Sunteți pe pagina 1din 4

Despre Drepturile copilului

Interesul pentru drepturile copilului a aparut in a doua jumatate a secolului al


XIX-lea, cand a luat nastere prima miscare preocupata de aspecte referitoare la
DEZVOLTAREA copilului, care pleda pentru PROTETIA copilului impotri!a
ne"lijarii, e#ploatarii si a !iolentei$ In Europa, aceasta perioada s-a caracteri%at prin
desc&iderea unui numar considera'il de institutii pu'lice de ocrotire, scoli si institutii
separate pentru copii delinc!enti, precum si de tri'unale pentru minori$
Dupa Primul Ra%'oi (ondial, ideea drepturilor copilului a captat pentru prima
data atentia lumii$ In )*+,, Li"a -atiunilor a adoptat Declaratia de la .ene!a$ In
)*/*, Or"ani%atia -atiunilor 0nite a adoptat Declaratia drepturilor copilului$
1pre sfarsitul anilor 234, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de
PARTIIPARE ale copilului$ (ai multi lideri de opinie au sustinut ca si copiii au
competentele necesare pentru a lua deci%ii in pri!inta pro'lemelor importante din
!iata lor si ca ar tre'ui lasati sa participe la luarea acestor deci%ii$
Pe +4 noiem'rie )*5*, s-a adoptat on!entia O-0 cu pri!ire la drepturile
copilului$ Aceasta a intrat in !i"oare in septem'rie )**) si a fost ratificata de
majoritatea tarilor din lume, cu e#ceptia 1tatelor 0nite ale Americii si a 1omaliei$
Romania a ratificat on!entia pe +5 septem'rie )**4 prin Le"ea nr$)56)**4 si
s-a inspirat din aceasta atunci cand a ela'orat Le"ea nr$ +7+6+44, pri!ind protectia si
promo!area drepturilor copilului$
Care sunt drepturile copilului si cum se reflecta in legea 272/2004?

opiii tre'uie sa 'eneficie%e de drepturile "enerale ale omului, la care suntem
toti indreptatiti inca din momentul nasterii$ Drepturile omului inseamna sa ii trate%i pe
ceilalti asa cum ti-ar placea tie sa fii tratat, si anume cu demnitate, respect, e"alitate si
dreptate, si se aplica fara deose'ire de cetatenie, nationalitate, rasa, etnie, lim'a, se#,
orientare se#uala, a'ilitati sau orice alt statut$
Pe de alta parte, copiii difera de adulti$ Ei sunt !ulnera'ili, tre'uie sa se joace,
sunt in proces de de%!oltare si au ne!oie de oarecare autonomie$ De aceea ei au
ne!oie de drepturi proprii, cu caracter special$
Drepturile copilului pot fi grupate in trei categorii:
)$ drepturile de protectie 8 se refera la protectia impotri!a oricarei forme de a'u%
fi%ic sau emotional, precum si impotri!a oricarei forme de e#ploatare9
+$ drepturile de dezvoltare 8 se refera la disponi'ilitatea si accesul la toate tipurile
de ser!icii de 'a%a, precum educatia si ser!iciile de in"rijire medicala
:$ drepturile de participare 8 se refera la dreptul copilului de a fi implicat in
deci%iile care il pri!esc$
Drepturile copilului in Romania
In Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si
persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului
sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin
Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei
Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea
nr.1!1""#, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care
Romania este parte .
1. Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale.
$ Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu
parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat
legaturi de atasament.
%. Copilul care a fost separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia,
printr&o masura dispusa in conditiile legii are dreptul de a mentine relatii
personale si contacte directe cu ambii parinti, cu e'ceptia situatiei in care
acest lucru contravine interesului superior al copilului.
(. Copilul ai carui parinti locuiesc in state diferite are dreptul de a intretine
relatii personale si contacte directe cu acestia, cu e'ceptia situatiei in care
acest lucru contravine interesului superior al copilului.
). Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in
conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale.
*. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe
care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare
necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.
+. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva e'ploatarii si nu poate fi
constrans la o munca ce comporta un risc potential sau care este susceptibila
sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice,
mentale, spirituale, morale ori sociale.
. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita
dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
". Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asigurari
sociale, in functie de resursele si de situatia in care se afla acesta si
persoanele in intretinerea carora se gaseste.
1#. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva folosirii ilicite de stupefiante si
substante psi,otrope, asa cum sunt acestea definite de tratatele
internationale in materie.
11. Copilul are dreptul la protectie impotriva oricarei forme de e'ploatare-
1$. Copilul cu ,andicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.
1%. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime,
private si familiale. .ste interzisa orice actiune de natura sa afecteze
imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si
familiala.
1( . Copilul are dreptul la libertate de e'primare.
/arintii sau dupa caz alti reprezentanti legali ai copilului, persoanele care au
in plasament copii precum si persoanele care prin natura functiei promoveaza
si asigura respectarea drepturilor copiilor au obligatia de a le asigura
informatii, e'plicatii si sfaturi in functie de varsta si gradul de intelegere al
acestora precum si de a le permite sa&si e'prime punctul de vedere, ideile si
opiniile.
1). Copilul capabil de discernamant are dreptul de a&si e'prima liber opinia sa
asupra oricarei probleme care il priveste-
In orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste, copilul are
dreptul de a fi ascultat. .ste obligatorie ascultarea copilului care a implinit
varsta de 1# ani. Cu toate acestea poate fi ascultat si copilul care nu a implinit
varsta de 1# ani daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este
necesara pentru solutionarea cauzei.
1*. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiinta si religie.
Religia copilului care a implinit 1( ani nu poate fi sc,imbata fara
consimtamantul acestuia- copilul care a implinit varsta de 1* ani are dreptul
sa&si aleaga singur religia.
1+. Copilul are dreptul la libertate de asociere, in structuri formale si informale,
precum si dreptul la libertatea de intrunire pasnica, in limitele prevazute de
lege.
1. Copilul apartinand unei minoritati etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viata culturala proprie, la declararea apartenentei sale religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie in
comun cu alti membrii ai comunitatii din care face parte.
1". Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori
degradande.
$#. Copilul are dreptul la odi,na si vacanta.
$1. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror forme de violenta,
neglijenta, abuz sau rele&tratamente.
$$. Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai.
Copilul are dreptul sa fie crescut intr&o atmosfera de afectiune si de securitate
materiala si morala.
$%. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea parintilor
sai sau care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija
acestora, are dreptul la protectie alternativa.
$( . Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la incalcarea
drepturilor sale fundamentale-
Copilul este informat asupra drepturilor sale precum si asupra modalitatilor de
e'ercitare a acestora.