Sunteți pe pagina 1din 64

Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015

Furnizare Energie Revizia 0 1 2


Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 1 / 64

CUPRINS

Capitolul DENUMIREA Pagina


1. GENERALITĂŢI 4
1.1. Obiect şi domeniu de aplicare 4
1.2. Standarde şi reglementări de referinţă 4
1.3. Condiţii de mediu şi de funcţionare 7
1.4. Durata normală de funcţionare 8
2. DESCRIERE ŞI CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 8
2.1. Tipul constructiv 8
2.2. Varianta constructivă 8
2.3. Forma, dimensiunile, masa 8
2.4. Cuva 8
2.5. Miezul magnetic 8
2.6. Înfăşurările 9
2.7. Grupele de conexiuni 9
2.8. Reglajul tensiunii 9
2.9. Ansamblul treceri izolate 9
2.10. Mediul de răcire 9
2.11. Modul de răcire 10
2.12. Alte condiţii constructive 10
2.13. Accesorii 10
3. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 10
3.1. Caracteristici tehnice 10
3.2. Regimuri de încărcare 11
Tabelul 1 Suprasarcini admisibile în regim de avarie 11
3.3. Impedanţa de scurtcircuit 11
3.4. Pierderi în sarcină Pk 11
3.5. Pierderi de mers în gol P0 12
3.6. Nivelul de zgomot 12
Tabelul 2 Pierderi maxime şi niveluri maxime de zgomot pentru 12
transformatoare trifazate de putere uzuale, montate pe sol, conform
R (UE) Nr. 548/2014 şi SR EN 50464-1:2007
Tabelul 3 Pierderi maxime şi niveluri maxime de zgomot pentru 12
transformatoare trifazate de putere uzuale, montate pe sol, conform
R (UE) Nr. 548/2014 şi SR EN 50464-1:2007
3.7. Nivelul de izolaţie 13
3.8. Condiţii de funcţionare privind securitatea, sănătatea şi calitatea 13
vieţii
3.9. Condiţii privind temperaturile de funcţionare 13
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 2 / 64

3.10. Condiţii de compatibilitate electromagnetică 13


3.11. Condiţii privind rezistenţa la seism 13
4. CONDIŢII ŞI METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII 14
4.1. Verificări preliminare 14
4.2. Încercări dielectrice 14
4.3. Încercarea la mers în gol 14
4.4. Încercarea la scurtcircuit 14
4.5. Încercarea la încălzire 14
4.6. Verificarea stabilităţii la scurtcircuit brusc 14
4.7. Verificarea la suprasarcină 14
4.8. Verificarea nivelului de zgomot 14
4.9. Alte verificări 15
5. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, 15
DEPOZITARE, DOCUMENTE ŞI INVENTAR DE LIVRARE
5.1. Marcare 15
5.2. Conservare 15
5.3. Ambalare 15
5.4. Transport 15
5.5. Depozitare 16
5.6. Documente de însoţire 16
5.7. Inventar de livrare 16
ANEXA 1. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 17
40 kVA
ANEXA 2. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 20
63 kVA
ANEXA 3. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 23
100 kVA
ANEXA 4.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 26
160 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 4.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 29
160 kVA ( pe sol )
ANEXA 5.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 32
250 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 5.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 35
250 kVA ( pe sol )
ANEXA 6.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 38
400 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 6.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 41
400 kVA ( pe sol )
ANEXA 7. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/6/0,4 kV, 44
400 kVA
ANEXA 8. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 47
400 kVA
ANEXA 9. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 50
630 kVA
ANEXA 10. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 53
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 3 / 64

630 kVA
ANEXA 11. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 56
800 kVA
ANEXA 12. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 59
1000 kVA
ANEXA 13. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 62
1000 kVA

PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Prezenta specificaţie tehnică este proprietatea exclusivă a FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE
TRANSILVANIA NORD SA. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare, parţială sau totală a acesteia,
în afara filialei, fără aprobarea FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA este
interzisă.

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 4 / 64

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare


Prezenta specificaţie tehnică se referă la achiziţia transformatoarelor trifazate de putere, imersate în
ulei, în construcţie etanşă, cu pernă de aer, cu puteri nominale cuprinse între 40 kVA şi 1000 kVA
inclusiv, cu raportul nominal de transformare la mers în gol de 20/0,4 kV, 20/10/0,4 kV sau
20/6/0,4 kV, utilizate în reţele electrice trifazate de distribuţie a energiei electrice cu frecvenţa
nominală de 50 Hz, montate atât în exterior ( pentru echiparea PTA ), cât şi în interior ( pentru
echiparea PTM, PTZ, PTAb ).

1.2. Standarde şi reglementări de referinţă


Transformatoarele trifazate de putere imersate în ulei, în construcţie etanşă, trebuie să satisfacă
următoarele standarde şi reglementări:

Nr. Simbolizare Descrierea pe scurt a conţinutului standardului


crt.
1. SR CEI 60050(212):1996 Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 212: Materiale
electroizolante solide, lichide şi gazoase
2. SR CEI 60050(421):1999 Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 421:
Transformatoare de putere şi bobine de reactanţă
3. SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie Partea
Modificat de SR EN 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc
13501-1:2003+A1:2010
/C91:2014
4. SR EN 13523-1:2010 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
1: Grosimea acoperirii
5. SR EN 13523-12:2005 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
12: Rezistenţa la zgâriere
6. SR EN 13523-18:2003 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
18: Rezistenţa la coroziune
7. SR EN 50464-1:2007 Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de
Modificat de SR EN la 50 kVA până la 2500 kVA cu tensiunea cea mai înaltă pentru
50464-1:2007/A1:2012 echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 1: Prescripţii generale
8. SR EN 50464-4:2007 Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de
Modificat de SR EN la 50 kVA până la 2500 kVA cu tensiunea cea mai înaltă pentru
50464-4:2007/A1:2012 echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 4: Prescripţii şi
încercări referitoare la cuvele etanşe cu ondule
9. SR EN 60068-1:1995 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid
10. SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig
11. SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de
temperatură
12. SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanşeitate
13. SR EN 60068-2-18:2001 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R şi ghid: Apă
14. SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură
uscată
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 5 / 64

15. SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea şi ghid:


Şocuri
16. SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură
umedă ciclică ( ciclu de 12 h + 12 h )
17. SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercarea Ec: Şocuri
datorate manevrărilor brutale, destinate în special echipamentelor
18. SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (
sinusoidale )
19. SR EN 60068-2-75:2008 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact,
încercări la ciocan
20. SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură
umedă continuă
21. SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu. Partea 3-3: Ghid. Metode de încercări seismice
ale echipamentelor
22. SR EN 60071-1:2006 Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Definiţii, principii şi reguli
23. SR EN 60076-1:2012 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi
24. SR EN 60076-2:2011 Transformatoare de putere. Partea 2: Încălzirea
25. SR EN 60076-3:2014 Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolaţie, încercări
dielectrice şi distanţe de izolare în aer
26. SR EN 60076-4:2003 Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru încercări la
impuls de tensiune de trăznet şi de comutaţie. Transformatoare de
putere şi bobine de reactanţă
27. SR EN 60076-5:2006 Transformatoare de putere. Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit
28. SR EN 60076-10:2003 Transformatoare de putere. Partea 10: Determinarea nivelurilor de
zgomot
29. SR EN 60076-13:2007 Transformatoare de putere. Partea 13: Transformatoare
autoprotejate umplute cu lichid dielectric
30. SR EN 60076-14:2014 Transformatoare de putere. Partea 14: Transformatoare de putere
imersate într-un lichid electroizolant care utilizează materiale
electroizolante la temperaturi înalte
31. SR EN 60137:2008 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
Modificat de SR EN
60137:2008/C91:2012
32. SR EN 60156:1997 Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de străpungere la
frecvenţă industrială. Metodă de încercare
33. SR EN 60243-1:2013 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 1: Încercări la frecvenţe industriale
34. SR EN 60243-2:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru încercări la
tensiune continuă
35. SR EN 60243-3:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru încercări la
impuls 1,2/50 µs
36. SR EN 60296:2012 Fluide pentru aplicaţii electrotehnice. Uleiuri electroizolante noi
pentru transformatoare şi aparataj de comutaţie
37. SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
Modificat de SR EN
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 6 / 64

60529:1995/A1:2003
Modificat de SR EN
60529:1995/A2:2015
38. SR EN 60664-1:2008 Coordonarea izolaţiei echipamentelor în reţelele de joasă tensiune.
Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări
39. SR EN 60695-1-10:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru
evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid
general
40. SR EN 60695-1-11:2011 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru
evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea
riscurilor de foc
41. SR EN 60721-1:2003 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de mediu şi
Modificat de SR EN gradele lor de severitate
60721-1:2003/A2:2003
42. SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1: Condiţii de mediu
prezente în natură. Temperatură şi umiditate
43. SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Precipitaţii şi vânt
44. SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-3: Condiţii de mediu
prezente în natură. Presiune atmosferică
45. SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-9: Condiţii de mediu
prezente în natură. Date măsurate la impact şi vibraţii. Depozitare,
transport şi utilizare
46. SR EN 60721-3-0:1997 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Introducere
47. SR EN 60721-3-1:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora.Secţiunea 1:
Depozitare
48. SR EN 60721-3-2:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 2:
Transport
49. SR EN 60721-3-3:1997 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
Modificat de SR EN agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 3:
60721-3-3:1997/A2:2004 Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii protejate la intemperii
50. SR EN 60721-3-4:1996 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
Modificat de SR EN agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 4:
60721-3-4:1996/A1:2004 Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii neprotejate la intemperii
51. SR EN 61140:2002 Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii
Modificat de SR EN şi echipamente electrice
61140:2002/A1:2007
Modificat de SR EN
61140:2002/C91:2008
52. SR EN 62262:2004 Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice
împotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK)
53. SR EN ISO 2081:2009 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri
electrochimice de zinc pe fontă sau oţel, cu tratament suplimentar
54. SR EN ISO 2819:1996 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice şi
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 7 / 64

chimice. Lista metodelor de verificare a aderenţei


55. SR EN ISO 12944-4:2008 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de
oţel împotriva coroziunii. Sisteme de vopsire
56. SR EN ISO 12944-4:2008 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de
oţel împotriva coroziunii. Metode de încercare de laborator pentru
evaluarea performanţei
57. SR ISO 3864-2:2009 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: principii
de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
58. SR HD 478.2.4 S1:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Radiaţie solară şi temperatură
59. SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Praf, nisip, ceaţă salină
60. SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Vibraţii şi şocuri seismice
61. STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
62. STAS 6799-81 Uleiuri minerale electroizolante. Determinarea permitivităţii şi a
tangentei unghiului de pierderi dielectrice
63. STAS 6975-89 Acoperiri metalice. Determinarea porozităţii acoperirilor
electrochimice pe zinc şi aliaje de zinc
64. R (UE) Nr. 548/2014 Regulament UE privind punerea în aplicare a Directivei
2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce
priveşte transformatoarele de putere mici, medii şi mari
65. HG 457/18.04.2003 (A) Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de
R în 15.06.2007 joasă tensiune
66. OG 20/18/08/2010 (A) Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care
R în 31.01.2012 armonizează condiţiile de comercializare a produselor

1.3. Condiţii de mediu şi de funcţionare


a) Loc de montaj: exterior / interior
b) Altitudinea maximă faţă de nivelul mării: 1000 m
c) Temperatura maximă la umbră: +400C
d) Temperatura maximă la soare: +550C
e) Temperatura minimă exterioară: -350C
f) Temperatura minimă interioară: -50C
g) Temperatura medie lunară a celor mai călduroase luni: +350C
h) Temperatura medie anuală a mediului ambiant: +200C
i) Radiaţia solară maximă: 1,18 kW/m2
j) Umiditatea relativă a aerului: 100%
k) Viteza maximă a vântului fără chiciură: 33 m/s
l) Viteza maximă a vântului cu chiciură: 19 m/s
m) Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3): 22 mm
n) Presiunea maximă vântului: 700 N/m2
o) Zona climatică: N
p) Categoria de exploatare: 1
q) Nivelul de poluare: III
r) Zona cronocheraunică: C
s) Zona seismică: ag = 0,4g m/s2, avg = 0,7ag m/s2, Tc = 1,6 s
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 8 / 64

1.4. Durata normală de funcţionare


Transformatoarele de putere se încadrează la codul de clasificare 2.1.16.3.1. din HG 2139/30.11.2004.
Durata normală de funcţionare va fi de minim 24 ani.

2. DESCRIERE ŞI CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

2.1. Tipul constructiv


Transformatoarele vor fi de tipul TTU etanş cu pernă de aer.

2.2. Varianta constructivă


Transformatoarele vor fi construite astfel încât să asigure protecţia echipamentului împotriva
pătrunderii corpurilor solide străine şi împotriva pătrunderii apei cu efecte dăunătoare din exterior.
Gradul de protecţie IP ( conform SR EN 60529:1995 ) va fi:
 pentru partea activă IP 65 ( 6 - etanş la praf, 5 – protejat împotriva pătrunderii apei la stropirea
cu furtunul );
 pentru trecerile izolate IP 00 ( 0 – neprotejat, 0 – neprotejat ).

2.3. Forma, dimensiunile, masa


a) Forma, dimensiunile şi masa transformatoarelor vor fi conform standardelor de produs ale
fabricantului şi vor fi precizate de către fabricant.
b) Transformatoarele cu masa totală mai mică sau egală cu 600 kg trebuie să permită
montajul în exploatare în sistemul “agăţat pe stâlp” sau pe platformă, iar cele cu masa mai
mare de 600 kg să asigure posibilitatea montajului pe platformă sau pe sol.
c) În situaţia în care nu sunt impuse de beneficiar, distanţele de montaj vor fi precizate de
fabricant.

2.4. Cuva
a) Cuva transformatorului va fi de tip etanş, fără conservator, etanşarea făcându-se cu garnitură.
b) Pereţii cuvei vor fi din foi de tablă ondulată, sudaţi rigid, închişi ermetic.
c) Grosimea pereţilor cuvei va fi de minimum 3 mm, iar grosimea fundului cuvei va fi de minimum
4 mm.
d) Interiorul cuvei va fi protejat cu email sau grund (sau alt material) rezistent la ulei de
transformator la temperatura de 105  5°C.
e) Exteriorul cuvei va fi protejat împotriva coroziunii prin sablare şi vopsire cu un strat de grund şi
două straturi de email.
f) La partea superioară cuva va fi prevăzută cu inele de ridicare care să permită ridicarea cu
macaraua a transformatorului la montare, demontare şi transport.
g) Rezistenţa şi etanşeitatea cuvei trebuie să asigure suportarea fără deformări permanente a
presiunii interne şi a şocurilor mecanice în timpul transportului şi funcţionării.
h) Fabricantul va preciza presiunea interioară maximă admisă de cuva transformatorului.

2.5. Miezul magnetic


a) Miezul magnetic al transformatorului poate fi de tipul miez din oţel sau de tipul miez amorf.
b) În cazul în care transformatorul este echipat cu miez din oţel, miezul va fi construit din tole de
tablă din oţel laminată la rece, izolată pe ambele feţe.
Izolaţia fiecărei tole va fi inertă la acţiunea uleiului cald şi nu se va deteriora la presiune.

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 9 / 64

c) Miezul se va fixa în cuvă astfel încât să nu apară deplasări la scurtcircuite sau la mişcarea
transformatorului.
d) Fabricantul va specifica materialele utilizate la fabricarea miezului.

2.6. Înfăşurările
a) Înfăşurările transformatorului vor fi realizate sub formă cilindrică, vor fi detaşabile individual de
pe coloană pentru a permite înlocuirea individuală.
b) Înfăşurările se vor realiza cu conductori din aluminiu sau din cupru.
c) Toate materialele folosite pentru izolaţia şi asamblarea infăşurărilor vor fi insolubile, necatalitice
si inactive chimic în ulei cald de transformator.
d) Înfăşurările vor fi strânse rigid pe poziţie astfel încât să nu se deplaseze sau deformeze în timpul
scurtcircuitelor.
e) Ansamblul miez - înfăşurări va fi uscat în vid şi impregnat adecvat.
f) Fabricantul va furniza detalii privind execuţia înfăşurărilor, dispunerea, materialul utilizat,
densitatea de curent, tip de izolaţie, etc.

2.7. Grupele de conexiuni


a) Pentru transformatoarele cu puteri nominale cuprinse între 40 kVA şi 100 kVA inclusiv, grupa
de conexiuni va fi Y zn 5.
b) Pentru transformatoarele cu puteri nominale cuprinse între 160 kVA şi 1000 kVA inclusiv, grupa
de conexiuni va fi D yn 5.

2.8. Reglajul tensiunii


a) Reglajul se realizează cu transformatorul fără tensiune, pe înfăşurarea de înaltă tensiune,
printr-un comutator rotativ cu 3 trepte de reglaj ( 5%) sau 5 trepte de reglaj ( 2,5%).
b) Comutatorul va fi acţionat cu ajutorul unui dispozitiv montat în exterior şi va putea fi
blocat pe poziţia dorită.

2.9. Ansamblul treceri izolate


a) Izolatorii de trecere pot fi realizaţi din porţelan sau din material compozit.
b) Izolatorii de trecere vor avea lungimea specifică a liniei de fugă de minim 2,5 cm / kV,
pentru nivelul de poluare III, conform NTE 001/03/00. Lungimea minimă a liniei de fugă se va
determina corespunzător tensiunii maxime de funcţionare a transformatorului.
Pentru 24 kV lungimea minimă a liniei de fugă va fi de 60 cm.
c) Trecerile izolate de înaltă tensiune vor fi amplasate pe capacul transformatorului.
d) Pentru transformatoarele ce se vor monta pe stâlp, trecerile izolate de joasă tensiune pot fi
amlpasate sau pe peretele îngust al cuvelor dreptunghiulare şi să fie protejate cu o cutie metalică
cu capacul înclinat pentru a permite scurgerea apei, sau pe capacul transformatorului.
e) Pentru transformatoarele ce se vor monta la sol, trecerile izolate de joasă tensiune vor fi
amplasate pe capacul transformatorului.

2.10. Mediul de răcire


a) Mediul de răcire a înfăşurărilor utilizat va fi uleiul electroizolant de tip mineral sau sintetic.
b) Uleiul electroizolant trebuie să fie de tipul neinhibat, adică fără aditivi antioxidanţi ( fără PCB
sau PCT ). Este interzisă utilizarea uleiurilor minerale cu caracteristici care să le încadreze în
categoria substanţelor periculoase.
c) Fabricantul va preciza caracteristicile tehnice ale uleiului utilizat.

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 10 / 64

2.11. Modul de răcire:


Răcirea înfăşurărilor transformatoarelor se va realiza prin circulaţia naturală a uleiului ( tip ONAN ).

Alte condiţii constructive


2.12.
a) Bornele de înaltă tensiune vor fi borne ambroşabile sau cu bolţ.
b) Bornele de joasă tensiune vor fi prevăzute cu fanioane.
c) Borna de legare la pământ va fi amplasată, de regulă, la partea inferioară a carcasei, va fi
dimensionată şi marcată corespunzător.
d) În cazul în care echipamentul de rulare este demontabil, acesta va fi prevăzut şi cu bornă de
legare la pământ.
e) Transformatoarele ce se vor monta la sol vor fi echipate cu cărucior cu roţi bidirecţionale ( 90° ).
f) La transformatoarele ce se vor monta pe stâlp, sistemul de montare pe stâlp poate fi:
 prin agăţare pe stâlp, prin intermediul a doi suporţi de agăţare sudaţi pe peretele lung al cuvei
transformatorului;
 prin aşezare pe platforma metalică fixată pe stâlp, prin intermediul suporţilor de fixare pe
platformă.
g) Pentru controlul şi protecţia transformatorului în timpul funcţionării, acesta va fi prevăzut cel
puţin cu echipamente care să asigure:
 controlul şi evaluarea umplerii corespunzătoare cu ulei (sau alt lichid utilizat);
 controlul încălzirii mediului de izolare şi semnalizarea supraîncălzirii înfăşurărilor;
 protecţia la defecte interne ale transformatorului şi/sau supraîncălzire.

2.13. Accesorii standard


a) Robinet de golirea cuvei şi pentru luarea probelor de ulei, amplasat în partea inferioară a
cuvei
b) Buşon de umplere
c) Locaş termometru / Termometru cu cadran şi două contacte electrice
d) Indicator nivel ulei
e) Urechi de ridicare
f) Sistem de prindere pe stâlp pentru transformatoarele montate pe stâlp:
 suporţi de agăţare pe stâlp
 suporţi de fixare pe platforma stâlpului
g) Cărucior cu role bidirecţionale pentru transformatoarele montate la sol
h) Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională
i) Comutator de reglaj în absenţa tensiunii
j) Supapă de siguranţă la suprapresiune
k) Releu de supratemperatură
l) Treceri izolate de ÎT şi JT
m) Bornele de ÎT şi JT
n) Plăcuţă de identificare

3. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

3.1. Caracteristici tehnice


Caracteristicile tehnice principale pentru fiecare tip de transformator sunt indicate în anexe:
ANEXA 1. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 40 kVA

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 11 / 64

ANEXA 2. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 63 kVA
ANEXA 3. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 100 kVA
ANEXA 4.A – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 160 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 4.B – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 160 kVA ( pe sol )
ANEXA 5.A – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 250 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 5.B – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 250 kVA ( pe sol )
ANEXA 6.A – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 400 kVA ( pe stâlp )
ANEXA 6.B – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 400 kVA ( pe sol )
ANEXA 7. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/6/0,4 kV, 400 kVA
ANEXA 8. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/10/0,4 kV, 400 kVA
ANEXA 9. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 630 kVA
ANEXA 10. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/10/0,4 kV, 630 kVA
ANEXA 11. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 800 kVA
ANEXA 12. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/0,4 kV, 1000 kVA
ANEXA 13. – Transformator trifazat de putere imersat în ulei etanş, 20/10/0,4 kV, 1000 kVA

3.2. Regimuri de încărcare


a) În regim normal de funcţionare a transformatoarelor, regimurile de încărcare sunt în
conformitate cu normativele tehnice.
b) În regim de avarie, transformatoarele trebuie să suporte suprasarcinile indicate în tabelul 1,
indiferent de încărcarea anterioară, de durata ei şi de temperatura mediului ambiant.

Tabelul 1: Suprasarcini admisibile în regim de avarie


Suprasarcina admisibilă de avarie 130 160 175 200 240 300
[% Sn]
Timpul 120 30 15 7,5 3,5 1,5
[minute]

3.3. Impedanţa de scurtcircuit


Valoarea preferată a impedanţei de scurtcircuit la temperatura de referinţă de 75°C trebuie să fie
următoarea ( conform SR EN 50464-1:2007 ):
 4 % pentru transformatoarele cu puteri nominale cuprinse între 40 kVA şi 630 kVA inclusiv;
 6 %pentru transformatoarele cu puteri nominale cuprinse între 800 kVA şi 1000 kVA inclusiv.

3.4. Pierderi în sarcină Pk


a) Valorile pierderilor în sarcină la temperatura de referinţă de 75°C se vor încadra în valorile
indicate în tabelul 2 din SR EN 50464-1:2007 şi vor respecta prevederile Regulamentului UE Nr.
548/2014, care impune cerinţele minime de performanţă sau de eficacitate energetică pentru
transformatoarele trifazate de putere.
b) Începând cu 1 iulie 2015, Regulamentul UE Nr. 548/2014 stabileşte nivelul maxim admis pentru
Pk, diferenţiat în funcţie de tensiunea şi puterea nominală a transformatoarelor, de numărul de
tensiuni pe o înfăşurare şi de montajul pe sol sau pe stâlpi.
c) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate pe sol, valorile maxime ale Pk se
găsesc în tabelul 2 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.1.1 din R (UE) Nr. 548/2014 ).
d) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate pe stâlpi, valorile maxime ale Pk se
găsesc în tabelul 3 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.1.6 din R (UE) Nr. 548/2014 ).
e) Pentru transformatoarele trifazate de putere cu două tensiuni pe înfăşurarea de înaltă tensiune, cu
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 12 / 64

întrega putere nominală disponibilă pentru ambele tensiuni, Pk poate fi mărit cu 10 %.

3.5. Pierderi de mers în gol P0


a) Valorile pierderilor de mers în gol se vor încadra în valorile indicate în tabelul 3 din SR EN
50464-1:2007 şi vor respecta prevederile Regulamentului UE Nr. 548/2014, care impune
cerinţele minime de performanţă sau de eficacitate energetică pentru transformatoarele trifazate
de putere.
b) Începând cu 1 iulie 2015, Regulamentul UE Nr. 548/2014 stabileşte nivelul maxim admis pentru
P0, diferenţiat în funcţie de tensiunea şi puterea nominală a transformatoarelor, de numărul de
tensiuni pe o înfăşurare şi de montajul pe sol sau pe stâlpi.
c) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate pe sol, valorile maxime ale P0 se
găsesc în tabelul 2 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.1.1 din R (UE) Nr. 548/2014 ).
d) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate pe stâlpi, valorile maxime ale P0 se
găsesc în tabelul 3 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.1.6 din R (UE) Nr. 548/2014 ).
e) Pentru transformatoarele trifazate de putere cu două tensiuni pe înfăşurarea de înaltă tensiune, cu
întrega putere nominală disponibilă pentru ambele tensiuni, P0 poate fi mărit cu 15 %.

3.6. Nivelul de zgomot


a) Nivelul de zgomot va respecta valorile maxim admise indicate în tab.3 din SR EN 50464-1:2007.
b) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate la sol, valorile maxime ale nivelului
de zgomot se găsesc în tabelul 2 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.3 din SR EN 50464-
1:2007 ).
c) Pentru transformatoarele trifazate de putere uzuale, montate pe stâlpi, valorile maxime ale
nivelului de zgomot se găsesc în tabelul 3 din prezenta specificaţie ( preluate din tab.3 din SR
EN 50464-1:2007 ).

Tabelul 2: Pierderi maxime şi niveluri maxime de zgomot pentru transformatoare trifazate de putere
uzuale, montate pe sol, conform R (UE) Nr. 548/2014 şi SR EN 50464-1:2007
Putere Pierderi maxime în Pierderi maxime de mers Niveluri maxime de
nominală Sn sarcină Pk în gol P0 zgomot LwA
kVA W W dB (A)
40 Ck ( 1020 ) A0 ( 82 ) -
63 Ck ( 1295 ) A0 ( 104 ) -
100 Ck ( 1750 ) A0 ( 145 ) 41
160 Ck ( 2350 ) A0 ( 210 ) 44
250 Ck ( 3250 ) A0 ( 300 ) 47
400 Ck ( 4600 ) A0 ( 430 ) 50
630 Ck ( 6500 ) A0 ( 600 ) 52
800 Ck ( 8400 ) A0 ( 650 ) 53
1000 Ck ( 10500 ) A0 ( 770 ) 55

Tabelul 3: Pierderi maxime şi niveluri maxime de zgomot pentru transformatoare trifazate de putere
uzuale, montate pe stâlpi, conform R (UE) Nr. 548/2014 şi SR EN 50464-1:2007
Putere Pierderi maxime în Pierderi maxime de mers Niveluri maxime de
nominală Sn sarcină Pk în gol P0 zgomot LwA
kVA W W dB (A)
40 Ck ( 1020 ) A0 ( 82 ) -
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 13 / 64

63 Ck ( 1295 ) A0 ( 104 ) -
100 Ck ( 1750 ) A0 ( 145 ) 41
160 Ck + 32 % ( 3102 ) C0 ( 300 ) 44
250 Ck ( 3250 ) C0 ( 425 ) 47
400 Ck ( 4600 ) C0 ( 610 ) 50

3.7. Nivelul de izolaţie


a) Valoarea tensiunii maxime de funcţionare a înfăşurărilor:
 pentru înfăşurarea de înaltă tensiune 24 kV;
 pentru înfăşurarea de joasă tensiune 1,1 kV.
b) Valoarea tensiunii nominale de ţinere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea
aplicată de frecvenţă industrială, trebuie să fie ( conform SR EN 60076-3:2014 ):
 pentru înfăşurarea de înaltă tensiune ( corespunzător tensiunii nominale a acestei
înfăşurări ) 50 kVef ( corespunzător tensiunii de 24 kV );
 pentru înfăşurarea de joasă tensiune 3 kVef.
c) Valoarea tensiunii nominale de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau
tăiată 1,2/50 µs trebuie să fie ( conform SR EN 60076-3:2014 ):
 pentru înfăşurarea de înaltă tensiune ( corespunzător tensiunii nominale a acestei
înfăşurări ) 125 kVvârf ( corespunzător tensiunii de 24 kV );
 pentru înfăşurarea de joasă tensiune 20 kVvârf.
d) Valoarea tensiunii nominale de ţinere la încercarea cu tensiune indusă trebuie să fie egală cu
2Un.

3.8. Condiţii de funcţionare privind securitatea, sănătatea şi calitatea vieţii


Transformatoarele vor asigura următoarele grade de protecţie IP pentru protecţia persoanelor
împotriva accesului la părţile periculoase ( conform SR EN 60529:1995 ):
 pentru partea activă IP 65 ( 6 - protejat împotriva accesului la părţile periculoase cu o sârmă
- calibru ø 1 mm nu pătrunde );
 pentru trecerile izolate IP 00 ( 0 - neprotejat ).
Accesul la transformatoare este permis numai când acestea sunt scoase de sub tensiune.

3.9. Condiţii privind temperaturile de funcţionare


a) Clasa termică de izolaţie: A
b) Limitele de supratemperatură ( încălzire ) a transformatoarelor, la puterea nominală în regim
permanent de funcţionare şi în condiţii normale de temperatură ambiantă ( maxim +400C ):
 Supratemperatura uleiului la partea superioară: +600C
 Supratemperatura medie a înfăşurării: +650C
c) Temperatura maximă admisă a izolaţiei ( la temperatura ambiantă maximă de +400C ): +1050C

3.10. Condiţii de compatibilitate electromagnetică


Transformatoarele de putere trebuie să fie elemente pasive în ceea ce priveşte emisia şi imunitatea la
perturbaţiile electromagnetice.

3.11. Condiţii privind rezistenţa la seism


Transformatoarele vor fi dimensionate pentru funcţionarea într-o zonă seismică caracterizată prin
următoarele solicitări la nivelul solului ( conform P 100-1/2013 ):

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 14 / 64

 Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta orizontală a mişcării terenului ag: 0,4g m/s2
( unde g = 9,81 m/s2 )
 Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg: 0,7ag m/s2
 Perioada de control ( colţ ) a spectrului de răspuns elastic pentru componenta orizontală a
acceleraţiei terenului Tc: 1,6 s
Verificarea rezistenţei la seism se face cu transformatorul complet echipat, montat şi fixat în
condiţii similare cu cele de exploatare.

4. CONDIŢII ŞI METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII

Transformatoarele care fac obiectul prezentei specificaţii tehnice se supun încercărilor specifice
cuprinse în SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011, SR EN 60076-3:2014, SR EN 60076-4:2003,
SR EN 60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN 50464-4:2007, SR EN 50464-4:2007/A1:2012
etc. ( vezi cap. 1.2. ), ca încercări de tip, individuale şi speciale.

4.1. Verificări preliminare


a) Verificarea grupei de conexiuni
b) Determinarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor în c.c.
c) Determinarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor şi a coeficienţilor de absorbţie R60/R15

4.2. Încercări dielectrice


a) Încercarea cu tensiune aplicată (TA)
b) Încercarea cu impuls de tensiune de trăsnet (ITT)
c) Încercarea cu tensiune indusă

4.3. Încercarea la mers în gol


a) Măsurarea pierderilor la mers în gol P0 la tensiunea şi frecvenţa nominală
b) Măsurarea curentului de mers în gol I0
c) Măsurarea pierderilor la mers în gol P0 la frecvenţa nominală şi 1,1Un
d) Măsurarea curentului de mers în gol I0, la 1,1Un

4.4. Încercarea la scurtcircuit


a) Măsurarea pierderilor la scurtcircuit (Pk)
b) Măsurarea tensiunii de scurtcircuit (Uk) şi impedanţei de scurtcircuit (Zk)

4.5. Încercarea la încălzire


a) Determinarea supratemperaturii înfăşurărilor şi uleiului
b) Determinarea supratemperaturii în timpul încălzirii

4.6. Verificarea stabilităţii la scurtcircuit brusc


a) Verificarea stabilităţii dinamice la scurtcircuit
b) Verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit

4.7. Verificarea la suprasarcină

4.8. Verificarea nivelului de zgomot

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 15 / 64

4.9. Alte verificări


a) Verificări la seism
b) Verificarea la şocuri mecanice pe timpul transportului
c) Verificarea etanşeităţii la ulei a transformatorului
d) Verificarea rezistenţei mecanice a transformatorului
e) Verificarea rezistenţei mecanice a sistemului de agăţare
f) Verificarea greutăţii, formei şi dimensiunilor de gabarit
g) Verificarea rezistenţei mecanice a urechilor de ridicare
h) Verificarea acoperirilor de protecţie: - prin vopsire
- electrochimic
i) Verificarea rigidităţii dielectrice a uleiului de transformator
j) Verificarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice a uleiului

5. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,


DOCUMENTE ŞI INVENTAR DE LIVRARE

5.1. Marcare
a) Transformatoarele vor fi prevăzute cu plăcuţe de identificare pe care se vor inscripţiona
următoarele date:
 Marca fabricii constructoare
 Codul produsului
 Numărul şi anul de fabricaţie
 Caracteristicile tehnice ( putere, tensiuni, curenţi, număr înfăşurări, raport transformare,
domeniul de prize, grupa de conexiuni, P0, Pk, Zk etc. )
 Caracteristicile constructive ( dimensiuni, masă totală, masă ulei, tip constructiv, tip răcire, tip
înfăşurări, tip miez, tip ulei etc. )
 Număr standard de firmă
 Marcajul de conformitate CE
b) Transformatoarele care se vor monta pe stâlpi vor fi inscripţionate vizibil cu textul ” NUMAI
PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”.
c) Marcarea bornelor de punere la pământ se face cu semnul convenţional.
d) Toate marcajele trebuie să fie lizibile şi durabile.
e) Transformatoarelor vor fi prevăzute cu indicatoare de avertizare cu inscripţia ” PERICOL DE
ELECTROCUTARE ”.

5.2. Conservare
Conservarea transformatoarelor se face în încăperi sau spaţii amenajate în aer liber. Se
interzice stivuirea transformatoarelor.

5.3. Ambalare
Transformatoarele nu se ambalează.

5.4. Transport
Transformatoarele se transportă cu mijloace de transport auto sau feroviare.

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 16 / 64

5.5. Depozitare
Depozitarea transformatoarelor se face în conformitate cu prevederile cărţii tehnice a
produsului.

5.6. Documente de însoţire


Transformatoarele vor fi livrate însoţite de următoarele documente ( conform HG 457/18.04.2003
(A) R în 15.06.2007 )
a) Certificat de garanţie
b) Certificat de conformitate CE
c) Proces verbal de omologare / validare
d) Declaraţie de conformitate
e) Dosarul tehnic de conformitate compus din:
 Descrierea generală a transformatorului
 Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă
 Desene de ansamblu, desene pentru subansamble şi schemele circuitelor electrice
 Lista standardelor ce se aplică integral sau parţial
 Rapoarte de încercări de tip emise de către un laborator de încercări acreditat
f) Buletine de încercări individuale
Toate documentele de însoţire vor fi redactate în limba română.

5.7. Inventar de livrare


a) Transformatoarele se expediază complet echipate, umplute cu ulei, în conformitate cu
procedurile fabricantului, însoţite de documentele precizate la cap. 5.6.
b) La livrare transformatorul va fi însoţit de accesoriile standard precizate la cap. 2.13.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 17 / 64

ANEXA 1. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 40 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 40
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni Y zn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 82
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 1020
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 18 / 64

1.18 Nivelul de zgomot * dB


1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 19 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Sistem de suporţi de agăţare pe stâlp
prindere suporţi de fixare pe platforma Da
pe stâlp stâlpului
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 20 / 64

ANEXA 2. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 63 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 63
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni Y zn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 104
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 1295
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 21 / 64

1.18 Nivelul de zgomot * dB


1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 22 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Sistem de suporţi de agăţare pe stâlp
prindere suporţi de fixare pe platforma Da
pe stâlp stâlpului
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 23 / 64

ANEXA 3. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 100 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 100
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni Y zn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 145
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 1750
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 24 / 64

1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 41


1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 25 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Suporţi de fixare pe platforma stâlpului Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 26 / 64

ANEXA 4.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 160 kVA
( pe stâlp )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 160
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 300
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 3102
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 27 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 44
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 28 / 64

5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ


5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Suporţi de fixare pe platforma stâlpului Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 29 / 64

ANEXA 4.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 160 kVA
( pe sol )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 160
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 210
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 2350
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 30 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 44
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 31 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 32 / 64

ANEXA 5.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 250 kVA
( pe stâlp )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 250
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 425
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 3250
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 33 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 47
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 34 / 64

5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ


5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Suporţi de fixare pe platforma stâlpului Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 35 / 64

ANEXA 5.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 250 kVA
( pe sol )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 250
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 300
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 3250
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 36 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 47
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 37 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 38 / 64

ANEXA 6.A Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 400 kVA
( pe stâlp )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 400
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 610
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 4600
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 39 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 50
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Exterior
PE STÂLP
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
4.2 Inscripţionare vizibilă cu textul Da
” NUMAI PENTRU INSTALARE PE STÂLPI ”

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 40 / 64

5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ


5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului) Da
Termometru cu cadran cu două contacte
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Nu
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe peretele
lateral, protejate
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Suporţi de fixare pe platforma stâlpului Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 41 / 64

ANEXA 6.B Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 400 kVA
( pe sol )

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 400
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 430
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 4600
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 42 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 50
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 43 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 44 / 64

ANEXA 7. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/6/0,4 kV, 400 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 400
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20; 6
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/6/0,4
/kV
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 495
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 5060
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 45 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 50
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 46 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 47 / 64

ANEXA 8. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 400 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 400
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20; 10
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/10/0,4
/kV
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 495
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 5060
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 48 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 50
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 49 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 50 / 64

ANEXA 9. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 630 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 630
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 600
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 6500
nominală şi 750 C temperatura înfăşurărilor
1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 51 / 64

frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor


1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 52
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 52 / 64

5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)


Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 53 / 64

ANEXA 10. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 630 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 630
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20; 10
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/10/0,4
/kV
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 690
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 7150
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 54 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 4


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 52
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 55 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 56 / 64

ANEXA 11. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 800 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 800
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 650
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 8400
nominală şi 750 C temperatura înfăşurărilor
1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 6
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 57 / 64

frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor


1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 53
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 58 / 64

5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)


Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 59 / 64

ANEXA 12. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/0,4 kV, 1000 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 1000
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/0,4
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 770
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 10500
nominală şi 750 C temperatura înfăşurărilor
1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 6
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 60 / 64

frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor


1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 55
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
5.2 Buşon de umplere Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 61 / 64

5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)


Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 62 / 64

ANEXA 13. Transformator trifazat de putere imersat în ulei, etanş, 20/10/0,4 kV, 1000 kVA

CERINŢE:
1. Transformatoarele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta
specificaţie tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

NR. VALORI VALORI


CRT. SOLICITATE OFERITE
SPECIFICAŢII UM DE
PRODUCĂ-
TOR
0 1 2 3 4
1. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE
1.1 Firma producătoare *
1.2 Tip transformator ( pentru fiecare valoare de Sn se
specifică codul producătorului ) *
1.3 Tip constructiv TTU etanş
1.4 Tip de răcire ONAN
1.5 Tip miez Din oţel ( tole )
1.6 Dimensiuni *
- Lungime * mm
- Lăţime * mm
- Înălţime * mm
1.7 Masa * Totală * Kg
Uleiului *
1.8 Puterea nominală Sn kVA 1000
1.9 Tensiunea nominală Înfăşurarea primară kV 20; 10
Înfăşurarea secundară 0,4
1.10 Tensiunea maximă Înfăşurarea primară kV 24
Înfăşurarea secundară 1,1
1.11 Raportul de transformare nominal la mers în gol kV/kV 20/10/0,4
/kV
1.12 Reglajul tensiunii 3 ploturi în domeniul ±5%
( în absenţa tensiunii ) 5 ploturi în domeniul ±2,5% Da
1.13 Grupa de conexiuni D yn 5
1.14 Frecvenţa nominală Hz 50
1.15 Pierderi la mers în gol, la tensiune şi frecvenţă W ≤ 885
nominală
1.16 Pierderi în sarcină, la curent nominal şi frecvenţă W ≤ 11550
nominală şi 75 C temperatura înfăşurărilor
0

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 63 / 64

1.17 Impedanţa de scurtcircuit la curent nominal, % 6


frecvenţă nominală, 750 C temperatura înfăşurărilor
1.18 Nivelul de zgomot dB ≤ 55
1.19 Suprasarcini admise Min. val. din
Conf. SR EN 60076-1:2012 cap. 3.2. tab. 1
1.20 Nivelul de izolaţie Min. val. din
Conf. SR EN 60076-3:2014 cap. 3.7.
1.21 Lungimea specifică a liniei de fugă a trecerii izolate cm/kV 2,5
de înaltă tensiune
1.22 Materialul înfăşurărilor * Al - Al
Cu - Cu
1.23 Regim de funcţionare neîntrerupt
1.24 Grad de protecţie
- Pentru părţile active IP 65
- Pentru trecerile izolate IP 00
1.25 Tip ulei electroizolant ( fără PCB sau PCT ) *
Conf. SR EN 60296:2012
1.26 Suprapresiunea maximă în transformator în timpul atm
probei de încălzire *
1.27 Suprapresiunea minimă de încercare la etanşeitate atm
timp de 1 h *
1.28 Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de atm
1h*
2. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE
2.1 Locul de montaj Interior
PE SOL
2.2 Altitudinea maximă m 1000
2.3 Temperatura minimă exterioară °C -35
2.4 Temperatura maximă la soare °C +55
2.5 Temperatura medie zilnică °C +35
2.6 Umiditatea relativă a aerului % 100
2.7 Presiunea vântului N/mp max.700
2.8 Zona climatică N
2.9 Nivelul de poluare III
2.10 Categoria de exploatare 1
2.11 Durata normală de funcţionare Ani Min. 24
3. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
3.1 Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate Conf. cap. 4.
Conf. SR EN 60076-1:2012, SR EN 60076-2:2011,
SR EN 60076-3:2014 SR EN 60076-4:2003, SR EN
60076-5:2006, SR EN 60076-10:2003, SR EN
50464-4:2007 etc.
4. MARCARE
4.1 Marcare Conf. cap. 5.1.
5. ACCESORII INCLUSE ÎN PREŢ
5.1 Robinet de golirea Da
Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015
Societatea de Distribuţie şi SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ST 11 / 2015
Furnizare Energie Revizia 0 1 2
Electrică TRANSFORMATOARE TRIFAZATE DE Data 2010 2015 2015
ELECTRICA S.A. PUTERE, DE DISTRIBUŢIE, IMERSATE ÎN Număr Pagină:
Bucureşti ULEI, ÎN CONSTRUCŢIE ETANŞĂ 64 / 64

5.2 Buşon de umplere Da


5.3 Locaş termometru (cu şurub în locul termometrului)
Termometru cu cadran cu două contacte Da
5.4 Indicator nivel ulei Da
5.5 Supapă de siguranţă la suprapresiune Da
5.6 Releu de supratemperatură Da
5.7 Comutator de reglaj în absenţa tensiunii Da
5.8 Treceri izolate de înaltă tensiune Pe capac
5.9 Treceri izolate de joasă tensiune Pe capac
5.10 Borne de înaltă tensiune Ambroşabile
5.11 Borne de joasă tensiune Cu fanion
5.12 Urechi de prindere pentru ridicare transformator Da
5.13 Urechi de tragere pentru deplasare bidirecţională Da
5.14 Plăcuţă de identificare Da
5.15 Cărucior cu role bidirecţionale Da
6. DOCUMENTE
6.1 Documente de însoţire Conf. cap. 5.6.
6.2 Inventar de livrare Conf. cap. 5.7.

NOTĂ:
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Valori oferite de producător" de
către ofertant.

Data Semnătura ofertantului

Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTS 1494 / 26.03.2015 26.03.2015