Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC


DEPARTAMENTUL- STUDII DE MASTERAT
SPECIALIZAREA-AUDITUL SISTEMELOR
ELECTROENERGETICE
PROIECT 1
STRATEGII, POLITICI, LEGISLAIE
N ENERGETIC I MEDIU
COORDONATOR
Prof.dr.ing. Magdalna MATEI
MASTERAND
Ing. Iulian SCARLAT
2013/2014