Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC “GAUDEAMUS, mun.

CHIŞINĂU

Ministerul Ştiinţei şi Creativităţii din cadrul


Programului autoconducerii şcolare “O nouă civilizaţie”

Curriculum vitae

• 1988 – anul înfiinţării instituţiei (şcoala nr. 62);


• 1990 – institiţiei i se acordă numele Liceul nr. 2;
• 1996 – Liceul aprobă denumirea „Gaudeamus”;
• 2005 – Liceul este acreditat de către organele de stat;
• 1988 – 2009 – liceul este absolvit de peste 5 000 de tineri;
• 2009 – în liceu îşi fac studiile 542 de elevi: 28 de clase, în mediu 25
elevi;
• 2009 - activează 62 de cadre didactice: 2 doctori în pedagogie; un
doctor în ştiinţe tehnice; 3 masteraţi; 18 profesori având grad didactic
superior, 22 - gradul didactic I şi 28 - grad didactic II;
• Adresa e-mail: www.gaudeamus.md

Forumul civic - o şansă de afirmare


şi promovare a competentelor liceenilor şi profesorilor
Liceul Teoretic „GAUDEAMUS”

«Ţi-ai făcut un plan grăbeşte-te să-l îndeplineşti,


o amânare poate să-l compromită”. Lucanus

FORUM CIVIC 2009


GENERIC: „PATRIA MICĂ – ÎNCEPUTUL DRAGOSTEI DE
ŢARĂ”
Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea Forumului Civic
Obiective:
⇒ activizarea potenţialului creativ şi intelectual al tinerilor;
⇒ aprecierea adecvată a valorilor comunităţii şi a grupului din care face parte:
familie, clasă, grupul de interese, instituţiea de învăţământ, localitate...
⇒ stimularea şi promovarea tinerilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite
pentru un anumit domeniu de cercetare;
⇒ dezvoltarea capacităţilor şi talentelor deosebite în vederea constituirii şi
dezvoltării viitorului potenţial intelectual şi cultural al ţării.

Organizarea Forumului Civic:


1. Forumul se desfăşoară pe etape, succesiv, după cum urmează:
⇒ Etapa de constituire a grupurilor de lucru şi de experţi;
⇒ Etapa de concurs şi de verificare;
⇒ Etapa de totalizare, activitatea de încheiere şi de premiere.
2. În concurs pot participa persoane atât în mod individual, cât şi în grup (2-3), care vor
prezenta sevcenţe originale şi captivante din viaţa grupului comunitar din care face parte:
familie, clasă, grupul de interese, şcoală, localitate...
3. Profesorii, diriginţii şi conducătorii de cercuri vor motiva elevii să se incadreze activ în
concursuri.
4. În calitate de oaspeţi şi invitaţi, la festivitatea de încheiere pot participa: membrii
familiei, prieteni, colegi, personalităţi marcante, savanţi, reprezentanţi mass-
media etc.

Modalităţi de participare la Forumul Civic:

1. Concursul de foto-eseuri (în baza a 3-5 poze, limita 3-4 pagini)


2. Foto-galerie (5-8 poze, format A-4, urmat de un comentariu succint al conţinutului
pozei.)
3. Video PSA (un film de scurt m metraj de 2 – 2,5 min.)
4. Scenariu teatralizat (3-4 min.)
5. Concursul de postere, plianturi, reviste
6. Comunicare ştiinţifică (o lucrare structurată 10-15 pag.)
7. Mini-proiect de soluţionare a unei probleme identificate in comunitate.
8. Concursul de cantec, dedicat liceului sau unui grup de interese

Premierea şi stimularea competitorilor:

1. Juriul stabileşte clasamentul general în ordinea descrescîndă a rezultatelor obţinute.


2. Clasamentul este afişat înainte de festivitatea de premiere şi este aprobat şi Comisia de
experţi
3. Numărul de premii pe concursuri va fi următorul: Premiul mare - 1, Premiul I - 2,
Premiul II - 3, Premiul III - 4, Menţiuni - 5. Comisia poate modifica premierea în
dependenţă de numărul de competitori, sursa de finanţare.
4. Punctajul din cadul Forumului Civic se va lua în consideraţie la calcularea ratingului clasei
şi al elevilor participanţi.

Forumul Civic se va desfăşura la nivel de liceu la 1 decembrie. Etapa republicană la


8 decembrie 14.00 - S.F

S-ar putea să vă placă și