Sunteți pe pagina 1din 2

Gramatica pe n elesul copiilor

Am ales s prezint cartea ,,Gramatica pe n elesul copiilor , scris de Maria


Bizdun, Lauren ia Culea, Angela Ciobotaru, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Angela
Sesoici, aprut la editura C! Press, Bucure"ti, #n anul $%%&, aceasta a'nd un numr de
() de pagini*
Pre colaritatea este prima etap a sistemului educa ional, reprezent'nd stadiul #n
care #ncep s se formeze multe dintre structurile de profunzime ale personalit ii
copilului* Copilul pre colar stp'ne te, #n linii mari, sistemul gramatical al limbii rom'ne
pe care o orbe te, dar ac+izi ionarea de noi cuinte i folosirea acestora #n mod curent
ar trebui s rm'n un obiecti permanent* Astfel, nu ar mai e,ista #n limba-ul su o
multitudine de gre eli de ordin le,ical, mult mai frecente i mai grae dec't cele de
natur gramatical*
Aceast carte cuprinde c'tea aspecte din compartimentele limbii rom'ne, cu care
educatoarea se #nt'lne te permanent, c't i proiecte tematice ce au ca scop folosirea
corect a unor pr i de orbire, #n conte,te specifice 'rstei pre colarit ii* Aceste
actiit.i trebuie s fac parte din ia.a zilnic a institu.iei pre"colare*
1
Autori/ Maria Bizdun
Lauren ia Culea
Angela Ciobotaru
Filofteia Grama
Mioara Pletea
Angela Sesoici

Cartea rspunde #n primul r'nd neoilor studen.ilor care fac practic pedagogic "i
profesorilor at't #nceptori c't "i cu ec+ime de a stp'ni foarte bine no iunile de limb,
astfel #nc't con inuturile -ocurilor propuse #n actiit ile de predare0#n are s fie
g'ndite corect, iar sarcinile introduse gradat, s fie accesibile*
1ducarea limba-ului este urmrit #n diferite tipuri de actiit.i din grdini., fapt
ce recomand cartea de fa ca pe un instrument de lucru modern "i eficient*
2