Sunteți pe pagina 1din 23

George

VIA|A +I OPERA LUI


ION CREANG{
C{LINESCU
APRECIERI
Dintie cititoiii lui C. Culinescu desigui cu nu voi li lost singuiul ocut de
uceustu muituiisiie pe cuie o luce n pielu(u lsrorici |ircrarurii romdnc: ,Nu
pentiu sutisluc(ii de ciitic i istoiic liteiui um ntiepiins uceustu opeiu. Cei
cuie cunosc mui de upioupe uctivituteu noustiu tiu cu ciiticu (dei pentiu
unii mui notoiie) ne este o pieocupuie secunduiu lu cuie um li ienun(ut ducu
ui li nguduit condi(iile uctuule. Si dupu ce deplnge, lu noi, ubsen(u unei
,contiin(e de tiudi(ie de tiudi(ie ciiticu, dupu cum se n(elege C.
Culinescu uliimu cu, pentiu u nu li desluuiut ,eloituii liteiuie n gol, u so-
cotit necesui nti de toute su se ,documenteze, cu ulte cuvinte su investigleze
ciitic n uimu i n ui, n epoci mui vecli suu mui upiopiute, cu i n contempoiu-
neituteu liteiuiu imediutu. ,O usemeneu contiin(u de tiudi(ie n-um gusit-o cnd
um nceput u sciie. Si utunci um lotuit su ne documentum pentiu noi. Nutuiu
studiiloi univeisituie i luciuiile istoiice lucute lu Romu ne-uu dut lumiliuiizui-
eu cu epocu vecle, c(ivu uni de ciiticu de uinul ne-uu dut piileul unui con-
tuct deplin cu liteiutuiu uctuulu. Pentiu epocu milocie ,u clusiciloi um ules doi
sciiitoii, pe cuie i-um studiut monogiulic (Eminescu i Cieungu.
Lu upuii(ie, n 1932, \ia(a |ui Minai Fmincscu u lost ntmpinutu neunitui,
cu iiituie i muii pioteste n mediile niobite mentulitu(iloi pios-cultuiule i
cu udeziune imediutu de exponen(ii ciiticii culilicute. Unii uu vuzut n eu un
suciilegiu, ceilul(i o izbndu extiuoidinuiu u spiiitului ciitic, un eveniment ul
liteiutuiii iomne.
Situu(iu s-u iepetut n 1941, lu upuii(iu lsrorici, umplilicutu n piopoi(ii
dutoiitu momentului, dui cu ucelui n(eles: viziunile uutentic nnoitouie pio-
duc ocuii, despuit upele de uscut, iudiculizeuzu pozi(ii, sunt supuse lu utu-
cuii, cuie nu o dutu tiec muiiginile liteiutuiii stiict.
Violen(u iespingeiii noului nute nsu iellexul de soliduiizuie ul contiin(e-
loi uvizute, cum s-u ntmplut i n cuzul piimei cui(i u lui C. Culinescu.
Ibiuileunu cu este ,monumentul cel mui impunutoi ce i s-u iidicut pnu
!$ C. Cd|incscu
uzi lui Eminescu. Puul Zuiilopol, estetul dezgustut de genul ,mitocunos ul
biogiuliei iomun(ute, vedeu piin contiust n biogiuliu ciiticu u lui C. Culinescu
,unu din cele mui ieuite cui(i iomneti, n cuie ,istoiisiieu e minunut de
vie i minunut de piudentu. Pompiliu Constuntinescu gusise n cuite ,un
Eminescu viu i mui ules umunizut.
In umutute de secol, desigui cu impiesiu puteinicu de noutute piodusu lu
upuii(ie s-u mui tocit, cuiteu impunndu-se ntie timp contiin(ei luigi, cliui
i u celoi spiiite cuie lu iviieu ei ui li iespins-o, dui cuie uzi, piin ucelui mecun-
ism de gndiie unclilozunt, piolund conloimist, nu pot concepe cu nici un
clip ultu opticu usupiu vie(ii lui Eminescu dect ceu culinesciunu. O cultuiu
nu poute ngle(u nsu lu un unume ceus, lie el dintie cele mui leiicite ule
evolu(iei sule istoiice, cum eiu ucelu cnd upuieu \ia(a |ui Minai Fmincscu.
Eu descopeiu noi loime de uliimuie, piin opuneie cieutouie lu cele vecli,
pioces nutuiul, cuie nu implicu unuluieu tiecutului, ci ncoipoiuieu lui, pioc-
es oigunic din cuie voi iusuii ulte i ulte vuloii.
Din ustlel de opuneii cieutouie, voi iei noi ,vie(i ule poetului nu(ionul,
pui(iul suu n totul polemice cu uceeu u lui C. Culinescu, iupoituieu nti-un
lel suu ultul lu ucest iepei neputnd li evitutu. Ceoige Munteunu u sciis o
ustlel de \ia(d cu piim cupitol, vust, ul unei umbi(iouse luciuii de uspect mon-
umentul dedicute lui Eminescu. In ctevu puncte noul exeget este explicit po-
lemic cu C. Culinescu, iui n ultele luiu tiimiteie desclisu. Respinge de pildu
,mult iuspnditu opinie cu Eminescu tiuiu (uiunete i, n geneiul, tezu
culinesciunu u gustului pentiu elementuiitute ul poetului, piin cuie este ex-
plicutu piieteniu neumbiitu cu Cieungu. Aigumentele sule nu cud ulutuii, dei
Ceoige Munteunu uneoii iiscu su lie neconvingutoi tocmui piin exces de de-
limituie. Pieu muie mi s-u puiut de pildu insisten(u pe semnilicu(iile piimei
iubiii eminesciene, petiecute lu Ipoteti, cuie i-ui li consumut poetului toute
iesuisele de u tiui ulectiv. ,Nimic substun(iul mui tiziu n ucest plun, con-
sideiu Ceoige Munteunu, i evident exugeieuzu. Mui e de obseivut n uceustu
impunutouie tentutivu de u piivi ultlel pe Eminescu i lumeu lui o unume
sulicien(u n u udecu ,sulicien(u lui Muioiescu.
Pe ucelui uliniument ul contestuiii tezei despie seteu de elementuiitute em-
inesciunu (,piedispozi(iu pentiu elementui) se situeuzu i I. Negoi(escu nti-
un studiu cuie dilutu obiec(iu pnu lu iespingeieu globulu u luciuiii (n volumul
A|rc inscmndri criricc). ,Biogiuliu utt de descuinutu spiiituul i n lond destul
!% lon Crcangd (\ia(a i opcra)
de unostu, n contiudic(ie cu tulentul evocutoi ul uutoiului, sciie Negoi(escu.
Mie mi-u lost cu neputin(u su nimeiesc ucel ungli de ieceptuie n cuie ciiticul
s-u plusut pentiu u puteu voibi de unostitute i de inexpiimuieu tulentului de
evocutoi n \ia(a |ui Minai Fmincscu, tocmui n uceustu sciieie ciiticu unde el se
munilestu piodigios cu i n \ia(a |ui lon Crcangd, suu n lsroric. Dui iupoitut lu
inten(iile lui C. Culinescu, lu ,piogiumul suu din uceustu cuite, iepioul oii-
cum cude n gol liindcu el u explicut n lsroric ce uimuiete nti-o biogiiulie
ciiticu: ,biogiulul nu tiebuie su lucu nici o sloi(uie de u coloiu, ci numui su
destuinuie simplu etupele unei vie(i n biogiulie udevuiul uunge etc.
Iui ducu e cevu de pus uzi n discu(ie poinind de lu uceustu sciieie u lui C.
Culinescu este destinul genului cu utuie. Vu iezistu ouie biogiuliu ciiticu de
tip culinesciun sub usediul tot mui constingutoi ul noiloi cuiente, cuie pun
uttu uccent pe uutonomizuieu textului liteiui, ulungnd meieu mui depuite
de sleiu inteiesului ciitic pe uutoi, udicu pe eioul poten(iul de biogiulie? Inti-un
pusionunt studiu, n cuie uimuiete sub toute nlu(iuiile cuiieiu uventuiousu,
n secolul nostiu, u ielu(iei uutoi-opeiu, Eugen Simion du uutoiului unsu de
u ieveni n uten(ie, deci i ciiticii biogiulice. Dui se poute ti limpede ce le
iezeivu viitoiul?
Independent nsu de ce vu li mine, uceustu cuite u lui C. Culinescu ustuzi
cxisrd, iui viziuneu ei u lost udnc usimilutu de contiin(u liteiuiu iomneuscu
u ultimei umutu(i de veuc. In puginile ei, siluetele de ubui ule muiiloi oume-
ni din epocu Junimii uu piins iuiui coipoiulitute, s-uu ntiuput n upuii(ii de
o extiuoidinuiu conciete(e i loi(u u tiuiiii. Contempoiunii imediu(i ui clusi-
ciloi, cei cuie uu lost cu ei luolultu, cuie uu iespiiut cu ei ucelui uei nu ni i-uu
putut iestitui, n ultlel pie(iousele loi muituiii dirccrc, utt de ciedibili, de
concie(i, de upiopiu(i cum u lucut-o muiele ciitic de mui tiziu, lolosindu-le
depozi(iu.
Binen(eles cu uvem de-u luce cu rcprcccnrdri|c |ui C. Cd|incscu despie
Eminescu, Muioiescu, Cieungu, Sluvici, cu pioiec(iile, cu peisonuele sule, cuie
nu inteizic nsu pe ule ultoiu. Dui pnu voi veni ultele, ule ultoi ciitici su le
concuieze, ucesteu ule lui C. Culinescu s-uu impus contiin(ei iomneti cu
ceu mui muie eneigie. Piin ele mui ules clusicii notii sunt vii. Piin ele i ve-
dem i aucim. Cel pu(in deocumdutu.
Cubiiel DIMISIANU, Prcja(d, n vol. C. Culinescu, \ia(a |ui Minai Fmincs-
cu. lon Crcangd (\ia(a i opcra), Edituiu Liteiutuiu uitisticu, Cliinuu, 1989,
p. S, 1S17.
!& C. Cd|incscu
Sciiitoi munilestut excep(ionul n toute genuiile i speciile liteiuie, n po-
ezie, piozu i teutiu, C. Culinescu este nti de toute ciitic. Venind din do-
meniul ceicetuiiloi istoiice, nu e de miiuie cu i-u nceput cuiieiu liteiuiu cu
o biogiulie, o nuiu(iune despie \ia(a |ui Minai Fmincscu. S-u iepiout de lu
nceput cuiucteiul de iomun(uie ul biogiuliei, nsu eposul ciiticului, cuden(ut
n 16 cntuii, eiu lu tot pusul spiiinit pe document i, pentiu poitietul moiul
ul destinului exemplui, pe documentul esen(iul ul opeiei eminesciene, edite i
inedite. Cuiteu u ob(inut dinti-o dutu upiobuieu unui speciulist n muteiie, u
lui C. Ibiuileunu. Dupu un pieludiu usupiu stiumoiloi i lumiliei, ntie un
uct de nuteie i un uct de mouite tiunsciise dupu iegistiele stuiii civile, C.
Culinescu nvie sub oclii notii, cu o udevuiutu mugie u cuvntului, coipoiul
i spiiituul, pe cel cuie, intiut n zonu de sus u constelu(iei sule, puieu cu ne-
putin(u de ieudus pe pumnt. Tiuim ulutuii de sclipitoiul Hypeiion n epocu
i lu vistele lui, n ueiul peisueloi iustice i citudine pe cuie le-u stiubutut,
n mediul suu intim i sociul, n bucuiiile, suleiin(ele i cudeiile lui. Existen(u
eioului se pielungete n contiin(u noustiu cu tendin(u de u deveni o pei-
munen(u. Ciitic dotut cu o iuiu puteie de putiundeie u viitu(ii geniule, C.
Culinescu se ielevu ncu de pe ucum un obseivutoi ul condi(iei umune useme-
neu celoi mui muii iomuncieii. Viu(u lui Eminescu nu nuscocete nimic, dui
nu iumne nici goulu cionologie, simplu niiuie de dute. Autoiul nu uie mis-
ticu documentului pe cuie l ucceptu suu iespinge n uimu unui exumen mul-
tiluteiul. Cititoiul iumne uluit de cte luciuii tie su scoutu biogiulul din-ti-
o muituiie udeseu nensemnutu, supeiliciulu. Acolo unde ultcinevu ui iepio-
duce pui i simplu muituiiu, C. Culinescu uduugu consideiu(ii suipiinzutouie,
lucnd poitietul uutoiului ielu(iei, upieciindu-i miloucele liteiuie,
completndu-i spusele, expunnd totul cu cuvintele sule. Rezultutul e cu n
locul unui mozuic de pugini de dileiite stiluii uvem o expuneie peisonulu unicu,
ntocmui cu nti-o cuite compusu libei. Numui Eminescu cu eiou piincipul,
uie din cnd n cnd cuvntul pentiu u nlu(iu n veisuii un episod, u expii-
mu idei i sentimente, udiesndu-ni-se diiect.
Nouu veisiune n numui douu volume u monogiuliei Opcra |ui Minai Fmi-
ncscu, nciedin(utu tipuiului n 1946, dui upuiutu postum, uie o ultu suitu u
cupitoleloi: Desciieieu opeiei, Cultuiu, Eminescu n timp i spu(iu (l), Filozo-
liu teoieticu, Filozoliu piucticu, Teme iomuntice (cupitol nou), Cudiul psilic,
Cudiul lizic, Telnicu inteiiouiu (cupitol nou), Telnicu exteiiouiu (II). Cele
!' lon Crcangd (\ia(a i opcra)
douu cupitole noi nu con(in n ntiegime luciuii noi, uu nsu uvuntuul de u
subsumu dutele vecli unoi cutegoiii, de u identilicu temele iomuntice ule lui
Eminescu (luceie i desluceie, lunu, lumile sideiule, muzicu sleieloi, ciistulul,
iegnul vegetul, stutuile, moitul liumos, viul cuduveiic, dublul, mugnetismul,
nebuniu, geniul, lemeiu titunicu, omul venic, speiun(u, iubiieu libeiu), oii
de u subliniu stiuctuiile specilic eminesciene, uu-numitu telnicu inteiiouiu,
insulicient vizibilu n veclile unulize din volumul ul cincileu (uici ne ntmpinu:
gigunticul, mucubiul i puiudisiucul, nutuiu minimu, somnolen(u, o nouu
eglogu, o unumitu pie(iozitute, duiutu steiilu i dezindividuulizuieu, invecti-
vu, lubulosul, lolcloiul suvunt, iomun(u ,cuntubilu, iomun(u ,muziculu, ceeu
ce intiu i lu teme iomuntice, dupu cum gnomismul conduce spie un clusi-
cism din pucute mui pu(in cuutut lu Eminescu de ceicetutoi). Clusilicuiile sunt
ntotdeuunu discutubile i ulte cutegoiii ule liiismului eminesciun unulizute lu
cudiul lizic (somnul, visul, domu i upu, zboiul uiunic, lulucinu(iile de timp
i de spu(iu, seiulismul) suu lu cudiul lizic (geiminu(iu, geologiu sulbuticu,
boieulismul, iusticituteu, deciepitudineu, inteiioiul lubulos, uilitectuiu co-
losulu) sunt i ele teme suu cel pu(in motive iomuntice i ui li putut liguiu lu
cupitolul iespectiv. Dui indileient de legitimituteu diviziuniloi, impoitunt este
cu C. Culinescu deteiminu un muie numui de uspecte liiice nebunuite de ul(ii
i le pune lu tot pusul n ielu(ie cu motive similuie din liteiutuiu univeisulu
nct ducu uvem n vedeie i piecizuiile din cupitolul Cu|rura, dispus pieveni-
toi lu sliitul volumului l, ne lucem cu udevuiut o idee despie situu(iu lui
Eminescu n timp i spu(iu cu poet de vulouie univeisulu.
Nu numui cunouteieu i n(elegeieu opeiei eminesciene n totulituteu ei
uu ciescut, i s-uu udncit, dui inteipietul ei u oleiit instiumente noi, un numui
upieciubil de concepte i idei pentiu exeici(iul ciiticii i numui luptul cu nouu
edi(ie u studiului n-u upuiut lu timp (liugmente uu lost publicute n Srudii i
ccrccrdri dc isroric |ircrard i jo|c|or, 19S6, l4 i 19S7, l2) explicu de ce
niuiiieu loi n-u lost mui muie (n totul dependent de teiminologiu i meto-
du culinesciunu este eseul lui Ion Negoi(escu din 1967 Poccia |ui Fmincscu,
dui cu supiusolicituieu postumeloi).
Accentul n ceu de-u douu monogiulie, \ia(a |ui lon Crcangd, cude pe bi-
ogiulie, nu liindcu opeiu lui Cieungu e mui pu(in ntinsu dect u lui Emines-
cu, ci liindcu, tipologic, Cieungu e un povestitoi de tip monologic, eiou unic
ul opeiei sule pe cuie o spune n lu(u unui public cu povestitoiul popului.
! C. Cd|incscu
Cliui cnd nlu(ieuzu ntmpluii, uccentul nu cude pe nuiu(iune, ci pe
expozi(ie, uutoiul voibind i ucnd n ucelui timp ioluiile eioiloi cu nti-o
udevuiutu iepiezentu(ie diumuticu cu muti. Un singui iisc existu pentiu bi-
ogiul, ucelu de u luu Aminriri|c din copi|dric ule lui Cieungu diept uutobiogiulie,
de u socoti udicu toute luptele din ucest mic iomun, evident de lic(iune, diept
lupte udevuiute. Dui n uluiu de uceste umintiii cuie deultlel se opiesc n piugul
udolescen(ei lui Nicu u lui Stelun u Petiei, existu un numui de documente i
louite multe umintiii i muituiii ule contempoiuniloi despie Cieungu, u cuioi
uutenticitute tiebuie desigui veiilicutu.
Cu i n cuzul lui Eminescu, ciiticul poinete de lu documentul esen(iul ul
opeiei din peispectivu cuiuiu upieciuzu ielutuiile despie om i, conliuntn-
du-le n ucelui timp cu documentele de uilivu, cieeuzu cel mui pluuzubil poi-
tiet ul sciiitoiului i nu numui ul lui, dui i ul tutuioi semeniloi cu cuie n
decuisul vie(ii sule u venit n contuct (nu lipsesc Eminescu, Muioiescu,
unimitii, cleiicii, colegii lui Cieungu, institutoiii, coluboiutoiii lui lu munu-
ule, iudele upiopiute, so(iu, (iitouieu, liul). Se vud iesuisele iomuncieiului n
desciieiile de mediu i n poitiete, n uten(iu ucoidutu unecdoticii de suvouie,
n uouiu ngiouie u liguiiloi (Cieungu e un cleiic luiu pieudecu(i ieligiou-
se, un pedugog empiiic extiuoidinui, un epicuiiun n viu(u de toute zilele ie-
pudiind nelinitile metulizice, lemeiu cuie nu-l iespectu, un polilug lomeiic,
nedispie(uind buutuiu, un iionist cu compoituii nustiutineti, oviul, uvnd meieu
o puiimie pe limbu, un unecdotist slobod lu guiu plucndu-i totdeuunu u nveseli
udunuiile, u iustuinu sucul cu minciuni luiu ieticen(e, uvnd totui o louite nultu
consideiu(ie despie uitu i o linu concep(ie despie compozi(ie (,um sciis lung,
liindcu n-um uvut timp su sciiu scuit'', zice el cu Fluubeit despie nuvelu su Mo
Nicnijor Co(cariu|). Dei ocupu numui un sleit din luciuie, cupitolele despie opeiu
(n edi(iu u douu u cui(ii intitulutu lon Crcangd (\iara i opcra), uutoiul u mui
uduugut un cupitol: Cieungu n timp i spu(iu. Reulismul) sunt cele mui
putiunzutouie cuie s-uu sciis despie ucest nuiutoi inunulizubil. Cu i Ibiuileunu,
ciiticul obseivu cu luntusticul povetiloi lui Cieungu e un umestec de lubulos i
ieul, de luntezie i (uiunie. Obseivu(iu psilologicu n umintiii e supeiliciulu, cieu(iu
de tipuii iedusu, puteieu de comunicuie u emo(iiloi minimu, desciip(iu suiucu.
Cieungu nu e poet, nici cieutoi de cuiucteie, nici un luntust imuginutiv, uie nsu
duiul inelubil ul povestiiii, luz, nsuiieu de u iupoitu continuu expeiien(u uctu-
ulu lu expeiien(u vecle concentiutu n pioveibe i zicutoii. El e udicu un moiulist
! lon Crcangd (\ia(a i opcra)
de tipul Rubeluis cuie nsu n loc de citutul cult uie n liece moment pe buze
,voibu ceeu suu ,povesteu cntecului: ,Sciiitoii cu Cieungu, i ncleie ciiticul
studiul, nu pot upuieu dect ucolo unde cuvntul e butin, gieu de n(elesuii,
upioupe eclivoc i unde expeiien(u s-u condensut n loimule nemicutouie, tutu-
ioi cunoscute, uu nct opeiu liteiuiu su lie upioupe numui o ieupiindeie u unoi
elemente tocite de uz. Eiu mui liiesc cu un ustlel de sciiitoi su iusuiu peste ctevu
veucuii, inti-o epocu de umunism iomnesc. Nuscut cu mult mui devieme, Cieungu
s-u ivit ucolo unde existu o tiudi(ie vecle i deci un lel de eiudi(ie, lu sut, i ncu
lu sutul de munte de dincolo de Siiet, unde popoiul e neumestecut i pustiutoi i-
i expiimu expeiien(u impeisonul i uloiistic. Inti-un cuvnt, Cieungu e n vizi-
uneu lui C. Culinescu un sciiitoi clusic, un moiulist.
Aceste douu monogiulii, piimele de ucest lel lu noi, cu i sus(inutu uctivi-
tute de cionicui liteiui mui ules lu Adcvdru| |ircrar i arrisric, eiuu suliciente
pentiu u vedeu n C. Culinescu pe viitoiul ciitic i istoiic ul liteiutuiii iomne
dupu E. Lovinescu, u cuiui opeiu puiiu ncleiutu odutu cu compendiul de ls-
roria |ircrarurii romdnc conrcmporanc din 1937. Ceeu ce i se ceieu n plus eiu
o expuneie teoieticu u metodei cuie su ustilice uplicu(iile sule, o esteticu pe
cuie ult inteipiet ul lui Eminescu, Tudoi Viunu, o publicuse ntie 19341936
(exuct cnd C. Culinescu se ocupu de opeiu lui Eminescu). Aceustu poute li
pnu lu un punct motivuieu upuii(iei n 1939 u volumului Principii dc csrcricd.

Cu uceste pieliminuiii, lu distun(u de numui doi uni, dui desigui cu o


piepuiu(ie mui vecle, C. Culinescu luceu su upuiu n 1941 lsroria |ircrarurii
romdnc dc |a origini pdnd in prcccnr, opeiu monumentulu piin piopoi(ii (9S0
de pugini in quuito) ct i piin con(inut, luiu eclivulent nuinte. Numui N.
Ioigu se mui ncumetuse pnu utunci su ceiceteze (n decuis de 33 de uni i
n opt volume, plus o intioduceie sinteticu) lenomenul liteiui iomnesc de lu
oiigini pnu n contempoiuneitute, cu excep(ionul tulent, iumus nentiecut n
ceeu ce piivete epocu vecle i luzu de tiunzi(ie, n scudeie nsu pe musuiu ce
nuintu n peiioudu modeinu. Ioigu eiu un istoiic piopiiu-zis, un udmiiubil
istoiic ul cultuiii, dui un ciitic liteiui mui pu(in uvizut i de gust cupiicios. C.
Culinescu uduceu pentiu piimu dutu n istoiiogiuliu liteiuiu iomnu o pei-
sonulitute deosebit de nzestiutu n peicep(iu lenomenului liteiui din nu im-
poitu ce etupu istoiicu i ce loc, o intui(ie cuie tiebuie pusu luiu ndoiulu pe
seumu vocu(iei, u instinctului suu cieutoi nutiv, dui i pe seumu unei exem-
! C. Cd|incscu
pluie cultuii i u unei ntinse expeiien(e. Romunciei de uimitouie iesuise, poet,
eseist, C. Culinescu posedu teoietic i piuctic toute miloucele nluptuiiii, deci
i n(elegeiii unei opeie liteiuie, ule iecunouteiii vuloiiloi uitistice, uvnd
totodutu cupucituteu ieiuilizuiii loi. L-um puteu compuiu cu muiii istoiici i
ciitici liteiuii ui lumii, cu De Sunctis i Lunson, ducu metodele n-ui li utt de
dileiite, lu Culinescu n uluiu oiicuiui istoiism i scientism, impiesionism i
estetism, cu cevu din liecuie, dui luiu uniluteiulitute, ncuviin(nd de pildu
biogiuliu, unulizu sociologicu i psilologicu, nsu nu pentiu u deteiminu cuuzele
exteine ule opeiei, ci pentiu u evocu destinul unui cieutoi i u explicu opeiu
nsui, u luce sociologiu i psilologiu lic(iunii uitistice. S-uu udus luciuiii lui
C. Culinescu tot lelul de obiec(ii din puiteu pietiniloi speciuliti, n ceu mui
muie puite nendieptu(ite ducu (inem seumu cu uutoiul se ocupu de vuloii
uitistice i nu de lenomenul cultuiul, vuloii dispuse n succesiuneu loi inteii-
ouiu, uxiologicu, nu cuuzulu.
Alexundiu PIRU, C. Cd|incscu criric, isroric |ircrar, cscisr, n vol. \o|ori c|a-
sicc, Colec(iu ,Lyceum, Edituiu Albutios, Bucuieti, 1978, p. 230231,
232, 234237, 242243.
Ceoige Culinescu u lost unu din cele mui cupiinzutouie peisonulitu(i
ule cultuiii iomneti din ultimele noustie putiu decenii, cu spiiitul suu uctiv,
continuu piezent, diveis i ingenios, u lecundut cultuiu noustiu n mui toute
sectouiele ei, cu u lost omul cutediei i ul bibliotecii, guzetui, eseist, ciitic, istoiic
liteiui i, nu mul pu(in, poet i iomunciei, i cu n toute uceste discipline, uite suu
piolesiuni u pus uceeui pusiune, uceeui nestinsu sete de investigu(ie i cunouteie,
ucelui putos ul pielegeiii, uceleui inlinite iesuise ule imuginu(iei i lunteziei.
Eiu un voibitoi ugieut pentiu spontuneituteu i debitul monologului suu de o
puiuii ineditu piospe(ime, iui conleien(iuiul de pe cutediu, din edin(ele solemne
ule Acudemiei suu de lu tiibunu Muiii Adunuii Nu(ionule eiu uimuiit cu delectuie
intelectuulu, pentiu umplitudineu, cu i pentiu oiiginulituteu, pitoieuscu i inci-
sivu, u expuneiii. Poet ul vie(ii cotidiene i ul meditu(iei temeiuie, Ceoige Culinescu
u piucticut imuginu i metuloiu nu numui n veisuii, iui cele mui izbutite dintie
stun(ele lui sunt uceleu niudite cu odele, utt de bogute n ieleiin(e, ule lui Hoiu(iu.
Romunul lui Ceoige Culinescu mbiu(ieuzu o uiie din cele mui vuste, de lu Carrca
!! lon Crcangd (\ia(a i opcra)
nun(ii, cu evocuieu unoi uiomite puiudisuii uiluice, i pnu lu vustele liesce so-
ciule din Bicru| loanidc i Scrinu| ncgru, n cuie, lu lel cu Bulzuc, cu Stendlul suu
cu Zolu, cionicu epocii contempoiune e piezentutu nti-o viziune ciiticu, uneoii
uiutu i giotescu, ntotdeuunu nsu stiulucitouie, cuci iesuisele de stil, poitietis-
tice i de utmosleiu ule iomuncieiului sunt inlinite. Ciiticul i istoiicul liteiui uu
meis mnu n mnu, i ducu muieu su istoiie u liteiutuiii de lu oiigini pnu ucum
un sleit de veuc, i nu mui pu(in compendiul ei concentiut, uu putut nemul(umi
pe unul suu ultul dintie cititoii, lie pentiu unume seveiitu(i de udecutu, lie pen-
tiu unume lutule inusti(ii, douu culitu(i nu i-uu putut li tuguduite: diumutismul
untienunt ul expuneiii i solidu substiuctuiu documentuiu. Cuci Ceoige Culinescu,
cu i Ioigu, cu i Densusiunu, cu i Bogdun-Duicu, u lost i un ceicetutoi usiduu ul
uiliveloi i ul munusciiseloi. Rvnu uceustu l-u dus lu exploiuieu munusciiseloi
eminesciene, ntiepiinsu ucum upioupe putiu decenii, cuie u muicut o dutu istoi-
icu n iegeneiuieu studiiloi eminesciene i ule cuioi iezultute uu lost: continuu
ieeditutu biogiulie suu cele cinci volume unulitice despie opeiu poetului. Aceleiui
ivne se dutoieuzu monogiuliile lui Ion Cieungu, Nicolue Filimon, Ciigoie Alex-
undiescu, piecum i enoimul muteiiul uilivistic iisipit n puginile ievistei Institu-
tului de istoiie liteiuiu li lolcloi ul Acudemiei, pe cuie l-u condus de lu ntemeieie
i pnu n clipu din uimu. Visul suu cel mui scump n diiec(iu uceustu eiu su
conducu lu bun sliit tiututul colectiv de lsroria |ircrarurii romdnc, din cuie n-u
uvut leiiciieu su vudu ieulizut dect piimul volum.
Dui despie toute ucesteu, cu i despie louite multe ultele, cuci bibliogiuliu
culinesciunu e unu dintie cele mui compielensive, voi sciie cu diugoste i pe
ndelete to(i uceiu cuie i voi liecventu opeiu, uu cum uu lucut-o i n timpul
vie(ii sule, deouiece muieu peisonulitute u lui Ceoige Culinescu vu li de-u
puiuii un exemplu i un izvoi nesecut de nvu(utuiu, de liumuse(i de uitu i
de geneiouse sugestii.
PERPESSICIUS, Cdnd Ccorgc Cd|incscu nc pdrdscrc..., n vol. A|rc mcn(iuni
dc isroriograjic |ircrard i jo|c|or, III (19641967), Edituiu pentiu litei-
utuiu, Bucuieti, 1967, p. 1SS, 1S8.
Am cules de piin iultuiile bibliotecii cui(ile lui, cte le mui um. S-uu
udunut pe musu meu, cu i pe musu lui de-odiniouiu, multe volume, vieo
douuzeci, i desigui cu nu toute cele pe cuie le-u publicut el i nici toute cte
!" C. Cd|incscu
uu upuiut dupu mouiteu lui. Aez lu miloc lsroria |ircrarurii romdnc dc |a origini
pdnd in prcccnr. Imi pluce i ucum, uu cum mi-u plucut ntotdeuunu, su com-
pui uceustu cuite cu un podi de muie nul(ime, un Pumii centiul ul liteiutuiii
noustie, de pe cuie po(i su piiveti i depuite i n udncime; luciuie uiiuu,
lucutu, dupu cte tiu eu, nti-un timp nu pieu lung n ce piivete ieductuieu
(nu nsu i inloimu(iu, cuie desigui cu u duiut uni), opeiu u unui om cuie
uveu giiu stubiliiii de peispective istoiice, un muie tulent de poitietist i un
sim( ugei i subtil ul cuiucteiizuiiloi uceibe.
Culinescu uveu o colosulu puteie de lectuiu, bine oidonutu, niciodutu lu
ntmpluie. Lu el bucuiiu cititului, pluceieu de-u puicuige milioune de induii
tipuiite, cu speiun(u meieu ndoitu u suipiizei se usociu cu o cuiiozitute pui
intelectuulu, cu nevoiu exploiuiii spiiituule, u ceicetuiii n udncime i u de-
scopeiiiii. Totodutu el uveu o imuginu(ie n ugitu(ie continuu, o puteie de
inven(ie liteiuiu ce se simte de lu ceu mui micu liuzu u lui pnu lu muiile
peiioude veibule i cuie i-u gusit un teien luig de dezvoltuie n iomunele lui,
mui ules n Bicru| loanidc i n Scrinu| ncgru, vuste ieconstiuc(ii dupu un plun
piopiiu ul unoi ieulitu(i existente n esen(u loi, ieconstiuc(ii cuie, luciu iui,
sunt pusionul subiective i n ucelui timp bucite de obseivu(iu uspiu u ciitic-
ului doiitoi su uungu lu udevuiul vie(ii ceeu ce constituie un unsumblu de
micuii ule gndiiii lui Culinescu, ce dominu i diiieuzu utt opeiu su de io-
munciei ct i uceeu de istoiic liteiui i de ciitic liteiui. El obseivu totul cu
umunun(itu uscu(ime, niegistiu dute exucte n imense lie mintule, pe cuie
upoi le inteipietu, uneoii cu o muie iepeziciune, cuie nsu nu excludeu nicio-
dutu udnciieu, i (inteu meieu, i ntotdeuunu cu succes, su despiindu din
noiunul de detulii cuiucteiistici geneiule piolunde. Si toute ucesteu i guseuu
ntotdeuunu, tot uu de iepede i de sigui cum se iviseiu n minte, expiesiu
viguiousu i vie i, de liecuie dutu, ceu mui potiivitu.
Stilul omului, n conveisu(ie, de pe cutediu, n udunuii, eiu pe musuiu
stilului suu n sciis, eiu oiiginul, nepievuzut, tot ce puteu li mui contiui
bunulitu(ii cuiente i mediociitu(ii comode. Culinescu impiesionu nu numui
piin sciis ci i piin uc(iuneu diiectu u voibei sule explozive, densu luiu metu-
loie, gieu de idei, butuiousu cteodutu din cuuzu cu liieu lui bunuitouie imu-
ginu uneoii obstucole cliui ucolo unde nu eiuu dui cuie, i ziceu el, puteuu
oiicnd su se iveuscu, lupt ce dudeu celoi ce nu-l cunoteuu bine impiesiu cu
eiu unimut de un uisuz spiiit de contiudic(ie. Nu eiu nsu uu. El, din liie,
!# lon Crcangd (\ia(a i opcra)
puneu lu ndoiulu multe luciuii, tocmui pentiu cu su poutu su uungu lu o
udecutu mui siguiu. Nu cied cu cultivu pluceieu contiudic(iei ci cu uveu, dim-
potiivu, neliniteu ceicetutouie u contiudic(iei, ceeu ce nu pioduce, deobicei,
o pluceie piopiiu zisu ci du sentimentul unei dutoiii mplinite lu(u de sine
nsui.
In domeniul vust, multiloim i cu utteu uscunziuii i ocoluii ul cunouteiii
spiiituule, Culinescu u exploiut, n cuisul lungiloi i bine oidonuteloi sule lec-
tuii utente, mui multe liteiutuii, istoiiu (uceustu cliui cu piecudeie, el s-u
loimut, lu nceput cu istoiic), lilozoliu, uitu, meignd ntotdeuunu lu izvouie
i dispie(uind oiice inloimu(ie de-u douu mnu. Aveu deopotiivu pusiuneu
cunouteiii i pusiuneu cieu(iei liteiuie, uudui cultivu cu uceeui vigouie ideile
i imuginile. Cu su lie n(eles bine, Culinescu tiebuie consideiut n totulituteu
lui. Si tiebuie uceustu pentiu cu n tot ce concepeu i n tot ce expiimu el,
ideile i imuginile se mbinuu i se spiiineuu ntie ele.
Stilul suu este cnd coloiut dui niciodutu ncuicut de imugini, cnd piecis
cu o liguiu geometiicu i ntotdeuunu potiivit subiectului, dui mui nuinte de
toute plin de modulu(ii nepievuzute i suipiinzutouie, n cuie sim(i cum pul-
seuzu sevu imuginu(iei bogute, liunitu din belug cu obseivu(iu vie(ii i cu
cultuiu, i totodutu lluidul ideiloi. Se vede uceustu n clip stiulucit i neuteptut
n scuitele loiletoune suu simple nsemnuii pe cuie le sciiu el lu Adcvdru| |ircr-
ar i arrisric sub titlul, de Cronica micanrropu|ui i continuute n unii lui din
uimu sub titlul de Cronica oprimisru|ui. Culinescu u iidicut lu iung de muie
uitu liteiuiu uceustu specie modestu u loiletonului. Lectuiu ucestoi nsemnuii
du o bucuiie intelectuulu; toute sunt eseuii concentiute; ieind din uctuuli-
tuteu imediutu n cuie cele mui multe uu lost compuse, ele intiu n duiutu,
dutoiitu tocmui ucelei nsuiii u lui Culinescu, de cuie um voibit, de-u cuutu
i de-u gusi n viu(u cotidiunu semnilicu(ii geneiule. Toute uu o vulouie litei-
uiu n sine, indileient de limitele speciei, nguste dui tocmui piin muieu uitu
u sciiitoiului, luigite n clip consideiubil.
Opeiu de istoiie liteiuiu i de ciiticu liteiuiu u lui Culinescu nu tiuiete
numui piin idei ci i piin puteieu stilului. Citesc studiile lui liteiuie, uiticolele
lui de teoiie liteiuiu, 0nivcrsu| poccici, Principii dc csrcricd, lmprcsii asupra
|ircrarurii spanio|c, Fsrcrica oasmu|ui, Scriirori srrdini, luiu su mui voibesc de-
spie monogiuliile lui, n liunte cu \ia(a |ui Minai Fmincscu i lon Crcangd, le
citesc cu inteiesul i pluceieu cu cuie citesc pe muiii povestitoii. Cu i pe ucetiu,
!$ C. Cd|incscu
cnd ui nceput su citeti un studiu ul lui Culinescu nu-l mui lui pnu nu-l
ispiuveti de citit, luiut de el cu i de povestitoiii iscusi(i. Rui um ntlnit
uceustu nsuiie lu vieun istoiic liteiui suu lu vieun ciitic liteiui, i cliui pei-
ceput lu c(ivu dintie ucetiu, inteiesul ucestu de puiu uitu liteiuiu nu uie
constun(u cu cuie upuie lu Culinescu.
Si cte n-ui mui li de spus despie el! Imi vin n minte voibele lui Puul
Vuleiy lu sliitul unui studiu ul suu despie Stendlul: ,On n`cn jinirair p|us
avcc Srcndna|. Jc nc vois pas dc p|us grandc |ouangc" Cnd ui nceput su
voibeti de Stendlul nu-(i vine su mui slieti. Nu vud ce luudu mui muie
poute li. Iutu o pie(uiie cuie se potiivete tot uu de bine i lui Culinescu.
Alexundiu PHILIPPIDE, Cd|incscu, n vol. Scricri, 4, Edituiu Mineivu,
Bucuieti 1978, p. 4S14S3.
Culinescu u lost n tot timpul cuiieiei sule de pnu ucum, nti-o peiioudu
de peste de 30 de uni (pnu n 19S9, pnu lu vistu de 60 de uni n. e: ) un
muie muncitoi. Sunt sigui cu n-u existut zi u existen(ei sule luboiiouse cuie su
nu li lost usultutu de multele lui suicini. I-uu plucut ceicetuiile migulouse de
uilivu, descopeiiiile de izvouie noi din cuie uu cuis tiii inedite cu piiviie lu
viu(u sciiitoiiloi, lu epocu i lu opeiele loi, mbogu(ind ustlel cu muteiiule
pie(iouse, ntinsu su lsroric a |ircrarurii romdnc, cu i puginile publicu(iei Sru-
dii i ccrccrdri dc isroric |ircrard i jo|c|or, devenitu de pe ucum, mui ules piin
cotiibu(iile lui Culinescu, un instiument indispensubil pentiu ceicetutoiii n
uceste domenii.
Spiiinit pe tiudu investigu(iei inlinetizimule, Culinescu concepe luig i
nu piegetu n lu(u sintezei celei mui ndiuzne(e. Aceustu tendin(u s-u vestit de
timpuiiu, i ustlel nu n luzele nuintute ule cuiieiei sule, cnd sintezele pot li
uteptute, ci upioupe de nceputuii, Culinescu u ntiepiins o piezentuie u
ntiegii evolu(ii u liteiutuiii noustie, o luciuie louite oiiginulu, cu o solidu
temelie u inloimu(iei, cu unulize, cuiucteiizuii i upiecieii de liteiutuiu com-
puiutu, uneoii louite ndiuzneu(u i uimitouie, dui niciodutu cenuie, bunulu i
lilistinu. Aplicnd o metodu cuie piin iuducinile ei uicu pnu lu Suinte-Beuve,
Culinescu ieconstituie n sciiitoi pe om, nlu(indu-l pe ucestu n neuitute poi-
!% lon Crcangd (\ia(a i opcra)
tiete liteiuie, upieciute ndeosebi de numeioii cititoii ui ucestei cui(i.
Cnd u upuiut luciuieu, n 1941, , uutoiul ei u lost nvinovu(it de u li
ucoidut locul meiitut sciiitoiiloi iomni, indileient de sentimentele iegimu-
lui lu(u de ei. Oumenii cinsti(i uu upieciut nsu tocmui uceustu independen(u
intelectuulu u ceicetutoiului i uu iecunoscut n opeiu lui un moment ul gndiiii
libeie nti-o vieme cuie cunoute utteu leluii ule nosiiii ei.
O ultu opeiu impoituntu u lui Culinescu, poinitu din uceeui tendin(u de u
mbiu(iu unsumbluiile luigi, este loimutu din seiiu volumeloi cuie compun
ustuzi \ia(a i Opcra |ui Minai Fmincscu. Aceste volume giupeuzu toute luptele
cunoscute ielutive lu uceste teme, le ciiticu i le mbogu(esc, luc su iusuiu din
ele un poitiet ul muielui poet, cu oiice poitiet uitistic, nu poute li dect unul
peisonul, udicu uu cum poute li vuzut un om ul tiecutului de cutie un uitist
oiiginul; supune unei unulize continue ntieugu opeiu eminesciunu, publicutu
i munusciisu, i ob(ine mui ules piin ucest din uimu uspect ul luciuiii sule
inlluen(u ceu mui impoituntu usupiu n(elegeiii lui Eminescu, o inlluen(u cuie
vu mui du ioude i de uci nuinte.
Studiile eminesciene ule lui Culinescu, cuie cupiind i iepioduceieu unoi
liugmente ntinse din postume, uu decuis puiulel cu volumele edi(iei ciitice u
lui Peipessicius, i ucestoi douu luciuii li se dutoiete tiunsloimuieu ceu mui
nsemnutu n imugineu posteiitu(ii despie cel mui muie sciiitoi ul iomniloi.
Am tius uten(iu udeseoii, n dileiite contiibu(ii ciitice, usupiu impoitun(ei
publicuiii postumeloi, pentiu evolu(iu imuginii eminesciene. Eminescu u lost
cunoscut de-u lungul deceniiloi, mui ules piin edi(iile Muioiescu cuie cupiin-
deuu pe lngu poeziile publicute de poet n timpul vie(ii, postumele udecute
viednice u liguiu n volum, dupu gustul i tendin(ele unimiste, iumuse uceleui
lu editoiii ulteiioii. Publicuieu integiulu u postumeloi, spuige tipuiul uitistic
i cuiucteiologic ul edi(iiloi lui Muioiescu i ul celoi inspiiute de el i l sub-
stituie liguiu unui Eminescu, mui cu seumu ul unui Eminescu tnui, titunic,
ievolu(ionui, n diulog cu viitoiul, pe cuie vu mui tiece ctvu timp su-l putem
usimilu n vustu i bogutu lui semnilicu(ie.
Acestoi luciuii ule colegului nostiu C. Culinescu li se ulutuiu, n clipul cel
mui leiicit, opeiele sule de cieu(ie, de poet i iomunciei. Aspiiu(iu omului teoietic
cutie cieu(iu de uitu este o uspiiu(ie cutie totulituteu umunu, explicubilu i udese-
oii ntlnitu n istoiie. Cnd, cu ceicetutoi, mplineti muncile utt de minu(iouse
i obositouie u investigu(iei de documente, pieliii nisipul lupteloi muiunte i nceici
!& C. Cd|incscu
su le oigunizezi nti-o stiuctuiu semnilicutivu, suu cnd uliniezi uigumentele unei
teze i conduci o demonstiu(ie pnu lu concluziile ei iiguiouse, po(i su sim(i doiul
zboiului leiicit n iegiunile nclipuiiii i ule cntecului. Au se luce cu muiii istoi-
ici i ciitici liteiuii, cu Suinte-Beuve suu H. Tuine, uu cuutut uneoii o ntiegiie
piin liiicu suu iomun, ceu dinti dndu-ne poeziile lui Josepl Deloime i iomunul
\o|uprc, celulult \ic cr opinions dc M. Craindorgc.
Aceluiui impuls i-u cedut i Culinescu utunci cnd u publicut liteiutuiu,
veisuii, iomune, diuloguii lilozolice, note de culutoiie cu o peiiodicitute ieg-
ulutu, piin cuie o luciuie de investigu(ie este totdeuunu uimutu de unu de
imuginu(ie; o succesiune cuie nu lusu nici o ndoiulu usupiu nevoii spiiituule
din cuie u ciescut uceustu ndoitu uctivitute. Cnd nsu despuit, , nti-un
mod cu totul piovizoiiu, luciuiile de istoiic liteiui i de poet ule lui Culinescu,
mu nel luiu ndoiulu, liindcu uceste douu cutegoiii se ntieputiund, de lupt,
n opeiu colegului nostiu.
In iomunele sule n Fnigma Ori|ici, n Bicru| loanidc existu o muteiie
de lupte obseivute, o uncletu usupiu societu(ii, iezultutele unei ndeletniciii
de ceicetutoi, cum de lu Bulzuc ncouce u lost meieu cuzul pentiu iomuncieiii
ieuliti. Pe de ultu puite, n luciuiile sule de istoiie liteiuiu Culinescu u lolosit
miloucele poeziei oii de cte oii u lost voibu de u desciie o opeiu suu de u
evocu liguiu unui sciiitoi. Conceptul estetic lundumentul ul lui Culinescu, im-
plicit n luciuiile sule ciitice suu excuisiile sule teoietice mui vecli, u lost cu
opeiu liteiuiu liind un piodus cu totul individuul, ciiticul nu-l poute cupiinde
dect piin ucte de simputie deopotiivu cu ule poetului.
Recunoutem uici pozi(iile impiesionismului ciitic cuie n-uu iumus luiu
inlluen(u usupiu luzeloi mui vecli ule uctivitu(ii colegului nostiu i cuie uu
piodus n ceicetuiile sule de istoiie liteiuiu i n puginile sule de ciiticu o ello-
iescen(u de imugini suu expiesii ule sentimentului cuie sting n plusu loi i
cuutu su-i evoce poetic obiectul.
Nu voi li niciodutu mpotiivu contiibu(iei imuginu(iei i u sentimentului
n luciuiile istoiiei liteiuie, i ule ciiticii. Un istoiic i un ciitic liteiui studiuzu
lupte ule societu(ii, udicu opeie i uutoii, iui ucesteu nu pot li cupiinse dect
cu uutoiul tutuioi eneigiiloi piin cuie societuteu nzestieuzu contiin(u ome-
neuscu. Ii pot ceie liziciunului i climistului, geologului i biologului su
stupneuscu ieuc(iile sentimentului loi cu un luctoi tulbuiutoi ul obseivu(iei
i iu(ionumentului. Dui un istoiic liteiui i un ciitic cuie ui eliminu vibiu(iu
!' lon Crcangd (\ia(a i opcra)
ulectivu n lu(u opeiei studiute s-ui lipsi de temeliu luciuiii lui. Oiice ceice-
tuie n liteiutuiu poinete de lu impiesiu liteiuiu, udicu de lu ieulituteu emo-
tivu u opeiei.
Expiesiu emo(iei i uie deci locul ei n studiile de istoiie i ciiticu liteiuiu
liindcu uceustu emo(ie ustilicu unulizele, upiecieiile, explicuiile piin cuie se
completeuzu ceicetuieu liteiuiu.
Tudoi VIANU, Cuvdnru| acad. T. \ianu la 60 dc ani dc |a narcrca |ui C.
Cd|incscu, n vol. Scriirori romdni, III. Edi(ie ngiiitu de Coineliu Botez.
Antologie de Pompiliu Muiceu, Colec(iu ,B.P.T., Edituiu Mineivu, Bucuieti,
1971, p. 300304.
Spontuneituteu, luimecul, geniul lui Ceoige Culinescu uu lucut cu, pentiu
mul(i dintie noi, ziuu de vineii su devinu o zi deosebitu piintie celelulte, o zi
de bucuiie i suibutouie. In liecuie vineii, timp de mul(i uni, el u lost piezent
n puginile ucestei ieviste, dndu-i piestigiu i lucnd-o utiugutouie. Iui noi,
din piimele oie ule dimine(ii i cuutum uvizi semnutuiu, siguii de ncntuieu
ce ne uteuptu. Au cum iegele din poveste pieluceu n uui tot ce utingeu,
ucest om n uceeui musuiu eiudit i nuzdiuvun, puteu su tiunsloime nti-o
puginu seducutouie, oiice i cudeu sub condei. Doui el ulcutuise, umblnd de
obicei pe un tuim uiid, pe cuie l iiiguse i puiceluse cu tiin(u i luntezie,
lucndu-l su loneuscu usemeni unui domeniu lustuos, uceu luiu seumun lsro-
ric a |ircrarurii romdnc dc |a origini pdnd in prcccnr, opeiu vustu, leimecutouie
i pusionuntu pe toutu ntindeieu, din cuie nimic nu lipsete pentiu imediutu
cuptivuie i pentiu totulu deslutuie u spiiituluui. Neum de viuitoii, el ui li
putut su nvie i su populeze cu peti uponei upele oiicuiei Muii Mouite.
Citindu-l, vineii de vineii, ziuu uceustu n-u ntiziut su stubileuscu n viu(u
noustiu un iituul, tot uu de plucut cu i ucelu din viemeu copiluiiei cnd lu
muiile suibutoii, ni se dudeu cozonuc lu culeuuu cu lupte. Ce bucuioi um lost,
nti-o epocu n cuie ubundu pineu piost liumntutu i cu tui(e, cnd uu nceput
su upuiu iegulut, cu miios de vunilie i cu multe stulide, luimousele Cronici a|c
oprimisru|ui. Avnd de multe oii ueiul cu glumete, el u pledut pentiu utteu
dieptuii impiesciiptibile ule uitei i cliui ule omului, piintie cuie ucelu de u
puteu u li uneoii tiist suu meluncolic. Pentiu mul(i dintie noi, ziuu n cuie l
puteum citi u devenit suibutouieu suptumnii, cnd pe boltu cutediulei se upiinde
!! C. Cd|incscu
cundelubiul cu multe biu(e i, din ultui, se uude voceu uilimundiitului.
Intiu uceustu ciedin(u i bucuiie um tiuit zeci i upoi sute de luminouse
vineii. Pnu n uceu vineii de ucum doi uni cnd, lu ceusul n cuie iotutivele i
impiimuu pentiu ultimu ouiu semnutuiu, omul nvu(ut i ncntutoi, cuie lucuse
dinti-o zi obinuitu u suptumnii, ziuu de deslutuie u spiiitului iomnesc, u
plecut dintie noi, dezustiuos de piemutui.
Cine, dintie cei ce i-uu lost cititoii stutoinici uttu vieme vu puteu su uite
uceu zi de doliu u cultuiii i u neumului nostiu? Si cine nu vu upiinde o
lumnuie de ceuiu, n cutediulele (uiii suu n cutediulu inimii, oii de cte oii,
n udieieu piimuveiii, vu ncepe su unduiuscu iuiui puiul lung, de lemei desple-
tite, ul sulciiloi plngutouie?
Ceo BOCZA, \incri, n vol. Privc|iri i scnrimcnrc, Colec(iu ,Lyceum, Ed-
ituiu Albutios, Bucuieti, 1979, p. 197198.
Insciieieu lui C. Culinescu nti-o lumilie de muii spiiite enciclopedice e
ndieptu(itu, dui incompletu, din punctul de vedeie ul poitietului suu inte-
lectuul.
Spe(u iuiu u spiiitului suu deiivu din uniieu, de pu(ine oii ieulizutu n
cultuiu, dintie eiudi(iu ceu mui cupiinzutouie i o vocu(ie uitisticu neobi-
nuitu. De uici iese oiiginulituteu luscinuntu u sciisului. Aitistul uie toute
sim(uiile cultivute, e devoiut de impulsuii titunice, udnc i sublim iomun-
tice, stupnite nsu de o iellec(ie, eclilibiute de o gndiie ce concepe univei-
sul i cuutu n iiudiu(iile concietului micuiile ustiule. Figuiu spiiituulu i moi-
ulu u lui C. Culinescu mi se puie u se despiinde din sintezele iomuntismului,
usociute ideulului estetic ul unticlitu(ii eline. L-um numit, odutu, i cied cu
nu um gieit, un iomuntic cuie elinizeuzu. In(eleg piin uceustu o nostulgie de
plenitudine, deseoii iesim(itu n sciieiile lui C. Culinescu, o gndiie desclisu
spie toute zonele existen(ei, o udncu, nimicitouie sete de cunouteie i o
puteie, nti-udevui viuitoieuscu, de u du senzoiiulului, elementuiului, dimensi-
uneu ideii i u univeisului. Poeziu, cuie iepiezintu imugineu ceu mui lidelu u
unei individuulitu(i, tiuduce lu C. Culinescu, o usemeneu suleiin(u de incomp-
|crirudinc, specilic iomunticu, uuieolutu de spiiitul luscinut de liumuse(eu, giuv-
ituteu pioceseloi muteiiei, de vibiu(iu impeiceptibilu, inelubilu u elemente-
loi. Volumul suu de veisuii se cleumu, n sensul luudeloi lui Fiuncesco d'Assisi,
!! lon Crcangd (\ia(a i opcra)
lauda |ucruri|or.
Nimeni dintie contempoiunii notii nu u lost, nti-un clip mui piolund,
eminesciun cu Ceoige Culinescu, nu u iesim(it cu o mui muie giuvitute u spii-
itului doiin(u de u desluce enigmele existen(ei i de u ieluce unituteu, pleni-
tudineu ini(iulu u lumii.
Fuiu u ubstiuctizu pieu mult detuliile lizionomiei sule moiule, omul sin-
tetizu n minteu su mui mult de un ev de n(elepciune, piiveu totul din pei-
spectivu deveniiii istoiice, udecu luptele estetic, utent lu toute piocesele ob-
scuie ule muteiiei.
Se ntmplu cu C. Culinescu un lupt louite cuiios. Poitietul spiiituul i
tempeiumentul lui uitistic nu se lixeuzu n cudiul unui cuient suu coli litei-
uie. In multe diiec(ii estetice dintie cele douu iuzbouie, cnd el s-u uliimut cu
peisonulitute de piim iung, nu-i ulli locul, i cnd puii u n(elege cu u udeiut
lu vieunu, constu(i cu punctul suu de vedeie eiu ultul. Cu etsteticiun i ciitic u
combutut, din punctul de obseivu(ie ul unui lin iu(ionulism, oitodoxismul
gndiiist i mituiile noii spiiituulitu(i. Cuientele de uvunguidu le-u piivit cu
un lotuit scepticism, ie(innd, n imensu conluzie de glusuii i vocu(ii ouibe,
doiin(u legitimu de nnoiie u expiesiei. Dintie tipuiile posibile de iomun,
pieleiin(u lui meige spie iomunul obiectiv, bulzuciun. In Pioust descopeiu
peimunen(ele i viitu(ile bulzuciunismului. Ceie piozei iomne pieu liiicu
i subiectivu iegiecizuieu, ntouiceieu spie obiectivitute i monumentuli-
tute, spie cieu(iu de tipuii i obseivu(iu cuiucteieloi. Clusicismul, pe cuie l
delinete nti-un eseu, constituie, lu C. Culinescu, un piogium estetic ulteiioi
completut, dui nu ubundonut n esen(u lui. Ideeu su e cu piozutoiul tiebuie su
vudu cutegoiiul, su lucu opeiu de clusilicuie, obseivnd n tot momentul luptele
din peispectivu univeisulului. Un ustlel de piincipiu este louite cupiinzutoi i
peimite ucceptuieu mui multoi loimule epice. Aplicndu-l, C. Culinescu
iecunoute n lsroria |ircrarurii romdnc vulubilituteu piozei de esen(u pious-
tiunu u lui Cumil Petiescu, psilologismul obiectivut din iomunele Hoitensiei
Pupudut-Bengescu, ieulismul lui Liviu Rebieunu, epicu iupsodicu, deiivuieu
lupteloi n mit, evocuieu lubulousu din sciieiile lui Miluil Sudoveunu.
Dei culituteu de ciitic nu i-o iecunoute, C. Culinescu u lost un muie
ciitic. Nu tiu ducu epocu noustiu u cunoscut, n ultu puite u lumii, n ulte
liteiutuii, unul de loi(u geniului suu. Comentuiiului liteiui, C. Culinescu i-u
!! C. Cd|incscu
dut piestigiul uitei udevuiute: cionicile sule, modele de ucuitute esteticu i
siguiun(u n udecutu de vulouie, tiuduc n lupt nite stuii de spiiit. Undevu,
el spune cu n oiice ciitic liteiui plnge suu ugonizeuzu un poet.
Cu istoiic liteiui, C. Culinescu u nnoit metodele i u cieut, n udevuiutul
n(eles ul cuvntului, o coulu iomneuscu. Piincipiul ei sunutos mi se puie u
stu n disocieieu esteticului de cultuiul i udecuieu celui dinti n conexiuneu
lui ieulu. Fuiu u negu impoitun(u istoiiogiuliei liteiuie, dui ieducnd-o lu
musuiu ei udevuiutu, C. Culinescu u lixut buzele uctivitu(ii istoiicului liteiui
pe nite piincipii estetice mui leime, punnd ustlel cuput lu douu excese ce se
uliimuseiu, pnu lu el, pe ucest teien: luctologiu steiilu i muiuntul compu-
iutivism. lsroria |ircrarurii romdnc (1941), ce u scundulizut pe mul(i, stubilete,
cu iuie i nensemnute ovuieli, udevuiutu scuiu de vuloii u liteiutuiii noust-
ie. Huiul unic ul ucestei luciuii e de u li usociut, n sensul uiutut mui nuinte,
viitu(ile unui uitist ce exceleuzu i n poitietisticu i n evocuie. Istoiiu liteiu-
tuiii devine, n inteipietuieu lui C. Culinescu, nu numui o succesiune de vul-
oii, muii i mici, vii suu uitute, de epoci i coli liteiuie, ci o punoiumu n cuie
sciiitoiii deveni(i obiecte de obseivu(ie, peisonue, n sens spiiituul i
pioiecteuzu piopiiu loi umbiu moiulu. Cu o upuientu lipsu de pietute, isto-
iicul liteiui cuutu n uctele obinuite ule ipoclimenului, indiciul unei
individuulitu(i pe cuie opeiu o tiuduce numui pui(iul. In lond, C. Culinescu
descopeiu iuducinile lumeti ule inelubilului, i monogiuliile despie Emines-
cu i Cieungu iumn douu opeie inimitubile, n cuie spiiitul din uceeui lumi-
lie se ceiceteuzu i se oglindesc iecipioc.
Ce u nsemnut C. Culinescu pentiu liteiutuiu iomnu se bunuiete. Foi(u geniu-
lui suu cieutoi mu tem cu mui piezintu ncu pentiu unii o nedumeiiie. Aveu, cu
su spunem uu, stigmutele cieutoiului excep(ionul i n cupiinsul cultuiii noustie
pu(ine nume i se pot ulutuiu. Metuloiu, cnd suuvu, pieiuluelitu, cnd tunutouie
u sciisului suu, u impus un nou stil n ciiticu liteiuiu i, n geneie, n liteiutuiu.
Sensibilituteu lui eiu desclisu, ndeosebi, cutie viziunile comicului, dui nici cele
ule tiugicului nu-i sunt ieluzute. Fnigma Ori|ici i Bicru| loanidc opeiele sule
epice lundumentule sunt, n ciudu noteloi suicustice, nite cui(i tiiste.
C. Culinescu i-u expiimut de multe oii doiin(u de unonimut, ,visul de-u
pieii nduiutul luptei. Un destin leioce cied cu i l-u ndepulinit mui cuind
dect ui li voit. El u tiecut n Empiieu, nclinznd, cu unul din eioii emines-
cieni, pouitu lumii dupu el. Rumuiu de linic l-u clemut, cu pe nduieiutul
Tlu, spie ultu loimu de existen(u, cnd el ui li putut du ncu multe cupodopeie.
!!! lon Crcangd (\ia(a i opcra)
O cupodopeiu ciiticu e, n lelul ei, \ia(a |ui lon Crcangd (1938), devenitu,
n 1964, lu o nouu edi(ie, lon Crcangd (\ia(a i opcra). C. Culinescu nu u
sclimbut nimic n esen(u: dutele, opticu, inteipietuieu sunt uceleui, numui
poitietul totulitui, ieulizut piin luziuneu nuiu(iunii biogiulice cu udecu(ile
usupiu opeiei, e completut cu un cupitol nou, sintetic: Crcangd in rimp i spa(iu.
Rca|ismu|. In spiiitul ntiegii sciieii, se subliniuzu, uici, inelubilul lui Cieungu,
ieulismul, n sensul limitut ul cuvntului, lipsu de ,peisonulitute moiulu i
de ,Weltunscluung individuul ule cieu(iei. C. Culinescu utinge, uici, unul
din punctele cele mui peisonule ule inteipietuiii sule. Pentiu el, Cieungu e un
uitist excep(ionul, un eiudit iulinut ul lumii suteti, nct loiumulu de sciiitoi
,popoiul, potiivitu lui Ispitescu, e minimulizutouie i, n lond, lulsu, n cuzul
uutoiului Aminriri|or i Povcri|or, cieu(ii individuule, cu piocedee tipice sciii-
toiiloi de geniul lui Rubeluis i, n liniu lui, Steine i Anutole Fiunce. Ideeu
unui Cieungu cuituiui, ,estet ul lilologiei u scundulizut, dui C. Culinescu,
incoiuptbil, meige mui depuite i voibete de ncscio quid-ul opeiei, de notu
inunulizubilu, muziculu u cieu(iei, intioducnd pe bonomul institutoi, uutoi de
drdcii i pdrdrdnii, nti-o lumilie de comediogiuli supeiioii ui cuvntului.
De uici, monogiuliu se dedicu exclusiv unulizei opeiei. Veivu ei polemicu
nu scude. Reulu liumuse(e u povetiloi i busmeloi decuige din cuiucteiul
loi simbolic i univeisul.
Povetile, udevuiute nuvele (uiuneti, n munieiu vecle, dezvoltutu, n
loime lubulouse ,obseivu(ii moiule milenuie; uitu esen(iulu u lui Cieungu e
uceeu de comediogiul. Cu i Cuiugiule, Cieungu cuiucteiizeuzu ,diulogic i
pune uccentul pe umoiul veibul. Amndoi sunt nite ,muii listiioni, cuiucteii-
zuie menitu, cu i ultele, su scundulizeze spiiitele uezute, piouse, ciescute n
ciedin(u cu despie un sciiitoi muie tiebuie spuse numui liuze liumouse. C.
Culinescu nculcu, i uici, tiudi(iu, intioducnd loimulele plustice, cu o detuuie
ce dovedete o nciedeie totulu n exuctituteu intui(iei ciitice i u stilului. Acest
oivo| dc gcniu, polilug bolnuvicios, n viu(u de toute zilele, umutoi de pinzuii
mbelugute i nuiutoi de putuiunii deocleute, e, udecnd esteticete luciu-
iile, un cieutoi excep(ionul, compuiubil n epocu lui cu Eminescu i Cuiugi-
ule.
Din ucest punct de vedeie, Cieungu, uu cum l n(eleg geneiu(iile mui
noi, e n bunu puite cieu(iu lui C. Culinescu.
Eugen SIMION, Prcja(d, n vol. C. Culinescu. \ia(a |ui Minai Fmincscu. lon
Crcangd (\ia(a i opcra), Edituiu Liteiutuiu uitisticu, Cliinuu, 1989, p.
331333, 339, 342.
!!" C. Cd|incscu
Releiindu-ne lu metodu geneiutu de luciu u lui Culinescu, uspiiu(iu
cutie totulitute ni se impune iuiui, ndutu ce obseivum cu el nu iumne omul
unei singuie metode suu unui singui ciiteiiu. Istoiici liteiuii de tip pozitivist
de lu sliitul veucului tiecut, de lelul lui Sclelei, de pildu, cu utteu niuiiii
lu noi, se consuciuu, cu pieleiin(u, detuliiloi biogiulice, unulizei minu(iouse
u opeiei, descopeiiiii izvoudeloi punnd un puteinic uccent pe muteiiulul lup-
tic. Al(ii, dimpotiivu, se oiienteuzu spie vuste sinteze lilozolice, ignoind
cu bunu tiin(u luptele, socotite cu expiesie u unei empiiii biute, luiu nici
un inteies, poinind doui de lu intui(ii spie muii constiuc(ii cu de exemplu,
Cundoll. Se pot distinge, uudui, n linii simplilicute, douu diiec(ii metodo-
logice cuie uu lucut coulu, unu ndieptndu-se cu pielu(u spie detulii
i uglomeiuie de lupte, ultu spie sinteze.
Uimuiind cunouteieu ct mui completu u lenomenului liteiui, Culinescu
u cultivut umbele metode, dui nu numuidect cu tendin(u unilicuiii loi, ci
lusndu-le udeseu su coexiste dupu nevoile ceicetuiii i u pioblemeloi suu scii-
itoiiloi unulizu(i. Sunt cunoscute minu(iousele lui studii biogiulice despie
Eminescu i Cieungu, despie Ciigoie M. Alexundiescu suu Filimon, spie u le
citu numui pe ucesteu, bogute n dute noi piivind nu numui pe sciiitoii, i
lumiliile loi pe mui multe geneiu(ii, pe piieteni i cunoscu(i, cusele pe unde
uu locuit, cimitiiele unde zuc, numeiouse puiticuluiitu(i lizice i moiule ce-i
cuiucteiizuu, upoi umple unulize de motive i izvouie, conduse pnu lu cele
mui line umununte. Culinescu eiu un pusionut ul detuliiloi, pe cuie le suvuiu
ndelung, insistnd uneoii peste musuiu usupiu loi. In ucelui timp, ceicetutoiul
i udunu luptele i dutele spie u le mnu cutie o sintezu convingutouie. Nu
tiebuie su ne nclipuim cu pioceduieu eiu pui i simpu inductivu i sumutivu,
cu poitietul linul se nclegu stiict din dute i lupte integindu-se cu pietiele
nti-un mozuic. Culinescu obseivu singui n postlu(u piimei edi(ii u \ic(ii |ui
Minai Fmincscu: ,Deultlel, pentiu u uunge lu sintezu, tiebuie su poineti tot
de lu sintezu, singuu cuie (i du tubloul goluiiloi de uimuiit i de umplut.
Ceicetutoiul poineu deci, de lu nceput, de lu o viziune totulu u luctuiii spiiit-
uule u sciiitoiului, dui tiebuie uduugut nu n sensul unei inven(ii su-
biective ciiticului, dutele ucnd doui iolul ilustiuiii documentuie, dupu cum
i imugineuzu unii dintie cei cuie l-uu cuiucteiizut iecent. Culinescu i buzeuzu
intui(iile i ipotezu de plecuie pe dutele i luptele dominunte ule vie(ii i op-
eiei sciiitoiului, culese cu upiigu giiu i cuie i-uu sugeiut piin piegnun(u
!!# lon Crcangd (\ia(a i opcra)
i tipicul loi contuiul i limitele poitietului pioiectut.
Culinescu s-u situut, n mod dominunt pe liniu tiudi(iei clusice u istoiiei
liteiuie, lund n consideiuie ciiteiiul cionologic, iupoituiile dintie sciiitoii
pe veiticulu timpului, uc(iunile i ieuc(iunile dintie ei, cu un cuvnt ceeu ce
se numete proccsu| |ircrar. Cu toute ucesteu, uceeui nuzuin(u spie utilizuieu
tutuioi metodeloi disponibile l-u ndemnut su nu ocoleuscu nici piocedeul
tipologic. Studiile lui Culinescu suipiind, nti-udevui, upiopieii i usociu(ii ntie
sciiitoiii celoi mui diveise epoci i popouie, giupndu-i n cutegoiii unilicu-
touie, cu, de pildu, spie u citu un singui exemplu, pe Conucli, pe cuie-l ueuzu
n ,lumiliu de spiiite u petiuiclismului supiuvie(uind n seicento i piin po-
eziu uicudicu, pnu n secolul ul XIX-leu, (lsroria |ircrarurii romdnc, p. 91). Se
n(elege cu tipuiile clusicului, iomunticului suu buiocului, sunt pioiectute din-
colo de epocu upuitenen(ei loi istoiice i uplicute oiicuiei peiioude liteiuie,
ntiuct ele ulcutuiesc moduii duiubile i esen(iule ule cieu(iei, tipul clusic
liind cel pieleiut de Culinescu (Vezi studiul Scnsu| c|asicismu|ui).
Suntem ndieptu(i(i, piin uimuie, su constutum cu utt n cieu(iu beletiis-
ticu piin pioteismul genuiiloi i speciiloi n cuie u luciut, piin enciclope-
dosmul cultuiii sule cu buzu u sciieiiloi, piin mbiu(iuieu tutuioi dimensiu-
niloi timpului n concep(iu su despie ieulitute i uitu, piin lolosiieu con-
comitentu u mui tutuioi cutegoiiiloi liteiuie ct i n domcniu| riin(ci |ir-
crarc, piin integiuieu lenomeneloi n complexul specilicului estetic, piin oii-
zontul luig de lilozolie u cultuiii pe cuie-l scli(euzu, piin tendin(u integiulu u
ciiticii, n sliit, se munilestu limpede uceu nuzuin(u spie totulitute i sin-
tezu. Aceustu constituie ustlel o tiusutuiu de buzu u spiiitului lui Culinescu, o
loimu tipicu i piopiie u peisonulitu(ii sule. Ducu mui iemuicum upoi cu o
ustlel de uspiiu(ie ulcutuiete unul din uspectele cuiucteiistice ule cieu(iei lit-
eiuie i tiin(ilice n geneiul, ilustind n lond liin(u i meniieu cultuiii
nsui, ne putem du seumu n ce musuiu opeiu lui Culinescu poute deveni
cxcmp|ard pentiu noile geneiu(ii de sciiitoii i ceicetutoii.
Alexundiu DIMA, C. Cd|incscu ,scriiror rora|", n vol. Bio|iograjia |ircrard
romdnd i|usrrard 19441970, Colec(iu ,Bibliotecu ciiticu, Edituiu Emines-
cu, Bucuieti, 1971, p. 343346.