Sunteți pe pagina 1din 3

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

Lei

1.
2.
3.
4.

DENUMIREA INDICATORULUI
Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din
Registrul general i care mai au n derulare contracte de
leasing
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
SOLD C
SOLD D
Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii
i capitalizat
Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)


a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)
c) Cheltuieli privind mrfurile
5. Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:
a) Salarii i indemnizaii
6. b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i
necorporale (rd. 21 - 22)
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajustri de valoare privind activele circulante
(rd.
24 - 25)

7.

Nr. rd.
1
2
3
4

2006
64,629,433
57,935,822
6,693,611
0.00

2007
73,659,502
66,263,615
7,395,887
0.00

2008
89,849,975
82,830,804
7,019,171
0.00

2009
86,821,198
79,074,515
7,746,683
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,956,791

1,089,724

4,703,915

213,240

0.00

0.00

0.00

0.00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0.00
314,577
67,900,801
19,627,076
318,084
1,288,548
5,220,569
0.00
16,911,536
13,069,478
3,842,058

18,324
1,490,936
76,258,486
19,493,194
477,888
1,263,303
5,795,671
0.00
16,779,138
13,139,001
3,640,137

0.00
3,016,663
97,570,553
34,282,795
650,103
1,634,109
5,774,925
0.00
19,724,898
15,548,457
4,176,441

0.00
844,336
87,878,774
24,255,304
257,053
1,505,228
5,218,254
0.00
19,645,598
15,133,254
4,512,344

20
21
22

4,345,286
4,345,286
0.00

5,028,815
5,028,815
0.00

6,010,400
6,010,400
0.00

6,260,837
6,260,837
0.00

23

490,071

-19,467

-121,804

790,450

b.1) Cheltuieli

7. b.2) Venituri
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de
entitile radiate din Registrul general i care mai au n
derulare contracte de leasing
Ajustri privind provizioanele (rd. 32 - 33)
- Cheltuieli
8. - Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd.
12 la 15 -16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
Profit (rd. 11 - 34)
Pierdere (rd. 34 - 11)
Venituri din interese de participare
9. - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
10. - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Venituri din dobnzi
11. - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i
investiiile deinute ca active circulante (rd. 46 - 47)
- Cheltuieli
12. - Venituri
Cheltuieli privind dobnzile
13. - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)

24
25
26
27

569,303
79,232
11,322,409
9,442,533

386,518
405,985
17,318,701
11,843,827

575,241
697,045
18,420,734
15,768,581

1,245,125
454,675
20,162,179
17,781,092

28

576,381

612,183

814,017

828,719

29

1,303,495

4,862,691

1,838,136

1,552,368

30
31
32
33

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
884906
884,906
0.00

34

59,523,579

66,137,243

86,376,160

78,979,809

35
36
37
38

8,377,222
0.00
37,517
37,517

10,121,243
0.00
0.00
0.00

11,194,393
0.00
11,344
11,344

8,898,965
0.00
17,044
17,044

39
40
41
42
43
44

0.00
0.00
42,786
0.00
341,473
421,776

0.00
0.00
70,009
0.00
254,685
324,694

0.00
0.00
57,597
0.00
944,593
1,013,534

0.00
0.00
39,760
0.00
434,887
491,691

45
46
47
48
49
50
51

0.00
0.00
0.00
277,815
0.00
81,351
359,166

0.00
0.00
0.00
309,088
0.00
617,144
926,232

0.00
0.00
0.00
1,123,562
0.00
1,469,016
2,592,578

0.00
0.00
0.00
1,190,972
0.00
783,939
1,974,911

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():


Profit (rd. 44 - 51)
Pierdere (rd. 51 - 44)
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT() :
Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)
14. Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
Profit (rd. 56 - 57)
17. Pierdere (rd. 57 - 56)
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+ 51 + 57)

52
53

62,610
0.00

0.00
601,538

0.00
1,579,044

0.00
1,483,220

54
55
56
57

8,439,832
0.00
0.00
0.00

9,519,705
0.00
0.00
0.00

9,615,349
0.00
0.00
0.00

7,415,745
0.00
0.00
0.00

58
59
60
61

0.00
0.00
68,322,577
59,882,745

0.00
0.00
76,583,180
67,063,475

0.00
0.00
98,584,087
88,968,738

0.00
0.00
88,370,465
80,954,720

62
63
64
65

8,439,832
0.00
1,361,175
0.00

9,519,705
0.00
1,425,711
0.00

9,615,349
0.00
1,557,278
0.00

7,415,745
0.00
1,566,292
0.00

66

7,078,657

8,093,994

8,058,071

5,849,453

67

0.00

0.00

0.00

0.00

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():


Profit (rd. 60 - 61)
Pierdere (rd. 61 - 60)
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() EXERCIIULUI
20. FINANCIAR:
Profit (rd. 62 - 64 - 65)
Pierdere
(rd. 63 + 64 + 65);
(rd. 64 + 65 - 62)