actorul
deogra-ic, cadrul social<politic, condiiile ateriale, de pild% e1enientele din
dece0rie 1363 au ipus apariia a nueroase nore juridice cu un coninut radical
nou).
< i'vo&re 7or+&#e ; sunt reprezentate de odalit%ile e(terioare prin care se e(pri%
norele juridice 'e(? o0iceiul juridic, practica judec%toreasc%, doctrina i actul norati1).
5unt iz1oare ale dreptului -inanciar toate norele de drept -inanciar care
regleenteaz% relaiile sociale care iau natere n procesul de constituire, distri0uire i
utilizare a resurselor 0%neti ale statului.
Prin nore de drept -inanciar tre0uie s% nelege acele reguli de conduit%
instituite de stat, cu caracter general i ipersonal care regleenteaz% actele i
operaiunile ce alc%tuiesc -inanele pu0lice. Cu titlu de e(cepie ainti i unele nore
12
=liga Ioan ; 2rept -inanciar, +d. Auanitas, 1336, pag. 1#<1&
1!
de drept -inanciar cu caracter indi1idual, cu ar -i de e(eplu legile de adoptare sau
apro0are a 0ugetelor anuale de stat.
2in punctul de 1edere al structurii logico<juridice?
- ipoteza norelor de drept -inanciar pre1ede prejur%rile n care ureaz% s% se aplice
dispoziiilor acestor nore 'e(. resursele -inanciare se constituie cu ajutorul ipozitelor
i ta(elor),
< dispoziiile sunt n general onerati1e ' e(. contri0ua0ilul are o0ligaia ca n teren de #
zile de la nregistrare la 4egistrul Coerului s% declare organului -iscal datele cu pri1ire
la -iliale, orice alte locuri n care des-%oar% acti1it%i produc%toare de 1enituri i
in-oraii pri1ind conturile 0ancare
13
), dar pot -i i pro9i0iti1e ' este interzis instituiilor
pu0lice de a e-ectua operaiunile de ncas%ri i pl%i prin 0%ncile coerciale
14
) sau
perisi1e ' legile 0ugetare anuale pot -i odi-icate n cursul e(erciiului 0ugetar prin legi
de recti-icare
15
),
< i sanciunile au eleente speci-ice n dreptul -inanciar 'e(. aenda -iscal%, ajor%rile
de nt>rziere, ajorarea do0>nzilor, suspendarea credit%rii).
Cn -uncie de gradul lor de generalitate, sau in>nd seaa de speci-icul lor,
iz1oarele dreptului -inanelor pu0lice pot -i grupate pe dou% categorii, i anue?
izvoare generale sau comune cu ale altor ramuri ; reprezentate de acele acte
norati1e al c%ror o0iect de regleentare e(cede pro0leatica strict% a -inanelor
pu0lice, n sensul c% aria lor de cuprindere acoper% ai ulte doenii ale 1ieii social<
econoice, dar care cuprind i dispoziii re-eritoare la -inanele pu0lice?
= Con"titu)i& care cuprinde principiile re-eritoare la ela0orarea, apro0area i e(ecutarea
0ugetului pu0lic naional
< #e%i or%&nice (i ordin&reB
< ordon&n)e %uvern&+ent&#eB
< >ot.r?ri %uvern&+ent&#e.
13
Legea 6*K1334 ; pri1ind co0aterea e1aziunii -iscale, pu0licat% n @.O. nr. !33K!4.1..1334, art. $ '1)
14
Legea #..K!..! ; pri1ind -inanele pu0lice, pu0licat% n @.O. nr. #3*K1$..6.!..!, art. *. '!)
15
Legea #..K!..! ; pri1ind -inanele pu0lice, pu0licat% n @.O. nr. #3*K1$..6.!..!, art. &
1$
izvoare specifice ; adic% acele acte norati1e prin care se aduc regleent%ri e(clusi1
doeniului -inanelor pu0lice?
< Legea #..K!..! ; legea -inanelor pu0liceB '@.O. ; #3*K!..!)
< Legea $.K1331 pri1ind organizarea i -uncionarea controlului -inanciar i a =%rzii
8inanciare 'copletat% prin Ordonana =u1ernului *.K133* pri1ind controlul -iscal)B
< Legea 34K133! pri1ind organizarea i -uncionarea Curii de Conturi a 4o>nieiB
< Legea 6*K1334 pri1ind co0aterea e1aziunii -iscale
2.- De#i+it&re& dre$tu#ui 7in&nci&r !n r&$ort cu &#te r&+uri &#e "i"te+u#ui de
dre$t
2eliitarea dreptului -inanciar -a% de alte rauri de drept este ipus% at>t de
raiuni teoretice, c>t i practice. 2in punct de 1edere practic se ipune deliitarea s-erei
dreptului -inanciar pentru a putea sta0ili apartenena unui raport juridic concret la raura
de drept -inanciar sau la alta.
+ste deci o pro0le% de cali-icare juridic% a unui raport de drept cu iplicaii
directe n pri1ina aplic%rii concrete a legii c>t i din ne1oia sta0ilirii precise a
consecinelor juridice distincte ce decurg din cali-icarea unui raport juridic ca aparin>nd
unei rauri de drept sau alteia
6
.
2in punct de 1edere teoretic o aseenea deliitare 1a ajuta la e1idenierea
ase%n%rilor i deose0irilor dintre raporturile juridice aparin>nd unor rauri de drept
di-erite. Aceast% deliitare se poate -ace de c%tre legiuitor 'prin deliitarea o0iectului de
c%tre norele -iec%rei rauri de drept) sau de c%tre interpret 'teoretician sau practician)
prin deliitarea unei rauri de drept -a% de celelalte, n 0aza ur%toarelor criterii?
< obiectul de reglementare? este criteriul deterinant n deliitarea raurilor de drept, el
reprezint% categoria unitar% de relaii sociale regleentate de un ansa0lu de nore
juridice unitare la r>ndul lor.
O0iectul dreptului -inanciar l constituie regleent%rile juridice pri1ind 0ugetul
pu0lic, procedura 0ugetar%, ipozitele, creditul pu0lic i controlul -inanciar de stat 'adic%
16
@oise 7ojinc% ; Teoria general% a dreptului ci1il, +d. Aelios, !..!, pag. !1
14
toate relaiile -inanciare care iau natere n procesul de -orare, repartizare i utilizare a
-ondurilor 0%neti ale statului n 1ederea satis-acerii ne1oilor pu0lice).
- metoda de reglementare? este odalitatea prin care statul in-lueneaz% des-%urarea
raporturilor sociale prin edictarea unor di1erse nore de drept.
5peci-ic% i general% pentru raura dreptului -inanciar este etoda inegalit%ii juridice a
p%rilorB cu precizarea c% raura dreptului -inanciar nu este singura care -olosete aceast%
etod% de regleentare i, deci pentru deliitarea dreptului -inanciar de alte rauri de
drept se ipune recurgerea i la alte criterii.
< calitatea subiecilor raportului juridic?
4e-erindu<ne la su0iectele raportului juridic de drept -inanciar tre0uie su0liniat c%
ntotdeauna unul dintre ele este o autoritate a adinistraiei pu0lice cu atri0uii
-inanciare, a1>nd o calitate special%, de autoritate in1estit% cu putere pu0lic%. 2e unde
rezult% i c% naterea, odi-icarea sau stingerea raportului juridic de drept -inanciar este
e(presia ani-est%rii unilaterale de 1oin% a autorit%ii adinistrati1e cu atri0uii
-inanciare purt%toare a puterii pu0lice.
< caracterul normelor?
Cn -uncie de -enoenul juridic studiat pentru unele rauri de drept sunt speci-ice
norele dispozitive 'care las% la latitudinea su0iectului de a<i alege singur coportarea,
nici nu ipun, nici nu interzic o anuit% conduit%), n 1ree ce pentru alte rauri de
drept pre1aleaz% norele imperative 'adic% norele care nu adit nici o derogare de la
dispoziiile lor, i care pot -i onerative ; c>nd se ipune su0iectului o anuit% aciune,
sau prohibitive ; c>nd se interzice su0iectului s%1>rirea unei aciuni). 2reptului -inanciar
i sunt caracteristice norele iperati1e.
2ac% ar -i s% particulariz% eleentele structurii logico<juridice ale norei de
drept -inanciar a putea su0linia speci-icitatea sanciunii la norele de drept -inanciar, i
anue? aenda -iscal%, ajor%rile de nt>rziere, suspendarea -inan%rii sau a credit%rii
etc.
< criteriul sanciunii?
Principalele -ore ale sanciunii norei de drept -inanciar sunt? aenda -iscal%,
ajor%ri de nt>rziere, %suri de e(ecutare silit% %suri cu pri1ire la actele juridice
'suspendarea creditului, suspend%ri de -inan%ri) etc.
1#
Cn legea -inanelor pu0lice sunt pre1%zute ur%toarele tipuri de sanciuni pentru
nc%lcarea pre1ederilor legii #..K!..!?
< dep%irea liitelor a(ie ale c9eltuielilor apro0ate n 0uget constituie infraciune i se
pedepsete cu nc9isoare de la o lun% la $ luni, sau aend% de la #. la 1.. de ilioaneB
< neapro0area 0ugetele n teren de 1# zile de la data pu0lic%rii legii 0ugetare anuale,
nendeplinirea de c%tre ordonatorii principali de credite a o0ligaiei de a transite lunar
@inisterului de 8inane situaia 1ir%rilor de credite 0ugetare n teren de # zile de la
nc9eierea lunii, ine(istena unei 0aze legale pentru c9eltuielile 0ugetare, constituie
contravenie i se sancioneaz% cu aend% de la # la 1. ilioaneB
< neo0inerea 1izei preala0ile a controlului -inanciar pentru angajarea i ordonanarea
c9eltuielilor, ajorarea i utilizarea alocaiilor 0ugetare pentru alte categorii de c9eltuieli
dec>t cele pentru care au -ost pre1%zute -%r% apro0area i odi-icarea legii n acest sens i
nera0ursarea n teren de & luni a pruuturilor acordate unor instituii pu0lice
constituie contravenie i se sancioneaz% cu aend% de la !. la $. de ilioane.
< principiile?
8iecare raur% de drept i cristalizeaz% principiile care<i orienteaz% aciunea ntr<
un anuit doeniu al relaiilor sociale. A putea considera ca principii generale ale
dreptului -inanciar?
< principiul egalitii cetenilor n faa legii financiare ; principiul egalit%ii ntre
cet%eni este un principiu -undaental pre1%zut de Constituie, i dei autorit%ile
-inanciare care reprezint% statul n raporturile de drept -inanciar sta0ilesc, n con-oritate
cu legile, raporturi, n general, de su0ordonare cu cet%enii, ele tre0uie s% i
ndeplineasc% atri0uiile respect>nd pre1ederile legale i -%r% a -ace 1reo deose0ire ntre
cet%eni pe 0az% de ras%, naionalitate, religie sau se(, legea aplic>ndu<se la -el aceleai
situaii, indi-erent de persoana care 1ine su0 incidena legii.
< principiul legalitii n activitatea financiar este o regul% -undaental%, care se
reg%sete n organizarea i -uncionarea tuturor autorit%ilor i instituiilor statului,
con-or c%reia toate persoanele '-izice, juridice, autorit%i ale adinistraiei cu atri0uii
-inanciare) participante la raporturile de drept -inanciar au o0ligaia de a respecta
Constituia, legile i celelalte acte juridice, norati1e i indi1iduale ale c%ror pre1ederi
-ac triitere la raporturile de drept -inanciar.
1&
< principiul rspunderii n activitatea financiar este principiul care pre1ede c% orice
nc%lcare a norelor de drept -inanciar antreneaz% r%spunderea n s-era dreptului
-inanciar, caracterizat% prin sanciuni speci-ice 'aenda -iscal%, ajor%rile de nt>rziere,
suspendarea -inan%rii sau a credit%rii etc).
< principiul impunerii contribuabililor respectrii obligaiilor contributive fa de
bugetul de stat deri1% din relaia de su0ordonare n care se a-l% su0iectele raportului de
drept -inanciar, care ia natere, n general, ca urare a ani-est%rii unilaterale de 1oin% a
statului i prin care este ipus% ca o0ligaie a contri0ua0ilului plata ipozitelor i ta(elor
a-erente 1eniturilor o0inute i 0unurilor deinute care se trans-or% n 1enituri la 0ugetul
de stat.
2e aseenea, n s-era raporturilor juridice care au ca o0iect acti1itatea de control
a1e i c>te1a principii speci-ice, cu ar -i de e(eplu?
< principiul dreptului la aprare n faa instanelor financiare este un principiu consacrat
de Constituie i se re-er% la -aptul c% pe parcursul derul%rii unui proces p%rile pot -ace
cereri, au dreptul de a lua cunotin% de pro0ele din dosar, de a participa la dez0ateri sau
de e(ercita c%ile de atac.
< principiul dublului grad de jurisdicie i al folosirii cilor de atac? 9ot%r>rile instanelor
-inanciare pot -i atacate cu recurs at>t n sisteul jurisdiciei -inanciare, c>t i n sisteul
autorit%ilor judec%toreti.
< principiul imparialitii judectorilor se re-er% la o0ligati1itatea judec%torilor de a<i
ndeplini -uncia ncredinat% cu iparialitate.
Cn concluzie su0linie -aptul c% n acti1itatea de deliitare a raurilor de drept
se poate -ace apel la toate criteriile enunate sau nuai la unele, n -uncie de di-icultatea
i cople(itatea aspectului n discuie. /u 1o -ace o analiz% a deliit%rii raurii
dreptului -inanciar -a% de alte rauri de drept, ntruc>t ulterior 1o -ace o analiz%
detaliat% a raportului juridic de drept -inanciar coparati1 cu raporturi juridice aparin>nd
altor rauri de drept.
1*
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. 2e-inii dreptul -inanciar.
!. Care sunt -orele su0 care se prezint% -inanele pu0liceH
$. +nuerai iz1oarele dreptului -inanciar.
4. Pe 0aza c%ror principii dreptul -inanciar poate -i deliitat -a% de alte rauri de dreptH
16
CAPITOLUL -
R&$ortu# *uridic de dre$t 7in&nci&r
-. R&$ortu# *uridic de dre$t 7in&nci&r
4aportul juridic de drept -inanciar regleenteaz% relaiile sociale care apar n
procesul de constituire, repartizare i utilizare a -ondurilor 0%neti ale statului i ale
instituiilor pu0lice, pentru ndeplinirea sarcinilor i -unciilor sale i pentru satis-acerea
ne1oilor generale ale societ%ii.
+leentele constituti1e ale raportului juridic de drept -inanciar, la -el ca i n
cazul altor categorii de raporturi juridice, sunt su0iectele, coninutul i o0iectul.
a. Su/iecte#e participante la raporturile de drept -inanciar sunt ur%toarele?
1. Un pri su0iect al raporturilor juridice de drept -inanciar este ntotdeauna "t&tu#
reprezentat de organele sale de specialitate n acti1itatea -inanciar%, in1estit cu atri0uii n
procesul de constituire, repartizare i utilizare a -ondurilor 0%neti ale statului '@inisterul
de 8inane, 2irecia judeean% a -inanelor pu0lice i controlului -inanciar de stat,
Adinistraia 8inanciar%, Circuscripia -iscale, Agentul -iscal)
<
.
!. Cel de<al doilea su0iect al acestor raporturi poate -i?
< o persoan% -izic% 'cet%eni ro>ni, persoane -izice str%ine rezidente? diploai, apatrizi,
studeni, sau persoane -izice str%ine nerezidente? turiti str%ini, sporti1i etc)
< o persoan% juridic% 'societ%i coerciale ro>ne sau str%ine, regii autonoe, instituii
pu0lice, organe ale adinistraiei de stat altele dec>t cele adinistrati1 -inanciare i de
control -inanciar), denuite generic contri0ua0ili.
5u0iectele de drept din pria categorie, respecti1 organele -inanciare ale statului,
au n cadrul raporturilor de drept -inanciar o situaie juridic% speci-ic%, n sensul c% -iind
purt%toare ale puterii pu0lice pot s% pretind% celui de al doilea su0iect s% e-ectueze o
anuit% prestaie, s% se a0in% de la -ace ce1a ori s% l controleze. 2e aceea ntre
su0iectele raportului juridic de drept -inanciar e(ist% un r&$ort de "u/ordon&re al celui
de<al doilea su0iect -a% de priul, care e ntotdeauna statul, reprezentat de organele sale
de specialitate cu atri0uii n doeniul acti1it%ii -inanciare. acest raport i p%streaz%
17
Ciu1% :asile < 2rept -inanciar, +ditura Uni1ersitaria, Craio1a, !..1, pag. *4<*#
13
caracterul de su0ordonare c9iar i atunci c>nd cel de<al doilea su0iect este un organ al
adinistraiei de stat.
2e -apt poziia de autoritate a priului su0iect, n calitate de reprezentant al
intereselor -inanciare ale statului, nu este altce1a dec>t o e(presie a regiului de drept
pu0lic, regi care este net di-erit de regiul de drept pri1at unde situaia este cu totul
alta? sunt regleentate raporturile 0%neti dintre cet%eni, su0iectele participante au o
poziie juridic% egal% -iind l%sat% la latitudinea lor participarea sau nu la raporturile
juridice ci1ile n -uncie de interesele lor patrioniale.
Aadar raporturile juridice de drept -inanciar se nasc, se odi-ic% i se sting pe
0aza ani-est%rii unilaterale de 1oin% a statului, prin odalit%ile speci-ice pre1%zute de
dreptul -inanciar.
8aptul c% unele nore de drept -inanciar pre1%d posi0ilitatea l%sat% celorlali
su0ieci de a<i ani-esta iniiati1a n leg%tur% cu odalit%ile de natere, odi-icare sau
stingere a raportului de drept -inanciar nu nl%tur% aceast% tr%s%tur% ntruc>t ns%i aceast%
posi0ilitate l%sat% celorlali su0ieci, precu i odalit%ile pe care ei pot s% le aleag%
reprezint% tot o ani-estare a 1oinei unilaterale a statului.
0. Con)inutu# raporturilor de drept -inanciar l -oreaz% drepturile i o0ligaiile
su0iectelor participante, care di-er% de cele ale altor raporturi juridice, ntruc>t se
sta0ilesc n leg%tur% cu necesitatea i iportana constituirii, repartiz%rii i utiliz%rii
-ondurilor 0%neti ale statului. Ast-el, n tip ce statului, prin interediul organelor sale,
i re1ine o0ligaia de a ela0ora, apro0a i e(ecuta 0ugetul de stat, de a sta0ili i ncasa
ipozitele i ta(ele cel de<al doilea su0iect tre0uie s% e(ecute o0ligaiile -inanciare ce<i
re1in 'plata ipozitelor sta0ilite prin lege), ns% are i dreptul de a ataca %surile
nelegale luate de organele -inanciare de stat.
5pre e(eplu
@
contri/u&/i#u# are obligaia de a pl%ti ipozite i ta(e i n acest
scop declar% 1eniturile, calculeaz% ipozite sau ta(e, le e1ideniaz%, a1>nd de aseenea
o0ligaia de a cere odi-icarea lor, c>nd apare eleentul care le in-lueneaz%. Are
o0ligaia de a da relaii organelor de control, supun>ndu<se controlului.
Contri/u&/i#u# are dreptul de a contesta odul n care a -ost ipozitat, de a
contesta odul n care se realizeaz% e(ecutarea silit%, de a cere anuite nlesniri,
18
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. 1.<11
!.
e1ideniind aspectele concrete care<i perit acest lucru 'dreptul de a cere ealon%ri de
pre, a>n%ri de ipozite, anularea ipozitelor sau a di-eritelor o0ligaii).
Or%&nu# "$eci&#i'&t are dreptul de a ncasa ipozitele i ta(ele, de a calcula i de
a counica sua datorat%. Are dreptul de a cere relaii cu pri1ire la ipozitare i de a
1eri-ica sinceritatea declaraiilor contri0ua0ilului.
Obligaiile or%&ne#or "$eci&#i'&te constau n?
< a da curs cererilor pri1ind -orularea unor o0ieciuni, pl>ngeri sau contestaii,
< a analiza cererile de nlesnire de plat%,
< a rezol1a o0ieciunile -orulate cu ocazia acti1it%ii de control, sau a actului de
ipunere
c. O/iectu# celor ai ulte raporturi de drept -inanciar l constituie aciunile 'de a da sau
de a -ace), de e(eplu aciunea de organizare 0ugetar% sau absteniunea 'aciunea de a nu
-ace). Atunci c>nd relaiile juridice de drept -inanciar 1izeaz% un 0un sau un lucru, 'ca de
e(eplu suele de 0ani care se aloc% n cazul raporturilor juridice de -inanare 0ugetar%
sau suele de 0ani la care sunt inute su0iectele participante la raporturile juridice de
-inanare) acestea se pot constitui n o0iect al relaiei juridice respecti1e.
-.2 Acte#e (i o$er&)iuni#e de dre$t 7in&nci&r
Cn procesul aplic%rii norelor dreptului -inanciar sunt s%1>rite o serie de acte i
operaiuni de natur% -inanciar%, a c%ror studiere relie-eaz% deose0ita aplica0ilitate practic%
a acestora.
Actele i operaiunile -inanciare pu0lice se di-ereniaz% de cele din doeniul
-inanelor pri1ate prin aceea c% sunt realizate n scopul -or%rii i ntre0uin%rii
-ondurilor 0%neti ale statului destinate satis-acerii ne1oilor pu0lice.
Actele financiare sunt ani-est%ri de 1oin% realizate n 1ederea producerii de
e-ecte juridice n scopul -or%rii i ntre0uin%rii -ondurilor 0%neti ale statului, realizarea
acestor e-ecte juridice -iind garantat% prin -ora de constr>ngere a statului
19
.
C>t pri1ete calitatea pe care tre0uie s% o ai0% su0iectele de drept -inanciar
eitente ale acestor acte ; ele tre0uie s% -ie organe de stat copetente cu atri0uii n
ela0orarea i e(ecuia 0ugetelor 'organele @inisterului de 8inane, ale unit%ilor
19
=liga Ioan ; 2rept -inanciar, +d. Auanitas, 1336, pag. !&<!*
!1
adinistrati1<teritoriale, conduc%torii celorlalte inistere i a altor organe centrale de
stat) i s% eit% actele ai sus<enionate n liitele copetenei legale. 4ezult% c%
actele juridice -inanciare sunt ani-est%ri de 1oin% cu caracter unilateral, ele ne-iind
eise n od consensual sau n ura unor negocieri.
Operaiunile din s-era dreptului -inanciar sunt reprezentate de e(eplu de?
operaiunile de calcul a 1eniturilor i c9eltuielilor 0ugetare, de plat% i ncasare a
ipozitelor i ta(elor, ele la -el ca i actele de drept -inanciar -iind s%1>rite de
-uncionari de specialitate. Cu di-erena rele1ant% c% operaiunile -inanciare pu0lice nu
produc e-ecte juridice prin ele nsele.
-.- Studiu co+$&r&tiv !ntre r&$ortu# *uridic de dre$t 7in&nci&r (i &#te ti$uri
de r&$orturi *uridice
- raportul juridic de drept financiar i raportul juridic de drept comercial
Principala di1iziune a dreptului o0iecti1 este n drept pu0lic i pri1at. 2reptul
pu0lic conine totalitatea principiilor i regulilor aplica0ile n raporturile dintre stat i
supuii s%i < n s-era dreptului pu0lic este inclus% raura dreptului -inanciar, a dreptului
adinistrati1 etc. Cn sc9i0 dreptul pri1at, din s-era c%ruia -ace parte raura de drept
coercial sau ci1il conine norele juridice aplica0ile raporturilor dintre particulari.
Su/iecte#e
Cn ceea ce pri1ete su0iectele participante la r&$orturi#e de dre$t 7in&nci&r? un
pri su0iect este ntotdeauna statul reprezentat de organele sale de specialitate n
acti1itatea -inanciar%, iar cel de<al doilea su0iect al acestor raporturi poate -i o persoan%
-izic% sau juridic%.
5u0iectele de drept din pria categorie, respecti1 organele -inanciare ale statului,
au n cadrul raporturilor de drept -inanciar o situaie juridic% speci-ic%, n sensul c% -iind
purt%toare ale puterii pu0lice pot s% pretind% celui de al doilea su0iect s% e-ectueze o
anuit% prestaie, s% se a0in% de la -ace ce1a ori s% l controleze. 2e aceea ntre
su0iectele raportului juridic de drept -inanciar e(ist% un r&$ort de "u/ordon&re al celui
de<al doilea su0iect -a% de priul, care e ntotdeauna statul, reprezentat de organele sale
de specialitate cu atri0uii n doeniul acti1it%ii -inanciare. Aadar raporturile juridice de
!!
drept -inanciar se nasc, se odi-ic% i se sting pe 0aza ani-est%rii unilaterale de 1oin% a
statului, prin odalit%ile speci-ice pre1%zute de dreptul -inanciar.
C>t pri1ete su0iectele raportului juridic de drept coercial, Codul coercial
pornind de la enuerarea enuniati1% a actelor i operaiunilor considerate drept -apte de
coer, ajunge s% deterine persoanele care pot do0>ndi calitatea de p%ri ale raportului
juridic de drept coercial < coerciantul sau necoerciantul.
Coerciantul poate -i de-init ca -iind orice persoan% -izic% sau juridic% care
des-%oar% o acti1itate coercial%, adic% s%1>rete e-ecti1 -apte de coer cu caracter
pro-esional i n nue propriu. Cu toate c% su0iecte ale raporturilor coerciale pot -i at>t
coercianii, c>t i necoercianii, totui, n principal, acti1itatea coercial% se
realizeaz% de c%tre de c%tre coerciani.
Cu dreptul coercial -ace parte din s-era dreptului pri1at este noral ca relaia
care e(ist% ntre su0iectele participante la un r&$ort de dre$t co+erci&# s% -ie una de
e%&#it&te, toate raporturile de drept coercial lu>nd natere, odi-ic>ndu<se i ncet>nd
ca urare a ani-est%rii acordului de 1oin% al su0iectelor participante < coerciani sau
necoerciani.
Con)inutu#
4aportul juridic de drept -inanciar ia natere ca urare a ani-est%rii unilaterale
de 1oin% a statului, ceea ce presupune c% celelalte su0iecte participante la raportul juridic
se supun 1oinei statului.
5tatul, reprezentat prin organele sale de specialitate cu atri0uii -inanciare are
drepturi 'de a prele1a ipozite i ta(e care se trans-or% n 1enituri la 0ugetul de stat)
dar i o0ligaii 'de a da curs cererilor pri1ind -orularea unor di-erite o0ieciuni, pl>ngeri
sau contestaii, de a analiza cererile de nlesnire de plat% i de a rezol1a o0ieciunile
-orulate cu ocazia acti1it%ii de control, sau a actului de ipunere). Cel de<al doilea
su0iect are n priul r>nd o0ligaia de a respecta pre1ederile legale, dar are i o serie de
drepturi 'de a contesta odul n care a -ost ipozitat, de a contesta odul n care se
realizeaz% e(ecutarea silit%, de a cere anuite nlesniri, e1ideniind aspectele concrete
care<i perit acest lucru etc.)
!$
A1>nd n 1edere c% raportul juridic de drept coercial ia natere ca urare a
ani-est%rii de 1oin% a celor dou% su0iecte 'dintre care unul e de regul% coerciant)
participante la raportul juridic < cele dou% p%ri sunt pe poziie de egalitate juridic%.
P%rile -iind egale, raporturile pot genera drepturi i o0ligaii pentru a0ele
su0iecte participante, ns% ca urare a acordului de 1oin% dintre ele, ca urare a
rezultatului negocierii, nelegerii lor.
O/iectu# a0elor raporturi l constituie conduita p%rilor care poate consta n
aciunea 'de a da sau de a -ace), sau a0steniunea 'aciunea de a nu -ace).
"i n s-era raporturilor de drept coercial i n s-era raporturilor de drept -inanciar
relaiile juridice au caracter patrionial, di-erena este c% n s-era raporturilor de drept
coercial relaiile 0%neti iau natere ca urare a e(pri%rii intereselor patrioniale ale
persoanelor -izice i juridiceB n sc9i0 n s-era raporturilor de drept -inanciar relaiile
0%neti iau natere n procesul de constituire, repartizare i utilizare a resurselor
-inanciare ale statului.
- raportul juridic de drept financiar i raportul juridic de drept civil
Cn ceea ce pri1ete "u/iecte#e participante la raporturile de drept -inanciar? unul
dintre su0iecte este ntotdeauna statul reprezentat de autorit%ile cu atri0uii -inanciare, n
1ree ce n raporturile de drept ci1il su0iectele sunt particularii ; persoane -izice sau
juridice.
5u0iectele de drept din raportul -inanciar, respecti1 autorit%ile adinistraiei
pu0lice cu atri0uii -inanciare, au n cadrul raporturilor de drept -inanciar o situaie
juridic% speci-ic%, n sensul c% -iind purt%toare ale puterii pu0lice pot s% pretind% celui de
al doilea su0iect 'particulari < persoane -izice sau juridice, sau c9iar alte autorit%i ale
adinistraiei pu0lice) s% e-ectueze o anuit% prestaie, s% se a0in% de la -ace ce1a ori s%
l controleze.
2e aceea ntre su0iectele raportului juridic de drept -inanciar e(ist%, de regul%, un
raport de su0ordonare al celui de<al doilea su0iect -a% de priul, care e ntotdeauna
statul, reprezentat de autorit%ile adinistraiei pu0lice cu atri0uii -inanciare, n tip ce
ntre su0iectele raporturilor de drept ci1il p%rile sunt pe poziie de egalitate juridic%.
!4
@ai -ace eniunea c% i un organ ala adinistraiei pu0lice cu atri0uii
-inanciare poate ap%rea ca su0iect ntr<un raport de drept ci1il, ns% de data aceasta el
apare n calitate de persoan% particular%, -%r% a -i purt%tor al puterii de stat.
4aporturile juridice de drept -inanciar se nasc, se odi-ic% i se sting pe 0aza
ani-est%rii unilaterale de 1oin% a statului, prin odalit%ile speci-ice pre1%zute de
dreptul -inanciar, n sc9i0 n s-era dreptului ci1il raporturile juridice iau natere, se
odi-ic% i se sting pe 0aza ani-est%rii acordului de 1oin%, a nelegerii p%rilor.
Cn ceea ce pri1ete norele care regleenteaz% raporturile juridice de drept
-inanciar acestea sunt n ajoritate iperati1e, pe c>nd la raporturile de drept ci1il
predoinante sunt norele dispoziti1e.
- raportul juridic de drept financiar i raportul juridic de drept constituional
Tre0uie ai nt>i precizat c% leg%tura dintre raportului juridic de drept -inanciar
de raportul juridic de drept constituional are la 0az% -aptul c% a0ele rauri de drept,
at>t dreptul -inanciar c>t i dreptul constituional, -ac parte din s-era dreptului pu0lic unde
raporturile juridice regleenteaz% relaiile dintre stat i cet%eni, iar principiul care
gu1erneaz% des-%urarea acestor relaii este inegalitatea juridic% a p%rilor.
Cu precizarea c% raportul juridic de drept constituional este acea relaie social%
regleentat% de norele de drept constituional, care pri1ete relaiile sociale care apar n
procesul instaur%rii, eninerii i e(ercit%rii puterii de stat, iar raportul juridic de drept
-inanciar este acea relaie social%, regleentat% de norele de drept -inanciar, care apare
n procesul de constituire, repartizare i utilizare a -ondurilor 0%neti ale statului n
1ederea ndeplinirii ne1oilor cu caracter general.
Cn plus raporturile juridice de drept -inanciar ca i raporturile juridice de drept
constituional sunt gu1ernate de norele constituionale. Ast-el Constituia este cea care
cuprinde regleent%ri de principiu re-eritoare la raporturile de drept -inanciar care
pri1esc constituirea, repartizarea i utilizarea -ondurilor 0%neti ale statului. Orice
odi-ic%ri constituionale 1or atrage dup% sine i odi-icarea norelor de drept -inanciar
care gu1erneaz% raporturile juridice de drept -inanciar.
- raportul juridic de drept financiar raportul juridic de drept administrativ
Leg%tura dintre raportului juridic de drept -inanciar de raportul juridic de drept
adinistrati1 are la 0az% -aptul c% a0ele rauri de drept, at>t dreptul -inanciar c>t i
!#
dreptul adinistrati1, -ac parte din s-era dreptului pu0lic unde raporturile juridice
regleenteaz% relaiile dintre stat i cet%eni, iar principiul care gu1erneaz% des-%urarea
acestor relaii este inegalitatea juridic% a p%rilor.
Cu di-erena c% raportul juridic de drept -inanciar regleenteaz% relaiile sociale
care apar n procesul de constituire, repartizare i utilizare a -ondurilor 0%neti ale statului
i ale instituiilor pu0lice, pentru ndeplinirea sarcinilor i -unciilor sale i pentru
satis-acerea ne1oilor generale ale societ%ii, iar raportul juridic de drept adinistrati1 este
acea relaie social%, regleentat% de norele de drept adinistrati1, la care particip%
autorit%ile adinistraiei pu0lice n cadrul i pentru realizarea -unciei e(ecuti1e a
statului, ai puin raporturile care se nasc n procesul realiz%rii acti1it%ii -inanciare a
statului, care aa cu a 1%zut ai sus -oreaz% o0iectul dreptului -inanciar.
Aadar dac% raporturile de drept -inanciar se re-er%, pe de o parte, la relaiile
dintre organele -inanciare ale satului i contri0ua0ili 'persoane -izice i juridice) care
asigur% 1eniturile la 0ugetul pu0lic, pe de alt% parte raporturile juridice de drept
adinistrati1 se re-er% la organizarea i acti1itatea organelor adinistraiei pu0lice cu
atri0uii -inanciare.
4egula n cazul a0elor tipuri de raporturi juridice ; de drept -inanciar i de drept
adinistrati1 este c% su0iectele de drept din pria categorie, respecti1 autorit%ile
adinistraiei pu0lice cu atri0uii -inanciare respecti1 adinistrati1e, au n cadrul acestor
raporturi de drept pu0lic o situaie juridic% speci-ic%, n sensul c% -iind purt%toare ale
puterii pu0lice pot s% pretind% celui de al doilea su0iect s% e-ectueze o anuit% prestaie,
s% se a0in% de la -ace ce1a ori s% l controleze. 2e aceea ntre su0iectele raportului juridic
de drept -inanciar i adinistrati1 e(ist% aproape n toate cazurile un r&$ort de
"u/ordon&re al celui de<al doilea su0iect -a% de stat.
!&
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. +(plicai ce relaie e(ist% ntre su0iectele raportului de drept -inanciar i de ceH
!. +(epli-icai concret care este coninutul raportului juridic de drept -inanciarH
$. 8acei o coparaie ntre raportul juridic de drept -inanciar i coercial.
4. 8acei o coparaie ntre raportul juridic de drept -inanciar i ci1il.
#. 8acei o coparaie ntre raportul juridic de drept -inanciar i constituional.
&. 8acei o coparaie ntre raportul juridic de drept -inanciar i adinistrati1.
!*
CAPITOLUL 1
9u%etu# $u/#ic n&)ion&#
1. I"toric0 no)iune0 i+$ort&n).
Cn e1oluia -inanelor pu0lice este rearca0il% apariia 0ugetului generat% de
necesitatea de a re-lecta ne1oile pu0lice su0 -ora c9eltuielilor pu0lice i sursele de 1enit
su0 -ora 1eniturilor pu0lice ce au drept scop rezol1area c9eltuielilor pu0lice.
5ocietatea oeneasc%, n e1oluia sa, a generat o serie de ne1oi care cu trecerea
tipului s<au di1ersi-icat i proli-erat. 2intre acestea, din punctul de 1edere al -inanelor
pu0lice, ne intereseaz% nevoi#e $u/#ice care sunt acele cerine care se satis-ac prin
interediul i e-ortul colecti1it%ilor uane. 5tatul prin instituiile, organele i
organisele sale se raporteaz% la ne1oia pu0lic% prin interediul 0anului pu0lic
20
.
7anul pu0lic ar tre0ui asigurat de stat prin e-ortul propriu, cu ns% statul nu este
dein%torul unei a1eri i nici nu are su-iciente surse proprii, 0anul pu0lic este asigurat prin
e-ortul ntregii colecti1it%i. 2e aceea o0inerea 0anului pu0lic se -ace concret prin
interediul ipozitelor i ta(elor, pl%tite de contri/u&/i#i 'denuire generic% dat%
persoanelor -izice i juridice care au capacitate contributiv). 5uele ncasate cu titlul de
ipozite i ta(e, reprezint% surse de 1enit pentru 0uget.
+(presia de 0uget pro1ine din li0a -rancez% de la cu1>ntul bouge , care a1ea
seni-icaia unei pungi de piele n care se ineau 0anii. Instituia a -ost regleentat%
pentru pria dat% printr<o lege n 8rana n 16.!, ap%r>nd n 16.& ntr<o lege a -inanelor
ai odern% i ai e(act%.
Cn ara noastr% n perioada 4egulaentelor Organice ale @oldo1ei i @unteniei
e(istau re-eriri la 0uget su0 -orularea Fnc9ipuirea c9eltuielilor anului 1iitorF, aceast%
-orulare sugereaz% idea de 0uget, dar nuai pentru aspectul c9eltuielilor.
Con-or legii nr. #..K!..! bugetul este documentul prin care sunt prevzute i
aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile, sau dup caz, numai cheltuielile, n
funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice
20
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. $<4
!6
Cn 4o>nia pute s% 1or0i despre un siste 0ugetar n sensul c% e(ist% un
0uget pu0lic naional alc%tuit din ai ulte coponente, legea -inanelor pu0lice
preciz>nd c% re-eririle sale se aplic%
2
?
< 7ugetului de stat
< 7ugetului asigur%rilor sociale de stat
< 7ugetelor -ondurilor speciale
< 7ugetului trezoreriei statului
< 7ugetelor instituiilor pu0lice autonoe
< 7ugetelor instituiilor pu0lice -inanate integral sau parial din 0ugetul de stat, 0ugetul
asigur%rilor sociale de stat i 0ugetele -ondurilor speciale, dup% caz
< 7ugetelor instituiilor pu0lice -inanate integral din 1enituri proprii
< 7ugetului -ondurilor pro1enite din credite e(terne contractate sau garantate de c%tre stat
i a c%ror ra0ursare, do0>nzi sau costuri se asigur% din -onduri pu0lice
< 7ugetului -ondurilor e(terne nera0ursa0ile.
Ca 1erig% central% a sisteului -inanciar, 0ugetul pu0lic reprezint% e(presia
sintetizat% a relaiilor econoice ce se ani-est% n procesele -or%rii i utiliz%rii
principalului -ond centralizat de ijloace 0%neti ale statului i ale -ondurilor unit%ilor
adinistrati1 < teritoriale n 1ederea -inan%rii acti1it%ilor destinate creterii calit%ii 1ieii
'n1%%>nt, s%n%tate, cultur%, sport, cercetare).
N&tur& *uridic. & /u%etu#ui
+(ist% ai ulte concepii cu pri1ire la natura juridic% a 0ugetuluiB ele sunt desprinse din
de-iniiile date n literatura de specialitate de ai uli autori, ast-el c% e(ist% ur%toarele
concepii pri1ind natura juridic% a 0ugetului
22
?
1. Cntr<o pri% concepie 0ugetul este lege, n sensul c% el conine dispoziii
iperati1e cu pri1ire la cuantuul ini al 1eniturilor i cuantuul a(i al
c9eltuielilor i este adoptat printr<o lege care ean% de la organul legislati1B
!. 7ugetul este un act condiiune, ntruc>t -%r% e(istena lui 1eniturile nu s<ar realiza
i c9eltuielile nu s<ar e-ectuaB
21
Legea #..K !..! < pri1ind -inanele pu0lice, @onitorul O-icial nr. #3*K!..!
22
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag 13<!.
!3
$. 7ugetul este un act juridic, n ceea ce pri1ete 1eniturile, pentru c% e(ist% o0ligaia
legal% iperati1% ca acestea s% -ie ndepliniteB i un act adinistrati1 n ceea ce pri1ete
c9eltuielile, pentru c% acestea nu sunt o0ligatoriu de plinitB
4. 7ugetul este un program, un plan, care pentru ca s% produc% e-ecte 0rac% -ora
legii.
Pro-esorul 2an 2rosu "aguna este de p%rere c% 0ugetul este principalul plan
-inanciar operati1 al statului
2-
i de aceea se 0ucur% de un interes deose0it din partea
legiuitoruluiB ns% legiuitorul nu poate i nici nu este posi0il s% adopte un plan, ceea ce
nsean% c% legiuitorul 1a dez0ate i apro0a un docuent care este de -apt legea de
adoptare a 0ugetului de stat. FPrin urare Parlaentul nu adopt% un plan, ci legea de
adoptare a 0ugetului de stat. Ast-el, acest su0ter-ugiu de te9nic% juridic% con-er%
0ugetului pu0lic naional < care n esen% este i r%>ne un plan < -ora o0ligatorie a
norei de drept i, n consecin%, are o natur% juridic% de legeF.
7ugetul este iportant din punct de 1edere econoic pentru c% re-lect% situaia
econoic% a unui stat < cu c>t econoia unui stat este ai puternic%, cu at>t sursele de
1enit 0ugetar sunt ai ari i o0iecti1ele pu0lice de realizat pot -i ai ulte i ai
puternice. 7ugetul este iportant i din punct de 1edere politic ntruc>t el e(pri% p>n%
la un punct concepia -iscal% a unui stat, coerena legislaiei n doeniu.
1.2 Func)ii#e /u%etu#ui $u/#ic n&)ion&#
8unciile 0ugetului pu0lic naional sunt str>ns legate de -unciile -inanelor
pu0lice, din care -ace parte integrant%, i sunt dou%?
< Func)i& de re$&rti)ie cunoate dou% -aze, legate ntre ele < formarea i distribuirea
-ondurilor 0%neti ale statului.
Cn procesul de mobilizare i constituire a -ondurilor 0%neti ale statului -inanele
pu0lice 0rac% -ora ipozitelor, ta(elor, 1%rs%intelor la constituirea acestor -onduri
particip% persoanele -izice i juridice. Ca atare n procesul -or%rii -ondurilor 0%neti se
nasc relaii -inanciare ntre persoanele -izice i juridice ca i contri0ua0ili, pe de o parte i
stat, pe de alta.
23
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1, pag. #*.
$.
!istribuirea, cea de a doua -az% a -unciei de repartiie, genereaz% relaii
-inanciare ntre stat, pe de o parte i persoanele -izice i juridice 0ene-iciare ale
resurselor, pe de alt% parte. Cn cadrul procesului de distri0uire -inanele 0rac% -ora
c9eltuielilor pentru n1%%>nt, s%n%tate, cultur%, protecie social% etc.
< Func)i& de contro# 1izeaz% at>t constituirea c>t i repartizarea, dar ai ales odul de
utilizare a 0anului. Controlul -inanciar se e(ercit% de organe specializate ale statului?
organele @inisterului de 8inane, 2ireciei judeean% a -inanelor pu0lice i controlului
-inanciar de stat, =arda 8inanciar%, Curtea de conturi
21
.
1.- Procedur& /u%et&r.
Con-or dispoziiilor legale acti1itatea 0ugetar% parcurge ai ulte etape?
ela0orarea proiectului 0ugetului de stat, apro0area, e(ecutarea i nc9eierii e(erciiului
0ugetar.
Prin procedur% 0ugetar% se nelege totalitatea actelor i operaiunilor cu caracter
te9nic i norati1, n-%ptuite de organele specializate ale statului, n scopul ela0or%rii,
adopt%rii, e(ecut%rii i nc9eierii 0ugetului pu0lic naional.
La ela0orarea i e(ecuia 0ugetului de stat, con-or legii #..K!..!, stau
ur%toarele principii?
Princi$iu# univer"&#it.)ii < care pre1ede c% 1eniturile i c9eltuielile se includ n totalitate
n 0uget i nu pot -i a-ectate direct unei c9eltuieli 0ugetare cu e(cepia donaiilor i
sponsoriz%rilor, care au sta0ilite destinaii distincte.
Princi$iu# $u/#icit.)ii < pre1ede transparena sisteului 0ugetar, acest lucru realiz>ndu<
se prin?
< dez0aterea pu0lic% a proiectelor de 0uget
< pu0licarea n @onitorul O-icial
< di-uzarea in-oraiilor asupra coninutul 0ugetului prin ijloace de in-orare n as%.
Princi$iu# unit.)ii < pre1ede c% toate 1eniturile i c9eltuielile 0ugetare se nscriu ntr<un
singur docuent, pentru a se asigura utilizarea e-icient% i onitorizarea -ondurilor
pu0lice.
24
Ciu1%, /. < 2rept -inanciar,+ditura Uni1ersitaria, Craio1a, !..1, pag. 1*4<1*#
$1
Princi$iu# &nu&#it.)ii < pre1ede c% 1eniturile i c9eltuielile sunt apro0ate prin lege pe o
perioad% de un an, n ara noastr% anul 0ugetar coincide cu anul calendaristic.
Princi$iu# "$eci&#i'.rii /u%et&re < pre1ede c% 1eniturile i c9eltuielile se nscriu i se
apro0% n 0uget pe surse de pro1enien%, respecti1 pe categorii de c9eltuieli, grupate dup%
natura lor econoic% i destinaie, potri1it clasi-icaiei 0ugetare.
Princi$iu# unit.)ii +onet&re < Toate operaiunile 0ugetare se e(pri% n oneda
naional%
25
.
1.1 E#&/or&re& /u%etu#ui de "t&t
+la0orarea proiectului de 0uget se -ace de c%tre =u1ern, prin @inisterul
8inanelor Pu0lice, pe 0aza?
a) prognozelor indicatorilor acroeconoici i sociali pentru anul 0ugetar pentru care se
ela0oreaz% proiectul de 0ugetB
0) politicilor -iscale i 0ugetareB
c) pre1ederile eoranduurilor de -inanare, ale eoranduurilor de nelegere sau
ale altor acorduri internaionale cu organise i instituii -inanciare internaionale,
senate sau rati-icateB
d) politicilor i strategiilor sectoriale, a priorit%ilor sta0ilite n -orularea propunerilor de
0uget, prezentate de ordonatorii principaliB
e) propunerilor de c9eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de crediteB
-) prograelor ntocite de c%tre ordonatorii principali de credite n scopul -inan%rii
unor aciuni sau a unui ansa0lu de aciuni.
Indicatorii acroeconoici i sociali sus<nuii 1or -i ela0orai de organele
a0ilitate p>n% la data de 31 martie a anului curent.
@inisterul 8inanelor Pu0lice 1a nainta =u1ernului p>n% la data de 1 mai
o0iecti1ele politicii -iscale i 0ugetare pentru anul pentru care se ela0oreaz% 0ugetul i
ur%torii trei ani, preun% cu liitele de c9eltuieli sta0ilite de ordonatorii principali de
credite, ur>nd ca acesta s% le apro0e p>n% la data de 15 mai i s% in-oreze coisiile
pentru 0uget, -inane i 0%nci ale Parlaentului asupra principalelor orient%ri ale politicii
sale acroeconoice i ale -inanelor pu0lice.
25
Legea #..K !..! < pri1ind -inanele pu0lice, @onitorul O-icial nr. #3*K!..!
$!
@inisterul 8inanelor Pu0lice 1a transite ordonatorilor principali de credite,
p>n% la data de 1 iunie a -iec%rui an, o scrisoare<cadru care 1a speci-ica conte(tul
acroeconoic pe 0aza c%ruia 1or -i ntocite proiectele de 0uget, etodologiile de
ela0orare a acestora, precu i liitele de c9eltuieli apro0ate de =u1ern. Cn condiiile n
care sc9i0area cadrului acroeconoic ipune odi-icarea liitelor de c9eltuieli
acestea 1or -i adaptate de c%tre =u1ern, la propunerea @inisterul 8inanelor Pu0lice, care
p>n% la data de 15 iunie 1a counica ordonatorilor principali de credite liitele de
c9eltuieli, rediensionate n 1ederea de-initi1%rii proiectelor de 0uget.
Ordonatorii principali de credite au o0ligaia ca p>n% la data de 15 iulie s% depun%
la @inisterul 8inanelor Pu0lice propunerile pentru proiectul de 0uget cu ncadrarea n
liitele de c9eltuieli. @inisterul 8inanelor Pu0lice 1a e(aina proiectele de 0uget i 1a
purta discuii cu ordonatorii principali de credite n pri1ina acestora 'n caz de di1ergene
1a 9ot%r =u1ernul), iar proiectele de 0uget de-initi1ate se 1or depune la @inisterul
8inanelor Pu0lice p>n% la data de 1 august.
@inisterul 8inanelor Pu0lice n 0aza proiectelor de 0uget ale ordonatorilor
principali de credite i a 0ugetului propriu ntocete proiectele legilor 0ugetare pe care
le depune la =u1ern p>n% la 30 septembrie. 2up% aceast% etap% care a presupus
ntocirea 0ugetului 1a ura apro0area i adoptarea 0ugetului.
2e aseenea n articolul &! din legea #..K!..! se precizeaz% c% din 0ugetul de
stat se 1or acoperi integral sau parial -inanarea c9eltuielilor curente i de capital ale
instituiilor pu0lice n condiiile n care prin legea 0ugetar% sunt sta0ilite categoriile de
c9eltuieli care 1or -i -inanate.
1.5 A$ro/&re& (i &do$t&re& /u%etu#ui
2up% nsuirea de c%tre =u1ern a proiectelor legii 0ugetare acesta se 1a supune
spre apro0are Parlaentului p>n% cel t>rziu la data de 1# octo0rie a -iec%rui an.
7ugetele se apro0% de c%tre Parlaent pe ansa0lu, pe p%ri, capitole,
su0capitole, titluri, articole i alineate. 2ac% legile 0ugetare nu au -ost adoptate cu cel
puin $ zile nainte de e(pirarea e(erciiului 0ugetar, =u1ernul ndeplinete sarcinile
pre1%zute n 0ugetul anului precedent, liitele lunare de c9eltuieli neput>nd dep%i de
$$
regul% L din pre1ederile 0ugetelor anului precedent, cu e(cepia cazurilor deose0ite
teeinic justi-icate.
Cn cazul n care legile 0ugetare anuale depuse n terenul legal nu au -ost
adoptate de c%tre Parlaent p>n% cel t>rziu la data de 1# dece0rie a anului anterior
anului la care se re-er% proiectul de 0uget, =u1ernul 1a solicita Parlaentului aplicarea
procedurii de urgen%.
1.6 E3ecu)i& /u%et&r.
Cn legile 0ugetare anuale se pre1%d i se apro0%, pentru durata e(erciiului 0ugetar,
creditele 0ugetare pentru c9eltuielile -iec%rui e(erciiu 0ugetar. Alocaiile pentru
c9eltuielile de personal, apro0ate pe ordonatori principali de credite nu pot -i ajorate,
1irate i utilizate la alte articole de c9eltuieli, pentru -inanarea altui capitol sau a altui
ordonator principal de credite.
:ir%rile de credite 0ugetare ntre celelalte su0di1iziuni ale clasi-icaiei 0ugetare
sunt de copetena -iec%rui ordonator principal de credite pentru 0ugetul propriu i
0ugetele instituiilor su0ordonate i se e-ectueaz% n liita de1.M din pre1ederile
capitolului 0ugetar, ncep>nd cu triestrul al<III<lea al anului 0ugetar, cu condiia s% nu
contra1in% legii #..K!..!. Ast-el de 1ir%ri sunt interzise de la capitolele care au -ost
ajorate din -ondurile de rezer1% 0ugetar% i de inter1enie la dispoziia =u1ernului.
+(ecuia 0ugetar% se 0azeaz% pe principiul separ%rii atri0uiilor persoanelor care
au calitatea de ordonator de credite de atri0uiile persoanelor care au calitatea de conta0il.
Cn procesul e(ecuiei 0ugetare c9eltuielile 0ugetare parcurg ur%toarele -aze?
angajaent, lic9idare, ordonanare, plat%. Operaiunile speci-ice angaj%rii, lic9id%rii i
ordonan%rii sunt n copetena ordonatorilor de credite i se e-ectueaz% pe 0aza a1izelor
copartientelor de specialitate ale instituiei pu0lice, e-ectuarea pl%ilor ur>nd s% se
-ac% nuai pe 0az% de docuente justi-icati1e.
@inisterul 8inanelor Pu0lice solicit% ordonatorilor principali de credite, n cursul
anului, rapoarte periodice pri1ind gradul de utilizare a -ondurilor pu0lice n 1ederea
onitoriz%rii e(ecuiei 0ugetare.
+(ecuia de cas% a 0ugetelor ce copun sisteul 0ugetar se realizeaz% prin
trezoreria statului care asigur% ncasarea 1eniturilor 0ugetare, e-ectuarea di-eritelor pl%i,
$4
operaiuni de ncas%ri i operaiuni -inanciare dispuse de c%tre persoanele autorizate ale
instituiilor pu0lice.
+(ecuia 0ugetar% se nc9eie la $1 dece0rie a -iec%rui anB orice 1enit nencasat
sau c9eltuial% angajat% n pre1ederile 0ugetare i nepl%tit% p>n% la $1 dece0rie se 1a
pl%ti n contul 0ugetului pe anul ur%tor. Creditele 0ugetare neutilizate p>n% la nc9eierea
anului sunt anulate de drept. Pre1ederile legilor 0ugetare i ale celor de recti-icare
acioneaz% nuai pentru anul 0ugetar respecti1.
Cnc9eierea e(erciiului 0ugetar presupune e1idenierea i cuanti-icarea suelor
realizate cu titlu de 1enituri 0ugetare i a c9eltuielilor e-ectuate n doeniul 0ugetar.
Ast-el e(erciiul 0ugetar se nc9eie n ura cuanti-ic%rii rezultatelor i e1idenelor din
punct de 1edere conta0il i ntocirea docuentelor conta0ile care e(pri% n od
analitic i sintetic situaia 1eniturilor i c9eltuielilor 0ugetare.
Contul general de e(ecuie a 0ugetului de stat este ntocit de @inisterul de
8inane, este nsoit de conturile anuale ale inisterelor i celorlalte instituii centrale i
poate e(pria ur%toarele situaii?
< 0ugetul este ec9ili0rat < 1eniturile sunt egale cu c9eltuielileB
< 0ugetul este e(cedentar < 1eniturile sunt ai ari dec>t c9eltuielileB
< 0ugetul este de-icitar < 1eniturile sunt ai ici dec>t c9eltuielileB
Cntreaga acti1itate de e(ecuie a 0ugetului i ai ales cea care 1izeaz% e-ectuarea
c9eltuielilor, se realizeaz% prin interediul unor persoane a0ilitate n acest scop denuite
ordon&tori de credite, care se clasi-ic% ast-el?
< ordonatori principali 'initri sau conduc%torii instituiilor centrale sau a instituiilor
pu0lice autonoe < ei pot delega, n anuite condiii, aceast% calitate unor nlocuitori
puternicii n acest scop ca de e(eplu secretarilor generali)B
< ordonatori secundari 'reprezentai, de regul%, de conduc%torii instituiilor pu0lice cu
personalitate juridic% din su0ordinea ordonatorilor principali)B
< ordonatori teriari 'sunt su0ordonai celor principali i secundari)
26
.
Ordonatorii principali de credite repartizeaz% creditele 0ugetare apro0ate pentru
0ugetul propriu i 0ugetele instituiilor pu0lice ierar9ic in-erioare, acetia 1or repartiza
creditele dup% reinerea a 1.M din pre1ederile apro0ate pentru asigurarea unei e(ecuii
26
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. !&<!*
$#
0ugetare prudente, repartizarea suelor reinute n proporie de 1.M se -ace n seestrul
al doilea, dup% e(ainarea de c%tre =u1ern a e(ecuiei 0ugetare pe priul seestru.
Ordonatorii secundari de credite repartizeaz% creditele 0ugetare apro0ate pentru
0ugetul propriu i 0ugetele instituiilor su0ordonate, ai c%ror conduc%tori sunt ordonatorii
teriari de credite. La r>ndul lor ordonatorii teriari de credite utilizeaz% creditele 0ugetare
ce le<au -ost repartizate nuai pentru realizarea sarcinilor instituiilor pe care le conduc.
Alte atri0uii ale ordonatorilor de credite sunt?
< o0ligaia de a angaja i utiliza creditele 0ugetare nuai n liita pre1ederilor i
destinaiilor apro0ateB
< r%spund de angajarea i utilizarea c9eltuielilor n liita creditelor 0ugetare repartizate i
apro0ateB
< r%spund de realizarea 1eniturilor 0ugetareB
< r%spund de utilizarea creditelor 0ugetare pe 0aza unei 0une gestiuni -inanciareB
< r%spund de integritatea 0unurilor ncredinate instituiei pe care o conduc, etc.
2e aseenea pe parcursul e(ecuiei 0ugetare ordonatorii principali de credite 1or
ur%ri derularea procesului in1estiional i 1or ntoci rapoarte de onitorizare pe care
le 1or transite @inisterului 8inanelor Pu0lice.
Cn situaiile n care, n tipul e(erciiului 0ugetar, con-or legii, au loc treceri de
unit%i, aciuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau n cadrul
aceluiai ordonator principal de credite, @inisterul 8inanelor Pu0lice este autorizat s%
introduc% odi-ic%rile corespunz%toare n 0ugetele acestora i n structura 0ugetului de
stat -%r% a a-ecta ec9ili0rul 0ugetar.
Ordonatorii principali de credite au o0ligaia s% ntoceasc% i s% ane(eze la
situaiile -inanciare rapoarte anuale de per-oran% n care s% prezinte o0iecti1ele i
rezultatele preconizate i cele o0inute. Pe 0aza situaiilor -inanciare prezentate de
ordonatorii principali de credite @inisterul 8inanelor Pu0lice 1a ela0ora contul general
anual de e(ecuie a 0ugetului de stat.
1.< R."$undere& *uridic. !n c&dru# de"7.(ur.rii $rocedurii /u%et&re
Ca o aterializare a principiului legalit%ii, ntregul proces de ela0orare, apro0are
i e(ecutare a 0ugetului statului este supus% unei Idiscipline 0ugetareJ, care pretinde
$&
con-oritatea cuprinsului 0ugetelor de 1enituri i c9eltuieli cu pre1ederile legii
#..K!..!.
Cnc%lcarea disciplinei 0ugetare atrage r%spunderea juridic% a su0iectelor de drept
1ino1ate, -ie ele persoane -izice particulare, -uncionari sau organe de stat, instituii
pu0lice sau regii autonoe.
4%spunderea juridic% atras% de nc%lc%rile disciplinei 0ugetare poate atrage
r%spunderea adinistrati1% contra1enional%, r%spunderea penal%, r%spunderea aterial%
sau ci1il% i r%spunderea disciplinar%.
Legea -inanelor pu0lice pre1ede n od concret -orele r%spunderii juridice n
doeniul 0ugetar de stat. Ast-el?
< dep%irea liitelor a(ie ale c9eltuielilor apro0ate n 0uget constituie infraciune i se
pedepsete cu nc9isoare de la o lun% la $ luni, sau aend% de la #. la 1.. de ilioaneB
< neapro0area 0ugetele n teren de 1# zile de la data pu0lic%rii legii 0ugetare anuale,
nendeplinirea de c%tre ordonatorii principali de credite a o0ligaiei de a transite lunar
@inisterului de 8inane situaia 1ir%rilor de credite 0ugetare n teren de # zile de la
nc9eierea lunii, ine(istena unei 0aze legale pentru c9eltuielile 0ugetare, constituie
contravenie i se sancioneaz% cu aend% de la # la 1. ilioaneB
< neo0inerea 1izei preala0ile a controlului -inanciar pentru angajarea i ordonanarea
c9eltuielilor, ajorarea i utilizarea alocaiilor 0ugetare pentru alte categorii de c9eltuieli
dec>t cele pentru care au -ost pre1%zute -%r% apro0area i odi-icarea legii n acest sens i
nera0ursarea n teren de & luni a pruuturilor acordate unor instituii pu0lice
constituie contravenie i se sancioneaz% cu aend% de la !. la $. de ilioane.
Constatarea acestor contra1enii i aplicarea aenzilor se -ace de c%tre Curtea de
Conturi, @inisterul 8inanelor Pu0lice i alte persoane puternicite n acest scop de
lege.
$*
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. Prezentai pe scurt istoricul apariiei noiunii de 0uget.
!. Ar%tai ce este 0ugetul i care sunt coponentele sale con-or legii #..K!..!.
$. Care au -ost concepiile ap%rute de<a lungul tipului n literatura de specialitate
re-eritoare la natura juridic% a 0ugetuluiH
4. Care sunt -unciile 0ugetului pu0lic naionalH
#. +nuerai i e(plicai pe scurt principiile care gu1erneaz% ela0orarea i e(ecuia
0ugetului de stat.
&. Prezentai procesul de ela0orare a 0ugetului de stat.
*. +(plicai cu este adoptat 0ugetul de stat i de c%tre cine.
6. Prezentai pe scurt e(ecuia 0ugetar%.
3. Ce sunt ordonatorii de credite i care sunt atri0uiile lorH
1.. Care sunt sanciunile aplicate pentru nerespectarea pre1ederilor legii #..K!..! H
$6
PROCEDURA 9UAETAR: B 2#e%e& 500C20024 EDEMPLIFICARE 9UAETUL PE ANUL 2006
"rincipiile
0ugetare
#laborarea
proiectului de 0uget
Adoptarea legii 0ugetare #$ecuia
0ugetar%
%ncheierea
e(erciiului 0ugetar
Art. 6<1$ Art. $1<$# Art. $&,$6,1* Art. 4*, 46, #! Art. #&<&1
Princi$iu#
univer"&#it.)ii
< 1eniturile i
c9eltuielile sunt incluse
n 0uget n sue 0rute.
Organe < atri0uii Ter<
ene
Organe
< atri0uii
Ter<
ene
Organe
< atri0uii
Ter<
ene
Organe
< atri0uii
Ter<
ene
Princi$iu# $u/#icit.)ii
= se asigur%
transparena 0ugetar%
prin?
< dez0aterea pu0lic% a
proiectului de 0uget
< pu0licarea lui n
@onitorul O-icial al
4o>niei i
< aducerea lui la
cunotina pu0lic% prin
ijloace de in-orare
n as%
1). Organele a0ilitate ela0oreaz% indicatorii
acroeconoici i sociali pentru anul 0ugetar
i ur%torii $ ani
< pe parcursul des-%ur%rii procesului 0ugetar
indicatorii respecti1i 1or -i actualizai
$1
@A4TI+
!..#
1). =u1ernul i
nsuete legile
0ugetare i le
supune spre
apro0are
Parlaentului
1#
OCT.
!..#
1). +(ecuia 0ugetar% a
1eniturilor?
< 1eniturile sunt
prele1ate de organele
-inanciare specializate
!). +(ecuia 0ugetar% a
cheltuielilor?
< angajaent
< lic9idare
< ordonanare
< plat%
1
IA/
!..&
;
$1
2+C
!..&
1). @in de
8inane
ela0oreaz%
contul general
anual de
e$ecuie n 0aza
situaiilor
-inanciare
prezentate de
ordonatorii
principali de
credite
!). =u1ernul l
1a analiza i<l 1a
propune spre
adoptare
Parlaentului
1
IULI+
!..*
Princi$iu# unit.)ii
= toate 1eniturile i
c9eltuielile 0ugetare se
nscriu ntr<un singur
docuent
!). @in. 8inanelor Pu0lice
< nainteaz% o0iecti1ele politicii -iscale i
0ugetare i
< liitele de c9eltuieli sta0ilite de ordonatorii
principali de credite =u1ernului
1
@AI !..#
!). Parlaentul
1a trece la
apro0area
0ugetului pe
ansa0lu, p%ri,
capitole,
su0capitole,
titluri, articole i
alineate
< n tipul
dez0aterilor
parlaentare nu
pot -i adoptate
aendaente
care deterin%
ajorarea
1#
2+C.
!..#
:eniturile i c9eltuielile
se repartizeaz% pe
triestre, cu apro0area?
< @in. 8inanelor
< ordonatorii principali
de credite
< ordonatorii secundari
de credite
$). &ontul
general anual
de e$ecuie se
apro0% prin lege,
dup% 1eri-icarea
lui de c%tre
Curtea de
Conturi
de-icitului
0ugetar,
< dac% legile
0ugetare depuse
n terenul legal
nu sunt apro0ate
de Parlaent
p>n% n 1# dec. ;
=u1ernul poate
solicita aplicarea
procedurii de
urgen%
Princi$iu# &nu&#it.)ii
< 1eniturile i
c9eltuielile 0ugetare
sunt apro0ate pe o
perioada de un an 'anul
0ugetar N anul
calendaristic)
$).o0iecti1ele politicii -iscale i liitele de
c9eltuieli 1or -i apro0ate de =u1ern 1#
@AI
!..#
"rincipiile
e$ecuiei bugetare
'art. 4*)
< creditele 0ugetare, precu si
structura -uncional% i econoic% a
acestora se pre1%d i se apro0%
pentru c9eltuielile -iec%rui e(erciiu
0ugetar, -iind, de aseenea
autorizate pe durata e(erciiului
0ugetar
< Alocaiile pentru c9eltuielile de
personal nu pot -i ajorate i nu pot
-i 1irate i utilizate la alte articole
de c9eltuieli
< Creditele 0ugetare apro0ate pentru
un ordonator principal de credite nu
pot -i 1irate i utilizate pentru
-inanarea altui ordonator principal
de credite. 2e aseenea, creditele
0ugetare apro0ate la un capitol nu
pot -i utilizate pentru -inanarea
altui capitol.
"rincipiile
ncheierii e$ecuiei bugetare
'art. &1)
< e(ecuia se nc9eie la $1 dec. a
-iec%rui an
< creditele 0ugetare neutilizate
p>n% la nc9eierea anului sunt
anulate de drept
< pre1ederile legilor 0ugetare i a
celor de recti-icare acioneaz%
nuai pentru anul 0ugetar respecti1
Princi$iu# "$eci&#i'.rii
/u%et&re
< 1eniturile i
c9eltuielile 0ugetare se
nscriu i se apro0%?
< pe surse de
pro1enien%,
< pe categorii de
c9eltuieli, con-.
clasi-icaiei 0ugetare
4). @inistrul 8inanelor Pu0lice 1a transite
ordonatorilor principali de credite o scrisoare<
cadru, n 0aza c%reia se 1a ntoci proiectul
de 0uget
1
IU/I+
!..#
Princi$iu# unit.)ii
+onet&re
< toate operaiunile
0ugetare se e(pri% n
oneda naional%
#). @odi-icarea liitelor de c9eltuieli se
counic% de @in. 8inanelor Pu0lice
ordonatorilor principali de credite pt.
de-initi1area proiectelor de 0uget 1#
IU/I+
!..#
&). Ordonatorii principali de credite tre0uie s%
depun% la @in. 8inanelor Pu0lice propunerile
de 0uget cu ncadrarea n liitele de
c9eltuieli.
@in. 8inanelor Pu0lice 1a e(aina proiectele
de 0uget i 1a purta discuii cu ordonatorii
principali de credite, n cazul unor di1ergene
ur>nd s% 9ot%rasc% =u1ernul
1#
IULI+
!..#
*). Proiectele de 0uget de-initi1ate se depun 1
4.
apoi la @in. 8inanelor Pu0lice AU=.
!..#
6). Cn 0aza proiectelor ela0orate de ordonatorii
principali de credite @in. 8inanelor Pu0lice
ntocete proiectele legilor 0ugetare
$.
5+PT.
!..#
41
CAPITOLUL 5
Si"te+u# venituri#or (i c>e#tuie#i#or /u%et&re
Con-or legii #..K!..! 1eniturile i c9eltuielile sisteului 0ugetar, cuulate la
ni1el naional, alc%tuiesc 1eniturile 0ugetare totale, respecti1 c9eltuielile 0ugetare totale
care, dup% consolidare, prin eliinarea trans-erurilor dintre 0ugete, 1or e1idenia
diensiunile e-ortului -inanciar pu0lic pe anul respecti1, starea de ec9ili0ru sau
dezec9ili0ru, dup% caz.
5. ;enituri#e /u%et&re
:eniturile 0ugetare presupun e(istena unor surse pre1%zute de lege, prele1ate de
la contri0ua0ili, persoane -izice i juridice cu capacitate contri0uti1%, su0 -ora
ipozitelor, ta(elor i a altor surse 'aenzi, penalit%i). Prin venit bugetar tre0uie s%
nelege o surs% de 0ani care se 1ars% la 0uget de c%tre o persoan% -izic% sau juridic% n
con-oritate cu legea.
+leentele coune 1eniturilor 0ugetare sunt ur%toarele?
< denuirea 1enitului 0ugetar
< de0itorul sau su0iectul ipunerii
< o0iectul sau ateria opoza0il%
< unitatea de e1aluare
< unitatea de ipunere
< asieta sau odul de aezare a ipozitului
< perceperea 1enitului 0ugetar
< terenele de plat%
< nlesnirile, drepturile i o0ligaiile de0itorilor
< r%spunderea de0itorilor
< cali-icarea 1enitului 0ugetar
2<
27
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1,pag. &!4<&!#
5isteul 1eniturilor pu0lice presupune o 1arietate de -ore i ijloace pentru
atragerea la 0ugetul statului a suelor necesare -inan%rii -unciilor sale. 8orele
tradiionale, coune tuturor statelor, sunt ipozitele i ta(ele.
5.2 C>e#tuie#i#e /u%et&re
Con-or legii #..K!..! este statuat ca regul% -aptul c% Fc9eltuielile 0ugetare au
destinaie precis% i liitat%, -iind deterinate de autoriz%rile pre1%zute de lege. /ici o
c9eltuial% nu poate -i nscris%, angajat%, pl%tit% i e-ectuat% din 0ugetele coponente ale
0ugetului pu0lic naional, dac% nu e(ist% 0az% legal% pentru c9eltuielile respecti1eF
C9eltuielile pu0lice reprezint% cea de<a doua -az% a -unciei de repartiie a
-inanelor pu0lice i anue aceea de a repartiza resursele -inanciare, atrase prin
interediul priei -aze, pe di1erse destinaii.
C9eltuiala pu0lic% este generat% de ne1oia pu0lic% i reprezint% -ondurile necesare
unor anuite categorii de su0ieci care 0ene-iciaz% de ele prin interediul legii, ns%
nuai cu respectare unor anuite condiii i -oralit%i i n liitele apro0ate de lege.
Con-or concepiei -ranceze c9eltuiala pu0lic% presupune trei eleente? '1)
ntre0uinarea unei sue de 0ani, '!) de c%tre o persoan% -izic% sau juridic%, '$)n 1ederea
realiz%rii unei ne1oi pu0lice, iar acestea tre0uie ntrunite cuulati1. Tre0uie su0liniat%, cu
acest scop, di-erena dintre c9eltuiala pu0lic% i cea 0ugetar%. /oiunea de c9eltuial%
pu0lic% are o s-er% ai larg%, sursele acesteia put>nd -i i altele dec>t cele 0ugetare 'i
anue? donaii, sponsoriz%ri etc), n 1ree ce c9eltuiala 0ugetar% presupune -onduri
alocate doar de la 0uget
2@
.
Cn orice stat, o parte iportant% din 1enitul naional este preluat la dispoziia
acestuia pentru a ser1i la acoperirea c9eltuielilor pe care le genereaz% ndeplinirea
-unciilor i sarcinilor sale. 5tatul, ca instituie, ser1ete societatea din punct de 1edere
politic i social, adic% creeaz% condiiile necesare pentru perpetuarea concepiilor i
instituiilor pu0lice, de drept, religioase, -iloso-ice.
Cn general, pentru ndeplinirea -unciilor sale, statul e-ectueaz% ur%toarele
c9eltuieli?
28
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag.$1<$!
4$
< c9eltuieli pu0lice pentru scopuri sociale '-inanarea n1%%>ntului pu0lic, ap%rarea
s%n%t%ii, n-iinarea reelei de spitale de stat, organizarea sisteului securit%ii i
asistenei sociale)B
< c9eltuieli pentru cercetare < dez1oltare ' c9eltuieli pentru cercetare -undaental%,
cercetare aplicati1% care are ca scop crearea de noi produse sau de noi procedee
te9nologic)B
< c9eltuieli ilitare 'c9eltuieli cu ntreinerea n ar% sau n str%in%tate a aratei, c9eltuieli
legate de lic9idarea ur%rilor r%z0oiului)B
< c9eltuieli pentru -uncionarea aparatului de stat ' c9eltuieli pentru ntreinerea i
-uncionarea organelor de adinistraie, c9eltuieli pri1ind organele ns%rcinate cu
eninerea ordinii pu0lice, i anue? poliia i jandareria, sigurana statului, justiia i
procuratura)
< c9eltuieli pentru aciuni econoice 'asigurarea ntreprinderilor nou create, acoperirea
unor di-erene de pre, constituirea unor rezer1e ateriale de stat)B
< alte c9eltuieliB
2in punctul de 1edere al clasi-ic%rii -%cute de O/U pentru instituiile sale n
doeniul 0ugetar 1or0i despre ur%toarele tipuri de c9eltuieli 0ugetare?
1. &heltuieli pentru servicii publice 'c9eltuieli care acoper% necesit%ile organelor de
ordine pu0lic% i securitate, a organelor de justiie i a altor instituii pu0liceB
!. &heltuieli pentru aprare ' pentru ntreinerea aratei, cercetare tiini-ic% n arat%,
e(periene cu di-erite are, 0aze ilitare pe teritorii str%ine etc.)B
$. &heltuieli pentru educaie '1izeaz% colile, uni1ersit%ile, institutele de cercetare
tiini-ic%)B
4. &heltuieli pentru sntate 'spitale, clinici, unit%i pro-ilactice i de cercetare
tiini-ic%)B
#. &heltuieli economice '1izeaz% unit%ile econoice ale statului, su01enii ale e(portului,
participarea la organizaii econoice internaionale i cercetare tiini-ic% n econoie)B
&. 'ervicii comunaleB
A1>nd n 1edere aderarea 4o>niei la Uniunea +uropean% tre0uie inut cont de
conceptele i dezideratele politicii 0ugetare counitare?
44
1. C9eltuielile pu0lice cresc, n principiu, oti1 pentru care se ipune reducerea
c9eltuielilor de natur% adinistrati1% prin raionalizarea ser1iciilor pu0lice i a altor
aciuni de acest genB
!. 2iinuarea c9eltuielilor pu0lice care nu sunt oportune i sta0ilirea unor criterii, dup%
principii optie, n 1ederea sta0ilirii in1estiiilor pu0lice prioritare care 1or -i acoperite.
$. Politica c9eltuielilor pu0lice tre0uie nsoit% de o politic% adec1at% a resurselor
-inanciare pu0lice, ast-el nc>t prin ipozite i ta(e s% nu -ie a-ectate econoiile
populaiei i puterea de rein1estire a agenilor econoici.
4. Cn politica -iscal% european% se recoand% pruutul pu0lic pe teren lung
29
.
Con-or dispoziiilor legale acti1itatea 0ugetar% trece prin ai ulte etape?
ela0orarea, apro0area, e(ecutarea i nc9eierea e(erciiului 0ugetar. Pria etap% a
e(erciiului 0ugetar < ela0orarea proiectului 0ugetului de stat < cuprinde acti1itatea de
deterinare a 1eniturilor i c9eltuielilor din 0uget. Apro0area presupune dez0aterea i
1otarea de c%tre Parlaent a legii de adoptare a 0ugetului.
+(ecuia 0ugetar% const% n realizarea 1eniturilor la terenele i n cuantuul
pre1%zut i e-ectuarea c9eltuielilor con-or destinaiei pre1%zuteB nc9eierea e(erciiului
presupune o dare de sea% coplet% pri1ind odul de realizare a 1eniturilor i de
e-ectuare a c9eltuielilor pentru anul 0ugetar e(pirat.
5.- Du/#& i+$unere B 7eno+en intern&)ion&#
2ez1oltarea relaiilor econoice, -inanciare i de credit dintre statele luii i
creterea o0ilit%ii trans-rontaliere conteporane a persoanelor i capitalurilor a generat
apariia -enoenului du0lei ipunerii.
Prin du0la ipunere se nelege supunerea la ipozit a aceleiai aterii
ipoza0ile, pentru aceeai perioad% de tip, de c%tre autorit%i -iscale din state di-erite.
2u0la ipunere internaional% poate -i?
- econo+ic.? atunci c>nd n cadrul aceluiai stat 1a -i ipozitat n ai
ulte r>nduri acelai 1enit sau a1ere,
- *uridic.? atunci c>nd n state di-erite 1a -i ipozitat de dou% ori
aceeai aterie ipoza0il%.
29
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. $!<$$
4#
2u0la ipunere apare nuai n cazul ipozitelor directe 'e(? ipozitul pe 1enit
sau pe a1ere). Apariia du0lei ipuneri internaionale apare ca urare a -olosirii unor
criterii de ipunere di-erite, ca de e(eplu?
< criteriul rezidenei, sau al doiciliului -iscal ; presupune ca doiciliul -iscal al
persoanei -izice sau juridice s% -ie n statul n care ea are o locuin% peranent% care este
utilizat% n cea ai are parte a anului, respecti1 acolo unde este situat sediul conducerii
sale e-ecti1eB dac% persoana -izic% locuiete -rec1ent n a0ele state, se 1a considera
doiciliul -iscal n statul al c%rui cet%ean este, ori dac% are cet%enia a0elor state
pro0lea doiciliului -iscal 1a -i rezol1at% prin nelegere ntre cele dou% p%ri interesateB
< criteriul cet%eniei< con-or c%ruia ipozitele i ta(ele din 4o>nia se aplic%
cet%enilor ro>ni pentru 1eniturile i 0unurile o0inute at>t n tar%, c>t i n str%in%tate,
cu precizarea c% pentru 1eniturile i 0unurile o0inute n str%in%tate perceperea
ipozitelor nu ai este justi-icat% dac% pentru aceleai 1enituri i 0unuri s<au pl%tit ta(e
n statul pe teritoriul c%ruia au -ost o0inute, percep>ndu<se nuai di-erena e1entual%
dintre ipozitele i ta(ele pl%tite n str%in%tate i cele datorate pe teritoriul statului ro>n,
dac% acestea din ur% ar -i ai ariB
< criteriul teritorialit%ii < presupune c% ipozitele i ta(ele pre1%zute de legislaia
ro>n% se aplic% tuturor 0unurilor i 1eniturilor do0>ndite pe teritoriul statului ro>n
indi-erent dac% do0>nditorul este cet%ean ro>n sau str%in.
2u0la ipunere internaional% este generat% de di1ersitatea sisteelor -iscale
internaionale i ea are un e-ect negati1 asupra societ%ii. Cn cazul e(portului ea este un
o0stacol n calea dez1olt%rii coerului e(terior, a-ect>ndu<i e-iciena, oti1 pentru care
se ipune luarea de %suri pentru eliinarea du0lei ipunerii internaionale.
Cn 1ederea e1it%rii du0lei ipuneri internaionale sunt utilizate dou% etode?
< etoda scutirii 'a e(oner%rii) ; con-or c%reia statul de reziden% nu ipoziteaz%
1eniturile care sunt ipuse n cel%lalt statB
< etoda credit%rii 'a iput%rii) ; con-or c%reia statul de reziden% calculeaz% ipozitul
datorat de rezident pe 0aza 1oluului total de 1enituri ale su0iectului ipoza0il
respecti1.
4&
4o>nia a senat peste #. de acorduri i con1enii care au a1ut drept scop
e1itarea du0lei ipuneri prin sta0ilirea unor reguli de ipozitare unice pentru -iecare
situaie.
5.1 P&r&di"uri#e 7i"c&#e
Prin terenul de paradis -iscal tre0uie neleas% ara care percepe ipozite i ta(e
zero sau la cote -oarte reduse pentru ajoritatea categoriilor de 1enituri, uli autori
incluz>ndu<le n categoria -raudei -iscale. Iat% prezentate pe scurt c>te1a e(eple?
< =i0raltarul de1ine paradis -iscal n 13*. -iind considerat i ast%zi poarta de intrare a
%r-urilor str%ine Uniunii +uropene pentru care nu se dorete s% se pl%teasc% ta(e 1aale.
@odalitatea de n-iinare a unei societ%i este sipl% i n plus n ceea ce pri1ete regiul
-iscal nu e(ist% control al sc9i0urilor, nu e(ist% reineri la surs%, ta(e de nregistrare,
ta(e de ti0ru, T.:.A., con1enii de du0l% ipunere, oti1 pentru care, pro0a0il,
peninsula are un nu%r ai are de societ%i dec>t de locuitori.
Aceeai situaie este nt>lnit% n ceea ce pri1ete regiul -iscal ipus societ%ilor
i n cazul altor tipuri de paradisuri -iscale ca? Aong Oong, Insulele :irgine 7ritanice,
Irlanda sau Olanda.
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. Ce sunt 1eniturile 0ugetareH
!. +(plicai conceptul de c9eltuieli 0ugetare.
$. Care sunt dezideratele politicii 0ugetare a Uniunii +uropeneH
4. Ce reprezint% du0la ipunereH
#. 2ai e(eple de c>te1a paradisuri -iscaleH
4*
CAPITOLUL 6
Procedur& 7i"c&#. = i+$o'ite#e (i t&3e#e
6. Fi"c&#it&te&
8iscalitatea reprezint% totalitatea ipozitelor i ta(elor regleentate prin acte
norati1e, put>nd -i de-init% ca un siste de percepere a ipozitelor i ta(elor de c%tre
autorit%ile pu0lice n scopul realiz%rii -unciilor social<econoice ale statului.
Aadar legislaia -iscal% este ansa0lul norelor juridice care regleenteaz%
odalit%ile de constituire i repartizare a -ondurilor 0%neti ale statului i ale instituiilor
pu0lice cu scopul satis-acerii cerinelor i -unciilor social<econoice ale societ%ii.
/orele juridice care regleenteaz% ipozitele i ta(ele pot pri1i o0iectul i su0iectele
de0itoare ale ipozitelor i ta(elor 'e(. legea #..K!..!) sau procedura aez%rii
ipozitelor ori soluionarea litigiilor dintre contri0ua0ili i organele -iscale 'e(. legea
$!K13&6 < pri1ind sta0ilirea i sancionarea contra1eniilor)
-0
.
Pentru a -i o0ilizate resursele -inanciare pu0lice este necesar% g%sirea unei
etode cu ajutorul c%reia acestea s% -ie pre1alate. Ast-el de etode, n %sura n care
legiuitorul le recunoate ca instruent de colectare a resurselor -inanciare datorate de
contri0ua0ili 0ugetului statului, sunt prghiile financiare.
Pentru a le -i recunoscut% puterea de p>rg9ii -inanciare ele tre0uie s% corespund%
cerinelor de prele1are i colectare a resurselor -inanciare de la toate categoriile de
contri0ua0ili i pentru toate segentele -ondului 0ugetului de stat i s% -ie recunoscute
printr<o nor% juridic%, care s% le con-ere autoritate.
5unt p>rg9ii -inanciare care acioneaz% autoat, -%r% a -i necesar% inter1enia
anuitor organe de decizie, ele colect>ndu<se autoat la terenele i n cuantuurile
datorate 'ipozitele, ta(ele aenzile etc.), sau p>rg9ii -inanciare care sunt puse n
icare de c%tre organele pu0lice de decizie, ele acion>nd conjunctural n -uncie de
situaiile concrete ale e(erciiului 0ugetar 'trans-erurile de la -ondurile pu0lice pentru
-inanarea unor o0iecti1e i aciuni de are necesitate, su01enii, prie pentru e(port,
do0>nzi su01enionate de la 0ugetul de stat).
30
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1, pag. &&$<&&4
46
6.2 I+$o'itu#
Ipozitul este o surs% de 1enit 0ugetar, care are la 0az% legea, iar ca su0ieci
pl%titori persoanele -izice i juridice, denuite generic contri0ua0ili. +l a ap%rut odat% cu
apariia statului, cu scopul de a asigura -unciile acestuia i alte ser1icii pu0lice.
Terinologic cu1>ntul ipozit sugereaz% ideea de a ipune, de a o0liga.
Con-or articolului #$ din Constituie cet%enii au o0ligaia s% contri0uie prin
ipozite i ta(e, care se sta0ilesc nuai prin lege, la c9eltuielile pu0lice, cu precizarea
c% orice alte prestaii, n a-ara celor sta0ilite de lege, sunt interzise.
Con-or legii #..K!..! i+$o'itu# este de-init ca -iind o F prele1are o0ligatorie,
-%r% contraprestaie i nera0ursa0il% e-ectuat% de c%tre adinistraia pu0lic% pentru
satis-acerea necesit%ilor de interes generalF, iar t&3& ca o Fsu% pl%tit% de o persoan%
-izic% sau juridic%, de regul% pentru ser1iciile prestate acesteia de c%tre un agent
econoic, o instituie pu0lic% sau un ser1iciu pu0licF.
Pro-esorul 2an 2. "aguna de-inete ipozitul ca -iind o contri0uie 0%neasc%
o0ligatorie i cu titlu nera0ursa0il, datorat%, con-or legii, 0ugetului de stat de c%tre
persoanele -izice i juridice pentru 1eniturile pe care le o0in sau 0unurile pe care le
posed%.
Ipozitul este justi-icat prin aceea c% -uncionarea oric%rei societ%i iplic% nite
costuri care tre0uie s% -ie acoperite prin resurse e-iciente. 2ac% resursele proprii ale
statului, care pro1in, de e(eplu, din propriet%i pu0lice nu sunt su-iciente, atunci tre0uie
prele1ate ipozite. Ipozitul apare ca o reuneraie pentru ser1iciile de orice natur% pe
care statul le asigur%.
E#e+ente#e e"en)i&#e &#e i+$o'ite#orE
1. Ipozitul se e(pri% n form pecuniar i doar n od cu totul e(cepional n natur%B
!. Ipozitul este o contribuie obligatorie, n sensul c% toi contri0ua0ilii tre0uie,
con-or legii, s% participe la -orarea 1eniturilor 0ugetareB
$. Ipozitul este datorat conform dispoziiilor legale, n sensul c% nici un ipozit sau
ta(% nu poate -i sta0ilit dec>t n puterea legii, deci el are caracter juridic pentru c%
decurge dintr<un raport juridic 0azat pe norele de drept care regleenteaz% relaia de
ipunereB
4. Ipozitul se stabilete n od unitar i autoritar de c%tre statB
43
#. Ipozitul este o prele1are cu titlu nerambursabil, n sensul c% se pl%tete -%r% 1reo
contraprestaie din partea statului ntruc>t aceste -onduri care se trans-or% n 1enituri la
0ugetul de stat sunt utilizate nuai la -inanarea unor aciuni i o0iecti1e necesare tuturor
e0rilor societ%ii.
&. Ipozitul este o modalitate de participare la constituirea -ondurilor generale ale
societ%ii, -iind o surs% de 1enit pentru satis-acerea ne1oilor pu0lice, care se datoreaz%
pentru 1eniturile realizate i 0unurile deinute
-
.
Princi$ii#e %ener&#e &#e 7i"c&#it.)ii
A1>nd n 1edere c% n cadrul unei societ%i li0ere, deocratice oul este cel care
constituie o0iecti1ul -inal i preocuparea esenial%, iar nu statul, cu ar p%rea la o analiz%
super-icial%, ipozitul are un caracter indi1idual, de aceea el tre0uie s% caute egalitatea
anselor, nu a condiiilor.
Ipozitul nu tre0uie s% -ie discriminatoriu, n sensul c% el tre0uie s% -ie sta0ilit i
s% ureze aceleai reguli pentru toi contri0ua0ilii.
Ipozitul tre0uie s% -ie impersonal, ceea ce presupune c% prele1area nu tre0uie s%
iplice cercet%ri de tip inc9izitorial asupra 1ieii persoanelor.
Ipozitul tre0uie s% -ie neutru, adic% s% nu se opun% unei ai 0une gestiuni a
econoiei, ci din contr% s% -ie -a1ora0il unei econoii e-icace.
Ipozitul tre0uie s% -ie legitim, adic% s% a-ecteze nuai acele 1enituri care
corespund unui ser1iciu e-ecti1 prestat.
Ipozitul tre0uie prele1at dup% principii clare, simple i care s% nu lase loc
ar0itrariului.
6.- C#&"i7ic&re& i+$o'ite#or
Ipozitele se clasi-ic% dup% ai ulte criterii?
a.) dup% criteriul subiecilor contribuabili?
< ipozite pl%tite de persoane -izice 'ipozitul pe cl%diri)
< ipozite pl%tite de persoane juridice 'ipozitul pe pro-it)
0.) dup% calitatea subiectelor i a obiectului?
31
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1, pag. &!.<&!1
#.
< ipozite personale 'cele care 1izeaz% o anuit% calitate a persoanei <
ipozitul pe salariu)
< ipozite reale 'care 1izeaz% a1erea)B
c.)dup% denumire?
< ipozite
< ta(e
2in punct de 1edere 0ugetar cel ai iportant interes practic l prezint%
ur%toarea clasi-icare?
d.) dup% relaia cu contribuabilul i modul de repercusiune n?
< ipozite directe
< ipozite indirecte
Cn cazul i+$o'ite#or directe, ele sunt suportate de contri0ua0il, -iind pl%tite de
acesta, deci contri0ua0ilul este noinalizat, ipozitul put>nd -i estiat i cuanti-icat.
I+$o'ite#e indirecte sunt pl%tite de contri0ua0ili i suportate de 0ene-iciarul
produselor sau a prestaiilor de ser1icii.
Criteriul de departajare a ipozitelor directe de cele indirecte este dat -ie de?
< eviden)iere& i+$o'itu#ui la organele adinistrati1 < -inanciare 'cele e1ideniate -iind
cele directe), -ie de
< odul n care se repercuteaz% asupra contri0ua0ilului, a-ect>ndu<i $&tri+oniu#. Cn
cazul n care contri0ua0ilul pl%tete i suport% din patrioniul s%u ipozitul, sunte n
prezene unui impozit direct. Cn cazul n care contri0ua0ilul pl%tete ipozitul, dar alt%
persoan% l suport%, sunte n prezene unui impozit indirect.
Av&nt&*e#e (i de'&v&nt&*e#e i+$o'ite#or directe
$!
E
&.4 Av&nt&*eE
< sunt ai juste dec>t cele indirecte, deoarece re-lect% putere contri0uti1% a
contri0ua0iluluiB
< sunt certe, stabile, prestabilite, deci ne pute 0aza pe eleB
< au e-ect psi9ologic asupra contri0ua0ilului, n sensul c% peranentizeaz% ideea de
o0ligaie -iscal%, cre>nd preisele unei atitudini contiente -a% de aceast% o0ligaieB
32
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag 4.<41
#1
/.4 De'&v&nt&*eE
< sunt rigide, nu se pot odi-ica uorB
< nu sunt populare, n sensul c% prin plata lor se creeaz% un sentient de -rustrareB
< presupun ult formalism 'operaii, acti1it%i de e1ideniere, calculare i counicare)
Av&nt&*e#e (i de'&v&nt&*e#e i+$o'ite#or indirecteE
&.4 Av&nt&*eE
< sunt ai mobile dec>t cele directeB
< sunt ai populare, deoarece nu sunt noinalizate, -iind din punct de 1edere psi9ologic
ai uor de suportatB
< nu presupun -oralit%i de e1iden%B
< se suport% i se pl%tesc n rateB
< consuatorul se raporteaz% la ele dac% are posi0ilitatea i dac% dorete, cu e(cepia
produselor de strict% necesitateB
/.4 De'&v&nt&*eE
< sunt ai puin juste 'sunt anuite situaii n care ac9iziionarea unor produse nu re-lect%
capacitatea contri0uti1% a contri0ua0ilului)B
< nu sunt certe 'nu se pot cuanti-ica preala0il, depinz>nd de puterea de cup%rare a
contri0ua0ilului)B
< prin interediul lor se pot asca ipozitele directe 'n sensul c% nu apel% la acestea
ajor>ndu<le, ci la ipozitele indirecte care -iind ai o0ile sunt ai uor de
odi-icat)
--
B
6.1 T&3e#e
Ta(a reprezint% plata e-ectuat% de persoanele -izice sau juridice pentru ser1iciile
prestate acestora de c%tre instituii, al%turi de ipozite ele reprezint% cea de a doua
categorie principal% de 1enituri la 0ugetul de stat. Cu alte cu1inte ta(ele sunt ncasate de
la persoanele care solicit% o anuit% acti1itate din partea unor instituii de stat i deci
0ene-iciaz% de ser1icii pu0lice altele dec>t cele cu caracter producti1.
33
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag 4.<41
#!
Tr.".turi#e t&3e#orE
< ta(ele reprezint% plata neechivalent pentru di-erite lucr%ri e-ectuate de organe sau
instituii care presteaz% di-erite ser1icii i rezol1% interese legitie ale persoanelor -izice
sau juridice. Plata acestor ser1icii este neec9i1alent% ntruc>t ea poate -i ai ic% sau ai
are n coparaie cu 1aloarea prestaiilor e-ectuate de organele sau instituiile statului.
< subiectul pltitor este precis deterinat din oentul n care solicit% e-ectuarea
acti1it%ii respecti1eB
< ta(ele reprezint% o contribuie prin care sunt acoperite c9eltuielile necesare ser1iciilor
solicitate, n 1ree ce ipozitele sunt ntre0uinate la acoperirea c9eltuielilor generale ale
societ%ii.
< ta(ele reprezint% pl%ile -%cute pentru ser1icii, lucr%ri e-ectuate n od direct i imediat
de c%tre organele sau instituiile specializateB
Princi$ii#e care gu1erneaz% sta0ilirea i aplicarea t&3e#or?
< unicitatea ta(elor, ceea ce nsean% c% pentru unul i acelai ser1iciu prestat unei
persoane ta(a este datorat% o singur% dat%B
< rspunderea pentru nendeplinirea o0ligaiei de plat% re1ine funcionarului din instituia
prin interediul c%reia se presteaz% ser1iciul respecti1 i nu de0itoruluiB
< nulitatea actelor nelegal ta(ateB
< ta(ele sunt anticipate, adic% ele se datoreaz% i se ac9it% n oentul solicit%rii
ser1iciilor respecti1e
-1
.
6.5 Func)ii#e t&3e#or (i i+$o'ite#or
Ipozitele i ta(ele la care sunt o0ligate su0iectele pl%titoare ndeplinesc, n
principiu, trei -uncii?
a. < &ontribuia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societ%ii e o
o0ligaie a tuturor persoanelor -izice i juridice care realizeaz% 1enituri ipoza0ile sau
ta(a0ileB
0. < (edistribuirea unor venituri primare sau derivate reprezint% operaiunea de
preluare a unor resurse n 1ederea repartiz%rii lor pentru satis-acerea unor interese
generale ale societ%iiB
34
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti < !..1,pag. &*6
#$
c. < (eglarea unor fenomene economice sau sociale
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1.. Ce reprezint% ipozitulH
!. Care sunt eleentele eseniale ale ipozituluiH
$. +nuerai principiile -iscalit%ii.
4. Prezentai a1antajele i deza1antajele ipozitelor directe.
#. Prezentai a1antajele i deza1antajele ipozitelor indirecte.
&. Ce sunt ta(ele i care sunt tr%s%turile lorH
#4
CAPITOLUL <
9u%ete#e #oc&#e
<. No)iuni introductive
8inanele pu0lice locale sunt reprezentate de procesele de constituire, repartizare
i utilizare a -ondurilor 0%neti de interes local. /ecesitatea e(istenei i concentr%rii unor
-onduri 0%neti necesare unit%ilor adinistrati1<teritoriale n 1ederea satis-acerii
ser1iciilor pu0lice locale i a unor alte tre0uine i ne1oi locale a generat apariia
sisteului bugetelor locale, prin 0ugetele locale neleg>ndu<se 0ugetele de 1enituri i
c9eltuieli ale unit%ilor adinistrati1<teritoriale
Con-or art. 1!. din Constituie adinistraia pu0lic% din unit%ile adinistrati1<
teritoriale se nteeiaz% pe principiul autonoiei locale i pe cel al descentraliz%rii,
autonoiei locale i deconcentr%rii ser1iciilor pu0lice
-5
, aadar 0ugetele locale sunt o
aterializare a autonoiei locale.
Con-or Cartei +uropene prin autonoie local% se nelege dreptul i capacitatea
colecti1it%ilor locale de a rezol1a, adinistra i gira, pe propria r%spundere i n interesul
populaiei din unit%ile adinistrati1<teritoriale o parte iportant% din tre0urile pu0lice
<.2 E#&/or&re& (i &do$t&re& /u%ete#or #oc&#e
Toate actele i operaiunile care sunt realizate pe %sura derul%rii etapelor de
ela0orare, apro0are i e(ecutare a 0ugetelor locale sunt gu1ernate de principiile
autonoiei locale, ec9ili0rului, realit%ii, anualit%ii i pu0licit%ii.
Proiectul de 0uget local se 1a ela0ora pe 0aza propunerilor din 0ugetele
adinistraiei locale ela0orate de ordonatorii principali de credite, cu respectarea
principiului de autonoie -inanciar%. :eniturile sunt structurate pe capitole i
su0capitole, iar c9eltuielile pe p%ri, capitole, su0capitole, titluri, articole, precu i
alineate i paragra-e, dup% caz. C9eltuielile pre1%zute n capitole i articole au destinaie
precis% i liitat%.
@inisterul +conoiei i 8inanelor transite direciilor generale ale -inanelor
pu0lice, consiliilor judeene i Consiliului =eneral al @unicipiului 7ucureti, p>n% la data
35
Constituia 4o>niei adnotat% i coentat%
##
de 1 iunie a -iec%rui an, o scrisoare-cadru care 1a speci-ica conte(tul acroeconoic pe
0aza c%ruia 1or -i ntocite proiectele de 0uget prognozate, etodologiile de ela0orare a
acestora, liitele suelor de-alcate din unele 1enituri ale 0ugetului de stat i ale
trans-erurilor consolida0ile.
Ordonatorii principali de credite ai 0ugetului de stat sau ai altor 0ugete, n
0ugetele c%rora sunt pre1%zute trans-eruri c%tre 0ugetele locale, transit autorit%ilor
adinistraiei pu0lice locale suele a-erente, n teren de 1. zile de la priirea liitelor
de c9eltuieli apro0ate de =u1ern, n 1ederea cuprinderii acestora n proiectele de 0uget.
Ordonatorii principali de credite, pe 0aza liitelor suelor priite ela0oreaz% i
depun la direciile generale ale -inanelor pu0lice, p>n% la data de 1 iulie a -iec%rui an,
proiectele 0ugetelor locale ec9ili0rate i ane(ele la acestea, pentru anul 0ugetar ur%tor,
precu i esti%rile pentru ur%torii $ ani.
2ireciile generale ale -inanelor pu0lice 1or transite proiectele 0ugetelor locale
pe ansa0lul judeului i unicipiului 7ucureti la @inisterul +conoiei i 8inanelor,
p>n% la data de 1# iulie.
Cn teren de # zile de la pu0licarea n @onitorul O-icial al 4o>niei, Partea I, a
legii 0ugetului de stat, @inisterul +conoiei i 8inanelor transite direciilor generale
ale -inanelor pu0lice suele de-alcate din unele 1enituri ale 0ugetului de stat i
trans-erurile consolida0ile, apro0ate prin legea 0ugetului de stat.
Apoi proiectele de 0ugete locale sunt aduse la cunotina pu0licului, put>nd -i
-%cute contestaii n teren de 1# zile de la data pu0lic%rii sau a-i%rii, dup% care 1or -i
supuse apro0%rii de c%tre Consiliile locale n a(i 4# de zile de la intrarea n 1igoare a
legii 0ugetului de stat. Proiectele 0ugetelor unit%ilor adinistrati1<teritoriale se prezint%
spre apro0are organului local ales ; respecti1 Consiliului local, cu cel puin dou% luni
nainte de nceperea anului.
Consiliul local dez0ate i adopt% 0ugetul pe articole, capitole. su0capitole, ane(e,
se pronun% asupra e1entualelor contestaii, dup% care apro0% proiectul 0ugetului local
printr<o 9ot%r>re a Consiliului local.
2ac% legea 0ugetului de stat nu a -ost adoptat% cu cel puin trei zile nainte de
e(pirarea e(erciiului 0ugetar, se aplic% n continuare 0ugetele anului precedent, p>n% la
apro0area noilor 0ugete, liitele lunare de c9eltuieli neput>nd dep%i, de regul%, 1K1! din
#&
pre1ederile 0ugetelor anului precedent, cu e(cepia cazurilor deose0ite, teeinic
justi-icate de c%tre ordonatorii de credite sau, dup% caz, 1K1! din suele propuse n
proiectul de 0uget, n situaia n care acestea sunt ai ici dec>t cele din anul precedent.
<.- E3ecu)i& (i !nc>eiere& e3erci)iu#ui /u%ete#or #oc&#e
+(ecuia 0ugetelor locale cuprinde actele i operaiunile de realizare a 1eniturilor
i e-ectuare a c9eltuielilor pre1%zute n 0uget.
:eniturile 0ugetelor locale sunt acele surse 0%neti care re1in 0ugetelor locale n
1ederea acoperirii unor ser1icii pu0lice de interes local
-6
. :eniturile 0ugetelor locale se
constituie din?
< 1enituri proprii -orate din? ipozite, ta(e, contri0uii, alte 1%rs%inte, alte 1enituri i
cote de-alcate din ipozitul pe 1enitB
< sue de-alcate din unele 1enituri ale 0ugetului de stat
37
B
< su01enii priite de la 0ugetul de stat i de la alte 0ugeteB
< donaii i sponsoriz%ri.
C9eltuielile 0ugetare reprezint% c9eltuielile apro0ate n 0ugetul local, a c%ror
destinaie este precis% i liitat%, i care sunt acoperite -ie din -onduri proprii
38
, -ie din
credite 0ugetare desc9ise de ordonatorii principali de credite, -ie din 1enituri
e(tra0ugetare, cu precizarea c% n 0ugetele locale nu pot -i nscrise i apro0ate c9eltuieli
dac% nu sunt asigurate resursele -inanciare corespunz%toare.
+-ectuarea c9eltuielilor 0ugetare se -ace nuai pe 0az% de docuente
justi-icati1e, care s% con-ire angajaentele contractuale, priirea 0unurilor ateriale,
prestarea ser1iciilor, e(ecutarea de lucr%ri, plata salariilor i a altor drepturi 0%neti, plata
o0ligaiilor 0ugetare, precu i a altor o0ligaii.
36
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1, pag #*4
37
Prin sue de-alcate se nelege acea parte din cadrul 0ugetului de stat care se aloc% unit%ilor
adinistrati1 teritoriale pentru ec9ili0rarea 0ugetelor localeB ele tre0uie pre1%zute n od e(pres pentru
-iecare jude n legile 0ugetare anuale.
38
:eniturile proprii ale 0ugetelor instituiilor pu0lice pro1in din prest%ri de ser1icii, c9irii, ani-est%ri
culturale i sporti1e, concursuri artistice, pu0licaii, prestaii editoriale, studii, proiecte, 1alori-ic%ri de
produse din acti1it%i proprii sau ane(e i altele.
#*
+(ecuia 0ugetar% la orae, unicipii, sectoarele unicipiului 7ucureti, judee i
unicipiul 7ucureti se 0azeaz% pe principiul separ%rii atri0uiilor persoanelor care au
calitatea de ordonatori de credite de atri0uiile persoanelor care au calitatea de conta0ili.
Triestrial i anual ordonatorii principali de credite ntocesc situaii -inanciare
asupra e(ecuiei 0ugetare, iar dup% terinarea anului calendaristic, pe 0aza datelor a-late
n 0ilanurile conta0ile se ntocete contul anual de e(ecuie a -iec%rui 0uget local,
denuit contul de nc9eiere a e(erciiului 0ugetar, care cuprinde ci-rele 1eniturilor
realizate i ci-rele c9eltuielilor e-ectuate n total.
Ordonatorii de credite sunt de trei categorii? ordonatori principali, ordonatori
secundari i ordonatori teriari.
Ordonatorii principali de credite ai 0ugetelor locale sunt priarii unit%ilor
adinistrati1<teritoriale, priarul general al unicipiului 7ucureti, priarii sectoarelor
unicipiului 7ucureti i preedinii consiliilor judeene.
Conduc%torii instituiilor pu0lice cu personalitate juridic%, c%rora li se aloc%
-onduri din 0ugetele locale sunt ordonatori secundari sau teriari de credite. Ordonatorii
principali de credite analizeaz% odul de utilizare a creditelor 0ugetare apro0ate prin
0ugetele locale i prin 0ugetele instituiilor pu0lice, ai c%ror conduc%tori sunt ordonatori
secundari sau teriari de credite, dup% caz, i apro0% e-ectuarea c9eltuielilor din 0ugetele
proprii, cu respectarea dispoziiilor legale.
Ordonatorii secundari de credite repartizeaz% creditele 0ugetare pentru 0ugetul
propriu i pentru 0ugetele instituiilor pu0lice ai c%ror conduc%tori sunt ordonatori teriari
de credite, i apro0% e-ectuarea c9eltuielilor din 0ugetele proprii, cu respectarea
dispoziiilor legale.
Ordonatorii teriari de credite utilizeaz% creditele 0ugetare ce le<au -ost repartizate
nuai pentru realizarea sarcinilor unit%ilor pe care le conduc, potri1it pre1ederilor din
0ugetele apro0ate i n condiiile sta0ilite prin dispoziiile legale.
C/T4+7P4I 2+ +:ALUA4+
1. Care principiu constituional cu pri1ire la adinistraia pu0lic% local% st% la 0aza
ela0or%rii 0ugetelor localeH
!. Prezentai pe scurt procesul de ela0orare, apro0are, e(ecuie i nc9eiere a 0ugetelor
locale.
#6
CAPITOLUL @
9u%etu# &"i%ur.ri#or "oci&#e de "t&t
@. No)iuni %ener&#e de"$re /u%etu# &"i%ur.ri#or "oci&#e de "t&t
7ugetul asigur%rilor sociale de stat este o coponent% a sisteului 0ugetar care se
ntocete distinct de 0ugetul adinistraiei centrale, a1>nd o e(isten% de sine<
st%t%toare. +(istena i coninutul s%u sunt arcate de scopul prioritar n aterie social% i
anue g%sirea resurselor i asigurarea c9eltuielilor generate de necesitatea asigur%rii
proteciei unor categorii sociale de-a1orizate.
Instituia asigur%rilor sociale de stat i propune s% i ndeplineasc% o0iecti1ele
acion>nd n teeiul ur%toarelor principii?
< generalizarea asigur%rilor sociale de stat pri1ind ntregul personal acti1 salariat, toii
pensionari i e0ri -ailiei acestoraB
< scutirea 0ene-iciarilor de asigur%ri de o0ligaia de a pl%ti contri0uia 0%neasc% pentru
realizarea -ondului de asigur%riB
< scutirea pensiilor de plata ipozitelor i ta(elor, n liitele sta0ilite de legeB
< iprescripti0ilitatea dreptului de a 0ene-icia de pensii, ajutoare 0%neti i indenizaiiB
< dreptul care decurge din asigur%rile sociale de stat este un drept intuitu persone 'adic%
un drept strict personal care nu poate -i transis).
7ugetul asigur%rilor sociale de stat, dei este o coponent% a 0ugetului pu0lic
naional, se ntocete i se apro0% distinct 'prin interediul unei legi di-erite de cea prin
care se adopt% 0ugetul de stat).
Procedura 0ugetar% a 0ugetului asigur%rilor sociale de stat este arcat% de trei principii?
1.) $rinci$iu# &nu&#it.)ii < presupune adoptarea 0ugetului asigur%rilor sociale de stat
pentru un an -inanciar, care corespunde cu anul calendaristicB
!.) $rinci$iu# $u/#icit.)ii < el de1ine pu0lic n oentul apariiei legii, prin care este
adoptat, n @onitorul O-icialB
$.) $rinci$iu# ec>i#i/ru#ui /u%et&r < presupune asigurarea c9eltuielilor 0ugetare prin
surse sigure i e-icienteB
#3
@.2 E#&/or&re&0 &do$t&re& (i e3ecu)i& /u%etu#ui &"i%ur.ri#or "oci&#e de "t&t
Casa /aional% de Pensii i alte 2repturi de Asigur%ri 5ociale propune
@inisterului @uncii i 5olidarit%ii 5ociale indicatorii de -undaentare ai 0ugetului
asigur%rilor sociale de stat ur>nd ca, pe 0aza acestora, @inisterul @uncii i 5olidarit%ii
5ociale s% ela0oreze proiectul 0ugetului asigur%rilor sociale de stat pe care<1 nainteaz%
@inisterului 8inanelor Pu0lice. 4esponsa0ilitatea -orei -inale a 0ugetului asigur%rilor
sociale de stat aparine @inisterului 8inanelor Pu0lice care, ela0oreaz%
39
proiectul
0ugetului asigur%rilor sociale de stat. Cntruc>t =u1ernul este organul care are conducerea
general% e(ecuti1% n doeniul -inanelor pu0lice, asigur>nd ela0orarea legilor 0ugetare
anuale 'deci i a 0ugetului asigur%rilor sociale de stat) prin interediul @inisterului
8inanelor Pu0lice, i 1a nsui acest proiect i<l 1a supune spre apro0are Parlaentului.
Proiectul se dez0ate n edina caerelor reunite ale Parlaentului, adoptarea
a1>nd loc odat% cu apro0area 0ugetului de stat, cu precizarea c% 0ugetul asigur%rilor
sociale de stat se apro0% distinct n cadrul sisteului 0ugetar, ca ane(% la 0ugetul de stat.
+(ecuia 0ugetului asigur%rilor sociale de stat presupune realizarea 1eniturilor
0ugetare i e-ectuarea c9eltuielilor 0ugetare.
&heltuielile bugetare au ur%toarele destinaii, precizate de lege?
< pensii pentru unc% i liit% de 1>rst%B
< pensii pentru pierderea capacit%ii de unc% teporar% sau de-initi1% 'din cauza unor
accidente de unc% sau a unor 0oli pro-esionale), pensii de in1aliditateB
< pensii de uraB
< ajutoare socialeB
< indenizaii acordate -eeilor n caz de aternitateB
< ajutoare 0%neti n caz de deces.
Aceste drepturi 0%neti sunt condiionate de e(istena preala0il% a unor raporturi
juridice de unc%.
)eniturile bugetare, n aterie de asigur%ri sociale de stat, se realizeaz% prin
contri0uia angajatorilor i a salariai prini n sisteul de asigur%ri sociale de stat.
Angajatorii sunt persoanele juridice sau -izice care angajeaz% personal salariat i
care participa n condiiile legii la sisteul pu0lic de pensii i alte drepturi de asigur%ri
39
potri1it art. $ pct. 6 al A.=. nr. !.6K!..#
&.
sociale. Angajatorii sunt? persoanele juridice care, potri1it legii, angajeaz% personal
salariat, pe 0aza de contract indi1idual de unc%B persoanele juridice cu care -uncionarii
pu0lici au raporturi de ser1iciuB persoanele -izice care, potri1it legii, angajeaz% personal
salariat pe 0aza de contract indi1idual de unc%B instituiile la care i des-%oar%
acti1itatea persoanele care ocupa -uncii electi1eB instituiile la care i des-%oar%
acti1itatea persoanele nuite n cadrul autorit%ii e(ecuti1e, legislati1e sau judec%toretiB
organizaii ale cooperaiei eteug%retiB Agenia Gudeean% de Ocupare i 8orare
Pro-esional%, cu precizarea c% sunt asiilate angajatorilor? organizaiile pro-esionale,
sindicale, patronale, partidele politice, organizaiile de pensionari si alte organizaii i
asociaii, cu sau -%r% personalitate juridica, n condiiile n care au personal care
des-%oar% acti1it%i pe 0az% de contract indi1idual de unc%, cu nor% ntreag% sau
contract indi1idual de unca cu tip de lucru parial.
Angajatorii participani la sisteul pu0lic de pensii au ur%toarele o0ligaii?
sa retina din salariu si sa 1ireze lunar contri0uia indi1iduala de asigur%ri socialeB sa
respecte terenele de plata a contri0uiilorB sa depun% in 0anca contri0uiile datorate o
data cu docuentaia pentru plata salariilorB sa calculeze, sa e1idenieze si sa ur%reasc%
plata do0>nzilor si a penalit%ilorB sa asigure e1identa contri0ua0ililor si a contri0uiilor
pe 0aza codului nueric personalB sa calculeze si sa pl%teasc% indenizaiile de asigur%ri
sociale si sa le suporte din -ondurile propriiB sa depun% declaraia lunara pri1ind e1identa
noinala a asigurailor si a o0ligaiilor de plata c>tre 7A55B sa respecte terenele de
depunere lunara a declaraiilor pri1ind e1identa noinala a asigurailor si a o0ligaiilor de
plata catre 7A55 'data de !# a lunii ur%toare celei pentru care se e-ectueaz% plata
drepturilor salariale, n cazul angajatorilor)B sa depun% cererea de pensionare preuna cu
actele do1editoare pentru persoanele care ndeplinesc condiiile de pensionare in teren
de 3. de zile de la data ndeplinirii condiiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii
in raza c%reia se a-la doiciliul asiguratului etc.
Con-or legislaiei n 1igoare surse de 1enit 0ugetar sunt cotele de?
< 3,# M 'CA5) ; pl%tit% de asigurat
< 16 M 'CA5) ; pl%tit% de angajator
<.,# M 'oaj) < pl%tit% de asigurat
<.,# M 'oaj) < pl%tit% de angajator
&1
< #,# M 's%n%tate) < pl%tit% de asigurat
< #,! M 's%n%tate) < pl%tit% de angajator
8ondul de salarizare la care se aplic% aceste procente cuprinde ur%toarele
categorii de 1enituri?
< salariile de ncadrare ale ntregului personal peranent, teporar sau zilier i priele
c>nd legea pre1ede acest lucruB
< drepturile 0%neti cu1enite pentru concedii legale i suplientareB
< salariile cu1enite personalului pentru scoaterea din producie n 1ederea cali-ic%riiB
< sporuri de salariu pentru 1ec9ie n unc%, condiii grele de unc%, indenizaii de
conducereB
< onorariile pl%tite specialitilor pentru e(pertizeB
/u intr% n -ondul de salarii contri0uti1?
< suele de 0ani pl%tite personalului n alte condiii dec>t cele salarialeB
< diurnele pentru deplas%ri i deta%riB
< suele reprezent>nd participarea salariailor la pro-it
< drepturile 0%neti de autor i alte pl%i ase%n%toareB
< preii i alte drepturi e(ceptate prin legi speciale
7ene-iciaz% de asigurare, -%r% plata contri0uiei ur%toarele categorii de persoane?
a) toi copiii p>n% la 1>rsta de 16 ani, tinerii de la 16 ani p>n% la 1>rsta de !& de ani, dac%
sunt ele1i, inclusi1 a0sol1enii de liceu, p>n% la nceperea anului uni1ersitar, dar nu ai
ult de $ luni, ucenici sau studeni i dac% nu realizeaz% 1enituri din unc%B
0) tinerii cu 1>rsta de p>n% la !& de ani, inclusi1 cei care p%r%sesc sisteul de protecie a
copilului i nu realizeaz% 1enituri din unc% sau nu sunt 0ene-iciari de ajutor social
acordat n teeiul Legii nr. 41&K!..1 pri1ind 1enitul ini garantat, cu odi-ic%rile i
coplet%rile ulterioareB otul, soia si p%rinii -%r% 1enituri proprii, a-lai n ntreinerea
unei persoane asigurateB
c) persoanele ale c%ror drepturi sunt sta0ilite prin 2ecretul<lege nr. 116K133. pri1ind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din oti1e politice de dictatura instaurat%
cu ncepere de la & artie 134#, precu i celor deportate n str%in%tate ori constituite n
prizonieri, repu0licat, cu odi-ic%rile i coplet%rile ulterioare, prin Ordonana
=u1ernului nr. 1.#K1333 pri1ind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c%tre
&!
regiurile instaurate n 4o>nia cu ncepere de la & septe0rie 134. pana la & artie
134# din oti1e etnice, apro0at% cu odi-ic%ri %i coplet%ri prin Legea nr. 163K!..., cu
odi-ic%rile %i coplet%rile ulterioare, prin Legea nr. 44K1334 pri1ind 1eteranii de r%z0oi,
precu i unele drepturi ale in1alizilor i 1%du1elor de r%z0oi, repu0licat%, cu
odi-ic%rile i coplet%rile ulterioare, prin Legea nr. $.3K!..! pri1ind recunoaterea i
acordarea unor drepturi persoanelor care au e-ectuat stagiul ilitar n cadrul 2ireciei
=enerale a 5er1iciului @uncii n perioada 13#. ; 13&1, cu odi-ic%rile i coplet%rile
ulterioare, precu si persoanele pre1%zute la art. $ alin. '1) lit. 0) din Legea recunotinei
-a% de eroii artiri i lupt%torii care au contri0uit la 1ictoria 4e1oluiei ro>ne din
dece0rie 1363 nr. $41K!..4, cu odi-ic%rile i coplet%rile ulterioare, dac% nu
realizeaz% alte 1enituri dec>t cele pro1enite din drepturile 0%neti acordate de aceste legi,
precu i cele pro1enite din pensiiB
d) persoanele cu 9andicap care nu realizeaz% 1enituri din unc%, pensie sau alte surse, cu
e(cepia celor o0inute n 0aza Ordonanei de urgen% a =u1ernului nr. 1.!K1333 pri1ind
protecia special% i ncadrarea n unc% a persoanelor cu 9andicap, apro0at% cu
odi-ic%ri i coplet%ri prin Legea nr. #13K!..!, cu odi-ic%rile i coplet%rile
ulterioareB
e) 0olna1ii cu a-eciuni incluse n prograele naionale de s%n%tate sta0ilite de @inisterul
5%n%t%ii Pu0lice, p>n% la 1indecarea respecti1ei a-eciuni, dac% nu realizeaz% 1enituri din
unc%, pensie sau din alte resurseB
-) -eeile ns%rcinate i l%uzele, daca nu au nici un 1enit sau au 1enituri su0 salariul de
0aza ini 0rut pe tara.
2e aseenea, sunt asigurate persoanele a-late n una dintre ur%toarele situaii,
pe durata acesteia, cu plata contri0uiei din alte surse, in condiiile legii?
a) satis-ac ser1iciul ilitar in terenB
0) se a-la n concediu pentru incapacitate teporar% de unc%, acordat n ura unui
accident de unca sau a unei 0oli pro-esionaleB
c) se a-la n concediu pentru creterea copilului pana la plinirea 1>rstei de ! ani i n
cazul copilului cu 9andicap, p>n% la plinirea de c%tre copil a 1>rstei de $ aniB
d) e(ecuta o pedeaps% pri1ati1% de li0ertate sau se a-la n arest pre1enti1B
e) persoanele care 0ene-iciaz% de indenizaie de oajB
&$
-) sunt returnate sau e(pulzate ori sunt 1ictie ale tra-icului de persoane i se a-l% n
tipul procedurilor necesare sta0ilirii identit%iiB
g) persoanele care -ac parte dintr<o -ailie care are dreptul la ajutor social, potri1it Legii
nr. 41&K!..1, cu odi-ic%rile i coplet%rile ulterioareB
9) pensionarii, pentru 1eniturile din pensii p>n% la liita supus% ipozitului pe 1enitB
i) persoanele care se a-l% n e(ecutarea %surilor pre1%zute la art. 1.#, 11$, 114 din
Codul penalB persoanele care se a-l% n perioada de a>nare sau ntrerupere a e(ecut%rii
pedepsei pri1ati1e de li0ertate, daca nu au 1enituri.
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1.Ce reprezint% 0ugetul asigur%rilor sociale de stat i care sunt principiile care<l
gu1erneaz%H
!. Prezentai etapa de ela0orare, adoptare i e(ecuie a 0ugetului asigur%rilor sociale de
stat.
&4
CAPITOLUL 9
Contro#u# 7in&nci&r
Cn s-era dreptului -inanciar prin control financiar se nelege ansa0lul norelor
juridice care regleenteaz% raporturile de drept -inanciar care se sta0ilesc n cadrul
controlului e-ectuat asupra odului de constituire, repartizare i utilizare a 0anului pu0lic
precu i a odului n care este adinistrat patrioniul pu0licB prin acest control se
ur%rete 1eri-icarea corectitudinii actelor i operaiunilor e-ectuate n derularea
procesului 0ugetar, precu i protejarea patrioniului pu0lic potri1a pierderilor
datorate erorii, risipei, a0uzului sau -raudei. Cn esen% controlul -inanciar reprezint%
1eri-icarea odului de -orare i utilizarea a 0anului i patrioniului pu0lic
10
.
Acest control -inanciar reprezint% un ijloc de pre1enire a -aptelor ilegale, de
identi-icare a de-icienelor i de sta0ilire a %surilor necesare pentru resta0ilirea
legalit%ii.
Prin odul de organizare i e(ercitare, prin rolul i o0iecti1ele pe care le
ur%rete, controlul -inanciar ndeplinete ur%toarele -uncii
1
?
Funcia preventiv - educativ? prin 1eri-icarea unor operaiuni anterior e-ectu%rii
acestora se pre1ine e-ectuarea unor acti1it%i care nu r%spund cerinelor de legalitate i
regularitate i dep%irea liitelor -inanciare alocate operaiunii respecti1e. Ast-el prin
sta0ilirea legalit%ii se statueaz% i pro0lee legate de interpretarea dreptului
deterin>nd o aplicare unitar% a dispoziiilor legale, c%reia s% i se supun% toate organele
de specialitate cu atri0uii -inanciare n ncercarea de a aplica norele de drept -inanciar
n spiritul i litera legii.
Funcia de evaluare? prin constat%rile rezultate n ura 1eri-ic%rii acti1it%ilor
ai sus enunate poate -i -orat% o iagine, poate -i -%cut% o e1aluare asupra odului n
care au -ost ndeplinite o0iecti1ele i respectat% legea.
Funcia sancionator - reparatorie? controlul are ca principal o0iecti1
descoperirea, consenarea i sancionarea pentru neregulile descoperite, el are i -uncie
reparatorie ntruc>t prin interediul s%u se asigur% n -inal acoperirea prejudiciului.
40
"aguna, 2. 2an < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ; !..1. pag. $4*
41
Petic% 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu < !..., pag. 1!4
&#
Cn 1ederea realiz%rii acestor -uncii controlul -inanciar poate -i organizat n ai
ulte -ore care se copleteaz% reciproc. Acestea sunt?
&ontrolul financiar preventiv < care este un control specializat prin interediul
c%ruia se 1eri-ic% legalitatea operaiunilor care ureaz% a -i e-ectuate nainte de
apro0area acestora.
La r>ndul s%u, controlul financiar preventiv poate -i
- propriu? e-ectuat de c%tre angajaii copartientului -inanciar<conta0il sau a
copartientului de specialitate al instituiei pu0lice.
- delegat? e-ectuat de c%tre controlori delegai nuii de @inisterul +conoiei i
8inanelor. Acest control se e(ercit% la ni1elul ordonatorilor principali de credite sau
pentru operaiunile derulate prin 0ugetul trezoreriei statului .
&ontrolul financiar intern < este controlul organizat su0 autoritatea
conduc%torului unit%ii respecti1e n concordan% cu o0iecti1ele acesteia i regleent%rile
legale, ai este denuit i control propriu 'prezent>ndu<se su0 -ora controlului
pre1enti1 i ulterior). Controlul -inanciar intern este organizat i -uncioneaz% din
iniiati1a conduc%torului instituiei pu0lice, acesta a1>nd o0ligaia pre1%zut% de lege de a<
l organiza.
Auditul public intern < reprezint% acti1itatea -uncional% independent% i
o0iecti1% care d% asigur%ri i consiliere conducerii instituiei pu0lice pentru 0una
adinistrare a 1eniturilor i c9eltuielilor pu0lice. Legea pre1ede ur%toarele tipuri de
audit?
- audit de sistem? reprezint% e1aluarea de pro-unzie a sisteelor de conducere i
control intern cu scopul de a sta0ili dac% -uncioneaz% e-icace
- auditul performanei? e(aineaz% dac% criteriile sta0ilite pentru ipleentarea
o0iecti1elor i sarcinilor instituiei pu0lice sunt corecte pentru e1aluarea rezultatelor,
apreciind dac% rezultatele sunt con-ore cu o0iecti1ele,
- auditul de regularitate? reprezint% e(ainarea aciunilor asupra e-ectelor
-inanciare pe seaa -ondurilor pu0lice ori a patrioniului pu0lic.
&ontrolul ulterior al &urii de &onturi ; se e(ercit% asupra odului de -orare,
adinistrare i ntre0uinare a resurselor -inanciare ale statului i asupra odului de
gestionare a patrioniului pu0lic i pri1at al statului i unit%ilor adinistrati1<teritoriale.
&&
Controlul -inanciar se realizeaz% prin interediul ur%toarelor acte? proces<
1er0al de control, proces<1er0al de inspecie de audit, proces<1er0al de constatare a
de-icienelor, proces<1er0al de constatare a contra1eniilor, raport de control, raport de
audit, nota de constatare, note e(plicati1e, not% de prezentare, note de relatare.
&urtea de conturi este instituia supre% de control -inanciar, con-or
pre1ederilor constituionale ea Fe(ercit% controlul asupra odului de -orare,
adinistrare i ntre0uinare a resurselor -inanciare ale statului i ale sectorului pu0licF.
+a -uncioneaz% pe l>ng% Parlaent, -iind o instituie independent%, nesu0ordonat%
=u1ernului. Cn relaia cu Parlaentul, con-or Constituiei, Curtea de conturi este
o0ligat% s% prezinte anual un raport pu0lic asupra conturilor de gestiune ale 0ugetului
naional .
O0iecti1ele controlului e(ercitat de Curtea de conturi sunt ur%toarele?
a) -orarea i utilizarea resurselor 0ugetului de stat, ale 0ugetului asigur%rilor sociale
de stat i ale 0ugetelor unit%ilor adinistrati1<teritoriale, precu i icarea -ondurilor
ntre aceste 0ugeteB
0) constituirea, utilizarea i gestionarea -ondurilor speciale i a -ondurilor de tezaurB
c) -orarea i gestionarea datoriei pu0lice i situaia garaniilor gu1ernaentale pentru
credite interne i e(terneB
d) utilizarea alocaiilor 0ugetare pentru in1estiii, a su01eniilor i trans-erurilor i a
altor -ore de sprijin -inanciar din partea statului sau a unit%ilor adinistrati1<
teritorialeB
e) constituirea, adinistrarea i utilizarea -ondurilor pu0lice de c%tre autorit%ile
adinistrati1e autonoe i de c%tre instituiile pu0lice n-iinate prin lege, precu i de
organisele autonoe de asigur%ri sociale ale statuluiB
-) situaia, e1oluia i odul de adinistrare a patrioniului pu0lic i pri1at al statului
i al unit%ilor adinistrati1<teritoriale de c%tre instituiile pu0lice, regiile autonoe,
copaniile i societ%ile naionale, precu i concesionarea sau nc9irierea de 0unuri
care -ac parte din proprietatea pu0lic%B
g) constituirea, utilizarea i gestionarea resurselor -inanciare pri1ind protecia
ediului, 0un%t%irea calit%ii condiiilor de 1ia% i de unc%B
&*
9) utilizarea -ondurilor pro1enite din asistena -inanciar% acordat% 4o>niei de
Uniunea +uropean% i din alte surse de -inanare internaional%.
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. Ce se nelege prin control -inanciar n s-era dreptului -inanciarH
!. Care sunt -unciile controlului -inanciarH
$. 2e c>te -eluri poate -i controlul -inanciarH
&6
CAPITOLUL 0
Ev&'iune& 7i"c&#.
0. Con"ider&)ii %ener&#e $rivind 7eno+enu# de ev&'iune 7i"c&#.
@ultitudinea o0ligaiilor -iscale la care sunt supui contri0ua0ilii nu a -%cut dec>t
s% stiuleze, n toate tipurile, ingeniozitatea de a eluda legea i creterea procentului
pri1ind e(istena -enoenului de e1aziune -iscal%.
Actualente toate statele luii se con-runt% cu un -enoen econoico<social
cople( de a(i% iportan% < e1aziunea -iscal%, c%ut>nd s% liiteze c>t ai ult
posi0il consecinele nedorite ale acestui -enoen, n condiiile n care eradicarea lui pare,
practic, iposi0il%.
+1aziunea -iscal% reprezint% sustragerea prin orice ijloace de la ipunerea sau
de la plata ipozitelor, ta(elor, contri0uiilor i a altor sue datorate 0ugetului de stat
sau coponentelor acestuia de c%tre orice persoan% -izic% sau juridic% ro>n% sau
str%in%.
Pro-esorul 2an 2rosu "aguna consider% c% de-iniiile date e1aziunii -iscale n
legislaie i n literatura de specialitate sunt incoplete i crede c% e1aziunea -iscal% ar
putea -i de-init% ca reprezent>nd rezultanta logic% a de-ectelor i inad1ertenelor unei
legislaii iper-ecte, a etodelor de-ectuoase de aplicare, precu i a unei nepre1ederi i
nepriceperii legiuitorului a c%rui -iscalitate e(cesi1% este tot at>t de 1ino1at% ca i cei care
i pro1oac% prin aceasta la e1aziune.
Indi-erent de de-iniia dat% -enoenului de e1aziune -iscal%, acesta este
condanat pretutindeni, statul a1>nd enirea de a se preocupa sisteatic i e-icient de
prent>pinarea i liitarea acestui -enoen.
Con-or legii noastre -undaentale toi cet%enii sunt o0ligai s% participe prin
plata ipozitelor i ta(elor la -orarea 1eniturilor necesare acoperirii c9eltuielilor
pu0lice .
2e alt-el i articolul 1$ din 2eclaraia drepturilor oului i cet%eanului sta0ilete
c% -iecare e0ru al societ%ii are dreptul de a -i protejat de stat, ns% corelati1 are
&3
o0ligaia de a contri0ui la prosperitatea acestuia i de a contri0ui la c9eltuielile necesare
pentru realizarea acestui o0iecti1, n proporie cu 0unurile i 1eniturile sale.
Aadar, ipozitele sunt prin natura lor legale, iar destinaia lor clasic% este o
sarcin% contri0uti1% noral% pe care cet%eanul o suport% -a% de stat, n 1ederea
ndestul%rii ne1oilor reclaate de e(istena statului i pentru realizarea condiiilor
necesare dez1olt%rii societ%ii.
Cet%eanul contri0uie la alientarea 1eniturilor statului prin interediul
ipozitelor i a ta(elor . Acestea au o ultitudine de -uncii, ncep>nd cu -uncia de
0az% a alient%rii 0ugetului de stat i terin>nd cu -unciile sociale i c9iar politice.
Ipozitul, care este acea prele1are e(clusi1 pecuniar% ipus% de stat
contri0ua0ililor, persoane -izice sau juridice, prin care se ur%rete acoperirea
c9eltuielilor pu0liceB n general, n literatura de specialitate se consider% c% reducerea
cotelor de ipozitare este un ijloc de redresare a econoiei prin eli0erarea
contri0ua0ilului de po1ara -iscalit%ii i deterinarea acestuia de a nu ai c%uta ijloace
de eludare a legilor -iscale, pentru c% oricu ipozitele sunt ici. Cn ultia 1ree s<a
ar%tat de specialiti c%, de e(eplu, sta0ilirea ipozitului pe 1enit la o cot% unic% de 16M
s<a dorit a -i o ast-el de %sur% de rela(are -iscal%. 5unt de p%rere c% ntr<ade1%r este un
pas nainte n rela(area ipunerilor -iscale la care contri0ua0ilul tre0uie s% r%spund%,
ns% cred c% aceast% %sur% are i un su0strat politic, populist, cu at>t ai ult cu c>t i
a1antajeaz% tot pe cei cu 1enituri ari i -oarte ari.
A1>nd n 1edere noiunea i -unciile ipozitelor se poate o0ser1a -aptul c%
e1aziunea -iscal% pro1oac% ai ulte tipuri de e-ecte? e-ecte sociale, econoice, politice
i asupra 1eniturilor statului.
A -%cut o prezentare pe scurt a principalelor e-ecte ale e1aziunii -iscale din
dorina de a su0linia e-ectele negati1e pe care acest -enoen le produce econoiei
naionale, c%ut>nd, n acelai tip, s% ar%t% c>t de iportant este ca -enoenul
e1aziunii -iscale s% -ie stopat, sau cel puin diinuat su0stanial, pentru a nl%tura acest
lan de e-ecte negati1e.
2ei nu pute spune c% este un -enoen propriu 4o>niei, e1aziunea -iscal%
este unul din -enoenele econoico<sociale cu care ara noastr% se con-runt% i ale c%rei
*.
consecine nedorite se caut% a -i liitate c>t ai ult, ntruc>t eradicarea este practic
iposi0il%.
5tatul tre0uie s% se preocupe sisteatic i e-icient de prent>pinarea i liitarea
-enoenului e1aziunii -iscale. 5tatul prin puterile pu0lice, poate i s% incite la e1aziune
-iscal%, ur%rind, n principal, dou% scopuri? un scop Fpoziti1F arguentat de dorina de
a stiula -orarea capitalului i un scop Fnegati1F re-lectat n sprijinirea unor grupuri de
interese, de ulte ori de tip a-iot, cu tot cortegiul de consecine.
+-icacitatea procesului de stopare a -enoenului de e1aziune -iscal% const% n
capacitatea de a nl%tura cauzele care produc sau -a1orizeaz% producerea acestui
-enoen.
8%r% o analiz% pro-und% i sisteatic% a ecaniselor interne ale -enoenului
e1azionist, este greu s% se pun% n icare instruentele i %surile care s% duc% la
co0aterea i pre1enirea e1aziunii -iscale.
Atitudinea cea ai e-icient% -a% de acest -enoen este aceea de a realiza o 0un%
adinistrare a lui, la ni1elul identi-ic%rii, pre1izion%rii, controlului i 1alori-ic%rii
acestuia, n perspecti1a asigur%rii 1eniturilor 0ugetare proiectate.
Legea pentru pre1enirea i co0aterea e1aziunii -iscale pre1ede pedepse ai
ari pentru e1aziune care erg p>n% la !. de ani de nc9isoare. Potri1it actului norati1,
in-raciunea -iscal% 1a -i pedepsit% e(clusi1 penal i 1a -i asiilat% cu cria, %sura este
con-or% cu angajaentele europene din Planul de aciune al 5trategiei Anticorupie.
Prin aceast% nou% lege se asiileaz% -aptele de in-raciune -iscal% cu cria, n sensul c%
pedepsele cu nc9isoarea aplicate e1azionitilor < n special pentru -aptele care au la 0az%
prejudicii de sute de ii de euro < sunt la -el de ari ca i n cazul in-raciunilor asupra
1ieii si integrit%ii persoanei 'de e(eplu, oorul)B ai ult legea sancioneaz% nu
nuai -aptele propriu<zise de e1aziune, ci i -apte care, c9iar dac% nu constituie e1aziune
prin ele nsele, aduc gra1e prejudicii 0ugetului de stat, ast-el, este sancionat cu
nc9isoarea tra-icul -acturilor at>t de des nt>lnit n ara noastr%.
*1
0.2 E7ecte#e 7eno+enu#ui de ev&'iune 7i"c&#.
0.2. E7ecte#e econo+ice &#e 7eno+enu#ui de ev&'iune 7i"c&#.
7ugetul de stat este un ijloc de asigurare a ec9ili0rului general econoic,
precu i un ijloc de corectare a conjuncturii econoice. Pentru a<i putea, ns%,
ndeplini aceste -uncii 0ugetul de stat are ne1oie de un 1olu crescut i sigur al
1eniturilor. 4egleentarea interzicerii i pedepsirii -enoenului de e1aziune -iscal% a
-ost -%cut% din necesitatea sta0ilirii i ncas%rii, n cuantuul i la terenul pre1%zut de
lege, a ipozitelor, ta(elor i celorlalte 1enituri ale 0ugetului de stat .
+1aziunea -iscal% este p%gu0itoare at>t statului pentru c% l lipsete de 1eniturile
necesare ndeplinirii atri0uiilor sale, c>t i contri0ua0ilului prin aceea c% totalul
ipozitelor se distri0uie pe o as% de 1enituri ai ic%.
+(istena -enoenului de e1aziune -iscal% poate deterina diinuarea considera0il% a
1eniturilor 0ugetului de stat, produc>nd e-ecte at>t asupra contri0ua0ilului care i
respect% o0ligaiile -iscale, c>t i asupra celui care nu i respect% o0ligaiile -iscale.
Cn condiiile unei presiuni -iscale ridicate, deci a unor cote de ipozitare crescut%,
e(ist% o are di-eren%, n plan econoic, ntre contri0ua0ilii care i respect% o0ligaiile
-iscale i cei care nu -ac acest lucru.
Contri0ua0ilii care 1ars% la 0ugetul de stat o are parte a 1eniturilor lor su0
-ora ipozitelor 1or -i lipsii de ijloace -inanciare sau 1or a1ea di-icult%i n a<i
continua acti1itatea n 0une condiii.
Contri0ua0ilii care nu i respect% o0ligaiile -iscale prin neplata creanelor
0ugetare 1or o0ine anuite 1enituri care nu 1or putea, ns%, s% ureze cursul -iresc n
cadrul ciclului econoic, ntruc>t c9iar dac% ei o0in o su% de 0ani n plus, nu o 1or
putea -olosi n procesul econoic licit. Cn acest -el 1eniturile nedeclarate 1or ajunge ntr<
un cont cau-lat din ar% sau din str%in%tate, sau 1or duce la dez1oltarea econoiei
su0terane, care nu -ace altce1a dec>t s% %reasc% ponderea -enoenului de e1aziune
-iscal%.
A-ectarea 0ugetului de stat prin icorarea 1eniturilor, i datorit% e1aziunii
-iscale, -ace ca statul s% nu ai poat% acorda su01enii i -acilit%i -iscale la tip sau n
*!
cota prois%, ceea ce 1a a-ecta o serie de contri0ua0ili care ndeplineau condiiile pentru
a prii respecti1ele scutiri, ealon%ri sau a>n%ri.
0.2.2 E7ecte#e "oci&#e &#e 7eno+enu#ui de ev&'iune 7i"c&#.
5isteul -iscal tre0uie s% caute ntotdeauna s% realizeze un coprois ntre
necesitatea 1eniturilor i grija pentru ec9itate social%, respecti1 pentru proporionalitatea
pl%ilor n -uncie de capacitatea -iec%rui contri0ua0il.
:eg9erea la respectarea ec9it%ii sociale este -oarte iportant%, ntruc>t
ipozitele i ta(ele l lo1esc pe contri0ua0il ntr<unul din cele ai iportante interese
ale sale? interesul 0%nesc. 2in aceast% cauz% toi contri0ua0ilii sunt -oarte sensi0ili n
leg%tur% cu orice neregul% sau inec9itate la care sunt supui n acest doeniu.
Ast-el, s<a su0liniat n literatura de specialitate, c% n cazul n care un contri0ua0il
cinstit 1ede care sunt consecinele cotelor ari de ipozitare asupra acti1it%ilor sale
econoice, o0ser1>nd, n acelai tip, i c>t de 0un% este situaia econoic% a unui
contri0ua0il care nu i pl%tete o0ligaiile -a% de 0ugetul de stat, poate ajunge la
concluzia c% este ai Qpro-ita0ilJ s% aplice i el etoda e1aziunii -iscale. Acest
raionaent este declanat de pro-unda inec9itate pe care o resite contri0ua0ilul cinstit
-a% de contri0ua0ilul e1azionist, care Qtr%iete ult ai 0ineJ.
Inec9itatea resiit% de contri0ua0ili apare i n situaia n care statul ro>n
acord% o serie de -acilit%i in1estitorilor str%ini, cu intenia de a dez1olta econoia prin
atragerea capitalului str%in Cn ast-el de situaii in1estitorul ro>n este ntr<un net
deza1antaj -a% de in1estitorul str%in, care dispune de un 1olu are de capital, de o
e(perien% crescut% n doeniul anageentului econoic, la care se adaug% i
a1antajele -iscale acordate de statul ro>nB de aceea, ntr<o ast-el de lupt% econoic%,
agenii econoici ro>ni nu au nici o ans% de c>tig.
Cntr<o societate n care ponderea -enoenului de e1aziune -iscal% este are, acest
lucru se r%s-r>nge i aspra ni1elului de trai, deterin>nd pro-unde sentiente de
inec9itate social%, care, la r>ndul lor, pot deterina ulte alte e-ecte negati1e n
societatea respecti1%. Un ast-el de e-ect negati1, deterinat de sentientul de inec9itate
social%, este reprezentat de sc%derea drastic% a ncrederii contri0ua0ilului n autoritatea
pu0lic% i n politica dus% de aceasta.
*$
8enoenul de e1aziune -iscal%, coro0orat cu iposi0ilitatea statului de a<i -ace
-a%, este de natur% a aduce serioase atingeri respectului populaiei -a% de unca cinstit%,
ec9itate i justiie, aceasta a1>nd gra1e consecine n plan psi9ologic i social.
0.2.- E7ecte#e $o#itice &#e 7eno+enu#ui de ev&'iune 7i"c&#.
8enoenul e1aziunii -iscale este un iportant -actor generator de inec9itate
social%, de nencredere a contri0ua0ililor n puterile pu0lice, gener>nd, de aseenea,
nencredere n puterile politice actuale.
Pe l>ng% uli ali -actori ; sociali, econoici, politici, la r>ndul s%u e1aziunea
-iscal% deterin% o nencredere accentuat% a cet%enilor n puterile politice responsa0ile
cu gu1ernarea. Aceasta se datoreaz% -aptului c% area ajoritate a contri0ua0ililor sunt
cet%eni cu drept de 1ot, ceea ce nsean% c% neuluirile acestora se pot uor
r%s-r>nge asupra rezultatelor alegerilor.
/euluirile cet%enilor deterinate de sentientul inec9it%ii sociale i
econoice, apli-icate de ponderea crescut% a -enoenului de e1aziune -iscal% pot a1ea
o in-luen% crescut% asupra e1oluiei sisteului politic.
0.2.1 E7ecte#e 7eno+enu#ui de ev&'iune 7i"c&#. &"u$r& 7or+.rii venituri#or
"t&tu#ui
+-ectele e1aziunii -iscale asupra -or%rii 1eniturilor statului sunt ultiple, dac%
pri1i dincolo de consecina iediat% i direct% a acesteia ; diinuarea 1eniturilor
statului, a1>nd n 1edere leg%tura pro-und% ntre 1eniturile statului i odul n care orice
stat deocratic i ndeplinete -unciile sale. O pri% consecin% a e1aziunii -iscale este
diinuarea 1eniturilor statului, care, e1ident, 1a deterina un 0uget ai ic ce nu 1a
perite statului s% i ndeplineasc% -unciile de 0az%.
8enoenul de e1aziune -iscal% in-lueneaz% n od negati1 1oluul 1eniturilor
statului prin dou% ecanise?
< n od direct prin interediul -aptelor de e1aziune -iscal% care pri1eaz% direct
1eniturile de la 0ugetul de stat prin neplata o0ligaiilor -iscale pre1%zute n legislaia
-iscal% n 1igoareB
*4
< n od indirect prin deterinarea adinistraiei pu0lice centrale de a ajora cotele de
ipozitare, aceasta duc>nd la %rirea presiunii -iscale, la rezistena contri0ua0ililor la
plata ipozitelor i, deci, la apariia -enoenului de e1aziune -iscal%, care, la r>ndul s%u,
genereaz% un 1olu ai sc%zut al 1eniturilor statului.
Cn literatura de specialitate s<a ar%tat c% statul ncaseaz% ipozite i ta(e n
1ederea ndeplinirii unor o0iecti1e, cu ar -i realizarea 0un%st%rii, a securit%ii i a
justiiei sociale.
Cn cazul n care apare -enoenul de e1aziune -iscal% i statul se con-runt% cu o
lips% acut% a -ondurilor -inanciare i nu 1a putea lua ca %sur% cu e-ect iediat dec>t
creterea cotelor de ipunere la ipozitele deja e(istente sau, c9iar, n-iinarea de noi
ipozite, creterea cotelor de ipozitare 1or deterina, la r>ndul lor, o cretere a
presiunii -iscale. Iar presiunea -iscal% n cretere are ca principal e-ect creterea
rezistenei la ipozitare i, deci, apariia -enoenului de e1aziune -iscal%.
5e produce, ast-el, un cerc 1icios din care se poate iei nuai dac% se reduce
-enoenul de e1aziune -iscal% 'pentru c% reducerea e1aziunii deterin% o cretere
iediat% a 1oluului 1eniturilor statului), dar, n acelai tip, i presiune -iscal%.
2e aseenea, necolectarea i ne1%rsarea la tip a suelor, ce re1in 0ugetului de
stat, a-ecteaz% n od negati1 e(ecuia 0ugetar%, pentru c% la ni1elul 1eniturilor statului
este -oarte iportant ca acestea s% -ie sta0ilite c>t ai corect.
2ac% 1eniturile datorate 0ugetului nu sunt pl%tite la tip, ele nu ai sunt
con-ore cu esti%rile care s<au -%cut i 0aza pe care s<a calculat ni1elul c9eltuielilor nu
ai este rele1ant%B toate acestea genereaz% gra1e consecine deterin>nd dezec9ili0rarea
0ugetului de stat.
2ezec9ili0rele de la ni1elul 0ugetului de stat sunt apli-icate i, uneori, c9iar
generate de e(istena i aploarea cresc>nd% a -enoenului de e1aziune -iscal%, ceea ce
conduce la o ndeplinire incorect% a -unciilor statului. Cn condiiile unei econoii de
pia%, a-lat% n tranziie i -%r% 0aze econoice solide, nendeplinirea corect% i coplet%
a -unciilor sale de c%tre stat deterin% o serie de e-ecte negati1e la ni1el econoic,
social i, c9iar, politic.
*#
Cn oentul n care ne1oia de 0ani a statului este satis-%cut%, iar -ondurile
0%neti sunt sigure i 1enite la tip, este posi0il a se lua c9iar %sura reducerii cotelor de
ipozitare.
8NTRE9:RI DE E;ALUARE
1. Prezentai -enoenul de e1aziune -iscal%.
!. Care sunt principalele e-ecte ale -enoenul de e1aziune -iscal%H
*&
CAPITOLUL
R."$undere& *uridic. !n "7er& dre$tu#ui 7in&nci&r
. Con"ider&)ii %ener&#e $rivind r."$undere& *uridic.
5ocietatea n ansa0lul ei, ca i -iecare indi1id ce intr% n copunerea ei, n parte,
site ne1oia de ordine i siguran%. Aceast% ne1oie este satis-%cut% prin respectarea
norelor orale, religioase, politice, juridice, pe 0aza c%rora se realizeaz% con1ieuirea
social%. Orice a0atere de la aceste nore atrage dup% sine o r%spundere corespunz%toare.
Conceptul de r%spundere sau de responsa0ilitate deseneaz% reacia de repriare, 1enit%
din partea societ%ii, -a% de o anuit% aciune uan%, iputa0il%, n principal,
indi1idului.
5ensul -rec1ent al noiunii de r%spundere, indi-erent de -ora su0 care se
ani-est%, este acela de o0ligaie de a suporta consecinele nerespect%rii acestor reguli de
conduit%, o0ligaie ce incu0% autorului -aptei contrare acestor reguli i care poart%
ntotdeauna aprenta dezapro0%rii sociale a unei aseenea -apte.
/atura regulii nc%lcate deterin% natura -orei de r%spundere. Cpreun% toate
-orele de r%spundere alc%tuiesc r%spunderea social%. 5peci-icul r%spunderii juridice
const%, n priul r>nd, n -aptul c% ea se re-er% la o0ligaia de a da socoteal% pentru
nc%lcarea norei de drept.
4%spunderea juridic% se nate ca urare a producerii unor -apte ilicite, adic% a
unei coport%ri neng%duite de lege. 2ac% r%spunderea oral%, de e(eplu, inter1ine
atunci c>nd nu s<a -%cut un 0ine, r%spunderea juridic% inter1ine c>nd s<a -%cut ce1a r%u i
-apta d%uneaz% cui1a.
8aptele ilicite sunt gra1e, pentru c% a-ecteaz% interese iportante, sta0ilirea
r%spunderii -%c>ndu<se de c%tre organe de stat cu atri0uii speciale. Cn cazul r%spunderii
orale, de e(eplu, sta0ilirea r%spunderii se realizeaz% n -orul l%untric al -%ptaului sau
prin dezapro0area -aptei din partea celor din jurul 1ino1atului.
4%spunderea juridic% presupune, ca regul%, sanciuni ai se1ere dec>t alte -ore
de r%spundere social%B ea iplic%, uneori, pri1area teporar% de li0ertate. 5anciunea
juridic% este ai propt% i ai e-icace, realizarea ei -iind ine1ita0il% i o0ligatorie.
**
Conc9ide c% r%spunderea juridic% este o %sur% de constr>ngere necesar%
respect%rii norelor de drept, aplicat% de organe special in1estite ale statului s% dispun%
constr>ngerea, potri1a celor ce s%1>resc -apte ilicite.
.2 R."$undere& $en&#.
< In-raciuni s%1>rite n leg%tur% cu datoria pu0lic% local%
Constituie in-raciune i se pedepsete cu nc9isoare de la 1 lun% la $ luni sau
aend% de la #.... lei la 1..... lei -urnizarea de date eronate pentru -undaentarea
docuentaiei prezentate n 1ederea o0inerii autoriz%rii pentru contractarea sau
garantarea de pruuturi locale.
< In-raciuni care pot -i s%1>rite de persoane a1>nd ca atri0uii de ser1iciu
gestiunea patrioniului pu0lic sau c9eltuirea 0anului pu0lic
A0uzul de ncredere
Cnsuirea unui 0un o0il aparin>nd doeniului pu0lic sau pri1at al statului sau
unit%ilor adinistrati1<teritoriale ori dispunerea de acest 0un pe nedrept ori re-uzul de a<
1 restitui se pedepsete cu nc9isoare de la $ luni la 4 ani sau cu aend%.
=estiunea -rauduloas%
Pricinuirea de pagu0e unei autorit%i pu0lice sau oric%rei entit%i pu0lice n
general, inclusi1 regie autono%, copanie naional% sau societate coercial% la care
statul sau o autoritate a adinistraiei pu0lice locale este acionar unic sau ajoritar, cu
rea<credin%, cu ocazia adinistr%rii sau conser1%rii 0unurilor acesteia, de c%tre cel care
are ori tre0uie s% ai0% grija adinistr%rii sau conser1%rii acelor 0unuri, se pedepsete cu
nc9isoare de la & luni la # ani. =estiunea -rauduloas% s%1>rit% n scopul de a do0>ndi un
-olos aterial se pedepsete cu nc9isoare de la $ la 1. ani.
2elapidarea
Cnsuirea, -olosirea sau tra-icarea, de c%tre un -uncionar, n interes personal ori
pentru altul, de 0ani, 1alori sau alte 0unuri pe care le gestioneaz% sau le adinistreaz%, se
pedepsesc cu nc9isoare de la unu la 1# ani. Cn cazul n care delapidarea a a1ut consecine
*6
deose0it de gra1e, pedeapsa este nc9isoarea de la 1. la !. de ani i interzicerea unor
drepturi.
2eturnarea de -onduri
5c9i0area destinaiei -ondurilor 0%neti sau a resurselor ateriale, -%r%
respectarea pre1ederilor legale, dac% -apta a cauzat o pertur0are a acti1it%ii econoico<
-inanciare sau a produs o pagu0% unui organ ori unei instituii de stat sau unei alte unit%i
pu0lice, se pedepsete cu nc9isoare de la & luni la # ani.
2ac% -apta a a1ut consecine deose0it de gra1e, pedeapsa este nc9isoarea de la #
la 1# ani i interzicerea unor drepturi.
< In-raciuni n aterie conta0il%
Persoanele a1>nd ca atri0uii de ser1iciu c9eltuirea 0anului pu0lic, realizarea
1eniturilor, gestiunea patrioniului au o0ligaia e-ectu%rii de nregistr%ri e(acte n
docuentele conta0ile sta0ilite de legiuitor. Ast-el, potri1it art. 4$ din Legea nr. 6!K1331
pri1ind conta0ilitatea, e-ectuarea de nregistr%ri ine(acte, precu i oisiunea cu tiin% a
nregistr%rilor n conta0ilitate, a1>nd drept consecin% denaturarea 1eniturilor,
c9eltuielilor, rezultatelor -inanciare, precu i a eleentelor de acti1 i de pasi1 ce se
re-lect% n 0ilanul entit%ilor pu0lice, constituie in-raciunea de -als intelectual i se
pedepsete con-or art. !63 C.pen. cu nc9isoare de la & luni la # ani.
< In-raciuni n ateria asigur%rilor sociale
Legea nr. 13K!... pri1ind sisteul pu0lic de pensii i alte drepturi de asigur%ri
sociale sta0ilete dou% in-raciuni iportante care pot -i coise de c%tre angajator,
respecti1 -uncionarul pu0lic ns%rcinat cu ntocirea -orularelor pe 0aza c%rora se
ntocesc e1idenele asigurailor.
Ast-el, potri1it art. 14& din lege, -apta persoanei care dispune utilizarea n alte
scopuri i ne1irarea la 0ugetul asigur%rilor sociale de stat a contri0uiei de asigur%ri
sociale, reinut% de la asigurat, constituie in-raciune i se pedepsete cu nc9isoare de la &
luni la ! ani.
2e aseenea, a1>nd n 1edere o0ligaiile -uncionarilor pu0lici ori angajai ai
persoanelor juridice de ntocire i copletare a -orularelor pri1ind contri0uia de
asigur%ri sociale, art. 14* din lege a statuat c% ntocirea acestor -orulare prin -olosirea
de date nereale, a1>nd ca e-ect denaturarea e1idenelor pri1ind asiguraii, stagiul de
*3
cotizare sau contri0uia de asigur%ri sociale ori e-ectuarea de c9eltuieli nejusti-icate din
0ugetul asigur%rilor sociale de stat constituie in-raciunea de -als intelectual i se
pedepsete con-or art. !63 C.pen. cu nc9isoare de la & luni la # ani.
Legea nr. $4&K!..! pri1ind asigurarea pentru accidente de unc% i 0oli
pro-esionale regleenteaz% dou% categorii de in-raciuni. Ast-el, -apta persoanei$ care
utilizeaz% suele destinate asigur%rii pentru accidente de unc% i 0oli pro-esionale n
alte scopuri i nu e-ectueaz% pl%ile lunare o0ligatorii constituie in-raciune i se
pedepsete cu nc9isoarea de la & luni la ! ani sau cu aend%.
.- R."$undere& contr&ven)ion&#.
Legile -inanelor pu0lice au regleentat o serie de o0ligaii n ateria e-ectu%rii
c9eltuielilor 0ugetare, o0ligaii ce au -ie caracter de principiu, -ie se re-er% la c9estiuni
concrete, cu ar -i salarizarea personalului 0ugetar. Ast-el, potri1it legii, -undaentarea
i apro0area c9eltuielilor 0ugetelor locale se e-ectueaz% n strict% corelare cu posi0ilit%ile
reale de ncasare a 1eniturilor 0ugetare, estiate a se realiza 'nc%lcarea acestor pre1ederi
se sancioneaz% cu aend% de la 1... la !#.. lei). 4einerea i utilizarea de 1enituri n
regi e(tra0ugetar i constituirea de -onduri pu0lice n a-ara 0ugetelor este interzis%,
e(cepie -%c>nd doar situaia -ondurilor speciale e(tra0ugetare constituite prin legi
speciale 'nc%lcarea acestor pre1ederi se sancioneaz% cu aend% de la #.. la 1#.. lei).
Creditele 0ugetare apro0ate pot -i -olosite prin desc9iderea de credite e-ectuate de
ordonatori, n liita suelor apro0ate, potri1it destinaiei sta0ilite i cu respectarea
dispoziiilor legale care regleenteaz% e-ectuarea c9eltuielilor respecti1e 'nc%lcarea
acestor pre1ederi se sancioneaz% cu aend% de la 1... la !#.. lei). n ipoteza
neapro0%rii legii 0ugetare anuale cu cel puin $ zile nainte de s->ritul anului, c9eltuielile
lunare alocate de ordonatorii de credite 0ugetare pentru -uncionare nu pot dep%i 1K1!
din totalul creditelor 0ugetare sta0ilite de legea 0ugetar% anterioar% pentru -uncionarea
instituiei respecti1e n anul calendaristic anterior 'nc%lcarea acestor pre1ederi se
sancioneaz% cu aend% de la #.. la 1... lei).
O serie de regleent%ri o0ligatorii, a c%ror nc%lcare atrage r%spunderea
contra1enional%, sunt sta0ilite n ateria pl%ii salariilor personalului 0ugetar. Ast-el,
6.
potri1it legilor -inanelor pu0lice 'Legea nr. #..K!..! i Legea nr. !*$K!..&), n sisteul
0ugetar salariile se pl%tesc o dat% pe lun% n perioada #<1# a -iec%rei luni pentru luna
precedent% 'nc%lcarea acestor pre1ederi se sancioneaz% cu aend% de la 1... la !...
lei)B nu%rul de salariai, peraneni i teporari, i -ondul de salarii de 0az% se apro0%
distinct, prin ane(a la 0ugetul -iec%rei instituii pu0liceB nu%rul de salariai apro0at
-iec%rei instituii pu0lice nu poate -i dep%it 'nc%lcarea acestor pre1ederi se sancioneaz%
cu aend% de la 1... la !#.. lei)B c9eltuielile de personal apro0ate nu pot -i ajorate
prin 1ir%ri de credite 0ugetare 'nc%lcarea acestor pre1ederi se sancioneaz% cu aend% de
la 1... la !#.. lei)B alocaiile pentru c9eltuieli de personal nu pot -i 1irate i utilizate la
alte articole de c9eltuieli 'nc%lcarea acestor pre1ederi se sancioneaz% cu aend% de la
1... la !... lei).
< Contra1enii s%1>rite n leg%tur% cu datoria pu0lic%
Constituie contra1enii la pre1ederile prezentei legi ur%toarele -apte?
a) neraportarea in-oraiilor solicitate de lege pri1ind pruuturileB
0) nerespectarea o0ligaiei 0ene-iciarului garaniei de stat de a sesiza a0sena -ondurilor
0%neti pentru acoperirea o0ligaiilor din contractul de creditB
Contra1eniile ai sus ar%tate se sancioneaz% cu aend% de la #... lei la 1..... lei.
< Contra1enii n ateria raporturilor juridice de trezorerie
Preluarea de sue din contul curent general al trezoreriei statului i din conturile
n 1alut% ale @inisterului 8inanelor Pu0lice -%r% acordul persoanelor autorizate s%
e-ectueze operaiuni din aceste conturi se sancioneaz% cu aend% de la !... lei la #...
lei. +-ectuarea de c%tre instituiile pu0lice de ncas%ri i pl%i n alte conturi dec>t cele
sta0ilite prin lege se sancioneaz% cu aend% de la !... lei la #... lei.
Utilizarea suelor ncasate n conturile desc9ise la unit%ile trezoreriei statului, de
c%tre agenii econoici care ncaseaz% 0ani din -onduri pu0lice ca urare a li1r%rii de
0unuri ori prest%rii de ser1icii n -a1oarea instituiilor pu0lice n alt% ordine dec>t cea
sta0ilit% de lege se sancioneaz% cu aend% de la #... lei la 1..... lei.
Contra1enii n aterie conta0il%
2einerea, cu orice titlu, de 0unuri ateriale, titluri de 1aloare, nuerar i alte
drepturi i o0ligaii, precu i e-ectuarea de operaiuni econoice, -%r% s% -ie nregistrate
n conta0ilitate se sancioneaz% cu aend% de la 1... la 1..... lei.
61
SU9IECTE de EDAMEN
!"#$ F%&'&C%'!
1. 2e-iniia i iz1oarele dreptului -inanciar.
!. 4aportul juridic de drept -inanciar 'de-inire i eleente constituti1e).
$. +nuerai i e(plicai pe scurt principiile care gu1erneaz% ela0orarea
0ugetului de stat.
4. Prezentai procesul de ela0orare i a adoptare a 0ugetului de stat.
#. :eniturile i c9eltuieli 0ugetare
&. Prezentai a1antajele i deza1antajele ipozitelor directe i indirecte
*. Prezentai pe scurt noiunea de 0uget local i al asigur%rilor sociale de
stat.
6. Controlul -inanciar ; noiune.
3. +1aziunea -iscal% ; noiune.
1..4%spunderea n dreptul -inanciar
6!
9I9LIOARAFIE
'cte normative
1. Legea #..K!..! < pri1ind -inanele pu0lice '@onitorul O-icial nr. #3*K!..!)
!. Legea !41K!..# pentru pre1enirea si co0aterea e1aziunii -iscale '@onitorul
O-icial nr. &*!K!..#)
$. Legea !*$K!..& ; pri1ind -inanele pu0lice locale, '@onitorul O-icial nr.
&!*K!..&), odi-icat% prin O.U.=. 4&K!..* i O.U.=. &4K!..*
4. Legea $1K133. ; pri1ind societ%ile coerciale '@onitorul O-icial nr. 1.&&K!..4),
odi-icat% prin Legea 441K!..& pentru odi-icarea i copletarea Legii nr.
$1K133. pri1ind societ%ile coerciale, repu0licat%, i a Legii nr. !&K133. pri1ind
registrul coerului repu0licat% '@onitorul O-icial nr. 3##K!..&)
#. Legea 1#K133. ; pri1ind reorganizarea unit%ilor econoice de stat ca regii
autonoe i societ%i coerciale cu odi-ic%rile ulterioare '@onitorul O-icial nr.
36K133.)
&. RRR Codul -iscal
*. RRR Codul de procedur% -iscal%
6.
(iteratura de specialitate
1. 7ojinc%, @oise < Instituii i -undaente juridice, Aelios, Craio1a < !...
!. 7%lan, +il ; 2rept -inanciar, +ditura C.A. 7ecE, 7ucureti, !..*
$. Ciu1% :asile < 2rept -inanciar, +ditura Uni1ersitaria, Craio1a, !..1,
4. =liga, Ioan ; 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura 2idactic% i Pedagogic%, 133!
#. L%z%roiu,Petre ; 2rept -inanciar -iscal ro>n, +ditura :oland, 7ucureti, 1333
&. P%tulea :asile, Turianu Corneliu ; Curs de drept -inanciar ro>n, +ditura All
7ecE, 7ucureti, !...
*. Petic% < 4oan, 2oina < 2reptul -inanelor pu0lice, +ditura Tri0una, 5i0iu ; !...
6$
6. 4atiu @onica Aalia, =9erg9ina 5iona < 2rept -inanciar pu0lic. Caiet de
seinarii, +ditura C.A. 7ecE, 7ucureti, !..6
3. "aguna, 2rosu 2. < Tratat de drept -inanciar i -iscal, +ditura All, 7ucureti ;
!..1
1.. "aguna, 2rosu 2., "o1a 2an < 2rept -inanciar pu0lic, +ditura C.A. 7ecE,
7ucureti ; !..*
11. Constituia 4o>niei adnotat% i coentat% '@i9ai Constantinescu, Ion 2eleanu,
Antonie Iorgo1an, Ioan @uraru, 8lorin :asilescu, Ioan :ida), +d. All 7ecE, !..4
64